Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912)"

Transkript

1 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) 8. september 2014 kl Til: Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Organisasjonens navn: Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet Organisasjonens adresse: Postboks 5144 Majorstuen 0302 OSLO Organisasjonens kontonummer: Kontaktperson: Silje Mathea Kleftås Nygård E-post: Registrert i Brønnøysundregisteret? Ja Organisasjonsnummer: Har organisasjonen regnskapsbyrå? Nei Er organisasjonen tilknyttet en revisor? Ja Søknadsbeløp: Redegjørelse for søknad: Grunnen til at Studentrådet ved MF (heretter SR) søker om er at SR stadig har arrangementer som krever større midler. SR søker alltid å høyne kvaliteten på sine arrangementer og på grunn av dette øker også prisen. Vi har alltid pågående prosjekter og det siste året har vi lagt stor vekt på synliggjøring, så SR og SR https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=14855f46e6e01e80&siml=14855f46e6e01e80 1/3

2 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) sitt arbeid blir kjent internt på skolen, noe SR tidligere år har slitt veldig med. Dette året har vært veldig vellykket og vi vil gi neste års SR gode muligheter for å fortsette dette gode arbeidet som nå er startet. Redegjørelse for søknad (vedlegg) Søknad_VT.pdf Redegjørelse for utvikling i egenkapital: Grunnen til at egenkapitel i 2013 er høyere enn i 2012 var at SR søkte i 2013 om restmidlene fra NSO sin prosjektstøtte og som eneste søker fikk SR da hele potten på 82018,-. Denne summen ble inntektsført i 2013 og kostnadsført i Det er altså ikke normalen for SR å ha så høy egenkapital. Egenkapital ,77 Egenkapital ,00 Egenkapital ,43 Regnskap 2013 Regnskapet for 2013 viser et overskudd grunnet ekstra støtte fra NSO. Disse ble inntekstført i 2013 og de blir kostnadsført i Regnskap 2013 Årsregnskap sr 2013.pdf Budsjett 2014 Budsjettet for 2014 har ikke med restmidlene fra NSO, da disse synes først på regnskapet. Vi laget et ekstra budsjett for disse midlene i etterkant. Ellers: Budsjettet oppfordrer til å søke Kulturstyret om støtte til arrangementer, noe SR også gjør aktivt. Budsjett 2014 Budsjett_2014_SR.pdf Budsjett 2015 Budsjettet for 2015 fortsetter å oppfordre SR til å søke om midler fra Kulturstyret og andre bidragsytere. Vi har i tillegg valgt beholde en stor sum penger som "tildelingsmidler" som er midler studenter på MF kan søke på og få tildelt om en vil arrangere noe som kommer studentene på MF til gode, dette kan f.eks være debatter, dansekurs, juletrefest og lignende. Ellers er budsjettet som det har vært tidligere år, da dette har vist seg å være et godt og stabilt budsjett. NB! Dette er kun en budsjettinnstilling. Allmøtet, som er studentdemokratiets øverste organ og som består av alle studenter som har betalt semesteravgift, vedtar dette budsjettet først i november. Tradisjonen fra tidligere år er at vedtatt budsjett ikke avviker fra budsjettinnstillingen. Budsjett 2015 budsjettinnstilling 2015.xls Årsberetning fra foregående år Sak 3-14V Årsmelding SR_Vedlegg1.pdf https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=14855f46e6e01e80&siml=14855f46e6e01e80 2/3

3 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) 5 vedlegg A?rsregnskap sr 2013.pdf 233K budsjettinnstilling 2015.xls 35K Sak 3-14V A?rsmelding SR_Vedlegg1.pdf 1364K S?knad_VT.pdf 548K Budsjett_2014_SR.pdf 140K https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=14855f46e6e01e80&siml=14855f46e6e01e80 3/3

4 Postboks 5144 Majorstuen 0302 Oslo Velferdstinget i Oslo Søknad om støtte fra Velferdstinget i Oslo Grunnen til at Studentrådet ved MF (heretter SR) søker om fra Velferdstinget er at SR stadig har arrangementer som krever større midler. SR søker alltid å høyne kvaliteten på sine arrangementer og på grunn av dette øker også prisen på arrangementene. Vi ønsker å legge ekstra penger i det vi arrangerer også for å slippe å ta inngangspenger fra studenter som allerede har dårlig råd. Ved å ikke ta inngangspenger tror vi også at oppmøtet blir høyere. Vi har alltid pågående prosjekter og det siste året har vi lagt stor vekt på synliggjøring, så SR og SR sitt arbeid blir kjent internt på skolen, noe SR tidligere år har slitt veldig med. Dette året har vært veldig vellykket og vi vil gi neste års SR gode muligheter for å fortsette dette gode arbeidet som nå er startet. Et annet stort arrangement vi ønsker å utvikle er temauke hvert høst semester. Dette er en uke hvor SR arrangerer debatter, temakvelder, filmkveld og så videre. Det legges opp til et arrangement pr dag hvor hele uken avsluttes med semesterfest. Alle arrangementer denne uka er åpne for alle studenter og ansatte ved MF og vi leker med tanken på å åpne de for flere også. Disse arrangementene har et gjennomgående tema, temaet for 2014 er mangfold på MF og tar for seg både mangfoldet internt på MF og dagsaktuelle temaer som har med mangfold å gjøre. En slik uke styrker både samholdet i Studentrådet, men det skaper også en relasjon med studentene på MF. Vi har også valgt i 2015 å lage en egen budsjettpost til valgkamp og valgartikler. SR har i flere år slitt med valgdeltakelsen på valg til studentdemokratiet. SR har allerede satt ned en dyktig valgkomité og SR vil dermed bevilge penger til informasjon og PR av valget. Dette håper vi skal høyne valgdeltakelsen, men også lysten til å engasjere seg i studentdemokratiet.

5 Budsjett 2015 Studentrådets innstilling til Allmøtet Note Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER 30 Salgsinntekter 3000 Salgsinntekter Vidar Leif Kafe (VLK) kr - kr - kr - kr 2 000,00 kr 543,00 kr 2 000,00 32 Billettinntekter 3200 Inngangspenger egne arrangementer kr - kr - kr 8 400,00 kr 2 500,00 kr ,00 kr 2 500,00 34 Driftsstøtte og prosjektstøtte 3400 Støtte fra semesteravgiften/mf kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Støtte fra Velferdstinget kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Prosjektstøtte til fadderopplegg fra MF 1 kr ,00 kr ,00 kr ,46 kr ,00 kr ,00 kr , Prosjektstøtte fra Kulturstyret 2 * * kr ,00 * kr ,00 kr , Prosjektstøtte fra NSO 2 * * kr ,00 * kr ,00 kr , Prosjektstøtte fra andre 2 * * kr - * kr ,00 kr Innkommet til hjelpefondet 3 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Innkommet til SAIH-tierne 3 kr ,00 kr ,00 kr 8 700,00 kr - kr - kr - 39 Andre inntekter 3900 Diverse inntekter kr - kr - kr 92,40 kr - kr - kr - SUM INNTEKTER kr ,00 kr ,00 kr ,86 kr ,00 kr ,00 kr ,00 KOSTNADER 40 Generelle tiltak 4000 Allmøte kr 5 000,00 kr 4 000,00 kr 3 655,80 kr 4 000,00 kr 322,95 kr 6 000, Møtekostnader SR kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 2 718,68 kr 4 500,00 kr 5 969,17 kr 4 500, Strategiseminar kr ,00 kr ,00 kr 5 498,58 kr 8 000,00 kr 2 406,83 kr 6 000, Studentpolitisk virksomhet, andre møter kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr 1 848,00 kr 4 000,00 kr 579,00 kr 4 000,00 41 Faglige tiltak 4100 Aviser kr ,00 kr ,00 kr ,69 kr ,00 kr ,00 kr , Ordning med emnetillitsvalgte kr 4 000,00 kr 3 000,00 kr 3 154,17 kr - kr 1 134,00 kr Faglige arrangementer kr 8 000,00 kr 7 000,00 kr 5 969,31 kr ,00 kr 6 054,29 kr 3 500, Brukt prosjektstøtte til faglige tiltak * * kr 8 699,06 * kr - *

6 42 Tiltak for studentmiljøet 4200 Sosiale arrangementer kr ,00 kr ,00 kr ,62 kr ,00 kr ,34 kr , Innkjøp varer for salg VLK kr - kr - kr - kr - kr 1 225,90 kr 3 000, Drift og utstyr VLK kr 3 000,00 kr - kr 3 680,56 kr 2 500,00 kr 3 657,50 kr 3 900, Drift/vedlikehold studentkjøkken i kjeller kr 100,00 kr - kr 455,79 kr - kr - kr Brukt prosjektstøtte til studentmiljøtiltak * * kr ,00 * 50 Lønn ansatte 5000 Lønn sekretær kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Lønn økonomimedarbeider kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Feriepenger kr 5 304,00 kr 5 304,00 kr 3 366,00 kr - kr - kr - 53 Godtgjørelser 5300 Kompensasjoner, andre/samlet kr - kr - kr 7 000,00 kr 7 000,00 kr ,00 kr , Kompensasjon leder kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon faglig leder kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon studentpolitisk ansvarlig kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon miljøansvarlig kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon rel.-ped.-medlem kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon teologimedlem kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon rel.-samf.-medlem kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon NSO-representant kr 8 000,00 kr 8 000,00 kr ,00 kr 8 000,00 kr - kr 8 000, Kompensasjon VT-representant kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 2 000,00 kr 4 000,00 59 Andre personalkostnader 5900 Gaver, internt kr 1 000,00 kr 1 300,00 kr 1 053,20 kr 2 500,00 kr 2 900,00 kr 2 500, Yrkesskadeforsikring kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 990, Driftsutgifter 6500 Inventar kr 400,00 kr 500,00 kr 3 199,00 kr 2 000,00 kr - kr 2 000, Idrettsutstyr kr - kr - kr 3 100,00 kr - kr ,00 kr , Vedlikehold inventar kr 100,00 kr 250,00 kr 34,40 kr - kr - kr Revisjons- og regnskapskostnader kr ,00 kr 7 000,00 kr ,13 kr 8 000,00 kr ,90 kr 8 000, Kontorutstyr kr 500,00 kr 50,00 kr 473,50 kr 50,00 kr 338,90 kr 50, Porto kr 50,00 kr 50,00 kr 34,00 kr 50,00 kr - kr 50,00

7 73 PR 7300 PR-tiltak og promoteringsartikler kr ,00 kr ,00 kr ,64 kr ,00 kr ,10 kr , Valgkamp SR-valg 4 kr 2 000,00 74 Støtte og tildelingsmidler 7400 Utbetalt til hjelpefondets mottaker kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , SAIH-tierne kr ,00 kr ,00 kr 8 700,00 kr - kr - kr Driftsstøtte til Ung teologi kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Støtte til fadderukeforening kr ,00 kr ,00 kr ,46 kr ,00 kr ,00 kr , Tildelingsmidler 5 kr ,00 kr ,00 kr ,58 kr ,00 kr - kr - 77 Andre kostnader 7700 Bankgebyrer kr 550,00 kr 550,00 kr 770,50 kr - kr 836,56 kr Forsinkelsesgebyrer kr - kr - kr 436,00 kr - kr 622,65 kr Diverse kostnader kr - kr - kr - kr - kr 747,48 kr - SUM KOSTNADER kr ,00 kr ,00 kr ,67 kr ,00 kr ,57 kr ,00 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 8000 Renteinntekter kr - kr - kr 257,58 kr - kr 363,14 kr Ekstraordinære kostnader kr - kr - kr ,00 kr - kr - kr - NETTO FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER kr - kr - kr ,42 kr - kr 363,14 kr - ÅRSRESULTAT kr - kr - kr ,77 kr - kr ,43 kr -

8 1 2 NOTER Studentrådet får støtte til fadderopplegg fra MF. Denne støtten sendes videre til ei studentforening ved MF som har planlegging og gjennomføring av fadderopplegget som formål. SR skal godkjenne budsjettet til denne foreninga. Post 3410 er lik post Vi vil søke om støtte til prosjekter vi ønsker å gjennomføre, men har valgt å la prosjektstøtte komme utenfor dette driftsbudsjettet. Slik er det lettere for oss å vite hvor mye som er brukt av de midlene som Allmøtet bevilger gjennom dette budsjettet, og hvor mye som er dekket av prosjekttilskudd. 3 Støtten til MF-studentenes hjelpefond og til SAIH samles inn som en del av semesteravgiften. Ordninga er frivillig for hver student, og det finnes refusjonsordninger. Vi utbetaler den summen vi får inn, derfor er post 3420 og 3421 lik tilsvarende post 7400 og Ny post 5 Studentrådet setter av en sum som studentforeninger og enkeltstudenter kan søke om penger fra, for å arrangere tiltak for studentmiljøet eller lignende. Studentrådet bevilger penger i tråd med reglement for tildelingsmidler, vedtatt av Allmøtet.

9 Budsjett 2014 Studentrådets innstilling til Allmøtet Note Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER 30 Salgsinntekter 3000 Salgsinntekter Vidar Leif Kafe (VLK) kr - kr 2 000,00 kr 543,00 kr 2 000,00 32 Billettinntekter 3200 Inngangspenger egne arrangementer kr - kr 2 500,00 kr ,00 kr 2 500,00 34 Driftsstøtte og prosjektstøtte 3400 Støtte fra semesteravgiften/mf 1 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Støtte fra Velferdstinget kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Prosjektstøtte til fadderopplegg fra MF 2 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Prosjektstøtte fra Kulturstyret 3 * * kr ,00 kr , Prosjektstøtte fra NSO 3 * * kr ,00 kr , Prosjektstøtte fra andre 3 * * kr ,00 kr Innkommet til hjelpefondet 4 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Innkommet til SAIH-tierne 4 kr ,00 kr - kr - kr - 39 Andre inntekter 3900 Diverse inntekter kr - kr - kr - kr - SUM INNTEKTER kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 KOSTNADER 40 Generelle tiltak 4000 Allmøte kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 322,95 kr 6 000, Møtekostnader SR kr 5 000,00 kr 4 500,00 kr 5 969,17 kr 4 500, Strategiseminar kr ,00 kr 8 000,00 kr 2 406,83 kr 6 000, Studentpolitisk virksomhet, andre møter kr 2 000,00 kr 4 000,00 kr 579,00 kr 4 000,00 41 Faglige tiltak 4100 Aviser kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Ordning med emnetillitsvalgte 5 kr 3 000,00 kr - kr 1 134,00 kr Faglige arrangementer kr 7 000,00 kr ,00 kr 6 054,29 kr 3 500, Brukt prosjektstøtte til faglige tiltak 3 * * kr - *

10 42 Tiltak for studentmiljøet 4200 Sosiale arrangementer 6 kr ,00 kr ,00 kr ,34 kr , Innkjøp varer for salg VLK kr - kr - kr 1 225,90 kr 3 000, Drift og utstyr VLK kr - kr 2 500,00 kr 3 657,50 kr 3 900, Drift/vedlikehold studentkjøkken i kjeller kr - kr - kr - kr Brukt prosjektstøtte til studentmiljøtiltak 3 * * 50 Lønn ansatte 5000 Lønn sekretær kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Lønn økonomimedarbeider kr ,00 kr , Feriepenger 7 kr 5 304,00 kr - kr - kr - 53 Godtgjørelser 5300 Kompensasjoner, andre/samlet kr - kr 7 000,00 kr ,00 kr , Kompensasjon leder 8 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon faglig leder kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon studentpolitisk ansvarlig kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon miljøansvarlig kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon rel.-ped.-medlem kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon teologimedlem kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon rel.-samf.-medlem kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kompensasjon NSO-representant kr 8 000,00 kr 8 000,00 kr - kr 8 000, Kompensasjon VT-representant kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 2 000,00 kr 4 000,00 59 Andre personalkostnader 5900 Gaver, internt kr 1 300,00 kr 2 500,00 kr 2 900,00 kr 2 500, Yrkesskadeforsikring kr 1 000, Driftsutgifter 6500 Inventar kr 500,00 kr 2 000,00 kr - kr 2 000, Idrettsutstyr kr - kr - kr ,00 kr , Vedlikehold inventar kr 250,00 kr - kr - kr Revisjons- og regnskapskostnader 9 kr 7 000,00 kr 8 000,00 kr ,90 kr 8 000, Kontorutstyr kr 50,00 kr 50,00 kr 338,90 kr 50, Porto kr 50,00 kr 50,00 kr - kr 50,00

11 73 PR 7300 PR-tiltak og promoteringsartikler kr ,00 kr ,00 kr ,10 kr ,00 74 Støtte og tildelingsmidler 7400 Utbetalt til hjelpefondets mottaker 4 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , SAIH-tierne 4 kr ,00 kr - kr - kr Driftsstøtte til Ung teologi kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Støtte til fadderukeforening 2 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Tildelingsmidler 10 kr ,00 kr ,00 kr - kr - 77 Andre kostnader 7700 Bankgebyrer kr 550,00 kr - kr 836,56 kr Forsinkelsesgebyrer kr - kr - kr 622,65 kr Diverse kostnader kr - kr - kr 747,48 kr - SUM KOSTNADER kr ,00 kr ,00 kr ,57 kr ,00 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 8000 Renteinntekter kr - kr - kr 363,14 kr Ekstraordinære kostnader 11 kr - kr - kr - kr - NETTO FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER kr - kr - kr 363,14 kr - ÅRSRESULTAT kr - kr - kr ,43 kr -

12 NOTER Posten forutsetter økt støtte fra MF. Vi har søkt om kr mer enn det vi har fått i Dersom dette ikke innvilges, vil kostnadene til lønn og kompensasjoner kuttes slik at de tilsvarer 2013-nivå, altså til sammen kr mindre. (Dette gjelder ikke innføring av feriepenger.) Videre må vi i så fall også kutte til sammen kr fra postene 7300 PR (kr 2800), 4200 Sosiale tiltak (kr 5000), 7420 Tildelingsmidler (kr 5000). Studentrådet får støtte til fadderopplegg fra MF. Denne støtten sendes videre til ei studentforening ved MF som har planlegging og gjennomføring av fadderopplegget som formål. SR skal godkjenne budsjettet til denne foreninga. Post 3410 er lik post Vi vil søke om støtte til prosjekter vi ønsker å gjennomføre, men har valgt å la prosjektstøtte komme utenfor dette driftsbudsjettet. Slik er det lettere for oss å vite hvor mye som er brukt av de midlene som Allmøtet bevilger gjennom dette budsjettet, og hvor mye som er dekket av prosjekttilskudd. Støtten til MF-studentenes hjelpefond og til SAIH samles inn som en del av semesteravgiften. Ordninga er frivillig for hver student, og det finnes refusjonsordninger. Vi utbetaler den summen vi får inn, derfor er post 3420 og 3421 lik tilsvarende post 7400 og Ordninga med emnetillitsvalgte har tidligere falt inn under budsjettposten "Faglige arrangementer". Denne regnskapskontoen er en sammenslåing av flere tidligere kontoer, som var spesifisert f.eks. "miljøtime" og "semesterfest". Studentrådet har funnet ut at sekretær og regnskapsmedarbeider har rett på feriepenger. Så lenge vi ikke utbetaler lønninger eller kompensasjoner over kr , unngår vi arbeidsgiveravgift. Vi budsjetterer med lavere beløp enn tidligere års regnskap skulle tilsi, fordi vi har en ny avtale med regnskapsbyrået som utfører revisjon. Lisens for regnskapsprogram er også en del av summen. Studentrådet setter av en sum som studentforeninger og enkeltstudenter kan søke om penger fra, for å arrangere tiltak for studentmiljøet eller lignende. Studentrådet bevilger penger i tråd med reglement for tildelingsmidler, vedtatt av Allmøtet. Vi jobber hardt for å unngå tabber som at fakturaer dukker opp lenge etter at regnskapsåret er avsluttet, enten feilen ligger hos leverandøren, hos MFadministrasjonen eller hos oss. Dette problemet har medført store ekstrakostnader i 2013.

13 Årsmelding for Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet 2013 F.v.: Gunhild Grøvle, Veronika Møyholm, Mette Johnsen, Kristian Myhre, Anders Hove, Ingrid Nyhus, Madeléne Leidland Foto: Ane Aasbø Gydas vei 4, Pb 5144, Majorstuen, 0302 OSLO

14 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 ORGANISASJON... 4 TILLITSVALGTE OG ANSATTE... 4 ENDRINGER I ORGANISASJONSSTRUKTUR... 7 ØKONOMI... 7 ARBEIDSGIVERANSVAR... 8 TEMAUKER... 8 VALG... 8 FADDEROPPLEGG... 8 INTERNASJONALE STUDENTER... 9 MILJØ... 9 FAGLEG ARBEID EMNETILLITSVALTORDNING ARRANGEMENT OG TILTAK ULIKE SAKER STUDENTPOLITIKK EKSTERN STUDENTPOLITISK VIRKSOMHET ØVRIGE VERV STUDENTPOLITISK ANSVARLIG HAR HATT UTEN SÆRLIG SR-TILKNYTTET 16 INTERN STUDENTPOLITISK VIRKSOMHET TILDELINGSMIDLER

15 Forord Studentrådet er stolte over hvor mye bra initiativrike og engasjerte MFstudenter har bidratt med både i eget studentmiljø og overfor andre dette studieåret. Vi vil spesielt gi honnør til et fantastisk fadderopplegg. Vit at det blir satt pris på, og at dere i aller høyeste grad er med på å sette MF på kartet. For Studentrådet er det å engasjere studenter et sentralt fokus. I planlegging og gjennomføring av arrangement i regi av SR, har vi hatt som policy å involvere minst to studenter utenfor SR. Enda viktigere i år har vært innføringen av en ny ordning med tildelingsmidler, som har vært en sentral satsning i dette henseendet. Det samme er satsningen på valgdeltakelse. Vi har også forsøkt å gjøre flest mulig dokumenter og sakspapirer tilgjengelige for studenter. På den faglige siden vil vi framheve styrking av emnetillitsvalgtordningen og igangsetting av revisjon av profesjonsløpet som to viktige saker. MFs interesser i eksterne organ har blitt tatt hånd om på en glimrende måte gjennom studentpolitisk ansvarlig. Det har også blitt gjennomført noen større organisatoriske endringer når det gjelder Miljøutvalget og fadderopplegget, samt at det er vedtatt en ny miljøplan. Studentrådet har i det daglige jobbet ut fra arbeidsplanen vedtatt av Allmøtet høsten Oppsettet i årsmeldingen følger i hovedsak Arbeidsplanen 2013, også vedtatt av Allmøtet 2012, og oppsummerer viktige aspekter ved arbeidet under tre hovedområder; Organisasjon, Fag og studier og Studentpolitikk. Området Studentmiljø blir dekket av egen årsmelding fra Miljøutvalget. Studentrådet har i året 2013 gjennomført 20 vedtaksdyktige møter og behandlet 200 saker. I henhold til reglementet ble det arrangert to allmøter. 3

16 Organisasjon TILLITSVALGTE OG ANSATTE Studentrådet Vår: Gunhild Grøvle (Leder) Mario Liavåg (Faglig leder og nestleder) Veronika Møyholm (Miljøutvalgsleder) Vara: Helena Isebakke, (Miljøutvalgsnestleder) Kristian Myhre (Studentpolitisk ansvarlig) Sveinung Hellstrøm (Religion og pedagogikkmedlem), frem til slutten av januar Madeléne Leidland (Religion og pedagogikkmedlem), supplert inn fra slutten av januar Leif Arne Løhaugen (Religion- og samfunnmedlem) Ingrid Nyhus (Teologimedlem) Høst: Gunhild Grøvle (leder) Anders Hove (faglig leder og nestleder) Veronika Møyholm (Miljøutvalgsleder) Kristian Myhre (studentpolitisk ansvarlig) Madeléne Leidland (religion og pedagogikkmedlem) Mette Johnsen (religion- og samfunnmedlem) Arnstein Bleiktvedt (teologimedlem), supplert inn i august Kontrollkomité Hanne Marie Laursulëiel Pedersen-Eriksen (leder) Espen Robsahm Kjørven Valgkomité Vår: Hanne Øygard (leder), Morten Olsen og Kristian Myhre Høst: Mario Liavåg (leder), Susanne Bergøy og Elise Frøyen 4

17 Fadderansvarlig Faddersjef Marianne Brekken, leder for foreningen Fadderuka ved MF Styre for Fadderuka ved MF Marianne H. Brekken (Faddersjef), Petter N. Dille, Jon Olav Hjelde og Ranveig Svanholm Forstanderskapet, styret, innstillingsråd Forstanderskapet Vår: Gunhild Grøvle, Mario Liavåg, Kristian Myhre, Veronika Møyholm Høst: Gunhild Grøvle, Anders Hove, Kristian Myhre, Veronika Møyholm Styret Vår: Gunhild Grøvle og Kristian Myhre 1. vara: Mario Liavåg 2. vara: Ingrid Nyhus Høst: Gunhild Grøvle og Kristian Myhre 1. vara: Anders Hove 2. vara: Ingrid Nyhus Innstillingsråd Gunhild Grøvle Læringsmiljøutvalg Vår: Veronika Møyholm, Kristian Myhre, Leif Arne Løhaugen Høst: Veronika Møyholm, Kristian Myhre, Leif Arne Løhaugen Faglige organ Studieutvalg Vår: Mario Liavåg og Madeléne Leidland Vara: Ingrid Nyhus Høst: Anders Hove og Madeléne Leidland Vara: Veronika Møyholm Internasjonalt utvalg 5

18 Vår: Mario Liavåg og Ingrid Synnevaag (internasjonal studentassistent) Høst: Anders Hove og Ingrid Synnevaag (internasjonalt studentassistent) Avdelingsråd for religion og pedagogikk Vår: Madeleine Leidland og Kristbjørn Håland Vara: Mario Liavåg Høst: Madeléne Leidland og Kristbjørn Håland Vara for Madeléne Leidland: Anders Hove Vara for Kristbjørn Håland: Denis Aggrey Avdelingsråd for religion og samfunn Vår: Leif Arne Løhaugen og Finn David Bergerud Vara: Mario Liavåg Høst: Mette Johnsen og Kristin Skjøtskift Vara: Anders Hove Avdelingsråd for teologi Vår: Ingrid Nyhus og Arnstein Hardang Vara: Mario Liavåg Høst: Arnstein Bleiktvedt og Arnstein Hardang Vara: Anders Hove Kantinekomité: Helena Isebakke Andakts- og gudstjenesteutvalget: Vår: Helena Isebakke Høst: Arnstein Bleiktvedt Studentrådets ansatte Yrjan Sunde (studentsekretær våren 2013 og regnskapsmedarbeider t.o.m. februar) Asbjørn Håkonseth (regnskapsmedarbeider fra 1. mars) Johannes Kvangarsnes (studentsekretær f.o.m. høsten 2013) 6

19 Anders Hove (redaktør i Ung Teologi) ENDRINGER I ORGANISASJONSSTRUKTUR Studentrådet har brukt mye tid i 2013 på å implementere og videreutvikle de organisasjonsendringene som ble vedtatt på Allmøtet høsten Der ble det lagt opp til at små stillinger knyttet til Miljøutvalget skulle kuttes, samt at Miljøutvalget (MU) på sikt skulle legges ned. MU har derfor i 2013 bestått av Miljøutvalgsleder og nestleder (vår) og kun Miljøutvalgsleder (høst). MU har derfor hovedsakelig eksistert som et selvstendig organ bare i formell forstand. I de nye vedtektene har Miljøutvalgsleder endret navn til Miljøansvarlig. Miljøansvarlig har også fått andre oppgaver, med oppfølging av søkere til tildelingmidlene som den viktigste. Studentrådet har siden Allmøtet høsten 2012 jobbet med å revidere reglementet for studentdemokratiet ved MF med hensyn til strukturering, demokratisering og forenkling. På Allmøtet på våren ble det vedtatt mindre endringer av Reglement for studentorganene ved Det teologiske Menighetsfakultet. Dette reglementet ble erstattet av de nyskrevne Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet. Viktige endringer handler om forenkling av valg av leder og av å fremme mistillitsforslag og demokratisering i form av frister for sakspapirer til Allmøtet, valg av kontrollog valgkomiteer. Studentrådet la frem et prinsipprogram for Allmøtet på høsten, som ble vedtatt med små endringer. Studentrådets styreinstruks ble endret to ganger for å stemme overens med disse endringene. ØKONOMI For SR 2013 har det vært et fokus å skape oversiktlighet og ryddighet innen økonomien. Økonomiarbeider har laget nye rutiner, og vi har fokusert på å drive økonomisk og med små kostnader. Vi har også arbeidet med å hente inn ekstern støtte fra Frifondmidler fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) til temaukene og fra Velferdstingets Kulturstyre til semesterfestene. Vi fikk også NOK i støtte fra restmidlene til NSO Frifond. 7

20 ARBEIDSGIVERANSVAR Det har blitt gjort én endring knyttet til arbeidstakere: Feriepenger og lovpålagt yrkesskadeforsikring har blitt innført for Studentrådets ansatte. TEMAUKER Etter gode erfaringer fra demokratiuke som ble arrangert høsten 2012, ønsket SR 2013 å videreføre dette konseptet. Følgelig har det blitt arrangert en temauke hvert semester i Tema for vårsemesteret var «Fremmedfrykt» og på høstsemesteret ble det arrangert en ny «Demokratiuke». Innslag i temaukene har vært perspektivforelesning, debatt, appell, semesterfest, Coffee Hour og lignende. Vi anser dette som et godt arrangementskonsept. Ved å samle faglige og sosiale arrangement til én uke, er det mulig å treffe flere forskjellige studentgrupper. Det gjør dessuten arrangementene enklere å promotere, og bidrar til å gjøre Studentrådet mer synlig. Utfyllende rapporter fra hvert arrangement kan fås ved etterspørsel. VALG Det har i henhold til reglementet blitt avholdt to urnevalg til Studentrådet. I tillegg har det vært nødvendig å gjennomføre to suppleringsvalg til Studentrådet. Det har vært gjennomgående høy valgoppslutning, hvor vårens valg hadde høyeste valgdeltakelse på seks år. Dette ser vi som et resultat av at vi la valgene til temaukene, noe som bidro til å gjøre valgene mer synlige, samt at valgstand ble arrangert flere dager. Takket være godt arbeid av valgkomiteene var det en økning i antall kandidater som stilte til valg. Det er et demokratisk prinsipp å ha egen valgkomité. Se for øvrig valgkomiteenes orienteringer til allmøtene i FADDEROPPLEGG Etter forespørsel fra fadderansvarlig ble det gjort noen organisatoriske endringer knyttet til fadderopplegget. Foreningen Fadderuka ved MF ble opprettet, med fadderansvarlig som styreleder. Denne foreningen tok ansvaret for gjennomføring av fadderuken, og en avtale mellom fadderforeningen og Studentrådet ble opprettet. I henhold til denne avtalen ble midler som tidligere har blitt brukt på å lønne fadderansvarlig og visefadderansvarlig frigjort til bruk i planlegging av fadderopplegget. Studentrådet anser dette som en 8

21 hensiktsmessig måte å arrangere fadderopplegg på, og mener denne organiseringen ga gode resultater i form av en svært vellykket fadderuke. INTERNASJONALE STUDENTER Studentrådet ønsker å inkludere og engasjere internasjonale studenter i studentmiljøet. Sakspapirer og informasjon om arrangementer har blitt gjort tilgjengelig på engelsk så langt det har vært mulig, samt tolkning har blitt tilbudt på allmøtene. Internasjonal Studentassistent har vært en god samarbeidspartner. I begge temaukene bidro Coffee Hour. Dette samarbeidet anbefaler vi å videreutvikle. Det samme gjelder samarbeidet med International Student Union s lokallag på MF (ISU-MF). MILJØ Allmøtet ved Det teologiske Menighetsfakultet vedtok våren 2013 miljøplanen Et grønt MF tiltaksplan for MF-studentene (vedtatt på ny med små endringer ved høstens allmøte). Etter behandling i Studentrådet ble Helena Isebakke gitt ansvaret for å følge opp miljøplanen og komme med innspill til SR. Eksempler på miljøtiltak gjennomført av Studentrådet er senkning av temperaturen på kontoret, innkjøp av økologiske og rettferdige varer, bruk av kollektivtransport ved reiser etc. 9

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Vårt reglement sier at budsjettet for neste år først skal vedtas på Allmøtet,

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer