Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser"

Transkript

1 Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

2 Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten Spara manualen för framtida bruk. innehållsförteckning Introduktion Kodläsarens delar Säkerhetsinstruktioner Föreberedelser före test Placering av datalänk-kontakten Läsa diagnostiska felkoder Använda kodläsaren Läsa felkoder Radera felkoder Statuskontroll Visa VIN-nummer Sök data Diagnostiska felkoder (DTC) 2 introduktion Alla nyare fordon har OBD (on-board diagnosis). Årsmodeller från 1996 till 2002 har OBDII och från årsmodell 2002 och framåt har EOBD. Felkodsläsaren fungerar på de flesta OBDII eller EOBD kompatibla fordon. Om fordonets ECU upptäcker ett kommunikationsproblem med någon eller några av bilens olika sensorer lagras en felkod i ECUn. Dessutom tänds kontrollampan för motorelektronik för att informera föraren. Felkodsläsaren hämtar alla diagnostiska felkoder via en OBDII-kontakt som normalt sitter under instrumentpanelen. Felkoderna underlättar felsökning och reparation. Observera följande Varje diagnostisk felkod varnar för ett problem eller symptom som uppstått i ett system, inte i en specifik del. Fordonets ECU kan bara rapportera fel som indikerats av systemet olika sensorer. Det finns exempel på att sensorer kan verka trasiga även om de inte är det. Orsaken kan vara: Dåliga anslutningar, trasiga kablar eller kortslutningar kan orsaka felaktiga sensorsignaler till styrboxen. Fel i ett system kan påverka sensorerna i ett annat system som då resulterar i en felaktig signal till styrboxen. Vi rekommenderar att man har tillgång till bilens servicemanual vid felsökningsprocessen. Nästa steg i diagnostiseringsprocessen är att testa de system som misstänks vara felaktiga. När felet är identifierat och reparerat kan kodläsaren användas för att radera koderna från fordonets styrbox. Felindikeringslampan släcks när felkoderna är raderade.

3 Felkodsläsarens delar Display. Visar instruktioner och diagnostiska koder Knappen ENTER. Läsa in felkoder och bläddra i felkodslistan. Knappen SCROLL Byta funktion och radera felkoder. OBDII-hankontakt Ansluts till OBDIIkontakten på fordonet. säkerhetsinstruktioner För att förhindra olyckor med allvarliga personskador, skador på fordonet eller testutrustningen ska säkerhetsinstruktionerna följas. När motorn är igång bildas avgaser som innehåller kolmonoxid. Se till att ventilationen är tillfredställande. Andas aldrig in avgaser. Bränsleånger är mycket brandfarliga. Förhindra gnistbildning, öppen eld och rökning i närheten av fordonet. När motorn är igång är det många delar som snurrar med hög hastighet t ex fläktrem. Håll alltid ett säkerhetsavstånd till dessa delar. 3 Bär inte löst sittande kläder eller smycken vid arbete med motorn. Löst sittande kläder kan fastna i rörliga delar. Smycken kan bli strömförande och ge brännskador. Se till att handbromsen är åtdragen innan motorn startas för test och felsökning. Har bilen automatisk växellåda, lägg den i läge P. Bil med manuell växellåda läggs i friläge. Blockera alltid de drivande hjulen så att bilen inte kan börja rulla. Lämna aldrig bilen utan uppsikt. Delar av motorn blir mycket heta när motorn är igång. Rör aldrig heta motordelar.

4 Lägg aldrig verktyg på bilbatteriet. Det kan orsaka kortslutning vilket kan skada dig, verktyget eller batteriet. Undvik kontakt med högspänningskomponenterna (tändpolar, strömfördelarlock, tändkablar och tändstift) när motorn är igång. Slå alltid ifrån tändningen innan felkodsläsaren ansluts. Se till att en brandsläckare finns tillgänglig under arbetet. Försiktighet: En del fordon är utrustade med krockkudde. Följ försiktighetsåtgärderna enligt fordonets servicemanual vid arbete i närheten av komponenter och kablar till krockkudden. Följs inte instruktionerna kan krockkudden lösa ut och orsaka personskador. Krockkudden kan lösa ut flera minuter efter att tändningen slagits ifrån eller bilbatteriet kopplats bort eftersom krockkudden har en speciell modul för reservspänning. Följ alltid tillverkarens försiktighetsåtgärder och serviceprocedurer. Art Anslut kabeln till OBDII-mätaren. Starta fordonet eller sätt tändingen i läge ON. Anslut kabeln till OBDII-kontakten i fordonet. OBDII-mätaren startas automatiskt. läsa diagnostiska Felkoder När en kontrollenhet känner igen och identifierar ett problem lagras en diagnostisk felkod i styrboxen. Dessa felkoder hjälper användaren att hitta orsaken till problemet. Tolka diagnostiska felkoder Det första tecknet i felkoden identifierar i vilket huvudsystem felet uppstått (drivlina, kaross, chassi eller nätverk). Det andra tecknet identifierar typ av kod, generisk eller tillverkarspecifik. Det tredje tecknet identifierar det system där problemet uppstått. Det fjärde och femte tecknet identifierar vilken del av systemet som inte fungerar. Exempel på tolkning av felkoder P Bx=Kaross Cx=Chassi Px=Drivlina Ux=Fordonets Nätverk installation Leta upp OBDII-kontakten i fordonet. Ofta placerad under instrumentpanelen till höger eller vänster om ratten. Montera OBDII-mätaren på ett lämpligt ställe. INTE ÖVER EN AIRBAG! 4 X=1, 2 eller 3 Identifierar det system där problemet uppstått. Identifierar vilken del av systemet som inte fungerar

5 Exempel P0101 Problem med luftkylningen Koder för drivlina P0xxx Generisk (SAE) P1xxx Tillverkarspecifik P2xxx Generisk (SAE) P30xx P33xx Tillverkarspecifik P34xx P39xx Generisk (SAE) Koder för Chassi C0xxx Generisk (SAE) C1xxx Tillverkarspecifik C2xxx Tillverkarspecifik C3xxx Generisk (SAE) Koder för Kaross B0xxx Generisk (SAE) B1xxx Tillverkarspecifik B2xxx Tillverkarspecifik B3xxx Generisk (SAE) Koder för nätverkskommunikation U0xxx Generisk (SAE) U1xxx Tillverkarspecifik U2xxx Tillverkarspecifik U3xxx Generisk (SAE) Fordonsspecifika system 1. Bränsle- och luftmätning 2. Bränsle- och luftmätning (endast fel i bränsleinsprutning) 3. Tändningssystem eller misständning 4. Extra avgaskontrollsystem 5. Fordonets hastighetskontroll och tomgångskörning 6. Styrboxens utgångskretsar 7. Transmission 8. Transmission använda Felkodsläsaren Se till att alla mekaniska problem som låg oljenivå, skadade slangar, kablar och elektriska anslutningar 5 är åtgärdade innan felkodsläsaren ansluts och används på fordonet. Den här typen av fel kan generera felaktiga diagnostiska felkoder. Kontrollera följande innan testen startas: Kontrollera nivån på motorolja, olja till servostyrning, transmissionsolja, kylarvätska och andra vätskor. Kontrollera att luftslangarna är hela och att luftfiltret är rent. Se till att kuggremmen är hel och korrekt spänd. Se till att tändstiften är rengjorda och i gott skick. Kontrollera även att tändkablarna är hela och korrekt anslutna. Se till att alla mekaniska länkar till motorsensorerna (gasreglage, växelposition) är väl anslutna. Se service manualen för placering. Kontrollera alla elektriska kablar så att de är korrekt anslutna och väl isolerade. Kontrollera alla gummislangar och stålrör (vakuum och bränsle) så att de inte läcker, är igensatta eller skadade. Kontrollera motorkompression och tändning. För information om service- och reparationsprocedurer hänvisas till fordonets servicemanual. läsa av Felkoder 1. Slå ifrån tändningen innan testutrustningen ansluts. 2. Leta upp OBDII-kontakten och anslut felkodsläsaren. 3. Nu visas C.A.N OBD2 på displayen.

6 Har flera felkoder detekterats visas total antal koder samt den senaste koden. 4. Slå på tändningen utan att starta motorn. 5. Tryck ENTER. En uppstartssekvens av meddelande visas och när den är klar visas OBD-protokollet för fordonet. Visas LINK ERROR i displayen, slå ifrån tändningen i ca 10 minuter och kontrollera att OBDII-kontakten är ordentligt ansluten innan tändningen slås på igen. Upprepa från steg 5. Visas LINK ERROR fortfarande kar instrumentet problem att kommunicera med fordonet. 1. Vänta tills huvudmenyn visas. 3. Tryck SCROLL för att läsa felkoden. Felkoden visas på första raden och totala antalet felkoder visas på andra raden. Tryck på knappen SCROLL för att stega genom listan av felkoder. Är koden vilande visas PD visas efter koden. 2. Tryck ENTER för att välja DTC i huvudmenyn. Finns inga detekterade felkoder visas NO CODES Tryck på SCROLL för att stega genom listan. När den visat sista koden börjar den om från början igen. 4. Leta upp visad felkod i felkodslistan för att läsa förklaring. 6

7 radera Felkoder De diagnostiska felkoderna kan raderas från fordonets styrbox med kodläsaren. Använd funktionen endast då fordonet har testats och reparerats. 1. Välj 2. ERASE i huvudmenyn genom att trycka ENTER. Snabbkommando Genom att trycka och hålla SCROLL knappen nedtryck i ca. 3 s raderas aktuell felkod. Finns ingen kommunikation mellan kodläsaren och fordonets styrbox, se avsnittet Läsa felkoder. 2. Nu visas ERASE? YES NO på displayen. 3. Tryck SCROLL för att avbryta utan att radera eller tryck ENTER för att radera aktuell felkod. 4. När felkoden är raderad visas ERASE DONE! Tryck ENTER för att återgå till huvudmenyn. statuskontroll Statusfunktionen används för att kontrollera status på lambdasondkatalysator- och avgasvärden. Följande statusvärden kan visas: YES alla kontrollpunkter i fordonet har genomfört och godkänt systemstatus. Motorlampan lyser inte. NO kontrollen av minst ett system har misslyckats och motorlampan är tänd. READY kontrollen för aktuellt system är genomförd. Not RDY (not ready) - kontrollen för aktuellt system har inte genomförts N/A Fordonet stöder inte detta system - Ytterligare information finns i nästa bild - Ytterligare information finns i föregående bild. 1. Välj 3 I/M i huvudmenyn genom att trycka ENTER. 5. Om koden inte raderats visas ERASE FAIL!. Tryck ENTER för att återgå till huvudmenyn. Finns ingen kommunikation mellan kodläsaren och fordonets styrbox, se avsnittet Läsa felkoder. 7

8 2. Tryck på knappen SCROLL för att stega genom statuslistan för motorlampan och följande kontrollpunkter: MISFIRE Misständning FUEL Bränslesystem CCM Komponenter EGR EGR O2S Lambdasond AT Katalysator EVAP Bränsleavdunstningssystem HO2S Lambdasondförvärmning 2AIR Sekundärt luftsystem HCM Katalysatoruppvärmning A/C Luftkonditionering 3. Tryck på ENTER för att återgå till huvudmenyn. Visa Vin-nummer Funktionen visar fordonets identifieringsnumer för fordon 2002 eller nyare som stöder Mode Välj 4. VIN i huvudmenyn genom att trycka ENTER. sök data Funktionen söker efter aktuell data som lagrats i ECM eller för att återupprätta kommunikationen med fordonet om den blivit bruten. 1. Välj 5. RESCAN i huvudmenyn genom att trycka ENTER. Finns ingen kommunikation mellan kodläsaren och fordonets styrbox, se avsnittet Läsa felkoder. 2. Tryck på ENTER eller SCROLL för att återgå till huvudmenyn. Finns ingen kommunikation mellan kodläsaren och fordonets styrbox, se avsnittet Läsa felkoder. 2. Tryck på SCROLL för att visa alla resterande tecken. VIN-numret är 17-tecken lång. Blinkande betyder att det finns kompletterande information i nästa bild och blinkande betyder att det finns kompletterande information i föregående bild. 3. Tryck ENTER för att återgå till huvudmenyn. 8

9 Feilkodeleser Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. innholdsfortegnelse Innledning Kodeleserens deler Sikkerhetsinstruksjoner Forberedelser før test Plassering av diagnosekontakt Lese diagnostiske feilkoder Bruke kodeleseren Lese feilkoder Slette feilkoder Statuskontroll Vise VIN-nummer Søk data Diagnostiske feilkoder (DTC) 9 innledning Alle nyere biler har OBD (on-board diagnosis). Årsmodeller fra 1996 til 2002 har OBDII, og årsmodell 2002 og nyere har EOBD. Feilkodeleseren fungerer på alle OBDII- eller EOBDkompatible biler. Dersom bilens ECU oppdager et kommunikasjonsproblem med en eller flere av bilens ulike sensorer, lagres en feilkode i ECU-en. Dessuten tennes kontrollampen for motorelektronikk for å informere føreren. Feilkodeleseren henter alle diagnostiske feilkoder via en OBDII-kontakt som normalt sitter under dashbordet. Feilkodene letter arbeidet ved feilsøking og reparasjon. Vær klar over følgende: Hver diagnostisk feilkode varsler om et problem eller symptom som har oppstått i et system, ikke i en spesifikk del. Bilens ECU kan kun rapportere feil som er indikert av systemets forskjellige sensorer. Det finnes eksempler på at sensorer kan se ut til å være defekte selv om de ikke er det. Årsaken kan være: Dårlige koblinger, defekte kabler eller kortslutninger kan forårsake feilaktige sensorsignaler til databoksen. Feil i ett system kan påvirke sensorene i et annet system, som igjen resulterer i et feilaktig signal til databoksen. Man bør ha tilgang til bilens servicehåndbok ved feilsøkingsprosessen. Neste trinn i diagnostiseringsprosessen er å teste de systemene der man tror feilen ligger. Når feilen er identifisert og reparert, kan kodeleseren brukes for å slette kodene fra bilens databoks. Feilindikeringslampen slukkes når feilkodene er slettet.

10 Feilkodeleserens deler Display - Viser instruksjoner og diagnostiske koder Knappen ENTER - Bekrefter valg i meny eller gå tilbake til hovedmeny. Knappen SCROLL - Bla i menyliste eller avbryt. OBDII-hankontakt Kobles til OBDIIkontakten på bilen. sikkerhetsinstruksjoner For å hindre ulykker med alvorlig personskade og skader på bil eller testutstyr, følg sikkerhetsinstruksjonene nedenfor. Når motoren er i gang, dannes det eksos som inneholder karbonmonoksid. Sørg for god ventilasjon. Pust aldri inn eksos. Drivstoffdamper er svært brannfarlige. Hindre gnistdannelse, åpen ild og røyking i nærheten av bilen. Når motoren er i gang, er det mange deler som snurrer rundt med høy hastighet, f.eks. vifteremmen. Hold alltid en sikker avstand til slike deler. 10 Ha ikke på løstsittende klær eller smykker ved arbeid med motoren. Løstsittende klær kan sette seg fast i bevegelige deler. Smykker kan bli strømførende og gi brannskader. Pass på at håndbremsen er satt på før motoren startes for test og feilsøking. Har bilen automatgir, sett den i posisjon P. Bil med manuelt gir settes i fri. Blokker alltid drivhjulene, slik at bilen ikke kan begynne å rulle. Gå aldri fra bilen uten tilsyn. Deler av motoren blir svært varme når motoren er i gang. Berør aldri varme motordeler.

11 Legg aldri verktøy på bilbatteriet. Dette kan forårsake kortslutning som kan skade deg selv, verktøyet eller batteriet. Unngå kontakt med høyspenningsdelene (coil, strømfordelerlokk, tennkabler og tennplugger) når motoren er i gang. Slå alltid av tenningen før feilkodeleseren tilkobles. Sørg for at det er en brannslukker tilgjengelig under arbeidet. Forsiktig: En del biler er utstyrt med kollisjonspute. Iaktta forsiktighetstiltakene i bilens servicehåndbok ved arbeid i nærheten av komponenter og kabler til kollisjonsputen. Dersom instruksjonene ikke iakttas, kan kollisjonsputen løses ut og forårsake personskade. Kollisjonsputen kan løses ut flere minutter etter at tenningen er slått av eller bilbatteriet er frakoblet, fordi den har en spesiell modul for reservespenning. Iaktta alltid produsentens forsiktighetstiltak og serviceprosedyrer. installasjon Lokaliser OBDII-kontakten i bilen. Den er ofte plassert under dashbordet til høyre eller venstre for rattet. Monter OBDII-måleren på et egnet sted. IKKE OVER EN AIRBAG! Koble kabelen til OBDII-måleren. Start bilen eller sett tenningen i 11 posisjon ON. Koble kabelen til OBDII-kontakten i bilen. OBDII-måleren startes automatisk. lese diagnostiske feilkoder Når en kontrollenhet gjenkjenner og identifiserer et problem, lagres en diagnostisk feilkode i databoksen. Disse feilkodene hjelper brukeren å finne årsaken til problemet. Tolke diagnostiske feilkoder Det første tegnet i feilkoden identifiserer i hvilket hovedsystem feilen har oppstått (drivlinje, karosseri, chassis eller nettverk). Det andre tegnet identifiserer kodetype, generisk eller produsentspesifikk. Det tredje tegnet identifiserer systemet der problemet har oppstått. Det fjerde og femte tegnet identifiserer hvilken del av systemet som ikke fungerer. Eksempel på tolking av feilkoder P Bx=Karosseri Cx=Chassis Px=Drivlinje Ux=Bilens nettverk X=1, 2 eller 3 Identifiserer systemet der problemet har oppstått. Identifiserer hvilken del av systemet som ikke fungerer.

12 Eksempel P0101 Problem med luftkjølingen Koder for drivlinje P0xxx Generisk (SAE) P1xxx Produsentspesifikk P2xxx Generisk (SAE) P30xx P33xx Produsentspesifikk P34xx P39xx Generisk (SAE) Koder for chassis C0xxx Generisk (SAE) C1xxx Produsentspesifikk C2xxx Produsentspesifikk C3xxx Generisk (SAE) Koder for karosseri B0xxx Generisk (SAE) B1xxx Produsentspesifikk B2xxx Produsentspesifikk B3xxx Generisk (SAE) Koder for nettverkskommunikasjon U0xxx Generisk (SAE) U1xxx Produsentspesifikk U2xxx Produsentspesifikk U3xxx Generisk (SAE) Kjøretøyspesifikke systemer 1. Drivstoff- og luftmåling 2. Drivstoff- og luftmåling (kun feil i drivstoffinnsprøyting) 3. Tenningssystem eller feiltenning 4. Ekstra eksoskontrollsystem 5. Bilens hastighetskontroll og tomgangskjøring 6. Databoksens utgangskretser 7. Transmisjon 8. Transmisjon 12 Bruke Feilkodeleseren Se til at alle mekaniske problemer som lavt oljenivå, skadede slanger, kabler og elektriske tilkoblinger er utbedret før feilkodeleseren kobles til og brukes på bilen. Denne typen feil kan generere feilaktige diagnostiske feilkoder. Kontroller følgende før testen igangsettes: Kontroller nivået på motorolje, olje til servostyring, transmisjons-/girolje, frostvæske og andre væsker. Kontroller at luftslangene er hele, og at luftfilteret er rent. Se til at tannremmen er hel og riktig strammet. Se til at tennpluggene er rengjort og i god stand. Kontroller også at tennkablene er hele og riktig tilkoblet. Se til at alle mekaniske forbindelser til motorsensorene (gassregulator, girposisjon) er godt tilkoblet. Se servicehåndbok for plassering. Kontroller at alle elektriske kabler er riktig tilkoblet og godt isolert. Kontroller alle gummislanger og stålrør (vakuum og drivstoff), slik at de ikke lekker, er tilstoppet eller skadet. Kontroller motorkompresjon og tenning. For informasjon om service- og reparasjonsprosedyrer, se bilens servicehåndbok. lese av Feilkoder 1. Slå av tenningen før testutstyret tilkobles. 2. Lokaliser OBDII-kontakten og koble til feilkodeleseren. 3. Nå vises C.A.N OBD2 i displayet.

13 4. Slå på tenningen uten å starte motoren. 5. Trykk ENTER. En oppstartsekvens av meldinger vises, og når denne er ferdig, vises OBD-protokollen for bilen. Dersom LINKING ERROR vises i displayet, slå av tenningen i ca. 10 minutter, og kontroller at OBDIIkontakten er ordentlig tilkoblet før tenningen slås på igjen. Gjenta fra trinn 5. Dersom LINKING ERROR fortsatt vises, har instrumentet problemer med å kommunisere med bilen. 1. Vent til hovedmenyen vises. 3. Trykk SCROLL for å lese feilkoden. Feilkoden vises på første rad, og totalt antall feilkoder vises på andre rad. Trykk på knappen SCROLL for å gå gjennom listen av feilkoder. Dersom koden er hvilende (pending), vises PD vises etter koden. 2. Trykk ENTER for å velge DTC i hovedmenyen. Dersom det ikke er funnet feilkoder, vises NO CODES [bild, menyruta från originalmanual] Dersom flere feilkoder er funnet, vises totalt antall koder samt den siste koden. Trykk på knappen SCROLL for å gå gjennom listen. Når den har vist den siste koden, begynner den om igjen fra begynnelsen. 4. Let opp den viste feilkoden i feilkodelisten for å lese forklaring. slette Feilkoder De diagnostiske feilkodene kan slettes fra bilens databoks med kodeleseren. Bruk funksjonen kun når bilen har blitt testet og reparert. 1. Velg 2. ERASE i hovedmenyen ved å trykke ENTER. 13

14 Dersom det ikke er kommunikasjon mellom kodeleseren og bilens databoks, se avsnittet Lese feilkoder. 2. Nå vises ERASE? YES NO i displayet. 3. Trykk SCROLL for å avbryte uten å slette, eller trykk ENTER for å slette aktuell feilkode. 4. Når feilkoden er slettet, vises ERASE DONE! Trykk ENTER for å gå tilbake til hovedmenyen. Art statuskontroll Statusfunksjonen brukes for å kontrollere status på lambdasonde-, katalysator- og eksosverdier. Følgende statusverdier kan vises: YES alle kontrollpunkter i bilen har gjennomført og godkjent systemstatus. Motorlampen lyser ikke. NO kontrollen av minst ett system har mislykkes, og motorlampen er tent. READY kontrollen for aktuelt system er gjennomført. Not RDY (not ready) - kontrollen for aktuelt system er ikke gjennomført. N/A Bilen støtter ikke dette systemet. - Ytterligere informasjon finnes i neste bilde. - Ytterligere informasjon finnes i forrige bilde. 1. Velg 3 I/M i hovedmenyen ved å trykke ENTER. 5. Dersom koden ikke har blitt slettet, vises ERASE FAIL!. Trykk ENTER for å gå tilbake til hovedmenyen. Hurtigkommando Dersom du trykker inn og holder SCROLL-knappen inntrykt i ca. 3 sekunder, slettes aktuell feilkode. 14 Dersom det ikke er kommunikasjon mellom kodeleseren og bilens databoks, se avsnittet Lese feilkoder. 2. Trykk på knappen SCROLL for å gå gjennom statuslisten for motorlampen og følgende kontrollpunkter: MISFIRE Feiltenning FUEL Drivstoffsystem CCM Komponenter EGR EGR O2S Lambdasonde AT Katalysator EVAP Drivstoffordunstingssystem

15 HO2S Lambdasondeforvarmning 2AIR Sekundært luftsystem HCM Katalysatoroppvarming A/C Luftkondisjonering 3. Trykk på ENTER for å gå tilbake til hovedmenyen. Vise Vin-nummer Funksjonen viser bilens identifiseringsnummer for bil produsert fra og med 2002 som støtter Mode Velg 4. VIN i hovedmenyen ved å trykke ENTER. 1. Velg 5. RESCAN i hovedmenyen ved å trykke ENTER. [bild, menyruta från originalmanual] Dersom det ikke er kommunikasjon mellom kodeleseren og bilens databoks, se avsnittet Lese feilkoder. 2. Trykk på ENTER eller SCROLL for å gå tilbake til hovedmenyen. Dersom det ikke er kommunikasjon mellom kodeleseren og bilens databoks, se avsnittet Lese feilkoder. 2. Trykk på SCROLL for å vise alle resterende tegn. VIN-nummeret er 17 tegn langt. Blinkende betyr at det finnes supplerende informasjon i neste bilde. Blinkende betyr at det finnes supplerende informasjon i forrige bilde. 3. Trykk ENTER for å gå tilbake til hovedmenyen. søk data Funksjonen søker etter aktuelle data som er lagret i ECM eller for å gjenopprette kommunikasjonen med bilen dersom den har blitt brutt. 15

16 Virhekoodien lukulaite Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. sisällysluettelo Johdanto Virhekoodien lukulaitteen osat Turvaohjeet Valmistelut ennen testaamista Tietolinkkiliitännän sijoittaminen Diagnosoitujen vikakoodien lukeminen Koodienlukulaitteen käyttäminen Virhekoodien lukeminen Virhekoodien poistaminen Tilan valvonta VIN-numeron näyttäminen Tietojen etsiminen Diagnosoidut vikakoodit (DTC) johdanto Kaikissa uudemmissa ajoneuvoissa on OBD-järjestelmä (on-board diagnosis). Vuosimalleissa käytetään OBDII-tekniikkaa ja vuosimallista 2002 alkaen EOBDtekniikkaa. Virhekoodien lukulaite on yhteensopiva useimpien OBDII- tai EOBD-tekniikalla varustettujen ajoneuvojen kanssa. Jos ajoneuvon ECU havaitsee ongelman tietoliikenteessä auton tunnistimien kanssa, ECU-yksikköön tallennetaan virhekoodi. Lisäksi moottorin elektroniikan merkkivalo syttyy. Virhekoodien lukulaite noutaa diagnosoidut virhekoodit yleensä kojetaulun alla sijaitsevasta OBDIIliitännästä. Virhekoodit helpottavat vian löytämistä ja korjaamista. Ota huomioon Diagnosoidut virhekoodit varoittavat koko järjestelmässä havaitusta ongelmasta tai oireesta mutta eivät yksittäisistä osista. Ajoneuvon ECU raportoi vain erilaisten tunnistimien havaitsemat viat. Tunnistimet voivat vaikuttaa viallisilta, vaikka ne ovat ehjiä. Syynä voi olla huono liitos, vioittunut johto tai oikosulku, jonka vuoksi tunnistin lähettää ohjausyksikköön virheellisiä tietoja yhden järjestelmän tunnistinvika, joka vaikuttaa toiseen järjestelmään. Tällöin ohjausrasiaan lähetetään virheellinen signaali. On suositeltavaa katsoa lisätietoja auton huolto-oppaasta, kun vikaa etsitään. Seuraava diagnosoinnin vaihe on virheellisiksi epäiltyjen järjestelmien testaaminen. Kun virhe on tunnistettu ja korjattu, virhekoodien lukulaitteen avulla voidaan nollata koodit ajoneuvon ohjausyksiköstä. Merkkivalo sammuu, kun virhekoodit on nollattu. 16

17 Virhekoodien Näyttö. Ohjeiden ja diagnosoitujen koodien näyttäminen ENTER-painike. Valikossa tehdyn valinnan vahvistaminen tai päävalikkoon palaaminen. SCROLL-painike Valikon selaaminen tai keskeyttäminen OBDII-urosliitin Yhdistetään ajoneuvon OBDII-liitäntään. lukulaitteen osat turvaohjeet Turvaohjeita on noudatettava vakavien henkilövahinkojen tai auton tai testausvälineen vaurioitumisen estämiseksi. Kun moottori käy, muodostuu häkää sisältävää pakokaasua. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä. Älä hengitä pakokaasua sisään. Polttoainehöyry syttyy erittäin helposti. Auton lähellä ei saa esiintyä kipinöintiä. Avotuli tai tupakointi on kielletty. Kun moottori käy, monet sen osat toimivat suurella nopeudella, kuten puhaltimen hihna. Jätä niihin turvallisuusetäisyys. 17 Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja käsitellessäsi moottoria. Löysät vaatteet voivat tarttua liikkuviin osiin. Korut voivat johtaa sähköä ja aiheuttaa palovammoja. Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, että käsijarru on kiristetty kunnolla. Jos autossa on automaattivaihteisto, aseta vaihteenvalitsin P-asentoon. Jos autossa on käsivaihteisto, aseta vaihde vapaalle. Estä vetopyörien liikkuminen, jotta auto pysyy paikallaan. Älä jätä autoa ilman valvontaa.

18 Tietyt moottorin osat voivat kuumentua voimakkaasti, kun moottori käy. Älä koske kuumiin osiin. Älä koskaan laske työkaluja auton akun päälle. Muutoin voi aiheutua oikosulku, jolloin voi aiheutua henkilövahinko. Lisäksi työkalu tai akku voi vaurioitua. Kun moottori käy, vältä koskemasta korkeajännitteisiin osiin, kuten sytytyspuoliin, virranjakajan kanteen, sytytyskaapeleihin tai sytytystulppiin. Katkaise aina sytytysvirta ennen virhekoodien lukulaitteen yhdistämistä. Varmista, että lähellä on palonsammutin. Varotoimet Tietyissä ajoneuvoissa on törmäystyynyt. Jos työskentelet törmäystyynyjen osien tai johtojen lähellä, ryhdy auton huolto-ohjekirjassa mainittuihin varotoimiin. Muutoin törmäystyyny voi laueta, jolloin voi aiheutua henkilövahinkoja. Törmäystyyny voi laueta useiden minuuttien kuluttua sytytysvirran katkaisemisesta tai akun irrottamisesta, sillä siinä on oma varavirtalähde. Noudata aina valmistajan turva- ja huolto-ohjeita. Art asentaminen Paikanna ajoneuvon OBDII-liitäntä. Se sijaitsee yleensä kojetaulun alla ohjauspyörän vasemmalla tai oikealla puolella. Kiinnitä OBDII-tietojen lukulaite sopivaan paikkaan. ÄLÄ KIINNITÄ SITÄ TURVATYYNYN PÄÄLLE! Yhdistä johto OBDII-lukulaitteeseen. Käynnistä ajoneuvo tai käännä virta-avain ON-asentoon. Yhdistä johto ajoneuvon OBDIIliitäntään. OBDII-lukulaite käynnistyy automaattisesti. diagnosoitujen vikakoodien lukeminen Kun ohjausyksikkö havaitsee ongelman ja tunnistaa sen, siihen tallennetaan diagnosoitu vikakoodi. Nämä vikakoodit auttavat löytämään ongelman syyn. Diagnosoitujen vikakoodien tulkitseminen Vikakoodin ensimmäinen merkki ilmaisee, missä järjestelmässä vika esiintyy (voimansiirto, kori, alusta tai verkko). Toinen merkki ilmaisee koodin tyypin: yleinen tai valmistajakohtainen. Kolmas merkki ilmaisee järjestelmän, jossa ongelma esiintyy. Neljäs ja viides merkki ilmaisevat, mikä järjestelmän osa ei toimi. 18

19 Esimerkki vikakoodien tulkitsemisesta P Bx = kori Cx = alusta Px = voimansiirto Ux = ajoneuvon verkko X = 1, 2 tai 3 Ilmaisee järjestelmän, jossa ongelma esiintyy. Ilmaisee, mikä järjestelmän osa ei toimi. Esimerkki P0101 ongelma ilman jäähdytyksessä Voimansiirron koodit P0xxx yleinen (SAE) P1xxx valmistajakohtainen P2xxx yleinen (SAE) P30xx P33xx valmistajakohtainen P34xx P39xx yleinen (SAE) Alustan koodit C0xxx yleinen (SAE) C1xxx valmistajakohtainen C2xxx valmistajakohtainen C3xxx yleinen (SAE) Rungon koodit B0xxx yleinen (SAE) B1xxx valmistajakohtainen B2xxx valmistajakohtainen B3xxx yleinen (SAE) Verkon tietoliikenteen koodit U0xxx yleinen (SAE) U1xxx valmistajakohtainen U2xxx valmistajakohtainen U3xxx yleinen (SAE) 19 Ajoneuvokohtainen järjestelmä 1. Polttoaineen ja ilman syöttö 2. Polttoaineen ja ilman syöttö (vika vain polttoaineenruiskutuksessa) 3. Sytytysjärjestelmä tai sytytysvirhe 4. Pakokaasujen valvonnan lisäjärjestelmä 5. Ajoneuvon nopeudenhallinta ja tyhjäkäynti 6. Ohjausyksikön lähtöpiirit 7. Voimansiirto 8. Voimansiirto Virhekoodien lukulaitteen käyttäminen Varmista ennen virhekoodien lukulaitteen yhdistämistä ajoneuvoon ja käyttämistä, että kaikki mekaaniset ongelmat, kuten vähäinen öljyn määrä sekä vaurioituneet letkut, johdot tai sähköliitännät on korjattu. Tällaiset viat voivat aiheuttaa virheellisiä diagnostiikkakoodeja. Tee seuraavat tarkistukset ennen testin aloittamista. Tarkista moottorin, ohjaustehostimen ja voimansiirron öljyn, jäähdytysnesteen ja muiden nesteiden määrät. Tarkista, että ilmaletkut ovat ehjät ja että ilmansuodatin on puhdas. Varmista, että hammashihnat ovat ehjiä ja että niiden kireys on oikea. Varmista, että sytytystulpat ovat puhtaat ja hyvässä kunnossa. Tarkista myös, että sytytyskaapelit ovat ehjät ja yhdistetty oikein. Varmista, että kaikki mekaaniset moottorin tunnistimien liitännät on yhdistetty oikein, kuten kaasun säädön ja vaihteenvalinnan tunnistimet. Lisätietoja niiden sijainnista on käyttöohjeessa. Tarkista, että kaikki sähköjohdot on yhdistetty oikein ja eristetty hyvin.

20 Tarkista, että mitkään kumiletkut tai teräsputket (tyhjiö ja polttoaine) eivät vuoda tai ole vaurioituneet. Tarkista moottorin ilmansyöttö ja sytytys. Lisätietoja on ajoneuvon huoltoohjeessa. Virhekoodien lukeminen 1. Katkaise sytytysvirta ennen testauslaitteen yhdistämistä. 2. Paikanna ajoneuvon OBDII-liitäntä. Yhdistä virhekoodien lukulaite siihen. 3. Näytössä näkyy nyt C.A.N OBD2. 4. Kytke sytytysvirta käynnistämättä moottoria. 5. Paina ENTER. Näkyviin tulee ilmoitus käynnistymisestä ja ajoneuvon OBD-protokolla. Jos näkyviin tulee LINK ERROR, katkaise sytytysvirta noin 10 minuutiksi ja tarkista, että OBDII-liitin on kunnolla yhdistetty. Kytke sytytysvirta uudelleen. Toista toimet vaiheesta 5. Jos LINK ERROR näkyy edelleen, laite ei pysty muodostamaan yhteyttä ajoneuvoon. 1. Odota, kunnes päävalikko tulee näkyviin. 2. Valitse päävalikosta DTC painamalla ENTER. Jos virhekoodeja ei tunnisteta, näkyviin tulee NO CODES Jos virhekoodeja on tunnistettu useita, niiden määrä ja uusin koodi näytetään. 3. Lue virhekoodi painamalla SCROLL. Virhekoodi näkyy ensimmäisellä rivillä. Virhekoodien kokonaismäärä näkyy toisella rivillä. Voit siirtyä virhekoodiluettelossa painamalla SCROLL. Jos koodi odottaa, näkyviin tulee PD. 20

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual FELKODSLÄSARE Denna manual innehåller

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VOLVO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Art CR-101 OBDII Biltema Nordic Services AB

Art CR-101 OBDII Biltema Nordic Services AB CR-101 OBDII felkodsläsare feilkodeleser virhekoodien lukulaite fejlkodelæser 1 CR-101 OBDII felkodsläsare Innehållsförteckning Introduktion Vad gör CR-101 kodläsare? Kodläsarens delar Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning. 1.Introduksjon. 2.Generell informasjon. 3.Produktinformasjon. 4.Brukerveiledning

Innhold. Brukerveiledning. 1.Introduksjon. 2.Generell informasjon. 3.Produktinformasjon. 4.Brukerveiledning CHECK Innhold 1.Introduksjon 1.1 Om OBD2 kodeleseren---------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.2 Forsiktighetsregler og advarsler-----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER OBD-II/EOBD+CAN SE OBS! Denna felkodsläsare läser och släcker endast felkoder lagrade i bilens motorstyrenhet på i princip alla bilar med

Detaljer

Art. IT018008 Brukerveiledning Digital OBD2 kodeleser

Art. IT018008 Brukerveiledning Digital OBD2 kodeleser Art. IT018008 Brukerveiledning Digital OBD2 kodeleser Brukerveiledning Innhold 1. Introduksjon 1.1 Om OBD2 kodeleseren 1.2 Forsiktighetsregler og advarsler 2. Generell informasjon 2.1 On-Board-diagnostikk

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER OBD-II/EOBD+CAN SE OBS! Denna felkodsläsare läser och släcker felkoder på i princip alla bilar med OBD-II eller EOBD + CAN, det vill säga

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER OBD-II/EOBD+CAN/NEW UDS SE OBS! Denna felkodsläsare läser och släcker felkoder på i princip alla bilar med OBD-II eller EOBD + CAN, det vill

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler

Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler Vattentemperaturmätare Specifikationer Mätområde: 40~150 C. Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

CAR.

CAR. CAR www.elektropartner.dk/no Hovedbilde i IDC5 Her velger du type kjøretøy for diagnosen. IDC5 kan du starte med en Software for siden å utvide til andre Softwarer som kan bestilles i Texa App. I Update

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

UNIVA as, Tromøyveien 26, N-4841 Arendal, Norway Phone: , web:

UNIVA as, Tromøyveien 26, N-4841 Arendal, Norway Phone: , web: Bruk av Steyr diagnose program for Steyr SE motorer 1. Koble til kabel 2201878-0 mellom motor og PC 2. Sett på tenning 3. Start EDT2 program via ikonet på skrivebord Følgende bildevisning under viser hvordan

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Lese/slette feilkoder (DTC) på feilsøking-meny (DTC, etc).

Lese/slette feilkoder (DTC) på feilsøking-meny (DTC, etc). Lese/slette feilkoder (DTC) Start DIAG+, klikk på på hovedmenyen, og på feilsøking-meny (DTC, etc). Følgende skjermbilde vil vises. Skjerm 1: Hvis det er en aktiv feil på EBS-anlegget vil denne stå med

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

DEFA Link. User Manual GPS Link. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje

DEFA Link. User Manual GPS Link. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje DEFA Link User Manual GPS Link Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje English 5 Norsk 15 Svenska 25 Dansk 35 Suomi 45 SECURITY English 5 SECURITY Device list Control panel Vehicle

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22

Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22 Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22 DK: 63 98 932 716 NO: 80 627 55 SE: 42 008 89 EAN: 5706445471454 Indhold Dansk

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR 46-389 1800 W 87 x 40 x 7 cm 46-387 650 W 45 x 40 x 7 cm 46-388 1200 W 66 x 40 x7 cm 46-390 750 W 78 x 24 x 10 cm 2011 Biltema Nordic Services AB SE ELEMENT BRUKSANVISNING

Detaljer

Etanolkamin BiopEis Etanolikamiina Ethanolkamin

Etanolkamin BiopEis Etanolikamiina Ethanolkamin 87-9103_manual.indd 2011-11-7, 15.07.53 Art. 87-9103 Etanolkamin BiopEis Etanolikamiina Ethanolkamin 2011 Biltema Nordic Services AB Etanolkamin Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Detaljer