1 Varoitukset. Tarkoitettu käyttö. Yleinen turvallisuus. Turvaohjeet. Jos talossa on lapsia. Ensimmäinen käyttö

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Varoitukset. Tarkoitettu käyttö. Yleinen turvallisuus. Turvaohjeet. Jos talossa on lapsia. Ensimmäinen käyttö"

Transkript

1 1 Varoitukset Yleinen turvallisuus Älä sijoita laitetta matolla peitetylle lattialle. Muutoin ilmavirran puute koneen alta voi aiheuttaa sähköosien ylikuumenemisen. Se voi aiheuttaa pesukoneessa toimintahäiriöitä. Jos sähköjohto tai virtapistoke on vahingoittunut, on otettava yhteys valtuutettuun huoltoon. Kiinnitä vedenpoistoletku poistokoteloon tiukasti estääksesi veden vuotamisen ja jotta pesukone voi ottaa ja poistaa veden vaaditulla tavalla. On erittäin tärkeää, etteivät veden tulo- ja poistoletkut ole taitoksilla, puristuksissa tai rikki, kun kone työnnetään paikalleen asennuksen tai puhdistuksen jälkeen. Pyykinpesukoneesi on suunniteltu niin, että se jatkaa toimintaa sähkökatkoksen sattuessa. Pyykinpesukone ei palaa pesuohjelmaan, kun virta palautuu. Paina ohjelman peruuttamiseksi Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta kolmen sekunnin ajan (Katso ohjelman peruuttaminen) Pyykinpesukoneessa voi olla hieman vettä vastaanottaessasi sen. Se on peräisin laaduntarkkailuprosessista ja normaalia. Se ei ole koneelle haitallista. Jotkut kohtaamasi ongelmat voivat johtua rakenteellisista syistä. Paina koneeseen asetetun ohjelman peruuttamiseksi Käynnistys/Tauko/ Peruutus-painiketta kolmen sekunnin ajan ennen kuin kutsut valtuutetun huollon. Ensimmäinen käyttö Suorita ensimmäinen pesuohjelma täyttämättä konetta ja pesuainejauheen kanssa Puuvilla 90 C -ohjelmalla.. Varmista, että kylmä- ja kuumavesiliitännät on tehty oikein, kun asennat konetta. Jos nykyisen sulakkeen tai virrankatkaisijan arvo on pienempi kuin 16 ampeeria, ota yhteys valtuutettuun sähkömieheen ja anna hänen asentaa 16 ampeerin sulake tai virrankatkaisija. Käytettäessä laitetta muuntajalla tai ilman muuntajaa, valtuutetun sähkömiehen on tehtävä maadoittaminen. Yrityksemme ei ota vastuuta mistään mahdollisista vahingoista, joiden syy on koneen käyttäminen maadoittamattomalla johdolla. Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta tai hävitä ne jätedirektiivien luokitusten mukaisesti. 2 - FI Tarkoitettu käyttö Tuote on suunniteltu kotitalouskäyttöön. Konetta voi käyttää vain tekstiilien pesuun ja huuhteluun niiden merkintöjen mukaisesti. Turvaohjeet Kone on liitettävä oikein asennettuun maadoitettuun, riittävän kuormituskykyisen sulakkeen suojaamaan pistorasiaan. Veden otto- ja tyhjennysletkujen on aina oltava tiukasti kiinnitettyjä ja vahingoittumattomia. Kiinnitä tyhjennysletku tiukasti pesualtaaseen tai kylpyammeeseen ennen koneen käynnistämistä. Korkeiden pesulämpötilojen vuoksi on palovammavaara! Älä koskaan avaa täyttöluukkua tai poista suodatinta, kun rummussa on vielä vettä. Irrota pyykinpesukone pistorasiasta, kun se ei ole käytössä. Älä koskaan pese laitetta vesiletkulla! Sähköiskun vaara! Älä koske pistotulppaan märillä käsillä. Älä käytä konetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut. Jos esiintyy toimintahäiriöitä, joita ei pysty ratkaisemaan käyttöohjeiden avulla: Sammuta pyykinpesukone, irrota se pistorasiasta, sulje vesihana ja soita valtuutetulle huoltoedustajalle. Jos haluat tietoja koneen hävittämisestä, ota yhteys paikalliseen edustajaan tai paikalliseen kiinteän jätteen keräyspisteeseen. Jos talossa on lapsia Pidä lapset loitolla pyykinpesukoneesta sen ollessa käynnissä. Älä anna heidän sormeilla konetta. Sulje täyttöluukku, kun poistut koneen sijaintialueelta.

2 2 Asennus Pakkausvahvikkeiden poistaminen Kallista konetta poistaaksesi pakkausvahvikkeet. Poista pakkausvahvikkeet vetämällä nauhasta. Kuljetuslukkojen avaaminen A Kuljetuksen varmistuspultit on irrotettava ennen pyykinpesukoneen käyttöä! Muutoin kone vahingoittuu! 1. Avaa kaikki pultit mutteriavaimella kunnes ne pyörivät vapaasti ( C ). 2. Irrota kuljetuksen turvapultit kääntämällä niitä varovasti. 3. Kiinnitä suojukset (toimitettu käyttöoppaan mukana pussissa) takapaneelin reikiin. ( P ) C Säilytä kuljetuksen varmistuspultit turvallisessa paikassa uudelleenkäyttöä varten, jos pyykinpesukone pitää siirtää tulevaisuudessa. C Älä koskaan siirrä konetta ilman, että kuljetuksen varmistuspultit on kiinnitetty oikein paikoilleen! Jalkojen säätäminen A Älä käytä työkaluja lukkomutterien löysäämiseen. Muutoin ne voivat vahingoittua. 1. Löysää jalkojen lukkomutterit manuaalisesti (käsin). 2. Säädä jalkoja, kunnes kone on tukevasti vaakatasossa. 3. Tärkeää: Kiristä kaikki lukkomutterit uudelleen. Veden vuotamisen estämiseksi, mitä voi esiintyä liitäntäkohdissa, letkuihin on kiinnitetty kumitiivisteet (4 tiivistettä malleissa, joissa on kaksoistulo ja 2 tiivistettä muissa malleissa). Näitä tiivisteitä pitää käyttää hanassa ja koneen letkujen liitäntäpäissä. Suodattimeen kiinnitetty letkun suora pää on kiinnitettävä hanaan ja kulmapää koneeseen. Kiristä letkun mutterit kunnolla käsin, älä käytä mutteriavaimia mutterien kiristämiseen. Malleja, joissa on yksi veden tulo, ei saa kiinnittää kuumavesihanaan. Kun kone työnnetään takaisin paikalleen huollon tai puhdistuksen jälkeen, on katsottava, etteivät letkut ole taitoksilla, puristuksissa tai tukittu. Tyhjennykseen liittäminen Vedenpoistoletku voidaan kiinnittää pesualtaan tai kylpyammeen reunaan. Vedenpoistoletku on kiinnitettävä lujasti vedenpoistoon, niin ettei se irtoa kotelostaan. Tärkeää: Poistoputken pään on oltava liitetty suoraan vedenpoistoputkeen tai pesualtaaseen. Poistoletku on kiinnitettävä vähintään 40 cm:n ja enintään 100 cm:n korkeudelle. Liittäminen vedensyöttöön. Tärkeää: Koneen käytön vaatiman vedenpaineen on oltava 1-10 baaria (0,1 1 MPa). Liitä laitteen mukana tulleet merkityt letkut laitteen vedenottoventtiileihin. Siinä tapauksessa, että letkua nostetaan sen oltua laskettuna lattatasolle tai lähellä lattiaa (vähemmän kuin 40 cm lattian yläpuolella), veden poisto vaikeutuu ja pyykki voi jäädä märäksi. Letkua ei saa työntää poistoputkeen yli 15 cm. Jos letku on liian pitkä, sitä on lyhennettävä. Yhdistettyjen letkujen maksimipituus ei saa ylittää 3,2 metriä. 3 - FI

3 Sähköliitännät Liitä kone maadoitettuun, riittävän kuormituskykyisen sulakkeen suojaamaan pistorasiaan. Tärkeää: Sähköliitäntöjen on noudatettava paikallisia säädöksiä. Käyttöjännite ja sallitut sulaketiedot on määritelty luvussa Tekniset tiedot. Määritetyn jännitteen on oltava sama kuin sähköverkossa. On vältettävä sähköliitännän tekemistä jatkojohdolla tai jakopistorasialla. B Vaurioituneen sähköjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu sähkömies. B Konetta ei saa käyttää, ennen kuin se on korjattu! Sähköiskun vaara! 3 Pesun alkuvalmistelut Vaatteiden valmistelu pesua varten Pestävät kohteet, joissa on metalliosia, kuten rintaliivit, vyönsoljet ja metallinapit vahingoittavat konetta. Poista metalliosat tai sijoita kohteet pesupussiin, tyynyliinaan tai vastaavaan. Lajittele pyykki kankaan, värin, likaisuusasteen ja sallitun pesulämpötilan mukaisesti. Noudata aina vaatteen pesumerkintöjä. Sijoita pienet kohteet, kuten lasten sukat ja nailonsukat, jne. pesupussiin, tyynyliinaan tai vastaavaan. Tämä estää myös pyykkiä häviämästä. Pese Konepestävä- tai Käsipestävämerkityt vaatteet vain asianmukaisella ohjelmalla. Älä pese värillistä ja valkoista pyykkiä yhdessä. Uudet, tummanväriset puuvillat voivat päästää paljon väriä. Pese ne erikseen. Käytä vain väriaineita ja kalkinpoistajia, jotka sopivat konepesuun. Noudata aina pakkauksen ohjeita. Pese housut ja herkät vaatteet nurin käännettyinä. Pesuaineet ja huuhteluaineet Pesuainelokero Pesuainelokerossa on kolme osastoa: Pesuaineen annostelija voi olla kahta eri tyyppiä koneen mallin mukaan. (I) esipesulle (II) varsinaiselle pesuohjelmalle - (III) imuputki ( )huuhteluaineelle Pesuaine, huuhteluaine ja muut puhdistusaineet Lisää pesuaine ja huuhteluaine ennen pesuohjelman käynnistämistä. Älä avaa pesuaineen annostelulokeroa pesuohjelman ollessa käynnissä! Käytettäessä ohjelmaa, jossa ei ole esipesua, pesuainetta ei saa laittaa esipesuosastoon (Osasto nro I). Pesuaineen määrä Käytettävän pesuaineen määrä riippuu pyykin määrästä, likaisuudesta ja veden kovuudesta. Älä käytä pakkauksessa suositeltuja suurempia pesuainemääriä välttääksesi liiallisen vaahtoamisen ja huonon huuhtelun sekä taloudellisen säästön vuoksi ja ympäristönsuojelusyistä. Älä ylitä (> maks. <)-tasomerkintää; muutoin huuhteluaine menee käyttämättömänä hukkaan. Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos haluat käyttää pesussa aikaviivetoimintoa. Oikea kuormituskapasiteetti C Noudata Ohjelmavalintataulukossa annettuja tietoja. Pesutulos heikkenee, jos kone on ylikuormitettu. Täyttöluukku Luukku lukkiutuu pesuohjelman aikana ja Luukku lukittu -symboli syttyy. Luukun voi avata, kun symboli himmenee pois. 4 - FI

4 4 Ohjelman valinta ja laitteen käyttö Ohjauspaneeli Linkousnopeuden säätöpainike 2 - Aikaviivepainike 3 - Lisätoimintonäppäimet 4 - Käynnistys/Tauko/Peruutuspainike 5 - Ohjelman valitsin 6 - Näyttö 7 - Lapsilukon merkkivalo* 8 - Ohjelman seurantavalot 9 - On/Off-painike * laitteen mallin mukaan Laitteen käynnistys Liitä pyykinpesukone verkkovirtaan. Käännä hana auki. Tarkista, että letkut on kiinnitetty kunnolla. Aseta pyykki pesukoneeseen. Lisää pesuainetta ja huuhteluainetta. Paina On/Offpainiketta. Ohjelman valinta Valitse oikea ohjelma ohjelmataulukosta ja noudata pyykin tyypin, määrän ja likaisuuden mukaista ohjelmataulukkoa. Valitse haluttu ohjelma ohjelman valintapainikkeella. C Ohjelmissa on rajoitus suurimmasta mahdollisesta linkousnopeudesta kullekin tekstiilityypille. Pääohjelmat Käytettävissä on seuraavat pääohjelmat tekstiilityypin mukaan: Puuvillat Kestävät tekstiilit voi pestä tässä ohjelmassa. Pyykki pestään tehokkaasti ja pidemmässä pesujaksossa. Synteettiset Vähemmän kestävät tekstiilit voi pestä tässä ohjelmassa. Hellempi pesuohjelma ja lyhyempi pesujakso verrattuna Puuvilla-ohjelmaan. Suositellaan synteettisille vaatteille (paidat, puserot, synteettiset/puuvillasekoitteiset vaatteet jne.). Verhoille ja pitsille suositellaan Synteettinen 40 -ohjelmaa sekä esipesu- ja rypistymisenestotoimintojen valintaa. Villapesu Konepestäviä villavaatteita voi pestä tässä ohjelmassa. Valitse pesua varten vaatteiden merkintöjä vastaava lämpötila. Villavaatteille suositellaan käyttämään villavaatteille tarkoitettuja pesuaineita. Lisäohjelmat Erikoistapauksia varten käytettävissä on erikoisohjelmia: C Lajittele pyykki kankaan, värin, likaisuusasteen ja sallitun pesulämpötilan mukaan ohjelmaa valitessasi. Babycare Hygieniatasoa parannetaan pidemmällä lämmitysjaksolla ja lisähuuhtelujaksolla. Suositellaan vauvanvaatteille ja allergisten vaatteille. Hienopesu Arat tekstiilit voi pestä tässä ohjelmassa. Se on 5 - FI

5 aiempia ohjelmia hellävaraisempi eikä se suorita välilinkousta kuten Synteettinen-ohjelma. Käsinpesu Tässä pesuohjelmassa voi pestä villatekstiilit / arat tekstiilit, joissa on merkintä ei-konepesua ja joille suositellaan käsipesua. Ohjelma pesee pyykin hyvin hellävaraisin liikkein vahingoittamatta tekstiilejä. Mini 30 Tällä ohjelmalla pestään nopeasti (30 minuutissa) pieniä määriä vähän likaantuneita puuvillavaatteita. Super 40 Tämä ohjelma pesee kauemmin 40 C lämpötilassa ja tulos vastaa Puuvilla 60 C -ohjelmaa. Tämä säästää energiaa. Se sopii tekstiileille, joita ei voi pestä Puuvilla 60 C -ohjelmassa. Paidat Voit käyttää ohjelmaa, kun haluat pestä puuvillaa ja synteettisiä yhdessä. Niitä ei tarvitse lajitella. Sports Ohjelma soveltuu vaatteille, joita yleensä käytetään lyhyen aikaa, kuten urheiluvaatteita. Sitä käytetään puuvillan/synteettisten sekoitteiden nopeaan pesuun. Huuhtelu odota näkyy a Ei Linkousta symbolina. Jos et halua ottaa pyykkiä pois koneesta heti ohjelman päätyttyä, voit käyttää Huuhtelu odota -toimintoa estääksesi vaatteiden rypistymisen kosteissa olosuhteissa. Toiminnon avulla pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. Halutessasi lingota veteen jätetyt vaatteet: - Säädä linkousnopeutta. - Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta. Program resumes. Your machine drains the water and spins your laundry. Voit käyttää ei linkousta toimintoa veden tyhjentämiseen ilman linkousta ohjelman päättyessä. Erikoisohjelmat Tiettyihin sovelluksiin voit valita minkä tahansa seuraavista ohjelmista: Huuhtelu Ohjelmaa käytetään, kun haluat suorittaa huuhtelun ja tärkkäyksen erikseen. Linkous + Pumppaus Tätä ohjelmaa käytetään haluttaessa lingota pyykki ylimääräisen kerran tai veden tyhjentämiseksi laitteesta. Valitse haluttu linkousnopeus ja paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta ennen ohjelman valitsemista. Kone tyhjentää veden asetetun linkousnopeuden mukaisen linkouksen jälkeen. Jos haluat ainoastaan tyhjentää veden linkoamatta pyykkiä, valitse Linkous ja pumppaus -ohjelma ja valitse Ei linkousta -toiminto linkouksen valitsemispainikkeella. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta. A Herkille tekstiileille linkousnopeutta on laskettava. Linkousnopeuden valinta Aina kun valitaan uusi ohjelma, valitun ohjelman enimmäislinkousnopeus näytetään linkousnopeuden ilmaisimessa. Laske linkousnopeutta painamalla Linkouspainiketta. Linkousnopeus laskee asteittain. Sen jälkeen näkyvät huuhtelu odota- ja ei linkousta -asetukset vuorotellen. 6 - FI

6 Ohjelma ja kulutustaulukko FI 13 Ohjelma Enimmäis-kuorma (kg) Vedenkulutus (l) Virrankulutus (kwh) Esipesu Pikapesu Huuhtelu plus Rypistymisen esto Huuhtelu odota Ei lämpöä Lisävesi Puuvillat Puuvillat 60** Puuvillat Super Babycare * Sports Synteettiset Synteettiset/mix Paidat Hienopesu Villapesu Käsinpesu Mini : Valittavissa * : Automaattisesti valittu, ei peruutettavissa. **: Energiansäästöohjelma (EN 60456) Veden ja virran kulutuksessa saattaa olla eroja edelliseen taulukkoon nähden vedenpaineen, kovuuden ja lämpötilan, ympäröivän lämpötilan, pyykin lajin ja määrän, valittujen lisätoimintojen ja sähköjännitteen vaihteluiden vuoksi. Puuvilla 60* -ohjelman asemesta voidaan talvella valita Super 40 ohjelma alueilla joissa tuloveden lämpötila on matala ja/tai joissa virransyöttö on heikko. C Taulukon lisätoiminnot voivat olla hieman erilaisia pyykinpesukoneen mallista riippuen. C Ohjelman kesto näytetään laitteen näytöllä tekemäsi valinnan mukaan. 7 - FI

7 Lisätoiminnot Lisätoiminnon valintapainikkeet Valitse haluttu lisätoiminto ennen ohjelman käynnistämistä. C Eräitä yhdistelmiä ei voi valita yhtä aikaa. (esim.: esipesu ja pikapesu. Valitun lisätoiminnon varoitusvalo syttyy. Lisätoiminnon valinta Jos valitaan lisätoiminto, jota ei saisi valita, yhdessä aiemmin valitun lisätoiminnon kanssa, ensimmäinen valittu lisätoiminto peruutetaan ja viimeksi valittu lisätoiminto jää voimaan. (esim.: Jos haluat ensin valita esipesun ja sitten pikapesun, esipesu peruutetaan ja pikapesu jää voimaan. Ohjelman kanssa epäsopivaa lisätoimintoa ei voi valita. (katso Ohjelman valintataulukko) C Lisätoimintopainikkeet voivat olla hieman erilaisia pyykinpesukoneen mallista riippuen. Esipesu Esipesu kannattaa vain erittäin likaantuneen pyykin kohdalla. Ilman esipesua säästetään energiaa, vettä, pesuainetta ja aikaa. C Esipesua ilman pesuainetta suositellaan pitseille ja verhoille. Pikapesu Toimintoa voi käyttää puuvillan ja synteettisten pesuohjelmissa. Se pienentää vähän likaantuneiden pyykkien pesuaikoja ja huuhtelukertoja. Huuhtelu plus Toiminnon avulla voi nostaa huuhteluvaiheiden määrää. Näin herkän ihon altistumista pesuainejäämille saadaan vähennettyä. Rypistymisen esto Toiminnon avulla rummun liikettä lasketaan rypistymisen estämiseksi ja linkousnopeus on rajoitettu. Lisäksi pesu suoritetaan suuremmalla vesimäärällä. C Valitessasi tämän lisätoiminnon laita koneeseen vain puolet ohjelmataulukon suosittelemasta pyykkimäärästä. Ajastinnäyttö Näyttö esittää ajan, joka ohjelmaa on jäljellä ennen päättymistä ohjelman ollessa käynnissä. Ohjelman kestossa saattaa olla eroja kulutustaulukkoon nähden vedenpaineen, kovuuden ja lämpötilan, ympäröivän lämpötilan, pyykin lajin ja määrän, valittujen lisätoimintojen ja sähköjännitteen vaihteluiden vuoksi. Aikaviive Aikaviivetoiminnolla ohjelman käynnistymistä voi viivästyttää enintään 24 tuntia. Aikaviive voidaan asettaa vaiheittain tunnin välein kolmen tunnin viiveeseen saakka ja sen jälkeen kolmen tunnin välein (1, 2, 3, 6, 9 24). 1. Paina Aikaviivepainiketta halutun ajan valitsemiseksi. 2. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta. Aikaviiveen laskenta alkaa. C Aikaviiveen aikana pyykkiä voi lisätä. Viiveajan muuttaminen Jos haluat muuttaa viiveaikaa laskennan aikana: 1. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta. 2. Paina Aikaviivepainiketta halutun viiveajan valitsemiseksi. 3. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta. Viiveajan peruuttaminen Jos haluat peruuttaa aikaviiveen laskennan aikana ja käynnistää ohjelman: 1. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta. 2. Paina Aikaviivepainiketta aikaviiveen pienentämiseksi. 3. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta, ohjelma käynnistyy. Ohjelman valinta 1. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta, ohjelma käynnistyy. 2. Ohjelman seurantavalo, joka osoittaa ohjelman käynnistyneen, syttyy. Ohjelman kulku Käynnissä olevan ohjelman kulku näkyy ohjelman seurannasta. Kunkin ohjelmavaiheen alussa vastaava merkkivalo syttyy ja valmiin vaiheen merkkivalo sammuu. Oikeassa reunassa symbolirivistössä palava symboli osoittaa vaiheen tulleen suoritetuksi. C Jos pyykinpesukone ei linkoa, ohjelma saattaa olla huuhtelutilassa tai automaattinen linkouksen korjaus on aktivoitu, koska pyykki on jakautunut epätasaisesti koneen sisällä. Valintojen muuttaminen ohjelman käynnistyttyä Ohjelmavalitsimen kääntäminen ohjelman normaalin kulun aikana ei muuta ohjelmaa. Koneen kytkeminen valmiustilaan Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta koneen kytkemiseksi tilapäisesti valmiustilaan. Lisätoiminnot voidaan peruuttaa tai ne voidaan valita sen mukaan missä vaiheessa ohjelma on. Luukku voidaan avata, jos veden korkeus on sopiva. Pyykkiä voidaan lisätä / ottaa pois avaamalla luukun. 8 - FI

8 Luukkulukko Luukkua ei voida avata turvallisuussyistä, silloin kun Valmis-valo vilkkuu. Luukku voidaan avata, kun Valmis valo palaa tasaisesti. Lapsilukko Voit suojata laitteen lapsien käsittelyltä lapsilukon avulla. Silloin käynnissä olevaan ohjelmaan ei voi tehdä muutoksia. Laite kytketään lapsilukkotilaan painamalla 1. ja 2. lisätoimintoa 3 sekunnin ajan. Näytölle tulee viesti LL päällä (Lapsilukko aktivoitu). Sama symboli tulee näkyviin aina, kun jotain painiketta painetaan lapsilukon ollessa päällä. Ohjelman seurannan Lapsilukko-merkkivalo syttyy, kun lapsilukkotoiminto on aktivoitu. Laite kytketään lapsilukkotilasta pois painamalla 1. ja 2. lisätoimintoa 3 sekunnin ajan. Näytölle tulee viesti LL pois (Lapsilukko avattu). Ohjelman seurannan Lapsilukko-merkkivalo sammuu, kun lapsilukkotoiminto on poistettu käytöstä. Ohjelman päättäminen peruuttamalla Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta painetaan 3 sekunnin ajan ohjelman peruuttamiseksi. Valmis-varoitusvalo vilkkuu peruutuksen aikana ja näytölle ilmestyy viesti Valmis. 5 Huolto ja puhdistus Pesuainelokero Poista kaikki lokeroon kertynyt pesuainejäämä. Tehdäksesi tämän: 1. Paina huuhteluaineosaston imuputken täplitettyä kärkeä ja vedä sitä itseäsi kohti, kunnes osasto on irti koneesta. C Jos normaalia suurempi määrä veden ja huuhteluaineen sekoitusta alkaa kertyä huuhteluaineosastoon, imuputki on puhdistettava. 2. Pese annostelijalokero ja imuputki runsaalla haalealla vedellä pesualtaassa. 3. Aseta lokero takaisin koteloonsa puhdistuksen jälkeen. Tarkista, että imuputki on alkuperäisellä paikallaan. Tuloveden suodattimet Kaikkien vedenottoventtiilien päissä on suodatin koneen taustapuolella, samoin kaikkien vedenottoletkujen päissä, jossa ne on kiinnitetty hanaan. Suodattimet estävät vieraiden esineiden ja lian pääsyn pesukoneeseen veden mukana. Suodattimet on puhdistettava niiden likaannuttua. Sulje hanat. Irrota vedenottoletkujen mutterit 9 - FI puhdistaaksesi vedenottoventtiilien suodattimen pinnat asianmukaisella harjalla. Jos suodattimet ovat hyvin likaisia, voit irrottaa ne pihdeillä ja puhdistaa ne. Ota suodatin ulos vedenottoletkun litteästä päästä tiivisteineen ja puhdista ne huolellisesti juoksevalla vedellä. Aseta tiiviste ja suodatin varovasti takaisin pakalleen ja kiristä letkun mutterit käsin. Jäämäveden poistaminen ja pumpun suodattimen puhdistaminen Laite on varustettu suodatinjärjestelmällä, joka varmistaa puhtaamman vedenpoiston, mikä pidentää pumpun käyttöikää estämällä kiinteitä

9 esineitä, kuten nappeja, kolikkoja ja tekokuituja tukkimasta pumpun propellia pesuveden poiston aikana. Jollei kone pysty poistamaan vettä, pumpun suodatin voi olla tukossa. Suodatin on puhdistettava joka toinen vuosi tai aina kun se tukkiutuu. Vesi on poistettava pumpun suodattimen puhdistamiseksi. Lisäksi vesi on poistettava kokonaan seuraavissa tapauksissa: ennen koneen siirtämistä (esim. muuton yhteydessä) jäätymisvaaran uhatessa Likaisen suodattimen puhdistamiseksi ja veden poistamiseksi: 1- Irrota kone pistorasiasta verkkovirrasta irrottamiseksi. A Pesukoneen rummussa saattaa olla 90 C kuumaa vettä. Suodatin on sen vuoksi puhdistettava vasta, kun sisällä oleva vesi on jäähtynyt palovammojen välttämiseksi. 2- Avaa suodattimen kansi. Suodattimen kansi voi koostua yhdestä tai kahdesta kappaleesta koneen mallin mukaan. Jos se koostuu kahdesta kappaleesta, paina suodattimen kannen salpaa alaspäin ja vedä kappale ulos itseäsi kohti. Jos se koostuu yhdestä kappaleesta, pidä sitä molemmilta puolilta ja avaa se ulos vetämällä. 3- Joidenkin malliemme mukana toimitetaan hätäpoistoletku. Joissakin malleissa tätä varustetta ei ole. Jos hätäpoistoputki kuuluu tuotteesi toimitukseen, tee kuten alla olevassa kuvassa: takaisin paikalleen. Jos hätäpoistoputki ei kuuluu tuotteesi toimitukseen, tee kuten alla olevassa kuvassa: Aseta suuri keräysastia suodattimen eteen suodattimesta valuvan veden vastaanottamiseksi. Löysää pumpun suodatinta (vastapäivään) kunnes vesi alkaa vuotaa siitä. Ohjaa vuotava vesi suodattimen eteen asettamaasi keräysastiaan. Voit käyttää kangaspalaa imemään läikkyneen veden. Kun vettä ei ole jäljellä, käännä pumpun suodatinta, kunnes se on kokonaan irti ja poista se. Puhdista kaikki jäämät suodattimesta, samoin propellialueelta kuidut, jos niitä on. Jos tuotteessasi on vesisuihkutoiminto, varmista, että kiinnität suodattimen sen koteloon pumpussa. Älä koskaan aseta suodatinta väkisin takaisin koteloonsa. Kiinnitä suodatin täysin koteloonsa, muutoin vettä voi vuotaa suodattimen kannesta. 4- Sulje suodattimen kansi. Sulje laitteen kaksiosainen suodattimen kansi painamalla salpa sitä vasten. Sulje laitteen yksiosainen suodattimen kansi sovittamalla pohjalla olevat salvat kohdilleen ja painamalla sen yläosaa. Vedä pumpun tyhjennysletku kotelostaan. Aseta suuri keräysastia letkun päähän. Poista vesi keräysastiaan vetämällä tulppa irti letkun päästä. Jos poistettavan veden määrä on suurempi, kuin mitä keräysastiaan mahtuu, laita tulppa takaisin paikalleen, kaada vesi pois, ja aloita poisto uudelleen. Kun veden poisto on valmis, laita tulppa takaisin letkun päähän ja kiinnitä letku 10 - FI

10 6 Ongelmien ratkaisuehdotuksia Ongelma Syy Selitys/Ehdotus Ohjelmaa ei voi käynnistää tai valita. Koneen pohjasta valuu vettä. Kone pysähtyi heti, kun ohjelma käynnistyi. Kone on voinut kytkeä itsensä suojaustilaan rakenteellisen ongelman vuoksi (kuten sähköjännite, vedenpaine, jne.). Letkuissa tai pumpun suodattimessa voi olla ongelmia. Kone voi pysähtyä hetkellisesti alhaisen jännitteen vuoksi. Nollaa kone painamalla Käynnistys/Tauko/Peruutuspainiketta kolme sekuntia. (katso Ohjelman peruuttaminen) Varmista, että vedenottoletkujen tiivisteet on kiinnitetty kunnolla. Kiinnitä poistoletku tiukasti hanaan. Varmista, että pumpun suodatin on täysin kiinni. Se käynnistyy uudelleen, kun jännite on taas normaalilla tasolla. Kone linkoaa jatkuvasti. Jäljellä oleva aika ei pienene. Pyykki voi olla epätasapainossa koneen rummussa. Automaattinen linkouksen korjausjärjestelmä on voinut aktivoitua rummussa olevan pyykin epätasaisen jakauman vuoksi. Rummussa oleva pyykki on voinut kääriytyä mytyiksi (pussissa olevan pyykin sulloutuminen). Pyykki on selviteltävä ja lingottava uudelleen. Linkousta ei tapahdu, jos pyykki ei ole tasaisesti jakautunut rummussa, millä estetään vahingon syntyminen koneelle ja ympäristölle. Kone pesee jatkuvasti. Jäljellä oleva aika ei pienene. Jos ajastimen eteneminen on keskeytynyt veden sisäänotossa: Ajastin ei laske aikaa, ennen kuin kone on täyttynyt oikealla määrällä vettä. Jos ajastimen eteneminen on keskeytynyt veden lämmitysvaiheessa: Jäljellä oleva aika ei vähene, ennen kuin ohjelmalle valittu lämpötila on saavutettu. Jos ajastimen eteneminen on keskeytynyt veden linkousvaiheessa: Pyykki voi olla epätasapainossa koneen rummussa. Kone odottaa, kunnes vettä on riittävä määrä, jotta vältetään veden puutteesta johtuva huono pesutulos. Sen jälkeen ajastin alkaa laskea jäljellä olevaa aikaa. Automaattinen linkouksen korjausjärjestelmä on voinut aktivoitua rummussa olevan pyykin epätasaisen jakauman vuoksi. Rummussa oleva pyykki on voinut kääriytyä mytyiksi (pussissa olevan pyykin sulloutuminen). Pyykki on selviteltävä ja lingottava uudelleen. Linkousta ei tapahdu, jos pyykki ei ole tasaisesti jakautunut rummussa, millä estetään vahingon syntyminen koneelle ja ympäristölle FI

11 7 Tekniset tiedot Mallit Maks, kuivan pyykin syöttömäärä (kg.) Korkeus (cm.) Leveys (cm.) Syvyys (cm.) Netto Paino (kg.) Sähkö (V/Hz.) Kokonaisjännite (A) Kokonaisteho (W) Linkousjakso (maks kierr/min) WMD V / 50Hz Laitteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ilmoitusta laitteen laadun parantamiseksi. Tämän oppaan kuvat ovat ohjeellisia eivätkä ehkä täysin vastaa pyykinpesukonettasi. Koneen merkintäkilvissä tai sen mukana tulevissa papereissa annetut arvot on saatu laboratoriossa asiaankuuluvien standardien mukaisesti. Arvot voivat vaihdella laitteen käyttö- ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Tässä tuotteessa on sähköisten ja elektronisten laitteiden jätteiden (WEEE) valikoivan lajittelun symbolimerkintä. Tämä tarkoittaa, että tätä tuotetta pitää käsitellä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/ EY:n mukaisesti, jotta sitä voidaan kierrättää ja purkaa minimoiden ympäristövaikutukset. Saat lisätietoja paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta. Elektroniset laitteet, jotka eivät ole mukana valikoivassa lajittelussa ovat potentiaalisesti vaarallisia ympäristölle ja ihmisen terveydelle, koska ne sisältävät vaarallisia aineita _FI/ FI

12

13 1 Advarsler Generell sikkerhet Plasser aldri maskinen på teppebelagt gulv. Mangel på luftstrøm under maskinen kan overopphete elektriske deler. Dette kan forårsake problemer med vaskemaskinen. Hvis strømledningen eller pluggen er skadet, må du ta kontakt med autorisert service for reparasjon. Fest tømmeslangen på tømmehuset sikker for å forhindre vannlekkasje og slik at maskinen kan ta inn og tømme vann etter behov. Det er svært viktig at vanninntaket og tømmeslangene ikke bøyes, klemmes eller ødelegges når apparatet skyves inn på plass etter installasjon eller rengjøring. Vaskemaskinen er designet til å fortsette driften ved strømbrudd. Maskinen vil ikke gjenoppta driften når strømmen gjenopprettes. Trykk på start/pause/ avbryt-knappen i 3 sekunder for å avbryte programmet (se avbryte et program). Det kan være litt vann i maskinen når du mottar den. Dette er fra kvalitetskontrollprosessen og er normalt. Dette forårsaker ingen skade på maskinen. Noen problemer du kan møte på kan skyldes infrastrukturen. Trykk på start/ pause/avbryt-knappen i 3 sekunder for å avbryte programmet som er innstilt i maskinen før du ringer autorisert service. Første gangs bruk Utføre den første vaskeprosessen uten å laste maskinen og med vaskemiddel på Bomull 90 -programmet. Ved installasjon av maskinen, se til at varmt- og kaldtvannskraner tilkoples riktig. Hvis strømsikringen eller kretsbryteren er mindre enn 16 ampere, forhør deg med en kvalifisert elektriker og få installert en sikring på 16 ampere eller kretsbryter. Ved bruk med eller uten en transformer, se til at jordingsinstallasjonen gjøres av en kvalifisert elektriker. Selskapet vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis maskinen brukes på en tilkopling uten jording. Hold pakkematerialer utilgjengelig for barn eller kast dem ved sortering ved å følge søppelforskrifter. Formålsmessig bruk Dette produktet er designet for hjemmebruk. Apparatet kan kun brukes til vasking og skylling av tekstiler som er merket for dette. Sikkerhetsinstrukser Tilkople apparatet til riktig installert jordet uttak, beskyttet av en sikring med riktig kapasitet. Forsynings- og tømmeslanger skal alltid være godt festet og holdes i en uskadet tilstand. Fest tømmeslangen godt til en utslagsvask eller et badekar før du starter maskinen. Det kan være fare for skolding pga. høye vasketemperaturer! Mens det er vann i trommelen, skal døren aldri åpnes og filteret skal ikke fjernes. Kople fra maskinen når den ikke er i bruk. Vask aldri innretningen med en vannslange! Det er fare for elektrisk sjokk! Berør aldri støpselet med våte hender. Ikke bruk maskinen hvis strømledningen eller støpselet er ødelagt. For feilfunksjoner som ikke kan løses med informasjonen i brukerhåndboken: Slå av maskinen, trekk ut støpselet, lukk vannkranen og ta kontakt med en autorisert serviceagent. Du kan forhøre deg med den lokale agenten eller faste avfallssorteringssentre i nærheten for å få informasjon om riktig bortskaffing av maskinen. Hvis det er barn i huset Hold barn på avstand fra maskinen når den er i bruk. Ikke la barn tukle med maskinen. Lukk lastedøren når du forlater stedet maskinen er plassert NO

14 2 Installasjon Fjerne pakningsforsterkningene Vipp maskinen for å fjerne pakningsforsterkningene. Fjern pakningsforsterkningen ved å trekke i båndet. Åpne transportlåsene A Transportsikkerhetsboltene må fjernes før bruk av vaskemaskinen! I motsatt fall vil maskinen ødelegges! 1. Løsne alle boltene med en skrunøkkel inntil de roterer fritt ("C") 2. Fjern transportsikringsbolter ved å vri forsiktig. 3. Fest dekslene (medfølger i posen med brukerhåndboken) i hullene på bakre panel. ( P ) C Oppbevar transportsikkerhetsboltene på et trygt sted for å kunne bruke dem igjen ved en ny transport av vaskemaskinen i fremtiden. C Maskinen skal aldri flyttes uten transportsikkerhetsboltene godt på plass! Juster føttene A Ikke bruk verktøy for å løsne låsemutrene Dette kan ødelegge dem 1. Løsne låsemutrene manuelt (for hånd) på føttene. 2. Juster dem inntil maskinen står i vater og stødig. 3. Viktig: Trekk til alle låsemutrene igjen. For å hindre at vannlekkasjer oppstår ved tilkoplingspunktene plasseres gummitetninger på slangen (4 deler for modellene med dobbelt vanninntak og 2 deler for andre modeller). Disse tetningene skal brukes ved kranen og maskintilkoplingsenden på slangene. Den flate enden av slangen som har et påmontert filter skal tilkoples kranen, og den bøyde enden skal tilkoples maskinen. Trekk til mutrene på slangene godt for hånd, bruk aldri nøkler for å trekke til mutrene. Modeller med enkeltvannsinntak skal ikke koples til varmtvannskranen. Ved plassering av apparatet etter vedlikehold eller rengjøring, skal det utvises forsiktighet for å unngå å bøye, klemme eller blokkere slangene. Tilkopling til avløp. Vanntømmingsslange kan festes til sideveggen på en vask eller et badekar. Tømmeslangen skal festes godt til avløpet for å ikke falle ut. Viktig: Enden av avløpsslangen skal koples direkte til avløpet eller utslagsvasken. Slangen skal installeres i en høyde på min. 40 cm og maks. 100 cm. Hvis slangen løftes etter å ha ligget på gulvet eller nær gulvet (mindre enn 40 cm over gulvet), blir vanntømmingen vanskeligere, og vasken kan bli våt. Tilkopling til vannforsyningen. Viktig: Vannforsyningstrykket som er nødvendig for å bruke maskinen er 1-10 bar (0,1-1 Mpa). De spesifikke slangene som leveres med maskinen, tilkoples vanninntaksventilene på maskinen NO Slangen skal ikke skyves mer enn 15 cm inn i avløpet. Hvis den er for lang, kan du forkorte den. Maks. lengde på kombinerte slanger skal

15 ikke være mer enn 3,2 m. Elektrisk tilkopling Tilkople apparatet til et jordet uttak, beskyttet av en sikring med riktig kapasitet. Viktig: Tilkoplingen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter. Spenning og tillatt sikringsvern er spesifisert i avsnittet Tekniske spesifikasjoner. Oppgitt spenning må tilsvare spenningen i strømnettet ditt. Tilkopling via skjøteledning eller flerstikkontakter skal ikke foretas. B En ødelagt strømledning skal skiftes ut av en kvalifisert elektriker. B Apparatet skal ikke brukes med mindre det er reparert! Det er fare for elektrisk sjokk! 3 Forberedelse før vasking Forberede klær for vask Tøy med metalltilbehør, som f.eks. brystholdere, beltespenner, metallknapper, vil ødelegge maskinen. Fjern metalldeler eller plasser dem i en klespose, putevar eller noe lignende. Sorter vasken etter stofftype, farge, skittenhetsgrad og tillatt vanntemperatur. Ta alltid hensyn til råd på plaggmerkene. Plasser små gjenstander som babysokker og nylonstrømper osv. i en vaskepose, et putevar eller lignende. Dette vil også hindre at vask forsvinner. Vask produkter som er merket Tåler maskinvask eller Håndvask kun på passende program. Ikke vask farget og hvitt tøy sammen. Nye, mørke fargede bomullsstoffer kan frigi mye farge. Vaskes separat. Bruk kun farger og avleiringsfjernere som egner seg for maskinvask. Følg alltid instruksene på pakningen. Vask bukser og delikate klær på vrangen. Riktig lastkapasitet C Vennligst vær oppmerksom på informasjonen som gis i "Programtabell". Vaskeresultater vil forringes hvis maskinen fylles for mye. Lastedør Døren låses i løpet av programmets varighet, og dørlåssymbolet (figur 3 7i) vil tennes. Døren kan åpnes når symbolet slukkes. Vaskemiddel og tøymykner Såpeskuff Såpeskuffen består av tre avdelinger: Såpebeholderen kan være i to ulike utførelser avhengig av maskinmodellen. (I) for forvask - (II) for hovedvask - (III) hevert ( ) for tøymykner Vaskemiddel, tøymykner og andre rengjøringsstoffer Tilfør vaskemiddel og tøymykner før vaskeprogrammet. Åpne aldri vaskemiddelskuffen mens vaskeprogrammet pågår! Ved bruk av programmet uten forvask, skal det ikke puttes vaskemiddel i denne delen (del 1). Vaskemiddelmengde Mengden vaskemiddel som skal brukes avhenger av tøymengden, skittenhetsgraden og vannhardhet. Ikke bruk mer enn anbefalt mengde på pakningen for å unngå for mye skum og dårlig skylling, for å spare penger og beskytte miljøet. Fyll aldri på mer enn til (> max <) nivåmerkingen, ellers vil tøymykner sløses bort uten bruk. Ikke bruk flytende vaskemiddel ved tidsforsinkelse! 16 - NO

16 4 Velge et program og bruke maskinen Kontrollpanel Justeringsknapp for sentrifugeringshastighet 2 - Tidsforsinkelsesknapp 3 - Ekstrafunksjonsknapper 4 - Start/pause/avbryt-knapp 5 - Programvelger 6 - Display 7 - Barnelåsindikator* 8 - Programoppfølgingsindikatorer 9 - På/av-knapp * avhengig av maskinmodellen Slå på maskinen Plugg inn maskinen. Slå på kranen helt. Kontroller at slangene er godt tilkoplet. Plasser tøyet i maskinen. Tilfør vaskemiddel og tøymykner. Trykk på på/av-knappen. Programvalg Velg egnet program fra programtabellen og følgende vasketemperaturstabell etter type vask, mengde og skittenhetsgrad. Velg ønsket program med programvelgeren. C Programmer er begrenset med høyeste egnede sentrifugeringshastighet for den bestemte klestypen. Hovedprogrammer Avhengig av tekstiltype finnes følgende hovedprogrammer: Bomullstoffer Du kan vaske de holdbare klærne med dette programmet. Tøyet blir vasket med rikelige vaskebevegelser under en lengre vaskesyklus. Syntetiske stoffer Du kan vaske de mindre holdbare klærne med dette programmet. Lettere vaskebevegelser og kortere vaskesyklus brukes i sammenligning med bomullsprogrammet. Det anbefales til syntetiske klær (som f.eks. skjorter, bluser, syntetiske/bomullsstoffer/blandede plagg osv.). For gardiner og kniplinger anbefales Syntetisk 40 -programmet med funksjonsvalgene forvask og antikrøll. Ulltøy Du kan vaske ullplagg som tåler maskinvask med dette programmet. Vask ved å velge riktig temperatur etter merkelappene på klærne. Det anbefales å bruke riktige vaskemidler for ulltøy. Ekstra programmer For spesielle tilfeller finnes det også ekstra programmer: C Sorter vasken etter stofftype, farge, skittenhetsgrad og tillatt vanntemperatur ved valg av program. Babycare Økt hygiene gis gjennom en lengre oppvarmingsperiode og ekstra skyllesyklus. Det anbefales for babyklær og klær som brukes av allergikere. Finvask Du kan vaske de delikate klærne 17 - NO

17 med dette programmet. Det har mer forsiktige vaskebevegelser og gjør ingen mellomsentrifugering sammenlignet med programmet Syntetiske stoffer. Håndvask Du kan bruke dette programmet til å vaske ullplagg/delikate stoffer som er merket med tåler ikke maskinvask, men som anbefales å vaske for hånd. Det vasker tøyet med svært forsiktige vaskebevegelser uten å ødelegge klærne. Mini 30 Dette programmet brukes til å hurtig vaske (30 minutter) en liten mengde lett skittent bomullstøy. Super 40 Dette programmet vasker i en lengre periode ved 40 C og gir samme resultat som Bomull 60 C, men sparer dermed energi. Det egner seg for klær du ikke kan bruke Bomull 60 C - programmet på. Skjorter Du kan bruke dette programmet til å vaske bomullstoffer og syntetiske stoffer sammen. Det er ikke behov for sortering. Sports Dette programmet egner seg for klær som vanligvis brukes kun i kort tid, slik som sportsklær. Det brukes til å hurtig vaske en liten mengde blandet bomullstøy/syntetisk tøy. trykkes Sentrifuge -knappen. Sentrifugeringshastigheten reduseres gradvis. Deretter vises respektivt skyllestopp og hastighetsalternativer. Skyllestopp vises med, og ingen sentrifugering vises med -symbol. Hvis du ikke ønsker å ta ut vasken umiddelbart etter programmet, kan du bruke skyllestoppfunksjonen for å unngå at klærne blir krøllet i tørre forhold. Med denne funksjonen beholdes tøyet i det endelige skyllevannet. Hvis du ønsker å sentrifugere vasken du lot ligge i vann: - Juster sentrifugeringshastigheten. - Trykk på start/pause/avbryt-knappen. Programmet gjenopptas. Maskinen tømmer vannet og sentrifugerer tøyet. Du kan bruke Ingen sentrifugering for å tømme vannet uten sentrifugering ved slutten av programmet. Spesialprogrammer For spesifikke bruksområder kan du velge følgende programmer: Skyll Dette programmet brukes når du ønsker å skylle eller stive separat. Sentrifugering + Pumping Dette programmet brukes til å tilføre en ekstra sentrifugering av vasken eller tømme vannet i maskinen. Før dette programmet startes, velg ønsket sentrifugehastighet og trykk på start/pause/ avbryt-knappen. Maskinen din tømmer vannet etter sentrifugering ved innstilt hastighet. Hvis du kun ønsker å tømme vannet uten å sentrifugere vasken, velger du Sentrifuge og pumpe -programmet og deretter funksjonen Ingen sentrifugering med velgerknappen for sentrifugeringsknappen. Trykk på start/pause/ avbryt-knappen. A Du bør bruke en lavere sentrifugeringshastighet for finvask. Valg av sentrifugehastighet Når et nytt program velges, vises maks. sentrifugeringshastighet på valgt program på indikatoren for sentrifugeringshastighet. For å redusere sentrifugeringshastigheten 18 - NO

18 Program og forbrukstabell NO 17 Program Maks. last (kg) Vannforbruk (l) Energiforbruk (kwh) Forvask Hurtigvask Ekstra skylling Anti-krøll Skyllestopp Ingen varme Ekstra vann Bomullstoffer Bomullstoffer 60** Bomullstoffer Super Babycare * Sports Syntetiske stoffer Syntetiske stoffer/mix Skjorter Finvask Ulltøy Håndvask Mini Valgbar * Velges automatisk, kan ikke kanselleres. ** Energimerkingsprogram (EN 60456) Vann- og strømforbruk og programvarighet kan være forskjellig fra vist tabell, avhengig av vanntrykk, hardhet og temperatur, miljømessig temperatur, tøytype og mengde, ekstrafunksjonsvalg og endringer i strømspenning. Super 40 -programmet kan velges i stedet for Bomull 60 om vinteren i områder der inntaksvanntemperaturen er lav og/eller på steder med lav forsyningsspenning. C Tilleggsfunksjoner i tabellen kan være forskjellig etter maskinmodellen. C Programmets varighet vil vises på skjermen på maskinen avhengig av ditt valg NO

19 Tilleggsfunksjoner Valgknapper for tilleggsfunksjoner Velg ønskede tilleggsfunksjoner før start av programmet C Noen funksjoner kan ikke velges sammen. (F.eks. forvask og hurtigvask. Varselsignal på valgte tilleggsfunksjoner gil lyse Valg av tilleggsfunksjoner Hvis en tilleggsfunksjon velges, som ikke skulle vært valgt sammen med tidligere valgt funksjon, vil den første valgte funksjonen kanselleres, og den siste valgte tilleggsfunksjonen vil fortsette å være aktiv. (F.eks. Hvis du ønsker å velge forvask først og deretter hurtigvask, vil forvask kanselleres og hurtigvask holdes aktiv. Tilleggsfunksjon som ikke er kompatibel med programmet kan ikke velges. (se Programvalgtabell ) C Tilleggsfunksjonsknapper kan være forskjellig etter maskinmodellen. Forvask En forvask er kun nødvendig for svært skittent tøy. Uten forvask sparer du energi, vann, vaskepulver og tid. C Forvask uten vaskemiddel anbefales for kniplinger og gardiner. Hurtigvask Denne funksjonen kan brukes til bomullsstoffer og syntetiske programmer. Den reduserer vasketiden for lett skittent tøy, samt antall skylletrinn. Ekstra skylling Med denne funksjonen kan du øke antall aktuelle skylletrinn. Dermed reduseres faren for at sensitiv hud påvirkes av gjenværende vaskemiddel på tøyet. Ekstra skylling Denne funksjonen (5c) gjør at maskinen kan utføre en ekstra skylling i tillegg til skyllesyklusene som utføres av maskinen etter hovedvask. Dermed reduseres faren for at sensitiv hud (babier, allergisk hud osv.) påvirkes av litt gjenværende vaskemiddel på tøyet. Symbolet 3 tennes på displayet. Anti-krøll Med denne funksjonen reduseres trommelbevegelse for å forhindre krølling, og sentrifugeringshastighet begrenses. I tillegg utføres vasking med høyere vannivå. C Hvis du velger denne tilleggsfunksjonen, lastes maskinen med halvparten av maks. tøymengde som er spesifisert i programtabellen. Tidsvisning Displayet viser tiden som gjenstår før programmet som er i gang er ferdig NO Programvarighet kan være forskjellig fra vist tabell, avhengig forandringer i vanntrykk, hardhet og temperatur, miljømessig temperatur, tøytype og mengde, tilleggstrafunksjoner som er valgt, samt endringer i forsyningsspenning. Tidsforsinkelse Med Tidsforsinkelse kan du forsinke programstart med inntil 24 timer. Tidsforsinkelse kan stilles inn med trinn på én time for de første tre timene og på tre timer på gjenværende (1, 2, 3, 6, 9,.24). 1. Trykk på Tidsforsinkelse for å justere ønsket tid. 2. Trykk på start/pause/avbryt-knappen. Tidsforsinkelsen vil starte nedtellingen. C Mer vask kan legges inn i løpet av forsinkelsesperioden. Endre forsinkelsestiden Hvis du ønsker å endre tiden under nedtellingen: 1. Trykk på start/pause/avbryt-knappen. 2. Trykk på Tidsforsinkelse for å justere ønsket tidsforsinkelse. 3. Trykk på start/pause/avbryt-knappen. Avbryte tidsforsinkelsen. Hvis du ønsker å avbryte tidsforsinkelsesnedtellingen og starte programmet: 1. Trykk på start/pause/avbryt-knappen. 2. Trykk på Tidsforsinkelse for å redusere tidsforsinkelsen. 3. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å starte programmet. Starte programmet 1. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å starte programmet. 2. Programoppfølgingslampen som viser oppstart av programmet vil tennes. Programforløp Forløpet til et program vises gjennom programoppfølgingsindikatoren. På begynnelsen av hvert programtrinn vil relevant indikator tennes, og lyset til det fullførte trinnet vil slukke. Symbolet som tennes helt til høyre for en serie symboler, indikerer trinnet som utføres. C Hvis maskinen ikke sentrifugerer, kan programmet være i skyllestoppmodus, eller det automatiske sentrifugekorrigeringsprogrammet har blitt aktivert pga. ubalansert fordeling av vasken i maskinen.

20 Endre valgene etter at programmet har startet Hvis programknotten vris når programmet går som normalt, vil dette ikke endre programmet. Sette maskinen i standbymodus Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å sette maskinen i pausemodus umiddelbart. Tilleggsfunksjoner kan kanselleres eller velges etter hvilket trinn programmet befinner seg på. Døren kan åpnes hvis vannivået tillater det. Du kan tilføre vaske/ta ut vask ved å åpne døren. Dørlås Lastedøren kan ikke åpnes ennå pga. sikkerhetsmessige årsaker mens Klar -lyset blinker. Lastedøren kan åpnes når Klar -lyset lyser kontinuerlig. Barnelås Du kan beskytte apparatet mot barns tukling ved bruk av barnelåsen. I dette tilfellet kan du ikke endre det programmet som er i gang. Maskinen settes i barnelåsmodus ved å trykke den 1. og 2. tilleggsfunksjonen i 3 sekunder. B på (barnelås er aktivert) vises på skjermen. Det samme symbolet vil også vises når en knapp trykkes når barnelåsen er aktivert. Barnelåslyset på programoppfølgingsindikatoren tennes når barnelåsen aktiveres. For å deaktivere barnelåsen, trykkes den 1. og 2. tilleggsfunksjonen i 3 sekunder. B av (barnelås er deaktivert) vises på skjermen. Barnelåslyset på programoppfølgingsindikatoren slukkes når barnelåsen deaktiveres. 5 Vedlikehold og rengjøring Såpeskuff Fjern pulverrester i skuffen. For å gjøre dette: 1. Trykk på det prikkede punktet på heverten i skyllemiddelbeholderen, og trekk den mot deg til skuffen er tatt ut av maskinen. C Hvis mer enn en normal mengde vann og tøymykner begynner å samles i beholderen, må den renses. 2. Vask såpeskuffen og heverten med lunkent vann i vasken. 3. Sett på plass skuffen etter rengjøring. Kontroller om heverten befinner seg på den opprinnelige plassen. Vanninntaksfiltre Det finnes et filter på enden av hver vanninntaksventil på baksiden av maskinen og også i enden av hver vanninntaksslange ved tilkoplingen til kranen. Disse filtrene forhindrer fremmede stoffer og skitt i vannet fra å komme inn i maskinen. Filtrene skal rengjøres når de blir skitne. Lukk kranene. Avslutte programmet ved å avbryte For å avbryte det valgte programmet trykkes start/pause/avbryt-knappen i 3 sekunder. Klar -varsellampen blinker i løpet av avbrytelsen, og Slutt vil vises på displayet. Fjern mutrene på vanninntaksslangene for å rengjøre overflaten på filtrene på vanninntaksventilene med egnet børste. Hvis filtrene er svært skitne, kan du trekke dem ut med tang og rengjøre dem. Ta ut filtrene på den flate enden av vanninntaksslangene sammen med pakningene og rengjør nøye under rennende vann. Sett godt på plass pakninger og filtre, og 21 - NO

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GKN 16220 GKN 16220 X GKN 16830 GKN 16830 X

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GKN 16220 GKN 16220 X GKN 16830 GKN 16830 X Kjøleskap Jääkaappi Bruksanvisning Käyttöopas GKN 16220 GKN 16220 X GKN 16830 GKN 16830 X NO FIN 21-21- Dokument Nummer GKN 16830 _GKN 16830 X_DE/ 111- GKN 16220 _GKN 16220 X_DE/ 111-2(.100: 3) 2(.100:

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FI SV DA NO PL. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning GO DF

FI SV DA NO PL. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning GO DF FI SV DA NO PL Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Instrukcja obsäugi GO DF FI ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain

Detaljer

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Norsk Svensk Suomi English Cu-330/Cu-450 splitt Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Før montering s 3 CU-330 SPLITT s 3 Mål og tekniske spesifikasjoner s 3

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer