Meløy søndre menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meløy søndre menighet"

Transkript

1 Meløy søndre menighet

2 1 Innledning Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Menighet betyr fellesskap, en gruppe mennesker med felles tro og tilhørighet. I vår del av verden har det vært etterfølgere av Jesus i tusen år, og Meløy Søndre Frikirke har vært en del av mangfoldet siden Vi er 3 ulike geografiske forsamlinger pluss enkeltmennesker rundt i hele landet. Mottoet vårt er En levende menighet i vår bygd. Har vi formålet klart for oss? Hvordan kan vi definere om vi er levende? Bibelen snakker mye om å bære frukt. Det er vekst og modenhet innad blant de troende. Samtidig er veksten at nye mennesker tar imot Jesus og blir en del av menighetsfellesskapet. Et levende menighetsliv kommer naturlig ut av de manges levende trosliv. Jesus er det levende vann og Han sier: Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave (Åp. 21.6). Vi kan ikke bære frukt uten å ta til oss næring gjennom bibel, bønn og felleskap. Jesus inviterer oss til å drikke. Han vet at det er livsnødvendig, men tvinger oss ikke. Både fra naturen og i Guds Rike blir vi født inn i felleskap. Spedbarn blir lagt til brystet. Større barn blir kalt inn på kjøkkenet for å få det de trenger for å leve. Voksne har modent næringsvett og må legge opp måltidene selv. De blir etter hvert åndelige mødre og fedre som kan støtte og rettlede. En forutsetning for vekst er et personlig jordsmonn som stadig blir ryddet for stein og søppel. Høysangen 2 nevner de små revene som ødelegger vinmarkene. Løsningen er å leve i lyset, i frihet fra skyld og skam, der synd er bekjent og oppgjort. Oppskriften er klar: Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye (Jak.5.16) Modenhet er ikke og aldri å falle, men å bekjenne og reise seg. Vi søker Gud i sann omvendelse. Vi ber for hverandre til helbredelse for ånd, sjel og kropp. Levende menighetsliv krever litt av oss. For å vise godhet, for å gå ut i all verden og forkynne evangeliet må vi rett som det er ut av sofaen. Kallet til å tjene mennesker med våre gaver vil ofte utfordre komfortsonen vår. Vi møter mennesker med Jesu kjærlighet der de er, enten det er i kirkebenken eller på butikken. Et levende felleskap vil vokse både i og utenfor kirkelokalene. Det står at tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre Ham, (Luk.15.1). Peter ville leve radikalt og gå på vannet, men da måtte han ut av båten. Det gikk bra så lenge han hadde blikket festet på Jesus, og han fikk hjelp når troen sviktet. Vi kan kjenne på menneskefrykt, men når vi er lydige og går vil vi oppleve at kristenlivet blir spennende. Vi blir begeistret for hva Jesus gjør i og gjennom oss. Her kan vi hjelpe hverandre til også å ha et aktivt misjonsengasjement. Paulus formaner oss: Jag etter kjærligheten, søk ånds gavene med iver, særlig det å tale profetisk (1.kor.14.1) slik at de andre kan bli bygd opp. Her kan vi være mer frimodige. Vi har mange gaver i funksjon allerede, men det er også viktig at vi fortsetter å spørre hverandre: Hva liker du å holde på med? Hva er du god på? Gud demonstrerte sin kjærlighet ved at Jesus døde i vårt sted (Rom.5.8). Vi kan ofte være opptatt av å få mer av Gud, men spørsmålet er nok heller om hvor stor del Gud får av oss. Overgivelse til Jesus og Hans Ord preger hvordan vi omgås andre, bruker tid og penger. Vi er helt alminnelige mennesker som tjener en mektig Gud. Vi er felleskap av veldig forskjellige personligheter, som lever i Guds Nåde og Fred. Slik blir vi mer og mer lik Jesus. Det er det som gjør oss til en levende menighet. Eldsterådet Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 1

3 2 Statistikk Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Menigheten har ved årsskiftet 3 (3) eldste (herav en i pastorvikariat i 50%(20%)) og 12 (13) diakoner fordelt på ansvarsgruppene: Kirke og eiendom, Omsorg og Økonomi. Medlemsutvikling I 2014 ble 1 (2) barn døpt og 7(10) sto til konfirmasjon, hvorav 4 (4) fra annen menighet. 2 (hvorav 1 barn) er opptatt som medlem og 2 (2) er opptatt som medlem med stemmerett i En avgang på 5(8) i fullt medlemskap fordeler seg slik: 5(4) er døde. (Tall i parentes er Statistikk 2013) Antall tilhørende Frikirken Meløy Søndre menighet: Medlemskategori Pr Pr Medlem med stemmerett Medlemmer Barn Voksne Totalt antall medlemmer Følgende døde i 2014: Bjarne Amandus Kildal, Anna Kristine Johansen, Lillian Torrissen, Sigfred Torbjørn Pedersen, Asbjørn Kristian Nordgård, Magnus Hagbart Olai Angell, Hans Olaf Jonassen, Ebba Ivarda Angell, Hermann Martin Olufsen, Perly Lyngøy Vi lyser fred over deres minne. 3 Eldsterådet Menigheten har ved årsskiftet tre eldste i tjeneste (herav en i pastorvikariat i 50%). I eldsteråd har det vært behandlet 80 (93) saker. Det har vært avholdt 11 (14) møter i eldsterådet. For uten de faste sakene på hvert eldsterådsmøte som angår omsorgen for våre medlemmer, har vi jobbet med disse sakene; Avslutning av Halsa prosjektet, Oppfølging gudstjenestelistene, Forberedelser av diverse talerbesøk, Ny pastor, Situasjonen på Åg, Evt. deltakelse i prosjektet Misjonal menighet, FriBU menighet og andre løpende saker. Eldste Per Arne Engamo har hatt ansvar for menighetens administrasjon og har også fylkesmannens godkjenning som ansvarlig forstander for menigheten. 4 Menighetsrådet Menighetsrådet (eldste og diakoner) har hatt 3 (3) møter sammen. Det har vært behandlet 11 (18) saker. De viktigste sakene her har vært; Gudstjenestelistene, økonomi og menighetsmøtesaker, Situasjonen på Åg, Pastorvikariat 50%, Regnskapsmedarbeider 11,13%. 5 Menighetsmøtene Det har vært avholdt 4 (4) menighetsmøter inkludert årsmøtet. 21 (15) saker er behandlet. Gjennomsnitt oppmøtet på menighetsmøtene har vært 20 medlemmer. På årsmøtet 16. mars, møtte 28 medlemmer. 6 Ansatte Eldste Jostein Ek fikk fra september utvidet sitt engasjement som pastorvikar til 50% stilling med ansvar for begravelser, andakter ved institusjonen og evt. samtaler med enkeltmedlemmer, samt ledelse og tale på gudstjenester. Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 2

4 7 Virksomheten Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke Gudstjeneste og nattverd deltagelse i 2014: (2013 i parentes) Osa Halsa Åg Total Antall gudstjenester 23 (23) 20 (18) 11 (11) 54 (52) Gudstjenesteframmøte (gj.snitt) 72 (73) 63 (50) 24 (26) 159 (165) Antall nattverdsamlinger 5 (8) 6 (7) 5 (6) 16 (21) Nattverddeltagere (totalt) 213 (417) 262 (311) 82 (100) 577 (828) Nattverddeltagere, gjennomsnitt 47 (52) 44 (44) 16 (17) 107 (113) Så en kort rapport fra de enkelte forsamlingene i menigheten. 7.2 Åg Frikirke I året som har gått har det vært 9 gudstjenester i Frikirka på Åg, ei gudstjeneste der vi lånte Tjongsfjord kirke, samt friluftsgudstjeneste ved Ågvatnet i juli. Andre arrangement har vært 5 formiddags /ettermiddagstreff, og i tillegg to treff i Tjongsfjord kirke. 1. mai hadde vi besøk av Meløy Nordre Mannskor og 1. søndag i advent har vi tradisjon for adventsamling, i samarbeid med grendelaget. Det var i 2014 også juleinnsynging 3. søndag i advent, og julefest i romjula. Marie Aag trakk seg fra diakonrådet i vinter. Fra februar til påske ble det gjort et stort arbeid med kirkehuset. Gulvbjelker måtte skiftes ut, og det ble lagd nytt toalettrom, og ominnredet på kjøkken. Hovedarbeidet med dette ble gjort av Signe Marie og Magne Hansen, i tillegg deltok mange andre. Vi er svært fornøyd med at dette arbeidet er blitt gjort! Takk til alle som har bidratt i arbeidet i og rundt kirkehuset med praktisk arbeid, tale, sang, musikk, og andre tjenester! Vi er en liten flokk, og setter stor pris på at andre vil stille opp på våre samlinger. 7.3 Halsa Frikirke I året som har gått har vi hatt en stor og variert aktivitet i fellesskapet på Halsa. Huset er veldig mye i bruk av ulike grupper. De forskjellige gruppene arbeider godt og trofast og vi er takknemlig over å få være med å formidle evangeliet på ulike vis. Det har vært holdt månedlige planleggingsmøter hvor de ulike aktiviteter har blitt holdt frem, noe som har gitt en bedre drift og et større eierskap til det som skjer på huset. Følgende aktiviteter på Halsa er med å bidra til vekst i Guds rike; Et bredt Barne og Ungdomsarbeid (se Årsmelding fra FriBU) Gudstjenester hver 14.dag med søndagsskole. Sangen og musikken utføres trofast av lokale folk med hjelp innimellom fra Osa. Konsert med Lady Love og Reggie Smith var et høydepunkt i sommer. Misjonsklubben, har sine faste møter, med bønn for våre misjonærer. Formiddagstreff, hvor vi ser et bra oppmøte på denne månedlige samlingen med sosialt felleskap, sang, andakt, loddsalg m.m. Takk til de trofaste medhjelperne som ordner til det praktiske her! Bønnemøtene hver mandag kl. 19. En trofast flokk som jevnlig samles til forbønn for menigheten og lokalsamfunnet.. Bibelgruppe som er i drift med samling annenhver uke Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 3

5 7.4 Osa Frikirke Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Siste året har vi ikke hatt noe spesielt prosjekt gående. Barne og Ungdomsarbeid bestående av søndagsskole og ungdomsgruppe (se Årsmelding fra FriBU) Gudstjenester ca. hver 14.dag med søndagsskole Organisttjenesten utføres trofast av Henry Gilberg. I tillegg spiller Artur Øvreås og Per Arne Engamo. BANDET er et viktig supplement til gudstjenestelivet i Osa. Men siste halvåret har det ikke vært i funksjon. Sang: Artur Øvreås og Agnete Øvreås og Ingeborg Steine stiller trofast opp og synger i våre gudstjenester. Kirkeforeningen, der stykker samles en tirsdag i måneden for åndelig påfyll og for å bidra til utvikling av vår lokale kirkebygning. Misjonsforeningen, der også mennesker også samles en gang i måneden for åndelig samvær og bønn for misjonærene våre. Husgruppe/tekstsamtalegruppe har vi nå to grupper. Her møtes medlemmer av menigheten og andre til livsnær samtale, sang, bønn og omsorg for hverandre. Spiser måltid sammen. Medarbeidersamling prøvde vi oss med i vår. Vi i lederskapet har et ønske om å få til slike samlinger regelmessig, men det har foreløpig ikke vært noen som etterspør samlingene. Vi er spent på fortsettelsen. Formiddagstreff, det er fortsatt godt oppmøtet på denne månedlige samlingen med sosialt felleskap, sang, andakt, loddsalg m.m. Antall mennesker som kommer varierer fra Mange som ikke går til kirken på søndager, kommer her. Takk til de trofaste medhjelperne som ordner til det praktiske her! Bønnemøtene hver mandag kl. 10, samler en trofast liten flokk til forbønn for menigheten og bygdene våre. Husstyret (diakonene på Osa), møtes jevnlig til Guds ord og bønn og samtale om sin tjeneste. I det siste året har også eldste og pastor vært med i de fleste møtene. Julemesse ble arrangert også sist år. Messen ble avviklet i tradisjonelt mønster, og det opplevdes som god oppslutning om arrangementet. Sjøl om inntekten ikke ble som året før er vi takknemlig for det bygde og menighetsfolket spanderer på julemessa, overskuddet ble kr Av det er kr sendt Frikirkens misjon og kr sendt fam. Spiecker, resten går inn i driften av kirkehuset.. Stor takk rettes til dem som står i bresjen for arrangementet. Julefest ble arrangert 4. juledag uten den store oppslutningen. Dette er likevel en fin mulighet til å møte folk som ikke så ofte kommer i kirka. 8 Øvrige møtevirksomhet 8.1 Fellesarrangement Bibeldagene i Meløy og Rødøy. Felles Bibeldagsgudstjeneste sammen med DnK Rødøy ble arrangert i Åg Frikirke søndag 2. februar, der talte pastor Alf Petter Hammersmark. Felles Bibeldagsgudstjeneste sammen med DnK ble arrangert i Halsa kirke søndag16. februar. Eldste Helge Halsos talte. Felles gudstjeneste først i juli Første søndag i juli ble det arrangert Friluftsgudstjeneste ved Ågvatnet sammen med DnK Rødøy sogneprest Magne Kolvik talte. Kjeldal Forsamlingshus Det ble arrangert Julefest 3.juledag. Pastor Jostein Ek hadde andakt ved julefesten. 8.2 Besøk i menigheten Menigheten har hatt besøk utenfra ved; Besøk av pastor Alf Petter Hammersmark i januar/februar og oktober. Besøk av pastor Leif Inge Jensen i mars. Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 4

6 Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke Menighetens misjonsengasjement Vår menighet har fortsatt forbønnsansvar for følgende av Frikirkens misjonærer: Andy Ball i Israel Tor Arne Grimstad, som arbeider i Israel og de Palestinske områdene. I tillegg har vi våre kontaktmisjonærer i Albania; Jorid og Ned Spiecker, med barna Nathan, Marcus og Lydia. Det er viktig at vi husker på å legge disse fram for Herren i bønn! Det er vår bønn at alle midlene vi sender til Frikirkens Ytremisjon og andre misjonsprosjekt må være med å bringe Jesus ut til de som trenger å møte ham. Vi vil takke alle som er med og gir til misjonen i vår menighets distrikt! Menighetens misjonskontakter er: Lissi Gilberg og Anne Marie Jakobsen. 10 Menighetsbladet Bladet kommer med tre nummer i året og sendes alle husstander i søndre Meløy og nordre Rødøy, og vi tror at blir lest av bygdenes innbyggere. I tillegg har vi over 300 abonnenter rundt om i landet, opplaget er ca Vi ser bladet som menighetens "forlengede arm" ut til folket. Fra siste nummer 2014 får vi bladet trykket i farger, noe som gir bladet et løft (?) tror vi. Vi ønsker at flere kunne sende inn bidrag til bladet, noe som kunne gjøre det litt mer variert. Uansett: Takk til alle dere som har sendt og fortsatt vil sende stoff til bladet! Vi har også et sterkt ønske om at en (eller flere) kunne se det som sin oppgave å jobbe videre med menighetsbladet. Det kunne sikkert gjort seg med fornyelse også på dette området. Per Arne Engamo har hatt ansvaret for redaksjon og utgivelse. 11 Menighetens hjemmeside Vi prøver å legge ut relevante nyheter, kontakt info og annet menighetsstoff. Hjemmesiden er koplet opp mot programmet "Medarbeideren", som er vårt medlemsregister. I denne legger vi inn møter og gudstjenester, som også kommer inn på hjemmesiden. Ansvarlig for innholdet er Stig Einar Mork og Per Arne Engamo. Også her ønsker vi å få med andre som har interesse av å arbeide med dette mediet. 12 Årsrapport fra FriBU Det har ikke lyktes å få satt sammen et styre for menighetens FriBU. Marit Ek er FriBU kontakt for menigheten og Idun Steine er FriBU's kasserer. FriBU arrangerte våren 2014 Nordtunleiren for klasse sammen med UIO Nordtun, et meget viktig arrangement som vi er glade for at det satses på. FriBU arrangerte i høst "Sleep over" for samme aldersgruppe i Osa Frikirke. Deltakerne deltok med innslag på gudstjenesten søndag. Veldig positivt! Her kommer oversikten fra virkegreiene i FriBU: 12.1 Årsmelding fra Søndagsskolen Halsa Søndagskole holdes hver gang det er gudstjeneste. Vi har inndelt i to grupper. De yngste frem til 5 klasse er i en gruppe, og de fra 6 klasse og opp er i ei gruppe. Vi har brukt opplegget "sprell levende" i den minste gruppa og bibelleseplanen "alfa" til den eldste. Oppmøte varierer fra 5 10 på den minste gruppa og 6 8 på den eldste. Det er 6 ledere som har tatt ansvar for søndagsskolene, og vi opplever dette som et viktig og meningsfylt arbeid. For Halsa Søndagsskole: Anne Britt Blokkum Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 5

7 Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke Årsrapport for Ungdomsklubb Halsa Frikirke Også dette året har det vært arrangert UK annen hver fredag. Fra 8 klasse og oppover. Ulike spill brukes og appell holdes i løpet av kvelden. Oppmøte har variert fra 35 til 10 ungdommer. I tillegg til at ungdommene er med og tar ansvar er 8 ledere engasjert i dette arbeidet. Både voksne fra menigheten og fra DnK. Håper vi får være med og gi ungdommene en positiv møteplass i hverdagen. For Halsa UK: Anne Britt Blokkum 12.3 Årsrapport for Ungdomsgruppe Osa Ungdomsgruppa har også dette året hatt store skifter. Første halvår var Anne Brit Sukka leder, og i høst har Maaike og Trygve Andås hatt ansvaret. Annenhver onsdag møtes i høst fem ungdommer spiser sammen, prater sammen, gjør en del praktiske ting som å være ute, se film, lage film, lage kort, leke/spille osv. De ber alltid sammen, og bruker tid sammen med Gud, enten gjennom andakt, vitnesbyrd, samtale eller andre måter Årsmelding fra Søndagsskolen Osa Noa s Ark I 2014 har vi vært 4 voksne som har delt på å ha søndagsskola, Idun Steine, Ann Kristin Øvreås, Eirin Solberg og Marit Ek. Av og til har vi hatt noen ungdommer som har vært med og hjulpet til, Ingeborg Steine, Agnete Øvreås og Jan Magne Ek. Vi har hatt et opplegg for de under 10 som heter Sprell Levende, det er et opplegg vi liker veldig godt. Det er søndagsskoleforbundet som gir det ut. Den eldste gruppa har brukt Alfa nøkkelen for sine samlinger. Det har vært et tilbud hver gang det har vært vanlig gudstjeneste. I høst har vi pusset opp det største rommet, peisestua. Nå er peisen borte, tak og vegger er malt og det er nye møbler. Det ble et mye triveligere rom. For Noa's Ark: Marit Ek 12.5 Årsrapport fra Halsa Soul Children. Vi har hatt øvelse i Halsa Frikirke hver mandag fra 18:45 20:15, hvor to i hvert semester er hyggekveld. Koret har hatt bra oppslutning med over 12 stk fast på øvelsene. Vi var så heldige å få reise til Oslo i vår på festival med 1600 andre. Fantastisk tur som gav inspirasjon for å arbeidet videre. For å samle inn penger til turen hadde vi middagsserveringer og salg av kalendere. Vi har hatt opptreden på gudstjenester, basar og juletrefest. Avslutning før jul med grøtfest. For Halsa Soul Children: Ranveig, Eli og Brian Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 6

8 13 Regnskap Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke KASSERER Kassereren og menighetsrådet takker alle glade givere! Kasserer er Hans Kr. Brattøy. Kasserer Hans flyttet i sommer til Mo i Rana. Tjenesten som kasserer fungerer fortsatt veldig godt. Fakturaer og billag blir skannet og sendt pr epost til Mo. Han minner om at det er svært viktig at de som ønsker skattefritak for gaver til menigheten sørger for at det fremkommer hvem gaven kommer fra (Gi ev. beskjed til banken om at det skal bilag til mottaker). Dette fordi allerede innen 15.januar må alle gaver med skattefradrag være registrerte og innsendt til Den Evangelisk Lutherske Frikirke sentralt. For at Du skal få DIN gave registrert for skattefradrag, må kasserer ha: Ditt navn, din adresse, ditt fødsels og personnummer og det senest innen årets utgang det året gaven er gitt. Kasserer treffes på mobil eller på e post: Post kan også legges i postboksen ved inngangsdøra i Osa Frikirke, eller sendes: DELF Meløy søndre menighet Kasserer, Osa 10, 8170 Engavågen 13.2 Revisjonsrapport REVISORS BERETNING. Jeg har revidert årsregnskapet for DELF Søndre Meløy, som består av balanse pr. 31. desember 2014 og resultatregnskap som viser et overskudd på kr , Etter min mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av kirkens finansielle stilling og resultat pr. 31. desember Regnskapet er greit og oversiktlig og anbefales godkjent. Engavågen Roald Johan Kristensen Meløy Søndre Frikirke Årsmelding 2014 Side 7

9 Regnskap 2014 Meløy Søndre Frikirke Hovedregnskap 2014 Konto Kontotekst Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett Inntekter Kollekter /Innsamlinger kr kr kr Andel basar Halsa kr kr kr Andel Julebasar OSA kr kr kr Foreningsgaver kr kr kr Tilskudd Konfirmanter FriBu kr kr kr 3022 Kommunale Tilskudd kr kr kr Annonseinntekter Menighetsbladet kr kr kr Ordinært tilskudd DELF kr kr kr Salg Bøker kr kr kr 3032 Aksjoner /koll. : Redd Barna/Kirkens Nødhjelp kr kr kr 3110 Gaver kr kr kr Sum inntekter kr kr kr Leieinntekter utleid Pastorbolig kr kr kr Husleie Pastorboligen kr kr kr Momskompensasjon kr kr kr Renteinntekter, budsjetterte kr kr kr Anne driftsinntekt kr kr kr Driftsinntekter kr kr kr Driftskostnader 4010 Innkjøp av bøker for salg kr kr 840 kr Lønnskostnader 5010 Faste lønninger kr kr kr Vikarlønn Pastor 50% kr kr kr Gjestepastorer med lønn kr kr kr 5015 Refusjon Lønn kr kr kr 5020 Refusjon lønn Pastor 2 kr kr kr 5190 Påløpne feriepenger kr kr kr Fri telefon kr kr kr 5291 Motkonto for gruppe 52 kr kr kr 5410 Arbeidsgiveravgift kr kr kr Arb.giv.avg. pål. feriep. kr 912 kr kr Innberetningspliktige pensjonskostnader kr kr 386 kr Gruppelivsforsikring kr 37 kr kr Fritid Ulykke + Fritidsreisefors 116 A kr 610 kr kr Yrkesreiseforsikring kr 103 kr 205 kr Yrkesskade 1 kr 30 kr 949 kr Uførekapital 116 A kr 902 kr kr Pensjonsdifferanse A kr 715 kr kr Sum lønnskostnader kr kr kr Side

10 Regnskap 2014 Konto Kontotekst Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annen driftskostnad 6105 Vedlikehold Forstanderbolig kr kr kr Kirkelige Handlinger kr kr kr Nattverdselementer kr kr kr Forsikringer Kirkebygg kr kr kr Offentlige avgifter kr kr kr Offentlige avgifter. Pastorboligen kr kr kr Oppfølging Dåpsopplæring kr kr kr Lærebøker / Gaver til konfirmantene kr kr kr Konfirmasjonsjubileum kr kr kr Konfirmantleir kr kr kr Konfirmantundervisning. Innleid kr kr kr 6340 Strøm kr kr kr Strøm Pastorboligen kr kr kr Bidrag barne og ungdomsarbeide kr kr kr 6500 Misjon (Israelsvirke og Ytremisjon) kr kr kr Menighetsutvikling (Landsmisjonen) kr kr kr Diverse bidrag / kollekter kr kr kr Gaver til Bibelselskapet kr kr kr 6545 Diakonitjeneste kr kr kr Kirkens Nødhjelp kr kr kr 6565 Redd Barna kr kr kr 6575 Tilskudd Felleskassen kr kr kr Tilskudd Felleskassen rest 2011 kr kr kr 6580 Tilskudd Presbyteriet Meløy /Søndres andel av a kr kr kr Reparasjoner og vedlikehold bygninger Åg kr kr kr 6630 Diverse kostnader kr kr kr Revisjon kr kr kr Regnskapsmedarbeider / NØS Regnskap kr kr kr Data og rekviita regnskap kr kr kr 6800 Kontorrekvisita kr kr kr Trykksaker kr 306 kr kr 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. kr kr 490 kr Møter, kurs, Synodemøter kr kr kr Internett kr kr kr Hjemmeside WEB kr kr kr 6940 Porto kr kr kr Porto menighetsbladet kr kr kr Trykking Menighetsbladet kr kr kr Reise / diett iflg regning kr kr kr Reiseutgifter andre kr kr kr Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig kr kr kr Honorar tilfeldige besøk kr kr kr Diverse kostnader / bidrag kr 638 kr kr Annonsekostnader kr kr kr Leie datasystemer DELF kr kr kr Bank og kortgebyrer kr kr kr Bankterminalen. Leieutgifter kr kr kr Annen driftskostnad kr kr kr Driftskostnader kr kr kr Finanskostnader 8140 Rentekostnader kr 156 kr 91 kr Finanskostnader kr 156 kr 91 kr 8980 Avsatt til fri egenkapital kr kr kr Side

11 Frikirken Meløy søndre Regnskap 2014 Meløy Søndre Frikirke Hovedregnskap 2014 Balanse Konto Kontotekst Eiendeler Tomter, bygninger, fast eiendom 1160 Pastorbolig kr kr Sum tomter, bygninger, fast eiendom kr kr Finansielle anleggsmidler 1345 Lån til Åg kr kr Sum finansielle anleggsmidler kr Sum anleggsmidler kr kr Omløpsmidler 1510 Kundefordringer kr kr 1520 Andre kortsiktige fordringer kr kr Sum fordringer Bankinnskidd, kontanter 1910 Kasse kr kr DNB Nor kr kr Høyrentekonto kr kr Sparebanken + kr kr Postbanken brukskonto kr kr Lillians Minnefond kr kr Bankinnskudd for skattetrekk kr kr Postgiro kr kr Sum bankinnskudd og kontanter kr kr Sum omløpsmidler kr kr Sum eiendeler kr kr Gjeld og egenkapital Innskutt egenkapital 2020 BUFond kr kr Vedlikeholdsfond Pastorbolig kr kr Sum innskutt egenkapital kr kr Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital kr kr Sum annen egenkapital kr kr Sum opptjent egenkapital kr kr Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld 2410 Leverandørgjeld kr kr Sum kortsiktig gjeld kr kr Skattetrekk kr kr Skyldig arbeidsgiveravgift kr kr Arb.giv.avg. pål. feriep. kr kr Sum offentlig gjeld kr kr Skyldig lønn kr kr 2920 Skyldig feriepenger kr kr Sum annen kortsiktig gjeld kr kr Sum kortsiktig gjeld kr kr Sum gjeld kr kr Sum gjeld og egenkapital kr kr Side

12 Regnskap Halsa Frikirke Dato Tekst Inn på konto Ut av konto 01.jan Inngående saldo Kapitalkonto kr ,00 01.jan Inngående saldo driftskonto kr ,00 Post 1. Vedlikehold Kirkebygget kr ,09 2. Div matvarer etc kr 4 303,45 3. Div forbruksvarer kr 1 597,00 4. Basar kr ,00 kr ,00 5. Formiddagstreff kr ,00 6. Utleie av huset kr 2 540,00 7. Gaver til huset kr 3 000,00 8. Utstyr kirken kr ,00 9. Utstyr til kirkerommet kr 2 894, Annonsering 11. Renter og gebyrer kr 450,00 kr 194,00 Linjesum kr ,00 kr ,00 Totalsum / Balanse kr ,00 Utgående saldo sparekonto kr ,00 Utgående saldo driftskonto kr ,00 Sum på konto pr kr ,00 Svein Ole Nymo

13 Regnskap Husstyret Osa 2014 Ktonr. Osa Frikirke Husstyret REGNSKAP 2014 Kontotekst Inntekter Utgifter 4 Kirkebygget 0,00 0,00 5 Rekvisita: Alterlys, etc. 0, ,00 6 Rekvisita: Andre utgifter, Renovasjon 0, ,50 7 Rekvisita: Annet utstyr, olje, etc. 0,00 354,00 8 Diverse arrangement 5 920, ,00 9 Lørdagskafé 0,00 0,00 10 Julemesse ,00 0,00 11 Formiddagstreff ,00 0,00 12 Kirkeforening 4 300,00 0,00 13 Utleie kirke 7 200,00 0,00 14 Diverse 576, ,61 15 Renter og Gebyrer ,71 0,00 16 Inngående Gaver og Bidrag 2 000,00 0,00 17 Utgående Gaver og Bidrag 0, ,00 18 BUlokaler underetasjen 0, ,00 19 Ustyr kirkerommet 0,00 0,00 20 Kjøkken 0, ,00 21 Utstyr for øvrig 0, ,38 22 Dødsbo Jakob Dalheim , ,00 Sum , ,49 Driftsunderskudd 0, ,17 Beholdning pr Kasse 0,00 2 Driftskonto DNB 9 666,02 3 Sparekonto DNB , ,80 Beholdning pr Kasse 8 540,00 2 Driftskonto DNB ,96 3 Sparekonto DNB , ,63 Sum , ,80 Regnskap Julemesse 2014 Totalt innkommet ,00 Sendt Jorid og Ned Spiecker 7 500,00 Sendt Frikirkens misjon (via menighetskassen) ,00 Netto Husstyret Osa Frikirke ,00 Engavågen den PerArne Engamo Fordeling dødsbo Jakob Dalheim , , , ,58 Rest , , , , , , ,19 0,00 Total arv til Osa Frikirke Beholdning pr Sendt Frelsesarmeen Fordelt til Osa Frikirke Renter 2013 Renter 2014 Feste grav til 2053 Avsetning til stell av grav Ny saldo arv Sendt Frelsesarmeen Rest til Osa Frikirke Etter fordeling kr ,19 Summer

14 Meløy Søndre Menighet Regnskap Husstyret Åg Frikirke 2014 Inntekter Utgifter Gaver til kirkehuset Div. samlinger Div. småutgifter 183 Vedlikehold hus og uteanlegg Vedlikehold hus uten mva Renteinntekter Gebyrer Sum Driftsresultat Lån Meløy S. Menighet Beholdning bank Beholdning bank Sum Sleipnes, Signe Marie Hansen kasserer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen.

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2013 Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. Fork 11,7 2 Familiefokus har som mo o: Ny liv, Nye hjem. Det å få mer kunnskap om samlivsspørsmål og god kommunikasjon

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

Pinsemenigheten Filadelfia Alta Årsberetning for 2013

Pinsemenigheten Filadelfia Alta Årsberetning for 2013 Pinsemenigheten Filadelfia Alta Årsberetning for 2013 6. mars 2014 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. 2 Årsmelding 2013 Innhold 2 Pastorens hilsen 6 Spesielle

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008

Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008 Årsmelding for Ålgård Bedehus 2008 1 Årsmelding Lederforum Ålgård bedehus 2008 Hensikten med årsmeldingen er å gi Årsmøtet en kort oppsummering av året som har gått. Med i Lederforum: Leder: Endre O. Haus

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

2012 - mangfold og utfoldelse

2012 - mangfold og utfoldelse ÅRSRAPPORT 2012 B 2012 - mangfold og utfoldelse 2 Med seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim er et viktig

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper 141 000 til Aksjon Håp i Stange Søndag 10. desember gikk en stor flokk bøssebærere ut til Stanges befolkning for å samle inn en 2000 års takkegave til Norsk Misjonsråd. Pengene skulle benyttes til en rekke

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer