Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007"

Transkript

1 Hvordan vinne valget Side side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet! B Returadresse: Sosialistisk venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: Faks:

2 leder Foto: Birgitte Simensen Berg Send oss din e-postadresse For å drive en god og miljøvennlig valgkamp ønsker vi på partikontoret å ha flest mulig av våre medlemmer registrert med e-post adresse. Dere vil ikke oversvømmes av SV-post, men vi har da muligheten til å nå flere raskt med viktig informasjon. Send navnet ditt og e-post adressen til: Plastpakket avis Bli med og vinn valget! Noen tror at SV-velgere ikke er helt som andre velgere, at vi er idealister som stemmer av ren ideologisk overbevisning. Rett nok er SVere mer opptatt av helheten i politikken, men undersøkelser viser også at SV-velgernes viktigste saker er nøyaktig de samme sakene som velgere flest er opptatt av nå: Miljø og skole. Ved inngangen til et viktig lokalvalg er miljø- og skolepolitikken de sakene som i størst grad vil avgjøre hvilket parti folk stemmer på. Det er et glitrende utgangspunkt for oss. Vi er partiet med størst tillit i miljøsaken, og er i toppsjiktet når det gjelder troverdighet i skolepolitikken. Vi har miljøvernministeren og kunnskapsministeren, og et enestående korps av miljøaktivister og skoleforkjempere i hele landet. Vi har kjempet for miljø og skole i medgang og motgang, i opposisjon og i posisjon. Vi har de beste løsningene for å bekjempe klimaproblemene. Vi har tiltakene som kan bygge en moderne fellesskole med kunnskap for alle. SV er miljøpartiet og skolepartiet. Vi har vinnersakene. Hvordan når vi fram til folk med budskapet vårt? USA er valgkampindustriens hjemland. Kandidatene bruker milliarder av kroner på valgkamp, og den politiske konsulentindustrien i landet skryter på seg valgseire basert på fancy bruk av ny teknologi og nye kommunikasjonsformer. Men forskningen viser en annen virkelighet. En stor amerikansk valgkampstudie viser at det bare er den gode, gammeldagse kontakten ansikt til ansikt som virkelig har effekt. Dør-til-dør-kampanjer er selve gullstandarden og har en dokumentert effekt på mellom 7 12 prosent i økt valgdeltakelse. Ingen andre metoder er i nærheten av å ha samme effekt. Oslo SV har skjønt dette. De har i hele vår gått fra dør til dør og snakket med velgerne i SVs kjerneområder. Og tilbakemeldingene er svært positive. Folk setter stor pris på å få besøk fra et parti som vil lytte til innspill og svare på spørsmål. Andre SV-lag møter velgerne på sin måte. I Møre og Romsdal stiller SVs toppkandidater opp på bussen gjennom fylket, og diskuterer med passasjerene under bussturen. SV har ikke rike onkler. Du kommer ikke til å bli møtt av SV-reklamer i riksaviser og på boards over hele landet. Men vi har verdens beste ambassadører og aktivister; et fantastisk vinnerteam av over 1100 folkevalgte, over medlemmer og et lass av engasjerte og kunnskapsrike sympatisører som snakker SVs sak der de jobber og bor. Derfor står vi foran fem fantastiske uker med valgkamp. Vi har vinnersakene og vi har vinnerfolkene. Godt valg! hilsen edle daasvand partisekretær Foto: stig weston Som du sikkert har lagt merke til har både forrige og denne utgaven av Venstre Om kommet til deg pakket i plast. Dette skyldes at vi har hatt vedlegg eller hefter med i disse utsendingene. Vi kan berolige våre miljøbevisste lesere med at denne plasten er laget av maisstivelse. Den er av 100% organisk materiale, nedbrytes raskt og er den mest miljøvennlige plasten på markedet. Er dere flere i husstanden som mottar Venstre Om? Nå har du muligheten til å kunne reservere deg! Det gjør du ved å sende inn navn og adresse til epost: Purring på medlemskontingenten I uke 24 ble det sendt ut betalingspåminnelse på medlemskontingenten for Vi oppfordrer de som ennå ikke har betalt til å gjøre det! Har du spørsmål om kontingenten, kan du sende e-post til Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti. Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo. Telefon: Ansvarlig redaktør: Edle Daasvand. Redaktør: Arun Ghosh. Redaksjon: Lars Kolltveit, Audun Herning, Pernille Ødegård, Thomas Johansen, Tor Egil Braadland, Eirik Nedrelid, Anne Maj Kvale, Kjetil Hillestad, Torgeir Knag Fylkesnes, Heidi Sund og Svein Kiran. Korrektur: Ane Fidjestøl og Kristin Benestad Opplag: Layout: Grafisk Form as. Trykk: Nr. 1 trykk 2 venstre om nr. 3/2007

3 - Å bekjempe fattigdom er et politisk valg som handler om rettferdighet, sier Karin Andersen (Foto: Ny Tid/Matilda Saul) Kamp mot fattigdom handler om folk flest. Jeg vet det kunne vært meg og det kan ramme hvem som helst, sier Karin Andersen, leder av Arbeids- og sosialkomiteen SVs eneste komitèleder på stortinget. av Anne Maj Kvale Fattigdomsfella lokal og nasjonal utfordring! Du pleier å si at alle må forstå at det er bedre å være frisk og rik, enn syk og fattig. Hva tenker du om Regjeringas fattigdomssatsing? Handlingsplan mot fattigdom som SV har vært sterk pådriver for, er bra, men på langt nær nok. Skal fattigdommen fjernes, trengs sterkere virkemidler. Mer rettferdig fordeling og kamp mot fattigdom må bli regjeringas og kommunestyrenes viktigste oppgaver framover. Mindre forskjeller er bra. Da blir færre fattige. Skal en få det til, trenger vi en politikk for mindre økonomiske forskjeller. Vi må sikre de som ikke får jobb nok å leve av og vi må gi flere en reell mulighet til å komme i jobb, sier Andersen. Forskning viser at et liv i fattigdom reduserer folks selvbilde og troen på egne evner og fører til reduserte muligheter til å få jobb eller beholde en jobb. Det er en av grunnene til at sosialhjelpa må økes. Norsk økonomi går så det suser og velstanden generelt øker, men ikke alle har fått del av velstandsøkingen. Flere langtidsledige, bostedsløse, sosialhjelpsmottakere og andre mennesker lever på så lave inntekter og ytelser at det må kalles fattigdom. De vet ikke om matbudsjettet holder ut uken, og de må si nei til alt som koster penger. Dette er særlig ille for barn som blir isolert og utestengt, sier Andersen. Mange barn lever mesteparten av barndommen sin slik. Det må vi få slutt på, understreker Andersen. Hvis offentlige velferdsgoder er gode og billige, blir konsekvensen av å ha lite penger mindre alvorlig. Flere og billigere barnehageplasser, god skole, og et bedre helse- og omsorgstilbud og lavere egenandeler er viktig for alle, men aller viktigst for dem med dårlig råd. De har ofte også dårligst helse. Når NAV-kontor nå etableres, blir det ett kontor å henvende seg til, framfor som i dag hvor den enkelte selv ofte må finne ut av et komplisert system. Det betyr også at tilbudet nå skal tilpasses den enkeltes behov. I 2007 starter et helt nytt tiltak for langtids sosialhjelpsmottakere. Et kvalifiseringsprogram, med rett til stønad på 2G med forpliktende, skreddersydd oppfølgingsprogram med sikte på å kvalifisere seg til arbeidslivet. For SV blir hovedjobben nå å sikre at det er nok ressurser i NAV til å virkeliggjøre målet om flere i arbeid og færre fattige. Men uten bolig nytter ingen ting. Derfor må SV både lokalt og sentralt få på plass en sosial og miljøvennlig boligpolitikk med flere ikke-kommersielle utleieboliger og lavinnskuddsboliger, understreker Karin Andersen. Høyre er en viktig motstander ved kommende kommunevalg. Hvordan mener du SV bør konfrontere dette partiet? Høyre må bedømmes på hva de gjorde, mens de satt i Regjering. Da valgte de skattelette, ingen økning i sosialhjelpa og meget trang kommuneøkonomi, noe som rammer vanlige folk og ikke minst de fattige aller sterkest, sier Andersen. Vil du avslutningsvis oppsummere dine tanker om fortsatt fattigdomssatsing? Å bekjempe fattigdom er et politisk valg som handler om rettferdighet. Det gode liv skal gjelde alle. Hvordan samfunnet er, bestemmer hvor hardt livets ulike rundkast skal ramme den enkelte. Gode trygder og ytelser til de som er sjuke, uføre og arbeidsledige, skal vi være stolte av og forbedre. Uten dem hadde fattigdommen vært enorm. Men mange flere enn i dag kan og vil jobbe. Det må vi rette på. Det handler også om at vi sløser bort utrolig mange talenter og evner i dag. Derfor er dette også en frigjøringskamp for at alle skal være myndige personer i eget liv, og fellesskapet er nødvendig for at det skal bli mulig, avslutter Karin Andersen. Hva gjøres? l Kommuneøkonomien har blitt styrket med om lag 14.5 mrd. kr. for 2006 og 2007, herav 8.7 mrd. kr. i frie inntekter. l Fra er det gitt fem prosent økning av de veiledende sosialsatsene, i tillegg til prisjustering. l Flere arbeidsmarkedstiltak. Selv om ledigheten er sterkt redusert, er nivået på tiltak like høyt. Det skal rettes en særlig innsats mot dem, som selv i et godt arbeidsmarked, har begrensede muligheter l l l til å skaffe arbeid på egenhånd. Kvalifiseringsprogram starter i 2007 med nytt tiltak for langtids sosialhjelpsmottakere. Et program som gir rett til høyere stønad (2G) og innebærer et forpliktende og skreddersydd oppfølgingsprogram med sikte på å kvalifisere seg til arbeidslivet. I Stortingsmelding nr 9 «Arbeid, velferd og inkludering» er det vedtatt nye prinsipper for NAV som skal gi helhetlig bistand til mennesker som trenger inntektssikring, arbeid og sosial oppfølging basert på individuelle behov og tilgang på alle virkemidler. Nytt virkemiddel blir lønnstilskudd til de med varig nedsatt arbeidsevne. Sammen med statsbudsjettet for 2007 la regjeringa fram to handlingsplaner en mot fattigdom og en for integrering og inkludering. venstre om nr. 3/2007 3

4 VALGKAMPEN På Kampen for velgerne I Oslo har man gått dør til dør siden påske. Der har man systematisk plukket ut valgkretser med lav valgdeltakelse og høy SV-andel. Men hvordan fungerer det? Får man dører slengt i fjeset, blir man utskjelt eller vil folk snakke med vandrende SV-ere? Venstre Om ble med på en runde på Kampen i Oslo, sammen med nestleder i SV Bård Vegar Solhjell og SVs ord førerkandidat i Oslo, Marianne Borgen. av Heidi Sund Vi står på T-banestasjonen på Ensjø og venter på Bård Vegar. Det er lys sommerkveld og vi er utstyrt med Oslo SVs dør-til-dør-pose med Max Havelaarkaffe, løpesedler og notatblokk. T-banen stanser og Bård Vegar kommer gående mot oss. Jeg har grudd meg i to dager, sier Bård Vegar. Jeg syntes det var så gøy sist, men nå er det en stund siden. Her går jeg rundt og sier til alle at dette er så gøy, men selv gruer jeg meg! Vi rusler oppover bakken. Vi har rodekart fra TVaksjonen 2003 og vet hvor vi skal. Nå gjelder det å komme seg inn i første oppgang. Det durer i ringeklokker, uten respons. Ingen hjemme. Marianne og Bård Vegar trekker pusten og går målrettet mot neste oppgang. Nå er de heldige, og en nølende dame lurer på hva det er de skal? Vi vil dele ut litt materiell fra SV, sier Marianne. Det klikker i låsen og vi er inne. Det er viktig å ikke være påtrengende, hvisker Marianne i den gjallende trappeoppgangen. Vi går oppover til 4. etasje, ringer på og en ung dame åpner døren så vidt på klem. Ikke skummelt: Nestleder Bård Vegar Solhjell oppfordrer alle til å prøve seg som dør til dør-ambassadører for SV. (Foto Sigurd Fandango Kapperud) Hei, jeg heter Bård Vegar og dette er Marianne, sier Bård Vegar. Vi ønsker å dele ut litt informasjon fra SV, men det viktigste for oss er å høre hva du er opptatt av. Hva jeg er opptatt av? Den unge damen drar på det. Jeg er mer rød enn grønn, sier hun. Jeg er mest opp- 15 måter å engasjere deg på i valgkampen: 1. Verv et nytt SV-medlem Verver vi ett nytt medlem hver i valgkampen, får vi nye medlemmer som bidrar i kampen for miljø og rettferdighet. Du får gratis verveblokker ved å henvende deg til SV sentralt og du kan også verve via SMS. Da sender du «verve [din venns mobilnummer]» til Skriv et leserbrev Lokalaviser har høyere troverdighet enn andre medier. Mediestatistikk viser at leserbrev leses av mange og leses nøye. Et leserbrev behøver ikke være langt, intrikat eller bitende sarkastisk. Heller tvert imot. Korte, konsise og konstruktive leserbrev er de beste. Du finner ti tips til gode leserbrev her: 4 venstre om nr. 3/2007

5 VALGKAMPEN Hvordan organiserer man dør-til-dør? tatt av byen. Miljø er en annen sak, ikke så nær liksom, forklarer hun, og sier at hun ikke tror på tiltak før hun ser dem, Bård Vegar trekker med en gang frem de røde sakene. Vi kjemper for rettferdighet, sier han. Praten er kommet godt i gang etter det litt nølende første minuttet. Jeg føler meg uttrygg, sier hun, det er narkomane overalt. Hun er bekymret for utviklingen i rusomsorgen. Etter noen minutter runder Marianne og Bård Vegar av. Den unge damen får en liten pose rettferdig kaffe og en løpeseddel fra Oslo SV. Her står kontaktinformasjon til Oslo SV, sier Marianne. Ikke nøl med å ta kontakt med oss eller sjekke hjemmesidene våre. Døren går igjen og Bård Vegar kaster jakka. Ny dør, nye muligheter, hvisker han. En mann åpner, men han har ikke tid. Neste dør, ingen hjemme. Enda en dør, og her åpner en middelaldrende dame. Hun formelig stråler når hun ser hvem som står utenfor. Neimen, er det ikke Marianne Borgen! Hun er SV-er og etter litt koselig småprat sier dør-til-dør-gangerne takk for seg. Lykke til, da! Roper hun etter dem. Når man først er kommet i gang, går det kjempefint, sier Bård Vegar, men hun burde vært vervet, det glemte vi. Han ser ikke lenger ut som han har grudd seg i to dager. Han stortrives. Ny oppgang. Treff på første dør, men han har aldri stemt, og ikke skal han stemme noen gang heller. Ikke vil han ha kaffe heller. Bård Vegar oppfordrer ham til å stemme. Vet du at det er valgkretser her på østkanten der under halvparten bruker stemmeretten? Og valgkretser på vestkanten der nesten alle stemmer? Det betyr at de på vestkanten får mer å si. Etter at døren er lukket, hvisker Marianne at han i hvert fall ikke var sur. Det er mange som ikke er hjemme og Marianne antyder at folk er i Kampenparken og slapper av. Noen er allikevel hjemme, og de aller fleste vil slå av en prat og gi en tilbakemelding til politikerne. Høyhus og t-bane, sier den unge mannen. Han er opptatt av fortetting og tilflyttingsproblematikk. Bård Vegar trekker frem sine egne erfaringer fra å bo på Vålerenga og praten går så livlig at de nesten ikke kommer videre. Jeg er midt i vasken, jeg, sier en blid ung dame. Men hun vil gjerne snakke med SV, og forteller at hun er spesialpedagog. Hun har ikke bodd så lenge i Oslo og skal selvsagt stemme. Hun blir overrasket over å høre hvor få i hennes nabolag som bruker stemmeretten. Bård Vegar drar samtalen inn på yrket hennes, og forteller at SV er opptatt av å bruke mer penger på skolen. Marianne faller inn og forteller om situasjonen i Osloskolen. Samtalen tar etter hvert retning av miljø og kollektivtransport, og den unge læreren utbryter plutselig: Det er så bra dere kom, for det er en ting jeg er opptatt av! Søppel, søppel, søppel! Hun savner kildesortering og Marianne forteller om det kildesorteringsopplegget SV ønsker i Oslo. På vei til neste oppgang diskuterer Marianne og Bård Vegar om det er kvalitet eller kvantitet som skal prege dør til dør-opplegget. Men begge deler er for så vidt greit. Man må tilpasse det til dem man snakker med, sier Bård Vegar. Det er ikke alltid viktigst å nå over flest mulig, for noen ganger kan man ha stor effekt av å bruke mer tid. Lytte, notere og ta det videre til lokalpolitikerne, kanskje på sikt verve medlemmer. «Her går jeg rundt og sier til alle at dette er så gøy, men selv gruer jeg meg!» Bård Vegar Solhjell Det viser seg jo at mange har fått et bilde av SV som er skapt av andre partier, og når de møter oss og det viser seg at de og vi er opptatt av det samme, så blir de positivt overrasket, sier Marianne. Men det aller viktigste er å lytte, understreker Bård Vegar. Ta folk på alvor og hør på hva de sier, møte dem med vår politikk. Det er utrolig oppløftende å gå i sterke SV-kretser. Du ser at det virker, at folk blir glade og positive av å få besøk og bli sett. Du lærer mye om hva folk synes er viktig. Våg å gjøre det en gang, så vil du komme over frykten. Og spør mer enn du misjonerer, få folk i tale, avslutter en ny-oppladet nestleder. l Ta kontakt med for eksempel Max Havelaar og kjøp kaffeposer, sjokolade eller lignende l Lag en enkel løpeseddel i GAN med hovedpunkter, presentasjon av førstekandidat og kontaktinformasjon. Telefon, hjemmeside og mailadresse må være med. l Bruk SSBs oversikt fra sist valg/ kommunevalg. Finn de valgkretsene i din kommune som har lav valgdeltakelse og høy SV-andel. l Skaff rodekart, for eksempel fra TVaksjonen eller kommunen. Finn de rodene som hører til de nevnte valgkretsene. l Gå en prøverunde med styret. Test ut ulike formuleringer for å komme inn og for å få folk i tale. l Ring til alle medlemmer i lokallaget og få dem med. Det er dessuten mye hyggeligere enn å stå på stand. Å gå fra dør til dør øker valgdeltakelsen med 7 12 % og alle monner drar. SVere som har gått dør til dør har opplevd dette som enda mer positivt enn å stå på stand. Det er også et tankekors at man når frem til folk som ellers aldri selv ville oppsøkt ett politisk parti. l Gå to og to, det er hyggelig og føles tryggere. Etter hvert som man blir varm i trøya kan man gå alene eller dele seg. l Man må ha gode sko, ryggsekk eller veske til løpesedler og kaffe, pins eller buttons, notatblokk til å skrive velgernes tilbakemeldinger på og kopi av rodekart. l Det er viktig å holde oversikt over hvor man har gått, så velgerne ikke blir lei. l En runde bør ikke vare mer enn en time eller to. Etter runden kan det være hyggelig å møtes et sted for forfriskninger, snakke om kveldens opplevelser og kjenne fellesskap. l Lurer du på noe omkring organisering, markedsavtaler med levrandører, mobiliseringsargumenter, teoretisk grunnlag for effekt eller noe annet ved denne aksjonsformen? Ta kontakt med Oslo SV v/ Heidi Sund 3. Bidra økonomisk Har du lyst til å bidra til SVs valgkamp, men mangler tid og energi? Mange enkeltmedlemmer velger å gi økonomiske bidrag til sitt lokal- eller fylkeslag i valgkampen. Ta kontakt med ditt lokal- eller fylkeslag, eller kontakt SV sentralt hvis du vil styrke SVs valgkampressurser. 4. Bruk SVs e-postsignatur På finner du eksempler på korte, politiske budskap du kan legge til e-postsignaturen din. Slik kan du slå et lite slag for SVs valgkamp hver gang du sender en e-post. 5. Bli nettdebattant Nettmøter. Nettdebatter. SMS under sending. Det blir stadig lettere å si sin mening via nett eller mobil i valgkampen. Alt for få SVere gjør det. Bli med og spre fornuft på nettet, eller send en SMS med SV-budskap under tv-debatten. venstre om nr. 3/2007 5

6 VALGKAMPEN - Velgerne ser at vi gjør en forskjell Jeg tror mange merker at SV i Regjering får til ting som er bra for folk. Det sier partileder og finans minister Kristin Halvorsen. Hun nevner gratis læremidler, rekordsatsing på barnehager og mer til velferd som eksempler. Vi skal gå inn i høstens valgkamp med rak rygg. SV i Regjering gjør en forskjell, og vi gjennomfører gode saker som er viktige for mange folk, sier Kristin Halvorsen. Når hun blir bedt om å trekke fram noen viktige saker, nevner hun disse: Foto: stig weston av Thor egil braadland Rekordsatsing på barnehager Regjeringen gjennomfører den største satsingen på barnehager noensinne bygger vi over nye plasser. Dette skjer samtidig som maksprisen er redusert med 500 kr. per måned til 2330 kroner. Regjeringen lovfester retten til barnehageplass fra Det brukes 18 mrd kroner på barnehager i Av de som ønsker barnehage har rundt 95 prosent plass (juni 2007). En bedre skole Rundt en tredjedel av kommunenes frie inntekter går til skolesektoren, og kommunene har i perioden fått økte inntekter på til sammen 14,5 mrd. Dette betyr økt kvalitet i form av muligheter til å ansette flere lærere, mer varierte undervisningsmetoder og oppdatert utstyr og materiell til undervisningen. Tall fra Utdanningsforbundet viser at kommunene ansatte 500 nye lærere i fjor, etter flere år med nedgang i antall årsverk i skolen. Regjeringen bruker 1,4 mrd kr i 2007 til kunnskapsløftet, mye av dette går til kvalifisering av lærere. Gratis læremidler I løpet av tre år innføres gratis læremidler i videregående skole. I første omgang innføres det fra 2007 gratis læremidler for trinn 2 i videregående opplæring, men allerede i 2009 vil ordningen gjelde alle elever i vgs. Første skritt i en ambisiøs klimapolitikk Juni 2007 la Regjeringen fram klimameldingen, som for første gang i historien presenterte nasjonale og sektorvise mål for norske kutt i klimagasser. Utslippene i Norge skal ned med rundt 20 prosent fra i dag til I tillegg skal internasjonale kvotekjøp sikre at vi når målet om 30% klimagasskutt innen Økning av energifondet med ti mrd kroner innen 2012, satsing på havmøller og forbud mot deponering av biomateriale er blant virkemidlene for kutt i Norge. Utvikling i utslippene skal følges nøye, og ytterligere tiltak skal vurderes, som økt bruk av veiprising og igangsetting av planprosess for høyhastighetstog. Europas strammeste kvotesystem Regjeringen har lagt fram et strengere kvotesystem enn EU. Landbaserte anlegg får gratiskvoter tilsvarende 87 prosent av sine energiutslipp. Oljeselskapene får på sin side ikke gratis kvoter for sin offshorevirksomhet i det hele tatt. Gratiskvotene til industrien skal deles ut som en andel av historiske utslipp, ikke av prognoser for framtidige utslipp - som betyr færre gratiskvoter og en belønning til de som allerede har gjennomført utslipskutt. Det blir heller ikke gratis CO2-kvoter til bedrifter som utvider eller nyetablerer sin virksomhet, slik man har gjort i EU. Storsatsning på rensing av gasskraftverk Den rød-grønne regjeringen er den første som gjør mer enn å prate om rensing av gasskraftverk. Både Mongstad og Kårstø skal renses. Regjeringen har inngått en avtale som forplikter Statoil til å bygge et fullskala renseanlegg av CO2 på Mongstad. Prosjektet vil kunne få stor betydning for utvikling av renseteknologi og reduksjon av rensekostnadene for rensing av klimagasser både i Norge og på global basis. Jernbanen styrket med én milliard For første gang siden nasjonal transportplan (NTP) ble etablert som styringsredskap er det satt av penger i tråd med planene. Det betyr 7,1 mrd. kroner til jernbaneformål i 2007, en økning på ti prosent i forhold til det som ble brukt i Bare jernbaneinvesteringer er økt med femti prosent fra 2006 til Samlet gis det like mye på vei og bane som FrP foreslo i NTP (sammen med Ap, SV og Sp). To milliarder til fornybar energi Bare i budsjettet for 2007 øker regjeringen bevilgningene til ny fornybar energi med 50%. Dette er mer enn økningen i hele forrige regjeringsperiode. Det settes av 10 mrd til et fond for fornybar energi og energieffektivisering, og fra 2009 påfylles fondet nye 10 milliarder. Innen 2012 økes fondet ytterligere til 30 mrd. Fondet vil da gi en årlig avkastning på ca 1300 millioner, som 6. Ut på stand I 309 kommuner over hele landet stiller SVere på stand for å overbevise velgere til å stemme på miljø og rettferdighet. Sentralt initierer vi aksjonen 12-2, der håper vi å få flest mulig lag til å ha stand minimum to timer, de tre siste lørdagene før valget. Mer informasjon om dette finner du på SVs nettsider og i nettbutikken vår. Foto: Siri Skranefjell 7.. eller ut i marka Stand på torget eller utafor S-laget er en gammel slager, men det er lov å tenke nytt for å nå folk der de er. Oslo SV har hvert år stand i Oslomarka siste søndag før valget, med kaffe og friluftsløpesedler til turgåerne. Hva med å dele ut miljøløpesedler på tog- eller busstasjonen, eller å ta med SVs kulturløpeseddel på festival eller utafor kinoen? Vi produserer også egne «etterfolkemøte-løpesedler», som kan lastes ned på nett, kopieres opp og deles ut morgenen etter store tv-debatter. 6 venstre om nr. 3/2007

7 VALGKAMPEN Feminisme i valgkampen kommer i tillegg til de 700 mill. kr som Enova allerede disponerer i dag. Totalt vil det bli ca 2,0 mrd til disposisjon for fornybar energi som bio- og fjernvarme, energisparing og energieffektivisering, og fornybar elektrisitetsproduksjon som vind, bio-el, og mindre vannkraft inntil de tre første Mega Watt. Bredbånd til hele landet Målet om full bredbåndsdekning er innen rekkevidde. Våren 2007 bevilget Regjeringen ytterligere 255 mill for å få de siste kilometerne med kabel på plass før nyttår. Med dette bruker vi 377 mill kr i 2007 på bredbåndsbygging. Omlegging av bilavgiftene Regjeringen iverksetter en omfattende omlegging av bilavgiftene i miljøvennlig retning. Engangsavgiften legges om slik at drivstoffgjerrige biler blir billigere. Det innføres en miljødifferensiering av årsavgiften fra Miljøvennlig drivstoff gis lavere avgifter for å stimulere til utvikling av mer miljøvennlige biler En mer tydelig eierskapspolitikk Regjeringen bryter en lang og taus tradisjon når de gjennom eierskapsmeldingen forteller de store bedriftene staten eier, som Telenor, Statoil, Kongsberg Gruppen og Statkraft, hva som forventes av dem. For første gang legger en norsk regjering fram et offentlig dokument der kravene og forventningene til de enkelte selskapene staten har eierandeler i, konkretiseres. Det blir fra nå av slutt på feite bonusordninger, selskapene skal være best på miljøtiltak i sin bransje og de bør referere oljefondets etiske regelverk når de lager egne etiske regler. Eierne forventer at selskapene legger til grunn en strategi for økt forskning i årene som kommer, og at selskapene klart kommuniserer en holdning mot kjøp av seksuelle tjenester når ansatte representerer selskapet. Mer til velferd Regjeringen har stoppet Bondeviks skattelettepolitikk, bruker heller pengene på offentlig velferd. Kommunene har i perioden fått økte inntekter på til sammen 14,5 mrd. Veksten i fortsetter i 2008, med rundt fem mrd. Dette innebærer et kraftig inntektsløft for kommunene, som sikres handlefrihet til å løse viktige velferdsoppgaver, som skole, barnehager og eldreomsorg. Fattigdomssatsingen har startet Fattigdomssatsingen har startet. På to år har den rødgrønne Regjeringen bevilget mer til fattigdomsbekjempelse i Norge enn det Bondevik-regjeringen gjorde på fire år. Satsingen mot fattigdom og for integrering er på over én mrd. kroner i En mer selvstendig utenrikspolitikk Norge var det første landet som brøt med boikotten av Palestina. Den rød-grønne Regjeringen har hele tiden markert norsk motstand mot USAs folkerettsstridige invasjon av Irak. Kravet om å trekke norske styrker ut av Irak fikk gjennomslag ved regjeringsforhandlingene på Soria Moria og fra er de siste norske soldater ute av Irak. Norge sender ingen soldater til Sør-Afghanistan. Tiltak mot sosial dumping Tillitsvalgt skal ha rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår i virksomheter som omfattes av allmenngjøringsforskrifter. Det skal stilles krav om at norske lønns- og arbeidsvilkår skal følges ved anbud i kommunal sektor. Alle utleievirksomheter av arbeidskraft skal søke godkjenning for å drive i Norge. Det innføres byggherreansvar for å sikre at også underleverandørers arbeidstakere får lønn og arbeidsvilkår i tråd med allmenngjøringsforskrifter. Opptrapping av norsk bistand I tråd med opptrappingsarbeidet økes bevilgningene til utviklingssamarbeid til et historisk høyt nivå på 0,97 prosent av anslått BNI for Dette innebærer en økning på 2,2 mrd kroner, fra mill. kroner i 2006 til mill. kroner i Etiske retningslinjer settes ut i praksis Til sammen er atten selskaper utvist fra Oljefondet, etter SVs gjennomslag for etiske retningslinjer i Den rød-grønne Regjeringen har fjernet ti av disse selskapene, blant disse er produsenter av klasevåpen (Lockheed Martin), selskaper som bryter folkeretten og utviklere av kjernefysiske våpen. Verdens største dagligvarekjede, Wal-Mart, ble kastet ut etter en uakseptabel risiko for at selskapet driver med «grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utnytting av barn.» Oljefondet er verdens nest største investeringsfond, med en verdi på rundt mrd. kr. (nov. 2006). Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har vedtatt å følge Oljefondets anbefalinger og trekker seg derfor ut fra de samme selskapene. SV er et feministisk parti. Hvordan kan man drive feministisk valgkamp og ikke bare la feminisme bli abstrakt prat? Her kommer noen områder man kan se nærmere på og bruke som utgangspunkt for avisutspill, leserinnlegg og kronikker. av Heidi Sund l Sett fokus på kvinnerepresentasjon på de politiske listene, i kommunen og i lederstillinger lokalt og lag kjønnsregnskap. l Se på sammenhengen mellom kjønn og lønn i kommunen. Hva tjener gjennomsnitts mannen og gjennomsnittskvinnen ansatt i din kommune? l Er det mye bruk av små stillingsbrøker og tvungen deltid i din kommune? Ta et oppgjør med dette i lokalavisen! l Likestilling er avhenging av et velfungerende velferdstilbud for utvikling av reelt like muligheter. Det kan være en idé å snakke om hvordan kjønn påvirker behov for ulike velferdstilbud i ulike livsfaser. Et godt vel- ferdstilbud med full barnehagedekning og et kollektivnett er spesielt viktig for kvinner. l Kvinner og menn bør ha like muligheter som ansatte i din kommune både når det gjelder lønn og karriere. Hvordan kan man nå dette målet? Dette kan være en mulighet for å aktivt rekruttere det under- representerte kjønn til alle stillinger og benytte kvotering der dette er nødvendig. l Kurs om seksuell trakassering og herske- teknikker kan foreslås for kommunalt ansatte. Samarbeid gjerne med det lokale SU-laget om demonstrasjonskurs i feministisk selvforsvar. Kanskje kan dere gå sammen ut i lokalavisen og kreve kurs på de lokale skolene? l Gå sammen med det lokale krisesenteret, og lag utspill om at hjemmevolden skal behandles som det samfunnsproblemet det er, og ikke som en privatsak. 8. Gå fra dør til dør Flere SV-lag arrangerer dør-til-dør-aksjoner i valgkampen. Forskning viser at denne typen husbesøk er den mest effektive måten å drive valgkamp på. Dessuten er det en hyggelig og lærerik måte å møte folk på. Erfaringer fra Oslo viser at de som blir besøkt er svært positive til å få diskutert SVs politikk ansikt til ansikt med noen som kjenner den. Ta kontakt med ditt lokallag hvis du ønsker å bli med. 9. Send en SMS til en venn som tviler Det er ikke alltid så lett å bestemme seg. En oppfordring fra noen man stoler på dagen før valget, kan være det som skal til. «Hei Jens! Håper du som er så opptatt av miljø gir din stemme til SV i morra. Det er tross alt vi som har foreslått halv pris på bybussen. Hilsen meg.» venstre om nr. 3/

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Politisk regnskap 2007-2008. Venstres Stortingsgruppe. 125 år

Politisk regnskap 2007-2008. Venstres Stortingsgruppe. 125 år Politisk regnskap 2007-2008 Venstres Stortingsgruppe 125 år 1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2007-2008. Innhold: 1. Stortingsgruppen.. 3 2. Venstres prioriteringer og alternativt statsbudsjett..

Detaljer

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015))

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015)) 1. des. Finansdebatt 617 Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 20): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Rødt Nytt. B-Postabonnement. www.roedt.no. Halvparten av oss blir uføre før vi er 67 år. Ikke gjør oss enda fattigere!

Rødt Nytt. B-Postabonnement. www.roedt.no. Halvparten av oss blir uføre før vi er 67 år. Ikke gjør oss enda fattigere! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 8 009 Halvparten av oss blir uføre før vi er 67 år. Ikke gjør oss enda fattigere! Det gjelder oss. 43 prosent av oss blir uføre før vi er 67 år. Det er 48 prosent av kvinnene

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir B-blad Returadresse Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Minner for livet på Framfylkingens sommerleir Leirbål på stranden, sommer og badeliv, nye venner, familieaktiviteter, maur i soveposen,

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 11 november 2007 Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund. Kunstskatter støver ned Ib Thomsen vil åpne Slottets skattkammer, og la folk ta del i de kongeliges kunst. Side 16 Blir lastebildirektør Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer