De neste 100. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske. Ivar Rusdal, styreleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De neste 100. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske. Ivar Rusdal, styreleder"

Transkript

1 Årsmelding 2009

2 De neste 100 begynner nå Mange av oss skulle nok ønske at vi kunne legge 2009 bak oss uten å avlegge rapport. Men mediebedrifter må mer enn noen andre være åpne om hva vi holder på med. Så derfor: Det fjoråret vil bli husket for, er ikke først og fremst inntektsnedgang og all annen turbulens i markedet. Det som særmerket 2009, var omfanget og hastigheten i kostnadsreduserende tiltak som ble gjennomført i mediebedrifter av alle størrelser. Så stor var handlekraften blant medlemmene i MBL i 2009 at mange årsresultater ble reddet. Men samtidig plages vi nå av den uunngåelige tilleggskunnskap at et sånt år til tåler vi ikke. På lang sikt kan en bedrift ikke spare seg rik og mediebedrifter som bygger sin næring på mennesker med kunnskap kan det helt sikkert ikke. Det er satsing og investeringer som gir resultater. For ett år siden kalte jeg denne årlige hilsenen til medlemmene Tid for politikk. Nå er jeg glad for å kunne melde tilbake at vi har benyttet tiden godt. Posisjonsdokumenter i viktige saker er videreutviklet og brukt aktivt i mange møter med politiske beslutningstagere på alle nivåer. utvalg. Dette utvalget, som ledes av konserndirektør Stig Finslo, Edda Media, er i gang med en bred vurdering av medienes posisjon og rammebetingelser. Utvalget vil allerede i løpet av april legge frem sin innstilling. Den vil danne grunnlaget for en bred og spennende debatt i organisasjonen, inntil jubileumsårsmøtet i september vedtar MBLs fornyede prinsipielle standpunkter. Myndighetene går dessverre litt langsommere frem. Et offentlig utvalg som har fått det begrensende navnet Mediestøtteutvalget ble oppnevnt i høst, og skal avgi innstilling innen utgangen av Vår representant i dette utvalget er adm. dir. Tove Nedreberg, Adresseavisen. Jeg regner med at når MBLs syn på medienes rammebetingelser blir grundig oppdatert på årsmøtet, vil dette være et kraftig budskap til både Mediestøtteutvalget og myndighetene om hvor vi som har skoen på, mener at den trykker. På vegne av hovedstyret i MBL gratulerer jeg alle våre medlemmer med jubileet. Min jubileumshilsen er ganske enkel: 2010 er ikke slutten på en epoke 2010 er det første året i et nytt århundre. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske Ivar Rusdal, styreleder 2 MBL årsmelding 2009

3 Innhold Dette er medlemmene i Mediebedriftenes Landsforening Mediepolitikken i fokus NRK og nettannonsering Debatten om åpne kabel- og fibernett Kulturrådet og støtte til aviser Elektronisk distribuert avis og moms Posten Opplag- og lesertall Annonseutviklingen i avisene Annonseomsetning på Internett Annonseomsetning i kroner Mobil NettForum medlemmer Nye målinger Kopinor Større og mer flermedial Tariff mellomoppgjørene Juridisk avdeling Lokal-TV grupperingen Avis i Skolen Radio Årsmøtet og årskonferansen Årets mediepriser Markedsdagene Datterselskaper Om Mediebedriftenes Landsforening (MBL) Ansatte i MBL Komiteer og utvalg Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet MBL årsmelding

4 MBL-medlemmer per medlemmer (mot 310 i 2008) 11 nye i 2009, 18 ut i 2009 Fordeling Avis 172 Trykkeri 18 Distribusjonsselskap 26 Konsern/driftsselskap 15 Annonsesamkjøring 13 Ukepresse 13 Fjernsyn 16 Multimedia 9 Reklame-/mediebyrå 1 Pressebyrå 3 Annet 17 Nye i 2009 DB Medialab DG Communications Media Norge ASA Mediateam-Reklame Mentor Medier Nr1 Adressa-Trykk Orkanger Polaris Media Sarpsborg Tidende Sørlandssamkjøringen Vagabond Forlag Vesterålen Online Multimedia Annet Konsern/driftsselskap Annet Konsern/driftsselskap Trykkeri Konsern/driftsselskap Avis Annonsesamkjøring Ukepresse Multimedia 4 MBL årsmelding 2009

5 Mediepolitikken i fokus Mediepolitikken kom for alvor på dagsordenen igjen i Tidlig på året besluttet hovedstyret å gjennomgå foreningens standpunkter og argumentasjon rundt elementene i den offentlige pressepolitikken, med den hensikt å oppdatere og modernisere foreningens ståsted og begrunnelser. Like før sommeren kunngjorde daværende kulturminister Trond Giske at han raskt skulle nedsette et mediestøtteutvalg. Dette drøyde likevel til 19. oktober, da han nedsatte mediestøtteutvalget, som skulle ledes av tidligere statssekretær Yngve Slettholm. Utvalget fikk som mandat å «foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet.» Kulturdepartementet skrev i mandatet at med «utgangspunkt i statens infrastrukturkrav, bør hovedmålet med økonomiske virkemidler på medieområdet være å opprettholde et medie- og kulturmangfold som kan sikre befolkningen bred tilgang til nyheter og samfunnsdebatt av høy kvalitet og redaksjonell standard. Utredningen bør derfor ha særlig fokus på nyhets- og aktualitetsmedier og medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen.» Utvalget skal avgi sin innstilling til Kulturdepartementet innen 1. januar MBL er representert i utvalget ved adm. dir. Tove Nedreberg (Adresseavisen). I oktober 2009 nedsatte hovedstyret MBLs mediepolitiske utvalg, ledet av Stig Finslo (Edda Media). Utvalgets mandat var å utrede grunnlaget for og fremme forslag til utforming av MBLs fremtidige mediepolitiske ståsted og posisjon. Innstillingen fra utvalget skal inngå i en bred organisatorisk prosess forut for årsmøtet, og også danne grunnlaget for de innspill og krav foreningen vil foreslå overfor regjering og Storting. MBL årsmelding

6 Utvalget fikk et svært omfattende og krevende mandat. Det skal beskrive, analysere og vurdere nåværende mediepolitiske ordninger, og se på ordninger i Norden og EU-landene. Medieutviklingens mange fasetter skal også belyses. Utvalgets arbeid skal ende opp i forslag som kan fremme innovasjon og utvikling i mediebransjen, som kan bidra til å bedre mediebransjens rammevilkår, og som kan gi grunnlag for et mediepolitisk program for MBL. Utvalgets innstilling skal etter mandatet foreligge innen 1. mai Til årsmøtet i 2010 vil hovedstyret fremlegge et nytt mediepolitisk manifest, basert på hovedstyrets drøfting av utvalgets anbefalinger. NRK og nettannonsering De private medieaktørene befinner seg i en medievirkelighet der konkurransen er tøff. De møter blant andre NRK, med sine 4,4 milliarder lisenskroner i ryggen, på en felles kommersiell arena: Nettet. MBL tok i 2009 til orde for at det var på tide å rydde opp i NRKs uheldige mulighet til sammenblanding av rollene som både lisensfinansiert allmennkringkaster og kommersiell aktør. Denne blandingen har NRKs eier Kulturdepartementet åpnet opp for, uten å ta hensyn til de negative konsekvensene for andre aktører på lengre sikt. MBL er for et mangfold av sterke medier, og vi er for en sterk statlig allmennkringkaster i Norge. NRK har, slik Medietilsynet skriver på sitt nettsted, «fått tildelt privilegiet å sende riksdekkende kringkasting i bytte mot å utføre en viktig samfunnsoppgave, nemlig å sikre befolkningen et mangfoldig tv- og radiotilbud.» Den teknologiske utviklingen flytter deler av tv- og radiokonsumet over på nettet, det forventes av publikum at NRK er på nettet, og dette bidrar til at NRK kan gi publikum enda bedre service for lisenspengene. Det er derfor ingen tvil om at NRK også må være til stede på nettet. Det må likevel diskuteres i hvilken form NRK skal være der, hvilke begrensninger som skal gjelde og hvordan NRKs nettsatsing påvirker private medieaktører som opererer i et kommersielt marked. MBL ga våren 2010 i en kronikk i Dagens Næringsliv uttrykk for nødvendigheten av en opprydning i NRKs ulike roller, og krevde også en avklaring av hvilken handlefrihet NRK skal ha på ulike virksomhetsområder. MBL pekte på at det er helt nødvendig å få på plass et regelverk for NRK som klargjør NRKs kommersielle handlingsrom på nett. Dette gjør det nødvendig med en prinsipiell diskusjon om NRKs konkurranseflate på nett mot private medieutgivere. Ved å konkurrere på nett om annonser, med lisensen i ryggen, er NRK med på å svekke økonomien til de private medieutgiverne, og dermed i ytterste konsekvens mediemangfoldet. Foto: Simen Grytøyr Saken førte til en viss offentlig debatt, og ingen forsvarte NRKs annonsesalg på nett hverken politikere, bransjefolk, ei heller NRKs styreleder eller ledelse. 6 MBL årsmelding 2009

7 NRKs styre satte saken på dagsordenen, og drøftet saken på møte i mars Her vedtok man å avvikle annonsesalget i løpet av året. MBL mener dette styrker NRKs legitimitet som allmennkringkaster og styrker NRK-lisensens legitimitet. Saken er imidlertid ikke avsluttet, siden den formelle adgangen til å ha annonser på NRKs nettsider består. Debatten om åpne kabelog fibernett Diskusjonen rundt fritt kanalvalg, og mer generelt åpne kabel- og fibernett, startet for alvor etter et seminar arrangert av Høyre 1. april MBLs utgangspunkt var at den nære tv-fremtiden muliggjør helt nye tjenester av interaktiv karakter, og tv-konsum som ikke er knyttet til sendeflater. Dette fordrer imidlertid at de som lager innholdet får incentiver til å lage godt innhold og kreative løsninger for bruk. Det igjen krever at innholdsleverandørene får direkte kontakt med forbrukerne for å tilby sitt innhold og sine tjenester direkte, slik at forbrukerne kan velge de beste tilbudene. MBL tok derfor til orde for å åpne opp et marked preget av tilnærmede regionale monopoler. MBL ønsket i første omgang å få spørsmålet utredet, og arbeidet for at Kulturdepartementet skulle nedsette et utvalg for å belyse saken grundig. Dette drøyde helt til 8. juli Da fikk MBL gjennomslag. Kulturminister Giske nedsatte en arbeidsgruppe med det formål å utrede økt valgfrihet og mangfold for tv-seerne. Thor Gjermund Eriksen (A-pressen) er MBL representant i den femten personer store gruppen, som består av offentlige etater og store medieog kabelaktører. Innstilling skal avgis innen 1. mai Kulturrådet og støtte til aviser Den tidligere post 76 (Ymse publikasjoner) innenfor pressestøtten ble i 2007 flyttet fra Kulturdepartementet til Norsk Kulturråd. Tildeling av midler skjedde første gang i 2009 etter de nye retningslinjene, vedtatt av Kulturrådet. Dette resulterte i at flere aviser mister støtte. MBL, i likhet med en rekke andre aktører, påpekte overfor Kulturrådet og Kulturdepartementet at saken har betenkelige prinsipielle sider. Kulturrådets retningslinjer MBL årsmelding

8 er skjønnsbasert, og rådet skal vurdere både hvilken type journalistikk avisene har, og kvaliteten på journalistikken. MBL uttrykte sterk skepsis til dette, og mente prinsipielt at det er svært betenkelig at støtte til aviser skal baseres på en subjektiv vurdering av redaksjonell virksomhet og redaksjonell kvalitet. Det kan oppfattes som, og kan også være, styring eller forsøk på styring av redaktørens suverene rett til å bestemme avisens innhold. Frie redaksjoner er helt nødvendige i et demokratisk samfunn, og er også lovfestet gjennom Lov om redaksjonell fridom i media. MBL mente at ordningen under Kulturrådet burde endres, og foreslo at departementet skulle innføre en ordning basert på generelle og objektive kriterier. Departementet har ennå ikke gjort noe med saken. Elektronisk distribuert avis og moms Hovedstyret vedtok i mai 2009 at MBL skal arbeide for at mva-fritaket (nullsatsen) for salg av aviser også skal omfatte elektronisk distribuert avis. Under et møte med kulturkomiteen i februar 2010 ble et konkret forslag lansert overfor politikerne: at mva-fritaket utvides til å gjelde elektronisk distribuerte aviser som er tilnærmet identiske med den trykte utgaven. På den måten unngår man avgrensingsproblemer, og forslaget kan innføres raskt. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix Stortingsrepresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen (alle FrP) leverte kort tid etter møtet et representantforslag om å «innlemme aviser som distribueres elektronisk, i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser.» Det var høring om saken i finanskomiteen 13. april. MBL ba her om at mva-fritaket som gjelder for 8 MBL årsmelding 2009

9 aviser trykt på papir utvides til også å gjelde aviser som distribueres elektronisk, forstått som elektroniske aviser med et innhold som er identisk eller tilnærmet identisk med papirutgaven, og som er underlagt en abonnementsordning som omfatter begge distribusjonsformer. Basert på en grundig juridisk betenkning mener MBL at en slik ordning hverken strider mot EUs merverdiavgiftsdirektiv eller EUs statsstøtteregler, og at gjennomføring kun krever politisk vilje og handlekraft. MBL mener saken er en mediepolitisk sak, og at selv om den formelt behandles i finanskomiteen, er det til syvende og sist kulturkomiteen og kulturministeren som må ta stilling til den. Vi forutsetter derfor at den gis en grundig og selvstendig kulturpolitisk behandling etter at innstilling fra finanskomiteen er avgitt 29. april, og behandlet i Stortinget 4. mai (2010). Posten Etter 12 års arbeid fra MBLs side ble endelig kvalitetsavtalen mellom medieutgiverne, representert ved MBL og Landslager for lokalaviser (LLA), og Posten inngått 5. mai Høsten 2004 ble det inngått en intensjonsavtale. Likevel var det først i siste halvdel av 2008 at den mangeårige prosessen skjøt fart. Posten hadde tidlig i 2008 bestemt seg for endringer i innleveringstidspunkt og sorteringskrav, uten dialog på forhånd med den store kundegruppen som avisene utgjør. Dette bidro til og forsterket mye frustrasjon i avisbransjen i forhold til Posten som leverandør. MBL tok initiativ til møter med Samferdselsdepartementet og Postens konsernledelse, og forhandlinger med Posten kom i gang. Den inngåtte samarbeidsavtalen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Posten på den ene siden og MBL og LLA på den andre. Avtalen regulerer en samarbeidsprosess som skal legge til rette for at kundeavtalene mellom den enkelte avis og Posten best mulig ivaretar både kundenes og Postens behov for god leveransekvalitet. Den lister opp omforente ambisjoner for arbeidet med å forbedre avisenes postdistribusjon. I tillegg beskriver avtalen kvalitetselementer som kan inngå i standardkontrakter mellom avisene og Posten. MBL/LLA og Posten har en gjensidig forpliktelse til å drive den gjensidige samarbeidsprosessen videre for ytterligere å utvikle kvalitetselementene i kundekontraktene. MBL årsmelding

10 Opplag- og lesertall De ansatte i avisen Utrop kunne glede seg over å bli kåret til nummer 2-opplagsvinner i gruppen lavfrekvente titler, da opplag- og lesertallene ble offentliggjort 16. februar. F.v.: redaksjonsleder Saroj Chumber, ansvarlig redaktør Majoran Vivekanathan, grafisk designer Leon Espinosa og journalist Hina Aslam. (Foto: Berit Roald / Scanpix) Avisenes opplagstall for 2009 viste en relativt kraftig nedgang i løssalget, men et langt mer stabilt bilde når vi ser på de faste kjøperne abonnentene. Totalopplaget falt med 3,7 prosent ( eks.). Opplagsnedgangen er først og fremst knyttet til løssalget som falt med hele 10 prosent, mens abonnement var langt mer stabilt (minus 2 prosent). Denne gang er ikke nedgangen i løssalget kun knyttet til VG og Dagbladet. Tilbakegangen for løssalget gjaldt alle aviskategoriene. VG og Dagbladet hadde den største nedgangen i antall eksemplarer (VG: , Dagbladet: ). Prosentvis gikk VG tilbake 7,7 prosent, mens Dagbladet fikk en reduksjon på 14,7 prosent. 10 MBL årsmelding 2009

11 De store regionavisene (Aftenposten, morgen, Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad) hadde en bemerkelsesverdig stabilitet i sitt viktigste marked: Abonnement. Men også for disse avisene var det en relativt kraftig svikt i løssalget. Den store mengden lokalaviser hadde en svakt negativ opplagsutvikling fra 2008 til Også for disse avisene var det løssalget som sviktet mest. Totalt sett beholdt lokalavisene en sterk posisjon i lokale markeder, med en husstandsdekning på mellom 70 og 90 prosent. Nisjeavisene hadde samlet en stabil utvikling. Men her var det flere aviser som gikk kraftig frem, og flere som gikk relativt kraftig tilbake. Vinnerne var Ukeavisen Ledelse, Utrop, Morgenbladet, Klassekampen og Finansavisen, mens taperne var Dagens Næringsliv (DN), Tips, Computerworld og Nationen. Klassekampen ble opplagsvinner blant dagsavisene med en opplagsvekst på eks. (+ 9,5 prosent). På andre plass kom Finansavisen (+ 964 eks /+ 3,9 prosent) og på tredje plass lå lokalavisen Gjengangeren i Horten (+ 112 eks./+ 1,8 prosent). Det er ingen automatikk i at utviklingen i lesertallene er den samme som for opplagstallene. Mens opplagstallene er et mål på betalingsvillighet hos det avislesende publikum, måles lesertallene uavhengig av om eksemplaret er kjøpt eller ikke. I 2009 var det imidlertid svært stort sammenfall mellom opplagsutviklingen og lesertallsutviklingen. I TNS Gallups måling viser utviklingen samme tendens som for opplaget, bare i noe sterkere grad. De tradisjonelle avishusene har i flere år satset på publisering av sitt redaksjonelle stoff på flere plattformer. Av de ti største redaksjonelle nettstedene i Norge, er syv knyttet til avisbedrifter. Avisenes nettversjoner hadde i 2009 en vekst på syv prosent. VG.no var det desidert største nettstedet med en daglig oppslutning på 1,5 mill. lesere. Nummer to på listen, dagbladet.no, hadde lesere hver dag. Dette gjør at mediehusenes samlede publikumsoppslutning økte, eller var stabile i Blant de lavfrekvente titlene ble opplagsvinnerne: 1) Ukeavisen Ledelse ( eks./+ 39,2 prosent), 2) Utrop ( eks./+ 89,3 prosent) og 3) Morgenbladet ( eks./+ 5,8 prosent). Klassekampen ble kåret til opplagsvinner blant dagsavisene, og ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen (t.v.) kunne sammen med daglig leder, Marga van der Wal smile fornøyd over en fremgang på 9,5 prosent. Her sammen med Helge Simonnes, sjefredaktør og daglig leder i Vårt Land på pressekonferansen i regi av MBL på Hotel Continetal. (Foto: Berit Roald / Scanpix) MBL årsmelding

12 Annonseutviklingen i avisene 2009 var et vanskelig annonseår for alle mediekanaler. Etter flere år med «all time high», rammet finanskrisen hele reklamemarkedet i fjor. Ikke minst papiravisene, som bl.a. er store på markeder som eiendom og stilling ledig, fikk føle den generelle nedgangen kraftig. I IRMs statistikk (Institutet för Reklam- och Mediestatistikk) sank den totale annonseomsetningen med 9,9 prosent. Dagspressen fikk en nedgang på 12,9 prosent, mens internett falt med 7,9 prosent. Annonseomsetning på Internett Annonseomsetningen på internett falt med 8,1 prosent i 2009 sammenlignet med Totalt endte annonseomsetningen på internett på i overkant av 1,7 milliarder kroner i Til tross for nedgangen økte Internetts andel av den totale annonseomsetningen fra 10,2 prosent i 2008 til 11 prosent i Annonseomsetning i kroner Merkevare Rubrikk Eiendom Bil/motor Stilling ledig Annet Totalt MBL årsmelding 2009

13 Mobil Blant medlemmene av MBL/NettForum har trafikken på mobilsitene økt gjennom hele året, men spesielt etter at spesialtilpassede sider for iphone ble lansert har bruken tatt av. Ved å tilrettelegge for at brukerne skal få en optimal brukeropplevelse, har våre medlemmer klart å få brukertall som ville plassert de største mobile nettstedene høyt oppe på topplisten for internett. NettForum medlemmer I tillegg til alle de mediebedriftene som har nettvirksomheten som en integrert del av virksomheten, og således er medlem av NettForum gjennom sitt medlemskap i MBL, er følgende selskaper medlemmer av NettForum: A-pressen Interaktiv ABC Startsiden DB Medialab FINN.no Eniro E24.no Harstad Tidende Gruppen Multimedia Nettavisen NRK.no Teknologiportalen TV 2 VG Multimedia Zett.no Nye målinger Ved inngangen til 2009 hadde MBL/NettForum mottatt syv tilbud på levering av nytt målesystem for internett i Norge. I april ble TNS Gallup valgt som leverandør. De nye målingene, som etter planen skal starte opp 1. januar 2010, skal bestå av tekniske målinger og panelmålinger. I tillegg skal det etableres et softwarepanel som skal måle all internettrafikk i Norge. Dagens tekniske målinger vil bli erstattet av et nytt system, Scores, men vil i all hovedsak fortsette som tidligere. Det nye og spennende i målingene er etableringen av et panel på respondenter. Paneletableringen medfører at Internett vil kunne levere målinger som forteller hvor mange mennesker som besøker nettstedene som deltar i målingen, og hvordan demografien til de ulike nettstedene er. Paneldata vil også bli levert inn i profesjonelle planleggingsverktøy som vil gi langt bedre muligheter for annonsekjøperne til effektiv planlegging og kjøp. Foto: Kyrre Lien / Scanpix MBL årsmelding

14 Kopinor MBL mottok i kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. I tillegg kommer kr i vederlag for magasiner og ukepresse som delvis er utbetalt til Magasin- og Ukepresseforeningen (frem til nedleggelsen) og delvis til MBL. Henrik Munthe var i 2009 MBLs representant i Kopinors representantskap, med Arvid Sand som vararepresentant. På vegne av gruppen «Andre utgiverorganisasjoner» var Pernille Arneberg Børset styremedlem, med Even Trygve Hansen (DNFF) som varamedlem. 14 MBL årsmelding 2009

15 STØRRE OG MER FLERMEDIAL Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ble større, sterkere og mer flermedial da magasin- og ukepresseforlagene, med virkning fra 1. september, ble fullverdige medlemmer av MBL. Magasin og Ukepresse foreningen (MUF) ble samtidig nedlagt En stor del av ukepressen har vært tilsluttet MBL i flere år allerede, men til nå bare på tariffsiden. At den «kulørte» delen av bransjen samlet har valgt å gå inn som fullverdige medlemmer, er et viktig steg videre for det som er MBLs hovedmål; å være den største og foretrukne medieorganisasjonen i Norge. Det er i overensstemmelse med MBLs vedtekter opprettet en egen gruppering for ukepresse og magasin. Grupperingen har som formål å behandle spørsmål av felles interesse for dens medlemmer som ikke kan behandles av MBL sentralt. Grupperingen er som de øvrige medlemmer av MBL, opptatt av at medlemmene får rammevilkår som bidrar til lønnsomme bedrifter og sikrer arbeidsplasser. MBLs gruppering for ukepresse og magasin har følgende styringsgruppe: Roger Hansen/Aller (leder), Ellen Arnstad/Aller, Liv Brynhildsvoll/ Hjemmet Mortensen, Merete Simonsen/Hjemmet Mortensen og Kristian Fjellheim/Bonnier. MBL årsmelding

16 TARIFF MELLOMOPPGJØRENE 2009 Så vel i oppgjøret mellom de sentrale tariffpartene NHO, LO og YS som i det forbundsvise oppgjøret mellom MBL og NJ, ble det oppnådd enighet uten bruk av meglingsinstituttet og med tilnærmet identisk resultat. Det generelle tillegget ble på kr 1 per time med virkning fra 1. april I begge oppgjørene ble det gitt en åpning for at man i de etterfølgende lokale lønnsforhandlinger kunne inngå avtale om utsette iverksettelsen av lønnstillegget eller helt eller delvis kan bortfalle. Ingen av MBLs overenskomster ble omfattet av et lavlønnstillegg. 16 MBL årsmelding 2009

17 Foto: Berit Roald / Scanpix MBL årsmelding

18 Juridisk avdeling MBLs juridiske avdeling har bistått medlemsbedriftene i en lang rekke saker på det juridiske området. Mange av sakene relaterer seg til arbeidsrettslige og tariffrettslige spørsmål, men vi har også bistått medlemmene i en rekke saker knyttet til opphavsrett, for eksempel knyttet til frilansere, nye forretningsområder og bruk av arkivstoff. Vi har også bistått medlemmene på andre juridiske områder, som offentlighet, markedsrett og andre medierelaterte områder. Vi har bistått gjennom rådgivning i konkrete saker innen og vi har vært involvert i en rekke tvistesaker relatert til forståelsen av tariffavtalen og i mange rene personalsaker. Utover den rene rådgivningen avholder avdelingen jevnlig kurs innen relevante emner. Den utfordrende økonomiske situasjonen mange av våre medlemsbedrifter opplever, har ført til at vi i 2009 har vært involvert i en lang rekke nedbemanningsprosesser. I 2009 har det også vært en økende tendens i antall saker som havner i domstolene. Avis i Skolen Elevhefter i forbindelse Stortingsvalget var Avis i Skolens største satsning i Sammenlignet med valget i 2005 var det en økning i bestillinger på 40 prosent. I tillegg var det avisuker i uke 6 og uke 44. Mer enn elever har i perioder jobbet med avis som tema. Avis i Skolen har merket en klar økning i interessen for vårt materiell og for bruk av aviser som supplement i undervisningen. Dette skyldes bedre markedsføring via epost, DM, annonser i fagblad, og sist men ikke minst flere gratisannonser i medlemsavisene for avisukene. Lokal-TV grupperingen 2009 innebar en omfattende endring i lokal-tv-bransjen. Antallet TV-stasjoner sank dramatisk. Mens det i 2008 var registrert 24 lokal-tv-stasjoner, var det ved utgangen av 2009 bare 10 tilbake. Finanskrisen, samt innføringen av 18 MBL årsmelding 2009

19 det digitale bakkenettet, er to av faktorene som må kunne sies å ha spilt en avgjørende rolle for at så mange lokal-tv-stasjoner ble lagt ned. Mange av mediehusene som hadde valgt å integrere en lokal-tv-stasjon i sin redaksjonelle profil på begynnelsen av århundreskiftet, valgte dermed å legge ned eller selge i løpet av I forbindelse med igangsetting av arbeidet med det digitale bakkenettet var Stortingets forutsetning at lokal-tv-sektorens behov skulle ivaretas. I etterkant ser vi at det er lokal-tv-bransjen som har hatt de største utfordringene på dette området. Således kan vi si at Stortingets forutsetninger ikke er oppfylt. Dette gikk da også klart frem i MBLs brev til kulturministeren, der man påpekte at lokal-tv-sektorens rammebetingelser var blitt svekket etter innføringen av det digitale bakkenettet. På slutten av 2009 drev disse fortsatt lokal-tv: TVØstfold, TVFollo, TVVestfold, TVTelemark, TVA, TVAftenbladet (senere TVVest), TVHaugaland, TVSunnmøre, TKTV og TVNord. Styringsgruppen for lokal-tv består nå av Svein Junge TKTV (leder), Andreas Brøvig TVFollo og Nils Otto Sem, TVTelemark. Radio MBL engasjerte seg på vegne av sine radiomedlemmer i løpet av Den viktige saken for lokalradiobransjen var konsesjonsbehandlingene. Her ga MBL støtte til de av medlemmene som hadde behov for det. MBL skrev i sitt høringsnotat til stortingsmeldingen om lokalradio at slukking av FM-båndet for lokalradio må utsettes inntil de tekniske og økonomiske vilkårene er på plass. Det må dessuten utarbeides en fullstendig analyse over alle konsekvenser digitaliseringen vil medføre for lokalradioene. Antall radiomedlemmer i MBL gikk ned i løpet av Flere av mediehusene valgte å fokusere på papir og nett og solgte eller la ned radiodriften. MBL årsmelding

20 årsmøtet og Årskonferansen 2009 Årsmøtet og årskonferansen ble arrangert i Trondheim 10. og 11. juni med Trøndelag Aviseierforening som arrangør. Året 2009 sto i finanskrisens tegn, og økonomi og omstilling sto da også på dagsorden, da 105 deltagere var samlet på Hotel Royal Garden den 11. juni for å diskutere mediebransjens nåtid og fremtid. Temaer som «Hvem skal betale for skupene» og «Det beste i livet kan ikke være gratis hvordan ta betalt for innhold på nett», var blant temaene som ble livlig debattert. NRKs rolle som aktør på nettannonsemarkedet var et annet tema. Årskonferansen ble avsluttet på amerikansk, der valgstrategen fra Demokratene, Joe Trippi var hentet inn for anledningen for å fortelle historien om Obamas valgkamp, mens journalisten Erik Møller Solheim berette fra sin bok «Jeg jobbet for Obama». Kvelden før hadde Trøndelag Aviseierforening invitert til en stilfull aften i den ærverdige Erkebispegården. IFRA Fokus Dag ble arrangert dagen før årsmøtet og konferansen og samlet 46 deltagere. Hovedtemaet var elektroniske aviser. Da årsmøtet ble satt ble det konstatert 104 medlemsstemmer og 84 fullmaktsstemmer. Totalt var 188 av 503 stemmer representert. Dermed var årsmøtet beslutningsdyktig. Viktigste sak på årsmøtet var hovedstyrets forslag om å sette ned avgiftssatsen med 0,2 promille, fra 2,6 til 2,4 promille. Denne satsen skulle gjelde allerede fra 2. halvår Vedtaket ble fattet enstemmig. Det ble ikke arrangert årsmøtemiddag. Det flotte «kom sammenarrangementet» i Erkebispegården, var det sosiale hovedarrangementet. Årsmøte og konferanse ble avsluttet om ettermiddagen den 11. juni. I en evaluering som ble gjort blant deltagerne etter konferansen, sa deltagerne seg fornøyde med denne måten å arrangere på. 20 MBL årsmelding 2009

21 Årets mediepriser Årets mediepriser ble delt ut i Bergen 6. mai på åpningsdagen til Nordiske Mediedager. Arrangementet var et samarbeid mellom MBL, Magasin og Ukepresseforeningen (MUF) og Nordiske Mediedager. Selve utdelingen ble holdt på Ole Bull Scene, programleder var Stål Talsnes fra TV2 og underholdningen var ved duoen Bye og Rønning. Det ble delt ut priser i klassene for avis, nett, web-tv og lokal-tv, samt magasin og ukeblad. Klassen for lokal-tv og web-tv var den klassen med der økningen i antall bidrag var høyest. I denne klassen kom i år, for første gang, de fleste deltagerne fra de tradisjonelle avishusene som nå er blitt mediehus, mens de tradisjonelle lokal-tv stasjonene var i mindretall. Det ble delt ut fire gullpriser i TV-klassen, fem gullpriser i nettklassen, mens det totalt ble delt ut 49 utmerkelser i avisklassen. Disse ble fordelt på hederlig omtale, bronse, sølv og gull. I tillegg ble de to høythengende prisene for Årets Avis og Årets Nettsted delt ut til henholdsvis Bergens Tidende og Aftenposten.no. MUF delte ut prisene i magasin og ukepresse klassene, og bladet Topp ble kåret til Årets Magasin. Årets mediepriser for lokal-tv og webtv ble delt ut i september i forbindelse med MBLs årskonferanse. Der ble det delt ut priser i fem klasser; Reportasje, nyhetssak, åpen klasse, programleder, samt Årets lokale TVstasjon. Bergens Tidende ble i år som i fjor tildelt den høythengende prisen «Årets Avis». Foto: Eirik Brekke / Bergens Tidende Markedsdagene Mediebedriftenes Markedsdager ble arrangert 11. og 12. mai i Fredrikstad med totalt 163 deltagere. Evalueringen viste at seminaret fikk meget høye karakterer på nesten alle punktene. Særlig det faglige programmet ble godt mottatt. MBL årsmelding

KOMITEER OG UTVALG. Leder: Didrik Munch Nestleder: Tove Nedreberg

KOMITEER OG UTVALG. Leder: Didrik Munch Nestleder: Tove Nedreberg KOMITEER OG UTVALG MBL Hovedstyre: Medlemmer: Konsernsjef Didrik Munch, Schibsted Norge (12-14) Adm. direktør Tove Nedreberg, Adresseavisen (13-15) Redaktør Bernt Olufsen, Schibsted (12-14) Redaktør Helje

Detaljer

Medietall 2010. Medietall 2010

Medietall 2010. Medietall 2010 Medietall 2010 Avisenes opplagstall 2010 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med3,5% % til 2 444 084 eks. Tilbakegangen totalt er på 89 753

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 MEDIETALL 2016 MAGASIN Magasinopplag 2016 Totalopplaget for norske magasiner er 1.876.175 eksemplarer Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 Totalopplaget gikk tilbake med 4,5 prosent på sammenlignbare titler

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

Knut-Arne Futsæter, TNS Gallup Helge Holbæk-Hanssen, MBL

Knut-Arne Futsæter, TNS Gallup Helge Holbæk-Hanssen, MBL Hva skjer med lesertallene? Knut-Arne Futsæter, TNS Gallup Helge Holbæk-Hanssen, MBL DE STORE VALUTAUNDERSØKELSENE De store syndikerte medieundersøkelsene er mediekanalenes "valuta" "Syndikert": At en

Detaljer

DET STORE BILDET. Den digitale transformasjonen fortsetter. Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner

DET STORE BILDET. Den digitale transformasjonen fortsetter. Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner MEDIETALL 2013 DET STORE BILDET Den digitale transformasjonen fortsetter Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på de digitale særlig

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Analyse og utvikling

Analyse og utvikling KOMITEER OG UTVALG Analyse og utvikling Markedsrådet for avis Markedsrådet for Mediehusene skal behandle saker som er av markedsmessig betydning for avisbedriftene samlet. Slike saker kan være: Endringer

Detaljer

Et viktig år for ytringsfriheten

Et viktig år for ytringsfriheten Årsmelding 2011 Et viktig år for ytringsfriheten Leder En årsmelding for Mediebedriftenes Landsforening må berøre terroraksjonen som rammet Norge 22. juli. Den er viktig, fordi den bidro til å endre våre

Detaljer

Analyse og utvikling

Analyse og utvikling KOMITEER OG UTVALG MBL interne Analyse og utvikling Markedsrådet for avis Markedsrådet for Mediehusene skal behandle saker som er av markedsmessig betydning for avisbedriftene samlet. Slike saker kan være:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Konsernets driftsinntekter per 1. halvår 2008 endte på rekordliøye 384,7 MNOK, en økning på 22,7 MNOK (6,3%) mot 1. halvår 2007 Konsernets reklame-

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Tid for politikk. På vegne av hovedstyret i MBL kan jeg forsikre at vi står på hver dag for bransjens interesser. Takk for tillit og samarbeid.

Tid for politikk. På vegne av hovedstyret i MBL kan jeg forsikre at vi står på hver dag for bransjens interesser. Takk for tillit og samarbeid. Årsmelding 2008 Tid for politikk Det er bare trekvart år siden MBLs forrige årsmøte i Ålesund. Men i løpet av denne korte tiden er vår verden snudd opp ned. Urolighetene i alle markeder, både finansielle

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Til Finanskomiteen

Til Finanskomiteen Til Finanskomiteen 24.10.17 Status for mediebransjen Stort mediemangfold landet rundt o 2016: 227 aviser, mer enn 200 fagblader, rundt 65 magasiner. o 2016: 200 aviser hadde et digitalt opplagstall. Det

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 45,6 mot 32,6 i samme periode i fjor, en forbedring på 13,1. Årets driftsresultat

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 17,4 mot 2,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 3,2. Resultatnedgangen

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer