Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912)"

Transkript

1 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) 8. september 2014 kl Til: Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Organisasjonens navn: Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet Organisasjonens adresse: Postboks 5144 Majorstuen 0302 OSLO Organisasjonens kontonummer: Kontaktperson: Silje Mathea Kleftås Nygård E-post: Registrert i Brønnøysundregisteret? Ja Organisasjonsnummer: Har organisasjonen regnskapsbyrå? Nei Er organisasjonen tilknyttet en revisor? Ja Søknadsbeløp: Redegjørelse for søknad: Grunnen til at Studentrådet ved MF (heretter SR) søker om er at SR stadig har arrangementer som krever større midler. SR søker alltid å høyne kvaliteten på sine arrangementer og på grunn av dette øker også prisen. Vi har alltid pågående prosjekter og det siste året har vi lagt stor vekt på synliggjøring, så SR og SR https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=14855f46e6e01e80&siml=14855f46e6e01e80 1/3

2 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) sitt arbeid blir kjent internt på skolen, noe SR tidligere år har slitt veldig med. Dette året har vært veldig vellykket og vi vil gi neste års SR gode muligheter for å fortsette dette gode arbeidet som nå er startet. Redegjørelse for søknad (vedlegg) Søknad_VT.pdf Redegjørelse for utvikling i egenkapital: Grunnen til at egenkapitel i 2013 er høyere enn i 2012 var at SR søkte i 2013 om restmidlene fra NSO sin prosjektstøtte og som eneste søker fikk SR da hele potten på 82018,-. Denne summen ble inntektsført i 2013 og kostnadsført i Det er altså ikke normalen for SR å ha så høy egenkapital. Egenkapital ,77 Egenkapital ,00 Egenkapital ,43 Regnskap 2013 Regnskapet for 2013 viser et overskudd grunnet ekstra støtte fra NSO. Disse ble inntekstført i 2013 og de blir kostnadsført i Regnskap 2013 Årsregnskap sr 2013.pdf Budsjett 2014 Budsjettet for 2014 har ikke med restmidlene fra NSO, da disse synes først på regnskapet. Vi laget et ekstra budsjett for disse midlene i etterkant. Ellers: Budsjettet oppfordrer til å søke Kulturstyret om støtte til arrangementer, noe SR også gjør aktivt. Budsjett 2014 Budsjett_2014_SR.pdf Budsjett 2015 Budsjettet for 2015 fortsetter å oppfordre SR til å søke om midler fra Kulturstyret og andre bidragsytere. Vi har i tillegg valgt beholde en stor sum penger som "tildelingsmidler" som er midler studenter på MF kan søke på og få tildelt om en vil arrangere noe som kommer studentene på MF til gode, dette kan f.eks være debatter, dansekurs, juletrefest og lignende. Ellers er budsjettet som det har vært tidligere år, da dette har vist seg å være et godt og stabilt budsjett. NB! Dette er kun en budsjettinnstilling. Allmøtet, som er studentdemokratiets øverste organ og som består av alle studenter som har betalt semesteravgift, vedtar dette budsjettet først i november. Tradisjonen fra tidligere år er at vedtatt budsjett ikke avviker fra budsjettinnstillingen. Budsjett 2015 budsjettinnstilling 2015.xls Årsberetning fra foregående år Sak 3-14V Årsmelding SR_Vedlegg1.pdf https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=14855f46e6e01e80&siml=14855f46e6e01e80 2/3

3 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) 5 vedlegg A?rsregnskap sr 2013.pdf 233K budsjettinnstilling 2015.xls 35K Sak 3-14V A?rsmelding SR_Vedlegg1.pdf 1364K S?knad_VT.pdf 548K Budsjett_2014_SR.pdf 140K https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=14855f46e6e01e80&siml=14855f46e6e01e80 3/3

4 Postboks 5144 Majorstuen 0302 Oslo Velferdstinget i Oslo Søknad om støtte fra Velferdstinget i Oslo Grunnen til at Studentrådet ved MF (heretter SR) søker om fra Velferdstinget er at SR stadig har arrangementer som krever større midler. SR søker alltid å høyne kvaliteten på sine arrangementer og på grunn av dette øker også prisen på arrangementene. Vi ønsker å legge ekstra penger i det vi arrangerer også for å slippe å ta inngangspenger fra studenter som allerede har dårlig råd. Ved å ikke ta inngangspenger tror vi også at oppmøtet blir høyere. Vi har alltid pågående prosjekter og det siste året har vi lagt stor vekt på synliggjøring, så SR og SR sitt arbeid blir kjent internt på skolen, noe SR tidligere år har slitt veldig med. Dette året har vært veldig vellykket og vi vil gi neste års SR gode muligheter for å fortsette dette gode arbeidet som nå er startet. Et annet stort arrangement vi ønsker å utvikle er temauke hvert høst semester. Dette er en uke hvor SR arrangerer debatter, temakvelder, filmkveld og så videre. Det legges opp til et arrangement pr dag hvor hele uken avsluttes med semesterfest. Alle arrangementer denne uka er åpne for alle studenter og ansatte ved MF og vi leker med tanken på å åpne de for flere også. Disse arrangementene har et gjennomgående tema, temaet for 2014 er mangfold på MF og tar for seg både mangfoldet internt på MF og dagsaktuelle temaer som har med mangfold å gjøre. En slik uke styrker både samholdet i Studentrådet, men det skaper også en relasjon med studentene på MF. Vi har også valgt i 2015 å lage en egen budsjettpost til valgkamp og valgartikler. SR har i flere år slitt med valgdeltakelsen på valg til studentdemokratiet. SR har allerede satt ned en dyktig valgkomité og SR vil dermed bevilge penger til informasjon og PR av valget. Dette håper vi skal høyne valgdeltakelsen, men også lysten til å engasjere seg i studentdemokratiet.

5 Budsjett 2015 Studentrådets innstilling til Allmøtet Note Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER 30 Salgsinntekter 3000 Salgsinntekter Vidar Leif Kafe (VLK) kr - kr - kr - kr 2 000,00 kr 543,00 kr 2 000,00 32 Billettinntekter 3200 Inngangspenger egne arrangementer kr - kr - kr 8 400,00 kr 2 500,00 kr ,00 kr 2 500,00 34 Driftsstøtte og prosjektstøtte 3400 Støtte fra semesteravgiften/mf kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Støtte fra Velferdstinget kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Prosjektstøtte til fadderopplegg fra MF 1 kr ,00 kr ,00 kr ,46 kr ,00 kr ,00 kr , Prosjektstøtte fra Kulturstyret 2 * * kr ,00 * kr ,00 kr , Prosjektstøtte fra NSO 2 * * kr ,00 * kr ,00 kr , Prosjektstøtte fra andre 2 * * kr - * kr ,00 kr Innkommet til hjelpefondet 3 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Innkommet til SAIH-tierne 3 kr ,00 kr ,00 kr 8 700,00 kr - kr - kr - 39 Andre inntekter 3900 Diverse inntekter kr - kr - kr 92,40 kr - kr - kr - SUM INNTEKTER kr ,00 kr ,00 kr ,86 kr ,00 kr ,00 kr ,00 KOSTNADER 40 Generelle tiltak 4000 Allmøte kr 5 000,00 kr 4 000,00 kr 3 655,80 kr 4 000,00 kr 322,95 kr 6 000, Møtekostnader SR kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 2 718,68 kr 4 500,00 kr 5 969,17 kr 4 500, Strategiseminar kr ,00 kr ,00 kr 5 498,58 kr 8 000,00 kr 2 406,83 kr 6 000, Studentpolitisk virksomhet, andre møter kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr 1 848,00 kr 4 000,00 kr 579,00 kr 4 000,00 41 Faglige tiltak 4100 Aviser kr ,00 kr ,00 kr ,69 kr ,00 kr ,00 kr , Ordning med emnetillitsvalgte kr 4 000,00 kr 3 000,00 kr 3 154,17 kr - kr 1 134,00 kr Faglige arrangementer kr 8 000,00 kr 7 000,00 kr 5 969,31 kr ,00 kr 6 054,29 kr 3 500, Brukt prosjektstøtte til faglige tiltak * * kr 8 699,06 * kr - *

6 42 Tiltak for studentmiljøet 4200 Sosiale arrangementer kr ,00 kr ,00 kr ,62 kr ,00 kr ,34 kr , Innkjøp varer for salg VLK kr - kr - kr - kr - kr 1 225,90 kr 3 000, Drift og utstyr VLK kr 3 000,00 kr - kr 3 680,56 kr 2 500,00 kr 3 657,50 kr 3 900, Drift/vedlikehold studentkjøkken i kjeller kr 100,00 kr - kr 455,79 kr - kr - kr Brukt prosjektstøtte til studentmiljøtiltak * * kr ,00 * 50 Lønn ansatte 5000 Lønn sekretær kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Lønn økonomimedarbeider kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Feriepenger kr 5 304,00 kr 5 304,00 kr 3 366,00 kr - kr - kr - 53 Godtgjørelser 5300 Kompensasjoner, andre/samlet kr - kr - kr 7 000,00 kr 7 000,00 kr ,00 kr , Kompensasjon leder kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon faglig leder kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon studentpolitisk ansvarlig kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon miljøansvarlig kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon rel.-ped.-medlem kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon teologimedlem kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon rel.-samf.-medlem kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon NSO-representant kr 8 000,00 kr 8 000,00 kr ,00 kr 8 000,00 kr - kr 8 000, Kompensasjon VT-representant kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 2 000,00 kr 4 000,00 59 Andre personalkostnader 5900 Gaver, internt kr 1 000,00 kr 1 300,00 kr 1 053,20 kr 2 500,00 kr 2 900,00 kr 2 500, Yrkesskadeforsikring kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 990, Driftsutgifter 6500 Inventar kr 400,00 kr 500,00 kr 3 199,00 kr 2 000,00 kr - kr 2 000, Idrettsutstyr kr - kr - kr 3 100,00 kr - kr ,00 kr , Vedlikehold inventar kr 100,00 kr 250,00 kr 34,40 kr - kr - kr Revisjons- og regnskapskostnader kr ,00 kr 7 000,00 kr ,13 kr 8 000,00 kr ,90 kr 8 000, Kontorutstyr kr 500,00 kr 50,00 kr 473,50 kr 50,00 kr 338,90 kr 50, Porto kr 50,00 kr 50,00 kr 34,00 kr 50,00 kr - kr 50,00

7 73 PR 7300 PR-tiltak og promoteringsartikler kr ,00 kr ,00 kr ,64 kr ,00 kr ,10 kr , Valgkamp SR-valg 4 kr 2 000,00 74 Støtte og tildelingsmidler 7400 Utbetalt til hjelpefondets mottaker kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , SAIH-tierne kr ,00 kr ,00 kr 8 700,00 kr - kr - kr Driftsstøtte til Ung teologi kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Støtte til fadderukeforening kr ,00 kr ,00 kr ,46 kr ,00 kr ,00 kr , Tildelingsmidler 5 kr ,00 kr ,00 kr ,58 kr ,00 kr - kr - 77 Andre kostnader 7700 Bankgebyrer kr 550,00 kr 550,00 kr 770,50 kr - kr 836,56 kr Forsinkelsesgebyrer kr - kr - kr 436,00 kr - kr 622,65 kr Diverse kostnader kr - kr - kr - kr - kr 747,48 kr - SUM KOSTNADER kr ,00 kr ,00 kr ,67 kr ,00 kr ,57 kr ,00 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 8000 Renteinntekter kr - kr - kr 257,58 kr - kr 363,14 kr Ekstraordinære kostnader kr - kr - kr ,00 kr - kr - kr - NETTO FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER kr - kr - kr ,42 kr - kr 363,14 kr - ÅRSRESULTAT kr - kr - kr ,77 kr - kr ,43 kr -

8 1 2 NOTER Studentrådet får støtte til fadderopplegg fra MF. Denne støtten sendes videre til ei studentforening ved MF som har planlegging og gjennomføring av fadderopplegget som formål. SR skal godkjenne budsjettet til denne foreninga. Post 3410 er lik post Vi vil søke om støtte til prosjekter vi ønsker å gjennomføre, men har valgt å la prosjektstøtte komme utenfor dette driftsbudsjettet. Slik er det lettere for oss å vite hvor mye som er brukt av de midlene som Allmøtet bevilger gjennom dette budsjettet, og hvor mye som er dekket av prosjekttilskudd. 3 Støtten til MF-studentenes hjelpefond og til SAIH samles inn som en del av semesteravgiften. Ordninga er frivillig for hver student, og det finnes refusjonsordninger. Vi utbetaler den summen vi får inn, derfor er post 3420 og 3421 lik tilsvarende post 7400 og Ny post 5 Studentrådet setter av en sum som studentforeninger og enkeltstudenter kan søke om penger fra, for å arrangere tiltak for studentmiljøet eller lignende. Studentrådet bevilger penger i tråd med reglement for tildelingsmidler, vedtatt av Allmøtet.

9 Budsjett 2014 Studentrådets innstilling til Allmøtet Note Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER 30 Salgsinntekter 3000 Salgsinntekter Vidar Leif Kafe (VLK) kr - kr 2 000,00 kr 543,00 kr 2 000,00 32 Billettinntekter 3200 Inngangspenger egne arrangementer kr - kr 2 500,00 kr ,00 kr 2 500,00 34 Driftsstøtte og prosjektstøtte 3400 Støtte fra semesteravgiften/mf 1 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Støtte fra Velferdstinget kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Prosjektstøtte til fadderopplegg fra MF 2 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Prosjektstøtte fra Kulturstyret 3 * * kr ,00 kr , Prosjektstøtte fra NSO 3 * * kr ,00 kr , Prosjektstøtte fra andre 3 * * kr ,00 kr Innkommet til hjelpefondet 4 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Innkommet til SAIH-tierne 4 kr ,00 kr - kr - kr - 39 Andre inntekter 3900 Diverse inntekter kr - kr - kr - kr - SUM INNTEKTER kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 KOSTNADER 40 Generelle tiltak 4000 Allmøte kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 322,95 kr 6 000, Møtekostnader SR kr 5 000,00 kr 4 500,00 kr 5 969,17 kr 4 500, Strategiseminar kr ,00 kr 8 000,00 kr 2 406,83 kr 6 000, Studentpolitisk virksomhet, andre møter kr 2 000,00 kr 4 000,00 kr 579,00 kr 4 000,00 41 Faglige tiltak 4100 Aviser kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Ordning med emnetillitsvalgte 5 kr 3 000,00 kr - kr 1 134,00 kr Faglige arrangementer kr 7 000,00 kr ,00 kr 6 054,29 kr 3 500, Brukt prosjektstøtte til faglige tiltak 3 * * kr - *

10 42 Tiltak for studentmiljøet 4200 Sosiale arrangementer 6 kr ,00 kr ,00 kr ,34 kr , Innkjøp varer for salg VLK kr - kr - kr 1 225,90 kr 3 000, Drift og utstyr VLK kr - kr 2 500,00 kr 3 657,50 kr 3 900, Drift/vedlikehold studentkjøkken i kjeller kr - kr - kr - kr Brukt prosjektstøtte til studentmiljøtiltak 3 * * 50 Lønn ansatte 5000 Lønn sekretær kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Lønn økonomimedarbeider kr ,00 kr , Feriepenger 7 kr 5 304,00 kr - kr - kr - 53 Godtgjørelser 5300 Kompensasjoner, andre/samlet kr - kr 7 000,00 kr ,00 kr , Kompensasjon leder 8 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon faglig leder kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon studentpolitisk ansvarlig kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon miljøansvarlig kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon rel.-ped.-medlem kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon teologimedlem kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon rel.-samf.-medlem kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon NSO-representant kr 8 000,00 kr 8 000,00 kr - kr 8 000, Kompensasjon VT-representant kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 2 000,00 kr 4 000,00 59 Andre personalkostnader 5900 Gaver, internt kr 1 300,00 kr 2 500,00 kr 2 900,00 kr 2 500, Yrkesskadeforsikring kr 1 000, Driftsutgifter 6500 Inventar kr 500,00 kr 2 000,00 kr - kr 2 000, Idrettsutstyr kr - kr - kr ,00 kr , Vedlikehold inventar kr 250,00 kr - kr - kr Revisjons- og regnskapskostnader 9 kr 7 000,00 kr 8 000,00 kr ,90 kr 8 000, Kontorutstyr kr 50,00 kr 50,00 kr 338,90 kr 50, Porto kr 50,00 kr 50,00 kr - kr 50,00

11 73 PR 7300 PR-tiltak og promoteringsartikler kr ,00 kr ,00 kr ,10 kr ,00 74 Støtte og tildelingsmidler 7400 Utbetalt til hjelpefondets mottaker 4 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , SAIH-tierne 4 kr ,00 kr - kr - kr Driftsstøtte til Ung teologi kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Støtte til fadderukeforening 2 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Tildelingsmidler 10 kr ,00 kr ,00 kr - kr - 77 Andre kostnader 7700 Bankgebyrer kr 550,00 kr - kr 836,56 kr Forsinkelsesgebyrer kr - kr - kr 622,65 kr Diverse kostnader kr - kr - kr 747,48 kr - SUM KOSTNADER kr ,00 kr ,00 kr ,57 kr ,00 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 8000 Renteinntekter kr - kr - kr 363,14 kr Ekstraordinære kostnader 11 kr - kr - kr - kr - NETTO FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER kr - kr - kr 363,14 kr - ÅRSRESULTAT kr - kr - kr ,43 kr -

12 NOTER Posten forutsetter økt støtte fra MF. Vi har søkt om kr mer enn det vi har fått i Dersom dette ikke innvilges, vil kostnadene til lønn og kompensasjoner kuttes slik at de tilsvarer 2013-nivå, altså til sammen kr mindre. (Dette gjelder ikke innføring av feriepenger.) Videre må vi i så fall også kutte til sammen kr fra postene 7300 PR (kr 2800), 4200 Sosiale tiltak (kr 5000), 7420 Tildelingsmidler (kr 5000). Studentrådet får støtte til fadderopplegg fra MF. Denne støtten sendes videre til ei studentforening ved MF som har planlegging og gjennomføring av fadderopplegget som formål. SR skal godkjenne budsjettet til denne foreninga. Post 3410 er lik post Vi vil søke om støtte til prosjekter vi ønsker å gjennomføre, men har valgt å la prosjektstøtte komme utenfor dette driftsbudsjettet. Slik er det lettere for oss å vite hvor mye som er brukt av de midlene som Allmøtet bevilger gjennom dette budsjettet, og hvor mye som er dekket av prosjekttilskudd. Støtten til MF-studentenes hjelpefond og til SAIH samles inn som en del av semesteravgiften. Ordninga er frivillig for hver student, og det finnes refusjonsordninger. Vi utbetaler den summen vi får inn, derfor er post 3420 og 3421 lik tilsvarende post 7400 og Ordninga med emnetillitsvalgte har tidligere falt inn under budsjettposten "Faglige arrangementer". Denne regnskapskontoen er en sammenslåing av flere tidligere kontoer, som var spesifisert f.eks. "miljøtime" og "semesterfest". Studentrådet har funnet ut at sekretær og regnskapsmedarbeider har rett på feriepenger. Så lenge vi ikke utbetaler lønninger eller kompensasjoner over kr , unngår vi arbeidsgiveravgift. Vi budsjetterer med lavere beløp enn tidligere års regnskap skulle tilsi, fordi vi har en ny avtale med regnskapsbyrået som utfører revisjon. Lisens for regnskapsprogram er også en del av summen. Studentrådet setter av en sum som studentforeninger og enkeltstudenter kan søke om penger fra, for å arrangere tiltak for studentmiljøet eller lignende. Studentrådet bevilger penger i tråd med reglement for tildelingsmidler, vedtatt av Allmøtet. Vi jobber hardt for å unngå tabber som at fakturaer dukker opp lenge etter at regnskapsåret er avsluttet, enten feilen ligger hos leverandøren, hos MFadministrasjonen eller hos oss. Dette problemet har medført store ekstrakostnader i 2013.

13 Årsmelding for Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet 2013 F.v.: Gunhild Grøvle, Veronika Møyholm, Mette Johnsen, Kristian Myhre, Anders Hove, Ingrid Nyhus, Madeléne Leidland Foto: Ane Aasbø Gydas vei 4, Pb 5144, Majorstuen, 0302 OSLO

14 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 ORGANISASJON... 4 TILLITSVALGTE OG ANSATTE... 4 ENDRINGER I ORGANISASJONSSTRUKTUR... 7 ØKONOMI... 7 ARBEIDSGIVERANSVAR... 8 TEMAUKER... 8 VALG... 8 FADDEROPPLEGG... 8 INTERNASJONALE STUDENTER... 9 MILJØ... 9 FAGLEG ARBEID EMNETILLITSVALTORDNING ARRANGEMENT OG TILTAK ULIKE SAKER STUDENTPOLITIKK EKSTERN STUDENTPOLITISK VIRKSOMHET ØVRIGE VERV STUDENTPOLITISK ANSVARLIG HAR HATT UTEN SÆRLIG SR-TILKNYTTET 16 INTERN STUDENTPOLITISK VIRKSOMHET TILDELINGSMIDLER

15 Forord Studentrådet er stolte over hvor mye bra initiativrike og engasjerte MFstudenter har bidratt med både i eget studentmiljø og overfor andre dette studieåret. Vi vil spesielt gi honnør til et fantastisk fadderopplegg. Vit at det blir satt pris på, og at dere i aller høyeste grad er med på å sette MF på kartet. For Studentrådet er det å engasjere studenter et sentralt fokus. I planlegging og gjennomføring av arrangement i regi av SR, har vi hatt som policy å involvere minst to studenter utenfor SR. Enda viktigere i år har vært innføringen av en ny ordning med tildelingsmidler, som har vært en sentral satsning i dette henseendet. Det samme er satsningen på valgdeltakelse. Vi har også forsøkt å gjøre flest mulig dokumenter og sakspapirer tilgjengelige for studenter. På den faglige siden vil vi framheve styrking av emnetillitsvalgtordningen og igangsetting av revisjon av profesjonsløpet som to viktige saker. MFs interesser i eksterne organ har blitt tatt hånd om på en glimrende måte gjennom studentpolitisk ansvarlig. Det har også blitt gjennomført noen større organisatoriske endringer når det gjelder Miljøutvalget og fadderopplegget, samt at det er vedtatt en ny miljøplan. Studentrådet har i det daglige jobbet ut fra arbeidsplanen vedtatt av Allmøtet høsten Oppsettet i årsmeldingen følger i hovedsak Arbeidsplanen 2013, også vedtatt av Allmøtet 2012, og oppsummerer viktige aspekter ved arbeidet under tre hovedområder; Organisasjon, Fag og studier og Studentpolitikk. Området Studentmiljø blir dekket av egen årsmelding fra Miljøutvalget. Studentrådet har i året 2013 gjennomført 20 vedtaksdyktige møter og behandlet 200 saker. I henhold til reglementet ble det arrangert to allmøter. 3

16 Organisasjon TILLITSVALGTE OG ANSATTE Studentrådet Vår: Gunhild Grøvle (Leder) Mario Liavåg (Faglig leder og nestleder) Veronika Møyholm (Miljøutvalgsleder) Vara: Helena Isebakke, (Miljøutvalgsnestleder) Kristian Myhre (Studentpolitisk ansvarlig) Sveinung Hellstrøm (Religion og pedagogikkmedlem), frem til slutten av januar Madeléne Leidland (Religion og pedagogikkmedlem), supplert inn fra slutten av januar Leif Arne Løhaugen (Religion- og samfunnmedlem) Ingrid Nyhus (Teologimedlem) Høst: Gunhild Grøvle (leder) Anders Hove (faglig leder og nestleder) Veronika Møyholm (Miljøutvalgsleder) Kristian Myhre (studentpolitisk ansvarlig) Madeléne Leidland (religion og pedagogikkmedlem) Mette Johnsen (religion- og samfunnmedlem) Arnstein Bleiktvedt (teologimedlem), supplert inn i august Kontrollkomité Hanne Marie Laursulëiel Pedersen-Eriksen (leder) Espen Robsahm Kjørven Valgkomité Vår: Hanne Øygard (leder), Morten Olsen og Kristian Myhre Høst: Mario Liavåg (leder), Susanne Bergøy og Elise Frøyen 4

17 Fadderansvarlig Faddersjef Marianne Brekken, leder for foreningen Fadderuka ved MF Styre for Fadderuka ved MF Marianne H. Brekken (Faddersjef), Petter N. Dille, Jon Olav Hjelde og Ranveig Svanholm Forstanderskapet, styret, innstillingsråd Forstanderskapet Vår: Gunhild Grøvle, Mario Liavåg, Kristian Myhre, Veronika Møyholm Høst: Gunhild Grøvle, Anders Hove, Kristian Myhre, Veronika Møyholm Styret Vår: Gunhild Grøvle og Kristian Myhre 1. vara: Mario Liavåg 2. vara: Ingrid Nyhus Høst: Gunhild Grøvle og Kristian Myhre 1. vara: Anders Hove 2. vara: Ingrid Nyhus Innstillingsråd Gunhild Grøvle Læringsmiljøutvalg Vår: Veronika Møyholm, Kristian Myhre, Leif Arne Løhaugen Høst: Veronika Møyholm, Kristian Myhre, Leif Arne Løhaugen Faglige organ Studieutvalg Vår: Mario Liavåg og Madeléne Leidland Vara: Ingrid Nyhus Høst: Anders Hove og Madeléne Leidland Vara: Veronika Møyholm Internasjonalt utvalg 5

18 Vår: Mario Liavåg og Ingrid Synnevaag (internasjonal studentassistent) Høst: Anders Hove og Ingrid Synnevaag (internasjonalt studentassistent) Avdelingsråd for religion og pedagogikk Vår: Madeleine Leidland og Kristbjørn Håland Vara: Mario Liavåg Høst: Madeléne Leidland og Kristbjørn Håland Vara for Madeléne Leidland: Anders Hove Vara for Kristbjørn Håland: Denis Aggrey Avdelingsråd for religion og samfunn Vår: Leif Arne Løhaugen og Finn David Bergerud Vara: Mario Liavåg Høst: Mette Johnsen og Kristin Skjøtskift Vara: Anders Hove Avdelingsråd for teologi Vår: Ingrid Nyhus og Arnstein Hardang Vara: Mario Liavåg Høst: Arnstein Bleiktvedt og Arnstein Hardang Vara: Anders Hove Kantinekomité: Helena Isebakke Andakts- og gudstjenesteutvalget: Vår: Helena Isebakke Høst: Arnstein Bleiktvedt Studentrådets ansatte Yrjan Sunde (studentsekretær våren 2013 og regnskapsmedarbeider t.o.m. februar) Asbjørn Håkonseth (regnskapsmedarbeider fra 1. mars) Johannes Kvangarsnes (studentsekretær f.o.m. høsten 2013) 6

19 Anders Hove (redaktør i Ung Teologi) ENDRINGER I ORGANISASJONSSTRUKTUR Studentrådet har brukt mye tid i 2013 på å implementere og videreutvikle de organisasjonsendringene som ble vedtatt på Allmøtet høsten Der ble det lagt opp til at små stillinger knyttet til Miljøutvalget skulle kuttes, samt at Miljøutvalget (MU) på sikt skulle legges ned. MU har derfor i 2013 bestått av Miljøutvalgsleder og nestleder (vår) og kun Miljøutvalgsleder (høst). MU har derfor hovedsakelig eksistert som et selvstendig organ bare i formell forstand. I de nye vedtektene har Miljøutvalgsleder endret navn til Miljøansvarlig. Miljøansvarlig har også fått andre oppgaver, med oppfølging av søkere til tildelingmidlene som den viktigste. Studentrådet har siden Allmøtet høsten 2012 jobbet med å revidere reglementet for studentdemokratiet ved MF med hensyn til strukturering, demokratisering og forenkling. På Allmøtet på våren ble det vedtatt mindre endringer av Reglement for studentorganene ved Det teologiske Menighetsfakultet. Dette reglementet ble erstattet av de nyskrevne Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet. Viktige endringer handler om forenkling av valg av leder og av å fremme mistillitsforslag og demokratisering i form av frister for sakspapirer til Allmøtet, valg av kontrollog valgkomiteer. Studentrådet la frem et prinsipprogram for Allmøtet på høsten, som ble vedtatt med små endringer. Studentrådets styreinstruks ble endret to ganger for å stemme overens med disse endringene. ØKONOMI For SR 2013 har det vært et fokus å skape oversiktlighet og ryddighet innen økonomien. Økonomiarbeider har laget nye rutiner, og vi har fokusert på å drive økonomisk og med små kostnader. Vi har også arbeidet med å hente inn ekstern støtte fra Frifondmidler fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) til temaukene og fra Velferdstingets Kulturstyre til semesterfestene. Vi fikk også NOK i støtte fra restmidlene til NSO Frifond. 7

20 ARBEIDSGIVERANSVAR Det har blitt gjort én endring knyttet til arbeidstakere: Feriepenger og lovpålagt yrkesskadeforsikring har blitt innført for Studentrådets ansatte. TEMAUKER Etter gode erfaringer fra demokratiuke som ble arrangert høsten 2012, ønsket SR 2013 å videreføre dette konseptet. Følgelig har det blitt arrangert en temauke hvert semester i Tema for vårsemesteret var «Fremmedfrykt» og på høstsemesteret ble det arrangert en ny «Demokratiuke». Innslag i temaukene har vært perspektivforelesning, debatt, appell, semesterfest, Coffee Hour og lignende. Vi anser dette som et godt arrangementskonsept. Ved å samle faglige og sosiale arrangement til én uke, er det mulig å treffe flere forskjellige studentgrupper. Det gjør dessuten arrangementene enklere å promotere, og bidrar til å gjøre Studentrådet mer synlig. Utfyllende rapporter fra hvert arrangement kan fås ved etterspørsel. VALG Det har i henhold til reglementet blitt avholdt to urnevalg til Studentrådet. I tillegg har det vært nødvendig å gjennomføre to suppleringsvalg til Studentrådet. Det har vært gjennomgående høy valgoppslutning, hvor vårens valg hadde høyeste valgdeltakelse på seks år. Dette ser vi som et resultat av at vi la valgene til temaukene, noe som bidro til å gjøre valgene mer synlige, samt at valgstand ble arrangert flere dager. Takket være godt arbeid av valgkomiteene var det en økning i antall kandidater som stilte til valg. Det er et demokratisk prinsipp å ha egen valgkomité. Se for øvrig valgkomiteenes orienteringer til allmøtene i FADDEROPPLEGG Etter forespørsel fra fadderansvarlig ble det gjort noen organisatoriske endringer knyttet til fadderopplegget. Foreningen Fadderuka ved MF ble opprettet, med fadderansvarlig som styreleder. Denne foreningen tok ansvaret for gjennomføring av fadderuken, og en avtale mellom fadderforeningen og Studentrådet ble opprettet. I henhold til denne avtalen ble midler som tidligere har blitt brukt på å lønne fadderansvarlig og visefadderansvarlig frigjort til bruk i planlegging av fadderopplegget. Studentrådet anser dette som en 8

21 hensiktsmessig måte å arrangere fadderopplegg på, og mener denne organiseringen ga gode resultater i form av en svært vellykket fadderuke. INTERNASJONALE STUDENTER Studentrådet ønsker å inkludere og engasjere internasjonale studenter i studentmiljøet. Sakspapirer og informasjon om arrangementer har blitt gjort tilgjengelig på engelsk så langt det har vært mulig, samt tolkning har blitt tilbudt på allmøtene. Internasjonal Studentassistent har vært en god samarbeidspartner. I begge temaukene bidro Coffee Hour. Dette samarbeidet anbefaler vi å videreutvikle. Det samme gjelder samarbeidet med International Student Union s lokallag på MF (ISU-MF). MILJØ Allmøtet ved Det teologiske Menighetsfakultet vedtok våren 2013 miljøplanen Et grønt MF tiltaksplan for MF-studentene (vedtatt på ny med små endringer ved høstens allmøte). Etter behandling i Studentrådet ble Helena Isebakke gitt ansvaret for å følge opp miljøplanen og komme med innspill til SR. Eksempler på miljøtiltak gjennomført av Studentrådet er senkning av temperaturen på kontoret, innkjøp av økologiske og rettferdige varer, bruk av kollektivtransport ved reiser etc. 9

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Prinsipprogram for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet 2014-2016

Prinsipprogram for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet 2014-2016 Prinsipprogram for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet 2014-2016 Prinsipprogrammet fastset studentdemokratiet ved MF sine grunnprinsipp og overordna politiske prioriteringar og er styrande

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Vårt reglement sier at budsjettet for neste år først skal vedtas på Allmøtet,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Vedlegg 1 SUT-NMH 17. september 2012 Redegjørelse for søknad I søknaden om støtte fra Velferdstinget til Studentutvalget (SUT) ved Norges Musikkhøgskole (NMH) søker vi i år om til sammen kr 50 000,-. Nedenfor

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.09.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN...

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) albertsen.erlend@gmail.com 8. september 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006

Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006 Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006 I biblioteket, 2. etasje, Chateau Neuf. Blindern 14. august 2006 Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder) Sara Lovise Roaldseth, Erlend Sand Bruer, Kaia Nielsen Kjøs,

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no Kulturstyremøte 7.mai Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer