Utfordringer ved innføring av KL systemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer ved innføring av KL systemer"

Transkript

1 Utfordringer ved innføring av KL systemer TQM Brukerforum Tirsdag 21. september 2010 Ole Johan Dahl Principal Consultant Sustainability and Innovation - Risk management and CR Det Norske Veritas AS Mob: TQM brukerforum

2 Det Norske Veritas (DNV) Independent foundation established in 1864 Objective: To Safeguard Life, Property and the Environment Vision: Global Impact for a Safe and Sustainable Future Risk Management Corporate Responsibility Process Excellence Slide 2

3 Det Norske Veritas (DNV) 9000 employees 300 offices 100 countries Local service strong global identity Slide 3

4 A trusted player in shipping 130 Authorised by 130 national maritime authorities 17% DNV classed 17% of the world fleet orderbook in 2009 (in Gross Tonnes) 15.5% 15.5% of the world s sailing fleet is to DNV Class (in Gross Tonnes) Slide 4

5 Expert role in the oil and gas industry 65% 65% of the world s offshore pipelines are designed and installed to DNV s pipeline standard 38% 38% of the world s classed Floating Production, Storage and Offloading vessels (FPSOs) are to DNV class 30% DNV is involved in 30% of the world s LNG terminal projects Slide 5

6 A global business assurer 5,000 More than 5,000 food companies certified by DNV Top 3 DNV is among the world s top three certification companies 70,000 More than 70,000 management system certificates under more than 80 accreditations 2,200 2,200 healthcare-related organisations have had their quality management system certified by DNV Slide 6

7 Impacting climate change issues 1st Released the world s first standard for qualification of carbon capture technologies 31% 31% of all Clean Development Mechanism (CDM) projects are validated by DNV 75% 75% of the world s offshore wind projects are certified and verified by DNV Global Developed a global rating scheme for monitoring ships environmental performance Slide 7

8 Division Sustainability & Innovation Finance Siri N. Christiansen Sustainability and Innovation Bjørn K. Haugland (Oslo) COO s Office Prof. Assistant Lale Citipitioglu Eidal Secretary Elin Torply HR Helle Øverbye Communication Stuart Brewer Risk Management and CR Peer Chr. Anderssen (Oslo) Climate Change and Environmental Services Stein B. Jensen (Oslo) Healthcare and Bio Risk Espen Cramer (Oslo) Research and Innovation Elisabeth Harstad (Oslo) Sustainability Centre Per Marius Berrefjord (Oslo) Slide 8

9 New risk reality Companies today are operating in an increasingly more complex and demanding risk environment Society at large is gradually adopting a zero tolerance for failure More detailed reporting and demands for transparency Stricter regulatory requirements Slide 9

10 Ole Johan Dahl Utdannelse - offisers- og lederutdannelse fra Hærens Krigsskole - høyere stabs- og lederutdanning fra Militãrhõgskolan i Stockholm - utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom - MBA fra Handelshøyskolen BI innen ledelse og organisasjonsutvikling Erfaring - har 10 års ledererfaring fra ulike stillinger i Forsvaret og som assisterende Fylkesrådmann i Buskerud Fylkeskommune - drevet forretningsutvikling, strategiutvikling og balansert målstyring - leder- og teamtrening - bistått ulike bedrifter/virksomheter (både offentlig og privat) med å utvikle og implementere styringssystemer (risikostyring, optimale prosesser og kontinuerlig forbedring) - utviklet metode for integrert risikoledelse - nettverksleder Quality Management og Process Excellence frem til 2010 Slide 10

11 PE+QM Hva er det? Helhetlig måling av virksomhet Balansert målstyring Måling av og i prosesser Måling av kvalitetskostnader Måling av personer Måleteknikker Endringsledelse Ledelsessystem Prosesskartlegging Process Excellence Quality Management Forbedring av prosesser ISOR Svømmebaner arbeidsflyt etc IT verktøy HMS Sløsing Risiko Kvalitet Tid Kostnader Revisjoner Selvevaluering Modell for Business Excellence fra European Foundation for Quality Management ISRS7 (DNV verktøy) Benchmarking Beste praksis Prosess for risikostyring kontinuerlig forbedring anskaffelser ITIL RiskBSC Eksperimentering etc Slide 11

12 Kritiske suksessfaktorer utfordringer Kunnskap om system og kvalitet og enighet om reelt innhold God fremdriftsplan, organisering og ressursplanlegging metodeteam Nye roller prosesseier, prosessleder, prosesskoordinator.. Avklare mål og ambisjoner Behov for lederutvikling flere nivåer Fokus på endring av individ Utvikle team Kartlegg/modeller ledelsesprosessen først Risikovurderinger for å prioritere styringsmekanismer Måling og rapportering utgangspunkt for forbedring Ledelsen som forbedringsagenter Avslutt ikke prosjektet før du har sikret deg kontinuerlig forbedring Slide 12

13 Hva er et system Hva er kvalitet TQM brukerforum

14 Styringssystem VISJON Mål, strategi Styringssystemet = Virkemiddel for å nå bedriftens hensikt A P C D Planer Ressurser P r o s e s s e r Styring Forbedring Bedriftens hensikt Oppfylle Interessenters behov Eiere Kunder Ansatte Myndigheter Samfunn Slide 14

15 Hva er et kvalitetssystem? Den samlede måten vi søker å tilfredsstille kundene på, både i dag og i fremtiden. Dvs: Samling av den smarteste måten vi kjenner i dag, for å tilfredsstille kunden En forbedringsgenerator som sikrer vår fremtidige suksess. Slide 15

16 System kompetanse: Effektivitet av et system Oppfyller krav Styring Koordinerer, styrer og retter organisasjonens samlede aktiviteter mot forutsigbar suksess Ledelse SYSTEM EFFEKTIVITET Forbedrer evne til fyllelse av krav Forbedring Bygger tillit til at krav vil bli fylt i fremtiden Sikring Planlegging Setter mål og styrer aktiviteter rettet mot fyllelse Slide 16

17 Hva betyr kvalitet? K = R esultat slik kunden fatter det Forventninger til produkt/tjeneste Uttalte Underforståtte En alternativ formel er: Misnøye = F R Tilfredshet = 1 misnøye Slide 17

18 Kvalitet består av egenskaper Egenskaper som kunden er villig å betale for deles ofte inn i: produkt, service og relasjon. Produkt Nyhet Kjennetegn Kvalitet Lett å installere Reservedeler Service Leveransepålitelighet Produkttilgjengelighet Faktura Slike egenskaper deler vi inn i nivåer: Relasjon Nivå 1 Produktlæring Brukermanual Salgsstøtte Responsevne Selgerkompetanse Nivå 2 Slide 18

19 Kundetilfredshet: Begeistret Overraskende egenskaper i tillegg til spesifiserte Kvantitative egenskaper (mer er bedre) Ubrukelig Basisbehov Velgjort Skuffet Slide 19

20 Hvordan starte? TQM brukerforum

21 Trinn 0: Prosjektinitiering Avstemme forventinger og etablere team Utarbeide prosjektplan og fordele roller og ansvar Avklare ressurstilgang internt og eksternt Opplæring og metodegjennomgang med aktuelle personer Det Norske Veritas AS. All rights reserved TQM brukerforum 23. september Slide 21

22 En liten sjekkliste ved start Klar visjon Kapasitet til forandring Press/ behov for forandring Ett planlagt skritt av gangen Forandring Kapasitet til forandring Press/ behov for forandring Ett planlagt skritt av gangen Rask start som renner ut i sanden Klar visjon Press/ behov for forandring Ett planlagt skritt av gangen Uro og frustrasjon Klar visjon Kapasitet til forandring Ett planlagt skritt av gangen Nederst i bunken Klar visjon Kapasitet til forandring Press/ behov for forandring Feil fra start Slide 22

23 Bedriften ønsker Bedriften ønsker å bygge et nytt system ihht ISO 9001:2008 basert på det som er bra i det gamle Bedriften ønsker et kvalitetssystem som er enkelt, som er prosessbasert og som hele organisasjonen har eierskap til Bedriften ønsker hjelp vedrørende planlegging, fremdrift, kartlegging/modellering av prosessene samt fasilitering og kurs Men Bedriften ønsker å utvikle sine ledere til å sikre en vellykket gjennomføring av.. Slide 23

24 Organisering System Slide 24

25 Budsjettering Strategiske initiativer Aktivitet-basert budsjettering Strategiske Initiativer Endringer Vedlikehold Drift 10% 25% 65% Infrastruktur Slide 25 Source: 2001 Robert S. Kaplan and the Balanced Scorecard Collaborative

26 Generisk prosess for utvikling av et kvalitetssystem 1 Bedriften Forbedring Relasjonsdiagram for bedriften med oversikt aktører Prosesser Måling Mål Implementere Plan 7 2 Overordnet prosessmodell. Velge målepunkter 6. 3 Kartlegge prosessene + identifisere kritiske punkter Roller Ansvar Mål Kritisk aktivitet 5 4 Sannsynlighet Kritisk faktor Konsekvens Risikoanalyse for å prioritere styringsbehov Prosedyre Sjekkliste Opplæring Kompetanse Opplæring IKT Identifisere kritiske aktiviteter og sikre styring Det Norske Veritas Veritas AS. All rights AS. reserved All rights reserved TQM brukerforum Slide 26

27 En prosess for endring av organisasjonen (Dette er en eklektisk modell som har blitt til over år. Den kan byttes ut mot en annen.) Identifisere behov og prioritere muligheter Utarbeide løsning Iverksette endringstiltak Vedlikeholde endringen Identifisere hvor stort behovet er, finne mer effektive måter å jobbe på, velge de beste av dem og lage en plan for hvordan komme dit Utvikle og forfine de nye arbeidsmåtene i henhold til en samordnet plan Iverksette de nye arbeidsmåtene Holde ved like de nye arbeidsmåtene Selv om ethvert endringsprosjekt er unikt med hensyn til omfang, innhold og metoder, er det visse, generelle aktiviteter som utføres i denne type prosjekter Hensikten med denne prosessen er å skape en struktur for endringsprosessen som er felles for alle og lett å kommunisere, slik at alle kan se hva som trengs og få det til å skje. Slide 27

28 Organisasjonen sett som system basert på Harold Leavitts rammeverk Omgivelser: Kunder, konkurrenter, leverandører, myndigheter osv. Organisasjonens grense mot omgivelsene Formål Innsatsfaktorer: Materialressurser kapital, arbeidskraft Mennesker Struktur Teknologi Resultater: Produkter Tjenester Slide 28

29 En prosess for individuell endring Bevissthet Ønske Kunnskap Evne Forsterking Bevissthet om behovet for endring Ønske om å delta i og støtte endringen Kunnskap om hva jeg må endre og hvordan Evne til å realisere endringen i daglig drift Forsterking av gjennomførte endringer All endring skjer individ for individ. Når vi tilpasser oss en endring, er det visse, generelle stadier som vi går i gjennom. Hensikten med denne prosessen er å skape en struktur for endringsprosessen som er felles for alle og lett å kommunisere, slik at alle kan se hva som trengs. Hensikten er å hjelpe både ledere og andre medarbeidere til å påvirke sitt eget endringsarbeid Slide 29

30 En type prosess for organisasjon og én for enkeltpersoner Fasene i organisatorisk endring Vedlikeholde endringen Iverksette endringstiltak Utarbeide løsning Identifisere behov og prioritere muligheter Bevissthet Ønske Kunnskap Evne Forsterking Fasene i individuell endring Vellykket endring Endringsledelse er nødvendig for å balansere behovet til organisasjonen med det til individene Slide 30

31 Overordnet fremdriftsplan Kvalitetsprosjektet Juli-11 Initiering planlegging Prosjekt etablering Forankring og Detaljplanl. Overordnet verdikjede Opplæring Prosjekt-team Prosesskoord. Prosess-team Konsernled. Lederutvikling Kv Pr Pr Pr WS 1 Sy Sy Ri Ri Pr Pr Ri Pr Ri Pr Ri WS 2 Ri WS 3 WS 4 Re Re Fo Modul 2 Fo Fo Fo Kv = Kvalitet Sy = System Pi = Prosess Ri = Risiko Re = Revisjon Fo = Forbedring Kartlegging Utvikling Ledelse Støtte Gruppe 1 Gruppe 2 Kartlegge nivå 1 og 2 Kartlegge grp 1 Kartlegge grp 2 Kartlegge nivå 1 og 2 Gruppe 3 Kartlegge grp 3 Iverksetting Del 1 Del 2 Iverksette prosesser del 1 Iverksette prosesser del 2 P-led Planer, rapportering, metode, kommunikasjon og kultur Tid Slide 31

32 Hovedaktiviteter i et lederutviklingsprogram Team Ambisjon Ledelse Endring Prosess WS 1 Etablere felles plattform WS 2 Etablere mål WS 3 Utvikle ledere WS 4 Få det til å skje Hjemmegaver Planlegging Hjemmegaver Hjemmegaver Oppfølgingsgaver Team kartlegging TMP Must win battles Kommunikasjon Feedback Beste praksis Team utviklings prosessen Utvikling av prosessbasert kvalitetssystem Oktober November Januar Februar Slide 32

33 TeamManagementProfile Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 Hvilkeideer? løsninger? Hvem - forteller vi? forankrer hos? Er det - brukbart? klart? Hva - vet vi? trenger vi? Hvordan - realiserer? legger til rette? Kjennes det - bra? som vi har lært noe? Sjekk detrett og riktig? TQM brukerforum Gjør det - gjennomfør! produser!

34 FIRO-modellen Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 Hvem styrer båten? Får jeg komme ombord? Hvem sitter jeg nærmest? Will Schutz; Fundamental Interpersonal Relationship Orientation Slide 34

35 Ambisjon Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 Hva er virksomhetens ambisjoner? Hva må vi gjøre i vår ledergruppe for å nå denne ambisjonen? Hvilken forskjell/påvirkning vil du utgjøre? Hva skal ledergruppen produsere? Hva slags resultater vil du skape? Slide 35

36 Best i klassen på... Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 Mest kosteffektiv leveranse? Produktlederskap, state of the art? Risikoen for ikke å velge? Kundefokus, tilpasning og service? Slide 36

37 Et veikart for endring Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS Kunder og leveranser Forretningsresultater )??? Organisasjon og mennesker Interne prosesser Omdømme Slide 37

38 Ledelseshjulet Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 Styret Visjon Mål og Strategier Rapportere kvartal og Ledelsens gjennomgang Planer og Budsjett Rapportere månedlig Forbedringsprosjekter Strategiske intiativ produksjon og leveranser Slide 38

39 Ledelse på flere nivåer Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 Slide 39

40 ? Asset Policies Processes Instructions and guidelines Customer & Brand Branding Customer Customer Management Sales 1. Marketing & Profiling 2. Customer Management 4. Sales People & Culture People Leadership CSR Purpose, Vision & Values Code of Conduct Expectations to leaders Organisational structure Roles & Responsibilities Strategy review and update process MIP Succession Engagement Salary Appointment Competence mgmt Personnel reporting 3. Corporate responsibility 6. Employee relations 8. Human Resources 12. Organising 14. Leadership Production, Knowledge & Systems SHE Communication R&D Risk management Quality Production Research Service innovation & development Management system review 5. Production 7. Research & development 9. Information handling & distribution 13.SHE Financial Finance Financial control Tactical planning Budgeting Goal setting KPI/KUG Financial reporting Annual reporting Business review 10. Asset management & financing 11. Purchasing & subcontracting Responsible CEO: Henrik Madsen CHROO: Cecilie Heuch COO: Olav Nortun CFO: Jostein Furnes Slide 40

41 ? How do I use the graphical user interface? Back to inside.dnv.com/common/ourorganisation Back to Process Portal Home How to use the graphic interface Flow charts basics Flow chart level 1 Flow chart level 2 Flow chart level 3 Symbols Level 1: Main Business processes Purpose, Vision & Values Code of Conduct Expectations to leaders Organisational structure Roles & Responsibilities Strategy review and update process Production, Knowledge Customer & Brand People & Culture Financial Asset & Systems Branding People Policies Customer Leadership CSR Processes Processes Instructions and guidelines Customer Management MIP Sales Succession Engagement Salary Appointment Competence mgmt Personnel reporting 1. Marketing & Profiling 3. Corporate responsibility 2. Customer Management 6. Employee relations 4. Sales 8. Human Resources 12. Organising 14. Leadership SHE Communication Finance R&D Risk management Financial control Quality Production Tactical planning Research Budgeting Service innovation Goal setting KPI/KUG & development Financial reporting Management Annual reporting system review Business review 5. Production 10. Asset management & 7. Research & development financing 9. Information handling & 11. Purchasing & distribution subcontracting 13.SHE Select Asset responsible for which you want to see the process flow. Find out more Responsible CEO: Henrik Madsen CHROO: Cecilie Heuch COO: Olav Nortun CFO: Jostein Furnes Level 2: Asset responsible processes These flow charts show the overall process, including inputs, controls, resources, and outputs. From this view it is possible to access the sub processes. Find out more Level 3: Sub processes The sub process view gives a detailed view of the activities to be carried out in each sub process. Find out more Level 4: Instructions, guidelines, and IT systems Document Documents Supporting resources Supporting IT tools In the sub process view there are links to relevant documents. Resources and it systems are indicated where these are expected to be used Date: , Revision: 1, Author: Ida Persson Ulvmoen Report error & make suggestions Slide 41

42 Slide 42?

43 MIP-Process Back to inside.dnv.com/common/ourorganisation Back to Process Portal Date: , Revision: 1, Author: Ida Persson Ulvmoen Report error & make suggestions Page 2 - MIP-overview Slide 43?

44 1. MIP process (Managing Individual Performance) OWNER CHROO CONTROL Strategy plan KUG KPI Role expectations Instructions MIP CGM 8-10 Back to inside.dnv.com/common/ourorganisation Back to Process Portal Purpose: The purpose is to facilitate and ensure effective communication PURPOSE between the line manager and employee about mutual expectations for the employee s work, performance and competence development in order to support organizational and individual success. Start: AOP and KUG Stop: Updated final rating in MIPtool and informed employee INPUT OUTPUT Corporate goals and strategy AOP and KUG Goal setting 1.1 Approved indiviual goals, normal job expectations and competence development plans and actions in MIP tool Status Report 1.3 Mgmt report Competence need People engagement survey MIP evaluation Progress review 1.2 Adjusted and updated status on indiviual goals, plans and actions in MIP tool Status Mgmt report Report 1.9 Input from Succession Mgmt Assessment 1.3 Updated final rating in MIPtool and Informed employee Evaluated MIP-process Salary Adjustment/ Appointment CGM Maintanance RESOURCES EB COO / Mgmt. team MIP Resp. Line Mananger Employee MIP Intranet MIP demo employee MIP demo managers MIP demo Year end assessment MIPtool? Date: , Revision: 1, Author: Ida Persson Ulvmoen Report error & make suggestions Page 3-1. MIP Slide 44

45 1. MIP process (Managing Individual Performance) 1.2 Progress review Instructions MIP CGM 8-10 Purpose: The purpose is to facilitate and ensure effective communication between the line manager and employee about mutual expectations for the employee s work, performance and competence development in order to support organizational and individual success. Start: AOP and KUG Stop: Updated final rating in MIPtool and informed employee Back to inside.dnv.com/common/ourorganisation Back to Process Portal Progress review ( ): Ensure that individual goals and actions are revised, updated are accepted by EB Status report COO / Mgmt team Status report HR Director Input from Succession Mgmt Status report MIP Resp. Follow-up progress ans send report Line Manager 1.1 Follow-up / coach employee in daily work Initiate and prepare status-review Mid term dialog: Review individual goals and actions and adjust if changes in framework conditions Adjusted and updated status on indiviual goals and actions in MIP tool Follow-up / coach employee in daily work 1.3 Employee Working according to agreed goals and actions and update status and comment on progress I E Working according to agreed goals and actions and update status and comment on progress in MIP-tool MIP Intranet MIP demo employee MIP demo managers MIPtool? Date: , Revision: 1, Author: Ida Persson Ulvmoen Report error & make suggestions Page Slide 45

46 Risikovurdering Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 1 Bedriften Forbedring Relasjonsdiagram for bedriften med oversikt aktører Prosesser Måling Mål Implementere Plan 7 2 Overordnet prosessmodell. Velge målepunkter 6. 3 Kartlegge prosessene + identifisere kritiske punkter Roller Ansvar Mål Kritisk aktivitet 5 4 Sannsynlighet Kritisk faktor Konsekvens Risikoanalyse for å prioritere styringsbehov Prosedyre Sjekkliste Opplæring Kompetanse Opplæring IKT Identifisere kritiske aktiviteter og sikre styring Det Norske Veritas Veritas AS. All rights AS. reserved All rights reserved TQM brukerforum Slide 46

47 Slide 47

48 Konsekvens gitt av hendelse inntreffer 5 Svært alvorlig 4 Alvorlig Prosess: BarneUngdomsKlinikk Mål: Alle 3 Betydelig 2 Mindre alvorlig 1 Ubetydelig konsekvens 1. Usannsynlig Ingen kjente tilfeller 2. Lite sannsynlig Kjenner tilfeller 3. Mindre sannsynlig Flere enkelttilfeller R11 R3 R1 R10 R2 R6 4. Sannsynlig Periodevis, lengre varlighet R5 R9 5. Svært sannsynlig Kontinuerlig R4 R7 R8 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Henv. Blir ikke vurdert innen tidsfrist Tar inn pasienter som skulle vært avvistfeilprioriteringer Pasienten får ikke svar på prøver/us De forskjellige faggruppene samarbeider ikke godt Tid for konsultasjon blir forandret Ikke samsvar mellom behov og kompetanse Klarer ikke behandle pas innen tidsfrist Dårlige fysiske arbeidsplasser for sekretærene f.eks sitter for tett og telefontid i fellesarealer Sekretærene føler seg utilstrekklige i forhold til mange klager Pasienten får ikke kontakt med rette vedkommende Vanskeligheter å koordinere drift Risikomatrise før tiltak Konsekvens gitt av hendelse inntreffer Slide 48

49 R1 R2 R4 R7 R8 R9 R1 Henv. Blir ikke vurdert innen tidsfrist R6 R8 R2 R3 Tar inn pasienter som skulle vært avvistfeilprioriteringer Pasienten får ikke svar på prøver/us R9 R4 De forskjellige faggruppene samarbeider ikke godt R5 R6 R7 Tid for konsultasjon blir forandret Ikke samsvar mellom behov og kompetanse Klarer ikke behandle pas innen tidsfrist R8 R9 R10 Dårlige fysiske arbeidsplasser for sekretærene f.eks sitter for tett og telefontid i fellesarealer Sekretærene føler seg utilstrekklige i forhold til mange klager Pasienten får ikke kontakt med rette vedkommende Vanskeligheter å koordinere R11 drift Slide 49

50 R2 R8 R1 R7 R4 R7 R1 R2 Henv. Blir ikke vurdert innen tidsfrist Tar inn pasienter som skulle vært avvistfeilprioriteringer De forskjellige R4 faggruppene Dårlige fysiske arbeidsplasser samarbeider ikke godt for sekretærene f.eks sitter for R8 Klarer ikke behandle pas tett og telefontid i fellesarealer R7 Det Norske innen tidsfrist Veritas AS. All rights reserved TQM brukerforum Slide 50

51 Måling og rapportering Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 1 Bedriften Forbedring Relasjonsdiagram for bedriften med oversikt aktører Prosesser Måling Mål Implementere Plan 7 2 Overordnet prosessmodell. Velge målepunkter 6. 3 Kartlegge prosessene + identifisere kritiske punkter Roller Ansvar Mål Kritisk aktivitet 5 4 Sannsynlighet Kritisk faktor Konsekvens Risikoanalyse for å prioritere styringsbehov Prosedyre Sjekkliste Opplæring Kompetanse Opplæring IKT Identifisere kritiske aktiviteter og sikre styring Det Norske Veritas Veritas AS. All rights AS. reserved All rights reserved TQM brukerforum Slide 51

52 Det er forskjell på målinger og mål Målinger gir oss informasjon om tilstanden i en prosess eller til et produkt krstemperatur utfylt sjekkliste antall kjørte km per dag antall og volum av restordre salg i NOK råvarekostnader ventetid leveringstid Mål angir et nivå vi ønsker at den målte tilstanden skal ha ,3 grader alltid km < 35 stk og NOK per uke 35,5 MNOK per måned <= 965kNOK årlig mindre enn to minutter innen 24 timer fra ordre registrert Slide 52

53 Målbare størrelser Med målbar mener vi at noe kan sees, luktes, høres, sanses. Ofte er observerbart et bedre begrep. Observerbare ting som ikke kan måles enkelt vha tid eller penger, kan gjøres målbare vha ja/nei eller skalaer. Noen eksempler: Ja Nei Litt Ganske Svært viktig viktig viktig Helt Verken enig Helt uenig eller uenig enig Mindre enn 100 Mellom 100 og 500 Over 500 Slide 53

54 Eksempel på prosessmåling Fra: Prosessen går ganske bra Til: Prosessen når 90% tilfredse kunder med en kostnad på 120 kr pr. enhet og en gjennomsnittlig leveringstid på fire dager Slide 54

55 Hvorfor målinger? Uten målinger blir ikke ytelsen styrt kan man ikke identifisere, beskrive og sette prioritet på problemer kan man ikke fullt ut forstå hva som forventes av en kan man ikke være helt sikker på hvorvidt ens resultater er i henhold til planen eller avviker fra den kan det ikke være et objektivt, rettferdig grunnlag for belønninger og straff (lønnsøkning, forfremmelse, bonus vs. disiplinærtiltak, nedrykk, avskjed) finnes det ingenting som utløser forbedringstiltak blir ledelse et sett med ukvalifiserte gjetninger finnes det ikke noe reelt grunnlag for prosessledelse Slide 55

56 Hvorfor prosessforbedring? Eksempel: Effekt av flere feil etter hverandre Ytelse Kvalitet Feilrate 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Sum feilfritt 0,95 0,90 0,86 0,81 0,77 Til sammen resulterer dette i at bare 77 % av alle ordrer blir riktig behandlet første gangen Eksempel 1. Ufullstendig fattet av selger 2. Så slurvete utfylt at de er umulig å lese 3. Feilstavet ved registrering i ordresystemet Ytterligere to trinn med 5 % feil kan være 4. Lage pakkseddel 5. Utstede faktura Hvis vi ikke vet, kan vi ikke vite om vi skal akseptere dagens tilstand. Dersom vi må forbedre oss, vet vi heller ikke hvor mye som er nødvendig Når vi har forbedret oss, vet vi ikke hvor mye vi har nådd Slide 56

57 Forbedringskultur Plan Team Ambisjon Ledelse Prosess WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 1 Bedriften Forbedring Relasjonsdiagram for bedriften med oversikt aktører Prosesser Måling Mål Implementere Plan 7 2 Overordnet prosessmodell. Velge målepunkter 6. 3 Kartlegge prosessene + identifisere kritiske punkter Roller Ansvar Mål Kritisk aktivitet 5 4 Sannsynlighet Kritisk faktor Konsekvens Risikoanalyse for å prioritere styringsbehov Prosedyre Sjekkliste Opplæring Kompetanse Opplæring IKT Identifisere kritiske aktiviteter og sikre styring Det Norske Veritas Veritas AS. All rights AS. reserved All rights reserved TQM brukerforum Slide 57

58 Vedlikeholds- og forbedringsfasen Styre og administrere prosjektet Planlegge etablering/ revitalisering av et KL- system 1 Utvikle og iverksette etablering/ revitalisering av et KL - system 2 Vedlikeholde og forbedre et KL - system 3 3 Gjennomføre læring i prosjektet Forbedre prosessene kontinuerlig 3.1 Evaluere resultatet 3.2 Forberedelse til sertifisering 3.3 Slide 58

59 Ledelsens gjennomgåelse Skal utføres ved planlagte intervaller for å forsikre seg om at systemet er relevant og effektivt til enhver tid INPUT revisjonsrapporter tilbakemeldinger fra kundene informasjon om ytelsen til prosesser og produktavvik status på korrigerende og forebyggende tiltak følging fra tidligere gjennomgåelser endringer som kan påvirke KL-systemet forbedringsforslag OUTPUT Beslutninger og aksjoner ift: forbedringer av effektiviteten til kvalitetssystemet og dets prosesser forbedringer av produkt ift kundens krav ressursbehov Slide 59

60 Fokus for forbedring kan være Kundetilfredshet Våre leveranser Prosessene som frembringer leveransene Kompetanse i forhold til nåværende og kommende utfordringer Ressursstyring (for døde og levende ressurser) Slide 60

61 Vi må bruke begge hjernehalvdelene Venstre Høyre Metodisk, rasjonell og konvergent: bruker etablerte metoder og prinsipper ut fra faste forutsetninger arbeide systematisk og målrettet mot det som fattes som en riktig løsning ( Vitenskapelig metode ) Fantasi og intuisjon, divergert: Løsningsalternativer står tilsynelatende spontant uten en forutgående trinnvis logisk prosess Slide 61

62 Innsamling av frie ideer Slide 62

63 Kreativitet som prosess Forberedelse Konsentrasjon Prøving Ubevisst bearbeiding Jippii! Jeg har en ide! Slide 63

64 Korrigerende tiltak som prosess Viscosity of b atches 51 to 100 Viscosity UCL=90.11 Mean=80 Avvik Lukning Observation Number 1 LCL=69.89 Umiddelbar Installasjon- Resultater- Prøving- Løsning- Rot- Data- Verktøy- Slide 64

65 Årsaks- og virkningsdiagram Mennesker Metoder Miljø PROBLEM/ VIRKNING Maskiner Materialer Slide 65

66 Hvorfor/hvorfor ÅRSAK 1 ÅRSAK 1.1 ÅRSAK 1.2 AVVIK/ PROBLEM/ ÅRSAK ÅRSAK 2 ÅRSAK 3 ÅRSAK 1.3 ÅRSAK 3.1 ÅRSAK 4 ÅRSAK 3.2 ÅRSAK 3.3 Slide 66

67 Forbedringer og endringer Effektivitet Forbedringsprosjekt Prosess endring Målsatt ytelse Styring med variasjon Innovasjon, prosjekt Ytelses Indikator Dag til dag forbedringer Tidsakse Slide 67

68 Forbedringsgrupper ( Kvalitets-sirkler ) Suksesskriterier for organisering og drift av forbedringssirkler Tledelsen støtter og tilrettelegger for å drifte initiativet, viser aktiv interesse gjennom sporadisk deltagelse og følging Det er etablert et nettverk av lett tilgjengelige læringsaktiviteter tilpasset ulike nivå i organisasjonen Gruppene arbeider med gaver/ prosjekter som ligger innenfor deres egne ansvarsområder der de har spesiell innsikt og ekspertise Deltakelse i grupper er frivillig og tilbys til alle forutsatt tilstrekkelig interesse i passende områder. Det er et mål å engasjere flest mulig medarbeidere på like fot. Motivasjon til deltakelse i grupper i i hovedsak knyttet til utvikling av gruppens kompetanse og egen utvikling gjennom samarbeid Arbeidsmetodikk i gruppene bygger på bruk av velkjente verktøy og konsensus etter diskusjoner Det er gruppen som roses og eventuelt belønnes når resultater er gode, ikke enkeltmedlemmer Slide 68

69 Avslutning TQM brukerforum

70 Kritiske suksessfaktorer utfordringer Kunnskap om system og kvalitet og enighet om reelt innhold God fremdriftsplan, organisering og ressursplanlegging metodeteam Nye roller prosesseier, prosessleder, prosesskoordinator.. Avklare mål og ambisjoner Behov for lederutvikling flere nivåer Fokus på endring av individ Utvikle team Kartlegg/modeller ledelsesprosessen først Risikovurderinger for å prioritere styringsmekanismer Måling og rapportering utgangspunkt for forbedring Ledelsen som forbedringsagenter Avslutt ikke prosjektet før du har sikret deg kontinuerlig forbedring Slide 70

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Hvordan ivareta Norske interesser i et globalt perspektiv?

Hvordan ivareta Norske interesser i et globalt perspektiv? Hvordan ivareta Norske interesser i et globalt perspektiv? Innlegg i forkant av workshop vedrørende Nasjonal strategi for standardisering Are Larsen Otterdal 9. mai 2007 Jobbet med produktsamsvar i hele

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

EBL kvinnenettverkskonferanse 25. april 2007

EBL kvinnenettverkskonferanse 25. april 2007 EBL kvinnenettverkskonferanse 25. april 2007 Hvordan skal en bedrift forholde seg til de nye varslingsreglene Sven Mollekleiv Det Norske Veritas New risk reality Companies today are operating in an increasingly

Detaljer

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012 Fra måling til forbedring Jens Chr. Rolfsen Innhold Perspektiver på sikkerhet Rammeverk for vurdering av sikkerhetskultur Et praktisk eksempel Kultur og endringsevne 2 Perspektiver på sikkerhet Sikkerhet

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001 Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS 1 SAFER, SMARTER, GREENER Et nytt perspektiv For å sikre at kvalitetsstyring blir

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 Oddmund Wærp Teknologisk Institutt email owa@ti.no Tlf. 934 60 292 TEKNOLOGISK INSTITUTT - HVEM VI ER Landsdekkende kompetansebedrift med hovedkontor

Detaljer

NIRF Finansnettverk. Trond Erik Bergersen 24.1.2013

NIRF Finansnettverk. Trond Erik Bergersen 24.1.2013 NIRF Finansnettverk Trond Erik Bergersen 24.1.2013 Trond Erik Bergersen Hvem er det? IT revisor hva er det? 2 Rollefordeling Hovedstyret Sentralbankledelsen Hovedstyrets revisjonsutvalg Linjeorganisasjon

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt En praktisk tilnærming til tjenestekatalog Svein Erik Schnell, Senior Consultant Steria AS Tine Hedelund Nielsen, Consultant Steria AS Steria Agenda

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

HR trender. Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig

HR trender. Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig HR trender Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig 1 Om HR Norge HR Norge er organisasjonen for alle som utøver HRfaget En medlemsorganisasjon med 3000 virksomhets- og individuelle medlemmer, som leverer HRrelevant

Detaljer

Veien til ISO 20000 sertifisering

Veien til ISO 20000 sertifisering Mål: 41 40 39 38 37 36 Veien til ISO 20000 sertifisering Forretningsidé Forbedringer 29 Definere kunder/pros. i verktøy 30 30 31 Mister ansatte Branding 32 Satsningsområde 33 Syneligjøre KPI er 34 ITIL

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

EFQM og CAF modeller og metoder Høstkongressen 12. nov NFKR

EFQM og CAF modeller og metoder Høstkongressen 12. nov NFKR EFQM og CAF modeller og metoder Høstkongressen 12. nov. 2010 NFKR Jan Henrik Borgersen Improver AS www.improver.biz jhb@improver.biz ANALYZE PROVE - IMPROVE Min Bakgrunn 22 år som leder/konsulent IT, 18

Detaljer

Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC.

Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC. Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC. Jøran Laukholm DNV - Introduction The Company An independent foundation established 1864 Objective To Safeguard

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Erfaringer med energiledelse sertifisering i norsk industri

Erfaringer med energiledelse sertifisering i norsk industri Erfaringer med energiledelse sertifisering i norsk industri Lansering av NS-EN ISO 50001 Thomas Haug, DNV Bussiness Assurance Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning: To

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Håvard O. Skaldebø, PMP, CCE, (haa-skal@online.no) Styreleder, PMI Norway Oslo Chapter (www.pmi-no.org) Prosjekt 2005, 12.oktober 2005, Hotel Rainbow,

Detaljer

DNV GL Fagseminar 7. januar 2015 09/01/2015

DNV GL Fagseminar 7. januar 2015 09/01/2015 (Bærekraft) & interessenter hvem, hva, hvordan& hvorfor Jørgen Hanson, principal consultant Sustainability reporting and training, DNV GL 1 SAFER, SMARTER, GREENER ISO 1 En mulighet: CSR Performance Ladder.

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application Services

Detaljer

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Lean + ITIL = Sant? Oslo 30. mai 2012 Roger Tøftum Seniorrådgiver Steria Consulting E-post: rogt@steria.no Steria Telefon: 911 88 573 Ulike ambisjoner

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det?

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for Strategi Handelshøyskolen BI E-post: ragnvald.sannes@bi.no 14.10.2015 1 Hva vi gjør

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet UXRisk PREPARED. Tema Målet med prosjektet hvilke utfordringer skulle løses Erfaringer fra samarbeid med et internasjonalt selskap Involvering av kunder Hvor er dere i dag. Erfaringer med Innovasjon Norge

Detaljer

IT-ledelse 25.jan - Dagens

IT-ledelse 25.jan - Dagens IT-ledelse 25.jan - Dagens 1. Virksomheters anvendelse av IT-baserte informasjonssystemer 2. Alle nivåer i bedriftshierarkier støttes av informasjonssystemer Operasjonelt nivå, Mellomleder nivå, Toppledelse

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

IT-forum våren 2004. ITIL et rammeverk for god IT-drift

IT-forum våren 2004. ITIL et rammeverk for god IT-drift IT-forum våren 2004 ITIL et rammeverk for god IT-drift Jon Iden, dr. polit Institutt for prosessutvikling og arbeidsflyt AS Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB Institutt for Prosessutvikling

Detaljer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Internrevisorforeningen 16. februar 2011 Storebrand Kapitalforvaltning AS Christine Tørklep Meisingset Business as Usual = 2,3 planeter i 2050 Resources and

Detaljer

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy God praksis på personalutvikling i TTO/KA Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy 18.04.2007 Agenda Generelle betraktninger om US vs. NO mht. TTO s Eksempel på bevissthet rundt kompetanse hos TTO/KA personell

Detaljer

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering?

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Difi 18 desember 2013 Ingar Brauti, P3M Registered Consultant Med tilpasning og praktisering av

Detaljer

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvem er BA 2015 og andre

Detaljer

«Vet du verdien av IT!»

«Vet du verdien av IT!» Velkommen til nettverksmøte om IT i Praksis! «Vet du verdien av IT!» Klarer du å synliggjøre verdien av IT for din organisasjon? Er forretningsledelsen bevisst hvilke verdier som IT skaper for virksomheten?

Detaljer

IDEELL FABRIKK. Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt j (BIP) Generell presentasjon IDEELL FABRIKK. Sist oppdatert av Torbjørn Netland

IDEELL FABRIKK. Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt j (BIP) Generell presentasjon IDEELL FABRIKK. Sist oppdatert av Torbjørn Netland IDEELL FABRIKK Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt j (BIP) 2008-2011 Generell presentasjon Sist oppdatert av Torbjørn Netland 27.10.2009 Technology and Society 1 Fakta Et Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt (BIP)

Detaljer

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Advisory RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Aina Karlsen Røed, senior manager Leder av IT-revisjon i Ernst & Young, Advisory Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner Uønskede hendelser, oppfølging mot indikatorer og planer videre Randi Røisli CISO (Statoil) Leder arbeidsgruppe informasjonssikkerhet (OLF IO) 2 Eller historien

Detaljer

Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no

Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no risiko > agenda > verdi ravnorge.no 2009 Vår visjon Være anerkjent som de ledende rådgiverne

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Er evnen like stor som viljen i Norge?

Er evnen like stor som viljen i Norge? multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som viljen i Norge? Margrethe Foss, Multiconsult Margrethe.foss@multiconsult.no Mob: 40645053 multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Hvordan oppdatere fra gammel til ny standard i bedriften?

Hvordan oppdatere fra gammel til ny standard i bedriften? Hvordan oppdatere fra gammel til ny standard i bedriften? Risikostyrt Kvalitet og Miljø Quality Norway 1. februar 2016 Oppdatering av eksisterende «ledelsessystem» Planlegge og forankre Kartlegge og planlegge

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv Oslo, 4.9.2014, Marius Volden Corporates run not only on numbers, they run on cultures.* *(Deal & Kennedy, Corporate cultures, 1982) 2 3 4 FUN Operasjonelt nivå

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

BUSINESS SERVICE MANAGEMENT

BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Sykehuspartner BUSINESS SERVICE MANAGEMENT SQS Software Quality Systems Agenda Innledning Om Sykehuspartner Prosjektoversikt Ende til ende målinger Initielle behov og krav Business Service Management og

Detaljer

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance)

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) Ragnvald Sannes (ragnvald.sannes@bi.no) Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI Hva er IT Governance

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

Informasjonssikkerhet En tilnærming

Informasjonssikkerhet En tilnærming 10 JUNE, 2016 INFORMASJONSSIKKERHET 2016 Informasjonssikkerhet En tilnærming EVRY Agenda Hvorfor informasjonssikkerhet Hva kan vi hjelpe deg med? Våre tjenester Prosessen vi tilbyr Krav Informasjonssikkerhet

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Balansert Målstyring (1. generasjons BMS)

Balansert Målstyring (1. generasjons BMS) Balansert Målstyring (1. generasjons BMS) 1 Innhold Balansert Målstyring i offentlig sektor sektor Historien bak Balansert Målstyring Elementene i styringsverktøyet Styringskortet Suksessfaktorer Litteratur:

Detaljer

Risikokultur grunnmuren i risikostyring

Risikokultur grunnmuren i risikostyring Risikokultur grunnmuren i risikostyring Finans Norge Operasjonell risiko den vanskelige risikoen? 5. september 2017 Stian A. Ruud-Larsen Risk Manager operasjonell risiko Verden ble i 2001 påminnet hvor

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Building Research Establishment Environmental Assessment Method Protecting People, Property and the Planet Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Oddrun Helen Hagen BREEAM Communities NGBC Forsker

Detaljer

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Lik konkurranse krever full harmonisering av systemet Like definisjoner Konsistent bruk

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer