Utfordringer ved innføring av KL systemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer ved innføring av KL systemer"

Transkript

1 Utfordringer ved innføring av KL systemer TQM Brukerforum Tirsdag 21. september 2010 Ole Johan Dahl Principal Consultant Sustainability and Innovation - Risk management and CR Det Norske Veritas AS Mob: TQM brukerforum

2 Det Norske Veritas (DNV) Independent foundation established in 1864 Objective: To Safeguard Life, Property and the Environment Vision: Global Impact for a Safe and Sustainable Future Risk Management Corporate Responsibility Process Excellence Slide 2

3 Det Norske Veritas (DNV) 9000 employees 300 offices 100 countries Local service strong global identity Slide 3

4 A trusted player in shipping 130 Authorised by 130 national maritime authorities 17% DNV classed 17% of the world fleet orderbook in 2009 (in Gross Tonnes) 15.5% 15.5% of the world s sailing fleet is to DNV Class (in Gross Tonnes) Slide 4

5 Expert role in the oil and gas industry 65% 65% of the world s offshore pipelines are designed and installed to DNV s pipeline standard 38% 38% of the world s classed Floating Production, Storage and Offloading vessels (FPSOs) are to DNV class 30% DNV is involved in 30% of the world s LNG terminal projects Slide 5

6 A global business assurer 5,000 More than 5,000 food companies certified by DNV Top 3 DNV is among the world s top three certification companies 70,000 More than 70,000 management system certificates under more than 80 accreditations 2,200 2,200 healthcare-related organisations have had their quality management system certified by DNV Slide 6

7 Impacting climate change issues 1st Released the world s first standard for qualification of carbon capture technologies 31% 31% of all Clean Development Mechanism (CDM) projects are validated by DNV 75% 75% of the world s offshore wind projects are certified and verified by DNV Global Developed a global rating scheme for monitoring ships environmental performance Slide 7

8 Division Sustainability & Innovation Finance Siri N. Christiansen Sustainability and Innovation Bjørn K. Haugland (Oslo) COO s Office Prof. Assistant Lale Citipitioglu Eidal Secretary Elin Torply HR Helle Øverbye Communication Stuart Brewer Risk Management and CR Peer Chr. Anderssen (Oslo) Climate Change and Environmental Services Stein B. Jensen (Oslo) Healthcare and Bio Risk Espen Cramer (Oslo) Research and Innovation Elisabeth Harstad (Oslo) Sustainability Centre Per Marius Berrefjord (Oslo) Slide 8

9 New risk reality Companies today are operating in an increasingly more complex and demanding risk environment Society at large is gradually adopting a zero tolerance for failure More detailed reporting and demands for transparency Stricter regulatory requirements Slide 9

10 Ole Johan Dahl Utdannelse - offisers- og lederutdannelse fra Hærens Krigsskole - høyere stabs- og lederutdanning fra Militãrhõgskolan i Stockholm - utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom - MBA fra Handelshøyskolen BI innen ledelse og organisasjonsutvikling Erfaring - har 10 års ledererfaring fra ulike stillinger i Forsvaret og som assisterende Fylkesrådmann i Buskerud Fylkeskommune - drevet forretningsutvikling, strategiutvikling og balansert målstyring - leder- og teamtrening - bistått ulike bedrifter/virksomheter (både offentlig og privat) med å utvikle og implementere styringssystemer (risikostyring, optimale prosesser og kontinuerlig forbedring) - utviklet metode for integrert risikoledelse - nettverksleder Quality Management og Process Excellence frem til 2010 Slide 10

11 PE+QM Hva er det? Helhetlig måling av virksomhet Balansert målstyring Måling av og i prosesser Måling av kvalitetskostnader Måling av personer Måleteknikker Endringsledelse Ledelsessystem Prosesskartlegging Process Excellence Quality Management Forbedring av prosesser ISOR Svømmebaner arbeidsflyt etc IT verktøy HMS Sløsing Risiko Kvalitet Tid Kostnader Revisjoner Selvevaluering Modell for Business Excellence fra European Foundation for Quality Management ISRS7 (DNV verktøy) Benchmarking Beste praksis Prosess for risikostyring kontinuerlig forbedring anskaffelser ITIL RiskBSC Eksperimentering etc Slide 11

12 Kritiske suksessfaktorer utfordringer Kunnskap om system og kvalitet og enighet om reelt innhold God fremdriftsplan, organisering og ressursplanlegging metodeteam Nye roller prosesseier, prosessleder, prosesskoordinator.. Avklare mål og ambisjoner Behov for lederutvikling flere nivåer Fokus på endring av individ Utvikle team Kartlegg/modeller ledelsesprosessen først Risikovurderinger for å prioritere styringsmekanismer Måling og rapportering utgangspunkt for forbedring Ledelsen som forbedringsagenter Avslutt ikke prosjektet før du har sikret deg kontinuerlig forbedring Slide 12

13 Hva er et system Hva er kvalitet TQM brukerforum

14 Styringssystem VISJON Mål, strategi Styringssystemet = Virkemiddel for å nå bedriftens hensikt A P C D Planer Ressurser P r o s e s s e r Styring Forbedring Bedriftens hensikt Oppfylle Interessenters behov Eiere Kunder Ansatte Myndigheter Samfunn Slide 14

15 Hva er et kvalitetssystem? Den samlede måten vi søker å tilfredsstille kundene på, både i dag og i fremtiden. Dvs: Samling av den smarteste måten vi kjenner i dag, for å tilfredsstille kunden En forbedringsgenerator som sikrer vår fremtidige suksess. Slide 15

16 System kompetanse: Effektivitet av et system Oppfyller krav Styring Koordinerer, styrer og retter organisasjonens samlede aktiviteter mot forutsigbar suksess Ledelse SYSTEM EFFEKTIVITET Forbedrer evne til fyllelse av krav Forbedring Bygger tillit til at krav vil bli fylt i fremtiden Sikring Planlegging Setter mål og styrer aktiviteter rettet mot fyllelse Slide 16

17 Hva betyr kvalitet? K = R esultat slik kunden fatter det Forventninger til produkt/tjeneste Uttalte Underforståtte En alternativ formel er: Misnøye = F R Tilfredshet = 1 misnøye Slide 17

18 Kvalitet består av egenskaper Egenskaper som kunden er villig å betale for deles ofte inn i: produkt, service og relasjon. Produkt Nyhet Kjennetegn Kvalitet Lett å installere Reservedeler Service Leveransepålitelighet Produkttilgjengelighet Faktura Slike egenskaper deler vi inn i nivåer: Relasjon Nivå 1 Produktlæring Brukermanual Salgsstøtte Responsevne Selgerkompetanse Nivå 2 Slide 18

19 Kundetilfredshet: Begeistret Overraskende egenskaper i tillegg til spesifiserte Kvantitative egenskaper (mer er bedre) Ubrukelig Basisbehov Velgjort Skuffet Slide 19

20 Hvordan starte? TQM brukerforum

21 Trinn 0: Prosjektinitiering Avstemme forventinger og etablere team Utarbeide prosjektplan og fordele roller og ansvar Avklare ressurstilgang internt og eksternt Opplæring og metodegjennomgang med aktuelle personer Det Norske Veritas AS. All rights reserved TQM brukerforum 23. september Slide 21

22 En liten sjekkliste ved start Klar visjon Kapasitet til forandring Press/ behov for forandring Ett planlagt skritt av gangen Forandring Kapasitet til forandring Press/ behov for forandring Ett planlagt skritt av gangen Rask start som renner ut i sanden Klar visjon Press/ behov for forandring Ett planlagt skritt av gangen Uro og frustrasjon Klar visjon Kapasitet til forandring Ett planlagt skritt av gangen Nederst i bunken Klar visjon Kapasitet til forandring Press/ behov for forandring Feil fra start Slide 22

23 Bedriften ønsker Bedriften ønsker å bygge et nytt system ihht ISO 9001:2008 basert på det som er bra i det gamle Bedriften ønsker et kvalitetssystem som er enkelt, som er prosessbasert og som hele organisasjonen har eierskap til Bedriften ønsker hjelp vedrørende planlegging, fremdrift, kartlegging/modellering av prosessene samt fasilitering og kurs Men Bedriften ønsker å utvikle sine ledere til å sikre en vellykket gjennomføring av.. Slide 23

24 Organisering System Slide 24

25 Budsjettering Strategiske initiativer Aktivitet-basert budsjettering Strategiske Initiativer Endringer Vedlikehold Drift 10% 25% 65% Infrastruktur Slide 25 Source: 2001 Robert S. Kaplan and the Balanced Scorecard Collaborative

26 Generisk prosess for utvikling av et kvalitetssystem 1 Bedriften Forbedring Relasjonsdiagram for bedriften med oversikt aktører Prosesser Måling Mål Implementere Plan 7 2 Overordnet prosessmodell. Velge målepunkter 6. 3 Kartlegge prosessene + identifisere kritiske punkter Roller Ansvar Mål Kritisk aktivitet 5 4 Sannsynlighet Kritisk faktor Konsekvens Risikoanalyse for å prioritere styringsbehov Prosedyre Sjekkliste Opplæring Kompetanse Opplæring IKT Identifisere kritiske aktiviteter og sikre styring Det Norske Veritas Veritas AS. All rights AS. reserved All rights reserved TQM brukerforum Slide 26

27 En prosess for endring av organisasjonen (Dette er en eklektisk modell som har blitt til over år. Den kan byttes ut mot en annen.) Identifisere behov og prioritere muligheter Utarbeide løsning Iverksette endringstiltak Vedlikeholde endringen Identifisere hvor stort behovet er, finne mer effektive måter å jobbe på, velge de beste av dem og lage en plan for hvordan komme dit Utvikle og forfine de nye arbeidsmåtene i henhold til en samordnet plan Iverksette de nye arbeidsmåtene Holde ved like de nye arbeidsmåtene Selv om ethvert endringsprosjekt er unikt med hensyn til omfang, innhold og metoder, er det visse, generelle aktiviteter som utføres i denne type prosjekter Hensikten med denne prosessen er å skape en struktur for endringsprosessen som er felles for alle og lett å kommunisere, slik at alle kan se hva som trengs og få det til å skje. Slide 27

28 Organisasjonen sett som system basert på Harold Leavitts rammeverk Omgivelser: Kunder, konkurrenter, leverandører, myndigheter osv. Organisasjonens grense mot omgivelsene Formål Innsatsfaktorer: Materialressurser kapital, arbeidskraft Mennesker Struktur Teknologi Resultater: Produkter Tjenester Slide 28

29 En prosess for individuell endring Bevissthet Ønske Kunnskap Evne Forsterking Bevissthet om behovet for endring Ønske om å delta i og støtte endringen Kunnskap om hva jeg må endre og hvordan Evne til å realisere endringen i daglig drift Forsterking av gjennomførte endringer All endring skjer individ for individ. Når vi tilpasser oss en endring, er det visse, generelle stadier som vi går i gjennom. Hensikten med denne prosessen er å skape en struktur for endringsprosessen som er felles for alle og lett å kommunisere, slik at alle kan se hva som trengs. Hensikten er å hjelpe både ledere og andre medarbeidere til å påvirke sitt eget endringsarbeid Slide 29

30 En type prosess for organisasjon og én for enkeltpersoner Fasene i organisatorisk endring Vedlikeholde endringen Iverksette endringstiltak Utarbeide løsning Identifisere behov og prioritere muligheter Bevissthet Ønske Kunnskap Evne Forsterking Fasene i individuell endring Vellykket endring Endringsledelse er nødvendig for å balansere behovet til organisasjonen med det til individene Slide 30

31 Overordnet fremdriftsplan Kvalitetsprosjektet Juli-11 Initiering planlegging Prosjekt etablering Forankring og Detaljplanl. Overordnet verdikjede Opplæring Prosjekt-team Prosesskoord. Prosess-team Konsernled. Lederutvikling Kv Pr Pr Pr WS 1 Sy Sy Ri Ri Pr Pr Ri Pr Ri Pr Ri WS 2 Ri WS 3 WS 4 Re Re Fo Modul 2 Fo Fo Fo Kv = Kvalitet Sy = System Pi = Prosess Ri = Risiko Re = Revisjon Fo = Forbedring Kartlegging Utvikling Ledelse Støtte Gruppe 1 Gruppe 2 Kartlegge nivå 1 og 2 Kartlegge grp 1 Kartlegge grp 2 Kartlegge nivå 1 og 2 Gruppe 3 Kartlegge grp 3 Iverksetting Del 1 Del 2 Iverksette prosesser del 1 Iverksette prosesser del 2 P-led Planer, rapportering, metode, kommunikasjon og kultur Tid Slide 31

32 Hovedaktiviteter i et lederutviklingsprogram Team Ambisjon Ledelse Endring Prosess WS 1 Etablere felles plattform WS 2 Etablere mål WS 3 Utvikle ledere WS 4 Få det til å skje Hjemmegaver Planlegging Hjemmegaver Hjemmegaver Oppfølgingsgaver Team kartlegging TMP Must win battles Kommunikasjon Feedback Beste praksis Team utviklings prosessen Utvikling av prosessbasert kvalitetssystem Oktober November Januar Februar Slide 32

33 TeamManagementProfile Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 Hvilkeideer? løsninger? Hvem - forteller vi? forankrer hos? Er det - brukbart? klart? Hva - vet vi? trenger vi? Hvordan - realiserer? legger til rette? Kjennes det - bra? som vi har lært noe? Sjekk detrett og riktig? TQM brukerforum Gjør det - gjennomfør! produser!

34 FIRO-modellen Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 Hvem styrer båten? Får jeg komme ombord? Hvem sitter jeg nærmest? Will Schutz; Fundamental Interpersonal Relationship Orientation Slide 34

35 Ambisjon Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 Hva er virksomhetens ambisjoner? Hva må vi gjøre i vår ledergruppe for å nå denne ambisjonen? Hvilken forskjell/påvirkning vil du utgjøre? Hva skal ledergruppen produsere? Hva slags resultater vil du skape? Slide 35

36 Best i klassen på... Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 Mest kosteffektiv leveranse? Produktlederskap, state of the art? Risikoen for ikke å velge? Kundefokus, tilpasning og service? Slide 36

37 Et veikart for endring Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS Kunder og leveranser Forretningsresultater )??? Organisasjon og mennesker Interne prosesser Omdømme Slide 37

38 Ledelseshjulet Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 Styret Visjon Mål og Strategier Rapportere kvartal og Ledelsens gjennomgang Planer og Budsjett Rapportere månedlig Forbedringsprosjekter Strategiske intiativ produksjon og leveranser Slide 38

39 Ledelse på flere nivåer Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 Slide 39

40 ? Asset Policies Processes Instructions and guidelines Customer & Brand Branding Customer Customer Management Sales 1. Marketing & Profiling 2. Customer Management 4. Sales People & Culture People Leadership CSR Purpose, Vision & Values Code of Conduct Expectations to leaders Organisational structure Roles & Responsibilities Strategy review and update process MIP Succession Engagement Salary Appointment Competence mgmt Personnel reporting 3. Corporate responsibility 6. Employee relations 8. Human Resources 12. Organising 14. Leadership Production, Knowledge & Systems SHE Communication R&D Risk management Quality Production Research Service innovation & development Management system review 5. Production 7. Research & development 9. Information handling & distribution 13.SHE Financial Finance Financial control Tactical planning Budgeting Goal setting KPI/KUG Financial reporting Annual reporting Business review 10. Asset management & financing 11. Purchasing & subcontracting Responsible CEO: Henrik Madsen CHROO: Cecilie Heuch COO: Olav Nortun CFO: Jostein Furnes Slide 40

41 ? How do I use the graphical user interface? Back to inside.dnv.com/common/ourorganisation Back to Process Portal Home How to use the graphic interface Flow charts basics Flow chart level 1 Flow chart level 2 Flow chart level 3 Symbols Level 1: Main Business processes Purpose, Vision & Values Code of Conduct Expectations to leaders Organisational structure Roles & Responsibilities Strategy review and update process Production, Knowledge Customer & Brand People & Culture Financial Asset & Systems Branding People Policies Customer Leadership CSR Processes Processes Instructions and guidelines Customer Management MIP Sales Succession Engagement Salary Appointment Competence mgmt Personnel reporting 1. Marketing & Profiling 3. Corporate responsibility 2. Customer Management 6. Employee relations 4. Sales 8. Human Resources 12. Organising 14. Leadership SHE Communication Finance R&D Risk management Financial control Quality Production Tactical planning Research Budgeting Service innovation Goal setting KPI/KUG & development Financial reporting Management Annual reporting system review Business review 5. Production 10. Asset management & 7. Research & development financing 9. Information handling & 11. Purchasing & distribution subcontracting 13.SHE Select Asset responsible for which you want to see the process flow. Find out more Responsible CEO: Henrik Madsen CHROO: Cecilie Heuch COO: Olav Nortun CFO: Jostein Furnes Level 2: Asset responsible processes These flow charts show the overall process, including inputs, controls, resources, and outputs. From this view it is possible to access the sub processes. Find out more Level 3: Sub processes The sub process view gives a detailed view of the activities to be carried out in each sub process. Find out more Level 4: Instructions, guidelines, and IT systems Document Documents Supporting resources Supporting IT tools In the sub process view there are links to relevant documents. Resources and it systems are indicated where these are expected to be used Date: , Revision: 1, Author: Ida Persson Ulvmoen Report error & make suggestions Slide 41

42 Slide 42?

43 MIP-Process Back to inside.dnv.com/common/ourorganisation Back to Process Portal Date: , Revision: 1, Author: Ida Persson Ulvmoen Report error & make suggestions Page 2 - MIP-overview Slide 43?

44 1. MIP process (Managing Individual Performance) OWNER CHROO CONTROL Strategy plan KUG KPI Role expectations Instructions MIP CGM 8-10 Back to inside.dnv.com/common/ourorganisation Back to Process Portal Purpose: The purpose is to facilitate and ensure effective communication PURPOSE between the line manager and employee about mutual expectations for the employee s work, performance and competence development in order to support organizational and individual success. Start: AOP and KUG Stop: Updated final rating in MIPtool and informed employee INPUT OUTPUT Corporate goals and strategy AOP and KUG Goal setting 1.1 Approved indiviual goals, normal job expectations and competence development plans and actions in MIP tool Status Report 1.3 Mgmt report Competence need People engagement survey MIP evaluation Progress review 1.2 Adjusted and updated status on indiviual goals, plans and actions in MIP tool Status Mgmt report Report 1.9 Input from Succession Mgmt Assessment 1.3 Updated final rating in MIPtool and Informed employee Evaluated MIP-process Salary Adjustment/ Appointment CGM Maintanance RESOURCES EB COO / Mgmt. team MIP Resp. Line Mananger Employee MIP Intranet MIP demo employee MIP demo managers MIP demo Year end assessment MIPtool? Date: , Revision: 1, Author: Ida Persson Ulvmoen Report error & make suggestions Page 3-1. MIP Slide 44

45 1. MIP process (Managing Individual Performance) 1.2 Progress review Instructions MIP CGM 8-10 Purpose: The purpose is to facilitate and ensure effective communication between the line manager and employee about mutual expectations for the employee s work, performance and competence development in order to support organizational and individual success. Start: AOP and KUG Stop: Updated final rating in MIPtool and informed employee Back to inside.dnv.com/common/ourorganisation Back to Process Portal Progress review ( ): Ensure that individual goals and actions are revised, updated are accepted by EB Status report COO / Mgmt team Status report HR Director Input from Succession Mgmt Status report MIP Resp. Follow-up progress ans send report Line Manager 1.1 Follow-up / coach employee in daily work Initiate and prepare status-review Mid term dialog: Review individual goals and actions and adjust if changes in framework conditions Adjusted and updated status on indiviual goals and actions in MIP tool Follow-up / coach employee in daily work 1.3 Employee Working according to agreed goals and actions and update status and comment on progress I E Working according to agreed goals and actions and update status and comment on progress in MIP-tool MIP Intranet MIP demo employee MIP demo managers MIPtool? Date: , Revision: 1, Author: Ida Persson Ulvmoen Report error & make suggestions Page Slide 45

46 Risikovurdering Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 1 Bedriften Forbedring Relasjonsdiagram for bedriften med oversikt aktører Prosesser Måling Mål Implementere Plan 7 2 Overordnet prosessmodell. Velge målepunkter 6. 3 Kartlegge prosessene + identifisere kritiske punkter Roller Ansvar Mål Kritisk aktivitet 5 4 Sannsynlighet Kritisk faktor Konsekvens Risikoanalyse for å prioritere styringsbehov Prosedyre Sjekkliste Opplæring Kompetanse Opplæring IKT Identifisere kritiske aktiviteter og sikre styring Det Norske Veritas Veritas AS. All rights AS. reserved All rights reserved TQM brukerforum Slide 46

47 Slide 47

48 Konsekvens gitt av hendelse inntreffer 5 Svært alvorlig 4 Alvorlig Prosess: BarneUngdomsKlinikk Mål: Alle 3 Betydelig 2 Mindre alvorlig 1 Ubetydelig konsekvens 1. Usannsynlig Ingen kjente tilfeller 2. Lite sannsynlig Kjenner tilfeller 3. Mindre sannsynlig Flere enkelttilfeller R11 R3 R1 R10 R2 R6 4. Sannsynlig Periodevis, lengre varlighet R5 R9 5. Svært sannsynlig Kontinuerlig R4 R7 R8 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Henv. Blir ikke vurdert innen tidsfrist Tar inn pasienter som skulle vært avvistfeilprioriteringer Pasienten får ikke svar på prøver/us De forskjellige faggruppene samarbeider ikke godt Tid for konsultasjon blir forandret Ikke samsvar mellom behov og kompetanse Klarer ikke behandle pas innen tidsfrist Dårlige fysiske arbeidsplasser for sekretærene f.eks sitter for tett og telefontid i fellesarealer Sekretærene føler seg utilstrekklige i forhold til mange klager Pasienten får ikke kontakt med rette vedkommende Vanskeligheter å koordinere drift Risikomatrise før tiltak Konsekvens gitt av hendelse inntreffer Slide 48

49 R1 R2 R4 R7 R8 R9 R1 Henv. Blir ikke vurdert innen tidsfrist R6 R8 R2 R3 Tar inn pasienter som skulle vært avvistfeilprioriteringer Pasienten får ikke svar på prøver/us R9 R4 De forskjellige faggruppene samarbeider ikke godt R5 R6 R7 Tid for konsultasjon blir forandret Ikke samsvar mellom behov og kompetanse Klarer ikke behandle pas innen tidsfrist R8 R9 R10 Dårlige fysiske arbeidsplasser for sekretærene f.eks sitter for tett og telefontid i fellesarealer Sekretærene føler seg utilstrekklige i forhold til mange klager Pasienten får ikke kontakt med rette vedkommende Vanskeligheter å koordinere R11 drift Slide 49

50 R2 R8 R1 R7 R4 R7 R1 R2 Henv. Blir ikke vurdert innen tidsfrist Tar inn pasienter som skulle vært avvistfeilprioriteringer De forskjellige R4 faggruppene Dårlige fysiske arbeidsplasser samarbeider ikke godt for sekretærene f.eks sitter for R8 Klarer ikke behandle pas tett og telefontid i fellesarealer R7 Det Norske innen tidsfrist Veritas AS. All rights reserved TQM brukerforum Slide 50

51 Måling og rapportering Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 1 Bedriften Forbedring Relasjonsdiagram for bedriften med oversikt aktører Prosesser Måling Mål Implementere Plan 7 2 Overordnet prosessmodell. Velge målepunkter 6. 3 Kartlegge prosessene + identifisere kritiske punkter Roller Ansvar Mål Kritisk aktivitet 5 4 Sannsynlighet Kritisk faktor Konsekvens Risikoanalyse for å prioritere styringsbehov Prosedyre Sjekkliste Opplæring Kompetanse Opplæring IKT Identifisere kritiske aktiviteter og sikre styring Det Norske Veritas Veritas AS. All rights AS. reserved All rights reserved TQM brukerforum Slide 51

52 Det er forskjell på målinger og mål Målinger gir oss informasjon om tilstanden i en prosess eller til et produkt krstemperatur utfylt sjekkliste antall kjørte km per dag antall og volum av restordre salg i NOK råvarekostnader ventetid leveringstid Mål angir et nivå vi ønsker at den målte tilstanden skal ha ,3 grader alltid km < 35 stk og NOK per uke 35,5 MNOK per måned <= 965kNOK årlig mindre enn to minutter innen 24 timer fra ordre registrert Slide 52

53 Målbare størrelser Med målbar mener vi at noe kan sees, luktes, høres, sanses. Ofte er observerbart et bedre begrep. Observerbare ting som ikke kan måles enkelt vha tid eller penger, kan gjøres målbare vha ja/nei eller skalaer. Noen eksempler: Ja Nei Litt Ganske Svært viktig viktig viktig Helt Verken enig Helt uenig eller uenig enig Mindre enn 100 Mellom 100 og 500 Over 500 Slide 53

54 Eksempel på prosessmåling Fra: Prosessen går ganske bra Til: Prosessen når 90% tilfredse kunder med en kostnad på 120 kr pr. enhet og en gjennomsnittlig leveringstid på fire dager Slide 54

55 Hvorfor målinger? Uten målinger blir ikke ytelsen styrt kan man ikke identifisere, beskrive og sette prioritet på problemer kan man ikke fullt ut forstå hva som forventes av en kan man ikke være helt sikker på hvorvidt ens resultater er i henhold til planen eller avviker fra den kan det ikke være et objektivt, rettferdig grunnlag for belønninger og straff (lønnsøkning, forfremmelse, bonus vs. disiplinærtiltak, nedrykk, avskjed) finnes det ingenting som utløser forbedringstiltak blir ledelse et sett med ukvalifiserte gjetninger finnes det ikke noe reelt grunnlag for prosessledelse Slide 55

56 Hvorfor prosessforbedring? Eksempel: Effekt av flere feil etter hverandre Ytelse Kvalitet Feilrate 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Sum feilfritt 0,95 0,90 0,86 0,81 0,77 Til sammen resulterer dette i at bare 77 % av alle ordrer blir riktig behandlet første gangen Eksempel 1. Ufullstendig fattet av selger 2. Så slurvete utfylt at de er umulig å lese 3. Feilstavet ved registrering i ordresystemet Ytterligere to trinn med 5 % feil kan være 4. Lage pakkseddel 5. Utstede faktura Hvis vi ikke vet, kan vi ikke vite om vi skal akseptere dagens tilstand. Dersom vi må forbedre oss, vet vi heller ikke hvor mye som er nødvendig Når vi har forbedret oss, vet vi ikke hvor mye vi har nådd Slide 56

57 Forbedringskultur Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 1 Bedriften Forbedring Relasjonsdiagram for bedriften med oversikt aktører Prosesser Måling Mål Implementere Plan 7 2 Overordnet prosessmodell. Velge målepunkter 6. 3 Kartlegge prosessene + identifisere kritiske punkter Roller Ansvar Mål Kritisk aktivitet 5 4 Sannsynlighet Kritisk faktor Konsekvens Risikoanalyse for å prioritere styringsbehov Prosedyre Sjekkliste Opplæring Kompetanse Opplæring IKT Identifisere kritiske aktiviteter og sikre styring Det Norske Veritas Veritas AS. All rights AS. reserved All rights reserved TQM brukerforum Slide 57

58 Vedlikeholds- og forbedringsfasen Styre og administrere prosjektet Planlegge etablering/ revitalisering av et KL- system 1 Utvikle og iverksette etablering/ revitalisering av et KL - system 2 Vedlikeholde og forbedre et KL - system 3 3 Gjennomføre læring i prosjektet Forbedre prosessene kontinuerlig 3.1 Evaluere resultatet 3.2 Forberedelse til sertifisering 3.3 Slide 58

59 Ledelsens gjennomgåelse Skal utføres ved planlagte intervaller for å forsikre seg om at systemet er relevant og effektivt til enhver tid INPUT revisjonsrapporter tilbakemeldinger fra kundene informasjon om ytelsen til prosesser og produktavvik status på korrigerende og forebyggende tiltak følging fra tidligere gjennomgåelser endringer som kan påvirke KL-systemet forbedringsforslag OUTPUT Beslutninger og aksjoner ift: forbedringer av effektiviteten til kvalitetssystemet og dets prosesser forbedringer av produkt ift kundens krav ressursbehov Slide 59

60 Fokus for forbedring kan være Kundetilfredshet Våre leveranser Prosessene som frembringer leveransene Kompetanse i forhold til nåværende og kommende utfordringer Ressursstyring (for døde og levende ressurser) Slide 60

61 Vi må bruke begge hjernehalvdelene Venstre Høyre Metodisk, rasjonell og konvergent: bruker etablerte metoder og prinsipper ut fra faste forutsetninger arbeide systematisk og målrettet mot det som fattes som en riktig løsning ( Vitenskapelig metode ) Fantasi og intuisjon, divergert: Løsningsalternativer står tilsynelatende spontant uten en forutgående trinnvis logisk prosess Slide 61

62 Innsamling av frie ideer Slide 62

63 Kreativitet som prosess Forberedelse Konsentrasjon Prøving Ubevisst bearbeiding Jippii! Jeg har en ide! Slide 63

64 Korrigerende tiltak som prosess Viscosity of b atches 51 to 100 Viscosity UCL=90.11 Mean=80 Avvik Lukning Observation Number 1 LCL=69.89 Umiddelbar Installasjon- Resultater- Prøving- Løsning- Rot- Data- Verktøy- Slide 64

65 Årsaks- og virkningsdiagram Mennesker Metoder Miljø PROBLEM/ VIRKNING Maskiner Materialer Slide 65

66 Hvorfor/hvorfor ÅRSAK 1 ÅRSAK 1.1 ÅRSAK 1.2 AVVIK/ PROBLEM/ ÅRSAK ÅRSAK 2 ÅRSAK 3 ÅRSAK 1.3 ÅRSAK 3.1 ÅRSAK 4 ÅRSAK 3.2 ÅRSAK 3.3 Slide 66

67 Forbedringer og endringer Effektivitet Forbedringsprosjekt Prosess endring Målsatt ytelse Styring med variasjon Innovasjon, prosjekt Ytelses Indikator Dag til dag forbedringer Tidsakse Slide 67

68 Forbedringsgrupper ( Kvalitets-sirkler ) Suksesskriterier for organisering og drift av forbedringssirkler Tledelsen støtter og tilrettelegger for å drifte initiativet, viser aktiv interesse gjennom sporadisk deltagelse og følging Det er etablert et nettverk av lett tilgjengelige læringsaktiviteter tilpasset ulike nivå i organisasjonen Gruppene arbeider med gaver/ prosjekter som ligger innenfor deres egne ansvarsområder der de har spesiell innsikt og ekspertise Deltakelse i grupper er frivillig og tilbys til alle forutsatt tilstrekkelig interesse i passende områder. Det er et mål å engasjere flest mulig medarbeidere på like fot. Motivasjon til deltakelse i grupper i i hovedsak knyttet til utvikling av gruppens kompetanse og egen utvikling gjennom samarbeid Arbeidsmetodikk i gruppene bygger på bruk av velkjente verktøy og konsensus etter diskusjoner Det er gruppen som roses og eventuelt belønnes når resultater er gode, ikke enkeltmedlemmer Slide 68

69 Avslutning TQM brukerforum

70 Kritiske suksessfaktorer utfordringer Kunnskap om system og kvalitet og enighet om reelt innhold God fremdriftsplan, organisering og ressursplanlegging metodeteam Nye roller prosesseier, prosessleder, prosesskoordinator.. Avklare mål og ambisjoner Behov for lederutvikling flere nivåer Fokus på endring av individ Utvikle team Kartlegg/modeller ledelsesprosessen først Risikovurderinger for å prioritere styringsmekanismer Måling og rapportering utgangspunkt for forbedring Ledelsen som forbedringsagenter Avslutt ikke prosjektet før du har sikret deg kontinuerlig forbedring Slide 70

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift?

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Kandidatnr.: 202494 Einar Bjørn Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse i Sammendrag

Detaljer

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter Kandidatavhandling Cand. Merc Økonomistyring Forfatter: Frode Dammen Tyssebotn Eksamensnummer 283006 Veileder: Margit Malmmose Peyton Beyond budgeting og budsjett i service- og produksjonsvirksomheter

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen av Veronica Lillestad Henriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 II FORORD

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM Av Tonje Kathrin Ekrheim Masteroppgave i Informasjonsvitenskap Institutt for media-informasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Juni 2012 FORORD En stor takk går først og fremst

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014.

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014. Forord Denne masteroppgaven er vårt avsluttende arbeid på et toårig masterstudium innen økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Handelshøyskolen i Trondheim. Oppgaven er skrevet våren 2014

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Forord Denne rapporten er skrevet av stud. techn. Glenn Langli Bjørsrud og teller 0 studiepoeng i tiende semester ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Rapporten fullfører masterstudiet

Detaljer

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling.

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Beyond Budgeting in SpareBank1 Skadeforsikring AS: A qualitative study about employees

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007 For Jens-Petter Lund Usikkerhetsstyring i praksis - effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

TDT4175 Informasjonssystemer

TDT4175 Informasjonssystemer TDT4175 Informasjonssystemer Review questions Kapittel 1 An Introduction to Information Systems Oppgave 1: What is an information system? What are some of the ways information systems are changing our

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer