Informasjon til søkere for studieåret 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til søkere for studieåret 2015/2016"

Transkript

1 Folkeuniversitetet Midt-Norge Informasjon til søkere for studieåret 2015/2016 Studieguide

2 Innhold 1. Innledning... 3 Ordinær undervisning etter UiTs studieplaner for studenter med opptak ved UiT... 3 Undervisning tilpasset UiOs studieplaner for 1.avdeling eksamen som privatist... 3 Muligheter for 3-årig bachelor i rettsvitenskap... 3 Muligheter for videre studier til master i rettsvitenskap (jurist) Student med opptak ved UiT Privatist UiO - Studieopplegg og eksamen... 6 Eksamensoppmelding ved UiO... 6 Frist for å melde seg opp til eksamen... 6 Fremgangsmåte registrering eksamen... 7 Registrer søknad Last opp evt. dokumentasjon Tidspunkt for eksamen Undervisning - Pedagogisk oppbygning Forelesninger gir deg god oversikt over pensum Seminarer dypdykk i ulike temaer i mindre grupper med egen seminarleder Kollokvier diskusjonsfora med medstudenter Skrivekurs en innføring i juridisk metode for skriftlig framlegging Øvingsoppgaver skriftlige innleveringer som gjennomgås av jurister Examen philosphicum Ordinær gjennomføring Alternativ gjennomføring av Ex. phil Innlevering av karakterutskrift for bestått Ex. phil Informasjon og kommunikasjonskanaler It s learning E-post SMS Evalueringer Diverse info Semesteravgift til studentsamskipnad Studentbevis... 20

3 Tilgang Lovdata Tilgang idunn.no Tilgang Gyldendal Rettsdata Bibliotek i Trondheim Reservering av grupperom Fagbøker Norli bokhandel Kompendium SiT Råd For økt mestring av studentlivet Mestringskurs Helsesøster på campus Helsestasjon for seksuell helse Foreningskurs Lykkepromille Studieadministrasjonen Pensum og læringskrav JUS 1111 Privatrett I Oversikt over JUS 1211 Privatrett II vårsemester Ofte stilte spørsmål... 36

4 1. Innledning Siden 2011 hatt vi hatt et samarbeid med Høgskolen i Molde om studietilbudet Bachelor i rettsvitenskap i regi av Folkeuniversitetet i Trondheim. Vi har nylig fått beskjed fra Høgskolen i Molde om at de har besluttet å ikke videreføre samarbeidet for nye studenter som skulle startet til høsten. Dette på grunn av nye/endrede krav fra myndighetene. Vi beklager dette på det sterkeste. Jusstudietilbudet i Trondheim har eksistert i snart 45 år, og har i årenes løp stadig tilpasset seg endringer som skjer innenfor den offentlige utdanningssektoren, og spesielt i forhold til de universitetene som tilbyr jusutdanning. For deg som har søkt studiet studieåret 2015/16 vil vi kunne tilby følgende undervisningsopplegg: Ordinær undervisning etter UiTs studieplaner for studenter med opptak ved UiT Undervisning tilpasset studieplan for 1. avdeling på master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT). Dette undervisningstilbudet vil være aktuelt for deg som har opptak/studieplass ved UiT, men som av ulike årsaker ønsker å bo og studere i Trondheim. Dette studieopplegget er identisk med slik studiet er gjennomført de siste 4 årene. Eksamen avlegges ved UiT, herunder obligatoriske oppmøter og øvelser. Studenter med opptak ved UiT vil få egne seminarer og oppfølging. Undervisning tilpasset UiOs studieplaner for 1.avdeling eksamen som privatist Undervisning tilpasset studieplan for 1. avdeling på master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Du vil da ta eksamen som privatist ved UiO, i Oslo. Dette studietilbudet vil være aktuelt for alle som har generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse, men som ikke har opptak/studieplass ved UiT. Slik ordningen er i dag må du få opptak via Samordnet opptak for å komme videre på master i rettsvitenskap ved UiO. Se muligheter for videre påbygning via Folkeuniversitetet Midt-Norge nedenfor. MERK: Særlige viktige frister ved oppmelding som privatist ved UiO, se punkt 3 nedenfor. Muligheter for 3-årig bachelor i rettsvitenskap For å kunne videreføre jusstudietilbudet i Trondheim, vil vi innen fristen 1. september i år, søke NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om egen akkreditering/godkjenning av et 3 årig høyskoletilbud med bachelor i rettsvitenskap. Vi har forventninger om at en godkjennelse av dette studietilbudet vil foreligge i god tid før neste studieår starter høsten 2016, men vi kan selvsagt ikke gi noen garanti om dette nå. Om/når vi blir gitt en slik godkjennelse vil vi kunne tilby et tilpasset studietilbud, som gjør det mulig for de som starter som privatister på 1.studieår H15/V16 å innpasse dette i en 3-årig bachelor i rettsvitenskap hos oss. Muligheter for videre studier til master i rettsvitenskap (jurist) Når det gjelder faglig innhold vil vårt 3-årige bachelorstudium ligge tett opp til studiet master i rettsvitenskap ved UiT, og tilsvarer de 3 første årene der. Dette vil innebære at det kan søkes såkalt lokalt opptak ved UiT, og søke innpasning for de 3 studieårene med fullført bachelor i rettsvitenskap. Dette forutsetter at det er ledige plasser ved UiT på det aktuelle studieåret. Studenter vil kunne gå direkte videre på 2.avdeling ved UiO dersom man søker samordnet opptak (på grunnlag av karakterene fra videregående skole) etter 1.året og får opptak.

5 Det er også under utvikling/oppbygging egne 2-årige masterprogrammer i rettsvitenskap ved de juridiske fakultetene, og det er forventet at dette vil være tilgjengelig å kunne søke seg videre på for de som fullfører en bachelor i rettsvitenskap, både hos oss og andre som har dette studietilbudet.

6 2. Student med opptak ved UiT For deg opptak ved UiT vil informasjon vedr ny privatistordning ikke være relevant. Se derfor bort i fra informasjon pkt 3, 11 og 12 i denne Studieguiden. Hovedsiden for master i rettsvitenskap ved UiT finner du her: https://uit.no/studietilbud/program?p_document_id=274286

7 3. Privatist UiO - Studieopplegg og eksamen Studenter som starter på jusstudier ved Folkeuniversitetet Midt-Norge høsten 2015 får all undervisning hos oss, men avlegger sine eksamener ved Universitetet i Oslo. Timeplaner for forelesninger, seminargrupper og kollokvier finner dere i læringsportalen It s learning. Likeså undervisningsmateriell som disposisjoner, powerpointer og øvingsoppgaver. For nærmere informasjon om den pedagogiske oppbyggingen av undervisningen se punkt 4. Eksamensoppmelding ved UiO 1. året er delt i to emner, hhv JUS 1111 Privatrett I med eksamen høst 2015 og JUS 1211 Privatrett II med eksamen vår All praktisk informasjon rundt selve eksamen vil linkes opp i It s learning. Det er imidlertid svært viktig at studentene allerede nå merker seg fremgangsmåte og tidsfrister for oppmelding til eksamen. Disse fristene er endelige. Frist for å melde seg opp til eksamen JUS 1111 Privatrett I (høstsemester) JUS 1211 Privatrett II (vårsemester) Frist for etterregistrering av generell studiekompetanse/realkompetanse: 1. september 1. februar 1.august For å bli registrert som privatist må du: melde deg til eksamen innen 1.februar / 1.september semesterregistere deg innen 1.februar / 1.september betale semesteravgift innen 1.februar / 1.september Dette gjør du via UiOs nettbaserte tjeneste, Søknadsweb. Det vil automatisk bli registrert at du ikke har studierett, men skal være privatist på den eksamen du har meldt deg til. UiO krevet at man betaler et privatistgebyr for å avlegge eksamen. Beløp tilsvarende gebyret refunderes fra Folkeuniversitetet Midt-Norge i god tid før forfall. VIKTIG! For å kunne melde deg opp til eksamen som privatist må du være registrert med generell studiekompetanse ved UiO, eller du må ha fått godkjent realkompetanse. Mange er automatisk forhåndsregistrert med dette via samordna opptak. Er du ikke registrert med generell studiekompetanse, kan du få dette registrert ved å søke om å bli enkeltemnestudent i kultur-, språk- og samfunnsfag innen fristen 01.august. For å finne ut om du er registrert med generell studiekompetanse eller må laste opp vitnemålet ditt følg fremgangsmåten i punkt 3.3.

8 Fremgangsmåte registrering eksamen Veiledningen er laget for deg som vil søke om å bli enkeltemnestudent eller privatist, og viser hvordan du registrerer en søknad i SøknadsWeb ved UiO. Du starter søknadsregistreringen på forsiden til SøknadsWeb (lenken er trykkbar) 1. Skriv inn fødselsnummeret ditt 2. Besvar regnestykket 3. Klikk på Logg inn 1) Hvis du aldri har søkt via UiO tidligere Hvis du aldri har søkt opptak tidligere, får du opp bildet «Nyregistrering». 1. Registrer navn og e-postadresse 2. Lag en PIN-kode for bruk i SøknadsWeb 3. Registrer riktig statsborgerskap 4. Når du har registrert alle opplysningene, klikk på OK-Lagre

9 2) Hvis du har søkt opptak tidligere Hvis du har søkt opptak tidligere, kommer du til et bilde der du kan logge på med PIN-kode Du har tre valg: 1. Har du en PIN-kode fra før, taster du inn denne og klikker på Login PIN 2. Vil du opprette en ny kode for bruk i SøknadsWeb, klikk på lenken 'Opprett PIN-kode for bruk i SøknadsWeb' 3. Har du en PIN-kode fra før som du har glemt, klikk på Send ny PIN-kode med e-post I bildet «Personinformasjon» må du registrere flere personopplysninger. Her kan du også sjekke om du er registrert med generell studiekompetanse ved Universitetet i Oslo. 3) Hvis du IKKE er registrert med generell studiekompetanse Du ser tydelig om du er registrert med GSK da vil det stå merket her: 1. Skriv inn adresse, telefonnummer og e-postadresse

10 2. Velg målform 3. Svar på spørsmålet om du har høyere utdanning fra et annet lærested enn UiO eller ikke 4. Siden du ikke er registrert med generell studiekompetanse ved UiO, står det ingen tekst om generell studiekompetanse her. Det betyr at du må laste opp studiekvalifiserende dokumentasjon senere i søknaden 5. Når alle opplysninger er registrert, klikk på OK-Lagre 4) Hvis du ER registrert med generell studiekompetanse 1. Skriv inn adresse og telefonnummer og e-postadresse 2. Velg målform 3. Svar på spørsmålet om du har høyere utdanning fra et annet lærested enn UiO eller ikke 4. Siden du er registrert med generell studiekompetanse, trenger du ikke laste opp dokumentasjon på dette. Hvis du skal søke på emner i informatikk og realfag, må du laste opp dokumentasjon på spesielle opptakskrav. Dette gjør du senere i søknadsregistreringen 5. Når alle opplysninger er registrert, klikk på OK-Lagre

11 Registrer søknad Du er nå kommet til selve søknadsregistreringen. Du må gjennom flere trinn før du er ferdig med å registrere søknaden din. Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Tekstfeltet på dette bildet inneholder informasjon om hvordan du skal fylle ut søknaden din. Det er viktig at du leser denne informasjonen. Nederst i bildet finner du tabellen der du velger søknadsalternativer.

12 1. Du kan velge mellom søknadsalternativene 'Emner i kultur-, språk- og samfunnsfag', 'Emner i realfag' og 'Emner i informatikk'. Som jusstudent skal du velge; 1499 Emner i kultur- språk og samfunnsfag. 2. Når du har valgt søknadsalternativ, klikk på OK-Lagre Last opp evt. dokumentasjon I bildet 'Opplasting av dokumentasjon' kan du laste opp dokumentasjonen som er nødvendig for behandlingen av søknaden din. Her laster du f. eks vitnemålet ditt eller realkompetansepapirene dine, dersom du ikke er registrert med generell studiekompetanse i hht tidligere skjermbilde. Bilde 1 Du kan velge mellom å laste opp utdanning, praksis og andre dokumenter. Du må fylle ut feltene markert med rød stjerne i vinduet som åpnes. 1. Var du IKKE registrert med generell studiekompetanse, må du laste opp dokumentasjon på generell studiekompetanse eller realkompetanse. 2. Har du ikke generell studiekompetanse og fyller 25 år eller mer i opptaksåret, må du i tillegg fylle ut og laste opp Skjema for studiekompetanse. Du fyller ut skjemaet i nettleseren, og det er viktig at du oppgir emnene du vil bli vurdert for. Lagre skjemaet på maskinen din før du laster det opp.

13 3. Hvis du var forhåndsregistrert med generell studiekompetanse, kan du gå videre i søknaden uten å laste opp dokumentasjon. Bilde 2 For å komme videre og avslutte søknaden din, klikk på Gå til kvitteringsside Søknaden din er nå ferdig registrert, og du kommer til en kvitteringsside med informasjon om hva du skal foreta deg videre. Du får også kvitteringen tilsendt til den e-postadressen du har registrert. Tidspunkt for eksamen Eksakte eksamensdatoer er ikke vedtatt ennå, men erfaringsmessig er eksamenene lagt til: JUS 1111 Privatrett I desember JUS 1211 Privatrett II - juni

14 4. Undervisning - Pedagogisk oppbygning Forelesninger gir deg god oversikt over pensum Forelesningene gir en generell innføring i de ulike fagene. De gir en oversikt over sentrale problemstillinger og regelverk som skal danne grunnlaget for mer dypdykk i de ulike temaer. Her presenteres hovedprinsipper og de mest sentrale bestemmelsene i faget. Det fokuseres videre på hensynene bak reglene. Et godt tips her er at du gjerne leser gjennom noe av stoffet på forhånd, da foreleser opplyser hva som vil bli behandlet neste gang. Videre er det viktig at du tar med lovsamlingen hver gang. Ha alltid den oppslått og bli kjent med hvor reglene finnes, da lovsamlingen er et av de få hjelpemidler du kan ta med på eksamen. Regler for hvordan du kan innarbeide lovsamlingen din med henvisninger og understrekninger finner du i studiehåndboken på og vil bli gjennomgått i undervisningen. Forelesningen danner rammen for seminarer og selvstudium. Seminarer dypdykk i ulike temaer i mindre grupper med egen seminarleder På seminarene vil vi gå mer konkret til verks i ulike temaer og her vil du få en mer aktiv rolle. Deltagerne deles ofte opp i mindre grupper som diskuterer og samarbeider om de oppgavene som deles ut. Resultatene blir presentert i plenum, og fører ofte til livlige diskusjoner! Dette gjør seminarene spennende, lærerike og dagsaktuelle. Dette gir også en god trening i muntlig fremstilling som er en del av eksamensformen. Seminarene foregår i Folkeuniversitetet Midt-Norges lokaler i Trondheim/Ålesund. Nettstudentene logger seg inn på egne virtuelle klasserom, se egen info utsendt til nettstudenter. Kollokvier diskusjonsfora med medstudenter Vi tilbyr 10x2 timer med veileder for opplæring i kollokviearbeid. Disse veiledningene holdes av studenter fra 3. studieår og 4. avdeling og har oppstart i oktober. En kollokviegruppe kan bestå av 2-10 personer. Deltakelse i en slik gruppe har mange positive effekter. Du blir kjent med medstudenter og du får muligheten til å diskutere faglige tema, studiemetode og oppgaveløsing. Ofte vil du oppleve at dere har de samme utfordringene og enkelte grupper holder sammen gjennom hele studiet og gjør også mye sosialt sammen. Samhold og felleskap er viktig både når studiet går lekende lett, men også når konsentrasjon og motivasjon blir satt på prøve. Enkelte studenter føler ikke behov for kollokviegrupper. Men det kan være lurt å få tilbakemelding på om du er på rett vei i lesingen fra andre studenter. Husk at faglig kunnskap også tilegnes ved at du slipper deg løs og diskuterer med andre!

15 Kollokviegruppene kan reservere grupperom i Folkeuniversitetet Midt-Norges lokaler i Trondheim/Ålesund. For nettstudentene vil det bli opprettet egne virtuelle klasserom til dette, se egen info utsendt til nettstudenter. Skrivekurs en innføring i juridisk metode for skriftlig framlegging Skriving av oppgaver er en stor og naturlig del av studiet, og helt avgjørende for eksamenssituasjonen. Kunnskap må kunne formidles gjennom god juridisk metodikk for å oppnå gode resultater og Folkeuniversitetet Midt-Norge avholder skrivekurs for å utvikle nettopp dette. Vårt råd er at du tidlig lærer deg måten å skrive oppgaver på, og at du følger dette gjennom hele studiet. Skriveferdighetene utvikles etter hvert, og skrivekursene tidlig i studiet danner grunnlaget for å presentere juridiske kunnskaper på en god måte. Dette vil du også få bruk for i arbeidslivet etter endt studium. Øvingsoppgaver skriftlige innleveringer som gjennomgås av jurister Innlevering av øvingsoppgaver er en uvurderlig del av det å lære seg juridisk skriving. Oppgavene rettes av jurister og leveres tilbake med skriftlige kommentarer. Ved tilbakelevering gjennomgås oppgaven av læreren i plenum. Den juridiske metode skiller seg litt fra hvordan du tradisjonelt sett løser skole- og studieoppgaver - å benytte seg av dette tilbudet er den beste måten å tilegne seg skriftlig juridisk metode på. Du får muligheten til å levere øvingsoppgaver under hele studiet. Oppgavene blir vurdert ut fra faglig nivå, metodiske kunnskaper, språk og disponering. Det er helt avgjørende å utvikle gode ferdigheter på disse områdene, og vi anbefaler deg derfor å løse flest mulig oppgaver. De studenter som oppnår de beste resultatene er gjerne de som skriver mange oppgaver.

16 5. Examen philosphicum Alle studenter som skal starter på studiet i rettsvitenskap ved Folkeuniversitetet Midt-Norge skal avlegge Ex. phil 10 studiepoeng i løpet av første studieår. For å kunne avlegge eksamener på andre studieår må Ex. Phil være bestått og karakterutskrift innlevert. Ordinær gjennomføring Den tradisjonelle gjennomføringen er at våre jusstudenter avlegger eksamen i Ex. phil distriktsvarianten (EXPH6001) ved NTNUs campus i Trondheim. Denne eksamenen er todelt med hhv Del I Filosofi og vitenskapsteori og Del II Logikk og argumentasjonsteori. Se for informasjon og pensum/læringsmål. For nettstudenter og studenter ved Campus Ålesund; se punkt Alternativ gjennomføring av Ex. phil nedenfor. Undervisning Undervisningen til Ex.phil distriktsvarianten er inkludert i din ordinære timeplan som du får utdelt første skoledag. Eksamen Selve eksamen i Ex.phil distriktsvarianten avlegges via NTNU. Dette betyr at du selv må sørge for å melde deg opp til eksamen via NTNUs søknadsweb. Eksamensdato høst 2015 Lørdag 12.desember Oppmelding til eksamen i EXPH6001 NB: Frist for å melde seg på eksamen i ex. phil er 1.september/1.februar. Link for side til å melde seg opp: https://www.ntnu.no/studier/soknadsweb Trykk på linken «logg inn på søknadsweb» Lag en personlig kode (4-siffer) Fyll ut personlig informasjon Ex.phil hører til 9825 Humanistiske fag EXPH6001 er eksamenskoden for distriktsvarianten Om du får opp beskjed om at du ikke er registrert med generell studiekompetanse/realkompetanse, betyr dette at også NTNU behøver dokumentasjon på dette. Det laster du opp i søknadsweb eller sender pr post:

17 NTNU Studieavdelingen Opptakskontoret 7491 Trondheim Merk: Privatistadgang EXPH6001 jusstudent Søkerne får svar på eksamensoppmeldingen ved NTNU per e-post innen 30. september / 28. februar Har du problem med registreringen til Ex. phil, ta kontakt med eksamenskontoret ved NTNU: Telefon: e-post: Alternativ gjennomføring av Ex. phil Nettstudenter og studenter ved campus Ålesund har tre alternativ: 1. Følge undervisningen til EXPH6001 distriktsvarianten via Folkeuniversitetet Midt-Norge og dra til Trondheim for å avlegge eksamen sammen med de andre i desember. 2. Finne en Ex.phil variant (10 sp) ved en høgskole/universitet nær hjemstedet ditt og melde deg opp til eksamen der. Universitetet i Tromsø har f. eks en nettbasert variant. 3. Nettbasert studium ved Universitetet i Oslo. Dette er et åpent, gratis og nettbasert studium. Eksamen for dette studiet avlegges ved UiO og du må selv ta ansvar for både oppmelding og gjennomføring. Link til faget: Innlevering av karakterutskrift for bestått Ex. phil Så snart du har bestått Ex. phil bestiller du karakterutskrift fra det studiestedet du har tatt eksamen hos, og sender inn til Folkeuniversitetet Midt-Norge. Sendes enten scannet i farger til: eller pr post til: Folkeuniversitetet Midt-Norge, Pb 2116, 7411 Trondheim

18 6. Informasjon og kommunikasjonskanaler Alle studenter i rettsvitenskap ved Folkeuniversitetet Midt-Norge benytter seg av IT-verktøy i studietiden. Blant annet bruker vi It s learning læringsportal, og nettstudenter benytter en egen videoportal for elektroniske forelesninger. Du vil motta en mail fra oss med informasjon om brukernavn og passord etc. It s learning It s learning er en elektronisk læringsportal hvor du finner alt av undervisningsmateriell, timeplaner og viktige beskjeder fra administrasjon eller lærere. Her leverer du også inn, og får tilbakemeldinger på øvings- og semesteroppgavene dine. It s learning er vår primære kommunikasjonskanal med deg som student. Det er derfor ditt ansvar å logge inn jevnlig og holde deg oppdatert på viktig informasjon. Første gangs pålogging: Logg deg inn her: https://fu.itslearning.com Det kan være lurt å legge denne adressen som en favoritt i browseren din. Legg inn ditt brukernavn og passord som du har fått tilsendt ved skolestart. Vel inne i portalen må du finne klasserommet ditt som heter:

19 «1.avdeling jus 2015/2016 Folkeuniversitetet Midt-Norge» Inne i rommet kan du navigere litt rundt for å bli kjent med systemet. Det er intuitivt, og for å komme tilbake til utgangspunktet er det bare å trykke på huset øverst til venstre og gå inn i faget på nytt. Videre finner du følgende viktige funksjoner: Fagdashboard - en oversikt over alle nye hendelser og beskjeder. Se «siste endringer» til høyre for de siste tillagte elementene. Fagmapper i venstre marg finner du mapper med de ulike fagområdene, f. eks avtale- og kjøpsrett. Her finner du alt av tilhørende undervisningsmateriale. Innleveringsmapper - i venstre marg finner du også mapper hvor du skal levere inn forskjellige oppgaver som øvingsoppgaver og semesteroppgaver. Disse er merket med innleveringsdato og er tidsstyrte. Tidsfristene som er satt er endelige. Lenker her publiserer forskjellige nyttige internettlenker som f. eks lovdata, idunn.no, UiO, eksamensoppmelding etc.

20 Merk: I It s learning finnes også en såkalt meldingsfunksjon (som en intern e-post) denne vil IKKE bli besvart av studieadministrasjonen. Alle henvendelser av faglig/studieadministrativ art bes sent til E-post I tillegg til It s learning er e-post den viktigste kommunikasjonsmåten mellom deg som student og studieadministrasjonen. Faktura blir også sendt elektronisk pr mail. Det er derfor svært viktig at vi til enhver tid har din riktige mailadresse. SMS Av og til har vi behov for å gi korte og viktige beskjeder raskt ut til studentene, for eksempel ved sykdom hos foreleser. I slike tilfeller benyttes SMS. I henhold til studiehåndboken har du som student plikt til å varsle administrasjonen om du endrer bostedsadresse eller telefonnummer slik at vi til enhver tid har oppdatert kontaktinfo. Sjekk It s learning og e-post daglig. Evalueringer Folkeuniversitetet Midt-Norge tilstreber høy kvalitet i tilbudet til våre studenter. For å oppnå dette er vi helt avhengige av deres tilbakemeldinger og har derfor fortløpende evalueringer av fag, forelesere og administrasjon. Vi oppfordrer på det sterkeste alle våre studenter til å besvare disse.

21 7. Diverse info Semesteravgift til studentsamskipnad Er du campusstudent i Trondheim må semesteravgiften betales til Studentsamskipnaden i Trondheim, SIT (alternativt til annen studentsamskipnad). Semesteravgiften er en avgift som universiteter og høgskoler er lovpålagt å kreve inn til driften av Studentsamskipnadene, og brukes blant annet til å finansiere velferdstilbudet til studentene. For høstsemesteret 2015 er semesteravgiften kr. 510,-. Semesteravgiften skal betales inn til konto: NB: Merk betalingen med JUS: studentens fornavn, etternavn og fødselsnummer (11 siffer). Betalingsfrist er 1.september - denne fristen er ufravikelig! Betalt semesteravgift må også registreres ved UiO for deg med opptak som privatist. Se her for mer informasjon: Alternativt kan man betale til annen studentsamskipnad nærmere hjemstedet for eksempel Studentsamskipnaden for Sunnmøre eller studentsamskipnaden for Oslo og Akershus, Studentbevis Alle studenter må ha eget studiebevis. Dette vil bli utstedt av Folkeuniversitetet Midt-Norge. Fotograferingen til dette studiebeviset vil skje tirsdag fredag i uke 33 i tidsrommet kl , 2 etg, rom Frostating II i Folkeuniversitetet Midt-Norges lokaler. Husk å medbringe legitimasjon til fotograferingen. Studenter i Ålesund og nettstudenter må sende inn passbilde med kopi av legitimasjon. Dette sendes til følgende adresse: Folkeuniversitetet Midt-Norge, Postboks Trondheim For å få utlevert studiebeviset må kvittering for betalt semesteravgift til studentsamskipnaden forevises i resepsjonen (sendes pr mail for Ålesund/nettstudenter). Studiebeviset må alltid være med på forelesninger og seminar. Tilgang Lovdata Alle våre studenter får tilgang til Her finner du lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen - EMD. Informasjon om hvordan du logger deg inn her vil bli lagt ut i It`s Learning.

22 Tilgang idunn.no idunn.no er Nordens ledende database for fagtidsskrifter. Som student ved Folkeuniversitetet Midt- Norge har du tilgang til tidsskriftene «Jussens venner» og «Lov og rett». Du logger inn på forsiden med brukernavn: fumidtnorge og passord: student123 Tilgang Gyldendal Rettsdata Alle våre studenter får tilgang til Her finner du lover, kommentarutgaver til lover, relevante artikler og fagsamlinger fra sentrale juridiske instanser og redaktørene er gjerne utøvende advokater, dommere eller professorer. Informasjon om hvordan du logger deg inn her vil bli lagt ut i It`s Learning. Bibliotek i Trondheim Gunnerusbiblioteket har i en årrekke vært brukt av jusstudentene i Trondheim. Lesesalen inneholder blant annet juridisk litteratur, rettspraksis og alle relevante forarbeider til lover. Besøksadresse Åpningstider Kalvskinnsgt. 1B Mandag-torsdag: Fredag: Tlf: Lørdag og søndag : stengt Fax: For åpningstider i eksamensperioden se Epost:

23 Reservering av grupperom Så langt vi har kapasitet kan dere studenter booke klasserom og grupperom til selvstudier/kollokvievirksomhet ved Folkeuniversitetet Midt-Norge, Trondheim - Dronningensgate 10 og Ålesund - Spjelkavikveien 42. Rom bookes ved henvendelse til resepsjonen eller per e-post Fagbøker Norli bokhandel Folkeuniversitetet Midt-Norge har avtale med fagbokavdelingen ved Norli bokhandel i Nordre, Trondheim og Norli bokhandel på Moa gård i Ålesund. Her vil du kunne kjøpe riktig pensum iht fagplanen. Alternativt kan du bestille pensum i din lokale bokhandel eller via nettbokhandel. Kompendium En del av pensumartiklene er trykket opp i egne kompendier som fås i resepsjonen ved Folkeuniversitetets lokaler i Trondheim. For nettstudenter kan disse bestilles ved å sende en e-post til Oppgi fullt navn, hvilket kompendium du ønsker og du vil motta kompendiet i posten i løpet av noen dager. Kopiavgiften på 400,- dekker dette.

24 8. TJ F TJ F er Jusstudiet i Trondheims egen studentforening og du vil få automatisk medlemskap gjennom studieavgiften. TJ Fs mål er å ivareta hver enkelt jusstudents faglige og sosiale interesser og bidra til å gi studietiden et kvalitetsmessig og meningsfylt innhold. TJ F legger vekt på skape et inkluderende og godt fellesskap for studentene. Målet skal nås gjennom dialog mellom styret og studentene, ved at hver avdeling velger sin representant til styret. Studentene utøver gjennom sin representant innflytelse på styrets avgjørelser. Gjennom studieåret gjennomfører studentforeningen ulike typer faglige og sosiale arrangementer slik som: fadderuke, skrivekurs, karrieredag, nyttårsball, torsdagspils, ukentlige fotballtreninger, eksamensfest, 17.mai-feiring, Åre-tur, hytte-turer etc. Studentforeningen vil i løpet av kort tid arrangere valg av en tillitsvalgt og en vararepresentant for 1. studieår. «Vi i studentforeningen ønsker deg velkommen som ny jusstudent og ser fram til å ta i mot deg i vårt gode miljø! Aleksander Rygh Pedersen, Leder TJ F» Mer info TJ F:

25 9. SiT Råd For økt mestring av studentlivet. Mestringskurs Sliter du med å ta ordet i forsamlinger, eller er du rett og slett veldig stressa og trenger å lære noen gode avslapningsteknikker? Hos SiT kan du delta på en rekke ulike kurs, for eksempel Ta ordet, Tidsplanlegging, Stressmestring, Kurs i depresjonsmestring, Sorg grupper, mm. Mestringskursene er populære og vi vet at mange har hatt stor nytte av å være med. For mer informasjon og påmelding se Helsesøster på campus Problemene føles ofte mindre hvis man deler de med noen. Derfor har SiT Råd egne helsesøstere på noen utvalgte campus. Samtaletema kan for eksempel være stress og prestasjonskrav, ensomhet, kosthold, fysisk aktivitet, alkoholvaner, søvn, seksuell helse mm. For mer informasjon om tid og sted for helsesøstertilbudet på campus, se Helsestasjon for seksuell helse På Gløshaugen legesenter er det helsestasjon betjent med to helsesøstre og lege. Denne er åpen hver onsdag fra kl Her kan du få hjelp til det meste innenfor seksuell helse som testing av klamydia og mykoplasma, undersøkelse ved symptomer på andre seksuelt overførbare infeksjoner, veiledning ved spørsmål om abort, prevensjonsveiledning og resepter på prevensjonsmidler. For mer informasjon se Foreningskurs I Trondheim har vi en svært aktiv frivillighetskultur blant studentene. Det å ta på seg frivillig verv i tillegg til å være en aktiv student kan for noen være en utfordring. Vi bistår med kurs og egenutvikling. Eksempel på tema er regnskap, ledelse, retorikk / presentasjonsteknikk, tidsplanlegging, stressmestring mm.

26 For mer informasjon og påmelding se Lykkepromille Lyst til å lære mer om lykkepromille, eller å gjøre noe med drikkekulturen i din studentforening? Vi tilbyr gratis kurs og workshoper for studentforeninger. Vi holder kurs i "Den nødvendige samtalen" og workshop om å utvikle alkoholpolicy/kjøreregler for alkohol. Vi kan også holde foredrag om lykkepromille, og kurs for faddere. For mer informasjon se

Studieguide 2015/2016

Studieguide 2015/2016 Folkeuniversitetet Midt-Norge Studieguide 2015/2016 Vi er glade for at du har valgt å studere her hos oss. I denne studieguiden vil du få vite litt mer om oss, studiet du har valgt, samt praktisk informasjon

Detaljer

Studieguide 2015/2016

Studieguide 2015/2016 Folkeuniversitetet Midt-Norge Studieguide 2015/2016 Vi er glade for at du har valgt å studere her hos oss. I denne studieguiden vil du få vite litt mer om oss, studiet du har valgt, samt praktisk informasjon

Detaljer

Emneplan for Juss og ledelse studieåret 2014-2015

Emneplan for Juss og ledelse studieåret 2014-2015 Side 1/9 Emneplan for Juss og ledelse studieåret 2014-2015 SC-BED101 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk Scandinavian College of New York HØST/VÅR 1. LÆRINGSUTBYTTE Det er viktig

Detaljer

Juss og ledelse studieåret 2013-2014

Juss og ledelse studieåret 2013-2014 Side 1/8 Juss og ledelse studieåret 2013-2014 SC-BED101 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk Scandinavian College HØST/VÅR 1. LÆRINGSUTBYTTE Det er viktig å kunne sette bedriften

Detaljer

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE 2014/2015 STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE Studieplan og fagplanene er vedtatt ved Høgskolen i Molde i tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Høgskolen

Detaljer

Orientering om første studieår (1. avd.)

Orientering om første studieår (1. avd.) Orientering om første studieår (1. avd.) Fadderuka 2013 Professor John Asland Velkommen til rettsstudiet! Rettssystemene er som puslespill Målsetningen med studiet er ikke å legge hele puslespillet, men

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

Orientering om første studieår (1. avd.)

Orientering om første studieår (1. avd.) Orientering om første studieår (1. avd.) Fadderuka 2012 Førsteamanuensis ph.d. John Asland Velkommen til rettsstudiet! Rettssystemene er som puslespill Målsetningen med studiet er ikke å legge hele puslespillet,

Detaljer

Velkommen til Det juridiske fakultet!

Velkommen til Det juridiske fakultet! Velkommen til Det juridiske fakultet! INNHOLD: UNDERVISNINGSOVERSIKT I UKE 33, 1. 4. STUDIEÅR... 2 BEKREFTELSE AV UTDANNINGSPLAN I STUDENTWEB 1. STUDIEÅR... 3 SEMINARUNDERVISNING I EXFAC OG EX.PHIL. HØSTEN

Detaljer

Sjekkliste for nye studenter ved UMB

Sjekkliste for nye studenter ved UMB Sjekkliste for nye studenter ved UMB 1: Gå til https://athene.umb.no 2: Semesterregistrer deg (side 3-4) 3: Endre sone 1 og sone 2 passord (side 6-11) 4: Bli kjent med Athene (side 12-32) (f.eks fronter,

Detaljer

1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no.

1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no. studiesamtale? Send mail til info@treiderjus.no resse: www.treiderjus.no info@treiderjus.no e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO : 24 14 97 55 TreiderJus er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Å studere ved Universitetet i Oslo Ansvar for egen læring. Fulltid = 37,5 timer! Du er selv ansvarlig for å ta riktige emner og sørge for at du gjør det som kreves

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Største utfordring å få sammenheng mellom Læringsutbytte UL-metoder tester /eksamen Høstsemester 19 uker uke 33-51 Vårsemester

Detaljer

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo Studiekonsulent Monika Birkeland Program for dagen Studiekonsulenten informerer om studieprogrammet og gir praktisk informasjon Smakebitsforelesninger

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: PMR Dato: 05.07.2012 Deres ref.: Vår ref.: Forslag om endring av plassering av faget menneskerettigheter på 1. studieår Bakgrunn for forslaget om flytting

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok 2013/2014 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Det nærmere studium av kontrakters innhold når det bl.a. gjelder lovgivningen om kjøp og andre spesielle avtaletyper er lagt til kontraktsrett II

Det nærmere studium av kontrakters innhold når det bl.a. gjelder lovgivningen om kjøp og andre spesielle avtaletyper er lagt til kontraktsrett II Kontraktsrett I Emnekode: BRV110_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

Spørsmål og svar - master

Spørsmål og svar - master Spørsmål og svar - master Her finner du ofte stilte spørsmål om mastergradene Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr. OPPTAK Hvordan kan jeg søke om opptak? Før du kan bestille et kurs må du søke om opptak

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 5 GENERELL STUDIEINFORMASJON INFORMASJONSKILDER Innsida It s learning Studentweb Studentepost Studieinformasjon på nett www.ntnu.no NTNUs intranett. Dette er en kanal for

Detaljer

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Studieretningens oppbygging 90-gruppe 40-gruppe 30-frie Exphil/exfac. NORAM Kultur-/samfunnsfag Frie emner Exphil/fac Oppbygging Forside Institutt for

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Prosjektledelse og prosjektadministrasjon 10 stp.

Prosjektledelse og prosjektadministrasjon 10 stp. Fagakademiet inviterer til studiemodulen Prosjektledelse og prosjektadministrasjon 10 stp. Jobber du i et helseforetak, en kommune eller i statlig virksomhet, og har lyst til å utvide og formalisere kompetansen

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2017. Årsstudium i JUS Bachelor i JUS. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014-2017. Årsstudium i JUS Bachelor i JUS. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014-2017 Årsstudium i JUS JUS Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Side 2/60 Endringshistorikk

Detaljer

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Dette er modul 2 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng.

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

Velkommen til Årsenhet i realfag

Velkommen til Årsenhet i realfag Velkommen til Årsenhet i realfag Mandag 15. august 10.00: Velkommen v/ Solveig og Hanne 11:00: Informasjon fra MN-studieinfo v/ Marianne 11.45: Registrering i Studentweb/ omvisning i Realfagsbiblioteket

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Dekani vedtak om studieordningen 17. juni 2010.

Dekani vedtak om studieordningen 17. juni 2010. Dekani vedtak om studieordningen 17. juni 2010. Det vises til fakultetsstyrevedtak 10. juni 2010 for rammer og kompetanse. 1. Fag og emner i studieårene rekkefølge, størrelse, plassering og navn: Etter

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

DELRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE

DELRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE DELRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE I Bakgrunn Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap nedsatte den 1. september 2015 en arbeidsgruppe for å vurdere innholdet

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1. Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1. Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1 Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Ola Mestad, «Rettens kilder og anvendelse»,

Detaljer

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Kommunal Kompetanse, Region Midt, inviterer til studiet Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon fra institutt, fakultetet eller andre ved NTNU, blir lagt ut

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp)

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Informasjon fra MN-studieinfo. 14. august 2017 Marianne Jacobsen

Informasjon fra MN-studieinfo. 14. august 2017 Marianne Jacobsen Informasjon fra MN-studieinfo 14. august 2017 Marianne Jacobsen Hva skjer ved studiestart 2017 14. august: informasjon, treffe faddere og velkomstseremoni 17. august: hovedfrist for å søke opptak til undervisning

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Pensumliste/kursbeskrivelse Tingsrett for landmålere (10065)

Pensumliste/kursbeskrivelse Tingsrett for landmålere (10065) Pensumliste/kursbeskrivelse Tingsrett for landmålere (10065) 1. samling: 6. 8. september 2010, Oslo 2. samling: 19. 21. november 2010, Bergen 3. samling: 24. 26. januar 2011, Trondheim 4. samling: 8. 10.

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1 Høst 2012 Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 Teori Utkast til sensorveiledning, JUR1000 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, dag 1 tidsbruk

Detaljer

Velkommen til. IN1010 Objektorientert programmering Våren 2018

Velkommen til. IN1010 Objektorientert programmering Våren 2018 Velkommen til IN1010 Objektorientert programmering Våren 2018 Idag: 1. time: Om IN1010 2. time (+ i morgen og neste uke): Om Java og objekter i Java 1 Stein Gjessing, Siri Jensen og Dag Langmyhr Universitetet

Detaljer

Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Introduksjonsforelesninger oppstart ordinær undervisning Tirsdag 11. august: kl. 10.15-14.00

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i pedagogikk Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Vi har forventninger til deg! Vi

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier!

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! https://youtu.be/kzoajjpw0fi Hva er program for Asia- og Midtøsten-studier? 8 studieretninger på bachelornivå: India-studier med hindi India-studier med sanskrit

Detaljer

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Program Orienteringsmøte: Velkommen ved undervisningsleder Katrine Fangen Presentasjon av masterprogrammet Praktisk informasjon og viktige frister Spørsmål? Presentasjon

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll.

Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr. 13.03.17. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Tekst 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Ordinær studie- og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

ABC om Studentweb, Mine studier, IT, nettsider osv

ABC om Studentweb, Mine studier, IT, nettsider osv ABC om Studentweb, Mine studier, IT, nettsider osv Nele De Vos og Anne Westheim MED-studieinfo og Studieseksjonen 8. august 2017 Tatt opp 4. august? Du har ikke studierett ennå = du er ikke registrert

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJON HØSTEN 2013

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJON HØSTEN 2013 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJON HØSTEN 2013 Innhold Velkommen til Akademiet Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider og dørkode Leksehjelp

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi. Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen

Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi. Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen Møteplan: Velkommen ved Professor Trine Waaktaar utdanningsleder

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2017. Bachelor i Jus og ledelse. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014-2017. Bachelor i Jus og ledelse. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014-2017 Jus og ledelse Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Side 2/59 Endringshistorikk Dato

Detaljer

Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Introduksjon av andre studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Introduksjonsforelesninger oppstart ordinær undervisning Mandag 11. august kl 10.15-12.00

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer