Meløy søndre menighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meløy søndre menighet"

Transkript

1 Meløy søndre menighet

2 1 Innledning Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Menighet betyr fellesskap, en gruppe mennesker med felles tro og tilhørighet. I vår del av verden har det vært etterfølgere av Jesus i tusen år, og Meløy Søndre Frikirke har vært en del av mangfoldet siden Vi er 3 ulike geografiske forsamlinger pluss enkeltmennesker rundt i hele landet. Mottoet vårt er En levende menighet i vår bygd. Har vi formålet klart for oss? Hvordan kan vi definere om vi er levende? Bibelen snakker mye om å bære frukt. Det er vekst og modenhet innad blant de troende. Samtidig er veksten at nye mennesker tar imot Jesus og blir en del av menighetsfellesskapet. Et levende menighetsliv kommer naturlig ut av de manges levende trosliv. Jesus er det levende vann og Han sier: Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave (Åp. 21.6). Vi kan ikke bære frukt uten å ta til oss næring gjennom bibel, bønn og felleskap. Jesus inviterer oss til å drikke. Han vet at det er livsnødvendig, men tvinger oss ikke. Både fra naturen og i Guds Rike blir vi født inn i felleskap. Spedbarn blir lagt til brystet. Større barn blir kalt inn på kjøkkenet for å få det de trenger for å leve. Voksne har modent næringsvett og må legge opp måltidene selv. De blir etter hvert åndelige mødre og fedre som kan støtte og rettlede. En forutsetning for vekst er et personlig jordsmonn som stadig blir ryddet for stein og søppel. Høysangen 2 nevner de små revene som ødelegger vinmarkene. Løsningen er å leve i lyset, i frihet fra skyld og skam, der synd er bekjent og oppgjort. Oppskriften er klar: Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye (Jak.5.16) Modenhet er ikke og aldri å falle, men å bekjenne og reise seg. Vi søker Gud i sann omvendelse. Vi ber for hverandre til helbredelse for ånd, sjel og kropp. Levende menighetsliv krever litt av oss. For å vise godhet, for å gå ut i all verden og forkynne evangeliet må vi rett som det er ut av sofaen. Kallet til å tjene mennesker med våre gaver vil ofte utfordre komfortsonen vår. Vi møter mennesker med Jesu kjærlighet der de er, enten det er i kirkebenken eller på butikken. Et levende felleskap vil vokse både i og utenfor kirkelokalene. Det står at tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre Ham, (Luk.15.1). Peter ville leve radikalt og gå på vannet, men da måtte han ut av båten. Det gikk bra så lenge han hadde blikket festet på Jesus, og han fikk hjelp når troen sviktet. Vi kan kjenne på menneskefrykt, men når vi er lydige og går vil vi oppleve at kristenlivet blir spennende. Vi blir begeistret for hva Jesus gjør i og gjennom oss. Her kan vi hjelpe hverandre til også å ha et aktivt misjonsengasjement. Paulus formaner oss: Jag etter kjærligheten, søk ånds gavene med iver, særlig det å tale profetisk (1.kor.14.1) slik at de andre kan bli bygd opp. Her kan vi være mer frimodige. Vi har mange gaver i funksjon allerede, men det er også viktig at vi fortsetter å spørre hverandre: Hva liker du å holde på med? Hva er du god på? Gud demonstrerte sin kjærlighet ved at Jesus døde i vårt sted (Rom.5.8). Vi kan ofte være opptatt av å få mer av Gud, men spørsmålet er nok heller om hvor stor del Gud får av oss. Overgivelse til Jesus og Hans Ord preger hvordan vi omgås andre, bruker tid og penger. Vi er helt alminnelige mennesker som tjener en mektig Gud. Vi er felleskap av veldig forskjellige personligheter, som lever i Guds Nåde og Fred. Slik blir vi mer og mer lik Jesus. Det er det som gjør oss til en levende menighet. Eldsterådet Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 1

3 2 Statistikk Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Menigheten har ved årsskiftet 3 (3) eldste (herav en i pastorvikariat i 50%(20%)) og 12 (13) diakoner fordelt på ansvarsgruppene: Kirke og eiendom, Omsorg og Økonomi. Medlemsutvikling I 2014 ble 1 (2) barn døpt og 7(10) sto til konfirmasjon, hvorav 4 (4) fra annen menighet. 2 (hvorav 1 barn) er opptatt som medlem og 2 (2) er opptatt som medlem med stemmerett i En avgang på 5(8) i fullt medlemskap fordeler seg slik: 5(4) er døde. (Tall i parentes er Statistikk 2013) Antall tilhørende Frikirken Meløy Søndre menighet: Medlemskategori Pr Pr Medlem med stemmerett Medlemmer Barn Voksne Totalt antall medlemmer Følgende døde i 2014: Bjarne Amandus Kildal, Anna Kristine Johansen, Lillian Torrissen, Sigfred Torbjørn Pedersen, Asbjørn Kristian Nordgård, Magnus Hagbart Olai Angell, Hans Olaf Jonassen, Ebba Ivarda Angell, Hermann Martin Olufsen, Perly Lyngøy Vi lyser fred over deres minne. 3 Eldsterådet Menigheten har ved årsskiftet tre eldste i tjeneste (herav en i pastorvikariat i 50%). I eldsteråd har det vært behandlet 80 (93) saker. Det har vært avholdt 11 (14) møter i eldsterådet. For uten de faste sakene på hvert eldsterådsmøte som angår omsorgen for våre medlemmer, har vi jobbet med disse sakene; Avslutning av Halsa prosjektet, Oppfølging gudstjenestelistene, Forberedelser av diverse talerbesøk, Ny pastor, Situasjonen på Åg, Evt. deltakelse i prosjektet Misjonal menighet, FriBU menighet og andre løpende saker. Eldste Per Arne Engamo har hatt ansvar for menighetens administrasjon og har også fylkesmannens godkjenning som ansvarlig forstander for menigheten. 4 Menighetsrådet Menighetsrådet (eldste og diakoner) har hatt 3 (3) møter sammen. Det har vært behandlet 11 (18) saker. De viktigste sakene her har vært; Gudstjenestelistene, økonomi og menighetsmøtesaker, Situasjonen på Åg, Pastorvikariat 50%, Regnskapsmedarbeider 11,13%. 5 Menighetsmøtene Det har vært avholdt 4 (4) menighetsmøter inkludert årsmøtet. 21 (15) saker er behandlet. Gjennomsnitt oppmøtet på menighetsmøtene har vært 20 medlemmer. På årsmøtet 16. mars, møtte 28 medlemmer. 6 Ansatte Eldste Jostein Ek fikk fra september utvidet sitt engasjement som pastorvikar til 50% stilling med ansvar for begravelser, andakter ved institusjonen og evt. samtaler med enkeltmedlemmer, samt ledelse og tale på gudstjenester. Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 2

4 7 Virksomheten Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke Gudstjeneste og nattverd deltagelse i 2014: (2013 i parentes) Osa Halsa Åg Total Antall gudstjenester 23 (23) 20 (18) 11 (11) 54 (52) Gudstjenesteframmøte (gj.snitt) 72 (73) 63 (50) 24 (26) 159 (165) Antall nattverdsamlinger 5 (8) 6 (7) 5 (6) 16 (21) Nattverddeltagere (totalt) 213 (417) 262 (311) 82 (100) 577 (828) Nattverddeltagere, gjennomsnitt 47 (52) 44 (44) 16 (17) 107 (113) Så en kort rapport fra de enkelte forsamlingene i menigheten. 7.2 Åg Frikirke I året som har gått har det vært 9 gudstjenester i Frikirka på Åg, ei gudstjeneste der vi lånte Tjongsfjord kirke, samt friluftsgudstjeneste ved Ågvatnet i juli. Andre arrangement har vært 5 formiddags /ettermiddagstreff, og i tillegg to treff i Tjongsfjord kirke. 1. mai hadde vi besøk av Meløy Nordre Mannskor og 1. søndag i advent har vi tradisjon for adventsamling, i samarbeid med grendelaget. Det var i 2014 også juleinnsynging 3. søndag i advent, og julefest i romjula. Marie Aag trakk seg fra diakonrådet i vinter. Fra februar til påske ble det gjort et stort arbeid med kirkehuset. Gulvbjelker måtte skiftes ut, og det ble lagd nytt toalettrom, og ominnredet på kjøkken. Hovedarbeidet med dette ble gjort av Signe Marie og Magne Hansen, i tillegg deltok mange andre. Vi er svært fornøyd med at dette arbeidet er blitt gjort! Takk til alle som har bidratt i arbeidet i og rundt kirkehuset med praktisk arbeid, tale, sang, musikk, og andre tjenester! Vi er en liten flokk, og setter stor pris på at andre vil stille opp på våre samlinger. 7.3 Halsa Frikirke I året som har gått har vi hatt en stor og variert aktivitet i fellesskapet på Halsa. Huset er veldig mye i bruk av ulike grupper. De forskjellige gruppene arbeider godt og trofast og vi er takknemlig over å få være med å formidle evangeliet på ulike vis. Det har vært holdt månedlige planleggingsmøter hvor de ulike aktiviteter har blitt holdt frem, noe som har gitt en bedre drift og et større eierskap til det som skjer på huset. Følgende aktiviteter på Halsa er med å bidra til vekst i Guds rike; Et bredt Barne og Ungdomsarbeid (se Årsmelding fra FriBU) Gudstjenester hver 14.dag med søndagsskole. Sangen og musikken utføres trofast av lokale folk med hjelp innimellom fra Osa. Konsert med Lady Love og Reggie Smith var et høydepunkt i sommer. Misjonsklubben, har sine faste møter, med bønn for våre misjonærer. Formiddagstreff, hvor vi ser et bra oppmøte på denne månedlige samlingen med sosialt felleskap, sang, andakt, loddsalg m.m. Takk til de trofaste medhjelperne som ordner til det praktiske her! Bønnemøtene hver mandag kl. 19. En trofast flokk som jevnlig samles til forbønn for menigheten og lokalsamfunnet.. Bibelgruppe som er i drift med samling annenhver uke Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 3

5 7.4 Osa Frikirke Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Siste året har vi ikke hatt noe spesielt prosjekt gående. Barne og Ungdomsarbeid bestående av søndagsskole og ungdomsgruppe (se Årsmelding fra FriBU) Gudstjenester ca. hver 14.dag med søndagsskole Organisttjenesten utføres trofast av Henry Gilberg. I tillegg spiller Artur Øvreås og Per Arne Engamo. BANDET er et viktig supplement til gudstjenestelivet i Osa. Men siste halvåret har det ikke vært i funksjon. Sang: Artur Øvreås og Agnete Øvreås og Ingeborg Steine stiller trofast opp og synger i våre gudstjenester. Kirkeforeningen, der stykker samles en tirsdag i måneden for åndelig påfyll og for å bidra til utvikling av vår lokale kirkebygning. Misjonsforeningen, der også mennesker også samles en gang i måneden for åndelig samvær og bønn for misjonærene våre. Husgruppe/tekstsamtalegruppe har vi nå to grupper. Her møtes medlemmer av menigheten og andre til livsnær samtale, sang, bønn og omsorg for hverandre. Spiser måltid sammen. Medarbeidersamling prøvde vi oss med i vår. Vi i lederskapet har et ønske om å få til slike samlinger regelmessig, men det har foreløpig ikke vært noen som etterspør samlingene. Vi er spent på fortsettelsen. Formiddagstreff, det er fortsatt godt oppmøtet på denne månedlige samlingen med sosialt felleskap, sang, andakt, loddsalg m.m. Antall mennesker som kommer varierer fra Mange som ikke går til kirken på søndager, kommer her. Takk til de trofaste medhjelperne som ordner til det praktiske her! Bønnemøtene hver mandag kl. 10, samler en trofast liten flokk til forbønn for menigheten og bygdene våre. Husstyret (diakonene på Osa), møtes jevnlig til Guds ord og bønn og samtale om sin tjeneste. I det siste året har også eldste og pastor vært med i de fleste møtene. Julemesse ble arrangert også sist år. Messen ble avviklet i tradisjonelt mønster, og det opplevdes som god oppslutning om arrangementet. Sjøl om inntekten ikke ble som året før er vi takknemlig for det bygde og menighetsfolket spanderer på julemessa, overskuddet ble kr Av det er kr sendt Frikirkens misjon og kr sendt fam. Spiecker, resten går inn i driften av kirkehuset.. Stor takk rettes til dem som står i bresjen for arrangementet. Julefest ble arrangert 4. juledag uten den store oppslutningen. Dette er likevel en fin mulighet til å møte folk som ikke så ofte kommer i kirka. 8 Øvrige møtevirksomhet 8.1 Fellesarrangement Bibeldagene i Meløy og Rødøy. Felles Bibeldagsgudstjeneste sammen med DnK Rødøy ble arrangert i Åg Frikirke søndag 2. februar, der talte pastor Alf Petter Hammersmark. Felles Bibeldagsgudstjeneste sammen med DnK ble arrangert i Halsa kirke søndag16. februar. Eldste Helge Halsos talte. Felles gudstjeneste først i juli Første søndag i juli ble det arrangert Friluftsgudstjeneste ved Ågvatnet sammen med DnK Rødøy sogneprest Magne Kolvik talte. Kjeldal Forsamlingshus Det ble arrangert Julefest 3.juledag. Pastor Jostein Ek hadde andakt ved julefesten. 8.2 Besøk i menigheten Menigheten har hatt besøk utenfra ved; Besøk av pastor Alf Petter Hammersmark i januar/februar og oktober. Besøk av pastor Leif Inge Jensen i mars. Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 4

6 Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke Menighetens misjonsengasjement Vår menighet har fortsatt forbønnsansvar for følgende av Frikirkens misjonærer: Andy Ball i Israel Tor Arne Grimstad, som arbeider i Israel og de Palestinske områdene. I tillegg har vi våre kontaktmisjonærer i Albania; Jorid og Ned Spiecker, med barna Nathan, Marcus og Lydia. Det er viktig at vi husker på å legge disse fram for Herren i bønn! Det er vår bønn at alle midlene vi sender til Frikirkens Ytremisjon og andre misjonsprosjekt må være med å bringe Jesus ut til de som trenger å møte ham. Vi vil takke alle som er med og gir til misjonen i vår menighets distrikt! Menighetens misjonskontakter er: Lissi Gilberg og Anne Marie Jakobsen. 10 Menighetsbladet Bladet kommer med tre nummer i året og sendes alle husstander i søndre Meløy og nordre Rødøy, og vi tror at blir lest av bygdenes innbyggere. I tillegg har vi over 300 abonnenter rundt om i landet, opplaget er ca Vi ser bladet som menighetens "forlengede arm" ut til folket. Fra siste nummer 2014 får vi bladet trykket i farger, noe som gir bladet et løft (?) tror vi. Vi ønsker at flere kunne sende inn bidrag til bladet, noe som kunne gjøre det litt mer variert. Uansett: Takk til alle dere som har sendt og fortsatt vil sende stoff til bladet! Vi har også et sterkt ønske om at en (eller flere) kunne se det som sin oppgave å jobbe videre med menighetsbladet. Det kunne sikkert gjort seg med fornyelse også på dette området. Per Arne Engamo har hatt ansvaret for redaksjon og utgivelse. 11 Menighetens hjemmeside Vi prøver å legge ut relevante nyheter, kontakt info og annet menighetsstoff. Hjemmesiden er koplet opp mot programmet "Medarbeideren", som er vårt medlemsregister. I denne legger vi inn møter og gudstjenester, som også kommer inn på hjemmesiden. Ansvarlig for innholdet er Stig Einar Mork og Per Arne Engamo. Også her ønsker vi å få med andre som har interesse av å arbeide med dette mediet. 12 Årsrapport fra FriBU Det har ikke lyktes å få satt sammen et styre for menighetens FriBU. Marit Ek er FriBU kontakt for menigheten og Idun Steine er FriBU's kasserer. FriBU arrangerte våren 2014 Nordtunleiren for klasse sammen med UIO Nordtun, et meget viktig arrangement som vi er glade for at det satses på. FriBU arrangerte i høst "Sleep over" for samme aldersgruppe i Osa Frikirke. Deltakerne deltok med innslag på gudstjenesten søndag. Veldig positivt! Her kommer oversikten fra virkegreiene i FriBU: 12.1 Årsmelding fra Søndagsskolen Halsa Søndagskole holdes hver gang det er gudstjeneste. Vi har inndelt i to grupper. De yngste frem til 5 klasse er i en gruppe, og de fra 6 klasse og opp er i ei gruppe. Vi har brukt opplegget "sprell levende" i den minste gruppa og bibelleseplanen "alfa" til den eldste. Oppmøte varierer fra 5 10 på den minste gruppa og 6 8 på den eldste. Det er 6 ledere som har tatt ansvar for søndagsskolene, og vi opplever dette som et viktig og meningsfylt arbeid. For Halsa Søndagsskole: Anne Britt Blokkum Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 5

7 Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke Årsrapport for Ungdomsklubb Halsa Frikirke Også dette året har det vært arrangert UK annen hver fredag. Fra 8 klasse og oppover. Ulike spill brukes og appell holdes i løpet av kvelden. Oppmøte har variert fra 35 til 10 ungdommer. I tillegg til at ungdommene er med og tar ansvar er 8 ledere engasjert i dette arbeidet. Både voksne fra menigheten og fra DnK. Håper vi får være med og gi ungdommene en positiv møteplass i hverdagen. For Halsa UK: Anne Britt Blokkum 12.3 Årsrapport for Ungdomsgruppe Osa Ungdomsgruppa har også dette året hatt store skifter. Første halvår var Anne Brit Sukka leder, og i høst har Maaike og Trygve Andås hatt ansvaret. Annenhver onsdag møtes i høst fem ungdommer spiser sammen, prater sammen, gjør en del praktiske ting som å være ute, se film, lage film, lage kort, leke/spille osv. De ber alltid sammen, og bruker tid sammen med Gud, enten gjennom andakt, vitnesbyrd, samtale eller andre måter Årsmelding fra Søndagsskolen Osa Noa s Ark I 2014 har vi vært 4 voksne som har delt på å ha søndagsskola, Idun Steine, Ann Kristin Øvreås, Eirin Solberg og Marit Ek. Av og til har vi hatt noen ungdommer som har vært med og hjulpet til, Ingeborg Steine, Agnete Øvreås og Jan Magne Ek. Vi har hatt et opplegg for de under 10 som heter Sprell Levende, det er et opplegg vi liker veldig godt. Det er søndagsskoleforbundet som gir det ut. Den eldste gruppa har brukt Alfa nøkkelen for sine samlinger. Det har vært et tilbud hver gang det har vært vanlig gudstjeneste. I høst har vi pusset opp det største rommet, peisestua. Nå er peisen borte, tak og vegger er malt og det er nye møbler. Det ble et mye triveligere rom. For Noa's Ark: Marit Ek 12.5 Årsrapport fra Halsa Soul Children. Vi har hatt øvelse i Halsa Frikirke hver mandag fra 18:45 20:15, hvor to i hvert semester er hyggekveld. Koret har hatt bra oppslutning med over 12 stk fast på øvelsene. Vi var så heldige å få reise til Oslo i vår på festival med 1600 andre. Fantastisk tur som gav inspirasjon for å arbeidet videre. For å samle inn penger til turen hadde vi middagsserveringer og salg av kalendere. Vi har hatt opptreden på gudstjenester, basar og juletrefest. Avslutning før jul med grøtfest. For Halsa Soul Children: Ranveig, Eli og Brian Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 6

8 13 Regnskap Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke KASSERER Kassereren og menighetsrådet takker alle glade givere! Kasserer er Hans Kr. Brattøy. Kasserer Hans flyttet i sommer til Mo i Rana. Tjenesten som kasserer fungerer fortsatt veldig godt. Fakturaer og billag blir skannet og sendt pr epost til Mo. Han minner om at det er svært viktig at de som ønsker skattefritak for gaver til menigheten sørger for at det fremkommer hvem gaven kommer fra (Gi ev. beskjed til banken om at det skal bilag til mottaker). Dette fordi allerede innen 15.januar må alle gaver med skattefradrag være registrerte og innsendt til Den Evangelisk Lutherske Frikirke sentralt. For at Du skal få DIN gave registrert for skattefradrag, må kasserer ha: Ditt navn, din adresse, ditt fødsels og personnummer og det senest innen årets utgang det året gaven er gitt. Kasserer treffes på mobil eller på e post: Post kan også legges i postboksen ved inngangsdøra i Osa Frikirke, eller sendes: DELF Meløy søndre menighet Kasserer, Osa 10, 8170 Engavågen 13.2 Revisjonsrapport REVISORS BERETNING. Jeg har revidert årsregnskapet for DELF Søndre Meløy, som består av balanse pr. 31. desember 2014 og resultatregnskap som viser et overskudd på kr , Etter min mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av kirkens finansielle stilling og resultat pr. 31. desember Regnskapet er greit og oversiktlig og anbefales godkjent. Engavågen Roald Johan Kristensen Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 7

9 Regnskap 2014 Meløy Søndre Frikirke Hovedregnskap 2014 Konto Kontotekst Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett Inntekter Kollekter /Innsamlinger kr kr kr Andel basar Halsa kr kr kr Andel Julebasar OSA kr kr kr Foreningsgaver kr kr kr Tilskudd Konfirmanter FriBu kr kr kr 3022 Kommunale Tilskudd kr kr kr Annonseinntekter Menighetsbladet kr kr kr Ordinært tilskudd DELF kr kr kr Salg Bøker kr kr kr 3032 Aksjoner /koll. : Redd Barna/Kirkens Nødhjelp kr kr kr 3110 Gaver kr kr kr Sum inntekter kr kr kr Leieinntekter utleid Pastorbolig kr kr kr Husleie Pastorboligen kr kr kr Momskompensasjon kr kr kr Renteinntekter, budsjetterte kr kr kr Anne driftsinntekt kr kr kr Driftsinntekter kr kr kr Driftskostnader 4010 Innkjøp av bøker for salg kr kr 840 kr Lønnskostnader 5010 Faste lønninger kr kr kr Vikarlønn Pastor 50% kr kr kr Gjestepastorer med lønn kr kr kr 5015 Refusjon Lønn kr kr kr 5020 Refusjon lønn Pastor 2 kr kr kr 5190 Påløpne feriepenger kr kr kr Fri telefon kr kr kr 5291 Motkonto for gruppe 52 kr kr kr 5410 Arbeidsgiveravgift kr kr kr Arb.giv.avg. pål. feriep. kr 912 kr kr Innberetningspliktige pensjonskostnader kr kr 386 kr Gruppelivsforsikring kr 37 kr kr Fritid Ulykke + Fritidsreisefors 116 A kr 610 kr kr Yrkesreiseforsikring kr 103 kr 205 kr Yrkesskade 1 kr 30 kr 949 kr Uførekapital 116 A kr 902 kr kr Pensjonsdifferanse A kr 715 kr kr Sum lønnskostnader kr kr kr Side

10 Regnskap 2014 Konto Kontotekst Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annen driftskostnad 6105 Vedlikehold Forstanderbolig kr kr kr Kirkelige Handlinger kr kr kr Nattverdselementer kr kr kr Forsikringer Kirkebygg kr kr kr Offentlige avgifter kr kr kr Offentlige avgifter. Pastorboligen kr kr kr Oppfølging Dåpsopplæring kr kr kr Lærebøker / Gaver til konfirmantene kr kr kr Konfirmasjonsjubileum kr kr kr Konfirmantleir kr kr kr Konfirmantundervisning. Innleid kr kr kr 6340 Strøm kr kr kr Strøm Pastorboligen kr kr kr Bidrag barne og ungdomsarbeide kr kr kr 6500 Misjon (Israelsvirke og Ytremisjon) kr kr kr Menighetsutvikling (Landsmisjonen) kr kr kr Diverse bidrag / kollekter kr kr kr Gaver til Bibelselskapet kr kr kr 6545 Diakonitjeneste kr kr kr Kirkens Nødhjelp kr kr kr 6565 Redd Barna kr kr kr 6575 Tilskudd Felleskassen kr kr kr Tilskudd Felleskassen rest 2011 kr kr kr 6580 Tilskudd Presbyteriet Meløy /Søndres andel av a kr kr kr Reparasjoner og vedlikehold bygninger Åg kr kr kr 6630 Diverse kostnader kr kr kr Revisjon kr kr kr Regnskapsmedarbeider / NØS Regnskap kr kr kr Data og rekviita regnskap kr kr kr 6800 Kontorrekvisita kr kr kr Trykksaker kr 306 kr kr 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. kr kr 490 kr Møter, kurs, Synodemøter kr kr kr Internett kr kr kr Hjemmeside WEB kr kr kr 6940 Porto kr kr kr Porto menighetsbladet kr kr kr Trykking Menighetsbladet kr kr kr Reise / diett iflg regning kr kr kr Reiseutgifter andre kr kr kr Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig kr kr kr Honorar tilfeldige besøk kr kr kr Diverse kostnader / bidrag kr 638 kr kr Annonsekostnader kr kr kr Leie datasystemer DELF kr kr kr Bank og kortgebyrer kr kr kr Bankterminalen. Leieutgifter kr kr kr Annen driftskostnad kr kr kr Driftskostnader kr kr kr Finanskostnader 8140 Rentekostnader kr 156 kr 91 kr Finanskostnader kr 156 kr 91 kr 8980 Avsatt til fri egenkapital kr kr kr Side

11 Frikirken Meløy søndre Regnskap 2014 Meløy Søndre Frikirke Hovedregnskap 2014 Balanse Konto Kontotekst Eiendeler Tomter, bygninger, fast eiendom 1160 Pastorbolig kr kr Sum tomter, bygninger, fast eiendom kr kr Finansielle anleggsmidler 1345 Lån til Åg kr kr Sum finansielle anleggsmidler kr Sum anleggsmidler kr kr Omløpsmidler 1510 Kundefordringer kr kr 1520 Andre kortsiktige fordringer kr kr Sum fordringer Bankinnskidd, kontanter 1910 Kasse kr kr DNB Nor kr kr Høyrentekonto kr kr Sparebanken + kr kr Postbanken brukskonto kr kr Lillians Minnefond kr kr Bankinnskudd for skattetrekk kr kr Postgiro kr kr Sum bankinnskudd og kontanter kr kr Sum omløpsmidler kr kr Sum eiendeler kr kr Gjeld og egenkapital Innskutt egenkapital 2020 BUFond kr kr Vedlikeholdsfond Pastorbolig kr kr Sum innskutt egenkapital kr kr Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital kr kr Sum annen egenkapital kr kr Sum opptjent egenkapital kr kr Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld 2410 Leverandørgjeld kr kr Sum kortsiktig gjeld kr kr Skattetrekk kr kr Skyldig arbeidsgiveravgift kr kr Arb.giv.avg. pål. feriep. kr kr Sum offentlig gjeld kr kr Skyldig lønn kr kr 2920 Skyldig feriepenger kr kr Sum annen kortsiktig gjeld kr kr Sum kortsiktig gjeld kr kr Sum gjeld kr kr Sum gjeld og egenkapital kr kr Side

12 Regnskap Halsa Frikirke Dato Tekst Inn på konto Ut av konto 01.jan Inngående saldo Kapitalkonto kr ,00 01.jan Inngående saldo driftskonto kr ,00 Post 1. Vedlikehold Kirkebygget kr ,09 2. Div matvarer etc kr 4 303,45 3. Div forbruksvarer kr 1 597,00 4. Basar kr ,00 kr ,00 5. Formiddagstreff kr ,00 6. Utleie av huset kr 2 540,00 7. Gaver til huset kr 3 000,00 8. Utstyr kirken kr ,00 9. Utstyr til kirkerommet kr 2 894, Annonsering 11. Renter og gebyrer kr 450,00 kr 194,00 Linjesum kr ,00 kr ,00 Totalsum / Balanse kr ,00 Utgående saldo sparekonto kr ,00 Utgående saldo driftskonto kr ,00 Sum på konto pr kr ,00 Svein Ole Nymo

13 Regnskap Husstyret Osa 2014 Ktonr. Osa Frikirke Husstyret REGNSKAP 2014 Kontotekst Inntekter Utgifter 4 Kirkebygget 0,00 0,00 5 Rekvisita: Alterlys, etc. 0, ,00 6 Rekvisita: Andre utgifter, Renovasjon 0, ,50 7 Rekvisita: Annet utstyr, olje, etc. 0,00 354,00 8 Diverse arrangement 5 920, ,00 9 Lørdagskafé 0,00 0,00 10 Julemesse ,00 0,00 11 Formiddagstreff ,00 0,00 12 Kirkeforening 4 300,00 0,00 13 Utleie kirke 7 200,00 0,00 14 Diverse 576, ,61 15 Renter og Gebyrer ,71 0,00 16 Inngående Gaver og Bidrag 2 000,00 0,00 17 Utgående Gaver og Bidrag 0, ,00 18 BUlokaler underetasjen 0, ,00 19 Ustyr kirkerommet 0,00 0,00 20 Kjøkken 0, ,00 21 Utstyr for øvrig 0, ,38 22 Dødsbo Jakob Dalheim , ,00 Sum , ,49 Driftsunderskudd 0, ,17 Beholdning pr Kasse 0,00 2 Driftskonto DNB 9 666,02 3 Sparekonto DNB , ,80 Beholdning pr Kasse 8 540,00 2 Driftskonto DNB ,96 3 Sparekonto DNB , ,63 Sum , ,80 Regnskap Julemesse 2014 Totalt innkommet ,00 Sendt Jorid og Ned Spiecker 7 500,00 Sendt Frikirkens misjon (via menighetskassen) ,00 Netto Husstyret Osa Frikirke ,00 Engavågen den PerArne Engamo Fordeling dødsbo Jakob Dalheim , , , ,58 Rest , , , , , , ,19 0,00 Total arv til Osa Frikirke Beholdning pr Sendt Frelsesarmeen Fordelt til Osa Frikirke Renter 2013 Renter 2014 Feste grav til 2053 Avsetning til stell av grav Ny saldo arv Sendt Frelsesarmeen Rest til Osa Frikirke Etter fordeling kr ,19 Summer

14 Meløy Søndre Menighet Regnskap Husstyret Åg Frikirke 2014 Inntekter Utgifter Gaver til kirkehuset Div. samlinger Div. småutgifter 183 Vedlikehold hus og uteanlegg Vedlikehold hus uten mva Renteinntekter Gebyrer Sum Driftsresultat Lån Meløy S. Menighet Beholdning bank Beholdning bank Sum Sleipnes, Signe Marie Hansen kasserer

Meløy søndre menighet

Meløy søndre menighet Meløy søndre menighet Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2013 1 Innledning Har Meløy Søndre Frikirke Jesus som forbilde i liv og virke? Det er satt ord på en visjon for vår menighet. "En levende menighet

Detaljer

Menighetens årsmelding 2015

Menighetens årsmelding 2015 Menighetens årsmelding 2015 1 Innledning Gud har alltid vært opptatt av glede. Israelsfolket var instruert til å feire høytidene med lovsangere, trompeter og god mat. Paulus setter dagsorden med å si til:

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 «Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.» 1. Pet. 4,10: Meløy Søndre Frikirke Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE ELDSTERÅD DIAKONRÅD BIBELGRUPPER FORMIDDAGSTREFF PASTOR MISJONSKOMITÉ MENIGHETSSTYRE FriBU FAMILIESAMLINGER

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS 2015. Bakgrunn: Resultatregnskapet

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG Foretaksnr. 985215499 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Andre inntekter 121 723 188 874 Kommunale kulturmidler 0

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse Balanse Andelslaget Løkta Dato: 03.02.2015 Periode: 1-12 Side: 1 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1101 Bygning Løkta 114 00-34

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer