Munira Ouro Agouda Fahad Ullah Qureshi Islam Net

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Munira Ouro Agouda Fahad Ullah Qureshi Islam Net 02.05.13"

Transkript

1 Organisasjonen Islam Net inviterte en rekke dyktige foredragsholdere verden over til den årlige Skandinaviske fredskonferansen i Oslo, mars Peace Conference Scandinavia er Skandinavias største islamske fredskonferanse hvor alle er velkomne, uavhengig av religion, nasjonalitet eller trossamfunn. Munira Ouro Agouda Fahad Ullah Qureshi Islam Net

2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av konferansen som ble holdt i Oslo i perioden til Hensikten med rapporten er å gi en grundig presentasjon og beskrivelse av temaene og de problemstillinger som er blitt tatt opp under konferansen. Rapporten skal gi en innføring i arbeidet som ble gjort før, under og etter konferansen, samt gi leserne kunnskap om islam. Takk til leder for Islam Net, Fahad Qureshi og resten av referansegruppen Ujjal Mazumder, Madia Raja, Moqim Bani Hashem og Hilde Hodah Myrhaug for å ha fulgt opp arbeidet og gitt innspill og kommentarer. Oslo,

3 Innhold Forord... 2 Innledning... 6 Teori... 7 Islam, ikke det mediene presenterer... 7 Muslimer møter hindringer... 7 Metode... 7 Casestudie... 8 Konferansens mål... 8 Markedsføring... 8 Video trailere for YouTube... 8 Plakaten... 9 Billettbestilling Tid og sted Sted Tid Lokalet Fasiliteter Barnepass Matstand Informasjonsstand om islam Donasjonsstand Klær og diverse-stand Bønneplass Foredragsholderne Dr. Ali Mohammed Salah Dr. Haitham al-haddad Yusuf Chambers Sh. Riad Ouarzazi Yusha Evans Muhammad Abdul Jabbar Sh. Yusuf Estes Sh. Said Rageah Sh. Khalid Yasin Konferansen Oppmøte Påminnelse fra Dr. Haitham al-haddad

4 Oppstart av konferansen Dag Dag Dag Da wah-middag og kurs som ble holdt i etterkant PCS Da'wah Dinner Practising Islam in the West Part 3 Dr. Haitham al-haddad Awakening the Genius Within» Sh. Riad Ouarzazi Resultat Tilbakemeldinger Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Spørreskjema 1 Organisatorisk Hva slags utdanning har du? Hvordan fikk du vite om konferansen? Hvor komfortabelt var det på konferansen? Hvordan helhetsinntrykk har du av hele konferansen? Vil du delta på neste konferanse? Spørreskjema 2 Innhold og påvirkning Aldersgruppe: Hva slags utdanning har du? Til hvilken grad har konferansen påvirket livet ditt i retning av å praktisere islam mer? Til hvilken grad har konferansen påvirket deg til å ville engasjere seg i da'wah? Til hvilken grad har konferansen påvirket deg til å ønske å studere islam? Til hvilken grad har du fått økt din iman, ditt forhold til Allah og din muslimske identitet? Til hvilken grad har konferansen fått deg til å slutte med de nevnte aktiviteter som er haram: Baksnakking Forhold utenfor ekteskap Chatting med motsatt kjønn Alkohol / narkotika

5 Spise haram Røyking Høre på musikk Vise frem kroppen / bruke trange klær Være overlegen Jobbe med haram Spre umoralske bilder på facebook Til hvilken grad har konferansen fått deg til å forbedre de følgende handlinger av tilbedelse? Be de 5 obligatoriske bønner til rett tid Lese Koranen Be tahajjud (ekstra bønn om natten) Gjøre dhikr Ha gode manerer Søke 'ilm (kunnskap) om islam Hvordan har konferansen påvirket ditt liv? Andre resultater Deltagere Konverteringer Videoproduksjon Konklusjon Kilder

6 Sammendrag Formålet med konferansen er å oppklare misoppfatninger om islam, fremme åpenhet og god kommunikasjon gjennom foredrag og dialog. Videre skal det presenteres en rekke problemstillinger som er aktuelle for både muslimer og ikke-muslimer, samt gi mulige løsninger i lys av islamsk perspektiv. På den måten vil flere mennesker forstå hverandres verdier, tilegne seg mer kunnskap og lære å kjenne det riktige bildet av islam, slik at vi kan leve i et mangfoldig samfunn basert på forståelse og medfølelse for hverandre. Innledning Forarbeidet til kurset og foredragene ble gjort i seks til åtte måneder i forkant av konferansen. Islam Nets arrangementskomité hadde ansvar for planlegging av konferansen, sammensettingen og gjennomføringen av selve arrangementet. Deres oppgave var å organisere og fordele det praktiske arbeidet seg i mellom og mellom frivillige hjelpere. Blant oppgavene som ble utført var: Booking av foredragsholdere. Booking av lokale. Booking av hotellrom til foredragsholderne. Bestilling av fly. Innkjøp av mat og drikke. Leie av betalingsterminaler. Kjøp av videoutstyr. Utarbeiding av programmer. Markedsføring: design og trykking av plakater og bannere. Produksjon av videoreklamer og artikler. Annonsering. Rekruttering av frivillige. Organisering av kjøring: rekruttering av sjåfører og utarbeiding av kjøreplan for en effektiv og miljøvennlig kjøring. Organisering av vakthold. Scenedekorasjon. Mediedekning. Utsending av invitasjoner. Denne rapporten er avgrenset til å omhandle forarbeidet, gjennomføringen og innholdet av programmet. 6

7 Teori Islam, ikke det mediene presenterer I dagens samfunn forbinder mange islam med noe negativt. Islam har blitt satt i dårlig lys blant annet gjennom mediene opp gjennom årene. Mange forbinder islam med blant annet terrorisme og undertrykkelse. Ofte er det slik at de som tror på det mediene presenterer, ikke har kunnskap om islam. Derfor har Islam Net sin årlige fredskonferanse som skal hjelpe blant annet den norske befolkningen til å tilegne seg riktig kunnskap om islam. På den måten vil de lettere kunne forebygge fordommer og oppklare misoppfatninger om islam. Muslimer møter hindringer Det finnes muslimer fra ulik bakgrunn og etnisitet i vesten, og de fleste er forskjellige når det kommer til praktiseringen av islam. Det er ikke et ukjent faktum at mange aspekter ved den vestlige kulturen ikke kommer over ens med islam. Muligheten til å praktisere islam slik det skal gjøres er begrenset for muslimer i det vestlige samfunnet. Det er blant annet manglende tilbud når det gjelder bønn på jobben eller skolen, halal-mat i dagligvarebutikkene, og rentefritt lån for å kjøpe bolig osv. Disse faktorene gjør at mange muslimer blir påvirket av den vestlige kulturen og går sakte, men sikkert vekk fra islams lære. Mange unge muslimer tror at det er tillatt å tøye islamske lover og regler slik at de kan være en del av det vestlige folket. Dette vil resultere i at enkelte eller en god del av islamske retningslinjer blir glemt eller ignorert. En måte å få muslimene som møter hindringer og utfordringer i deres liv til å være mer bevisst på disse samfunnsproblemene de møter, er å vise dem hvordan de kan opprettholde sin muslimske identitet, bevare sin tro og praktisere islam i det vestlige samfunnet. Det kan skje blant annet gjennom dialog, kurs og foredrag der folk med mer kunnskap om islam, for eksempel lærde, kan dele sin kunnskap, og snakke om utfordringer muslimer møter i forhold til sin praktisering av islam i vesten. Metode Vi har anvendt kvalitativ metode ved å ha tatt imot tilbakemeldinger fra våre gjester om hva de synes om konferansen. I større grad har vi anvendt kvantitativ metode ved å la våre deltagere fylle ut to tilbakemeldingsskjemaer etter konferansen. Det første skjemaet handlet om den praktiske gjennomføringen av konferansen. Det andre skjemaet handlet om selve utbytte av konferansen. Det er meget interessant statistikk vi har samlet. 7

8 Casestudie Konferansens mål Konferansen hadde tre hovedmål. Avsnittet om resultater vil vise til hvilken grad disse målene er blitt oppfylt. Målene var: 1. Gjøre informasjon om islam tilgjengelig for de som ikke er muslimer, svare på deres misforståelser om islam og tilby dem islams synspunkt om meningen med livet. 2. Vekke hjertene til muslimene som ikke praktiserer islam og tenne gnisten av kjærlighet for Allah og Hans sendebud i deres hjerter så de vender tilbake til islam. 3. Skape oppmerksomhet rundt obligasjonen av da wah og vekke engasjement blant praktiserende muslimer så flere engasjerer seg i denne jobben. Markedsføring Det ble brukt ulike midler til markedsføringen av konferansen. Via facebook ble det invitert over mennesker. E-poster ble sendt til rundt 1400 mennesker. SMS ble sendt til rundt 1700 mennesker flyers ble distribuert A1 plakater ble hengt opp. Det var full informasjon om konferansen på hovedsiden til vår nettside islamnet.no. I tillegg ble det annonsert i flere moskeer og på radio. Det ble skrevet poesi og ulike artikler om konferansen. Et av de mest effektive virkemidlene var videoreklamene som ble laget. En og en foredragsholder ble lansert med noen dagers mellomrom med en unik videoreklame. Til slutt kom en hovedtrailer med alle foredragsholderne. Selv etter denne kom en overraskelsesforedragsholder når ingen kunne vente det. Video trailere for YouTube 1. Lansering av Dr. Ali M. Salah: 2. Lansering av Dr. Haitham al-haddad: 3. Lansering av Yusuf Chambers: 4. Lansering av Sh. Riad Ouarzazi: 5. Lansering av Yusha Evans: 6. Lansering av Muhammad Abdul Jabbar: 7. Lansering av Sh. Yusuf Estes: 8. Awakening the Genius Within Sh. Riad Ouarzazi: 9. PCS 2013 Official Promo: 10. Lansering av Sh. Khalid Yasin: 8

9 Plakaten 9

10 Billettbestilling Denne konferansen hadde begrenset plass med rundt 1100 sitteplasser og 300 ståplasser. Billettene kostet 100 kr per dag og kunne bestilles via nett, SMS eller kjøpes i døren. Alle som ikke var muslimer, og alle under 15 år fikk gratis inngangsbilletter til konferansen. Tid og sted Sted Konferansen fant sted på Fabrikken Hasle, Haslevangen 16, 0579 Oslo, Norge. Oslo er Norges hovedstad. Norges befolkning er i overkant av fem millioner hvor ca bor i Oslo. Tid Datoene for konferansen var lørdag 23. mars, kl. 13:00-22:00, og søndag og mandag mars kl. 11:00-22:00. Lokalet Fabrikken Hasle hadde plass til ca stoler og 300 ståplasser. Scenen var 9m bred. Det var et stort pauseareal som var godt egnet for at menn og kvinner kunne ha sine egne pauseområder. 10

11 Fasiliteter Barnepass I år var det mulighet for barnepass. Her deltok barna på ulike aktiviteter, mens de voksne kunne nyte konferansen i fred og ro. Matstand Her var det mulig å kjøpe ulike matretter. Blant annet ris med pakistansk kofte, samosa, børek og bagetter. Det ble også solgt sukkerspinn, vafler, kaker, sjokolade, brus, kaffe og te. Informasjonsstand om islam På denne standen kunne ikke-muslimer snakke med oss for å få svar på sine spørsmål om islam. I tillegg hadde vi en stor mengde gratis litteratur sponset av Conveying Islamic Message Society i Egypt. Muslimer kunne kjøpe bøker fra et stort sortiment som var bestilt fra England. Donasjonsstand Her kunne man bli medlem av Islam Net og bidra med donasjoner. Klær og diverse-stand På kvinnesiden var det et marked hvor det ble solgt bl.a. nye og brukte klær, sko, smykker og vesker som muslimer hadde donert til Islam Net. Bønneplass Det var avsatt stor plass både hos kvinnene og mennene hvor de kunne be. 11

12 Foredragsholderne Islam Net inviterte verdenskjente og dyktige foredragsholdere fra verden over som holdt foredrag hvor de tok for seg viktige temaer knyttet til islam og det vestlige samfunn. Årets foredragsholdere var: Dr. Ali Mohammed Salah Dr. Ali Mohammed Salah er en av de største muslimske lærde I Norge. Han har doktorgrad i islamske studier fra Malaysia, og har tidligere jobbet som seniorforeleser på flere universiteter i Malaysia. Dr. Salah begynte sin utdanning i 1987 ved Islamic University of Madinah i Saudi Arabia, hvor han tok bachelorgrad i Islamic Studies and Prophetic Narrations. Etter å ha avlagt eksamen i 1991 dro han videre til Mekka hvor han tok mastergrad i Methodology and Islamic Mission. Etter å ha fullført studiet i 1995 tok han sin doktorgrad i Malaysia i perioden og fikk tittelen Dr. of Theology and Philosophy. Dr. Salah er forfatter av boken Trilogy of Abrahamic Faith. Han har i tillegg autentisert 100 ahadith (beretninger om Profetens liv). Videre har han vært med på mer enn 50 forskninger om islam og deltatt på ca 60 islamske konferanser. Han er for tiden imam i Tawfiiq moskeen i Oslo, og er høyt respektert i det muslimske miljøet. Han snakker flytende somalisk, arabisk og engelsk, og holder foredrag på de forskjellige språk. i Dr. Haitham al-haddad Haitham al-haddad er født og oppvokst i Saudi Arabia, og er av palestinsk opphav. Han har kompetanse blant annet innenfor emnene han har tatt for seg i kurset og foredragene. Han er bosatt i London og har tidligere studert islamsk vitenskap i over 15 år. Han fikk senere interesse for islamsk lovgivning og juss og har etter hvert blitt uteksaminert med en bachelor i islamsk lov. Videre har han blitt tildelt en doktorgrad fra School of Oriental and African Studies (Universitetet i London) etter å ha arbeidet med sin doktoravhandling om islamsk rettsvitenskap i forhold til muslimske minoriteter. Han har dessuten studert under flere høytstående lærde, blant annet Shaykh Abd al-aziz ibn Abd Allah ibn Baaz, Shaikh Abdullah Ibn Jibreen, Shaykh Abdullah ibn Aqil og Shaykh Muhammad ibn al Uthaymeen. Al-Haddad er for tiden dommer ved det islamske shari ah-rådet i London, og i tillegg jobber han blant annet som rådgiver for ulike organisasjoner. ii Yusuf Chambers Yusuf Chambers ble født i Woking, Surrey. Han har vært involvert i en rekke ledende muslimske organisasjoner, både i Storbritannia og i utlandet. Disse har inkludert Peace TV, Muslim Aid, Al-Jumuah Magazine, Islam Channel og Unity TV hvor han presenterte The Path to Guidance, et intervjuprogram for revertitter til islam. 12

13 Han har reist mye i Midtøsten, Afrika og Europa før han bosatte seg i London. Når det kommer til veldedighetsinnsamlere, praktisk samfunnsarbeid og kraftig advokatvirksomhet for islam, er navnet Yusuf Chambers sjeldent langt fra diskusjonsbordet. Hans arbeid omfatter også markedsføring og salg. I økende grad har han vært meget fremtredende i media. Han har blitt kjent som en av den nye type dynamiske og profesjonelle TV-foredragsholdere i samfunnet. Yusuf Chambers er en velkjent og etablert da'ee. Sh. Riad Ouarzazi Shaykh Riad Ouarzazi ble født i Casablanca i Marokko. Etter å ha oppnådd grader i islamske studier fra M. Abdullah universitetet, flyttet han til USA i Der tok han en bachelorgrad i International Management og en mastergrad i Science in Computer Information Systems. Han studerte aqeedah under Shaykh Waleed Basyouni og fiqh under Shaykh Waleed Idrees. Han oppnådde sertifikater i personlig utvikling, bedriftsøkonomi og coaching. Ouarzazi flyttet til Canada i 2001 og ble aktiv i islamsk arbeid hvor han holdt foredrag og khutbaer i flere moskeer i Greater Toronto Area. iii Yusha Evans Yusha (Joshua) Evans ble født og oppvokst i Greenville, Sør-Carolina i et kristent hjem. Siden tenårene ble han engasjert i kirken, og meldte seg inn i en kristen organisasjon rettet mot ungdom. Hans mål var å engasjere seg i undervisning og misjonering, og hadde derfor som planer å registrere seg ved den verdenskjente bibelskolen, Bob Jones Universitetet. Sommeren 1996 ble Evans liv endret etter å ha studert bibelen fra perm til perm, og innsett at flere ting ikke hang på greip. Under sin søken etter sannheten møtte han en muslim og fikk Koranen. Etter å ha lest Koranen fra perm til perm aksepterte han islam vinteren Yusha Evans jobber som en opplysningsarbeider og fulltidsforedragsholder. Han underviser også i seminarer og har grunnlagt to islamske TV-kanaler i Nord-Amerika. Han har studert hos flere lærde innen ulike islamske vitenskaper og har hatt psykologi som hovedfag. For tiden studerer Yusha Evans under Shaykh Waleed Al-Menesse, en av verdens fremste lærde innen Koranen og dens ulike vitenskaper. Han har også svart belte i flere disipliner og driver et kampsport-akademi i Minneapolis. iv Muhammad Abdul Jabbar Muhammad Abdul Jabbar er født og oppvokst i Birmingham, Storbritannia. Han har vist en dybde i islamsk kunnskap trass sin unge alder. Han er en inspirasjon for alle hans studenter og hans nærmiljø. Med sin karismatiske og dynamiske metode for å levere budskapet, har hans foredrag vunnet hjertene til folk fra hele verden. 13

14 Før hans selvstudium, begynte han på et etablert islamsk institutt for å studere de fire skolene innen rettsvitenskap (fiqh) og alle de grunnleggende islamske vitenskaper inkludert usul-al-fiqh, usul-alhadith og tafsir. Han har bestrebet seg på å nå ut til ungdom både lokalt og nasjonalt ved å reise over hele landet og holde foredrag. Ved sine foredrag motiverer han de muslimske massene til å komme ut fra dypet av mørket, til lyset av islam. Han er grunnleggeren av Al Qadr, en da wah- og medieorganisasjon som produserer videoer og sprer det sanne budskapet av islam. Han bor for tiden i Birmingham hvor han regelmessig holder foredrag. v Sh. Yusuf Estes Yusuf Estes vokste opp i et meget religiøst kristent hjem. Han utdannet seg i Texas, og ble suksessfull av å eie platebutikker og TV-programmer. Han brukte sitt talent i piano og orgel til å forkynne Bibelen samtidig som han fungerte som minister i musikk-lære. Estes var delegat for FNs Peace Summit for Religious Leaders og U.S. Federal chaplain fra 1994 til Han står også bak flere enkle og nyttige nettsider på engelsk om islam. Hans foredrag holdes på universiteter, institusjoner, i militæret og på offentlige steder, og de er åpne for alle inkludert muslimer, hinduer, kristne, jøder, ateister og andre ikketroende. Mange predikanter, prester og rabbinere har komplimentert hans måte å presentere et opplysende bilde av verdens raskest voksende religion islam. Han jobber for å spre islams riktige budskap til ungdommer, nye muslimer og andre ved bruk av enkle engelske begrep. Han gjør det morsomt å tilegne seg kunnskap, samtidig som han refererer til Koranen og islams lære. Sh. Said Rageah Said Rageah ble født i Somalia, og flyttet senere til Nord- Amerika på slutten av 80-tallet. Han har en bachelorgrad i islamske studier og en mastergrad i shariah. Rageah er grunnlegger av Masjid Huda i Montreal og Masjid Aya i Maryland. Han har også grunnlagt Muslim Magazine og Al Aqsa Association. I tillegg var han også leder ved både Universitetet i Calgary og Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). For øyeblikket er han imam ved Abu Hurairah moskeen i Toronto og styreleder for Journey of Faith Conference. vi Sh. Khalid Yasin Khalid Yasin er en tidligere kristen. Han var oppvokst i Brooklyn og omfavnet islam i 1965 etter sin søken etter sannheten. Han har studert det arabiske språket i Medina, Saudi Arabia og Kairo, Egypt og har hatt mange veiledere og lærere som underviste ham i Fiqh us-sunnah, Fiqh us- Seerah, islamsk historie og memorering og resitasjon av Koranen. Han har vært administrerende direktør for Islamic Teaching Institute (ITI), som var en ledende organisasjon dedikert til da wah-arbeid. Yasins bidrag for islam har ført med seg at mange tusen mennesker på søken etter sannheten har funnet islam. Shaykh Khalid Yasin reiser rundt i verden for å holde foredrag med sikte på å fjerne misoppfatninger om islam. Han er også opptatt av å øke bevisstheten om muslimenes plikt overfor da'wah og invitere muslimer til å praktisere sin religion. 14

15 Konferansen Oppmøte Vi begynte å gjøre klar lokalet på fredag, dagen før selve konferansen. Lørdag morgen kl. 09:30 var det oppmøte i hallen for alle frivillige som skulle jobbe under konferansen. Lederne gikk gjennom reglementet for konferansen og fordelte oppgavene mellom de ulike gruppene som hadde ansvaret for de ulike oppdragene. Det ble i tillegg utdelt vester som skulle brukes av alle frivillige for å bli gjenkjent blant publikum. Etter møtet fortsatte de frivillige med oppriggingen av scene og stands. Påminnelse fra Dr. Haitham al-haddad Kort tid før innslipp av publikum holdt Dr. Haitham al- Haddad en kort tale. Han minnet gruppen på hva det innebærer å være en frivillig hjelper. Videre oppfordret han de frivillige til å være med å gjennomføre konferansen på en god og smidig måte, ved å delta helhjertet med engasjement og energi for å presentere islam. Videre påminnet han dem til å ha den riktige intensjonen for enhver handling, og at det kunne hjelpe dem med å oppnå det ultimate mål som enhver muslim har, nemlig jannah, altså paradis. Til slutt oppfordret Al-Haddad de frivillige til å motivere, veilede og støtte hverandre i arbeidet, og jobbe som et team, før han endte talen med en bønn. Oppstart av konferansen Innslipp begynte kl. 13:00 og programmet på scenen startet ifølge skjema kl. 13:30. Køen ved innslippet var fortsatt lang da konferansen begynte. Det tok ikke lang tid før salen var fullpakket. Det var omtrent 2/3 kvinner og 1/3 menn. Det kom stadig nye folk utover dagene og publikum stortrivdes. Med ni foredragsholdere var programmet preget av mye variasjon og forskjellige typer foredrag. Dag 1 Leder for Islam Net, Fahad Qureshi begynte konferansen med en introduksjon. Han ønsket alle velkommen og fortalte kort om organisasjonen Islam Net, før han gikk over med å presentere konferansens formål og aktuelle problemstillinger knyttet til islam i vesten. Deretter var det tid for Peace Conference Scandinavias første foredragsholder. Yusha Evans holdt det første foredraget «Why Are We Here? som opplyste deltagerne fra starten av om selve 15

16 meningen med livet. Etter de fleste foredragene var det sesjoner for spørsmål og svar hvor publikum kunne engasjere seg og få oppklart alle uklarheter de måtte ha om det som ble snakket om. Sh. Said Rageah holdt andre foredraget «Why Should You Not be Muslim?», som igjen var rettet mot sannhetssøkende mennesker. Yusha Evans sitt foredrag bygget på rasjonaliteten av å tilbe sin Herre, mens Said Rageah sitt foredrag handlet om islams lære og hvilke goder islam bringer med seg. Neste foredragsholder, Dr. Haitham al-haddad sitt mål var å fjerne fremmedfrykten mot islam og bevise at islams levemåte er den mest perfekte levemåte i sitt foredrag «Shariah: Barbaric or Perfect?». Etter dette foredraget holdt Dr. Ali M. Salah foredraget «Signs of the Last Hour», som påminnet de unge menneskene i salen om at Dommedagen er nær og at vi må forberede oss med å gjøre gode gjerninger. Det siste foredraget for den første dagen var om døden av Sh. Riad Ouarzazi «The Final Stretch». Han tok publikum med seg på en emosjonell reise gjennom livet og frem til døden og da vi blir lagt i graven. Publikum var i tårer og man kunne føle at man ville endre sitt liv til det bedre for å få en god slutt på livet. Dag 2 Den andre dagen av konferansen startet innslipp kl 11 og programmet på scenen begynte kl 11:30 med en ny introduksjon av Fahad Qureshi. Første foredragsholder for dagen var Dr. Haitham al-haddad som adresserte temaet «The Future of Islam in Europe». Det var et meget opplysende foredrag og en tankevekker for de fleste. Neste foredrag handlet om manerer av Sh. Said Rageah «Manners of Islam» hvor han presenterte hvilken god oppførsel islam lærer mennesket å ha. Det neste foredraget ble holdt av Yusha Evans «Jesus: Jew, Christian or Muslim?» og var rettet mot kristne hvor Jesu personlighet ble diskutert i detalj. Sh. Khalid Yasin holdt sitt første foredrag på PCS etter Yusha Evans og det handlet om «Critical Issues Facing Humanity». Shaykhen leverte som alltid, kraftig og effektivt og publikum fulgte godt med. Neste tema var paradiset med Sh. Riad Ouarzazi «A Tour of Paradise». Shaykhen, med sin unike måte å skape et bilde for publikum som føles så virkelig, tok med publikum på en nydelig reise gjennom paradiset. Siste foredragsholder for kvelden var vår kjære konferansier Yusuf Chambers som fortalte sin vakre historie om hvordan han fant islam «How I Escaped the Captivity of Darkness» I neste del av programmet samlet Yusuf Chambers donasjoner for å etablere Norges første informasjonssenter om islam. Publikum donerte generøst. Som avslutning på kvelden samlet Fahad Qureshi, Yusuf Chambers, Dr. Haitham al- Haddad og Sh. Riad Ouarzazi seg på scenen. Sh. Riad hadde fått i oppgave å improvisere et underholdende skuespill. Alle de nevnte foredragsholderne tok aktivt del i skuespillet og salen var full av latter og glede. 16

17 Dag 3 Den tredje dagen startet på samme tid som den andre dagen med en introduksjon av Fahad Qureshi. Første foredragsholder ut på scenen var Sh. Khalid Yasin. Hans foredrag «Making Islam Relevant in Our Society» var rettet mot muslimsk ungdom og tok for seg utfordringer muslimer møter i dag og hvordan islam er relevant i vårt samfunn. Neste foredrag «Islam: To Practice or Not to Practice?» ble holdt av Dr. Haitham al-haddad og var ment for å få ungdommene til å praktisere islam. For å motivere de som allerede har begynt å praktisere islam til å også engasjere seg i da wah holdt Yusha Evans foredraget «Invite to the Way of Your Lord». Neste program på scenen var en åpen spørretime med flere av foredragsholderne hvor publikum kunne få svar på alle sine spørsmål om islam. Etter spørretimen holdt Fahad Qureshi en omfattende presentasjon av Islam Net sitt arbeid, organisasjonsstruktur og kommende planer de neste fem årene. Etter Qureshis presentasjon holdt Yusha Evans en fundraising for å samle midler for å ta det neste steget i å utvikle Islam Net sitt arbeid; etableringen av et informasjonssenter om islam i Norge. Gjestene donerte generøst. Neste program var foredraget «Islam: Solution for the World?» med Sh. Yusuf Estes som for første gang entret scenen på Peace Conference Scandinavia. Som forventet holdt Yusuf Estes et underholdende og engasjerende foredrag som fanget publikums latter og oppmerksomhet. Som nest siste foredragsholder av PCS 2013 kom Sh. Riad Ouarzazi på scenen for å holde foredraget «Will Allah Accept My Repentance?» Han fanget publikums hjerter og tok dem med på en emosjonell reise mens tårene strømmet gjennom hele salen. Til sist, men ikke minst, stod Muhammad Abdul Jabbar på programmet med sitt meget ettertraktede foredrag «The Fitnah of the Dajjal». Hans stemme ristet salen og publikum fulgte nøye med. Hjertene skalv mens publikum fikk en kraftig påminnelse og de elsket det. Etter Muhammad Abdul Jabbars foredrag ble det holdt en kort tale av foredragsholderne der de takket for seg. De frivillige fikk ekstra ros for arbeidet sitt, og ble oppmuntret av samtlige foredragsholdere om å fortsette med å bidra med hjelp slik at Islam Nets konferanser og andre arrangementer kan fortsette å være suksessfulle. Alle brødre som jobbet ble invitert opp på scenen og søstrene samlet seg i midten av salen slik at alle kvinner kunne se dem. Alle de frivilliges navn ble ropt opp mens publikum sa AllahoAkbar etter hvert navn. Det skapte en fantastisk stemning og samtidig fikk de frivillige utdelt diplomer med foredragsholdernes underskrifter. 17

18 Da wah-middag og kurs som ble holdt i etterkant 18

19 19

20 20

21 PCS Da'wah Dinner Islam Net arrangerte en da wah-middag 26. mars Denne aftenen var rettet kun mot de som allerede var engasjert i da wah eller ønsket å bli det. Mange av de som deltok på middagen hadde jobbet på konferansen og ikke fått med seg så mye av foredragene. Dette var derfor for dem en spesiell dag med påfyll av motivasjon til å fortsette med jobben av da wah. Yusha Evans holdt foredrag om viktigheten av da wah og belønningen for å samle midler til driften av da wah. Yusuf Estes snakket om viktigheten av å engasjere seg i denne noble jobben mens Dr. Haitham al-haddad adresserete dilemmaet om prioriteringer og det å finne tid til da wah. På menyen stod god afghansk mat. Etter maten holdt Fahad Qureshi en presentasjon av Islam Nets oppnåelser de siste årene og planer for de neste fem år. Avslutningsvis modererte Fahad Qureshi en paneldiskusjon med Sh. Riad Ouarzazi, Dr. Haitham al-haddad og Yusha Evans om da wah i vesten. Deltagerne tok aktiv del i diskusjonen og kom med innspill til forbedring av vårt arbeid. I tillegg var det mulig å snakke med foredragsholderne privat. Practising Islam in the West Part 3 Dr. Haitham al-haddad 27. april 2013 holdt Islam Net den tredje sesjonen av serien «Practising Islam in the West». De to første delene ble holdt i januar og desember. Denne gangen skulle fokuset være på to temaer: islam og muslimers deltagelse i politikken i Norge og muslimers visjon i Vesten. Dr. Haitham begynte på temaet om deltagelse i politikken, men fordi det var alt for omfattende og tiden var begrenset ble fokuset kun på dette emnet. Vi gikk grundig igjennom emnet for å forstå hvordan muslimer skal relatere seg til dette viktige tema. Awakening the Genius Within Sh. Riad Ouarzazi Etter kurset med Dr. Haitham al-haddad 27.april 2013, holdt Sh. Riad Ouarzazi et ledelseskurs. Unge muslimer fikk en god introduksjon til ledelse og viktigheten av å skape ledere i den muslimske ummah. Shaykhen gikk gjennom mange viktige aspekter av ledelse og hvordan en leder skal være. 21

22 Resultat Tilbakemeldinger Etter konferansen hadde vi et skjema på nettsiden vår hvor deltagere kunne gi sin tilbakemelding om konferansen. Vi hadde en del standard spørsmål om det organisatoriske og et åpent felt hvor man kunne legge igjen en beskjed som vi skulle publisere på vår nettside. Her følger et utdrag med 10 av de mange tilbakemeldingene vi fikk. Tilbakemelding 1 Peace Conference er noe jeg alltid kommer til å delta i. Selv om jeg ikke var der de to første dagene, så var den aller siste fantastisk! Det var lærerikt, det var en skikkelig imaan-boost!! Så mye glede spredde så god energi og positivitet. Alle de foredragene ga meg intensjoner for hva jeg ville forandre og gjøre. Etter konferansen så ville jeg bare forandre meg helt! Bli et bedre menneske, be ordentlig, oppførsel osv. Da Sheikh Riad Ouarzazi hold foredrag, var da jeg åpnet øynene mine ordentlig. Det traff meg, mange tårer strømmet ned kinnene. Det var da det gjorde vondt i hjertet. SubhanAllah, dette var et fantastisk foredrag, og jeg mener at den siste dagen for PCS 2013, slo dagene fra ifjors PCS 2012! Tilbakemelding 2 Masha Allah det var lærerikt og ikke minst inspirerende å være til stedet og høre på disse utrolig flinke og jordnære sheikene! Ville anbefalt absolutt alle som ikke vær til stede å få med seg videoene som Islam Net kommer til å legge ut gratis på nett! Jazzakallah kheyr til alle som gjorde dette arrangement til en suksess! Tilbakemelding 3 Mansha Allah, hvert år etter konferansen sitter jeg igjen med blandede følelser, tungsinn fordi det er over, belyst av all den kunnskapen som jeg fikk sugd i meg, styrket Imaan til å holde fast ved troen min. Og sist men ikke minst håp om at det er mer å se frem til neste år, Insha Allah. Tusen takk for dette utrolig fine eventet som vi har å se frem til hvert eneste år. Tilbakemelding 4 Vit at den harde jobben dere gjør er satt pris på av oss som deltager og enda bedre av Allah (swt). Måtte Allah velsigne dere alle og enhver med Jannat-ul- Firdous! 22

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat

Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat Islam Bala bla Innhold Innhold Islam Ahmadiyya Muslim Jamaat Humanity First MTA Ahmadiyya Muslim Jamaat i Norge Bait-un-Nasr Moskeen Lajna Imaillah Lajna Imaillah

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

HVERDAGSRELIGIØSITET BLANT

HVERDAGSRELIGIØSITET BLANT HVERDAGSRELIGIØSITET BLANT MUSLIMSKE KVINNER I TRONDHEIM 25. November 2014 Eli-Anne Vongraven Eriksen, NTNU HVERDAGSRELIGIØSITET Hvordan og på hvilke måter religion kan påvirke enkeltpersoners hverdag.

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest Velkommen! Som liten gutt var jeg et skolelys, men allerede før jeg begynte på videregående, var min interesse for enkelte fag blitt mindre. Da motivasjonen forsvant, merket jeg også hvilke dramatiske

Detaljer

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428 Ghadir-troskapen Den store ID Utgitt av Dar al-bathra Første utgave 1428 En dag kom Fatima fra skolen, hilste på sin far, kysset hans hånd og hode, og sa: Min kjære far, jeg har et spørsmål. Faren: Spør,

Detaljer

HVORDAN JEG KOM TIL ISLAM. Cat Stevens

HVORDAN JEG KOM TIL ISLAM. Cat Stevens HVORDAN JEG KOM TIL ISLAM Cat Stevens Cat Stevens Hvordan jeg kom til islam Oversatt av Siv Samira Kofoed Cat Stevens var en av de mest suksessfulle sangere/låtskrivere i den første halvdelen av syttitallet,

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام ISLAM الا سلام 1 Islam 2 Bilde eller avbildningsforbudet i islam har sitt grunnlag i tekster i Koranen og er et forbud mot å avbilde Allah og hans skaperverk. Moskéer er derfor praktisk talt helt uten

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige. _ Bønn av den utlovede Messias

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige. _ Bønn av den utlovede Messias PROGRAM 27-28 October Letohallen, 2072 Dal 27-28 October Letohallen, 2072 Dal I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige Bønn av den utlovede Messias Jeg ber om at enhver som reiser for å delta på denne

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Islamsk barneoppdragelse i Norge Islamsk barneoppdragelse i Norge Urtehagen 2013 1 Islamsk barneoppdragelse i Norge Kjære foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette lille heftet om islamsk barneoppdragelse i Norge. La oss

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

For Gud er god, uansett hva!

For Gud er god, uansett hva! For Gud er god, uansett hva! Jeg tenker tilbake på når jeg først møtte Jesus. Jeg var 15 år og visste ikke så veldig mye om han. Gud visste jeg om. Det var som jeg alltid visste at han fantes; jeg ba når

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 24. 09.17 Volum 1, Utgave 3 Fra Styret Assalamualeykum. Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har skapt gode minner med

Detaljer

Transformation Burundi - 5

Transformation Burundi - 5 1 2 4 lorem Infobrev ipsum Sommeren 2014 problemnr., dato Transformation Burundi - 5 Fredag 8. august til lørdag 23. august 2014 Presentasjoner Her er teamet på tre: Andreas Woie er pastor i Sandnes og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 I Allahs (subhānahu wa-ta ālā) navn, Den Mest Barmhjertige, Evig Nåderike Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 Del I - «Og veiingen (av gjerningene) på den

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient?

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Noen pasienter kan ha vanskeligheter med å forstå og bli forstått på norsk. Kan være svake til å beskrive hvordan de har det og hva som

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING

SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING Jentekonferansen Våg å velge- våg å være Forord Jentekonferansen Våg å velge- våg å være ble avholdt på Valhall Arena den 15. September 2011. Dette

Detaljer

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn Side 1 av 22 Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn www.augustinian.wordpress.com Side 2 av 22 J S Mill Mill i sin tid Oppsummering utilitarisme www.youtube.com/watch?v=qelcp4w2no8

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Se på meg når jeg snakker til deg. Kurs i nonverbal kommunikasjon for unge synshemmede Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)

Se på meg når jeg snakker til deg. Kurs i nonverbal kommunikasjon for unge synshemmede Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) Se på meg når jeg snakker til deg. Kurs i nonverbal kommunikasjon for unge synshemmede 15.06-17.06.12 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) Parfyme og duft v/ Solfrid Hogstad, Esthetique parfymeri Kroppsspråk

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Sammen er vi sterke» - et fagseminar

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen Finværet fortsatte i oktober, og selv om det ble kaldere morgener, så steg temperaturen ut over dagen, og vi kunne være mye ute sammen. Vi prøver selvsagt å være ute uansett vær, men det

Detaljer