REGIONSTING 15. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONSTING 15. april 2015"

Transkript

1 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2. etg. Norges Volleyballforbund, REGION ØST, 0840 Oslo Org.nr.: Telefon: (sentralbord) Faks: E-post: - Internett: Bankkonto:

2 Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Øst Valgkomite NVBF Region Østs administrative leder NVBFs representant Dagsorden: Regionstinget Onsdag 15. april 2014, kl Idrettens Hus Ullevål stadion Sak 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Sak 4. Behandle beretning. Sak 5. Behandle regnskap for regionen i revidert stand. Sak 6. Behandle forslag og saker. Sak 7. Fastsette kontingent. Sak 8. Behandle budsjett for regionen. Sak 9. Engasjere statsautorisert revisor / registrert revisor til å revidere regionens regnskap. Sak 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder. b) 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. c) Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting Med vennlig hilsen NVBF Region Øst Bente Skaug (sign) Leder Mette M. Berg Daglig leder Norges Volleyballforbund, REGION ØST, 0840 Oslo Org.nr.: Telefon: (sentralbord) Faks: E-post: - Internett: Bankkonto:

3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN o Tinget ledes av den valgte dirigent. Referat føres av den valgte sekretær. o Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget settes taletiden til 3 minutter første gang og 2 minutt andre og tredje gang. o Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. Dirigenten kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. o Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Andre saker kan bare behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte vedtar det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten. o Alle forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes frem etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. o Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer med de unntak NVBFs lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke og stemmene regnes ikke som avgitt. o Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot. Forslagsstiller og endringsstiller føres også inn i protokollen med navn. Regionstyret Norges Volleyballforbund, REGION ØST, 0840 Oslo Org.nr.: Telefon: (sentralbord) Faks: E-post: - Internett: Bankkonto:

4 Sak 1 Godkjenne de fremmøtte representantene Forslag til vedtak: Alle fremmøtte representanter ble godkjent. Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Forslag til vedtak: Innkallingen, saksliste og forretningsorden ble godkjent Sak 3: Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å undertegne protokollen Forslag dirigent: Forslag sekretær: Mette M. Berg Forslag 2 personer til å undertegne protokollen: Forslag til vedtak: Foreslåtte personer ble valgt. Sak 4: Behandle og godkjenne NVBF Region Øst sin beretning og beretning fra Dommerkomiteen NVBF Region Øst sin beretning for 2014 ble lagt frem. Beretningen fra Dommerkomiteen vil bli tilsendt så snart den foreligger. Forslag til vedtak: NVBF Region Øst sin beretning for 2014 ble godkjent. Beretningen fra Dommerkomiteen ble godkjent. Norges Volleyballforbund, REGION ØST, 0840 Oslo Org.nr.: Telefon: (sentralbord) Faks: E-post: - Internett: Bankkonto:

5 NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST; AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD ÅRSBERETNING REGION ØST 2014 ORGANISASJON Styrets sammensetning: Leder: Bente Skaug Hønefoss Volleyballklubb 1 år Nestleder: Oddbjørn Granlund Holstad IL Volley 1 år Styremedlem: Ine Næri Holstad IL Volley 2 år Styremedlem: Anders Sønstebø Kongsvinger Volleyballklubb 1 år Styremedlem: Tony Tran Inter Volleyballklubb 1 år Styremedlem: Liv-Turid Næri Inter Volleyballklubb 2 år Styremedlem: Ronny Sterten Rjukan IL Volley 1 år Varamedlem: Latif Sarshar Oslo Volley 1 år Varamedlem: Morten Evensen Askim VBK 1 år Varamedlem: Milana Sarac Oslo Volley 1 år Kontrollkomite: Leder: Håkon Rambek Askim Volleyballklubb Medlem: Elisabeth Key Kristiansen Askim Volleyballklubb Varamedlem: Idar Pe lngebrigtsen Koll IL Volley Varamedlem: Ingen Valgkomiteen: Leder: Robert Spilmann Spirit Lørenskog Medlem: Roar Sundbø Porsgrunn Volleyballklubb Medlem: Ingen Varamedlem: Ingen Revisor: Beckman Lundevall Revisjon AS Ansatte: Regionen har ikke egne ansatte. Personer som jobber for regionen er ansatt av NVBF som viderebelaster regionen for kostnader tilknyttet disse personene, som: utgifter til lønn, kontorleie, datakostnader o.a. 1

6 %.? NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION ØST; AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD Mette M. Berg, Daglig leder i 100 % stilling - permisjon frem til 1. juni Line Busland, vikar i 100 % stilling, Daglig leder til og med 31. mai 2014 Marko Milosevic, Idrettskonsulent, 100 % stilling. Permisjon fra 1. november Cato Siljander, vikar som Idrettskonsulent, 100 % stilling fra 1. november 2014 Arbeidsmiljøet ansees som godt. Arbeidspresset er til tider stort. Spesielt førte fraværet av en Daglig leder til mye arbeid for idrettskonsulenten. Kjøp av konsulenttjenester I all hovedsak er dette påløpte kostnader i forbindelse med Idrettens Regnskapskontors føring av regnskapet for regionen og revisorhonorar. Styrehonorar Styret har fått utbetalt honorar etter vedtatte bestemmelser. Det har blitt utbetalt kr 3.150,- i honorar til styret i Styrets arbeid Det er avholdt 10 møter og blitt behandlet totalt 91 saker i tingperioden Styret har ved hvert styremøte fortløpende mottatt statusrapport for regnskapet. I 2014 har styret fulgt vedtatte planer med hovedfokus på utdanning og utvikling. KLUBBER I 2014 har 5 nye klubber blitt medlem i NVBF Region Øst. Dette er: Porsgrunn Helsesportlag - Vestli IL i Oslo - Anker IL i Oslo - Lillehammerstudentene IL Gøy-Nor i Oslo 3 klubber har meldt seg ut av regionen. Dette er: - Heggedal IL - Lande Volleyballklubb - Borg Sportsklubb Tønsberg Volleyballklubb har overtatt Flint IL volleyball sine rettigheter. 2 ~ --

7 NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION ØST; AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD ØKONOMI Resultatet for 2014 viser et overskudd på kr ,-. Idrettens Regnskapskontor fører regnskapet og foretar utstedelse av fakturaer. I løpet av 2014 har NVBF Region Øst byttet regnskapsmedarbeider i IRK fra Eirik Hunæs til Davida Christensen. Føringen av serieavgiften for divisjon fordeles over 2 inntektsår. Regionens andel av spillerlisensen for volleyball innbetalt i 2014 fordeles over 2 inntektsår 2014 og Regionstyret mener at regionen har en trygg og forutsigbar økonomi. På bakgrunn av egenkapitalen setter nå Regionstyret fokus på enkelte områder og om nødvendig bruke av egenkapitalen. Vi er av den oppfatning at både budsjett og regnskap er korrekt og gir et riktig bilde av den årlige driften i regionen. Utvikling Generelt NVBF Region øst har blitt bevilget, kr ,- til utviklingsarbeid fra forbundet i Dette er en oppgang fra ,- i Post 3 midler NVBF Region Øst ble tildelt kr ,- i post 3 midler til fordeling til klubbtiltak. I tillegg ble regionen tildelt kr ,- til egne tiltak. Regionstyret valgte å gi kr ,- av egne post 3 midler til fordeling til klubbtiltak noe som gav totalt kr ,- til fordeling til klubbtiltak og kr ,- til regionens egne tiltak. Resultat post 3 midler. 17 klubbprosjekter ble gjennomført. 4 klubbprosjekter, verdi kr ,- ble ikke igangsatt. Tildelte midler ble krevet tilbakebetalt eller ikke tildelt. Beløpet, kr ,- er satt i balansen for Region øst gjennomførte sine prosjekter, men ble trukket 10% (kr 7.260,-) av NVBF pga manglende måloppnåelse. Regionlag volleyball U16 NVBF deltok i januar 2014 med lag både for gutter og jenter i NVBFs NM for regionlag U16. Deltagelsen i turneringen var vellykket og det ble levert gode sportslige resultater. På bakgrunn av suksessen høsten 2013/januar 2014 inviterte regionen igjen til uttakssamlinger høsten Målet var å kunne stille lag i NM for regionlag i januar Kristin Rønneberg, Kolbotn og Marianne Lunde; Oslo Volley, Bjørn Sletvold; Koll og Steinar Sæther, Asker Skiklubb ble på nytt engasjert som trenere for lagene. Engasjementet rundt lagene er stort og oppmøtet godt. 3

8 NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST; AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD Regionlag sandvolleyball U17 NVBF inviterte i forbindelse med Grand Slam World Tour i Stavanger til NM for regionlag i Stavanger. Robert Hansen; Askim Volleyballklubb, Roger Stenersen; Notodden Sandvolleyballklubb, Lars Garder, Skjeberg Volleyballklubb, Bjørn Sletvold Koll IL volleyball ble engasjert for å lede lagene. Det ble invitert til uttakssamlinger forut for turneringen både i Oslo, Tønsberg og Askim. Oppmøtet på uttakssamlingene var grei. Regionstyret ønsker fortsatt å øke antallet deltagende spillere på disse samlingene. Dialogmøter Regionen gjennomførte 8 dialogmøter med klubber forskjellige steder i regionen i oktober og november. Møtene ble avholdt i Hamar, Sandefjord, Sarpsborg, Oslo, Lier, Kolbotn, Rjukan og Tynset. Til sammen møtte 28 klubber med 1 eller flere personer. Verdens Kuleste Dag VKD Lørdag 23.august gikk Verdens Kuleste Dag av stabelen på Akershus Festning. Region Øst ble bevilget kr ,- fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet. 8 instruktører alle fra Koll IL volley hjalp til. VKD hadde totalt ca besøkende denne lørdagen mellom kl Ett longnet og et nett til partivolley var satt opp på en sandvolleyballbane på samme størrelse som 2 forløpende sandvolleyballbaner. UTDANNING / KURS Det er invitert til både trener- og dommerkurs samt kurs i cupassist i Styret ser det som positivt at antall deltagere igjen stiger for hvert år. Dommerkurs Det har blitt avholdt 4 Dommer 1 kurs i henholdsvis Skjetten, Oslo Skjeberg og Tønsberg. Til sammen deltok 72 personer på disse kursene. Det ble avholdt et Dommer 2 kurs desember 2014 med praksis i januar Totalt 8 personer deltok. Trenerkurs Det ble avholdt 5 trenerkurs i regionen i 2014, 4 Minitrenerkurs og 1 Ungdomstrenerkurs. Totalt var 52 deltagere påmeldt kursene. Det ble avholdt et kurslærerkurs i Minitreneren på Bø med 10 personer. Region Øst hadde 11 deltagere på NVBF's kurslærerkurs i Cupassistkurs Det ble avholdt kurs i cupassist. Tre deltagere gjennomførte kurset som ble avholdt i Oslo. 4

9 V, NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION ØST; AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD AKTIVITET Vedlagt rapport med resultater fra sesong 2013/2014. Årets sesong 2014/2015 vil bli lagt ved neste års beretning. Volleyball aldersklassene under 15 år har man fortsatt tidligere års praksis med minivolleyball, men i 2014 som egne arrangement, MiniLigaer. Våren og høsten 2014 har det vært en markant økning i antall lag som har deltar i Oslo MiniLiga. I tillegg startet Østfold og Follo opp med MiniLigaer sent på høsten Vedlagt oversikten på antall lag deltatt i regionen i Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Østfold Follo MiniLiga MiniLiga MiniLiga MiniLiga MiniLigaMiniLigaMiniLigaMiniLiga 4 V14 5 V14 6 V14 1 H14 2 H14 3 H14 H14 H14 Nivå Nivå Nivå Nivå Totalt I ungdomsserien deltar ca. 65 lag i klassene U19, U17 og U15. Dette er tilnærmet likt det antallet lag som deltok i US-rundene i forrige sesong. Regionen ser utfordringer i gutteklassene generelt og U19 spesielt. Antallet påmeldte lag i divisjonsspillet 2013/2014 var: 24 lag i 2. divisjon (12 menn og 12 kvinner), 36. lag i 3. divisjon (18 menn og 18 kvinner) og 20 lag i 4. divisjon (12 kvinner og 8 menn). Etter sesongstart har 2 lag har trukket seg, 1 lag i 3. div. for kvinner og 1 i 3. div. for menn Sandvolleyball Målet for sommeren 2014 var å opprette egne regionale turneringer både for junior og senior. Regionen inviterte til 10 regionale turneringer i sandvolleyball for ungdom mellom 13 og 19 år sommeren Til sammen deltok ca. 25 lag per turnering i klassene U15, U17 og U19. På seniorsiden ble det invitert til 7 regionale turneringer. Antall deltagende lag var også her ca. 25 per turnering. I tillegg til regionale turneringer ble det også arrangert lokale turneringer. Mesterskap for videregående skole (MVGS) Det ble invitert til kvalifiseringsturnering til mesterskap for den videregående skole i november. Bjørnholt videregående skole, Grenland Folkehøgskole og Askim Volleyballklubb var tekniske 5

10 NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION ØST; AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD arrangører. Totalt deltok 61 lag fra 35 forskjellige skoler. Dette er en populær turnering og tilbakemeldingen både fra arrangør og deltagende skoler er gode. Regionlag, regionlag NM Region øst har i 2014 deltatt med 4 regionlag i regionlags NM. 1 jente- og 1 guttelag i volleyball i Oslo og 1 guffe- og 1 jentelag i sandvolleyball i Stavanger. I NM regionlag i volleyball ble guttelaget Norgesmestre og jentelaget ble nr 4. I NM regionlag i sandvolleyball ble jentelaget ble nr 2 og guttelaget ble nr 2. Optimistklassen Region Øst har i løpet av 2014 fått henvendelse fra lag 4 lag og har gjennomført 1 møte med representanter fra lagene. Lagene kommer fra Hamar, Kongsvinger, Skien og Drammen. I møtet ble det bestemt at de ønsket å avholde en turnering i mars AVSLUTNINGSKOMMENTAR FRA STYRET Styret er fornøyd med utviklingen både når det gjelder aktivitet, utdanning og det økonomiske. Vi ser positivt på at flere klubber starter opp ogfeller øker antall lag som spiller minivolleyball. Minivolleyball er en fin rekrutteringsarena både for nye spillere og deres foreldre til volleyball og sandvolleyball. I den kommende perioden ønsker regionstyret sette enda større fokus på minivolleyball og utdanning. Styret er av den formening at dette vil danne grunnlag for økt aktivitet i klubbene. Regionen står fortsatt ovenfor utfordringer både med tanke på rekruttering og halltilgang. Styret mener likevel at potensialet er stort. Dialogen mellom styret og ansatte er åpen og konstruktiv. Sammen har vi stor tro på vekst i de kommende årene. Oslo, 25/ &Ake ki4, k tiild Pc( ei421.4(f Bente S. iermansen Oddbjørn Granlund Leder Nestleder r4/1,//ø lne Næri Anders Sønstebø Styremedlem Styremedlem (-----C ci,,,, 1.--,... 6.,---,_ To n Tran Liv-Turid Næri onøy S erten Styremedlem Styremedlem Styremedlem Mette M. Berg Daglig leder 6

11 Seriespill 13/14 Ranking, 2.divisjon Kvinner, Øst Ile Lag Rankingpoeng 1 Kolbotn OSI Bislett Volley SSK Skjetten Bo Groruddalen Koll Holstad 74 9 Oslo Volley OSI Ivrig UMBI 50 2.divisjon Kvinner 2.div kvinner øst avd 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. OSI Bislett Bo ' Oslo Volley OSI UMBI divisjon Kvinner 2.div kvinner øst avd 2 Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Kolbotn Skjetten Groruddalen 10 6 c Ivrig Koll Holstad

12 Ranking, 2.divisjon Menn, Øst ~ Lag Rankingpoeng 1 Kall Oldenborg OSI Finstad Spirit Lørenskog Holstad OSI Bislett Volley 74 9 Asker Flint Sentrum Hamar 50 2.divisjon Menn 2. div menn Øst avd. 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Kall OSI Finstad OSI Hamar Flint divisjon Menn 2. div menn øst avd. 2 La ~ Spilt Vunnet Tapt Settforskj ell Poengforskjell Poeng 1. Holstad Oldenborg Spirit Lørenskog ~. Bislett Sentrum Asker

13 Ranking, 3.divisjon Kvinner, øst Lag Rankingpoeng 1 Skjetten Halden Vina Oldenborg Inter OSI Sentrum 87 8 Skjeberg 76 9 Lier Asker Horten Hamar Bislett Volley Bo Raballder Oslo Volley OSI Tyrifjord 30 3.divisjon Kvinner 3. div kvinner øst avd. 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng' 1. Vina OSI Lier Asker Bø Tyrifjord divisjon Kvinner 3. div kvinner øst avd. 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Oldenborg n, 2. Skjetten Sentrum 10 a Hamar Oslo Volley OSI divisjon Kvinner 3. div kvinner øst avd. 3 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Halden Inter Skjeberg Horten Bislett Raballder

14 Ranking, 3.divisjon Menn, Øst 1111 Lag Rankingpoeng 1 Rjukan Halden Valler Asker Ivrig Polonia Oslo 97 7 Inter 88 8 Spirit Lørenskog Sarpsborg Gjerpen Raballder KoII Kolberg Oslo Volley NMBUI Kongsvinger Bo Eislett divisjon Menn 3. div menn Øst avd. 1 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Halden Inter Sarpsborg Kolberg UMBI divisjon Menn 3. div menn øst avd. 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poen i forskjell Poeng 1. Spirit Lørenskog Valler Asker Koll Raballder Kongsvinger divisjon Menn 3. div menn Øst avd. 3 Spilt Vunnet Tapt Seteforskjell Poengforskjell Poeng 1. Rjukan Ivrig Polonia Oslo Gjerpen Oslo Volley Bø

15 Ranking, 4.divisjon Kvinner, øst Lag Ran >å ig-poeng 1 Inter Vinje gina Valler Bislett Volley OSI Ljan Volley 60 8 Oslo Volley Tyrifjord Koll divisjon Kvinner 4. div Kvinner øst avdeling 1 La g Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Vina Inter Ljan Bislett Tyrifjord divisjon Kvinner 4. div Kvinner øst avdeling 2 Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Vinje Valler Oslo Volley OSI Ranking, 4.divisjon Menn,st EMEMI Rankingpoeng 1 Oldenborg Halden Sarpsborg Oslo Volley OSI Raballder Tyrifjord divisjon Menn 4. Divisjon Menn øst Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Oldenborg Sarpsborg Halden Oslo Volley OSI Tyrifjord Raballder

16 Ungdomsserie 13/14 Ranking, Ungdom Øst, Jenter U15 Lag Rankingpoeng 1 Skjeberg Halden Oslo Volley Flint Koll IL Humor Kolbotn Asker Oslo Volley Flint Kolbotn Hvit Kell IL Innsats Askim Årvoll Koll IL Fellesskap Oslo Volley Skjetten Helstad Vestre Aker Asker Oslo Volley Debutanter Kolbotn Rod Koll vilje Kolberg 0 Ranking, Ungdom Øst, Gutter U15 Lag Ranki.~ 1 Oslo Volley Ulver Oslo Volley Flint Sarpsborg Koll IL Holstad 86 7 Vestre Aker 84 8 Oslo Volley Framtid 71 9 Rjukan 27

17 Ranking, Ungdom Øst, Jenter U17 EN Lag Rankingpoeng 1 Skjeberg Skjeberg Asker Koll Kolbotn Flint Skjetten Asker Koll IL Glow Askim Halden Oslo Volley Kolberg Holstad Sarpsborg Asker Koll IL Vilje Kolbotn Kolberg Flint Oslo Volley Skjetten Kragero Kolbotn Askero 9 Ranking, Ungdom Øst, Gutter U17 Lag Rankingpoeng 1 Asker SK Askim 6K Sarpsborg Blå 202 Flint 17$ 5 Oslo Volley Koll IL Oslo Volley 97/ Asker Holstad 20

18 Ranking, Ungdom Øst, Jenter U19 Lag Rankingpoeng 1 Skjetten Volleyball Kolbotn Koll IL Skjeberg Horten Kregero Asker Kolberg Horten Rjukan Valler Holstad Asker Askim Oslo Volley 25 Ranking, Ungdom Øst, Gutter U19 Lag Rankingpoeng 1 Koll Flint Asker SK Askim VSK 84 5 Vinje 80 6 Kolberg 74 7 Rjukan IL 50 8 Rjukan Sarpsborg VSK 25

19 Norgesmesterskap Junior Resultatliste U15 Regionsmesterskap År Sted Jenter Gutter 2013/14 Tønsberg 1. Skjeberg 2. Flint 1 3. Koll 2 4. Asker 5. Oslo Volley 1 6. Kolberg 1. Flint 2. Oslo Volley 2 3. Koll 4. Oslo Volley 1 5. Holstad 6. Sarpsborg 7. Koll 1 8. Askim VBK 9. Kolbotn 10. Flint Kolbotn Oslo Volley Skjetten Landsfinale År Sted Jenter Gutter 2013/14 Stavanger 1. Skjeberg 7. Flint 8. Koll 11. Oslo Volley 17. Asker 1. Flint 2. Oslo Volley 8. Koll Resultatliste U17 Regionsmesterskap År Sted Jenter Gutter 2013/14 Bjørnholt 1. Skjeberg 2. Kolla 3. Flint 4. Asker 5. Kolbotn 6. Skjetten 7. Koll 8. Sarpsborg 1. Askim VBK 2. Asker 3. Flint 4. Sarpsborg 5. Koll 6. Oslo Volley

20 9. Oslo Volley 10. Skjeberg Askim VBK 12. Asker 13. Horten 14. Kolberg 15. Kolberg Holstad 17. Kolbotn Koll 2 Landsfinale År Sted Jenter Gutter 2013/14 Kristiansand 5. Flint 6. Skjeberg 9. Koll 10. Asker 2. Asker 4. Askim VBK 8. Flint 14. Sarpsborg 16. Koll Resultatliste U19 Regionsmesterskap År Sted Jenter Gutter 2013/14 Ås 1. Flint 2. Koll 3. Skjetten 4. Skjeberg 5. Asker 1. Spirit Lørenskog 2. Koll 3. Askim VBK 4. Asker 5. Flint 6. Kolbotn 7. Oslo Volley 8. Horten 9. Kragerø 10. Kolberg 11. Holstad Landsfinale År Sted Jenter Gutter 2013/14 Bergen 4. Flint 8. Skjetten 10. Skjeberg 11. Koll 3. Spirit Lørenskog 5. Koll 10. Asker 11. Askim VBK

21 Sak 5: Behandle og godkjenne NVBF Region Øst sitt regnskap i revidert stand NVBF Region Øst sitt regnskap for 2014, i revidert stand, ble lagt frem. Forslag til vedtak: NVBF Region Øst sitt regnskap for 2014, i revidert stand, ble godkjent. Norges Volleyballforbund, REGION ØST, 0840 Oslo Org.nr.: Telefon: (sentralbord) Faks: E-post: region.ostcalvollevball.no - Internett: Bankkonto:

22 Årsregnskap Norges Volleyballforbund Region Øst 2014

23 Norges Volleyballforbund Region Øst Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Offentlige tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Tilskudd Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til/fra egenkapital Avsetning/selvpålagte restriksjoner Sum disponering

24 Volleyball Region Øst Balanse per 31.desember Hovedbokskonlo EIENDELER NOTE Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer I Sxx,1380,1381 Andre kortsiktige fordringer xx Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.i xx Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital xx Øresulfat Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld xx Annen kortsiktig gjeld , , 2260 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 23. mars Bente Skaug Leder ~!-~~~' %r,v 1-y;(.y~ rx Uddbjurrl Granlund Ncstleder nv~~. Inc Nacri Styremedlem Anders Sønstebø Styremedlem Liv-Turid Nær Styremedlem Styremedlem U.4(14:;(- Mette Berg Daglig leder

25 Volleyball Region Øst Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Idrettsanlegg oppføres i organisasjonsleddets balanse. Verdien settes til anskaffelseskostnaden, men ikke høyere enn den gjeld som er knyttet til anlegget. Påkostninger behandles på samme måte. Avskrivning mot resultatregnskapet skjer så raskt som mulig og minst med årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld knyttet til anlegget. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Balanseposten bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. Enkelte av sammenligningstallene for 2013 er reklassifisert. Periodiseringsregler Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Skatter Norges Volleyballforbund Region Øst driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: NVBF, Tilskudd post 3/regionstilskudd* NVBF, Utviklingstilskudd Buskerud IK Adm. Tilskudd NVBF, tilskudd 1000 baner Oslo Kommune, Adm og driftsbidrag Akershus IK, Fylkesmidler Vestfold IK Aktivitetstilskudd DNB mini og sittevolley Telemark IK tilskudd VO- tilskudd Sum *Se tilskuddsnotefane i balanseavstemmingsfilen

26 Volleyball Region Øst Noter til regnskapet 2014 Note 3 Andre inntekter Regnskapsposten består av: Startkontingenter og deltakeravgifter Medlemskontingenter Lisensinntekter* Serieavgifter Sommerleir Andre inntekter Momskompensasjon fra NIF Sum Note 4 Personalkostnader Lønn og personalkostnader fakturert fra NVBF Sum Antall årsverk 2 2 Regionen har ikke egne ansatte. Personer som jobber for regionen er ansatt av Norges Volleyballforbund som viderebelaster regionen for kostnader tilknyttet disse personene. Lønn til daglig leder utgjør kr , fordelt på Busland 1/1-30/6 og Berg 1/7-31/12. Revisjonshonorar er kostnadsført med kr inkludert mva. Det er utbetalt kr i honorar til styret i Det er ikke gitt lån til ansatte pr Note 5 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter ldrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege Reise- og oppholdskostnader Andre kostnader (inkludert avsetninger) Sum Note 6 Kundefordringer Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr Note 7 Andre kortsiktige fordringer Avsetningene gjelder tilskudd for 2014, utbetalt i 2015, på kr I tillegg er det lisensinntekter påløpt i 2014, utbetalt i 2015 på kr ,50 Note 8 Bankinnskudd Regionen har likvide midler på kr ,- Det bekreftes at Regionen ikke har bundne midler. Note 9 Egenkapital Egenkapital med Annen egenkapital Sum egenkapital selvpålagte restriksjoner Egenkapital pr Egenkapitaltransaksjoner Årets endring i Egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Avsetning/selvpålagte restriksjoner Egenkapital pr

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Styreperioden

Styreperioden Styreperioden 2014-2015 PROTOKOLL NVBF Region Øst Regionstyremøte nr. 1 2014-2015 8. mai 2014 Idrettens hus, Oslo Tilstede: Regionstyret: Bente S. Hermansen, Oddbjørn Granlund, Anders Sønstebø, Liv Turid

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE NR 1 2015

PROTOKOLL STYREMØTE NR 1 2015 PROTOKOLL STYREMØTE NR 1 2015 Sted: Møterom 4064, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 12. mai 2015, kl. 17.00 20.45 Tilstede: Bente Skaug, Ine Næri, Tonny Tran, Liv-Turid Næri, Ronny Sterten, Morten Evensen Forfall:

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTING 29. april 2017 NVB F NORGES VOLEYBALLFORBUND REGION ØST

PROTOKOLL REGIONSTING 29. april 2017 NVB F NORGES VOLEYBALLFORBUND REGION ØST NVB F NORGES VOLEYBALLFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD PROTOKOLL REGIONSTING 29. april 2017 E-post: region.ostcavolleyball.no - Internett: www.volleyball.no

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2013 Østfold Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 Offentlige tilskudd 2 266 117 231 822 Andre inntekter 3 511 282 457 447 Sum driftsinntekter

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 11') ir Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 Balanse per 31. desember 2016 EIENDELER NOTE 2016 2015 Omløpsmidler Fordringer Aksjer 12 0 73000 Varelager 11 8 067 9 061 Kundefordringer 6 200 978 37

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE NR

PROTOKOLL STYREMØTE NR PROTOKOLL STYREMØTE NR 7 2015 Sted: Ullevål stadion Tid: Onsdag 24. februar 2016 kl 17.00 22.15 Tilstede: Oddbjørn Granlund, Ine Næri, Anders Sønstebø, Liv-Turid Næri Kristensen, Ronny Sterten, Morten

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~ Økonomisk Årsberetning 2014 Selskapets virksomhet/beliggenhet Norges Roforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund, med kontor på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundet er en ideell organisasjon for

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE NR

PROTOKOLL STYREMØTE NR PROTOKOLL STYREMØTE NR 5 2016 Sted: Møterom 2004 (Kantina), Ullevål stadion Tid: Onsdag 30. november, kl 17.00 19.30 Tilstede: Bente Skaug Hermansen, Oddbjørn Granlund, Anders Sønstebø, Ronny Sterten,

Detaljer

Troms idrettskrets. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER

Troms idrettskrets. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 73 333 114 636 Offentlige tilskudd 2 9 302 217 10 710 189 Andre inntekter 3 1 182 167 1 196

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Årsregnskap NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys 2013 NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 531,017 497,533

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2016 Søndag 3. april 2016, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN NVBF Region Nord 2016-2018 Trenerutvikling Handlingsplan 2016-2018 Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN 2016 2018 NVBF Region Nord Norges Volleyballforbunds visjon: Volleyball = Samspill for

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite Organisasjonsnr. 917042179 Resultatregnskap Note apr-des 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 336 901 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE NR

PROTOKOLL STYREMØTE NR PROTOKOLL STYREMØTE NR 3 2016 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 13. september 2016 kl 17.00 20.30 Tilstede: Bente Skaug Hermansen, Anders Sønstebø, Tonny Tran, Giannis Tsourougiannis, Morten

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE NR

PROTOKOLL STYREMØTE NR PROTOKOLL STYREMØTE NR 6 2015 Sted: Møterom 4018 Ullevål stadion Tid: Tirsdag 19. januar 2016 kl 17.00 20.20 Tilstede: Skaug Hermansen, Oddbjørn Granlund, Ine Næri, Anders Sønstebø, Tonny Tran, Liv-Turid

Detaljer

Styreperioden

Styreperioden Styreperioden 2013-2014 PROTOKOLL NVBF Region Øst Regionstyremøte nr. 4 2013-2014 15. oktober 2013 Idrettens hus, Oslo Tilstede: Regionstyret: Forfall: Ikke tilstede: Administrasjonen: Bente S. Hermansen,

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen Årsregnskap Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen 2016 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Egenandeler stevner 2 30 360 24 845 Andre Driftsinntekter 3 22 870

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen Årsregnskap Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Stevneinntekter/egenandeler 2 24 845 25 603 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 NVBFs satsningsområder Volleyball = samspill for alle Vekst Elite Trenere/ dommere Anleggsutvikling Organisasjon 10 000 flere medlemmer. Spillere, trenere, klubber.

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 5. mars 2017, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 5. mars 2017, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2017 Søndag 5. mars 2017, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 Sted: Høymyrmarka 64, 1391 Vollen Tid: Tirsdag 30. august 2011. juni kl 1800-2050 Tilstede: Roar Sundbø, Ole Jon Tveito, Bente Skaug, Oddbjørn Granlund, Jens Olav Rydningen,

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

J,-;xd. Økonomisk Årsberetning 2013

J,-;xd. Økonomisk Årsberetning 2013 J,-;xd Økonomisk Årsberetning 2013 Selskapets virksomhet/beliggenhet Norges Roforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund, med kontor på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundet er en ideell organisasjon

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

FORBUNDSTING 2016 ØKONOMIDOKUMENTER

FORBUNDSTING 2016 ØKONOMIDOKUMENTER FORBUNDSTING 2016 ØKONOMIDOKUMENTER 1 FORBUNDSTING NAIF 2016 ØKONOMIDOKUMENTER INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 sider 3-12 ÅRSREGNSKAP 2015 sider 13-22 REVISORBERETNING 2014 sider 23-24 REVISORBERETNING 2015 sider

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD:

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: ÅPNING AV KONSTITUERENDE TING... SAKLISTE... BEHANDLING AV SAKENE... SAK 1: KONSTITUERING...

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Økonomisk årsberetning 2014

Norges Svømmeforbund. Økonomisk årsberetning 2014 Norges Svømmeforbund Økonomisk årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og består av 66.228 medlemmer, 272 klubber, 18 kretser og 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 1 1 226 926 943 225 Medlemslisenser

Detaljer