REGIONSTING 15. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONSTING 15. april 2015"

Transkript

1 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2. etg. Norges Volleyballforbund, REGION ØST, 0840 Oslo Org.nr.: Telefon: (sentralbord) Faks: E-post: - Internett: Bankkonto:

2 Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Øst Valgkomite NVBF Region Østs administrative leder NVBFs representant Dagsorden: Regionstinget Onsdag 15. april 2014, kl Idrettens Hus Ullevål stadion Sak 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Sak 4. Behandle beretning. Sak 5. Behandle regnskap for regionen i revidert stand. Sak 6. Behandle forslag og saker. Sak 7. Fastsette kontingent. Sak 8. Behandle budsjett for regionen. Sak 9. Engasjere statsautorisert revisor / registrert revisor til å revidere regionens regnskap. Sak 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder. b) 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. c) Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting Med vennlig hilsen NVBF Region Øst Bente Skaug (sign) Leder Mette M. Berg Daglig leder Norges Volleyballforbund, REGION ØST, 0840 Oslo Org.nr.: Telefon: (sentralbord) Faks: E-post: - Internett: Bankkonto:

3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN o Tinget ledes av den valgte dirigent. Referat føres av den valgte sekretær. o Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget settes taletiden til 3 minutter første gang og 2 minutt andre og tredje gang. o Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. Dirigenten kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. o Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Andre saker kan bare behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte vedtar det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten. o Alle forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes frem etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. o Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer med de unntak NVBFs lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke og stemmene regnes ikke som avgitt. o Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot. Forslagsstiller og endringsstiller føres også inn i protokollen med navn. Regionstyret Norges Volleyballforbund, REGION ØST, 0840 Oslo Org.nr.: Telefon: (sentralbord) Faks: E-post: - Internett: Bankkonto:

4 Sak 1 Godkjenne de fremmøtte representantene Forslag til vedtak: Alle fremmøtte representanter ble godkjent. Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Forslag til vedtak: Innkallingen, saksliste og forretningsorden ble godkjent Sak 3: Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å undertegne protokollen Forslag dirigent: Forslag sekretær: Mette M. Berg Forslag 2 personer til å undertegne protokollen: Forslag til vedtak: Foreslåtte personer ble valgt. Sak 4: Behandle og godkjenne NVBF Region Øst sin beretning og beretning fra Dommerkomiteen NVBF Region Øst sin beretning for 2014 ble lagt frem. Beretningen fra Dommerkomiteen vil bli tilsendt så snart den foreligger. Forslag til vedtak: NVBF Region Øst sin beretning for 2014 ble godkjent. Beretningen fra Dommerkomiteen ble godkjent. Norges Volleyballforbund, REGION ØST, 0840 Oslo Org.nr.: Telefon: (sentralbord) Faks: E-post: - Internett: Bankkonto:

5 NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST; AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD ÅRSBERETNING REGION ØST 2014 ORGANISASJON Styrets sammensetning: Leder: Bente Skaug Hønefoss Volleyballklubb 1 år Nestleder: Oddbjørn Granlund Holstad IL Volley 1 år Styremedlem: Ine Næri Holstad IL Volley 2 år Styremedlem: Anders Sønstebø Kongsvinger Volleyballklubb 1 år Styremedlem: Tony Tran Inter Volleyballklubb 1 år Styremedlem: Liv-Turid Næri Inter Volleyballklubb 2 år Styremedlem: Ronny Sterten Rjukan IL Volley 1 år Varamedlem: Latif Sarshar Oslo Volley 1 år Varamedlem: Morten Evensen Askim VBK 1 år Varamedlem: Milana Sarac Oslo Volley 1 år Kontrollkomite: Leder: Håkon Rambek Askim Volleyballklubb Medlem: Elisabeth Key Kristiansen Askim Volleyballklubb Varamedlem: Idar Pe lngebrigtsen Koll IL Volley Varamedlem: Ingen Valgkomiteen: Leder: Robert Spilmann Spirit Lørenskog Medlem: Roar Sundbø Porsgrunn Volleyballklubb Medlem: Ingen Varamedlem: Ingen Revisor: Beckman Lundevall Revisjon AS Ansatte: Regionen har ikke egne ansatte. Personer som jobber for regionen er ansatt av NVBF som viderebelaster regionen for kostnader tilknyttet disse personene, som: utgifter til lønn, kontorleie, datakostnader o.a. 1

6 %.? NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION ØST; AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD Mette M. Berg, Daglig leder i 100 % stilling - permisjon frem til 1. juni Line Busland, vikar i 100 % stilling, Daglig leder til og med 31. mai 2014 Marko Milosevic, Idrettskonsulent, 100 % stilling. Permisjon fra 1. november Cato Siljander, vikar som Idrettskonsulent, 100 % stilling fra 1. november 2014 Arbeidsmiljøet ansees som godt. Arbeidspresset er til tider stort. Spesielt førte fraværet av en Daglig leder til mye arbeid for idrettskonsulenten. Kjøp av konsulenttjenester I all hovedsak er dette påløpte kostnader i forbindelse med Idrettens Regnskapskontors føring av regnskapet for regionen og revisorhonorar. Styrehonorar Styret har fått utbetalt honorar etter vedtatte bestemmelser. Det har blitt utbetalt kr 3.150,- i honorar til styret i Styrets arbeid Det er avholdt 10 møter og blitt behandlet totalt 91 saker i tingperioden Styret har ved hvert styremøte fortløpende mottatt statusrapport for regnskapet. I 2014 har styret fulgt vedtatte planer med hovedfokus på utdanning og utvikling. KLUBBER I 2014 har 5 nye klubber blitt medlem i NVBF Region Øst. Dette er: Porsgrunn Helsesportlag - Vestli IL i Oslo - Anker IL i Oslo - Lillehammerstudentene IL Gøy-Nor i Oslo 3 klubber har meldt seg ut av regionen. Dette er: - Heggedal IL - Lande Volleyballklubb - Borg Sportsklubb Tønsberg Volleyballklubb har overtatt Flint IL volleyball sine rettigheter. 2 ~ --

7 NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION ØST; AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD ØKONOMI Resultatet for 2014 viser et overskudd på kr ,-. Idrettens Regnskapskontor fører regnskapet og foretar utstedelse av fakturaer. I løpet av 2014 har NVBF Region Øst byttet regnskapsmedarbeider i IRK fra Eirik Hunæs til Davida Christensen. Føringen av serieavgiften for divisjon fordeles over 2 inntektsår. Regionens andel av spillerlisensen for volleyball innbetalt i 2014 fordeles over 2 inntektsår 2014 og Regionstyret mener at regionen har en trygg og forutsigbar økonomi. På bakgrunn av egenkapitalen setter nå Regionstyret fokus på enkelte områder og om nødvendig bruke av egenkapitalen. Vi er av den oppfatning at både budsjett og regnskap er korrekt og gir et riktig bilde av den årlige driften i regionen. Utvikling Generelt NVBF Region øst har blitt bevilget, kr ,- til utviklingsarbeid fra forbundet i Dette er en oppgang fra ,- i Post 3 midler NVBF Region Øst ble tildelt kr ,- i post 3 midler til fordeling til klubbtiltak. I tillegg ble regionen tildelt kr ,- til egne tiltak. Regionstyret valgte å gi kr ,- av egne post 3 midler til fordeling til klubbtiltak noe som gav totalt kr ,- til fordeling til klubbtiltak og kr ,- til regionens egne tiltak. Resultat post 3 midler. 17 klubbprosjekter ble gjennomført. 4 klubbprosjekter, verdi kr ,- ble ikke igangsatt. Tildelte midler ble krevet tilbakebetalt eller ikke tildelt. Beløpet, kr ,- er satt i balansen for Region øst gjennomførte sine prosjekter, men ble trukket 10% (kr 7.260,-) av NVBF pga manglende måloppnåelse. Regionlag volleyball U16 NVBF deltok i januar 2014 med lag både for gutter og jenter i NVBFs NM for regionlag U16. Deltagelsen i turneringen var vellykket og det ble levert gode sportslige resultater. På bakgrunn av suksessen høsten 2013/januar 2014 inviterte regionen igjen til uttakssamlinger høsten Målet var å kunne stille lag i NM for regionlag i januar Kristin Rønneberg, Kolbotn og Marianne Lunde; Oslo Volley, Bjørn Sletvold; Koll og Steinar Sæther, Asker Skiklubb ble på nytt engasjert som trenere for lagene. Engasjementet rundt lagene er stort og oppmøtet godt. 3

8 NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST; AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD Regionlag sandvolleyball U17 NVBF inviterte i forbindelse med Grand Slam World Tour i Stavanger til NM for regionlag i Stavanger. Robert Hansen; Askim Volleyballklubb, Roger Stenersen; Notodden Sandvolleyballklubb, Lars Garder, Skjeberg Volleyballklubb, Bjørn Sletvold Koll IL volleyball ble engasjert for å lede lagene. Det ble invitert til uttakssamlinger forut for turneringen både i Oslo, Tønsberg og Askim. Oppmøtet på uttakssamlingene var grei. Regionstyret ønsker fortsatt å øke antallet deltagende spillere på disse samlingene. Dialogmøter Regionen gjennomførte 8 dialogmøter med klubber forskjellige steder i regionen i oktober og november. Møtene ble avholdt i Hamar, Sandefjord, Sarpsborg, Oslo, Lier, Kolbotn, Rjukan og Tynset. Til sammen møtte 28 klubber med 1 eller flere personer. Verdens Kuleste Dag VKD Lørdag 23.august gikk Verdens Kuleste Dag av stabelen på Akershus Festning. Region Øst ble bevilget kr ,- fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet. 8 instruktører alle fra Koll IL volley hjalp til. VKD hadde totalt ca besøkende denne lørdagen mellom kl Ett longnet og et nett til partivolley var satt opp på en sandvolleyballbane på samme størrelse som 2 forløpende sandvolleyballbaner. UTDANNING / KURS Det er invitert til både trener- og dommerkurs samt kurs i cupassist i Styret ser det som positivt at antall deltagere igjen stiger for hvert år. Dommerkurs Det har blitt avholdt 4 Dommer 1 kurs i henholdsvis Skjetten, Oslo Skjeberg og Tønsberg. Til sammen deltok 72 personer på disse kursene. Det ble avholdt et Dommer 2 kurs desember 2014 med praksis i januar Totalt 8 personer deltok. Trenerkurs Det ble avholdt 5 trenerkurs i regionen i 2014, 4 Minitrenerkurs og 1 Ungdomstrenerkurs. Totalt var 52 deltagere påmeldt kursene. Det ble avholdt et kurslærerkurs i Minitreneren på Bø med 10 personer. Region Øst hadde 11 deltagere på NVBF's kurslærerkurs i Cupassistkurs Det ble avholdt kurs i cupassist. Tre deltagere gjennomførte kurset som ble avholdt i Oslo. 4

9 V, NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION ØST; AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD AKTIVITET Vedlagt rapport med resultater fra sesong 2013/2014. Årets sesong 2014/2015 vil bli lagt ved neste års beretning. Volleyball aldersklassene under 15 år har man fortsatt tidligere års praksis med minivolleyball, men i 2014 som egne arrangement, MiniLigaer. Våren og høsten 2014 har det vært en markant økning i antall lag som har deltar i Oslo MiniLiga. I tillegg startet Østfold og Follo opp med MiniLigaer sent på høsten Vedlagt oversikten på antall lag deltatt i regionen i Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Østfold Follo MiniLiga MiniLiga MiniLiga MiniLiga MiniLigaMiniLigaMiniLigaMiniLiga 4 V14 5 V14 6 V14 1 H14 2 H14 3 H14 H14 H14 Nivå Nivå Nivå Nivå Totalt I ungdomsserien deltar ca. 65 lag i klassene U19, U17 og U15. Dette er tilnærmet likt det antallet lag som deltok i US-rundene i forrige sesong. Regionen ser utfordringer i gutteklassene generelt og U19 spesielt. Antallet påmeldte lag i divisjonsspillet 2013/2014 var: 24 lag i 2. divisjon (12 menn og 12 kvinner), 36. lag i 3. divisjon (18 menn og 18 kvinner) og 20 lag i 4. divisjon (12 kvinner og 8 menn). Etter sesongstart har 2 lag har trukket seg, 1 lag i 3. div. for kvinner og 1 i 3. div. for menn Sandvolleyball Målet for sommeren 2014 var å opprette egne regionale turneringer både for junior og senior. Regionen inviterte til 10 regionale turneringer i sandvolleyball for ungdom mellom 13 og 19 år sommeren Til sammen deltok ca. 25 lag per turnering i klassene U15, U17 og U19. På seniorsiden ble det invitert til 7 regionale turneringer. Antall deltagende lag var også her ca. 25 per turnering. I tillegg til regionale turneringer ble det også arrangert lokale turneringer. Mesterskap for videregående skole (MVGS) Det ble invitert til kvalifiseringsturnering til mesterskap for den videregående skole i november. Bjørnholt videregående skole, Grenland Folkehøgskole og Askim Volleyballklubb var tekniske 5

10 NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION ØST; AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD arrangører. Totalt deltok 61 lag fra 35 forskjellige skoler. Dette er en populær turnering og tilbakemeldingen både fra arrangør og deltagende skoler er gode. Regionlag, regionlag NM Region øst har i 2014 deltatt med 4 regionlag i regionlags NM. 1 jente- og 1 guttelag i volleyball i Oslo og 1 guffe- og 1 jentelag i sandvolleyball i Stavanger. I NM regionlag i volleyball ble guttelaget Norgesmestre og jentelaget ble nr 4. I NM regionlag i sandvolleyball ble jentelaget ble nr 2 og guttelaget ble nr 2. Optimistklassen Region Øst har i løpet av 2014 fått henvendelse fra lag 4 lag og har gjennomført 1 møte med representanter fra lagene. Lagene kommer fra Hamar, Kongsvinger, Skien og Drammen. I møtet ble det bestemt at de ønsket å avholde en turnering i mars AVSLUTNINGSKOMMENTAR FRA STYRET Styret er fornøyd med utviklingen både når det gjelder aktivitet, utdanning og det økonomiske. Vi ser positivt på at flere klubber starter opp ogfeller øker antall lag som spiller minivolleyball. Minivolleyball er en fin rekrutteringsarena både for nye spillere og deres foreldre til volleyball og sandvolleyball. I den kommende perioden ønsker regionstyret sette enda større fokus på minivolleyball og utdanning. Styret er av den formening at dette vil danne grunnlag for økt aktivitet i klubbene. Regionen står fortsatt ovenfor utfordringer både med tanke på rekruttering og halltilgang. Styret mener likevel at potensialet er stort. Dialogen mellom styret og ansatte er åpen og konstruktiv. Sammen har vi stor tro på vekst i de kommende årene. Oslo, 25/ &Ake ki4, k tiild Pc( ei421.4(f Bente S. iermansen Oddbjørn Granlund Leder Nestleder r4/1,//ø lne Næri Anders Sønstebø Styremedlem Styremedlem (-----C ci,,,, 1.--,... 6.,---,_ To n Tran Liv-Turid Næri onøy S erten Styremedlem Styremedlem Styremedlem Mette M. Berg Daglig leder 6

11 Seriespill 13/14 Ranking, 2.divisjon Kvinner, Øst Ile Lag Rankingpoeng 1 Kolbotn OSI Bislett Volley SSK Skjetten Bo Groruddalen Koll Holstad 74 9 Oslo Volley OSI Ivrig UMBI 50 2.divisjon Kvinner 2.div kvinner øst avd 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. OSI Bislett Bo ' Oslo Volley OSI UMBI divisjon Kvinner 2.div kvinner øst avd 2 Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Kolbotn Skjetten Groruddalen 10 6 c Ivrig Koll Holstad

12 Ranking, 2.divisjon Menn, Øst ~ Lag Rankingpoeng 1 Kall Oldenborg OSI Finstad Spirit Lørenskog Holstad OSI Bislett Volley 74 9 Asker Flint Sentrum Hamar 50 2.divisjon Menn 2. div menn Øst avd. 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Kall OSI Finstad OSI Hamar Flint divisjon Menn 2. div menn øst avd. 2 La ~ Spilt Vunnet Tapt Settforskj ell Poengforskjell Poeng 1. Holstad Oldenborg Spirit Lørenskog ~. Bislett Sentrum Asker

13 Ranking, 3.divisjon Kvinner, øst Lag Rankingpoeng 1 Skjetten Halden Vina Oldenborg Inter OSI Sentrum 87 8 Skjeberg 76 9 Lier Asker Horten Hamar Bislett Volley Bo Raballder Oslo Volley OSI Tyrifjord 30 3.divisjon Kvinner 3. div kvinner øst avd. 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng' 1. Vina OSI Lier Asker Bø Tyrifjord divisjon Kvinner 3. div kvinner øst avd. 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Oldenborg n, 2. Skjetten Sentrum 10 a Hamar Oslo Volley OSI divisjon Kvinner 3. div kvinner øst avd. 3 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Halden Inter Skjeberg Horten Bislett Raballder

14 Ranking, 3.divisjon Menn, Øst 1111 Lag Rankingpoeng 1 Rjukan Halden Valler Asker Ivrig Polonia Oslo 97 7 Inter 88 8 Spirit Lørenskog Sarpsborg Gjerpen Raballder KoII Kolberg Oslo Volley NMBUI Kongsvinger Bo Eislett divisjon Menn 3. div menn Øst avd. 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Halden Inter Sarpsborg Kolberg UMBI divisjon Menn 3. div menn øst avd. 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poen i forskjell Poeng 1. Spirit Lørenskog Valler Asker Koll Raballder Kongsvinger divisjon Menn 3. div menn Øst avd. 3 Spilt Vunnet Tapt Seteforskjell Poengforskjell Poeng 1. Rjukan Ivrig Polonia Oslo Gjerpen Oslo Volley Bø

15 Ranking, 4.divisjon Kvinner, øst Lag Ran >å ig-poeng 1 Inter Vinje gina Valler Bislett Volley OSI Ljan Volley 60 8 Oslo Volley Tyrifjord Koll divisjon Kvinner 4. div Kvinner øst avdeling 1 La g Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Vina Inter Ljan Bislett Tyrifjord divisjon Kvinner 4. div Kvinner øst avdeling 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Vinje Valler Oslo Volley OSI Ranking, 4.divisjon Menn,st EMEMI Rankingpoeng 1 Oldenborg Halden Sarpsborg Oslo Volley OSI Raballder Tyrifjord divisjon Menn 4. Divisjon Menn øst Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Oldenborg Sarpsborg Halden Oslo Volley OSI Tyrifjord Raballder

16 Ungdomsserie 13/14 Ranking, Ungdom Øst, Jenter U15 Lag Rankingpoeng 1 Skjeberg Halden Oslo Volley Flint Koll IL Humor Kolbotn Asker Oslo Volley Flint Kolbotn Hvit Kell IL Innsats Askim Årvoll Koll IL Fellesskap Oslo Volley Skjetten Helstad Vestre Aker Asker Oslo Volley Debutanter Kolbotn Rod Koll vilje Kolberg 0 Ranking, Ungdom Øst, Gutter U15 Lag Ranki.~ 1 Oslo Volley Ulver Oslo Volley Flint Sarpsborg Koll IL Holstad 86 7 Vestre Aker 84 8 Oslo Volley Framtid 71 9 Rjukan 27

17 Ranking, Ungdom Øst, Jenter U17 EN Lag Rankingpoeng 1 Skjeberg Skjeberg Asker Koll Kolbotn Flint Skjetten Asker Koll IL Glow Askim Halden Oslo Volley Kolberg Holstad Sarpsborg Asker Koll IL Vilje Kolbotn Kolberg Flint Oslo Volley Skjetten Kragero Kolbotn Askero 9 Ranking, Ungdom Øst, Gutter U17 Lag Rankingpoeng 1 Asker SK Askim 6K Sarpsborg Blå 202 Flint 17$ 5 Oslo Volley Koll IL Oslo Volley 97/ Asker Holstad 20

18 Ranking, Ungdom Øst, Jenter U19 Lag Rankingpoeng 1 Skjetten Volleyball Kolbotn Koll IL Skjeberg Horten Kregero Asker Kolberg Horten Rjukan Valler Holstad Asker Askim Oslo Volley 25 Ranking, Ungdom Øst, Gutter U19 Lag Rankingpoeng 1 Koll Flint Asker SK Askim VSK 84 5 Vinje 80 6 Kolberg 74 7 Rjukan IL 50 8 Rjukan Sarpsborg VSK 25

19 Norgesmesterskap Junior Resultatliste U15 Regionsmesterskap År Sted Jenter Gutter 2013/14 Tønsberg 1. Skjeberg 2. Flint 1 3. Koll 2 4. Asker 5. Oslo Volley 1 6. Kolberg 1. Flint 2. Oslo Volley 2 3. Koll 4. Oslo Volley 1 5. Holstad 6. Sarpsborg 7. Koll 1 8. Askim VBK 9. Kolbotn 10. Flint Kolbotn Oslo Volley Skjetten Landsfinale År Sted Jenter Gutter 2013/14 Stavanger 1. Skjeberg 7. Flint 8. Koll 11. Oslo Volley 17. Asker 1. Flint 2. Oslo Volley 8. Koll Resultatliste U17 Regionsmesterskap År Sted Jenter Gutter 2013/14 Bjørnholt 1. Skjeberg 2. Kolla 3. Flint 4. Asker 5. Kolbotn 6. Skjetten 7. Koll 8. Sarpsborg 1. Askim VBK 2. Asker 3. Flint 4. Sarpsborg 5. Koll 6. Oslo Volley

20 9. Oslo Volley 10. Skjeberg Askim VBK 12. Asker 13. Horten 14. Kolberg 15. Kolberg Holstad 17. Kolbotn Koll 2 Landsfinale År Sted Jenter Gutter 2013/14 Kristiansand 5. Flint 6. Skjeberg 9. Koll 10. Asker 2. Asker 4. Askim VBK 8. Flint 14. Sarpsborg 16. Koll Resultatliste U19 Regionsmesterskap År Sted Jenter Gutter 2013/14 Ås 1. Flint 2. Koll 3. Skjetten 4. Skjeberg 5. Asker 1. Spirit Lørenskog 2. Koll 3. Askim VBK 4. Asker 5. Flint 6. Kolbotn 7. Oslo Volley 8. Horten 9. Kragerø 10. Kolberg 11. Holstad Landsfinale År Sted Jenter Gutter 2013/14 Bergen 4. Flint 8. Skjetten 10. Skjeberg 11. Koll 3. Spirit Lørenskog 5. Koll 10. Asker 11. Askim VBK

21 Sak 5: Behandle og godkjenne NVBF Region Øst sitt regnskap i revidert stand NVBF Region Øst sitt regnskap for 2014, i revidert stand, ble lagt frem. Forslag til vedtak: NVBF Region Øst sitt regnskap for 2014, i revidert stand, ble godkjent. Norges Volleyballforbund, REGION ØST, 0840 Oslo Org.nr.: Telefon: (sentralbord) Faks: E-post: region.ostcalvollevball.no - Internett: Bankkonto:

22 Årsregnskap Norges Volleyballforbund Region Øst 2014

23 Norges Volleyballforbund Region Øst Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Offentlige tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Tilskudd Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til/fra egenkapital Avsetning/selvpålagte restriksjoner Sum disponering

24 Volleyball Region Øst Balanse per 31.desember Hovedbokskonlo EIENDELER NOTE Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer I Sxx,1380,1381 Andre kortsiktige fordringer xx Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.i xx Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital xx Øresulfat Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld xx Annen kortsiktig gjeld , , 2260 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 23. mars Bente Skaug Leder ~!-~~~' %r,v 1-y;(.y~ rx Uddbjurrl Granlund Ncstleder nv~~. Inc Nacri Styremedlem Anders Sønstebø Styremedlem Liv-Turid Nær Styremedlem Styremedlem U.4(14:;(- Mette Berg Daglig leder

25 Volleyball Region Øst Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Idrettsanlegg oppføres i organisasjonsleddets balanse. Verdien settes til anskaffelseskostnaden, men ikke høyere enn den gjeld som er knyttet til anlegget. Påkostninger behandles på samme måte. Avskrivning mot resultatregnskapet skjer så raskt som mulig og minst med årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld knyttet til anlegget. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Balanseposten bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. Enkelte av sammenligningstallene for 2013 er reklassifisert. Periodiseringsregler Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Skatter Norges Volleyballforbund Region Øst driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: NVBF, Tilskudd post 3/regionstilskudd* NVBF, Utviklingstilskudd Buskerud IK Adm. Tilskudd NVBF, tilskudd 1000 baner Oslo Kommune, Adm og driftsbidrag Akershus IK, Fylkesmidler Vestfold IK Aktivitetstilskudd DNB mini og sittevolley Telemark IK tilskudd VO- tilskudd Sum *Se tilskuddsnotefane i balanseavstemmingsfilen

26 Volleyball Region Øst Noter til regnskapet 2014 Note 3 Andre inntekter Regnskapsposten består av: Startkontingenter og deltakeravgifter Medlemskontingenter Lisensinntekter* Serieavgifter Sommerleir Andre inntekter Momskompensasjon fra NIF Sum Note 4 Personalkostnader Lønn og personalkostnader fakturert fra NVBF Sum Antall årsverk 2 2 Regionen har ikke egne ansatte. Personer som jobber for regionen er ansatt av Norges Volleyballforbund som viderebelaster regionen for kostnader tilknyttet disse personene. Lønn til daglig leder utgjør kr , fordelt på Busland 1/1-30/6 og Berg 1/7-31/12. Revisjonshonorar er kostnadsført med kr inkludert mva. Det er utbetalt kr i honorar til styret i Det er ikke gitt lån til ansatte pr Note 5 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter ldrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege Reise- og oppholdskostnader Andre kostnader (inkludert avsetninger) Sum Note 6 Kundefordringer Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr Note 7 Andre kortsiktige fordringer Avsetningene gjelder tilskudd for 2014, utbetalt i 2015, på kr I tillegg er det lisensinntekter påløpt i 2014, utbetalt i 2015 på kr ,50 Note 8 Bankinnskudd Regionen har likvide midler på kr ,- Det bekreftes at Regionen ikke har bundne midler. Note 9 Egenkapital Egenkapital med Annen egenkapital Sum egenkapital selvpålagte restriksjoner Egenkapital pr Egenkapitaltransaksjoner Årets endring i Egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Avsetning/selvpålagte restriksjoner Egenkapital pr

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV Stiftet 10. juni 2006 Lov for Norges Volleyballforbund region øst Stiftet 10. juni 2006 Seneste endringer, 11. mai

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer