"Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld"

Transkript

1 "Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatikk, åben utdannelse, Aalborg Universitet (UiAA) 2005 Vedleggsfortegnelse Vedlegg 1 Innledning til spørreundersøkelse Vedlegg 2 Spørreskjema i internettversjon Vedlegg 3 QuestBack versjon, svar på spørreundersøkelsen (17 sider) Vedlegg 4 Intervjuguide forundersøkelse Vedlegg 1 Innledning til spørreundersøkelse (3 sider)

2

3

4

5 Vedlegg 2 Spørreskjema i internettversjon (7 sider)

6

7

8

9

10

11

12 :07:36 Gravide og deres bruk av e-kommunikasjon Published from to responses (2245 unique) 1. Er du mann eller kvinne a Mann b Kvinne ,5 % 98,5 % Hvor gammel er du? a b ,1 % 17,3 % c ,6 % d e ,7 % 9,7 % f ,4 % g ,3 %

13 :07:37 4. Hvor bor du? a NordNorge b Trøndelag ,8 % 9,3 % c Vestlandet ,2 % d Sørlandet e Østlandet ,3 % 49,5 % f Utlandet 43 1,9 % Nærmere om bosted a Storby (eksempel: Bergen, Tromsø) b Mindre by (eksempel: Porsgrunn, Bodø, Fredrikstad) ,7 % 29,4 % c Bygd /tettsted (eksempel: Tynset, ,9 % Hadeland, Jæren) Hva er din høyeste fullførte utdannelse? a Grunnskole b Videregående skole ,4 % 34,1 % c Høyskole/Universitet til og med 4 år ,7 % d Høyskole/Universitet mer enn 4 år ,8 %

14 :07:39 7. Hvor mange egne barn har du? a 0 b ,1 % 44,4 % c ,5 % d 3 e ,5 % 1 % f 5 og flere 12 0,5 % Hva er din status for øyeblikket? a Jeg er gravid b Jeg prøver å bli gravid % 7,6 % c Ingen av delene ,4 % Hvor langt er du kommet i graviditeten? a 1.trimester b 2.trimester ,8 % 42,8 % c 3.trimester ,5 %

15 :07: Bruker du nettbank? a Ja b Nei ,3 % 5,7 % Angi hvilken e-kommunikasjon du har benyttet i kontakten med helsepersonell i forbindelse med nåværende eller siste svangerskap. Hopp over hvis du ikke er eller har vært gravid a Lege b Jordmor ,7 % 3,1 % c Sykehus 38 1,8 % d Ikke benyttet ,4 %

16 :07: SMS-meldinger a Lege b Jordmor ,4 % 2,8 % c Sykehus 1 0 % d Ikke benyttet ,9 % MSN messenger / chat a Lege b Jordmor ,1 % 0,7 % c Sykehus 5 0,2 % d Ikke benyttet ,1 % Nettsteder som f.eks. BarniMagen.com a Lege b Jordmor ,4 % 32,7 % c Sykehus 89 4,2 % d Ikke benyttet ,3 %

17 :07: Hjemmesider for legesenter / helsestasjon / sykehus a Lege b Jordmor ,4 % 10,5 % c Sykehus ,9 % d Ikke benyttet ,6 % Hva har du hatt kontakt om via e-kommunikasjon a Generell info om helse og svangerskap b Generelle spørsmål om mitt svangerskap % 0 % c Utveksling av info om konkrete symtomer / 0 0 % situasjoner i mitt svangerskap d Avtaler om time, konsultasjon, prøvetaking, resept e Svar på prøver / undersøkelser % 0 % Beskriv hva du deltar i / har deltatt i på nettet i forbindelse med svangerskap a Diskusjonsgrupper b Live chat (gruppe) % 26,9 % c Live chat (en til en) ,9 %

18 :07: Utveksler du / utvekslet du informasjon om svangerskapet med andre gravide via e-post? a Ja b Nei ,8 % 68,2 % Oppgi ca antall pr. uke a 1-5 b ,4 % 18,8 % c ,6 % d e over ,2 % 6,9 % SITUASJON 1:Du er nettopp blitt gravid, og ønsker kontakt med lege/jordmor for å få informasjon om svangerskapsundersøkelser og svangerskapskurs. Hvilken kontaktform ville du helst valgt? a b SMS ,2 % 1,6 % c Chat 23 1,6 % d telefonkontakt e konsultasjon ,4 % 27,2 %

19 :07: SITUASJON 2: Gravid 32 uke. Siste 2 dager har du hatt mindre fosterbevegelser enn tidligere. Du føler umiddelbart behov for å komme i kontakt med jordmor eller lege for å snakke om dette.hvilken kontaktform ville du helst valgt? a b SMS % 2,3 % c Chat 37 2,6 % d telefonkontakt e konsultasjon ,4 % 43,7 % SITUASJON 3: Gravid 12 uke. Du har hatt hard mage en stund og vil bruke naturmedisiner mot dette. Før du begynner vil du først ha råd fra din jordmord eller lege.hvilken kontaktform ville du helst valgt? a b SMS ,2 % 4,6 % c Chat 79 5,6 % d telefonkontakt e konsultasjon ,7 % 5,8 %

20 :07: SITUASJON 4: Gravid - 6 uke. Du har observert utflod med spor av blod. Du lurer på om dette er uvanlig for gravide, og ønsker kontakt med jordmor/lege for å få informasjon og råd.hvilken kontaktform ville du helst valgt? a b SMS ,4 % 3,1 % c Chat 75 5,3 % d telefonkontakt e konsultasjon ,7 % 24,4 % SITUASJON 5: Gravid i 24 uke. Du har hodepine, er kvalm, er litt hoven i bena og det flimrer for øynene. Du ønsker raskt kontakt med din jordmor eller lege for å spørre om du trenger behandling.hvilken kontaktform ville du helst valgt? a b SMS ,7 % 2,8 % c Chat 38 2,7 % d telefonkontakt e konsultasjon ,4 % 34,4 %

21 :07: I hvor stor grad er du enig i følgende påstand:det er viktig at gravide får fri tilgang til å lese journalen sin i et fremtidig elektronisk helsekort. a Very Unsatisfied b Unsatisfied % 0,6 % c Indifferent 133 5,9 % d Satisfied e Very Satisfied ,2 % 72,3 % I hvor stor grad er du enig i følgende påstand:det er viktig at gravide får anledning til å skrive egne notater i et fremtidig elektronisk helsekort. a b c d e Very Unsatisfied Unsatisfied Indifferent Satisfied Very Satisfied ,1 % 5 % 28,9 % 29,8 % 35,3 % 10

22 :07: I hvor stor grad er du enig i følgende påstand:økt bruk av e-kommunikasjon i svangerskapsomsorgen vil redusere behovet for å få time hos jordmor/lege i svangerskapsperioden a Very Unsatisfied b Unsatisfied ,9 % 14,3 % c Indifferent % d Satisfied e Very Satisfied ,4 % 21,4 % Savnet du noe i denne undersøkelsen, gi oss gjerne et tips. Jeg ville gjerne hatt muligheten til å legge inn bestilling av time pr e-post. Pr i dag må jeg få tak i legesekretær/jordmor over telefon, og de har så dumme telefontider. Savner et alternativ ang å lete seg frem til svar på spørsmål på internett. Det finnes jo mange som har lurt på de samme sakene tidligere på Dr. online for eksempel. Hvis muligheten hadde vært til stede for å kontakte lege/jordmor via e-post hadde jeg helt klart benyttet meg av dette i svangerskapet. I stedet følte jeg at de var ganske utilgjengelige da man kun kan ringe på anviste tider etc. Det ble enklere å benytte diskusjojnsforum på nettet når jeg lurte på noe... På spørsmål mde situasjonsbeskrivelser hadde det vært aktuelt å velge flere svaralternativer! Håper at elektronisk helsekort ikke skal erstatte det meget viktige kontakten med jordmor, heller skal være en suplement til det!!! Jeg synes at leger kunne være mer tilgjengelige på e-post, de er vanskelige å få kontakt med når en trenger det! I disse situasjonene der vi skulle velge kommunikasjonsform er det valgt utifra at lege / jordmor hele tiden var tilgjengelig på chat Det er enkelte opplysninger på helsekort pr i dag, som ikke bør være der! Eks dette om aborter osv! Tilgjengeelig info om fødsel og barsel tiden som del av e kort for gravide. Kontakt pr e mail istedet for telefonkontakt angående en del spørsmål under graviditet forutsetter at responsen er rask ellers ville jeg ikke ha blitt beroliget Hadde gjerne sett at man hadde mulighet for å kommunisere med lege/jordmor/sykehus via mail og få info via hjemmesider/mail, men prøvene man tar hos lege/jordmor får man ikke tatt elektronisk...:-) Ville kanskje vært mer positiv til bruk av e-post om jeg visste at jeg ville få svar innen en halvtime. Slik det er nå, er det liten sjans for at min lege ville gjort noe slikt. Ha det med som en forutsetning i spørreundersøkelsen? Hvis e-post kommunikasjon ville lede til at man raskt fikk svar og at man rask kom til konsultasjon hvis det er noe som kan være alvorlig, så ville e-post alternativet være mest hensiktsmessig også ved de alternativene hvor jeg har krysset av konsultasjon. Tror uansett at både lege, jordmor og ikke minst kontakt med trygdekontoret hadde vært mer smidig med hjelp av e-post. Sms og chat er ikke så viktig, men en fin bonus på nettsider som barnimagen.no. Tror ikke helt på at man skal kutte ut de ordinære kontrollene hos jordmor i svangerskapet, til fordel for e- kommunikasjon.. Men e-komm. kan brukes som et veldig bra supplement til dette kanskje det burde være med et spørsmål om noen ville benyttet seg av å sende spørsmål til lege/jordmor på eller sms For meg har det ikke vært mulighet til å få kontakt med lege, jordmor og sykehus på annen måte enn pr telefon eller ved konsultasjon. De har verken mobil nr eller e-post. Mye viktig informasjon om ulike sykehus og fødestuer er nå lagt ut på internett. Dette tror jeg blir en stadig viktigere informasjonskilde for gravide som f.eks. skal velge fødested (for oss som har et valg) og for mere basal informasjon om svangerskap og fødsel. I tillegg gir nettsteder som f.eks. Barn-i-Magen gravide et større nettverk enn før. Jeg ønsker å påpeke at hadde vært svaret på flere av dere spørsmål, hvis jeg hadde trodd at jeg ville få svar like fort som ved en telefonsamtale. Desverre ser jeg i mange andre sammenhenger, at en kan få svar etter flere 11

23 :07:52 dager. For at dette skal fungere må være en prioritet, da er det et helt utmerket kommunikasjonsmedie. På lik linje som telefon. Super tilbud. Det bør vurderes hvorvidt jordmor omsorg kan forekomme uten ansikt til ansikt kontakt! Det er jo fremgang med e-kommunikasjon. Men likevel når en er usikker og bekymret, vil en helst prate på telefon eller møte personlig. I tilfelle beskjeden ikke har nådd frem. Og i tilfelle det er et akutt tilfelle. Det kan være flott å ha muligheten til å kunne skrive egne notater om ønsker i forhold til fødsel for eksempel da jeg syntes det var for tidlig å skrive ned dette da vi var på ultralyd. Mulighet til å skrive inn forslag til innhold i journalen, dvs. hva slags type informasjon man ønsker å skrive inn om sin egen journal. Et spørsmål om "dersom det hadde vært utviklet et elektronisk legemiddelkort for gravide, ville du ha ønsket å bruke det?" (Fra sint til smilende fjes) synes det er viktig å påpeke at for min egen del var den nætheten med jordmor viktig for mitt svangerskap.. synes det var godt å se og kjenne den personen som ga meg råd og jeg skulle stole på. Savnet kanskje en oppfordring til hvordan du kan bruke slik kommunikasjon i forbindelse med lege og jordmor. Når di på legen ikke tar tlf tviler jeg på at di leser e mail På spørsmålet om hvilken type elektronisk kontakt jeg har benyttet i forhold til lege, sykehus og jordmor, måtte jeg svare ikke benyttet på nesten alle fordi ingen av disse tilbyr noe annet enn konsultasjoner. Hadde tilbudet eksistert hadde jeg sikkert benyttet meg av f.eks hjemmesider eller e-post... Savner derfor muligheten til å svare: ville benyttet meg av dette dersom det fantes... Ta med om man generelt er for eller i mot innførsel av e-kommunikasjon, og for eller i mot at e-komm. skal ersatte deler av dagens praksis med 12 svangerskapskontroller. Dere sier ikke noe om det er tilfelle at det blir færre kontroller. Hva med urinprøver osv.? Det positive med e-kommunikasjon er at man slipper å vente dager på time, og dermed får hjelp raskere. Jeg er for muligheten til å kontakte lege/jordmor pr epost (brukte selv epost med privat jordmor). Enkle spørsmål er greitt å heller snakke om på nettet. Det vil også korte ventetider/koste staten mindre. Det negative er at noen spørsmål lettere kan besvares i en konsultasjon, og man får en dialog. Noen ganger skjønner ikke den gravide selv hvor kritisk tilstanden er. Jeg er skeptisk til at e-konsultasjon blir hovedkonsultasjon, fordi noen situasjoner kan bare oppfattes som kritiske av lege/jordmor når de ser pasienten sin, og fordi det da kan dreie seg om livet til barnet/moren. Jeg synes at e-kommunikasjon skal brukes som et EKSTRA hjelpeapparat, og i mindre grad erstatte dagens praksis (som for de fleste betyr FÅ timer hos lege/jordmor - i feriene f.eks., er det ikke alltid lett å få timer, eller hvis man har en lege/jordmor som ikke jobber i full stilling. Jeg hadde bare vikarer og privatpraktiserende de siste 3 månedene av mitt første svangerskap, og fikk ikke "fyllt opp" kvoten med 12 kontroller, noe jeg ikke syns noe om, da jeg hadde komplikasjoner). Jeg kan se for meg at staten, pga. lavere kostnader, vil bruke e-komm. for å senke antall svangerskapskontroller, og det synes jeg er negativt. Det kunne kanskje være av en viss betydning hvor mange som har mulighet til e-post hjemmfra. De fleste har jo denne muligheten på arbeidsplassen, men det er ikke sikkert at alle har denne muligheten hjemme. Hei, jeg vil bare poengtere at elektronisk kommunikasjon uansett ikke kan erstatte konsultasjonen som kommunikasjonsmiddel når det virkelig gjelder. Vi snakker tross alt om kroppslige fenomener og følelser. Men når det gjelder mer generell informasjon tror jeg det er en veldig god idé å bruke e-kommunikasjon i større grad. Fylte ut et svar til, kun for å kommentere at det gies ut natusan produkter som gevinst. Sykehusene har sluttet å gi ut disse, da det er avdekket store mengder med hormonendrende stoffer i disse. Ikke særlig bra da at disse sendes ut til nybakte mødre. Savner spørsmål om hva folk syns om at den personlige kontakten med lege/jordmor blir mindre som følge av mer elektronisk kontakt. Veldig mye info angående svangerskap kan leses på ulike nettsteder (på alle språk). Kvaliteten på disse nettstedene er vanskelig å bedømme for ufaglærte. Samtidig foregår mye utveksling av erfaringer etc. på debattsider der privatpersoner skriver innlegg. Kvaliteten på disse rådene er også vanskelig å bedømme og innleggene skjer oftest anonymt. Det kan være en idè å se på hvor mye info gravide får fra slike usikre kilder og hvordan dette påvirker deres hverdag samt viktigheten i å ha tilgang til kvalifisert personale via internett for å demme opp for det behovet som i dag dekkes via usikre kilder. mer ultralyd Jeg synes det er viktig for gravide som har f.eks kroniske sykdommer at viktig informasjon i forbindelse med dette blir registrert ett sted slik at denne informasjonen kommer ut til alle berørte parter og at den på denne måten bare må opplyses om en gang. Vil presisere at økt valgmulighet er viktig...og at mulighetene er betjente (å sitte i tlf i nærmere 25min for å vente på endelig kontakt frister lite om det er noe viktig en ønsker å vite) Jeg synes ikke alle spørsmålene var så godt formulert eks spørsmålet om hvordan man bruker nettsteder. Er det å lese på Barn i Magen-sidene å konsultere jordmor? Særdeles tendensiøs undersøkelse og vil være helt verdiløs utover å fremme undersøkerens sysnspunkt. Undersøkeren bør ta utdannelse i forskningsprotokoller DET SKULLE VÆRT SPØRMÅL OM SIVILSTAND, OM DU FORTSATT STUDERTE ELLER VAR I JOBB. 12

24 :07:52 Andre store fordeler med e-kommunikasjon er når du bor "på landet" slik som meg. Når du er 30 uker på vei er det ikke alltid like gøy å måtte sykle 6 km hver vei ned til jordmor for en rutineundersøkelse en gang i uken(jeg har ikke bil). Da er det bedre om en kan ha kontakt over f.eks . Mulighet for kommentarer til de enkelte spm kanskje. Valg ev e-kommunikasjon avhenger veldig av responstiden. For meg er det det samme om kommunikasjonen med jordmor/lege går gjennom chat, mail eller telefon bare man er sikret relativt raskt svar. Et par av spørsmålene var uklare, da jeg for eksempel har surfet en masse på nettet etter informasjon, men ikke har hatt direkte kontakt med lege, jordmor eller sykehus på nett. Ellers kunne det være en god ide med lettere tilgang på kvalifisert hjelp når man har "bagateller" å spørre om. Det vil nok få ned antall konsultasjoner. Lykke til med prosjektet! For min del har BIM's gullsmokken gjort at svangerskapskontroll har føltes overflødig dette svangerskapet, og har vært holdt på det minimale. Det burde gå smidigere å redusere antall kontroller, hvis muligheten for elektronisk kontakt med helsepersonell økes. Derimot bør den elektroniske tjenesten vært gratis for alle gravide, som andre helsetjenester for gravide. Jeg savnet bruk av nettsider, dvs. søk på nettet/oppslag uavhengig av chat, som valg i de ulike situasjonsbeskrivelsene ovenfor. Jeg er førsgtegangsfødende. Synes derfor det er greit med konsultasjoner, men det er godt mulig dette er anerledes dersom man har født før. Spørsmål ang. bruk av e-kommunikasjon i etterkant av fødsel. Jeg tror dette vil bli særlig relevant fordi dette er en periode der det ofte er behov for svar på spørsmål til alle tider på døgnet. Ønskelig med samme type e-kommunikasjon mellom bruker og helsesøster, lege, osv.. og noen å spørre til råds med tanke på trygdesystemet.. rettigheter..arbeidsliv..permisjon. Jordmora vet ikke noe om denne sida av saken, men det hadde vært fint med linker til noen som kunne ha svart på slike spørsmål på en chat også, selv om det er litt på sida av saken..men at man har et sted hvor man kan stole på å bli veiledet mot riktig informasjon, så virker det avstressende også. ingen svangerskap er like, så er vel forskjellige behov alle har. kanskje mere om bruk av internettsidene som omhandler graviditet/fødsel/barsel/småbarnstiden. syns forøvrig det var en fin undersøkelse Gjennom elektronisk helsekort og færre timer hos lege/jordmor, hvordan skape et personlig forhold/kjemi til helsepersonell som man må forholde seg til under rutinekontroller?dette ser jeg på som en utfordring med mer bruk av nett. For å sende e-post må jeg være sikker på å få svar i løpet av et par timer. Det stoler jeg ikke på i dag. Tror ikke så mange leger bruker e-post mot pasientene sine. Kunne vært greit å skrive litt mer detaljert ved siden av rekkene med ansikter på denne siste siden. Kan bli litt lite nyansert, liksom... Det burde vært kommentert hva som er årsaken til at man ikke har vært i kontakt med lege/jordmor/sykehuset via e- post iløpet av svangerskapet. I mitt tilfelle har ikke lege/jordmor/sykehus tilbud om å kontakte dem via e-post. Så sant det handler om MIN helse, er /nett det beste forumet. Er det fare for (eller jeg føler det er fare for) mitt barns (fosters) helse, ønsker jeg konsultasjon. Så svangerskapsplager mm kan gjerne gjøres via nett. Supert! Litt kor\kva ein vil gjer ved vanlige spørsmål som dukker opp gjennom svangerskapet som ein kanskje skulle hatt svar på akkurat då:) Nei ikke noe jeg kommer på. vi ønsker fortsatt å kan gå til jordmor, viktig å kan prate med noen du ser ikke bare på data!!! godt med en jordmor som lytter og forstår når man har problemer under graviditet!!! Hva med bruk av web camera? Mange gravide bruker hjemmesider som f.eks barnimagen.com og snartmamma.com. Her finner vi det meste vi lurer på. Kanskje dette kunne vært et svaralternativ når Dere lurer på hva vi ville gjort når du oppstår f.eks hodepine og kvalme i svangerskapet?.. Jeg ser alltid om jeg finner svaret på internett før jeg ringer en evt. jordmor eller lege. Lykke til med undersøkelsen! Håper vi får elektronisk helsekort! Aspektet med personsikkerhet ifm utveksling av elektronisk infomasjon. Tryggheten i en kombinasjon mellom e- kommunikasjon og personlig kontakt er sikkert den beste løsningen. I en enten eller situasjon villle jeg aldri ha byttet bort den personlige kontakten. Det er viktig å ikke redusere konsultasjonene, men en e-post tjeneste i tillegg er kjempefint. Å ha elektronisk journal er veldig lurt, da man i noen tilfeller kan ha behov for hjelp andre steder enn i nærhet av hjemmet, og da kanskje ikke har med gravidjournalen. Det å slippe å "drasse" på personlige papirer under hele svangerskapet ville vært deilig! E-journal kan lette samarbeid mellom lege-sykehus, har erfaring med at kommunikasjonen gikk tregt. synes at fokus på elektronisk kontakt er fin. Men dette er førstehåndskontakt. synes spørsmålet burde vært utformet mer mot det. For mange av tilfellene ville jeg brukt chat først, og regner jo da med at man eventuelt blir sendt videre av helsepersonell. Kunne gjerne vært et spørsmål ang bruk av nettsteder som barnimagen.com og babyverden.no. 13

25 :07:52 Når en lurer på småting, kan det vere greitt at en kan sende e-post til lege/jordmor -f.eks om noke er greitt å ete. Kriteriet må vere at ein kan forvente svar rimelig kjapt, og ikkje etter 2-3 veker. Kanskje lege/jordmor burde få 1 time til disposisjon til slikt dersom det vert nødvendig? Ang spm om hvilken kommunikasjonsform jeg ville valgt for å få informasjon om svangerskapsomsorg/kontroller ville jeg nok først sett etter generell info på nettet, men dette var ikke et alternativ. Jeg valgte e-post alternativet, men det gjelder bare dersom jeg har lett tilgang til e-post adressen via internett. Grunnen til at jeg ikke benyttet meg av e- kommunikasjon med lege, jordmor eller sykehus var at det ikke var noe alternativ. Hadde det vært det ville jeg valgt det heller enn telefon. Hvor mye bruker du elektronisk post til vanlig? Sikkerhet vedr journaler En kominasjon av elektroisk helsekort og møte med lege og jordmor hadde vært aktuelt!! Tror gravide føler at det er viktig å snakke personlig med jordmor/lege i svangerskapsperioden. Det gir en trygghet. Men et elektronisk helsekort i tillegg høres ut som en veldig god idè og vil nok være til stor nytte for både gravide og helsepersonell. Vanskelig å forstå hvor man skulle krysse av i forbindelse med spørsmålet "hvilken kontakt.." Forsto ikke hvor man skulle krysse av når en har brukt sider som barn i magen. Oppfølging etter at en er kommet hjem fra sykehuset kunne gjerne ha kommet via e-post. På denne måten kunne en i ro og fred skrevet ned spørsmålene som er mange og som en lett glemmer når en kommer på første kontroll. E-post er å foretrekke fremfor sms. Sms blir for personlig igjen. svarte ikke på ett av spørsmålene for noe så enkelt som leste informasjon var ikke en av rubrikkene, det syns jeg er litt klønete! Kan ikke akkurat si at jeg savner noe, men e-kommunikasjon vil aldri kunne erstatte det å snakke med et menneske. Når det gjelder kontakt pr , chat eller SMS, så vil jo det avhenge av hvor raskt man får svar fra lege/jordmor. Og så er det jo kanskje et tankekors, om utdannede jordmødre spesielt vil sitte å svare på mail/sms hele dagen, eller om de ønsker kontakt med de gravide. økt bruk av e-kommunikasjon for svar på bekymringer som kan være begrunnet/ubegrunnet og opplysninger fra helsestasjon/sykehus/jordmor vil lette trykket på helsepersonell samt gjøre det lettere å ta kontakt tidligere ved mistanke om at noe er galt. Men det er viktig at en slik økt kommunukasjon ikke går ut over de vanlige kontrollene. kanskje et spørsmål om vi finner informasjon om graviditet og fødsel på internett. Hvem man snakker med mest, lege, jordmor, eller sykepleier, evt andre kunne vært spørsmål om man burde få mulighet til å kontakte det sykehuset ma ville føde på (der man kan velge) over e-post. her er det så mye frem og tilbake over tlf, og det hadde vært bedre å få skriftelig info Savner at en kan skrive kommentarer på hvorfor en svarer som en gjør på spm som en svarer på. Jeg fek vil jo ha telefon kontakt med lege eller jordmor om jeg hadde trodd noe var galt for å få ett raskt svar. Men kanskje noen av de andre alternativene hadde vært kjappere,men jeg vet jo ikke hvordan de er tenkt til å fungere. MVH Eva Anette Monge Savnet at det stod hva de forskjellige ansiktene betydde. Ettersom jeg var usikker på hva de forskjellige betydde, har jeg valgt å svare i midten på alle tre spørsmålene. Men det er igrunnen kun ettersom jeg ikke visste hva som var hva. Ellers vet jeg ikke om noe konkret jeg savnet, men føler at de tre siste spørsmålene og de svaralternativene der ødelegger endel for å få frem hva jeg egentlig mener. Hva betyr de forskjellige ansiktene på de tre siste spørsmålene? Jeg skjønner ikke helt betydningen av dem, derfor føler jeg at mine svar på disse spørsmålene er litt missvisende. Høes ut som et bra tilleggsalternativ, men synes man får lite nok kontroller som det er... Spessielt nå som fler og fler venter til de er over 30 med å få barn. Kommentar til siste spørsmål; ville ikke redusert antall besøk hos jordmor, i alle fall ikke som førstegangs fødende, men synes det hadde vært et godt tilbud i tillegg. Enkelte ganger har jeg hatt spørsmål som sikkert kunne vært besvart ved hjelp av sms, eller telefon i stedet for å få lege- eller jordmortime. Det er flott at noen tar opp dette temaet. Jeg savnet å legge til noe i helsekortet mitt selv. Min fastlege er tysk og hadde åpenbart problemer med å formidle mine ønsker skriftlig. Jeg ville legge til i helsekortet at jeg hadde noe sykehusangst, at jeg var redd leger og at jeg ikke ønsket mannlige leger. Resultatet ble at jeg var redd for mannlige leger i hvite frakker. Ved å legge til noe selv får man muligheten til å ordlegge seg slik man ønsker å bli forstått. Jeg la ved en fødselsplan så beskjeden på helsekortet ble korrigert. Jeg er helt klart for nettsteder og mail/sms kontakt med jordmor/lege. Tror det vil minske behovet for svangerskapsundersøkelser betraktelig. Det meste av det jeg som gravid lurer på kunne jeg ha skrevet på mail og fått svar. Hadde ikke trengt å oppta 30 min av en stressa og fullbooket lege! Men jeg ser også viktigheten av de fysiske testene som blod og urin... Et viktig poeng med å få svar på div. spm som ble stilt her vil være tidsperspektiv. Jeg kunne godt tatt kontakt med lege på ang div. saker, men i hvilke tilfeller jeg vil velge å gjøre dette kommer an på hvor kjapt jeg får svar. I følge mine erfaringer er offentlige kontor ikke flinke med å svare raskt på henvendelser på (ikke pr telefon heller for den del, men der er det iallefall vanskeligere å utsette å svare deg...), så hvis det er noe som haster ville 14

26 :07:52 jeg pr. dags dato ikke brukt , men hvis jeg vet at det er noen som sitter og svarer på ene kontinuerlig stiller saken seg i et helt annet lys. I den forbindelse ville om det var chat, sms eller og til en hvis grad telefonkontakt være likegyldig, så lenge jeg vet at det er en profesjonell person som svarer meg raskt. Utenom dette vil jeg få sagt at jeg synes det er en flott oppgave dere holder på med og svarer gjerne på flere spm skulle det dukke opp. Lykke til! Dere kan spørre om vi har følt oss trygg/komfortabel med at alt har foregådd via , mobil og internett. Personlig får jeg en større trygghet av å prate med jordmor og lege. Da kan jeg forklare min situasjon bedre og hun/han kan stille meg spørsmål direkte uten at det blir fram og tilbake med mail og sms. ser helt grei ut den I det ene spørsmålet blir vi spurt om vi har hatt e-kommunikasjon med lege/jordmor via internettsider. Det framgår ikke hvorvidt enkelte av disse kan være betalingstjenester. Jeg synes i utgangspunktet at det bør være slik at alle får tilgang til en mest mulig ens svangerskapstjeneste og at denne, slik den er i dag, ikke er kostnadsbelagt. Jeg er positiv til innføring av et elektronisk helsekort, så sant en kan være sikret at ikke uvedkommende kan klare å få innsyn i innholdet.("hacking"?) Som flergangsfødende ser jeg at jeg ikke har det samme behovet for så direkte kontakt nå, som da jeg gjennomgikk mitt første svangerskap. Jeg har ved hvert av svangerskapene som et supplement benyttet meg av informasjonen som jeg bl.a. finner på nettstedet "barnimagen.com". Jeg vil gjerne vektlegge den personlige kontakten - spesielt med jordmor. Det kan imidlertid være svært individuelt hvor hyppig denne kontakten vil være, etter min erfaring. Lykke til med prosjektet! Spm om kva type e kommunikasjon ein deltok i stemmer ikkje med alternativa sjukehus, lege og jordmor mht nettstadar. Veit ikkkje om eg krysse riktig. hvor enkelt/vanskelig det er å få time hos f.eks jordmor-lege i storbyene fordi de er inndelt i bydeler. Da må man kontakte privat og det er dyrt. Jeg vil bare nevne at dette kan være anderledes om du er første eller flergangs fødene. Første gang du er gravid har du sterkt behov for å snakke med noen hvis det skulle være noe. Dette behovet kan sikkert bli dekket mer med e- kommunikasjon ved andre eller senere svarngerskap. For da har du gjort dette før, og har ikke så mange spørsmål. Det siste spørsmålet som er basert på om du vil redusere behover for konsultasjoner ved graviditet. Der er det stor forskjell på 1 gangs og 2 gangs graviditet. Andre gang har man tross alt vært gjennom dette. Nei... Synes det dekte det meste jeg. Jeg tror den er grei slik den er! (",) Tror ikke e-kommunikasjon kan erstatte den kontakten jordmor og pasient kan få ved direkte kontakt. Men være et hjelpemiddel for spørsmål utenom kontrollene. Jeg jobber i sv.sk.omsorgen der vi bruker datajournal. Helsekortet blir lagt inn, men vi har bare intranett-tilgang. Hvordan har dere tenkt å gjennomføre det når den gravide må inn på ulike sykehus til kontroll? Ikke alle sykehus er innstilt på å gi de ansatte internett-tilgang. Har benyttet internett mer enn det som kom frem gjennom mine svar her. Har brukt nettet for å lese andres spørsmål/svar rundt graviditet, -har funnet det meste og ikke hatt behov for noe mer direkte kontakt... Har ikke betalt noe utvidet BARNIMGAENmedlemskap, har vuredert det men ikke kommet så langt. Hadde det vært en del av det offentlige tilbudet knyttet til fastlege/helsekort hadde jeg helt klart benyttet meg mye av tilbudet. og satt stor pris på det! Noen av spørsmålene var litt utydelige, bla spørsmålet om hvilken e-kommunikasjon gravide har med helsepersonell mm. Her stemte ikke svaralternativene med spørsmålene. E-kommunikasjon kan aldri erstatte lege-/jordmorkonsultasjon, men det kan være et supplement. Spennende å se at dere bruker questback! Savnet egentlig ingenting. Ville bare meddele med dere at jeg synes dette var en flott undersøkelse! :-) Jeg tror ikke e-kommunikasjon kan erstatte noe, bare være et viktig supplement. I hvert fall i første svangerskap. e-kommunikasjon kan aldri overta den jobben og støtte som jordmor har under et svangerskap. Kanskje dere kunne ha spurt om man er villig til å gå ned på antall timer hos jordmor/lege til fordel for e-kommunikasjon? Spørsmål relatert til perioden etter svangerskapet. Mange lurer hele tiden på hvordan det blir. Ang. bekkenløsning f.eks. så kan det følge en lenge etterpå. Amming og annet utstyr er også noe 'alle' diskuterer hele tiden, og som jordmor blir spurt om. Kosthold er enda en viktig ting... Hva med utvidet helsekort som gjelder ett-to år etterpå svangerskapet? jeg mener at kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell i fremtiden må være preget av at pasienterfringene får en høyee status. Jeg vil illustre dette med at jeg ønsker at dette spørsmålet: Hva kan vi som helsepersonell lære av dine/deres erfaringer som "gravidefamilie", feks bør dette spørsmålet stilles av fastlege etter gjennomført svangerskap, og av de som assisterte under fødselen, etterat den er gjennomført. min tanke er at graden av asymmetri mellom pasient og helsepersonell av denne grunn gradevis blir redusert. dette mener jeg er naturlig i den tid vi lever i dag, føydalsamfunnet er historie. jeg håper mitt innspill kan gi inspirasjon til videre tenkning. =) En rubrikke under svarene som vi kunne fylle ut et alternativ selv. 15

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Elektronisk helsekort for gravide fra veske til skjerm er det mulig?

Elektronisk helsekort for gravide fra veske til skjerm er det mulig? Elektronisk helsekort for gravide fra veske til skjerm er det mulig? Seniorrådgiver Heidi Elisabeth D. Krossen, davinci Seniorrådgiver Brit Roland, Sosial- og helsedirektoratet Historikk -TTT Nasjonalt

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bakgrunn for prosjektet Akershus sykehusomrde % innvandrere fra Asia, Afrika,

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Bruk av sosiale medier i barnehagen. 1. Jobber du i privat eller kommunal barnehage? 2. Har barnehagen din en Facebook-side?

Bruk av sosiale medier i barnehagen. 1. Jobber du i privat eller kommunal barnehage? 2. Har barnehagen din en Facebook-side? Bruk av sosiale medier i barnehagen 1. Jobber du i privat eller kommunal barnehage? 10 9 8 7 6 5 3 68.8% 30.2% 1 1. Kommunal Privat Annet Kommunal 68,8% Privat 30,2% Annet 1, N 927 2. Har barnehagen din

Detaljer

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Oppdrag og mandat Fagråd tjenesteavtale 8 Tjenesteavtale 8; avtale mellom helseforetaket og kommunene Samarbeid om svangerskaps,-

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå?

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå? Informasjon til deg med kronisk sykdom?! Snart voksen? Hva nå? Martin! Blir du med å spille basket? Alle de andre blir med!! Snakk med oss Hmm... hva skal jeg svare? Jeg har jo lyst, men vet ikke om jeg

Detaljer

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS)

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) OPPLAG 1, 2016 NETTSIDE for barn og unge, og et nettbasert selvhjelpsprogram for barn som pårørende når mamma eller pappa har MS. 2 INNLEDNING

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

FRIDA. Livstilsamtale med gravide

FRIDA. Livstilsamtale med gravide FRIDA Livstilsamtale med gravide FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner samarbeid mellom Helsedirektoratet, KoRus vest - Stavanger og prosjektkommunene i Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes,

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

RÅD FOR KOMMUNIKASJON I KLUBB

RÅD FOR KOMMUNIKASJON I KLUBB RÅD FOR KOMMUNIKASJON I KLUBB Trenere og ledere bruker mye tid på å kommunisere i sin klubbhverdag. Informasjon, beskjeder, møteinnkallinger, endring av kamptider listen er lang og krevende. Kommunikasjonsformer

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Til deg som venter barn

Til deg som venter barn Til deg som venter barn SØ-9002 Velkommen Velkommen til føde-barselenhetene i Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Kvinneklinikken vil være med og gjøre

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide

Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide 1 Helsedirektoratet v/rådgiver Kjersti Kellner Dato 4. februar 2014 Deres ref.: 13/10865-1 Kjersti Kellner Vår ref.: MPH Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Hvordan oppfattes risiko ved bruk av legemidler og andre substanser i svangerskapet?

Hvordan oppfattes risiko ved bruk av legemidler og andre substanser i svangerskapet? Hvordan oppfattes risiko ved bruk av legemidler og andre substanser i svangerskapet? Hedvig Nordeng, 1. amanuensis, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Bakgrunn Studier fra utlandet viser: Gravide

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 Innhold Innhold... 2 Generelt... 3 Åpen side for alle... 3 Side som krever innlogging... 3

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2:

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2: Sikre passord Et passord er en kombinasjon av bokstaver og tall som du skriver inn for å få tilgang til en datamaskin eller en konto (akkurat som passordene du kan ha på nettbrett, mobiltelefoner og dataspill).

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf. Bruk av tolketjenester Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.: 91 52 60 72 Disposisjon Om kommunikasjon. Hva sier lovverket og retningslinjer

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians)

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) APPENDIX 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) Evaluering av RELIS svar vedrørende legemidler og graviditet

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

Vil ha tryggere barselomsorg

Vil ha tryggere barselomsorg 44 Norske kvinner: Vil ha tryggere barselomsorg Norske kvinner krever bedre barselomsorg. De vil ikke lenger finne seg i jordmormangel, sommerstengte fødeavdelinger og dårlig oppfølging etter fødselen.

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

SU Representanter 2014/ 2015

SU Representanter 2014/ 2015 SU Representanter 2014/ 2015 Navn Tel Mobil Mail adresse Hilde Solberg Foreldrerepresentant, mor på Andedammen. Kristian Øen Foreldrerepresentant far på Pinnsvinkroken. Silje Waktskjold Bolstad Foreldrerepresentant

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

TIME SAMME DAG. Hvordan kom vi i gang. Erling Egenæs Spes. allmenn med. Skreia Legesenter. ee Grafisk design

TIME SAMME DAG. Hvordan kom vi i gang. Erling Egenæs Spes. allmenn med. Skreia Legesenter. ee Grafisk design TIME SAMME DAG Hvordan kom vi i gang Erling Egenæs Spes. allmenn med. Skreia Legesenter ee Grafisk design Skreia Legesenter Hvem er vi? 3 fastleger i full stilling 1 turnuslege 3 legesekretærer i lett

Detaljer

Pasient- og sykepleiererfaringer med bruk av tjenesten WebChoice mot UNN

Pasient- og sykepleiererfaringer med bruk av tjenesten WebChoice mot UNN Pasient- og sykepleiererfaringer med bruk av tjenesten WebChoice mot UNN Ut med pasienten! 2. nov. 2010 Kristin Iren Jensen, studiesykepleier, UNN Eva Skipenes, sikkerhetsrådgiver, NST Eva.skipenes@telemed.no

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

TØR VI, KAN VI, VIL VI? Om ny graviditet etter tap

TØR VI, KAN VI, VIL VI? Om ny graviditet etter tap TØR VI, KAN VI, VIL VI? Om ny graviditet etter tap Førsteamanuensis Line Christoffersen, Høgskolen i Oslo og Akershus Jordmor Janne Teigen, Sykehuset Telemark HF Å ikke være praktiserende mamma er for

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Høringssvar Rapport 2.0 for Kritisk informasjon for kjernejournal -en nasjonal standard for integrasjon mot kjernejournal

Høringssvar Rapport 2.0 for Kritisk informasjon for kjernejournal -en nasjonal standard for integrasjon mot kjernejournal Helsedirektoratet Divisjon e-helse og IT Avdeling kjernejournal og e-resept Dato: 20.03.2015 Høringssvar Rapport 2.0 for Kritisk informasjon for kjernejournal -en nasjonal standard for integrasjon mot

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

AUDIT: P-PILLER. Utarbeidet av: Stine Figenschau og Kine Østnes Hanssen. På vegne av: Kull-05 Institutt for farmasi Universitetet i Tromsø

AUDIT: P-PILLER. Utarbeidet av: Stine Figenschau og Kine Østnes Hanssen. På vegne av: Kull-05 Institutt for farmasi Universitetet i Tromsø AUDIT: P-PILLER Utarbeidet av: Stine Figenschau og Kine Østnes Hanssen På vegne av: Kull-05 Institutt for farmasi Universitetet i Tromsø Hva er en audit? Audit er en revisjon Klinisk audit er en kvalitetsforbedrene

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST 0 1 FORELDREMØTET 2 Man løser ikke problemer ved å unngå dem. Man må snakke om dem. 3 Selv om det er vanskelig. 4 -Gjør det

Detaljer

Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3)

Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3) Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3) 1. INNLEDNING Det er kommunens advokat som reiser en tvangssak overfor fylkesnemnda på vegne av NAV/ rus psykisk helsetjeneste. Denne malen er ment som en huskeliste

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Innlevert av 7C ved Nord-Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2014 Vi valgte ut dette temaet

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer