Informasjon til søkere for studieåret 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til søkere for studieåret 2015/2016"

Transkript

1 Folkeuniversitetet Midt-Norge Informasjon til søkere for studieåret 2015/2016 Studieguide

2 Innhold 1. Innledning... 3 Ordinær undervisning etter UiTs studieplaner for studenter med opptak ved UiT... 3 Undervisning tilpasset UiOs studieplaner for 1.avdeling eksamen som privatist... 3 Muligheter for 3-årig bachelor i rettsvitenskap... 3 Muligheter for videre studier til master i rettsvitenskap (jurist) Student med opptak ved UiT Privatist UiO - Studieopplegg og eksamen... 6 Eksamensoppmelding ved UiO... 6 Frist for å melde seg opp til eksamen... 6 Fremgangsmåte registrering eksamen... 7 Registrer søknad Last opp evt. dokumentasjon Tidspunkt for eksamen Undervisning - Pedagogisk oppbygning Forelesninger gir deg god oversikt over pensum Seminarer dypdykk i ulike temaer i mindre grupper med egen seminarleder Kollokvier diskusjonsfora med medstudenter Skrivekurs en innføring i juridisk metode for skriftlig framlegging Øvingsoppgaver skriftlige innleveringer som gjennomgås av jurister Examen philosphicum Ordinær gjennomføring Alternativ gjennomføring av Ex. phil Innlevering av karakterutskrift for bestått Ex. phil Informasjon og kommunikasjonskanaler It s learning E-post SMS Evalueringer Diverse info Semesteravgift til studentsamskipnad Studentbevis... 20

3 Tilgang Lovdata Tilgang idunn.no Tilgang Gyldendal Rettsdata Bibliotek i Trondheim Reservering av grupperom Fagbøker Norli bokhandel Kompendium SiT Råd For økt mestring av studentlivet Mestringskurs Helsesøster på campus Helsestasjon for seksuell helse Foreningskurs Lykkepromille Studieadministrasjonen Pensum og læringskrav JUS 1111 Privatrett I Oversikt over JUS 1211 Privatrett II vårsemester Ofte stilte spørsmål... 36

4 1. Innledning Siden 2011 hatt vi hatt et samarbeid med Høgskolen i Molde om studietilbudet Bachelor i rettsvitenskap i regi av Folkeuniversitetet i Trondheim. Vi har nylig fått beskjed fra Høgskolen i Molde om at de har besluttet å ikke videreføre samarbeidet for nye studenter som skulle startet til høsten. Dette på grunn av nye/endrede krav fra myndighetene. Vi beklager dette på det sterkeste. Jusstudietilbudet i Trondheim har eksistert i snart 45 år, og har i årenes løp stadig tilpasset seg endringer som skjer innenfor den offentlige utdanningssektoren, og spesielt i forhold til de universitetene som tilbyr jusutdanning. For deg som har søkt studiet studieåret 2015/16 vil vi kunne tilby følgende undervisningsopplegg: Ordinær undervisning etter UiTs studieplaner for studenter med opptak ved UiT Undervisning tilpasset studieplan for 1. avdeling på master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT). Dette undervisningstilbudet vil være aktuelt for deg som har opptak/studieplass ved UiT, men som av ulike årsaker ønsker å bo og studere i Trondheim. Dette studieopplegget er identisk med slik studiet er gjennomført de siste 4 årene. Eksamen avlegges ved UiT, herunder obligatoriske oppmøter og øvelser. Studenter med opptak ved UiT vil få egne seminarer og oppfølging. Undervisning tilpasset UiOs studieplaner for 1.avdeling eksamen som privatist Undervisning tilpasset studieplan for 1. avdeling på master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Du vil da ta eksamen som privatist ved UiO, i Oslo. Dette studietilbudet vil være aktuelt for alle som har generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse, men som ikke har opptak/studieplass ved UiT. Slik ordningen er i dag må du få opptak via Samordnet opptak for å komme videre på master i rettsvitenskap ved UiO. Se muligheter for videre påbygning via Folkeuniversitetet Midt-Norge nedenfor. MERK: Særlige viktige frister ved oppmelding som privatist ved UiO, se punkt 3 nedenfor. Muligheter for 3-årig bachelor i rettsvitenskap For å kunne videreføre jusstudietilbudet i Trondheim, vil vi innen fristen 1. september i år, søke NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om egen akkreditering/godkjenning av et 3 årig høyskoletilbud med bachelor i rettsvitenskap. Vi har forventninger om at en godkjennelse av dette studietilbudet vil foreligge i god tid før neste studieår starter høsten 2016, men vi kan selvsagt ikke gi noen garanti om dette nå. Om/når vi blir gitt en slik godkjennelse vil vi kunne tilby et tilpasset studietilbud, som gjør det mulig for de som starter som privatister på 1.studieår H15/V16 å innpasse dette i en 3-årig bachelor i rettsvitenskap hos oss. Muligheter for videre studier til master i rettsvitenskap (jurist) Når det gjelder faglig innhold vil vårt 3-årige bachelorstudium ligge tett opp til studiet master i rettsvitenskap ved UiT, og tilsvarer de 3 første årene der. Dette vil innebære at det kan søkes såkalt lokalt opptak ved UiT, og søke innpasning for de 3 studieårene med fullført bachelor i rettsvitenskap. Dette forutsetter at det er ledige plasser ved UiT på det aktuelle studieåret. Studenter vil kunne gå direkte videre på 2.avdeling ved UiO dersom man søker samordnet opptak (på grunnlag av karakterene fra videregående skole) etter 1.året og får opptak.

5 Det er også under utvikling/oppbygging egne 2-årige masterprogrammer i rettsvitenskap ved de juridiske fakultetene, og det er forventet at dette vil være tilgjengelig å kunne søke seg videre på for de som fullfører en bachelor i rettsvitenskap, både hos oss og andre som har dette studietilbudet.

6 2. Student med opptak ved UiT For deg opptak ved UiT vil informasjon vedr ny privatistordning ikke være relevant. Se derfor bort i fra informasjon pkt 3, 11 og 12 i denne Studieguiden. Hovedsiden for master i rettsvitenskap ved UiT finner du her: https://uit.no/studietilbud/program?p_document_id=274286

7 3. Privatist UiO - Studieopplegg og eksamen Studenter som starter på jusstudier ved Folkeuniversitetet Midt-Norge høsten 2015 får all undervisning hos oss, men avlegger sine eksamener ved Universitetet i Oslo. Timeplaner for forelesninger, seminargrupper og kollokvier finner dere i læringsportalen It s learning. Likeså undervisningsmateriell som disposisjoner, powerpointer og øvingsoppgaver. For nærmere informasjon om den pedagogiske oppbyggingen av undervisningen se punkt 4. Eksamensoppmelding ved UiO 1. året er delt i to emner, hhv JUS 1111 Privatrett I med eksamen høst 2015 og JUS 1211 Privatrett II med eksamen vår All praktisk informasjon rundt selve eksamen vil linkes opp i It s learning. Det er imidlertid svært viktig at studentene allerede nå merker seg fremgangsmåte og tidsfrister for oppmelding til eksamen. Disse fristene er endelige. Frist for å melde seg opp til eksamen JUS 1111 Privatrett I (høstsemester) JUS 1211 Privatrett II (vårsemester) Frist for etterregistrering av generell studiekompetanse/realkompetanse: 1. september 1. februar 1.august For å bli registrert som privatist må du: melde deg til eksamen innen 1.februar / 1.september semesterregistere deg innen 1.februar / 1.september betale semesteravgift innen 1.februar / 1.september Dette gjør du via UiOs nettbaserte tjeneste, Søknadsweb. Det vil automatisk bli registrert at du ikke har studierett, men skal være privatist på den eksamen du har meldt deg til. UiO krevet at man betaler et privatistgebyr for å avlegge eksamen. Beløp tilsvarende gebyret refunderes fra Folkeuniversitetet Midt-Norge i god tid før forfall. VIKTIG! For å kunne melde deg opp til eksamen som privatist må du være registrert med generell studiekompetanse ved UiO, eller du må ha fått godkjent realkompetanse. Mange er automatisk forhåndsregistrert med dette via samordna opptak. Er du ikke registrert med generell studiekompetanse, kan du få dette registrert ved å søke om å bli enkeltemnestudent i kultur-, språk- og samfunnsfag innen fristen 01.august. For å finne ut om du er registrert med generell studiekompetanse eller må laste opp vitnemålet ditt følg fremgangsmåten i punkt 3.3.

8 Fremgangsmåte registrering eksamen Veiledningen er laget for deg som vil søke om å bli enkeltemnestudent eller privatist, og viser hvordan du registrerer en søknad i SøknadsWeb ved UiO. Du starter søknadsregistreringen på forsiden til SøknadsWeb (lenken er trykkbar) 1. Skriv inn fødselsnummeret ditt 2. Besvar regnestykket 3. Klikk på Logg inn 1) Hvis du aldri har søkt via UiO tidligere Hvis du aldri har søkt opptak tidligere, får du opp bildet «Nyregistrering». 1. Registrer navn og e-postadresse 2. Lag en PIN-kode for bruk i SøknadsWeb 3. Registrer riktig statsborgerskap 4. Når du har registrert alle opplysningene, klikk på OK-Lagre

9 2) Hvis du har søkt opptak tidligere Hvis du har søkt opptak tidligere, kommer du til et bilde der du kan logge på med PIN-kode Du har tre valg: 1. Har du en PIN-kode fra før, taster du inn denne og klikker på Login PIN 2. Vil du opprette en ny kode for bruk i SøknadsWeb, klikk på lenken 'Opprett PIN-kode for bruk i SøknadsWeb' 3. Har du en PIN-kode fra før som du har glemt, klikk på Send ny PIN-kode med e-post I bildet «Personinformasjon» må du registrere flere personopplysninger. Her kan du også sjekke om du er registrert med generell studiekompetanse ved Universitetet i Oslo. 3) Hvis du IKKE er registrert med generell studiekompetanse Du ser tydelig om du er registrert med GSK da vil det stå merket her: 1. Skriv inn adresse, telefonnummer og e-postadresse

10 2. Velg målform 3. Svar på spørsmålet om du har høyere utdanning fra et annet lærested enn UiO eller ikke 4. Siden du ikke er registrert med generell studiekompetanse ved UiO, står det ingen tekst om generell studiekompetanse her. Det betyr at du må laste opp studiekvalifiserende dokumentasjon senere i søknaden 5. Når alle opplysninger er registrert, klikk på OK-Lagre 4) Hvis du ER registrert med generell studiekompetanse 1. Skriv inn adresse og telefonnummer og e-postadresse 2. Velg målform 3. Svar på spørsmålet om du har høyere utdanning fra et annet lærested enn UiO eller ikke 4. Siden du er registrert med generell studiekompetanse, trenger du ikke laste opp dokumentasjon på dette. Hvis du skal søke på emner i informatikk og realfag, må du laste opp dokumentasjon på spesielle opptakskrav. Dette gjør du senere i søknadsregistreringen 5. Når alle opplysninger er registrert, klikk på OK-Lagre

11 Registrer søknad Du er nå kommet til selve søknadsregistreringen. Du må gjennom flere trinn før du er ferdig med å registrere søknaden din. Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Tekstfeltet på dette bildet inneholder informasjon om hvordan du skal fylle ut søknaden din. Det er viktig at du leser denne informasjonen. Nederst i bildet finner du tabellen der du velger søknadsalternativer.

12 1. Du kan velge mellom søknadsalternativene 'Emner i kultur-, språk- og samfunnsfag', 'Emner i realfag' og 'Emner i informatikk'. Som jusstudent skal du velge; 1499 Emner i kultur- språk og samfunnsfag. 2. Når du har valgt søknadsalternativ, klikk på OK-Lagre Last opp evt. dokumentasjon I bildet 'Opplasting av dokumentasjon' kan du laste opp dokumentasjonen som er nødvendig for behandlingen av søknaden din. Her laster du f. eks vitnemålet ditt eller realkompetansepapirene dine, dersom du ikke er registrert med generell studiekompetanse i hht tidligere skjermbilde. Bilde 1 Du kan velge mellom å laste opp utdanning, praksis og andre dokumenter. Du må fylle ut feltene markert med rød stjerne i vinduet som åpnes. 1. Var du IKKE registrert med generell studiekompetanse, må du laste opp dokumentasjon på generell studiekompetanse eller realkompetanse. 2. Har du ikke generell studiekompetanse og fyller 25 år eller mer i opptaksåret, må du i tillegg fylle ut og laste opp Skjema for studiekompetanse. Du fyller ut skjemaet i nettleseren, og det er viktig at du oppgir emnene du vil bli vurdert for. Lagre skjemaet på maskinen din før du laster det opp.

13 3. Hvis du var forhåndsregistrert med generell studiekompetanse, kan du gå videre i søknaden uten å laste opp dokumentasjon. Bilde 2 For å komme videre og avslutte søknaden din, klikk på Gå til kvitteringsside Søknaden din er nå ferdig registrert, og du kommer til en kvitteringsside med informasjon om hva du skal foreta deg videre. Du får også kvitteringen tilsendt til den e-postadressen du har registrert. Tidspunkt for eksamen Eksakte eksamensdatoer er ikke vedtatt ennå, men erfaringsmessig er eksamenene lagt til: JUS 1111 Privatrett I desember JUS 1211 Privatrett II - juni

14 4. Undervisning - Pedagogisk oppbygning Forelesninger gir deg god oversikt over pensum Forelesningene gir en generell innføring i de ulike fagene. De gir en oversikt over sentrale problemstillinger og regelverk som skal danne grunnlaget for mer dypdykk i de ulike temaer. Her presenteres hovedprinsipper og de mest sentrale bestemmelsene i faget. Det fokuseres videre på hensynene bak reglene. Et godt tips her er at du gjerne leser gjennom noe av stoffet på forhånd, da foreleser opplyser hva som vil bli behandlet neste gang. Videre er det viktig at du tar med lovsamlingen hver gang. Ha alltid den oppslått og bli kjent med hvor reglene finnes, da lovsamlingen er et av de få hjelpemidler du kan ta med på eksamen. Regler for hvordan du kan innarbeide lovsamlingen din med henvisninger og understrekninger finner du i studiehåndboken på og vil bli gjennomgått i undervisningen. Forelesningen danner rammen for seminarer og selvstudium. Seminarer dypdykk i ulike temaer i mindre grupper med egen seminarleder På seminarene vil vi gå mer konkret til verks i ulike temaer og her vil du få en mer aktiv rolle. Deltagerne deles ofte opp i mindre grupper som diskuterer og samarbeider om de oppgavene som deles ut. Resultatene blir presentert i plenum, og fører ofte til livlige diskusjoner! Dette gjør seminarene spennende, lærerike og dagsaktuelle. Dette gir også en god trening i muntlig fremstilling som er en del av eksamensformen. Seminarene foregår i Folkeuniversitetet Midt-Norges lokaler i Trondheim/Ålesund. Nettstudentene logger seg inn på egne virtuelle klasserom, se egen info utsendt til nettstudenter. Kollokvier diskusjonsfora med medstudenter Vi tilbyr 10x2 timer med veileder for opplæring i kollokviearbeid. Disse veiledningene holdes av studenter fra 3. studieår og 4. avdeling og har oppstart i oktober. En kollokviegruppe kan bestå av 2-10 personer. Deltakelse i en slik gruppe har mange positive effekter. Du blir kjent med medstudenter og du får muligheten til å diskutere faglige tema, studiemetode og oppgaveløsing. Ofte vil du oppleve at dere har de samme utfordringene og enkelte grupper holder sammen gjennom hele studiet og gjør også mye sosialt sammen. Samhold og felleskap er viktig både når studiet går lekende lett, men også når konsentrasjon og motivasjon blir satt på prøve. Enkelte studenter føler ikke behov for kollokviegrupper. Men det kan være lurt å få tilbakemelding på om du er på rett vei i lesingen fra andre studenter. Husk at faglig kunnskap også tilegnes ved at du slipper deg løs og diskuterer med andre!

15 Kollokviegruppene kan reservere grupperom i Folkeuniversitetet Midt-Norges lokaler i Trondheim/Ålesund. For nettstudentene vil det bli opprettet egne virtuelle klasserom til dette, se egen info utsendt til nettstudenter. Skrivekurs en innføring i juridisk metode for skriftlig framlegging Skriving av oppgaver er en stor og naturlig del av studiet, og helt avgjørende for eksamenssituasjonen. Kunnskap må kunne formidles gjennom god juridisk metodikk for å oppnå gode resultater og Folkeuniversitetet Midt-Norge avholder skrivekurs for å utvikle nettopp dette. Vårt råd er at du tidlig lærer deg måten å skrive oppgaver på, og at du følger dette gjennom hele studiet. Skriveferdighetene utvikles etter hvert, og skrivekursene tidlig i studiet danner grunnlaget for å presentere juridiske kunnskaper på en god måte. Dette vil du også få bruk for i arbeidslivet etter endt studium. Øvingsoppgaver skriftlige innleveringer som gjennomgås av jurister Innlevering av øvingsoppgaver er en uvurderlig del av det å lære seg juridisk skriving. Oppgavene rettes av jurister og leveres tilbake med skriftlige kommentarer. Ved tilbakelevering gjennomgås oppgaven av læreren i plenum. Den juridiske metode skiller seg litt fra hvordan du tradisjonelt sett løser skole- og studieoppgaver - å benytte seg av dette tilbudet er den beste måten å tilegne seg skriftlig juridisk metode på. Du får muligheten til å levere øvingsoppgaver under hele studiet. Oppgavene blir vurdert ut fra faglig nivå, metodiske kunnskaper, språk og disponering. Det er helt avgjørende å utvikle gode ferdigheter på disse områdene, og vi anbefaler deg derfor å løse flest mulig oppgaver. De studenter som oppnår de beste resultatene er gjerne de som skriver mange oppgaver.

16 5. Examen philosphicum Alle studenter som skal starter på studiet i rettsvitenskap ved Folkeuniversitetet Midt-Norge skal avlegge Ex. phil 10 studiepoeng i løpet av første studieår. For å kunne avlegge eksamener på andre studieår må Ex. Phil være bestått og karakterutskrift innlevert. Ordinær gjennomføring Den tradisjonelle gjennomføringen er at våre jusstudenter avlegger eksamen i Ex. phil distriktsvarianten (EXPH6001) ved NTNUs campus i Trondheim. Denne eksamenen er todelt med hhv Del I Filosofi og vitenskapsteori og Del II Logikk og argumentasjonsteori. Se for informasjon og pensum/læringsmål. For nettstudenter og studenter ved Campus Ålesund; se punkt Alternativ gjennomføring av Ex. phil nedenfor. Undervisning Undervisningen til Ex.phil distriktsvarianten er inkludert i din ordinære timeplan som du får utdelt første skoledag. Eksamen Selve eksamen i Ex.phil distriktsvarianten avlegges via NTNU. Dette betyr at du selv må sørge for å melde deg opp til eksamen via NTNUs søknadsweb. Eksamensdato høst 2015 Lørdag 12.desember Oppmelding til eksamen i EXPH6001 NB: Frist for å melde seg på eksamen i ex. phil er 1.september/1.februar. Link for side til å melde seg opp: https://www.ntnu.no/studier/soknadsweb Trykk på linken «logg inn på søknadsweb» Lag en personlig kode (4-siffer) Fyll ut personlig informasjon Ex.phil hører til 9825 Humanistiske fag EXPH6001 er eksamenskoden for distriktsvarianten Om du får opp beskjed om at du ikke er registrert med generell studiekompetanse/realkompetanse, betyr dette at også NTNU behøver dokumentasjon på dette. Det laster du opp i søknadsweb eller sender pr post:

17 NTNU Studieavdelingen Opptakskontoret 7491 Trondheim Merk: Privatistadgang EXPH6001 jusstudent Søkerne får svar på eksamensoppmeldingen ved NTNU per e-post innen 30. september / 28. februar Har du problem med registreringen til Ex. phil, ta kontakt med eksamenskontoret ved NTNU: Telefon: e-post: Alternativ gjennomføring av Ex. phil Nettstudenter og studenter ved campus Ålesund har tre alternativ: 1. Følge undervisningen til EXPH6001 distriktsvarianten via Folkeuniversitetet Midt-Norge og dra til Trondheim for å avlegge eksamen sammen med de andre i desember. 2. Finne en Ex.phil variant (10 sp) ved en høgskole/universitet nær hjemstedet ditt og melde deg opp til eksamen der. Universitetet i Tromsø har f. eks en nettbasert variant. 3. Nettbasert studium ved Universitetet i Oslo. Dette er et åpent, gratis og nettbasert studium. Eksamen for dette studiet avlegges ved UiO og du må selv ta ansvar for både oppmelding og gjennomføring. Link til faget: Innlevering av karakterutskrift for bestått Ex. phil Så snart du har bestått Ex. phil bestiller du karakterutskrift fra det studiestedet du har tatt eksamen hos, og sender inn til Folkeuniversitetet Midt-Norge. Sendes enten scannet i farger til: eller pr post til: Folkeuniversitetet Midt-Norge, Pb 2116, 7411 Trondheim

18 6. Informasjon og kommunikasjonskanaler Alle studenter i rettsvitenskap ved Folkeuniversitetet Midt-Norge benytter seg av IT-verktøy i studietiden. Blant annet bruker vi It s learning læringsportal, og nettstudenter benytter en egen videoportal for elektroniske forelesninger. Du vil motta en mail fra oss med informasjon om brukernavn og passord etc. It s learning It s learning er en elektronisk læringsportal hvor du finner alt av undervisningsmateriell, timeplaner og viktige beskjeder fra administrasjon eller lærere. Her leverer du også inn, og får tilbakemeldinger på øvings- og semesteroppgavene dine. It s learning er vår primære kommunikasjonskanal med deg som student. Det er derfor ditt ansvar å logge inn jevnlig og holde deg oppdatert på viktig informasjon. Første gangs pålogging: Logg deg inn her: https://fu.itslearning.com Det kan være lurt å legge denne adressen som en favoritt i browseren din. Legg inn ditt brukernavn og passord som du har fått tilsendt ved skolestart. Vel inne i portalen må du finne klasserommet ditt som heter:

19 «1.avdeling jus 2015/2016 Folkeuniversitetet Midt-Norge» Inne i rommet kan du navigere litt rundt for å bli kjent med systemet. Det er intuitivt, og for å komme tilbake til utgangspunktet er det bare å trykke på huset øverst til venstre og gå inn i faget på nytt. Videre finner du følgende viktige funksjoner: Fagdashboard - en oversikt over alle nye hendelser og beskjeder. Se «siste endringer» til høyre for de siste tillagte elementene. Fagmapper i venstre marg finner du mapper med de ulike fagområdene, f. eks avtale- og kjøpsrett. Her finner du alt av tilhørende undervisningsmateriale. Innleveringsmapper - i venstre marg finner du også mapper hvor du skal levere inn forskjellige oppgaver som øvingsoppgaver og semesteroppgaver. Disse er merket med innleveringsdato og er tidsstyrte. Tidsfristene som er satt er endelige. Lenker her publiserer forskjellige nyttige internettlenker som f. eks lovdata, idunn.no, UiO, eksamensoppmelding etc.

20 Merk: I It s learning finnes også en såkalt meldingsfunksjon (som en intern e-post) denne vil IKKE bli besvart av studieadministrasjonen. Alle henvendelser av faglig/studieadministrativ art bes sent til E-post I tillegg til It s learning er e-post den viktigste kommunikasjonsmåten mellom deg som student og studieadministrasjonen. Faktura blir også sendt elektronisk pr mail. Det er derfor svært viktig at vi til enhver tid har din riktige mailadresse. SMS Av og til har vi behov for å gi korte og viktige beskjeder raskt ut til studentene, for eksempel ved sykdom hos foreleser. I slike tilfeller benyttes SMS. I henhold til studiehåndboken har du som student plikt til å varsle administrasjonen om du endrer bostedsadresse eller telefonnummer slik at vi til enhver tid har oppdatert kontaktinfo. Sjekk It s learning og e-post daglig. Evalueringer Folkeuniversitetet Midt-Norge tilstreber høy kvalitet i tilbudet til våre studenter. For å oppnå dette er vi helt avhengige av deres tilbakemeldinger og har derfor fortløpende evalueringer av fag, forelesere og administrasjon. Vi oppfordrer på det sterkeste alle våre studenter til å besvare disse.

21 7. Diverse info Semesteravgift til studentsamskipnad Er du campusstudent i Trondheim må semesteravgiften betales til Studentsamskipnaden i Trondheim, SIT (alternativt til annen studentsamskipnad). Semesteravgiften er en avgift som universiteter og høgskoler er lovpålagt å kreve inn til driften av Studentsamskipnadene, og brukes blant annet til å finansiere velferdstilbudet til studentene. For høstsemesteret 2015 er semesteravgiften kr. 510,-. Semesteravgiften skal betales inn til konto: NB: Merk betalingen med JUS: studentens fornavn, etternavn og fødselsnummer (11 siffer). Betalingsfrist er 1.september - denne fristen er ufravikelig! Betalt semesteravgift må også registreres ved UiO for deg med opptak som privatist. Se her for mer informasjon: Alternativt kan man betale til annen studentsamskipnad nærmere hjemstedet for eksempel Studentsamskipnaden for Sunnmøre eller studentsamskipnaden for Oslo og Akershus, Studentbevis Alle studenter må ha eget studiebevis. Dette vil bli utstedt av Folkeuniversitetet Midt-Norge. Fotograferingen til dette studiebeviset vil skje tirsdag fredag i uke 33 i tidsrommet kl , 2 etg, rom Frostating II i Folkeuniversitetet Midt-Norges lokaler. Husk å medbringe legitimasjon til fotograferingen. Studenter i Ålesund og nettstudenter må sende inn passbilde med kopi av legitimasjon. Dette sendes til følgende adresse: Folkeuniversitetet Midt-Norge, Postboks Trondheim For å få utlevert studiebeviset må kvittering for betalt semesteravgift til studentsamskipnaden forevises i resepsjonen (sendes pr mail for Ålesund/nettstudenter). Studiebeviset må alltid være med på forelesninger og seminar. Tilgang Lovdata Alle våre studenter får tilgang til Her finner du lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen - EMD. Informasjon om hvordan du logger deg inn her vil bli lagt ut i It`s Learning.

22 Tilgang idunn.no idunn.no er Nordens ledende database for fagtidsskrifter. Som student ved Folkeuniversitetet Midt- Norge har du tilgang til tidsskriftene «Jussens venner» og «Lov og rett». Du logger inn på forsiden med brukernavn: fumidtnorge og passord: student123 Tilgang Gyldendal Rettsdata Alle våre studenter får tilgang til Her finner du lover, kommentarutgaver til lover, relevante artikler og fagsamlinger fra sentrale juridiske instanser og redaktørene er gjerne utøvende advokater, dommere eller professorer. Informasjon om hvordan du logger deg inn her vil bli lagt ut i It`s Learning. Bibliotek i Trondheim Gunnerusbiblioteket har i en årrekke vært brukt av jusstudentene i Trondheim. Lesesalen inneholder blant annet juridisk litteratur, rettspraksis og alle relevante forarbeider til lover. Besøksadresse Åpningstider Kalvskinnsgt. 1B Mandag-torsdag: Fredag: Tlf: Lørdag og søndag : stengt Fax: For åpningstider i eksamensperioden se Epost:

23 Reservering av grupperom Så langt vi har kapasitet kan dere studenter booke klasserom og grupperom til selvstudier/kollokvievirksomhet ved Folkeuniversitetet Midt-Norge, Trondheim - Dronningensgate 10 og Ålesund - Spjelkavikveien 42. Rom bookes ved henvendelse til resepsjonen eller per e-post Fagbøker Norli bokhandel Folkeuniversitetet Midt-Norge har avtale med fagbokavdelingen ved Norli bokhandel i Nordre, Trondheim og Norli bokhandel på Moa gård i Ålesund. Her vil du kunne kjøpe riktig pensum iht fagplanen. Alternativt kan du bestille pensum i din lokale bokhandel eller via nettbokhandel. Kompendium En del av pensumartiklene er trykket opp i egne kompendier som fås i resepsjonen ved Folkeuniversitetets lokaler i Trondheim. For nettstudenter kan disse bestilles ved å sende en e-post til Oppgi fullt navn, hvilket kompendium du ønsker og du vil motta kompendiet i posten i løpet av noen dager. Kopiavgiften på 400,- dekker dette.

24 8. TJ F TJ F er Jusstudiet i Trondheims egen studentforening og du vil få automatisk medlemskap gjennom studieavgiften. TJ Fs mål er å ivareta hver enkelt jusstudents faglige og sosiale interesser og bidra til å gi studietiden et kvalitetsmessig og meningsfylt innhold. TJ F legger vekt på skape et inkluderende og godt fellesskap for studentene. Målet skal nås gjennom dialog mellom styret og studentene, ved at hver avdeling velger sin representant til styret. Studentene utøver gjennom sin representant innflytelse på styrets avgjørelser. Gjennom studieåret gjennomfører studentforeningen ulike typer faglige og sosiale arrangementer slik som: fadderuke, skrivekurs, karrieredag, nyttårsball, torsdagspils, ukentlige fotballtreninger, eksamensfest, 17.mai-feiring, Åre-tur, hytte-turer etc. Studentforeningen vil i løpet av kort tid arrangere valg av en tillitsvalgt og en vararepresentant for 1. studieår. «Vi i studentforeningen ønsker deg velkommen som ny jusstudent og ser fram til å ta i mot deg i vårt gode miljø! Aleksander Rygh Pedersen, Leder TJ F» Mer info TJ F:

25 9. SiT Råd For økt mestring av studentlivet. Mestringskurs Sliter du med å ta ordet i forsamlinger, eller er du rett og slett veldig stressa og trenger å lære noen gode avslapningsteknikker? Hos SiT kan du delta på en rekke ulike kurs, for eksempel Ta ordet, Tidsplanlegging, Stressmestring, Kurs i depresjonsmestring, Sorg grupper, mm. Mestringskursene er populære og vi vet at mange har hatt stor nytte av å være med. For mer informasjon og påmelding se Helsesøster på campus Problemene føles ofte mindre hvis man deler de med noen. Derfor har SiT Råd egne helsesøstere på noen utvalgte campus. Samtaletema kan for eksempel være stress og prestasjonskrav, ensomhet, kosthold, fysisk aktivitet, alkoholvaner, søvn, seksuell helse mm. For mer informasjon om tid og sted for helsesøstertilbudet på campus, se Helsestasjon for seksuell helse På Gløshaugen legesenter er det helsestasjon betjent med to helsesøstre og lege. Denne er åpen hver onsdag fra kl Her kan du få hjelp til det meste innenfor seksuell helse som testing av klamydia og mykoplasma, undersøkelse ved symptomer på andre seksuelt overførbare infeksjoner, veiledning ved spørsmål om abort, prevensjonsveiledning og resepter på prevensjonsmidler. For mer informasjon se Foreningskurs I Trondheim har vi en svært aktiv frivillighetskultur blant studentene. Det å ta på seg frivillig verv i tillegg til å være en aktiv student kan for noen være en utfordring. Vi bistår med kurs og egenutvikling. Eksempel på tema er regnskap, ledelse, retorikk / presentasjonsteknikk, tidsplanlegging, stressmestring mm.

26 For mer informasjon og påmelding se Lykkepromille Lyst til å lære mer om lykkepromille, eller å gjøre noe med drikkekulturen i din studentforening? Vi tilbyr gratis kurs og workshoper for studentforeninger. Vi holder kurs i "Den nødvendige samtalen" og workshop om å utvikle alkoholpolicy/kjøreregler for alkohol. Vi kan også holde foredrag om lykkepromille, og kurs for faddere. For mer informasjon se

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9

Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9 Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5 Innledning om profesjonsutdanningene... 5 Opptakskrav... 6 Oppbygningen og organiseringen av studiene... 6 Studieløp for musikk, menighet og

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 60 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Bruk av elektronisk elevbok i Rettslære - et læremiddel i Fagdidaktikk rettslære ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 03 Oppbygging av engelsk bachelor.. s. 05 2. TIDLIGERE STUDENTERS ERFARINGER

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer