"Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld"

Transkript

1 "Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatikk, åben utdannelse, Aalborg Universitet (UiAA) 2005 Vedleggsfortegnelse Vedlegg 1 Innledning til spørreundersøkelse Vedlegg 2 Spørreskjema i internettversjon Vedlegg 3 QuestBack versjon, svar på spørreundersøkelsen (17 sider) Vedlegg 4 Intervjuguide forundersøkelse Vedlegg 1 Innledning til spørreundersøkelse (3 sider)

2

3

4

5 Vedlegg 2 Spørreskjema i internettversjon (7 sider)

6

7

8

9

10

11

12 :07:36 Gravide og deres bruk av e-kommunikasjon Published from to responses (2245 unique) 1. Er du mann eller kvinne a Mann b Kvinne ,5 % 98,5 % Hvor gammel er du? a b ,1 % 17,3 % c ,6 % d e ,7 % 9,7 % f ,4 % g ,3 %

13 :07:37 4. Hvor bor du? a NordNorge b Trøndelag ,8 % 9,3 % c Vestlandet ,2 % d Sørlandet e Østlandet ,3 % 49,5 % f Utlandet 43 1,9 % Nærmere om bosted a Storby (eksempel: Bergen, Tromsø) b Mindre by (eksempel: Porsgrunn, Bodø, Fredrikstad) ,7 % 29,4 % c Bygd /tettsted (eksempel: Tynset, ,9 % Hadeland, Jæren) Hva er din høyeste fullførte utdannelse? a Grunnskole b Videregående skole ,4 % 34,1 % c Høyskole/Universitet til og med 4 år ,7 % d Høyskole/Universitet mer enn 4 år ,8 %

14 :07:39 7. Hvor mange egne barn har du? a 0 b ,1 % 44,4 % c ,5 % d 3 e ,5 % 1 % f 5 og flere 12 0,5 % Hva er din status for øyeblikket? a Jeg er gravid b Jeg prøver å bli gravid % 7,6 % c Ingen av delene ,4 % Hvor langt er du kommet i graviditeten? a 1.trimester b 2.trimester ,8 % 42,8 % c 3.trimester ,5 %

15 :07: Bruker du nettbank? a Ja b Nei ,3 % 5,7 % Angi hvilken e-kommunikasjon du har benyttet i kontakten med helsepersonell i forbindelse med nåværende eller siste svangerskap. Hopp over hvis du ikke er eller har vært gravid a Lege b Jordmor ,7 % 3,1 % c Sykehus 38 1,8 % d Ikke benyttet ,4 %

16 :07: SMS-meldinger a Lege b Jordmor ,4 % 2,8 % c Sykehus 1 0 % d Ikke benyttet ,9 % MSN messenger / chat a Lege b Jordmor ,1 % 0,7 % c Sykehus 5 0,2 % d Ikke benyttet ,1 % Nettsteder som f.eks. BarniMagen.com a Lege b Jordmor ,4 % 32,7 % c Sykehus 89 4,2 % d Ikke benyttet ,3 %

17 :07: Hjemmesider for legesenter / helsestasjon / sykehus a Lege b Jordmor ,4 % 10,5 % c Sykehus ,9 % d Ikke benyttet ,6 % Hva har du hatt kontakt om via e-kommunikasjon a Generell info om helse og svangerskap b Generelle spørsmål om mitt svangerskap % 0 % c Utveksling av info om konkrete symtomer / 0 0 % situasjoner i mitt svangerskap d Avtaler om time, konsultasjon, prøvetaking, resept e Svar på prøver / undersøkelser % 0 % Beskriv hva du deltar i / har deltatt i på nettet i forbindelse med svangerskap a Diskusjonsgrupper b Live chat (gruppe) % 26,9 % c Live chat (en til en) ,9 %

18 :07: Utveksler du / utvekslet du informasjon om svangerskapet med andre gravide via e-post? a Ja b Nei ,8 % 68,2 % Oppgi ca antall pr. uke a 1-5 b ,4 % 18,8 % c ,6 % d e over ,2 % 6,9 % SITUASJON 1:Du er nettopp blitt gravid, og ønsker kontakt med lege/jordmor for å få informasjon om svangerskapsundersøkelser og svangerskapskurs. Hvilken kontaktform ville du helst valgt? a b SMS ,2 % 1,6 % c Chat 23 1,6 % d telefonkontakt e konsultasjon ,4 % 27,2 %

19 :07: SITUASJON 2: Gravid 32 uke. Siste 2 dager har du hatt mindre fosterbevegelser enn tidligere. Du føler umiddelbart behov for å komme i kontakt med jordmor eller lege for å snakke om dette.hvilken kontaktform ville du helst valgt? a b SMS % 2,3 % c Chat 37 2,6 % d telefonkontakt e konsultasjon ,4 % 43,7 % SITUASJON 3: Gravid 12 uke. Du har hatt hard mage en stund og vil bruke naturmedisiner mot dette. Før du begynner vil du først ha råd fra din jordmord eller lege.hvilken kontaktform ville du helst valgt? a b SMS ,2 % 4,6 % c Chat 79 5,6 % d telefonkontakt e konsultasjon ,7 % 5,8 %

20 :07: SITUASJON 4: Gravid - 6 uke. Du har observert utflod med spor av blod. Du lurer på om dette er uvanlig for gravide, og ønsker kontakt med jordmor/lege for å få informasjon og råd.hvilken kontaktform ville du helst valgt? a b SMS ,4 % 3,1 % c Chat 75 5,3 % d telefonkontakt e konsultasjon ,7 % 24,4 % SITUASJON 5: Gravid i 24 uke. Du har hodepine, er kvalm, er litt hoven i bena og det flimrer for øynene. Du ønsker raskt kontakt med din jordmor eller lege for å spørre om du trenger behandling.hvilken kontaktform ville du helst valgt? a b SMS ,7 % 2,8 % c Chat 38 2,7 % d telefonkontakt e konsultasjon ,4 % 34,4 %

21 :07: I hvor stor grad er du enig i følgende påstand:det er viktig at gravide får fri tilgang til å lese journalen sin i et fremtidig elektronisk helsekort. a Very Unsatisfied b Unsatisfied % 0,6 % c Indifferent 133 5,9 % d Satisfied e Very Satisfied ,2 % 72,3 % I hvor stor grad er du enig i følgende påstand:det er viktig at gravide får anledning til å skrive egne notater i et fremtidig elektronisk helsekort. a b c d e Very Unsatisfied Unsatisfied Indifferent Satisfied Very Satisfied ,1 % 5 % 28,9 % 29,8 % 35,3 % 10

22 :07: I hvor stor grad er du enig i følgende påstand:økt bruk av e-kommunikasjon i svangerskapsomsorgen vil redusere behovet for å få time hos jordmor/lege i svangerskapsperioden a Very Unsatisfied b Unsatisfied ,9 % 14,3 % c Indifferent % d Satisfied e Very Satisfied ,4 % 21,4 % Savnet du noe i denne undersøkelsen, gi oss gjerne et tips. Jeg ville gjerne hatt muligheten til å legge inn bestilling av time pr e-post. Pr i dag må jeg få tak i legesekretær/jordmor over telefon, og de har så dumme telefontider. Savner et alternativ ang å lete seg frem til svar på spørsmål på internett. Det finnes jo mange som har lurt på de samme sakene tidligere på Dr. online for eksempel. Hvis muligheten hadde vært til stede for å kontakte lege/jordmor via e-post hadde jeg helt klart benyttet meg av dette i svangerskapet. I stedet følte jeg at de var ganske utilgjengelige da man kun kan ringe på anviste tider etc. Det ble enklere å benytte diskusjojnsforum på nettet når jeg lurte på noe... På spørsmål mde situasjonsbeskrivelser hadde det vært aktuelt å velge flere svaralternativer! Håper at elektronisk helsekort ikke skal erstatte det meget viktige kontakten med jordmor, heller skal være en suplement til det!!! Jeg synes at leger kunne være mer tilgjengelige på e-post, de er vanskelige å få kontakt med når en trenger det! I disse situasjonene der vi skulle velge kommunikasjonsform er det valgt utifra at lege / jordmor hele tiden var tilgjengelig på chat Det er enkelte opplysninger på helsekort pr i dag, som ikke bør være der! Eks dette om aborter osv! Tilgjengeelig info om fødsel og barsel tiden som del av e kort for gravide. Kontakt pr e mail istedet for telefonkontakt angående en del spørsmål under graviditet forutsetter at responsen er rask ellers ville jeg ikke ha blitt beroliget Hadde gjerne sett at man hadde mulighet for å kommunisere med lege/jordmor/sykehus via mail og få info via hjemmesider/mail, men prøvene man tar hos lege/jordmor får man ikke tatt elektronisk...:-) Ville kanskje vært mer positiv til bruk av e-post om jeg visste at jeg ville få svar innen en halvtime. Slik det er nå, er det liten sjans for at min lege ville gjort noe slikt. Ha det med som en forutsetning i spørreundersøkelsen? Hvis e-post kommunikasjon ville lede til at man raskt fikk svar og at man rask kom til konsultasjon hvis det er noe som kan være alvorlig, så ville e-post alternativet være mest hensiktsmessig også ved de alternativene hvor jeg har krysset av konsultasjon. Tror uansett at både lege, jordmor og ikke minst kontakt med trygdekontoret hadde vært mer smidig med hjelp av e-post. Sms og chat er ikke så viktig, men en fin bonus på nettsider som barnimagen.no. Tror ikke helt på at man skal kutte ut de ordinære kontrollene hos jordmor i svangerskapet, til fordel for e- kommunikasjon.. Men e-komm. kan brukes som et veldig bra supplement til dette kanskje det burde være med et spørsmål om noen ville benyttet seg av å sende spørsmål til lege/jordmor på eller sms For meg har det ikke vært mulighet til å få kontakt med lege, jordmor og sykehus på annen måte enn pr telefon eller ved konsultasjon. De har verken mobil nr eller e-post. Mye viktig informasjon om ulike sykehus og fødestuer er nå lagt ut på internett. Dette tror jeg blir en stadig viktigere informasjonskilde for gravide som f.eks. skal velge fødested (for oss som har et valg) og for mere basal informasjon om svangerskap og fødsel. I tillegg gir nettsteder som f.eks. Barn-i-Magen gravide et større nettverk enn før. Jeg ønsker å påpeke at hadde vært svaret på flere av dere spørsmål, hvis jeg hadde trodd at jeg ville få svar like fort som ved en telefonsamtale. Desverre ser jeg i mange andre sammenhenger, at en kan få svar etter flere 11

23 :07:52 dager. For at dette skal fungere må være en prioritet, da er det et helt utmerket kommunikasjonsmedie. På lik linje som telefon. Super tilbud. Det bør vurderes hvorvidt jordmor omsorg kan forekomme uten ansikt til ansikt kontakt! Det er jo fremgang med e-kommunikasjon. Men likevel når en er usikker og bekymret, vil en helst prate på telefon eller møte personlig. I tilfelle beskjeden ikke har nådd frem. Og i tilfelle det er et akutt tilfelle. Det kan være flott å ha muligheten til å kunne skrive egne notater om ønsker i forhold til fødsel for eksempel da jeg syntes det var for tidlig å skrive ned dette da vi var på ultralyd. Mulighet til å skrive inn forslag til innhold i journalen, dvs. hva slags type informasjon man ønsker å skrive inn om sin egen journal. Et spørsmål om "dersom det hadde vært utviklet et elektronisk legemiddelkort for gravide, ville du ha ønsket å bruke det?" (Fra sint til smilende fjes) synes det er viktig å påpeke at for min egen del var den nætheten med jordmor viktig for mitt svangerskap.. synes det var godt å se og kjenne den personen som ga meg råd og jeg skulle stole på. Savnet kanskje en oppfordring til hvordan du kan bruke slik kommunikasjon i forbindelse med lege og jordmor. Når di på legen ikke tar tlf tviler jeg på at di leser e mail På spørsmålet om hvilken type elektronisk kontakt jeg har benyttet i forhold til lege, sykehus og jordmor, måtte jeg svare ikke benyttet på nesten alle fordi ingen av disse tilbyr noe annet enn konsultasjoner. Hadde tilbudet eksistert hadde jeg sikkert benyttet meg av f.eks hjemmesider eller e-post... Savner derfor muligheten til å svare: ville benyttet meg av dette dersom det fantes... Ta med om man generelt er for eller i mot innførsel av e-kommunikasjon, og for eller i mot at e-komm. skal ersatte deler av dagens praksis med 12 svangerskapskontroller. Dere sier ikke noe om det er tilfelle at det blir færre kontroller. Hva med urinprøver osv.? Det positive med e-kommunikasjon er at man slipper å vente dager på time, og dermed får hjelp raskere. Jeg er for muligheten til å kontakte lege/jordmor pr epost (brukte selv epost med privat jordmor). Enkle spørsmål er greitt å heller snakke om på nettet. Det vil også korte ventetider/koste staten mindre. Det negative er at noen spørsmål lettere kan besvares i en konsultasjon, og man får en dialog. Noen ganger skjønner ikke den gravide selv hvor kritisk tilstanden er. Jeg er skeptisk til at e-konsultasjon blir hovedkonsultasjon, fordi noen situasjoner kan bare oppfattes som kritiske av lege/jordmor når de ser pasienten sin, og fordi det da kan dreie seg om livet til barnet/moren. Jeg synes at e-kommunikasjon skal brukes som et EKSTRA hjelpeapparat, og i mindre grad erstatte dagens praksis (som for de fleste betyr FÅ timer hos lege/jordmor - i feriene f.eks., er det ikke alltid lett å få timer, eller hvis man har en lege/jordmor som ikke jobber i full stilling. Jeg hadde bare vikarer og privatpraktiserende de siste 3 månedene av mitt første svangerskap, og fikk ikke "fyllt opp" kvoten med 12 kontroller, noe jeg ikke syns noe om, da jeg hadde komplikasjoner). Jeg kan se for meg at staten, pga. lavere kostnader, vil bruke e-komm. for å senke antall svangerskapskontroller, og det synes jeg er negativt. Det kunne kanskje være av en viss betydning hvor mange som har mulighet til e-post hjemmfra. De fleste har jo denne muligheten på arbeidsplassen, men det er ikke sikkert at alle har denne muligheten hjemme. Hei, jeg vil bare poengtere at elektronisk kommunikasjon uansett ikke kan erstatte konsultasjonen som kommunikasjonsmiddel når det virkelig gjelder. Vi snakker tross alt om kroppslige fenomener og følelser. Men når det gjelder mer generell informasjon tror jeg det er en veldig god idé å bruke e-kommunikasjon i større grad. Fylte ut et svar til, kun for å kommentere at det gies ut natusan produkter som gevinst. Sykehusene har sluttet å gi ut disse, da det er avdekket store mengder med hormonendrende stoffer i disse. Ikke særlig bra da at disse sendes ut til nybakte mødre. Savner spørsmål om hva folk syns om at den personlige kontakten med lege/jordmor blir mindre som følge av mer elektronisk kontakt. Veldig mye info angående svangerskap kan leses på ulike nettsteder (på alle språk). Kvaliteten på disse nettstedene er vanskelig å bedømme for ufaglærte. Samtidig foregår mye utveksling av erfaringer etc. på debattsider der privatpersoner skriver innlegg. Kvaliteten på disse rådene er også vanskelig å bedømme og innleggene skjer oftest anonymt. Det kan være en idè å se på hvor mye info gravide får fra slike usikre kilder og hvordan dette påvirker deres hverdag samt viktigheten i å ha tilgang til kvalifisert personale via internett for å demme opp for det behovet som i dag dekkes via usikre kilder. mer ultralyd Jeg synes det er viktig for gravide som har f.eks kroniske sykdommer at viktig informasjon i forbindelse med dette blir registrert ett sted slik at denne informasjonen kommer ut til alle berørte parter og at den på denne måten bare må opplyses om en gang. Vil presisere at økt valgmulighet er viktig...og at mulighetene er betjente (å sitte i tlf i nærmere 25min for å vente på endelig kontakt frister lite om det er noe viktig en ønsker å vite) Jeg synes ikke alle spørsmålene var så godt formulert eks spørsmålet om hvordan man bruker nettsteder. Er det å lese på Barn i Magen-sidene å konsultere jordmor? Særdeles tendensiøs undersøkelse og vil være helt verdiløs utover å fremme undersøkerens sysnspunkt. Undersøkeren bør ta utdannelse i forskningsprotokoller DET SKULLE VÆRT SPØRMÅL OM SIVILSTAND, OM DU FORTSATT STUDERTE ELLER VAR I JOBB. 12

24 :07:52 Andre store fordeler med e-kommunikasjon er når du bor "på landet" slik som meg. Når du er 30 uker på vei er det ikke alltid like gøy å måtte sykle 6 km hver vei ned til jordmor for en rutineundersøkelse en gang i uken(jeg har ikke bil). Da er det bedre om en kan ha kontakt over f.eks . Mulighet for kommentarer til de enkelte spm kanskje. Valg ev e-kommunikasjon avhenger veldig av responstiden. For meg er det det samme om kommunikasjonen med jordmor/lege går gjennom chat, mail eller telefon bare man er sikret relativt raskt svar. Et par av spørsmålene var uklare, da jeg for eksempel har surfet en masse på nettet etter informasjon, men ikke har hatt direkte kontakt med lege, jordmor eller sykehus på nett. Ellers kunne det være en god ide med lettere tilgang på kvalifisert hjelp når man har "bagateller" å spørre om. Det vil nok få ned antall konsultasjoner. Lykke til med prosjektet! For min del har BIM's gullsmokken gjort at svangerskapskontroll har føltes overflødig dette svangerskapet, og har vært holdt på det minimale. Det burde gå smidigere å redusere antall kontroller, hvis muligheten for elektronisk kontakt med helsepersonell økes. Derimot bør den elektroniske tjenesten vært gratis for alle gravide, som andre helsetjenester for gravide. Jeg savnet bruk av nettsider, dvs. søk på nettet/oppslag uavhengig av chat, som valg i de ulike situasjonsbeskrivelsene ovenfor. Jeg er førsgtegangsfødende. Synes derfor det er greit med konsultasjoner, men det er godt mulig dette er anerledes dersom man har født før. Spørsmål ang. bruk av e-kommunikasjon i etterkant av fødsel. Jeg tror dette vil bli særlig relevant fordi dette er en periode der det ofte er behov for svar på spørsmål til alle tider på døgnet. Ønskelig med samme type e-kommunikasjon mellom bruker og helsesøster, lege, osv.. og noen å spørre til råds med tanke på trygdesystemet.. rettigheter..arbeidsliv..permisjon. Jordmora vet ikke noe om denne sida av saken, men det hadde vært fint med linker til noen som kunne ha svart på slike spørsmål på en chat også, selv om det er litt på sida av saken..men at man har et sted hvor man kan stole på å bli veiledet mot riktig informasjon, så virker det avstressende også. ingen svangerskap er like, så er vel forskjellige behov alle har. kanskje mere om bruk av internettsidene som omhandler graviditet/fødsel/barsel/småbarnstiden. syns forøvrig det var en fin undersøkelse Gjennom elektronisk helsekort og færre timer hos lege/jordmor, hvordan skape et personlig forhold/kjemi til helsepersonell som man må forholde seg til under rutinekontroller?dette ser jeg på som en utfordring med mer bruk av nett. For å sende e-post må jeg være sikker på å få svar i løpet av et par timer. Det stoler jeg ikke på i dag. Tror ikke så mange leger bruker e-post mot pasientene sine. Kunne vært greit å skrive litt mer detaljert ved siden av rekkene med ansikter på denne siste siden. Kan bli litt lite nyansert, liksom... Det burde vært kommentert hva som er årsaken til at man ikke har vært i kontakt med lege/jordmor/sykehuset via e- post iløpet av svangerskapet. I mitt tilfelle har ikke lege/jordmor/sykehus tilbud om å kontakte dem via e-post. Så sant det handler om MIN helse, er /nett det beste forumet. Er det fare for (eller jeg føler det er fare for) mitt barns (fosters) helse, ønsker jeg konsultasjon. Så svangerskapsplager mm kan gjerne gjøres via nett. Supert! Litt kor\kva ein vil gjer ved vanlige spørsmål som dukker opp gjennom svangerskapet som ein kanskje skulle hatt svar på akkurat då:) Nei ikke noe jeg kommer på. vi ønsker fortsatt å kan gå til jordmor, viktig å kan prate med noen du ser ikke bare på data!!! godt med en jordmor som lytter og forstår når man har problemer under graviditet!!! Hva med bruk av web camera? Mange gravide bruker hjemmesider som f.eks barnimagen.com og snartmamma.com. Her finner vi det meste vi lurer på. Kanskje dette kunne vært et svaralternativ når Dere lurer på hva vi ville gjort når du oppstår f.eks hodepine og kvalme i svangerskapet?.. Jeg ser alltid om jeg finner svaret på internett før jeg ringer en evt. jordmor eller lege. Lykke til med undersøkelsen! Håper vi får elektronisk helsekort! Aspektet med personsikkerhet ifm utveksling av elektronisk infomasjon. Tryggheten i en kombinasjon mellom e- kommunikasjon og personlig kontakt er sikkert den beste løsningen. I en enten eller situasjon villle jeg aldri ha byttet bort den personlige kontakten. Det er viktig å ikke redusere konsultasjonene, men en e-post tjeneste i tillegg er kjempefint. Å ha elektronisk journal er veldig lurt, da man i noen tilfeller kan ha behov for hjelp andre steder enn i nærhet av hjemmet, og da kanskje ikke har med gravidjournalen. Det å slippe å "drasse" på personlige papirer under hele svangerskapet ville vært deilig! E-journal kan lette samarbeid mellom lege-sykehus, har erfaring med at kommunikasjonen gikk tregt. synes at fokus på elektronisk kontakt er fin. Men dette er førstehåndskontakt. synes spørsmålet burde vært utformet mer mot det. For mange av tilfellene ville jeg brukt chat først, og regner jo da med at man eventuelt blir sendt videre av helsepersonell. Kunne gjerne vært et spørsmål ang bruk av nettsteder som barnimagen.com og babyverden.no. 13

25 :07:52 Når en lurer på småting, kan det vere greitt at en kan sende e-post til lege/jordmor -f.eks om noke er greitt å ete. Kriteriet må vere at ein kan forvente svar rimelig kjapt, og ikkje etter 2-3 veker. Kanskje lege/jordmor burde få 1 time til disposisjon til slikt dersom det vert nødvendig? Ang spm om hvilken kommunikasjonsform jeg ville valgt for å få informasjon om svangerskapsomsorg/kontroller ville jeg nok først sett etter generell info på nettet, men dette var ikke et alternativ. Jeg valgte e-post alternativet, men det gjelder bare dersom jeg har lett tilgang til e-post adressen via internett. Grunnen til at jeg ikke benyttet meg av e- kommunikasjon med lege, jordmor eller sykehus var at det ikke var noe alternativ. Hadde det vært det ville jeg valgt det heller enn telefon. Hvor mye bruker du elektronisk post til vanlig? Sikkerhet vedr journaler En kominasjon av elektroisk helsekort og møte med lege og jordmor hadde vært aktuelt!! Tror gravide føler at det er viktig å snakke personlig med jordmor/lege i svangerskapsperioden. Det gir en trygghet. Men et elektronisk helsekort i tillegg høres ut som en veldig god idè og vil nok være til stor nytte for både gravide og helsepersonell. Vanskelig å forstå hvor man skulle krysse av i forbindelse med spørsmålet "hvilken kontakt.." Forsto ikke hvor man skulle krysse av når en har brukt sider som barn i magen. Oppfølging etter at en er kommet hjem fra sykehuset kunne gjerne ha kommet via e-post. På denne måten kunne en i ro og fred skrevet ned spørsmålene som er mange og som en lett glemmer når en kommer på første kontroll. E-post er å foretrekke fremfor sms. Sms blir for personlig igjen. svarte ikke på ett av spørsmålene for noe så enkelt som leste informasjon var ikke en av rubrikkene, det syns jeg er litt klønete! Kan ikke akkurat si at jeg savner noe, men e-kommunikasjon vil aldri kunne erstatte det å snakke med et menneske. Når det gjelder kontakt pr , chat eller SMS, så vil jo det avhenge av hvor raskt man får svar fra lege/jordmor. Og så er det jo kanskje et tankekors, om utdannede jordmødre spesielt vil sitte å svare på mail/sms hele dagen, eller om de ønsker kontakt med de gravide. økt bruk av e-kommunikasjon for svar på bekymringer som kan være begrunnet/ubegrunnet og opplysninger fra helsestasjon/sykehus/jordmor vil lette trykket på helsepersonell samt gjøre det lettere å ta kontakt tidligere ved mistanke om at noe er galt. Men det er viktig at en slik økt kommunukasjon ikke går ut over de vanlige kontrollene. kanskje et spørsmål om vi finner informasjon om graviditet og fødsel på internett. Hvem man snakker med mest, lege, jordmor, eller sykepleier, evt andre kunne vært spørsmål om man burde få mulighet til å kontakte det sykehuset ma ville føde på (der man kan velge) over e-post. her er det så mye frem og tilbake over tlf, og det hadde vært bedre å få skriftelig info Savner at en kan skrive kommentarer på hvorfor en svarer som en gjør på spm som en svarer på. Jeg fek vil jo ha telefon kontakt med lege eller jordmor om jeg hadde trodd noe var galt for å få ett raskt svar. Men kanskje noen av de andre alternativene hadde vært kjappere,men jeg vet jo ikke hvordan de er tenkt til å fungere. MVH Eva Anette Monge Savnet at det stod hva de forskjellige ansiktene betydde. Ettersom jeg var usikker på hva de forskjellige betydde, har jeg valgt å svare i midten på alle tre spørsmålene. Men det er igrunnen kun ettersom jeg ikke visste hva som var hva. Ellers vet jeg ikke om noe konkret jeg savnet, men føler at de tre siste spørsmålene og de svaralternativene der ødelegger endel for å få frem hva jeg egentlig mener. Hva betyr de forskjellige ansiktene på de tre siste spørsmålene? Jeg skjønner ikke helt betydningen av dem, derfor føler jeg at mine svar på disse spørsmålene er litt missvisende. Høes ut som et bra tilleggsalternativ, men synes man får lite nok kontroller som det er... Spessielt nå som fler og fler venter til de er over 30 med å få barn. Kommentar til siste spørsmål; ville ikke redusert antall besøk hos jordmor, i alle fall ikke som førstegangs fødende, men synes det hadde vært et godt tilbud i tillegg. Enkelte ganger har jeg hatt spørsmål som sikkert kunne vært besvart ved hjelp av sms, eller telefon i stedet for å få lege- eller jordmortime. Det er flott at noen tar opp dette temaet. Jeg savnet å legge til noe i helsekortet mitt selv. Min fastlege er tysk og hadde åpenbart problemer med å formidle mine ønsker skriftlig. Jeg ville legge til i helsekortet at jeg hadde noe sykehusangst, at jeg var redd leger og at jeg ikke ønsket mannlige leger. Resultatet ble at jeg var redd for mannlige leger i hvite frakker. Ved å legge til noe selv får man muligheten til å ordlegge seg slik man ønsker å bli forstått. Jeg la ved en fødselsplan så beskjeden på helsekortet ble korrigert. Jeg er helt klart for nettsteder og mail/sms kontakt med jordmor/lege. Tror det vil minske behovet for svangerskapsundersøkelser betraktelig. Det meste av det jeg som gravid lurer på kunne jeg ha skrevet på mail og fått svar. Hadde ikke trengt å oppta 30 min av en stressa og fullbooket lege! Men jeg ser også viktigheten av de fysiske testene som blod og urin... Et viktig poeng med å få svar på div. spm som ble stilt her vil være tidsperspektiv. Jeg kunne godt tatt kontakt med lege på ang div. saker, men i hvilke tilfeller jeg vil velge å gjøre dette kommer an på hvor kjapt jeg får svar. I følge mine erfaringer er offentlige kontor ikke flinke med å svare raskt på henvendelser på (ikke pr telefon heller for den del, men der er det iallefall vanskeligere å utsette å svare deg...), så hvis det er noe som haster ville 14

26 :07:52 jeg pr. dags dato ikke brukt , men hvis jeg vet at det er noen som sitter og svarer på ene kontinuerlig stiller saken seg i et helt annet lys. I den forbindelse ville om det var chat, sms eller og til en hvis grad telefonkontakt være likegyldig, så lenge jeg vet at det er en profesjonell person som svarer meg raskt. Utenom dette vil jeg få sagt at jeg synes det er en flott oppgave dere holder på med og svarer gjerne på flere spm skulle det dukke opp. Lykke til! Dere kan spørre om vi har følt oss trygg/komfortabel med at alt har foregådd via , mobil og internett. Personlig får jeg en større trygghet av å prate med jordmor og lege. Da kan jeg forklare min situasjon bedre og hun/han kan stille meg spørsmål direkte uten at det blir fram og tilbake med mail og sms. ser helt grei ut den I det ene spørsmålet blir vi spurt om vi har hatt e-kommunikasjon med lege/jordmor via internettsider. Det framgår ikke hvorvidt enkelte av disse kan være betalingstjenester. Jeg synes i utgangspunktet at det bør være slik at alle får tilgang til en mest mulig ens svangerskapstjeneste og at denne, slik den er i dag, ikke er kostnadsbelagt. Jeg er positiv til innføring av et elektronisk helsekort, så sant en kan være sikret at ikke uvedkommende kan klare å få innsyn i innholdet.("hacking"?) Som flergangsfødende ser jeg at jeg ikke har det samme behovet for så direkte kontakt nå, som da jeg gjennomgikk mitt første svangerskap. Jeg har ved hvert av svangerskapene som et supplement benyttet meg av informasjonen som jeg bl.a. finner på nettstedet "barnimagen.com". Jeg vil gjerne vektlegge den personlige kontakten - spesielt med jordmor. Det kan imidlertid være svært individuelt hvor hyppig denne kontakten vil være, etter min erfaring. Lykke til med prosjektet! Spm om kva type e kommunikasjon ein deltok i stemmer ikkje med alternativa sjukehus, lege og jordmor mht nettstadar. Veit ikkkje om eg krysse riktig. hvor enkelt/vanskelig det er å få time hos f.eks jordmor-lege i storbyene fordi de er inndelt i bydeler. Da må man kontakte privat og det er dyrt. Jeg vil bare nevne at dette kan være anderledes om du er første eller flergangs fødene. Første gang du er gravid har du sterkt behov for å snakke med noen hvis det skulle være noe. Dette behovet kan sikkert bli dekket mer med e- kommunikasjon ved andre eller senere svarngerskap. For da har du gjort dette før, og har ikke så mange spørsmål. Det siste spørsmålet som er basert på om du vil redusere behover for konsultasjoner ved graviditet. Der er det stor forskjell på 1 gangs og 2 gangs graviditet. Andre gang har man tross alt vært gjennom dette. Nei... Synes det dekte det meste jeg. Jeg tror den er grei slik den er! (",) Tror ikke e-kommunikasjon kan erstatte den kontakten jordmor og pasient kan få ved direkte kontakt. Men være et hjelpemiddel for spørsmål utenom kontrollene. Jeg jobber i sv.sk.omsorgen der vi bruker datajournal. Helsekortet blir lagt inn, men vi har bare intranett-tilgang. Hvordan har dere tenkt å gjennomføre det når den gravide må inn på ulike sykehus til kontroll? Ikke alle sykehus er innstilt på å gi de ansatte internett-tilgang. Har benyttet internett mer enn det som kom frem gjennom mine svar her. Har brukt nettet for å lese andres spørsmål/svar rundt graviditet, -har funnet det meste og ikke hatt behov for noe mer direkte kontakt... Har ikke betalt noe utvidet BARNIMGAENmedlemskap, har vuredert det men ikke kommet så langt. Hadde det vært en del av det offentlige tilbudet knyttet til fastlege/helsekort hadde jeg helt klart benyttet meg mye av tilbudet. og satt stor pris på det! Noen av spørsmålene var litt utydelige, bla spørsmålet om hvilken e-kommunikasjon gravide har med helsepersonell mm. Her stemte ikke svaralternativene med spørsmålene. E-kommunikasjon kan aldri erstatte lege-/jordmorkonsultasjon, men det kan være et supplement. Spennende å se at dere bruker questback! Savnet egentlig ingenting. Ville bare meddele med dere at jeg synes dette var en flott undersøkelse! :-) Jeg tror ikke e-kommunikasjon kan erstatte noe, bare være et viktig supplement. I hvert fall i første svangerskap. e-kommunikasjon kan aldri overta den jobben og støtte som jordmor har under et svangerskap. Kanskje dere kunne ha spurt om man er villig til å gå ned på antall timer hos jordmor/lege til fordel for e-kommunikasjon? Spørsmål relatert til perioden etter svangerskapet. Mange lurer hele tiden på hvordan det blir. Ang. bekkenløsning f.eks. så kan det følge en lenge etterpå. Amming og annet utstyr er også noe 'alle' diskuterer hele tiden, og som jordmor blir spurt om. Kosthold er enda en viktig ting... Hva med utvidet helsekort som gjelder ett-to år etterpå svangerskapet? jeg mener at kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell i fremtiden må være preget av at pasienterfringene får en høyee status. Jeg vil illustre dette med at jeg ønsker at dette spørsmålet: Hva kan vi som helsepersonell lære av dine/deres erfaringer som "gravidefamilie", feks bør dette spørsmålet stilles av fastlege etter gjennomført svangerskap, og av de som assisterte under fødselen, etterat den er gjennomført. min tanke er at graden av asymmetri mellom pasient og helsepersonell av denne grunn gradevis blir redusert. dette mener jeg er naturlig i den tid vi lever i dag, føydalsamfunnet er historie. jeg håper mitt innspill kan gi inspirasjon til videre tenkning. =) En rubrikke under svarene som vi kunne fylle ut et alternativ selv. 15

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer Veileder basert på foreldres egne erfaringer Anne-Mette Bredahl 2012 Heftets tittel: Foreldre med synshemning Veileder basert på foreldres egne erfaringer Utgitt: 2012 Utgitt av: Huseby kompetansesenter

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Rapportnummer - Åpen. Rapport. Seniorer og sosiale medier. Forfatter Marika Lüders. SINTEF IKT Nettbaserte systemer og tjenester 2011-03-11

Rapportnummer - Åpen. Rapport. Seniorer og sosiale medier. Forfatter Marika Lüders. SINTEF IKT Nettbaserte systemer og tjenester 2011-03-11 - Åpen Rapport Seniorer og sosiale medier Forfatter Marika Lüders SINTEF IKT Nettbaserte systemer og tjenester 20-03- SINTEF IKT Postadresse: Postboks 24 Blindern 034 Oslo Sentralbord: 73593000 Telefaks:

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Hvilke mestringsstrategier/mestringsressurser tar tunghørte i bruk når de begynner i jobb? Prosjektleder: Anne Marie Kjeka Anne Marie Kjeka 2015 Materialet

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Masterprosjekt 3.årsenhet

Masterprosjekt 3.årsenhet Masterprosjekt 3.årsenhet Hvilke muligheter og utfordringer står man overfor ved integrering av e-kommunikasjon som funksjon i et e- helsekort for gravide? Et prosjekt med brukervurdering av en fremtidig

Detaljer

Elektronisk registrering av måleravlesning

Elektronisk registrering av måleravlesning 1 Forord Denne rapporten er først og fremst skrevet for sensor, men kan også være aktuell for andre som har interesse for hvordan nye ideer og innovasjoner blir tatt i bruk. Rapporten beskriver en kvalitativ

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer