NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp!"

Transkript

1 NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr / 2. årgang nr. 10 VALGEKSTRA!! Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp! Kandidatene i Gjøvik Senterparti forbereder seg på valgkamp og politisk arbeid de fire neste årene. En samling i partiet 7. juni var første start på arbeidet. De 13 kandidatene som kom til Gjøvik denne junikvelden gikk gjennom litt av valgkampens innhold, men også litt om den politiske situasjonen og samarbeidsforholdene i Gjøvikpolitikken. Valgkamp Rundt omkring i Gjøvik skal vi prøve å sette vårt preg på valgkampen. Det er bestilt nytt valgmateriell og effekter, og vi skal fortsatt holde stands rundt omkring ved butikker eller andre samlingspunkt. Det kan imidlertid ikke underslås at det er viktig at listekandidatene er ivrige i leserbrevspaltene i lokalavisene, at vi kommer til orde på redaksjonell plass og at vi også følger opp med stoff på sosiale medier og våre egne nettsider. Gjøvik Sp er blant de lokalpartiene som har oppdaterte nettsider og bruker dette aktivt, og flere kan ta i bruk disse! Dette er imidlertid noe styret og de innvalgte må ta fatt i umiddelbart etter valgdagen 12. september. Interesser og utvalg Etter dette var det også en liten kartlegging av kandidatene sine politiske interesser, som kan være greit å ha når en skal sette opp folk til ulike utvalg. Slik det ligger an til nå, vil det bli tre hovedutvalg i kommunen, i tillegg til formannskap og kommunestyre. Men i tillegg er det også andre viktige utvalg og styreverv som skal bekles, og folk må tenke gjennom hvor de kan tenke seg å gjøre en innsats. Men som nevnt: det viktigste er å gjennomføre et godt valg i fellesskap for Gjøvik Sp! Etter valget? Hva så med det som skjer etter valget? I dag har vi et samarbeid med Ap og SV som blant annet sikret oss varaordføreren ved siste valg. På møtet kom det til uttrykk forskjellige meninger om hvordan Sp bør forholde seg til de politiske partiene etter valget. Først og fremst er det viktig at vi gjør et godt valg sjøl. For oss i Gjøvik Sp vil det også være et slags svar fra velgerne, om de ikke skulle stemme oss inn i kommunestyret med et tilstrekkelig mandat. Dernest må vi tenke over hvordan vi skal få gjennomslag for Sppolitikken. De frammøtte var enige om at det i forhold til valget for fire år siden, må til en større politisk styringsplattform enn det som ligger til grunn for dagens samarbeid mellom Sp, Ap og SV.

2 Side 2 av 12 Nyhetsbrev Ola Borten Moe kommer til Gjøvik 23. august Gjøvik Senterparti er av de heldige lokallagene og får besøk av statsråd Ola Borten Moe i forbindelse med valgkampen til høsten. Tirsdag 23. august kommer han til oss! Tema for statsråden vil være lokale ringvirkninger i Gjøvik og Toten innenfor norsk olje- og gassproduksjon. Det høres kanskje merkelig ut at vi i Oppland skulle ha nyskapende miljøer innenfor dette området, men i Gjøvik finner vi noen viktige leverandører til norsk olje- og gassproduksjon. Ringvirkninger Fredag 24. juni la Borten Moe fram Petroleumsmeldingen, om regjeringens syn på den framtidige forvaltningen av våre olje- og gassressurser. Mange later til å tro at dette stort sett er et tema for kysten og innbyggerne der, men sannheten er at meldingen også vil berøre Oppland og Hedmark i stor grad. Ikke bare fordi oljen er Norges pengebinge og leverandør av velferdskroner, men også fordi vi har ressurser som kan være med å sikre sysseletting, leveranser og utvikling til industrien. Lokale leverandører Borten Moe skal få høre mer om hvordan lokale bedrifter jobber for å levere utstyr og kompetanse til olje- og gassindustrien. Blant disse selskapene er blant annet EAB Enineering AS på Gjøvik og NCE på Raufoss. Daglig leder i TotAl-gruppen, Tor Holdø, leder et prosjekt som skal fortsette å gjøre industrien i Innlandet til en viktig premissleverandør på sikt for denne spennende industrien langs kysten. Dette kan også få andre lokale ringvirkninger etterhvert. Formålet med tiltaket er å styrke bedriftenes konkurranseposisjon i underleveranser til olje- og gassindustrien. I første omgang tar en sikte på økte leveranser av komponenter Eli Blakstad, statssekretær i OED og Ola Borten Moe, statsråd i OED kommer til Gjøvik i august for å høre mer om lokale bedrifter som ser muligheter i det norske olje- og gasseventyret. og systemer til undervanns ( subsea ) produksjonsanlegg for olje og gass. Dette er et marked hvor EAB Engineering på Gjøvik har en sterk posisjon. Nettverk Prosjektet vil etablere en operativ nettverksmodell med forpliktende samarbeid. Det vil bli gjennomført konkrete tiltak for at bedriftene totalt sett skal styrke sin konkurransekraft og kapasitet. I prosjektet deltar 7 komplementære, selvstendige bedrifter. I tillegg til EAB Engineering og Mjøsplast deltar TotAl-bedriftene CHSnor AS på Moelv, Thune Produkter AS på Hamar, Raufoss Industrial Tools AS og Intek Enterprise AS på Raufoss, samt Protomek AS på Lena i Østre Toten. Andre statsråder til Oppland Ei snau uke etter at Ola Borten Moe har vært på Gjøvik, kommer partileder og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete til Gudbrandsdalen for å være med på Vågåseminaret, og deretter åpning av en skole. Men det viktigste i valgkampen til høsten er trolig ikke statsrådene som vil fare forbi. Det viktigste er nok den jobben Gjøvik Sp sjøl skal gjøre, og den står det mer om i dette nyhetsbrevet. Legg spesielt merke til våre stands, som du kan lese om på side 4. Oljeriggen er nærmere Gjøvik og Toten enn vi tror. Og hverytfall utstyret som er ombord!

3 Nyhetsbrev Side 3 av 12 De 12 første på Gjøvik Senterpartis liste Her er bilde av de 12 første kandidatene på Gjøvik Sps liste.!"#$%&'()$**+((( ((((,%-*(./00*#1'( (((((((((2/#%/++*(23&0*+( 4/56%++(!/#/&'-#1'( 701+'(8"-9/'(,%*+(((((((((8":/++/(;%<*( ((((((((((,/#-(=&*()910&%*+( (4"#9:*(>?3#+-9/'( ( ( (((( ( (( ((((((((=&*(B&1+'CD(( ( B#%-9%+/(.*55*(

4 Side 4 av 12 Her finner du oss i valgkampen! Her er en liten oversikt og kalenderplan for hvor vi i GJøvik Senterparti vil være i forbindelse med valgkampen i høst. Det tas forbehold om enkelte endringer/ justeringer. Fra og med valgkampåpningen skal vi prøve å holde hus i Gjøvik sentrum hver eneste lørdag, så her er det bare å komme på besøk og ta en politisk prat eller bare en kaffekopp! Nyhetsbrev Lørdag 13. august: Valgkampåpning i Gjøvik sentrum, sammen med Oppland Sps valgkampåpning. Onsdag 17. august: Deltakelse på møte i regi av Demensforeningen på Gjøvik. Fredag 19. august: Stand ved Coop Marked Biristrand Lørdag 20. august: Stand ved Coop Marked Biri og i gågata på Gjøvik. Tirsdag 23. august: Olje- og energiminister Ola Borten Moe besøker Gjøvik. Lørdag 27. august: Stand ved Coop Marked Snertingdal og Lia dagligvare samt gågata i Gjøvik. Torsdag 1. september: Skoledebatt på Gjøvik vdg. skole Lørdag 3. september: Stand i gågata i Gjøvik. Tirsdag 6. september: Anne Tingelstad Wøien besøker Gjøvik, og deltar i debatt. Lørdag 10. september: Stand i Hunndalen og gågata i Gjøvik og på de fleste plassene der vi stiller kandidater! Søndag 11. september: Valgdag Mandag 12. september: Valgdag Styret i Gjøvik Sp arbeidsårene 2011/2012 Styreverv Navn Epost Telefon Leder Torvild Sveen, Biri Nestleder Johanna Eike, Vardal Studieleder Dagfnn Taraldsrud, Biri Styremedlem Undis Scheslien, Gjøvik Styremedlem Dorthe Bjørnstad, Snertingdal Styremedlem Ole Klundby, Biri Ungdomsrepresentant Marianne Mølmen, Vardal varamedlem Mona Herberg Haugom, Biri varamedlem Ellen Krageberg, Biri varamedlem Lars Ole Stumlien, Biristrand

5 Nyhetsbrev Vi trenger flere gang- og sykkelveier Side 5 av 12 Gjøvik Sp mener det er et stort behov for flere gang- og sykkelveier rundt skolene våre. Derfor må vi få en klar strategi for dette de fire neste årene. Gjøvik Sp mener og ønsker at våre barn og skoleelever skal «lea» seg mer. For å få til dette, må det legges til rette slik at en øker bruken av både sykkel og apostlenes hester. Gjøvik kommune bør belønne bedrifter, organisasjoner og offentlige etater som vil legge til rette for sykkelparkering, utbedring av garderober og dusj og annen tilrettelegging for syklister. Søknadene kan sendes Transnova og andre instanser. Til og fra skolen Men en ting er de voksne, en annen ting er hva en gjør i tilknytning til skolene. For de aller fleste må det legges til rette for at mjuke trafikanter kommer seg til og fra skolen. Vi må skape tryggere løsninger ved kryss og avkjørsler, bedre sikten og ta grep om nye miljøtiltak. Det er viktig at dersom folk skal ta i bruk sykkelen mer eller gå mer, må det være orden på veiene. Derfor må det være klare krav til brøyting, feiing og strøing på gang- og sykkelveiene til og fra skolene. Statens vegvesen må følge opp overfor entreprenører som brøyter, feier og strør. Dersom kommunene utfører dette, må de stramme opp egne rutiner og prioritere skoleområdene først. Trafikksikkerhetstiltak på gang- og sykkelveier må stå i fokus, og vi må gjøre mer for å bruke hjelm og lykt. Sykkelbyen Gjøvik Gjøvik er en av 27 utvalgte sykkelbyer her til lands, og dette vil merkes godt i tiden som kommer! Vi må ha en strategi for etablering av flere bydelsruter for syklister som fremmer småsyklingen, blant annet mellom hjem og skole og hjem og fritidsaktivitet. Sykkelen er effektiv og lite arealkrevende transportmiddel som reduserer bilkøer og klimautslipp. Ta sykkel på bussen! I Oppland har 22 busser nå fått stativ for fem sykler gjennom Transnova-ordninger. Dette gjør det lettere å ta med seg sykkel inn i bykjernen, eventuelt sørge for at en del turister kommer seg raskt ut i oppmerkede løyper og stier. Vi må arbeide for at dette også skal gjelde flere bussruter i Gjøvik, slik at det blir enkelt å kombinere turer ut i skog og mark ved å bo i byen. Effektive kampanjer All erfaring viser at det er nødvendig med stadig nye kampanjer for å gi miljøvennlig transport vind i seilene. Kampanjene i regionen skal varieres mer, og nå flere målgrupper. Bedre tilrettelegging på private og offentlige arbeidsplasser skal øke jobbsyklingen. Sikkerhet for syklistene må stå sentralt i planene. fokus. Det samme gjelder hjelm- og lyktbruk. HUSK AT DU FRA 1. JULI KAN RINGE FOR Å BESTILLE FORHÅNDSSTEMMER OG AT DU FRA 10. AUGUST KAN DRA TIL UTVALGTE STEMMESTEDER OG FORHÅNDSSTEMME!

6 Side 6 av 12 Nyhetsbrev Trygg hjemmeomsorg pleieplass når du må Gjøvik Sp mener det er avgjørende at kommunen framover bygger opp igjen sjukehjemsplassene som ble lagt ned denne perioden, og sørger for at både Biri og Snertingdal beholder sine sjukehjemsplasser. Nå er det mange som har prøvd å tegne et dystert bilde av eldreomsorgen i Gjøvik. Men de siste fire årene har ikke vært helt uten lyspunkt. Men i etterpåklokskapens lys var nedleggelsen av de 24 plassene i nordbyen i Gjøvik svært uheldig for presset på sjukehjemsplasser og hjemmetjenesten vår. Fra hjemmetjenesten meldes det om stadig tyngre løft, og ofte må en være to og to når en reiser ut til flere som trenger hjelp. Fire år med rødgrønt styre Likevel; etter fire år der Sp har hatt varaordføreren kan det være på sin plass å nevne noe av det som har kommet på plass de siste fire årene. Dette er som følger: 59,4 flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren. Rådgivningskontor for eldre startet opp i Lindrende enhet igangsatt på Haugtun i personer i hjemmetjenestene har fått økt sine stillinger, tilsvarende 9,49 årsverk. Ved sjukehjemmene har 27 personer fått økt sine stillinger (fra 2,2 prosent 28,4 prosent) Innen tilrettelagte tjenester har ni personer fått økt stillingsbrøk. Boliger for yngre funksjonshemmede planlegger seks boenheter med inntil seks leiligheter årlig i årene framover. Start av renovering av Nordbyen, dernest Biri og Snertingdal. Styrket legetjenesten ved sjukehjemmene (en overlege og en onkolog til lindrende enhet) Mer til hjemmetjenesten Det virker til å være bred enighet om å styrke bemanningen i både hjemmetjenesten og ved sjukehjemmene. En skal huske på at en stor del av veksten i antall ansatte har kommet til pleietrengende under 67 år, for denne gruppen har hatt en betydelig vekst de siste årene. Likevel; det er et sterkt behov for flere ansatte i disse tjenestene, og det vil Senterpartiet være med og legge til rette for. Omsorgslønn må brukes mer! Fortsatt er det et felt som er for lite verdsatt i Gjøvik kommune, og det er de mange som tar seg av sin ektefelle, sin mor eller far eller på annet vis pleier familie eller folk i sin omgangskrets. De mange som tar et tak på denne fronten, fortjener bedre. Derfor må Gjøvik også øke potten til omsorgslønn. Senterpartiet mener dette bør være lønn på linje med hjelpepleier i de tilfeller der en innvilger høyeste støttebeløp. En sjukehjemsplass er tre ganger så dyr som det omsorgslønnen koster. Men samtidig skal ikke kommunen bruke dette som argument for ikke å innvilge penger eller hjelp til de som trenger det. På landsbasis i dag er det ikke mer enn 9000 personer som mottar en beskjeden omsorgslønn, og av disse altså noen få i Gjøvik. Ulønnet familieomsorg antas å utgjøre årsverk i Norge. Vi ønsker at staten skal dekke 50% av lønnsutgiftene til omsorgslønn. Pleiepenger og permisjon for pårørende som ønsker å stelle et familiemedlem er og viktige tiltak. Den frivillige familieomsorgen må først av alt anerkjennes og verdsettes.

7 Nyhetsbrev Kampen står om grendeskolene Side 7 av 12 Gjøvik Sp vil bevare grendeskolene dersom elevgrunnlaget ved skolene er sterkt nok. Men vi er det eneste partiet, sammen med FrP, som per i dag ikke vil gjøre endringer i Gjøviks skolestruktur. Høyre vil legge ned Ser en på stemmegivningen i de andre partiene i kommunestyret i Gjøvik den siste perioden, var det avtalen mellom Sp, Ap og SV som reddet Lundstein skole. I denne perioden har Gjøvik Høyre foreslått å legge ned skolene Redalen, Lundstein og Biristrand. Det er takket være avtalen Senterpartiet inngikk med Ap og SV at Lundstein i dag er bevart og byggestart skal skje i høst. Arbeiderpartiet var som kjent svært splittet da saken var oppe til behandling, og også flere i SVs leir tok til orde for å legge ned skolen i ett av Gjøviks vekstområder. I sitt nye kommunevalgprogram er Høyre fortsatt klare i sitt standpunkt; de vil legge ned flere grendeskoler i kommende kommunestyreperiode. Ap sier ingenting I sitt valgprogram i høst sier ikke Arbeiderpartiet noe om hva slags holdning de har til strukturspørsmålet i neste periode. Høyre er imidlertid klare på at de står på sitt standpunkt om å legge ned de tre nevnte skolene. Venstre og KrF har begge to hatt ulike vurderinger av hvordan skolestrukturen skal være, men gjennom budsjettsamarbeidet med Høyre har også de vært med på forslagene om å legge ned flere skoler i Gjøvik. Mye har skjedd i skolesektoren De fire siste årene har det skjedd svært mye positivt på skolesektoren i Gjøvik. Elevene våre har hatt gjennomgående god kvalitet i undervisningen, og de ligger rimelig bra an i de nasjonale prøvene som viser testresultat av de ulike klassetrinnene. Vi har fått nye, flotte skoleanlegg i Snertingdal, Bjørnsveen, er i gang med Biri ungdomsskole og byggestart i høst for Lundstein. Flere ressurser må til Det vi imidlertid må erkjenne, er at vi ikke har maktet å få nok ressurser inn i skolen. For eksempel har det vært en nedgang i 11 årsverk på lærersiden i Gjøvikskolen. Det er ikke holdbart på sikt, og i en ny periode må vi gjøre vårt ytterste for å bygge opp igjen antall lærerårsverk. Det gledelige midt oppi dette er altså at vi tross nedskjæringer har maktet å gi elevene et godt tilbud. Men mye kan bli bedre i Gjøvik-skolen, slik at den blir et sted som motiverer til læring og videre skolegang. Læreren den viktigste! For det er ingen tvil om at den viktigste personen i skolen vår er læreren. For å sikre godt læringsutbytte hos elevene, trengs det lærere som er faglige og pedagogisk sterke og trygge i undervisningssituasjonen. Etter- og videreutdanning Senterpartiet vil jobbe for å sikre god kvalitet på lærerutdanningen og gode ordninger for etter- og videreutdanning. Vi må derfor sørge for at våre Gjøvik-lærere får dra på de etterog videreutdanningene de vil på. Kursmidler blir i altfor stor grad salderingsposten når budsjettene skal i havn. I følge en statistikk offentliggjort nå i juli, havner Gjøvik-skolene på 357. plass blant norske kommuner. Vi er bedre på nasjonale prøver enn på ressurser, resultater og mobbeinnsats. Men det er ingen bønn; vi må brette opp ermene og få et løft for Gjøvikskolen de neste årene for å bygge framtidas velferdsmakere; ungene våre.

8 Side 8 av 12 Vi krever 6 millioner kroner til veiene våre Nyhetsbrev Gjøvik Sp vil ruste opp vårt kommunale veinett og vil årlig bruke seks millioner kroner på dette. Senterpartiet fikk for fire år siden gjennomslag for at Gjøvik kommune måtte øke sitt vedlikeholds- og investeringsbudsjett på kommunale veger. Million mer i 2011 De siste årene har det kun vært to millioner kroner til bruk på kommunale veier. Derfor er det gledelig at vi nå, ved fordelingen av overskuddet i fjor, kunne bevilge en million kroner mer til vedlikehold og investeringer nå i år. Dermed blir det i år brukt tre millioner kroner til vegene i Gjøvik. Dette gir rom for en del ekstra investeringer i år, som vi ellers ikke hadde fått. Men fortsatt er det et etterslep på hele 30 millioner kroner på vegvedlikeholdet på kommunale veier i Gjøvik, Vardal, Biri og Snertingdal. Krever tre millioner mer Senterpartiet i Gjøvik ønsker derfor at vi trapper opp innsatsen og dobler den årlige innsatsen på vedlikehold og investeringer. Seks millioner kroner årlig er et minimum for at vi innen rimelig tid skal ta igjen etterslepet. Vil du at vi skal satse mer på kommunale veier i Gjøvik, kan du med visshet stemme Senterpartiet og be andre gjøre det samme! Spleiselag for bedre mobil- og breibåndsdekning En skal ikke dra mye rundt omkring i Gjøvik for å finne ut at det er så som så med tilgang til både breiband og mobildekning i mange områder. Telenor har i mange tilfeller overlatt til markedet å sikre folk tilgang til bredbånd. Dette gir uheldige utslag. I mange bygder i Gjøvik tar det mange minutter å laste ned små snutter på Youtube og nedlastingen av nettsider tar ualminnelig lang tid. Skolene legger i stadig større grad opp til at elevene skal levere sine Skolene legger i stadig større grad opp til at elevene skal levere sine oppgaver via nett og bruke nettet aktivt som en del av skolehverdagen. Gjøvik Senterparti er ikke fornøyd med at markedet skal bestemme hvem av våre barn som får tilgang til helt nødvendige tilbud. Dersom vi ikke tar grep og sikrer utbygging av mobil og breiband i bygdene våre, vil vi fort få et A- og B-lag mellom ungene for de som har raskt breibånd og for de som ikke har. Mobildekning er dessuten et sikkerhetsspørsmål. Skulle ulykken være ute, er det viktig at mobilnettet er tilfredsstillende og at en kan få varslet om hendelser. Per i dag har vi for mange svarte hull. Kommunen må derfor være smidig i behandling av søknader om å få reise opp master og infrastruktur som sikrer mobilnett i dagens svarte områder, samtidig som vi må bevilge penger til å dekke inn områder som er viktig å få dekning i for våre innbyggere.

9 Nyhetsbrev Side 9 av 12 Integreringens kår av nye innbyggere skal bedres Frivillige lag og foreninger gjør en formidabel innsats for integreringen av nye innbyggere i Gjøvik. Disse lagene må få økt støtte i åra som kommer. Innvandrere og asylsøkere har ulik bakgrunn og bevegrunner for å komme hit. Dette er folk som i utgangspunktet har de samme mål i livet som oss andre; de ønsker å bo, arbeide, ha fellesskap med familie og venner og føle trygghet i tilværelsen. Internasjonalt råd Gjøvik Sp er glad for etableringen av Internasjonalt råd i Vi må utvikle arbeidet med Internasjonalt Råd for å stimulere flere til innsats. For dette er et råd som har kontakt med mange grupperinger av våre nye innbyggere og som er verdifull pådriver og sparringspartner i politiske spørsmål. Gjøvik Sps representant i Internasjonalt Råd denne perioden har vært Joanna Eike. Også vår varaordfører, Lise Hammerud, har vært aktiv i utvalget og fulgt opp spørsmål og utfordringer fra rådets medlemmer. Gjøvik omsorgssenter for mindreårige asylsøkere. Omsorgssenteret To år før dette fikk vi Omsorgssenteret for mindreårige asylsøkere. Dette er barn som trenger omsorg og oppfølging. Vi tar avstand fra forsøk på å nedvurdere og mistenkeliggjøring av disse barna. For oss er det viktig at barna som kommer til Gjøvik får delta i samfunnet på lik linje med alle andre barn. Det er den eneste måten å få integrert folk på; ved deltakelse og opplæring. Stor jobb gjøres Mange frivillige gjør en stor jobb hver eneste dag for å gi innbyggerne i Gjøvik en bedre hverdag. Derfor ønsker vi i Gjøvik Sp at lag og foreninger som driver med integreringstiltak skal få ekstra tilskudd i forbindelse med denne innsatsen. Så må vi også legge til rette for at økende arbeidsinnvandring også får konsekvenser for deler av kommunens drift, slik som barnehager og skoler. BARNEHAGENE Gjøvik Sp vil: Opprettholde et variert barnehagetilbud der kommunale og private barnehager samarbeider om opptak, kvalitets- og kompetanseutvikling Likebehandle kommunale og private barnehager Sikre kvalifisert personell i barnehagene gjennom ulike rekrutterings- og stimuleringstiltak Øke samarbeidet mellom skole og barnehage. Bidra til at hver eneste skolekrets har sin egen barnehage der dette er ønskelig fra foreldrenes side. STATEN OG GJØVIK Gjøvik Sp vil: Arbeide for at flere statlige arbeidsplasser etableres i Gjøvik, men også være ei vaktbikkje for å beholde de vi har. Være en aktiv medspiller som gjør det mulig å utvide antall plasser ved Gjøvik fengsel. Fortsatt satsing på kunnskapsmiljøet på Kallerud. Legge til rette for Nasjonalt sekreteriat for omsorgsforskning. NABOKOMMUNENE Gjøvik Sp vil: Beholde dagens kommunestruktur. Vi er skeptisk til å bruke kommunale ressurser på utredninger og prosjekt knyttet til kommunesammenslåing. Uansett utfall, skal spørsmålet om en eventuell kommunesammenslåing forelegges innbyggerne i form av en folkeavstemning. Sørge for fullt trykk på utviklingen av Gjøvikbanen, riksveg 4 og fylkesveg 33.

10 Side 10 av 12 Nyhetsbrev Landbrukets rolle i Gjøvik må prioriteres høyere Landbrukets rolle vil bli stadig viktigere i en tid der folketallet vårt stadig øker. Gjøvik Sp er landbrukets beste venn i vår kommune og vil kommunen skal engasjere sterkere for næringa og utfordringene den står i. Landbrukets framtid er under press, også i Gjøvik. Skal vi fortsatt ha ei levedyktig landbruksnæring i Gjøvik, må kommunen også vise større interesse og forståelse for utviklingen enn i dag. Derfor må Gjøviks politikere engasjere seg mer i landbrukets framtid, og være aktive debattanter i ordskiftet. Aktiv kommune Regjeringen arbeider i disse dager med en viktig stortingsmelding, om landbrukets framtid og om den framtidige matproduksjonen. Gjøvik kommune må være aktive i debatten som følger i kjølvatnet av denne. Gjennom rådslag med både faglag, skogeierforeninger og andre interessenter, må vi engasjere oss. Dette gjelder også landbrukets rolle i Gjøviks egne planer. Egen landbruksmelding Når vi skal i gang med en rullering av vår kommuneplan for de neste årene, er det naturlig at jordbruket og matproduksjonen der får en sentral plass. Vi ønsker derfor at det skal utarbeides en egen landbruksmelding for Gjøvik med fokus på muligheter og utfordringer for landbruksnæringen i Gjøvik. Utnyttelse av våre naturressurser skal stå sentralt i arbeidet, og kommuneplanen skal sette seg ambisiøse mål i arbeidet med framtidas Gjøvik-landbruk. Gjøvik kommune har i dag et godt fungerende landbrukskontor. Det er også mulig for oss å se på et nærmere samarbeid med andre kommuner på dette feltet, men landbrukskontoret er også viktig for utviklingen av arealpolitikken i Gjøvik. Jordvernet blir sentralt De siste årene har det blitt færre landbrukseiendommer i Gjøvik. (I 2006 var det 1062 eiendommer, der det på 776 eiendommer bodde folk, mens det i 2010 var 963 landbrukseiendommer der 748 av dem var bebodd.) I lengden blir dette uholdbart. Framover må vi hegne om den matjorda vi har i Gjøvik. Derfor må vi føre en restriktiv jordvernpolitikk framover. I 2005 ble det omdisponert i alt 69 dekar, der 22 dekar var dyrka mark, mens 47 var dyrkbar jord. For 2010 var tallet 6 dekar i alt, der fem var dyrka jord og ett mål var dyrkbar mark. Storsamfunnets krav blir ofte landbrukets verste fiende. Derfor må vi i Gjøvik Sp og Gjøvik kommune være en aktiv medspiller overfor de grunneiere som mister areal på grunn av storsamfunnets krav blant annet nye samferdselsprosjekt. Skogen blir viktig Gjøvik har god tilgang til skog. Når en ser på vårt unike skogmiljø i Gjøvik, kan vi bli et nasjonalt skogsentrum gjennom et ett samarbeid med kunnskapsmiljøene for utvikling og forskning innenfor skogsindustrien. Det må settes inn tiltak for økt avvirkning og nyplanting i skog, slik at foredlingsbedriftene får bedre tilgang på virke, verdiskapingen i skognæringa heves, og CO2- bindingen økes. Miljøet trenger skogen Vi er helt avhengig av skogens karbonbinding for å nå regjeringens langsiktige klimamålsetting. Hvis vi skal få til mer aktivitet i skogen, er bruk av skogfond et viktig bidrag, i tillegg til direkte tilskudd og stimulering til samarbeidsløsninger. Gjøvik Senterparti vil også gi et stimuleringstilskudd til grøfting og til pleie av kulturlandskap.

11 Nyhetsbrev Side 11 av 12 Raskere utvikling i by og bygd! Et sterkt bysentrum i Gjøvik er også avhengig av solid utvikling i bygdene i resten av kommunen. Derfor vil Gjøvik Sp ta nye grep for utviklinga av sentrum og bygdesentrene våre. La oss starte med det positive først; det er mye som har skjedd i sentrum av Gjøvik i forbindelse med feiringen av byjubileet i Styrke bemanningen Men Gjøvik by er, i likhet med andre byer, også avhengig av sitt omland. For å få en raskere utvikling i både by og bygd, mener Gjøvik Sp vi må se om det er mulig å styrke bemanningen ved vår plan- og arealavdeling i Gjøvik. Vi må legge til rette for flere boligområder i årene som kommer, men vi må også være åpne for at jo mer boligbygging som skjer i sentrale byområder i Gjøvik jo mer av denne byggingen må skje i høyden. Nye bydeler Gjøvik Senterparti gleder seg til å ta fatt på arbeidet med å utvikle nye bydeler i Gjøvik. Etterhvert innlemmes nå både Mustadområdet og Mjøsstranda som to områder der vi må planlegge for en vekst og utvikling av byen vår. På sikt kan det også være nødvendig at vi ser på muligheten for nye innkjørselsårer til byen. Blant det vi ønsker å se nærmere på ganske tidlig, er parkeringsutfordringene i byen. Det er på tide at vi nå ser på om sentrum av byen skal få et skikkelig parkeringshus, som også kan huse mer av alle de ansatte i det offentlige, i forretninger og andre arbeidsplasser i byen. Men det er ikke bare i sentrum av Gjøvik en bør satse videre. For per i dag, har det vært en skjev fordeling av hvor kommunen har satset på utvikling av tettstedene. Utvikling i Snertingdalen Gjøvik Senterparti mener det er på høy tid at vi setter i gang med et skikkelig sentrumsprosjekt i Snertingdal. Først og fremst må vi få på plass en gang- og sykkelveg langs fylkesveien i sentrum. Men i forbindelse med dette, bør vi se på mulighetene for hvordan vi kan gjøre handelssentrumet i Snertingdal mer tilrettelagt for innbyggerne. I dette utviklingsprogrammet, er det viktig å ta med seg innbyggerne på råd, slik at vi får et sentrum som utvikles i tråd med den lokale folkeviljen. Biri et vekststed Etterhvert som den nye E6-en kryper nærmere og nærmere fra sør, er det viktig å se på utviklingen av Biri som blir liggende ved et meget viktig trafikknutepunkt. Avkjørsel og påkjøring til E6 må bedres betraktelig, og vi i Gjøvik Sp synes det er en meget spennende tanke å lage ei ny Mjøsbru som kommer over noe lenger sør for dagens ilandføring og i heltre! Når ny E6 kommer, bedre togkorrespondanse fra Moelv og på Gjøvikbanen, blir Biri, Redalen og Snertingdalen også mer attraktive bosteder for folk. Derfor må en være på hugget i tilretteleggingen av nye boliger og ny forretningsvirksomhet som følge av dette. Stedsutvikling Både Redalen og i Vardal er det muligheter for å gjøre mer enn hva som er gjort i dag når det gjelder stedsutvikling. I Redalen foreslår Gjøvik Sp å legge til rette for omsorgsboliger, slik at folk fra Redalen kan bo i sitt nærmiljø også når de blir eldre. Det samme gjelder for Vardal. I dag er det få tilbud i Redalen og Vardal. Gjøvik kommune bør derfor være lydhøre overfor innspill på tiltak som kan føre til en bedre utvikling i disse områdene. I Hunndalen skal vi også satse på sentrumsutvikling. Blant annet ønsker vi at området rundt Vardal idrettspark skal bli et område der eliteidretten i Gjøvik kan samle seg. Dette sammen med fokus på utvikling av Mustad som bydel kan gjøre framtida spennende for Hunndalens innbyggere.

12 Side 12 av 12 Nyhetsbrev Vervekampanje i høst vi passerer 100!! Gjøvik Sp ligger meget godt an til et nytt godt medlemsår. Vi passerer 100 medlemmer i år! Medlemsoversikten de siste arbeidsårene har vært hyggelig lesning for Gjøvik Senterparti. I 2008 kunne vi notere oss for nesten 80 medlemmer, mens vi ved årsmøtet i 2009 kun hadde 69 medlemmer. I følge siste medlemsoversikt er vi nå 99 medlemmer og ett medlem har fått en purring på medlemskontingenten sin i disse dager. Dermed ligger vi an til å kunne passere 100 medlemmer i 2011, og det er hyggelig at vi også har framgang i et valgår. Vervekampanje Vi skal gjennomføre en vervekampanje senere i høst, og der må målet være å få vervet flere av de som også sympatiserer med oss ved valg til også å bli medlem. MEDLEMSTALLENE I GJØVIK SP SISTE ÅR 2002: 104 MEDLEMMER 2003: 76 MEDLEMMER 2004: 68 MEDLEMMER 2005: 65 MEDLEMMER 2006: 54 MEDLEMMER 2007: 83 MEDLEMMER 2008: 72 MEDLEMMER 2009: 69 MEDLEMMER 2010: 86 MEDLEMMER 2011: 99 MEDLEMMER (SÅ LANGT!!) For å lese mer om denne vervekampanjen, ber vi deg om å lese neste utgave av medlemsavisen Sentrum som kommer i august for å finne ut mer om vervepremier osv. Meld inn folk via SMS! Det er nå blitt atskillig lettere å verve nye medlemmer til Sp. En trenger ikke verveblokk eller mye registreringer. Senterpartiet har nå etablert en egen SMS-tjeneste for de som ønsker å bli medlem i partiet. De som ønsker å bli medlem kan sende en SMS med kodeord SPmedlem til Det gjøres da automatisk oppslag i telefonregisteret basert på telefonnummeret som meldingen kommer fra. Hvis registreringen har gått i orden vil avsender motta en bekreftelse på SMS. Nei til eiendomsskatt i hele Gjøvik! Denne sommeren har flere hatt besøk av takseringsmenn og kvinner som skal ende i at alle i Gjøvik skal betale eiendomsskatt. Dette beklager Gjøvik Sp på det sterkeste. Vi i Gjøvik Sp er helt sikre på at det er andre måter å hente inn eller spare seks millioner kroner som den nye eiendomsskatten vil gi i foreløpige inntekter for Gjøvik kommune. Men det er kanskje ikke det farligste. Det verste er at dette er en skatt som rammer alle sammen, uavhengig av deres stilling og stand. Ser en på utviklingen av eiendomsskatten i Gjøvik har den blitt stadig høyere. Gjøvik Arbeiderparti kaller dette en dugnadsskatt, men det skal ikke betales skatt på dugnad! Senterpartiets enkle prinsipp er at en skal betale skatt etter evne. Derfor er det mye bedre at en i stedet for eiendomsskatt hadde hatt sjølbestemt kommunalt skatteøre, som hadde vært basert på inntektene til folk. Først da ville en kunne hatt skatt etter evne.

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr. 3 2012 / 3. årgang nr. 13 Budsjettavtale for Gjøvik kommune i 2013 er framforhandlet mellom Senterpartiet, Ap og SV Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Pedersen snart sender på høring i partiorganisasjonen.

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer