Arrangements- Håndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arrangements- Håndbok"

Transkript

1 Arrangements- Håndbok 2010/ august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 1 av 46

2 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 2 av 46

3 nnhold nnhold... 3 nnledning... 4 Organisasjonskart... 4 Kjøreplan BEMANNNG BEKLEDNNG TLKOMST TL ARENA / HALL & PARKERNG MERKNG AV NNGANGER OG FUNKSJONER ARENAEN PROFLERNG AV KAMP & ARENA/HALL BLLETTER/AKKREDTERNG PUBLKUMS PLASSERNG HALL SERVERNG TEKNSK REG OG AVVKLNG AV ARRANGEMENT SEKRETARAT / NNBYTTEBENKER VERTSKAP/SECURTY SEREMON OG REG VDEOANSVARLG / VDEOPPTAK LOTTER/KONKURRANSER/UNDERHOLDNNG august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 3 av 46

4 Arrangementshåndbok POSTENLGAEN. nnledning Denne Arrangementsboka for Postenligaer er utarbeidet av klubbene. Målsetning er at vi hever kvaliteten og opplevelsen av ene. De skal ha klare gjenkjennende elementer samtidig med at den enkelte klubb kan gjøre sine lokale tilpasninger. Enkelte steder er det også tatt med informasjon om internasjonale er. Det er valgt å benytte mange av de ord og uttrykk som bl.a. benyttes av NHF. Dette innebærer at vi f.eks. benytter stillings/oppgave-titler som Floormanager. Boka vil derfor inneholde elementer som alle må utføre, samt elementer som kan gjøres. Her finner du også punkter man bør tenke gjennom i forbindelse med avvikling av Postenligaer. Klubbene syr selv sammen de elementer som må gjennomføres av felles profilelementer og felles musikk med egen profil og egen musikk. Ønsket resultatet ved å gjennomføre Postenligaer i en oppgradert drakt er at det skal bidra til å trekke flere tilskuere på ene og øke mediainteressen. Organisasjonskart For at arrangementet skal gå knirkefritt er det viktig med en tydelig organisasjon der ansvar og roller er klart definerte. Derfor er det utarbeidet et organisasjonskart som viser de viktigste rollene i denne Arrangementshåndboka. Hver klubb må selv velge sin organisasjonsform og lage sitt eget kart. Dette er et eksempel på hvordan det kan gjøres: Organisasjonskartet over er bare retningsgivende. Ved å klikke her kommer du til powerpoint presentasjonen der klubbene kan endre kartet ut fra egne ønsker og behov, evt gi en person flere roller. F.eks. vil Arrangementsansvarlig kunne gjøre mange av Floormanagers oppgaver på vanlige er. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 4 av 46

5 Kjøreplan. Til denne Arrangementshåndboka hører det også med en kjøreplan. Denne er utarbeidet i excel og gir oppmøtetider og tider for aktiviteter i arrangementet forøvrig. Denne oppraderes automatisk når tidspunkt for start legges inn. (Husk å bruke tidsformatet tt:mm ). Klubb justerer roller og oppgaver etter lokal situasjon. Noen vil ha behov for å legge til noen oppgaver, mens andre kan fjerne enkelte. kolonne B legger klubber inn hvor mye før start den enkelte skal møte eller en oppgave skal utføres. Kamp: Kampdato: Kampstart: 19:45 Husk å bruke tidformat, skill timer og minutter med kolon, eks 20:30 LEGG NN TDSPUNKT FOR KAMPSTART, OPPMØTETDER ETC OPPDATERES AUTOMATSK Rolle Oppmøte Kommentarer Rigging (sett inn linjer etter behov og kopier formel i kollone C) 05:00 14:45 Administrasjonsansvarlig 04:00 15:45 Arrangementsansvarlig 04:00 15:45 Ansvarlig tilleggsevents 03:00 16:45 Forpleiningsansvarlig 03:00 16:45 VP servering 02:30 17:15 Teknisk ansvarlig 03:00 16:45 Plotter 00:30 19:15 Mopper 00:15 19:30 Garderobevert(NB!Alltid EN tilstede i gangen) 01:30 18:15 Data/nett - teknisk 02:00 17:45 Floor manager 02:00 17:45 nnløpingsassistent/delegatassistent 01:00 18:45 Flaggbærere 01:00 18:45 Maskot 01:00 18:45 Sekretariat 01:00 18:45 Tidtaker 01:00 18:45 DJ 02:00 17:45 Speaker 01:00 18:45 Stemningsspeaker 00:30 19:15 Maskotlag 01:00 18:45 Lokal presseansvarlig 02:00 17:45 Presse servering 02:00 17:45 Sikkerhetsansvarlig 02:00 17:45 Securityverter 02:00 17:45 Arenaguider 02:00 17:45 Billettkontrollør/ Skanner 02:00 17:45 Kioskpersonale 02:00 17:45 Parkeringsverter 02:00 17:45 Dopingvakt 02:00 17:45 Sanitet 01:00 18:45 Dørvakt presseinngang 02:00 17:45 Vakt pressetribune 02:00 17:45 Vakt presserom 02:00 17:45 Teknisk møte 01:10 18:35 Arenaen klar til oppvarming 01:00 18:45 Dommeren gir signal om at oppvarming ska avsluttes 00:12 19:33 nnløp 00:07 19:38 Presentasjon av spillere, dommere og delegat 00:06 19:39 Programblad/Ryddehjelp 02:00 17:45 Busstransport 19:45 Kampstart 19:45 Vakt mix/flash 10 min før slutt Kåringer /utdeling av bestemannspremiere etc Umiddelbart etter Alle roller kan linkes mot stilling/oppgavebeskrivelser kollone B kan du endre standard oppmøte tidspunkter For å åpne dokumentet Kjøreplan klikker du her. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 5 av 46

6 1. BEMANNNG Arrangementspersonalet må alltid stille til avtalt tid, på avtalt sted for info vedr dagens. Disse skal ha klær merket Postenligaen og gjerne egen klubblogo (se kapittel 2 Bekledning). Arrangementspersonalet er publikums første møte med arrangementet og de skal være imøtekommende og hjelpe publikum til rette. Hver klubb skal utarbeide egen instruks for oppgavene til arrangementspersonalet. Eksempler på stillingsinstrukser er linket opp i oversikten under. Stillingsinstrukser kan lamineres og danne baksiden av hver enkelts akkrediteringstag (se kap.2). Bemanningsoversikt med stilling/rolle Dugnadsmedarbeidere Må Bør Antall Bekledning Normalt Stort Parkeringsverter x Gul vest / jakke med refleks Securityverter x Farge nr 1 Billettører kontrollører x Farge nr 2 Arenaguider x Farge nr 3 Seremoni og regi mester x Farge nr 3 Guider for gjestende lag x Farge nr 3 Kiosk og serveringspersonale x Farge nr 4 Plottere x Akkred. Tag Moppere x Farge Funksjonærer Navn: Telefon: Tidtaker x Akkred. Tag Sekretær x Akkred. Tag Speaker x Akkred. Tag Stemningsspeaker x Akkred. Tag Floormanager x Akkred. Tag og Farge nr 3 Sikkerhetsansvarlig x Akkred. Tag og Farge nr 1 Presseansvarlig / Guide for presse x Akkred. Tag + Farge Sponsoransvarlig x Akkred. Tag + Farge Teknisk Ansvarlig x Akkred. Tag + Farge Økonomiansv. (kontant og dagsoppgjør) x Farge nr 2 Obs: En person kan bekle flere roller i arrangementet Roller kan linkes mot stillingsbeskrivelser (etter klubbens ønsker) Bemanningsoversikt: Klikk her bemanningsoversikten Parkeringsverter Faste frivillige Min 2t før start Egnet lokale til 10 min briefing Postenligaklær (vest). Alle skal være informerte om spesielle ting ved dagens arr. Og gjester Parkeringsverter må alltid stille til avtalt tid, på avtalt sted for info vedr dagens. Disse skal ha refleksvester merket Postenligaen og egen klubblogo. Parkeringsvertene er publikums første møte med arrangementet og de skal være imøtekommende og hjelpe publikum til rette. Det er viktig at klubbens eget personale og dugnadsmedarbeidere ikke opptar parkeringsplasser for publikum. Hver klubb skal utarbeide egen parkeringsinstruks. Refleksvekster kan også utstyres med egen reklame. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 6 av 46

7 1.2. Security verter Faste frivillige Min 2t før start Egnet lokale til 10 min briefing Postenligaklær Egen farge Alle skal være informerte om spesielle ting ved dagens arr. og gjester Må stille til avtalt tid til avtalt sted for info om dagens. Bekledningen skal være tydelig med Postenligaens logo. Ved internasjonale er er det viktig å vurdere evt. sikkerhetsrisiko ved bortesupportere, se også Politiet. Det skal alltid være to securityverter dedikert dommere, disse skal være plassert på hver side av sekretariatet. Disse følger dommerne til garderoben i pausen og etter Billettører / kontrollører Faste frivillige Min 2t før start Egnet lokale til 10 min briefing Postenligaklær Egen farge Alle skal være informerte om spesielle ting ved dagens arr. og gjester Billettører kontrollører skal ha bekledning med Postenligaens logo og klubbens egen logo. Dette er arrangementets frontline og klubbene må finne egnet personell som er i stand til å møte publikum på en hyggelig og effektiv måte. Det skal etableres egne punkter for avhenting av forhåndsbestilte billetter, lagsbilletter og evt. andre inviterte Arenaguider Faste frivillige Min 2t før start strategiske plasser for å møte publikum. Gjester og andre Postenligaklær Egen farge Alle skal være informerte om spesielle ting ved dagens arr. og gjester Må stille til avtalt tid til avtalt sted for info om dagens. Hovedoppgaven er å rettlede gjestende publikum til rett plass i Arenaen. De må være orientert om arenaens utforming ift toaletter, salgssteder, VP- lokaler, førstehjelp etc. Bekledning som øvrige frivillige Funksjonærer Ansatte og andre nøkkelpersoner Min 2t før start Fylles ut av hver enkelt klubb Bekledning og utstyr som viser overordnet rolle i arr. Alle skal være informerte om spesielle ting ved dagens arr. og gjester Hver klubb må ha tilstedeværende ansatte / frivillige nøkkelpersoner som er oppdaterte på NHF/EHF regelverk iht. gjennomføring av den sportslige delen av arrangementet. For bekledning se kapitel 2. Med funksjonærer menes personer med en spesiell oppgave/ansvarsområde som: 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 7 av 46

8 Tidtaker Sekretær Speaker Seremoni- og regiansvarlig Floormanager Sikkerhetsansvarlig Presseansvarlig / Guide for Presse Sponsoransvarlig Plottere (se regler fra NHF) Teknisk ansvarlig Det forventes at alle Postenligalag fyller disse funksjonene Guider for gjestende lag, dommere, presse og delegater. Faste frivillige Min 2t før start Fylles ut av hver enkelt klubb Postenligaklær Egen farge Sørge for at gjestende lag, dommere og delegater. for en god og trygg opplevelse Dette skal være eget dedikert personell som har til oppgave å møte ovenfor nevnte ved ankomst til arena. Følge de til rett plass og bistå dem slik at oppholdet blir best mulig. Ved internasjonale er benyttes NHFs instruks Kiosk og - serverings personale Faste frivillige god for å rigge til salgs stedene. Må være ferdige til åpning. Fylles ut av hver enkelt klubb Postenligaen klær Egen farge nntekter til klubben. Publikums trivsel Møte til avtalt tid slik at salgssteder er klare til innslipp av gjester. Dette er også en del av arrangementets frontline og personellet må være hyggelige og imøtekommende overfor gjestene. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 8 av 46

9 2. BEKLEDNNG For merkevaren Postenligaen er det viktig at gjenkjenningsfaktoren er høy. Alle som er involvert i arrangementet skal være uniformert. Postenligaen skal stå tydelig på ryggen (se skisse). Sentrale stillinger og moppere må skille seg tydelig ut fra spillende lag. Klubbene velger selv om de vil benytte en eller flere farger på alle medarbeidere, men alle skal være uniformert og synlige. Klubbene benytter egen klesleverandør. For Postenligaen er det utviklet en felles kleskode som klubbene kan benytte etter eget ønske. Uansett valg av bekledning skal Postenliga logoen komme frem på rygg i tråd med eksemplene i oppsettet: Eksempel Front Eksempel rygg Bildet viser eksempler før klubben setter på evt. samarbeidspartnere. Farger på mønster varierer med den enkelte klubb. Tilsvarende oppsett på T-shirt etc. Klubbene velger om de vil få tilsendt transfer for Postenligaen eller om de vil ha dette satt på sentralt (må da sende inn bekledning 14 dager før det skal brukes). Det samme gjelder når klubber ønsker å benytte ballmønsterprofil og/eller NTH logo. Du finner maler for kleskode her: Ønsker man at de forskjellige funksjonene skal ha egne farger kan dette legges inn i bemanningsoversikten. Bemanningsoversikt med stilling/rolle Dugnadsmedarbeidere Må Bør Bekledning Tags Bemanning kan forsynes med TAGS som synliggjør deres rolle i arrangementet. Bruk av TAGS kan begrenses til funksjonærer i tråd med dette oppsett. Parkeringsverter x Gul vest / jakke med refleks Securityverter x Farge nr 1 Billettører kontrollører x Farge nr 2 Arenaguider x Farge nr 3 Seremoni og regi mester x Farge nr 3 Guider for gjestende lag x Farge nr 3 Kiosk og serveringspersonale x Farge nr 4 Plottere x Akkred. Tag Moppere x Farge Funksjonærer Tidtaker x Akkred. Tag Sekretær x Akkred. Tag Speaker x Akkred. Tag Stemningsspeaker x Akkred. Tag Floormanager x Akkred. Tag og Farge nr 3 Sikkerhetsansvarlig x Akkred. Tag og Farge nr 1 Presseansvarlig / Guide for presse x Akkred. Tag + Farge Sponsoransvarlig x Akkred. Tag + Farge Teknisk Ansvarlig x Akkred. Tag + Farge Økonomiansv. (kontant og dagsoppgjør) x Farge nr 2 Obs: En person kan bekle flere roller i arrangementet Roller kan linkes mot stillingsbeskrivelser (etter klubbens ønsker) 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 9 av 46

10 Dersom klubb ønsker å benytte felles mal finner du denne her: Her ser du eksempler (andre mønsterfarger ligger i malen, samt versjon med viktige telefonnumre) Alle elementer er løse og kan flyttes, justeres, fjernes etter eget ønske og behov: Eksempel får forside Eksempel på bakside 2.1. Gjennomgående bekledning i Posten Alle som representerer Før, under - og etter arena en Ulike fargekoder for ulike funksjoner Synliggjøring 2.2. Arrangements Ansvarlige Ansatte og nøkkelpersoner Alle arrangement hall og ved andre arr. Tags, andre synlige tegn og/eller bekledning. Profilering av Postenligaklubb og sponsorer. Arrangementsansvarlige må skille seg ut fra de øvrige medarbeiderne og ha eget trykk på ryggen. De bør forsynes med TAGS som kan synliggjøre deres rolle i arrangementet 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 10 av 46

11 2.3. Parkeringsverter Frivillige Ved arr. P- plass Refleks jakker / vester Tydelige i trafikkbildet. Alle parkeringsverter skal forsynes med Refleksjakker/vester som kan synliggjøre deres rolle i arrangementet 2.4. Dugnadsmannskap Frivillige Ved arr. hall og ved andre arr. T-Shirts, collegegenser e.l. Profilering av Postenligaklubb og sponsorer Alle medlemmer i dugnadsmannskapet skal forsynes med T shirts/college-gensere som kan synliggjøre deres rolle i arrangementet 2.5 Security - verter (skilles ut fra de øvrige) Frivillige Ved arr. hall og ved andre arr. Securityvert på rygg og bryst. Samband. Ulike securityverter skaper trygghet. Securityverter må skille seg ut fra de øvrige medarbeiderne. Alle securityverter må ha eget trykk på ryggen. De bør forsynes med TAGS som kan synliggjøre deres rolle i arrangementet 2.6. Fotografer Akkreditert personell/ fotografer Under merket fotosone Fotovester utdeles ved akkreditering. For å gi presse fotografer gode arbeidsforhold Alle fotografer skal forsynes med fotovester som kan synliggjøre deres rolle i arrangementet. Her ser du et eksempel (før klubblogo er satt på): 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 11 av 46

12 3. TLKOMST TL ARENA / HALL & PARKERNG Alle arenaer skal ha godt merkede henvisninger til inngang/utgang og inngang/utgang skal være tilpasset på en slik måte at de kan benyttes av personer med ulike typer HC. Det skal være tilgjengelige parkeringsplasser for HC-biler i umiddelbar nærhet til arenaen. Klubbene oppfordres til å lage egne situasjonskart der de ulike p-plassene er opptegnet, disse kan f.eks. publiseres på nettsider, brosjyrer med mer. Eksempel på slikt situasjonskart finnes her 3.1. Vanlig publikum (inkludert HC) Betalende 1.5 time Merkende hovedinnganger Hensyn til eldre og bevegelseshemmende Likt tilbud til ALLE 3.2. Spillerbuss med gjestende lag Møtes av arrangøren (Vert) Etter avtale avmerket området Skiltes Alle skal ha like forhold Egen reservert plass for spillerbuss for gjestende lag Presse Pressekort, foto, akkrediterte 2 timer før start Merkede innganger (hvis mulig). Egne p-plasser ute, og egne egnede plasser inne. Viktig å gi pressen gode arbeidsforhold Alle pressefolk skal henvises til sine merkede plasser inne i arenaen Arrangører kan tildele pressefolk egne parkeringsplasser, dersom forholdene ligger til rette for det TV /OB (buss) Møtes av arrangøren (Vert) god tid og ferdig før dørene åpnes. Merkede innganger (hvis mulig). Skal ønskes velkommen av klubbrepresentant vedr. plassering og behov Viktig at arenaen er ferdig når dørene åpnes. Ved TV overførte er skal det avsettes oppstillingsplass til produksjonsbuss for TV. Denne skal ha førsterett uten å stenge ferdsel. TV/OB folk skal henvises til sine merkede plasser inne i arenaen. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 12 av 46

13 3.5. Brannbil, politi, ambulanse Folk i uniform Før, under og etter en avmerket området Skiltes Viktig med lett adkomst Det skal være tilkomst for utrykningskjøretøy og brannvesen ihht areaens brannstrategi Dommere/delegater Møtes av arrangøren (Vert) 90 min. før start Merkede innganger (hvis mulig). Skal ønskes velkommen av klubbrepresentant vedr. plassering og behov For å kunne nå frem i god tid før teknisk møte som starter 70 min. før start. Dommere skal vises til garderoben og delegatene skal vises til sine plasser i arenaen. Delegatene skal ha merkede plasser inne i arenaen som gir dem optimal oversikt og gode arbeidsforhold VP nviterte med VP kort, og andre viktige Besøkende gjester. passende tid før start Merkede innganger (hvis mulig). Skal møtes og ønskes velkommen av klubbrepresentant For å kunne nå frem i god tid før info møte som starter 50 min. før start. Det bør avsettes egne p-plasser for VP Sponsorer Alle med sponsorstatus. Bes møte senest 30 min. før start. Merkede innganger (hvis mulig). Skal møtes og ønskes velkommen av klubbrepresentant For å kunne nå frem i god tid før info møte som starter 50 min. før start. Det bør avsettes egne p-plasser for sponsorer. Klubbene oppfordres til å lage egne situasjonskart der de ulike p-plassene er opptegnet, disse kan f.eks. publiseres på nettsider, brosjyrer med mer. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 13 av 46

14 3.9. Dugnadsgjeng Alle dugnads medarbeidere Etter behov, men i god tid Om mulig, på egne egnende plasser Skiltes Publikum og besøkende, bør prioriteres Arrangører kan tildele dugnadsgjengen egne parkeringsplasser, dersom forholdene ligger til rette for det Spillere Etter behov, men i god tid Om mulig, på egne egnende plasser Skiltes Publikum og besøkende, bør prioriteres Arrangører kan tildele hjemmelagets spillere egne parkeringsplasser, dersom forholdene ligger til rette for det nviterte lag Aldersbestemt Min. 45- min før start Merkede innganger (hvis mulig). Helst komme samlet i klubbtøy eller lign. Være med på oppvarming til. etc. nviterte barn skal vises til sine plasser i arenaen. Barna skal ha plasser i merkede områder inne i arenaen. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 14 av 46

15 4. MERKNG AV NNGANGER OG FUNKSJONER ARENAEN. Klubbene må ha et nøye gjennomtenkt opplegg for merking av innganger og utganger slik at innslipp og utslipp av publikum danner minst mulig kø. Hensiktene er at alle grupperinger skal komme dit de skal på en mest mulig effektiv måte. Det kan også være hensiktsmessig å legge ut en skisse av inngangene til arenaen på nett. Eksempel finnes her. punktene finner du hva som MÅ tydelig merkes. Alle henvisningsskilt bør ha Postenligaens og klubbens logo. Maler med forskjellige mønsterfarger finner du her: Logoer og tekstfelt er løse og den enkelte klubb kan sette opp etter ønske og behov. PRESSE 4.1. Personalinngang De som har oppgave knyttet til arrangementet dag Ved inngang Synlige skilt Oversiktelig lett å anvise 4.2. Presse Presse/ Akkreditert dag Fram til og med inngang / arbeidsplass Synlige skilt Oversiktelig lett å finne frem 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 15 av 46

16 4.3. VP VP og inviterte som VP dag Fram til og med inngang. Synlige skilt Oversiktelig lett å finne frem 4.4. Sponsorer Sponsorer og deres ansatte / gjester dag Fram til og med inngang. Synlige skilt Oversiktelig lett å finne frem 4.5. TV Ansatte TVpersonale dag Ved egnet inngang Synlige skilt Oversiktelig lett å finne frem 4.6. Vanlig publikum Alle betalende dag Fram til og med inngang. Synlige skilt Oversiktelig lett å finne frem Det kan etableres egne innganger og utganger for bortelagets supportere Dommere & Delegater Kampledere og NHF delegater dag Fram til og med inngang/garderobe Synlige skilt Hurtigst mulig anvises til sine posisjoner (garderobe/arena) 4.8. Spesielt inviterte (alders bestemte lag og andre) dag Fram til og med inngang. Synlige skilt Oversiktelig lett å finne frem 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 16 av 46

17 4.9. Leverandør/ varemottak Transportører Før, under og etter arrangement Ved egnet varemottak Synlige skilt Oversiktelig lett å finne frem Sikre god logistikk 4.10 Toaletter Publikumstoaletter Før, under og etter arrangement Ved egnet varemottak Synlige skilt Oversiktelig lett å finne frem Sikre god logistikk Se for øvrig arenaskisse for egen redigering. Her kan klubb flytte på, legge til osv slik etter eget behov. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 17 av 46

18 5. PROFLERNG AV KAMP & ARENA/HALL Postenligaens logo skal ha stor plass i profileringen. Alle klubber er ansvarlige for at NHF sentralt inngåtte avtaler følges (linkes). ntervjuvegg skal settes opp i flash zone ved hver. All profilering skal kunne identifiseres med NHFs verdier. Ved NM-er skal det henges opp Norsk flagg. Ved internasjonale er skal alle representerte nasjoners -, forbunds - og ligaflagg henges opp etter gjeldende regler. Alt egenprodusert materiell som deles ut på dag, herunder program /brosjyrer etc. skal inneholde klubb- og Postenligalogo. Klubbene lager egne program for publikum. De lager også egne program for dommere, observatører og gjestende lag og presse, hvor man opererer med nøyaktige tidsangivelser for hvert enkelt gjøremål som er viktig for gjennomføring av arrangementet før, under og etter en fra ankomst til avreise (jfr. Larvik HK, i Champions League) Det bør tilstrebes at all profilering, som for eksempel firmastands, supportersalg, sponsorreklame framstår mest mulig helhetlig, estetisk og profesjonelt Reklame Sponsorer Under arena eller annet avtalt sted Golvreklame, plakat, film, stand, lyd etc. Profilering Se skisse for oppmerking. Klubb gjør lokale tilpasninger og legger til alle sponsorer som skal med. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 18 av 46

19 Bannere Sponsorer Under arena eller annet avtalt sted nformasjon, klubbbannere, etc. Klubb og sponsorprofilering Skilt Sponsorer Under arena eller annet avtalt sted Settes opp på strategiske steder Sponsorprofilering Storskjermer nfo, profilering etc. Under arena Monteres på strategisk sted slik at man bl.a. kan vise repeats og reklame Klubb og sponsorprofilering LED - bannere nfo, profilering etc. Under arena Her kan det produseres alt fra stille logo til film. God og populær profilering 5.2. Flagg (nasjoner, forbund, klubb m.m.) Arrangements ansvarlig dag arena Godt synlig Viktig 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 19 av 46

20 5.3. Annonsering Klubb administrasjon Dag (-er) før Aviser, nett o.l. Trekke publikum og sponsorprofilering Sentral mal skal benyttes ved eventuell annonsering. For sesongen 2010/2011 finnes det maler med både fast og løst ballmønster, og uthevet lagene eller dag med klokkeslett. Plakatmal kan også benyttes til annonser. Dersom det passer kan Postenligaen settes oppe til høyre i bildedelen. Maler for annonser: For disse elementene må man ha ndesign (e.l) programvare Plakater Klubb administrasjon God tid før Sentrale steder Trekke publikum og sponsorprofilering Dersom plakater lages skal sentral mal skal benyttes. For sesongen 2010/2011 finnes det maler med både fast og løst ballmønster. Her ser vi to alternativer med løst ballmønster: 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 20 av 46

21 Maler for plakater: For disse elementene må man ha ndesign (e.l) programvare Kampprogram Klubb administrasjon dag egnet plass Kan deles ut ved inngang God fakta med sponsorprofilering Sentrale maler kan benyttes. Her er eksempler på forsider: Maler ligger her: For disse elementene må man ha ndesign (e.l) programvare. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 21 av 46

22 5.6. Verbal profilering av sponsorer fra speaker Etter avtale dag arena Tydelig Gir sponsorene valuta for pengene 5.7. Firmastands/Brosjyrer Etter avtale dag egnet sted Kreativt og informativt Flott profilering av enkelte sponsorer 5.8. Beachflagg Teknisk personale Ute: Fire timer før start. nne: To timer før start Utendørs ved ankomst til arena. nnendørs ved innløpspunkt(ene) Settes opp etter leverandørs anvisning Egenprofilering og profilering av sponsorer nngangsparti (utenfor) Fire Beachflagg (2 klubb og 2 Postenligaen) produseres sentralt og sendes klubbene. Disse skal settes opp i tråd med skissen under. tillegg kan den enkelte klubb produsere egne Beachflagg i samme eller mindre størrelse der de eksponerer egne samarbeidspartnere. De sentralt produserte skal da stå fremst. Dersom antall klubbproduserte Beachflagg overstiger seks stykk skal det settes opp et nytt sett med Liga og Klubb flagg. Eksempler på Beachflagg (før skjæring): 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 22 av 46

23 nnløp To Beachflagg (1 klubb og 1 Postenligaen) produseres sentralt og sendes klubbene. Disse skal settes opp i tråd med skissen under (flaggene avviker fra skissen). Der bortelag løper inn fra annen inngang enn hjemmelaget vil klubb få tilsendt ekstra Postenliga Beachflagg som settes opp der bortelaget løper inn. tillegg kan den enkelte klubb produsere egne Beachflagg i samme eller mindre størrelse der de eksponerer egne samarbeidspartnere. De sentralt produserte skal da stå fremst. 5.9 Rollups Teknisk personale To timer før start F.eks. i korridoren på vei inn til arena og ellers der det passer Settes opp etter leverandørs anvisning Egenprofilering og profilering av sponsorer Vrimleområde Fire Rollups (2 klubb og 2 Postenligaen) produseres sentralt og sendes klubbene. Disse skal settes opp i tråd med skissen under. (Rollup avviker fra skissen) tillegg kan den enkelte klubb produsere egne Rollups i samme eller mindre størrelse der de eksponerer egne samarbeidspartnere. Eksempel på Rollup (før skjæring): 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 23 av 46

24 Bannere Teknisk personale To timer før start F.eks. i korridoren på vei inn til arena og ellers der det passer Settes opp etter leverandørs anvisning Egenprofilering og profilering av sponsorer Banner Sekretariatsbord Teknisk personale To timer før start Sekretariatsbord Egenprofilering og profilering av ligaen Skal dekkes inn med banner. Klubb kan benytte sentralt produsert banner i tråd med skissen under. Klubb kan også produsere banner lokalt basert på den sentrale malen. Dersom ikke sentralt produsert banner benyttes til til sekretariatsbord anbefales det å benytte banneret på alternativt sted, for eksempel ved billettbordet Postenligaens- og klubbenes flagg Maskotter Ved innløp nn på spillflaten Bæres inn ved innløpsmusikk. Plasseres foran lagene Skaper stemning og profilerer klubbene nnløp Felles musikk for innløp skal brukes. Se kapittel 9 for mer info. To klubbflagg produseres sentralt, en for bruk på hjemmeer og en til borteer. Klubbflaggene for hjemmelag, bortelag og Postenligaen skal bæres inn først av fire stk pr flagg (egen intro musikk). 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 24 av 46

25 Eks. på klubbflagg (3 m x 2 m): 5.12 Vimpler og flagg Publikum Kampdag Hus, bil, hall Klubbtilhørighet, stolthet Klubb kan produsere vimpler og flagg som kan benyttes privat på hus, på biler, i hall osv. Utforming etter eget ønske, sentral mal kan benyttes Pressekonferanse Presseansvarlig Benytte allerede produsert materiale Egenprofilering og profilering av sponsorer Klubb kan etter eget ønske benytte Rollup, intervjuvegger, bannere osv. ved pressekonferanser (skissen avviker) 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 25 av 46

26 6. BLLETTER/AKKREDTERNG Følgende bør ha egen akkrediteringstag: Lagledere Presse/Tv Dommere/Delegater Funksjonærer (egen versjon). Til for eksempel: Funksjonærer Dersom klubb ønsker å benytte felles mal finner du denne her: Tidtaker Akkred. Tag Sekretær Akkred. Tag Speaker Akkred. Tag Stemningsspeaker Akkred. Tag Floormanager Akkred. Tag og Farge nr 3 Sikkerhetsansvarlig Akkred. Tag og Farge nr 1 Presseansvarlig / Guide for presse Akkred. Tag + Farge Sponsoransvarlig Akkred. Tag + Farge Teknisk Ansvarlig Akkred. Tag + Farge Plottere Akkred. Tag Her ser du eksempler (andre mønsterfarger ligger i malen, samt versjon med viktige telefonnumre) Alle elementer er løse og kan flyttes, justeres, fjernes etter eget ønske og behov: Det er utarbeidet egen gjesteliste som hjemmelaget kan bruke for å holde oversikt over inviterte sponsorer, VP, gjester og inviterte lag. Denne gir et fakturagrunnlag til kasserer/økonomiansvarlig. Dersom det er aktuelt kan også følgende dokument brukes til å håndtere bortelag, dommere og delegater som trenger hotellovernatting. (spesielt aktuelt ved internasjonale er) tillegg kan også klubb akkreditere sponsorer/ VP Dersom det er mulig kan billetter også brukes til reklame. Det vil i forbindelse med billett og shop modul til nettløsningen bli utarbeidet billettmaler som klubbene kan benytte etter eget ønske. Disse vil bli lagt up på Akkreditering Ledere Funksjonærer Dommere/ Delegater Presse/TV Før, under og etter Arena og ev. andre lokaler, områder som benyttes. Synlige tags Viktig for raskt, bli riktig plassert i posisjon og ansvar Virker trygt og profesjonelt. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 26 av 46

27 6.2. Forhåndskjøpte billetter Gjester Til. Medbringes eller hentes på godt merkes sted. Leveres ut av billettører For å unngå kø Skillet mellom forhåndskjøpte og inviterte og kjøp på døra må være tydelig og merkes godt. Organiseres i adskilte køer, egen inngang om mulig Billettsalg i døra Alle andre 1,5 time før Beste egnede sted Kontant, kort eller lign. For å sikre god gjennom strømming Salgs- og kontrollpunkter må plasseres slik at det blir kortest mulig tid for publikum i kø 6.4. Sponsorer Registrerte sponsorer Til. Arena og ev. andre lokaler, områder som benyttes. Synlige tags, sponsorkort eller lign. Sponsorer skal føle at de betyr noe for klubben. Skillet mellom forhåndskjøpte og inviterte og kjøp på døra må være tydelig og merkes godt. Organiseres i adskilte køer, egen inngang om mulig Spesielt inviterte (aldersbestemte lag m.m.) Alle med invitasjon / bekreftelse Til. Hvis mulig, egen inngang, kø eller lign. Egne billetter For å sikre god gjennom strømming Legges til rette for at spesielt inviterte møtes av verter og henvises til sine spesielt oppmerkede plasser Rabatterte billetter De med rabattbevis etc. 1.5 time før Billettluke Om mulig egen, merket luke/bord. For å sikre god gjennom strømming Legges til rette for at spesielt rabatterte billetter kan hentes før, på klubbkontor eller legges til side i konvolutter i billettutsalgsstedet. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 27 av 46

28 7. PUBLKUMS PLASSERNG HALL Det skal være egne felt for: Presse VP Bortesupportere Sponsorer HC Spesielt inviterte lag Klubbene bør også ha egne salkart der det tydelig går fram hvor publikum skal sitte i arenaen. Publiseres på nett og i program. Reserverte plass for egne supportere Vanlig publikum Ord. billetter Fra 1,5 time før Ref. billett og plassering Vises til rette av verter For å unngå kø/sikkerhets øyemed 7.2. Bortesupportere Supportere som følger sitt lag. Etter vurdering eget felt. Plasseres vekk fra hjemme supportere Sikkerhet 7.3. Presse Akkrediterte og annen Fra 1,5 time før egnet sted egne presseplasser Arbeidsro og tilkoblinger 7.4. Sponsorer egne plasser Fra 1,5 time før egne plasser/felt Merkes Viktig med riktig sponsorpleie 7.5. VP Alle VP inviterte Etter vurdering egne plasser/ felt Merkes Viktig med riktig VP pleie 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 28 av 46

29 7.6. Spesielt inviterte (aldersbestemte lag m.m.) Samlet og på egne felt Etter invitasjon egnede plasser Merkes Viktig med trøkk og drahjelp til hjemmelaget 7.7. HC Alle med behov Fra 1,5 time før egne plasser / felt, hvis f.eks. rullestoler el.lign. Merkes Alle burde få lik mulighet til å oppleve sporten vår 7.8. Førstehjelpspersonell Personell med medisinsk kompetanse Før start egnet sted, nær arena og bil Merkes Viktig med riktig plassering. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 29 av 46

30 8. SERVERNG Alle arenaer skal ha et minimumsutvalg bestående av: Kaffe, mineralvann, mat (eks vafler/pølser). Kapasiteten på serveringsfasilitetene må alltid være slik at alle besøkende kan få noe å spise/drikke i løpet av pausen. Hjemme- og gjestende lag og dommere skal ha servering av frukt og drikke i garderoben klart ved ankomst. Gjestende lag serveres mat etter. VP, sponsorer, presse, delegater skal også serveres mat og drikke. Bør ha sunne alternativer som f.eks. frukt. Man bør også ha varme alternativer. Suppe i beger er et eksempel på et sunt og varmt alternativ. tillegg kan man selge Slush og Popkorn. Dette er populære produkter og har høy avanse. Vareutvalget kan også variere mer med årstidene. F.eks. fastelavensboller (under fastelaven). Dugnadsgjengen, funksjonærer og ansatte bør også få servering. Der det ligger til rette for det kan det utvikles mer avansert meny til utvalgte grupper Kiosker Klubbens salgspersonal god tid før dørene åpner egnet sted Merkes godt, med skilt og vaffellukt nntektsbringende aktivitet 8.2. Ambulerende salgskorps på tribuner Egnede pers. gjerne yngre eller ubenyttede spillere Før og under en Der publikum er Kreative løsninger fra klubbene nntektsbringende aktivitet Finne produkter som er enkle å sende rundt og ha priser som krever minimal veksling. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 30 av 46

31 8.3. VP Spesielt inviterte personer Før, og i pausen eget område VP forpleining VP forpleining Alle klubber skal etter ha minimum en av følgende VP kategorier (ref. Felles Markedselementer): A. 2-3 retters middag servert på oppdekket bord før, under eller etter en. Drikke, kaffe/kaffe. eget rom B. 1 varmt måltid, drikke, kaffe/kake, eget rom C. Snitter/bagetter, drikke, kaffe/kake, selvbetjening, eget rom eller eget område tillegg skal det i pausen serveres kaffe og noe å bite i (vafler, kaker og lignende.) 8.4. Sponsorer Sponsorer og deres ansatte / gjester Før, og i pausen. eget område Kaldt & varmt, noe å bite i. Skaper tilhørighet 8.5. Presse, inkl. TV - crew Alle som er hos oss, jobbende. pause eller etter eget område eller bruke sponsor omr. Kaldt & varmt, noe å bite i. Pressen er veldig viktig - og vi ønsker dem på plass Dommere & Delegater Kampledere og NHF delegater Før og i pausen Dommere: garderoben Delegater: sammen med VP/Sponsorer Drikke Frukt evt. mat Gjestfrihet 8.7. Spillere Spillere fra både borte og hjemmelag Før og etter Garderoben Mineralvann, kaffe, frukt Bagetter etter Prestasjonsfremmende 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 31 av 46

32 8.8. Dugnadsgjeng & ansatte De som er på plass med oppgaver. Etter avtale, og må passe inn i arrangementet. avtalt sted. eget sted og noe vekk fra publikum Prestasjonsfremmende 8.9 Kafeteria Åpen for alle. Åpner 2 timer før start. Lukkes etter arrangørens ønsker egnet sted. eget sted og noe vekk fra publikum Gir publ. en bra opplevelse. nntjening øker 8.10 Eventservering Klubbene selv avgjør Åpner 2 timer før start. Lukkes etter arrangørens ønsker egnet sted. Dersom alkohol serveres må dette være på avgrenset område med vakter. kke alkohol på tribuner. Gir publ. en bra opplevelse. nntjening øker 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 32 av 46

33 9. TEKNSK REG OG AVVKLNG AV ARRANGEMENT Teknisk regiansvarlig skal være ansvarlig for innholdet og gjennomføringen av arrangementet knyttet til alle teknisk realterte aktiviteter (lyd, bilde, digitale oppaver med mer) Speaker må ha tydelig instruks om å opplyse om gjeldene forbundsavtaler, sikkerhets- og rømmingsinstruks etc. Det skal jevnlig informeres om resultatsituasjonen i parallelle er nasjonalt og internasjonalt. Speaker skal også opplyse om neste. Norsk Topphåndballsmusikk skal benyttes ved innbæring av klubbflagg og ligaflagg, samt ved innløp og presentasjon av lagene. Klubbflagg og ligaflagg bæres først inn av maskotter som stiller seg i henhold til skissen. Arrangør avgjør om lagene skal løpe inn samlet eller hver for seg. Det er laget versjoner av innløpsmusikk som arrangør benytter avhengig av valg av innløp og spillerpresentasjon. Klubber tilpasser evt. egen musikk før og etter innløp og presentasjon av spillere. Norsk Topphåndballs time-out musikk skal benyttes minimum en gang pr. Musikk og eksempler på bruk finner du her: Storskjerm skal brukes ved presentasjon av spillere, ledere, dommere og delegater. sikt repriser samt fra andre er. Postenligaen skal også her være synlig. nformasjon om neste Det skal etableres mixed/flash zone. Det skal etableres egen sone for autografskriving. Se arenaskisse der klubb justerer etter sine lokaler. Det skal under avviklingen være 4 moppere plassert i hvert sitt hjørne av arenaen som skal bistå i å holde arenagulvet fritt for fukt. Teknisk møte: Gjennomføring av teknisk møte i egnede lokaler i arenaen 70 min før ihht instruks fra NHF evt. EHF (linkes hhv). Møterommet må være utstyrt med møtebord, stoler, pc, skriver og kopimaskin i umiddelbar nærhet. Hvert lag stiller med minst en lagleder. Kamprapport gås gjennom. nfomøte arrangeres for sponsorer og VP 50 min. før start. Speaker skal knytte enkeltspillere til sponsorer dersom det finnes avtaler om dette. Hver enkelt klubb avgjør om de vil benytte seg av stemningsspeaker. Stemningsspeaker kan ha en fri rolle men skal holde seg innen for prisnippene om fair play. Det er satt opp en liste med forslag til musikk som kan benyttes før, under og etter (på Eyemanual) Det bør være musikk etter scoringer og pauser og andre stopp i spillet. * Pkt håndteres av klubbene selv. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 33 av 46

34 9.1 Speaker/ stemningsspeaker Speaker (1) hoved - speaker Speaker (2) Stemningsspeaker god tid før Speaker; Sekretariat stemningsspeaker skal være fri. Speaker: Kampfakta, informasjon og saklig styring. Stemningsspeaker: Skal få med seg hele hallen Viktig at alle til stede får sitt, og kan også generere flere publikummere Felles velkomsthilsen med info om fairplay m.m. Speaker Før start Sekretariatet Tydelig på norsk- og på engelsk ved internasjonale er. Viktig nfo om rømningsveier, sikkerhetsopplegg m.m. ifb m/velkomsthilsen Speaker, men alle fra klubben må gi denne informasjon Før start, flere ganger hvis mye folk Sekretariatet Tydelig på norsk- og på engelsk ved internasjonale er. Viktig at alle får med seg dette Presentasjon av målscorer med firmaavtale (gjennomgående) Speaker Helst ved hver scoring. storskjerm Med bilde av spiller og sponsorlogo. Gjeldende sponsoravtaler etc DJ/Musikk regissør DJ Oppvarming Musikk regissør bordet Via miksebord og høytaleranlegg Stemnings skapende aktivitet Musikk til innløping (egen jingle bør produseres for Posten ligaen) DJ Ved innløp og presentasjon Musikk regissør bordet Tydelig med passe lydstyrke Alle tilstede få en positiv opplevelse 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 34 av 46

35 Musikk til scoringer (hjemme borte) DJ Scoring Musikk regissør bordet Musikk med trøkk som hever stemningen Øker stemning og opplevelse Musikk til Time - out DJ Timeout Musikk regissør bordet Egnet lydteppe med timeout-lengde Blir en del av produktet Postenligaen Musikk til pause DJ Pause Musikk regissør bordet Passende pausemusikk. Kanskje legge inn et felles signal når det er 1 (2) min.igjen til andre omgang Blir en del av produktet Postenligaen, som etter hvert vil gjenkjennes av publikum Øvrige musikkinnslag Div. Før Musikk regissør bordet Underholdning og oppvarming til av publikum Flere tilbud som kan generere flere publikummere 9.3. Bildeprofilering Eget personale Ved behov og under arenaen Av egne bilde profilerings ansvarlige Gi publikum ekstra valuta for inngangspengene Legge ut TV bilder på storskjerm Eget personale Ved behov og under arenaen Av egne bilde profilerings ansvarlige God info til publikum 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 35 av 46

36 Bilder av spillere, ledere, dommere ved presentasjonen Eget personale Presentasjon arenaen Av egne bilde profilerings ansvarlige God info til publikum Bilde av evt. jubilanter før og i pause Eget personale Planlegges arenaen Av egne bilde profilerings ansvarlige God og populært info- til publikum Gjennomgående firmalogo på dagens sponsor Eget personale Etter egen spilleliste og ved behov. arenaen Av egne bilde profilerings ansvarlige Bra info. som sponsorene liker Bilde av spesielt inviterte Eget personale Ved behov arenaen Av egne bilde profilerings ansvarlige God og populært infotil publikum 9.4. Reklame/nfo om neste Eget personale og speaker Etter arenaen Høytalerinfo evt. storskjerm God markedsføring Mopping av arenagulv Dugnads personell Under Ved arenaen Beredskap og aksjon når arenagolvet må rengjøres Forebygge uhell/skader 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 36 av 46

37 9.6 Plotting av er Plotter Hele en arenaen PC med nett tilgang Brukes til Online og statistikk 9.7. Resultatservice fra Postenligaen Presseansvarlig Under og etter Online tjeneste, evt. mobilt bredbånd fra arenaen NTB informeres fortløpende. Sendes til NHF via internett En vesentlig del av kvalitetsproduktet Postenligaen 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 37 av 46

38 10. SEKRETARAT / NNBYTTEBENKER Floormanager har ansvaret for aktiviteten knyttet til sekretariatet og for gjennomføringen i overensstemmelse med de oppgaver som er tillagt deres ansvarsområde. Floormanager skal sørge for at sekretariatet har alt av dokumenter og utstyr for at en kan gjennomføres ihht gjeldende bestemmelser fra NHF / EHF (linkes opp). Det skal også reserveres plasser på tribunen for spillere som er utvist for resten av en Krav til Sekretariat Floormanager Før, under &etter arenaen Godt forberedt, fokusert, grundig og ryddig En vesentlig del av kvalitetsproduktet Postenligaen Scoreboard Scoreboard operatør Sekretær Før, under &etter arenaen Høy grad av fokus mot det som skjer på banen Viktig at publikum til en hver tid kan få korrekt informasjon om en nnbytterbenker. Spillere, trenere og medisinsk personale Før, under - og etter arenaen Stødige benker med stolseter med plass til innbyttere, trenere og medisinsk personell skal settes ut før hver antall plasser 14. nnbytterbenkene er viktige for å gi lagene gode arbeidsbetingelser Merke klubbområde, trekke tilbake benk/stoler og sekretariat der det er mulig (og sekretariat litt opp) 10.4 Klargjøring av Kamprapportskjema Presseansvarlig Før - Fører opp de spillerne som skal delta i en få signatur fra lagenes oppmenn Reglement Postenligaen 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 38 av 46

39 10.5. Føring av Kamprapportskjema Sekretær Under Sekretariatet Føre opp mål, kort, utvisninger og skader Reglement Postenligaen Underskriving av rapportskjema Dommere Etter Sekretariatet Kvalitetssikre skjema, signeres av dommere Reglement Postenligaen nnsendelse av rapportskjema Presseansvarlig Etter Fax/skanner Sendes NHF Reglement Postenligaen 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 39 av 46

40 11. VERTSKAP/SECURTY god tid skal vertskap/security samles for briefing. Det skal spesielt gjennomgås branninstruks og rutiner for håndtering av skadesituasjoner som kan oppstå blant gjester. Det skal være securityverter i mixed/flashzone, ved spiller- og dommergarderober, sekretariat, spillerbuss og TV Ob buss. (Mixed zone hvor de som har en rolle i avviklingen oppholder seg Flash zone for TV/Radio og intervjuer) nfo til verter/ security om spesielle forhold ved dagens Arrangementsansvarlig 2 t. før Avtalt møte Gjennomgang/ orientering Forebyggende aktivitet En vesentlig del av kvalitets-produktet Postenligaen Rømningsveier Verter Før, under og etter Verter plasseres ved rømningsveier Godt synlig utstyrt med egen bekledning Sikre at alle rømningsveier blir åpnet ved behov Ansvarlige på spesielle områder Verter Før, under og etter Verter plassert på kritiske punkter i arenaen Godt synlig utstyrt med egen bekledning Sikre mot at uvedkommende får adgang Mixed sone/flash sone Verter Etter Verter plassert ved mixed/ flash sone Godt synlig markert Sekretariat & veggen Sikre mot at uvedkommende får adgang Spiller og dommergarderober før Verter Når dommere og gjestende lag ankommer Ved inngangen til hallen Ta i mot gjestende lag og dommere og utlevere nøkler En vesentlig del av kvalitetsproduktet Postenligaen 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 40 av 46

41 Spiller og dommergarderober etter Verter Ved avreise garderobeområdet Retur av nøkler, ta farvel med gjestende lag og dommere og ønske god tur En vesentlig del av kvalitets-produktet Postenligaen Spillerbuss Verter Før, under og etter Vakter plassert utenfor spiller buss Godt synlig utstyrt med fargede vester Få anvist parkerings område, sikre mot at uvedkommende får adgang TV OB Buss Verter Før, under og etter Vakter plassert utenfor TV/OB Buss Godt synlig utstyrt med fargede vester Få anvist parkerings område, sikre mot at uvedkommende får adgang 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 41 av 46

42 12. SEREMON OG REG MÅ Klubben har egen Floormanager. Det utnevnes en jury for kåring av banens beste hjemme/borte spiller. De største arrangementene kan ha en egen seremoni- og regimester mens for vanlige arrangementer kan denne rollen ivaretas av Floormanager Maskotter Spillere fra aldersbestemte årsklasser eller andre Under innløp til en Løper inn sammen med lagene Etter kjøreplan Er med på å styrke klubbfølelsen/ profilere klubben Hente lagene før start Egne verter Før start og etter pausen garderobene Gi signal Vi ønsker en felles innløpsprofil nnløps - seremoni Spillere & dommere (evt. maskotter) Før start Til banen Oppstilling før innløp etter nr. på spilledrakter og posisjon i laget Vi ønsker en felles innløpsprofil Blomster til jubilerende spillere og evt. andre Floormanager eller SR - Mester Før start banen Etter kjøreplan Oppmerksom het 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 42 av 46

43 12.5. Underholdning, presentasjon av andre jubilanter Floormanager eller SR - Mester Før start i pause banen Presentasjon og gratulasjon evt. med nogo attåt Oppmerksom het Utdeling av bestemannspremie etter en Floormanager eller SR - Mester Etter slutt banen Etter kjøreplan Felles profil i Postenligaen Ansvar for mixed flash sone Floormanager eller SR - Mester Før, i pause og etter mixed/flash sonen Være lett synlig og tilgjengelig Servicetiltak for å styrke kvaliteten i arrangementet 12.8 Kontakt med TV - selskap Floormanager eller SR - Mester Før, under og etter mixed/flash sonen Være lett synlig og tilgjengelig Yte dem den service de etterspør Koordinere publikumskonkurranser Floormanager eller SR - Mester Før og i pausen Arenaen Bidra til at konkurransene gjennomføres etter intensjonene Øke underholdnings/ opplevelsesverdi for publikum Ressursperson for sekretariatet under en Floormanager eller SR - Mester Før, under og etter Sekretariatet Være lett synlig og tilgjengelig Behjelpelig med oppgaver - og uforutsette hendelser 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 43 av 46

44 13. VDEOANSVARLG / VDEOPPTAK. Det skal produseres videoopptak av er som ikke er Tv-overførte. Legges ut på nett innen 24 timer. Ved TV-overførte er skal Floormanager sikre at det blir laget 4 kopier av en (borteog hjemmelag, dommere og delegater) Ansvar for videoopptak av er i Postenligaen Video ansvarlig Under Egnet sted i arenaen Videomaskinist som sikrer at opptak blir ansvarlig gjennomført En vesentlig del av kvalitets produktet Postenligaen Legges ut innen 24 timer etter slutt Video- Ansvarlig Etter Administrasjonen Sendes online/via nett til NHF En vesentlig del av kvalitets produktet Postenligaen Ved TV overførte er Video- Ansvarlig Før Hos TV producer Avtale kopi av TV opptak En vesentlig del av kvalitets produktet Postenligaen Egen produksjon for TV og annen presse Video- Ansvarlig Under arenaen Streamet video som redigeres ifht higlights og overføres TV/Media For å selge til TV stasjoner og presse. Få mer handball på TV Dette punktet vil bli oppdatert og justert basert på resultater i mediaforhandlingene. 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 44 av 46

45 14. LOTTER/KONKURRANSER/UNDERHOLDNNG Klubber i Postenligaen skal legge til rette for gjennomføring av ulike typer konkurranser, underholdning, lotteri med mer under et arrangement. Lagene stiller opp på banen som ved innløp for å motta bestemannspremier. Bortelaget tildeles først, deretter hjemmelaget. Premien bør ikke overstige 1000 NOK. Se pkt Loddsalg Lotteriansvarlig og Lotteri - selgere Før, i pausen og etter arenaen Salg av klubbens eller NHF lotteri Styrke inntektsgrunnlaget i klubben og Forbund SMS konkurranser Floormanager eller SR - Mester Før - og under er telefonnettet Sender SMS er til klubbens medlemmer og andre med QUZ spørsmål Styrke inntektsgrunnlaget i klubben Pauseunderholdning konserter m.m. Floormanager eller SR - Mester Før en og i Pausen arenaen nvitere profilerte underholdere Styrke publikums gode opplevelse av å ha deltatt på noe spektakulært Publikums - underholdning Floormanager eller SR - Mester pausen arenaen Utfordre publikum til å underholde Styrke publikums gode opplevelse av å ha deltatt i noe spektakulært Oppvisnings er Floormanager eller SR - Mester Før er - i Pausen arenaen nvitere til oppvisnings og eller show - er Styrke publikums gode opplevelse av å ha deltatt på noe spesielt 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 45 av 46

46 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 46 av 46

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

FOTBALL- ARRANGEMENT

FOTBALL- ARRANGEMENT FOTBALL- ARRANGEMENT OVERORDNET MYNDIGHET FIFA -SIKKERHETSBESTEMMELSER UEFA -SIKKERHETSBESTEMMELSER -KLUBBLISENSBESTEMMELSER NFFs ARRANGEMENTSKRAV NFFs LOV OG REGLEMENT TURNERINGSBESTEMMELSER SIKKERHETSBESTEMMELSER

Detaljer

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene i NFF 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene NFF 3. divisjon menn NFF 3. divisjon består av 10 avd. a 14 lag (i S-N) og 2 avd. av 12 lag (i N-N): Avd. 1 adm. av OFK (lag fra ØFK

Detaljer

Urædd Håndball. uhg.no. Arrangement

Urædd Håndball. uhg.no. Arrangement uhg.no Arrangement Alle lag i håndballen arrangerer sine egne kamper Foreldrekontaktene sørger for at det bemannes med 3 personer til hver kamp. Ved alle kamper skal det tas inngangspenger. Kr. 30 for

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 gjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal delta

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 Dugnadsgjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal

Detaljer

Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball

Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball Innledning og bakgrunn Den enkelte klubb er ansvarlig for å arrangere hjemmekampene sine i egen hall. Hjemmearrangementer er en viktig inntektskilde for håndballgruppen

Detaljer

Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering

Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering Innhold Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering 1 Dette må gjøres på forhånd 2 Invitasjoner 2 Dugnadslister 2 Premier 2 Kampoppsett 2 Dommere

Detaljer

NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING ARRANGØR SOM TILDELES NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM:

NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING ARRANGØR SOM TILDELES NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM: NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING ARRANGØR SOM TILDELES NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM: NM-Landevei skal arrangeres på den weekend/uke som er fastsatt av NCF.

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både før,

Detaljer

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år - serien 2013/2014 Invitasjon Sluttspill J/G 16 år Trondheim Spektrum 04.-06. april 2014 TrønderEnergi-serien Sluttspill Jenter og Gutter 14 år 2 scandiberico 2013 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill

Detaljer

Instruks for Sekretariatet

Instruks for Sekretariatet Instruks for Sekretariatet Sørumsand IF håndballgruppa 1. Forberedelser før arrangementet Sekretær/tidtaker Kode for å åpne sekretariatspult er 6558. Sekretær må gjøre seg kjent med kamprapporten og hvordan

Detaljer

Haslum IL Håndball. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon:

Haslum IL Håndball. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon: INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon: Fra sesongen 2015-2016 spiller alle sine offisielle hjemmekamper i Nadderud Arena. Arenaen har to fulle spilleflater. Kampene går parallelt

Detaljer

Brukerveiledning for KAMPER ONLINE. Et program utviklet for. Registrering, lagring og distribuering. av kamp- og mesterskapsdata

Brukerveiledning for KAMPER ONLINE. Et program utviklet for. Registrering, lagring og distribuering. av kamp- og mesterskapsdata Brukerveiledning for KAMPER ONLINE Et program utviklet for Registrering, lagring og distribuering av kamp- og mesterskapsdata Innledning Dette programmet har til hensikt å: - Registrere, lagre og publisere

Detaljer

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen Velkommen til KIL/Hemne Som hjemmelag og arrangør ønsker KIL/Hemne å være et godt vertskap for alle motstandere, dommere og andre som gjester oss. Vi skal stimulere og oppfordre til Fair play og være gode

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

Skolering av stadionpersonale

Skolering av stadionpersonale Autorisert STADIONVERT Skolering av stadionpersonale Rammeplan. Versjon 1.09 Innledning. De fleste som til nå har vært involvert innen arrangement av fotballkamper har vært frivillige. Økt profesjonalisering

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play. Velkommen til Scandic Cup 2016

Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play. Velkommen til Scandic Cup 2016 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Velkommen til Scandic Cup 2016 1 1 2 2 Info inneholder: SCANDIC CUP 2016 NM Bylag i Trondheim 26. 28. Februar- 1) Spillested 2) Lagenes ankomst på fredag /avreise

Detaljer

Dreiebok for gjennomføring av hjemmekamper, senior herre 2017.

Dreiebok for gjennomføring av hjemmekamper, senior herre 2017. Dreiebok for gjennomføring av hjemmekamper, senior herre 2017. Endret 27.april Dette er en dreiebok som enkelt beskriver minimumsfunksjoner for å arrangere hjemmekamper for Stjørdals-Blink. Antall: Merknad:

Detaljer

Arrangementshåndbok for. U19NM-sluttspillet

Arrangementshåndbok for. U19NM-sluttspillet Arrangementshåndbok for U19NM-sluttspillet 2017-2018 Innhold 1. Introduksjon... 1 1.1 Hva er U19NM?... 1 2. Dette gjør forbundet... 2 2.1 Før arrangementet... 2 2.2 Under arrangementet... 2 2.3 Etter arrangementet...

Detaljer

stadionopplysningsskjema sesongen 2011 Klubb: Norges FotballForbuNd VersjoN: mars 2008

stadionopplysningsskjema sesongen 2011 Klubb: Norges FotballForbuNd VersjoN: mars 2008 Klubb: Norges Fotballforbund Versjon: mars 2008 Generell informasjon For klubbene i følgende konkurransesystem: Tippeligaen, Adeccoligaen, Toppserien. NM sluttspillkamper (fra og med kvartfinaler) 1. divisjon

Detaljer

INNSTRUKS KIOSK- OG HALLVAKT KLÆBUHALLEN. -alt for at alle skal lykkes i Klæbu håndball

INNSTRUKS KIOSK- OG HALLVAKT KLÆBUHALLEN. -alt for at alle skal lykkes i Klæbu håndball INNSTRUKS KIOSK- OG HALLVAKT KLÆBUHALLEN -alt for at alle skal lykkes i Klæbu håndball KIOSKVAKT - KAMPDAG Oppmann gjør avtale om overlevering av plastkasse med skrin, nøkkelkort og det dere trenger. Før

Detaljer

Instruks for Sekretariatet

Instruks for Sekretariatet Instruks for Sekretariatet Sørumsand IF håndballgruppa 1. Forberedelser før arrangementet Sekretær/tidtaker Kode for å åpne sekretariatspult er 9221. Sekretær må gjøre seg kjent med kamprapporten og hvordan

Detaljer

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama - SAMARBEIDSKONSEPT 2013+2014 Hvorfor Vipers Kristiansand :: Vi skal drifte det beste B2B programmet og gi samarbeidspartnere noe tilbake :: Vi er en klubb i positiv utvikling og jobber hardt med å ta

Detaljer

NM Puljespill i EKEBERG IDRETTSHALL OG HØYENHALLEN 2-3/4

NM Puljespill i EKEBERG IDRETTSHALL OG HØYENHALLEN 2-3/4 NM Puljespill i EKEBERG IDRETTSHALL OG HØYENHALLEN 2-3/4 Tunet Innebandyklubb ønsker alle lag velkommen til Ekeberg idrettshall lørdag 2. april for puljespill og til Høyenhallen søndag 3. april for semifinaler

Detaljer

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX Arrangør som tildeles mesterskap forplikter seg til å arrangere etter denne norm. NM skal fortrinnsvis arrangeres på den weekend

Detaljer

Norgesmesterskapet 2007 kvinner og menn

Norgesmesterskapet 2007 kvinner og menn VELKOMMEN TIL EN NY SESONG AV NM 2007! Innholdet i dette skrivet skal være et verktøy for alle som på en eller annen måte er involvert i årets NM for seniorer. Innholdet er tilnærmet identisk det som har

Detaljer

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 velkommen Sluttspill J/G 14 år Trondheim Spektrm 10.-12. april 2015 2 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 Alle lag må henvende seg til hovedsekretariatet

Detaljer

Arrangementshåndbok for Kvalifisering til Kvinneligaen

Arrangementshåndbok for Kvalifisering til Kvinneligaen Arrangementshåndbok for Kvalifisering til Kvinneligaen 2017-2018 Innhold 1. Introduksjon... 1 1.1 Hva er kvalifisering til Kvinneligaen?... 1 2. Dette gjør forbundet... 2 2.1 Før arrangementet... 2 2.2

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

INSTRUKS FOR HALLANSVARLIG M.M.

INSTRUKS FOR HALLANSVARLIG M.M. INSTRUKS FOR HALLANSVARLIG M.M. Det skal være en Hallansvarlig i både Skihallen og Alliansehallen under arrangement i disse i regi av Ski IL Håndball. Hallansvarlig skal låse opp og stenge hallen såfremt

Detaljer

HJEMMEKAMPER OVERSIKT OVER ANSVAR OG OPPGAVER

HJEMMEKAMPER OVERSIKT OVER ANSVAR OG OPPGAVER HJEMMEKAMPER OVERSIKT OVER ANSVAR OG OPPGAVER Vedlegg Ansvar rigge hallen: Ansvar rydde hallen: Ansvar nøkler: Kioskkasse: Sekretariat: Dommerpenger: Kiosksalg: Utstyr i hallen: 1. Riggplan for Eikhallen

Detaljer

Dugnadsinstruks - Arrangementsdugnader - Tærudhallen

Dugnadsinstruks - Arrangementsdugnader - Tærudhallen Dugnadsinstruks - Arrangementsdugnader - Tærudhallen Se Dugnads- og hallvaktoversikt utsendt til arrangementsansvarlige/lagkontakter Innholdsfortegnelse: Pkt Beskrivelse 1 Oversiktskart for Tærudhallen

Detaljer

Arrangementshåndbok for. U19NM-kvalifisering

Arrangementshåndbok for. U19NM-kvalifisering Arrangementshåndbok for U19NM-kvalifisering 2017-2018 Innhold 1. Introduksjon... 1 1.1 Hva er U19NM-kvalifisering?... 1 2. Dette gjør forbundet... 2 2.1 Før arrangementet... 2 2.2 Under arrangementet...

Detaljer

sesongen 2015 Klubbens Navn Klubb:

sesongen 2015 Klubbens Navn Klubb: sesongen 2015 Klubbens Navn Klubb: Norges Fotballforbund Versjon: mars 2008 Stadion Navn: Stadion Eier: Adresse: Gate/Vei Postboks By/Sted Kontaktpersoner: (Navn-telefon,e-post) Stadion Historie: Bygget

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER INNLEDNING Det er utarbeidet en manual for eliteserien. Den er laget av NBTF for å gi bedre forutsetninger ved

Detaljer

HEGGEDAL CUP. Program Søndag 7.april

HEGGEDAL CUP. Program Søndag 7.april HEGGEDAL CUP Program Søndag 7.april VELKOMMEN TIL HEGGEDAL CUP 2013! Heggedal IL, fotballgruppa, ønsker igjen velkommen til fotballcup på Gjellum kunstgressbane i Heggedal. Heggedalscupen ble første gang

Detaljer

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Program 18.00-18.10 Velkommen v/daglig leder Tore 18.10-19.30 Vedtak fra Forbundstinget 2014 v/tiitu 19.30-19.45 Pause 19.45-20.30 Elektroniske

Detaljer

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk Arrangørhåndbok Håndball for alle Sesongen 2014/2015 FOTO: Knut A Maråk ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt våre kamper, og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 FAIR PLAY TEKST Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum! For å sikre

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

Elektronisk kamprapport. Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner

Elektronisk kamprapport. Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner Elektronisk kamprapport Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner Velkommen Hvem er vi? Johan Sjøberg Prosjektansvarlig Elektroniske Kamprapporter Bjørn Knudsen - Produktansvarlig FIKS Hovedmål denne dagen:

Detaljer

vipers kristiansand 1

vipers kristiansand 1 vipers kristiansand 1 VIPERS VIL - Bli Norges nest beste lag - Spille Europacup og Champions League - Underholde sportslig i Aquarama - Skape det beste arrangementet i Norges beste arena - Bygge Vipers

Detaljer

Fagernes idrettslag svømmegruppa Rakfisken 2014. Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund REKRUTT & APPROBERT SVØMMESTEVNE

Fagernes idrettslag svømmegruppa Rakfisken 2014. Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund REKRUTT & APPROBERT SVØMMESTEVNE Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund I henhold til Norges Svømmeforbunds terminliste, og etter NSFs lover og regler, har svømmegruppa i Fagernes idrettslag gleden av å invitere til Rakfisken

Detaljer

Hver kamp en fest. Innledning

Hver kamp en fest. Innledning Håndbok 1 Innledning Hver kamp en fest Da vi startet prosjektet med å skape Basketligaen var det én viktig erkjennelse som dannet utgangspunktet for hele vår tenkning: «Vi må sørge for at publikum og våre

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON Bør distribueres til alle medlemmer i korpsene!!!

PRAKTISK INFORMASJON Bør distribueres til alle medlemmer i korpsene!!! PRAKTISK INFORMASJON Bør distribueres til alle medlemmer i korpsene!!! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger. I år går alt av stabelen i Lørenskog kultursenter, slik at det vil bli

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med Norges cup status i Bmx plikter å gjennomføre i henhold til gjeldende BMX reglement og denne norm. Normen må tilpasses

Detaljer

Håndbok for arrangøreroppdatert august

Håndbok for arrangøreroppdatert august 2012 Håndbok for arrangøreroppdatert august Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum! For

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod.

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod. Du har valgt HÅNDBALL som din idrett. Et godt valg! Du kan se fram til massevis av små og store trivelige opplevelser. I håndball skal vi ha det trivelig i et miljø som har plass til alle og hvor alle

Detaljer

Mal for klubber med lag i forbundsseriene.

Mal for klubber med lag i forbundsseriene. Mal for klubber med lag i forbundsseriene. Alle klubber skal ha en NBF-Innebandy godkjent arrangementsansvarlig og hun/han skal stå oppført i innebandykalenderen. Alle klubber bør gjennomføre en brannøvelse

Detaljer

Elektronisk kamprapportskjemaer

Elektronisk kamprapportskjemaer Elektronisk kamprapportskjemaer Elektroniske kamprapporter Tester alle kretser i 2012 Alle avdelinger fra 2013 sesongen Utfordringer med forbundstinget 2012 Oppgaver før, under og etter kamp Tidsfrister

Detaljer

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vår jobb er å sørge for at gjestende spillere, lagledelse, supportere og andre gjester, dommere og egne spillere, lagledelse og supportere får en fin

Detaljer

E-CUP 2012/13 Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende

E-CUP 2012/13 Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende Dersom det i denne presentasjonen er avvik i forhold til gjeldende reglement fra UEFA, vil selvfølgelig UEFAs reglement være gjeldende. DELTAKERE: UCL: Molde FK inn i 2. kval.runde, 17-18/7 UEL: Aalesunds

Detaljer

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT!

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Gratulerer! Gratulerer! Dere har fått muligheten til å være en del av et fantastisk arrangement som på en unik og nyskapende måte er tilrettelagt barn

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER...2 2. ANSVAR...2 3. GULV...2 4. LYS...2 5. MUSIKKTIMING...3 6. PYNT...3 7. PREMIER...3 8. INVITASJON...3 9. DOMMERE...3 10. FUNKSJONÆRER...5

Detaljer

Arrangementshåndbok Fargerik Fotball

Arrangementshåndbok Fargerik Fotball Arrangementshåndbok Fargerik Fotball Fargerik Fotball er en turnering som viser at vi kan ha det gøy sammen på banen uansett hvordan vi ser ut, hvor foreldrene våre er født eller hva vi tror på. Fargerik

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder:

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder: Lyns DNB GutteCup - Gutter 2004-2009 Dette skrivet innholder: - Praktisk informasjon for foreldre og lagledere - Kart over området - Åpningstider for klubbhus og garderober - Kontaktinformasjon turneringsansvarlige

Detaljer

Håndbok. (versjon 25.06.2015)

Håndbok. (versjon 25.06.2015) Håndbok (versjon 25.06.2015) 1 Innledning Hver kamp en fest Da vi startet prosjektet med å skape Basketligaen var det én viktig erkjennelse som dannet utgangspunktet for hele vår tenkning: «Vi må sørge

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON LES

VIKTIG INFORMASJON LES VIKTIG INFORMASJON LES Kjære deltager, trener, lagleder eller publikummer! Nå nærmer det seg NM Sprint i Hol! Dette dokumentet beskriver en del praktiske opplysninger om arrangementet. Vi håper du tar

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Drøbak Frogn Håndball

Drøbak Frogn Håndball Drøbak Frogn Håndball Profilering en invitasjon til samarbeid 2011/12 Bli synlig på en positiv måte Profilering i Frognhallen Profilering fellesområder i Frognhallen Profilering på drakter Drøbak Frogn

Detaljer

Undervanns - Rugby Avd/Dok nr./år - Dept/Doc no./year UVR / 2003

Undervanns - Rugby Avd/Dok nr./år - Dept/Doc no./year UVR / 2003 Side 1 av 6 1 REGELVERK FOR NORGESSERIE, A-NM OG B-NM 1.1 Påmelding / innbydelse Påmeldingsfristen er alltid 3 uker (21 dager) før arrangementets første dag. På innbydelsen skal det stå: Som bindende påmelding

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Terminlistemøte 5. div. menn 2017

Terminlistemøte 5. div. menn 2017 Terminlistemøte 5. div. menn 2017 Møtedato: Til stede SFK: Til stede 4. div: Tirsdag 17. januar, Colorline Stadion, Ålesund Jonas Pedersen Blindheim IL, Ellingsøy IL, Giske IL, SK Herd, Hovdebygda IL,

Detaljer

Innhold. Norges pole sport forbund side 1. Norgesmesterksap i pole sport - side 2. Fordeler som sponsor side 3. Arena for norgesmesterskapet side 4

Innhold. Norges pole sport forbund side 1. Norgesmesterksap i pole sport - side 2. Fordeler som sponsor side 3. Arena for norgesmesterskapet side 4 Side 1 Innhold Norges pole sport forbund side 1 Norgesmesterksap i pole sport - side 2 Fordeler som sponsor side 3 Arena for norgesmesterskapet side 4 Verdensmesterskap i pole sport side 5 Sponsorpakker

Detaljer

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI Velkommen til Bendit Cup Eik-Tønsberg 3. mai 2014 Vi har gleden av å ønske alle spillere, lagledere, foreldre og publikum velkommen til Bendit Cup. Eik IF Tønsbergs tradisjonelle Vårcup på Eik-banen arrangeres

Detaljer

En god turnering på Henrik Lunde, seksjonsleder Barn og ungdom

En god turnering på Henrik Lunde, seksjonsleder Barn og ungdom En god turnering på 1-2-3 Henrik Lunde, seksjonsleder Barn og ungdom Seksjon barn og ungdom: Mer og bedre aktivitet i en enklere hverdag Aktivitet Klubb Krets Drift Spillformer Serier og turneringer Lover,

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

4. dommerrollen. Administrative oppgaver og egne plikter i forhold til spillereglene. Samhandling og instruks er avgjørende for at dette skal lykkes.

4. dommerrollen. Administrative oppgaver og egne plikter i forhold til spillereglene. Samhandling og instruks er avgjørende for at dette skal lykkes. Viktig rolle som en del av dommerteamet. Administrative oppgaver og egne plikter i forhold til spillereglene. Samhandling og instruks er avgjørende for at dette skal lykkes. 4. dommer oppnevnes i TL/AL/TS

Detaljer

Instruks hallansvar: Hallansvarlig (1 person) oppmøte 1 time før kamp

Instruks hallansvar: Hallansvarlig (1 person) oppmøte 1 time før kamp Instruks hallansvar: Hallansvarlig (1 person) oppmøte 1 time før kamp Før kamp: Ta med kamprapporter til kampene denne dagen (printes ut fra banedagboka på www.handball.no) Lån nøkkel og adgangskort til

Detaljer

Brukerveiledning ENKEL. (Registrere kun målscore lag)

Brukerveiledning ENKEL. (Registrere kun målscore lag) Brukerveiledning ENKEL (Registrere kun målscore lag) Innholdsfortegnelse FORARBEID I TA... 3 Logg inn i TA... 3 Tildelt riktig funksjon Kamper LIVE... 3 FINNE KAMPEN SOM SKAL REGISTRERES I LIVE... 4 KONTROLLERE

Detaljer

Dugnadshåndbok for Pinsestevnet

Dugnadshåndbok for Pinsestevnet Dugnadshåndbok for Pinsestevnet Innhold Dommerforpleining...2 Foring...3 Høy/Flis/Container...3 Innsjekking...3 Opprydding etter stevne...4 Opprydding under stevnet...4 Pass. Trail og flaggritt...4 Program...4

Detaljer

Hånes Idrettsforening, Nøkkelinstruks. HIF håndball - instruks for Håneshallen

Hånes Idrettsforening, Nøkkelinstruks. HIF håndball - instruks for Håneshallen Hånes Idrettsforening, Nøkkelinstruks HIF håndball - instruks for Håneshallen Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen skal denne nøkkelinstruks anvendes. Instruksen er ikke uttømmende, men ment

Detaljer

Terminlistemøte 4. div. menn 2017

Terminlistemøte 4. div. menn 2017 Terminlistemøte 4. div. menn 2017 Møtedato: Til stede SFK: Til stede 4. div: Tirsdag 17. januar, Colorline Stadion, Ålesund Jonas Pedersen Bergsøy IL, Emblem IL, FK Sykkylven, Godøy IL, Hareid IL, IL Hødd,

Detaljer

Stavanger Open 2015. Jobbeskrivelser.

Stavanger Open 2015. Jobbeskrivelser. Stavanger Open 2015. Jobbeskrivelser.! Jobbeskrivelser for Stavanger Open 2011. Stavanger Open komiteen består i år av: Kjell Anders Pettersen, Mobil 90763740 Kathrine Moller. Mobil 98827359 Eldar Larsen.

Detaljer

Foreldrekontakt /Oppmann er dagens hovedansvarlig for hallens arrangement har følgende oppgaver:

Foreldrekontakt /Oppmann er dagens hovedansvarlig for hallens arrangement har følgende oppgaver: VAKTINSTRUKSER FOR HALLVAKT: Foreldrekontakt /Oppmann er dagens hovedansvarlig for hallens arrangement har følgende oppgaver: OPPGAVER FØR KAMPDAG: Ta kontakt til kasserer 4 dage før din hallvakt. For

Detaljer

Arbeidsinnstruks for sekretær og tidtaker

Arbeidsinnstruks for sekretær og tidtaker Tidtaker og sekretær Norges Håndballforbund Region Øst Sekretæren: Kontrollerer kampprotokollen (bare de spillere som er oppført der, er deltakerberettiget), og sammen med tidtakeren kontrollerer sekretæren

Detaljer

Foreldrekontakt /Oppmann er dagens hovedansvarlig for hallens arrangement har følgende oppgaver:

Foreldrekontakt /Oppmann er dagens hovedansvarlig for hallens arrangement har følgende oppgaver: VAKTINSTRUKSER FOR HALLVAKT Greverud hallen: Foreldrekontakt /Oppmann er dagens hovedansvarlig for hallens arrangement har følgende oppgaver: OPPGAVER FØR KAMPDAG: Ta kontakt til kasserer 4 dage før din

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING KONTRAKT AVTALE mellom Norges Svømmeforbund (NSF) og Setermoen Svømmeklubb 1. AVTALEPARTER Avtaleparter er Norges Svømmeforbund, heretter

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

Arrangements- Håndbok 2017/2018 -BREDDE-

Arrangements- Håndbok 2017/2018 -BREDDE- Arrangements- Håndbok 2017/2018 -BREDDE- Innholdsfortegnelse 1. Kontaktpersoner... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Arrangement... 2 3. Bemanning.2 4. Hva må gjøres?... 3 5. Ved enkeltkamper... 4 Vedlegg

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

V2,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Oddsenligaen / 1.div Kvinner

V2,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Oddsenligaen / 1.div Kvinner Elektronisk kamprapport - FIKS V2,0 Brukermanual Oddsenligaen / 1.div Kvinner Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold... 5 3 Tilgang

Detaljer

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 14 år. Trønderhallen/Skognhallen april #sluttspill14

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 14 år. Trønderhallen/Skognhallen april #sluttspill14 - serien 2013/2014 handball.no Invitasjon Sluttspill J/G 14 år Trønderhallen/Skognhallen 04.-06. april 2014 #sluttspill14 2 handball.no scandiberico 2013 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill J/G 14 år

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

INNSALG AV SPONSORAVTALER VM 2013

INNSALG AV SPONSORAVTALER VM 2013 INNSALG AV SPONSORAVTALER VM 2013 Hovedsponsor 2013 Pakken inneholder: Markedsføring Presenteres som Hovedsponsor i all markedsføring og presentasjoner av VM i Skreifiske. VM-Avisen 1/1-side annonse (4

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum Vårcup 2015 Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum IL, fotballgruppa, ønsker igjen velkommen til fotballcup på Haslumanlegget. Vårcupen er et tilbud rettet til de klubber som ivaretar breddelagene

Detaljer

Til Arrangører av LOPPETASSEN Vinterens Vakreste Eventyr

Til Arrangører av LOPPETASSEN Vinterens Vakreste Eventyr Til Arrangører av LOPPETASSEN 2017 Vinterens Vakreste Eventyr Forventningsfulle Loppetasser gleder seg til Loppe-kamper hos dere Håper dere er klare til å: Lage en trivelig, morsom og høytidelig ramme

Detaljer

Retningslinjer og regler for Barnehåndball 6-11 år. * Minihåndball 6-8 år * Aktivitetsserie 9 og 10 år * Aktivitetsserie 11 år. Revidert

Retningslinjer og regler for Barnehåndball 6-11 år. * Minihåndball 6-8 år * Aktivitetsserie 9 og 10 år * Aktivitetsserie 11 år. Revidert Retningslinjer og regler for Barnehåndball 6-11 år * Minihåndball 6-8 år * Aktivitetsserie 9 og 10 år * Aktivitetsserie 11 år Revidert 03.02.10 Håndball er gøy! - hovedmålet i barnehåndball er at alle

Detaljer