ANSIKTENE BAK STEMMENE. S4 Lønnsomt med standardfôr. S6 Emilsen Fisk et oppdrettseventyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANSIKTENE BAK STEMMENE. S4 Lønnsomt med standardfôr. S6 Emilsen Fisk et oppdrettseventyr"

Transkript

1 FORSKNING / AKTUELT 02/2012 ET MAGASIN FRA ANSIKTENE BAK STEMMENE Møt Lena Jensen og de andre ordrekonsulentene som gir kundene en god prat på kjøpet. S4 Lønnsomt med standardfôr S6 Emilsen Fisk et oppdrettseventyr S11 Ny fabrikk på S15 Bergneset klar for høysesongen

2 AKTUELT INNHOLD: 3 Lederen 4 Lønnsomt med standardfôr 6 Gründerånden lever! 11 Ny fabrikk på Stemmene som er EWOS ansikt 15 Klar for en hektisk sommer 19 Kokken Arthur: Råmarinert laks Redaksjon: Annelise Lund, Hege Hovland, Holger Stjern, Lise Andreasen og Peter Hagen i samarbeid med Kime Kommunikasjon. Grafisk produksjon: Bodoni AS MILJØMERKET 241 Trykksak

3 Vi får ofte spørsmålet; Har vi nok fôr og råvarer til fôr? Einar Wathne, Viseadm. direktør i EWOS Group FORUM 02/2012 TID FOR KOLLEKTIV INNSATS Oppdrettsnæringen preges av vekst. Verden trenger mer mat på grunn av den kraftige befolkningsøkningen. Sjømat er både helse- og trendriktig, markedene vokser, nye markeder utvikler seg og folk liker produktene våre. LAKSENÆRINGENS hovedutfordring er å tilpasse veksthastigheten i produksjonen til denne situasjonen. Vekst er bra, det er vi alle enige om, men und erveis må vi sikre at alle ledd i kjeden tåler veksten. Derfor får vi ofte spørsmålet; Har vi nok fôr og råvarer til fôr? EWOS forsøker å informere alle interessenter til laksenæringen om at dette er noe vi har kontroll på. Det kan vi si med trygghet fordi vi har utviklet kompetanse om fôr som gjør at vi kan lage laksefôr basert på råstoffer som ikke er unike for vår næring. Det betyr at vi i dag konkurrerer på samme bane om råstoff til fôr som kylling- og svineproduksjon. Og her har vi mange fiskelengders ledelse. MED UTGANGSPUNKT i de samme råstoffene, vet vi at laksen er en mer effektiv fôrutnytter enn eksempelvis kylling og svin. Den har også et mye høyere utbytte av spiselig vare og oppnår en høyere verdi i markedet per kilo. Når det likevel er et lite forbehold på tilgangen av råvarer til fôr, gjelder det for fiskeoljer. Gjennom fremragende forskning på folkehelse, er det nå gjennomdokumentert en rekke helsefordeler for oss mennesker med inntak av fiskeoljens helse bringende bestanddeler, omega-3 oljene. Dette råstoffet, som for få tiår siden ble herdet og ødelagt, og til og med brukt som fyringsolje, er nå blitt en magisk komponent som skal nytes i alle former, helst som fisk, men også i kapsler, brød, yoghurt, egg og andre matvarer. Pilotanlegget på Mongstad er tenkt å være en smie for forskere og innovatører fra hele verden som deler vårt syn på at verden trenger mer omega-3. PRIMÆRPRODUSENTEN av omega-3-fettsyrer er marine mikroalger. Nå viser det seg at disse algene kan dyrkes og produsere en algeolje med høyt innhold av nettopp omega-3, muligens også på stor industriell skala her i Norge. Det er realiteten bak et spennende prosjekt som er under oppseiling i Hordaland. På Mongstad, midt i «månelandskapet», der det finnes CO2 ferdigrenset, arbeides det med store planer for å etablere et pilotanlegg for produksjon av mikroalger som inneholder nettopp omega-3. Pilotanlegget er tenkt å være en smie for forskere og innovatører fra hele verden som deler vårt syn på at verden trenger mer omega-3. FOR EN historie, om de lykkes. Bærekraft og matproduksjon, energiteknikk og bioteknologi. EWOS har sagt at dette vil vi være med på, og har sammen med Grieg Seafood, Salmon Group og andre lokale interesser deltatt i etableringen av oppstartsselskapet CO2Bio AS. Prosjektet har allerede fått stor goodwill hos myndigheter, som signaliserer stor vilje til å finansiere. Men de sier at forutsetningen er at næringen viser tro på dette og bidrar med sin skjerv til oppstarten. Tror vi nok på omega-3 og betydningen for vekst i lakseproduksjonen, tror vi nok på en bærekraftig produksjon av fremtidige fôrråvarer og tar et ansvar for at flere mennesker skal få i seg omega-3. Ja, da er kanskje en pilotsatsing på Mongstad en case for kollektiv innsats, fra hele oppdrettsnæringen. Hele verdikjeden vil høste av resultatene. Einar Wathne Viseadm. direktør i EWOS Group 3

4 AKTUELT LØNNSOMT MED STANDARDFÔR BERGEN: Det er ikke andelen fiskemel i fôret som avgjør fiskens tilvekst. EWOS kan dokumentere at EWOS-fôr med høy andel vegetabilske råvarer yter like bra som fôr med høyt næringsog fiskemelsinnhold. I tillegg gir dette en langt lavere pris! Tekst: Lasse Bergesen Foto: Vidar Langeland Vi har redusert mengden fiskemel og økt andelen vegetabilske råvarer, uten at dette har gått utover kvaliteten til fôret når det gjelder tilvekst, sier produktsjef Lise Andreasen. Høyt fôropptak EWOS Innovation har forsket mye på ytelse, og resultatene forteller at standardfôret EWOS opal 110, med under 10 prosent fiskemel og fiskekonsentrat, ikke står tilbake for fôr med høyere næringstetthet og fiskemelandeler over 40 prosent. En har trodd at smak var et viktig element i forhold til å få fisken til å spise. Forskere vet imidlertid ikke så mye om fiskens smaksopplevelse og hvordan denne påvirker hvor mye fisken spiser. Resultatene viser imidlertid at når fôret har riktig sammensetning av tilgjengelige næringsstoffer, Standardfôret vårt med høyere andel vegetabilske innsatsfaktorer yter like bra som høyfiskemelsfôr, men til en mye lavere pris Ted Andreas Mollan, produktsjef vekstfôr gir dette høyt fôropptak og tilvekst, selv om fôret er sammensatt av råvarer som ligger langt fra laksens naturlige meny. 4 Omfattende testing EWOS Innovation har testet mange produktvarianter over flere år. Gjennomgående viser forsøkene at Opal 110 på tilvekst yter like godt som de tradi sjonelle høyytelsesfôrene. Testene viser også at laksen i mange tilfeller klarer å utnytte de vegetabilske råvarene bedre enn de marine råvarene. Høyenergifôr gir noe lavere fôrfaktor, men kostnadene er høyere enn gevinsten i redusert fôrfaktor. Vår forskning gir stadig mer kunnskap om forholdet mellom råvarene og fiskens behov. Ved å rette oppmerksomheten mer mot næringsstoffene enn selve råvaren, har vi kunnskap til å gå fra fôr med høy marin andel til fôr med større andel vegetabilsk innhold, sier produktsjef Ted Andreas Mollan. Mer fleksibelt Etter en periode med lave priser på fiskemel, der prisdifferansen til soya har vært historisk liten, er fiskemelproduktene nå på vei til å bli dyrere igjen. Mollan peker på at kompetansen på å lage fôr med høyere andel vegetabilsk innhold også gir mer fleksibilitet når produktene settes sammen. Det gjør det nemlig mulig å redusere virkninger som svingende råvarepriser har på fôrkostnaden. Hvis fiskemel blir uforholds messig dyrt, kan andelen reduseres, og vice versa. Kan påvirke prisene Årlig produseres det rundt 4,5 millioner tonn fiskemel i verden. Til sammenligning produseres det 250 til 300 millioner tonn soya. Fiskefôrprodusentenes virksomhet påvirker ikke soyamarkedet, men i markedet for fiskemel er oppdrettsnæringen en stor aktør som raskt kan påvirke prisene ved økt etterspørsel. Fiskemelprisene ville vært helt andre i dag dersom vi fortsatt hadde brukt prosent andel fiskemel i fôret. Da ville vi brukt dobbelt så mye som i dag, og prisene ville vært mye høyere, sier Mollan. Næringstette fôr koster mer Høyenergifôr inneholder ofte mer fiskemel og har høyere energiinnhold, men faktum er at det man sparer på fôrfaktoren ikke veier opp for den økte kostnaden. Mange velger spesialfôr med høy andel fiskemel på grunn av at det gir en følelse av trygghet. Det er vel og bra, men det koster mer penger. Når vi samtidig gjennom grundig forskning og dokumentasjon vet at standardfôret vårt med høyere andel vegetabilske innsatsfaktorer yter

5 Opal 120 med prebiosal gir raskest tilvekst av alle fôrproduktene som EWOS kjører forsøk på Lise Andreasen, produktsjef vekstfôr FORUM 02/2012 OPAL-SERIEN EWOS Opal er et veldokumentert fôrkonsept som står for:» Oljekvaliteter sikrer fiskens behov for vekst og helse, og konsumentenes ønsker om sunn og trygg mat.» Proteineffektivitet riktige råvarer og komplett aminosyrekomposisjon for god vekst og effektiv proteinutnyttelse.» Appetitt kunnskapen om fiskens evne og lyst til å spise og utnytte næringsstoffene i fôret.» Livsfasetilpasning sikring av fiskens ernæringsbehov gjennom hele livet, ved skiftende miljøforhold og til alle årstider.» Både Opal 110 og Opal 120 dekker fiskens behov for aminosyrer, fordøyelig energi, mineraler og vitaminer. Forskjellen er at EWOS Opal 120 inneholder EWOS prebiosal. EWOS prebiosal gir raskere og mer effektiv fordøyelse og opptak av næringsstoffer ved å bidra til en optimal mikroflora og en sunn tarm. Resultatet er raskere tilvekst og bedre fôrfaktor.» FORSKER: Produktsjefene Lise Andreasen og Ted Andreas Mollan konkluderer at fôr med høy vegetabilsk andel holder god kvalitet og er god økonomi. like bra, er det ingen grunn til å ta på seg ekstra kostnader, sier Andreasen. EWOS har til nå hatt 15 prosent som nedre grense for innhold av fiskemel i fôret. Forsknings resultatene de siste par årene viser at det er problemfritt å ta andelen ytterligere ned, dersom det er hensiktsmessig. Med det seneste årets prisvariasjoner som grunnlag, regner EWOS med at fiskemelandelen i fôret vil ligge på mellom 10 og 20 prosent fremover. Prebiosal virker best I motsetning til fôr med høyere energitetthet, har EWOS funnet ut at fôr som stabiliserer fiskens tarm, og slik gir optimale betingelser for fordøyelse og næringsopptak, faktisk bidrar til å øke fiskens tilvekst. Mer enn 15 dokumenterte forsøk viser at Opal 120 med prebiosal gir raskest tilvekst av alle fôrproduktene som EWOS kjører forsøk på, inklusiv testfôr med høy næringstetthet og høyt fiskemelinnhold. Dette fôret inneholder den funksjonelle komponenten prebiosal, som stimulerer fiskens tarmhelse og bidrar til økt næringsopptak i tarmen. Dette medfører at fisken spiser mer, og at en innenfor samme tidsperiode kan oppnå en tilvekstøkning på rundt 10 prosent på en slakteklar fisk. 5

6 AKTUELT GRÜNDERÅNDEN LEVER! LAUVØYA: Emilsen-familien startet uten midler, men med desto mer pågangsmot. I dag leder brødrene Trond og Jan Tore en hjørnesteinsbedrift med nærmere 60 ansatte i Vikna kommune. Uten at suksessen har gått dem til hodet. Tekst: Hans Brundtland Foto: Asgeir Moe Emilsen Fisk AS holder til på Lauvøya, en mil nord for kommunens administrasjonssenter, Rørvik, der nordgående og sørgående hurtigruteskip møtes hver kveld. Her er det også flyplass. Et midtpunkt i periferien. Fra kontorvinduet sitt har daglig leder Trond Emilsen (61) god utsikt til barndomshjemmet som ligger 50 meter unna. Her vokste han og den ett år eldre broren Jan Tore opp, sammen med tre søstre. Jordbruk og fiske Eventyret startet som Arvid Emilsen & Sønner i Arvid var småbruker, og sammen med sønnene hadde han noen år tidligere investert i en fiskebåt. Senior søkte på en av fire oppdrettskonsesjoner i Vikna og dro sammen med en kamerat til Ragnar Grøntvedt på Hitra for å se på de legendariske «Grøntvedt-merdene». I dag ville vi vel kalt det en studietur, sier Trond som husker at faren kom begeistret tilbake. Det gikk på denne tiden en bølge av optimisme langs kysten, og Arvid var oppglødd: Lakseoppdrett var fremtiden! Likevel var virksomheten mer som en hobby til å begynne med, og naboene tenkte kanskje at denne mannen var smårar. Den første merden ble bygget av to-tomfire-planker impregnert med kreosot og spikret sammen med en not. Vi brukte isopor for å holde den flytende. Tøff start Arvid tok seg av småbruket, sto for fôringen og den daglige driften av oppdrettsanlegget. Guttene drev fiskeskuten i uken og reparerte, vasket nøter og gjorde annet forefallende arbeid i helgene. Merdene var svært utsatt for vær og vind, vinter og frost, og det var mye snekring og reparasjoner.» 6

7 FORUM 02/2012 Den første merden ble bygget av to-tom-fire-planker impregnert med kreosot og spikret sammen med en not. Trond Emilsen, daglig leder» BERYKTET: En av lokalitetene ligger ved det åpne havstykket Folda, også kalt «havets kirkegård» på grunn av mange skipsforlis på strekningen. I bakgrunnen ser vi Abelvær som stikker ut i Folda. FAKTA: VIKNA» FAMILIEN: Roy, Trond og Jan Tore jobber tett sammen hver eneste dag. Vikna Namsos Trondheim» Ligger i Ytre Namdal og er den kommunen i Norge som har lengst kystlinje med nesten 6000 øyer, holmer og skjær.» Vikna er en vekstkommune med drøye 4000 innbyggere.» Nord-Trøndelags største fiskerikommune.» Administrasjonssentrum er Rørvik, også kalt «Kystbyen», der det er flyplass, anløp av Hurtigruten, hurtigbåtforbindelse og god landveis kommunikasjon.» Flotte muligheter for friluftsliv med bl.a. sjøfiske, dykking, padling og jakt.» Senter for kystkultur og kystnæring, Norveg, ligger i Rørvik.» Viknas kommunevåpen er (selvsagt) tre lakser i sølv på blå bunn. 7

8 AKTUELT» HOVEDKVARTERET: Emilsen Fisk har administrasjon og slakteri på Lauvøya, bare 50 meter fra gründernes barndomshjem.» I tillegg hjalp vi til på småbruket, så du kan trygt si at det var hektiske og slitsomme dager. Det var uaktuelt for banken å satse penger på oppdrett til å begynne med. Vi ble reddet av inntektene fra fisket, og alt overskudd gikk til etableringen av Arvid Emilsen & Sønner. 25 år senere, i 2000, var situasjonen en helt annen. Da var selskapet etablert som en stor og seriøs aktør med nytt slakteri klar til produksjon. Virksomheten ble delt i to, Emilsen Fisk og Emilsen Slakteri. Nylig ble selskapene slått sammen igjen til Emilsen Fisk AS. Hele familien i arbeid Gründeren Arvid Emilsen døde i 2002, men familie dynastiet lever videre: Jan Tore er leder for slakteriet. Trond er daglig leder for oppdrettsvirksomheten. Tronds sønn Roy er avdelingsleder for oppdrett. Ada, en av Arvids tre døtre, tar seg av regnskapet. Tronds eldste sønn, Cato, jobber med økonomi på deltid. Jan Tores sønn, Geir, er røkter og tekniker. Laila som er gift med Trond, er kontorassistent. Jordnære folk Kåre Gruven, kunderådgiver hos EWOS, oppfatter Emilsen-familien som svært jordnær. Du merker umiddelbart at dette er folk som ikke har tatt av. Det er mer som å komme til et gårdsbruk enn en millionbedrift. Stemningen er folkelig, og det er godt humør, kort sagt kunder det er inspirerende å jobbe sammen med. Trond er enig i at gründer-ånden er levende. Mitt inntrykk er at våre medarbeidere trives godt. Jeg hører sjelden noen negativt, og vi har liten utskifting blant de ansatte. Fiskevelferd Den røde fisken fra Emilsen er ettertraktet, ikke minst i Japan. Sluttproduktet er et resultat av høy kvalitet gjennom hele prosessen fra smolt til laksen er pakket og klar, fersk eller fryst. 29 år gamle Roy har jobbet i familiebedriften fra han ble tenåring, men har også sikret seg annen ballast. Han var dykker i Marinen, tok lederutdanning i Forsvaret og studerte næringsmiddelteknologi ved Høgskolen i Trøndelag før han vendte nesen hjemover for fire år siden. Jeg er svært opptatt av mattrygghet, og det gjennomsyrer arbeidet i Emilsen Fisk. Vi skal levere gode produkter og sikker mat. Fisken og fiskens velferd er det aller viktigste, sier han. Robust og EGI I området Emilsen driver oppdrett i, var det mye lakselus for to-tre år siden. I fjor startet vi og flere andre firma med EWOS robust i perioder. Nå er lusepresset betydelig lavere, og det er sannsynlig at robusten er en medvirkende årsak til dette. Vi kommer også i år til å benytte oss av dette fôret i perioder, spesielt etter avlusing, slik produsenten anbefaler, sier Roy som også har god nytte av EWOS EGI-modell. I den daglige driften er det helt nødvendig å ha sin egen plan for utfôring, men EGI er et godt justeringsverktøy over lengre tidsperioder, for eksempel en måned. Det er mange faktorer som påvirker tallene, men EGI eller tilsvarende data sier noe om hvor godt du faktisk driver den biologiske produksjonen. Oppdretterne i området skal om kort tid ha et benchmarking-møte på Rørvik der nettopp dette blir tema. Aldri noe tull Trond legger til at EWOS har vært eneleverandør «i styggmange år», helt fra forrige århundre.»» ÅNHOLMEN: Lærling Ole-Anders Strøm om bord på en av Emilsens flotte fôr-flåter med panoramautsikt over merder, fjord og fjell. Flåtene har fullt kjøkken, tv-stue, kontorer og komfortable lugarer. FAKTA: EMILSEN FISK AS» Har administrasjon og slakteri på Lauvøya en mil nord for Rørvik.» ansatte, hvorav innen oppdrett, 6 7 i administrasjonen og resten på slakteriet.» Omsetning i 2011: 250 millioner kroner for oppdrett og slakteri til sammen.» Produksjon: Ca tonn, rund vekt.» Slakteriet, bygget i år 2000, er utvidet flere ganger og har en kapasitet på 60 tonn per skift og en Innfrysningskapasitet på 30 tonn per døgn.» Har sju lokaliteter på hhv. Leka (3), Nærøy (3) og Fosnes (1).» Emilsen har eierskap i Flatanger settefisk, i nabobedriften Salmonor og Vital Rørvik. 8

9 Det er mer som å komme til et gårdsbruk enn en millionbedrift. Kåre Gruven, kunderådgiver FORUM 02/2012» LEDELSEN: Samlet rundt lederbordet ser vi fra venstre Trond Emilsen, daglig leder, Tor Sandenes, produksjonssjef slakt, Joar Iversen, verkstedsansvarlig, Ada Kleven, regnskapsfører, Jan Tore Emilsen, avdelingsleder for slakteriet, Roy Emilsen, avdelingsleder oppdrett, Laila Emilsen, sekretær, Tore Bratland, økonomi- og personalansvarlig og Per Antoniussen, HMS-ansvarlig. 9

10 AKTUELT Vi trives i deres selskap, og produktene gir god fisk til riktig pris. Ja, ofte registrerer vi knallresultater med dette fôret, så vi skifter ikke leverandør bare for forandringens skyld, sier han og benytter anledningen til å skryte litt av EWOS konsulenter: Det er aldri noe tull med dem, og hvis det skulle forekomme en feil, blir dette raskt rettet opp. Nå er lusepresset betydelig lavere, og det er sannsynlig at EWOS robust er en medvirkende årsak til dette. Roy Emilsen, avdelingsleder oppdrett I norgestoppen Emilsen er helt i norgestoppen når det gjelder å utnytte kapasiteten med over 1500 tonn per laks i året per konsesjon. Trond vektlegger gode lokaliteter, gode røktere og god planlegging som mye av årsaken til suksessen. Og med eget slakteri kan vi ta ut fisken akkurat når det passer oss. Det er kort vei fra lokalitetene til slakteriet, og vi slipper å stå i kø. Slakteriet har vært en suksess fra dag én, selv om volumet ikke er gigantisk. Vi kan ta noen ører ekstra ved å spesialtilpasse leveranser til kundene. For eksempel hodekapping, fjerning av gjeller eller flypakking og andre spesialleveranser, sier Trond som forteller at Emilsen Fisk er selvhjulpen på mange områder, men også driver godt i lag med andre virksomheter i nabolaget. Emilsen har eierandeler i bedrifter som dekker hele produksjonskjeden fra settefisk til ferdigpakket laks, og snart vil et nytt gjenvinningsanlegg for fiskeslo stå klart i Rørvik. Et annet eksempel på lokalt samarbeid er at vi foretrekker brønnbåter som holder seg i distriktet vårt og ikke tar med seg smitte fra andre områder. Medgang og motgang Prinsippet fra oppstarten med at overskuddet investeres i Emilsen Fisk, følger fremdeles. Det nytter ikke å tømme firmaet for midler. Vi skal være rustet for både medgang og motgang, for vi vet at det kommer både gode og dårlige år. Men vi bruker en del midler til å støtte lokalmiljøet, idrettslag etc., sier Roy. Med ujevne mellomrom har beilere banket på døren og villet kjøpe hele eller deler av den suksessrike bedriften, men Emilsen-familien har ikke latt seg friste. Trond er klar i sin tale: Det har kommet en del forespørsler, ja, men etter hvert vet oppkjøperne hvor de har oss. Det er ikke lenger noe renn av folk som vil kjøpe seg inn, for vi selger ikke!» SLAKTERIET: Imesa Rimkot og Aturas Lukosius fra Litauen jobber på Emilsens slakteri. Her er det hektisk aktivitet året rundt. 10

11 Det er en fryd å bygge fabrikk med slike folk på laget! Joar Pettersen FORUM 02/2012 NY FABRIKK PÅ EN-TO-TRE» DAGLIG LEDER: Joar Pettersen leder arbeidet med den nye fabrikken som snart er klar til å tas i bruk. RØRVIK: I april i fjor ble ideen om et gjenvinningsanlegg for fiskeslo lansert. 16 måneder senere vil fabrikken i Ytre Namdal være i drift. Tekst: Hans Brundtland Alt har gått på skinner for Joar Pettersen som er daglig leder for nyskapningen Vital Rørvik AS. Prosessen startet i april 2011, og ingen av de involverte så noen grunn til å vente med å gjennomføre planen. Derfor tar det kun 16 måneder fra ideen ble lansert til fabrikken starter opp i august, sier Pettersen. Økte verdier Selskapene Sinkaberg-Hansen, Emilsen Fisk og Midt-Norsk Havbruk har til sammen 49 prosent av aksjene, mens møreselskapet Vital Seafood AS er majoritetseier med 51 prosent. Ideen bak etableringen er å få opp verdien av slo og avskjær. Dette vil skje gradvis etter hvert som fabrikken blir innkjørt, nye produkter lanseres, og markedene utvikles. Forventer overskudd Pettersen forteller at det årlig har blitt fraktet bort tonn slo fra området. Nå skal nesten alt dette videreforedles, ikke som ensilert vare, men ferskt restråstoff. Sluttproduktet blir lakseolje eller -mel, sier Pettersen som regner med at virksomheten vil gå med overskudd fra og med år to. Han roser den unike sam arbeidsånden blant oppdretterne i regionen og Vital Seafood som har en aktiv rolle på flere områder. Spesielt i oppfølgingen av prosessutstyret til fabrikken. Det er en fryd å bygge fabrikk med slike folk på laget! STOR LOKAL VERDI SKAPNING Ordfører i Vikna, Reinert Eidshaug (A), er klar i sin tale om Emilsen Fisk Selskapet var en av de første aktørene innen havbruk i vårt distrikt og har opparbeidet en betydelig drift. Jeg er imponert over den lokale forankringen Emilsen-fami lien har valgt, og at de aldri har vært fristet til å selge seg ut. Eidshaug leder den kommunen i Namdalen som har størst vekst, og han roser selskaper som satser lokalt og bidrar til verdiskapning. Vital Rørvik er et godt eksempel på nytt initiativ som gir samfunnet store verdier og som bidrar til at vi kan satse offensivt. En av hjertesakene er å utvide rullebanen ved Rørvik Lufthavn og få flere flyavganger, sier han.» ORDFØRER: Reinert Eidshaug setter pris på Emilsen Fisk. 11

12 AKTUELT STEMMENE SOM ER EWOS Judith Skjølberg (58)» Ordrekonsulent i Florø i 19 år» Bakgrunn fra regnskap og kontor» Opprinnelig fra Askvoll, bor i Florø, er gift, har tre barn og tre barnebarn Berit Irene Liabø (40)» Ordrekonsulent i Florø siden 2000» Bakgrunn fra bl.a. butikk og som servitør» Opprinnelig fra Molde, bor i Florø, har samboer og to barn 12

13 Kundene liker å høre stemmene våre, og vi liker å snakke med dem. Judith Skjølberg FORUM 02/2012 ANSIKT BALSFJORD/FLORØ: To i Troms. To i Sunnfjord. Her er jentene som er så populære at EWOS- kunder vegrer seg for å bestille varer via internett. For da får de ikke en god prat på kjøpet! Tekst: Hans Brundtland Foto: Lars Åke Andersen / Egil Aardal Lena Jensen (41)» Ordrekonsulent på Bergneset» Har jobbet 15 år i EWOS-systemet» Begynte som transportsekretær i Felleskjøpet i 1997» Bor i Balsfjord, er samboer og har to sønner Liv Berit Fagertun (38)» Ordrekonsulent på Bergneset fra 2008» Bakgrunn fra renhold, kontor, hotell og regnskap» Bor i Balsfjord, er gift og har to døtre Nina Bruaas er leder for ordreavdelingen og er plassert ved hovedkontoret i Bergen. Hun er full av lovord om de fire konsulentene som sammen med kunderådgivere og mannskap på EWOS-båtene er selskapets ansikt utad. Ansvarsfull jobb Det er Judith, Berit, Liv og Lena som har mest kontakt med kundene våre, og de har kontroll på det aller meste. De sørger for at ordrene kommer til rett tid, og de sender ut bekreftelse slik at kunden kan kontrollerer at bestillingen er korrekt, sier Nina som minner om at dette er en ansvarsfull jobb med store summer involvert. Misforståelser kan koste dyrt. De har også daglig dialog med båter og salgskonsulenter, slik at de alltid vet hva som rører seg i felten. Nina forteller at de fire «stemmene» er så godt likt at mange kunder foretrekker å ringe i stedet for å bruke nymotens bestilling over internett. De vil ha en av de blide jentene i tale, og det skjønner vi godt etter å ha besøkt de to ordekontorene. Som i Rorbua Skal du finne frem til Liv Berit Fagertun og Lena Jensen på Bergneset utenfor Tromsø, er det bare å gå etter latteren. De to humørfylte damene skaper et miljø som minner om det gamle TV-programmet «Du skal høre mye» fra Rorbua inne i byen. Samtalene innledes saklig med «EWOS, det er ho Lena» eller «EWOS, det er ho Liv», men det varer oftest ikke lenge før praten tar en mer munter vending. Rett fra levra Vi liker å snakke i telefonen, både med folk internt i firmaet og med kunder, sier Lena som har 15 års erfaring i EWOS og som har trivdes fra dag én. Utenom oss er det nesten bare mannfolk her på bruket, så vi er Vi er blitt vant til å snakke rett fra levra. Vi kaller en spade en spade. Lena Jensen blitt vant til å snakke rett fra levra. Vi kaller en spade en spade. Kollega Liv har en mangfoldig yrkesbakgrunn og ble headhuntet til EWOS ordrekontor for fire år siden. Hun jobber 60 prosent i lavsesongen fra desember til april og full tid resten av året. Vi har en lett tone, og dette gir en kjempegod dialog. Vi føler at vi kjenner kundene godt og vi prøver å finne best mulige løsninger for alle dersom problemer oppstår. Et knutepunkt Ordreavdelingen er et knutepunkt mellom produksjon, logistikk, kunder og transportører. De fire damene vet alt om båtruter, lasting og» 13

14 AKTUELT» SALGSKONFERANSE: Foran fra venstre: Lena Jensen, Trine Ekeland og Liv Berit Fagertun. Bak: Judith Skjølberg, Nina Bruaas og Berit Irene Liabø på salgskonferanse.» lossing. De holder kontakten med kundene hvis det er forsinkelser, eller sender SMS i tilfeller der kunden har glemt å bestille fôr, for eksempel når det nærmer seg helligdager. Dette er noe kundene setter pris på, for i en travel arbeidsdag er det lett å glemme bestillingsfristen, sier Lena og forteller at det i høysesongen ringer i ett sett. Heldigvis har vi dyktige vikarer som er på plass når det er aller mest hektisk. Muntlig kontakt Også i Florø er humøret på topp, selv om kanskje ikke Judith Skjølberg og Berith Liabø er like elleville som sine kolleger i nord. Men erfaringene med muntlig kontakt er de samme. Kundene liker å høre stemmene våre, og vi liker å snakke med dem, sier Judith som er veteran i EWOS-systemet med 19 års fartstid. Hvis det er sykdom i sjøen eller hvis en av EWOS-båtene har fått problemer, må konsulentene virkelig svinge seg. Vi er flinke til å finne løsninger raskt og improvisere. Det viktigste er jo å oppfylle kundenes ønsker, sier Judith og Berit. For begges vedkommende var det kjærligheten som gjorde at de slo seg ned i Florø. Berit er opprinnelig fra Molde og ble kjent med sin samboer da han studerte i hjembyen hennes. Judith kommer fra Askvoll lenger sør i fylket, havnet på handelsskolen i Florø i 1970, giftet seg og stiftet familie. Ut på tur De fire konsulentene er stand by ved telefonen de fleste arbeidsdagene, men treffer også en del kunder i andre sammenhenger. Jentene i nord er med på de årlige Nyttårsmøtene i Tromsø, mens Berit og Judith deltar på Solstrandmøtene i Os utenfor Bergen. Vi synes det er kjekt å møte kundene våre ansikt til ansikt, sier Judith. Alle fire er også med på salgskonferanser hvor hele salgs- og markedsavdelingen treffes for faglig oppdatering, men også med stor vekt på det sosiale. EWOS sitt salgskorps er spredd over hele landet, og derfor er disse samlingene ekstra viktig. Det er artig å komme seg litt bort, og ikke minst er det kjekt å møte de andre kollegaene, mener Lena, Liv, Berit og Judith. Oppgradert på nett Trine Ekeland som er Business Controller i EWOS salgs- og markedsavdeling, mener det er svært hyggelig og helt nødvendig at ordrekonsulentene har god dialog og tett kontakt med kundene. Det er også viktig for oss at kundene selv kan bestemme når på døgnet det passer best å bestille fôr. Derfor har vi det siste året oppgradert vårt nettbestillingssystem. Her er det enkelt både å legge inn eller endre ordrer samt finne tidligere bestillinger, sier Trine som mener EWOSkundene nå kan få i pose og sekk. Ved å øke andelen bestillinger via nett vil ordrekonsulentene få frigjort tid til enda tettere kundeoppfølging.» FULL KONTROLL: Til venstre ser vi Erlend Stien, operatør under opplæring, Jan Hugo Enoksen, Paul Erik Nysted Lunde, sesongarbeider, og den erfarne operatøren Bjørn Nordgård som står for opplæringen av Erlend. FAKTA: EWOS BERGNESET» Produksjonen i 2011 var rundt tonn, og nesten halvparten ble produsert i høysesongen.» Har 26 fast ansatte, inklusiv 2 på ordreavdelingen. De fleste bor i Balsfjord.» Rundt halvparten av dem betjener de to produksjonslinjene.» I tillegg kommer 1 lærling og 8 sesongarbeidere.» Siloene ble bygget tidlig på 1980-tallet, og «nybygget» sto klart i 1987.» Felleskjøpets butikk hadde tilhold på fabrikken i 24 år.» I 2000 ble den ren fiskefôrfabrikk i regi av NorAqua som ble fusjonert med EWOS i desember samme år.» Det tar ca. 1 time og 15 min. å kjøre fra flyplassen i Tromsø til Bergneset. 14

15 FORUM 02/2012 KLAR FOR EN HEKTISK SOMMER BALSFJORD: Jan Hugo Enoksen har knapt hatt sommerferie på ti år. Når andre tar fri og slapper av, er det full rulle hos EWOS på Bergneset. Tekst: Hans Brundtland Foto: Lars Åke Andersen Forum besøker fôrfabrikken i Balsfjord i lavsesongen. Fabrikksjef Bjørn Gjærum er sykemeldt, og i hans fravær er det Jan Hugo (41) som styrer skuten. Det vi produserer nå er bare rusk i forhold til august og september, sier han og viser til at det kun er den minste produksjonslinjen som er i drift. Det er dessuten stopp ved anlegget i deler av helgene, mens det i høysesongen er aktivitet natt og dag hele uken. Begynte som ferievikar Jan Hugo har 20 års fartstid på fabrikken der han har jobbet i hele sitt voksne liv. Han begynte som ferievikar, ble lærling og tok fagbrev som operatør i næringsmiddelindustrien. Han er født og oppvokst i Balsfjord og hadde planer om å begynne som langtransportsjåfør. Men da jeg fikk lærlingplass var det ingen tvil. Jeg trives hver dag. Her er det mange faglige utfordringer, og bransjen er i en rivende utvikling med mye ny teknologi. Ventet på russerne Bergneset industriområde ligger langt inne i Balsfjorden omgitt av Lyngsalpan og andre majestetiske fjelltopper. Også fôrfabrikken ruver med sine enorme siloer, rundt 20 i tallet. De største rommer 3200 kubikk. Kaiområdet er sikret med «terrorgjerder». men så kom jo ikke russerne likevel. Jan Hugo Enoksen Jan Hugo kan fortelle at fabrikken opprinnelig ble bygget for produksjon av kraftfôr i regi av Felleskjøpet, noe som pågikk helt frem til årtusenskiftet, mens fiskefôr ble en del av produksjonen på slutten av 1980-tallet. I mange år ble også noen av siloene brukt som beredskapslager for mathvete, men så kom jo ikke russerne likevel, flirer Jan Hugo og legger i en fersk snus. Friskt miljø Under et besøk på Bergneset kan du støte på «Stutt-Tjukken», «Bompi», «Ansiktet», «Uttaførr», «Beinløs» og «Bollhesten». Mange av de ansatte har kallenavn, og tonen i det mannsdominerte miljøet er frilynt etter god nordnorsk tradisjon. Her kan man spøke om det meste. Vi har godt arbeidsmiljø, vi tjener godt og har ordnede forhold, 15

16 AKTUELT sier Jan Hugo som viser rundt på de ulike delene av fabrikken. Møysommelig Produksjon av fiskefôr er en krevende prosess. Først skal råvarene males og blandes. Så blir de tilsatt vanndamp slik at de blir til en «deig» som blir formet til pelleter. De tørkes, fylles med olje og kjøles ned før de pakkes og er klar til å sendes. Resepten er forskjellig ut i fra hvilket produkt vi lager. Ofte inneholder blandingen et dusin ulike råvarer, mineraler og aminosyrer, sier produksjonslederen. På Bergneset lages det pelleter som varierer i størrelse fra 3,5 til 10 millimeter. Produksjonstiden er ca to og en halv time. En av de store utfordringene er at pelletene skal være tørre, ha styrke til å tåle behandlingen i fôranleggene og samtidig synke når de spres i sjøen. Kvalitetskontroll Det gjennomføres en rekke tekniske undersøkelser før, under og etter produksjonen. Råvarer som kommer inn, kontrolleres. Underveis gjøres det fortløpende tester for å sikre at den tekniske kvaliteten og innholdet av næringsstoffer er i tråd med spesifikasjonene fra EWOS resept sjef Hans Høie. Hvis sluttproduktet ikke er godt nok, går fôret i retur og tilbake til start, fastslår Jan Hugo. Det er tre faste båter som går i rute med fôr fra fabrikken til ulike oppdrettsanlegg mellom Steigen i Nordland og Hammersfest i Finnmark. 16

17 FORUM 02/2012» PÅ TAKET: Jan Hugo Enoksen foran de digre siloene, rundt 20 i tallet. Tunge tak Roger Iversen (53) begynte for Felles kjøpet på Bergneset i 1985 og fikk for to år siden gullklokken for ansettelse i 25 år. Han har hatt de fleste arbeidsoppgaver på fabrikken; lagersjef, butikksjef, logistikksjef, og han hadde ansvaret for sekkeråvarer den gang jobbingen var langt mer fysisk krevende. I dag er det meste automatisert. Før måtte vi bære sekker på 50 kilo, minnes Roger som hadde sin første arbeidsperiode for Felleskjøpet i en liten rød brakke som fremdeles står på anlegget. Da var vi bare to ansatte, og vi hadde aldri hørt ordet «pellet». Veteranen var derimot med å produsere geitefôr for Felleskjøpet og ikke minst «Troll» hundefôr som ble pakket i små sekker og skapte mye bannskap hos karene på lageret. Men selv om det i perioder har vært slitsomt, har jeg trivdes her på fabrikken. Og jeg har aldri vært redd for å miste jobben. Det har alltid ordnet seg, selv da vi for noen år siden gikk ned i halvårsproduksjon, sier Roger som ofte omgås Jan Hugo og andre kolleger i fritiden, for eksempel på stampuben Struve plan på Storsteinnes. Renser luften Selv om produksjonen er liten i lavsesongen, er det nok av oppgaver å gripe fatt i. De rolige periodene blir brukt til vedlikehold og litt kursing, og det foregår fort løpende modernisering av maskin parken. I vinter 17

18 AKTUELT FAKTA: BALSFJORD Tromsø Balsfjord» Kommune med ca innbyggere.» Storsteinnes er administrasjonssenter, mens Nordkjosbotn er et viktig trafikknutepunkt.» Balsfjord er en av de største jordbrukskommunene i Troms.» Har flest geiter av samtlige norske kommuner, og ysteriet på Storsteinnes er landets største geitostprodusent.» Flere store bedrifter, som Tine og EWOS, er etablert i kommunen, og Mack bryggeri bygger nå nytt produksjonsanlegg.» Balsfjord har en fantastisk natur med fjelltopper på over 1500 meter over havet.» Balsfjord er også kjent som kommunen der Børre Knudsen var sogneprest før han ble fradømt embetet i 1982.» FÔRSJEKK: Veteranen Roger Iversen (t.v.) og Jan Hugo kontrollerer at pelletene er av god EWOS-kvalitet. og i vår blir en av de to produksjonslinjene oppgradert. Jan Hugo forteller at fabrikken i løpet av neste år skal bli kvitt den sure lukten som stammer fra vanndamp i tørkeanlegget. Dampen er ikke miljøskadelig, men sjenerende. Utstyret som installeres er allerede i bruk ved EWOS-fabrikkene i Halsa og Florø, og erfaringene er positive og innebærer i tillegg litt energibesparelse. Men når skal du ha ferie da? Det blir nok ikke før til vinteren. Siden 2002 har jeg kun hatt én uke» PÅ PAKKERIET: Fra venstre Stefan Swiecki, Arild Nordfjord og Vegard Olaisen. 18

19 Siden 2002 har jeg kun hatt én uke sommerferie, men det gjør meg ingen ting. Jan Hugo Enoksen FORUM 02/2012 KOKKEN ARTHURS MIDDAGSTIPS Råmarinert laks og vårasparges 4 PERSONER 600 gram fersk laksefilet med skinn 2 stk sjalottløk 1 bunt gressløk 1 stk sitron 2 dl olivenolje salt og pepper 1 bunt grønne vårasparges 4 stk egg 1 liten bagett urter og spirer Sæterrømme SLIK GÅR DU FREM:» Skjær laksen i tynne, fine skiver uten skinn og legg det utover 4 tallerkener. Kutt løk og gressløk fint og bland med olivenolje og skall av én sitron (finrevet).» Smak til med Maldon-salt og grovmalt pepper. Press saften av ½ sitron over lakseskivene, og fordel dressingen over.» Kutt den nederste delen av aspargesen. Skrell halve nedre delen av aspargesen, og legg den i kokende lettsaltet vann i 2 minutter. Avkjøl i kaldt vann.» Kok egg i 6 minutter, skrell og del dem i båter. sommerferie, men det gjør meg ingen ting. Jeg synes det er fint å kunne dra til sydligere breddegrader når det er vinter og mørketid.» Kutt bagetten i tynne skiver som stekes i olje til de er gylne og drysses med litt salt.» Anrett asparges, egg og rømme på lakse skivene, og pynt med toast og urter.» FABRIKKEN: Anlegget ble bygget tidlig på 1980-tallet for produksjon av kraftfôr. I bakgrunnen ruver de vakre fjelltoppene. Arthur Fjetland er fast kokk for EWOS. Han har vunnet Vestlandsmesterskapet og har flere ganger deltatt i «Tid for mat» på TV2. 19

20 Returadresse: B EWOS, postboks 4, 5803 Bergen KNOWLEDGE MAKES THE DIFFERENCE Lus Lus LUSING STRØMPULS BADBEHAN DLING MEKANISK AVLUSING FELLES AVLUSING HYDROGEN PERO XID AV ORAL LUSING RENE NØTER LASERBEHANDLING SONEKONTROLL LASER BEHANDLING FELLESAVLUSING STRØMPULS RENE NØTER HYD ROGENPEROXID STRØMPULS RENSEFISK ORAL AV LUSING FELLES AVLUSING SONEKONTROLL EWOS RENE NØTER AVLUSING BADBEHANDLING MEKANISK FELLES LASERBEHANDLING AVLUSING robust BADBEHANDLING MEKANISK AVLUSING AV SONEKONTROL L HYDROGEN LUSING Lus FELLES STRØM PULS RENSEFISK RENSEFISK PEROXID STRØMPULS ORAL MEKANISK AVLUSING SONEKONTROLL HYDROGENPEROXID Lus Lus Bruker du alle verktøy i kampen mot lakselus? EWOS robust gir enkel, skånsom og kostnadseffektiv forebygging av lusepåslag Skann QR koden og se filmen om EWOS robust eller se robust

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

Har vi nådd toppen med dagens fôr?

Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Ja si det Jeg vil definere toppen som den mest effektive produksjon Jeg vi se på et fra tre ulike innfallsvinkler Fôret Folket Firmaett

Detaljer

Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte. Bjørn Morten Myrtvedt. Tromsø, 16. 17.

Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte. Bjørn Morten Myrtvedt. Tromsø, 16. 17. Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte Tromsø, 16. 17. februar 2006 Bjørn Morten Myrtvedt Produktsjef marint fôr EWOS AS Hva påvirker veksten hos torsk? Lokalitet/merder

Detaljer

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ 9HOO\NNHWNOHNNLQJDYO\VLQJL$XVWYROO 6nODQJWVHUGHWYHOGLJEUDXWPHGO\VLQJODUYHQHYnUHIRUWHOOHU$QQH%HULW 6NLIWHVYLNYHG+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW$XVWHYROOIRUVNQLQJVVWDVMRQ'HILNN LQQHJJHQHWLUVGDJNOHNWHGHPSnO UGDJRJJnULJDQJPHGVWDUWIRULQJDLGDJ

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle

Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle TEKMAR 2004 Øyvind Tørlen Pan Fish Norway Hvorfor fokus på produksjonskost? Pan Fish definerer laks som en standard råvare!det er teknisk mulig å produsere

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Havets gleder

Geitmyra juniorkokk Havets gleder Geitmyra juniorkokk Havets gleder Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Saltbakt rødspette Saltbaking er en spennende

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS Jørn Eldby adm. dir. SINTEF Nord AS Ny Industri i Nord Økt industriell verdiskapning i nord: "Hvilke industrielle prosesser

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Elisabeth I. Rye-Florentz (t.v.) og Jannike Isachsen (Foto: Gry Sinding)

Elisabeth I. Rye-Florentz (t.v.) og Jannike Isachsen (Foto: Gry Sinding) Elisabeth I. Rye-Florentz (t.v.) og Jannike Isachsen (Foto: Gry Sinding) Tre vårlige og sunne supper Om våren er det friske, grønne grønnsaker som gjelder for Jannike Isachsen og Elisabeth I. Rye-Florentz,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1.

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. Lakselusrapport: Sommer 2016 Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. september 1 Bakgrunn og fakta om lakselus Fakta om lakselus og lakselusbekjempelse

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Fisk er fisk og kjøtt er mat?

Fisk er fisk og kjøtt er mat? Fisk er fisk og kjøtt er mat? Lakseproduksjon versus andre proteinkilder Professor Atle G. Guttormsen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Norsk lakseproduksjon 2014 Litt over 1,2 millioner

Detaljer

Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden?

Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden? Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden? FHL Maring Fagdag 27. nov 2014 Petter Martin Johannessen Supply Chain Direktør 1 Oversikt 1. Et glimt av EWOS 2. Tilgang på marine

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

April: 2014 - Det spirer i den blå åker - Alger

April: 2014 - Det spirer i den blå åker - Alger April: 2014 - Det spirer i den blå åker - Alger Havet spirer! Hver vår ser vi det samme i kystvannet. Fjorder og viker blir grumsete og etter hvert melkegrønne. Hva kommer det av. Er det farlig, er det

Detaljer

Makrell enkle retter med en smak av sommer

Makrell enkle retter med en smak av sommer Makrell enkle retter med en smak av sommer Lyse sommernetter, blikkstille hav og gode venners lag har en smak, og det er smaken av grillet makrell. Makrellen tilbringer vinteren på dypt vann utenfor Sørvest-Norge,

Detaljer

Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft

Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft Manifestasjon 2010 Cato Lyngøy 4 milliarder svært sunne porsjoner Laks tilfører næringsstoffer som er viktige i en balansert diett Lett fordøyelige proteiner

Detaljer

Bioraffinering. - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig

Bioraffinering. - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig Trond Mork Pedersen Innovasjonsdirektør Produs Aqua as Bioraffinering - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig Møteplass Marin, Fôrressurser for fremtiden 13.november,

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN...

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... UTDANNINGSVEIER: Skipper/Styrmann Maskinist Teknisk fagskole 2 år Fartstid som kadett Bachelorgrad ved høgskole 3 år Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... Allmennfaglig påbygging OG KARRIEREMULIGHETER

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

N ORWAY ROYA L S A L M ON

N ORWAY ROYA L S A L M ON FISKEN OG VI Fremtidens sjøbaserte havbruk i Finnmark og Hasvik kommune Per Magne Bølgen Daglig leder NRS Finnmark AS 2 Vår virksomhet i dag Oppdrett REGION NORD NRS Finnmark (19) Nord Senja Laks (6) Nor

Detaljer

Kyst- og Havnekonferansen, okt 2012, Honningsvåg

Kyst- og Havnekonferansen, okt 2012, Honningsvåg Kyst- og Havnekonferansen, 17. 18.okt 2012, Honningsvåg Kystsoneplanen som konfliktminimerer og næringsutviklingsverktøy Marit Bærøe, Regionsjef FHL Nordnorsk havbrukslag Disposisjon Kort om produksjon

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 stk eddikmarinerte sildefileter 2 dl eddik, 7 % 4 dl vann 3 1/2 dl sukker 2 ss eplecidereddik 1 ts brunt sukker 1 dl olivenolje 1 stk rødløk i skiver

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Oppskrifter fra "Barnas kjøkken"

Oppskrifter fra Barnas kjøkken Oppskrifter fra "Barnas kjøkken" Mandag 10. oktober 2016 Vi har fått maten på Høstidyll 2016 sponset av God Fisk. Det er mange fine matoppskrifter på www.godfisk.no. Lakseburger i brød Lakseburger 400

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

Kostnadseksplosjon i lakseoppdrett? - En studie av kostnadsdriverne i oppdrett Presentasjon for TEKMAR, Trondheim, 1/12 2015

Kostnadseksplosjon i lakseoppdrett? - En studie av kostnadsdriverne i oppdrett Presentasjon for TEKMAR, Trondheim, 1/12 2015 Kostnadseksplosjon i lakseoppdrett? - En studie av kostnadsdriverne i oppdrett Presentasjon for TEKMAR, Trondheim, 1/12 2015 Audun Iversen, Øystein Hermansen og Otto Andreassen, Nofima Ruth Kongsvik Brandvik,

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over MIDDELS 30 MIN. B L O M K Å L O G A S PA R G E S S A L AT M E D K R U T O N G E R O G BAC O N 100 g bacon i strimler/biter 1 blomkål - i små buketter 6 grønne asparges skrelt og delt i staver 6 reddiker

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Norsk oppdrettslaks, en effektiv 40-åring, - men hva spiser den?

Norsk oppdrettslaks, en effektiv 40-åring, - men hva spiser den? Norsk oppdrettslaks, en effektiv 4-åring, - men hva spiser den? Trine Ytrestøyl (Nofima) Erik Skontorp Hognes (Sintef), Friederike Ziegler (SIK), Veronica Sund (SIK), Turid Synnøve Aas (Nofima),Torbjørn

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Benchmark Midt-Norge hvordan gjør Midt-Norge det og hvordan influerer PD?

Benchmark Midt-Norge hvordan gjør Midt-Norge det og hvordan influerer PD? Benchmark Midt-Norge hvordan gjør Midt-Norge det og hvordan influerer PD? JOHN HARALD PETTERSEN ANALYST MANAGER CARGILL AQUA NUTRITION Agenda» En oppdatering av det jeg så på her i fjor med hensyn til

Detaljer

Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik

Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? 10.02.2016 Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik Agenda Dette er SalMar Muligheter også for andre næringer SalMar har blitt bygget stein for

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

"Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked" Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS

Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS "Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked" Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS Muligheter for norsk leverandørindustri Havbruksnæringen Se litt tilbake

Detaljer

Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år

Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år Norges Blindeforbund utgir Giverglede for sine givere Nr 1/2005 Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år Arne (t.v.) mistet synet gradvis som tenåring: Som 22-åring

Detaljer

Familien kommer først for Bjørn Kjos

Familien kommer først for Bjørn Kjos Familien kommer først for Bjørn Kjos BARNEBARNA HOL FAMILIEN BETYR ALT: F.v.: Døtrene Anna og Guri, svigersønnene Jørgen og Stig, bestemor Gerd med Johanna på armen. Foran barnebarnet Ola. Bestefar Bjørn

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over La deg inspirere med NORSK ØRRET Introduksjon Hvordan tilberede Norsk ørret vokser opp i de kalde, klare norske fjordene, hvor saltvann møter friskt smeltevann

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Har fisken det bra? Laget av elever fra 6. trinnet ved Skjold skole, i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet

Har fisken det bra? Laget av elever fra 6. trinnet ved Skjold skole, i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet Har fisken det bra? Laget av elever fra 6. trinnet ved Skjold skole, i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet Fangst og fiske i Norge Lang kyst Havområdet er 7x fastlandet Store og rene havområder

Detaljer

tilbehør. Disse rettene var nydelige!

tilbehør. Disse rettene var nydelige! Bremen uke 2 Hei igjen, i uken som har gått har vi jobbet fra tirsdag til fredag. Mandag var vi ut på tur med Torstein og flere av de tyske lederne, vi besøkte fem plasser som produserer lokale råvarer.

Detaljer

VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS. Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS

VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS. Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS Forbedret tarmfunksjon Forsterker slimproduksjonen Forbedrer immunforsvaret og motstandsevnen mot

Detaljer

Elg. & co. En viltkokebok. Helena Neraal. Foto Anne Manglerud Kjøkkensjef og tilrettelegger Marie Englund

Elg. & co. En viltkokebok. Helena Neraal. Foto Anne Manglerud Kjøkkensjef og tilrettelegger Marie Englund Elg & co En viltkokebok Helena Neraal Foto Anne Manglerud Kjøkkensjef og tilrettelegger Marie Englund 4 Velkommen En viltkokebok er heldigvis ingen kjemitime. Leser du disse linjene, er sjansen stor for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? Vidar Vangen Daglig leder Merdslippen AS 1 MERDSLIPPEN

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Foto: Studio Dreyer-Hensley OVNSBAKT LAKS MED SITRON GJØR DET ENKELT! Vi vet at mange har lyst til å spise mer fisk, men at de tror det er så vanskelig å

Detaljer

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 5-åringer 2008

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 5-åringer 2008 Selfors barnehage SKULPTURPARKEN KORT OM PROSJEKTET Hvert år har barnehagen en skulpturutstilling på uteområdet sitt. Her deltar alle barnegruppene med sine bidrag. Et av bidragene, det fra avgangsungene,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk

Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk Elin Tveit Sveen Marø Havbruk styremedlem FHL havbruk Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk Fiskeri-

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 eddikmarinerte sildefileter 4 dl vann 3,5 dl sukker 2 dl eddik, 7 % 1 rødløk i skiver 50 g frisk ingefær 1 ss korianderfrø 1 bunt frisk koriander

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Tapas. Med tips og oppskrifter av Edgar Ludl. Økologisk frilandsgris smaken av norsk natur

Tapas. Med tips og oppskrifter av Edgar Ludl. Økologisk frilandsgris smaken av norsk natur Tapas Med tips og oppskrifter av Edgar Ludl Økologisk frilandsgris smaken av norsk natur Vår filosofi er at grisen skal ha det godt fra fødsel til slakt Hans Runar og Gry Beate Knapstad, gründere av Grøstadgris

Detaljer

ORIGINALMENY / 3 DAGER

ORIGINALMENY / 3 DAGER Foto: Stian Broch Tips! Har du ikke en stekepanne som rommer alt sammen? Legg bacon- og grønnsaksblandingen i en ildfast form, hell eggeblandingen over og fordel tomater på toppen. Bak i ovn ved 150 grader.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg Innhold Del 4, Kjøp og salg Overslag 1 Handle på tilbud 5 Handle frukt 8 Kassalapper 10 Salg 13 Moms 14 Spise ute 15

Detaljer

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS Oppdrett av torsk utfordringer for videre vekst! Hva kan torskeoppdretterne lære av lakseoppdrett i forhold til miljø og marked? Paul Birger Torgnes, Fjord Marin

Detaljer

De 50 tall- og bokstavballene som gjør fysisk aktivitet, samarbeid og læring gøy for alle! www.aball1.com

De 50 tall- og bokstavballene som gjør fysisk aktivitet, samarbeid og læring gøy for alle! www.aball1.com De 50 tall- og bokstavballene som gjør fysisk aktivitet, samarbeid og læring gøy for alle! www.aball1.com LA BALLEN RULLE! Aball1 er det fysiske og sosiale aktivitetssettet som gjør det gøy å løse oppgaver

Detaljer

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER RASK 7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER TORSKE- PANNE RASKE RETTER MED FISK! Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat som tar lang

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer