NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp!"

Transkript

1 NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr / 2. årgang nr. 10 VALGEKSTRA!! Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp! Kandidatene i Gjøvik Senterparti forbereder seg på valgkamp og politisk arbeid de fire neste årene. En samling i partiet 7. juni var første start på arbeidet. De 13 kandidatene som kom til Gjøvik denne junikvelden gikk gjennom litt av valgkampens innhold, men også litt om den politiske situasjonen og samarbeidsforholdene i Gjøvikpolitikken. Valgkamp Rundt omkring i Gjøvik skal vi prøve å sette vårt preg på valgkampen. Det er bestilt nytt valgmateriell og effekter, og vi skal fortsatt holde stands rundt omkring ved butikker eller andre samlingspunkt. Det kan imidlertid ikke underslås at det er viktig at listekandidatene er ivrige i leserbrevspaltene i lokalavisene, at vi kommer til orde på redaksjonell plass og at vi også følger opp med stoff på sosiale medier og våre egne nettsider. Gjøvik Sp er blant de lokalpartiene som har oppdaterte nettsider og bruker dette aktivt, og flere kan ta i bruk disse! Dette er imidlertid noe styret og de innvalgte må ta fatt i umiddelbart etter valgdagen 12. september. Interesser og utvalg Etter dette var det også en liten kartlegging av kandidatene sine politiske interesser, som kan være greit å ha når en skal sette opp folk til ulike utvalg. Slik det ligger an til nå, vil det bli tre hovedutvalg i kommunen, i tillegg til formannskap og kommunestyre. Men i tillegg er det også andre viktige utvalg og styreverv som skal bekles, og folk må tenke gjennom hvor de kan tenke seg å gjøre en innsats. Men som nevnt: det viktigste er å gjennomføre et godt valg i fellesskap for Gjøvik Sp! Etter valget? Hva så med det som skjer etter valget? I dag har vi et samarbeid med Ap og SV som blant annet sikret oss varaordføreren ved siste valg. På møtet kom det til uttrykk forskjellige meninger om hvordan Sp bør forholde seg til de politiske partiene etter valget. Først og fremst er det viktig at vi gjør et godt valg sjøl. For oss i Gjøvik Sp vil det også være et slags svar fra velgerne, om de ikke skulle stemme oss inn i kommunestyret med et tilstrekkelig mandat. Dernest må vi tenke over hvordan vi skal få gjennomslag for Sppolitikken. De frammøtte var enige om at det i forhold til valget for fire år siden, må til en større politisk styringsplattform enn det som ligger til grunn for dagens samarbeid mellom Sp, Ap og SV.

2 Side 2 av 12 Nyhetsbrev Ola Borten Moe kommer til Gjøvik 23. august Gjøvik Senterparti er av de heldige lokallagene og får besøk av statsråd Ola Borten Moe i forbindelse med valgkampen til høsten. Tirsdag 23. august kommer han til oss! Tema for statsråden vil være lokale ringvirkninger i Gjøvik og Toten innenfor norsk olje- og gassproduksjon. Det høres kanskje merkelig ut at vi i Oppland skulle ha nyskapende miljøer innenfor dette området, men i Gjøvik finner vi noen viktige leverandører til norsk olje- og gassproduksjon. Ringvirkninger Fredag 24. juni la Borten Moe fram Petroleumsmeldingen, om regjeringens syn på den framtidige forvaltningen av våre olje- og gassressurser. Mange later til å tro at dette stort sett er et tema for kysten og innbyggerne der, men sannheten er at meldingen også vil berøre Oppland og Hedmark i stor grad. Ikke bare fordi oljen er Norges pengebinge og leverandør av velferdskroner, men også fordi vi har ressurser som kan være med å sikre sysseletting, leveranser og utvikling til industrien. Lokale leverandører Borten Moe skal få høre mer om hvordan lokale bedrifter jobber for å levere utstyr og kompetanse til olje- og gassindustrien. Blant disse selskapene er blant annet EAB Enineering AS på Gjøvik og NCE på Raufoss. Daglig leder i TotAl-gruppen, Tor Holdø, leder et prosjekt som skal fortsette å gjøre industrien i Innlandet til en viktig premissleverandør på sikt for denne spennende industrien langs kysten. Dette kan også få andre lokale ringvirkninger etterhvert. Formålet med tiltaket er å styrke bedriftenes konkurranseposisjon i underleveranser til olje- og gassindustrien. I første omgang tar en sikte på økte leveranser av komponenter Eli Blakstad, statssekretær i OED og Ola Borten Moe, statsråd i OED kommer til Gjøvik i august for å høre mer om lokale bedrifter som ser muligheter i det norske olje- og gasseventyret. og systemer til undervanns ( subsea ) produksjonsanlegg for olje og gass. Dette er et marked hvor EAB Engineering på Gjøvik har en sterk posisjon. Nettverk Prosjektet vil etablere en operativ nettverksmodell med forpliktende samarbeid. Det vil bli gjennomført konkrete tiltak for at bedriftene totalt sett skal styrke sin konkurransekraft og kapasitet. I prosjektet deltar 7 komplementære, selvstendige bedrifter. I tillegg til EAB Engineering og Mjøsplast deltar TotAl-bedriftene CHSnor AS på Moelv, Thune Produkter AS på Hamar, Raufoss Industrial Tools AS og Intek Enterprise AS på Raufoss, samt Protomek AS på Lena i Østre Toten. Andre statsråder til Oppland Ei snau uke etter at Ola Borten Moe har vært på Gjøvik, kommer partileder og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete til Gudbrandsdalen for å være med på Vågåseminaret, og deretter åpning av en skole. Men det viktigste i valgkampen til høsten er trolig ikke statsrådene som vil fare forbi. Det viktigste er nok den jobben Gjøvik Sp sjøl skal gjøre, og den står det mer om i dette nyhetsbrevet. Legg spesielt merke til våre stands, som du kan lese om på side 4. Oljeriggen er nærmere Gjøvik og Toten enn vi tror. Og hverytfall utstyret som er ombord!

3 Nyhetsbrev Side 3 av 12 De 12 første på Gjøvik Senterpartis liste Her er bilde av de 12 første kandidatene på Gjøvik Sps liste.!"#$%&'()$**+((( ((((,%-*(./00*#1'( (((((((((2/#%/++*(23&0*+( 4/56%++(!/#/&'-#1'( 701+'(8"-9/'(,%*+(((((((((8":/++/(;%<*( ((((((((((,/#-(=&*()910&%*+( (4"#9:*(>?3#+-9/'( ( ( (((( ( (( ((((((((=&*(B&1+'CD(( ( B#%-9%+/(.*55*(

4 Side 4 av 12 Her finner du oss i valgkampen! Her er en liten oversikt og kalenderplan for hvor vi i GJøvik Senterparti vil være i forbindelse med valgkampen i høst. Det tas forbehold om enkelte endringer/ justeringer. Fra og med valgkampåpningen skal vi prøve å holde hus i Gjøvik sentrum hver eneste lørdag, så her er det bare å komme på besøk og ta en politisk prat eller bare en kaffekopp! Nyhetsbrev Lørdag 13. august: Valgkampåpning i Gjøvik sentrum, sammen med Oppland Sps valgkampåpning. Onsdag 17. august: Deltakelse på møte i regi av Demensforeningen på Gjøvik. Fredag 19. august: Stand ved Coop Marked Biristrand Lørdag 20. august: Stand ved Coop Marked Biri og i gågata på Gjøvik. Tirsdag 23. august: Olje- og energiminister Ola Borten Moe besøker Gjøvik. Lørdag 27. august: Stand ved Coop Marked Snertingdal og Lia dagligvare samt gågata i Gjøvik. Torsdag 1. september: Skoledebatt på Gjøvik vdg. skole Lørdag 3. september: Stand i gågata i Gjøvik. Tirsdag 6. september: Anne Tingelstad Wøien besøker Gjøvik, og deltar i debatt. Lørdag 10. september: Stand i Hunndalen og gågata i Gjøvik og på de fleste plassene der vi stiller kandidater! Søndag 11. september: Valgdag Mandag 12. september: Valgdag Styret i Gjøvik Sp arbeidsårene 2011/2012 Styreverv Navn Epost Telefon Leder Torvild Sveen, Biri Nestleder Johanna Eike, Vardal Studieleder Dagfnn Taraldsrud, Biri Styremedlem Undis Scheslien, Gjøvik Styremedlem Dorthe Bjørnstad, Snertingdal Styremedlem Ole Klundby, Biri Ungdomsrepresentant Marianne Mølmen, Vardal varamedlem Mona Herberg Haugom, Biri varamedlem Ellen Krageberg, Biri varamedlem Lars Ole Stumlien, Biristrand

5 Nyhetsbrev Vi trenger flere gang- og sykkelveier Side 5 av 12 Gjøvik Sp mener det er et stort behov for flere gang- og sykkelveier rundt skolene våre. Derfor må vi få en klar strategi for dette de fire neste årene. Gjøvik Sp mener og ønsker at våre barn og skoleelever skal «lea» seg mer. For å få til dette, må det legges til rette slik at en øker bruken av både sykkel og apostlenes hester. Gjøvik kommune bør belønne bedrifter, organisasjoner og offentlige etater som vil legge til rette for sykkelparkering, utbedring av garderober og dusj og annen tilrettelegging for syklister. Søknadene kan sendes Transnova og andre instanser. Til og fra skolen Men en ting er de voksne, en annen ting er hva en gjør i tilknytning til skolene. For de aller fleste må det legges til rette for at mjuke trafikanter kommer seg til og fra skolen. Vi må skape tryggere løsninger ved kryss og avkjørsler, bedre sikten og ta grep om nye miljøtiltak. Det er viktig at dersom folk skal ta i bruk sykkelen mer eller gå mer, må det være orden på veiene. Derfor må det være klare krav til brøyting, feiing og strøing på gang- og sykkelveiene til og fra skolene. Statens vegvesen må følge opp overfor entreprenører som brøyter, feier og strør. Dersom kommunene utfører dette, må de stramme opp egne rutiner og prioritere skoleområdene først. Trafikksikkerhetstiltak på gang- og sykkelveier må stå i fokus, og vi må gjøre mer for å bruke hjelm og lykt. Sykkelbyen Gjøvik Gjøvik er en av 27 utvalgte sykkelbyer her til lands, og dette vil merkes godt i tiden som kommer! Vi må ha en strategi for etablering av flere bydelsruter for syklister som fremmer småsyklingen, blant annet mellom hjem og skole og hjem og fritidsaktivitet. Sykkelen er effektiv og lite arealkrevende transportmiddel som reduserer bilkøer og klimautslipp. Ta sykkel på bussen! I Oppland har 22 busser nå fått stativ for fem sykler gjennom Transnova-ordninger. Dette gjør det lettere å ta med seg sykkel inn i bykjernen, eventuelt sørge for at en del turister kommer seg raskt ut i oppmerkede løyper og stier. Vi må arbeide for at dette også skal gjelde flere bussruter i Gjøvik, slik at det blir enkelt å kombinere turer ut i skog og mark ved å bo i byen. Effektive kampanjer All erfaring viser at det er nødvendig med stadig nye kampanjer for å gi miljøvennlig transport vind i seilene. Kampanjene i regionen skal varieres mer, og nå flere målgrupper. Bedre tilrettelegging på private og offentlige arbeidsplasser skal øke jobbsyklingen. Sikkerhet for syklistene må stå sentralt i planene. fokus. Det samme gjelder hjelm- og lyktbruk. HUSK AT DU FRA 1. JULI KAN RINGE FOR Å BESTILLE FORHÅNDSSTEMMER OG AT DU FRA 10. AUGUST KAN DRA TIL UTVALGTE STEMMESTEDER OG FORHÅNDSSTEMME!

6 Side 6 av 12 Nyhetsbrev Trygg hjemmeomsorg pleieplass når du må Gjøvik Sp mener det er avgjørende at kommunen framover bygger opp igjen sjukehjemsplassene som ble lagt ned denne perioden, og sørger for at både Biri og Snertingdal beholder sine sjukehjemsplasser. Nå er det mange som har prøvd å tegne et dystert bilde av eldreomsorgen i Gjøvik. Men de siste fire årene har ikke vært helt uten lyspunkt. Men i etterpåklokskapens lys var nedleggelsen av de 24 plassene i nordbyen i Gjøvik svært uheldig for presset på sjukehjemsplasser og hjemmetjenesten vår. Fra hjemmetjenesten meldes det om stadig tyngre løft, og ofte må en være to og to når en reiser ut til flere som trenger hjelp. Fire år med rødgrønt styre Likevel; etter fire år der Sp har hatt varaordføreren kan det være på sin plass å nevne noe av det som har kommet på plass de siste fire årene. Dette er som følger: 59,4 flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren. Rådgivningskontor for eldre startet opp i Lindrende enhet igangsatt på Haugtun i personer i hjemmetjenestene har fått økt sine stillinger, tilsvarende 9,49 årsverk. Ved sjukehjemmene har 27 personer fått økt sine stillinger (fra 2,2 prosent 28,4 prosent) Innen tilrettelagte tjenester har ni personer fått økt stillingsbrøk. Boliger for yngre funksjonshemmede planlegger seks boenheter med inntil seks leiligheter årlig i årene framover. Start av renovering av Nordbyen, dernest Biri og Snertingdal. Styrket legetjenesten ved sjukehjemmene (en overlege og en onkolog til lindrende enhet) Mer til hjemmetjenesten Det virker til å være bred enighet om å styrke bemanningen i både hjemmetjenesten og ved sjukehjemmene. En skal huske på at en stor del av veksten i antall ansatte har kommet til pleietrengende under 67 år, for denne gruppen har hatt en betydelig vekst de siste årene. Likevel; det er et sterkt behov for flere ansatte i disse tjenestene, og det vil Senterpartiet være med og legge til rette for. Omsorgslønn må brukes mer! Fortsatt er det et felt som er for lite verdsatt i Gjøvik kommune, og det er de mange som tar seg av sin ektefelle, sin mor eller far eller på annet vis pleier familie eller folk i sin omgangskrets. De mange som tar et tak på denne fronten, fortjener bedre. Derfor må Gjøvik også øke potten til omsorgslønn. Senterpartiet mener dette bør være lønn på linje med hjelpepleier i de tilfeller der en innvilger høyeste støttebeløp. En sjukehjemsplass er tre ganger så dyr som det omsorgslønnen koster. Men samtidig skal ikke kommunen bruke dette som argument for ikke å innvilge penger eller hjelp til de som trenger det. På landsbasis i dag er det ikke mer enn 9000 personer som mottar en beskjeden omsorgslønn, og av disse altså noen få i Gjøvik. Ulønnet familieomsorg antas å utgjøre årsverk i Norge. Vi ønsker at staten skal dekke 50% av lønnsutgiftene til omsorgslønn. Pleiepenger og permisjon for pårørende som ønsker å stelle et familiemedlem er og viktige tiltak. Den frivillige familieomsorgen må først av alt anerkjennes og verdsettes.

7 Nyhetsbrev Kampen står om grendeskolene Side 7 av 12 Gjøvik Sp vil bevare grendeskolene dersom elevgrunnlaget ved skolene er sterkt nok. Men vi er det eneste partiet, sammen med FrP, som per i dag ikke vil gjøre endringer i Gjøviks skolestruktur. Høyre vil legge ned Ser en på stemmegivningen i de andre partiene i kommunestyret i Gjøvik den siste perioden, var det avtalen mellom Sp, Ap og SV som reddet Lundstein skole. I denne perioden har Gjøvik Høyre foreslått å legge ned skolene Redalen, Lundstein og Biristrand. Det er takket være avtalen Senterpartiet inngikk med Ap og SV at Lundstein i dag er bevart og byggestart skal skje i høst. Arbeiderpartiet var som kjent svært splittet da saken var oppe til behandling, og også flere i SVs leir tok til orde for å legge ned skolen i ett av Gjøviks vekstområder. I sitt nye kommunevalgprogram er Høyre fortsatt klare i sitt standpunkt; de vil legge ned flere grendeskoler i kommende kommunestyreperiode. Ap sier ingenting I sitt valgprogram i høst sier ikke Arbeiderpartiet noe om hva slags holdning de har til strukturspørsmålet i neste periode. Høyre er imidlertid klare på at de står på sitt standpunkt om å legge ned de tre nevnte skolene. Venstre og KrF har begge to hatt ulike vurderinger av hvordan skolestrukturen skal være, men gjennom budsjettsamarbeidet med Høyre har også de vært med på forslagene om å legge ned flere skoler i Gjøvik. Mye har skjedd i skolesektoren De fire siste årene har det skjedd svært mye positivt på skolesektoren i Gjøvik. Elevene våre har hatt gjennomgående god kvalitet i undervisningen, og de ligger rimelig bra an i de nasjonale prøvene som viser testresultat av de ulike klassetrinnene. Vi har fått nye, flotte skoleanlegg i Snertingdal, Bjørnsveen, er i gang med Biri ungdomsskole og byggestart i høst for Lundstein. Flere ressurser må til Det vi imidlertid må erkjenne, er at vi ikke har maktet å få nok ressurser inn i skolen. For eksempel har det vært en nedgang i 11 årsverk på lærersiden i Gjøvikskolen. Det er ikke holdbart på sikt, og i en ny periode må vi gjøre vårt ytterste for å bygge opp igjen antall lærerårsverk. Det gledelige midt oppi dette er altså at vi tross nedskjæringer har maktet å gi elevene et godt tilbud. Men mye kan bli bedre i Gjøvik-skolen, slik at den blir et sted som motiverer til læring og videre skolegang. Læreren den viktigste! For det er ingen tvil om at den viktigste personen i skolen vår er læreren. For å sikre godt læringsutbytte hos elevene, trengs det lærere som er faglige og pedagogisk sterke og trygge i undervisningssituasjonen. Etter- og videreutdanning Senterpartiet vil jobbe for å sikre god kvalitet på lærerutdanningen og gode ordninger for etter- og videreutdanning. Vi må derfor sørge for at våre Gjøvik-lærere får dra på de etterog videreutdanningene de vil på. Kursmidler blir i altfor stor grad salderingsposten når budsjettene skal i havn. I følge en statistikk offentliggjort nå i juli, havner Gjøvik-skolene på 357. plass blant norske kommuner. Vi er bedre på nasjonale prøver enn på ressurser, resultater og mobbeinnsats. Men det er ingen bønn; vi må brette opp ermene og få et løft for Gjøvikskolen de neste årene for å bygge framtidas velferdsmakere; ungene våre.

8 Side 8 av 12 Vi krever 6 millioner kroner til veiene våre Nyhetsbrev Gjøvik Sp vil ruste opp vårt kommunale veinett og vil årlig bruke seks millioner kroner på dette. Senterpartiet fikk for fire år siden gjennomslag for at Gjøvik kommune måtte øke sitt vedlikeholds- og investeringsbudsjett på kommunale veger. Million mer i 2011 De siste årene har det kun vært to millioner kroner til bruk på kommunale veier. Derfor er det gledelig at vi nå, ved fordelingen av overskuddet i fjor, kunne bevilge en million kroner mer til vedlikehold og investeringer nå i år. Dermed blir det i år brukt tre millioner kroner til vegene i Gjøvik. Dette gir rom for en del ekstra investeringer i år, som vi ellers ikke hadde fått. Men fortsatt er det et etterslep på hele 30 millioner kroner på vegvedlikeholdet på kommunale veier i Gjøvik, Vardal, Biri og Snertingdal. Krever tre millioner mer Senterpartiet i Gjøvik ønsker derfor at vi trapper opp innsatsen og dobler den årlige innsatsen på vedlikehold og investeringer. Seks millioner kroner årlig er et minimum for at vi innen rimelig tid skal ta igjen etterslepet. Vil du at vi skal satse mer på kommunale veier i Gjøvik, kan du med visshet stemme Senterpartiet og be andre gjøre det samme! Spleiselag for bedre mobil- og breibåndsdekning En skal ikke dra mye rundt omkring i Gjøvik for å finne ut at det er så som så med tilgang til både breiband og mobildekning i mange områder. Telenor har i mange tilfeller overlatt til markedet å sikre folk tilgang til bredbånd. Dette gir uheldige utslag. I mange bygder i Gjøvik tar det mange minutter å laste ned små snutter på Youtube og nedlastingen av nettsider tar ualminnelig lang tid. Skolene legger i stadig større grad opp til at elevene skal levere sine Skolene legger i stadig større grad opp til at elevene skal levere sine oppgaver via nett og bruke nettet aktivt som en del av skolehverdagen. Gjøvik Senterparti er ikke fornøyd med at markedet skal bestemme hvem av våre barn som får tilgang til helt nødvendige tilbud. Dersom vi ikke tar grep og sikrer utbygging av mobil og breiband i bygdene våre, vil vi fort få et A- og B-lag mellom ungene for de som har raskt breibånd og for de som ikke har. Mobildekning er dessuten et sikkerhetsspørsmål. Skulle ulykken være ute, er det viktig at mobilnettet er tilfredsstillende og at en kan få varslet om hendelser. Per i dag har vi for mange svarte hull. Kommunen må derfor være smidig i behandling av søknader om å få reise opp master og infrastruktur som sikrer mobilnett i dagens svarte områder, samtidig som vi må bevilge penger til å dekke inn områder som er viktig å få dekning i for våre innbyggere.

9 Nyhetsbrev Side 9 av 12 Integreringens kår av nye innbyggere skal bedres Frivillige lag og foreninger gjør en formidabel innsats for integreringen av nye innbyggere i Gjøvik. Disse lagene må få økt støtte i åra som kommer. Innvandrere og asylsøkere har ulik bakgrunn og bevegrunner for å komme hit. Dette er folk som i utgangspunktet har de samme mål i livet som oss andre; de ønsker å bo, arbeide, ha fellesskap med familie og venner og føle trygghet i tilværelsen. Internasjonalt råd Gjøvik Sp er glad for etableringen av Internasjonalt råd i Vi må utvikle arbeidet med Internasjonalt Råd for å stimulere flere til innsats. For dette er et råd som har kontakt med mange grupperinger av våre nye innbyggere og som er verdifull pådriver og sparringspartner i politiske spørsmål. Gjøvik Sps representant i Internasjonalt Råd denne perioden har vært Joanna Eike. Også vår varaordfører, Lise Hammerud, har vært aktiv i utvalget og fulgt opp spørsmål og utfordringer fra rådets medlemmer. Gjøvik omsorgssenter for mindreårige asylsøkere. Omsorgssenteret To år før dette fikk vi Omsorgssenteret for mindreårige asylsøkere. Dette er barn som trenger omsorg og oppfølging. Vi tar avstand fra forsøk på å nedvurdere og mistenkeliggjøring av disse barna. For oss er det viktig at barna som kommer til Gjøvik får delta i samfunnet på lik linje med alle andre barn. Det er den eneste måten å få integrert folk på; ved deltakelse og opplæring. Stor jobb gjøres Mange frivillige gjør en stor jobb hver eneste dag for å gi innbyggerne i Gjøvik en bedre hverdag. Derfor ønsker vi i Gjøvik Sp at lag og foreninger som driver med integreringstiltak skal få ekstra tilskudd i forbindelse med denne innsatsen. Så må vi også legge til rette for at økende arbeidsinnvandring også får konsekvenser for deler av kommunens drift, slik som barnehager og skoler. BARNEHAGENE Gjøvik Sp vil: Opprettholde et variert barnehagetilbud der kommunale og private barnehager samarbeider om opptak, kvalitets- og kompetanseutvikling Likebehandle kommunale og private barnehager Sikre kvalifisert personell i barnehagene gjennom ulike rekrutterings- og stimuleringstiltak Øke samarbeidet mellom skole og barnehage. Bidra til at hver eneste skolekrets har sin egen barnehage der dette er ønskelig fra foreldrenes side. STATEN OG GJØVIK Gjøvik Sp vil: Arbeide for at flere statlige arbeidsplasser etableres i Gjøvik, men også være ei vaktbikkje for å beholde de vi har. Være en aktiv medspiller som gjør det mulig å utvide antall plasser ved Gjøvik fengsel. Fortsatt satsing på kunnskapsmiljøet på Kallerud. Legge til rette for Nasjonalt sekreteriat for omsorgsforskning. NABOKOMMUNENE Gjøvik Sp vil: Beholde dagens kommunestruktur. Vi er skeptisk til å bruke kommunale ressurser på utredninger og prosjekt knyttet til kommunesammenslåing. Uansett utfall, skal spørsmålet om en eventuell kommunesammenslåing forelegges innbyggerne i form av en folkeavstemning. Sørge for fullt trykk på utviklingen av Gjøvikbanen, riksveg 4 og fylkesveg 33.

10 Side 10 av 12 Nyhetsbrev Landbrukets rolle i Gjøvik må prioriteres høyere Landbrukets rolle vil bli stadig viktigere i en tid der folketallet vårt stadig øker. Gjøvik Sp er landbrukets beste venn i vår kommune og vil kommunen skal engasjere sterkere for næringa og utfordringene den står i. Landbrukets framtid er under press, også i Gjøvik. Skal vi fortsatt ha ei levedyktig landbruksnæring i Gjøvik, må kommunen også vise større interesse og forståelse for utviklingen enn i dag. Derfor må Gjøviks politikere engasjere seg mer i landbrukets framtid, og være aktive debattanter i ordskiftet. Aktiv kommune Regjeringen arbeider i disse dager med en viktig stortingsmelding, om landbrukets framtid og om den framtidige matproduksjonen. Gjøvik kommune må være aktive i debatten som følger i kjølvatnet av denne. Gjennom rådslag med både faglag, skogeierforeninger og andre interessenter, må vi engasjere oss. Dette gjelder også landbrukets rolle i Gjøviks egne planer. Egen landbruksmelding Når vi skal i gang med en rullering av vår kommuneplan for de neste årene, er det naturlig at jordbruket og matproduksjonen der får en sentral plass. Vi ønsker derfor at det skal utarbeides en egen landbruksmelding for Gjøvik med fokus på muligheter og utfordringer for landbruksnæringen i Gjøvik. Utnyttelse av våre naturressurser skal stå sentralt i arbeidet, og kommuneplanen skal sette seg ambisiøse mål i arbeidet med framtidas Gjøvik-landbruk. Gjøvik kommune har i dag et godt fungerende landbrukskontor. Det er også mulig for oss å se på et nærmere samarbeid med andre kommuner på dette feltet, men landbrukskontoret er også viktig for utviklingen av arealpolitikken i Gjøvik. Jordvernet blir sentralt De siste årene har det blitt færre landbrukseiendommer i Gjøvik. (I 2006 var det 1062 eiendommer, der det på 776 eiendommer bodde folk, mens det i 2010 var 963 landbrukseiendommer der 748 av dem var bebodd.) I lengden blir dette uholdbart. Framover må vi hegne om den matjorda vi har i Gjøvik. Derfor må vi føre en restriktiv jordvernpolitikk framover. I 2005 ble det omdisponert i alt 69 dekar, der 22 dekar var dyrka mark, mens 47 var dyrkbar jord. For 2010 var tallet 6 dekar i alt, der fem var dyrka jord og ett mål var dyrkbar mark. Storsamfunnets krav blir ofte landbrukets verste fiende. Derfor må vi i Gjøvik Sp og Gjøvik kommune være en aktiv medspiller overfor de grunneiere som mister areal på grunn av storsamfunnets krav blant annet nye samferdselsprosjekt. Skogen blir viktig Gjøvik har god tilgang til skog. Når en ser på vårt unike skogmiljø i Gjøvik, kan vi bli et nasjonalt skogsentrum gjennom et ett samarbeid med kunnskapsmiljøene for utvikling og forskning innenfor skogsindustrien. Det må settes inn tiltak for økt avvirkning og nyplanting i skog, slik at foredlingsbedriftene får bedre tilgang på virke, verdiskapingen i skognæringa heves, og CO2- bindingen økes. Miljøet trenger skogen Vi er helt avhengig av skogens karbonbinding for å nå regjeringens langsiktige klimamålsetting. Hvis vi skal få til mer aktivitet i skogen, er bruk av skogfond et viktig bidrag, i tillegg til direkte tilskudd og stimulering til samarbeidsløsninger. Gjøvik Senterparti vil også gi et stimuleringstilskudd til grøfting og til pleie av kulturlandskap.

11 Nyhetsbrev Side 11 av 12 Raskere utvikling i by og bygd! Et sterkt bysentrum i Gjøvik er også avhengig av solid utvikling i bygdene i resten av kommunen. Derfor vil Gjøvik Sp ta nye grep for utviklinga av sentrum og bygdesentrene våre. La oss starte med det positive først; det er mye som har skjedd i sentrum av Gjøvik i forbindelse med feiringen av byjubileet i Styrke bemanningen Men Gjøvik by er, i likhet med andre byer, også avhengig av sitt omland. For å få en raskere utvikling i både by og bygd, mener Gjøvik Sp vi må se om det er mulig å styrke bemanningen ved vår plan- og arealavdeling i Gjøvik. Vi må legge til rette for flere boligområder i årene som kommer, men vi må også være åpne for at jo mer boligbygging som skjer i sentrale byområder i Gjøvik jo mer av denne byggingen må skje i høyden. Nye bydeler Gjøvik Senterparti gleder seg til å ta fatt på arbeidet med å utvikle nye bydeler i Gjøvik. Etterhvert innlemmes nå både Mustadområdet og Mjøsstranda som to områder der vi må planlegge for en vekst og utvikling av byen vår. På sikt kan det også være nødvendig at vi ser på muligheten for nye innkjørselsårer til byen. Blant det vi ønsker å se nærmere på ganske tidlig, er parkeringsutfordringene i byen. Det er på tide at vi nå ser på om sentrum av byen skal få et skikkelig parkeringshus, som også kan huse mer av alle de ansatte i det offentlige, i forretninger og andre arbeidsplasser i byen. Men det er ikke bare i sentrum av Gjøvik en bør satse videre. For per i dag, har det vært en skjev fordeling av hvor kommunen har satset på utvikling av tettstedene. Utvikling i Snertingdalen Gjøvik Senterparti mener det er på høy tid at vi setter i gang med et skikkelig sentrumsprosjekt i Snertingdal. Først og fremst må vi få på plass en gang- og sykkelveg langs fylkesveien i sentrum. Men i forbindelse med dette, bør vi se på mulighetene for hvordan vi kan gjøre handelssentrumet i Snertingdal mer tilrettelagt for innbyggerne. I dette utviklingsprogrammet, er det viktig å ta med seg innbyggerne på råd, slik at vi får et sentrum som utvikles i tråd med den lokale folkeviljen. Biri et vekststed Etterhvert som den nye E6-en kryper nærmere og nærmere fra sør, er det viktig å se på utviklingen av Biri som blir liggende ved et meget viktig trafikknutepunkt. Avkjørsel og påkjøring til E6 må bedres betraktelig, og vi i Gjøvik Sp synes det er en meget spennende tanke å lage ei ny Mjøsbru som kommer over noe lenger sør for dagens ilandføring og i heltre! Når ny E6 kommer, bedre togkorrespondanse fra Moelv og på Gjøvikbanen, blir Biri, Redalen og Snertingdalen også mer attraktive bosteder for folk. Derfor må en være på hugget i tilretteleggingen av nye boliger og ny forretningsvirksomhet som følge av dette. Stedsutvikling Både Redalen og i Vardal er det muligheter for å gjøre mer enn hva som er gjort i dag når det gjelder stedsutvikling. I Redalen foreslår Gjøvik Sp å legge til rette for omsorgsboliger, slik at folk fra Redalen kan bo i sitt nærmiljø også når de blir eldre. Det samme gjelder for Vardal. I dag er det få tilbud i Redalen og Vardal. Gjøvik kommune bør derfor være lydhøre overfor innspill på tiltak som kan føre til en bedre utvikling i disse områdene. I Hunndalen skal vi også satse på sentrumsutvikling. Blant annet ønsker vi at området rundt Vardal idrettspark skal bli et område der eliteidretten i Gjøvik kan samle seg. Dette sammen med fokus på utvikling av Mustad som bydel kan gjøre framtida spennende for Hunndalens innbyggere.

12 Side 12 av 12 Nyhetsbrev Vervekampanje i høst vi passerer 100!! Gjøvik Sp ligger meget godt an til et nytt godt medlemsår. Vi passerer 100 medlemmer i år! Medlemsoversikten de siste arbeidsårene har vært hyggelig lesning for Gjøvik Senterparti. I 2008 kunne vi notere oss for nesten 80 medlemmer, mens vi ved årsmøtet i 2009 kun hadde 69 medlemmer. I følge siste medlemsoversikt er vi nå 99 medlemmer og ett medlem har fått en purring på medlemskontingenten sin i disse dager. Dermed ligger vi an til å kunne passere 100 medlemmer i 2011, og det er hyggelig at vi også har framgang i et valgår. Vervekampanje Vi skal gjennomføre en vervekampanje senere i høst, og der må målet være å få vervet flere av de som også sympatiserer med oss ved valg til også å bli medlem. MEDLEMSTALLENE I GJØVIK SP SISTE ÅR 2002: 104 MEDLEMMER 2003: 76 MEDLEMMER 2004: 68 MEDLEMMER 2005: 65 MEDLEMMER 2006: 54 MEDLEMMER 2007: 83 MEDLEMMER 2008: 72 MEDLEMMER 2009: 69 MEDLEMMER 2010: 86 MEDLEMMER 2011: 99 MEDLEMMER (SÅ LANGT!!) For å lese mer om denne vervekampanjen, ber vi deg om å lese neste utgave av medlemsavisen Sentrum som kommer i august for å finne ut mer om vervepremier osv. Meld inn folk via SMS! Det er nå blitt atskillig lettere å verve nye medlemmer til Sp. En trenger ikke verveblokk eller mye registreringer. Senterpartiet har nå etablert en egen SMS-tjeneste for de som ønsker å bli medlem i partiet. De som ønsker å bli medlem kan sende en SMS med kodeord SPmedlem til Det gjøres da automatisk oppslag i telefonregisteret basert på telefonnummeret som meldingen kommer fra. Hvis registreringen har gått i orden vil avsender motta en bekreftelse på SMS. Nei til eiendomsskatt i hele Gjøvik! Denne sommeren har flere hatt besøk av takseringsmenn og kvinner som skal ende i at alle i Gjøvik skal betale eiendomsskatt. Dette beklager Gjøvik Sp på det sterkeste. Vi i Gjøvik Sp er helt sikre på at det er andre måter å hente inn eller spare seks millioner kroner som den nye eiendomsskatten vil gi i foreløpige inntekter for Gjøvik kommune. Men det er kanskje ikke det farligste. Det verste er at dette er en skatt som rammer alle sammen, uavhengig av deres stilling og stand. Ser en på utviklingen av eiendomsskatten i Gjøvik har den blitt stadig høyere. Gjøvik Arbeiderparti kaller dette en dugnadsskatt, men det skal ikke betales skatt på dugnad! Senterpartiets enkle prinsipp er at en skal betale skatt etter evne. Derfor er det mye bedre at en i stedet for eiendomsskatt hadde hatt sjølbestemt kommunalt skatteøre, som hadde vært basert på inntektene til folk. Først da ville en kunne hatt skatt etter evne.

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Felles forslag til årsmøtet i Oppland Sp

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Felles forslag til årsmøtet i Oppland Sp NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr. 1 2011 / 2. årgang nr. 8 Felles forslag til årsmøtet i Oppland Sp Gjøvik Sp har sammen med Østre Toten og Vestre Toten Sp levert en del felles forslag til

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Holdninger til jordvern i befolkningen

Holdninger til jordvern i befolkningen L a n d b r u k e t s Utredningskontor Holdninger til jordvern i befolkningen Anne Bunger ISSN 1503-2388 Notat 1 2011 Landbrukets Utredningskontor Schweigaardsgt. 34C Pb 9347 Grønland N-0135 OSLO Tlf:

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Møte for Forhandlingsutvalget 14-15. desember

Møte for Forhandlingsutvalget 14-15. desember Møte for Forhandlingsutvalget 14-15. desember Bakgrunn for samlingen Gode tilbakemeldinger etter felles formannskapsmøte 12.11. Mange er opptatt av at vi nå må bli mest mulig konkrete så raskt som mulig.

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Gyda Grendstad Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Største utfordringer mht sykling og gange - øke status og oppmerksomhet Lite kompetanse

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Sør-Odal Senterparti. Program for lokalvalget 2015. Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling

Sør-Odal Senterparti. Program for lokalvalget 2015. Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling Sør-Odal Senterparti Program for lokalvalget 2015 Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling Ordførerkandidaten: «Jeg vil bli ordfører fordi jeg vil være en drivkraft i arbeidet med å gjøre Sør-Odal til

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Hva får vi til ved å lage en ny kommune - et framtidsbilde

Hva får vi til ved å lage en ny kommune - et framtidsbilde Hva får vi til ved å lage en ny kommune - et framtidsbilde «Sammen gir vi mer» Nå står vi i 2036 og ser 20 år tilbake, tilbake til 2016. Er vi fornøyd med at vi den gang trodde på at kommunene sammen ville

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar. Saknr. 13/8220-2 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet

Detaljer

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011.

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011. Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011. Det politiske arbeidet skal bygge på visjonen Sørum den gode kommunen Sørum dialog Politisk plattform

Detaljer

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 Vi ruster Gjøvik for framtida Vi vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse.

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 Det har de siste årene vært et stort søkelys på de krevende omsorgsutfordringene samfunnet står overfor i årene som kommer. Et økende antall

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum NOTAT Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER Redegjørelse for prosjektet Det planlegges et nytt sentralt helse- og omsorgssenter i Østre Toten kommune. Noe av bakgrunnen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Regional plan for bærekraftig

Regional plan for bærekraftig Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Bakgrunn for retningslinjen om disponering av matjord Kompetansesamling 1. desember 2015 Karl-Otto Mauland, Regionalavdelingen VFK Ordførerkollegiet i

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati!

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati! Kortversjon av program 2007 2011 Bygdelista er sprunget ut av ønsket om et levende og fritt demokrati både i og utenfor kommunestyresalen. Bygdelista er tverrpolitisk og har ingen sentralstyrt ideologi

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer?

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Vi har spurt våre medlemsbedrifter om hvilke saker de mener er de viktigste for dem. Samtidig har vi spurt de politiske

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 12. mars 2013, 16.30 19.30 Sted: Kvarøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen,

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Vi er midt i en aktiv sesong med skolebehovsplan og kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås i tillegg til de vanlige sakene i kommunale organer.

Vi er midt i en aktiv sesong med skolebehovsplan og kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås i tillegg til de vanlige sakene i kommunale organer. ÅS POSTEN nr. 1/2012 Medlemsavis for Ås Senterparti Kjære medlem. Vi er midt i en aktiv sesong med skolebehovsplan og kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås i tillegg til de vanlige sakene i kommunale organer.

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD 1 av 5 Til Vestfold Fylkeskommune Regionalsektoren Svend Foynsgate 9 3126 TØNSBERG Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Menneskene er Unjárga/Nessebys viktigste formue HØYRES FORMÅLS- PARAGRAF Høyres formålsparagraf ligger til grunn for alt Høyre står for: Høyre vil føre en konservativ

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015. Gratangen Senterparti. Med glede, kreativitet, mot og samhold skal fremtidens Gratangen bygges

Kommunevalgprogram 2011-2015. Gratangen Senterparti. Med glede, kreativitet, mot og samhold skal fremtidens Gratangen bygges Kommunevalgprogram 2011-2015 Gratangen Senterparti Med glede, kreativitet, mot og samhold skal fremtidens Gratangen bygges Innledning: Gratangen kommunes største utfordring er et stadig synkende folketall.

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst

Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst Sykkelby Oppland 2 sykkelbyer i Oppland: Gjøvik og Lillehammer Felles styringsgruppe m representanter fra: Fylkeskommune Statens

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Økonomi og administrasjon. Evaluering av ordningen "Tilskudd til bosetting" innført fra 01.07.06

Flatanger kommune. Saksframlegg. Økonomi og administrasjon. Evaluering av ordningen Tilskudd til bosetting innført fra 01.07.06 Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Saksmappe: 2008/7850-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Evaluering av ordningen "Tilskudd til bosetting" innført fra 01.07.06 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Innkomne forslag til resolusjoner:

Innkomne forslag til resolusjoner: Innkomne forslag til resolusjoner: Nr Fra Tema Forslag til Nr behandling 1 Aglen og Borten Moe Helseforetakene må utvikles Styremøtet 1602 2 Aglen og Borten Moe Ny helsereform nå Styremøtet 1602 3 Aglen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer