SKOLEÅRET 2009/2010 DET 124. DRIFTSÅR KORT OM SKOLEKLASSER OG KURS 2009/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEÅRET 2009/2010 DET 124. DRIFTSÅR KORT OM SKOLEKLASSER OG KURS 2009/10"

Transkript

1 SKOLEÅRET 2009/2010 DET 124. DRIFTSÅR KORT OM SKOLEKLASSER OG KURS 2009/10 Skoleåret startet og ble avsluttet I meldingsåret har skolen hatt følgende kurs: 1 Vg1 NATURBRUK Det var 2 Vg1-klasser og 55 elever som startet. Det har vært øvelser hver tirsdag gjennom hele skoleåret, men det aller meste av praksisen, 2 uker om høsten (ukene 41 og 42) og 3 uker på våren (ukene 16, 17 og 18), ble lagt til vertsgård, stall, gartneri eller hunderelaterte steder. I hovedsak skifter elevene vertsgård/praksissted høst og vår. 2 Vg2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING FORDYPNING LANDBRUK. En klasse på 5 elever startet. Noen av øvelsene ble arrangert på skolen sentralt, mens de øvrige var lagt til vertsgårder fortrinnsvis en annen vertsgård enn den eleven hadde på grunnkurs. De hadde øvelser hele uke 10. Elevene var utplassert 3 uker om høsten (ukene 37, 38 og 39) og 3 uker om våren (ukene 17, 18 og 19). Her har elevene samme vertsgård/praksissted (husdyr) høst og vår. 3 Vg2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING FORDYPNING GARTNER En klasse på 8 elever startet dette skoleåret. Kursopplegget følger i prinsippet kursopplegget for Vg2, med om lag 40% av undervisningstiden til øvelser og 60% til teori. Det var utplassering i hagebruksbedrifter 6 uker gjennom året fordelt slik: Høsten ukene 37, 38 og 39 og våren ukene 17, 18 og 19. Det var øvelser hele uke Vg2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING - FORDYPNING HUND. En klasse på 18 elever startet dette skoleåret. De hadde praksis i 6 uker. Ukene 37, 38 og 39 på høsten og uke 17, 18 og 19 på våren. Elevene hadde en uke med øvelser, det var uke 10 på våren. 5 Vg2 HESTE- OG HOVSLAGERFAG En klasse på 18 elever startet dette skoleåret. Det var utplassering i hestebedrifter i 6 uker. Høsten i uke 37, 38 og 39, og våren uke 17, 18 og 19. Elevene hadde øvelser i uke 10 på våren. 6 Vg2 SKOGBRUK. En klasse på 7 elever startet. Klassen hadde øvelser på høsten i uke 37, 38 og 39 og på våren i uke 10, 17, 18 og 19. Det var øvelser torsdag og fredag gjennom det meste av skoleåret. Skolens egne skogbrukslærere var instruktører. 7 Vg3 LANDBRUK.

2 En klasse på 5 elever startet. Undervisningen er lagt opp med teoriundervisning, men med 6 ukers praksis og forholdsvis mange faglige utferder. Kroppsøving er eneste allmennfag med 2 uketimer. Praksis var ukene 38 og 39 på høsten og 17, 18, og 19 på våren. De som uteksamineres fra Vg3 landbruk, får tittelen Agronom. 8 Vg3 GARTNER En klasse på 8 elever startet. De som uteksamineres fra Vg3 Gartner, får tittelen Gartner. Teoriundervisning med øvelser i skolens regi, og 3 uker praksis i ukene 36, 37 og 38 og 2 uker øvelser i uke 17 og VG3 STUDIEFORBEREDENDE INNEN NATURBRUK. En klasse på 28 elever startet. De som uteksamineres har oppnådd studiekompetanse, som gir grunnlag for videre studier ved universitet og høgskole KVELDSKURS DELTIDSOPPLÆRING TIL AGRONOM På Vg1 var søkningen så dårlig, så det ble ikke noe oppstart her. En Vg2 klasse på 12 elever og en Vg3 klasse på 8 elever startet opp august Det undervises en kveld i uken med noe lørdagsprogram. Nytt av året, er at det blir satt standpunktkarakterer i alle fag. 11 KVELDSKURS DELTIDSOPPLÆRING TIL GARTNER. Skolen startet i 2003 kveldskurs for gartner. En grunnkursklasse på 23 elever startet opp august Det undervises en kveld i uken med noe lørdagsprogram. Nytt av året, er at det blir satt standpunktkarakterer i alle fag. 1. SKOLENS STYRE OG ELEVRÅD 1.1. STYRET Styret for Skolestiftelsen har i meldingsåret hatt følgende sammensetning: - Direktør Arne Bardalen leder, Alna - Bonde og gründer Anne Aasnes Andvik nestleder, Ramnes - Ass. Generalsekretær Anne Mari Aamelfot Hjelle, Nordre Aker - Avdelingsdirektør Per Egil Astad, Bjerke - Førstesekretær Sissel Øie, Alna - Lektor Trond Bergan Holt, Lunner - Gartner Martin Nilsen, Asker - Elevrådsrepresentant Martin Hedemann Søraas, Oslo Varamedlemmer: - Advokat og bonde Ivar Lindstad, Asker - Stortingsrepresentant Trine Skei Grande, Oslo - Adjunkt Seija Kallionpää, Sørkedalen - Lærer Kristian Bergersen, Harestua 1.2. ELEVRÅDET I SKOLEÅRET Cecilie A. Kjelstrup Vg2 Landbruk elevrådsleder Kristine L. Jacobsen Vg2 Hest nestleder Iga Kamilla Isingrud Vg1 A medlem David Christian Hektner Vg1 B medlem Kristine L. Jacobsen Vg2 Hest nestleder Gøril K. Storteig Vg2 Gartner medlem Astrid Orlund Vg2 Hund medlem Andreas B. Nøkleby Vg2 Skogbruk medlem Emil S. Ekberg Vg3 Landbruk medlem Elevrådets representant til styret: Martin Hedemann Søraas Vg3 Naturbruk PERSONELL: 1.3. ANSATTE I UNDERVISNING HEL- OG DELTID Rektor: Fag: Mali Gunn Romestrand, fra 2006 Undervisningsinspektør:

3 Liv Thorkildsen, fra 2010 Rådgiver: Wenche Holst, fra 2001 Spesialpedagog: Solveig Skogrand, fra 2008 IKT-avdeling: Ola Smisetfoss, fra 1985 Frank Teksum, vikar fra 2008 Sigbjørn Skaug, fra 2006 Lærere: Gunor Skøyen, fra 1988 Harald Gjesvik, fra 1991 Johnny Johansen, fra 1993 Trond Bergan Holt, fra 1994 Håvard Lia, fra 2000 Anne Britt Bleken, fra 2004 Pål Kristian Rødsdalen, fra 2004 Espen Nerødegård, fra 2005 Siri Grønnerød, fra 2006 Hallvard Førsund, fra 2007 Geir Ulekleiv, fra 2008 Liv Sæther Myskja, fra 2009 Per Jahr, fra 2009 Espen Andrè Aasvangen, fra 1999 Torkil S. Johannessen, fra 2000 Judith Meadow, fra 2002 Hilde Norvalls, fra 2000 Seija Kallionpää, fra 2005 Roar Kjønstad, fra 2007 Martin Opsahl, fra 1997 Kristian Bergersen, fra 2004 Martin Nilsen, fra 2005 Hans-Petter Gamborg-Nilsen, fra 2008 Markus Koot, fra Merkantilt ansatte: Kontorsjef Eldbjørg Jørgensen, fra 1985 Førstesekretær Sissel Øie, fra 1993 Anne Kjelme, fra 2002 Regnskapsmedarbeider Mette Sollie, fra 2010 Matematikk Norsk, engelsk IKT/Teknikk IKT IKT Nyere historie, samfunnsfag Norsk Naturforvaltning, Feltarbeid Økonomi Naturbasert aktivitet, naturfag, Matematikk, kjemi Naturforvaltning, naturfag, matematikk Skogbruksfag, matematikk Hagebruksfag Hagebruksfag Kroppsøving Hest Husdyr Teknikk, ansvar for maskinteknisk utstyr Plantefag, matematikk Engelsk Matematikk, naturfag, biologi Hagebruksfag Hund Økonomi og planteproduksjon, kveldskurs Skogbruksfag, markedsføring Hagebruksfag, kveldskurs Hund Økologisk landbruk Regnskap og lønn Administrasjonssystem, resepsjon, innkjøp, lånekassa m.m. Adm.sekretær, praksisansvarlig Regnskap og lønn 1.5. Gartneri og hagebruk: Victor Lising fra Assistent: Leif Anders Bærheim, fra 2008 Marthe Kollerøs Sæbø, fra Renholder: Tip Top Renhold AS, fra Vaktmester etter behov: Tonny Bent Hansen, fra KONTAKTLÆRERE SKOLEÅRET 2009/ Vg1A Naturbruk Espen Nerødegård og Hilde Norvalls Vg1B Naturbruk Pål Kristian Rødsdalen og Beate Dahlslett Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning landbruk Vg2 Heste- og hovslagerfag Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning hund Torkil S. Johannessen/Markus Koot Liv Sæther Myskja Roar Kjønstad

4 Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning gartner Vg2 Skogbruk Vg3 Landbruk Vg3 Gartner Vg3 Studieforberedende innen Naturbruk Seija Kallionpää Kristian Bergersen Trond Bergan Holt Siri Grønnerød Johnny Johansen og Harald Gjesvik 3. ELEVSØKING TIL SKOLEÅRET 2009/ SØKERE TIL SKOLENS KURS Til skolens ordinære kurs meldte det seg i alt 214 søkere slik: (242) året før: - Vg1 Naturbruk 96 (92) - Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning landbruk 6 (7) - Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning hest 21 (29) - Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning hund 20 (9) - Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning gartner 7 (14) - Vg2 Skogbruk 9 (6) - Vg3 Landbruk 9 (5) - Vg3 Gartner 8 (5) - Vg3 Studieforberedende innen Naturbruk 36 (5+26) - Kveldskurs deltid til agronom 23 (10)=agronom/gartner - Kveldskurs deltid til gartner 61 (22) 3.2. SØKNINGEN DE SISTE 20 ÅR HAR HATT UTVIKLING SOM TABELL S. 5 VISER 3.3. OVERSIKT OVER ELEVER SOM STARTET / FULLFØRTE PÅ DAGTILBUDENE. Klasse Skolestart Til underveis Sluttet i året Fullført VG Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning landbruk Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning hest Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning hund Vg2 Landbruk og gartnernæring, fordypning gartner Vg2 Skogbruk Vg3 Landbruk Vg3 Gartner Vg3 Studieforberedende innen Naturbruk Sum dagtid:

5 3.2. OVERSIKT OVER ELEVSØKNINGEN DE SISTE 20 ÅR ( ) ÅR GK 1.KL 1- VKI VKI VKI VKI VKI VKI VKII VKII VKII VKII VKII VKII VKII VKII PK VKII SAMV FVI- FVII KK TF1 TF2 årig AL LN ØL GH S NM AA AB NB/A NB/B AL G AS NFV ØL LFV * * * * * 33-6* * * * * *Ble ikke satt i gang. Kunnskapsløftet førte med seg bl.a. nye klassebetegnelser. I 2006: GK=Vg1, 2007: VKI = Vg2 og i 2008: VKII = Vg3

6 3.4 AVLAGTE EKSAMENER FOR KVELDSKURSENE I skoleåret har deltidsstudenter kveld avlagt eksamen i ett eller flere fag, fordelt på kursnivå slik: Klasse Agronom Gartner Sum Vg1 nivå KK Vg2 nivå KK VKII nivå KK MARKERINGER MED ELEVENE I SKOLEÅRET: - Første skoledag var 17. august. Nye og gamle elever ble ønsket velkommen av rektor Mali Romestrand. Det var presentasjon av administrasjon og lærere/kontaktlærere for klassene. - Juleavslutningen var 22. desember med julegrøt til alle elever og ansatte. Vg1- elevene sang igjen i år som de foregående årene, dette har blitt en tradisjon, og første års elevene får vist seg frem. - Åpen dag ble gjennomført 30. januar. Plakater og brosjyrer ble i forkant sendt til skoler i Oslo og Akershus. Denne dagen var igjen godt besøkt. Alle ble mottatt av morgenfriske elever og ansatte til bondefrokost. Dette er sentralt arrangement der foreldre og potensielle elever møter vår skole oktober hadde vi aktivitetsdag på Lillomarka idrettspark, hvor alle elever, lærere og ansatte deltok februar var det klart for den årlige skidagen. Den ble arrangert på Lillomarka idrettspark. - Styrets seminar 2. mars med tema: Rekruttering og naturbruksskolenes berettigelse i samfunnet juni hadde vi avslutning for alle våre Vg3- elever. Rektor og lærere hilste til elevene og elevene takket. - Skoleavslutningen ellers for Vg1 og Vg2 elever var fredag 18. juni. Rektor hilste god sommer til elevene. 5. SKOLEPENGEORDNINGEN Skolepenger for skoleåret har vært ,- for dagelever unntatt Vg3 Naturbruk som var på kr. 800,-. Kveldskurs betalte tilsvarende kr ,-. 6. EKSAMENSAVVIKLING Hektisk men greit i henhold til planene laget av undervisningsinspektør. Eksamensvaktene var: Tore Krogsvold, Aud Karin Nordtømme, Rolf Ødegaard, Leif Anders Bærheim og Irene Larsen SENSORER SKOLEÅRET 2009/2010 HAR VÆRT: Lars Kihle Karen-Inger Årnes Merete Hugaas Snorre Utengen Ole-Terje Porsmyr Johan Aalerud Lars Erik Brynjulvsrud, Per Finstad Geir B. Larsen Gudbrand Lindstad Åsmund Langeland Gro Torpe Tanja Solstad Brita Skallerud Terje Hoel Tverrfaglig p/m Skogbruk Tverrfaglig p/m - Landbruk og gartnernæring Tverrfaglig p/m Gartnernæring Tverrfaglig p/m Landbruk og gartnernæring Tverrfaglig p/m Gartnernæring Tverrfaglig p/m - Gartnernæring Naturforvaltning p/m Tverrfaglig p/m Landbruk og gartnernæring Tverrfaglig p/m Landbruk og gartnernæring Tverrfaglig p/m Landbruk, Økonomi og driftsledelse (s) Økologisk landbruk II (p/m) Tverrfaglig p/m Hest og hovslager Tverrfaglig p/m Landbruk og gartnernæring Tverrfaglig p/m Landbruk og gartnernæring Naturforvaltning (p/m)

7 7. PRAKSISVERTER Oversikt på alle skolevertene finnes som særskilt vedlegg. 8. TIMEFORDELING FOR DE ULIKE KURS I SKOLEÅRET: 8.1 Vg1 Naturbruk Felles allmenne fag Årstimer* Lærer - Norsk 56 Gjesvik - Engelsk 84 Meadow - Matematikk (Vg1P) 84 Holst, Nerødegård, Johannessen, Koot - Naturfag 56 Lia, Rødsdalen Felles programfag - Naturbasert produksjon 337 Aasvangen, Nerødegård, Grønnerød - Naturbasert aktivitet 140 Lia, Prosjekt fordypning** Landbruk Johannesen, koot - Hest Myskja - Skogbruk Nerødegård - Hagebruk Grønnerød - Hund Gamborg-Nilsen - Realfag (Naturfag og matematikk) Bleken Sum 981 **Aktuelle fordypningsområder ble gjennomført avhengig av elevtall. 8.2 Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles allmenne fag Årstimer* Lærer - Norsk 56 Gjesvik - Engelsk 56 Meadow - Samfunnslære 84 Skøyen Felles programfag - Produksjon og tjenesteyting 280 Aasvangen, Grønnerød, Kallionpää, Førsund - Forvaltning og drift 197 Rødsdalen, Prosjekt til fordypning Landbruk Johannessen, Koot - Gartner Grønnerød, Kallionpää, Førsund - Hund Kjønstad - Realfag Bleken Sum Vg2 Heste- og hovslagerfag Felles allmenne fag Årstimer* Lærer - Norsk 56 Gjesvik - Engelsk 56 Meadow - Samfunnslære 84 Skøyen Felles programfag - Stalldrift 168 Holt, Johannessen - Aktiviteter med hest 141 Myskja - Hest og hestehold 168 Myskja Prosjekt til fordypning Hest Myskja - Realfag Bleken Sum 982

8 8.4 Vg2 Skogbruk Felles allmenne fag Årstimer* Lærer - Norsk 56 Gjesvik - Engelsk 56 Meadow - Samfunnslære 84 Skøyen Studieretningsfag - Skogskjøtsel, utmark, og bedrift 225 Johansen, Bergersen - Drift og vedlikehold 252 Bergersen, Nerødegård - Prosjekt til fordypning 253 Johansen, Bergersen Sum Vg3 Landbruk Felles allmenne fag Årstimer Lærer Programfag - Plante- og husdyrproduksjon 337 Johannessen, Koot - Utmark- og kulturlandskap 140 Rødsdalen - Traktor og maskiner 140 Johannessen, Aasvangen - Gårdsdrift 168 Holt - Økonomi og driftsledelse 140 Holt Sum Vg3 Gartner Felles allmenne fag Årstimer Lærer Studieretningsfag - Plantebruk 197 Kallionpää - Planteproduksjon 420 Smisetfoss, Førsund, Grønnerød, Johannessen, Kallionpää - Omsetning 140 Førsund - Gartnerbedriften 168 Holt, Førsund Sum Vg3 Naturbruk Felles allmenne fag Årstimer Lærer - Norsk 281 Gjesvik - Matematikk 140 Bleken - Historie 140 Skøyen Studieretningsfag - Naturforvaltning 140 Johansen - Feltarbeid i naturbruk 140 Johansen - Teknologi og forskningslære 84 Rødsdalen Sum 981

9 9. ELEVER SOM STARTET SKOLEÅRET 2009/2010: VG1A NATURBRUK 1 Adolfsen, Iselin 2 Alstad, Nina Overvik 3 Bjørnes, Benedikte 4 Borg, Cathrine 5 Dybdahl, Ask Tobias Woldseth 6 Falk, Karl Fredrik 7 Folkvard, Martine 8 Gjellestad, Charlotte 9 Grinden, Helene 10 Groth, Tonje Drønnen 11 Gulbrandsen, Frida Østvang 12 Hansen, Jeanette 13 Henriksen, Kathrine Hagebråten 14 Holmedahl, Ingrid 15 Isingrud, Iga Kamilla 16 Johnsen, Emilie Louise 17 Martinsen, Mathilde 18 Morgenlien, Fredrik Uthus 19 Norborg, Madelen 20 Pettersen, Elisabeth Marie 21 Solberg, Mari 22 Stakvik, Amalie Olsen 23 Stierna, Cecilia Flinder 24 Sørensen, Karoline 25 Sørhus, Ben-Stian 26 Østern, Lars VG2 M/FORDYPNING LANDBRUK 1 Foktberg, Renate Heramb 2 Gulbrandsen, Richard 3 Helland, Odd-Andre 4 Johannessen, Solveig Mostue 5 Kjelstrup, Cecilie Anastasia VG1B NATURBRUK 1 Dahl, Stine Elisabeth 2 Fjell, Beatrice 3 Hektner, David Christian 4 Holmøy, Olav Hunter 5 Jahr, Rannveig 6 Jensen, Rikke Ruud 7 Johnsen, Trine Lise 8 Kjærnes, Robin Alexander 9 Martinsen, Hilde Kathrine 10 Nerell, Thea 11 Nordli, Chantal 12 Normann, Julie Charlotte 13 Normann, Karina 14 Pedersen, Mari Bae 15 Pettersen, Jenny Standahl 16 Randgaard, Robin Eriksen 17 Ruud, Helene 18 Rygge, Frida 19 Rønning, Tina Erlandsen 20 Sand, Marita Viola 21 Sathiapal, Isabel Ivana 22 Schreier, Emilie 23 Storøy, Vebjørn 24 Sunko, Amanda Nakken 25 Svendsen, Marte Kaald 26 Trettvik, Hilde Eline 27 Urkedal, Thea VG2 M/FORDYPNING HUND 1 Bhaiji, Rebecca 2 Danbolt, Julie Fuglerud 3 Eriksen, Juliane Emily 4 Fagerli, Ellinor 5 Ferre, Emilie Berger 6 Hagen, Trine Lise 7 Hansen, Thea Kristine 8 Houari, Leila Al 9 Hovde, Ine Christin 10 Lavold, Marie Andersen 11 Lunde, Hilde Engmark 12 Løvseth, Anine Benedikte Nysæter 13 Normann, Anne Camilla 14 Orlund, Astrid 15 Sandstå, Birte Larsen 16 Sanne, Nadja 17 Staale, Line 18 Svendsen, Marion 19 Taaje, Helene

10 VG2 M/FORDYPNING GARTNER 1 Bjørseth, Andreas Nitteberg 2 Gulli, Vegard 3 Halvorsen, Renèe 4 Larsen, Eirik Walland 5 Nydal, Kristin 6 Qvale, Victoria Helena 7 Storteig, Gøril Kristine 9 Torp, Vilde VG2 SKOGBRUK 1 Bjerke, Fredrick Nesse 2 Boge, Odin Normann Randeberg 3 Bojang, May-Iren 4 Jensen, Martin 5 Kolseth, Øystein Skjær 6 Nøkleby, Andreas Berge 7 Sandnes, Erik VG3 GARTNER 1 Bergerud, Kjersti 2 Bårdsen, Kjetil Andre 3 Kristensen, Helle 4 Paulsen, André 5 Roksti, Silje Evensdatter 6 Storm, Camilla 7 Øksnes, Elise VG2 HEST 1 Berg, Augustina Eline 2 Hamlander, Sarah 3 Heiberg, Eirin Helene 4 Hellstrøm, Kaja Svardal 5 Herseth, Kaja Patricia Meli 6 Jacobsen, Kristine Løkås 7 Johansson, Silje Julie Rørslett 8 Kjellberg, Jeanette 9 Lauritzen, Kamilla Esp 10 Michalsen, Silje 11 Nilsen, Ajja Margrete 12 Olsen, Elisabeth Frenning 13 Renstrøm, Ramona Marie 14 Øverland, Ingvild Ketilsdotter VG3 LANDBRUK 1 Ekberg, Glenn Emil Sørum 2 Hammerud, Jon Olav 3 Holmerud, Olaf 4 Krogstad, Tone Elisabeth 5 Lund, Lise Olavsdotter VG3 NATURBRUK 1 Bakkerud, Marita 2 Behrns, Mia 3 Boquist, Camilla 4 Bredesen, Anette 5 Gulbrandsen, Kristine 6 Hamsund, Ida Regine Bilet 7 Haukanes, Benedikte 8 Jacobsen, Mari Egge 9 Kristiansen, Birgitte 10 Kvile, Karoline 11 Lesteberg, Lars 12 Lindström, Elin Marie Julia 13 Midtbø, Lars Fredrik 14 Nilsen, Lisa Karoline Høgvall 15 Nordli, Kine 16 Norli, Malene Gamlem 17 Olsen, Kristina Elisabeth 18 Reenskaug, Ingunn Finne 19 Skoglund, Rebecca 20 Stubø, Silje Moe 21 Sønsteby, Morten 22 Søraas, Martin Hedemann 23Wich, Tore-Remi 24 Ødegård, Hedvig 25 Østreng, Rune

11 KVELDSKURS 24 GARTNER (VG1) 1 Aasgaard, Bente Christine 2 Barwin, Martin 3 Berg, Anna Slungaard 4 Bjerkemoen, Lena Heimdal 5 Eriksen, Grethe Johanne Troye 6 Freij, Anna Karin 7 Halvorsen, Lise 8 Hansen, Geir 9 Hauger, Eirik Aas 10 Haukenes, Sølvi Johansen 11 Husabø, Ingunn 12 Ivesdal, Anne Guri 13 Kallerud, Tori Selven 14 Lak, Taban 15 Lee, Snorre Eirik 16 Moen, Jan Petter 17 Myrdam, Hilde Monica 18 Nesne, Karina 19 Nøkleby, Maja 20 Skjeldal, Kathrine 21 Svenneby, Thale Salgado KVELDSKURS 23 GARTNER (VG2) 1 Andresen, Marit 2 Børresen, Nina Cathrine Evy 3 Elvenes, Guro Alette 4 Getz, Johanne 5 Jørgensen, Ragna Ribe 6 Kleppe, Gry Ragna 7 Lund, Lena Merete Wingstedt 8 Sjølstad, Gry 9 Skjerve, Lise 10 Stadskleiv, Gunne Maria 11 Steen, Eirill Olafsen 12 Støback, Lotta Marie Einan KVELDSKURS 22 GARTNER (VG3) 1 Aslaksrud, Aina Melbye 2 Berge, Emte Charlotte Tange 3 Berthelsen, Tore 4 Blekastad, Sissel 5 Flaten, Marit 6 Martinsen, Anne-Britt Nordli 7 Nordang, Siv 8 Rolfsdatter, Wendy Marie 9 Solberg, Ingunn 10 Tennstrand, Camilla 11 Thorstensen, Brit Irene 12Wara, Thomas KVELDSKURS 23 AGRONOM (VG2) Navn 2LGKA 1 Beyer, Otto 2 Brekke, Tonje 3 Bråten, Jan Erik 4 Guren, Ingri 5 Julseth, Elisabeth 6 Kirkerød, Katharina Nelleke Wattum 7 Nordli, Trine 8 Olafsen, Lill Veronica 9 Skofteby, Øystein 10 Vinge, Solvår 11 Øvrehus, Gry-Merete Knutsdotter KVELDSKURS 22 AGRONOM (VG3) 1 Andresen, Anette 2 Borgersrud, Inger Anita Rånås 3 Bøhn-Abrahamsen, Astrid 4 Hansrud, Trond 5 Løkke, Leif André 6 Skretting, Jon 7 Stovner, Jørgen Marka

Jegerkurs i undervisningen

Jegerkurs i undervisningen KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 3 2007 54. ÅRGANG BANDET Jegerkurs i undervisningen s.18 Tomv V.I.L s. 10 Nytt studietilbud s. 16 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Tomb Fagskole godt igang... 4 Andakt... 5 Nytt

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten

Detaljer

Skoleåret 2007 / 2008 Storhamar skole

Skoleåret 2007 / 2008 Storhamar skole Skoleåret 2007 / 2008 Storhamar skole Verdier: Glad Utfordrende Levende G U L Visjon: «Glede ved å lykkes» Innholdsfortegnelse Pedagogisk innhold: Velkommen...s. 4 Skolens virksomhetsplan...s. 5 Skolens

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Opplevelse og mestring, - for alle! Jubileumsskrift

Opplevelse og mestring, - for alle! Jubileumsskrift Opplevelse og mestring, - for alle! Jubileumsskrift 2010 Bodø kulturskole 40 år! Bodø kulturskole ble opprettet i 1970. 19. oktober 2010 er det nøyaktig 40 år siden den første undervisningstimen i kulturskolen

Detaljer

Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl. 08 1130 og fra kl. 1200 1400. Undervisningstilbud Klasse Kontaktlærere. Vg 1 Naturbruk 1 NAB

Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl. 08 1130 og fra kl. 1200 1400. Undervisningstilbud Klasse Kontaktlærere. Vg 1 Naturbruk 1 NAB Ekspedisjonskontor. Telefon: 38 05 47 00 E mail: sogne.vgs@vaf.no Hjemmeside: http://www.sogne.vgs.no Telefonbeskjeder til elever formidles bare i helt spesielle tilfeller. Kontoret er åpent for henvendelser

Detaljer

Årsmelding 2014 fra lagene

Årsmelding 2014 fra lagene Årsmelding 2014 fra lagene Tillegg til styrets beretning 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Jenter 2008 s. 4 Gutter 2008 s. 5 Jenter 2007 s. 7 Gutter 2007 s. 8 Jenter 2006 s. 9 Gutter 2006 s.11 Jenter 2005

Detaljer

Velkommen til VIVIL Lekene 2013

Velkommen til VIVIL Lekene 2013 1 1978 Velkommen til VIVIL Lekene 2013 Som formann for arr. komiteen ønsker jeg dere hjertelig velkommen til årets store begivenhet her på Nadderud Stadion. I år er det de 34. lekene i rekken, og vår velkomsthilsen

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2013, 47. årgang Innhold Årets Gullkonfirmanter markerer at det er 50 år siden de stod som konfirmanter i Skoger kirke. Gudstjenesteliste s. 2 Andakt s.3

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 Foto: Asle Strand / Vårtur i Skarvheimen i anledning Geiterygghyttas 100 års jubileum. DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT

Detaljer

Notodden Fotballklubb 2014

Notodden Fotballklubb 2014 Årsberetning 2014 Notodden Fotballklubb 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Dagsorden.. 2 Administrasjonsberetning.. 3 Adelskalenderen for Notodden Fotballklubb pr.

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt!...3 Skolens råd og utvalg...3 Skolens pedagogiske ledelse...5 Skolens lærere...7 Kontoravdelingen...15 IKT-tjenesten...15 Driftsavdelingen...16

Detaljer

Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014

Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014 Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014 1. Organisasjon Styret: Leder: Barbro Tomter Dahlen Kasserer: Jan Erik Nilsen Styremedl./Anleggsansv.: Jørn Raastad Styremedl./Inntektsleder:

Detaljer

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina.

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 3 August 2014 50. årgang Etter skoletid side 11 Babysang side 7 Soul Gathering side 3 Festival F side 16 19. 21. SEPTEMBER 2014 Andakt: Er det bruk for

Detaljer

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2011. www.afsk.no

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2011. www.afsk.no HÅNDBALL Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2011 Klubbavis www.afsk.no Aurskog Sparebank stor nok for folk flest Leder har ordet Kjære idrettsvenner. Det er gledelig at håndballen i Aurskog

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET Med hjertelig hilsen 3x25 år s. 29 Skolebryllup s. 17 Styrkar Foss s. 19 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Fravær i vgs... 4 Andakt... 5 Nytt fra gårdsbruket...

Detaljer

Start list. Viggaløpet 2013 Brandbu - Gran 27.04.2013. Startno Navn Klasse Starttid Brikke. Aditro. Antall: 42

Start list. Viggaløpet 2013 Brandbu - Gran 27.04.2013. Startno Navn Klasse Starttid Brikke. Aditro. Antall: 42 Aditro 19 Lena Lie Johnsen Kvinner 23-34 år 1019 30 Thor Erik Gjefsen Menn 35-39 år 1030 47 Rune Meier Menn 40-44 år 1047 48 Martin Syversen Menn 40-44 år 1048 116 Heidi Gabrielsen Kvinner 40-44 år 1 201

Detaljer

01.05.2014 30.04.2015

01.05.2014 30.04.2015 01.05.2014 30.04.2015 ÅRSMELDING Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på redaksjonen@traktor.no Best i test! SERVICEBØRSEN Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på redaksjonen@traktor.no

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84 Klare for konfirmasjon Det er igjen klart for konfrmasjon i Elverumskirkene. Gjennom hele skoleåret har ungdommene blitt kjent med kirka og det som skjer

Detaljer

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 3, 2008 13. årg Årets konfirmantleir: Tro, håp og søvnløshet Hva er klokka? Urskive og visere i klokketårnet til er nyrestaurert

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Fra innholdet: Julekakebakemøte lørdag 21. november Medlemsmøte med julemat onsdag 25.

Detaljer

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb. Nr. 2/2012 www.afsk.no

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb. Nr. 2/2012 www.afsk.no HÅNDBALL Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Klubbavis Nr. 2/2012 www.afsk.no Aurskog Sparebank stor nok for folk flest Leder har ordet Kjære idrettsvenner! Mitt AFSK. Dette er våre kjerneverdier

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Representasjon i styrer og utvalg... 2 Informasjonsarbeid og publikasjoner... 17 De faglig-pedagogiske tidsskriftene... 21 Kurs og konferanser...

Detaljer