Munira Ouro Agouda Fahad Ullah Qureshi Islam Net

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Munira Ouro Agouda Fahad Ullah Qureshi Islam Net 02.05.13"

Transkript

1 Organisasjonen Islam Net inviterte en rekke dyktige foredragsholdere verden over til den årlige Skandinaviske fredskonferansen i Oslo, mars Peace Conference Scandinavia er Skandinavias største islamske fredskonferanse hvor alle er velkomne, uavhengig av religion, nasjonalitet eller trossamfunn. Munira Ouro Agouda Fahad Ullah Qureshi Islam Net

2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av konferansen som ble holdt i Oslo i perioden til Hensikten med rapporten er å gi en grundig presentasjon og beskrivelse av temaene og de problemstillinger som er blitt tatt opp under konferansen. Rapporten skal gi en innføring i arbeidet som ble gjort før, under og etter konferansen, samt gi leserne kunnskap om islam. Takk til leder for Islam Net, Fahad Qureshi og resten av referansegruppen Ujjal Mazumder, Madia Raja, Moqim Bani Hashem og Hilde Hodah Myrhaug for å ha fulgt opp arbeidet og gitt innspill og kommentarer. Oslo,

3 Innhold Forord... 2 Innledning... 6 Teori... 7 Islam, ikke det mediene presenterer... 7 Muslimer møter hindringer... 7 Metode... 7 Casestudie... 8 Konferansens mål... 8 Markedsføring... 8 Video trailere for YouTube... 8 Plakaten... 9 Billettbestilling Tid og sted Sted Tid Lokalet Fasiliteter Barnepass Matstand Informasjonsstand om islam Donasjonsstand Klær og diverse-stand Bønneplass Foredragsholderne Dr. Ali Mohammed Salah Dr. Haitham al-haddad Yusuf Chambers Sh. Riad Ouarzazi Yusha Evans Muhammad Abdul Jabbar Sh. Yusuf Estes Sh. Said Rageah Sh. Khalid Yasin Konferansen Oppmøte Påminnelse fra Dr. Haitham al-haddad

4 Oppstart av konferansen Dag Dag Dag Da wah-middag og kurs som ble holdt i etterkant PCS Da'wah Dinner Practising Islam in the West Part 3 Dr. Haitham al-haddad Awakening the Genius Within» Sh. Riad Ouarzazi Resultat Tilbakemeldinger Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Tilbakemelding Spørreskjema 1 Organisatorisk Hva slags utdanning har du? Hvordan fikk du vite om konferansen? Hvor komfortabelt var det på konferansen? Hvordan helhetsinntrykk har du av hele konferansen? Vil du delta på neste konferanse? Spørreskjema 2 Innhold og påvirkning Aldersgruppe: Hva slags utdanning har du? Til hvilken grad har konferansen påvirket livet ditt i retning av å praktisere islam mer? Til hvilken grad har konferansen påvirket deg til å ville engasjere seg i da'wah? Til hvilken grad har konferansen påvirket deg til å ønske å studere islam? Til hvilken grad har du fått økt din iman, ditt forhold til Allah og din muslimske identitet? Til hvilken grad har konferansen fått deg til å slutte med de nevnte aktiviteter som er haram: Baksnakking Forhold utenfor ekteskap Chatting med motsatt kjønn Alkohol / narkotika

5 Spise haram Røyking Høre på musikk Vise frem kroppen / bruke trange klær Være overlegen Jobbe med haram Spre umoralske bilder på facebook Til hvilken grad har konferansen fått deg til å forbedre de følgende handlinger av tilbedelse? Be de 5 obligatoriske bønner til rett tid Lese Koranen Be tahajjud (ekstra bønn om natten) Gjøre dhikr Ha gode manerer Søke 'ilm (kunnskap) om islam Hvordan har konferansen påvirket ditt liv? Andre resultater Deltagere Konverteringer Videoproduksjon Konklusjon Kilder

6 Sammendrag Formålet med konferansen er å oppklare misoppfatninger om islam, fremme åpenhet og god kommunikasjon gjennom foredrag og dialog. Videre skal det presenteres en rekke problemstillinger som er aktuelle for både muslimer og ikke-muslimer, samt gi mulige løsninger i lys av islamsk perspektiv. På den måten vil flere mennesker forstå hverandres verdier, tilegne seg mer kunnskap og lære å kjenne det riktige bildet av islam, slik at vi kan leve i et mangfoldig samfunn basert på forståelse og medfølelse for hverandre. Innledning Forarbeidet til kurset og foredragene ble gjort i seks til åtte måneder i forkant av konferansen. Islam Nets arrangementskomité hadde ansvar for planlegging av konferansen, sammensettingen og gjennomføringen av selve arrangementet. Deres oppgave var å organisere og fordele det praktiske arbeidet seg i mellom og mellom frivillige hjelpere. Blant oppgavene som ble utført var: Booking av foredragsholdere. Booking av lokale. Booking av hotellrom til foredragsholderne. Bestilling av fly. Innkjøp av mat og drikke. Leie av betalingsterminaler. Kjøp av videoutstyr. Utarbeiding av programmer. Markedsføring: design og trykking av plakater og bannere. Produksjon av videoreklamer og artikler. Annonsering. Rekruttering av frivillige. Organisering av kjøring: rekruttering av sjåfører og utarbeiding av kjøreplan for en effektiv og miljøvennlig kjøring. Organisering av vakthold. Scenedekorasjon. Mediedekning. Utsending av invitasjoner. Denne rapporten er avgrenset til å omhandle forarbeidet, gjennomføringen og innholdet av programmet. 6

7 Teori Islam, ikke det mediene presenterer I dagens samfunn forbinder mange islam med noe negativt. Islam har blitt satt i dårlig lys blant annet gjennom mediene opp gjennom årene. Mange forbinder islam med blant annet terrorisme og undertrykkelse. Ofte er det slik at de som tror på det mediene presenterer, ikke har kunnskap om islam. Derfor har Islam Net sin årlige fredskonferanse som skal hjelpe blant annet den norske befolkningen til å tilegne seg riktig kunnskap om islam. På den måten vil de lettere kunne forebygge fordommer og oppklare misoppfatninger om islam. Muslimer møter hindringer Det finnes muslimer fra ulik bakgrunn og etnisitet i vesten, og de fleste er forskjellige når det kommer til praktiseringen av islam. Det er ikke et ukjent faktum at mange aspekter ved den vestlige kulturen ikke kommer over ens med islam. Muligheten til å praktisere islam slik det skal gjøres er begrenset for muslimer i det vestlige samfunnet. Det er blant annet manglende tilbud når det gjelder bønn på jobben eller skolen, halal-mat i dagligvarebutikkene, og rentefritt lån for å kjøpe bolig osv. Disse faktorene gjør at mange muslimer blir påvirket av den vestlige kulturen og går sakte, men sikkert vekk fra islams lære. Mange unge muslimer tror at det er tillatt å tøye islamske lover og regler slik at de kan være en del av det vestlige folket. Dette vil resultere i at enkelte eller en god del av islamske retningslinjer blir glemt eller ignorert. En måte å få muslimene som møter hindringer og utfordringer i deres liv til å være mer bevisst på disse samfunnsproblemene de møter, er å vise dem hvordan de kan opprettholde sin muslimske identitet, bevare sin tro og praktisere islam i det vestlige samfunnet. Det kan skje blant annet gjennom dialog, kurs og foredrag der folk med mer kunnskap om islam, for eksempel lærde, kan dele sin kunnskap, og snakke om utfordringer muslimer møter i forhold til sin praktisering av islam i vesten. Metode Vi har anvendt kvalitativ metode ved å ha tatt imot tilbakemeldinger fra våre gjester om hva de synes om konferansen. I større grad har vi anvendt kvantitativ metode ved å la våre deltagere fylle ut to tilbakemeldingsskjemaer etter konferansen. Det første skjemaet handlet om den praktiske gjennomføringen av konferansen. Det andre skjemaet handlet om selve utbytte av konferansen. Det er meget interessant statistikk vi har samlet. 7

8 Casestudie Konferansens mål Konferansen hadde tre hovedmål. Avsnittet om resultater vil vise til hvilken grad disse målene er blitt oppfylt. Målene var: 1. Gjøre informasjon om islam tilgjengelig for de som ikke er muslimer, svare på deres misforståelser om islam og tilby dem islams synspunkt om meningen med livet. 2. Vekke hjertene til muslimene som ikke praktiserer islam og tenne gnisten av kjærlighet for Allah og Hans sendebud i deres hjerter så de vender tilbake til islam. 3. Skape oppmerksomhet rundt obligasjonen av da wah og vekke engasjement blant praktiserende muslimer så flere engasjerer seg i denne jobben. Markedsføring Det ble brukt ulike midler til markedsføringen av konferansen. Via facebook ble det invitert over mennesker. E-poster ble sendt til rundt 1400 mennesker. SMS ble sendt til rundt 1700 mennesker flyers ble distribuert A1 plakater ble hengt opp. Det var full informasjon om konferansen på hovedsiden til vår nettside islamnet.no. I tillegg ble det annonsert i flere moskeer og på radio. Det ble skrevet poesi og ulike artikler om konferansen. Et av de mest effektive virkemidlene var videoreklamene som ble laget. En og en foredragsholder ble lansert med noen dagers mellomrom med en unik videoreklame. Til slutt kom en hovedtrailer med alle foredragsholderne. Selv etter denne kom en overraskelsesforedragsholder når ingen kunne vente det. Video trailere for YouTube 1. Lansering av Dr. Ali M. Salah: 2. Lansering av Dr. Haitham al-haddad: 3. Lansering av Yusuf Chambers: 4. Lansering av Sh. Riad Ouarzazi: 5. Lansering av Yusha Evans: 6. Lansering av Muhammad Abdul Jabbar: 7. Lansering av Sh. Yusuf Estes: 8. Awakening the Genius Within Sh. Riad Ouarzazi: 9. PCS 2013 Official Promo: 10. Lansering av Sh. Khalid Yasin: 8

9 Plakaten 9

10 Billettbestilling Denne konferansen hadde begrenset plass med rundt 1100 sitteplasser og 300 ståplasser. Billettene kostet 100 kr per dag og kunne bestilles via nett, SMS eller kjøpes i døren. Alle som ikke var muslimer, og alle under 15 år fikk gratis inngangsbilletter til konferansen. Tid og sted Sted Konferansen fant sted på Fabrikken Hasle, Haslevangen 16, 0579 Oslo, Norge. Oslo er Norges hovedstad. Norges befolkning er i overkant av fem millioner hvor ca bor i Oslo. Tid Datoene for konferansen var lørdag 23. mars, kl. 13:00-22:00, og søndag og mandag mars kl. 11:00-22:00. Lokalet Fabrikken Hasle hadde plass til ca stoler og 300 ståplasser. Scenen var 9m bred. Det var et stort pauseareal som var godt egnet for at menn og kvinner kunne ha sine egne pauseområder. 10

11 Fasiliteter Barnepass I år var det mulighet for barnepass. Her deltok barna på ulike aktiviteter, mens de voksne kunne nyte konferansen i fred og ro. Matstand Her var det mulig å kjøpe ulike matretter. Blant annet ris med pakistansk kofte, samosa, børek og bagetter. Det ble også solgt sukkerspinn, vafler, kaker, sjokolade, brus, kaffe og te. Informasjonsstand om islam På denne standen kunne ikke-muslimer snakke med oss for å få svar på sine spørsmål om islam. I tillegg hadde vi en stor mengde gratis litteratur sponset av Conveying Islamic Message Society i Egypt. Muslimer kunne kjøpe bøker fra et stort sortiment som var bestilt fra England. Donasjonsstand Her kunne man bli medlem av Islam Net og bidra med donasjoner. Klær og diverse-stand På kvinnesiden var det et marked hvor det ble solgt bl.a. nye og brukte klær, sko, smykker og vesker som muslimer hadde donert til Islam Net. Bønneplass Det var avsatt stor plass både hos kvinnene og mennene hvor de kunne be. 11

12 Foredragsholderne Islam Net inviterte verdenskjente og dyktige foredragsholdere fra verden over som holdt foredrag hvor de tok for seg viktige temaer knyttet til islam og det vestlige samfunn. Årets foredragsholdere var: Dr. Ali Mohammed Salah Dr. Ali Mohammed Salah er en av de største muslimske lærde I Norge. Han har doktorgrad i islamske studier fra Malaysia, og har tidligere jobbet som seniorforeleser på flere universiteter i Malaysia. Dr. Salah begynte sin utdanning i 1987 ved Islamic University of Madinah i Saudi Arabia, hvor han tok bachelorgrad i Islamic Studies and Prophetic Narrations. Etter å ha avlagt eksamen i 1991 dro han videre til Mekka hvor han tok mastergrad i Methodology and Islamic Mission. Etter å ha fullført studiet i 1995 tok han sin doktorgrad i Malaysia i perioden og fikk tittelen Dr. of Theology and Philosophy. Dr. Salah er forfatter av boken Trilogy of Abrahamic Faith. Han har i tillegg autentisert 100 ahadith (beretninger om Profetens liv). Videre har han vært med på mer enn 50 forskninger om islam og deltatt på ca 60 islamske konferanser. Han er for tiden imam i Tawfiiq moskeen i Oslo, og er høyt respektert i det muslimske miljøet. Han snakker flytende somalisk, arabisk og engelsk, og holder foredrag på de forskjellige språk. i Dr. Haitham al-haddad Haitham al-haddad er født og oppvokst i Saudi Arabia, og er av palestinsk opphav. Han har kompetanse blant annet innenfor emnene han har tatt for seg i kurset og foredragene. Han er bosatt i London og har tidligere studert islamsk vitenskap i over 15 år. Han fikk senere interesse for islamsk lovgivning og juss og har etter hvert blitt uteksaminert med en bachelor i islamsk lov. Videre har han blitt tildelt en doktorgrad fra School of Oriental and African Studies (Universitetet i London) etter å ha arbeidet med sin doktoravhandling om islamsk rettsvitenskap i forhold til muslimske minoriteter. Han har dessuten studert under flere høytstående lærde, blant annet Shaykh Abd al-aziz ibn Abd Allah ibn Baaz, Shaikh Abdullah Ibn Jibreen, Shaykh Abdullah ibn Aqil og Shaykh Muhammad ibn al Uthaymeen. Al-Haddad er for tiden dommer ved det islamske shari ah-rådet i London, og i tillegg jobber han blant annet som rådgiver for ulike organisasjoner. ii Yusuf Chambers Yusuf Chambers ble født i Woking, Surrey. Han har vært involvert i en rekke ledende muslimske organisasjoner, både i Storbritannia og i utlandet. Disse har inkludert Peace TV, Muslim Aid, Al-Jumuah Magazine, Islam Channel og Unity TV hvor han presenterte The Path to Guidance, et intervjuprogram for revertitter til islam. 12

13 Han har reist mye i Midtøsten, Afrika og Europa før han bosatte seg i London. Når det kommer til veldedighetsinnsamlere, praktisk samfunnsarbeid og kraftig advokatvirksomhet for islam, er navnet Yusuf Chambers sjeldent langt fra diskusjonsbordet. Hans arbeid omfatter også markedsføring og salg. I økende grad har han vært meget fremtredende i media. Han har blitt kjent som en av den nye type dynamiske og profesjonelle TV-foredragsholdere i samfunnet. Yusuf Chambers er en velkjent og etablert da'ee. Sh. Riad Ouarzazi Shaykh Riad Ouarzazi ble født i Casablanca i Marokko. Etter å ha oppnådd grader i islamske studier fra M. Abdullah universitetet, flyttet han til USA i Der tok han en bachelorgrad i International Management og en mastergrad i Science in Computer Information Systems. Han studerte aqeedah under Shaykh Waleed Basyouni og fiqh under Shaykh Waleed Idrees. Han oppnådde sertifikater i personlig utvikling, bedriftsøkonomi og coaching. Ouarzazi flyttet til Canada i 2001 og ble aktiv i islamsk arbeid hvor han holdt foredrag og khutbaer i flere moskeer i Greater Toronto Area. iii Yusha Evans Yusha (Joshua) Evans ble født og oppvokst i Greenville, Sør-Carolina i et kristent hjem. Siden tenårene ble han engasjert i kirken, og meldte seg inn i en kristen organisasjon rettet mot ungdom. Hans mål var å engasjere seg i undervisning og misjonering, og hadde derfor som planer å registrere seg ved den verdenskjente bibelskolen, Bob Jones Universitetet. Sommeren 1996 ble Evans liv endret etter å ha studert bibelen fra perm til perm, og innsett at flere ting ikke hang på greip. Under sin søken etter sannheten møtte han en muslim og fikk Koranen. Etter å ha lest Koranen fra perm til perm aksepterte han islam vinteren Yusha Evans jobber som en opplysningsarbeider og fulltidsforedragsholder. Han underviser også i seminarer og har grunnlagt to islamske TV-kanaler i Nord-Amerika. Han har studert hos flere lærde innen ulike islamske vitenskaper og har hatt psykologi som hovedfag. For tiden studerer Yusha Evans under Shaykh Waleed Al-Menesse, en av verdens fremste lærde innen Koranen og dens ulike vitenskaper. Han har også svart belte i flere disipliner og driver et kampsport-akademi i Minneapolis. iv Muhammad Abdul Jabbar Muhammad Abdul Jabbar er født og oppvokst i Birmingham, Storbritannia. Han har vist en dybde i islamsk kunnskap trass sin unge alder. Han er en inspirasjon for alle hans studenter og hans nærmiljø. Med sin karismatiske og dynamiske metode for å levere budskapet, har hans foredrag vunnet hjertene til folk fra hele verden. 13

14 Før hans selvstudium, begynte han på et etablert islamsk institutt for å studere de fire skolene innen rettsvitenskap (fiqh) og alle de grunnleggende islamske vitenskaper inkludert usul-al-fiqh, usul-alhadith og tafsir. Han har bestrebet seg på å nå ut til ungdom både lokalt og nasjonalt ved å reise over hele landet og holde foredrag. Ved sine foredrag motiverer han de muslimske massene til å komme ut fra dypet av mørket, til lyset av islam. Han er grunnleggeren av Al Qadr, en da wah- og medieorganisasjon som produserer videoer og sprer det sanne budskapet av islam. Han bor for tiden i Birmingham hvor han regelmessig holder foredrag. v Sh. Yusuf Estes Yusuf Estes vokste opp i et meget religiøst kristent hjem. Han utdannet seg i Texas, og ble suksessfull av å eie platebutikker og TV-programmer. Han brukte sitt talent i piano og orgel til å forkynne Bibelen samtidig som han fungerte som minister i musikk-lære. Estes var delegat for FNs Peace Summit for Religious Leaders og U.S. Federal chaplain fra 1994 til Han står også bak flere enkle og nyttige nettsider på engelsk om islam. Hans foredrag holdes på universiteter, institusjoner, i militæret og på offentlige steder, og de er åpne for alle inkludert muslimer, hinduer, kristne, jøder, ateister og andre ikketroende. Mange predikanter, prester og rabbinere har komplimentert hans måte å presentere et opplysende bilde av verdens raskest voksende religion islam. Han jobber for å spre islams riktige budskap til ungdommer, nye muslimer og andre ved bruk av enkle engelske begrep. Han gjør det morsomt å tilegne seg kunnskap, samtidig som han refererer til Koranen og islams lære. Sh. Said Rageah Said Rageah ble født i Somalia, og flyttet senere til Nord- Amerika på slutten av 80-tallet. Han har en bachelorgrad i islamske studier og en mastergrad i shariah. Rageah er grunnlegger av Masjid Huda i Montreal og Masjid Aya i Maryland. Han har også grunnlagt Muslim Magazine og Al Aqsa Association. I tillegg var han også leder ved både Universitetet i Calgary og Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). For øyeblikket er han imam ved Abu Hurairah moskeen i Toronto og styreleder for Journey of Faith Conference. vi Sh. Khalid Yasin Khalid Yasin er en tidligere kristen. Han var oppvokst i Brooklyn og omfavnet islam i 1965 etter sin søken etter sannheten. Han har studert det arabiske språket i Medina, Saudi Arabia og Kairo, Egypt og har hatt mange veiledere og lærere som underviste ham i Fiqh us-sunnah, Fiqh us- Seerah, islamsk historie og memorering og resitasjon av Koranen. Han har vært administrerende direktør for Islamic Teaching Institute (ITI), som var en ledende organisasjon dedikert til da wah-arbeid. Yasins bidrag for islam har ført med seg at mange tusen mennesker på søken etter sannheten har funnet islam. Shaykh Khalid Yasin reiser rundt i verden for å holde foredrag med sikte på å fjerne misoppfatninger om islam. Han er også opptatt av å øke bevisstheten om muslimenes plikt overfor da'wah og invitere muslimer til å praktisere sin religion. 14

15 Konferansen Oppmøte Vi begynte å gjøre klar lokalet på fredag, dagen før selve konferansen. Lørdag morgen kl. 09:30 var det oppmøte i hallen for alle frivillige som skulle jobbe under konferansen. Lederne gikk gjennom reglementet for konferansen og fordelte oppgavene mellom de ulike gruppene som hadde ansvaret for de ulike oppdragene. Det ble i tillegg utdelt vester som skulle brukes av alle frivillige for å bli gjenkjent blant publikum. Etter møtet fortsatte de frivillige med oppriggingen av scene og stands. Påminnelse fra Dr. Haitham al-haddad Kort tid før innslipp av publikum holdt Dr. Haitham al- Haddad en kort tale. Han minnet gruppen på hva det innebærer å være en frivillig hjelper. Videre oppfordret han de frivillige til å være med å gjennomføre konferansen på en god og smidig måte, ved å delta helhjertet med engasjement og energi for å presentere islam. Videre påminnet han dem til å ha den riktige intensjonen for enhver handling, og at det kunne hjelpe dem med å oppnå det ultimate mål som enhver muslim har, nemlig jannah, altså paradis. Til slutt oppfordret Al-Haddad de frivillige til å motivere, veilede og støtte hverandre i arbeidet, og jobbe som et team, før han endte talen med en bønn. Oppstart av konferansen Innslipp begynte kl. 13:00 og programmet på scenen startet ifølge skjema kl. 13:30. Køen ved innslippet var fortsatt lang da konferansen begynte. Det tok ikke lang tid før salen var fullpakket. Det var omtrent 2/3 kvinner og 1/3 menn. Det kom stadig nye folk utover dagene og publikum stortrivdes. Med ni foredragsholdere var programmet preget av mye variasjon og forskjellige typer foredrag. Dag 1 Leder for Islam Net, Fahad Qureshi begynte konferansen med en introduksjon. Han ønsket alle velkommen og fortalte kort om organisasjonen Islam Net, før han gikk over med å presentere konferansens formål og aktuelle problemstillinger knyttet til islam i vesten. Deretter var det tid for Peace Conference Scandinavias første foredragsholder. Yusha Evans holdt det første foredraget «Why Are We Here? som opplyste deltagerne fra starten av om selve 15

16 meningen med livet. Etter de fleste foredragene var det sesjoner for spørsmål og svar hvor publikum kunne engasjere seg og få oppklart alle uklarheter de måtte ha om det som ble snakket om. Sh. Said Rageah holdt andre foredraget «Why Should You Not be Muslim?», som igjen var rettet mot sannhetssøkende mennesker. Yusha Evans sitt foredrag bygget på rasjonaliteten av å tilbe sin Herre, mens Said Rageah sitt foredrag handlet om islams lære og hvilke goder islam bringer med seg. Neste foredragsholder, Dr. Haitham al-haddad sitt mål var å fjerne fremmedfrykten mot islam og bevise at islams levemåte er den mest perfekte levemåte i sitt foredrag «Shariah: Barbaric or Perfect?». Etter dette foredraget holdt Dr. Ali M. Salah foredraget «Signs of the Last Hour», som påminnet de unge menneskene i salen om at Dommedagen er nær og at vi må forberede oss med å gjøre gode gjerninger. Det siste foredraget for den første dagen var om døden av Sh. Riad Ouarzazi «The Final Stretch». Han tok publikum med seg på en emosjonell reise gjennom livet og frem til døden og da vi blir lagt i graven. Publikum var i tårer og man kunne føle at man ville endre sitt liv til det bedre for å få en god slutt på livet. Dag 2 Den andre dagen av konferansen startet innslipp kl 11 og programmet på scenen begynte kl 11:30 med en ny introduksjon av Fahad Qureshi. Første foredragsholder for dagen var Dr. Haitham al-haddad som adresserte temaet «The Future of Islam in Europe». Det var et meget opplysende foredrag og en tankevekker for de fleste. Neste foredrag handlet om manerer av Sh. Said Rageah «Manners of Islam» hvor han presenterte hvilken god oppførsel islam lærer mennesket å ha. Det neste foredraget ble holdt av Yusha Evans «Jesus: Jew, Christian or Muslim?» og var rettet mot kristne hvor Jesu personlighet ble diskutert i detalj. Sh. Khalid Yasin holdt sitt første foredrag på PCS etter Yusha Evans og det handlet om «Critical Issues Facing Humanity». Shaykhen leverte som alltid, kraftig og effektivt og publikum fulgte godt med. Neste tema var paradiset med Sh. Riad Ouarzazi «A Tour of Paradise». Shaykhen, med sin unike måte å skape et bilde for publikum som føles så virkelig, tok med publikum på en nydelig reise gjennom paradiset. Siste foredragsholder for kvelden var vår kjære konferansier Yusuf Chambers som fortalte sin vakre historie om hvordan han fant islam «How I Escaped the Captivity of Darkness» I neste del av programmet samlet Yusuf Chambers donasjoner for å etablere Norges første informasjonssenter om islam. Publikum donerte generøst. Som avslutning på kvelden samlet Fahad Qureshi, Yusuf Chambers, Dr. Haitham al- Haddad og Sh. Riad Ouarzazi seg på scenen. Sh. Riad hadde fått i oppgave å improvisere et underholdende skuespill. Alle de nevnte foredragsholderne tok aktivt del i skuespillet og salen var full av latter og glede. 16

17 Dag 3 Den tredje dagen startet på samme tid som den andre dagen med en introduksjon av Fahad Qureshi. Første foredragsholder ut på scenen var Sh. Khalid Yasin. Hans foredrag «Making Islam Relevant in Our Society» var rettet mot muslimsk ungdom og tok for seg utfordringer muslimer møter i dag og hvordan islam er relevant i vårt samfunn. Neste foredrag «Islam: To Practice or Not to Practice?» ble holdt av Dr. Haitham al-haddad og var ment for å få ungdommene til å praktisere islam. For å motivere de som allerede har begynt å praktisere islam til å også engasjere seg i da wah holdt Yusha Evans foredraget «Invite to the Way of Your Lord». Neste program på scenen var en åpen spørretime med flere av foredragsholderne hvor publikum kunne få svar på alle sine spørsmål om islam. Etter spørretimen holdt Fahad Qureshi en omfattende presentasjon av Islam Net sitt arbeid, organisasjonsstruktur og kommende planer de neste fem årene. Etter Qureshis presentasjon holdt Yusha Evans en fundraising for å samle midler for å ta det neste steget i å utvikle Islam Net sitt arbeid; etableringen av et informasjonssenter om islam i Norge. Gjestene donerte generøst. Neste program var foredraget «Islam: Solution for the World?» med Sh. Yusuf Estes som for første gang entret scenen på Peace Conference Scandinavia. Som forventet holdt Yusuf Estes et underholdende og engasjerende foredrag som fanget publikums latter og oppmerksomhet. Som nest siste foredragsholder av PCS 2013 kom Sh. Riad Ouarzazi på scenen for å holde foredraget «Will Allah Accept My Repentance?» Han fanget publikums hjerter og tok dem med på en emosjonell reise mens tårene strømmet gjennom hele salen. Til sist, men ikke minst, stod Muhammad Abdul Jabbar på programmet med sitt meget ettertraktede foredrag «The Fitnah of the Dajjal». Hans stemme ristet salen og publikum fulgte nøye med. Hjertene skalv mens publikum fikk en kraftig påminnelse og de elsket det. Etter Muhammad Abdul Jabbars foredrag ble det holdt en kort tale av foredragsholderne der de takket for seg. De frivillige fikk ekstra ros for arbeidet sitt, og ble oppmuntret av samtlige foredragsholdere om å fortsette med å bidra med hjelp slik at Islam Nets konferanser og andre arrangementer kan fortsette å være suksessfulle. Alle brødre som jobbet ble invitert opp på scenen og søstrene samlet seg i midten av salen slik at alle kvinner kunne se dem. Alle de frivilliges navn ble ropt opp mens publikum sa AllahoAkbar etter hvert navn. Det skapte en fantastisk stemning og samtidig fikk de frivillige utdelt diplomer med foredragsholdernes underskrifter. 17

18 Da wah-middag og kurs som ble holdt i etterkant 18

19 19

20 20

21 PCS Da'wah Dinner Islam Net arrangerte en da wah-middag 26. mars Denne aftenen var rettet kun mot de som allerede var engasjert i da wah eller ønsket å bli det. Mange av de som deltok på middagen hadde jobbet på konferansen og ikke fått med seg så mye av foredragene. Dette var derfor for dem en spesiell dag med påfyll av motivasjon til å fortsette med jobben av da wah. Yusha Evans holdt foredrag om viktigheten av da wah og belønningen for å samle midler til driften av da wah. Yusuf Estes snakket om viktigheten av å engasjere seg i denne noble jobben mens Dr. Haitham al-haddad adresserete dilemmaet om prioriteringer og det å finne tid til da wah. På menyen stod god afghansk mat. Etter maten holdt Fahad Qureshi en presentasjon av Islam Nets oppnåelser de siste årene og planer for de neste fem år. Avslutningsvis modererte Fahad Qureshi en paneldiskusjon med Sh. Riad Ouarzazi, Dr. Haitham al-haddad og Yusha Evans om da wah i vesten. Deltagerne tok aktiv del i diskusjonen og kom med innspill til forbedring av vårt arbeid. I tillegg var det mulig å snakke med foredragsholderne privat. Practising Islam in the West Part 3 Dr. Haitham al-haddad 27. april 2013 holdt Islam Net den tredje sesjonen av serien «Practising Islam in the West». De to første delene ble holdt i januar og desember. Denne gangen skulle fokuset være på to temaer: islam og muslimers deltagelse i politikken i Norge og muslimers visjon i Vesten. Dr. Haitham begynte på temaet om deltagelse i politikken, men fordi det var alt for omfattende og tiden var begrenset ble fokuset kun på dette emnet. Vi gikk grundig igjennom emnet for å forstå hvordan muslimer skal relatere seg til dette viktige tema. Awakening the Genius Within Sh. Riad Ouarzazi Etter kurset med Dr. Haitham al-haddad 27.april 2013, holdt Sh. Riad Ouarzazi et ledelseskurs. Unge muslimer fikk en god introduksjon til ledelse og viktigheten av å skape ledere i den muslimske ummah. Shaykhen gikk gjennom mange viktige aspekter av ledelse og hvordan en leder skal være. 21

22 Resultat Tilbakemeldinger Etter konferansen hadde vi et skjema på nettsiden vår hvor deltagere kunne gi sin tilbakemelding om konferansen. Vi hadde en del standard spørsmål om det organisatoriske og et åpent felt hvor man kunne legge igjen en beskjed som vi skulle publisere på vår nettside. Her følger et utdrag med 10 av de mange tilbakemeldingene vi fikk. Tilbakemelding 1 Peace Conference er noe jeg alltid kommer til å delta i. Selv om jeg ikke var der de to første dagene, så var den aller siste fantastisk! Det var lærerikt, det var en skikkelig imaan-boost!! Så mye glede spredde så god energi og positivitet. Alle de foredragene ga meg intensjoner for hva jeg ville forandre og gjøre. Etter konferansen så ville jeg bare forandre meg helt! Bli et bedre menneske, be ordentlig, oppførsel osv. Da Sheikh Riad Ouarzazi hold foredrag, var da jeg åpnet øynene mine ordentlig. Det traff meg, mange tårer strømmet ned kinnene. Det var da det gjorde vondt i hjertet. SubhanAllah, dette var et fantastisk foredrag, og jeg mener at den siste dagen for PCS 2013, slo dagene fra ifjors PCS 2012! Tilbakemelding 2 Masha Allah det var lærerikt og ikke minst inspirerende å være til stedet og høre på disse utrolig flinke og jordnære sheikene! Ville anbefalt absolutt alle som ikke vær til stede å få med seg videoene som Islam Net kommer til å legge ut gratis på nett! Jazzakallah kheyr til alle som gjorde dette arrangement til en suksess! Tilbakemelding 3 Mansha Allah, hvert år etter konferansen sitter jeg igjen med blandede følelser, tungsinn fordi det er over, belyst av all den kunnskapen som jeg fikk sugd i meg, styrket Imaan til å holde fast ved troen min. Og sist men ikke minst håp om at det er mer å se frem til neste år, Insha Allah. Tusen takk for dette utrolig fine eventet som vi har å se frem til hvert eneste år. Tilbakemelding 4 Vit at den harde jobben dere gjør er satt pris på av oss som deltager og enda bedre av Allah (swt). Måtte Allah velsigne dere alle og enhver med Jannat-ul- Firdous! 22

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Iren Legøy Masteroppgave i religionsvitenskap, AHKR Høsten 2012 Abstract In this masters thesis I have researched the relationship Pakistani Sunni

Detaljer

Så ble jeg ledet. Skrevet av Sayyid Muhammed Tijani Smaoui

Så ble jeg ledet. Skrevet av Sayyid Muhammed Tijani Smaoui Så ble jeg ledet Skrevet av Sayyid Muhammed Tijani Smaoui Innhold: Sideantall Tilegnelse: 3-3 Forord: 3-4 Et kort blikk på mitt liv: 4-7 Pilegrimsreisen til Allahs hus: 7-13 I Egypt: 13-15 Et møte om bord

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Lions Norge og digital omdømmebygging

Lions Norge og digital omdømmebygging Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad

Detaljer

HVA ER meningen MED LIVET

HVA ER meningen MED LIVET HVA ER meningen MED LIVET? 2 Hva er meningen med livet? I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhjertiges navn Hva er meningen med livet? Sammensatt av Abu Issa Al-Shamy Abu_Issa_Alshamy@yahoo.com Første utgave

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak

ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak Forord I løpet av 2009 har Islamsk Råd Norge i samarbeid med Helse og velferdsetaten utviklet et kurs på oppdrag fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet. Kurset har fått navnet Arbeid og Islam. Kurset

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 AFS Vertsfamilie Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 Innhold Om AFS... 4 Forberedelser... 6 Forventninger... 8 Kultur... 11 Interkulturell bevissthet... 17 Tilpasningskurven... 20 Den første

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 4-2014 Vil bli den første mao presten. S. 3 Pris Gud på alle språk! S. 4 Satser på kvinnedepartementet! S. 9 Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

Nr. 3 mars 2000. Stortingsbesøk på Østmarka skole

Nr. 3 mars 2000. Stortingsbesøk på Østmarka skole Nr. 3 mars 2000 Innhold Stortingsbesøk på Østmarka skole Stortingesbesøk på Østmarka... 1 med positive inntrykk Generalforsamling i Toronto... 1 Grundige forberedelser Noe av det beste Gud har gitt oss...

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer