Registreringsprospekt for ViaNett AS Tegningsperioden er fra og med 3. desember, til og med 17. desember 2007 kl 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registreringsprospekt for ViaNett AS Tegningsperioden er fra og med 3. desember, til og med 17. desember 2007 kl 14:00"

Transkript

1 Registreringsprospekt for ViaNett AS Tegningsperioden er fra og med 3. desember, til og med 17. desember 2007 kl 14:00 Innbydelse til deltakelse i emisjon med minimumspost på 500 aksjer til tegningskurs NOK 18 per aksje.

2 Emisjon 2007 Innhold 1. Registreringsprospekt for ViaNett AS Prospektet Selskapet ViaNetts visjon Invitasjon til å delta i emisjon i ViaNett AS Unik produktsammensetning! Marked uten grenser Egen teknologi Forretningsmodell Markedsføring, distribusjon og salg Hva vi tror om utviklingen Salget er delt i 3 hovedområder Hva vi tenker om utvikling i resultater Våre risikovurderinger Prisen på ViaNett Prisutvikling på aksjer Selskapets aksjekapital og egenkapital Fullmakt til å foreta emisjoner Utstedte opsjoner Spredningssalg Tegningsinnbydelse Tegningsblankett Resultatregnskap pr Revidert årsregnskap Side 2 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, Org.nr. NO MVA Telefon: E-post: 1522 Moss, Norway Besøksadresse: Rabekkgata 9 Faks:

3 Emisjon Registreringsprospekt for ViaNett AS Moss, 29. november 2007 Av notoritetshensyn er prospektet registrert hos Foretaksregisteret, men prospektmyndigheten eller andre offentlige myndigheter har ikke foretatt noen form for kontroll av prospektet. (Verdipapirhandellovens paragraf 7-2 og 7-10) 1.1 Prospektet Ansvarlig for prospektet er selskapet selv ved styret. Selskapet er også tilbyder. Prospektet er ført i pennen av daglig leder og styreleder Lars E. Helland, Øvrige styremedlemmer: Tore Holm, Anders G. Meyer, Nils Arne Tvedten, Robert Corfield Aakre, Selskapet ViaNett AS Rabekkgata 9 Postboks 528 Høyden 1522 Moss Org nr: , VPS nr: NO Selskapets kontofører er DnBNOR. Selskapet er et registrert aksjeselskap i Norge, stiftet ViaNett AS har kun en aksjeklasse. Selskapets formål i henhold til vedtektene er: Salg av EDB-produkter og beslektede varer og tjenester, produksjon av disse og oppkjøp av lignende virksomheter. Selskapets hovedvirksomhet er utvikling og salg av programvare og teknologi, for Internett og mobil kommunikasjon. Prospektet gjelder emisjon ved utvidelse av aksjekapitalen med inntil aksjer, pålydende kr 0,10 til tegningskurs kr 18, d.v.s. inntil kr i øket egenkapital i følge fullmakt fra generalforsamlingen Tegningstiden er desember Siste frist for betaling er 20. desember Innbetaling skal skje til selskapets konto i Sparebank1, Rygge Vaaler Sparebank i Moss. Selskapets ledelse er: Lars E. Helland, daglig leder, Camilla Collettsgt. 23, 1517 Moss Nils Arne Tvedten, utviklingssjef, Olaf Eidsæthers vei 35 A, 1718 Greåker Lars Erik Erøy, salgs- og markedssjef, Kavaleriveien 1, 1820 Spydeberg Frode Mikalsen, økonomidirektør, Klevaveien 4, 1719 Greåker Selskapets revisor er: RevisjonsCompagniet AS, Fr. Nansens gt. 8, Postboks 115, 1501Moss Siste års reviderte regnskap finnes som siste del av prospektet samt regnskap pr Pr er det foretatt begrenset revisjon. Side 3 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, 1522 Moss, Norway Org.nr. NO MVA Besøksadresse: Rabekkgata 9 Telefon: Faks: E-post:

4 Emisjon ViaNetts visjon Mindre avstand mellom mennesker ViaNett har gjennom hele 2007 arbeidet med å definere vår visjon, og sette oss mål for å komme nærmere visjonen. I arbeidet med måloppnåelse benyttes balansert målstyring for å sørge for at vedtatte strategier blir implementert i hele organisasjonen. Nøkkelindikatorer (KPI-er) blir benyttet for å sikre at vi beveger oss i riktig retning. ViaNetts virksomhet skal gjennomsyres av visjonen om mindre avstand mellom mennesker. Våre kunder benytter våre produkter for å komme i nærkontakt med sine kunder, for eksempel ved en direkte kommunikasjon til mobiltelefonen, ved å selge på Internett eller publisere informasjon på Internett eller til en mobil terminal. Vår produktutvikling skal dreie seg om å oppfylle visjonen, og på samme måte må vårt salgsarbeid være basert på de samme prinsipper. Hvis vi skal klare å skape mindre avstand til våre egne partnere, må også de mål vi setter oss for våre medarbeidere være tilsvarende. Det er derfor en målsetting for å skape en organisasjon og arbeidsplass i ViaNett, der de beste i bransjen konkurrerer om å få jobbe. Når våre medarbeidere får utfordringer, trives og identifiserer seg med våre mål, vil de også kunne kommunisere visjonen til omverdenen. All utforming av mål og delmål i selskapet, kommer derfor fra de ansatte selv, og drives fram av et ønske om å være best. Våre ressurser er menneskene i ViaNett, og produktene og systemene disse har utviklet. Til å verne om våre ressurser og videreutvikle dem, har våre aksjonærer tilført den kapitalen som gir nødvendig finansiell styrke. ViaNett ønsker derfor å fremstå som et åpent selskap med god kommunikasjon også med våre eiere. Side 4 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, Org.nr. NO MVA Telefon: E-post: 1522 Moss, Norway Besøksadresse: Rabekkgata 9 Faks:

5 Emisjon Invitasjon til å delta i emisjon i ViaNett AS Vi gjør opp status i forhold til prospektet og emisjonen i november 2006 (Tekst i kursiv ble presentert i foregående prospekt. Dette er kommentert i ordinær tekst.) 1) Vekst i salg krever kapital for å etablere et større salgsapparat, og samtidig håndtere kapitalbindingen som følge av økte kundefordringer. I 2007 har vi ansatt en ny selger, og som følge av utviklingen av et kundesenter og teknisk sms-støtte, har kapasiteten på salg blitt betydelig forbedret. 2) ViaNett har som målsetting å knytte e-handel, publisering, sms og mobilt Internett sammen til en unik og integrert løsning. Dette betyr større krav til kapasitet på utvikling. Vi har lansert ViaNett Sms Office som en del av ViaNett Publishing. Samtidig har vi lansert et mer brukervennlig grensesnitt som også skal komme i ViaNett E-handel. 3) ViaNett ønsker å videreutvikle sms-systemet til å omfatte flere land med direkte kobling mot operatørene. Direkte oppkobling innebærer bl.a. kjøp av kortnummer. Vi har endret strategien noe fordi vi mener selskapet er mer tjent med å bruke partnere i andre land. Direkte kobling er derfor utsatt, men kan bli tatt opp til revurdering på et senere tidspunkt dersom volumer i et eller flere markeder skulle tilsi det. 4) ViaNett ser det som naturlig å komme i posisjon ved å kjøpe seg markedstilgang og markedsandeler, d.v.s. vurdere oppkjøp av konkurrenter. Vi har ikke gjort noen vurderinger av strategiske oppkjøp fordi vi ser at mulighetene for organisk vekst er meget store. Selskapet har imidlertid foretatt en finansiell investering i sin samarbeidspartner på Visma-systemer og hardwarekompetanse, samt at man besitter poster i selskaper som fortsatt er under oppstart. 5) ViaNett skal bygge opp et bedre kundesenter og økt kapasitet og sikkerhet i infrastrukturen og driftsmiljø. Et kundesenter som nå teller 3 personer er bygget opp og i tillegg er det ansatt en person til på teknisk sms-support. Totalt er det ansatt 6 nye personer i 2007 og antall ansatte er dermed 17 per Videre har vi bygget opp en ny infrastruktur som innebærer at linjekapasitet er 12- doblet, samt at hele driftsmiljøet har langt høyere driftssikkerhet. 6) Estimert omsetning var anslått til NOK 57 mill. Resultatet var estimert til ca NOK 2 mill. Både omsetning og resultat ser ut til å bli lavere enn antatt for Det ble ansatt noen flere medarbeidere enn opprinnelig planlagt. Arbeidet med å tilpasse organisasjonen en utvidelse på hele 55 %, og å flytte bedriften fysisk samtidig som infrastrukturen ble byttet ut, gjorde at vi fikk en noe lavere veksttakt i 3. kvartal enn antatt. Side 5 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, 1522 Moss, Norway Org.nr. NO MVA Besøksadresse: Rabekkgata 9 Telefon: Faks: E-post:

6 Emisjon Unik produktsammensetning! E-handel, publisering til Internett, sms og mms. Fra publiseringssystemet kan du sende sms til dine kunder over hele verden. Fra sms-systemet kan du motta en mms som publiseres automatisk i din mms-blogg på nettet. ViaNett tilbyr sine kunder ulike måter å sende og motta sms på avhengig av deres behov. Ved hjelp av den innebygde søkbarheten i e-handel og publisering, markedsfører ViaNett sin smsteknologi på nettet til en brøkdel av konkurrentenes kostnader. Nettopp på grunn av at ViaNett selv benytter egne systemer på nettet, satser vi for fullt på dette området selv om dette kun utgjør rundt 5 % av omsetningen inkl. tilknyttete tjenester per i dag. Utvikling i omsetning q NOK Utvikling aktive kunder q Antall Side 6 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, Org.nr. NO MVA Telefon: E-post: 1522 Moss, Norway Besøksadresse: Rabekkgata 9 Faks:

7 Emisjon 2007 SMS volum Antall mar.04 jun.04 sep.04 des.04 mar.05 jun.05 sep.05 des.05 mar.06 jun.06 sep.06 des.06 mar.07 jun.07 sep.07 Volumene for sms-meldinger kan forandre seg basert på større kjøp fra enkelt kunder. Vi tror at ViaNett nå har en størrelse som gjør oss attraktive som leverandør til store aktører. Den sikreste form for vekst er likevel et økende antall mindre kunder. Tilleggskommentar til mai måned 07: Dette er en kunde som fortsatt er aktiv hos ViaNett med et stort potensial. 3.2 Marked uten grenser ViaNett har kunder i alle verdensdeler og i mer enn 35 land. Både ViaNett E-handel og ViaNett Publishing er tilrettelagt for ulike språk, og kan selges til kunder over hele verden. Å foreta en total analyse av markedet ViaNett kan nå, blir nesten meningsløst fordi selskapet fortsatt er en meget liten aktør. Et unntak er markedet for Premium sms i Norge, der vi har en markedsandel på ca 5 %. Dette utgjør p.t. ca NOK 3,5 mill i omsetning på månedsbasis. Premium sms er meldingene det koster penger å motta, fra kr 3 og oppover. Innholdet som distribueres er vanligvis relatert til underholdning. Med en slik markedsandel er ViaNett blant de 5 største i Norge på dette området. Totalmarkedet i Norge er modent, men vokser fortsatt. 3.3 Egen teknologi Alle ViaNetts produkter er utviklet av ViaNett selv. 3.4 Forretningsmodell Samtlige produkter fra ViaNett har en etableringspris og deretter en månedlig eller årlig kostnad / avgift for kunden. I de tilfeller en forhandler selger produktet, har denne krav på en viss del av kjøpspris og løpende avgift. Distribusjon av sms har dessuten en transaksjonspris. Marginene blir mindre med store kunder, men høyere i kroner ved økt totalvolum for ViaNett. Et stort antall kunder vil gi høyere inntekter relatert til kjøp / etablering for samtlige produkter samt økte løpende inntekter knyttet til faste avtaler. ViaNett tilstreber derfor volum i kundebasen framfor å gå etter de aller største potensielle kundene. I praksis viser det seg imidlertid at flere, spesielt internasjonale selskaper innen sms, kommer til oss. ViaNett ønsker av samme årsak å satse sterkt på å øke salget av e-handel og publisering som også har svært gode marginer. Side 7 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, 1522 Moss, Norway Org.nr. NO MVA Besøksadresse: Rabekkgata 9 Telefon: Faks: E-post:

8 Emisjon Markedsføring, distribusjon og salg ViaNett konsentrerer sin markedsføring om Internett. Salg av sms-løsninger skjer hovedsaklig direkte til bruker. Bruker vil si selskaper som leverer sms-innhold i en eller annen form. Systemer for Internett selges både direkte og gjennom partnere. 3.6 Hva vi tror om utviklingen Salgsestimat i mill NOK Annet Std program 100 SMS-relatert Salget er delt i 3 hovedområder 1) Salg relatert til sms som inneholder etableringsinntekt og årlige faste inntekter. I tillegg kommer selve trafikken. 2) Standardprogrammer er ViaNett E-handel og ViaNett Publishing for publisering på Internett. 3) Annet er bl.a. ren utleie av datakapasitet for nettsider og e-post, samt konsulentinntekter. ViaNett ønsker å aktivt bruke sitt konkurransefortrinn innen sms til å øke salget av standardprogrammer. Økt salg av disse produktene vil gi betydelig forbedring av resultatet. Den samme effekten oppnås for øvrig med flere sms-kunder fordi de volumuavhengige inntektene øker. I praksis gir disse faste inntektene et dekningsbidrag på nesten 100 %. Side 8 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, Org.nr. NO MVA Telefon: E-post: 1522 Moss, Norway Besøksadresse: Rabekkgata 9 Faks:

9 3.8 Hva vi tenker om utvikling i resultater Emisjon 2007 All utvikling av systemer er løpende kostnadsført i regnskapet. ViaNett vil både for 2008 og 2009 prioritere videre vekst. Tidlig i 2008 vil vi satse betydelige ressurser på en engangsaktivitet for sms-bransjen, nemlig messen The GSMA Mobile World Congress 2008 som arrangeres av organisasjonen GSMA i Barcelona. ViaNett vil ha 10 personer til stede. Dette er den viktigste møteplassen for hele bransjen på verdensbasis. Vi satser på å møte mange av våre internasjonale kunder samt knytte nye kontakter. En utvidelse av staben er planlagt, men langt mer forsiktig enn i Vi mener det er viktig å utnytte de ressursene vi har før vi ansetter flere. Utvidelsen vil komme innenfor salg og markedsføring. Vi tror selv at våre vekstmuligheter fortsatt avgjøres i salgsfasen. Vi tror derfor på en økt vekstkurve i 2008 som vil kunne gi en klart forbedret resultatutvikling i Estimerte resultater før skatt MILL NOK Side 9 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, Org.nr. NO MVA Telefon: E-post: 1522 Moss, Norway Besøksadresse: Rabekkgata 9 Faks:

10 Emisjon Våre risikovurderinger Først og fremst er selskapets videre utvikling avhengig av at ViaNett lykkes i salgsarbeidet. Dette betyr målrettet markedsføring i de markeder vi har særlige forutsetninger for å lykkes. ViaNett er også avhengig av å henge med på den tekniske utviklingen, og på enkelte områder, være i forkant. Dette gjelder ikke nødvendigvis bare funksjonalitet, men særlig også evnen til å gjøre nye funksjoner lett tilgjengelig for kundene. Høye volumer av sms-meldinger vil resultere i marginpress målt i prosent. Dette skyldes at smsmeldingene har en kjøpspris for selskapet. Vi har lagt til grunn en forsiktig vurdering i så måte ved å anslå en forsiktig gjennomsnittlig bruttofortjeneste. Vi mener samtidig at det er grunn til å tro at flere organisasjoner framover vil se fordelen av å velge standardsystemer for Internett. I så fall vil løsninger som de ViaNett leverer bli mer etterspurt. I neste omgang vil det kunne bety færre aktører i markedet. En slik utvikling vil medføre høyere marginer for ViaNett. I så fall vil resultatene kunne vise betydelig forbedring. Veksten i ViaNett er ikke avhengig av totalmarkedet, men av vår egen evne til å lykkes. ViaNett er ikke veldig ømfintlig for endringer i valutakurser, fordi for eksempel distribusjon av meldinger internasjonalt som regel skjer i Euro. Dermed får vi både en kjøps- og en salgsside i samme valuta. Men som i alle andre bransjer, er vi avhengig av at våre kunder i ulike markeder utvikler seg positivt. En mer urolig verdensøkonomi vil kunne bety større endringer i kundemassen og dette må i så fall kompenseres ved å skaffe flere nye kunder. Vi ser ingen tendenser til at sms-markedet skal avta. Men vi tror kundene kan komme til å etterspørre mer kompliserte løsninger der sms-teknologi kombinert med applikasjoner til mobiltelefonen og mer bruk av mobilt Internett preger utviklingen. Skal vi skape oss en viktig plass i markedet må vi derfor arbeide videre med å knytte våre ulike løsninger nærmere sammen. Side 10 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, Org.nr. NO MVA Telefon: E-post: 1522 Moss, Norway Besøksadresse: Rabekkgata 9 Faks:

11 5. Prisen på ViaNett Emisjon 2007 Selskapet ble i desember 2005 verdsatt til ca NOK med en pris på kr 6 pr. aksje. Ved fjorårets siste emisjon ble endelig kurs satt til kr 12 og verdien på selskapet var med det ca NOK I ettertid er det omsatt aksjer til en kurs opp til kr 16 som den høyeste. Teknologiselskaper med til dels lavere vekst og ofte underskudd, prises alt fra 2 opp til 8 ganger omsetningen. Et mindre selskap må ofte tilby rabatt for å skaffe mer egenkapital. ViaNett har i forhold til fjoråret ikke helt klart å oppfylle våre egne mål så langt i Samtidig har vi sett et mer urolig marked for risikovillig kapital høsten En fair pris er derfor etter vår oppfatning, i underkant av 2 ganger estimert omsetning i 2007, under 1 gang estimert omsetning i 2008 eller ca NOK før emisjonen. Det betyr i så fall en pris på NOK 18 pr aksje. Det er spennende muligheter for aksjonærer i ViaNett, og vi vil gjerne ha deg med på laget vårt. 5.1 Prisutvikling på aksjer 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 Aksjer omsatt i ViaNett 8,00 6,00 Aksjekurs 4,00 2,00 0,00 des. 00 apr. 01 aug. 01 des. 01 apr. 02 aug. 02 des. 02 apr. 03 aug. 03 des. 03 apr. 04 aug. 04 des. 04 apr. 05 aug. 05 des. 05 apr. 06 aug. 06 des. 06 apr. 07 aug. 07 Side 11 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, Org.nr. NO MVA Telefon: E-post: 1522 Moss, Norway Besøksadresse: Rabekkgata 9 Faks:

12 Emisjon Selskapets aksjekapital og egenkapital Selskapets aksjekapital per dags dato er NOK fordelt på aksjer a NOK 0,10. Selskapets totale egenkapital er ca NOK Aksjonæroversikten viser følgende 20 største aksjonærer (VPS pr ): Antall % Aksjonær Land ,62 Hem Holding As NOR ,41 Tvedten Invest As NOR ,90 Odd Holm Eiendom As NOR ,78 Dahl Erik Invest AS V/Næringsbygg AS NOR ,05 Dahl Jan Terje C/O Næringsbygg As NOR ,24 Helland Lars Sverre Ege NOR ,80 Aakre Robert Corfield NOR ,58 Meyer Anders Gustav NOR ,27 Tvedten Øystein NOR ,25 JI Bygg As NOR ,14 Tvedten Nils Arne NOR ,67 Jacobsen Jarl Johnny NOR ,65 Erøy Lars Erik NOR ,56 Jensen Elfie NOR ,45 Holm Gerd Lisbeth NOR ,43 Flatin Jostein NOR ,42 Mikalsen Frode NOR ,27 Johansen Mona Kjersti Øra NOR ,21 Fjågesund Harald NOR ,21 Andersen Morten Andre Hay NOR ,91 Lars E. Helland er eneste aksjonær i HEM Holding. Selskapet har ingen utenlandske aksjonærer før emisjonen og derfor heller ingen kildeskatt på utbytte. Side 12 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, Org.nr. NO MVA Telefon: E-post: 1522 Moss, Norway Besøksadresse: Rabekkgata 9 Faks:

13 6. Fullmakt til å foreta emisjoner Emisjon 2007 Styret har fullmakt fra generalforsamlingen til å foreta emisjon på inntil aksjer fram til neste ordinære generalforsamling inklusive denne. Aksjonærene har fraskrevet seg sin forkjøpsrett. Evt. nye aksjonærer er bundet av denne fullmakten. 7. Utstedte opsjoner Det er gitt fullmakt fra generalforsamlingen til følgende opsjonsordninger: Inntil aksjer pålydende kr 0,10 til kurs kr 8 med innløsning senest Av dette er aksjer tildelt hvorav aksjer er innløst. Evt. nye aksjonærer er bundet av denne fullmakten. 8. Spredningssalg Styret i ViaNett ønsker å øke spredningen av antall aksjer på flere aksjonærer for å skape større muligheter for kjøp og salg av aksjen. På den måten ønsker selskapet også å gjøre det mer attraktivt å eie aksjer i ViaNett. Selskapet tar sikte på en notering på Oslo Axess når antall aksjonærer har passert 100 og spredningen i aksjonærstrukturen tilfredsstiller kravene til notering. Eksisterende aksjonærer har fraskrevet seg sin forkjøpsrett. Aksjene gir rett til utbytte f.o.m. regnskapsåret Tegningsinnbydelse Du inviteres med dette til å tegne deg for aksjer a NOK 18,00 i ViaNett AS, org. nr , VPS nr: NO Minimum antall aksjer er 500 (tilsvarende NOK 9 000,00). Styret forbeholder seg retten til å stryke enhver tegning. Ved evt. overtegning vil styret bestemme et maksimum antall aksjer som hver nye aksjonær får tildelt. Ved fortsatt overtegning vil de sist mottatte tegninger bli strøket. For sent innbetalte aksjer vil automatisk bli strøket. Det samme er tilfelle ved mangelfull utfylt tegningsblankett. Det er ikke stilt noen garanti for fulltegning. Dersom det ikke oppnås tegning av minst aksjer, dvs. NOK , vil samtlige tegninger bli strøket. Tildeling av aksjer vil bli sendt pr. e-post mandag Siste frist for betaling er torsdag For evt. spørsmål og ytterligere informasjon: Kontakt undertegnede på tlf eller e-post: Med vennlig hilsen Lars E. Helland Styrets formann og daglig leder Side 13 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, 1522 Moss, Norway Org.nr. NO MVA Besøksadresse: Rabekkgata 9 Telefon: Faks: E-post:

14 Emisjon 2007 Tegningsblankett Undertegnede tegner seg herved for (antall) aksjer a NOK 18. Totalsum jeg tegner for er kr. Summen, tilsvarende aksjer jeg blir tildelt, vil bli innbetalt til ViaNett AS, konto innen torsdag Opplysninger om ny aksjonær: Navn: Adresse: Postnummer / Sted: Land: Statsborgerskap: Personnummer / Organisasjonsnummer: VPS-konto (må opprettes av tegner selv): Evt. kontaktperson: Evt. tittel i firma: Tlf: Faks: Mob.tlf: E-post adresse: (må være utfylt, tildeling sendes pr. e-post) Blanketten kan fakses ViaNett AS på faks nr , skannes og sendes på e-post til eller sendes pr. post til ViaNetts forretningsadresse. Tegningsblanketten må være framkommet innen mandag kl Side 14 av 15 ViaNett AS, Postboks 528, Org.nr. NO MVA Telefon: E-post: 1522 Moss, Norway Besøksadresse: Rabekkgata 9 Faks:

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

>> Architecting your future. Registreringsprospekt for ViaNett AS

>> Architecting your future. Registreringsprospekt for ViaNett AS >> Architecting your future Registreringsprospekt for ViaNett AS Moss 30.10.06 Av notoritetshensyn er prospektet registrert hos Foretaksregisteret, men prospektmyndigheten eller andre offentlige myndigheter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING. Scancode AS PB 245 Lienga 2 1410 Kolbotn. Telefon: 95 12 46 68 Org. NO: 977359899 MVA

INNKALLING. Scancode AS PB 245 Lienga 2 1410 Kolbotn. Telefon: 95 12 46 68 Org. NO: 977359899 MVA Scancode AS PB 245 Lienga 2 1410 Kolbotn Telefon: 95 12 46 68 Org. NO: 977359899 MVA INNKALLING Til Ordinær generalforsamling Scancode AS Org.nr. 977359899 Dato: 30. april 2013 TID: 11.00 STED: Terrassen,

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Skreddervn. 9, 1537 Moss Tlf. 69 27 96 70, fax 69 25 81 49 www.wrs.no Foretaksnr. NO 979 498 748 Moss, 16. juni 2004 Til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Emisjons / Registrerings / Prospekt for TrollCard AS Org. Nr. 995 358 921 MVA www.trollcard.net

Emisjons / Registrerings / Prospekt for TrollCard AS Org. Nr. 995 358 921 MVA www.trollcard.net Emisjons / Registrerings / Prospekt for TrollCard AS Org. Nr. 995 358 921 MVA www.trollcard.net Drøbak / Hamar 23.03.11 Av notoritets hensyn skal styrets emisjonsfullmakt registreres hos Foretaksregisteret,

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 13. oktober 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes fredag 27. oktober 2006 kl. 09:00 i

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til Aksjeeiere i Grenland Group ASA 11.05. 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Grenland Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling 4. juni 2010 kl. 13.00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Kystveien 226 P.O. Box 165 N-4801 Arendal NORWAY Tel: (+47) 370 60 880 Fax: (+47 370 62 899 www.cecon.no Org.nr: 938 803 595 MVA 25. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Oslo, 18. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 18. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Oslo, 18. mai 2005 Ordinær generalforsamling i avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 2. juni 2005, kl. 10.30 1. De i vedtektenes 6

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL År 2003, den 12 juni ble det kl 15.00 avholdt ordinær generalforsamling i IT & Process AS i Karenslyst àlle 9C i Oslo. Tilstede var: AKSJONÆR REPRESENTERT VED/FULLMAKT AKSJER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Torsdag 21. mai 2015 kl 09:00, adresse:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 0161 Oslo. 30. april 2015 kl. 0900 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje.

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje. Til aksjeeierne i Noral ASA 22. april 2004 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORAL ASA Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller EMISJONEN I KORTE TREKK På den ekstraordinære generalforsamling holdt den 14. November 2014 ble det besluttet å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer med et bruttoproveny på

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i NorgesGruppen ASA Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 9. mai 2017, klokken 14.00 Til behandling

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS REGISTRERINGSPROSPEKT ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS org. nr. 910 301 268 utarbeidet i forbindelse med Selskapets salg av egne aksjer maksimum 1 220 730 aksjer hver pålydende NOK 1,00 mot et vederlag på

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Det innkalles til ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 13. mai 2011 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15, Oslo. Dagsorden Punkt Vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i I.M. Skaugen SE INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i I.M. Skaugen SE, mandag 3. mars 2008, kl. 1600. Den ordinære generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA holdes tirsdag 12.mai 2015 kl. 13:00 på Thon Hotel i Brønnøysund SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og utbytte for 2014 3. Forslag

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

SMS Konkurranse. YoYo Mobile din nye samarbeidspartner. pr. 1. januar - 2007. YoYo Mobile as «ET HAV AV MULIGHETER»

SMS Konkurranse. YoYo Mobile din nye samarbeidspartner. pr. 1. januar - 2007. YoYo Mobile as «ET HAV AV MULIGHETER» YoYo Mobile din nye samarbeidspartner YoYo Mobile leverer et stort utvalg av tjenester både på sms, mms og wap. «ET HAV AV MULIGHETER» Bli med på utviklingen og mulighetene av mobile innholdstjenester!

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

ANG. FORSLAG TIL FORHØYELSE AV SELSKAPETS AKJEKAPITAL VED NYTEGNING

ANG. FORSLAG TIL FORHØYELSE AV SELSKAPETS AKJEKAPITAL VED NYTEGNING Til aksjonærer i On & Offshore Holding AS Kristiansand, 23. Mai 2017 ANG. FORSLAG TIL FORHØYELSE AV SELSKAPETS AKJEKAPITAL VED NYTEGNING Viser til vedlagt innkalling til ordinær generalforsamling, med

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 25. november 9. desember 2015 kl. 16:30 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren skal

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2017 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Mandag 22. mai 2017 kl 09:00, adresse:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Fredag 30. juni 2017 kl 10:00 Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Maritime Services ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 12.00 i selskapets

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Prospekt ved aksjetegning

Prospekt ved aksjetegning Prospekt ved aksjetegning CAMPUS alumnus Prospektet er laget for distribusjon til spesielt inviterte og inneholder: Sammendrag Om emisjonen Aksjefordeling pr. eiergruppe Risiko Forretningskonsept Forretningsmodell

Detaljer

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS 1 Selskapet. Trans Bulk as ble stiftet den 29.oktober 2004 av grunder og daglig leder Odd Reidar Medby. Selskapets org. nr er: 987558172. Selskapets virksomhetsadresse er i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 10. mai 2012 kl. 16.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Strømme ASA mandag 30. mai 2005 kl 17:00 i selskapets kontorer, Nesveien 15, 1344 Haslum.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Strømme ASA mandag 30. mai 2005 kl 17:00 i selskapets kontorer, Nesveien 15, 1344 Haslum. Til aksjonærene i Strømme ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Strømme ASA mandag 30. mai 2005 kl 17:00 i selskapets kontorer, Nesveien 15, 1344 Haslum.

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50

Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50 Viktig informasjon vedrørende emisjon i Melhus Sparebank April/mai 2016 Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 7 desember 2006 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA Oslo 5. juni 2012

Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA Oslo 5. juni 2012 Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA Oslo 5. juni 2012 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven 5-12 Aksjeeierne i NattoPharma ASA (NattoPharma), organisasjonsnummer

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer