FITS Utøver IKT-drift for skoleverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FITS Utøver IKT-drift for skoleverket"

Transkript

1 FITS Utøver IKT-drift for skoleverket Invitasjon til samarbeid Senter for IKT i utdanningen er på utkikk etter kursleverandører som kan tilby todagerskurset FITS Utøver til IKTpersonell i skolesektoren og barnehager. Vi ønsker å inngå leverandøravtaler med flere kursleverandører. Etter avtaleinngåelse vil leverandøren kunne selge egne kurs som de selv administrerer, men med tilbakemeldinger og en deltakerkontingent som skal til Senter for IKT i utdanningen og The FITS Foundation. Ta kontakt med oss på for mer informasjon og hvordan vi kan få på plass et samarbeid. Bakgrunn FITS Utøver er et todagers kurs i grunnleggende IKT-drift tilpasset skoleverket. Kurset er utviklet av The FITS Foundation i Storbritannia og oversatt og tilpasset norske forhold av Senter for IKT i utdanningen. Kursmaterialet er inspirert av ITIL, men er mer konkret i hvordan driftsprosesser presenteres og går lengre i forslag til implementering og verktøy/maler. Målgruppe for kurset Primærmålgruppen for kursdeltakere er: IKT-personell i alle kommuner og fylkeskommuner samt private skole- og barnehageeiere IKT-ansvarlige ved ca. 450 videregående skoler IKT-ansvarlige ved ca. 000 grunnskoler IKT-ansvarlige ved ca barnehager Andre mulige deltakere kan være lærere og elever i IKT-servicefag, lærlinger og andre interesserte. Organisering av kurset Kurset går over to dager, enten etter hverandre eller med noen dager i mellom, og inneholder både foredrag, diskusjonspunkter og gruppearbeid. Dag to avsluttes med en flervalgseksamen som resulterer i bestått/ikkebestått for deltakerne. Kursene kan både kjøres som bedriftsinterne kurs og åpne kurs for deltakere fra flere utdanningsinstitusjoner. Innhold i kurset FITS Utøver gjennomgår åtte driftsprosesser/-funksjoner Servicesenter Hendelsesstyring Problemstyring Endringsstyring Utgivelsesstyring Patchstyring Konfigurasjonsstyring Sikkerhetsstyring Programmet for kursdagene er vedlagt.

2 Tilgjengelig materiale Referansehåndbok (94 sider) Kurspresentasjon (100 sider) Eksempler og oppgaver Tilbakemeldingsskjema Eksamen (under utvikling) Websted for kursdeltakere og kursleverandører (under utvikling) o elektronisk kursmateriale o maler/verktøykasse o diskusjonsforum Organisering av FITS FITS-materialet eies og videreutvikles av The FITS Foundation i Storbritannia. Senter for IKT i utdanningen har gjennom avtaler med The FITS Foundation ekslusive rettigheter til å avholde FITSkurs i Norge. Vi vil også måtte stille krav til de personene som skal holde kursene, spesielt i forhold til kompetanse om ITIL og IKT-drift. Kursholdere vil måtte delta på et opplæringskurs for dette kurset og representanter fra Senter for IKT i utdanningen vil observere kursholderne i en kursgjennomføring for endelig godkjennelse. Vedlegg Program for kurset Nyhetssak fra pilotkursene Tilbakemeldinger fra pilotkursene Vi ønsker å benytte interesserte kursleverandører i markedet som våre samarbeidspartnere for å levere kursene til målgruppene. Kursleverandører som ønsker å tilby disse kursene må inngå en ikke-eksklusiv leverandøravtale med oss og oppfylle visse kriterier før de kan tilby kursene. Alle kursleverandører som har en leverandøravtale, samt oppfyller kravene, vil bli presentert på lik linje på webstedet for FITS samt andre plasser kursleverandører for FITS trekkes frem. Krav til kursleverandører Før inngåelse av leverandøravtale vil det stilles en del krav til kursleverandører for å kunne sikre et godt tilbud til kursdeltakerne. Det vil være krav i forhold til leverandørens organisatoriske, juridiske og økonomiske stilling.

3 FITS Utøver - dag 1 Program Tidspunkt Aktivitet 09:00 09:0 Ankomst og kaffe 09:0 10:00 Kursintroduksjon 10:00 10:0 Servicesenter 10:0 11:00 Hendelsesstyring 11:00 11:0 Kaffe 11:0 11:50 Problemstyring 11:50 1:0 Endringsstyring 1:0 1:00 Lunsj 1:00 1:40 Utgivelsesstyring 1:40 14:0 Patchstyring 14:0 14:40 Kaffe 14:40 15:0 Konfigurasjonsstyring 15:0 15:50 Sikkerhetsstyring 15:50 16:10 Avslutning Kveldsøving: Med dine egne ord; forklar hvorfor skoler bør bruke FITS definer rollen til servicesenteret definer rollen til hendelsesstyring beskriv forskjellen mellom en hendelse og et problem sett opp de to rollene innenfor sikkerhetsstyring som er annerledes enn roller i andre prosesser sett opp tre eksempler på rammeverk som er i vanlig bruk hva er de fire dimensjonene til konfigurasjonsstyring forklar de viktigste fordelene med problemstyring

4 FITS Utøver - dag Program Tidspunkt Aktivitet 09:00 09:0 Ankomst og kaffe 09:0 10:00 Gjennomgang av gårsdagen 10:00 10:0 Lesing av casestudie og foreløpige avgjørelser 10:0 11:00 Øving 1 og diskusjon av resultater 11:00 11:15 Kaffe 11:15 11:0 Øving og diskusjon av resultater 11:0 11:45 Øving og diskusjon av resultater 11:45 1:00 Øving 4 og diskusjon av resultater 1:00 1:0 Øving 5 og diskusjon av resultater 1:0 1:00 Prosjektplanlegging 1:00 1:45 Lunsj 1:45 14:0 Gjennomgang og spørsmål 15:00 16:0 Eksamen 16:0 17:00 Avslutning

5 Bedre IKT-drift med FITS iktsenteret.no Søk Kontakt oss Forside Prosjekter Ressurser Blogg Kaleido Om senteret English Bedre IKT-drift med FITS IKT-ansatte i Sør-Trøndelag fylkeskommune kurses i disse dager i FITS, et rammeverk for IKT-drift i skolesektoren. I løpet av to dager får deltakerne en innføring i sentrale driftsprosesser, og de utstyres med et felles begrepsapparat som kan brukes for å diskutere organisering av driftsaktiviteter i egen organisasjon. Mye tid til dialog og gruppearbeid gjør også at deltakerne under kurset får tid til å reflektere rundt driftssituasjonen på sin egen skole. Engasjerte deltakere fra Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune har omtrent 0 personer som jobber med drift på heltid eller deltid sentralt og ute på fylkets 5 videregående skoler. Mange av disse gjennomgår i løpet av mars og april kurset FITS Utøver. Lærdommen fra dette kurset vil komme godt med i fylkets pågående arbeid med etablering av en felles driftsløsning, hvor planen også er å innføre deler av ITIL (http://www.itilofficialsite.com/). To av tre grupper har nå gjennomført kurset, og tilbakemeldingene fra deltakerne er veldig gode. Også kursholderne Bjørn Klefstad og Knut Arne Strand fra Høgskolen i Sør-Trøndelag/Stiftelsen Tisip er godt fornøyde med gjennomføringen så langt, og trekker spesielt frem kursdeltakernes engasjement i gruppearbeidene som veldig positivt. Sluttbrukeren i fokus og mindre brannslukking Det overordnete målet med å innføre FITS er å levere IKT-tjenester til skolen på en god måte og som understøtter det skolen faktisk har behov for. Et klart sluttbrukerfokus er sentralt. I tillegg prøver rammeverket å vri IKT-driften til at mertid brukes på forebyggende arbeid, slik at det på sikt vil trengs mindre tid til brannslukking og kontinuerlig feilretting hos sluttbrukerne. IKT-senteret ønsker en spredning av kurset FITS-rammeverket ble opprinnelig utviklet av britiske Becta (http://en.wikipedia.org/wiki/becta) etter inspirasjon fra ITIL. FITS-rammeverket er imidlertid enklere og langt mer konkret, og er spesialtilpasset skolesektoren. Becta ble lagt ned høsten 010, men fagområdet FITS ble skilt ut før nedleggelsen og forvaltes i dag av The FITS Foundation (http://www.thefitsfoundation.org). Senter for IKT i utdanningen har oversatt og tilpasset rammeverket og tilhørende kursopplegg til norske forhold. Kursene som nå kjøres i Sør-Trøndelag fylkeskommune, er de første kursene av sitt slag i Norge, og de gjennomføres i tett samarbeid med Senter for IKT i utdanningen. Når kursene er gjennomført, evaluert og justert, ønsker IKT-senteret å spre kursene til flere av landets skoleeiere, skoler og barnehager. Høgskolen i Sør-Trøndelag/Stiftelsen Tisip har vært en sentral samarbeidspartner i oversettelsen og videreutviklingen av kurset, og fungerer som kursholder i pilotperioden. IKT-senteret er på utkikk etter flere kurspartnere for gjennomføring av ordinære kurs. Mer informasjon om FITS: (http://www.uninettabc.no/fits) (http://www.thefitsfoundation.org) 1 of

6 Notat Forfatter: Annette Grande, Senter for IKT i utdanningen Dato: Gjelder: Pilotkurs FITS Utøver Kortversjon av evalueringsnotat Pilotkurs FITS Utøver

7 1. Innledning Om notatet Dette notatet sammenfatter tilbakemeldinger fra TISIP og Sør-Trøndelag fylkeskommune på gjennomført pilot av kurset FITS Utøver. Senter for IKT i utdanningen har lagt inn noen tilføyelser, sammenfattet tilbakemeldingene og gjort en samlet evaluering. Kort om FITS Senter for IKT i utdanningen har et arbeid gående med å tilgjengeliggjøre et rammeverk for IKT-drift i skolen og et kursopplegg rundt dette. Rammeverket kalles FITS (Framework for ICT Technical Support), og ble i sin tid utarbeidet av britiske Becta med utgangspunkt i ITIL, et utbredt rammeverk for drift av IT-systemer basert på beste praksis. FITS beskriver i likhet med ITIL en rekke ulike prosesser en organisasjon kan jobbe med for å bedre sine driftsleveranser, men er mye mer konkret enn ITIL, og er spesielt tilpasset skolesektoren. Mer informasjon om FITS finnes på (informasjonen vil oppdateres og flyttes til over sommeren). Samarbeid med The FITS Foundation Senter for IKT i utdanningen har de siste årene jobbet med å tilgjengeliggjøre en norsk versjon av FITS. Høsten 009 ble ansvaret for FITS flyttet ut av Becta og et eget uavhengig organ ble opprettet, The FITS Foundation. Siden våren 010 har Senter for IKT i utdanningen samarbeidet med The FITS Foundation om å kunne tilby FITS-kurs i Norge etter samme modell som er tatt i bruk i Storbritannia det siste året. Mer informasjon om The FITS Foundation og om FITS generelt finner du på

8 Kursopplegg Senter for IKT i utdanningen satte sammen med TISIP i gang en prosess tidlig i 010 for å spesifisere kurs basert på FITS. I denne prosessen deltok også Sør-Trøndelag fylkeskommune. Da det ble kjent at The FITS Foundation allerede jobbet med et kursopplegg ble prosessen justert, og vi landet på å gjenbruke britenes modell. Denne består av to kurs som til sammen dekker hele FITS-rammeverket. Et -dagers kurs som omhandler de operative prosessene knyttet til daglig drift, og et -dagers kurs som omhandler de mer langsiktige prosessene. Begge kursene krever fysisk oppmøte i kurslokaler, kombinerer teorigjennomgang og praktiske oppgaver, og avsluttes med en flervalgseksamen. Pilotkurs Det første av de to kursene, FITS Utøver, er ferdig oversatt til norsk. For å få testet opplegget og de norske tilpasningene inngikk Senter for IKT i utdanningen våren 011 en avtale med TISIP og Sør-Trøndelag fylkeskommune om å kjøre en pilot av dette kurset. Kurset ble i løpet av mars og april kjørt tre ganger, med totalt 5 IT-ansatte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune som deltakere. I tillegg var to representanter fra Senter for IKT i utdanningen tilstede som observatører på store deler av de to første kursene, og Senter for IKT i utdanningen stilte også med en ordinær kursdeltaker på siste kurs. Kursene ble holdt av Bjørn Klefstad og Knut Arne Strand fra TISIP. Senter for IKT i utdanningen har stått for all kommunikasjon mot The FITS Foundation, og har koordinert piloten på overordnet nivå.. Tilbakemeldinger Tilbakemeldingsskjema Ved slutten av hvert kurs ble deltakerne bedt om å fylle ut et tilbakemeldingsskjema for å vurdere blant annet kursets innhold og organisering. Av totalt 6 ordinære kursdeltakere (5 fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og 1 fra Senter for IKT i utdanningen) ble det levert inn tilbakemeldingsskjema. Noen deltakere måtte gå litt tidligere på dag to og fikk ikke levert tilbakemeldingsskjema. Spørsmålene og detaljer om hvordan svarene fordelte seg finnes i vedlegg 1.

9 Innholdet i tilbakemeldingsskjemaene kan oppsummeres slik: Innhold Flertallet av deltakerne mener å ha et nokså høyt ekspertisenivå på teknisk støtte kurset har hjulpet til å forstå temaer innen teknisk støtte temaene som ble gjennomgått var relevante for deres behov innholdet passet deres kunnskapsnivå tempoet var passelig aktivitetene og oppgavene var relevante informasjonspakken inneholder nyttige dokumenter kursholderne var godt informert. Organisering Flertallet av deltakerne mener tidspunktet for kurset passet med deres arbeidsdag lengden av kurset var omtrent riktig organiseringen og informasjonen de fikk før kurset var grei organiseringen av selve kurset var god arrangementet var bra bevertningen var grei. Tilleggskommentarer Bra kurs. Mye nyttig å ta med tilbake. Bra å få satt ord på og å sortere alle elementene i et så viktig tema. Mye relevant stoff. Bedre enn forventet, positivt overrasket. Viktigheten av og nytten av kurset var bra. Litt dårlig tid på gruppeoppgavene (denne gikk igjen hos flere). Dag 1 ble litt tett. Mye stoff. Likte veldig godt gruppearbeid på dag. Passende tid for innholdet. Det finnes ingen gode tidspunkt for slike kurs, spesielt for de som er alene på IKT på sin skole.

10 FITS i egen organisasjon Mange oppga at de allerede har rutiner tilsvarende en del av FITS-prosessene på plass ved sin skole. Spesielt gjelder dette prosessen servicesenter, men også en del av de andre prosessene. Flere kommentarer gikk på at prosessene delvis er i bruk, og at de er i bruk på ulike nivå (for eksempel på et overordnet nivå). En del oppga flere prosesser det ville vært nyttig å se nærmere på, og at de hadde trengt hjelp med noen av disse. Kjennskap til FITS Kun et fåtall hadde hørt om FITS før kurset, og det var da enten på en IT-samling i fylket, fra kollegaer som hadde deltatt på kurs eller på Internett. Dette er som forventet, da FITS-kursene aldri tidligere har vært kjørt i Norge, og da materialet og kursopplegget så langt ikke har vært promotert. TISIP Tilbakemeldinger fra TISIP er innhentet gjennom et evalueringsmøte. Generelle tilbakemeldinger: Deltakerne var positive og engasjerte. Men så behov for og hang seg litt opp i verktøystøtte. Kursene fungerer fint som en modningsprosess. I alle de tre gruppene møtte kursholderne litt motstand i starten. Rammeverket virker stort, med mye rutiner og høye krav til dokumentasjon. Men denne motstanden ble i alle gruppene snudd i løpet av kurset. Størrelsen på de siste to gruppene fungerte godt. Anbefaler å ikke ha for små grupper, bør i alle fall være 10-1 deltakere, og 16 vil fungere bra (4 grupper à 4 i de praktiske oppgavene). Spiller ingen rolle om kurset kjøres to dager på rad eller om det legges inn en vanlig arbeidsdag mellom kursdagene. For kursholder fungerte det greit å gjennomgå alle prosesser første dag, med noe repetisjon og gruppeoppgaver andre dag.

11 Sør-Trøndelag fylkeskommune Tilbakemeldinger fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er innhentet gjennom tilbakemeldingsskjema utfylt av kursdeltakerne ved endt kurs (beskrevet tidligere i notatet), utdypende skriftlige tilbakemeldinger fra noen av kursdeltakerne, samt et evalueringsmøte. Generelle tilbakemeldinger: Kurset var en innertier! Kurset var innholdsrikt. Ga en god del tankevekkere på hvordan en kan legge opp til bedre kontroll og oversikt over problemer. Kurset og temaet er høyaktuelt og skal gi blant annet bedret oversikt over henvendelser og arbeidsmengde for IT-ansatte. Kursholderne og opplegget var godt og stoffet lærerikt. Nyttig kurs som gjør at vi får samme tenkeplattform på skolene. Kursinnholdet var greit og nyttig. Gode kursinstruktører. Viktig med folk som har erfaring fra området. Kurset er en måte å bli like på, noe som gjør det enklere å samarbeide. Det meste av det som gjennomgås har deltakerne vært borti tidligere, men det har manglet definerte rutiner. For å se nytteverdien av lærdommen fra kurset trengs noe sentralt. Betraktninger: Stor fordel å sende hele fylket på kurs. Det var frivillig for fylkets IT-ansatte på skolene å delta på kurset, og det var tilbakemeldingene fra de som deltok på første gruppe som ga fart i påmeldingene på de neste to. Tilbakemeldinger på at noen allerede har tatt i bruk lærdom fra kurset: Vi har på vår enhet kjørt en periode med FITS, kontaktpunkt og registreringer av alle henvendelser mv. Dette har vist seg å gi den effekt som kursholderne ga inntrykk av. Ulempen med dette systemet var at det ble svært mye administrasjon, spesielt når man tenker på antall ansatte ved avdelingen. Løsningen for oss ble derfor å benytte en begrenset modell. Dette gjør at vi får en bedret oversikt og kan se trender i brukerstøtten. Bruker man prinsippene og skreddersyr sitt eget FITS etter endt kurs vil man raskt se nytten av kurset.

12 Tilbakemeldinger med konkrete forslag: Oppfordring om å blande teori og praktiske oppgaver begge dager. Det ble veldig mye teori og PowerPoint første dag, og veldig mye praktiske oppgaver den andre dagen. Denne tilbakemeldingen gikk igjen fra flere. Noen av eksemplene blir litt for store for de minste skolene. Kursholderne kunne vært enda mer konkrete i en del eksempler og gått lenger i å anbefale hvordan ting kan gjøres. Dette forutsetter imidlertid et forarbeid i organisasjonen, og at dette spilles inn til kursholderne i forkant. Forslag om å også innarbeide engelske ekvivalenter av nøkkelbegreper fra ITIL, slik noen allerede kjenner og bruker de. Kan for eksempel sette engelske begreper i parantes bak de norske i overskrifter og lignende, evt å legge ved en enkel ordliste for nøkkelbegreper. Tilføyelser fra Senter for IKT i utdanningen Kommentarer: Deltakerne fikk ikke tatt flervalgseksamenen som i utgangspunktet skal inngå i disse kursene. Dette på grunn av at nødvendige avklaringer med The FITS Foundation rundt dette ikke var på plass. Kursholder mottok ingen tilbakemeldinger på innholdet i kursboken. Dette henger nok sammen med at deltakerne ikke fikk tatt eksamen, og nok derfor ikke ble tvunget til å bla og lese skikkelig i boken.. Samlet evaluering Med utgangspunkt i tilbakemeldingene beskrevet i foregående kapittel konkluderer vi med at gjennomførte pilot av kurset FITS Utøver i Sør-Trøndelag fylkeskommune har vært vellykket. Tilbakemeldingene fra kursdeltakere og kursholdere har vært svært positive, og alle involverte parter kan trygt anbefale kurset til andre. Senter for IKT i utdanningen vil ta med seg alle tilbakemeldinger oppsummert i dette notatet i videre arbeid med FITSkursene, og spesielt fokusere på tilbakemeldinger som inneholder konkrete forslag til justeringer av opplegget.

13 Vedlegg 1 I dette vedlegget finnes avkrysningsspørsmålene fra tilbakemeldingsskjemaene, samt en oversikt over hvordan svarene fordelte seg. Tallene i diagrammene angir antall svar for den enkelte verdi. Andre kommentarer fra tilbakemeldingsskjemaene er innarbeidet i kapittel. Hva er ditt nåværende nivå av ekspertise på teknisk støtte? (høy) 4 (lav) 19 Hvor mye føler du dette kurset har hjulpet deg til å forstå temaer innen teknisk støtte? (høy) 4 (lav) 0

14 Temaene som ble gått igjennom var relevante til mine behov 1 1 (enig) 0 4 (uenig) Innholdet var passende til mitt kunnskapsnivå 1 (enig) (uenig)

15 Tempoet var passelig 9 1 (enig) 1 4 (uenig) Aktivitetene og oppgavene var relevante 1 1 (enig) (uenig)

16 Informasjonspakken inneholder nyttige dokumenter (enig) (uenig) Læreren var godt informert (enig) 4 (uenig) 4

17 Tidspunktet for dette kurset passet med din arbeidsdag 6 1 (enig) 4 (uenig) 4 Lengden av dette kurset var omtrent riktig 1 1 (enig) (uenig)

18 Organiseringen og informasjonen du fikk før dette kurset var (bra) 4 (dårlig) 11 Organiseringen idag var (bra) 4 (dårlig) 5

19 Arrangementet var (bra) 4 (dårlig) 5 Bevertningen var (bra) 7 4 (dårlig) 8

20 Hvilke av FITS-prosessene (eller lignende) er allerede på plass ved din skole, og hvilke tror du ville være nyttig? Hvilken tror du at du trenger hjelp med? Vennligst marker alle som passer Lignende i bruk allerede Ville vært ny g Hadde trengt hjelp med 5 0

21 Hadde du hørt om FITS før dette kurset? 10 Ja Nei 0 Føler du deg sikker til å ta eksamen med bakgrunn i informasjon presentert på dette kurset? 4 Ja Nei 6

IKT- drift slik det burde være. Læring for framtiden, Oslo 23.10.2013 Annette Grande og Snorre Løvås

IKT- drift slik det burde være. Læring for framtiden, Oslo 23.10.2013 Annette Grande og Snorre Løvås IKT- drift slik det burde være Læring for framtiden, Oslo 23.10.2013 Annette Grande og Snorre Løvås Innhold Hva FITS er, og hva det ikke er Oversikt over rammeverket Gevinster med FITS Kursene og litt

Detaljer

IKT-drift slik det burde være

IKT-drift slik det burde være IKT-drift slik det burde være Vil du få til en bedre IT drift, men synes ITIL-kurs for hele avdelingen er dyrt? ekommune 2012, Trondheim 2012-09-24 Snorre Løvås @snorrelo Innhold Om Senter for IKT i utdanningen

Detaljer

Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009

Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009 1 Evaluering av kurs Varme Arbeider Analyse av egne innsamlede data gjennomført for v/ Monica Varan Prosjektinformasjon har selv gjennomført telefonintervju med deltakere på kurset Varme arbeider. Svarene

Detaljer

FITS Tilgjengelighets- og kapasitetsstyring

FITS Tilgjengelighets- og kapasitetsstyring FITS Tilgjengelighets- og kapasitetsstyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS tilgjengelighets- og kapasitetsstyring Innhold TKS 1 Introduksjon... 1 TKS 2 Oversikt...

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan 1. Innledning Hensikten med kurset Praktisk organisasjonsarbeid er at tillitsvalgte skal få kunnskap om betydningen tradisjonelt organisasjonsarbeid. Kurset skal også

Detaljer

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013 Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon Noroff Fagskole AS Juli 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Kristiansand, Bergen,

Detaljer

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 25 av 42 studenter deltok i evalueringen (dvs. 60 %) Forelesningene Forelesningene har vært bra. Fint at man kan følge med i kompendiet samtidig som

Detaljer

6. trinn lage spørsmål RLE og norsk

6. trinn lage spørsmål RLE og norsk 6. trinn lage spørsmål RLE og norsk Fyll inn: Hva? Hvem? Når? Hvordan? Hvorfor? 1 2 3 4 5 6 7 Skole: Lesestrategi: Trinn: 6. Fag: Varighet: (1 time, flere timer, en uke, flere uker..) Fremgangsmåte: Førlesing

Detaljer

Regional kursdag 27. november 2009

Regional kursdag 27. november 2009 Hva og hvorfor? Regional satsning på Kommunene i Indre og Midtre Namdal har sammen valgt som hovedtema for kursdagen 27. november. Som mange kjenner til, har det de siste årene vært stort fokus på elevvurderingens

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 15. 16. juni 2011 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Veiledning til mottaksansatte med fokus på returarbeid.

Veiledning til mottaksansatte med fokus på returarbeid. «Å arbeide med mennesker som søker og ønsker opphold, men mottar avslag - det er som å jobbe i en umulig labyrint, alle veier ser stengt ut.» Veiledning til mottaksansatte med fokus på returarbeid. Målgruppe;

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2011

Videreutdanning RFK Våren 2011 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2011 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modulen IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

GODT KOSTHOLD ER GOD OMSORG

GODT KOSTHOLD ER GOD OMSORG GODT KOSTHOLD ER GOD OMSORG Ernæringsprosjekt i tjenester for utviklingshemmede Prosjektansvarlige: Sonja Fjellstad, Henning Kristiansen og Cecilie Juul Oslo 23.mars 2015 Godt kosthold er god omsorg Prosjektet

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Rapport Kurs i belastningsmestring, KIB PIO våren 2015. Kursholdere: Kristin Randby Dahler og Nina Elisenberg

Rapport Kurs i belastningsmestring, KIB PIO våren 2015. Kursholdere: Kristin Randby Dahler og Nina Elisenberg Rapport Kurs i belastningsmestring, KIB PIO våren 2015. Kursholdere: Kristin Randby Dahler og Nina Elisenberg 1 I. Innholdsfortegnelse: I. Innholdsfortegnelse.s.2 II. KIB- kurs i belastningsmestring s.3

Detaljer

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012 IKT og bibliotek Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek Fylkeshuset 27.11.2012 Dagens plan Kl. 9.00 9.15 oppmøte og kaffe Kl. 09.15 10.15 teoretisk tilnærming til veiledning med fokus

Detaljer

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015 Kurs levert av Qualisoft første halvår 205 Priser første halvår 205 Påmelding: Mail: kurs@qualisoft.no Tlf: +47 5 87 00 00 Merk følgende: Ved for få antall påmeldte kan kurs avlyses inntil en uke før kursdato.

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

UTKAST Organisering Qm+

UTKAST Organisering Qm+ DILBERT-prosjektet UTKAST Organisering Qm+ NOTAT Utarbeidet av Bjørn Grønning, Dato 16.08.12 Dokumentversjon 0.5 Dette dokumentets formål Beskrive organisering av personellressurser til Qm+ systemet og

Detaljer

Rapport Kurs i belastningsmestring, KIB PIO høsten 2015.

Rapport Kurs i belastningsmestring, KIB PIO høsten 2015. Rapport Kurs i belastningsmestring, KIB PIO høsten 2015. Kursholdere: Kristin Randby Dahler, (co kursholder) & Nina Elisenberg, (hovedkursholder) 1 I. Innholdsfortegnelse: I. Innholdsfortegnelse...s.2

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Norsk Nettskole 2009/2010

Norsk Nettskole 2009/2010 ...når fleksibilitet betyr noe der du er Norsk Nettskole 2009/2010 For ansatte i skoler og barnehager Alle kurs og studier er nettbaserte Korte kurs: Digital kompetanse Det digitale klasserommet PedIT

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 28. 29. april 2010 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Evaluering Tøtte til Topps

Evaluering Tøtte til Topps Rapport Evaluering Tøtte til Topps Maria Almli 2008 Innhold: Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Om undersøkelsen... 5 Om utvalg og tabeller... 5 Resultater... 6 Bakgrunnsdata... 6 Erfaringer fra Tøtte til Topps...

Detaljer

Trainingportal Competence Days Lage innhold selv. Ranja Tendal Project Director

Trainingportal Competence Days Lage innhold selv. Ranja Tendal Project Director Trainingportal Competence Days Lage innhold selv Ranja Tendal Project Director 1 Agenda Testverktøyet i Trainingportal Innleveringsoppgaver knyttet til kurs Spørreundersøkelser Tips til produksjon av PowerPoint-kurs

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

-hva har vi gjort i pilotåret? -hvorfor har vi gjort det slik? -hvilken effekt har det hatt?

-hva har vi gjort i pilotåret? -hvorfor har vi gjort det slik? -hvilken effekt har det hatt? SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING I PRAKSIS NÅR LÆRERE SKAL LÆRE -hva har vi gjort i pilotåret? -hvorfor har vi gjort det slik? -hvilken effekt har det hatt? Ca. 6600 innbyggere Nordligste kommunen på Helgeland

Detaljer

Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole. Skoleåret 2011/2012

Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole. Skoleåret 2011/2012 Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole Skoleåret 2011/2012 Om kurset Gjennom samarbeidsprosjektet LENSA har Midtre Gauldal kommune i samarbeid med Midtre Gauldal skogeierlag, Støren ungdomsskole og

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: SLS Astrid Lindgren Trinn: 6. klasse Tidsramme: Fire uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Hvordan gjennomføre et tilbakemeldingsmøte i egen enhet? Kontakt informasjon tlf: 40 00 58 96 sensus@sensus.no www.sensus.no

Hvordan gjennomføre et tilbakemeldingsmøte i egen enhet? Kontakt informasjon tlf: 40 00 58 96 sensus@sensus.no www.sensus.no Hvordan gjennomføre et tilbakemeldingsmøte i egen enhet? Hensikt med å bruke en medarbeiderundersøkelse? Tilføre ledere og medarbeidere kompetanse på det å forstå faktorer i arbeidet som bidrar til trivsel,

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Fokus: EUs programmer på helse- og sosialområdet Dato: 23. 24. september 2009 Sted: KS Møtesenter, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine

Detaljer

Del 3 Vurdering av læringsprestasjoner. Denne delen klarlegger kriterier som er knyttet til læringsprestasjoner og tilbakemelding til deltakere.

Del 3 Vurdering av læringsprestasjoner. Denne delen klarlegger kriterier som er knyttet til læringsprestasjoner og tilbakemelding til deltakere. 1 2 Beskrivelse av evalueringsskjemaet Dette evalueringsskjemaet består av et spørreskjema i fire deler og et område for generell informasjon om kurstilbyder. Hver av de fire delene skal måle effektiviteten

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 1 Innhold 1. Bakgrunn, målsetting...3 1.1 Bakgrunn.3 1.2 Målsetting....3 2. Forankring, ansvar.3 2.1 Forankring....3 2.2

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter

Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter Unike deg er et program om psykisk helse. Psykisk helse handler om tankene og følelsene våre, og evnen til å mestre dagliglivets utfordringer.

Detaljer

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna. "Det er en bølge i Skandinavia nå, som handler om at vi kvinner er trette av å være at være effektivitetsmaskiner og

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Evaluering / rapportering 1. Våler kommune - Våler/Svinndal Frivilligsentral 2. Navn på prosjektet Dagens Rett 3. Prosjektansvarlig Daglig leder Karen

Detaljer

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Innholder: Side 2 Program 2011/12 (forskjellige kategorier produksjoner og hvordan de tildeles skolene) Side 3 - Turnéplaner /

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

OBS! Man kan skrive på norsk!

OBS! Man kan skrive på norsk! 1 OBS! Man kan skrive på norsk! 2 Eksempel hentet fra en søknad som fikk støtte etter søknadsrunden våren 2014. Teksten som er uthevet viser eksempler på hvordan søknaden er relevant både for skolens egne

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Innhold. Mine roller innen LMS? Kreativ bruk av LMS Fra fagforum i Nettverksuniversitetet til prosjekt i Norgesuniversitetet. www.hint.no. www.hint.

Innhold. Mine roller innen LMS? Kreativ bruk av LMS Fra fagforum i Nettverksuniversitetet til prosjekt i Norgesuniversitetet. www.hint.no. www.hint. Mine roller innen LMS? Kreativ bruk av LMS Fra fagforum i Nettverksuniversitetet til prosjekt i Norgesuniversitetet NVU-konferansen 14.3.07 Ved Hugo Nordseth Førstelektor Bruker/lærerrolle i Fronter og

Detaljer

Jorunn Randgaard KURSPAKKER 2015. Oslo, 12.01.15

Jorunn Randgaard KURSPAKKER 2015. Oslo, 12.01.15 Oslo, 12.01.15 KURSPAKKER 2015 Fotterapeutforbundet tilbyr kretsene kurspakker. Det skal til enhver tid ligge 3 kurs tilgjengelig i kurspakken. Hensikten med kurspakkene er å gjøre det enklere å arrangere

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

INVITASJON TIL Todagers kurs i renholdsledelse

INVITASJON TIL Todagers kurs i renholdsledelse INVITASJON TIL Todagers kurs i renholdsledelse God renholdsledelse betyr å jobbe og lede smartere. I fremtiden vil nytt og forbedret utstyr og bedre produkter modernisere renholdet, men det menneskelige

Detaljer

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 vi håper noe av de e faller i smak hos dere. vi ønsker å være en ppt som tilbyr kompetanseheving utover den vanlige dri en, og ser

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer