Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), 9. 10. april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim"

Transkript

1 Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim Tilstede: Se vedlagte deltakerliste. Torsdag 9. april Åpning ved leder Knut J. Herland Leder Knut J. Herland ønsket velkommen og erklærte landsmøtet for åpnet. Innkalling og dagsorden ble godkjent av landsmøtet. Leiv Rygg og Anne Rita Nicklasson ble valgt til møteledere første dag. Hanne Alstrup Velure og Thomas Breen ble valgt til møteledere andre dag. Referent: Sekretariatet Lars Kvissel og Siv Mossleth ble valgt til å underskrive møteprotokollen. 2. Kommunereformen og betydningen for utmarkskommunene. Regjeringens tiltak for mer lokaldemokrati i areal- og utmarkssaker Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jardar Jensen, holdt innlegg: «Kommunereformen og betydningen for utmarkskommunene». Hovedpunkter i presentasjonen var: Mer råderett til lokalt folkevalgte i kommunene. Kommunene må gripe muligheten til å diskutere sammenslåing. Overføre flere oppgaver fra fylkeskommuner, fylkesmenn og staten til kommunene. Generalistkommuner er fortsatt hovedmodellen: likeverdige kommuner. Noen oppgaver kun til de største kommunene: kan få videregående skoler og kollektivoppgaver. Kommunene fatter sine vedtak om reform høsten Forsøksprosjektet om innsigelser i plansaker. Utvidet til nye fylkesmenn. UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Akersgaten 30, Pb 1148 Sentrum 0104 Oslo

2 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 2 av 9 Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, holdt innlegg: «Regjeringens tiltak for mer lokaldemokrati i areal- og utmarkssaker.» Hovedpunkter i presentasjonen var: Forvalteren skal være en del av fylkesmannens fagmiljø, og derfor ikke ansettes direkte av styret. I årets budsjettproposisjon ble det gitt en forklaring på hvorfor oppnevningen foretas av KLD etter forslag fra kommuner, fylker og Sametinget, ref. Riksrevisjonens rapport. Reviderte vedtekter for verneområdene. Forenkle utmarksforvaltning. Kommunene har fått tilbud om overtakelse av forvaltningsansvaret for de små verneområdene. Fristen var 1. april Motorferdsellov Departementet fant hjemmel for midlertidig forskrift tvilsom. Stortinget har i stedet vedtatt en midlertidig lovbestemmelse. Rovdyrforvaltningen nytt bestandsmål og forslag om ulvesonen. Grenserevirene skal telle med i bestandsmålet. Etter Krokanndommen er det innkommet 77 begjæringer om omgjøring. Er til behandling i Miljødirektoratet. Presentasjonene er vedlagt referatet. Det ble åpnet for spørsmål fra salen, og følgende landsmøtedelegater meldte seg: Arnfinn Uthus Steinar Bergsland Statssekretærene kommenterte spørsmålene. 3. Forslag til forenklinger i utmarksforvaltningen Leder i KMDs faggruppe for forenkling av utmarksforvaltningen, Eva Falleth, professor ved Norges Universitet for Miljø- og Biovitenskap holdt innlegg: «Forslag til forenklinger i utmarksforvaltningen». Presentasjonen er vedlagt referatet. Det ble åpnet for spørsmål fra salen, og følgende landsmøtedelegater meldte seg: Hanne Alstrup Velure Vigdis Hjulstad Belbo

3 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 3 av 9 Ståle Støen Bengt Fasteraune Liv Sigrun Tømmermo-Reitan Sissel Frang Rustad Solfrid Borge Johan Petter Røssvoll Cecilie Hansen Utvalgsleder Falleth og statssekretærene Jardar Jensen og Lars Andreas Lunde kommenterte spørsmålene. 4. Økosystemtjenester betydning for utmarkskommunene Utvalgsleder for NOU 2013:10 Naturens goder om verdier av økosystemtjenester, Stein Lier- Hansen, holdt innlegg: «Økosystemtjenester betydning for utmarkskommunene.» Se vedlagte foredrag. Det ble åpnet for spørsmål fra salen, og følgende meldte seg: Cecilie Hansen Eva Falleth Caroline Lund Lier-Hansen kommenterte spørsmålene. 5. Parallellsesjoner/workshops Deltagerne delte seg i tre grupper, henholdsvis: Utmarksforvaltningen forslag til tiltak for forenkling og lokaldemokrati Mineraler/mineralkommunene Rovviltforvaltning Det ble avholdt tre parallelle sesjoner. Deltagerne hadde forhåndspåmeldt seg til de forskjellige gruppene etter ønske. Foilene til de ulike sesjonene ligger på 6. Bygder og sentralisering Senter for Bygdeforskning, Professor Reidar Almås, holdt innlegg: «Bygder og sentralisering» Kommunereformen vil føre til økt sentralisering.

4 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 4 av 9 Se vedlagte foredrag. 7. Kåseri Kåseri ved forfatter Edvard Hoem 8. Fylkesmøter Valgkomiteens leder, Oddvar Bjørnsen, orienterte om fylkesmøtene. Bjørnsen gjorde oppmerksom på at det er et felles ansvar å få til en kjønnsmessig og partimessig balanse i landsstyret. Leder avsluttet møtet for dagen. 10. april 2015, dag 2 9. Organisasjonssaker Vedtak: Saksliste og innkalling ble godkjent av landsmøtet. Sekretariatet ble valgt til referent. 9.1 Årsmelding 2014 Knut J. Herland gjennomgikk årsmeldingen for Cecilie Hansen, ordfører i Sør-Varanger orienterte om Mineralkommunene Kommentarer fra salen fra følgende representanter: Hanne Alstrup Velure foreslo at hver enkelt kommune bestemmer faste delegater som skal være med på landsmøtet i USS etter kommunevalget til høsten. Bård Langsåvold, ingen konkret kommentar til årsmeldingen, ga honnør til de som har arbeidet med de nye hjemmesidene til USS. Vedtak: Årsmeldingen for 2014 ble godkjent av landsmøtet Regnskap for 2014 Landsstyremedlem Arne Nysted redegjorde for regnskapet for Ingen kommentarer til regnskapet. Vedtak: Regnskapet for 2014 ble godkjent av landsmøtet.

5 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 5 av Budsjett for 2016 Landsstyremedlem Arne Nysted redegjorde for forslag til budsjett for Forslaget bygger på inntektssiden på at vi nå er 88 medlemskommuner. Dag Rønning, medlem i valgkomiteen: Valgkomiteen foreslår at gjeldende satser for godtgjørelse videreføres. Vedtak: Budsjett for 2016 ble godkjent av landsmøtet. Gjeldende satser for godtgjørelse til valgkomiteen ble vedtatt videreført Valgkomiteen Valgkomitemedlem Dag Rønning presenterte valgkomiteens forslag til ny valgkomite: Valgkomiteen innstilte på at Helene Rognli, ordfører i Målselv kommune for Høyre, ble valgt som medlem av valgkomiteen for en periode på tre år. Det fremkom ingen motforslag. Valg: Valgkomiteens foreslåtte representant ble valgt av landsmøtet Nytt landsstyre Presentasjon av valgene i fylkesmøtene Det nye landsstyret ble presentert. Følgende fylker har avholdt valg av nye landsstyremedlemmer og varamedlemmer: Hedmark: Medlem Lars Erik Hyllvang, ordfører (Sp), Engerdal (ny), Vara: Sissel Frang Rustad, varaordfører (H), Åmot (ny) Telemark: Medlem: Steinar Bergsland, ordfører (H), Tinn, Vara: Hilde Alice Vågslid, ordfører (Ap), Tokke Rogaland: Medlem: Håkon Helgøy, varaordfører (Krf), Hjelmeland (ny) Vara: Kari Vaage Gjuvsland, varaordfører (Ap) Suldal (ny) Hordaland: Medlem: Hans Petter Thorbjørnsen, ordfører, (Ap), Ulvik (ny) Vara: Steinar Langesæter (Sp), Ullensvang (ny) Sogn og Fjordane: Medlem: Olaug Høyheim, kommunestyremedlem (Krf), Luster Vara: Ivar Kvalen, ordfører (Sp), Luster

6 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 6 av 9 Sør-Trøndelag: Medlem: Lars Græsli, formannskapsmedlem, (Ap), Tydal Vara: Per Røsseth, (Sp), Selbu (ny) Troms: Medlem: Arne Nysted, ordfører (Ap), Bardu Vara: Sigmund Steinnes, ordfører (Ap), Storfjord Arne Nysted er ansvarlig for å følge opp økonomisaker (regnskap og budsjett) i landsstyret. Det nye landsstyret har konstituert seg og valgt nestleder og nytt arbeidsutvalg, se eget referat fra konstituerende landsstyremøte. Arbeidsutvalget har følgende sammensetning: Leder: Knut H. Herland, Eidsberg (direkte valgt) Nestleder: Hanne Alstrup Velure, Lesja (nestleder) Medlem: Olaug Høyheim, Luster (ny) Medlem: Ånen Werdal, Hægebostad Medlem: Arne Nysted, Bardu Solfrid Borge takket for seg som landsstyremedlem. Hun ønsket alle velkommen til Ullensvang for USS landsmøte neste år i anledning 20-årsjubileet for stiftelsen av USS. 10. Samarbeid med andre naturressurskommuner Stein Erik Stinessen holdt foredrag med tittel: «Samarbeid med andre naturressurskommuner» Foilene vedlegges referatet. Det kom kommentarer fra følgende personer: Jon Andreas Kolderup Arne Nysted Håkon Helgøy Cecilie Hansen Ann-Rita Nicklasson Rolf Kristen Øygard Knut Herland 11. Oppdatering på viktige og prioriterte saker for USS kommende år Sekretariatet holdt en oppdatering over viktige og prioriterte saker for USS kommende år. Følgende temaer ble behandlet: Forenkling av utmarksforvaltning.

7 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 7 av 9 Motorferdsel Rovvilt SRU II Fjellstyre og kommunereform Kommunal mineralskatt Grønn skattekommisjon Foilene vedlegges referatet. Det kom kommentarer fra følgende personer: Arne Nysted Bjørn Ivar Lamo Rolf Kristen Øygard 12. Resolusjon Forslag til resolusjon, utarbeidet av redaksjonskomiteen og arbeidsutvalget, ble presentert av sekretariatet ved Stein Erik Stinessen. Følgende landsmøtedelegater kom med innspill til resolusjonen: Lars Erik Hyllvang Arne Nysted Ståle Støen Erland Løkken Sissel Frang Rustad Olaug Høyheim Iver Kvålen Eli Prestegården Ann Rita Nicklasson Jon Andreas Kolderup Stein Erik Stinessen og Caroline Lund kommenterte innspillene. Følgende resolusjon ble enstemmig vedtatt: Regjeringens forslag til nye bestemmelser i lov om motorferdsel må vedtas nå Landsmøtet er tilfreds med at Regjeringen, i tråd med vår landsmøteresolusjon i 2014, har fremmet forslag til endringer i motorferdselloven, som gir kommuner begrenset adgang til å vedta faste traseer for fritidskjøring med snøscooter. Landsmøtet ber samtlige partier gi sin tilslutning til lovforslaget under den varslede debatten i Stortinget 7. mai Det er rettet kritikk mot lovforslaget som stridende mot Grunnloven 112 fordi antatte virkninger av lovforslaget ikke er konsekvensutredet. Landsmøtet finner denne kritikken grunnløs, og viser til at plikten til konsekvensutredning tilligger det enkelte kommunestyre som ledd i egen saksforberedelse. Grunnloven stiller ikke krav om å utrede konsekvenser av mulige fremtidige vedtak av ukjent innhold i mer enn hundre kommuner. Slik utredning vil måtte bero på ren spekulasjon.

8 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 8 av 9 Regjeringen må involvere kommunene i oppfølgingen av rapporten om forenkling av utmarksforvaltningen Landsmøtet slutter seg til Regjeringens initiativ til å forenkle utmarksforvaltningen og målsetningen om å overføre mer ansvar og myndighet til kommunene. Det er Landsmøtets syn at rapporten om forenkling av utmarksforvaltningen av desember 2014 inneholder mange nyttige forslag til tiltak. Landsmøtet vil understreke at nye oppgaver til kommunene må følges av nødvendig finansiering. Regjeringen har varslet snarlig oppfølging av rapporten. Landsmøtet ber om at USS som representant for landets utmarkskommuner blir direkte involvert i arbeidet. Landsmøtet viser til at kommunene er adressat for det arbeidet som skal utføres og at kommunenes medvirkning er avgjørende for at den foreslåtte myndighetsoverføring til kommunesektoren kan gjennomføres. Slik involvering vil også være i tråd med konsultasjonsordningen mellom staten og KS. Landsmøtet ber Regjeringen fremme forslag om en kommunal mineralskatt Dagens minerallovgivning ivaretar ikke interessene til vertskommunene på en god nok måte. Landsmøtet ber derfor Regjeringen fremme forslag om å innføre: en egen skatteordning på mineralutvinning etter modell fra naturressursskatten på vannkraft, som går til vertskommuner der mineraluttakene skjer. en tidsbegrensning på driftskonsesjonene til mineralutvinning, slik det var før ervervsloven ble endret i Mineralutvinning beslaglegger store arealer. En tidsbegrensning av konsesjonene er viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning av og en samfunnsmessig kontroll med mineralressursene. Grønn skattekommisjon innføring av naturavgift Regjeringen har i sin plattform varslet en styrking av kommunenes inntektsgrunnlag, både gjennom økte inntektsmuligheter fra egne naturressurser og ved en lokal andel av selskapsskatten. Ny Grønn skattekommisjon skal etter det opplyste vurdere anbefalingen fra Økosystemtjenesteutvalget i NOU 2013:10 Naturens goder - om innføring av en generell naturavgift. Landsmøtet mener det er på høy tid at verdsetting av naturkapital blir en del av norsk lovgivning, og støtter forslaget fra Økosystemtjenesteutvalget. Det er Landsmøtets syn at en slik avgift bør gå til de berørte kommuner og samordnes med andre særskatter, som naturressursskatt og mineralskatt. Forvaltningspraksis etter rovviltforliket må skape tillit hos de berørte Landsmøtet registrerer betydelig misnøye med den gjeldende rovviltforvaltningen. Som ett av flere konfliktreduserende tiltak forutsetter rovviltforliket en større anerkjennelse av lokale rovviltobservasjoner. Fra flere kommuner meldes likevel at slike observasjoner ikke hensyntas i bestandsregistreringen. Landsmøtet vil påpeke at en slik holdning både er i strid med rovviltforliket og svekker legitimiteten til rovviltforvaltningen. Landsmøtet vil understreke viktigheten av at bestandsregistreringene gjøres etterprøvbare og gir et best mulig grunnlag for rovviltforvaltningen.

9 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Side 9 av 9 Fra Regjeringen ble det under landsmøtet opplyst at grenserevir vil bli medtatt i bestandsmålet for ulv. Landsmøtet forutsetter at bestandsmålet ligger fast og belastningen innenfor ulvesonen med dette reduseres. Erstatningsvernet for rovdyrtap er en hovedpilar i rovviltpolitikken. Landsmøtet forutsetter at myndighetene i sin erstatningspraksis etterlever de prinsipper som Krokann-dommen bygger på. 13. Åpen post Det kom kommentarer fra følgende personer: Thomas Breen Viktig at vi som lokalpolitikere tar tak i problemstillinger fra landsmøtet og jobber med disse når vi kommer hjem. Orienterte om at det finnes en app for bestandsregistrering kalt Skandobs. Oppfordret landsmøtemedlemmer til å jobbe for å bedre posisjonene til mineralkommuner. Knut Herland: USS blir 20 år neste år. Bør nedsettes en egen komite som ser på hvordan dette skal markeres. Oppfordret alle til å melde seg på landsmøte i USS i Viktig at medlemskommunene gir signaler om saker USS skal jobbe med. Takket sekretariatet. 14. Avslutning Knut J. Herland takket for landsmøtet og orienterte fra konstituerende landsstyremøte. 8. mai 2015 Siv Mossleth Varaordfører i Saltdal kommune Lars Kvissel Ordfører i Vestre Slidre kommune

10 USS landsmøte april 2015 på Clarion Hotel Congress i Trondheim DELTAKERLISTE Nr Etternavn Fornavn Stilling Kommune_firma 1 Nicklasson Anne-Rita Ordfører Ballangen 2 Bjørnsen Oddvar Leder av valgkomiteen Bardu 3 Heimdal Per Åke Avdelingsleder Plan & Utvikling Bardu 5 Nysted Arne Ordfører Bardu 6 Eide Ågot Kommunalleder Beiarn 7 Navjord Gudbjørg Varaordfører Beiarn 8 Berg Kjell Øyvind Tenesteleiar drift og forvaltning Bygland 9 Hansen Heming Uvalsleiar, Plan-miljø-og Bygland 10 Rygg Leiv resursutvalet Ordførar Bygland 11 Bjørgum Sigrid Rådgjevar Bykle 12 Herregården Kristian Rådgjevar miljø, utmark og Bykle 13 Fasteraune Bengt landbruk Ordfører Dovre 14 Løkken Erland Leder Dovre fjellstyre Dovre 15 Ruste Guri Kommunestyremedlem Dovre 16 Lægreid Aslak Formannskapsmedlem Eidfjord 17 Medhus Gunvall Formannskapsmedlem Eidfjord 18 Steine Trond Jordbrukssjef Eidfjord/Ullensvang 19 Unaas Erik Ordfører/-landsstyremedlem Eidsberg 20 Nilssen Karin Elise Miljøkoordinator Elverum 21 Stenhammer Erik Landbruks- og skogbrukssjef Elverum 22 Uthus Arnfinn Ordfører Elverum 23 Eggen Gunveig E: Varaordfører Engerdal 24 Hyllvang Lars Erik Ordfører Engerdal 25 Rønning Dag Fylkesordfører/medlem Engerdal 26 Trangsrud Lage valgkomiteen Formannskapsmedlem Engerdal 27 Hagalinsdottir Gudrun Enhetsleder plan/utvikling Fauske 28 Holtan Hilde Viltansvarlig Fauske 29 Skjellhaug Ottar Leder plan og utviklingsutvalg Fauske 30 Ask Jon Andreas Skogbrukssjef Flå 31 Buøen Tor Egil Ordfører Flå 32 Støen Ståle Varaordfører Folldal 188 Støen Ståle Folldal 33 Lamo Bjørn Ivar Ordfører Grane 34 Stabbforsmo Tor Formannskapsmedlem Grane 35 Almås Asgeir Ordfører Hattfjelldal 36 Helmersen Jan Inge Skogbrukssjef Hattfjelldal 37 Trettbakk Rune Hemnes 39 Dølen Audun Lærling Hjartdal 40 Løkslid Sven Tore Ordførar Hjartdal 41 Odden Bengt Halvard Ordførerkandidat Hjartdal 42 Helgøy Håkon Varaordførar Hjelmeland 43 Kolderup Jon Andreas Formannskapsmedlem Hol 44 Kvinnesland Odd Arve Ass. rådmann/-enhetsleder Hægebostad 45 Werdal Ånen Ordførar/-landsstyremedlem Hægebostad 46 Balto Anne Toril EriksenSátnejođiheaddji / Ordfører Karasjok 47 Olsen Ragnar Ordfører Kvalsund 48 Eiken Tor Arne Enhetsleder plan- og miljø Kvinesdal 1/4

11 USS landsmøte april 2015 på Clarion Hotel Congress i Trondheim DELTAKERLISTE Nr Etternavn Fornavn Stilling Kommune_firma 49 Tronhus Steinar Ordfører Lesja 50 Utgaard Einar Formannskapsmedlem Lesja 51 Velure Hanne Varaordfører Lesja 52 Skotte Per Inge Fjellstyremedlem, bonde Lesja fjellstyre 53 Vestgård John Olav Lierne 54 Bakken May Formannskapsmedlem Lom 55 Marstein Anne-Lise Varaordfører Lom 56 Høyheim Olaug Formannskapsmedlem/- Luster 57 Kvalen Ivar landsstyremedlem Ordførar Luster 58 Rognes Are Naturforvaltar Luster 59 Sandvik Geir Arve Formannskapsmedlem Luster 60 Veum Ernst Formannskapsmedlem Luster 61 Aasvold Bjørn Varaordfører Meråker 63 Haneborg Anne Miljøkonsulent Meråker 64 Langsåvold Bård Ordfører/-landsstyremedlem Meråker 65 Rognli Helene Ordfører Målselv 68 Siem Eldrid Siem Landbrukssjef Nord-Fron 69 Øien Jan Roger Bøe Leder planutvalget Nord-Fron 70 Hovd Prestegården Eli Ordfører Nore og Uvdal 71 Aalbu Gro Fagansvarlig landbruk Oppdal 72 Røtvei Ola Ordfører Oppdal 73 Lie Jan Kommunerepresentant Rakkestad 74 Østby Knut Skogbrukssjef Rakkestad 75 Brennslett Ragnhild R Lønn og regnskapsmedarbeider Rana 76 Eide Linda Lærer, politiker Rana 77 Halse John Gunnar Landbruksveileder skog og utmark Rana 79 Jakobsen Torhild Landbrukssjef Rana 80 Røssvoll Johan Petter Formannskapsmedlem/- Rana 82 Sollie Anita landsstyremedlem Rana Utviklingsselskap 83 Rødstøl Torbjørn Politiker Rauma 84 Breen Thomas Nærings- og samfunnsutvikler Rendalen 85 Illevold Norvald Ordfører Rendalen 86 Trøen Anne Lise Rådmann Rendalen 87 Valebjørn Kristine Formannskapsmedlem Ringebu 88 Lislien Dag Ordfører Rollag 89 Aasen Einar Varaordfører Røros 90 Tømmermo-Reitan Liv Sigrun Vara ordfører Røyrvik 91 Berg Rune Utmarkskonsulent Saltdal 92 Mossleth Siv Varaordfører Saltdal 93 Pryhn Dag Erik Ordfører Sel 94 Røsseth Per Varaordfører Selbu 95 Hovde Kjell Ove Avdelingsleder landbruk Sigdal 96 Guddal Rolf Jonas Utvalgsleder Sirdal 97 Neteland Egil Varaordfører Sirdal 98 Hove Aud Skjåk 99 Lien Per Lars Utvalsleiar miljø og næring Skjåk 100 Øygard Rolv Kristen ordførar Skjåk 2/4

12 USS landsmøte april 2015 på Clarion Hotel Congress i Trondheim DELTAKERLISTE Nr Etternavn Fornavn Stilling Kommune_firma 101 Belbo Vigdis Hjulstad Ordfører Snåsa 102 Haug Thor Arne Utvalgs leder KF kommuneskogen Stor-Elvdal 103 Hoffstad Terje Formannskapsmedlem/- Stor-Elvdal 104 Moen Even landsstyremedlem Ordfører Stor-Elvdal 105 Walle Leif Harald Rådmann Stor-Elvdal 107 Myklebust Torkel Ordfører Suldal 108 Helland Synnøve Formannskapsmedlem/- Sunndal 109 Refstie Ståle landsstyremedlem Ordfører Sunndal 110 Gjul Tore Skogbrukssjef Surnadal 111 Halle Ragnar Leiar i hovudutval for TMN Surnadal 112 Moen Ingebrigt Fagkonsulent landbruk Surnadal 113 Haugen Tarjei Verneområdeforvaltar SVR verneområdestyre 114 Gjetmundsen Bjørnar Leder Miljø og Næring Sør-Varanger 115 Hansen Cecilie Ordfører/-landsstyremedlem Sør-Varanger 116 Bergsland Steinar Ordfører/-landsstyremedlem Tinn 117 Bjørnsen Bjørn Helge Rådgiver plan/miljø Tinn 118 Olesrud Oddmund Rådgiver plan/landbruk Tinn 120 Karlsen Bjørn Utvalgsleder forvaltning og teknisk Trysil 121 Lysfoss Thorbjørn drift Utvalgsmedlem forvalt-ning og Trysil 122 Norderhaug Ole Martin teknisk Ordfører drift Trysil 123 Græsli Lars Formannskapsmedlem/- Tydal 124 Kirkvold Hilde landsstyremedlem Miljøvernrådgiver Tydal 125 Moan Lien Mona Formannskapsmedlem Tydal 126 Paulsby John Ordfører Tydal 127 Hansæl Per Hermann K Folkevalgt Tynset 128 Trøen Arild Einar Rådmann Tynset 129 Borge Solfrid Ordførar/-landsstyremedlem Ullensvang herad 130 Hilstad Trine Rådgjevar jord-/skogbruk Ullensvang herad 131 Langesæter Steinar Leiar i plan- og ressursutvalet Ullensvang herad 132 Thorbjørnsen Hans Petter Ordførar Ulvik herad 133 Herland Knut J. Leder USS USS 134 Harstad Torleif Leiar plan- og miljøutvalet Valle 135 Ødeskaug Jon Rådgjevar landbruk Valle 137 Helgøy Jan Ordførar Vanylven 138 Aufles Tor Vefsn 139 Sivertsen Kjell Leder fagnemnd utmark Vefsn 140 Kvissel Lars Ordførar Vestre Slidre 141 Myrekrok Jan Rådmann Vinje 142 Sandvik Anders Assisterande rådmann Vinje 143 Vinje Arne Ordførar Vinje 144 Vinje Signe Planleggjar Vinje 145 Aasgaard Steinar Politiker Vågå 146 Smeland Margit Formannskapsmedlem/-medlem i Åmli 147 Kristiansen Espen Andre valgkomiteen Ordfører Åmot 148 Rustad Sissel Frang Varaordfører Åmot 149 Hagen Tove Politiker Åseral 150 Åsland Olav Politiker Åseral 3/4

13 USS landsmøte april 2015 på Clarion Hotel Congress i Trondheim DELTAKERLISTE Nr Etternavn Fornavn Stilling Kommune_firma Foredragsholdere og gjester: 162 Lund Oddvin Den Norske Turistforening 164 Ihle Ingvild Elise Rådgiver Fjellnettverket 156 Dannevig Øivind Avdelingsdirektør KLD 165 Iversen Ingunn Fagdirektør KLD 181 Storelv Steinar NordheimRådgiver KS 160 Hanssen John Chr. DeighanAdvokat Lund & Co 170 Lund Caroline Advokat Lund & Co 173 Lundgaard Karianne AamdalAdvokat Lund & Co 180 Stinessen Stein Erik Advokat Lund & Co 177 Opheim Torfinn Leder i LVK LVK 159 Frogner Einar Styremedlem Norges Bondelag 185 Ødegård Finn Erlend Seniorrådgiver Norges Bondelag 155 Daling Erlend Advokat Norges Bondelag 161 Helmen Ole Jacob Juridisk fagsjef Norges Bondelag 154 Borgnes Jan Daglig leder Norges Fjellstyresamband 169 Lillemark Arnodd Styreleder Norges Fjellstyresamband 184 Våg Tone Styreleder Norsk Sau og Geit 151 Almås Reidar Professor Senter for Bygdeforskning 175 Nord-Varhaug Olav Seksjonssjef Miljødirektoratet 178 Parmann Siri Fagsjef Norges Jeger- og Fiskerforbund 182 Vigdenes Oddvar Organisatorisk nestleder Norsk Bonde- og Småbrukarlag 174 Nerhoel Ingrid Fagkonsulent Norsk Villreinsenter Nord 179 Skorem Jo Daglig leder Norsk Villreinsenter Nord 153 Askilsrud Harald Rådgiver KLD 171 Lunde Lars Andreas Statssekretær KLD 167 Jensen Jardar Statssekreetær KMD 176 Nåvik Julie Hval Rådgiver KMD 166 Jalling Lasse KS 183 Vindheim Jan Bojer Miljøpartiet De Grønne 168 Lier-Hansen Stein Adm.direktør Norsk Industri 157 Eira Láilá Helene Rådgiver Sametinget 152 Arnstad Marit Stortingsrepresentant Senterpartiet 172 Lunde Maren Politisk rådgiver Senterpartiet 158 Falleth Eva Universitetetfor Miljø- og 163 Hoem Edvard Forfatter Biovitendskap Sekretariat: 186 Ekeland Vigdis Sekretær USS 187 Solli Kristine WiersholmSekretær USS 4/4

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS HORDALAND I^I.KESKOMMUNF. Saknr. 3.eC>SOHS5^rx,k.ru t3 Til Aksjonærene Arkivni. SS:*V Eksp. U.off. Saksh.MSSC Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 20. juni 2011 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER

Detaljer

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift.

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift. :vr ;:EB?,014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Verdal kommune v/ordfører Bjørn Iversen Postboks 24 7651 VERDAL Deres ref: Vår ref: 118562-1418 Oslo, 3. februar 2014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING - MEDLEMSKAP

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 11.10.2011 101/11 Godkjenning av Kommunestyrevalget 2011 102/11 Godkjenning av gjennomføring av rådgivende folkeavstemning om evt overgang til Vest-Agder 103/11

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo STYREMØTE FJELLNETTVERKET Dato: 7.-8. april, 2016 Sted: Dr. Holms, Geilo Til stede: Styret Lillehammer, 11. januar 2015 Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune Aud Hove, Oppland fylkeskommune Dag Rønning,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.10.2011 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Bjørn Rogstad, Ola Torgeir Lånke, Per Arild Torsen, Ragnhild Løvseth Øverland, Siri Kvam-Andersen,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Avtroppende

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.10.2011 Tid: 18:30 20:00 Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA

Detaljer

Protokoll årsmøte Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) 2016

Protokoll årsmøte Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) 2016 Protokoll årsmøte Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) 2016 Tid: 09.03.16, 15:00-16:45 Sted: Dronning Eufemias gate 16, Oslo Deltakere: Representanter fra medlemsfylka, valgnemdas leder Arve Knutsen og

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2015 Tid: 18:30 19:05 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører Ellen Solbrække Lars-Kristian

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 06.10.2015 Tid: Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre Kulturkafeen Kl. 20.00 Vedtaksmøte Til stede på

Detaljer

REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015

REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015 REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015 Vår ref.: 201203163 Lillehammer, 8. juni 2015 Sted: Skinnarbu Høyfjellshotell Dato: 5. juni 2015, kl. 0830-1300 Til stede: Se deltakerliste på neste side. Saksliste 1 Valg av

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00-13:30

Møteprotokoll ÅMLI KOMMUNE. Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00-13:30 ÅMLI KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret KONSTITUERANDE MØTE Møtestad: Rådhuset Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 12:00-13:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerar Reidar Saga Leder AP

Detaljer

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat:

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.10.2011 Sak: 58/11 Resultat: Arkivsak: 11/2087 Tittel: KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE Kommunestyret den 19.10.2011: Sittende ordfører Stig Sørra orienterte.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Rissa Kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa Rådhus Dato: Tid: 08:30

Møteprotokoll. Utvalg: Rissa Kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa Rådhus Dato: Tid: 08:30 Møteprotokoll Utvalg: Rissa Kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa Rådhus Dato: 15.01.2015 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Ordfører RI-HØ Anita Nesset Kristiansen

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kommunestyre 26.03.2008 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 26.03.2008 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn

Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn Høringsmøte på Værnes 3. november 2008 v/advokat ved Høyesterett Caroline Lund, Sekretær i Utmarkskommunenes Sammenslutning USS Medlem i SRUII Hvem skal

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Protokoll fra felles møte i AU og rådmannsutvalget

Protokoll fra felles møte i AU og rådmannsutvalget Protokoll fra felles møte i AU og rådmannsutvalget 09.02.17 Sted: Kommunehuset i Våler Dato: 09.02.17 Kl. 09.00 12.00 PRESENTASJON Leder i Regionrådet, Erik Hanstad ønsket Våler kommune velkommen inn i

Detaljer

Styringsgruppa for kommunereformen i Ringerike og Jevnaker kommuner

Styringsgruppa for kommunereformen i Ringerike og Jevnaker kommuner Referat Styringsgruppa for kommunereformen i og kommuner Møtedato: fredag 23.10.15 kl 12.00 15.00 Sted: Kommunestyresalen, rådhus Møteleder: ordfører Kjell B Hanssen, Tilstede: se vedlagte oversikt. Saker:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 05.-06. desember 2016 Scandic Hotell Tilstede: Ordfører Monica Nielsen Alta kommune Rådmann Bjørn Atle Hansen Alta kommune Varaordfører Marianne Sivertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2017 Tid: 18:00 Gjennomgang og diskusjon om fremtidig næringsarbeid regionalt og for Tynset kommune Til stede på møtet:

Detaljer

Kommunestyret b3c) ettt_ Dato: kl. 17:00 18:55 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209

Kommunestyret b3c) ettt_ Dato: kl. 17:00 18:55 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 MØTEPROTOKOLL s)cmng s Kommunestyret b3c) ettt_ Dato: 08.10.2015 kl. 17:00 18:55 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 Møtende medlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tore Haraldset

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Kommunestyret Dato: 29.01.2014 kl. 17:00 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony Arild

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

STYRINGSGRUPPA REFERAT. Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen. Dato:

STYRINGSGRUPPA REFERAT. Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen. Dato: STYRINGSGRUPPA REFERAT Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.09.2014 Tidsrom: 09.00 14.30 Medlemmer: Åseral Hægebostad Audnedal Marnardal

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 9 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK Den 29. mars 2017 kl. 14:30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt på Fru Haugans

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Hemnes Snøscooterforening. Snøscooterens dag 10. november 2012

Hemnes Snøscooterforening. Snøscooterens dag 10. november 2012 Snøscooterens dag 10. november 2012 Status i motorferdsel saken og hva har skjedd i 2012? 31. januar 2012 Ordførerne fra Hattfjelldal, Hemnes, Vinje, Lom og Sirdal møtte daværende miljøvernminister Erik

Detaljer

Navn Funksjon Representerer Per Atle Hansen Medlem H Lars Fjærli Hjetland Medlem AP

Navn Funksjon Representerer Per Atle Hansen Medlem H Lars Fjærli Hjetland Medlem AP Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Økonomi- og planutvalget Formannskapssalen, Sunndal rådhus Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune.

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune. MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00-11.30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 13:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Forum: Landsmøtet for Norges Frivilligsentraler 2016 Dato:

Forum: Landsmøtet for Norges Frivilligsentraler 2016 Dato: Protokoll Forum: Landsmøtet for Norges Frivilligsentraler 2016 Dato: 18.11.2016 01/16: Konstituering av landsmøtet 1. Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket alle hjertelig velkommen og gratulerte Norges

Detaljer

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 Resultat 25 sk. Rekrutt 1 Torfinn U Leangen Aasen 49 49 49 100 247 9* 2 Knut Morten Anzjøn Namdalseid og Lyngen 48 49 48 98 243 4* 3 Emma Lovise Halseth Levanger og Frol

Detaljer

Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter.

Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter. Kommunestyret Kommunestyret er kommunen sitt øvste folkevalde organ. Som hovudregel er all makt og mynde til kommunen lagt til kommunestyret. Kommunestyret har høve til å delegere mynde til andre folkevalde

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.11.2014 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp)

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Saknr. 17/7314-2 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Innstilling til vedtak: Fylkesordføreren legger saken fram for fylkestingets valgnemnd. Fylkestingsrepresentant

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 07.02.2008 Offentlig møteprotokoll Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Pari For Møtt for fall Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Medlem Ragnhild O B Movinkel SP Medlem Toralf Heimdal

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 27.10.2015 kl. 18:25-21:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap), Maria Jartman (H), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Støyten

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen Dato: 23.november 2011 Sted: Røros hotell, Røros Medlemmer tilstede: Alvdal kommune Folldal kommune Os kommune Rendalen kommune Tolga kommune Tynset

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN.

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. 1 REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. Deltakere: Se vedlagte liste. Møtet startet klokken 12.00 med lunch, selve årsmøtet startet kl 12.45. Styreleder Ole Erik Sjølie ønsket velkommen.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll Stor-Elvdal kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Storstua Dato: 23.09.2015 Tidspunkt: 17:00-18:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Haaken Wilhelm Mathiesen

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer