Blant annet var følgende saker på dagsorden for landsstyremøtet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blant annet var følgende saker på dagsorden for landsstyremøtet:"

Transkript

1 Styret håper å få til et brev pr kvartal. Kom gjerne med innspill på innholdet og forslag til innhold i fremtidige utgaver. Du finner nyhetsbrevet også på nett fra denne linken: 1. Landsstyremøte desember 2014 Blant annet var følgende saker på dagsorden for landsstyremøtet: a) Pensjonistforbundets vurdering av endelig statsbudsjett 2015 og konsekvenser for pensjonistene. (1) Budsjettet er som forventet med hensyn til skatt og avgift for pensjonister og eldre. Minstefradrag for lønns- og trygdeinntekt høynes til Minstefradrag for pensjonsinntekt øker fra 27 til 29 % til Trygdeavgiften uendret for lønns- og trygdeinntekt Trygdeavgiften uendret for pensjonsinntekt (2) Budsjettet vurderes som svakt med hensyn til eldreomsorg. Tilbudet om rabatt til eldre på dobbeltrom videreføres. Det ligger klare føringer for en storstilt privatisering av omsorgstjenester på sikt. (3) Budsjettet bærer bud om stillstand i overføringene til kommunene Der er ikke satt av noen øremerket økning til drift av sykehjem og omsorgsboliger. Den kulturelle spaserstokk kom inn igjen i budsjettet med 30.8 millioner. HURRA!! (4) Den store taperen i statsbudsjettet virker å være minstepensjonistene. Denne gruppen pensjonister har ingen glede av lettelser i beskatningen, men må kun forholde seg til prisveksten. b) Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet 2016 (1) Et økonomisk krafttak for dem som har for dem som har minst blant annet alders- og uførepensjonister. (2) At det legges til rette for en reell mulighet for eldre til å bo i eget hjem så lenge som mulig. (3) At driftsmidler til drift av sykehjem øremerkes. (4) At pensjonsmottakere behandles etter samme regler for minstefradrag, som de med lønns- og trygdeinntekt. (5) At midler til aktivitetssenter økes til 20 millioner for

2 (6) At midler til den kulturelle spaserstokk økes til 40 millioner for 2016 c) Generalsekretæren informerer om flere aktuelle saker, blant annet om ny organisasjonsstruktur Organisasjonsutvalget overleverte sin innstilling til arbeidsutvalget torsdag 4. desember. Forbundsstyret skal behandle innstillingen 18. februar Høyst sannsynlig vil forbundets representant på vårt årsmøte i mars måned, redegjøre for status på det tidspunktet. Til slutt skal jo Landsmøtet i juni 2015 vedta den nye organisasjonsstrukturen. 2. Morgendagens aktivitetssenter Dessverre ble Brønnøy pensjonistforenings planlagte konferanse i Brønnøysund, 22. oktober, avlyst på grunn av været. En av våre høststormer satte en effektiv stopper for konferansen. Forhåpentligvis kan konferansen gjennomføres utpå våren Alle kommunene i Norge er for lengst tilskrevet om prosjektet, og har fått tilbud om orienteringer. Våre lokalforeninger bør derfor gjennom de kommunale eldrerådene etterlyse informasjon om dette prosjektet, og be at eldrerådet setter det på deres dagsorden. Prosjektlederen orienterte om status på «Morgendagens aktivitetssenter», og konkluderte med bl.a at: dagens eldresenter må innholdsmessig forandres til å bli aktivitetssenter organisasjonene må fornyes de kommunale eldrerådene må tenke i nye baner hva angår tilbud til eldre samarbeidet mellom organisasjonene og de respektive kommuner må lbi bedre enn hva tilfellet er i dag 3. Landsmøtet 2015 Neste landsmøte vil bli avholdt på Gardermoen fra juni Styremedlem, Villy Nordmo, Mosjøen, er valgt inn i den sentrale valgkomiteen som forbereder valg av nytt forbundsstyre. Lokalforeningene hadde frist til 31. oktober å sende inn til fylkeskontoret forslag til saker som man ønsket til landsmøtet. Fylkeskontoret mottok innen utgangen av tidsfristen NI forslag. Fylkesstyret behandlet disse sakene på styremøte 9. desember, og de behandlede sakene ble sendt frem til forbundet sentralt. Fylkesstyret har også foreslått fire kandidater fra Nordland til nytt Forbundsstyre og to kandidater til forbundets kontrollkomité. Til Landsmøtet, kan Pensjonistforbundet Nordland stille med FEM delegater i tillegg til fylkesstyrelederen, som jo er medlem av Landsstyret. 4. Direktemedlemmer Pr 31. desember har Pensjonistforbundet Nordland 2412 direktemedlemmer. Disse «direktemedlemmene» organiseres som en egen «lokalforening» under fylkesstyret. 2

3 Lokalforeningene bør oppmuntre de direktemedlemmer som man kommer i snakk med, om å melde seg inn i deres respektive lokalforening. Fylkeskontoret har en god oversikt over direktemedlemmer i de ulike kommunene i Nordland. Totalt har Pensjonistforbundet Nordland 5905 medlemmer. 5. Besøk i lokalforeningene Besøk til lokalforeningene har fortsatt høy prioritet. Årsmøtet 2014 vedtok en strategiplan for de to kommende årene og et budsjett for 2014, som innebærer at man ønsker å øke besøksfrekvensen ute til lokalforeningene i Hensikten med besøkene er todelt, å styrke arbeidet i og samarbeidet med lokalforeningene, samt å stimulere til økt medlemsverving. Dessverre har antall besøk avtatt i løpet andre halvdel Dette skyldes så vel begrenset budsjettramme, som begrenset stillingsbrøk til kontoret/fylkessekretær. Det er fortsatt en viktig målsetting for fylkesstyret å delta på lokale medlemsmøter utover i Fortsatt ber vi at lokalforeningene melder til fylkeskontoret når de ønsker besøk fra styret eller fra kontoret års jubileum i 2014 Jubileumsarrangementet ble gjennomført på Rognan lørdag 13. september. Et eget referat er tilgjengelig på Internett, se linken: i tillegg er dette også sendt til alle lokalforeningene 7. Fokusering på demensomsorg i kommunene i Nordland fylke Fylkesforbundet har rettet oppmerksomheten mot demensomsorgen i kommunene i Nordland, og da spesielt hva angår etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente, og kurstilbud (pårørendeskole), for deres pårørende. Saken har fortsatt høy prioritet og styret håper nå på flere tilbakemeldinger fra lokalforeningene, på henstilling til foreningene pr. nov. 2014,-om å bidra med info til fylkesforbundet om situasjonen i deres respektive kommuner. Hvilke tilbud er etablert, hvilke er evt. planlagt, hvilke tilbud mener lokalforeningene mangler innen kommunens demensomsorg? 8. Vervekampanje 2014 Vervekampanjen ble avsluttet i løpet av november måned. Dessverre ser det ut som at enkelte lokalforeninger misforstod hvordan de skulle rapportere inn resultatet. Det var Saltstraumen og omegn PF som fikk høyest prosentvis ververesultat, og som stakk av med førstepremien. Det var videre Hadsel PF og Beiarn PF som fikk andre 3

4 og tredje premiene. Lokalforeningene har fått tilsendt resultatet. Nordland Pensjonistforbund takker alle lokalforeningene for den innsatsen som ble nedlagt i dette viktige arbeidet. 9. Forberedelser til vårt årsmøte, mars 2015 Fylkeskontoret påminner lokalforeningene om frister: 12. januar 2015 Forslag til kandidater til fylkesstyre Påminnelse ble sendt ut 25. november. 23. januar 2015 Forslag til saker til årsmøtet, og forslag til fem landsmøtedelegater med vara Påminnelse ble sendt ut 28. november. 25. februar 2015 Påmelding av delegater, pluss eventuelle observatører til årsmøtet. 4

5 Ajourført, 5. januar 2015 Arbeidsutvalg: Tillitsvalgte Årsmøteperioden Navn, funksjon Adresse E-postadresse Telefonnr Leder, Anne-Lise Steinbach Nestleder, Ingvald Sørensen Styremedlem, Hans H. Hansen, Pollen, 8475 Straumsjøen Postboks 17, 8298 Hamarøy Thalleveien 9 H-0602, 8076 Bodø l.com com Styremedlemmer/Varamedlemmer til AU 1. Arna Johansen Korsnesveien 33, 8150 Ørnes 2. Villy Nordmo Postboks 416, 8651 Mosjøen 3. Anton B. Jensen Herjangen 39, 8530 Bjerkvik 4. Else Julie Eriksen Storgata 32, 8310 Kabelvåg Varamedlemmer til styret: 1. Trude Wik Myra syd 19A, 8640 Hemnesberget 2. Georg Fossheim Bergsbakken Toft, 8900 Brønnøysund 3. Ragnhild M Eilertsen Rensåsgt 21, Leil 301, om Helseutvalget: Leder, Olla Finseth Svenningdal, 8680 Trofors Valgkomiteen: Leder Sigmund Renshus Ansatte: Fylkessekretær Paul Sigsten Amundsen Regnskapsmedarbeider Åge Magnussen Lyngveien 9, 8410 Lødingen Prinsens gate 115, Prinsens gate 115, et.no PF Nordland telefonnr E-postadresse: Kontoradresse: Prinsensgt. 115, 5

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

INFOBREV JUNI 2015. Dette har skjedd første halvår: 10. februar: Åpent inspirasjonsmøte. Årsmøte 2015

INFOBREV JUNI 2015. Dette har skjedd første halvår: 10. februar: Åpent inspirasjonsmøte. Årsmøte 2015 Til Lokalforeningene i Oslo Styret i Pensjonistforbundet Oslo (PFO) Helse- og Omsorgsutvalget Organisasjonsutvalget Pensjonistforbundet (PF) Oslo, 24. juni 2015 INFOBREV JUNI 2015 Hei alle sammen! Her

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Side 1 Bakgrunn for saken I handlingsplanen for 2013 heter det

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer