Organ for Samfunnsviternes fagforening Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten"

Transkript

1 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten

2 Sumaren er her. Snart. Vi kryssar fingrane, håper på varme dagar og venter på svale kveldar, grillukt og kald øl. I tillegg vil mange av oss "solsafe". Konkret tyder det at vi surfar rundt på internettet og kjøper oss garantert sol ved sydlegare breiddegrader. Hellas, Spania eller Gunn Kvalsvik, redaktør kanskje Italia? Eller kanskje skulle vi velje Portugal eller det "nye" spanande Kroatia i år? Det er rolig der nede har vi lese, dessutan er det ikkje øydelagt av turisme ennå. Tidlegare i vår: - Skal eg velje ei fake-prada eller ei kva med denne Channelveska, spør ei venninne medan ho prøveviser ei av veskene over skuldra. - Prøv den andre trur den er meir brukandes til stilen din, seier eg. Ivrig interesserte vurderer vi veskene som er spreidde over eit laken på gata utanfor Vatikanstaten i Roma. Tre venninner på byferie. Lett fnisande etter kald kvitvin, vårsolglede og mysande med nye solbriller. Veskeseljaren, som har fortalt oss at han er frå Bangladesh, er uttålmodig. Blikket flakkar og han ser seg skremd til høgre og venstre. - Det er ikkje så lett, men eg trur det må verte denne, konkluderer veskevenninna, og spør meg om eg kan prute for henne. Brått bøyer mannen seg, grip fatt i endane på lakenet veskene ligg på, surrar saman og legg på sprang. Opptekne som vi er av veskevalet og kva pris vi skal byrje på i prutinga, forstår vi ikkje heilt kva som skjer før to politimenn med hjelm og bevepna med køller, raser forbi oss på det smale fortauget. Målet er vår veskemann. Mannen er dessverre litt for sein og ei av køllene slår mot ryggtavla hans. I rein panikk tek han den kvite veskelakensekken på ryggen, styrer i retning mot den trafikkerte gata og sekunder seinare vert han påkøyrd av ein bil. Igjen på fortauet står vi. Tre sjokkerte venninner. Ei med ei ubetalt Pradaveske over skudra. Lyden av hylande bilbremser og ein menneskekropp som vert treffen av metall, går rett i magen. Så fyljer ein ulelyd som får magen til å vri seg. Fysisk ser vi at beinet hans ligg i ei merkeleg stilling, men ulelyden som kjem frå mannen på gata er ikkje frå smertene. Det er ein annleis lyd. Lyden kjem frå ein stad lenger nede i magen. Den fortel oss om eit menneske som i denne augneblunken får skaka opp livet sitt, om ein illegal innvandrar som ikkje er ynskja, som har fått forsegla si skjebnen og vert sendt heim til fattigdomen. Tilbake til ferieplanane. Det vert Spania. Litt kjedelig, men garantert sol. Prisen var overkomelig. Innreisetillating? Visum? Nei, det treng ein sjølvsagt ikkje. Eit lite sekund stoppar tankane på bangladesharen i Roma, men vert fort overskugga av tanken på val av solfaktorar til borna og spørsmålet om avstanden til næraste sandrike strand. God sumar! Samfunnsviteren er et organ for Samfunnsviternes fagforening Redaktør: Gunn Kvalsvik Redaksjonsråd: Gunn Kvalsvik, Kjersti Morvik, Odd Jenvin og Silje Opheim. Grafisk utforming: Gunn Kvalsvik Opplag: 5700 Ansvarlig utgiver: Samfunnsviternes fagforening. Trykk: Kampen Grafiske Utgave - materiellfrist - distribusjon 02/06-22.mai - uke 23 (juni) 03/ august - uke 36 (september) 04/06-13 november - uke 48 (desember) Annonseformat og priser: Format - Pris (farger/sort-hvitt) 1/1 side: (260 x 180 mm) 6500,-/5000,- 1/2 side: (130 x 180 mm) 4500,-/3000,- 1/4 side: (130 x 90 mm) 3500,-/2500,- Henvendelser om annonsering og Samfunnsviteren for øvrig rettes sekretariatet, tlf / Samfunnsviterne på nett:www.samfunnsviterne.no

3 innhold les H VEM BESTEM- MER OVER HVEM MAKTKAMPEN! side 5 Veien til rikdom går gjennom risikovilje, pågangsmot og kreativitet, mener Norges rikeste. Utdannelse har de klart seg uten, kunne vi lese i Dagens Næringsliv 12. april i år. Hva skal vi da med en så høyt utdannet offentlig forvaltning som det vi har i Norge? side 8 UDI må bli en mer åpen organisasjon hvor faglighet tas på alvor, sier UDI s hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne, Marianne Ecker. Hun forteller om en prosess som utfordrer den tradisjonelle tillitsvalgtrollen. Som i UD har UDI opplevd at en sterk kritikk mot etatens arbeid også har ført til oppmerksomhet mot en dårlig arbeidskultur. side 11 - Politikerne har ikke tatt inn over seg at de har delegert mye ansvar ut til mer selvstendige forvaltningsorganer. De tar fremdeles ansvar for enkeltsaker de ikke lengre skal ha ansvar for, sier jusprofessor Eivind Smith. K EISEREN S NYE KLÆR? side 14 Er du i tvil om hva New Public Management (NPM) betyr? Det høres både fint og progressivt ut og er du ansatt i offentlig sektor har du helt sikkert kjent det på kroppen. Oversatt til norsk betyr NPM ny offentlig styring. I praksis betyr det omorganisering og omstilling. Bent Sofus Tranøy hevder at NPM er en del av markedsfundamentalismen som rir landet. side 16 Samfunnsviternes fagforening er en fagforening som har holdt det gående noen år. Dette merkes ved at vi har medlemmer som har vært aktive og sittet i sentrale verv i mange år. En av de som etter lang og tro tjeneste takker for seg er Rune Jenssen, fylkesleder i Hordaland. side 18 Våren i Frankrike har vært preget av et langvarig og stormfullt oppgjør mellom statsminister Dominique de Villepin og en hærskare av demonstrerende og streikende franskmenn. STREIK side 20 Det forhandles, mekles og streikes, og for de fleste av partene i arbeidslivet er dette ensbetydende med vår. Fra slutten av mars måned har alle de store brisket seg i pressens kanaler og manet frem at det i år er på tide at det blir vår vår.

4 styret Akademikerne i statssektoren er i streik! I skrivende stund streiker politijurister og veterinærer i Mattilsynet, men også Samfunnsvitere kan på kort varsel bli tatt ut dersom streiken opptrappes. Akademikernes hovedkrav i dette oppgjøret er å redusere lønnsforskjellen mellom statlig og privat sektor som nå er på kroner. Tilbudet fra staten var ikke tilstrekkelig. Verken i forhold til økonomi eller når det gjelder innretningen på fordelingen av midlene. Forhandlingsklimaet har ikke blitt bedre av at regjeringen kom med et nytt tilbud til partene, etter at Riksmeglingsmannen la fram sin skisse til løsning og Akademikerne var gått ut i streik. Dette undergraver Riksmeglingsmannens rolle. Når avsluttes forhandlingene egentlig dersom nye tilbud kan legges på bordet også etter at forhandlingene er avsluttet og Riksmeglingsmannen har presentert sitt forslag til løsning? Streiken innebærer at all samhandling mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver i alle statlige virksomheter har opphørt. Dette gjelder også i virksomheter som ikke er tatt ut i streik. For sammenslåingen av Aetat og Trygdeetaten kan streiken få betydelige konsekvenser. Det er en rekke saker som skal behandles i NAV-interim sitt medbestemmelsesapparat og som nå må utsettes på grunn av at Akademikerne er i streik. Dette kan få følger for tidsplanen som er lagt opp fram mot den formelle etableringen av NAV den 1. juli Odd Jenvin leder Samfunnsviternes tillitsvalgte i de to etatene spiller en viktig rolle i arbeidet med å legge til rette for en mest mulig trygg og forutsigbar omstillingsprosess for de over 700 medlemmene av Samfunnsviternes fagforening som er berørt av NAV-reformen. Samfunnsvitere i Arbeidsdirektoratet og i Rikstrygdeverket er blant de aller første som vil få merke denne reformen på kroppen. Fra 1. juli vil disse være ansatt i det nye NAV-direktoratet, og de aller fleste av dem vil samtidig få nytt fysisk arbeidssted. En viktig milepæl for NAV-reformen vil være etableringen av NAV-pilotkontorer i kommunene. 23 kommuner og to bydeler i Oslo er plukket ut som piloter. Disse skal være i funksjon allerede fra oktober Det er antakeligvis her de største endringene som følge av NAV-reformen kommer. Aetat, Trygd og de kommunale sosialtjenestene skal etablere et samlet virkemiddelapparat som skal bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet. I hvilken grad NAV-reformen blir en suksess vil være avhengig av hvordan de lokale NAV-kontorene klarer å integrere dagens tjenester og videreutvikle et målrettet og helhetlig tilbud til den enkelte bruker. For Samfunnsviternes fagforening er det svært bekymringsfullt at det er satt svært lite fokus på at NAVkontorene vil omfatte både statlige og kommunalt ansatte. NAV-reformen forutsetter en felles førstelinje hvor ansatte fra den statlige NAV-etaten og de kommunale sosialtjenestene jobber sammen om å utforme et brukerorientert tjenestetilbud. Kommunale og statlige ansatte skal jobbe side om side, og ha de samme oppgaver og ansvar under en felles faglig og administrativ ledelse. Men vil tilhøre ulike tariffområder, med ulike stillingsstrukturer, sosiale rettigheter, lønnsnivå og lønnsdannelse. Det vil dessuten være ulike ordninger for medbestemmelse. Samfunnsviternes fagforening har ikke mange medlemmer i dagens kommunale sosialtjenester, men for de det gjelder må man forvente ulikheter både når det gjelder lønnsnivå og mulighet til å påvirke egen arbeidsdag på grunn av ulike medbestemmelsesordninger. Det er for eksempel verdt å merke seg at når organisasjonene i den statlige NAV-etaten nå er i gang med å drøfte lønnspolitikk og forhandle personalreglement for de statlige ansatte, gjelder ikke dette uten videre de ansatte som kommer fra kommunal sektor. Slik det er lagt opp til pr. i dag, må hver enkelt kommune slutte seg til resultatene av disse forhandlingene. Gjør de det? Odd Jenvin: telefon , e-post: Arbeidsgiversiden har så langt vært svært lite villige til å ta tak i disse problemstillingene. Samfunnsviternes fagforening og Akademikerne har i en rekke sammenhenger påpekt disse utfordringene både overfor Kommunenes Sentralforbund, Arbeids- og Inkluderingsdepartementet og NAV-interim. Uten særlig respons. Det er uklart om det er evne eller vilje det skorter på, eller begge deler. Slik det ser ut nå vil man ved NAV-kontorene i alle landets kommuner måtte leve med to tariffavtaler, to medbestemmelsesordninger, to lønns- og stillingsstrukturer. Ansatte med samme oppgaver, ansvar og kompetanse vil kunne oppleve ubegrunnede lønnsforskjeller, ulik titler og stillingskoder, og ulike rettigheter bl.a. når det gjelder permisjon. Er dette et godt utgangspunkt for å utvikle en felles kultur og et godt arbeidsmiljø? Og hvilke konsekvenser vil dette ha for utformingen av et helhetlig tilbud til den enkelte bruker? Det blir ikke enkelt å lede NAV-kontorene. Situasjonen er på mange måter parallell til den man fikk etter sammenslåingen av SAS og Bråthens, hvor man fortsatt opererer med ulike lønns- og personalordninger og ikke har klart å bygge en samlet bedriftskultur. Konsekvensene av en slik utvikling vil være svært negative, både for de ansatte ved NAV-kontorene og ikke minst for den enkelte bruker. Det er all grunn til å frykte at en slik utvikling vil kunne sette målene for NAV-reformen i fare.

5 SKRÅTT BLIKK Av: Jan Erik Grindheim, Redaktør av Stat og Styring Stat og styring som etatsspesifikk profesjon? Veien til rikdom går gjennom risikovilje, pågangsmot og kreativitet, mener Norges rikeste. Utdannelse har de klart seg uten, kunne vi lese i Dagens Næringsliv 12. april i år. Hva skal vi da med en så høyt utdannet offentlig forvaltning som det vi har i Norge? Jan Erik Grindheim er ny redaktør for Universitetsforlagets tidsskrift Stat og Styring. Foto: Gunn Kvalsvik Norsk politikk har alltid vært preget av en sterk tro på folkelig representasjon og folkevett. Det som før i tiden ble kalt sunt bondevett. Det er derfor vi har en av verdens høyest utdannede offentlige forvaltninger, og en embetsmannsstand med nåværende og historisk makt langt utover det som er vanlig i land med lignende historie og forvaltningspolitisk utvikling. Historikeren Jens Arup Seip kalte det embetsmannsstaten det systemet som utviklet seg her i landet under unionen med Sverige, og som ble avløst av ettpartistaten under Arbeiderpartiets politiske dominans i etterkrigstidens Norge. I dag ser vi konturene av etatsstaten, en styringsmodell hvor politisk makt og administrativ myndighet preges av at stat og styring er blitt en profesjon med etatsspesifikke kodekser uten politisk overbygning. Konflikten mellom Utlendingsdirektoratet og overordnet departement som har versert i mediene de siste månedene er et ekstremt eksempel, men det illustrer på en brutal måte hva en profesjonalisert etatslogikk kan føre til i et forvaltningssystem uten politisk styring. Spesielt når tidligere statsråd i det overordnete departementet, Erna Solberg, i ettertid uttaler seg til NRK (27. mai 2006) om hvem som har gjort hva etter interne regler og normer for god statsskikk eller ikke, og nåværende minister Bjarne Håkon Hansen ikke tør å si klart og tydelig hvor skapet skulle ha stått. Et mindre ekstremt eksempel, som alle selvstendig

6 SKRÅTT BLIKK næringsdrivende hver mai måned får inngående kjennskap til, er Skattedirektorat, hvor det virker som om eksperter i fri dressur gjør sitt beste for å hindre at skatteyterne skal forstå hva de betaler i skatt, hvorfor og hvordan de gjør det, og hvilke muligheter de har til å planlegge sin fremtid som næringsdrivende. Det norske skattesystemet faller inn under den kategorien Organisasjonen for samarbeid og utvikling (OECD) i en pressemelding i 2003 kalte et udemokratisk skattesystem fordi det ikke er intuitivt forstålig for alle skattebetalerne, spesielt ikke selvstendig næringsdrivende. I et demok rati sk al utførelsen av offentlige forvaltningsoppgaver følge politiske prioriteringer og være forståelig og etterprøvbar for den alminnelige borger. Nå er heldigvis ikke Skattedirektoratets manglende evne til klarhet og konsistens noe generelt bilde på norsk forvaltning, som akkurat når det gjelder næringslivets del får utmerkede skussmål av selveste Verdensbanken. I rapporten Doing Business 2006 kommer alle de nordiske landene ut som rasjonelle og effektive når det gjelder offentlig forvaltning av rammebetingelsene for næringsutvikling; Norge sågar på topp blant de nordiske landene og nummer fem totalt. Men dette er et resultat av politiske prioriteringer og forvaltningsreformer som ikke de enkelte etatene selv har stått for. Hvordan kan vi sikre at den samme utviklingen kan skje i andre deler av den offentlige forvaltningen i Norge? I følge Christophe Demmke (2005) er det i dag like mange kategorier av offentlig ansatte som det er offentlige oppgaver, og som vi vet fra undersøkelser av offentlig ansattes selvoppfattelse blir de over tid mer opptatt av sine etatsspesifikke koblinger enn overordnede holdninger. Dette fører til at begrepet offentlig ansatt, civil servant, som Demmke kaller det, blir stadig vanskeligere å definere og derved kontrollere ut fra politiske prioriteringer. redd for å gjøre feil, er det umulig å få suksess. Men i følge styreformann og tidligere skipsmegler Ole-Jacob Libæk ser det ikke ut til at mer utdanning er veien å gå for å oppnå mer kreativitet og nytenkning i offentlig forvaltning. I Dagens Næringslivs artikkel sier han dette om det norske utdanningssystemet: Går man for lenge i de formelle læreinstitusjonene, mister man mye av kreativiteten. Jo mer du vet, jo reddere blir du. Nicolaisen og Libæk har utvilsomt noen gode poenger når det gjelder deres egne liv og karrierer, men også de og andre gründere ansetter høyt utdannede mennesker til å administrere sine forretninger og foretak. Forvaltning, om den er offentlig eller privat, handler i følge Max Weber om kompetanse, systematisering, skriftlig dokumentasjon, profesjonalisering, embetstroskap og regelkunnskap. Dette kan vi bare oppnå gjennom god utdannelse, men også opplæring i dannelse. Når forvaltningen fragmenteres i en etatsspesifikk logikk er det et resultat av at utdannelsesaspektet har fått forrang fremfor dannelsen. Som nybakt redaktør av Stat & Styring vil jeg styrke dannelsesaspektet i norsk offentlig forvaltning gjennom et stadig krav til offentlig ansatte om å sørge for etter- og videreutdanning. Men for at den enkelte skal kunne oppnå dette må vi også utvikle en forståelse for forvaltningskunnskap på tvers av etatsgrenser, embetshierarkier, forvaltning og politikk, hvor den enkelte byråkrat oppmuntres til risikovilje, pågangsmot og kreativitet. Det er bare slik vi kan skape en levedyktig og effektiv offentlig forvaltning som arbeider for folk flest og ikke bare for opprettholdelsen av egen etat. Litteratur Demmke, Christophe (2005): Are Civil Servants Different Because They Are Civil Servants? Maastricht: European Institute of Public Administration 2005/07 Dette har sin bakgrunn i den samme logikken som frisørgründer Inger Ellen Nicolaisen peker på i intervjuet med Dagens Næringsliv når hun forteller om sin tid på ungdomsskolen: Det lille æ va` der, så var det retting med rød penn og fokusering på feil. Hvis du er altfor

7 HALLO SAMFUNNSVITER Obligatorisk Tjenestepensjon OTP Samfunnsviterne har inngått avtale med Vital om foretagspensjon for de av våre få medlemmer som er selvstendig næringsdrivende. Det er Akademikerne som har fremforhandlet avtalen. Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar Loven innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Arbeidsgivere som allerede har pensjonsordning må sørge for at ordningen tilfredsstiller lovens minstekrav. Loven gjelder ikke arbeidsgivere som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlig eller kommunalt ansatte. Innføring av obligatorisk tjenestepensjon er et viktig bidrag i arbeidet for en trygg pensjon for alle, og vil sikre alderspensjonsopptjening i tillegg til folketrygden for de fleste arbeidstakere.loven krever at følgende bedrifter etablerer Obligatorisk Tjenestepensjon for sine ansatte: Bedrifter med minst 1 ansatt i minimum 75 % stilling, uten eierinteresser i virksomheten eller Bedrifter med minst 2 ansatte i 75 % stilling for hver, uavhengig om de har eierinteresser eller ikke i virksomheten eller Bedrifter med flere ansatte i 20 % stilling eller mer, og som til sammen utgjør minst 2 årsverk Ordningen skal ha virkning senest fra 1. juli 2006 Fristen til å opprette tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller minimumskravene er 31.desember 2006, men ordningen skal ha økonomisk virkning for de ansatte senest fra 1. juli Om obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgiver må ha enten en innskuddsbasert eller en ytelsesbasert pensjonsordning. Ytelsespensjon kjennetegnes av at pensjonen er definert som en fastsatt ytelse, ofte som en bestemt andel av medlemmets lønn ved pensjonsalder. Ved innskuddspensjon betaler arbeidsgiver inn et fastsatt årlig innskudd. Innskuddsbaserte ordninger kan tilbys av banker, livsforsikringssels kaper, pensjonskasser og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Ytelsesbaserte ordninger kan tilbys av livsforsikringsselskap og pensjonskasser. Arbeidsgiver skal hvert år betale innskudd til ordningen, slik at de ansatte tjener opp pensjonsrettigheter. Innskuddet må være minst 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) i en innskuddsbasert ordning. Tilsvarende krav gjelder for ytelsesbaserte ordninger. I tillegg til innskuddet skal pensjonsordningen også inneholde en forsikring som gir den ansatte pensjonsopptjening ved uførhet. Det er adgang til å holde arbeidstakere under 20 år og arbeidstakere med mindre enn 20 prosent stilling utenfor pensjonsordningen. Les mer på Navn: Anne-Cathrine Grambo Utdannelse: Sosiolog Jobber: Utdanningsetaten i Rikstrygdeverket enn så lenge. 1. juli i NAV. Aktuell som: Tillitsvalgt i Samunnsviterne - Hva er din faglige bakgrunn? - Sosiolog - Hvor jobber du? - Utredningsavdelingen i Rikstrygdeverket... enn så lenge. Fra 1. juli slås vi sammen med Aetat og blir til NAV, og foreløpig vet vi ikke helt hvor vi blir plassert alle sammen. - Beskriv din arbeidshverdag? - Jeg gir dagen en myk start med en kaffekopp mens jeg logger meg på og sjekker møtekalenderen og postkassa. Vanligvis bruker jeg mesteparten av dagen på å jobbe med undersøkelser, analyser og utredninger knyttet til de ordningene trygdeetaten forvalter, slik som IA-avtalen, sykepenger, uførepensjon, pensjoner, m.m. Nå om dagen går det imidlertid mye tid med på å være tillitsvalgt. Vi står midt oppe i en svær velferdsreform hvor Aetat, trygdeetat og kommunenes sosialtjenester skal slås sammen. Da skal det leses, menes og diskuteres mye, i tillegg til at man som tillitsvalgt skal ha døren åpen for medlemmer som ikke synes denne omstillingen går så greit. - Hvor lenge har du vært tillitsvalgt? - I litt over 3 år. - Hvorfor sa du ja til vervet som tillitsvalgt? - Tja, jeg ble vel lokket inn i det som de fleste tillitsvalgte. Når jeg først var plass ble jeg faktisk overrasket over hvor interessant og lærerikt det er å være tillitsvalgt. - Hva er dine viktigste oppgaver som tillitsvalgt? - De viktigste må vel være å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver, bl. a. gjennom de mulighetene som finnes for medbestemmelse på arbeidspassen, samt å være en god støttespiller og rådgiver for enkeltmedlemmene når de trenger det. - Er der mange samfunnsvitere der du jobber? - Det er mange samfunnsvitere av ymse slag her på huset. Samfunnsviternes fagforening har 40 medlemmer, og NTL har sikker minst like mange samfunnsvitere blant sine medlemmer. - Har du en sterk samfunnsviteridentitet? - Jeg har en sterk identitet som sosiolog. Vi sosiologer synes nå gjerne at vi er litt gjeve.

8

9 HVOR LIGGER MAKTA? politisk Makt og byråkratmakt UDI må bli en mer åpen organisasjon hvor faglighet tas på alvor, sier UDI s hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne, Marianne Ecker. Hun forteller om en prosess som utfordrer den tradisjonelle tillitsvalgtrollen. Som i UD har UDI opplevd at en sterk kritikk mot etatens arbeid også har ført til oppmerksomhet mot en dårlig arbeidskultur. Tekst: Kari-Anne Ulfsnes Illustrasjon: Hanne Stenli Det er - veldig spesielt å jobbe i UDI akkurat nå, sier hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne Marianne Ecker. Hun har tenkt seg litt om før hun svarer på spørsmålet om hvordan de ansatte har det i dagene etter at Graverkommisjonens første delrapport har eksplodert i mediene. Hun har vært tillitsvalgt i UDI i fem år og vært med på det meste av omstillinger. - Vi har blitt svært omstillingskompetente i UDI, sier hun med et smil. Det vil de trenge. Tøff tid for de ansatte i UDI Vi har blitt utsatt for en svært alvorlig kritikk. Noen omtaler det som det mest alvorlige som har skjedd i norsk forvaltningshistorie. Det er klart at det er det tøft å stå i. Samtidig er vi svært glade for at det ble satt i gang en granskning, og at kommisjonen har gitt så klart uttrykk for at saksbehandlere og mellomledere ikke har noe ansvar, men at det hele og fulle ansvar ligger hos ledelsen. Det vi er opptatt av nå er hvordan UDI kan gjenopprette sin tillit og hvordan vi kan bidra til å utvikle organisasjonen i en riktig retning, sier Ecker. Hva tenker dere på, mer konkret? For det første må UDI bli en mer åpen og transparent organisasjon. For det andre trenger de ansatte tryggere rammer om sin arbeidshverdag. For det tredje må faglighet tas på alvor. Vi må ha sikkerhet for at ledelsen tar faglige innspill alvorlig og at faglighet ligger til grunn for vurderinger og beslutninger. Vi må vite at eventuelle innspill og innvendinger ikke stanses før de når den som skal ta overordnede beslutninger. UDI må gjenopprette sin faglige integritet. Lojalitetskonflikt Det har blitt påpekt at når ansvaret for et arbeidsområde overføres fra politiske myndigheter til mer fristilte organer som skal forvalte sitt arbeidsområde gjennom et lovverk, kan det oppstå situasjoner hvor ansatte kommer i lojalitetskonflikt mellom sin ledelse og loven. Har ansatte i UDI opplevd et slikt krysspress i denne saken? Ja, flere gjorde det. Det ble også uttrykt at det var manglende samsvar mellom lov, forskrift og praksis. Rapporten viser at innvendingene stanset opp på avdelingsnivå. Har det vært tatt opp med ledelsen at de ansatte opplever at det ikke er rom for faglig diskusjon? Ja, mange ganger, men i en litt annen form. Fagforeningene har lenge vært kritiske til det veldige produksjonsfokuset. Vi har gang på gang påpekt ubalansen mellom kvantitet og kvalitet. At slike faglige og etiske dilemma kan oppstå har vi pekt på i brev til statsråden i forbindelse med denne saken. Graverutvalget har da også vurdert om saksbehandlerne hadde plikt til å

10 HVOR LIGGER MAKTA? varsle. Det kom frem til at de ansatte ikke hadde noen varslingsplikt utover de innspill de fremmet overfor ledelsen. I UDIs retningslinjer står det at ansatte bare kan nekte å utføre oppgaver gitt av overordnede om de kan defineres som «klart ulovlige». Dette var en formulering som vi tillitsvalgte ikke sluttet oss til, men som vi fant betenkelig. Som ansatt kan man bli stilt ansvarlig dersom man er med på å begå et lovbrudd både om det er «klart ulovlig» og «ulovlig». Nye utfordringer for tillitsvalgte Som tillitsvalgte er det ikke meningen at vi skal gå inn i de faglige diskusjonene. Det jeg håper vi nå kan bidra med er å være aktive pådrivere til at UDI får bedre rammer for intern kommunikasjon, slik at faglige vurderinger kan diskuteres åpent og reelt. Jeg tror også at vi som tillitsvalgte kan bli mer bevisste en type rolle som ligger nærmere de faglige vurderingene. Jeg tror de ansatte trenger oss som støttespillere og forsvarere av et mer åpent og medvirkende system, også i faglig sammenheng. Hva er fagforeningens rolle i en slik prosess? Opplever du at du har fått den støtten du trenger hos Samfunnsviternes fagforening? Nå har Samfunnsviterne og Juristene stått sammen i denne prosessen. Vi har benyttet oss av begge organisasjonenes sekretariater, som vi har vært mye i kontakt med underveis. Samfunnsviternes juridiske spesialrådgiver, Hans Christian Apenes, har også vært hos oss flere ganger. Jeg synes jeg har fått den oppfølging jeg har ønsket. Men det er som de sier på sekretariatet: Det er til syvende og sist vi selv som må gjøre jobben! Men, det er ikke til å underslå at dette har vært en tøff prosess, sier Ecker. Det er særlig Samfunnsviterne og Juristene som organiserer saksbehandlerne, som er de mest berørte i den første delen av granskningen. Akademikerne, som vi samlet kaller oss, gikk derfor ut på et tidligere tidspunkt enn NTL og Parat, de to andre organisasjonene. Det var et oppslag i media som gjorde at vi ikke lengre kunne tie. Topplederen gikk ut og la ansvaret over på saksbehandlere ved å referere til «intern kommunikasjonssvikt». Vi fant det uakseptabelt at ledelsen fraskrev seg ansvar på den måten, og skjøv det nedover i organisasjonen. tilgangs brutt mediebarrieren. Det har vært en mildt sagt stor pågang fra media i denne saken, og noe har vi måttet reservere oss mot. De utfordringene dere som tillitsvalgte skisserer når det gjelder UDIs arbeidskultur ligner på noen måter de som har blitt beskrevet i Utenriksdepartementet. Har dere vært i kontakt med de tillitsvalgte i UD underveis for å høre hvilke erfaringer de har gjort seg i en prosess hvor sterk kritikk mot etatens arbeid også avstedkom oppmerksomhet mot en uheldig internkultur? Nei, det har vi ikke vært. Men det bør vi tenke på! Uvant med frittalenhet Juristenes hovedtillitsvalgt i UDI Stein M. Wik gir i siste nummer av Juristkontakt uttrykk for svært kritiske synspunkter om direktoratet. Han forteller om lav takhøyde for faglige diskusjoner og manglende fokus på faglig kompetanse, uryddig praksisetablering, lite kommunikasjon mellom ulike enheter og fryktkultur. Stiller Samfunnsviterne seg bak denne beskrivelsen? Ja, det gjør vi, sier Ecker. Hun gjør et lite opphold. - I UDI er vi uvant med slik frittalenhet, fortsetter hun. - Jeg tenker at hvis vi mener noe med vårt ønske om at UDI skal bli en mer åpen organisasjon, da må vi som tillitsvalgte tørre å gå foran som eksempler, avslutter Marianne Ecker. Det er særlig Samfunnsviterne og Juristene som organiserer saksbehandlerne, som er de mest berørte i den første delen av granskningen, sier Marianne Ecker, som er hovedtillitsvalgt i UDI for Samfunnsviternes fagforening. Foto: Kari- Anne Ulfsnes. Nå når den første delrapporten foreligger står alle fire organisasjonene sammen. Vi har lang erfaring med et godt og nært samarbeid. Du kan si at det er en del ting vi har vært borti nå som vi ikke har vært forberedt på. Nå har vi 10

11 HVOR LIGGER MAKTA? Lovgivning er politikk - Politikerne har ikke tatt inn over seg at de har delegert mye ansvar ut til mer selvstendige forvaltningsorganer. De tar fremdeles ansvar for enkeltsaker de ikke lengre skal ha ansvar for, sier jusprofessor Eivind Smith. Det er grunn til å minne om at det er Stortinget som har vedtatt at UDI, som forvalter av lovverket knyttet til utlendingers adgang til Norge, skal ha større handlingsrom og selvstendighet i forhold til sitt departement enn det som ellers ville gjelde. Politikerne har gjennom lov skjermet mot politisk innflytelse på enkeltsaker på et politisk sensitivt område. Det sier professor i offentlig rett, Eivind Smith, ved Universitetet i Oslo. Av Kari-Anne Ulfsnes Fra politisk til lovbasert styring I de senere årene har norsk statsforvaltning hatt en utvikling hvor flere og flere saksområder forvaltes med større handlefrihet og selvstendighet i forhold til det ansvarlige departement. Det er flere grunner til denne utviklingen fra en hierarkisk styrt til en mer lovstyrt forvaltning, forteller Smith. - For det første er dette en måte å «skjerme» politikken på. Jo mer ansvar som tillegges statsrådene jo mer tid må de bruke på å forholde seg til enkeltsaker. Dette har vært veldig tydelig i utlendingsfeltet. Men det å gjøre forvaltningsorganer mer uavhengige er også en måte å skape troverdighet på. Man tenker seg at en lovbasert forvaltning sikrer en større grad av faglighet, likebehandling og rettsikkerhet. Derfor blir mye av diskusjonen rundt UDI-saken merkelig, sier Smith. Mange politikere ser ikke ut til å ta inn over seg at vi står overfor et systemskifte som de selv har vært med å vedta. I møte med enkeltsaker er norske politikere svært raske til å si at «dette må statsråden, eller dette må jeg som statsråd, gjøre noe med» selv i saker hvor myndigheten er delegert bort fra den politiske ledelsen. Heller ikke Graver-utvalgets første delrapport ser ut til å tillegge dette aspektet særlig vekt, synes Smith. Dette gjelder samtidig som det kan se ut til at ledelsen i UDI tok denne formelt uavhengige statusen ganske bokstavelig, fortsetter han. En hierarkisk forvaltningstradisjon - Hvorfor forsvinner dette perspektivet i debatten? - Vi må huske at i Norge har vi alltid hatt en hierarkisk ordnet, ministerstyrt tradisjon i statsforvaltningen. Dette følger også av grunnloven, som bestemmer at den utøvende makt er hos Kongen (i statsråd), altså Mange politikere ser ikke ut til å ta inn over seg at vi står overfor et systemskifte som de selv har vært med å vedta. Her representert ved Bjarne Håkon Hanssen. hos regjeringen. Vi er vant med å tenke at statsråden har instruksjonsmyndighet og kan gi ordre nedover i systemet. Det formelle utgangspunktet er altså at ansvaret ligger hos den politiske ledelsen. Dette ser vi i måten enkeltsaker blir debattert. - Nå er vi ikke ukjent med at noen forvaltningsområder har hatt en friere stilling i forhold til de politiske myndigheter. Sentralbanken er et godt eksempel. Men selv om enkeltavgjørelsene er unndratt direkte politisk styring, har statsrådene likevel ansvaret for at forvaltningsapparatet i deres sektor fungerer, har nok ressurser, er forsvarlig organisert osv. Derfor er det viktig å skille mellom det statsrådene er ansvarlige for og det de ikke, så lenge loven ikke blir endret, kan gjøres ansvarlige for fordi loven legger myndigheten til andre. - Statsråder stilles altså til ansvar og påtar seg ansvar for saker hvor Stortinget formelt sett har overført ansvaret til lovstyrte forvaltningsorganer? - Ja. Og dette må norske politikere ta mer inn over seg. For å forstå dette bedre kan vi sammenligne med Sverige, sier Smith. Han forteller at svenskene har en helt annen statsforvaltningstradisjon, hvor statsrådene har en begrenset instruksjonsmyndighet. Dette skaper også en helt annen debatt. Mens vi fokuserer på at statsråder skal ta ansvar, er det kritikk for innblanding fra statsrådene og «ministerstyre» som skaper overskrifter i svensk presse. - Den gamle modellen hvor statsråden har ansvar 11

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Dagsrevyen durar i bakgrunnen. Eg sit i godstolen og fyl halvvegs med. Skummer avisoverskrifter og annonser

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003 Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! 1 Gunn Kvalsvik, redaktør Ei vanleg reklameoverskrift i desse juletider er: Gåveidé til

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3-2008 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK August

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Tema: Sikkerhet og personvern

Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik SIKKERHET OG PERSONVERN Klokka ringer

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 MEDLEMSBLAD FOR PARAT EN ARBEIDSTAKER- ORGANISASJON I YS Parat Irene Beyer Trener sjøløver i Bergen side 8 Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 1 2013

Detaljer