FAGTILBUD PÅ VIDEOKONFERANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGTILBUD PÅ VIDEOKONFERANSE"

Transkript

1 FAGTILBUD PÅ VIDEOKONFERANSE Prosedyre for tilrettelegging av fagtilbud for videokonferanse Forfatter Bodil Bach, TTC

2 Innhold Prosedyre for tilrettelegging av Fagtilbud på videokonferanse... 3 Hensikt og omfang... 3 Ansvar og myndighet Målgruppe... 3 Handling... 3 Vedlegg... 4 Vedlegg 1 Sjekkliste for tilrettelegging av Fagtilbud... 4 Vedlegg 2 Tilrettelegging av Fagtilbud med bistand fra tjenesteleverandør... 6 Vedlegg 3 Eksempel på invitasjon... 8 Vedlegg 4 - Godkjenning av Fagtilbud... 9 Vedlegg 5 Eksempel på kursbevis Vedlegg 6 Informasjon til deg som skal være deltaker på videokonferanse Vedlegg 7 - Sjekkliste for deg som skal være foreleser på videokonferanse Vedlegg 8 Eksempel på evalueringsskjema... 15

3 Prosedyre for tilrettelegging av Fagtilbud på videokonferanse Hensikt og omfang Hensikten med elæring (nettbasert kompetansetilbud inkludert videokonferanse) er å tilby mer effektiv kompetanseutvikling til ansatte 1. Prosedyren omfatter tilrettelegging av Fagtilbud på videokonferanse. Ansvar og myndighet. Tynset, Folldal og Engerdal kommune Sykehuset Innlandet HF Målgruppe Ansatte i helse- og sosialsektor i kommuner Ansatte i Helseforetak Handling 1. Opprett kompetanseansvarlig for det enkelte undervisningsopplegg 2. I planlegging kan «Sjekkliste for Fagtilbud» være nyttig verktøy (Vedlegg 1) 3. Tilrettelegging av Fagtilbud kan gjøres med bruk av verktøy fra «Kompetansepakken»: Eksempel på tilrettelegging i\i samarbeid med tjenesteleverandør av elæring (Vedlegg 2) Eksempel på invitasjon til Fagtilbud (Vedlegg 3) Godkjenning av Fagtilbud (Vedlegg 4) Eksempel på kursbevis (Vedlegg 5) «Sjekkliste for deg som er deltaker på videokonferanse» (Vedlegg 6) «Sjekkliste for deg som skal være foredragsholder på videokonferanse» (Vedlegg 7) Eksempel på evalueringsskjema for Fagtilbud (Vedlegg 8) 1 Mer informasjon om muligheter og nettbaserte kurstilbud finnes på

4 Vedlegg Vedlegg 1 Sjekkliste for tilrettelegging av Fagtilbud Oppgaver Tiltak/sjekkpunkter 1. Forankring Avklare Kompetanseansvarlig for aktuelle tilbud Hvem som skal delta i planlegging Hensikt og metode Målgrupper 2. Planlegging - praktisk Fastsettelse tidspunkt Sjekke andre tilbud og tilpasse tidspunkt ift dette Velg et fast tidspunkt for gjentakende tilbud Praktisk tilrettelegging Book møterom med videokonferanse i Outlook Avklare bevertning etc for alle møterom 3. Planlegging - innhold Utforming Program Invitasjon (Tema, tid, sted, formål, målgruppe, påmelding) Deltakerliste (tabell for registrering) Evalueringsskjema (hva evalueres, hvordan, oppsummering) Utforming kursbevis Utforming søknad om godkjenning av fagtilbud (Fagtilbud over 6 timer - sende søknad til aktuelle fagforbund, og registrere svar på søknader for hvert fagtilbud) 4. Tilrettelegging - foredragsholdere Avklare Påmelding (hvordan, når, til hvem?) Opptak/ikke opptak, redigering, tilgjengeliggjøring av opptak, bestilling av opptak Forespørsel og bekreftelse Foredragsholdere og tittel på forelesning Informasjon Foredragsholdere får tilsendt «Sjekkliste for deg som skal være foredragsholder» Veiledning i forkant med oppkoblinger om ønskelig Tilby «bisitting under gjennomføring» (teknisk og praktisk bistand)

5 5. Tilrettelegging - deltakere Utsendinger/registreringer Invitasjon (epost, intranett, internett osv) Registrering påmeldte deltakere Deltakere får tilsendt «Sjekkliste for deg som skal være deltaker på videokonferanse» 6. Tilrettelegging - praktisk Avklare Ansvar i hovedmøterom, der foredragsholder er Ansvar (møteledelse/teknisk ansvarlig) i lokale møterom, der deltakere er Retningslinjer for bruk av videokonferanse benyttes for oppkobling Forberede Materiell som er nødvendig Sjekk at teknisk utstyr virker testoppkobling til avtalt tid, eller til virtuelt møterom Drikke til alle deltakere 7. Gjennomføring - fagtilbud Oppstart/innledning Skap en hyggelig stemning hvor folk føler seg velkomne Velkommen (kort-5min) ved toppleder/programansvarlig Intro «om bruk av videokonferanse» Intro «om tema for Fagtilbud» (rammer og hensikt og gjennomgang av dagen) Pauseavklaringer Gruppearbeid Del inn grupper i forkant Sammensetning - maks 5-8 stk (ett eller flere møterom på videokonferanse, det som passer best) krever tilpasning Avslutning Spørrerunde om deltakernes inntrykk av Fagtilbud (faglig og teknisk) Informasjon (neste sending, evalueringsskjema, ettersending av materiell etc

6 Vedlegg 2 Tilrettelegging av Fagtilbud med bistand fra tjenesteleverandør Praktisk tilrettelegging Kompetansemiljøer kan benytte seg av tjenesten ved r som for eksempel for distribusjon og gjennomføring av egne tilbud. Hvorfor bruke samarbeidspartner til dette? Helsekompetanse kan bistå med markedsføring av tilbud for åpne/lukkede målgrupper, påmelding, oppkobling og teknisk support av tilbudet. Ønskes videoopptak av sending (streaming) bestilles dette også hos Helsekompetanse og opptak kan legges i deres videobank (lukket eller åpent). Helsekompetanse bistår med innhenting av samtykke og informasjon til forelesere. Tjenesten gjøres på oppdrag fra kompetansetilbyder. Helsekompetanse sender pristilbud utfra forespørsel. Ved oppstart av arbeidet med kompetansetilbudet kontakt NST v/avdeling Helsekompetanse; Torbjørg Lindquist, rådgiver; Tlf: ; epost; eller via Avklaringer Fagtilbud/Fagtilbudsserier Opprett kontaktperson og undervisningsansvarlig for den enkelte serier/opplegg som ønskes meldes i skjema Tittel og tidspunkt/rom for Fagtilbud avklares. Avklaringer ift frist for innlevering av informasjon på Helsekompetanse gjøres. Helsekompetanse legger ut nye programmer hvert semester (Dvs for høst legges program ut i august/september, for vår legges program ut jan/feb). Når undervisningstilbudet er ferdigstilt send inn skjema for bestilling til NST (vedlegg 3): o Tittel(ler) på forelesning (er). o Tidspunkt og klokkeslett. o Foredragsholdere (navn/tittel/kontaktinfo e-post, mobilnummer OBS: viktig at mobil bringes med til studio). o Behov for opptak/streaming hvis opptak/streaming ønskes MÅ/BØR foreleser sitte i et helsenettstudio av nyere dato gir bedre kvalitet på opptak. o Avklaringer rundt tilgang til opptak (i Helsekompetanse sin videobank eller andre steder.)

7 o o o Avklaringer rundt samtykkeskjema 2. Det må inngås avtale med foreleser om tillatelse til å foreta opptak og legge det ut. NST har et eget avtaleformular som tilpasses den enkelte foreleser. 3 Påmeldingsfrister påmelding senest 2 virkedager før sendingen. Liste over foredragsholdere med kontaktdata om det er ønskelig at NST informerer om bruk av bruk av videokonferanse. Opptak av forelesninger Opptak kan gjøres på tre måter: 1. Direkte under sendingen (om man ønsker å ta vare på forelesninger til senere bruk, eller til deltakere som ikke har anledning til å komme i sanntid) 2. Direktesendt forelesning via nett (deltakelse i sanntid, uten toveiskommunikasjon) 3. Direkte opptak med videokamera, for å redigere det i etterkant og publisere på nett. Helsekompetanse har mulighet for å foreta opptak av forelesninger og legge opptaket ut på i uredigert eller redigert form. Opptak betinger aksept fra foreleser, og foreleser bestemmer selv hvor lenge opptaket skal ligge tilgjengelig. Bruk deres kontaktperson for avklaringer ift dette. 2 Se eksempel på samtykkeskjema i juridiske retningslinjer 3 Se kapittel nedenfor for nærmere informasjon rundt opptak.

8 Vedlegg 3 Eksempel på invitasjon Dato kl 13-15: Tema Foreleser: xxxxxxxxxxxxx XXXXX INVITERER TIL UNDERVISNING VIA VIDEOKONFERANSE PRAKTISKE OPPLYSNINGER TEMA Målgruppe: Gjennomføring: Kurset gjennomføres på videokonferanse fra møterom med videokonferanseutstyr i hver kommune. ALLE møterom skal ringe inn til virtuelt møterom. Fra helsenett: xxxxxx Utenfor helsenett (NAV for eksempel): Påmelding (Påmelding via epost xxxxx. Frist: xxxxxx, Til: Epost eller annet) Godkjenning Programmet er godkjent for eksempel Norsk Sykepleierforbund (8 timer) Norsk Ergoterapeutforbund (Godkjent med 8 timer). Kursbevis for deltakelse xxx dager. VELKOMMEN!

9 Vedlegg 4 - Godkjenning av Fagtilbud Fagtilbud som er av en viss størrelse kan søkes godkjent gjennom respektive Fagforbund, søknadskriterier og skjema finnes på de forbundene sine nettsider, se noen eksempler nedenfor (Fagtilbud over 6 timer). HUSK: Fagforbundene vurderer kursprogram for godkjenning med tellende timer i tråd med de kriterier som stilles (Norsk Sykepleierforbund (NSF) har for eksempel kriterier for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie). Kursarrangør søker om godkjenning i forkant av Fagtilbudet. Vær oppmerksom på at alle har retningslinjer for samhandling med kommersielle aktører vektlegges i vurderingen av kursarrangement hvor firma er arrangør/ medarrangør. Fagforbundene krever at antall godkjente kurstimer står spesifisert på kursbeviset. Eksempler: NSF Ergoterapeutene Den norske legeforening Norsk Fysioterapiforbund har ingen godkjenningsordning fra 1. januar 2014, men kurs kan søkes som tellende i spesialistsøknader.

10 Vedlegg 5 Eksempel på kursbevis Logoer kan legges inn i topptekst/bunntekst Kursbevis Har deltatt på videokonferansekurs i xxxxxxxx Tidspunkt: xxxxxxxx Arrangør: xxxxxxx Tema: xxxxxxxxxx Programmet er godkjent av (for eksempel): Norsk Sykepleierforbund (Godkjent med 8 timer) Norsk Ergoterapeutforbund (Godkjent med 8 timer) Navn /Arbeidssted Navn/Arbeidssted

11 Vedlegg 6 Informasjon til deg som skal være deltaker på videokonferanse Når du skal delta i forelesning på videokonferanse, er det nesten som om dere er samlet, men de andre deltakerne er geografisk adskilt fra deg, i ett eller flere studioer. Her er noen tips for at sendingen skal bli vellykket for alle parter. Gjennomføring Test i forkant o Gjør gjerne en testoppkobling sammen med andre eller direkte til avtalt virtuelt møterom i forkant av sendingen. o Sørg for support hvis noe ikke virker og ha klart mobilnummer til vedkommende superbruker. Oppkobling: o ALLE videokonferansestudioer kan delta, både i og utenfor helsenett o Møter/undervisning med flere parter gjennomføres i avklarte «virtuelle møterom». ALLE ringer selv inn til virtuelt møterom og oppgitt nummer, senest 15 minutter før oppstart. Snakk rolig o Påse at du er i nærheten av mikrofonen. Mikrofonene har god lydkvalitet, så du behøver ikke heve stemmen når du snakker, viktig å snakke rolig. o Skru av mikrofonen din når du ikke snakker. Dialog o Litt småprat løsner på stemningen og ufarliggjør kommunikasjonen. o Det avtales hvordan spørsmål og diskusjon skal organiseres (ved spørsmål fra ditt studio, påse at den som spør har mikrofon). o Dialog og kommunikasjon er enklere med få deltakerstudioer, spontane spørsmål er mulig. o Mange deltakerstudio, spørsmål må organiseres for å forhindre kaos (sms/epost, eller en gruppe av gangen). Unngå støy o Rasling med papir, klikking med penn, småhvisking - høres bedre enn i vanlig forelesning! o Deltakere i samme studio som foreleser, bør være stille under sending (hyssjjjj). Blikkontakt o Den som prater skal synes på skjermen. o Kamera er plassert på toppen av skjermen, så når du ser på skjermen vil du automatisk ha blikkontakt med foreleser/mottaker. o Forhåndsinnstill kameraposisjoner og lagre i fjernkontroll (Slipper forstyrrelser med zooming under sending). TTC 2014 med god hjelp fra NAV, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Bach, B.

12 Vedlegg 7 - Sjekkliste for deg som skal være foreleser på videokonferanse Når du skal forelese på videokonferanse er det nesten som om du har publikum i salen, men publikummet er på skjermen og er gjerne geografisk adskilt fra deg, i ett eller flere studioer. Her er noen tips for at budskapet i din presentasjon skal bli så bra som mulig på videokonferanse. Forberedelse: Lengde på forelesninger o Folk blir raskere ukonsentrert enn ved vanlig undervisning, så lange «økter» gir lavt læringsutbytte. o Maks min. lange timer (helst kortere) o Kutt for eksempel forelesning i passende «moduler» (a minutter for eksempel, med spørsmålsrunde og pauser) o En kursdag på videokonferanse er mulig, men krevende. En dag gir større muligheter for dialog og deltakelse. Kursdagen kan for eksempel brytes opp av gruppearbeid i deltakerstudioene. Skriftlig tekst o Skriftstørrelse eller mer, så blir det lesbart for deltakerne i de andre studioene. o Farge på skrift og bakgrunn kontrast og harmoni. o Bruk stikkord slik at teksten fremstår tydelig og lesbar. o Store og visuelle figurer, ikke små tabeller. Varier presentasjonen o Tenk på variasjon, spesielt hvis du skal forelese over flere timer. o Bruk ulike presentasjonsmåter til å formidle faginnholdet (bilder, filmsnutter, musikk, rollespill). o Veksle mellom forskjellige kameravinkler, gir variasjon i forelesningen. o Aktiviser deltakerne i deltakerstudioene gjennom spørsmål/gruppearbeid. Handouts o Send ut i forkant. Test i forkant o Test kobling fra PC til videokonferanse, så tidlig som mulig. Ingen studio er satt opp identisk, på samme måte som ingen forelesningssal er utstyrt med identisk projektor og lydanlegg.

13 o o Sjekk at videoer/lydklipp fungerer ved å gjøre en testoppkobling til en mottaker. Sørg for support, hvis noe ikke virker og ha klart mobilnummer til vedkommende. Gjennomføring Snakk rolig o Påse at du har på deg, eller er i nærheten av mikrofonen. o Mikrofonene har god lydkvalitet, så du behøver ikke heve stemmen når du snakker, men det er viktig å snakke rolig. o Be studioene om å skru av mikrofonene når du snakker. o Ved spørsmål fra salen, påse at den som spør har mikrofon, eller gjenta spørsmålet. o Deltakere på videokonferanse gis anledning til å sende inn spørsmål mens du snakker. Dialog o Læring skapes i aktiv dialog og samspill med andre, så litt småprat løsner på stemningen og ufarliggjør kommunikasjonen og gir deg bekreftelse på at de hører deg. o Avtal på forhånd hvordan spørsmål og diskusjon kan organiseres. o Dialog og kommunikasjon er enklere med få deltakerstudioer, da kan du spontant spørre om noen har spørsmål. o Er det mange deltakerstudio, må spørsmål organiseres for å forhindre kaos. Be feks studioene henvende seg på sms, eller be om spørsmål fra en gruppe studioer om gangen. Unngå støy o Rasling med papir, klikking på kulepenn og småhvisking høres bedre enn i vanlig forelesningssal. o Hvis det er deltakere i samme studio som foreleser, husk å gjøre de oppmerksom på at de bør være stille under sending.

14 Blikkontakt o Ofte er kamera plassert på toppen av skjermen slik at når du ser på skjermen vil du automatisk ha blikkontakt med deltakerne. o Den som prater skal synes på skjermen. o Du kan gjerne se ned i notater av og til, men hovedfokus er kamera. o Forhåndsinnstill gjerne kameraposisjoner og lagre i fjernkontroll. Da kan du skifte ved å trykke 1,2,3 osv. og slippe forstyrrelser med zooming under sending. Presentasjon o Hvis du er på et møteromsutstyr i et rom eller auditorium, så vil du hele tiden se presentasjonen din på PC skjermen og på monitoren/tv - skjermen foran deg. o Du blir filmet av videokameraet som henger under monitor/skjerm. Fint om du av og til hever blikket og ser inn i det kameraet, slik at deltakerne i studioene opplever at du ser på dem. o Siden du blir filmet, bør du ikke vandre «utenfor» bildet. o Når du vil peke i et bilde, må du bruke musa til å peke på PC-skjermen i pulten - ellers ser ikke studioene hvor man peker (ikke peke med hånd, pekestokk eller laserpeker på lerretet som ellers) o Skift skjermbildet ved bruk av fjernkontrollen. Det er viktig å svitsje mellom å vise seg selv på skjermen og for eksempel presentasjonen. Det er mer inspirerende og hyggelig å se et levende menneske på skjermen enn bare tekst! Vær deg selv o Vær deg selv og ha det artig og husk at godt humør og litt uformell snakking løser ofte opp stemningen. TTC 2014 med god hjelp fra NAV, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Bach, B.

15 Vedlegg 8 Eksempel på evalueringsskjema Evaluering kan gjøres: Via skjema som sendes i epost i etterkant Via skjema som fylles ut direkte Via elektronisk skjema (questback), der data samles automatisk Muntlige tilbakemeldinger Eksempel på skjema: EVALUERING AV KURS I xxxxx (fyll ut skjemaet direkte og send på epost til: xxxxxx ) Navn: Avd./kommune : Kurs: Dato: DEL 1 FAGLIG INNHOLD 1. Hva var de viktigste punktene for deg på kurset? 2. Hva (konkret) opplevde du som nyttig i forhold til eget arbeid? 3. Hvordan vil du bruke det du har lært i jobben din? 4. Hva (konkrete forslag) kan endres/bedres i kursets innhold? 5. Hvilke andre tema innen fagområdet vil være nyttig for deg? 6. Evt.: andre kommentarer: DEL 2 TEKNISK OG PRAKTISK GJENNOMFØRING 1. Hva fungerte bra med videokonferanseundervisning? (spesifiser med dato) 2. Hva fungerte da rlig med videokonferanseundervisning? (spesifiser med dato) 3. Var informasjonen du fikk i forkant tilstrekkelig for deg som deltaker? 4. Hva kan forbedres til neste videokonferansekurs i din kommune/region? TAKK FOR AT DU BRUKTE AV DIN TID FOR Å HJELPE OSS Å BLI BEDRE

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Studiehefte for KURSVERTER 2 Innhold Innledning... side 4 Hva er en kursvert og hvorfor trenger vi egne kursverter? Spørsmål til diskusjon Organisering av kursvertordningen... side 5 Spørsmål til diskusjon

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Praktisk info - Studiestart 2010

Praktisk info - Studiestart 2010 Praktisk info - Studiestart 2010 Det nærmer seg turnéstart og dere har sikkert masse spørsmål både av praktisk og innholdsmessig art. Det følgende svarer på de fleste praktiske spørsmål - og har du flere

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? 1

Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? 1 Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? 1 Forord I mer enn ti år har vi prøvd ut ulike sider ved å holde møter og seminarer på Internett i ulike nordiske

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Søk i studieplaner. Opprette kurs. Oppgaver/rettigheter

KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Søk i studieplaner. Opprette kurs. Oppgaver/rettigheter KursAdmin Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs Oppgaver/rettigheter Søk i studieplaner Opprette kurs 2 Illustrasjon av fanen «Studieplaner» i KursAdmin 1 Innhold Bruk av KursAdmin.

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer