SKOLEÅRET 2009/2010 DET 124. DRIFTSÅR KORT OM SKOLEKLASSER OG KURS 2009/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEÅRET 2009/2010 DET 124. DRIFTSÅR KORT OM SKOLEKLASSER OG KURS 2009/10"

Transkript

1 SKOLEÅRET 2009/2010 DET 124. DRIFTSÅR KORT OM SKOLEKLASSER OG KURS 2009/10 Skoleåret startet og ble avsluttet I meldingsåret har skolen hatt følgende kurs: 1 Vg1 NATURBRUK Det var 2 Vg1-klasser og 55 elever som startet. Det har vært øvelser hver tirsdag gjennom hele skoleåret, men det aller meste av praksisen, 2 uker om høsten (ukene 41 og 42) og 3 uker på våren (ukene 16, 17 og 18), ble lagt til vertsgård, stall, gartneri eller hunderelaterte steder. I hovedsak skifter elevene vertsgård/praksissted høst og vår. 2 Vg2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING FORDYPNING LANDBRUK. En klasse på 5 elever startet. Noen av øvelsene ble arrangert på skolen sentralt, mens de øvrige var lagt til vertsgårder fortrinnsvis en annen vertsgård enn den eleven hadde på grunnkurs. De hadde øvelser hele uke 10. Elevene var utplassert 3 uker om høsten (ukene 37, 38 og 39) og 3 uker om våren (ukene 17, 18 og 19). Her har elevene samme vertsgård/praksissted (husdyr) høst og vår. 3 Vg2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING FORDYPNING GARTNER En klasse på 8 elever startet dette skoleåret. Kursopplegget følger i prinsippet kursopplegget for Vg2, med om lag 40% av undervisningstiden til øvelser og 60% til teori. Det var utplassering i hagebruksbedrifter 6 uker gjennom året fordelt slik: Høsten ukene 37, 38 og 39 og våren ukene 17, 18 og 19. Det var øvelser hele uke Vg2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING - FORDYPNING HUND. En klasse på 18 elever startet dette skoleåret. De hadde praksis i 6 uker. Ukene 37, 38 og 39 på høsten og uke 17, 18 og 19 på våren. Elevene hadde en uke med øvelser, det var uke 10 på våren. 5 Vg2 HESTE- OG HOVSLAGERFAG En klasse på 18 elever startet dette skoleåret. Det var utplassering i hestebedrifter i 6 uker. Høsten i uke 37, 38 og 39, og våren uke 17, 18 og 19. Elevene hadde øvelser i uke 10 på våren. 6 Vg2 SKOGBRUK. En klasse på 7 elever startet. Klassen hadde øvelser på høsten i uke 37, 38 og 39 og på våren i uke 10, 17, 18 og 19. Det var øvelser torsdag og fredag gjennom det meste av skoleåret. Skolens egne skogbrukslærere var instruktører. 7 Vg3 LANDBRUK.

2 En klasse på 5 elever startet. Undervisningen er lagt opp med teoriundervisning, men med 6 ukers praksis og forholdsvis mange faglige utferder. Kroppsøving er eneste allmennfag med 2 uketimer. Praksis var ukene 38 og 39 på høsten og 17, 18, og 19 på våren. De som uteksamineres fra Vg3 landbruk, får tittelen Agronom. 8 Vg3 GARTNER En klasse på 8 elever startet. De som uteksamineres fra Vg3 Gartner, får tittelen Gartner. Teoriundervisning med øvelser i skolens regi, og 3 uker praksis i ukene 36, 37 og 38 og 2 uker øvelser i uke 17 og VG3 STUDIEFORBEREDENDE INNEN NATURBRUK. En klasse på 28 elever startet. De som uteksamineres har oppnådd studiekompetanse, som gir grunnlag for videre studier ved universitet og høgskole KVELDSKURS DELTIDSOPPLÆRING TIL AGRONOM På Vg1 var søkningen så dårlig, så det ble ikke noe oppstart her. En Vg2 klasse på 12 elever og en Vg3 klasse på 8 elever startet opp august Det undervises en kveld i uken med noe lørdagsprogram. Nytt av året, er at det blir satt standpunktkarakterer i alle fag. 11 KVELDSKURS DELTIDSOPPLÆRING TIL GARTNER. Skolen startet i 2003 kveldskurs for gartner. En grunnkursklasse på 23 elever startet opp august Det undervises en kveld i uken med noe lørdagsprogram. Nytt av året, er at det blir satt standpunktkarakterer i alle fag. 1. SKOLENS STYRE OG ELEVRÅD 1.1. STYRET Styret for Skolestiftelsen har i meldingsåret hatt følgende sammensetning: - Direktør Arne Bardalen leder, Alna - Bonde og gründer Anne Aasnes Andvik nestleder, Ramnes - Ass. Generalsekretær Anne Mari Aamelfot Hjelle, Nordre Aker - Avdelingsdirektør Per Egil Astad, Bjerke - Førstesekretær Sissel Øie, Alna - Lektor Trond Bergan Holt, Lunner - Gartner Martin Nilsen, Asker - Elevrådsrepresentant Martin Hedemann Søraas, Oslo Varamedlemmer: - Advokat og bonde Ivar Lindstad, Asker - Stortingsrepresentant Trine Skei Grande, Oslo - Adjunkt Seija Kallionpää, Sørkedalen - Lærer Kristian Bergersen, Harestua 1.2. ELEVRÅDET I SKOLEÅRET Cecilie A. Kjelstrup Vg2 Landbruk elevrådsleder Kristine L. Jacobsen Vg2 Hest nestleder Iga Kamilla Isingrud Vg1 A medlem David Christian Hektner Vg1 B medlem Kristine L. Jacobsen Vg2 Hest nestleder Gøril K. Storteig Vg2 Gartner medlem Astrid Orlund Vg2 Hund medlem Andreas B. Nøkleby Vg2 Skogbruk medlem Emil S. Ekberg Vg3 Landbruk medlem Elevrådets representant til styret: Martin Hedemann Søraas Vg3 Naturbruk PERSONELL: 1.3. ANSATTE I UNDERVISNING HEL- OG DELTID Rektor: Fag: Mali Gunn Romestrand, fra 2006 Undervisningsinspektør:

3 Liv Thorkildsen, fra 2010 Rådgiver: Wenche Holst, fra 2001 Spesialpedagog: Solveig Skogrand, fra 2008 IKT-avdeling: Ola Smisetfoss, fra 1985 Frank Teksum, vikar fra 2008 Sigbjørn Skaug, fra 2006 Lærere: Gunor Skøyen, fra 1988 Harald Gjesvik, fra 1991 Johnny Johansen, fra 1993 Trond Bergan Holt, fra 1994 Håvard Lia, fra 2000 Anne Britt Bleken, fra 2004 Pål Kristian Rødsdalen, fra 2004 Espen Nerødegård, fra 2005 Siri Grønnerød, fra 2006 Hallvard Førsund, fra 2007 Geir Ulekleiv, fra 2008 Liv Sæther Myskja, fra 2009 Per Jahr, fra 2009 Espen Andrè Aasvangen, fra 1999 Torkil S. Johannessen, fra 2000 Judith Meadow, fra 2002 Hilde Norvalls, fra 2000 Seija Kallionpää, fra 2005 Roar Kjønstad, fra 2007 Martin Opsahl, fra 1997 Kristian Bergersen, fra 2004 Martin Nilsen, fra 2005 Hans-Petter Gamborg-Nilsen, fra 2008 Markus Koot, fra Merkantilt ansatte: Kontorsjef Eldbjørg Jørgensen, fra 1985 Førstesekretær Sissel Øie, fra 1993 Anne Kjelme, fra 2002 Regnskapsmedarbeider Mette Sollie, fra 2010 Matematikk Norsk, engelsk IKT/Teknikk IKT IKT Nyere historie, samfunnsfag Norsk Naturforvaltning, Feltarbeid Økonomi Naturbasert aktivitet, naturfag, Matematikk, kjemi Naturforvaltning, naturfag, matematikk Skogbruksfag, matematikk Hagebruksfag Hagebruksfag Kroppsøving Hest Husdyr Teknikk, ansvar for maskinteknisk utstyr Plantefag, matematikk Engelsk Matematikk, naturfag, biologi Hagebruksfag Hund Økonomi og planteproduksjon, kveldskurs Skogbruksfag, markedsføring Hagebruksfag, kveldskurs Hund Økologisk landbruk Regnskap og lønn Administrasjonssystem, resepsjon, innkjøp, lånekassa m.m. Adm.sekretær, praksisansvarlig Regnskap og lønn 1.5. Gartneri og hagebruk: Victor Lising fra Assistent: Leif Anders Bærheim, fra 2008 Marthe Kollerøs Sæbø, fra Renholder: Tip Top Renhold AS, fra Vaktmester etter behov: Tonny Bent Hansen, fra KONTAKTLÆRERE SKOLEÅRET 2009/ Vg1A Naturbruk Espen Nerødegård og Hilde Norvalls Vg1B Naturbruk Pål Kristian Rødsdalen og Beate Dahlslett Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning landbruk Vg2 Heste- og hovslagerfag Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning hund Torkil S. Johannessen/Markus Koot Liv Sæther Myskja Roar Kjønstad

4 Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning gartner Vg2 Skogbruk Vg3 Landbruk Vg3 Gartner Vg3 Studieforberedende innen Naturbruk Seija Kallionpää Kristian Bergersen Trond Bergan Holt Siri Grønnerød Johnny Johansen og Harald Gjesvik 3. ELEVSØKING TIL SKOLEÅRET 2009/ SØKERE TIL SKOLENS KURS Til skolens ordinære kurs meldte det seg i alt 214 søkere slik: (242) året før: - Vg1 Naturbruk 96 (92) - Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning landbruk 6 (7) - Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning hest 21 (29) - Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning hund 20 (9) - Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning gartner 7 (14) - Vg2 Skogbruk 9 (6) - Vg3 Landbruk 9 (5) - Vg3 Gartner 8 (5) - Vg3 Studieforberedende innen Naturbruk 36 (5+26) - Kveldskurs deltid til agronom 23 (10)=agronom/gartner - Kveldskurs deltid til gartner 61 (22) 3.2. SØKNINGEN DE SISTE 20 ÅR HAR HATT UTVIKLING SOM TABELL S. 5 VISER 3.3. OVERSIKT OVER ELEVER SOM STARTET / FULLFØRTE PÅ DAGTILBUDENE. Klasse Skolestart Til underveis Sluttet i året Fullført VG Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning landbruk Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning hest Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning hund Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning gartner Vg2 Skogbruk Vg3 Landbruk Vg3 Gartner Vg3 Studieforberedende innen Naturbruk Sum dagtid:

5 3.2. OVERSIKT OVER ELEVSØKNINGEN DE SISTE 20 ÅR ( ) ÅR GK 1.KL 1- VKI VKI VKI VKI VKI VKI VKII VKII VKII VKII VKII VKII VKII VKII PK VKII SAMV FVI- FVII KK TF1 TF2 årig AL LN ØL GH S NM AA AB NB/A NB/B AL G AS NFV ØL LFV * * * * * 33-6* * * * * *Ble ikke satt i gang. Kunnskapsløftet førte med seg bl.a. nye klassebetegnelser. I 2006: GK=Vg1, 2007: VKI = Vg2 og i 2008: VKII = Vg3

6 3.4 AVLAGTE EKSAMENER FOR KVELDSKURSENE I skoleåret har deltidsstudenter kveld avlagt eksamen i ett eller flere fag, fordelt på kursnivå slik: Klasse Agronom Gartner Sum Vg1 nivå KK Vg2 nivå KK VKII nivå KK MARKERINGER MED ELEVENE I SKOLEÅRET: - Første skoledag var 17. august. Nye og gamle elever ble ønsket velkommen av rektor Mali Romestrand. Det var presentasjon av administrasjon og lærere/kontaktlærere for klassene. - Juleavslutningen var 22. desember med julegrøt til alle elever og ansatte. Vg1- elevene sang igjen i år som de foregående årene, dette har blitt en tradisjon, og første års elevene får vist seg frem. - Åpen dag ble gjennomført 30. januar. Plakater og brosjyrer ble i forkant sendt til skoler i Oslo og Akershus. Denne dagen var igjen godt besøkt. Alle ble mottatt av morgenfriske elever og ansatte til bondefrokost. Dette er sentralt arrangement der foreldre og potensielle elever møter vår skole oktober hadde vi aktivitetsdag på Lillomarka idrettspark, hvor alle elever, lærere og ansatte deltok februar var det klart for den årlige skidagen. Den ble arrangert på Lillomarka idrettspark. - Styrets seminar 2. mars med tema: Rekruttering og naturbruksskolenes berettigelse i samfunnet juni hadde vi avslutning for alle våre Vg3- elever. Rektor og lærere hilste til elevene og elevene takket. - Skoleavslutningen ellers for Vg1 og Vg2 elever var fredag 18. juni. Rektor hilste god sommer til elevene. 5. SKOLEPENGEORDNINGEN Skolepenger for skoleåret har vært ,- for dagelever unntatt Vg3 Naturbruk som var på kr. 800,-. Kveldskurs betalte tilsvarende kr ,-. 6. EKSAMENSAVVIKLING Hektisk men greit i henhold til planene laget av undervisningsinspektør. Eksamensvaktene var: Tore Krogsvold, Aud Karin Nordtømme, Rolf Ødegaard, Leif Anders Bærheim og Irene Larsen SENSORER SKOLEÅRET 2009/2010 HAR VÆRT: Lars Kihle Karen-Inger Årnes Merete Hugaas Snorre Utengen Ole-Terje Porsmyr Johan Aalerud Lars Erik Brynjulvsrud, Per Finstad Geir B. Larsen Gudbrand Lindstad Åsmund Langeland Gro Torpe Tanja Solstad Brita Skallerud Terje Hoel Tverrfaglig p/m Skogbruk Tverrfaglig p/m - Landbruk og gartnernæring Tverrfaglig p/m Gartnernæring Tverrfaglig p/m Landbruk og gartnernæring Tverrfaglig p/m Gartnernæring Tverrfaglig p/m - Gartnernæring Naturforvaltning p/m Tverrfaglig p/m Landbruk og gartnernæring Tverrfaglig p/m Landbruk og gartnernæring Tverrfaglig p/m Landbruk, Økonomi og driftsledelse (s) Økologisk landbruk II (p/m) Tverrfaglig p/m Hest og hovslager Tverrfaglig p/m Landbruk og gartnernæring Tverrfaglig p/m Landbruk og gartnernæring Naturforvaltning (p/m)

7 7. PRAKSISVERTER Oversikt på alle skolevertene finnes som særskilt vedlegg. 8. TIMEFORDELING FOR DE ULIKE KURS I SKOLEÅRET: 8.1 Vg1 Naturbruk Felles allmenne fag Årstimer* Lærer - Norsk 56 Gjesvik - Engelsk 84 Meadow - Matematikk (Vg1P) 84 Holst, Nerødegård, Johannessen, Koot - Naturfag 56 Lia, Rødsdalen Felles programfag - Naturbasert produksjon 337 Aasvangen, Nerødegård, Grønnerød - Naturbasert aktivitet 140 Lia, Prosjekt fordypning** Landbruk Johannesen, koot - Hest Myskja - Skogbruk Nerødegård - Hagebruk Grønnerød - Hund Gamborg-Nilsen - Realfag (Naturfag og matematikk) Bleken Sum 981 **Aktuelle fordypningsområder ble gjennomført avhengig av elevtall. 8.2 Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles allmenne fag Årstimer* Lærer - Norsk 56 Gjesvik - Engelsk 56 Meadow - Samfunnslære 84 Skøyen Felles programfag - Produksjon og tjenesteyting 280 Aasvangen, Grønnerød, Kallionpää, Førsund - Forvaltning og drift 197 Rødsdalen, Prosjekt til fordypning Landbruk Johannessen, Koot - Gartner Grønnerød, Kallionpää, Førsund - Hund Kjønstad - Realfag Bleken Sum Vg2 Heste- og hovslagerfag Felles allmenne fag Årstimer* Lærer - Norsk 56 Gjesvik - Engelsk 56 Meadow - Samfunnslære 84 Skøyen Felles programfag - Stalldrift 168 Holt, Johannessen - Aktiviteter med hest 141 Myskja - Hest og hestehold 168 Myskja Prosjekt til fordypning Hest Myskja - Realfag Bleken Sum 982

8 8.4 Vg2 Skogbruk Felles allmenne fag Årstimer* Lærer - Norsk 56 Gjesvik - Engelsk 56 Meadow - Samfunnslære 84 Skøyen Studieretningsfag - Skogskjøtsel, utmark, og bedrift 225 Johansen, Bergersen - Drift og vedlikehold 252 Bergersen, Nerødegård - Prosjekt til fordypning 253 Johansen, Bergersen Sum Vg3 Landbruk Felles allmenne fag Årstimer Lærer Programfag - Plante- og husdyrproduksjon 337 Johannessen, Koot - Utmark- og kulturlandskap 140 Rødsdalen - Traktor og maskiner 140 Johannessen, Aasvangen - Gårdsdrift 168 Holt - Økonomi og driftsledelse 140 Holt Sum Vg3 Gartner Felles allmenne fag Årstimer Lærer Studieretningsfag - Plantebruk 197 Kallionpää - Planteproduksjon 420 Smisetfoss, Førsund, Grønnerød, Johannessen, Kallionpää - Omsetning 140 Førsund - Gartnerbedriften 168 Holt, Førsund Sum Vg3 Naturbruk Felles allmenne fag Årstimer Lærer - Norsk 281 Gjesvik - Matematikk 140 Bleken - Historie 140 Skøyen Studieretningsfag - Naturforvaltning 140 Johansen - Feltarbeid i naturbruk 140 Johansen - Teknologi og forskningslære 84 Rødsdalen Sum 981

9 9. ELEVER SOM STARTET SKOLEÅRET 2009/2010: VG1A NATURBRUK 1 Adolfsen, Iselin 2 Alstad, Nina Overvik 3 Bjørnes, Benedikte 4 Borg, Cathrine 5 Dybdahl, Ask Tobias Woldseth 6 Falk, Karl Fredrik 7 Folkvard, Martine 8 Gjellestad, Charlotte 9 Grinden, Helene 10 Groth, Tonje Drønnen 11 Gulbrandsen, Frida Østvang 12 Hansen, Jeanette 13 Henriksen, Kathrine Hagebråten 14 Holmedahl, Ingrid 15 Isingrud, Iga Kamilla 16 Johnsen, Emilie Louise 17 Martinsen, Mathilde 18 Morgenlien, Fredrik Uthus 19 Norborg, Madelen 20 Pettersen, Elisabeth Marie 21 Solberg, Mari 22 Stakvik, Amalie Olsen 23 Stierna, Cecilia Flinder 24 Sørensen, Karoline 25 Sørhus, Ben-Stian 26 Østern, Lars VG2 M/FORDYPNING LANDBRUK 1 Foktberg, Renate Heramb 2 Gulbrandsen, Richard 3 Helland, Odd-Andre 4 Johannessen, Solveig Mostue 5 Kjelstrup, Cecilie Anastasia VG1B NATURBRUK 1 Dahl, Stine Elisabeth 2 Fjell, Beatrice 3 Hektner, David Christian 4 Holmøy, Olav Hunter 5 Jahr, Rannveig 6 Jensen, Rikke Ruud 7 Johnsen, Trine Lise 8 Kjærnes, Robin Alexander 9 Martinsen, Hilde Kathrine 10 Nerell, Thea 11 Nordli, Chantal 12 Normann, Julie Charlotte 13 Normann, Karina 14 Pedersen, Mari Bae 15 Pettersen, Jenny Standahl 16 Randgaard, Robin Eriksen 17 Ruud, Helene 18 Rygge, Frida 19 Rønning, Tina Erlandsen 20 Sand, Marita Viola 21 Sathiapal, Isabel Ivana 22 Schreier, Emilie 23 Storøy, Vebjørn 24 Sunko, Amanda Nakken 25 Svendsen, Marte Kaald 26 Trettvik, Hilde Eline 27 Urkedal, Thea VG2 M/FORDYPNING HUND 1 Bhaiji, Rebecca 2 Danbolt, Julie Fuglerud 3 Eriksen, Juliane Emily 4 Fagerli, Ellinor 5 Ferre, Emilie Berger 6 Hagen, Trine Lise 7 Hansen, Thea Kristine 8 Houari, Leila Al 9 Hovde, Ine Christin 10 Lavold, Marie Andersen 11 Lunde, Hilde Engmark 12 Løvseth, Anine Benedikte Nysæter 13 Normann, Anne Camilla 14 Orlund, Astrid 15 Sandstå, Birte Larsen 16 Sanne, Nadja 17 Staale, Line 18 Svendsen, Marion 19 Taaje, Helene

10 VG2 M/FORDYPNING GARTNER 1 Bjørseth, Andreas Nitteberg 2 Gulli, Vegard 3 Halvorsen, Renèe 4 Larsen, Eirik Walland 5 Nydal, Kristin 6 Qvale, Victoria Helena 7 Storteig, Gøril Kristine 9 Torp, Vilde VG2 SKOGBRUK 1 Bjerke, Fredrick Nesse 2 Boge, Odin Normann Randeberg 3 Bojang, May-Iren 4 Jensen, Martin 5 Kolseth, Øystein Skjær 6 Nøkleby, Andreas Berge 7 Sandnes, Erik VG3 GARTNER 1 Bergerud, Kjersti 2 Bårdsen, Kjetil Andre 3 Kristensen, Helle 4 Paulsen, André 5 Roksti, Silje Evensdatter 6 Storm, Camilla 7 Øksnes, Elise VG2 HEST 1 Berg, Augustina Eline 2 Hamlander, Sarah 3 Heiberg, Eirin Helene 4 Hellstrøm, Kaja Svardal 5 Herseth, Kaja Patricia Meli 6 Jacobsen, Kristine Løkås 7 Johansson, Silje Julie Rørslett 8 Kjellberg, Jeanette 9 Lauritzen, Kamilla Esp 10 Michalsen, Silje 11 Nilsen, Ajja Margrete 12 Olsen, Elisabeth Frenning 13 Renstrøm, Ramona Marie 14 Øverland, Ingvild Ketilsdotter VG3 LANDBRUK 1 Ekberg, Glenn Emil Sørum 2 Hammerud, Jon Olav 3 Holmerud, Olaf 4 Krogstad, Tone Elisabeth 5 Lund, Lise Olavsdotter VG3 NATURBRUK 1 Bakkerud, Marita 2 Behrns, Mia 3 Boquist, Camilla 4 Bredesen, Anette 5 Gulbrandsen, Kristine 6 Hamsund, Ida Regine Bilet 7 Haukanes, Benedikte 8 Jacobsen, Mari Egge 9 Kristiansen, Birgitte 10 Kvile, Karoline 11 Lesteberg, Lars 12 Lindström, Elin Marie Julia 13 Midtbø, Lars Fredrik 14 Nilsen, Lisa Karoline Høgvall 15 Nordli, Kine 16 Norli, Malene Gamlem 17 Olsen, Kristina Elisabeth 18 Reenskaug, Ingunn Finne 19 Skoglund, Rebecca 20 Stubø, Silje Moe 21 Sønsteby, Morten 22 Søraas, Martin Hedemann 23Wich, Tore-Remi 24 Ødegård, Hedvig 25 Østreng, Rune

11 KVELDSKURS 24 GARTNER (VG1) 1 Aasgaard, Bente Christine 2 Barwin, Martin 3 Berg, Anna Slungaard 4 Bjerkemoen, Lena Heimdal 5 Eriksen, Grethe Johanne Troye 6 Freij, Anna Karin 7 Halvorsen, Lise 8 Hansen, Geir 9 Hauger, Eirik Aas 10 Haukenes, Sølvi Johansen 11 Husabø, Ingunn 12 Ivesdal, Anne Guri 13 Kallerud, Tori Selven 14 Lak, Taban 15 Lee, Snorre Eirik 16 Moen, Jan Petter 17 Myrdam, Hilde Monica 18 Nesne, Karina 19 Nøkleby, Maja 20 Skjeldal, Kathrine 21 Svenneby, Thale Salgado KVELDSKURS 23 GARTNER (VG2) 1 Andresen, Marit 2 Børresen, Nina Cathrine Evy 3 Elvenes, Guro Alette 4 Getz, Johanne 5 Jørgensen, Ragna Ribe 6 Kleppe, Gry Ragna 7 Lund, Lena Merete Wingstedt 8 Sjølstad, Gry 9 Skjerve, Lise 10 Stadskleiv, Gunne Maria 11 Steen, Eirill Olafsen 12 Støback, Lotta Marie Einan KVELDSKURS 22 GARTNER (VG3) 1 Aslaksrud, Aina Melbye 2 Berge, Emte Charlotte Tange 3 Berthelsen, Tore 4 Blekastad, Sissel 5 Flaten, Marit 6 Martinsen, Anne-Britt Nordli 7 Nordang, Siv 8 Rolfsdatter, Wendy Marie 9 Solberg, Ingunn 10 Tennstrand, Camilla 11 Thorstensen, Brit Irene 12Wara, Thomas KVELDSKURS 23 AGRONOM (VG2) Navn 2LGKA 1 Beyer, Otto 2 Brekke, Tonje 3 Bråten, Jan Erik 4 Guren, Ingri 5 Julseth, Elisabeth 6 Kirkerød, Katharina Nelleke Wattum 7 Nordli, Trine 8 Olafsen, Lill Veronica 9 Skofteby, Øystein 10 Vinge, Solvår 11 Øvrehus, Gry-Merete Knutsdotter KVELDSKURS 22 AGRONOM (VG3) 1 Andresen, Anette 2 Borgersrud, Inger Anita Rånås 3 Bøhn-Abrahamsen, Astrid 4 Hansrud, Trond 5 Løkke, Leif André 6 Skretting, Jon 7 Stovner, Jørgen Marka

SKOLEÅRET 2010/2011 DET 125. DRIFTSÅR

SKOLEÅRET 2010/2011 DET 125. DRIFTSÅR SKOLEÅRET 2010/2011 DET 125. DRIFTSÅR KORT OM SKOLEKLASSER OG KURS 2010/11 Skoleåret startet 23.08.2010 og ble avsluttet 22.06.2011. I meldingsåret har skolen hatt følgende kurs: 1 Vg1 NATURBRUK Det var

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Foto: Jens Haugen. Studietilbud - Valle

Foto: Jens Haugen. Studietilbud - Valle Studietilbud - Valle Foto: Jens Haugen Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første gang høsten 2006 som en del av Kunnskapsløftet.

Detaljer

Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016

Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016 Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016 Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første gang høsten

Detaljer

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første

Detaljer

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som

Detaljer

00: :46.00 Ine Charlotte Hagen LRK. 00: :54.65 Line Therese Frilseth LRK. 00:59.18 Victoria Rønningen LRK. 00:52.00 Silje Engelberg GIF

00: :46.00 Ine Charlotte Hagen LRK. 00: :54.65 Line Therese Frilseth LRK. 00:59.18 Victoria Rønningen LRK. 00:52.00 Silje Engelberg GIF Side 1 1983 1985 1988 1 50 BRYST KVINNER Line Kokkim 00:46.50 Helga Bysting 00:44.47 Marte Try 00:39.34 Ine Rasen 00:43.03 Isabel Vika 00:46.00 Anne Bysting 00:46.00 Ine Charlotte Hagen 00:43.90 Mari Vollan

Detaljer

Utarbeidet av Inge Kristoffersen, Hordaland FIK/Serie- og statistikkutvalget Side 1 av 8

Utarbeidet av Inge Kristoffersen, Hordaland FIK/Serie- og statistikkutvalget Side 1 av 8 18år(1984) 60 M(18) 8,62 Ingebjørg Eitrheim,Korlevoll-Odda 8,70 Nina J.Kristoffersen,Fana 8,29 Silje Pettersen,Fenring 8,53 Nina J.Kristoffersen,Fana 60 MHK 76,2(18) 9,81 Silje Pettersen,Fenring 100 M(18)

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Topp 10 langbane 50 m fri

Topp 10 langbane 50 m fri 50 m fri 1 Robin Dale Oen 1980 0:23.10 Madrid 15.05.2004 2 Marius Solaat Rødland 1997 0:23.50 København 28.03.2014 3 Alexander Dale Oen 1985 0:24.14 Hamar 13.07.2008 4 Markus Vindenes 1994 0:24.55 Drammen

Detaljer

DE BESTE GJENNOM ALLE TIDER - KVINNER

DE BESTE GJENNOM ALLE TIDER - KVINNER DE BESTE GJENNOM ALLE TIDER - KVINNER 60 M - El. tid Pedersen, Isabelle 92 7'60 2013 Innendørs Abrahamsen, Benedicte 93 7'73 2007 Sandven, Åsa 91 8,09 2010 Innendørs Lyngbø, Anne Karin Skutle 63 8,13 1993

Detaljer

1 Jon Håvard Appelkvist Stjørdalsblink Gunnar Evjen Vestbyen Sigvart Evjen Vestbyen Stine Tveit TS&LK

1 Jon Håvard Appelkvist Stjørdalsblink Gunnar Evjen Vestbyen Sigvart Evjen Vestbyen Stine Tveit TS&LK RESULTATLISTE JUNIORSVØM 2004 Arr: Malvik IL svømmeavdeling Lørdag 6 november 2004 Øvelser: 1 25m bryst rekrutt PAUSE 2 200m fri 10 50m bfly 3 25m fri rekrutt 11 100m rygg 4 100 fri junior 12 50m bryst

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32 Resultater fra Irene Dalby Cup Elverum Svømming 97 Ida Køhl Berg Øvelse 9. 50m bryst, damer 57,42 Øvelse 11. 50m rygg, damer 52,57 Øvelse 15. 50m fri, damer 48,82 96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6 Øvelser den 4.03. Øvelsenr: 00 Bryst K He at: 2 Lisa Liasjø TS&LK 0 200 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 0 200 2 Mika Tiarks LS&LK 03 2003 3 Evy Eilin Valås Kyrksæterøra 02 2002 4

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Øvelse 1. 25m bryst, damer

Øvelse 1. 25m bryst, damer Øvelse. m bryst, damer Heat Marie Sæther 0 Kongsvinger S&LK,39 3 Victoria Lien 0 Elverum Svømming 9, Eline Vig 0 Kongsvinger S&LK 39,7 3 Johanne Nyutstumoen 00 Stange SK,6 Aurora Øiungen 0 Kongsvinger

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Enkeltsamtaler med konfirmantene

Enkeltsamtaler med konfirmantene Til konfirmanter og foreldre/foresatte 22.12.15 Enkeltsamtaler med konfirmantene Ved begynnelsen av konfirmanttiden legger vi opp til en kort samtale på 15 minutter med hver enkelt konfirmant. Kapellan

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Årets beste innendørs 2001

Årets beste innendørs 2001 Årets beste innendørs 2001 Menn/Gutter 60m 7.79 Stein-Ivar Lothe Eide (84) 8.09 (00) 7.90 Jan Erik Lie Thorkildsen (77) 8.01 Daniel Vinje Nydal (83) 8.16 (99) 10.08 Gerry Borge (89) 10.58 (00) 10.12 Kim

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

1 Odin Iselvmo 2003 Målselv IL - Friidrett 6,57 Nikolai Mejland Hansen 2006 Hind, IK - Friidrett DNS

1 Odin Iselvmo 2003 Målselv IL - Friidrett 6,57 Nikolai Mejland Hansen 2006 Hind, IK - Friidrett DNS Stevne: Åpningsstevne Stevnested: Nordkjosbotn Idrettspark Stevnedato: 07.06.2014 Arrangør: Nordkjosbotn IL - friidrett Kontaktperson: Erklæring*: J Telefon: Epost: Utendørs: Kommentar: Resultatliste:

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter Irene Dalby Cup - Odal Svømmeklubb - lørdag 26. november 20 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Sina Ingedotter Øyen 200 Elverum SK 00:,9 2 Edith Kiønig 200 Rena SK 00:,8 3

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 JENTER 22 172 60m M 8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 100m M 13.8 Astrid Sundby 42 Jessheim 20.06.1964 14.0 Tove Dønnum

Detaljer

KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen

KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen 60 meter hekk Gutter 13 år; 76,2 / 7,5 1 Andreas Gjøseter Eidanger 12,22 Jenter 13 år; 68,0 / 7,5 1 Lise Sortedal Eidanger 12,01 ; 76,2 / 7,5 1 Johanne Eline Larsen

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Resultatliste

Resultatliste G-13 200 m (0) Heat: 1 Vind: -0.6 1 399 Thor Erik Solberg Fredrikstad IF 30,97 2 351 Fredrik Gaarder Askim IF 31,32 3 247 Truls Piiksi Røraas Moss IL 32,01 4 332 Andreas Frøslev Mathisen Askim IF 34,66

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

RESULTATLISTER - Drammen Grand Prix 6.10.2013 Heat nr. 1

RESULTATLISTER - Drammen Grand Prix 6.10.2013 Heat nr. 1 RESULTATLISTER - Drammen Grand Prix 6.10.2013 Heat nr. 1 Gutt/pike sykkel 1 hund G/P 12-13 år 1 hund kl.1100 1 1 André Boysen Hillestad Holmenkollen Sportsklubb 3.22.7 2 8 Oda Amundrud Bærum 3.26.1 1 2

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Marka_Vår_3. Offisiell resultatliste

Marka_Vår_3. Offisiell resultatliste 8.05.206 K5 (50-59 år ) Kirsti Hjelle Markakarusellen 25 3:59 2 Mette Bogen Markakarusellen 79 4:35 00:36 3 Gry Mille Jakobsen Markakarusellen 22 5:24 0:25 Fullførte: 3 Påmeldte: 3 Startende: 3 K7 (over

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI

Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI Eveline Henning Marcelie Tobias Roy Kaja Oliver Sigbjørn Andrine Jasmin Sophia Elisabeth Jørn Ørjan Espen Markus Mona Tonje Emilie Linnea Annsofi Lisa

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

ETTERMIDDAG KAN REKKEFØLGEN BLI ENDRET FOR ENKELTE KLASSER/SPILLERE FOR EN RASKERE AVVIKLING AV TURNERINGEN.

ETTERMIDDAG KAN REKKEFØLGEN BLI ENDRET FOR ENKELTE KLASSER/SPILLERE FOR EN RASKERE AVVIKLING AV TURNERINGEN. TREKNING Jarlsbergosten LØRDAG Oppmann: Arne Gulbrandsen, tlf. 90 91 90 53. Turneringsleder: Tone Gulbrandsen Baller: Forza Tournament - 2 baller pr. kamp 99 spillere er påmeldt til lørdagens ostetreff.

Detaljer

PLASS NAVN FØDT TID STED DATO

PLASS NAVN FØDT TID STED DATO 50 m fri 1 Robin Dale Oen 1980 00:22,34 Dublin 11.12.2003 2 Marius Solaat Rødland 1997 00:22,66 Stavanger 06.04.2014 3 Markus Vindenes 1994 00:23,28 Reykjavik 11.12.2011 4 Alexander Dale Oen 1985 00:23,37

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 Pl.tot Startnr. Navn Klasse Lag Tid på topp Mellomtid 1 32 Ludviksen, Thorbjørn Senior Bergen Løpeklubb 21.21 14.27 2 67 Søfteland, Andreas Senior

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter ØVELSE ; M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Marie Særther 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:4,9 Eline Vig 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:40, 3 Hanne Hilan Bekken 00 Odal Svømmeklubb

Detaljer

STARTLISTE NM SPRINT 2015

STARTLISTE NM SPRINT 2015 STARTLISTE NM SPRINT 0 Bane: Marienlyst kunstis Dato:.0.0 Arrangør: Drammens SK 00 m kvinner junior 0 i. Selma Bø Lysø Kongsvinger SK 0 i. Camilla Kvamme Bergen SK 0 y. Katrine Haug Drammens SK 0 i. Guro

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET RESULTATLISTE SØNDAG

ÅPNINGSSTEVNET RESULTATLISTE SØNDAG ÅPNINGSSTEVNET RESULTATLISTE SØNDAG 29.5. 2011 Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe SPYD 0,4 kg 1 Martha C Bratland J15 FIK Stein 27,23 2 Rikke Habel J15 Havøysund 23,60 3 Angela Dalakova J15 Vadsø TF 16,34

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00048-4 Søknad og CV - Sykepleiere til sommervikariater - st. ref. (2448242160) tl 2448242160 - Sommervikariater for sykepleiere 2015 - frist 010315 Dalia Vinikaitiene

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta 1

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta 1 Badmintonklubb, 2670 Otta 1 Fredag 1-17 19:00 18-34 20:00 35-50 21:00 51-56 22:00 Lørdag 61-74 08:00 75-88 09:00 89-102 10:00 103-116 11:00 117-130 12:00 131-144 13:00 145-158 14:00 159-172 15:00 173-186

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Laksevåglekene. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 600 m - G-11

Laksevåglekene. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 600 m - G-11 60 m - G-10 Laksevåglekene 600 m - G-11 13 Brage Dybwad Bergens TF 14 Brede Laastad Bjørykke Bergens TF 19 Fabian Filip Rimestad Bergens TF 70 Gjert Høie Sjursen Gneist,IL 72 Henrik Berger Ettrup Gneist,IL

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

1 Klubbrekorder L.T. Kvinner senior 60 m Torhild Seemann Pettersen 7,9 18 år 1965 Ingunn Holden 7,9 17 år 1981 Trude Christine Haug 7,9 14 år 1983

1 Klubbrekorder L.T. Kvinner senior 60 m Torhild Seemann Pettersen 7,9 18 år 1965 Ingunn Holden 7,9 17 år 1981 Trude Christine Haug 7,9 14 år 1983 1 Klubbrekorder L.T. Kvinner senior 60 m Torhild Seemann Pettersen 7,9 18 år 1965 Ingunn Holden 7,9 17 år 1981 Trude Christine Haug 7,9 14 år 1983 Kaja Rolfsen 8,06 13 år 2012 100 m Trude Christine Haug

Detaljer

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt Jenter Rekrutt 100 m Malene Nordvi KIL Skøyter 16,1 Lene Hoberg Stange SK 18,4 Selma Bø Lysø KIL Skøyter 26,9 Else Marie Venholen Stange SK 27,8 F Martine Ripsrud Stange SK 15,4 Thea Fløiten Sand IF 18,2

Detaljer

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 14-15 år 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 16-17 år 2 Terje Jacobsson Sportsklubben Kraft 12:00:00 402 3 Henrik Grevstad Sportsklubben Kraft 12:00:00

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater Øvelse 1. 400m fri, damer 1p Torhild Narvestad Anda 91 Randaberg IL 5.18,08 439 36,43(36,43) 1.17,10(40,67) 1.58,12(41,02) 2.39,03(40,91) 3.19,62(40,59) 4.00,29(40,67) 4.40,12(39,83) 5.18,08(37,) 2 Kristin

Detaljer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer Startliste, Kvalifiseringsstevne Øvelse 1. 100m fri, herrer 1. Martin Hals 91 Øvre Eiker SK 55,63 2. Thomas Gevelt 92 Nedre Eiker SK 1.05,45 3. Espen Hanto 95 Tønsberg SK 1.09,52 4. Juel Martin Akervold

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Hållingenrennet 2015 NTE-Cup

Hållingenrennet 2015 NTE-Cup G 10 år Brøndbo, Arne Marius IL Hållingen 5 Elstad, Ole Christian IL Hållingen 3 Grongstad, Sander IL Hållingen 8 Hjellsand, Jonas IL Hållingen 7 Kleppa, Karl Haugen Beitstad IL 9 Risvik, Andreas Solstad

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

Øvelse 1. 100m fri, herrer

Øvelse 1. 100m fri, herrer Øvelse 1. 100m fri, herrer 1 Henrik Syvertsen 86 Øvre Eiker SK 58.76 511 2 Ronny Skaalien 80 Modum SK 1,00.67 464 3 Jørgen Gallis 85 Tønsberg SK 1,01.94 436 1 Robert Hunstad 89 Nedre Eiker SK 59.52 492

Detaljer

Partiliste: Fremskrittspartiet :14:15 Valgoppgjør for Skjervøy Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Valgoppgjør for Skjervøy

Partiliste: Fremskrittspartiet :14:15 Valgoppgjør for Skjervøy Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Valgoppgjør for Skjervøy Partiliste: Fremskrittspartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Vidar Langeland 1 ** 9,00 11 4 24,00 48,75 88 19 155,75 179,75 2 Arne Nilssen 2 ** 9,0 0 9,00

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Resultater Skikarusell renn 3

Resultater Skikarusell renn 3 Resultater Skikarusell renn 3 Fornavn Etternavn Klasse Tid Eline Gerø Jenter 2002 Louise Nyberg Løkstad Jenter 2002 00:21:39 Jasper Leinaar Gutterr 2002 Noah Aleksander Lyberg Gutter 2002 00:16:52 Jesper

Detaljer

Klasse 5km Bjørn Lillealter 0:19:18 Trond Vassvik 0:22:32

Klasse 5km Bjørn Lillealter 0:19:18 Trond Vassvik 0:22:32 Resultater Cuprenn Alteren 8. mars 2009 Vi hadde igjen rekord-deltakelse for de senere år med cuprenn og slo til og med forrige rekord med 2 startende! Ser også ut til at det ble løyperekord på 2,5km med

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Klubbrekorder Jenter 10-19 år

Klubbrekorder Jenter 10-19 år Klubbrekorder Jenter 10-19 år Navn Født Sted Dato Resultat 60 m J10 Johanne Eline Larsen 96 Bislett 20.08.2006 9,24 J11 Marte Pettersen 97 Lillehammer 21.06.2008 8,82 J12 Siv Tone Melby 74 1986 8,5 J12

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristoffer Aksnes Søgne 41 44 47 86 218 0,- Gave 1. Øyvind Flokenes Farsund 45 45 49 93 232 0,- Gave 1. Emma Gyland Greipstad 48 48 49 91 236 0,- Gave 1. Kamilla R. Homme

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2015 Sak: PS 7/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/4563-2 Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG 2015-2019

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Startliste Sjutoppsturen 2013

Startliste Sjutoppsturen 2013 1 Sigfred Worren Nystøyl 2003 X 2 Torbjørn Baade 2003 X 3 Ingrid Therese Baade 1999 X 4 Reidar Baade X 5 Sylvia W. Baade X 6 Birger Isak Vaage 2002 X 7 Vidar Vaage X 8 Sverre Sørdal X 9 Harald Sørdal X

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer