Fabricom Nytt Høst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no"

Transkript

1 Fabricom Nytt Høst 2011

2 Fabricom Nytt høst 2011 [ 3 ] Omstillingen fortsetter, selv om det meste er bak oss Ny Adm. Direktør [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Kvitebjørn-prosjektet [ 6 ] Katla er et Stjerne-prosjekt [ 7 ] Sleipner V&M [ 8 ] Nytt fra Vimek Travel sommer i Dusavik [ 9 ] Nytt fra Vigor Nytt fra Trondheim [ 10 ] Fabricom inngår nye leverandør rammeavtaler [ 11 ] Nytt hovedkontor på Forus [ 12 ] Offshore på Sleipner [ 13 ] Offshore på Snorre [ 14 ] High Value Design Center (HDVC) [ 15 ] Global Future ID ved utreise offshore til Statoil installasjoner [ 16 ] Hvem gjør hva - økonomiavdelingen [ 17 ] Hvem gjør hva - økonomiavdelingen forts. [ 18 ] Nye lovpålagte krav ifm sykefraværsoppfølging [ 19 ] Vigdis Eksport rørlinje [ 20 ] Finder s Fee Ny leder for avdeling Tools, Methods & Systems [ 21 ] Ny IKT & IS leder [ 22 ] Forebygging av sveisefeil til revisjonsstans Vigdis eksportrørlinje prosjektet [ 23 ] Stor rekrutteringskampanje i høst [ 24 ] HMS-pris til Fabricom Vigor ansatte Mange sykler til jobben [ 25 ] Nytt B.I.L. styre Eget bedriftsidrettslag i Trondheim [ 26 ] Actionball med GDF Suez [ 27 ] Bryllup, barn og runde tall HMS status (august 2011) Resultat Mål Fraværsskadefrekvens per 1 million arbeidstimer 1,6 0 Totalskadefrekvens per 1 million arbeidstimer 1,6 0 Kritiske røde hendelser 0 0 >> Les om aktivitet i bedriftsidrettslaget på side HØST 2011 NO.71 FABRICOM NYTT

3 Omstillingen fortsetter, selv om det meste er bak oss Som kjent førte de store endringene i markedene, reduksjonen i omsetningsvolumet og den tøffe konkurransesituasjonen til betydelige endringer i første halvår Samtidig vant vi viktige EPCIkontrakter og oppnådde betydelige volumøkninger på TVM OG SVM. I sum gikk Fabricom inn i sommeren med optimisme og det aller meste under kontroll. Høsten 2011 starter med at endringene i organisasjonen er gjennomført, og ny CEO starter opp i november. Markedet er meget aktivt både på landanlegg og på EPCI- muligheter. Fabricom er midt inne i en høstkampanje for rekruttering av nye medarbeidere. Mye skjer og mye er på gang. Det er all grunn til optimisme. Som en del av videre satsing og utvikling av Fabricom i Norge, har eiere besluttet å investere i nytt kontorbygg på Forus. Se forøvrig egen artikkel om dette lengre bak i bladet. Omstillinger blir mer og mer normalt. Men som vi alle vet må det også langsiktighet til, ikke minst for å gjennomføre IT og systeminvesteringer. Det er operatørenes behov for å redusere kostnadene, samtidig som det er et voldsomt behov for å styre kostnadene og ha kostnadskontroll gjennom prosjektering og prosjektgjennomføring som gir omstillingsbehovet. Samtidig opplever bransjen en boom som ligner på perioden fra , og kampen om ressursene nærmer seg igjen all time high. Denne selvmotsigelsen, kostnadsreduksjoner og boom, medfører betydelig kreativitet fra alle aktørene for å unngå å havne i samme situasjon som før fi nanskrisen. En av løsningene er at bruken av utenlandske ingeniører og annen utenlands arbeidskraft må videreutvikles. Det er betydelig kompetanse tilgjengelig for våre prosjekter i andre land, men sammen må vi utvikle optimaliseringen av bruken av slik kompetanse. Fabricom er, slik som våre konkurrenter, godt i gang med å integrere slik arbeidskompetanse i våre prosjekter. Vi burde ha gode forutsetninger for å få til dette siden vi lenge har hatt over 30 nasjonaliteter i virke i Fabricom, og at vi er mer internasjonale enn de fleste av våre konkurrenter. Michel Hanson Høstens store utfordring er prosjektstyring av alle våre prosjekter. Når konkurransen hardner til blir ofte marginene skviset. Dette fører til behov for sterk kostnadskontroll, endringskontroll og arbeidet for å effektivisere verdikjedene våre. Her vil Fabricoms samlede kompetanse komme til god anvendelse, og alle ansattes bidrag er viktige. Det vil bli mye fokus på dette gjennom prosjektlederne i tiden som kommer. Fabricom AS er gjennom sin posisjon og sin størrelse veldig synlig i GDF Suez. Tilstedeværelsen i norsk olje og gass er viktig for både Paris og Brussel. Derfor kan vi påregne enda mer oppfølging og hjelp fra våre eiere i tiden som kommer. Fabricom skal igjen bli den suksessbedriften vi var i årene før Tekst: Michel Hanson Ny Adm. direktør Jens Chr. Terjesen er tilsatt som administrerende direktør med virkning fra 1. november i år. Jens Chr. Terjesen besitter omfattende erfaring fra olje & gassindustrien, og har bekledd ledende posisjoner i selskap som Elf, Rockwater, Brown & Root Energy Services, Halliburton og Saipem. De siste 6 årene har han innehatt posisjonen som administrerende direktør i BIS Industrier AS. Jens Chr. Terjesen En nærmere presentasjon av Jens Chr. Terjesen kommer i neste utgave av Fabricom Nytt. FABRICOM NYTT NO.71 HØST

4 Markedsutsikter Optimismen rår i den norske olje og gass industrien. Ord som olje boom, gigant funn og ny soloppgang fl orerer i ulike media. Optimismen rår Den senere tids funn i Nordsjøen (Aldous Major/Avaldsnes) synes å ha skap en form for Klondyke stemning i den norske olje og gass industrien. Ulike medier formidler løpende informasjon som gjennomgående understøtter forventninger om en spennende utvikling for vår industri i et langsiktig perspektiv. Tidligere pessimistiske fremtidsprognoser blir nå skiftet ut med fremtidsbilder som synliggjør mulig nye produksjons- og investeringsrekorder. I en presentasjon for Intsok medlemmer, presenterte nylig Rystad Energy Norge som det landet som ble vurdert å være det mest interessante for vår lokale leverandørindustri etterfulgt av land som USA, Brasil, UK og Australia. Også Statistisk Sentralbyrå har presentert oppdaterte investeringsprognoser som synliggjør en betydelig investeringsvekst allerede i What s in it for us? For alle som er engasjert i den norske olje og gass industrien (og alle andre som trekker veksler på næringens spin-off effekter) er dette selvfølgelig gledelige signal, da dette skaper tro på vår næring i et langsiktig perspektiv, noe som er viktig bl.a. i forhold til investeringslyst så vel som for rekrutteringen til vår bransje. For oss i Fabricom er vi naturlig nok spesielt opptatt av hva dette vil medføre for oss i et kortsiktig perspektiv, da vi er avhengig av å fremskaffe et stabilt aktivitetsnivå for vår organisasjon. Som beskrevet i forrige utgave av Fabricom Nytt, opplever vi at et økende antall oppgaver tilkjennegis å bli anbudsutsatt i tiden fremover. Vi ser at fl ere V&M kontrakter skal plasseres frem mot årsskifte. Videre forventes også et økende antall offshore modifi kasjonsprosjekter å bli introdusert utover høsten. Det er imidlertid viktig at Operatørselskapene også kjenner sin besøkelsestid. Skal vi som leverandørindustri kunne innfri de forventinger som synliggjøres med hensyn til aktivitetsvekst, er det viktig at eksisterende leverandørkapasitet utnyttes mest mulig effektivt. I Fabricom jobber vi målrettet for å kunne ta vår rettmessige andel av den forventede aktivitetsveksten. Dette medfører at vi i høst bl.a. gjennomfører en rekrutteringskampanje for å øke vår kapasitet i både Stavanger og Trondheim. Lars Sem, Direktør for Salg og Marked Videre jobbes det aktivt med å implementere vårt nye ingeniørkontor i Hyderabad i India, samtidig som vi utreder nye kapasitetsmuligheter innad i GDF Suez konsernet. For å lykkes med de sistnevnte aktivitetene fordrer dette videreutvikling av våre arbeidsprosesser, system løsninger og ikke minst holdninger i egen organisasjon. I dette arbeidet må vi imidlertid ikke miste av synet viktigheten av at vi løpende må levere godt i eksisterende avtaleforhold. I den sammenheng er det gledelig å registrere at vi den senere tid har fått mange gode tilbakemeldinger fra eksisterende kunder knyttet til pågående leveranser, noe som tegner godt for en spennende fremtid for Fabricom. Tekst: Lars Sem Foto: Hege Hoem 4 HØST 2011 NO.71 FABRICOM NYTT

5 Kvitebjørn-prosjektet Roald Bjørge er prosjektleder for Kvitebjørn Pre-compression prosjektet som Fabricom utfører i samarbeid med Bergen Group Rosenberg. Roald har jobbet i Kværner-systemet siden 90-tallet, med et par spennende pauser i Midtøsten og i skipsindustrien. Det er første gang han jobber sammen med Fabricom, og forhåpentligvis ikke siste. God start Roald har fått tilbakemelding fra kunden (Statoil) om at prosjektet til nå har stått for 10% besparelse i forholdt til forventet. I tillegg ligger det litt foran tidsplanen. Statoil er fornøyde. - Da er vi også fornøyde, sier Roald. - Vi må bare passe på å fortsette like bra videre. Nå har vi en del viktige tidsfrister foran oss, både på prosjektering og innkjøp. Roald er likevel positiv til at prosjektet vil klare å holde fremdriften. - Utfordringer må vi ha, sier han. - Det er derfor det er gøy å være i prosjekter. Blandet prosjektteam Prosjektering, innkjøp og administrasjon i prosjektet utføres av Rosenberg og Fabricom i fellesskap. - På innkjøp, for eksempel, er innkjøpslederen fra Rosenberg, men resten av teamet er blandet, forteller Roald. - Vi jobber i Rosenberg sine systemer og følger våre prosedyrer. Men, i situasjoner hvor Fabricom har videreutviklet gode standarder, benytter vi disse. Noen av programmene vi bruker er forskjellige, men prinsippene er de samme. Vi har hatt kontinuerlig opplæring og det har fungert veldig bra. Nye medarbeidere i prosjektet har tatt til seg ny kunnskap fort. Roald Bjørge er prosjektleder på Kvitebjørn-prosjektet. Fabrikasjonsdelen i prosjektet er delt. Fabricom er ansvarlig for integrasjonsarbeidet offshore, mens Rosenberg er ansvarlig for fabrikasjon av kompressormodulen, som skal installeres i Fabricom er ansvarlig for hoveddelen av offshore installasjonsarbeidet. Skal forlenge levetiden Hensikten med prosjektet er å forlenge produksjons- og levetiden til Kvitebjørnfeltet. - Feltet er inne i senfaseproduksjon og det begynner å bli vanskeligere å holde oppe produksjonen, forteller Roald. - Prosjektet dreier seg i all vesentlighet om installasjon av en kompressormodul som vil øke trykket. Fakta om Kvitebjørnprosjektet Kontraktstildeling: 25. november 2010 Estimert overleveringsdato: 30. mars 2014 Kontraktsverdi: Ca 1,3 milliarder kr Håper på mer arbeid Prosjektet har en opsjon på vanninjeksjon. Roald håper at detaljkunnskapen om feltet og det gode samarbeidet internt i prosjektet og mot kunden, vil føre til at prosjektet blir utvidet til å inkludere både vanninjeksjon og andre mulige tilleggsprosjekter. - Det vil avklares i høst, så det blir spennende å se, sier Roald. Tekst og foto: Hege Hoem Bemanning (totalt for prosjektet) Ingeniører: 120 (peak) Administrasjon: 30 Fabrikasjon: 200 (peak) Offshore: ca. 100 (peak) FABRICOM NYTT NO.71 HØST

6 Katla er et Stjerne-prosjekt 5. mai startet Fabricom på Katla-prosjektet, selskapets første fast-track-project for Statoil. Prosjektet og feltet har nå blitt omdøpt til Stjerne. Prosjektleder Dominic Izzard håper at det vil bli et Stjerneprosjekt for Fabricom. Brownfield-prosjekt Stjerne-prosjektet går ut på å koble undervannsproduksjonssystemet på Stjerne-feltet opp mot Oseberg Sørplattformen. - Produksjonen skal øke, og det påvirker fl ere andre eksisterende systemer. Prosjektet krever derfor nøye planlegging, forteller Dominic. - Arbeidsomfanget i prosjektet er overkommelig, men det er kompliserte grensesnitt mot andre undervannsleverandører og stramme tidsfrister. Viktig nisjemarked Det har vært viktig for Fabricom å komme seg inn i fast-track -markedet. Prosjektene har god størrelse for Fabricom, og passer selskapets kompetanse. - Vi kunne mer enn gjerne tenkt oss fl ere tilsvarende prosjekter, og skal gjøre vårt aller beste når Statoil lyser ut fl ere. Statoil planlegger med fem slike prosjekter hvert år fremover for å kunne produsere fra mer marginale felter, samtidig med å få beste mulig utnyttelse av eksisterende offshore infrastruktur, forteller Dominic. Godt samarbeid Mobiliseringen til prosjektet har gått fi nt, og Fabricom har etablert en god dialog med Statoil. - Vi har et klart mål om å få integrated construction og completion (ICC) til å fungere, sier Dominic. ICC innebærer tett og integrert samarbeid mellom Fabricom og Statoil på konstruksjon og ferdigstillelse. Statoil vil mobilisere et Flotel i installasjonsperioden, og det betyr at det blir et forholdsvis stort lag offshore i denne fasen. Godt planlegging og logistikk, sammen med ekstra fokus på HMS, blir essensielt for å oppnå prosjektets milepæler. - Nå når prosjektet er etablert og kommer i gang, skal vi holde fokus på arbeidsomfang, planlegge godt og prosjektere, sier Dominic. - Vi skal levere med beste HMS, og være nøye med rapportering av uønskede Dominic Izzard, Prosjektleder for Stjerne prosjektet I dag arbeider rundt 30 ingeniører med prosjektering og innkjøp på prosjektet. Dette tallet skal øke til 70 i løpet av året. Fabrikasjon og installasjon har planlagt oppstart i november. Prosjektet skal ferdigstilles 25. desember Kontraktsverdien er estimert til 140 millioner kroner. Tekst: Hege Hoem/Dominic Izzard hendelser (RUH). Det er viktig å Foto: Hege Hoem ikke skjule feil, men lære av de og forbedre oss. Det ideelle målet er dog å gjøre alt riktig første gang, hver gang. EPC(ic) Fabricom har fullstendig ansvar for prosjektering, innkjøp og konstruksjon i Stjerne-prosjektet. Installasjon og ferdigstillelse gjøres i samarbeid med Statoil. 6 HØST 2011 NO.71 FABRICOM NYTT

7 Sleipner V&M Det er nå litt over ett år siden Fabricom signerte kontrakten for V&M på Sleipner med Statoil. Ett år har gått Fabricom var ett av fem selskaper som ble tildelt en slik rammekontrakt. I det året som har gått har vår prestasjon jevnlig blitt målt opp mot de andre fi re selskapene. Så langt har Fabricom oppnådd veldig bra resultater, og vi har all mulig grunn til å være fornøyde med det som vi har oppnådd. Statoil tilkjennegir dette både i form av resultat på kvartalsvise målinger og statistikker som blir presentert, samt i det som blir sagt fra deres ledelses side. Selv om resultatene generelt sett er positive, har vi fortsatt mange områder som må forbedres for at vi skal nå vårt mål om over tid å oppleves som Statoils beste V&M leverandør! Et viktig poeng er at vi har greid dette uten at vi har hatt noen vesentlige negative hendelser innen HMS. Dette er svært viktig både i forhold til vårt renommé som leverandør av tjenester innen olje og gass industrien, men ikke minst fordi det betyr at alle som deltar i arbeidet på denne kontrakten har en trygg og sikker arbeidsplass. Ikke bare Sleipner V&M kontrakten Fabricom har med Statoil er i prinsippet ikke begrenset til Sleipner feltet. Den gir heller ikke Fabricom enerett til å levere V&M tjenester på Sleipner. Det betyr igjen at vi, selv om vi har en langsiktig kontrakt med Statoil, lever i en konkurransesituasjon med hensyn på å få fremtidige V&M oppdrag. Statoil ga tidlig utrykk for at de ville benytte denne muligheten i kontakten, og at de leverandørene som presterte godt kunne få oppdrag på andre installasjoner. Det er dermed ekstra gledelig at vi har fått tilført arbeid både på Statfjord og Snorre under SVMkontrakten. Dette er jobber som har blitt påbegynt under TVM-kontrakten og nå videreføres gjennom SVM. Uten gode prestasjon i TVM og i SVM ville vi ikke ha blitt tilført diss oppdragene på installasjoner hvor våre konkurrenter er etablert med sine egne V&M organisasjoner. Effektivitet og kvalitet Fabricom sin inntjening i SVM er avhengige av hvordan vi presterer. Dette måles både i forhold til kvalitet på det som utføres, og med hensyn på hvor effektive vi er. Alle de oppdragene som gjennomføres blir målt i forhold til et KPI sett (Key Performace Indicator). Dette kan være en vurdering av hvor godt forberedt vi er før vi starter på et oppdrag, vår evne til å følge plan, kontinuitet på personell og lignende. I tillegg til KPI ene på hvert oppdrag blir vi målt på hvor store mengder vi behandler offshore i forhold til den totale tiden som forbrukes. I SVM har vi dermed et klart målsetting om å bli så effektive som mulig uten at dette går på bekostning av kvaliteten på det vi leverer. Dette vil gjelde innen alle faser og for alle om jobber i SVM. Selv om vi nå har hatt SVM kontrakten i ett år, gjenstår det mye arbeid med å forbedre måten vi jobber på. Bedre rutiner og prosedyrer, opplæring i nødvendige verktøy, avklaring av roller og grensesnitt, samt å utvike våre verktøy vil ha fokus i lang tid fremover. Kjell A. Torgersen, SVM Kontraktsleder Skal vi vinne frem i konkurranse med de andre leverandørene innen V&M, må vi stadig utvikle oss og våge å tenke nytt. Ledelse Da Per Oscar Knudsen sluttet i Fabricom i sommer, mistet vi i SVM vår kontraktsleder. Jeg har hatt stillingen som Leverandørens Representant midlertidig frem til utgangen av august. Det er gledelig å kunne meddele at Kjell A. Torgersen nå har trådt inn i denne rollen på permanent basis. SVM har da fått en av de mest erfarne lederne i Fabricom ved roret. Kjell startet opp som kontraktsleder Jeg ønsker Kjell lykke til videre som kontraktsleder, og er trygg på at han vil være den rette til å takle de utfordringer som ligger foran oss i SVM. Benytter til slutt anledningen til å takke Per Oscar for den innsatsen han har gjort for SVM, og for hans bidrag til vår suksess innen V&M. Tekst: Arne Budal FABRICOM NYTT NO.71 HØST

8 Nytt fra Vimek Utover våren og forsommeren har det vært litt ustabilt marked, med prosjekter av kortere varighet enn vanlig. Verksted På verkstedet har vi merket at markedet har vært litt ustabilt. Det har vært litt færre jobber enn vanlig, men det har også vært jobber som har krevd spesiell innsats med hensyn på leveringstid. Blant annet har vi levert en container med fi lter reaktor tank til Steinsvik/ Knutsen OAS. Kunden var så fornøyd med kvaliteten på arbeidet og den innsatsen vi la ned for å forsere leveringstiden, at de spanderte kake på hele gjengen. Contracting Fremdeles er mann i arbeid på Scarabeo8 i Ølen, og varigheten ser ut til å bli et sted mellom september og desember 2011 på dette prosjektet. På Yme plattformen på Rosenberg hadde vi ca. 20 mann i sving i den perioden riggen lå til kai, og for Aibel har vi hatt folk på mange forskjellige prosjekter både offshore, på Melkøya, Kårstø og Haugesund. Utover høsten venter vi at det blir opptrapping på Gudrun prosjektet i Haugesund. Tekst: Odd Inge Hvidsten Stor takk til alle involverte! Travel sommer i Dusavik Kontrakten vi har sammen med Apply Sørco (V&M på Kvitebjørn og Brage) har tilført verkstedet mye arbeid. Hektisk vår Vi hadde først en hektisk vår med fabrikasjon av rør til Brage, før en del av vårt personell reiste offshore for å være med under stansen. Arbeidet som ble utført under stansen gikk veldig bra, til stor tilfredshet for Apply Sørco, og sluttkunde som her er Statoil. Foruten det jevne tilsig av arbeid på denne kontrakten, er det varslet en ny stans på Brage neste år, noe som tilsier at det vil bli mye arbeid for oss i vinter/neste vår. Sveising Det har vært en god aktivitet med sveising i vår A6 sveiseautomat i sommer. Kunder som MRS, Drill Quip og Fluid Control er i denne sammenheng de største. Det er da sveising av conductors og casing rør det går på. Interessante jobber ConocoPhillips er fremdeles en kunde som bidrar med mye arbeid til oss. Disse jobbene består mest av mindre oppdrag, men svært ofte veldig interessante jobber. I tillegg til oppdrag i verkstedet, så har vi hatt noen offshore oppdrag for Seadrill, samt noe utleie av personell til lokale verksteder. Det kan også nevnes at Kvitebjørn Precompression prosjektet starter opp i fabrikasjonen i oktober, samt at Stjerne starter i november. Ut fra dette så tilsier alt at høsten/ vinteren vil bli meget hektisk. Tekst: Frode Helgøy 8 HØST 2011 NO.71 FABRICOM NYTT

9 Nytt fra Vigor Bedriften har hatt en fi n utvikling gjennom våren og sommeren. Vi ser at markedet har bedret seg og alle våre ansatte er i aktivitet. Aker Offshore Partner Vi har stor aktivitet for Aker Offshore Partner på stanser og prosjekter med litt lengre horisont. Aibel Vi signerte rammekontrakt med Aibel i januar. Dette har medført stor aktivitet både offshore og i forbindelse med revisjonsstansen på Melkøya. Aibel benytter våre tjenester til aktivitet med utreise fra midt Norge, men også sør i havet. Technip Technip har Goliat i sin spoolebase produksjon, vi har sveisere og mekanisk personell i aktivitet her. Hyme og Vigdis Prosjektene Hyme og Vigdis har oppstart for produksjon i oktober. Vi er forespurt om personell til denne aktiviteten som løper ut til medio I tillegg har vi personell på Aker Piping Teknologi, Verdal, Midsund Bruk, Kværner Stord og Kollsnes. Vi ser for oss stor aktivitet utover høsten. Rekruttering Bedriften har arbeidet med rekruttering, og vi har rekruttert 12 nye medarbeidere så langt i år. Dette er hovedsakelig industrirørleggere og industrimekanikere. Tekst: Elin Marie Knutsen Nytt fra Trondheim I Trondheim er der full aktivitet for alle ansatte. SVM og TVM oppgaver De fl este ved kontoret jobber med V&M oppgaver på SVM eller TVM, men vi har også personell som deltar på andre prosjekter i Fabricom. Split location Rutiner og forståelse av jobbing med split location blir stadig bedre både i Trondheim og i Stavanger. Dette er svært viktig for at vi som et lite kontor langt unna skal kunne bidra inn i prosjekter som styres fra Stavanger, men også for at Stavanger personell skal kunne bidra inn i de prosjekter vi forventer å styre fra Trondheim i fremtiden. Nyansettelser Vi blir stadig fl ere her opp i nord. Nye kommer til, og gledelig nok er det få eller ingen som har valgt å forlate oss. Vi er nå multidisiplin gruppe her opp og dekker de fleste fagområder innen engineering. Kontorlokaler På grunn av tilveksten av personell er vi nå inne i en fase hvor vi må vurdere om eksisterende lokaler rommer de ambisjoner vi har for fremtiden. Dette er en gledelig situasjon for oss. Eget bedriftsidrettslag Vi er i Trondheim nå i ferd med å etablere et eget bedriftsidrettslag. Dette vil sikre at vi får et tilbud med fl ere aktiviteter lokalt i Trondheim. Dette tror vi vil bidra til å opprettholde det gode milijøet vi har ved kontoret. Tekst: Arne Budal FABRICOM NYTT NO.71 HØST

10 Fabricom inngår nye leverandør rammeavtaler SCM (Supply Chain Management) avdelingen har denne våren og sommeren arbeidet med å fornye en rekke leverandøravtaler. Varighet Fabricoms rammeavtaler går generelt over 3 år med to opsjoner på to år hver. Det betyr at man må ut i markedet hvert 7ende år dersom rammeleverandørene leverer tilfredsstillende underveis. Viktig verktøy Etablerte rammeavtaler for varer og tjenester som vi benytter oss av hyppig, er et svært viktig verktøy for å opprettholde god kvalitet, videreutvikle innkjøpsprosesser, oppnå konkurransekraftige priser og drive effektive anskaffelser både mht leveringstid og intern tidsbruk. Inngåtte avtaler er gjeldende for alle våre forretningsområder og prosjekter. Forbedringer og effektivisering Fabricom har i løpet av de siste årene innført fl ere nyvinninger og systemtekniske forbedringer både for anskaffelsesprosesser, og for effektivisering av arbeidet i forbindelse med forespørsler og etablering av avtaler. Rutinene for inngåelse av avtaler innbærer at det er involvert teknisk kompetanse, HMS kompetanse og kommersiell kompetanse i et tett samarbeid og med avdelte ansvarsområder (innkjøps-team). Inngåtte/fornyede avtaler Nylig er det inngått ny rammeavtale for verktøy og utstyr med Tools Vest AS. Denne leverandøren har vært med oss lenge, og vi er glade for at en samarbeidspartner over lang tid viser seg konkurransedyktig både på kvalitet, pris og vareutvalg. Ny avtale også inngått med Wenaas for arbeidsklær og verneutstyr. Wenaas har også vært med oss over lang tid, og har god kompetanse på våre behov og krav, og har en solid posisjon i vår bransje. Det er også inngått rammeavtale for stålleveranser med Norsk Stål AS, som er en ny leverandør for Fabricom, men likevel en velkjent og kompetent aktør i grossist markedet for stål i offshorekvaliteter. Norsk Ståls tilbud utmerket seg på de fleste kriteriene som var satt opp, og vi ser frem til et godt samarbeid. Fabricom fornyet i vår også avtalen med Jæren Zink (del av Norsk Overfl ate Teknikk AS), for galvanisering og generell overflatebehandling. Fabricom har i tillegg tre andre rammeavtaler for overflatebehandling. Disse avtalene benyttes av våre verksteder. Kontinuerlig prosess Innkjøpsstrategier og forespørsler for andre behov er under utarbeidelse, og flere avtaler er under revisjon (utøvelse av opsjoner, prisendringer etc.). Ifølge innkjøpsleder Siri Egeland som leder arbeidet i FRI (Fabricom Ressursgruppe for Innkjøp) og som administrerer rammeavtalene, vil dette arbeidet fortsette utover høsten. Siri Lura Egeland, innkjøpsleder Arbeidet er egentlig en kontinuerlig prosess for å sikre oss avtaler med gode betingelser, og ikke minst sikre oss muligheter for effektive anskaffelser, samt videreutvikling og forbedring av metoder og systemer for samarbeid. Siri er klar på at langsiktige dedikerte samarbeidspartnere som er kjent med våre rutiner, systemer og krav gir store fordeler i det daglige arbeidet. Viktig å benytte inngåtte avtaler I alt har Fabricom ca. 30 rammeavtaler. Det er svært viktig at inngåtte avtaler respekteres og benyttes av alle i Fabricom, det er slik vi kan oppnå gode resultater både mht generelle betingelser og effektivitet i prosjekter og i administrasjon, det er slik vi ønsker å videreutvikle oss. Tekst: Geir Danielsen Foto: Grete K. Dubland 10 HØST 2011 NO.71 FABRICOM NYTT

11 Nytt hovedkontor på Forus Fabricom har besluttet å fl ytte sitt hovedkontor fra Tasta til Forus. Innfl ytningen i nye kontorer skal etter planen skje 1. august Historien Planleggingen av det nye kontorbygget startet allerede i 2008, hvor det innledningsvis ble foretatt omfattende utredninger knyttet til valg av lokalisering, hvor blant annet Asplan Viak var engasjert som rådgiver. Forhold som her ble vurdert omfattet bl.a. demografi, trafi kale forhold, lokalisering av kunder og samarbeidspartnere. I dette analysearbeidet ble nå-situasjonen, så vel som forventet utvikling i et 5 10 års perspektiv vurdert. Områder som skilte seg ut som de mest attraktive lokasjonene omfattet Paradis, Hinna, Sola og Forus, hvor valget til slutt landet på Forus. På grunn av fi nanskrisen ble imidlertid utredningsarbeidet lagt midlertidig på is, for så å bli tatt opp igjen i Avtaleinngåelsen Onsdag den 13. juli 2011 signerte Fabricom en langsiktig leieavtale med Høgvoll AS. Det nye kontorbygget som vil bli sentralt lokalisert på Forus Vest (i umiddelbar nærhet til Subsea 7, Forus Parkering Vest og Sola Golfklubb) er på rundt kvadratmeter, fordelt på 5 etasjer samt et garasjeanlegg i kjelleren. Kontorbygget vil innledningsvis ha 870 kontorplasser med utvidelsesmuligheter på ytterligere 200 kontorplasser. Lokaliseringen tilrettelegger også for økt nærhet til viktige kunder og samarbeidspartnere. Dimensjoneringen av bygget er tilrettelagt for å kunne understøtte en planlagt aktivitetsvekst for Fabricom i Stavanger regionen. Det er vår forhåpning at vi gjennom å kunne tilby nye og attraktive kontorfasiliteter, vil øke vår attraktivitet som arbeidsgiver både for eksisterende og nye medarbeidere. Parkeringsplasser er generelt en knapphetsfaktor for de fl este kontorbygg i regionen. Vi har her fått til en løsning som vil gi en meget god parkeringsdekning sammenlignet med de fleste sammenlignbare nybygg i distriktet. I tillegg er bygget lokalisert i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon (herunder også prosjektert bybane), og vi vil ha to el-biler samt egne Fabricom sykler som hjelpemidler for lokaltransport. Kontraktsignering av ny leieavtale Arild Egeland, Høgevoll AS & Lars Sem Byggearbeidene skal etter planen starte før jul i år, og innfl ytningen er planlagt å skje 1. august Det er etablert en byggekomité under ledelse av vår CFO Susanne Edlund, hvor også representanter fra de ansatte vil ta del. Vi har som mål å skape en god intern involvering gjennom hele byggeprosessen, og vil bl.a. sette opp et web kamera på byggeplassen når arbeidet kommer i gang. Tekst: Lars Sem Foto: Grete K. Dubland Veien videre Gjennom dette nybygget får Fabricom samlet sine eksisterende prosjektorganisasjoner samt administrasjon og ledelse i et nytt og fremtidsrettet bygg. Illustrasjon av nytt kontorbygg i Kanalveien på Forus Vest FABRICOM NYTT NO.71 HØST

12 Offshore på Sleipner Sleipner A Installasjonsleder Henrik Kærgaard Nielsen forteller at vi er i ferd med å sluttføre installasjon av WHRUen (varmegjennvinnings enhet). Denne har vært inne hos Fabricom i Dusavik for overhaling. Installasjonen har vært en stor utfordrende jobb, ettersom det ikke var Fabricom som demonterte enheten, og det har vært lite tegninger tilgjengelig. I slutten av august skal vi skifte filterhus på turbin, og her vil alle disipliner bli involvert. Prosjektene har til nå i stor grad vært vedlikeholdsrelaterte, og den største oppgaven hittil er oppgradering av brann- og gass systemene. Sleipner B Fabricoms oppgaver på Sleipner B, har bl.a.omfattet oppgradering av PA system, installasjon av radar, samt frakoplingsaktiviteter i forbindelse med at West Epsilon forlot feltet. Jobbene ble ferdigstilt i henhold til plan og uten skader, noe alle involverte parter er veldig fornøyd med. Henrik sier samarbeidet med kunden er veldig bra, men litt anderledes enn i andre prosjekter vi har hatt, da installasjonslederne er med i lederteamet til Statoil. Dette er utfordrende, men veldig interessant. På Sleipnerfeltet er det veldig fokus på A-standard og kildesortering. Innen området kildesortering, er Sleipner Fabricom gjengen samlet i kinosal A en av de beste i Statoil systemet. Resultatet pr. dato er godt over 90 %. Statoil holder også foredrag angående kildesortering, noe som er veldig nyttig for oss ikke bare på platformen, men også noe vi tar med oss i privatlivet på land. Henrik roser arbeidsmiljø på Sleipnerfeltet opp i skyene, både i Statoil og i Fabricom, noe som gjør hverdagen trivelig. Henrik er forøvrig i likhet med mange av sine arbeidskollegaer en ivrig bruker av trimrommene på Sleipner. Andre aktiviteter når man ikke er på jobb er bl.a. fi sking, bingo på lørdager, noe for de som er motorinteresserte etc. Det er veldig hyggelig at Fabricom ansatte involverer seg i velferden ombord. Tekst & foto: Finn Baar-Dahl Rune Håland og Kjell Helmikkstøl Henrik Kærgaard Nielsen, installasjonsleder Svein Bjotveit - arbeidsleder og trubadur Svein har ansiennitet tilbake til 1985, og har vært arbeidsleder i Fabricom siden For tiden er Svein involvert i Snorre Eksport prosjektet. Svein har visesang som hobby, og i passende stunder har han i en årrekke underholdt både kunder og konkurrenter på ulike plattformer. Han har bidratt betydelig til det gode arbeidsmiljøet vi har i dag med sin visesang og gitarspill. Svein har laget en CD som i disse dager er i produksjon. Denne CD en har blitt til i et studio på Sandnes. Svein er selv Stavangergutt, men er nå bosatt i Sjåk. Han har erfaring fra å spille i band i sine yngre dager, og har tatt med seg musikken videre til glede for mange. Flere av låtene på CD som snart er klar for salg har vi fått gleden av å høre her på Snorre, og her er mye god musikk å lytte til. Tekst: Finn Baar-Dahl 12 HØST 2011 NO.71 FABRICOM NYTT

13 Offshore på Snorre Vi er i gang med Vigdis Eksport prosjektet som går ut på å fjerne rørlinje og montere ny Installasjonsleder Morten Knudsen & Statoils byggeleder Kai Roger Evensen Utbytting av rørlinjer Rørlinjen måtte byttes ut på grunn av bakterielt angrep på eksisterende linje (svettelekkasje). Det lekker hydrokarboner (levende organismer) som spiser opp stålet. Før revisjonsstansen var det viktig å få inn de nye rørene og installert disse klar for sveising, slik at man unngår bruk av habitat pga. plassmangel. Arbeidet fra området P17 og ned mot målestasjon utføres ved hjelp av habitat etter revisjonsstansen. God start Prosjektet har kommet godt i gang og arbeidene som er utført i revisjonsstansen er blitt utført med god kvalitet, og uten skader av noe slag. Godt arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet har vært og er veldig bra både på Vigdis Eksport prosjektet samt re-development prosjektet som nå går mot slutten. Dette skyldes også at vi har lagt vekt på å beholde en grunnbemanning i prosjektene, noe som ikke minst Statoil også er opptatt av. En viktig faktor i dette er vernetjenesten, som vi er avhengig av for at sikkerheten blir fulgt opp og ivaretatt. Samarbeidet med Statoil er også her veldig bra, men også mot andre firma som er representert på prosjektet fungerer samarbeidet utmerket. Alle i Fabricom ble i vår invitert på nydelig kake og champagne for feiring av den jobben som til nå er utført i prosjektet, og ikke minst de HMS resultatene som vi har oppnådd så langt. Flotte tilbakemeldinger fra kunde Statoils byggeleder Kai Roger Evensen åpnet kakefesten med å takke for svært godt utført HMS arbeid så langt i prosjektet. Kai hadde på det tidspunkt bare jobbet som byggeleder i prosjektet i 1 uke, men hadde allerede dannet seg et bilde av måten Fabricom jobber på, og oppfølging av HMS i arbeidet vi utfører. Prosjektet til nå har vart i ca 3 år, og det er blitt utført over direkte timer og ca timer indirekte offshore. Plattformsjef Atle Aadland fortalte hvor fornøyde de er med Fabricom når det gjaldt HMS arbeidet, og at Fabricom som fi rma hadde løftet standarden med HMS arbeidet på Snorre feltet. Han takket også for veldig bra utførelse av jobbene vi har gjort, og at de ser gode resultater når det gjelder produksjonen som har økt, og vil forlenge levetiden av Snorre A. Tekst & foto: Finn Baar-Dahl Installasjonsleder Leif Skaga Verneombudene går daglige runder sammen med andre fi rmaer og Statoils HVO. Klatrere fra CAN i aksjon. Knut Bjørke og Hampus Eriksson Rørlegger Tor Sunby og elektriker Tom Barken på vei til jobb FABRICOM NYTT NO.71 HØST

14 High Value Design Center (HVDC) Fabricom har inngått en samarbeidsavtale med Infotech Enterprise India om leveranse av ingeniørkapasitet. Samarbeidsavtale Fabricom signerte 2. mars 2011 en samarbeidsavtale med Infotech Enterprise. Avtalen gjelder leveranse av ingeniørtjenester innen alle disipliner, og har en varighet på 5 år. Bakgrunnen for inngåelse av avtalen er å fremskaffe økt ingeniørkapasitet til pågående og nye prosjekter som et supplement til vår løpende rekruttering i Norge, og således øke vår konkurransekraft for nye kontrakter. Personell mobilisert Infotech personell har allerede blitt mobilisert i pågående prosjekter ved vårt Stavanger kontor, for at de skal bli kjent med Fabricoms måte å jobbe på. Det er også etablert et dedikert kontor i Hyderabad India, der de som nå etter hvert har tilegnet seg erfaring fra arbeid i Stavanger vil bli mobilisert. Denne gruppen vil utgjøre et kjerneteam, og danner grunnlaget for en ytterligere kapasitetsvekst i Hyderabad kontoret, som vil være koblet til Fabricoms IT nettverk via Citrix. Rutiner og systemer Alt arbeid utført fra Hyderbad kontoret vil bli utført ved bruk av Fabricoms rutiner og systemer, hvor prosjektene selv vil styre bruken av allokert personell med støtte av en stedlig Fabricom ledelse. Stine Jørpeland er Fabricoms ressurskoordinator for avtalen, mens Jan A.Qvam innledningsvis vil være Fabricoms stedlige representant i Hyderabad. Tidsplan Følgende tidsplan ligger til grunn for utviklingen av Hyderabad kontoret: Mobilisering av 15 ingeniører i Stavanger: Juni - August 2011 Etablering av ingeniørkontoret i Hyderabad: August 2011 Mobilisering av Fabricoms representasjon i Hyderabad: August ingeniører mobilisert i Hyderabad: Februar 2012 Informasjon om Infotech Infotech Enterprise er et ingeniør service selskap med hovedkontor i Hyderabad, India, og har 8700 ansatte på 30 lokasjoner over hele verden. I tillegg til olje og gass området leverer Infotech også ingeniørtjenester innenfor blant annet fl yindustrien, bilindustrien, atomkraftverk og vindkraft. Nye Fabricom medarbeidere på båttur i Lysefjorden. Prekestolen skimtes høyt der oppe. Tekst: Jan A. Qvam/Stine Jørpeland Foto: Eli Ellingsen 14 HØST 2011 NO.71 FABRICOM NYTT

15 Anna er Fabricoms adept i Global Future Gro Lygre er Fabricoms mentor i Global Future. Hennes adept er Anna Ulanova, en driftig dame fra Murmansk i Russland. Tette relasjoner Anna er født og oppvokst i Murmansk, nord i Russland. Hun har en mastergrad i språkvitenskap fra universitetet i Murmansk. Det er tette relasjoner mellom Russland og Norge i nord, særlig mellom Murmansk og Kirkenes. I fire år arbeidet Anna som daglig leder for det norske prosjektet SOS barnebyer i Murmansk. Gjennom arbeidet sitt her reiste hun mye mellom Murmansk og Oslo, hvor SOS barnebyers hovedkontor er plassert. Møtte bergenser I Oslo traff hun og forelsket seg i en bergenser, og kort tid etter fl yttet paret til Budapest i Ungarn. Her arbeidet Anna som transaksjonsanalytiker (cost controll) og ble ekspert i SAP. For to år siden fi kk mannen et fristende jobbtilbud i Stavanger. Det gjorde at familien, som da hadde vokst til fi re, valgte å fl ytte til Rogaland. I Norge startet Anna med å gå på kurs i administrasjon og regnskap for å lære seg de norske systemene, standardene og arbeidsmetodene. Siden mars har hun jobbet som SAP-ekspert i Exxon Mobile, innenfor avdelingen drilling & procurement. Anna stortrives i jobben. Eget nettverk Anna meldte seg på Global Future for å komme bedre inn i det lokale næringslivet. - Jeg vil gjerne bygge opp mitt eget profesjonelle nettverk og lære mer om hva slags muligheter som fi nnes i regionen, sier Anna. - Global Future har vært svært interessant og inspirerende. Her er deltakere fra hele verden med spennende bakgrunner og historier. Gro Lygre, Fabricoms mentor i Global Future Skal ha møter med Gro Anna og Gro fant tonen fra første stund, og har allerede avtalt første møte i programmet. - Vi gleder oss begge to til å komme i gang med møtene, forteller Gro, som samtidig lover å holde leserne av Fabricom Nytt informert om fremgangen i programmet. Tekst & foto: Hege Hoem ID ved utreise offshore til Statoil installasjoner Fra og med vil bankkort ikke lenger være gyldig ID ved utreise offshore. Fra den datoen er det kun pass og førerkort (med noen restriksjoner) som er gyldig ID. Se illustrasjon nedenfor - førerkort type 3 er IKKE gyldig ID. TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 FABRICOM NYTT NO.71 HØST

16 Hvem gjør hva - økonomiavdelingen Etter omstrukturering i økonomiavdelingen følger her en oversikt av arbeidsoppgavene til de enkelte. Susanne Edlund Susanne Edlund - CFO tlf Overordnet leder av regnskap, lønn, økonomi og administrasjon. Rapportering til Morselskap og ledelse Årsrapport Konsern Budsjett, Prognoser Analyser Kostnadskontroll for Konsernet Overordnet ansvar for facility og administrasjon Linn Thaule Linn Thaule - Regnskapsmedarbeider tlf Inngående fakturabehandling - Faktura sortering og skanning - Faktura verifi sering - Faktura (PO) manuell matching mot WorkMate - Oppfølging og purring vedr. avvik, mangler i Workmate - Behandling av purringer og kreditnota - Annet regnskapsarbeid Ralph Jonassen Ralph Jonassen - Lønningsleder Fabricom AS tlf Utbetaling av lønn for ansatte i Fabricom AS Registrering og utbetaling av reiseregninger for ansatte i Fabricom AS Behandling og registrering av: - Sykemeldinger - Egenmeldinger, sykt barn og egen sykdom - Fraværsskjema for velferdspermisjoner, ferier, permisjon uten lønn Andre bilag som hører til lønn, for ansatte i Fabricom AS - Skattekort - Melding om ønske om ekstra skattetrekk - Melding om endring av kontonummer - Medlemstrekk via lønn for Hytteklubben, BIL og kunstklubben Åse Brueland Åse Brueland - Lønningsleder Fabricom PMAE tlf Utbetaling av lønn for ansatte i Fabricom PMAE Behandling og registrering av: - Sykemeldinger - Egenmeldinger, sykt barn og egen sykdom - Fraværsskjema for velferdspermisjoner, ferier, permisjon uten lønn Andre bilag som hører til lønn, for ansatte i Fabricom PMAE - Skattekort - Melding om ønske om ekstra skattetrekk - Melding om endring av kontonummer - Medlemstrekk via lønn for Hytteklubben, BIL og kunstklubben 16 HØST 2011 NO.71 FABRICOM NYTT

17 Hvem gjør hva - økonomiavdelingen Ragnhild Tørresdal Liv Kirsten Henningsen Ragnhild Tørresdal - Regnskapssjef ragnhild tlf Lede og utvikle avd. for regnskap og lønn med personal og fagansvar Regnskapsførsel, avstemminger, mva oppgjør, årsoppgjør med mer for Fabricom AS, VM Alliansen, Fabricom GTI (NUF), Fabricom Nord, Fabricom PMAE, Fabricom Vigor Ansvarlig for godkjenning i bank og bedriftens kontaktperson mot Fokus Bank Systemansvarlig for AX (regnskap og lønn) Systemansvarlig for Basware (skanning av inng.faktura) Prosjektleder for nytt reise regningssystem (Basware) Bistå med ansatte kjøp av aksjer, innskuddspensjon, personalforsikringer med mer Hytteklubben Administrasjon Liv Ruyter Liv Ruyter - Business Controller tlf Registrering og utbetaling av reiseregninger for ansatte i Fabricom PMAE Behandling av Svangerskapspermisjon / Fedre kvote Kost kontroll Fakturering Timeregistrering Overføring av timer Opprettelse av tilgang til Time Catcher Opprettelse av prosjekter/tilbud Opprettelse av CTR`er i AX og TimeIT / TimeCatcher Oppretting av timetyper i Time Catcher Bensinkort, bom og forsikring for Fabricoms biler Bestilling av rekvisita Regnskap - Fabricom PMAE Regnskap - Fabricom Nord Liv Kirsten Henningsen - Cost Controller tlf Betalingssertifi kat til underleverandører på alt innleiepersonell - Oppdatering og registrering av rater og nytt innleid personell - Overføring av timer - Postering av timer og rater, og evt. korrigeringer - Kontroll av fakturaer mottatt av underleverandørene Kost kontroll for fabrikasjon i Dusavik Fakturering Opprettelse av prosjekter / tilbud Opprettelse av CTR`er i AX og TimeIT / TimeCatcher Timeregistrering Overføring av timer Opprettelse av nye kunder FABRICOM NYTT NO.71 HØST

18 Nye lovpålagte krav ifm sykefraværsoppfølging Nye regler for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere gjeldende fra Tettere oppfølging Stortinget vedtok 15. juni 2011 nye regler for oppfølging av sykmeldte. Lovvedtaket er nå blitt sanksjonert i statsråd og loven er gitt virkning fra 1. juli Endringene skal sikre tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte. Samtidig blir det innført sanksjoner hvis pliktene i oppfølgingsarbeidet ikke blir overholdt. Hensikten er å få innarbeidet en forpliktende oppfølgingskultur og en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV. Endringene gjelder nye sykmeldingstilfeller gjeldende fra 1. juli i år. Oversikt over endringene: Oppfølgingsplan Arbeidsgiver og arbeidstaker skal utarbeide en oppfølgingsplan senest innen 4 ukers sykmelding (tidligere 6 uker). Oppfølgingsplan fi nner du i Fabricoms Lederhåndbok under skjema. Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til arbeidstakerens sykmelder (nytt) Dialogmøte på arbeidsplassen Arbeidsgiver skal innkalle til dialogmøte 1, som skal være gjennomført senest innen 7 ukers sykmelding (tidligere 12 uker), med mindre det er åpenbart unødvendig. Også delvis sykmeldte arbeidstakere skal innkalles til dialogmøte 1 (tidligere gjaldt dette bare fullt sykmeldte). Sykmelder skal delta i møtet, med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller det ikke anses hensiktsmessig. Møtet kan eventuelt avholdes på sykmelders kontor, eller dere kan avtale et telefonmøte. (Kravet om å ta sykmelder med i møtet er skjerpet). Bedriftshelsetjenesten skal delta i dialogmøtet. Rapportering til NAV Innen 9 uker skal arbeidsgiver uoppfordret sende rapporteringsskjema med informasjon om oppfølgingsarbeidet til NAV (nytt). Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen samtidig med rapporteringsskjemaet ved 9 uker. Vær oppmerksom på at NAV ikke lenger vil sende påminnelsesbrev om dette (nytt). Sanksjoner NAV har hjemmel til å sanksjonere både arbeidsgiver (gebyrer), arbeidstaker (tap av rett til sykepenger) og sykmelder (gebyrer, miste retten til å utstede sykemeldinger i 12 mnd) dersom plikter i oppfølgingsarbeidet ikke er oppfylt (nytt). Cathrine Bø, HR avd. Aktiv sykemelding Aktiv sykemelding fjernes. Det eneste sykmeldingsalternativ for sykmeldte som skal være i aktivitet, er nå gradert sykmelding. Arbeidsgiver må betale lønn for den prosentandelen arbeidstaker er frisk og utfører arbeid. Mer informasjon om Arbeidstakers plikter, Arbeidsgivers plikter og Sykemelders plikter fi nner du på: Har du spørsmål vedrørende de nye reglene, kan du ta kontakt med Cathrine Bø i HR avdelingen. 18 HØST 2011 NO.71 FABRICOM NYTT

19 Vigdis Eksport rørlinje Utskiftingen av Vigdis eksportrørlinje på Snorre A Revisjonsstansarbeidene er vel i havn Betydning for Statoil Fabricom ble i vår tildelt oppdraget med å skifte ut Vigdis eksportrørlinjen fra 3. trinns separator og fram til stigerøret på Snorre A. Dette er en oppgave som har stor betydning for produksjonen fra Vigdis, og således har stor ledelsesoppmerksomhet innad i Statoil. Prosjektet ble initiert i regi av TVM prosjektet, for så å bli overført til SVM prosjektet. Fabricom er ansvarlig fra studiefasen til offshore ferdigstillelse. Stram gjennomføringsplan Arbeidet som blir betegnet som teknisk krevende, utføres i henhold til en meget stram gjennomføringsplan hvor mye av installasjonsarbeidene er blitt utført som revisjonsstansarbeid. Arbeidet som skulle utføres i revisjonsstansen omfattet mesteparten av rørene som skulle sveises inn i trange områder i Vigdis modulen. Prosjektteamet, under ledelse av Kåre Søvik, har i samarbeidet med sine underleverandører og Statoils prosjekt- og driftsorganisasjoner utført alt arbeid iht. gjeldende tidsplanen uten noen form for skader. Prosjektet er nå ca. 43% ferdig og forventes sluttført i november / desember Hyggelige tilbakemeldinger Vi kan nå glede oss over at vi har mottatt fl ere hyggelige tilbakemeldinger på det arbeidet som prosjektet har utført både fra Statoils plattformorganisasjon, så vel som fra deres modifi kasjonsledelse i DPN. Tove Lunde, som er direktør i Statoil for modifi kasjoner for Drift Sør, ga nylig følgende tilbakemelding til alle involverte i prosjektet; - Tusen hjertelig takk til alle for at dere har stått på og jobbet hardt og målrettet for å levere et krevende stansscope for et meget viktig prosjekt for Drift Sør på rekordtid, godt innenfor fristen og til høy kvalitet. Ikke minst har dere gjennomført iht våre verdier og innenfor kravene i prosessen vår! Et fantastisk eksempel på A-standard jobbing! FABRICOM NYTT NO.71 HØST

20 Finder s Fee Fast ansatte i Fabricom kan få kr i Finder s Fee dersom de bistår bedriften med å rekruttere seniorpersonell til fast stilling. Kriterier for Finder s Fee Finder s Fee gjelder per dags dato kun for ansettelse av seniorpersonell. Med seniorpersonell menes personell med høyere utdanning innenfor prosjektering, prosjektledelse og prosjektstøtte, og som har mer enn 6 års relevant arbeidserfaring. - Finder s Fee gjelder for rekruttering av personell til funksjonærstillinger - Finder s Fee gjelder også for rekruttering av personell som allerede er innleid i Fabricom Kristin Sunde Jakobsen er ansvarlig for Finder s Fee i HR. (Foto: Hege Hoem) - Det er ingen begrensninger på hvor mange Finder s Fee en kan få i løpet av året - Jobbsøkeren må opplyse enten i jobbsøknad eller ved intervjuet hvem som er Finder - Før Finder s Fee blir utbetalt, må den rekrutterte ha fullført prøveperioden på seks måneder. Finder må være ansatt og ikke i oppsigelsestid når tidspunkt for utbetaling er aktuelt - Finder s Fee ordningen gjelder ikke for bedriftens ledelse, dvs. basisledere med personalansvar og HR-personell - Finder s Fee regnes som skattbar inntekt og inngår ikke i feriepengegrunnlag Ny leder for avdeling Tools, Methods and Systems Dag Høiland overtar ansvaret som leder for avdeling Tools, Methods and Systems (TMS) Dag arbeider i dag i Cape Performance AS, og har tidligere hatt lederstillinger innenfor blandt annet TietoEnator og IBM. Nåværende leder for TMS, Gro Lygre, går inn som basis leder for Prosjekt Support, som er et prioritert område i Fabricom, samt som prosjektstyringsleder på Stjerne prosjektet. I den forbindelse vil Dag Høiland midlertidig overta ansvaret som leder av TMS avdelingen i en 50% stilling, frem til en ny person er fast ansatt i denne funksjonen. Dag vil i TMS avdelingen jobbe tett sammen med de andre ansatte i avdelingen som er Peter Fray, Ketil Oftedahl og John Gunnar Egeland. Peter, Ketil og John Gunnar vil fortsette med sine ansvars- og arbeidsoppgaver som tidligere. Dag vil være å treffe på Hodnegården hver mandag og onsdag. Han kan kontaktes på telefon eller e-post Dag Høiland (Foto: Grete K. Dubland) 20 HØST 2011 NO.71 FABRICOM NYTT

NCEIs offshorefrokost 10.10.12

NCEIs offshorefrokost 10.10.12 NCEIs offshorefrokost 10.10.12 Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte, nye regler

Oppfølging av sykemeldte, nye regler Oppfølging av sykemeldte, nye regler 1 Nye sykefraværsregler fra 1 juli 2011 krever tettere oppfølging Arbeidsgiver er pålagt : registrering av sykefraværet i bedriften, rutiner for å følge opp de som

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015 Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli Oppsummering fra Jazzgass 2015 Svein Birger Thaule (Executive Vice President Asset Management) Molde, 15. juli 2015 www.gassco.no Polarled:

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no Stavanger torsdag, 30. september 2010 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Viser til

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har sitt hovedkontor i Molde, med verksteder og kontorer

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Roller og ansvar i sykefraværsoppfølgingen

Roller og ansvar i sykefraværsoppfølgingen Roller og ansvar i sykefraværsoppfølgingen Laila Singstad 6. November 2008 Agenda Hvem er jeg Posten Norge AS Regler for sykefraværsoppfølging (01.03.07) Aktørene i sykefraværsarbeidet Hvordan er sykefraværsarbeidet

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Classification: Internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Svein J. Grønhaug, Industrikoordinator StatoilHydro

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ?

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Foto: Jo Michael OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Skog og Tre 31.05.2011 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: Ny IA avtale 2010-2013 - hovedtrekk Tettere oppfølging av den sykemeldte Gradert sykemelding

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Orkangerkonferansen 31.05.2007

Orkangerkonferansen 31.05.2007 Orkangerkonferansen 31.05.2007 Tema Organisering Prosjektportefølje med fokus på Tyrihans manifold modul HMS Nye etableringer Konsernstruktur REINERTSEN AS Erik R./Torkild R. Reinertsen (50/50%) STØTTE

Detaljer

Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse

Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse Først en kort presentasjon av Westcon Group AS Westcon Yard AS Omsetning 1,5 mrd. i 2010 Verft i Ølen, Westcon

Detaljer

Din egen HR avdeling. profesjonelt og økonomisk

Din egen HR avdeling. profesjonelt og økonomisk Din egen HR avdeling profesjonelt og økonomisk Hvis du vil ha de beste medarbeiderne, oppleve få problemer i arbeidshverdagen og ha tilfredse og trygge ansatte, må du ha fokus på menneskene i organisasjonen.

Detaljer

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer.

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lønnsforhandlingene er nå avsluttet. Resultatet er sikkert kjent for de fleste via nettsidene våre, men her følger en fyldigere presentasjon

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS For spesifikke Offshore Modifikasjons- og Vedlikeholdsarbeider, CAN & TTS Sikker og effektiv utføre4lse «One stop shop» Betydelige kostnadsbesparelser

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft Stavanger Forum 20. nov 2012 Leder av K-HVO forum Rune Wannebo, Teekay Petrojarl as www.teekay.com Trender i norsk olje- og gassindustri Høyere krav til effektivitet Kortere leveringstid per prosjekt/kontrakt

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Bente Aleksandersen, Direktør Drift Sør, Norsk sokkel 18.10.2011 2011-10-18 Statoils organisasjon Helge Lund Konsernsjef Stein Egil

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Kostnadseffektivisering i olje og gass Innledning til rundebordsdiskusjon. Innkjøpskonferansen 30. september 2015. Atle Sundøy Partner Inventura AS

Kostnadseffektivisering i olje og gass Innledning til rundebordsdiskusjon. Innkjøpskonferansen 30. september 2015. Atle Sundøy Partner Inventura AS Kostnadseffektivisering i olje og gass Innledning til rundebordsdiskusjon Innkjøpskonferansen 30. september 2015 Atle Sundøy Partner Inventura AS Utfordringen "We have entered a new chapter in the history

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vår 2012 www.fabricom.no Fabricom Nytt vår 2012 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Ny COO på plass [ 6 ] Trondheimskontoret etablert i nye lokaler [ 7 ] Nytt hovedkontor

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf 1 Nøkkelinformasjon KAEFER ENERGY Hovedkontor Stavanger Etablert 1977 Ansatte ~ 750 Omsetning ~ NOK 1,2 MRD Fag Isolering Tilkomst

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Utvikling av et lønnssystem for ledere og funksjonærer v/personalsjef Karl Reite 2 Norge rundt med Nortura! Nøkkeltall 2009 Ca. 17 milliarder kroner i

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer