Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2014 Statens helsetilsyn nnhold: Tilbud om fast tilsetting i funksjonen som avdelingsoverlege Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Jan Krog nnhold: Oppsigelse Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Janne Berit Haug Kvalø nnhold: Tilbud om vikariat ved Anestesiavdelingen Sykehuset Levanger Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ / Sofia Engesnes Side: 1 av 23

2 nnhold: Søknad om permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Kari Nerli Hofstad nnhold: Søknad om redusert stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Skjalg Ytterstad nnhold: Tilbud om ferievikariat som medisinstudent ved Kirurgisk klinikk Sykehuset Levanger Stilling: Ferievikarer som medisinstudenter/turnusleger sommeren 2015, Levanger 2014/ / Tuva Holan Bjerkan nnhold: Tilbud om stillingsutvidelse ved Kirurgisk klinikk Sykehuset Levanger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ / da Drogset Østeng Side: 2 av 23

3 nnhold: Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Gjensidige Forsikring ASA nnhold: Bekreftelse - permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Guro Helstad nnhold: Tilbud om midlertidig stilling som lege i spesialisering ved Medisinsk klinikk Sykehuset Namsos Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / Mats Erik Klæbu nnhold: Svar på avviksmelding fra Meråker kommune Avviksskjema Samarbeidsavtalen E121/2014 LE 2014/ /2014 Meråker kommune v/sektorsjef HPO Side: 3 av 23

4 nnhold: Spørsmål om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 NAV Værnes Nord Stjørdal nnhold: Oversendelse av pakkeforløp og diagnoseveiledere for brystkreft, lungekreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft 2014/ / Helsedirektoratet nnhold: Oversendelse av detaljer vedrørende kontraktavtale - Vikarinnleie - Gyn/Fødeavdelingen ved Sykehuset Namsos - jordmor for perioden Vikarinnleie - Gyn/Fødeavdelingen ved Sykehuset Namsos - jordmor for perioden / /2014 Powercare AS nnhold: Application for economical support (signert versjon) Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Håkon Wennberg Side: 4 av 23

5 nnhold: 2014/ /2014 Alshreef Ahmad nnhold: 2014/ /2014 Thomas Almli nnhold: 2014/ /2014 Julie Negård Angell nnhold: 2014/ /2014 Rozhan Aziz Side: 5 av 23

6 nnhold: Fides AS etterspør hospitering/praksisplass Arbeidsplassutprøving 2014/ /2014 Fides AS nnhold: 2014/ /2014 Espen Bremseth nnhold: 2014/ /2014 Berit Anette Brovold nnhold: 2014/ /2014 Linn Hege Saltvik Buhaug Side: 6 av 23

7 nnhold: Anmodning om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 NAV Overhalla nnhold: 2014/ /2014 Sissel Endresen nnhold: 2014/ /2014 Bård Fjeldavli nnhold: 2014/ /2014 Anders Olav Gran Side: 7 av 23

8 nnhold: 2014/ /2014 Kjell Erik Grande nnhold: 2014/ /2014 Marte Fossum Hafell nnhold: 2014/ /2014 Ann Helen Hammer nnhold: 2014/ /2014 Marko vkovic Side: 8 av 23

9 nnhold: 2014/ /2014 Mona Jacobsen nnhold: Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Malvik kommune nnhold: 2014/ /2014 Larisa Johansen nnhold: Pålegg om trekk til dekning av skatt og avgift - ***** ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal Side: 9 av 23

10 nnhold: Høringssvar Kommuneplanens samfunnsdel Levanger og Verdal Kommuneplanens samfunnsdel Levanger og Verdal 2014/ /2014 nnherred samkommune nnhold: 2014/ /2014 Kjell Ølstøren nnhold: 2014/ /2014 Rikke Emilie Wiseth nnhold: 2014/ /2014 nger Margrete Bratteberg Volle Side: 10 av 23

11 nnhold: tleggstrekk - ***** ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kemneren i nnherred samkommune nnhold: 2014/ /2014 var Larsen Sveberg nnhold: 2014/ /2014 Ann Kristin Stormo nnhold: 2014/ /2014 Anita Stein Side: 11 av 23

12 nnhold: 2014/ /2014 Bente Solsem nnhold: nnvilgelse av alderspensjon fra KLP Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse nnhold: 2014/ /2014 Bjørn Skogaker nnhold: 2014/ /2014 Natalia Valerievna Omelnichenko Skavdal Side: 12 av 23

13 nnhold: 2014/ /2014 Brit Sivertsen nnhold: 2014/ /2014 Kari Sagen Lilleenget nnhold: 2014/ /2014 ren Jahr Rønning nnhold: 2014/ /2014 Camilla Rødal Side: 13 av 23

14 nnhold: 2014/ /2014 Elena Reitås nnhold: 2014/ /2014 Rune Stokkan nnhold: 2014/ /2014 Elisabeth Ploujoux-Hoff nnhold: nnhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 14 av 23

15 nnhold: Varsel om tilsyn Virksomhetstilsyn D Kolvereid 2014/ / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhold: 2014/ /2014 Amulya Ratna Tuladhar nnhold: 2014/ /2014 Milos Pavlovic nnhold: 2014/ /2014 nger Kristin Stornes Olsen Side: 15 av 23

16 nnhold: 2014/ /2014 Mette Nysæther nnhold: 2014/ /2014 Morten Nordtug nnhold: 2014/ /2014 Anne Grete Murvold nnhold: 2014/ /2014 Lena Lyngstad Side: 16 av 23

17 nnhold: 2014/ /2014 Natalia Lillegaard nnhold: 2014/ /2014 ngrid Lian nnhold: 2014/ /2014 Nataliya Khoma nnhold: 2014/ /2014 Rosemary Marcia Jørstad Side: 17 av 23

18 nnhold: 2014/ /2014 Helen Jønsson nnhold: 2014/ /2014 Rolf Jule nnhold: 2014/ /2014 Kjell Ronny Ekren Berg nnhold: Tilsetting av vikar - tilbakebetaling av honorar 2014 Generelle søknader - tilbud på stilling 2014/ / Dignus Medical - Kletor AS Side: 18 av 23

19 nnhold: Takker ja til midlertidig stilling ved H3 Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / Elise Halbostad nnhold: Takker ja til stilling: Fagbibliotekar 100% stilling Fast FO Levanger Stilling: Fagbibliotekar 100% stilling Fast FO Levanger 2014/ / Marianne Lysne nnhold: Takker ja til stilling ved Servicesenteret Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ / Tone ren Granås nnhold: Purring - Anmodning om dekning av kostnader og tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med pasientskade Anmodning om refusjon - pårørende 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Side: 19 av 23

20 nnhold: Erstatningssak: 2013/ ny klage i saken (kopi) Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Søknad om unntak fra arbeidsgiveransavar Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning nnhold: nnspill fra HF om innhold i avtaler med private sykehus om poliklinikk, polikliniske DRG Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet - Avtaler med private sykehus om polikliniske DRG 2014/ /2014 Helse Midt-Norge RHF nnhold: Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Barneverntjenesten i Ytre Namdal Side: 20 av 23

21 nnhold: Bekymringsmelding - ttalelse om samvær Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Bekymringsmelding 2014/ /2014 ***** nnhold: Klage på manglende oppfølging Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** nnhold: Rapport fra Helsedirektoratet angående Raskere tilbake Raskere tilbake 2013/ /2014 Helse Midt-Norge RHF nnhold: Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ / Tone ren Granås Side: 21 av 23

22 nnhold: Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / Elise Halbostad nnhold: Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / nger Merete Slapgård nnhold: Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / nger Marie Bjørkly nnhold: Anmodning om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 NAV Overhalla Side: 22 av 23

23 nnhold: Doktorgradstillegg Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Jo Magne ngul nnhold: Permisjonssøknad Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Kari Hveem Side: 23 av 23

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 18.11.

Offentlig journal. Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.11.2014 Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 f Skadeforsikring

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01.

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2014 Leger under spesialisering - egenerklæring Arbeidsforhold 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 Gorjan Kulosman

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 Svar på søknad om permisjon Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 Ellen Dalen Arnstad

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2011 Arbeidsavtale datert 270411 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 Randi Grande Svar på søknad om videreutdanning 2011/1500-2

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos

Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2011 Avviksmelding 222/2011 LE - oversendelse av melding, saksfremlegg og vedtak Avviksmelding 222/2011 LE 2011/2998-3

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale sykestueplasser i Finnmark. Drift av sykestueplasser i Finnmark - generelt 2014/2568-9 21245/2014 27.11.2014 21.11.

Offentlig journal. Kommunale sykestueplasser i Finnmark. Drift av sykestueplasser i Finnmark - generelt 2014/2568-9 21245/2014 27.11.2014 21.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 23.03.2015 nnhold: Kommunale sykestueplasser i Finnmark Drift av sykestueplasser i Finnmark - generelt 2014/2568-9 21245/2014

Detaljer

Offentlig journal. VS: Tilbakeføring av SPISS avtalen til SiV fra 2008. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007 11.09.

Offentlig journal. VS: Tilbakeføring av SPISS avtalen til SiV fra 2008. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2015 VS: Tilbakeføring av SPSS avtalen til SiV fra 2008 KT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007

Detaljer

Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus, Klinikk for rehabilitering. Dok.dato: 20.11.

Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus, Klinikk for rehabilitering. Dok.dato: 20.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2014 Forlenga arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus,

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2012/418-2 1698/2012 10.02.2012 14.02.

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2012/418-2 1698/2012 10.02.2012 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.02.2012 nnhold: Journalkopi - Journalkopi - 2012/418-2 1698/2012 Tryg Forsikring nnhold: Høring - Evalueringsrapport

Detaljer