Kysten Rundt og. Felles Markedsføring Ved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kysten Rundt og. Felles Markedsføring Ved"

Transkript

1 Kysten Rundt og Felles Markedsføring Ved Versjon 1.01 Januar Sammendrag Bakgrunn Omfang Målgruppe Målsetning Budskap og merkenavn Kanaler Verktøy Aktiviteter og oppgaver Tidsplan Organisering Måling av resultater Budsjetter Finansiering Sammendrag Shortsea Promotion Center Norge (SPC) vil i samarbeid med ulike organisasjoner gjennomføre en 6 måneders markedsføringkampanje som skal profilere nærsjøfrakt og dets aktører. Norsk Havneforening har tatt initiativ til en felles markedsføringskampanje for en rekke aktører innen sjøtransport og vil lede arbeidet med å lage et felles markedsføringsbudskap. Dette budskapet skal brukes i denne aktuelle kampanjen, men også etterpå. Kampanjen skal følge kysten rundt og ende i Oslo i forbindelse med Transport og Logistikkonferansen på Gardermoen. Hovedfokus skal være intermodal dør-til-dør transport av stykkgods i Norge og til/fra Europa. Hovedmålgruppen er transportkjøpere. Hovedmålsetning er å øke kunnskapen om sjøveis godstransport og få flere transportkjøpere til å velge sjøveien. Hovedbudskap er at sjøveien er best for gods.

2 2. Bakgrunn Shortsea Promotion Centre Norge (SPC) har i 2011 ledet en kampanje for å markedsføre sjøtransport mot transportkjøper. De tre viktigste virkemidler har vært ruteoversikt, nyhetsbrev og konferanser rundt om i Norge. Denne kampanjen ble gjennomført i nært samarbeid med LTL. Hovedmålgruppe var vareeier og speditør. Hovedbudskap var besparelser, service og miljøgevinst relatert til sjøtransport. Arbeidet til SPC sponses av linjerederier og havner i Norge. Norske myndigheter gir tilskudd gjennom Nærings-, Fiskeri- og kyst- (ved Kystverket) og Samferdselsdepartement. For å ekspandere markedsføringen kontaktet SPC Havneforeningen høsten 2011 med forslag om å lage en kampanje som skal følge kysten rundt fra Nord-Norge til Oslo-fjorden. Forslaget ble godt mottatt og fikk bifall på et stort møte i sjøprosjektet («Hvordan lykkes med sjøtransporten?») den 12. januar. På det samme møte presenterte Anne Kristin Hjukse fra Oslo Havn et forslag om felles markedsføring av sjøtransporten. Dette forslag vakte stor entusiasme og markedsføring er en av tre hovedaktiviteter i videreføringen av sjøprosjektet. Kampen om hvor godset skal gå, står først og fremst mellom sjøen og veien. Derfor vil en rekke aktører innen sjøtransport gå sammen for å utvikle et felles budskap som får fram sjøtransportens fordeler. SPCs ide om kampanjen Kysten Rundt verdens vakreste godsreise og initiativet for å ha en felles markedsføring av sjøtransporten, passer svært godt sammen. Vi ønsker derfor å ha det felles budskapet klart ved oppstarten av Kysten Rundt, og bruke det aktivt i den kampanjen. Men det felles budskapet vil ha en varighet utover Kysten Rundt -kampanjen, og vil kunne brukes for å fremme sjøtransporten i lang tid framover. Alle aktører som blir med, skal kunne gjøre materialet til sitt ved å bruke egen logo som avsender. På den måten vil det samme budskapet spres av mange, og få større effekt. Det er foreløpig ikke klart hva slags markedsføringsmateriell vi vil tilby, men vi ser for oss alt fra tradisjonelle papirannonser og roll ups til format tilpasset web og sosiale medier. Et viktig bakteppe er at nytt forslag til nasjonal transportplan (NTP) skal lanseres og politisk godkjennes i år. Myndighetene har bekreftet at de ønsker mer sjøtransport og har spurt aktørene om hvilke tiltak som er aktuelle. Fiskeri- og kystministeren planlegger en høringsrunde om dette. I løpet av 2012 er det derfor viktig å sette sjøtransporten på dagsorden for viktige politiske beslutningstagere. Parallelt med dette har KS Bedrift Havn startet en mediakampanje som er rettet mot politiske beslutningstagere og som også gjennomføres i Selv om hovedmålgruppe og budskap er noe forskjellig, er det behov for koordinering. Vi har derfor tatt initiativ til dette. Både SPC og Havneforeningen har uttrykt ønske om å få med flest mulig aktører på kampanjen, herunder flest organisasjoner relatert til sjøtransport. LTL har allerede sagt at de vil delta. 3. Omfang Nærsjøfrakt omfatter disse områder: Dør-til-dør transport av stykkgods Feederskipning mot oversjøiske linjer Felles markesføring - Kysten Rundt side 2 Versjon 1.0 Januar 2012

3 Industrilast i store partier for store industrikonsern Løsfart av bulklaster herunder tørrbulk, våtbulk og flytende gass Kampanjen skal fokusere på: Dør-til-dør transport av stykkgods innen Norge og Europa i trailer og container med skip i fast rute i direkte konkurranse med lastebil Kampanjen skal forgå i perioden mai-oktober Målgruppe Hovedmålgrupper for kampanjens budskap er: 1. Transportkjøper a. Vareeier: Herunder importører, distributører, eksportører i Norge og i utlandet for transport i/til/fra Norge. Prioriterte enkeltpersoner er logistikk- og transportansvarlig og medarbeidere. b. Speditører: Bilspeditører og bilavdelinger hos speditører som har partilast som kan transporteres i containere og trailere med skip. Prioriterte enkelpersoner er produktmedarbeidere for land- og sjøtransport. Kampanje vil, som en bieffekt, også kunne gi positiv oppfatning av sjøtransporten hos denne målgruppen: 2. Politiske beslutningstagere a. Ministere: Fiskeri- og kystministeren, statsministeren, samferdselsministeren, miljøvernminister og finansminister. b. Toppolitikere i kommune og fylke for de viktigste havner c. Partipolitikere som jobber transport I utforming av budskap og materiale er imidlertid transportkjøpere den viktigste målgruppen. Koordinering med den politiske mediakampanje er derfor viktig for at begge målgrupper skal nåes. 5. Målsetning Hovedmålsetningen er å formidle til flest mulig i den prioriterte målgruppen at sjøveien med sine logistikktjenester er det beste alternativ for deres gods. Prioriterte delmålsetninger: 1. Formidle og øke kunnskap om sjøveiens tre hovedfortrinn: Økonomi, service og miljø. 2. Øke antall henvendelser til speditører, agenter og rederier om sjøveis transport 3. Øke politikernes vilje til å prioritere samfunnsmessige investeringer i sjøtransport Disse målsetninger vil bli revidert som en del av kampanjen. Felles markesføring - Kysten Rundt side 3 Versjon 1.0 Januar 2012

4 6. Felles hovedbudskap Felles markedsføring har mange fordeler. Det finnes fortsatt mange aktører som i dag ikke bruker sjøtransport, men som kan ha stor fordel av det. Mange nåværende brukere kan øke sine sjøvolumer. Et felles budskap som gjentas av mange gir stor tyngde og gjenkjenning. Markedsføringskostnaden kan deles av mange og materialet kan gjenbrukes i nye kampanjer i fellesskap eller av den enkelte aktør. Det vil utvikles et felles hovedbudskap som vil kunne bestå av: Felles merkenavn for sjøveien og/eller dets tjenester Slagord som reflekterer de fordeler brukere av sjøveien har Grafiske elementer som logo og bilder som kan gjenbrukes i ulike sammenhenger Tekstelementer om sjøveiens egenskaper og verdi for brukere Profileringsråd om anvendelse av de ulike elementer Hovedbudskapet vil bli utviklet som en del av kampanjen, men vil også anvendes i andre kampanjer senere. Hovedbudskapet skal profilere sjøveien og dens produktfortrinn i form av økonomi, service og miljø. Hovedbudskapet er felles eie. Alle elementer kan gjenbrukes av hver enkeltaktør som deltar i markedsføringsarbeidet, og den enkelte aktør kan bestille materiell som er spesialtilpasset eget behov. Vi skal i samarbeid med et profesjonelt reklamebyrå utarbeide og dokumentere budskapet. De vil også bistå oss å utvikle nødvendig markedsføringsmateriale. 7. Kanaler Her er en prioritert liste over markedskanaler for Kysten Rundt kampanje: 1. Internett og epost: Kampanjeweb med lenker fra SPCs web side og flest mulig av sponsorenes websider. Nyhetstjeneste med nyhetsbrev som når målgruppen med ukentlige nyheter. 2. Konferanser: Det vil arrangere konferanser for transportbrukere og eventuelt politikkere i hver havn som deltar i kampanjen. Kampanjen vil avsluttes med en egen sesjon på Transport og logistikkonferansen på Gardermoen. Her håper vi at alle aktører som er med, vil bruke det felles markedsføringsmateriellet slik at sjøtransporten framstår med en tydelig stemme her. 3. Media: Mediaoppslag og debattinnlegg i logistikkpressen samt riksdekkende og regional presse. Annonser i logistikkpressen og regionale aviser. 8. Verktøy Her følger en prioritert liste over markedsføringsverktøy: 1. Boksen: En 45 fots container som følger kampanjen fra havn til havn. Utsmykking og logoer på utsiden. Reklameplakater på innsiden. Egen vegg med underskriftkampanje til støtte for Felles markesføring - Kysten Rundt side 4 Versjon 1.0 Januar 2012

5 sjøveien. Boksen vil inneholde felles markedsmaterial. Boksens posisjon kan følges på kampanjewebben. Eventuelt web-kamera. 2. Kampanjeweb: Rettet mot målgruppen. Inneholdende kampanjeprogram, kampanjevideo, nyheter, billedgalleri, boksens posisjon, boksens web camera, viktige lenker, om kampanjen. 3. Nyhetstjeneste: Formidles gjennom aktueltsidene til Shortsea Promotion. Lenker på flest mulig sider. Nyhetsticker på kampanjesiden. Ukentlig distribusjon til 6000 mottagere i målgruppe 1 og Kampanjevideo: Oppildnende reklamevideo for sjøtransport. Brukes på web og i konferanser. 5. Reklamematerial: Følger boksen. Roll-ups, brosjyrer, plakater, t-skjorter, give-aways mm. 6. Kampanjepresentasjon: 20 minutters motiverende powerpoint presentasjon som skal vises på alle konferansesteder sammen med kampanjevideoen. Pausepresentasjon av sponosorer. 7. Kampanjetilbud: Egen side på kampanjewebben der transportkjøpere som ønsker å teste sjøtransport kan få kampanjerabatt for et antall trailerlaster. 8. Budskap: Vi vil lage en budskapsplattform som lett kan anvendes lokalt for å lage, artikler, debattinnlegg, pressemeldinger, kronikker etc 9. Sosiale media: Linked-in, twitter og facebook side for kampanjen og for sjøveien. Samordning med hver havn. Felles strategi for hva vi vil oppnå. 10. Annonser: I logistikkpressen. Disse betales sentralt. Eventuelt i lokalpressen. Disse må organiseres og dekkes av havnene og eventuelle lokale sponsorer. 9. Aktiviteter og oppgaver I hver havn vil det være følgende aktiviteter i den uken containeren er i havnen: 1. Konferanse: For brukere og leverandører av sjøveis transport og logistikktjenester. 2-3 timer, en ettermiddag innlegg på 20 minutter fra linjer, speditører og vareeiere. 2. Rundebordsmøte: 6-8 sentrale personer fra havn, agent, speditør og vareeier. Kartlegging av muligheter og flaskehalser. Eventuelle intervjuer av deltagerne. Resultatene vil vi samles i en rapport som kan bli et viktig innspill fra sjøtransporten inn mot NTP-arbeidet. 3. Reportasje: Nyheter, videointervjuer, show case, bilder fra uken i havnen. 4. Mediabegivenhet: Relatert til ankomst eller åpning av boksen. Møte med pressen. Debattinnlegg i regional presse. 5. Reklameplakat: Boksen plasseres et sentralt sted i byen. 6. Politisk møte: Eventuelle møter med sentrale regionale politikkere. I forkant av kampanje må følgende oppgaver gjennomføres: 1. Sponsorer: Rekruttere deltagende havner og sponsorer til kampanjen. 2. Budskap: Formulering av felles budskap og tekster mot hovedmålgruppen. 3. Kampanjeweb: Budskap, merkenavn, design, funksjonalitet, lenking, SEO, lansering. Felles markesføring - Kysten Rundt side 5 Versjon 1.0 Januar 2012

6 4. Kampanjevideo: Idé, story, script, design, opptak, produksjon, lansering. 5. Konferanseprogram: Skaffe gode foredragsholdere til alle konferanser. Etablere tidspunkt for hver havn. 6. Kampanjepresentasjonen: Idé, budskap, design, produksjon. 7. Boksen: Leie, utsmykking, transport til starthavn, plan for transport mellom havner samt booking med linjene. 8. Reklamematerial: Lage alt materiell som skal følge boksen. 9. Kampanjerabatt: Idé, rekruttering, utforming, testing og lansering 10. Sosiale media: Markedsføring av kampanjen I løpet av kampanjen må følgende oppgaver utføres sentralt: 1. Påmelding: Koordinering av all påmelding til alle arrangement 2. Boksen: All logistikk rundt boksen må koordineres med linjene 3. Nyhetsformidling: Ukentlig oppdatering og distribusjon av nyheter til målgruppen. 4. Sosiale media: Løpende oppdatering og dialog med målgruppen. 5. Påvirkning: Sentrale politiske møte i forbindelse med NTP. På Transport og logistikkonferansen på Gardermoen vil det være følgende aktiviteter: 1. Boksen: Plasseres utenfor og er åpen for alle. 2. Sesjoner: To sesjoner med tre foredragsholdere: 1) mot transportbrukere og 2) samferdselspolitisk 3. Overlevering: Appell og forslag til Fiskeri- og kystminister. I etterkant av kampanje, i siste kvartal av 2012, skal følgende gjennomføres: 1. Spørrundersøkelse: Gjenkjenning, kunnskap. 2. Kampanjerapport: Resultater. Positive og negative erfaringer. Felles markesføring - Kysten Rundt side 6 Versjon 1.0 Januar 2012

7 10. Tidsplan Hver kampanjehavn for tildelt en uke for sine aktiviteter. Det gjøre opphold i noen ferieuker i mai og i sommerferien. Målet er å nå Gardermoen den oktober. Her er et utkast til tidsplan for kampanjen (ukestart for hver havn): Tromsø Narvik Bodø Trondheim Ålesund Bergen Karmsund Stavanger Rotterdam Borg Moss Drammen Larvik Grenland Kristiansand Oslo Gardermoen ma 07.mai ma 14.mai ma 21.mai ma 04.jun ma 11.jun ma 18.jun ma 13.aug ma 20.aug ma 27.aug ma 03.sep ma 10.sep ma 17.sep ma 24.sep ma 01.okt ma 08.okt ma 15.okt ma 22.okt (Sildajazz 8-12 august) Foreløbig utkast til tidsplan i forkant av kampanjen: Start måned J F M A M Uke nummer Sponsorer Budskap Kampanjeweb Kampanjevideo Kampanjepresentasjon Boksen Transport Reklamematerial Konferanseprogram 1. halvår Kampanjerabatt Kampanjeallmøte Første havnbesøk Planlegging Design Produksjon Ferdig Påske Felles markesføring - Kysten Rundt side 7 Versjon 1.0 Januar 2012

8 11. Organisering Arbeidet styres av Havneforeningen og LTL og ledes av SPC. (alle navn merket med? har ennå ikke aksepter oppgaven) Et kampanjestyre vil ha to møter: Et for godkjenning av kampanje og et for evaluering av resultater. Her er et forslag til deltagere i kampanjestyret: Havneforeningen: Dag Sem Havnene: Rolf Aarland LTL: Tom Rune Nilsen? 1 Norges Rederiforbund: Sturla Henriksen? Rederiene: Toralf Ekrheim? Vidar Karlsen? Vareeier:?? 2 Kampanjeledelse: Kampanjegeneral: Hans Kristian Haram Assistent: Norsk Havneforening: Anette Brække Havn: Anne Kristin Hjukse, Oslo Havn Havn: Barbro Palmgren Johannesen, Larvik Havn LTL: Heidi Christin Lund? Følgende personer har ansvar for følgende aktiviteter: Budskap: Anne Kristin Hjukse Media: Anne Kristin Hjukse Konferanser: Hans Kristian Haram Rundebord: Geir Berg? Sosiale media: Daniel Flathagen? Kampanjeweb/påmelding: Hans Kristian Haram Nyheter: Hans Kristian Haram + Anne Hjukse + Trude Thingelstad? + Daniel Flathagen? + Kirsti Østensjø + Beate Palmgren Johannessen + Geir Berg? Video og bilder: Hans Kristian Haram +? Boksen: Annette Brække Politisk kontakt: Arnt-Einar Litsheim Kampanjeøkonomi: Hans Kristian Haram 1 Alle navn merket med? har ennå ikke akseptert oppgaven 2 Ikke bestemt Felles markesføring - Kysten Rundt side 8 Versjon 1.0 Januar 2012

9 I tillegg må hver sponsor utnevnte sin kampanjeansvarlig. Kampanjeansvarlig i hver havn har ansvar for alle arrangementer i sin havn. Kampanjeansvarlig hos hver linje skal koordinere all deltagelse, nyhetsformidling og presentasjoner for sin linje. Tilsvarende for kampanjeansvarlig for speditørsponsorer. 12. Måling av resultater Vi har følgende mål for sukess som bør rapporteres løpende (foreløpig mål i parantes, vi vil korrigere dette i den videre planleggingsfase): 1. Antall besøk på konferansene (1 000) 2. Sidevisninger på kampanjeweb og nyhetstjeneste (50 000) 3. Mediaeksponsering: Sum av artikler ganger medias opplag ( ) 4. Forespørsler om kampanjetilbud (???) Analyseverktøy er Google Analytics for trafikkanalyse. 13. Budsjetter SPCs faste stab kan innenfor egne budsjett gjennomføre mange av de skisserte aktiviteter. Deltagende organisasjoner dekker sine kostnader. Havnene dekker alle direkte kostnader i egen havn. Rederiene er tar kostnadene med å frakte containeren fra havn til havn. Dermed gjenstår de sentrale direkte kostnader til tredjepart som foreløpig er budsjettert til: Materiale Beløp Felles budskap Kampanjevideo og presentasjon Kampanjeweb Boksen Reklamemateriale Annonsering Kontaktadresser Videorepotasjer Uforutsett Totalt Finansiering Kampanjen finansieres med sponsorinntekter. Sponsorene er havner, rederier og speditører. Et eventuelt underskudd dekkes av SPC. Sponsorinntekter er budsjettert til: Kilde Antall Pris Beløp Hovedsponsor Sponsorer Organisasjoner Totalt Sponsorer får: Felles markesføring - Kysten Rundt side 9 Versjon 1.0 Januar 2012

10 Logo på og reklameplakat i boksen Logo på kampanjewebside Logo i kampanjevideo Logo i kampanjepresentasjon og i pauser under konferansen Logo i annonser Anledning til å holde innlegg på konferanser Profilering og omtale i nyheter Felles markesføring - Kysten Rundt side 10 Versjon 1.0 Januar 2012

Velg sjøveien og. Felles Markedsføring Ved

Velg sjøveien og. Felles Markedsføring Ved Velg sjøveien og Felles Markedsføring Ved Versjon 2.0 Mars 2012 1. Sammendrag... 1 2. Bakgrunn... 2 3. Omfang... 2 4. Målgruppe... 3 5. Målsetning... 3 6. Budskap og merkenavn... 3 7. Kanaler... 4 8. Verktøy...

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges

Detaljer

N y h e t s b re v S j ø t ra n s p o r t p r o s j e k t e t

N y h e t s b re v S j ø t ra n s p o r t p r o s j e k t e t N y h e t s b re v S j ø t ra n s p o r t p r o s j e k t e t 20.februar 2012 Sjøtransportprosjektet skyter fart På Transport og Logistikkkonferansen i oktober 2010 ble rapporten Hvordan styrke sjøtransportens

Detaljer

Sjøtransportprosjektet «Hva gjøres for å styrke effektiviteten i havneterminaler?»

Sjøtransportprosjektet «Hva gjøres for å styrke effektiviteten i havneterminaler?» Sjøtransportprosjektet «Hva gjøres for å styrke effektiviteten i havneterminaler?» Markeds- og logistikksjef Rolf Aarland, Trondheim Havn Årsmøte Norsk Havneforening Drammen 7. september 2012 Sjøtransportprosjektet

Detaljer

INVITASJON TIL SEMINAR/WORKSHOP

INVITASJON TIL SEMINAR/WORKSHOP INVITASJON TIL SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» 22. 23. februar 2016 Drammen Havn Forutsetninger for å løfte sjøtransporten Sjøtransport er «på alles lepper», men vi mangler det store trendbruddet.

Detaljer

Program for Fagseminaret 2014

Program for Fagseminaret 2014 Program for Fagseminaret 2014 Antwerpen, Belgia 23. 25. april 2014 Foto: FXTC Antwerpen Antwerpen (fransk: Anvers) er en havneby i Belgia. Byen er hovedstad i den flamske provinsen Antwerpen og har omkring

Detaljer

Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes?

Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Paal Brevik Wangsness Inger Beate Hovi Transport og Logistikk 2015 19. Oktober 2015 Bakgrunn og formål Bakgrunn:

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Mai 2014 1 Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av godstransport. Målet

Detaljer

Kysten rundt. 5. mars 2012

Kysten rundt. 5. mars 2012 Kysten rundt 5. mars 2012 I dag Vi presenterer det som egentlig en justert og konkretisert kampanjeplan. På noen områder er vi tydelige, og mener dere bør beslutte her og nå. Andre steder antyder vi løsninger,

Detaljer

Årsrapport 2012. Ved Hans Kristian Haram Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norge

Årsrapport 2012. Ved Hans Kristian Haram Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norge Årsrapport 2012 Ved Hans Kristian Haram Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norge Hovedprioriteringer 1. Nøytral markedsinformasjon 2. Markedsføring av EUs Marco Polo II 3. Deltagelse i ESN 4. EUs transportpolitikk

Detaljer

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Visjon Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø Utgjør knapt 4-5 million tonn per år 30% av lastebillast

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014

Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014 Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014 Planlegging av kommunikasjonstiltak mot prioriterte målgrupper for deltakende byer, Statens vegvesen og samarbeidsparter Utarbeidet av

Detaljer

Program for Fagseminaret 2014

Program for Fagseminaret 2014 Program for Fagseminaret 2014 Antwerpen, Belgia 23. 25. april 2014 Foto: FXTC Antwerpen Antwerpen (fransk: Anvers) er en havneby i Belgia. Byen er hovedstad i den flamske provinsen Antwerpen og har omkring

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Generelle betingelser for deltakelse i. Enova Anbefaler

Generelle betingelser for deltakelse i. Enova Anbefaler Generelle betingelser for deltakelse i Enova Anbefaler Generelle betingelser 01.10.2013 Side 1 av 6 1. Bakgrunn Enova SF, org. nr 983 609 155 Prof. Brochs gt. 2, 7030 Trondheim, har en kampanje/ordning

Detaljer

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng?

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Utfordringer for sjøtransporten Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik Transport og Logistikkdagen 2011 Kort historikk utfordringer Markedsandeler

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Markedsføringsplan 2011

Markedsføringsplan 2011 Markedsføringsplan 2011 Prosessen Klart uttrykt ønske fra klubbene om nødvendigheten av markedsføring Øremerking av markedsmidler fra salg av VTG materiell Mediebyrå undersøkelse av holdninger til golf

Detaljer

Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017

Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017 Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017 Hva skal vi igjennom? - En litt mer komplisert verden - Mål/strategi/plan - metode - Den digitale verktøykassen - Case: finne rett kanalmiks - Gjøre selv eller

Detaljer

Risavika Havn - En oppdatering

Risavika Havn - En oppdatering Risavika Havn - En oppdatering Logistikkdagen 2012 Fredheim Arena 6. november 2011 Noen regioner får ting til å skje - Noen følger med på hva som skjer - Mens andre igjen lurer på hva som skjedde» Vår

Detaljer

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Om Fadderordningen Fadderuken er et årlig arrangement som tar imot både nye og eksisterende studenter ved Universitetet i Stavanger. I starten av august

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Oppdatert 20. august 2016 Kristin Waage og Marianne T. Fenger

Kommunikasjonsplan. Oppdatert 20. august 2016 Kristin Waage og Marianne T. Fenger Kommunikasjonsplan Oppdatert 20. august 2016 Kristin Waage og Marianne T. Fenger Innhold Hvorfor en kommunikasjonsplan? Visjon, verdier og budskap Målgrupper Kanaler Årshjul for kommunikasjon med eksempler

Detaljer

Fagseminaret 2016. Thon Hotell Atrium, Oslo 31. mars 1. april (Get-together 30. mars)

Fagseminaret 2016. Thon Hotell Atrium, Oslo 31. mars 1. april (Get-together 30. mars) Fagseminaret 2016 Thon Hotell Atrium, Oslo 31. mars 1. april (Get-together 30. mars) Fagseminaret Norsk Havneforening arrangerer årets største møteplass for havne- Norge, Fagseminaret 2016. Faggruppen

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

SPONSORALTERNATIVER 2015

SPONSORALTERNATIVER 2015 SPONSORALTERNATIVER 2015 HOVEDSPONSOR Klubbens første prioritet i alle lag og arrangementer. Draktreklame A lag Medieomtale med A lag Stadionreklame (3 sesonger) Presentasjon og reklame i DIL posten Reklame

Detaljer

Sjøtransportprosjektet - Samlende og med høy aktivitet. Rolf Aarland, prosjektleder Fagseminar, Norsk Havneforening 23. april 2012 kl.

Sjøtransportprosjektet - Samlende og med høy aktivitet. Rolf Aarland, prosjektleder Fagseminar, Norsk Havneforening 23. april 2012 kl. Sjøtransportprosjektet - Samlende og med høy aktivitet Rolf Aarland, prosjektleder Fagseminar, Norsk Havneforening 23. april 2012 kl.12:00-12:25 Prosjektet har vokst frem gjennom flere styreperioder i

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Til skolen IKF Rundskriv 04-2013 Oslo, 13. mai 2013 (IF-skolene får tilsvarende informasjon i eget rundskriv) Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Informasjonskontorene

Detaljer

Mer gods på sjø. Volumet kan dobles. Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012

Mer gods på sjø. Volumet kan dobles. Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012 Mer gods på sjø Volumet kan dobles Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012 Godset velger minste motstands vei! Fred Voldset, logistikkdirektør, Borregaard 2 Sammendrag Dagens kunder på

Detaljer

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa?

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Norsk Havneforenings Årsmøte, Drammen, 7.september 2012 av Olav Eidhammer, TØI Innhold Generelle utviklingstrekk

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Handlingsplan 2011 Bakgrunn: Helse Midt-Norges kommunikasjonsstrategi utgår i 2010. En ny versjon er blitt utarbeidet av Informasjonsnettverket i regionen i løpet

Detaljer

SPONSORMULIGHETER. LAGSPONSOR Som lagsponsor kan du støtte enkelt lag innenfor klubben med et eget beløp som passer din bedrift.

SPONSORMULIGHETER. LAGSPONSOR Som lagsponsor kan du støtte enkelt lag innenfor klubben med et eget beløp som passer din bedrift. SPONSORMULIGHETER HOVEDSPONSOR Klubbens første prioritet i alle lag og arrangementer. Draktreklame A lag Draktreklame øvrige grupper Stadion reklame (3 sesonger) Presentasjon og reklame i DIL posten Presentasjon

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene FOLKEAKSJONEN SKAL: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag mellom lokallagene - Lage skolerings-/debattopplegg for lokallagene - Sende oppdatert informasjon og argumentasjon

Detaljer

Konsept Altinn for Sjøtransport

Konsept Altinn for Sjøtransport Konsept Altinn for Sjøtransport Fremtidens godsportal? Knut Jørgen Solheim Heum Faggruppeleder økonomi/data Beskrivelse Maritim portal for elektronisk innrapportering av gods på sjø Overordnet mål: Bedre

Detaljer

Kurs i digital markedsføring

Kurs i digital markedsføring Kurs i digital markedsføring Velkommen! Jørgen Hestås VÅ R T T E A M JØRGEN HESTÅS Se n io r D ig ita l R å d g iv e r ARNE HOLSEN Se n io r d ig ita l r å d g iv e r TONE LARSEN S osiale Medier SVENN

Detaljer

Bibliotek som merkevare er det mulig?

Bibliotek som merkevare er det mulig? Bibliotek som merkevare er det mulig? Presentasjon på bibliotekledermøte i Østfold 28. februar 2011 Anne Berit Brandvold - gjøre bibliotekene synlige på en positiv måte - vi ville utvikle felles mål, visjoner,

Detaljer

NorStella. Avtalen omfatter følgende distributører.

NorStella. Avtalen omfatter følgende distributører. NorStella Det er i dag inngått følgende avtale mellom Distributører av ehandelsmeldinger og NorStella om felles samtrafikkavtale (se vedlegg) Avtalen forvaltes av NorStella gjennom forumet b2bconnect.no

Detaljer

Case: UKM Krasjtest for unge arrangører. Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:.

Case: UKM Krasjtest for unge arrangører. Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:. Case: UKM Krasjtest for unge arrangører Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:. Denne casen er delt inn i 4 bolker: Høst (november og desember) hvor dere

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen 1. varamedlem IKKE MØTT: Morten Holdahl 2. varamedlem

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen 1. varamedlem IKKE MØTT: Morten Holdahl 2. varamedlem Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 06 2004/2006 STED: Telefonmøte DATO: 15. juni 2005, kl. 19-21:30 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

Hva er de viktigste samarbeidsområdene mellom rederi og havn, som kan styrke sjøtransporten?

Hva er de viktigste samarbeidsområdene mellom rederi og havn, som kan styrke sjøtransporten? Norsk Havneforening Gardermoen 11-12. Januar 2012 Hva er de viktigste samarbeidsområdene mellom rederi og havn, som kan styrke sjøtransporten? Toralf Ekrheim Administrerende direktør Nor Lines AS 100%

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Hva skal vi igjennom?

Hva skal vi igjennom? Velkommen! Hva skal vi igjennom? - Litt repetisjon, strategi - Gjennomgang av den digitale verktøykassen - Drøfte kjøpe vs gjøre selv - Litt om leverandørmarkedet - Kravspekk - Viktigheten av å ha en

Detaljer

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Kommunikasjonsbyrået Spring Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Bakteppet Det store bildet Nåsituasjon Kiwanis distrikt Norden har i dag 1340 medlemmer, utviklingen i antall medlemmer

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Medieplan 0 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Norges største nettsted innen kraftsport Treningsforum.no startet opp i 00 og er Norges største nettsted innen kraftsport

Detaljer

Avslutning #Telemarkonline2016 # Heiatelemark

Avslutning #Telemarkonline2016 # Heiatelemark Avslutning 19.08.16 #Telemarkonline2016 # Heiatelemark film Den Digitale Reisen 2016 Kickoff Digital Strategi Bli en bedre bestiller Hvordan skape korrekt innhold som gir deg trafikk? Google Analytics

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN STILLINGER OG KURS Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

Status nærmiljøpilotene våren 2013. Smakebiter fra Miljødirektoratets intervjurunde med pilotprosjektene

Status nærmiljøpilotene våren 2013. Smakebiter fra Miljødirektoratets intervjurunde med pilotprosjektene Status nærmiljøpilotene våren 2013 Smakebiter fra Miljødirektoratets intervjurunde med pilotprosjektene Hvorfor intervjurunde? Hyggelige prosjektledere Én standard for alle, lettere å sammenligne Tilpasning

Detaljer

2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no

2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no 2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no DAGENS MEDISIN DM Avis informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetkanal mot helsevesenet.

Detaljer

INVITASJON TIL SEMINAR/WORKSHOP

INVITASJON TIL SEMINAR/WORKSHOP INVITASJON TIL SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» 22. 23. februar 2016 Drammen Havn Forutsetninger for å løfte sjøtransporten Sjøtransport er «på alles lepper», men vi mangler det store trendbruddet.

Detaljer

Sluttrapport!til!Extrastiftelsen! Hjelpekilden!Norge! Prosjekt:!Etter!den!vanskelige!troen!(2015?2016)!

Sluttrapport!til!Extrastiftelsen! Hjelpekilden!Norge! Prosjekt:!Etter!den!vanskelige!troen!(2015?2016)! SluttrapporttilExtrastiftelsen HjelpekildenNorge Prosjekt:Etterdenvanskeligetroen(2015?2016) Sammendrag Bakgrunnforprosjektet/Målsetting Å bryte med et lukket trossamfunn setter mennesker i en livskrise

Detaljer

Kommunikasjon - status september 2015

Kommunikasjon - status september 2015 Kommunikasjon - status september 2015 Litt bakgrunn og noen forutsetninger Uttrykt at prosessen ikke skal være en del av valgkampen Det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse Kommunikasjonskonseptet

Detaljer

Kommunikasjonsplan NORKLIMA

Kommunikasjonsplan NORKLIMA Kommunikasjonsplan NORKLIMA 1. Bakgrunn og tre utfordringer...2 2. Mål, målgrupper og budskap...2 3. Mer om kanalene, og planer for 2006...3 3.5 Andre kanaler...6 4. Ansvar...6 5. Budsjett...7 6. Oppsummert

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

INNSALG AV SPONSORAVTALER VM 2013

INNSALG AV SPONSORAVTALER VM 2013 INNSALG AV SPONSORAVTALER VM 2013 Hovedsponsor 2013 Pakken inneholder: Markedsføring Presenteres som Hovedsponsor i all markedsføring og presentasjoner av VM i Skreifiske. VM-Avisen 1/1-side annonse (4

Detaljer

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods Sammendrag: Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods TØI rapport 1195/2012 Forfattere: Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2012 78 sider Konkurranseflater mellom

Detaljer

PR-Arbeid - i Klubb, Krets og Forbund

PR-Arbeid - i Klubb, Krets og Forbund PR-Arbeid - i Klubb, Krets og Forbund Media Med media menes alle kommunikasjonskanaler eller meddelelsesmidler som gjør det mulig å spre et budskap til mange mennesker over et stort område på kort tid,

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV HD2008 - FASE I HD2008 OPPDRAGSGIVER NORSK HAVNEFORENING

INFORMASJONSSKRIV HD2008 - FASE I HD2008 OPPDRAGSGIVER NORSK HAVNEFORENING Samlastere INFORMASJONSSKRIV HD2008 - FASE I Kystverket Vareeiere Agenter Havnetjenester Systemer Havner Fartøy HD2008 AIS Forsvaret Tollvesenet SSB Speditør Cargo M. Fartøysdatabase OPPDRAGSGIVER NORSK

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Fagseminaret i Norsk Havneforening

Fagseminaret i Norsk Havneforening Fagseminaret i Norsk Radissons Blu Hotel Norge i Bergen 15-17 april 2013 Kort informasjon om fagseminaret Årets fagseminar har vi valgt å legge til Bergen. Tilbakemeldingene fra medlemmene ga en indikasjon

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 2016 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN Dagens Medisin Avis informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal

Detaljer

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Jubileums HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Hei alle sammen! Innhold Takk for at dere ønsker å bidra til feiringen av Bodøs

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, mars. Kystrederiene

Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, mars. Kystrederiene Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, 23. 24. mars Kystrederiene Kystrederiene (ex. Fraktefartøyenes Rederiforening) Nasjonal interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 100 rederier med rundt 300 fartøy Om

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport Delmål: overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette

Detaljer

Webanalyse i Storebrand. Webanalyse 2011 Fredrik Skurdal 18.10.2011

Webanalyse i Storebrand. Webanalyse 2011 Fredrik Skurdal 18.10.2011 Webanalyse i Storebrand Webanalyse 2011 Fredrik Skurdal 18.10.2011 Bakgrunn innen markedsføring Ansatt i Storebrand siden 2006 Jobbet med web og digitale kanaler siden 2008 - Webkoordinator i markedsavdelingen

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

Hvilken opptreden er den beste?

Hvilken opptreden er den beste? Forskningsparken i Narvik, 18.11.10 DAGENS MEDIEVIRKELIGHET To valg Aktiv opptreden Passiv opptreden Aktiv opptreden Aktivt søke å skape interesse i media omkring bedriften, et emne eller en hendelse.

Detaljer

Program for Fagseminaret 2014

Program for Fagseminaret 2014 Program for Fagseminaret 2014 Antwerpen, Belgia 23. 25. april 2014 Foto: FXTC Antwerpen Antwerpen (fransk: Anvers) er en havneby i Belgia. Byen er hovedstad i den flamske provinsen Antwerpen og har omkring

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Kystverkets arbeid med å fremme sjøtransporten og havnenes posisjon som nav i logistikk-kjeden Årsmøte Norsk Havneforening, 6.9.

Kystverkets arbeid med å fremme sjøtransporten og havnenes posisjon som nav i logistikk-kjeden Årsmøte Norsk Havneforening, 6.9. Kystverkets arbeid med å fremme sjøtransporten og havnenes posisjon som nav i logistikk-kjeden Årsmøte Norsk Havneforening, 6.9.2012 Thor Vartdal, Kystverket Sørøst, Avd.sjef, Senter for transportplanlegging,

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

«Integrasjoner sett fra havnens ståsted»

«Integrasjoner sett fra havnens ståsted» «Integrasjoner sett fra havnens ståsted» Innhold 1. Betydningen for transportkjøper og transportør 2. Havnens rolle 3. Aktører må samarbeide for å oppnå målsettingen 4. Systemløsninger 5. Kritiske suksessfaktorene

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet. Avisen

Detaljer

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017 Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media 20.10.17 3. Kvartal 2017 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen

Detaljer

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN»

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Scandinavian Shipping & Logistics AS Norges nest største private container terminaloperatør i Norge

Detaljer

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media 22.01.17 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen (DRU) 3. De offisielle

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv.

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Finansavisen IT Hver mandag! Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Temautgaver Flere ganger i året har Finansavisen IT utgaver der vi setter ekstra søkelys på

Detaljer

VTG-markedsføringsmateriell 2015

VTG-markedsføringsmateriell 2015 VTG-markedsføringsmateriell 2015 NGF har også i år tilrettelagt markedsføringsmateriell som klubbene kan velge å bruke vederlagsfritt. Følgende løsninger/tjenester/materiell er tilgjengelig fra begynnelsen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020.

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020. Kommunikasjonsstrategi for kampanjen Sammen mot Tokyo 2020. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KAMPANJEN 1 SAMMEN MOT TOKYO 2020 1 FORORD 3 1 DAGENS SITUASJON 3 KOMMUNIKASJONSMÅL OG BUDSKAP 4 Hovedbudskap 4 Kampanjebeskrivelse

Detaljer

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016 God morgen kom i gang digital strategi 15. desember 2016 Organisasjonens strategi Digital strategi Forretningsmål Digital strategi Resultat før/etter skatt, omsetning og større markedsandel ved Salg Redusere

Detaljer