Gro Bjartveit Resepsjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gro Bjartveit Resepsjon"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Frysja legekontor Møterom Psykolog Psykiater Arkiv Sårstell Venterom Gyn Gro Bjartveit Resepsjon Tove Borgen Mellomrom Kirsti Dolva Prøvetaking Svein Aarseth EKG Gyn Sterilisatorog skyllerom Laboratorium

2 Årsrapport 2006 Frysja legekontor Spesialister i allmennmedisin: Gro Bjartveit Tove Borgen Kirsti Margrethe Dolva Svein Aarseth Adresse: Kjelsåsvn. 160, inng. B Postboks 133 Kjelsås, 0411 Oslo Åpningstider: mandag fredag Telefon: Telefontid: og (torsdag ) Fax: Oslo mars 2007 Design: Jorunn Granholm Aarseth/JOFFR

3 Innhold Om årsrapporten 4 Driftsform 4 Historikk 4 Lokaler 4 Utleie av lokaler 4 Tilgjengelighet 4 Beliggenhet 5 Journalsystem og elektronisk kommunikasjon 6 Leger ved kontoret 7 Sommervikarer Øvrig personale 7 Kjøp av tjenester 7 Laboratoriet 8 Utvikling i laboratoriet 8 Laboratorieaktivitet 9 Aktivitetsutvikling 10 Praksispopulasjon 11 Aldersfordeling populasjon Aldersfordeling populasjon Sykebesøk 12 Legevakt 12 Annen legevirksomhet 12 Samarbeid med øvrige helsetjenester 12 Kollegial fraværsdekning 12 Nettsider 13 Tillitsverv/fagforeningsverv 13 Forskning, fag- og kvalitetsutvikling 13 Kvalitetstiltak 13 Diagnosestatistikk 14 Sykmeldingsstatistikk fra Nøkkeltall og statistikk bydel Nordre Aker 16 Befolkningssammensetning 16 Fødendes alder 16 Behandling ved sykehus og poliklinikker 17 Somatiske innleggelser 17 Somatiske polikliniske 17 Innlagt i psykiatrien 18 Psykiatri 18 Alderspsykiatrisk avdeling Vardåsen Nøkkeltall og statistikk bydel Nordre Aker 19 Allmennmedisinske og samfunnsmedisinske offentlige oppgaver 19 Barn med barnehageplass 19 Barn under barneverntiltak 19 TT-brukere 20 Psykisk Utviklingshemmede 20 Pleie og omsorg 20 Institusjoner 20 Arbeidsledige 20 3

4 Om årsrapporten Rapporten følger samme oppsett som tidligere år. Tall er hentet dels fra journalsystemets statistikkprogram og dels fra «Statistikkrapport for allmennpraksis» utviklet av Mediata AS. Driftsform Kontoret drives som et kontorfellesskap mellom fire likeverdige leger. Vi har et felles driftsansvar for kontoret. Oppgavefordeling: Økonomi/data: Svein Aarseth Personal/interne møter: Tove Borgen Etterutdanning: Gro Bjartveit Laboratorium: Kirsti Dolva Historikk Dr Juvet startet ca 1955 legekontor i Myrerskogveien 12 til han gikk over i Bedriftshelsetjenesten. Dr Vøyvik overtok og videreførte hjemmelen fra Da Dr Flottorp avviklet sin praksis, ble hjemmelen lagt til Dr Vøyviks praksis. Dr Aarseth overtok hjemmelen i 1990 og Vøyvik og Aarseth drev så sammen Myrerskogveien legekontor. Dr Dolva kom med uten driftsavtale i 1995, og hun overtok Vøyviks hjemmel da han sluttet i Tove Borgen kom inn i en nyopprettet hjemmel i Lokalene ble for små. Vi forsøkte først å samlokalisere oss med Stadion fysikalske i nybygg, noe som imidlertid ble skrinlagt bl.a. pga sendrektig saksbehandling i Plan- og bygningsetaten. Vi flyttet i stedet til Stillatorget juni 2001, nå under navnet Frysja Legekontor. Dr Bjartveit flyttet til kontoret med egen hjemmel november Lokaler Vi disponerer en hel etasje i Kjelsåsveien 160. Det er greie kommunikasjoner med buss 22/25/54 som alle stopper like utenfor kontoret. Det er heis i bygningen, og inngangspartiet er gjort rullestoltilgjengelig med trappeheis. Sammen med Stadion fysikalske i 6. etasje disponerer vi en plass for handikapp-parkering. I 2006 har vi innredet et rom med sikte på sårstell. Utleie av lokaler Fra har psykiater Inger-Johanne Aarseth drevet privat spesialistpraksis hos oss. Fra har psykolog Nils Erling Haugen drevet avtaleløs psykologpraksis hos oss. Tilgjengelighet Vi har et eget nummer for helsepersonell/øyeblikkelig hjelp som også er ført opp i telefonkatalogen og er trykt på våre resepter. Vi har inntrykk av at dette har lettet vår tilgjengelighet blant annet for apotek og for andre samarbeidspartnere som ikke har våre hemmelige numre. Lokalene våre har tilgjengelighet for handikappede. 4

5 Kjelsåsveien Beliggenhet Stillatorget, Kjelsåsveien160 med Frysja legekontor i 4. etasje. Frysjaveien 50 m 2 Frysjaveien Kjelsåsveien 1 Kjelsåsveien Kjelsåsveien Solligrenda Sømveien Stillatorget, Kjelsåsveien160. 1) Inngang til Frysja legekontor: Inngang B på baksiden ved postkontoret. 2) Busstopp for buss nr. 22/25/54 5

6 Journalsystem og elektronisk kommunikasjon Vi har EDB-basert journalsystem: Windowsbaserte WinMed. Dette gir rask og effektiv tilgang til pasientinformasjon og gir gode muligheter for å følge opp den enkelte pasient på en forsvarlig måte. Tjenesteyter Elektronisk overføring Elektroniskrekvirering/ henvisning Dr Fürsts laboratorium Ja Ja (Fürstforum) Capio Røntgen Ja Ja Sentrum Røntgen Ja Ja Sandvika Nevrologipraksis Ja Ja AHUS Mikrobiologi Ja Nei AHUS Cyt/Pat Ja Nei AHUS Epikrise/Henvisning Ja Nei UUS Epikrise/Henvisning Ja Nei AUS Epikrise/Henvisning Nei Nei Lovisenberg Epikrise/Henvisning Nei Nei Diakonhjemmet Epikrise/Henvisning Nei Nei Riks-Radium Epikrise/Henvisning Nei Nei Alle klinisk-kjemiske laboratorier i Oslo formidler elektroniske svar. 6

7 Leger ved kontoret Gro Bjartveit Tove Borgen Kirsti Margrethe Dolva Svein Aarseth Spes. Allmennmed. Spes. Allmennmed. Spes. Allmennmed Spes. Allmennmed. og Arbeidsmed. Liste 1300 Liste 1050 Liste 1300 Liste 1300 Sommervikarer 2006 Cand. med. Tine Bruen Stud. med. Tove Aarseth Barder Øvrig personale Grete Aasbrenn Lene Huth Solberg Kirsti Teveldal Hilde Wiik Gabrielsen Helsesekretær Helsesekretær Helsesekretær Legesekretær Personalet har til sammen 3,1 årsverk. Kjøp av tjenester Regnskap utføres av Cerebellum v/gro Kofstad. Renhold utføres av ABBA renhold AS. Data-tjenester (hardware og nettverk) utføres av Medic IT. 7

8 Laboratoriet Laboratoriet vårt har et begrenset repertoar, se tabellen nedenfor. Utvikling i laboratoriet: 1997: HbA1C (Bayer) + EKG Nytt -apparat 1998: Spirolab 2000 (EDB-basert spirometri) CRP ny kvantitativ metode (Orion) 1999: Bayer Advia 60 celleteller (hematologi) 2000: Clinitec urinstiksleser + mikroalbumin EDB-basert 24-timers blodtrykksregistrering. 2003: Automatisk SR-avleser (Microsed-System) 2004: Overgang til plasmakalibrert glucosemåling 2006: PC-basert EKG via Spirare Hemo Cue Mikroalbumin Repertoaret på vårt laboratorium er ikke endret i Vi er opptatt av at våre laboratorietjenester skal være pålitelige, og vi er derfor tilknyttet NOKLUS som er en ekstern kontroll av våre laboratorietjenester. Vi utfører også intern kontroll. Vårt personell deltar i NOKLUS etterutdanningsprogram. Laboratoriet Laboratoriet Laboratoriet 8

9 Laboratorieaktivitet Sendeprøve 701a MCV 706f CRP 705k Blodsukker 708a HbA1C INR Strep-test 706k Monospot 706l Hemoglobin Hemoglobin, gravide SR Blodutstryk 705g Hp-test D-Dimer Urin stix Mikroalbumin 706i/ Gravitest 706h Spirometri 507c Tonometri 402c EKG-taking 4 707a ) 701a brukes etter på alle innsendte prøver og dersom det kun tas prøver med takst i eget laboratorium. 2) 8 måneder ) Ikke registrert som egen prøve etter ) Tre av legene har også godkjenning for å bruke tydetakst, 707b

10 Aktivitetsutvikling 10 Takst Konsult. 2ad/2ak Konsult. >20 min 2cd/2ck % >20 min 35,4 38,8 41,0 37,3 33,3 22,1 14,8 13, ,3 20,2 22,2 23,5 Telefonkont. 1bd/1bk Enkle kontakter 1ad/1ak Hentetakst 5 1h Lab uten konsult 1ed Kommunalt samarbeid 1f Sykebesøk 11ad/11ak Alle kontakter Svangerskapskontr. 1. gang 217a ) Ny takst fra Erstatter 1ad/1bd dersom kontakten resulterer i utstedelse av henvisning, resept etc.

11 Praksispopulasjon Aldersfordeling populasjon 2005 Samlet listepopulasjon ved Frysja Legekontor per 31. desember Kvinner Menn 400 Antall Aldersgruppe Aldersfordeling populasjon 2006 Samlet listepopulasjon ved Frysja Legekontor per 31. desember Kvinner Menn 400 Antall Aldersgruppe 11

12 Sykebesøk Vi har i 2006 vært i 57 sykebesøk. Legevakt Vi har i stor utstrekning benyttet vikarer for å dekke våre legevakter. Svein Aarseth og Kirsti Dolva har generelt fritak fra legevakt. Annen legevirksomhet Kirsti Dolva og Svein Aarseth har ikke hatt allmennmedisinske oppgaver i Tove Borgen er lege ved Helsestasjon for ungdom. Gro Bjartveit er universitetslektor i allmennmedisin og deltar i undervisning av medisinerstudenter. Samarbeid med øvrige helsetjenester I 2006 har vi fortsatt samarbeidet med hjemmebaserte tjenester med månedlige møter omkring felles pasienter/brukere. Vi får regelmessig tilbakemelding fra hjemmebaserte om hvem av våre pasienter som er innskrevet hos dem. Samarbeidet omkring en del av våre pasienter er blitt dårligere etter at hjemmesykepleien ble omorganisert, idet vi ikke har like godt samarbeid med Kringsjågruppen som har overatt en del av våre pasienter. Man har i 2005 innført Farmados, dispensering av medisiner til en del av hjemmesykepleiens pasienter. Aker sykehusapotek har ansvar for to grupper, Ullevål Stadion for de øvrige. Vi har også faste samarbeidsmøter med Stadion fysikalske institutt. Kollegial fraværsdekning Vi samarbeider med Nedre Grefsen Legegruppe og Grefsen legesenter mhp kollegial fraværsdekning ved ferier og fravær. Bortsett fra enkeltdager under ferieavvikling holdes kontoret åpent. Vi formidler elektronisk tilbakemelding av epikriser til pasientens egen lege ved slik fraværsdekning. 12

13 Nettsider Vi har egne nettsider der vi informerer om kontoret, tilbud i bydelen og henviser til andre nettsteder. Sidene oppdateres jevnlig. Vi kan også tilby timebestilling via nett + sms via mindoktor.no Tillitsverv/fagforeningsverv Svein Aarseth: Fra leder av Oslo Legeforening. Han sitter i fylkeslaboratorieutvalget for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i legepraksis utenfor sykehus. Gro Bjartveit sitter i arrangementkommiteen for Primærmedisinsk uke. Forskning, fag- og kvalitetsutvikling Alle leger deltar i etterutdanningsgrupper sammen med andre kolleger som ledd i den kontinuerlige etterutdanningen. Spesialitetsgodkjenningen i allmennmedisin gis for en 5 års-periode, og det stilles krav til etterutdanningsprogram og praksis for å opprettholde spesialiteten. Gro Bjartveit er kollegakonsulent ved UiO for opplegget Kollegabasert Terapiveiledning. Kvalitetstiltak Vi har abonnement på NEL Norsk elektronisk legehåndbok. Felleskatalogen er integrert i Journalsystemets reseptmodul. Vi deltar i NOKLUS. Via Helsenettet har vi tilgang til internett og de ressurser som ligger der, bl.a. Helsebiblioteket, Tidsskriftet etc. 13

14 Diagnosestatistikk 6 14 ICPC A Allment og uspesifisert 7,4 7,0 7,2 7,3 8,5 5,4 5,8 7,4 8,4 7,6 B Blod/ Bloddannende 0,3 1,1 1,4 1,1 2 1,5 1,4 1,2 1,2 0,7 D Fordøyelses-organer 7,4 7,3 4,8 5,1 3,6 5,6 5,3 5,0 4,7 4,7 F Øye 1,3 1,5 1,5 1,4 2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,2 H Øre 2,2 1,6 1,2 1,5 1,8 1,5 1,8 1,5 1,5 2 K Hjerte- og karsykdommer 13,6 15,4 17,8 17,7 14,3 15,8 13,1 14,0 14,0 16,3 L Muskel- skjelettsystemet 17,4 17,7 17,0 18,8 19,4 19,9 18,3 16,6 16,4 14,1 N Nervesystemet 4,4 4,6 4,0 3,8 4,1 4,3 3,8 4,0 3,8 3,8 P Psykisk 9,9 10,2 10,4 10,4 9 10,6 12,6 12,1 12,0 10 R Luftveier 14,3 13,2 12,0 10,8 12,9 9,7 10,8 9,8 10,3 11,8 S Hud 5,6 5,4 5,6 4,9 4,9 6,1 6,0 5,9 6,1 7 T Endokrine/ Metabolske 5,5 4,3 6,6 6,8 6,3 6,1 7,3 7,5 7,7 7,4 U Urinveier 2,7 2,8 2,8 3,1 3,1 3,4 3,1 3,1 2,8 2,2 W Svangerskap/ familieplanlegg 4,3 3,9 3,5 3,8 4,7 5 3,1 5,7 5,3 6,3 X Kvinnelige kjønnsorganer 2,7 2,6 2,5 2,2 2,6 1,8 3,8 3,1 2,8 2,5 Y Mannlige kjønnsorganer 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,2 0,8 0,8 0,9 Z 7 Psykososiale problemer 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 6) ICPC-2 tatt i bruk 1. juli 2004, enkelte diagnoser har endret gruppe. 7) Z-diagnoser er ikke lov å bruke som sykmeldingsdiagnose

15 Sykmeldingsstatistikk fra 2005 Statistikken baserer seg på Statistikkrapport for allmennpraksis (Mediata AS) ICPC Kvinner Menn Kvinner Menn Populasjon A Allment og uspesifisert 3,7 1,1 2 0,7 B Blod/ Bloddannende 0,4 0,0 0 0 D Fordøyelses-organer 0,8 3,4 1,5 1,2 F Øye 0,1 0,1 0 0,8 H Øre 0,6 0,2 0,2 0 K Hjerte- og karsykdommer 2,8 12,0 2,5 3,8 L Muskel- skjelettsystemet 33,0 33,9 22,3 11,5 N Nervesystemet 5,8 6,5 3,7 2,1 P Psykisk 27,3 34,2 20,5 7,1 R Luftveier 10,2 7,2 6,4 1,8 S Hud 3,0 1,1 1,5 0,6 T Endokrine/ Metabolske 3,0 0,3 0,8 0,8 U Urinveier 0,4 0,2 0,1 0,1 W Svangerskap/ familieplanlegg 8,1 0,0 5,3 0 X Kvinnelige kjønnsorganer 0,3 0,0 2,1 0 Y Mannlige kjønnsorganer 0,0 0,0 0 0 Z Psykososiale problemer 0,5 0,0 0,3 0 Totalt antall sykmeldingsdager

16 Nøkkeltall og statistikk bydel Nordre Aker Nøkkeltall og statistikk bydel Nordre Aker basert på Statistisk årbok for Oslo 2005/2006. Befolkningssammensetning jan jan Antall Aldersgruppe Fødendes alder År 004 År Antall < Mors alder ved fødsel 16

17 Behandling ved sykehus og poliklinikker Somatiske innleggelser År 004 År Antall UUS AUS Diakonhjemmet Lovisenberg Øvrige Sykehus Somatiske polikliniske År 004 År Antall UUS AUS Diakonhjemmet Lovisenberg Øvrige Sykehus 17

18 Innlagt i psykiatrien Innlagt i psykiatrien 2004 (Ikke statistikk for 2005 på bydelsnivå). Psykiatri Innlagt Antall Ullevål Aker Diakonhjemmet Lovisenberg Øvrige Sykehus Alderspsykiatrisk avdeling Vardåsen 2005 Antall Befolkning 67+ Søknader per , ,9 18

19 Nøkkeltall og statistikk bydel Nordre Aker Nøkkeltall og statistikk bydel Nordre Aker basert på Statistisk årbok (Tabellnr. i parentes) for Oslo 2005 (2004-tall) og 2006 (2005-tall). Nordre Aker Bydel hadde i 2005 et totalbudsjett på 627 mill, hvorav 36 mill til sosialhjelp. Bydelen hadde 1441 ansatte fordelt på 1045 årsverk. Sykefraværet var i ,4 % og i ,7 % Allmennmedisinske og samfunnsmedisinske offentlige oppgaver (Tabell 5.10) Legeårsverk Legeårsverk Diagnose og behandling 26,4 26,4 Helsestasjon 2,2 2,2 Miljørettet Helsevern 0 0 Annet forebyggende 0 0 Pleie og omsorg 2,2 2,2 Administrasjon ,8 31,8 Antall Antall Kontantstøttemottakere (Tab 9.5) Grunn-hjelpestønad (Tab. 9.6) Uførepensjon (Tab. 9.6) Barn av enslig forsørger (Tab. 9.7) Bidragssaker (Tab 9.8) Husstander med husbankens bostøtte (Tab. 9.10) Husstander med komm. Boligtilskudd (Tab. 9.10) Sosialhjelpmottakere (Tab. 9.12) /1705 Barn med barnehageplass (Tab. 9.15) Antall Antall år år Barn under barneverntiltak (Tab. 9.17) Antall Antall I familien Utenfor familien

20 TT-brukere Antall Antall Totalt antall brukere 2546 Innvilget Avslått Psykisk Utviklingshemmede (Tab. 9.18) Antall Antall Bolig Pårørende Heldøgns pleie 0 3 Pleie og omsorg Antall Antall Hjemmesykepleie (Tab. 9.19) Hjemmehjelp (Tab. 9.19) Antall brukere (Tab. 9.19) Trygghetsalarm (Tab. 9.20) Udisponerte alarmer (Tab. 9.20) Institusjoner (Tab. 9.21) Antall Antall Institusjon menn Institusjon kvinner Skjermet enhet Korttidsplasser Arbeidsledige (Tab. 9.23) Antall Antall

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som

Detaljer

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten 1 INNHOLD: Forord 4 Hvem er dette heftet laget for? 5 Noen definisjoner 6 Særavtalen mellom KS og Legeforeningen om turnusleger 7 1. OM TURNUSTJENESTEN I KOMMUNEN

Detaljer

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906.

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906. -Revi der tj uni2012 1 Viktig melding fra Oslo universitetssykehus: Kriterier ny fordeling av ø-hjelp pasienter etter flytting av gastrokirurgi og medisin fra Aker 25. juni 2012 kl. 08:00. Samtidig stenger

Detaljer

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8)

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 1-2013 Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Populært laboratoriecruise (s11) Noklus (s2) satser på web Noklus

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer