Gro Bjartveit Resepsjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gro Bjartveit Resepsjon"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Frysja legekontor Møterom Psykolog Psykiater Arkiv Sårstell Venterom Gyn Gro Bjartveit Resepsjon Tove Borgen Mellomrom Kirsti Dolva Prøvetaking Svein Aarseth EKG Gyn Sterilisatorog skyllerom Laboratorium

2 Årsrapport 2006 Frysja legekontor Spesialister i allmennmedisin: Gro Bjartveit Tove Borgen Kirsti Margrethe Dolva Svein Aarseth Adresse: Kjelsåsvn. 160, inng. B Postboks 133 Kjelsås, 0411 Oslo Åpningstider: mandag fredag Telefon: Telefontid: og (torsdag ) Fax: Oslo mars 2007 Design: Jorunn Granholm Aarseth/JOFFR

3 Innhold Om årsrapporten 4 Driftsform 4 Historikk 4 Lokaler 4 Utleie av lokaler 4 Tilgjengelighet 4 Beliggenhet 5 Journalsystem og elektronisk kommunikasjon 6 Leger ved kontoret 7 Sommervikarer Øvrig personale 7 Kjøp av tjenester 7 Laboratoriet 8 Utvikling i laboratoriet 8 Laboratorieaktivitet 9 Aktivitetsutvikling 10 Praksispopulasjon 11 Aldersfordeling populasjon Aldersfordeling populasjon Sykebesøk 12 Legevakt 12 Annen legevirksomhet 12 Samarbeid med øvrige helsetjenester 12 Kollegial fraværsdekning 12 Nettsider 13 Tillitsverv/fagforeningsverv 13 Forskning, fag- og kvalitetsutvikling 13 Kvalitetstiltak 13 Diagnosestatistikk 14 Sykmeldingsstatistikk fra Nøkkeltall og statistikk bydel Nordre Aker 16 Befolkningssammensetning 16 Fødendes alder 16 Behandling ved sykehus og poliklinikker 17 Somatiske innleggelser 17 Somatiske polikliniske 17 Innlagt i psykiatrien 18 Psykiatri 18 Alderspsykiatrisk avdeling Vardåsen Nøkkeltall og statistikk bydel Nordre Aker 19 Allmennmedisinske og samfunnsmedisinske offentlige oppgaver 19 Barn med barnehageplass 19 Barn under barneverntiltak 19 TT-brukere 20 Psykisk Utviklingshemmede 20 Pleie og omsorg 20 Institusjoner 20 Arbeidsledige 20 3

4 Om årsrapporten Rapporten følger samme oppsett som tidligere år. Tall er hentet dels fra journalsystemets statistikkprogram og dels fra «Statistikkrapport for allmennpraksis» utviklet av Mediata AS. Driftsform Kontoret drives som et kontorfellesskap mellom fire likeverdige leger. Vi har et felles driftsansvar for kontoret. Oppgavefordeling: Økonomi/data: Svein Aarseth Personal/interne møter: Tove Borgen Etterutdanning: Gro Bjartveit Laboratorium: Kirsti Dolva Historikk Dr Juvet startet ca 1955 legekontor i Myrerskogveien 12 til han gikk over i Bedriftshelsetjenesten. Dr Vøyvik overtok og videreførte hjemmelen fra Da Dr Flottorp avviklet sin praksis, ble hjemmelen lagt til Dr Vøyviks praksis. Dr Aarseth overtok hjemmelen i 1990 og Vøyvik og Aarseth drev så sammen Myrerskogveien legekontor. Dr Dolva kom med uten driftsavtale i 1995, og hun overtok Vøyviks hjemmel da han sluttet i Tove Borgen kom inn i en nyopprettet hjemmel i Lokalene ble for små. Vi forsøkte først å samlokalisere oss med Stadion fysikalske i nybygg, noe som imidlertid ble skrinlagt bl.a. pga sendrektig saksbehandling i Plan- og bygningsetaten. Vi flyttet i stedet til Stillatorget juni 2001, nå under navnet Frysja Legekontor. Dr Bjartveit flyttet til kontoret med egen hjemmel november Lokaler Vi disponerer en hel etasje i Kjelsåsveien 160. Det er greie kommunikasjoner med buss 22/25/54 som alle stopper like utenfor kontoret. Det er heis i bygningen, og inngangspartiet er gjort rullestoltilgjengelig med trappeheis. Sammen med Stadion fysikalske i 6. etasje disponerer vi en plass for handikapp-parkering. I 2006 har vi innredet et rom med sikte på sårstell. Utleie av lokaler Fra har psykiater Inger-Johanne Aarseth drevet privat spesialistpraksis hos oss. Fra har psykolog Nils Erling Haugen drevet avtaleløs psykologpraksis hos oss. Tilgjengelighet Vi har et eget nummer for helsepersonell/øyeblikkelig hjelp som også er ført opp i telefonkatalogen og er trykt på våre resepter. Vi har inntrykk av at dette har lettet vår tilgjengelighet blant annet for apotek og for andre samarbeidspartnere som ikke har våre hemmelige numre. Lokalene våre har tilgjengelighet for handikappede. 4

5 Kjelsåsveien Beliggenhet Stillatorget, Kjelsåsveien160 med Frysja legekontor i 4. etasje. Frysjaveien 50 m 2 Frysjaveien Kjelsåsveien 1 Kjelsåsveien Kjelsåsveien Solligrenda Sømveien Stillatorget, Kjelsåsveien160. 1) Inngang til Frysja legekontor: Inngang B på baksiden ved postkontoret. 2) Busstopp for buss nr. 22/25/54 5

6 Journalsystem og elektronisk kommunikasjon Vi har EDB-basert journalsystem: Windowsbaserte WinMed. Dette gir rask og effektiv tilgang til pasientinformasjon og gir gode muligheter for å følge opp den enkelte pasient på en forsvarlig måte. Tjenesteyter Elektronisk overføring Elektroniskrekvirering/ henvisning Dr Fürsts laboratorium Ja Ja (Fürstforum) Capio Røntgen Ja Ja Sentrum Røntgen Ja Ja Sandvika Nevrologipraksis Ja Ja AHUS Mikrobiologi Ja Nei AHUS Cyt/Pat Ja Nei AHUS Epikrise/Henvisning Ja Nei UUS Epikrise/Henvisning Ja Nei AUS Epikrise/Henvisning Nei Nei Lovisenberg Epikrise/Henvisning Nei Nei Diakonhjemmet Epikrise/Henvisning Nei Nei Riks-Radium Epikrise/Henvisning Nei Nei Alle klinisk-kjemiske laboratorier i Oslo formidler elektroniske svar. 6

7 Leger ved kontoret Gro Bjartveit Tove Borgen Kirsti Margrethe Dolva Svein Aarseth Spes. Allmennmed. Spes. Allmennmed. Spes. Allmennmed Spes. Allmennmed. og Arbeidsmed. Liste 1300 Liste 1050 Liste 1300 Liste 1300 Sommervikarer 2006 Cand. med. Tine Bruen Stud. med. Tove Aarseth Barder Øvrig personale Grete Aasbrenn Lene Huth Solberg Kirsti Teveldal Hilde Wiik Gabrielsen Helsesekretær Helsesekretær Helsesekretær Legesekretær Personalet har til sammen 3,1 årsverk. Kjøp av tjenester Regnskap utføres av Cerebellum v/gro Kofstad. Renhold utføres av ABBA renhold AS. Data-tjenester (hardware og nettverk) utføres av Medic IT. 7

8 Laboratoriet Laboratoriet vårt har et begrenset repertoar, se tabellen nedenfor. Utvikling i laboratoriet: 1997: HbA1C (Bayer) + EKG Nytt -apparat 1998: Spirolab 2000 (EDB-basert spirometri) CRP ny kvantitativ metode (Orion) 1999: Bayer Advia 60 celleteller (hematologi) 2000: Clinitec urinstiksleser + mikroalbumin EDB-basert 24-timers blodtrykksregistrering. 2003: Automatisk SR-avleser (Microsed-System) 2004: Overgang til plasmakalibrert glucosemåling 2006: PC-basert EKG via Spirare Hemo Cue Mikroalbumin Repertoaret på vårt laboratorium er ikke endret i Vi er opptatt av at våre laboratorietjenester skal være pålitelige, og vi er derfor tilknyttet NOKLUS som er en ekstern kontroll av våre laboratorietjenester. Vi utfører også intern kontroll. Vårt personell deltar i NOKLUS etterutdanningsprogram. Laboratoriet Laboratoriet Laboratoriet 8

9 Laboratorieaktivitet Sendeprøve 701a MCV 706f CRP 705k Blodsukker 708a HbA1C INR Strep-test 706k Monospot 706l Hemoglobin Hemoglobin, gravide SR Blodutstryk 705g Hp-test D-Dimer Urin stix Mikroalbumin 706i/ Gravitest 706h Spirometri 507c Tonometri 402c EKG-taking 4 707a ) 701a brukes etter på alle innsendte prøver og dersom det kun tas prøver med takst i eget laboratorium. 2) 8 måneder ) Ikke registrert som egen prøve etter ) Tre av legene har også godkjenning for å bruke tydetakst, 707b

10 Aktivitetsutvikling 10 Takst Konsult. 2ad/2ak Konsult. >20 min 2cd/2ck % >20 min 35,4 38,8 41,0 37,3 33,3 22,1 14,8 13, ,3 20,2 22,2 23,5 Telefonkont. 1bd/1bk Enkle kontakter 1ad/1ak Hentetakst 5 1h Lab uten konsult 1ed Kommunalt samarbeid 1f Sykebesøk 11ad/11ak Alle kontakter Svangerskapskontr. 1. gang 217a ) Ny takst fra Erstatter 1ad/1bd dersom kontakten resulterer i utstedelse av henvisning, resept etc.

11 Praksispopulasjon Aldersfordeling populasjon 2005 Samlet listepopulasjon ved Frysja Legekontor per 31. desember Kvinner Menn 400 Antall Aldersgruppe Aldersfordeling populasjon 2006 Samlet listepopulasjon ved Frysja Legekontor per 31. desember Kvinner Menn 400 Antall Aldersgruppe 11

12 Sykebesøk Vi har i 2006 vært i 57 sykebesøk. Legevakt Vi har i stor utstrekning benyttet vikarer for å dekke våre legevakter. Svein Aarseth og Kirsti Dolva har generelt fritak fra legevakt. Annen legevirksomhet Kirsti Dolva og Svein Aarseth har ikke hatt allmennmedisinske oppgaver i Tove Borgen er lege ved Helsestasjon for ungdom. Gro Bjartveit er universitetslektor i allmennmedisin og deltar i undervisning av medisinerstudenter. Samarbeid med øvrige helsetjenester I 2006 har vi fortsatt samarbeidet med hjemmebaserte tjenester med månedlige møter omkring felles pasienter/brukere. Vi får regelmessig tilbakemelding fra hjemmebaserte om hvem av våre pasienter som er innskrevet hos dem. Samarbeidet omkring en del av våre pasienter er blitt dårligere etter at hjemmesykepleien ble omorganisert, idet vi ikke har like godt samarbeid med Kringsjågruppen som har overatt en del av våre pasienter. Man har i 2005 innført Farmados, dispensering av medisiner til en del av hjemmesykepleiens pasienter. Aker sykehusapotek har ansvar for to grupper, Ullevål Stadion for de øvrige. Vi har også faste samarbeidsmøter med Stadion fysikalske institutt. Kollegial fraværsdekning Vi samarbeider med Nedre Grefsen Legegruppe og Grefsen legesenter mhp kollegial fraværsdekning ved ferier og fravær. Bortsett fra enkeltdager under ferieavvikling holdes kontoret åpent. Vi formidler elektronisk tilbakemelding av epikriser til pasientens egen lege ved slik fraværsdekning. 12

13 Nettsider Vi har egne nettsider der vi informerer om kontoret, tilbud i bydelen og henviser til andre nettsteder. Sidene oppdateres jevnlig. Vi kan også tilby timebestilling via nett + sms via mindoktor.no Tillitsverv/fagforeningsverv Svein Aarseth: Fra leder av Oslo Legeforening. Han sitter i fylkeslaboratorieutvalget for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i legepraksis utenfor sykehus. Gro Bjartveit sitter i arrangementkommiteen for Primærmedisinsk uke. Forskning, fag- og kvalitetsutvikling Alle leger deltar i etterutdanningsgrupper sammen med andre kolleger som ledd i den kontinuerlige etterutdanningen. Spesialitetsgodkjenningen i allmennmedisin gis for en 5 års-periode, og det stilles krav til etterutdanningsprogram og praksis for å opprettholde spesialiteten. Gro Bjartveit er kollegakonsulent ved UiO for opplegget Kollegabasert Terapiveiledning. Kvalitetstiltak Vi har abonnement på NEL Norsk elektronisk legehåndbok. Felleskatalogen er integrert i Journalsystemets reseptmodul. Vi deltar i NOKLUS. Via Helsenettet har vi tilgang til internett og de ressurser som ligger der, bl.a. Helsebiblioteket, Tidsskriftet etc. 13

14 Diagnosestatistikk 6 14 ICPC A Allment og uspesifisert 7,4 7,0 7,2 7,3 8,5 5,4 5,8 7,4 8,4 7,6 B Blod/ Bloddannende 0,3 1,1 1,4 1,1 2 1,5 1,4 1,2 1,2 0,7 D Fordøyelses-organer 7,4 7,3 4,8 5,1 3,6 5,6 5,3 5,0 4,7 4,7 F Øye 1,3 1,5 1,5 1,4 2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,2 H Øre 2,2 1,6 1,2 1,5 1,8 1,5 1,8 1,5 1,5 2 K Hjerte- og karsykdommer 13,6 15,4 17,8 17,7 14,3 15,8 13,1 14,0 14,0 16,3 L Muskel- skjelettsystemet 17,4 17,7 17,0 18,8 19,4 19,9 18,3 16,6 16,4 14,1 N Nervesystemet 4,4 4,6 4,0 3,8 4,1 4,3 3,8 4,0 3,8 3,8 P Psykisk 9,9 10,2 10,4 10,4 9 10,6 12,6 12,1 12,0 10 R Luftveier 14,3 13,2 12,0 10,8 12,9 9,7 10,8 9,8 10,3 11,8 S Hud 5,6 5,4 5,6 4,9 4,9 6,1 6,0 5,9 6,1 7 T Endokrine/ Metabolske 5,5 4,3 6,6 6,8 6,3 6,1 7,3 7,5 7,7 7,4 U Urinveier 2,7 2,8 2,8 3,1 3,1 3,4 3,1 3,1 2,8 2,2 W Svangerskap/ familieplanlegg 4,3 3,9 3,5 3,8 4,7 5 3,1 5,7 5,3 6,3 X Kvinnelige kjønnsorganer 2,7 2,6 2,5 2,2 2,6 1,8 3,8 3,1 2,8 2,5 Y Mannlige kjønnsorganer 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,2 0,8 0,8 0,9 Z 7 Psykososiale problemer 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 6) ICPC-2 tatt i bruk 1. juli 2004, enkelte diagnoser har endret gruppe. 7) Z-diagnoser er ikke lov å bruke som sykmeldingsdiagnose

15 Sykmeldingsstatistikk fra 2005 Statistikken baserer seg på Statistikkrapport for allmennpraksis (Mediata AS) ICPC Kvinner Menn Kvinner Menn Populasjon A Allment og uspesifisert 3,7 1,1 2 0,7 B Blod/ Bloddannende 0,4 0,0 0 0 D Fordøyelses-organer 0,8 3,4 1,5 1,2 F Øye 0,1 0,1 0 0,8 H Øre 0,6 0,2 0,2 0 K Hjerte- og karsykdommer 2,8 12,0 2,5 3,8 L Muskel- skjelettsystemet 33,0 33,9 22,3 11,5 N Nervesystemet 5,8 6,5 3,7 2,1 P Psykisk 27,3 34,2 20,5 7,1 R Luftveier 10,2 7,2 6,4 1,8 S Hud 3,0 1,1 1,5 0,6 T Endokrine/ Metabolske 3,0 0,3 0,8 0,8 U Urinveier 0,4 0,2 0,1 0,1 W Svangerskap/ familieplanlegg 8,1 0,0 5,3 0 X Kvinnelige kjønnsorganer 0,3 0,0 2,1 0 Y Mannlige kjønnsorganer 0,0 0,0 0 0 Z Psykososiale problemer 0,5 0,0 0,3 0 Totalt antall sykmeldingsdager

16 Nøkkeltall og statistikk bydel Nordre Aker Nøkkeltall og statistikk bydel Nordre Aker basert på Statistisk årbok for Oslo 2005/2006. Befolkningssammensetning jan jan Antall Aldersgruppe Fødendes alder År 004 År Antall < Mors alder ved fødsel 16

17 Behandling ved sykehus og poliklinikker Somatiske innleggelser År 004 År Antall UUS AUS Diakonhjemmet Lovisenberg Øvrige Sykehus Somatiske polikliniske År 004 År Antall UUS AUS Diakonhjemmet Lovisenberg Øvrige Sykehus 17

18 Innlagt i psykiatrien Innlagt i psykiatrien 2004 (Ikke statistikk for 2005 på bydelsnivå). Psykiatri Innlagt Antall Ullevål Aker Diakonhjemmet Lovisenberg Øvrige Sykehus Alderspsykiatrisk avdeling Vardåsen 2005 Antall Befolkning 67+ Søknader per , ,9 18

19 Nøkkeltall og statistikk bydel Nordre Aker Nøkkeltall og statistikk bydel Nordre Aker basert på Statistisk årbok (Tabellnr. i parentes) for Oslo 2005 (2004-tall) og 2006 (2005-tall). Nordre Aker Bydel hadde i 2005 et totalbudsjett på 627 mill, hvorav 36 mill til sosialhjelp. Bydelen hadde 1441 ansatte fordelt på 1045 årsverk. Sykefraværet var i ,4 % og i ,7 % Allmennmedisinske og samfunnsmedisinske offentlige oppgaver (Tabell 5.10) Legeårsverk Legeårsverk Diagnose og behandling 26,4 26,4 Helsestasjon 2,2 2,2 Miljørettet Helsevern 0 0 Annet forebyggende 0 0 Pleie og omsorg 2,2 2,2 Administrasjon ,8 31,8 Antall Antall Kontantstøttemottakere (Tab 9.5) Grunn-hjelpestønad (Tab. 9.6) Uførepensjon (Tab. 9.6) Barn av enslig forsørger (Tab. 9.7) Bidragssaker (Tab 9.8) Husstander med husbankens bostøtte (Tab. 9.10) Husstander med komm. Boligtilskudd (Tab. 9.10) Sosialhjelpmottakere (Tab. 9.12) /1705 Barn med barnehageplass (Tab. 9.15) Antall Antall år år Barn under barneverntiltak (Tab. 9.17) Antall Antall I familien Utenfor familien

20 TT-brukere Antall Antall Totalt antall brukere 2546 Innvilget Avslått Psykisk Utviklingshemmede (Tab. 9.18) Antall Antall Bolig Pårørende Heldøgns pleie 0 3 Pleie og omsorg Antall Antall Hjemmesykepleie (Tab. 9.19) Hjemmehjelp (Tab. 9.19) Antall brukere (Tab. 9.19) Trygghetsalarm (Tab. 9.20) Udisponerte alarmer (Tab. 9.20) Institusjoner (Tab. 9.21) Antall Antall Institusjon menn Institusjon kvinner Skjermet enhet Korttidsplasser Arbeidsledige (Tab. 9.23) Antall Antall

Etablering og drift av Kommunal akutt døgnenhet i Oslo

Etablering og drift av Kommunal akutt døgnenhet i Oslo Etablering og drift av Kommunal akutt døgnenhet i Oslo Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold "Akuttmottak og legevakt for eldre", 19. januar 2016 Kommunal akutt døgnenhet Helsearena Aker KAD dekker Oslos 15

Detaljer

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Oslo kommune Nye Aker Sone 2 Sone 1 Sone 2 Sone 2: 53.000 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer Tilbudet som etableres skal: være bedre eller like godt som et alternativt

Detaljer

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september HelsIT 2013 Torsdag 19. september IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Susanne Monica Prøsch Fastlege, spes. i allmennmedisin Annen etasje legesenter DA Sandefjord IKT-FASTLEGENS BESTE VENN! Fastlegevirksomheten

Detaljer

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Den sjuende norske kongressen i geriatri. Gamle Logen, Oslo, 24. og 25. april 2017 Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer

Helseovervåkning. Modeller. Trondheim 290311 Harald Reiso kommuneoverlege Arendal

Helseovervåkning. Modeller. Trondheim 290311 Harald Reiso kommuneoverlege Arendal Helseovervåkning Modeller Trondheim 290311 Harald Reiso kommuneoverlege Arendal Kunnskapsbasert praksis Modeller helseovervåkning Lokal kunnskap Helsetjeneste/administrasjon EPJ Spørre/brukerundersøkelser

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Samarbeid mellom DPS, fastlege og psykisk helsevern i Bydel Sagene

Samarbeid mellom DPS, fastlege og psykisk helsevern i Bydel Sagene Oslo kommune Samarbeid mellom DPS, fastlege og psykisk helsevern i Bydel Sagene Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Personlighetspsykiatri-konferansen 15.11.2012 Disposisjon 1) Om

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp Hå kommune startet opp med tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 12.11.2012. Avtale om inntil 4 øyeblikkelig

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter En plass mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Helsetjeneste på rett sted, til rett tid og med riktig innhold Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS)

Detaljer

Kommunal Akutt Døgnenhet Aker

Kommunal Akutt Døgnenhet Aker Læringsnettverk for «Gode pasientforløp for eldre og kroniske syke» Kommunal Akutt Døgnenhet Aker Oslo, 23/11-17 Forbedringsteam - KAD Aker - Liv Turid Langvik, fagsykepleier leder av forbedringsteam -

Detaljer

Rapportering på kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp

Rapportering på kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp v4-29.7.215 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7 St. Olavs plass, 13 Oslo, Norge HDIR Verden 21577942 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 17/1653-5 Saksbehandler: Børge Moe Dato: 31.1.217 Rapportering

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Administrative data Innleggelser etter innlagt fra Innleggelser etter henvist av Innleggelser etter tid på døgnet Pasienter etter Innleggelser etter Innleggelser

Detaljer

Hva påvirker primærlegen når vi skal henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten? Svein Aarseth Spes. Allmennmed. Fastlege

Hva påvirker primærlegen når vi skal henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten? Svein Aarseth Spes. Allmennmed. Fastlege Hva påvirker primærlegen når vi skal henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten? Svein Aarseth Spes. Allmennmed. Fastlege Mitt perspektiv er Oslo Oslo har mest av alt: Flere MR-maskiner enn resten

Detaljer

Hva foregår på legekontorene? Ny statistikk fra NAV

Hva foregår på legekontorene? Ny statistikk fra NAV Hva foregår på legekontorene? Ny statistikk fra NAV AV JON PETTER NOSSEN SAMMENDRAG I artikkelen gis det noen hovedresultater fra NAVs nye statistikk over legekonsultasjoner. Statistikken er basert på

Detaljer

Øhj-plasser status og framtid

Øhj-plasser status og framtid Øhj-plasser status og framtid Jon Hilmar Iversen, Prosjektdirektør koordinering samhandlingsreformen, Helsedirektoratet Bergen 10. mars 2014 - «Sykehjemmet som arena for fagutvikling og forskning» 2 Formål

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntil Administrative data Innleggelser etter innlagt fra Innleggelser etter henvist av Innleggelser etter tid på døgnet Pasienter etter Innleggelser etter Innleggelser

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Legesenteret som veiledningssted for turnusleger

Legesenteret som veiledningssted for turnusleger Legesenteret som veiledningssted for turnusleger Roar Dyrkorn, spes. i allmennmedisin Fylkesveileder for turnusleger i kommunehelsetjenesten i Sør Trøndelag Hva er god veiledning? Ta utgangspunkt i målbeskrivelsen

Detaljer

Uttrekk fra EPJ. (Elektroniske PasientJournaler) 060912 Harald Reiso kommuneoverlege, fastlege, Dr. med Arendal kommune

Uttrekk fra EPJ. (Elektroniske PasientJournaler) 060912 Harald Reiso kommuneoverlege, fastlege, Dr. med Arendal kommune Uttrekk fra EPJ (Elektroniske PasientJournaler) 060912 Harald Reiso kommuneoverlege, fastlege, Dr. med Arendal kommune Vi taster og taster... Vi taster inn data hele dagen - hvordan får vi dem ut? Setting

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

KAD Kommunal Akutt Døgnenhet. Foto: Geir Hageskal

KAD Kommunal Akutt Døgnenhet. Foto: Geir Hageskal KAD Kommunal Akutt Døgnenhet Foto: Geir Hageskal Index Øya Helsehus KAD Innleggelser i perioden 01.09.14-31.08.15 Etterbehandlingssenger - Hjerte KAD Øya Helsehus Oppstart 1.okt 2013 med 4 senger

Detaljer

31.10.2012 09:52 QuestBack eksport - Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo

31.10.2012 09:52 QuestBack eksport - Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo Publisert fra 11.10.2012 til 26.10.2012 48 respondenter (45 unike) 3. Hvem driver sykehjemmet? 1 Sykehjemsetaten 62,5 % 30 2 Ideell organisasjon (f.eks. Kirkens bymisjon)

Detaljer

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt Bakgrunn samhandlingsreformen kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Hdir rundskriv) Alle kommuner vil

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

En Innbygger En Journal

En Innbygger En Journal En Innbygger En Journal Hvor i landskapet er fastlegen? Hvilke IKT løsninger har fastlegen? En forutsetning for å nå et felles mål, er å kjenne til både eget og den andre parts ståsted. 1 St.melding 9:

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

Årsstatistikk fra legevakt 2007

Årsstatistikk fra legevakt 2007 Årsstatistikk fra legevakt 2007 Rapport nr. 5-2009 Tittel Årsstatistikk fra legevakt 2007 Institusjon Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, Bergen Ansvarlig Forskningsleder Steinar

Detaljer

Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten. Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016

Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten. Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016 Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016 Fakta om Sykehjemsetaten Landets største drifter av sykehjem og Oslo kommunes nest største etat 4

Detaljer

Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde

Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde Fastlegeseminar Vettre, 7. november 2015 Bjørn Magne Eggen, fagdirektør, dr. med. Verdier som

Detaljer

Digital samhandling i allmennpraksis

Digital samhandling i allmennpraksis Digital samhandling i allmennpraksis Tommy Aune Rehn Fastlege Levanger, PhD Prosjektleder «Fastlegen samhandlingsjokeren» Stiklestad 04.12.14 God digital samhandling = Bedre ivaretagelse av pasienter «fra

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

5. Legetjenester og andre helsetjenester

5. Legetjenester og andre helsetjenester På like vilkår? Legetjenester og andre helsetjenester. Legetjenester og andre helsetjenester Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 8 Allmennlege. Omtrent hvor mange kontakter hadde du

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Hva tenker fastlegene? Johnny Mjell Fastlege og helsestasjonslege Fastlegene i Stokke Svært stor stabilitet De fleste er spesialister i allmennmedisin 11544 pasientplasser påp listene, dvs flere enn innbyggertallet

Detaljer

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke?

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Primærhelsetjenesten 1986 2005 Historisk helsestatistikk Bjørn Gabrielsen Hos legen Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Statistisk sentralbyrå startet innhenting

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 7. Sosial- og helsetjenester

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 7. Sosial- og helsetjenester Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 7. Sosial- og helsetjenester 03.12.2014 Kapittel 7. Sosial- og helsetjenester Dette kapitlet inneholder i hovedsak tabeller over bydelenes tjenester Barnehager Sosiale

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted!

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Prosjekt elektronisk samhandling 1 Presentasjon Mål må man ha! Status januar 2007 Test legekontor Hva må til for å lykkes? Tiltak for å nå målet

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse?

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege

Detaljer

Henvisninger og epikrise. Ronny Kristiansen

Henvisninger og epikrise. Ronny Kristiansen Henvisninger og epikrise Ronny Kristiansen Litt om Ullevål Universitet Sykehus Lands-, Region-, Sentral- og lokal sykehus 8000 ansatte I underkant av 5.000 arbeidsstasjoner IT budsjett ca 90 mil + prosjekter

Detaljer

Rapport Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten. Anders Grimsmo

Rapport Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten. Anders Grimsmo Rapport 2008 Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten Anders Grimsmo Nøkkelområder Utbredelse og anvendelse av EPJ Utbredelse og anvendelse av elektronisk kommunikasjon Økonomi og IT-ledelse Forskning,

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Fastlegens rolle i et rehabiliteringsforløp. v/ Kirsten Sola Fastlege Trekanten legesenter Spes. allmennmedisin og fysikalsk medisin/rehabilitering

Fastlegens rolle i et rehabiliteringsforløp. v/ Kirsten Sola Fastlege Trekanten legesenter Spes. allmennmedisin og fysikalsk medisin/rehabilitering Fastlegens rolle i et rehabiliteringsforløp v/ Kirsten Sola Fastlege Trekanten legesenter Spes. allmennmedisin og fysikalsk medisin/rehabilitering Case: Kvinne 92 år, Bor alene, klart seg selv, Lårhalsbrudd

Detaljer

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Oppdrag og mandat Fagråd tjenesteavtale 8 Tjenesteavtale 8; avtale mellom helseforetaket og kommunene Samarbeid om svangerskaps,-

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 7 Sosial- og helsetjenester

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 7 Sosial- og helsetjenester Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 7 Sosial- og helsetjenester 07.01.2014 Kapittel 7 Sosial- og helsetjenester Dette kapitlet inneholder i hovedsak tabeller over bydelenes tjenester Barnehager Sosiale

Detaljer

Har Helsetilsynet rett i sin påstand om venstrehåndsarbeid på legevaktene?

Har Helsetilsynet rett i sin påstand om venstrehåndsarbeid på legevaktene? Har Helsetilsynet rett i sin påstand om venstrehåndsarbeid på legevaktene? Er det noe galt med legevaktslegen eller motivet for å jobbe legevakt? Refleksjon Hva tenker dere når dere leser disse overskriftene?

Detaljer

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Tjenestebasert adressering hva er det? Adresseregisteret ehenvisninger fra fastleger Snart elektronisk mellom HF er? ehenvisninger fra

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag for drift av legetjenesten i Hadsel kommune, vedlegg 1

Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag for drift av legetjenesten i Hadsel kommune, vedlegg 1 Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag for drift av legetjenesten i Hadsel kommune, vedlegg 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Samhandlingsreformen Om kommunehelsetjenesten skal utgjøre et reelt alternativ til behandling i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose og kjønn. uar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon

Detaljer

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene.

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene. AVTALE MELLOM STATEN VED HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, KS OG DE REGIONALE HELSEFORETAKENE PÅ DEN ENE SIDEN OG DEN NORSKE LEGEFORENING PÅ DEN ANDRE SIDEN OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR ALLMENNLEGER MED KOMMUNAL

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Fastlegen i team -Hvorfor? -Hvordan? Petter Brelin Leder NFA

Fastlegen i team -Hvorfor? -Hvordan? Petter Brelin Leder NFA Fastlegen i team -Hvorfor? -Hvordan? Petter Brelin Leder NFA Tilbakeblikk Utfordringer Primærhelseteam Veien videre. Allmennlegetjenesten for 15 år siden Ingen forutsigbarhet, ingen forpliktelse. Lite

Detaljer

Muligheter Systemer Eksempler fra Allmennpraksis

Muligheter Systemer Eksempler fra Allmennpraksis Data fra Elektroniske PasientJournaler (EPJ) Muligheter Systemer Eksempler fra Allmennpraksis Strand Hotel Fevik 110112 Harald Reiso kommuneoverlege, fastlege Arendal kommune Vi taster og taster... Vi

Detaljer

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Reformen og intensjonen hvilke utfordringer ligger i reformen? Hvilken rolle skal øyeblikkelig i kommunene ha og samhandling med akuttmottak? Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester

Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Malmø 05.11.09 Egil Nordlie Overlege, ass.klinikksjef Borgestadklinikken, Skien, Norge Tilleggsparagraf

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side.

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Teknologien til nytte, glede og frustrasjon. Ønsker for fremtiden. SYKEBESØKET- nostalgi eller..? Måling av øyetrykk Før og nå Tilgjengelig teknologi år

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013.

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013. STATUS KAD Oppstart 1 oktober 2013. Kriterier for innleggelse KAD Ø-hjelpsenger nytt tilbud ved Øya Helsehus - Revidert 23/9-13 Fra 1. oktober 2013 opprettes 10 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen av lov av 1. juni 1989 nr 4 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Detaljer

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune Sidsel Sunde-Tveit Rådgiver Bergen kommune Målsetting meldingsløftet Status MiK i BK Meldingstypene Tjenesteadressering Suksessfaktorer Gevinster Samarbeid

Detaljer

2.4 Kompetanseplan for seksjon for kurative tjenester 2013

2.4 Kompetanseplan for seksjon for kurative tjenester 2013 BÅTSFJORD KOMMUNE INTERNKONTROLL HELSE KAPITTEL 2. Ledelse Versjon: 3 Utarbeidet av: Beate Lupton Dato: 31.01.13 Godkjent av: Øyvind hauken Dato: 15.02.13 Revideres av Dato:primo 2014 av virksomhetsleder

Detaljer

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117)

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelsen tar 5-10 minutter å besvare. Det er viktig at dere svarer på hvordan dere gjør i praksis

Detaljer

Samhandling mellom fastlege og DPS

Samhandling mellom fastlege og DPS Samhandling mellom fastlege og DPS Forskningsdagene i Bergen 2013 Kathe Helland Holmås Fastlege Sandviksboder legepraksis og praksiskonsulent Betanien DPS 1 PKO = PraksisKonsulentOrdningen 30 år i Danmark

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgssektoren Budsjett 2015-735 mill 1000 årsverk ca 1400 ansatte 22 virksomheter/enheter (fra 1/1-16 19 virksomheter) Avdeling Omsorg Virksomheter 7 sykehjem Skudenes,

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Er sjømannslegen samfunnsmedisiner eller

Er sjømannslegen samfunnsmedisiner eller Er sjømannslegen samfunnsmedisiner eller Henning Mørland bydelsoverlege, Bydel Sagene, Oslo kommune leder Norsam http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-samfunnsmedisinsk-forening/ Hva er samfunnsmedisin?

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

CGM allmenn Administrasjonsveiledning. CGM allmenn. I CGM Administrasjonsveiledning

CGM allmenn Administrasjonsveiledning. CGM allmenn. I CGM Administrasjonsveiledning CGM allmenn Administrasjonsveiledning CGM allmenn I CGM Administrasjonsveiledning Allmenn kan du Tilpasse alle menyer og visninger etter eget ønske og behov Endre størrelser og flytte på vinduer slik

Detaljer

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom.

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom. Vedlegg 1 til Tjenesteavtale nr 4 Modeller for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Modell 1 (minimumsmodell): Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig Modell 2 (tilpasset modell): Mellom

Detaljer

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her.

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. Funksjonskontoplan for 2009 400 Administrasjon Basert på de gamle funksjonene 400, 410 og 420 Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. HF-kostnader til administrasjon fordeles

Detaljer

Komite barn, helse og velferd

Komite barn, helse og velferd Møteinnkalling Utvalg: Komite barn, helse og velferd Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Om tabellene. Periode: Mars mars 2017

Om tabellene. Periode: Mars mars 2017 Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden " Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Diagnosehovedgruppe.

Detaljer

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

Henvisning fra fastlegen i storbyen: Hvordan prioritere og unngå å gå i henvisningsfella?

Henvisning fra fastlegen i storbyen: Hvordan prioritere og unngå å gå i henvisningsfella? Henvisning fra fastlegen i storbyen: Hvordan prioritere og unngå å gå i henvisningsfella? Dr med spes allmennmedisin Kirsten Rokstad Fastlege og praksiskonsulent ved Haukeland Universitetssykehus 1 Disposisjon

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

Kommunal oppfølging av kronikere

Kommunal oppfølging av kronikere Kommunal oppfølging av kronikere Diabetes- og sårpoliklinikk i Sarpsborg kommune Diabetessykepleier Karin Pettersen Samhandlingsforum 2014 Mål for samhandlingsreformen Forebygge framfor bare å reparere,

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende Revmatologisk poliklinikk Til pasienter og pårørende Diakonhjemmet Sykehus 2008 Avd for kommunikasjon og samfunnskontakt Pb 23 Vinderen, 0319 Oslo Brosjyren er utarbeidet av Revmatologisk avdeling. 1.

Detaljer

Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon.

Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon. Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon. Fredag den 09.12.11 kl. 13.45 14.45 Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad Fastlegens rolle? Rolle??. Spiller et spill. Instruert. Mulig aktør i en begivenhet. Hva

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Søknad om sykehjelp. Opplysninger om søkeren. Opplysninger om søkerens yrkesform. Opplysninger om virksomheten søknaden gjelder

Søknad om sykehjelp. Opplysninger om søkeren. Opplysninger om søkerens yrkesform. Opplysninger om virksomheten søknaden gjelder Søknad om sykehjelp Opplysninger om søkeren Søkerens navn Adresse Telefon privat Mobil E-post Fødselsnummer _ Autorisasjonsdato Kontonr. stønaden ønskes overført til: Skattekommune Har du vært medlem av

Detaljer