Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), 9. 10. april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim"

Transkript

1 Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim Tilstede: Se vedlagte deltakerliste. Torsdag 9. april Åpning ved leder Knut J. Herland Leder Knut J. Herland ønsket velkommen og erklærte landsmøtet for åpnet. Innkalling og dagsorden ble godkjent av landsmøtet. Leiv Rygg og Anne Rita Nicklasson ble valgt til møteledere første dag. Hanne Alstrup Velure og Thomas Breen ble valgt til møteledere andre dag. Referent: Sekretariatet Lars Kvissel og Siv Mossleth ble valgt til å underskrive møteprotokollen. 2. Kommunereformen og betydningen for utmarkskommunene. Regjeringens tiltak for mer lokaldemokrati i areal- og utmarkssaker Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jardar Jensen, holdt innlegg: «Kommunereformen og betydningen for utmarkskommunene». Hovedpunkter i presentasjonen var: Mer råderett til lokalt folkevalgte i kommunene. Kommunene må gripe muligheten til å diskutere sammenslåing. Overføre flere oppgaver fra fylkeskommuner, fylkesmenn og staten til kommunene. Generalistkommuner er fortsatt hovedmodellen: likeverdige kommuner. Noen oppgaver kun til de største kommunene: kan få videregående skoler og kollektivoppgaver. Kommunene fatter sine vedtak om reform høsten Forsøksprosjektet om innsigelser i plansaker. Utvidet til nye fylkesmenn. UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Akersgaten 30, Pb 1148 Sentrum 0104 Oslo

2 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 2 av 9 Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, holdt innlegg: «Regjeringens tiltak for mer lokaldemokrati i areal- og utmarkssaker.» Hovedpunkter i presentasjonen var: Forvalteren skal være en del av fylkesmannens fagmiljø, og derfor ikke ansettes direkte av styret. I årets budsjettproposisjon ble det gitt en forklaring på hvorfor oppnevningen foretas av KLD etter forslag fra kommuner, fylker og Sametinget, ref. Riksrevisjonens rapport. Reviderte vedtekter for verneområdene. Forenkle utmarksforvaltning. Kommunene har fått tilbud om overtakelse av forvaltningsansvaret for de små verneområdene. Fristen var 1. april Motorferdsellov Departementet fant hjemmel for midlertidig forskrift tvilsom. Stortinget har i stedet vedtatt en midlertidig lovbestemmelse. Rovdyrforvaltningen nytt bestandsmål og forslag om ulvesonen. Grenserevirene skal telle med i bestandsmålet. Etter Krokanndommen er det innkommet 77 begjæringer om omgjøring. Er til behandling i Miljødirektoratet. Presentasjonene er vedlagt referatet. Det ble åpnet for spørsmål fra salen, og følgende landsmøtedelegater meldte seg: Arnfinn Uthus Steinar Bergsland Statssekretærene kommenterte spørsmålene. 3. Forslag til forenklinger i utmarksforvaltningen Leder i KMDs faggruppe for forenkling av utmarksforvaltningen, Eva Falleth, professor ved Norges Universitet for Miljø- og Biovitenskap holdt innlegg: «Forslag til forenklinger i utmarksforvaltningen». Presentasjonen er vedlagt referatet. Det ble åpnet for spørsmål fra salen, og følgende landsmøtedelegater meldte seg: Hanne Alstrup Velure Vigdis Hjulstad Belbo

3 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 3 av 9 Ståle Støen Bengt Fasteraune Liv Sigrun Tømmermo-Reitan Sissel Frang Rustad Solfrid Borge Johan Petter Røssvoll Cecilie Hansen Utvalgsleder Falleth og statssekretærene Jardar Jensen og Lars Andreas Lunde kommenterte spørsmålene. 4. Økosystemtjenester betydning for utmarkskommunene Utvalgsleder for NOU 2013:10 Naturens goder om verdier av økosystemtjenester, Stein Lier- Hansen, holdt innlegg: «Økosystemtjenester betydning for utmarkskommunene.» Se vedlagte foredrag. Det ble åpnet for spørsmål fra salen, og følgende meldte seg: Cecilie Hansen Eva Falleth Caroline Lund Lier-Hansen kommenterte spørsmålene. 5. Parallellsesjoner/workshops Deltagerne delte seg i tre grupper, henholdsvis: Utmarksforvaltningen forslag til tiltak for forenkling og lokaldemokrati Mineraler/mineralkommunene Rovviltforvaltning Det ble avholdt tre parallelle sesjoner. Deltagerne hadde forhåndspåmeldt seg til de forskjellige gruppene etter ønske. Foilene til de ulike sesjonene ligger på 6. Bygder og sentralisering Senter for Bygdeforskning, Professor Reidar Almås, holdt innlegg: «Bygder og sentralisering» Kommunereformen vil føre til økt sentralisering.

4 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 4 av 9 Se vedlagte foredrag. 7. Kåseri Kåseri ved forfatter Edvard Hoem 8. Fylkesmøter Valgkomiteens leder, Oddvar Bjørnsen, orienterte om fylkesmøtene. Bjørnsen gjorde oppmerksom på at det er et felles ansvar å få til en kjønnsmessig og partimessig balanse i landsstyret. Leder avsluttet møtet for dagen. 10. april 2015, dag 2 9. Organisasjonssaker Vedtak: Saksliste og innkalling ble godkjent av landsmøtet. Sekretariatet ble valgt til referent. 9.1 Årsmelding 2014 Knut J. Herland gjennomgikk årsmeldingen for Cecilie Hansen, ordfører i Sør-Varanger orienterte om Mineralkommunene Kommentarer fra salen fra følgende representanter: Hanne Alstrup Velure foreslo at hver enkelt kommune bestemmer faste delegater som skal være med på landsmøtet i USS etter kommunevalget til høsten. Bård Langsåvold, ingen konkret kommentar til årsmeldingen, ga honnør til de som har arbeidet med de nye hjemmesidene til USS. Vedtak: Årsmeldingen for 2014 ble godkjent av landsmøtet Regnskap for 2014 Landsstyremedlem Arne Nysted redegjorde for regnskapet for Ingen kommentarer til regnskapet. Vedtak: Regnskapet for 2014 ble godkjent av landsmøtet.

5 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 5 av Budsjett for 2016 Landsstyremedlem Arne Nysted redegjorde for forslag til budsjett for Forslaget bygger på inntektssiden på at vi nå er 88 medlemskommuner. Dag Rønning, medlem i valgkomiteen: Valgkomiteen foreslår at gjeldende satser for godtgjørelse videreføres. Vedtak: Budsjett for 2016 ble godkjent av landsmøtet. Gjeldende satser for godtgjørelse til valgkomiteen ble vedtatt videreført Valgkomiteen Valgkomitemedlem Dag Rønning presenterte valgkomiteens forslag til ny valgkomite: Valgkomiteen innstilte på at Helene Rognli, ordfører i Målselv kommune for Høyre, ble valgt som medlem av valgkomiteen for en periode på tre år. Det fremkom ingen motforslag. Valg: Valgkomiteens foreslåtte representant ble valgt av landsmøtet Nytt landsstyre Presentasjon av valgene i fylkesmøtene Det nye landsstyret ble presentert. Følgende fylker har avholdt valg av nye landsstyremedlemmer og varamedlemmer: Hedmark: Medlem Lars Erik Hyllvang, ordfører (Sp), Engerdal (ny), Vara: Sissel Frang Rustad, varaordfører (H), Åmot (ny) Telemark: Medlem: Steinar Bergsland, ordfører (H), Tinn, Vara: Hilde Alice Vågslid, ordfører (Ap), Tokke Rogaland: Medlem: Håkon Helgøy, varaordfører (Krf), Hjelmeland (ny) Vara: Kari Vaage Gjuvsland, varaordfører (Ap) Suldal (ny) Hordaland: Medlem: Hans Petter Thorbjørnsen, ordfører, (Ap), Ulvik (ny) Vara: Steinar Langesæter (Sp), Ullensvang (ny) Sogn og Fjordane: Medlem: Olaug Høyheim, kommunestyremedlem (Krf), Luster Vara: Ivar Kvalen, ordfører (Sp), Luster

6 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 6 av 9 Sør-Trøndelag: Medlem: Lars Græsli, formannskapsmedlem, (Ap), Tydal Vara: Per Røsseth, (Sp), Selbu (ny) Troms: Medlem: Arne Nysted, ordfører (Ap), Bardu Vara: Sigmund Steinnes, ordfører (Ap), Storfjord Arne Nysted er ansvarlig for å følge opp økonomisaker (regnskap og budsjett) i landsstyret. Det nye landsstyret har konstituert seg og valgt nestleder og nytt arbeidsutvalg, se eget referat fra konstituerende landsstyremøte. Arbeidsutvalget har følgende sammensetning: Leder: Knut H. Herland, Eidsberg (direkte valgt) Nestleder: Hanne Alstrup Velure, Lesja (nestleder) Medlem: Olaug Høyheim, Luster (ny) Medlem: Ånen Werdal, Hægebostad Medlem: Arne Nysted, Bardu Solfrid Borge takket for seg som landsstyremedlem. Hun ønsket alle velkommen til Ullensvang for USS landsmøte neste år i anledning 20-årsjubileet for stiftelsen av USS. 10. Samarbeid med andre naturressurskommuner Stein Erik Stinessen holdt foredrag med tittel: «Samarbeid med andre naturressurskommuner» Foilene vedlegges referatet. Det kom kommentarer fra følgende personer: Jon Andreas Kolderup Arne Nysted Håkon Helgøy Cecilie Hansen Ann-Rita Nicklasson Rolf Kristen Øygard Knut Herland 11. Oppdatering på viktige og prioriterte saker for USS kommende år Sekretariatet holdt en oppdatering over viktige og prioriterte saker for USS kommende år. Følgende temaer ble behandlet: Forenkling av utmarksforvaltning.

7 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 7 av 9 Motorferdsel Rovvilt SRU II Fjellstyre og kommunereform Kommunal mineralskatt Grønn skattekommisjon Foilene vedlegges referatet. Det kom kommentarer fra følgende personer: Arne Nysted Bjørn Ivar Lamo Rolf Kristen Øygard 12. Resolusjon Forslag til resolusjon, utarbeidet av redaksjonskomiteen og arbeidsutvalget, ble presentert av sekretariatet ved Stein Erik Stinessen. Følgende landsmøtedelegater kom med innspill til resolusjonen: Lars Erik Hyllvang Arne Nysted Ståle Støen Erland Løkken Sissel Frang Rustad Olaug Høyheim Iver Kvålen Eli Prestegården Ann Rita Nicklasson Jon Andreas Kolderup Stein Erik Stinessen og Caroline Lund kommenterte innspillene. Følgende resolusjon ble enstemmig vedtatt: Regjeringens forslag til nye bestemmelser i lov om motorferdsel må vedtas nå Landsmøtet er tilfreds med at Regjeringen, i tråd med vår landsmøteresolusjon i 2014, har fremmet forslag til endringer i motorferdselloven, som gir kommuner begrenset adgang til å vedta faste traseer for fritidskjøring med snøscooter. Landsmøtet ber samtlige partier gi sin tilslutning til lovforslaget under den varslede debatten i Stortinget 7. mai Det er rettet kritikk mot lovforslaget som stridende mot Grunnloven 112 fordi antatte virkninger av lovforslaget ikke er konsekvensutredet. Landsmøtet finner denne kritikken grunnløs, og viser til at plikten til konsekvensutredning tilligger det enkelte kommunestyre som ledd i egen saksforberedelse. Grunnloven stiller ikke krav om å utrede konsekvenser av mulige fremtidige vedtak av ukjent innhold i mer enn hundre kommuner. Slik utredning vil måtte bero på ren spekulasjon.

8 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 8 av 9 Regjeringen må involvere kommunene i oppfølgingen av rapporten om forenkling av utmarksforvaltningen Landsmøtet slutter seg til Regjeringens initiativ til å forenkle utmarksforvaltningen og målsetningen om å overføre mer ansvar og myndighet til kommunene. Det er Landsmøtets syn at rapporten om forenkling av utmarksforvaltningen av desember 2014 inneholder mange nyttige forslag til tiltak. Landsmøtet vil understreke at nye oppgaver til kommunene må følges av nødvendig finansiering. Regjeringen har varslet snarlig oppfølging av rapporten. Landsmøtet ber om at USS som representant for landets utmarkskommuner blir direkte involvert i arbeidet. Landsmøtet viser til at kommunene er adressat for det arbeidet som skal utføres og at kommunenes medvirkning er avgjørende for at den foreslåtte myndighetsoverføring til kommunesektoren kan gjennomføres. Slik involvering vil også være i tråd med konsultasjonsordningen mellom staten og KS. Landsmøtet ber Regjeringen fremme forslag om en kommunal mineralskatt Dagens minerallovgivning ivaretar ikke interessene til vertskommunene på en god nok måte. Landsmøtet ber derfor Regjeringen fremme forslag om å innføre: en egen skatteordning på mineralutvinning etter modell fra naturressursskatten på vannkraft, som går til vertskommuner der mineraluttakene skjer. en tidsbegrensning på driftskonsesjonene til mineralutvinning, slik det var før ervervsloven ble endret i Mineralutvinning beslaglegger store arealer. En tidsbegrensning av konsesjonene er viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning av og en samfunnsmessig kontroll med mineralressursene. Grønn skattekommisjon innføring av naturavgift Regjeringen har i sin plattform varslet en styrking av kommunenes inntektsgrunnlag, både gjennom økte inntektsmuligheter fra egne naturressurser og ved en lokal andel av selskapsskatten. Ny Grønn skattekommisjon skal etter det opplyste vurdere anbefalingen fra Økosystemtjenesteutvalget i NOU 2013:10 Naturens goder - om innføring av en generell naturavgift. Landsmøtet mener det er på høy tid at verdsetting av naturkapital blir en del av norsk lovgivning, og støtter forslaget fra Økosystemtjenesteutvalget. Det er Landsmøtets syn at en slik avgift bør gå til de berørte kommuner og samordnes med andre særskatter, som naturressursskatt og mineralskatt. Forvaltningspraksis etter rovviltforliket må skape tillit hos de berørte Landsmøtet registrerer betydelig misnøye med den gjeldende rovviltforvaltningen. Som ett av flere konfliktreduserende tiltak forutsetter rovviltforliket en større anerkjennelse av lokale rovviltobservasjoner. Fra flere kommuner meldes likevel at slike observasjoner ikke hensyntas i bestandsregistreringen. Landsmøtet vil påpeke at en slik holdning både er i strid med rovviltforliket og svekker legitimiteten til rovviltforvaltningen. Landsmøtet vil understreke viktigheten av at bestandsregistreringene gjøres etterprøvbare og gir et best mulig grunnlag for rovviltforvaltningen.

9 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 9 av 9 Fra Regjeringen ble det under landsmøtet opplyst at grenserevir vil bli medtatt i bestandsmålet for ulv. Landsmøtet forutsetter at bestandsmålet ligger fast og belastningen innenfor ulvesonen med dette reduseres. Erstatningsvernet for rovdyrtap er en hovedpilar i rovviltpolitikken. Landsmøtet forutsetter at myndighetene i sin erstatningspraksis etterlever de prinsipper som Krokann-dommen bygger på. 13. Åpen post Det kom kommentarer fra følgende personer: Thomas Breen Viktig at vi som lokalpolitikere tar tak i problemstillinger fra landsmøtet og jobber med disse når vi kommer hjem. Orienterte om at det finnes en app for bestandsregistrering kalt Skandobs. Oppfordret landsmøtemedlemmer til å jobbe for å bedre posisjonene til mineralkommuner. Knut Herland: USS blir 20 år neste år. Bør nedsettes en egen komite som ser på hvordan dette skal markeres. Oppfordret alle til å melde seg på landsmøte i USS i Viktig at medlemskommunene gir signaler om saker USS skal jobbe med. Takket sekretariatet. 14. Avslutning Knut J. Herland takket for landsmøtet og orienterte fra konstituerende landsstyremøte. 8. mai 2015 Siv Mossleth Varaordfører i Saltdal kommune Lars Kvissel Ordfører i Vestre Slidre kommune

10 USS landsmøte april 2015 på Clarion Hotel Congress i Trondheim DELTAKERLISTE Nr Etternavn Fornavn Stilling Kommune_firma 1 Nicklasson Anne-Rita Ordfører Ballangen 2 Bjørnsen Oddvar Leder av valgkomiteen Bardu 3 Heimdal Per Åke Avdelingsleder Plan & Utvikling Bardu 5 Nysted Arne Ordfører Bardu 6 Eide Ågot Kommunalleder Beiarn 7 Navjord Gudbjørg Varaordfører Beiarn 8 Berg Kjell Øyvind Tenesteleiar drift og forvaltning Bygland 9 Hansen Heming Uvalsleiar, Plan-miljø-og Bygland 10 Rygg Leiv resursutvalet Ordførar Bygland 11 Bjørgum Sigrid Rådgjevar Bykle 12 Herregården Kristian Rådgjevar miljø, utmark og Bykle 13 Fasteraune Bengt landbruk Ordfører Dovre 14 Løkken Erland Leder Dovre fjellstyre Dovre 15 Ruste Guri Kommunestyremedlem Dovre 16 Lægreid Aslak Formannskapsmedlem Eidfjord 17 Medhus Gunvall Formannskapsmedlem Eidfjord 18 Steine Trond Jordbrukssjef Eidfjord/Ullensvang 19 Unaas Erik Ordfører/-landsstyremedlem Eidsberg 20 Nilssen Karin Elise Miljøkoordinator Elverum 21 Stenhammer Erik Landbruks- og skogbrukssjef Elverum 22 Uthus Arnfinn Ordfører Elverum 23 Eggen Gunveig E: Varaordfører Engerdal 24 Hyllvang Lars Erik Ordfører Engerdal 25 Rønning Dag Fylkesordfører/medlem Engerdal 26 Trangsrud Lage valgkomiteen Formannskapsmedlem Engerdal 27 Hagalinsdottir Gudrun Enhetsleder plan/utvikling Fauske 28 Holtan Hilde Viltansvarlig Fauske 29 Skjellhaug Ottar Leder plan og utviklingsutvalg Fauske 30 Ask Jon Andreas Skogbrukssjef Flå 31 Buøen Tor Egil Ordfører Flå 32 Støen Ståle Varaordfører Folldal 188 Støen Ståle Folldal 33 Lamo Bjørn Ivar Ordfører Grane 34 Stabbforsmo Tor Formannskapsmedlem Grane 35 Almås Asgeir Ordfører Hattfjelldal 36 Helmersen Jan Inge Skogbrukssjef Hattfjelldal 37 Trettbakk Rune Hemnes 39 Dølen Audun Lærling Hjartdal 40 Løkslid Sven Tore Ordførar Hjartdal 41 Odden Bengt Halvard Ordførerkandidat Hjartdal 42 Helgøy Håkon Varaordførar Hjelmeland 43 Kolderup Jon Andreas Formannskapsmedlem Hol 44 Kvinnesland Odd Arve Ass. rådmann/-enhetsleder Hægebostad 45 Werdal Ånen Ordførar/-landsstyremedlem Hægebostad 46 Balto Anne Toril EriksenSátnejođiheaddji / Ordfører Karasjok 47 Olsen Ragnar Ordfører Kvalsund 48 Eiken Tor Arne Enhetsleder plan- og miljø Kvinesdal 1/4

11 USS landsmøte april 2015 på Clarion Hotel Congress i Trondheim DELTAKERLISTE Nr Etternavn Fornavn Stilling Kommune_firma 49 Tronhus Steinar Ordfører Lesja 50 Utgaard Einar Formannskapsmedlem Lesja 51 Velure Hanne Varaordfører Lesja 52 Skotte Per Inge Fjellstyremedlem, bonde Lesja fjellstyre 53 Vestgård John Olav Lierne 54 Bakken May Formannskapsmedlem Lom 55 Marstein Anne-Lise Varaordfører Lom 56 Høyheim Olaug Formannskapsmedlem/- Luster 57 Kvalen Ivar landsstyremedlem Ordførar Luster 58 Rognes Are Naturforvaltar Luster 59 Sandvik Geir Arve Formannskapsmedlem Luster 60 Veum Ernst Formannskapsmedlem Luster 61 Aasvold Bjørn Varaordfører Meråker 63 Haneborg Anne Miljøkonsulent Meråker 64 Langsåvold Bård Ordfører/-landsstyremedlem Meråker 65 Rognli Helene Ordfører Målselv 68 Siem Eldrid Siem Landbrukssjef Nord-Fron 69 Øien Jan Roger Bøe Leder planutvalget Nord-Fron 70 Hovd Prestegården Eli Ordfører Nore og Uvdal 71 Aalbu Gro Fagansvarlig landbruk Oppdal 72 Røtvei Ola Ordfører Oppdal 73 Lie Jan Kommunerepresentant Rakkestad 74 Østby Knut Skogbrukssjef Rakkestad 75 Brennslett Ragnhild R Lønn og regnskapsmedarbeider Rana 76 Eide Linda Lærer, politiker Rana 77 Halse John Gunnar Landbruksveileder skog og utmark Rana 79 Jakobsen Torhild Landbrukssjef Rana 80 Røssvoll Johan Petter Formannskapsmedlem/- Rana 82 Sollie Anita landsstyremedlem Rana Utviklingsselskap 83 Rødstøl Torbjørn Politiker Rauma 84 Breen Thomas Nærings- og samfunnsutvikler Rendalen 85 Illevold Norvald Ordfører Rendalen 86 Trøen Anne Lise Rådmann Rendalen 87 Valebjørn Kristine Formannskapsmedlem Ringebu 88 Lislien Dag Ordfører Rollag 89 Aasen Einar Varaordfører Røros 90 Tømmermo-Reitan Liv Sigrun Vara ordfører Røyrvik 91 Berg Rune Utmarkskonsulent Saltdal 92 Mossleth Siv Varaordfører Saltdal 93 Pryhn Dag Erik Ordfører Sel 94 Røsseth Per Varaordfører Selbu 95 Hovde Kjell Ove Avdelingsleder landbruk Sigdal 96 Guddal Rolf Jonas Utvalgsleder Sirdal 97 Neteland Egil Varaordfører Sirdal 98 Hove Aud Skjåk 99 Lien Per Lars Utvalsleiar miljø og næring Skjåk 100 Øygard Rolv Kristen ordførar Skjåk 2/4

12 USS landsmøte april 2015 på Clarion Hotel Congress i Trondheim DELTAKERLISTE Nr Etternavn Fornavn Stilling Kommune_firma 101 Belbo Vigdis Hjulstad Ordfører Snåsa 102 Haug Thor Arne Utvalgs leder KF kommuneskogen Stor-Elvdal 103 Hoffstad Terje Formannskapsmedlem/- Stor-Elvdal 104 Moen Even landsstyremedlem Ordfører Stor-Elvdal 105 Walle Leif Harald Rådmann Stor-Elvdal 107 Myklebust Torkel Ordfører Suldal 108 Helland Synnøve Formannskapsmedlem/- Sunndal 109 Refstie Ståle landsstyremedlem Ordfører Sunndal 110 Gjul Tore Skogbrukssjef Surnadal 111 Halle Ragnar Leiar i hovudutval for TMN Surnadal 112 Moen Ingebrigt Fagkonsulent landbruk Surnadal 113 Haugen Tarjei Verneområdeforvaltar SVR verneområdestyre 114 Gjetmundsen Bjørnar Leder Miljø og Næring Sør-Varanger 115 Hansen Cecilie Ordfører/-landsstyremedlem Sør-Varanger 116 Bergsland Steinar Ordfører/-landsstyremedlem Tinn 117 Bjørnsen Bjørn Helge Rådgiver plan/miljø Tinn 118 Olesrud Oddmund Rådgiver plan/landbruk Tinn 120 Karlsen Bjørn Utvalgsleder forvaltning og teknisk Trysil 121 Lysfoss Thorbjørn drift Utvalgsmedlem forvalt-ning og Trysil 122 Norderhaug Ole Martin teknisk Ordfører drift Trysil 123 Græsli Lars Formannskapsmedlem/- Tydal 124 Kirkvold Hilde landsstyremedlem Miljøvernrådgiver Tydal 125 Moan Lien Mona Formannskapsmedlem Tydal 126 Paulsby John Ordfører Tydal 127 Hansæl Per Hermann K Folkevalgt Tynset 128 Trøen Arild Einar Rådmann Tynset 129 Borge Solfrid Ordførar/-landsstyremedlem Ullensvang herad 130 Hilstad Trine Rådgjevar jord-/skogbruk Ullensvang herad 131 Langesæter Steinar Leiar i plan- og ressursutvalet Ullensvang herad 132 Thorbjørnsen Hans Petter Ordførar Ulvik herad 133 Herland Knut J. Leder USS USS 134 Harstad Torleif Leiar plan- og miljøutvalet Valle 135 Ødeskaug Jon Rådgjevar landbruk Valle 137 Helgøy Jan Ordførar Vanylven 138 Aufles Tor Vefsn 139 Sivertsen Kjell Leder fagnemnd utmark Vefsn 140 Kvissel Lars Ordførar Vestre Slidre 141 Myrekrok Jan Rådmann Vinje 142 Sandvik Anders Assisterande rådmann Vinje 143 Vinje Arne Ordførar Vinje 144 Vinje Signe Planleggjar Vinje 145 Aasgaard Steinar Politiker Vågå 146 Smeland Margit Formannskapsmedlem/-medlem i Åmli 147 Kristiansen Espen Andre valgkomiteen Ordfører Åmot 148 Rustad Sissel Frang Varaordfører Åmot 149 Hagen Tove Politiker Åseral 150 Åsland Olav Politiker Åseral 3/4

13 USS landsmøte april 2015 på Clarion Hotel Congress i Trondheim DELTAKERLISTE Nr Etternavn Fornavn Stilling Kommune_firma Foredragsholdere og gjester: 162 Lund Oddvin Den Norske Turistforening 164 Ihle Ingvild Elise Rådgiver Fjellnettverket 156 Dannevig Øivind Avdelingsdirektør KLD 165 Iversen Ingunn Fagdirektør KLD 181 Storelv Steinar NordheimRådgiver KS 160 Hanssen John Chr. DeighanAdvokat Lund & Co 170 Lund Caroline Advokat Lund & Co 173 Lundgaard Karianne AamdalAdvokat Lund & Co 180 Stinessen Stein Erik Advokat Lund & Co 177 Opheim Torfinn Leder i LVK LVK 159 Frogner Einar Styremedlem Norges Bondelag 185 Ødegård Finn Erlend Seniorrådgiver Norges Bondelag 155 Daling Erlend Advokat Norges Bondelag 161 Helmen Ole Jacob Juridisk fagsjef Norges Bondelag 154 Borgnes Jan Daglig leder Norges Fjellstyresamband 169 Lillemark Arnodd Styreleder Norges Fjellstyresamband 184 Våg Tone Styreleder Norsk Sau og Geit 151 Almås Reidar Professor Senter for Bygdeforskning 175 Nord-Varhaug Olav Seksjonssjef Miljødirektoratet 178 Parmann Siri Fagsjef Norges Jeger- og Fiskerforbund 182 Vigdenes Oddvar Organisatorisk nestleder Norsk Bonde- og Småbrukarlag 174 Nerhoel Ingrid Fagkonsulent Norsk Villreinsenter Nord 179 Skorem Jo Daglig leder Norsk Villreinsenter Nord 153 Askilsrud Harald Rådgiver KLD 171 Lunde Lars Andreas Statssekretær KLD 167 Jensen Jardar Statssekreetær KMD 176 Nåvik Julie Hval Rådgiver KMD 166 Jalling Lasse KS 183 Vindheim Jan Bojer Miljøpartiet De Grønne 168 Lier-Hansen Stein Adm.direktør Norsk Industri 157 Eira Láilá Helene Rådgiver Sametinget 152 Arnstad Marit Stortingsrepresentant Senterpartiet 172 Lunde Maren Politisk rådgiver Senterpartiet 158 Falleth Eva Universitetetfor Miljø- og 163 Hoem Edvard Forfatter Biovitendskap Sekretariat: 186 Ekeland Vigdis Sekretær USS 187 Solli Kristine WiersholmSekretær USS 4/4

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo STYREMØTE FJELLNETTVERKET Dato: 7.-8. april, 2016 Sted: Dr. Holms, Geilo Til stede: Styret Lillehammer, 11. januar 2015 Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune Aud Hove, Oppland fylkeskommune Dag Rønning,

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn

Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn Høringsmøte på Værnes 3. november 2008 v/advokat ved Høyesterett Caroline Lund, Sekretær i Utmarkskommunenes Sammenslutning USS Medlem i SRUII Hvem skal

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015

REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015 REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015 Vår ref.: 201203163 Lillehammer, 8. juni 2015 Sted: Skinnarbu Høyfjellshotell Dato: 5. juni 2015, kl. 0830-1300 Til stede: Se deltakerliste på neste side. Saksliste 1 Valg av

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 9 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Kommunestyret Dato: 29.01.2014 kl. 17:00 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony Arild

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Deltakere: Espen Andrè Kristiansen Inger Stubsjøen Ellisiv Hovig Lise Selnes Bjørn Tore Bækken Ove

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune.

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune. MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00-11.30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 Resultat 25 sk. Rekrutt 1 Torfinn U Leangen Aasen 49 49 49 100 247 9* 2 Knut Morten Anzjøn Namdalseid og Lyngen 48 49 48 98 243 4* 3 Emma Lovise Halseth Levanger og Frol

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter.

Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter. Kommunestyret Kommunestyret er kommunen sitt øvste folkevalde organ. Som hovudregel er all makt og mynde til kommunen lagt til kommunestyret. Kommunestyret har høve til å delegere mynde til andre folkevalde

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Kommunal avgift/skatteordning på mineralutvinning. Landsmøtet i USS 9.-10. april 2015, Trondheim v/caroline Lund, advokat (H)

Kommunal avgift/skatteordning på mineralutvinning. Landsmøtet i USS 9.-10. april 2015, Trondheim v/caroline Lund, advokat (H) Kommunal avgift/skatteordning på mineralutvinning Landsmøtet i USS 9.-10. april 2015, Trondheim v/caroline Lund, advokat (H) Temaer 1. Mineralforekomster og partienes satsing på mineralnæringen 2. Organiseringen

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 27.10.2015 kl. 18:25-21:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap), Maria Jartman (H), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Støyten

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen FO Medlem Espen

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Sendeliste Ørje 2015-05-29 Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Tid: fredag 29. mai 2015 kl. 09.00 12.00 Sted: Rømskog Spa Til stede: Politisk representant Næringslivsrepresentant Akershus

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

Styre råd og utval 2015 2019

Styre råd og utval 2015 2019 Styre råd og utval 2015 2019 (vedteke kommunestyret, 24.09. 08.10. og 05.11.2015): Kommunalutval: Valgt av: (administrasjonsutval, kultur, friluftsnemnd, beredskapsråd, klagenemnd) Oddmund Ljosland Ordførar

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2011 Fra kl. 18:00 Til kl. 18.55 Fra saknr.: 54/11 Til saknr.: 60/11 Av utvalgets

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011

STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011 STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011 A: 1. Bård Langsåvold 1. Kari Stensen 2. Gunleif Krogstad 2. Anne Stine Haugen 3. Elin Beate Benberg 3. Tom Ketil Karlsen 4. Wenche Pedersen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Representanter Styringsgruppa

Representanter Styringsgruppa Representanter Styringsgruppa Styringsgruppa Representant Stilling E-post Aurskog-Høland Jan Mærli Ordfører jan.maerli@ahk.no Eidsberg Erik Unaas Ordfører erik.unaas@eidsberg.kommune.no Eidsvoll Terje

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

i Møteprotokoll SS 1115 Godkjenning av innkalling og saksilste Saksi iste SS 2115 Registrering av ârsmøtedelegater 2015 Forslag til innstilling

i Møteprotokoll SS 1115 Godkjenning av innkalling og saksilste Saksi iste SS 2115 Registrering av ârsmøtedelegater 2015 Forslag til innstilling Saksi iste Tidspunkt: 14:30 16.05 Møtestad: Gardermoen. Thon Hotel Oslo Airport Utvalg: Arsmøte Forum for Kontroll og Tsyn Dato: 0306.2015 A årsmøte 2015, SS 2115 Registrering av ârsmøtedelegater 2015

Detaljer

Følgende to representanter ble valgt til å underskrive protokollen; Henrik Hellesøy og Arthur Hagenes.

Følgende to representanter ble valgt til å underskrive protokollen; Henrik Hellesøy og Arthur Hagenes. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD 22. MARS 2004, PÅ FIRST HOTEL MARITIM I BERGEN. Møtet ble åpnet kl. 19.10 av representantskapets ordfører, Inger Lise Skarstein. Ordføreren innledet med

Detaljer

Vindkraftkommuner stillstand eller fremgang? Gardermoen, 5. mai 2014 Advokat (H) Stein Erik Stinessen - ses@lundogco.no

Vindkraftkommuner stillstand eller fremgang? Gardermoen, 5. mai 2014 Advokat (H) Stein Erik Stinessen - ses@lundogco.no Vindkraftkommuner stillstand eller fremgang? Gardermoen, 5. mai 2014 Advokat (H) Stein Erik Stinessen - ses@lundogco.no Kort presentasjon/ståsted Partner i Advokatfirmaet Lund & Co DA Juridisk sekretær

Detaljer

Vedlagt følger også de skriftlige innspill som USS tidligere har oversendt utvalget og departementet

Vedlagt følger også de skriftlige innspill som USS tidligere har oversendt utvalget og departementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 6. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Hemmingstad kulturhus, Haugesund 29.3.2012 Sommeraktiviter ved Eivindsvatnet i Haugesund I forkant av selve årsmøtet gav prosjektleder for universell utforming

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer