curriculum vitae

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "curriculum vitae www.skarderud.no"

Transkript

1 curriculum vitae FINN SKÅRDERUD (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av og direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for behandling, forskning og kulturformidling. Han driver egen psykoterapeutisk praksis i Oslo, samt at han arbeider som psykiater for Norges Olympiske Komité. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Han er også medgründer for Institutt for mentalisering. Han er tilknyttet Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo som professor II. Han er også engasjert i tverrfaglige tilnærminger til psykisk helse, med vekt på å lese psykopatologiske fenomener ut fra både humanistiske, kulturelle, estetiske og medisinske tilnærminger. Skårderud har lenge vært opptatt av å formidle fag gjennom populære sjangere, og har således en omfattende virksomhet som faglitterær forfatter, skribent og formidler. Han har også skrevet skjønnlitteratur. Han har egen en spalte i tidsskriftet Psykisk helse og skriver regelmessig for Aftenpostens kulturredaksjon.

2 PERSONLIGE OPPLYSNINGER Født 27. oktober 1956 på Tynset. Oppvokst i Ytre Rendal, Åmot i Østerdalen og Elverum. Eneste barn av Anne-Marie Skårderud (f d. 2006) og Leif Skårderud (f. 1926). Leif Skårderud er tidligere trygdesjef. Anne-Marie Skårderud har vært hjemmeværende. Gift med Marianne Røed (f. 1959). Marianne Røed er utdannet sosialøkonom ved Universitetet i Oslo, dr. polit. Hun arbeider som forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Felles barn Jo (f. 1985), Maria (f. 1990) og Hanna (f. 1993). Bolig: Løkka gård, Sognsveien 250, N-0863 Oslo. E-post UTDANNELSE Grunnutdannelse Barneskole Rena, Åmot i Østerdalen Siste år av barneskole, Frydenlund, Elverum Ungdomsskole, Elverum Examen artium, Elverum gymnas Examen philosophicum, Universitetet i Oslo Medisinsk embetseksamen, Universitetet i Oslo Medisinsk doktorgrad, Universitetet i Oslo. Klinisk etterutdannelse i psykiatri Ettårig innføringskurs i systemisk familieterapi. I regi av Psykoterapiutvalget i Den norske lægeforening, Spesialitetskomiteen i barnepsykiatri og London Institute of Family Therapy. 90 timer Toårig videreutdannelse i familieterapi. I regi av Psykoterapiutvalget i Den norske lægeforening, Spesialitetskomiteen i barnepsykiatri og Institute of Family Therapy, London. 290 timer i smågruppeseminar. 130 timer seminar ledet av Institute of Family Therapy. 300 timer klinisk familieterapeutisk arbeid Spesialist i psykiatri Lærerutdanning i familieterapi, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i samarbeid med Institute of Family Therapy, London Godkjent veileder i familieterapi Innføringskurs i individuell psykoterapi ved Institutt for psykoterapi Videregående seminar i individuell psykoterapi ved Institutt for psykoterapi. Sluttattest inkluderer seminardeltakelse, veiledning og egenterapi i henhold til psykodynamisk metode Den norske lægeforeningens toårige utdannelse i psykoterapiveiledning Godkjent veileder i psykoterapi, Den norske lægeforening Godkjent Mentalization-based treatment (MBT) therapist and supervisor, Anna Freud Centre & University College of London, Psychoanalysis Unit, London. Vitenskapelig utdannelse NAVF studentstipend i psykiatri, tilknyttet forskningsgruppe ved Psykiatrisk avdeling A, Ullevål sykehus. Assisterte professor Odd Steffen Dalgard i sosialpsykiatrisk forskning og epidemiologi Forsker ved Psykiatrisk avdeling A, Ullevål sykehus, assistentlege kategori D. To separate forskningsoppgaver: Spiseforstyrrelser og evaluering av vilkår for psykiatriske langtidspasienter utenfor institusjon. 2

3 Doktorgradsstipendiat Norges Forskningsråd. Arbeidsplass ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, senere Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri, tilknyttet Instituttgruppe for psykiatri, Universitetet i Oslo. Gjennomført og godkjent forskerutdanning svarende til regler for medisinsk doktorgrad ved det medisinske fakultet Godkjent medisinsk doktorgrad, Det medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. VIRKSOMHET SOM LEGE 1983 Turnuskandidat, kirurgisk og medisinsk avdeling, Ringerike sykehus Turnuskandidat, distriktslegepraksis, Søndre Land kommune Assistentlege ved Psykiatrisk avdeling A, Ullevål sykehus, tjenestegjort ved akuttavdeling (12 mnd.), intermediæravdeling (20 mnd.) og psykiatrisk poliklinikk (12 mnd.) Assistentlege ved Gaustad sykehus, avdelingslege ved langtids- og intermediæravdeling med psykoterapeutisk aktivitet; individualterapi, familieterapi og gruppeterapi Assistentlege ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Ungdomsklinikken. Arbeidet ved poliklinikken, hovedsaklig med nervøse spiseforstyrrelser. Etter hvert leder av poliklinikken Overlege ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Ungdomsklinikken Deltatt i legevaktsordning i Gran og Lunner kommuner siden embetseksamen i Bare Gran kommune fra april 1984 til januar Fra januar 1987 Elverum kommune, avsluttet januar Etablerte privat psykoterapipraksis på deltid i Tidemandsgt flyttet til Kirkeveien 64 B. I august 1998 tilkjent 20 % driftstilskudd fra Oslo kommune, fra % driftstilskudd. Flyttet sommeren 2014 til Villa Sult, Kruses gate 8. Hovedsakelig individuell psykoterapi og par/familieterapi. Allmennpsykiatrisk klientell, men med stor andel spiseforstyrrelser Psykoterapiveileder. Veileder kandidater i psykoterapiutdanning, både psykoanalytisk individualterapi og familieterapi Deltidsengasjert av Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité for å arbeide terapeutisk med eliteidrettsutøvere. Leder i dag et flerfaglig team for spiseforstyrrelser i toppidrett. Senere også flere arbeidsoppgaver, som å bidra til/lede formalisert coachingutdannelse ved Olympiatoppen. Også engasjert i kompetanseutvikling innenfor psykologi, relasjoner og prestasjoner, eksempelvis Sammen om de gode prestasjonene, som er et samarbeid mellom Olympiatoppen og Den norske opera og ballett, og også ledende norske konserner Overlege med oppgaver innen forskning og psykoterapi, bistilling 40 prosent. Kompetansesenteret ved Regionalavdeling for spiseforstyrrelser, helseregion Sør og Øst (RASP), Oslo universitetssykehus Stifter av og administrerende direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, Oslo. ORGANISATORISKE OPPGAVER Institutt for mentalisering Etablerte sammen med professor Sigmund Karterud Institutt for mentalisering og Mentalisering.no AS. Dette er et utdanningsinstitutt for å fremme teoretiske og praktiske kunnskaper knyttet til mentalisering og mentaliseringsbaserte terapiformer. Insituttet driver omfattende kurs-, seminarvirksomhet og veiledningsvirksomhet. Se 3

4 2014- Utdannelsesinstituttet omorganiseres til ideell stiftelse: Stiftelsen Institutt for mentalisering. Engasjementet i dett arbeidet betyr omfattende undervisning og veiledning i mentaliseringsteori, tilknytningsteori, og psykoterapi overfor individer, grupper, par, familier og miljø, samt mentalisering anvendt over pedagogiske virksomheter og arbeidsliv og ledelse. Norsk selskap for spiseforstyrrelser En av flere initiativtakere til stiftelsen av og i flere perioder leder av Norsk selskap for spiseforstyrrelser. VITENSKAPELIG ARBEID Professor II i helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer Overlege med oppgaver innen forskning og psykoterapi, bistilling 40 prosent. Kompetansesenteret ved Regionalavdeling for spiseforstyrrelser, helseregion Sør og Øst (RASP), Oslo universitetssykehus Professor II ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Referee i vitenskapelige tidsskrifter Member of Panel of Assessors, Clinical Child Psychology and Psychiatry Member of Editorial Advisory Board, European Eating Disorders Review Member of Edotorial Advisory Board, Advances in Eating Disorders Member og Editorial Board, Journal of Eating Disorders. Sporadisk referee for Nordic Journal of Psychiatry, International Journal of Psychoanalysis, Tidsskrift for den norske lægeforening, Norsk sosiologisk tidsskrift, Psykologisk.no m.m.. Forskningsveiledning Fullførte doktorgrader Gro Trondalen. Klingende relasjoner. En musikkterapistudie av signifikante øyeblikk i musikalsk samspill med unge mennesker med anoreksi. Doktorgradsavhandling forsvart mai Norges musikkhøgskole. Veileder. Hilde Berit Moen. I spenningsfeltet mellom personlig identitet og sosiale prosesser. En studie av kvinners beretning om opprinnelse og tilfriskning ved spiseforstyrrelser. PhD i sosiologi. Fakultetet for samfunnsvitenskap. Høgskolen i Bodø. Avhandling forsvart desember Veileder. Ragnfrid Helene Steensnæs Nordbø. Meaning and motivation in anorexia nervosa. Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo. Avhandling forsvart desember Veileder. Ester Marie Stornes Espeset. Body image in anorexia nervosa. Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo. Avhandling forsvart november Veileder. Dag Helge Frøisland. Diabetes og spiseforstyrrelser. Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandling forsvart Biveileder. Kerstin Söderström. Minding the baby. Substance use and parenting. NTNU. Avhandling forsvart Biveilder. 4

5 Heid Nøkleby. Rusmisbruk og spiseforstyrrelser. Senter for barn og unges kompetanseutvikling (BUK), Høgskolen i Lillehammer. Avhandling forsvart Hovedveileder. Kjersti Gulliksen. Anorexia nervosa, pasientens egne perspektiver. Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo. Avhandling forsvart Biveileder. Pågående veiledning av doktorgradsavhandlinger Alina Coman. Neuroethics and anorexia nervosa. Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Hovedveileder. Avhandling forsvares april Annbjørg Haram. Helende dialoger.. NTNU. Biveileder. Ulrika Håkansson. Tidlig intervensjon for utsatte barn. Høgskolen i Lillehammer. Biveileder. Marit Dalset. Pedagogiske strategier etter 22. juli Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Biveileder. Magnar Ødegård. Uro i skolen. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Biveileder. Ingvild Stene. Musikkterapi ved spiseforstyrrelser. Norges Musikkhøgskole. Biveileder. Annen forskningsveiledning Omfattende erfaring som ekstern veileder på flere prosjekt-, hovedfags- og mastergradsoppgaver i psykologi, psykiatri, mediekunnskap, sosiologi, helsefag og spesialpedagogikk. Medlem i doktorgradskommisjoner Kari Vik. From the outside in. A phenomenological study of postnatal depression, motherinfant interaction and video guidance. Faculty of Medicine, University of Oslo. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Akseptert. Forsvart Jon Morgan Stokkeland, Å gi og ta imot. En undersøkelse av Donald Meltzers psykoanalytiske tenkning i tradisjonen fra Klein og Bion, med særlig henblikk på drøm og estetisk konflikt i forhold til tema i filosofisk antropologi. Psykologisk fakultet, Universitet i Bergen. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Avvist i Bergen. Revidert og innsendt til Universitet i Tromsø. Akseptert og forsvart. Gro Rugseth. Overvekt som livserfaring. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Akseptert. Forsvart Anne-Mette Bredal. Freedom of the treadmill. Physical activity, disability and existence. Norges idrettshøgskole. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Akseptert og forsvart. Börje Lech. Consciousness about own and others s affects. Linköping University. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Finn Skårderud opponent i henhold til svenske regler. Forsvart

6 Karen Synne Groven. Striving for healthy lives, striving for social acceptance. Women s experiences following gastri-bypass surgery. Universitet i Oslo. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Forsvart Randi Myklebust Sølvik. Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Forsvart 29. oktober Anne Langaas. Å berøre og bli berørt å bevege og bli beveget. Om fysioterapeutstudentenes læring om og gjennom kroppen. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Forsvart 1. Oktober Kristin Vonheim. Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn. En observasjonsstudie av foreldre-barn samspill når adoptivbarna er to og tre år. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Forsvart 4. oktober Sensur Omfattende erfaring som ekstern sensor i psykologi, psykiatri, idrettsfag, sosiologi, helsefag og pedagogikk. UNDERVISNING OG VEILEDNING Meget omfattende erfaring som underviser og foredragsholder innenfor temaer som barneog ungdomspsykiatri, helse, kultur- og samfunn, kultur, kunst, litteratur, film, arbeidsliv og ledelse. Institutt for mentalisering Etablerte sammen med professor Sigmund Karterud Institutt for mentalisering og Mentalisering.no AS. Dette er et utdanningsinstitutt for å fremme teoretiske og praktiske kunnskaper knyttet til mentalisering og mentaliseringsbaserte terapiformer. Insituttet driver omfattende kurs-, seminarvirksomhet og veiledningsvirksomhet. Se Utdannelsesinstituttet omorganiseres til ideell stiftelse: Stiftelsen Institutt for mentalisering. Fast undervisning og utdanningsprogrammer Seminarleder i familieterapi, til sammen 90 timer, Nic Waals institutt Fast foreleser om spiseforstyrrelser for medisinstudentene i psykiatriterminen, Universitetet i Oslo Å ta kroppen på ordet. Seminarrekke om ungdom, spiseforstyrrelser, kropp, sosialisering, kultur, teori og filosofi. Seminaransvarlig sammen med psykolog Per Johan Isdahl. Seminarserien utgjorde grunnlaget for Isdahl og Skårderuds antologi Kroppstanker Kropp og selvfølelse. Jeg har vært initiativtaker, faglig konsulent og foreleser ved denne kliniske etterutdanningen om spiseforstyrrelser. Dette er et utdanningsprogram for klinikere om spiseforstyrrelser for Helseregion Øst og Sør. Omfanget er tjue kursdager over tre semestre, fordelt på undervisning og klinisk veiledning. Utdanningen ble tidligere administrert av Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri/sogn Senter for barne- og ungdomspsykiatri, nå Regionalavdelingen for spiseforstyrrelser, Ullevål sykehus. Utdannelsen er finansiert av Helsedepartementet. Det programmet som jeg har vært hovedansvarlig for å utvikle, er senere blitt adaptert av og videreutviklet i Helseregionene Nord (2001), Vest (2004) og Midt-Norge (2005). 6

7 Klinisk etterutdanning om spiseforstyrrelser, Nordland fylke. Sammen med Per Johan Isdahl invitert til å være ansvarlig for opplegg og faglig innhold for et utdanningsprogram om spiseforstyrrelser for Nordland fylke. Til sammen tjueto kursdager hvor Isdahl og jeg sto for så godt som all undervisning og veiledning selv Faglig veileder for oppbygging av ny spesialavdeling for ungdom med spiseforstyrrelser ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø Faglig veileder for spesialavdeling for spiseforstyrrelser ved Sykehuset Innlandet, avdeling Reinsvoll Russisk 3-årig utdanning i psykoterapi. Fast seminarholder ved Harmony Institute for Psychotherapy and Consultation i St. Petersburg, etterutdanning i humanistisk orientert psykoterapi for leger og psykologer. Weekendseminarer med tema spiseforstyrrelser Faglig veileder for Familieavdelingen, Avdeling for rus og psykiatri, Sykehuset Innlandet, Hov i Land Faglig veileder for oppbygging og drift av spesialavdeling for voksne med spiseforstyrrelser, Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Nordlandssykehuset, Bodø Faglig veileder for spesialavdeling for barn og unge med spiseforstyrrelser, Sykehuset Innlandet, Kringsjåtunet Faglig veileder, Avdeling korttid unge, Senter for rus og avhengighet, Oslo universitetssykehus, Gaustad Faglig veileder, Familieavdelingen, Lade Behandlingshjem, Trondheim Faglig veileder, Røyse DPS, Vestre Viken Faglig veileder Avdeling for avhengighet og rusrelatert psykiatri, St. Olavs sykehus, Trondheim Faglig veileder Solli DPS, Bergen Faglig veileder Magelungen, Stockholm. Svensk barnevernsinstitusjon Faglig veileder rusavdelingene i Østfolds psykiatri. Arbeidsliv og ledelse Bidragsyter/foreleser om arbeidsliv og lederutvikling ved AFF ved Norges Handelshøgskole, Solstrandkursene. Bidragsyter til de tre programmene Hovedprogrammet, Yngre ledere og Senior executives. En rekke foredrag for arbeids- og næringsliv og utdannelsesinstitusjoner om emosjonelt arbeidsmiljø og ledelse, eks. Telenor, Veidirektoratet, Luftforsvaret, Utlendingsnemnda. ARBEID SOM SKRIBENT OG FORFATTER Skribent Dagbladets faste bokanmelder for medisin/psykiatri/psykologi. Om lag sytti artikler/kronikker/anmeldelser Egen fast spalte Fra divanen i Psykisk helse. Tidligere seks, nå fem bidrag per år Fast spaltist i Dagbladet Magasinets populærvitenskapelige spalte SPOR. Faste bidrag hver fjerde uke. Noen av bidragene publisert i bokform, Noen spor Stuegang. Fast spalte i den danske avisen Politiken Kontrakt om levering av tekst med kulturredaksjonen i Aftenposten. Ellers bidragsyter til den danske avisen Politiken, danske Information, svenske Dagens Nyheter, og sporadiske bidrag i andre publikasjoner, eks. Morgenbladet. 7

8 Filmkritikk Fast filmanmelder i Ny Tid. Om lag ett hundre artikler Frilans medarbeider i filmtidsskriftet Film & Kino. Trettien bidrag Kronikker om film i Dagbladet. Femten bidrag Fast filmanmelder i Kritikertorget i NRK P 2. Om lag femti bidrag Filmkommentator i Kulturbeite i NRK P 2. Ti bidrag. Radio og fjernsyn Fast ekspert i helsemagasinet Puls, NRK fjernsynet Kåseriserie om hjernen i Verdibørsen, NRK P2 radio, høsten Redaktør 1978 Chilebulletinen. Solidaritetsorgan Latin-Amerika i dag. Solidaritetsorgan Kontrast. Tidsskrift for kultur, kritikk og politikk. Redaksjonskollektiv. Pax forlag. Internett Redaktør Medredaktør Redaktør Redaktør Forfatter til internettsider om spiseforstyrrelser, i tilknytning til helseportalen Litterær konsulent Konsulent for Aschehoug forlag for sakprosa. Gjennom tretti år har jeg vært litterær konsulent for en rekke norske, danske og svenske forlag, i tillegg til flere av bokklubbene innenfor De norske Bokklubbene og Cappelens bokklubb. Dette dreier seg til sammen om cirka ett hundre skriftlige konsulentuttalelser, som regel anonymiserte. I tillegg kommer bokprosjekter hvor jeg har blitt invitert til å være en åpen konsulent, en samarbeidspartner med forfatter og forlagets redaktører. Konsulent film, teater og opera Omfattende erfaring som konsulent for flere filmproduksjoner, teateroppsetninger og for Den Norske Opera og Ballett. Når det gjelder teatre først og fremst Nationaltheatret i Oslo, Den Nationale Scene i Bergen, Det Norske Teateret og Oslo Nye Teater. Organisatoriske oppgaver Litteratur Leder av Medieutvalget i Norsk faglitterær forfatterforening. 1992/1993 Medlem av juryen for faglitteratur for BRAGE-prisen Medlem av Faglitterært Fond, tilknyttet Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Medlem, og nåværende leder, av NORLAs Faglitterære Råd (Norwegian Literature Abroad). 8

9 Film 1986/91 Medlem av hovedjuryen for filmprisen AMANDA Medlem av Statens Produksjonsutvalg for Film, statens representant. Dette organet var på denne tid, ved siden av nå nedlagte Norsk Film AS, den viktigste formidler av statlig støtte til filmproduksjon med et årlig budsjett på om lag tretti millioner kroner Formann i Statens Produksjonsutvalg for Film Faglig konsulent på utredningsarbeid om ungdoms opplevelser av skrekkfilm for Kulturdepartementet Manuskriptkonsulent for spillefilm for Norsk Film AS Medlem av juryen for utdelingen av Åmot-statuetten. Norsk kino- og filmfond. Dette regnes som den mest prestisjetunge prisen innenfor norsk filmbransje Medlem av juryen for utdeling av Nordisk Råds filmpris Manuskriptkonsulent for spillefilm for filmkonsulent Karin Julsrud, Norsk Filminstitutt. POLITISKE VERV 1978 Leder av Chileaksjonen i Oslo og medlem av Sentralstyret i Chileaksjonen i Norge, solidaritetsorganisasjon Internasjonal leder og medlem av Sentralstyret i Sosialistisk Ungdom, Sosialistisk Venstrepartis ungdomsorganisasjon Formann i Politisk Forum, organisasjon som arrangerte offentlige møter med politiske, kulturelle og akademiske tema. PRISER 1992 Karl Evangs pris for fortjenstfullt helseopplysningsarbeid. Helse- og sosialdepartementet Arthur Holmeslands sakprosapris. Aschehoug forlag Gerlev-prisen, Danmark. Gerlev-Prisen gives for en indsats, som i særlig grad har udviklet idrættens kvaliteter eller skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder. Prisen gives til opmuntring af ytringsfrihed og demokrati og til støtte for initiativer, der tør anfægte den etablerede idrætspolitiske orden. PUBLIKASJONER Doktorgradsavhandling 1. Skårderud, F. (2007). Psychiatry in the flesh. Embodiment of troubled lives. Studies of anorexia nervosa eating disorders. Doctoral dissertation. University of Oslo. Oslo: Unipub. 2. Skårderud, F. (2009). Mentalising and eating disorders. Psychiatry in the flesh: Embodiment of troubled lives. International edition of doctoral dissertation. Köln: Lambert Academic Publishing. Vitenskapelige publikasjoner i tidsskrifter med fagfellevurdering (referee) 3. Skårderud, F. & Duesund, L. (2014). Mentalisering og uro, 98 (3),

10 4. Nøkleby, H., Pedersen. G. & Skårderud, F. (2014). The symptoms of eating disorders among females in drug addiction treatment. Journal of Social Work Practice in the Additions. 14:3, Skårderud, F., Sommerfeldt, B., Bateman, A.W. & Fonagy, P. (revision). Minding the body. On mentalization og mentalization-based therapy for eating disorders. Part I. 6. Skårderud, F., Sommerfeldt, B., Bateman, A.W. & Fonagy, P. (revision). Minding the body. On mentalization og mentalization-based therapy for eating disorders.part II. 7. Sommerfeldt, B. Skårderud, F., Bateman, A.W. & Fonagy, P. (revision). Minding the body. On mentalization og mentalization-based therapy for eating disorders.part III. 8. Coman, A., Skårderud, F. & Hofmann, B. (2013). A disorder of a vulnerable self. Anorexia nervosa patients understanding of disorder and self in the context of fmri brain scanning. Ethical Human Psychology and Psychiatry, 15, 2, Coman, A., Skårderud, F., Reas, D.L. & Hofman,B.M. (2014). The ethics of neuromodulation for anorexia nervosa: A focus on rtms. Journal of Eating Disorders, 2, 10. doi: / Skårderud, F. (2013). Hilde Bruch ( ) the constructive use of ignorance. Advances in Eating Disorders: Theory, Research and Practice, 1, DOI: / Söderström, K. & Skårderud, F. (2013). The good, the bad, and the invisible: A phenomenological study of men with substance use disorder. Fathering, 11 (1), DOI: /fth Skårderud, F. (2013). Selviakttakelsen. Om øyet, ansiktet og kroppen i speilet. En introduksjon om selvportretter som portretter av selvet gjennom tidene. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, Skårderud, F. (2013). Fellesansiktet. Om ansiktet og følelsesbevissthet i barokken. Rembrandt Harmenszoon van Rijns ( ) nyskapende selvportretter. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, Skårderud, F. (2013). Den nakne sannhet. Forvridd, plaget og naken. Melankoli og provokasjon i Egon Schieles ( ) selvportretter. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, Skårderud, F. (2013). Memento mori. Forgjengeligheten. Den amerikanske fotografen Robert Mapplethorpes ( ) selvportretter inn i døden. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, Skårderud, F. (2013). Blodig alvor. Flytende kropper. Den britiske samtidskunstneren Marc Quinns selvportretter laget av eget kjøtt og blod. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, Skårderud, F. (2013). Kroppens og selvets maskerade hos den amerikanske fotografen Cindy Sherman. Rollelek med identiteter. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, Nøkleby, H. & Skårderud, F. (2013). Body practices among male drug abusers. Meanings of workout and use of doping agents in a drug treatment setting. International J0urnal of Mental Health and Addiction, 11, Published online 10

11 February DOI /s Espeset, E.M.S., Nordbø, R., Gulliksen, K., Skårderud, F., & Holte, A. (2012). The link between negative emotions and eating disorder behaviour in patients with anorexia nervosa. European Eating Disorders Review. Published online. DOI: /erv Nilsen, J-V. & Skårderud, F. (2012). Familieforestillinger. Multifamilieterapi og mentalisering. Familiens forestillinger om seg selv og andre. Mellanrummet. Nordic Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 2012, Skårderud, F. (2012). Hva er idrettspsykiatri? Tidsskrift for den norske legeforening, 132 (17), Skårderud, F., Fladvad, T., Homlund, H., Garthe, I. & Engebretsen, L. (2012). Den dårlig ernærte idrettsutøveren. Når helse og idrett kolliderer. Tidsskrift for Den norske legeforeningen, 132 (17), Skårderud, F., Fladvad, T., Homlund, H., Garthe, I. & Engebretsen, L. (2012). Den dårlig ernærte idrettsutøveren. Retningslinjer for tiltak. Tidsskrift for Den norske legeforeningen, 132 (17), Frøisland, D.H., Årsand, E. & Skårderud, F. (2012). Improving diabetes care for young persons with Type 1 diabetes through visual learning on mobile phones. Journal of Medical Internet Research, 14(4): e111. doi: /jmir Skårderud, F. (2012). Kroppsfølelsen. Om å tenke med tærne. Og om å kysse med tærne. Nevropsykoanalytiske strøtanker om Auguste Rodins ( ) skulptur Tenkeren. Tidsskrift for norsk psykologforening, 49, Skårderud, F., Fladvad, T., Garthe, I., Holmlund, H. & Engebretsen, L. (2012). Den dårlig ernærte utøveren. Vektreduksjon, kroppsmodifikasjon og spiseforstyrrelser i toppidrett. Retningslinjer for holdning og handling. Oslo: Olympiatoppen, ( ). 27. Skårderud, F., Sommerfeldt, B. & Fonagy, P. (2012). Den reflekterende kroppen. Mentalisering og spiseforstyrrelser. Mellanrummet. Nordic Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 2012, Gulliksen, K., Espeset, E.M.S., Nordbø, R., Geller., J, Skårderud, F. & Holte, A. (2012). Preferred therapist characteristics in treatment of anorexia nervosa. The patient s perspective. International Journal of Eating Disorders. Published online June DOI: /eat Skårderud, F. (2012). Familiekroppen. Per Inge Bjørlos bristepunktkunst om mor, far og folk i bygda. Tidsskrift for norsk psykologforening, 49, Zachrisson, H.D, Sommerfeldt, B. & Skårderud, F. (2011). What you use decides what you get: Comparing classificatory procedures for the Adult Attachment Interview in eating disorder research. Eating and Weight Disorders, 16, e285-e

12 31. Skårderud, F. (2011). Sol og stål. Kroppsbygging som selvbygging. Den japanske forfatteren Yukio Mishimas ( ) kropp som eksistensielt og kunstnerisk prosjekt. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, Skårderud, F. (2011). Den fenomenale kroppen. Den britiske skulptøren og billedkunstneren Antony Gormleys radikale kroppskunst. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, Espeset, E.M.S., Nordbø, R., Gulliksen, K., Skårderud, F., & Holte, A. (2011). Fluctuations of body images in anorexia nervosa: Patients perception of contextual triggers. Clinical Psychology and Psychiatry, in press. 34. Nordbø, R., Espeset, E.M.S., Gulliksen, K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2011). Reluctance to recover in anorexia nervosa. European Eating Disorders Published online February Skårderud, F. (2011). Flukten til kroppen. Fem refleksjoner om selvskade. Tidsskrift for den norske Legeforening, 131, Skårderud. F. (2011). Two minds in the text. Complex cases. A commentary. Journal of Personality and Mental Health, 5, Espeset, E.M.S., Nordbø, R.H.S, Gulliksen, K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2011). The concept of body image disturbance in anorexia nervosa: An empirical inquiry utilizing patients subjective experiences. Eating Disorders, 19, Skårderud, F. (2011). Skammens politiske geografi. Den finsk-estiske forfatteren Sofi Oksanen om kulturelt kaos, intimitet og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, Skårderud, F. (2010). Michael Jacksons nese. Forestillinger om det stygge. Om speilets angst og forfengelighetens psykopatologi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, Skårderud, F. (2010). Gutten som ikke ville ete. Å sette familien i halsen. Den norske multikunstneren Arild Nyquist ( ) om utrygg tilknytning, anoreksi og rus. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, Skårderud, F. (2010). Det ondes familieproblem. Filmskaperen Michael Haneke. Tidsskrift for den norske legeforening, 18, Skårderud, F. (2010). Kjøttkunstneren. Skrekkregissøren David Cronenberg om kjøttets lyst og om kropp og sinn ute av kontroll. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, Zachrisson, H.D. & Skårderud, F. (2010). Feelings of insecurity: Review of attachment and eating disorders. European Eating Disorders Review, 18, Skårderud, F. (2009). Taxi driver filmatisk portrett av den søvnløse. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (2009). Nulltimen. Poeten Dorothy Parker og søvnløshet. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (2009). Det vonde lyset. Søvnløshet i malerkunsten. Edward Hoppers melankoli. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129,

13 47. Söderström, K. & Skårderud, F. (2009). Minding the baby. Mentalization-based treatment in families with parental substance use disorder: Theoretical framework. Nordic Psychology, 61, Skårderud, F. (2009). Selvskading og idrett. En kasuistisk tilnærming. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2009). Selvskading og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (2009). Smertens bilder. Selvskading i film. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Sommerfeldt, B. & Skårderud, F. (2009). Hva er selvskading? Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (200)). Kroppens tekster. Selvskading i skjønnlitteratur. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129: Skårderud, F. (2009). Hilde Bruch revisited and revised. European Eating Disorders Review, 17, Skårderud, F. (2009). Modningsangst. Mannen som ikke kunne vokse opp. Peter Pans forfatter James M. Barrie. Tidsskrift for norsk psykologforening, 46, Skårderud, F. (2008). Å oppdage et mesterverk. Den russiske legen og forfatteren Leonid Tsypkin. Tidsskrift for den norske Legeforening, 128, Skårderud, F. (2008). Sulten, spriten og skammen. Å dikte om fraværet og dets kroppsmetaforer. Den svenske poeten Gunnar Ekelöf, 45, Skårderud, F. (2008). Speilets dronning. Skjønnhet, gymnastikk og melankoli. Keiserinne og dronning Elisabeth av Østerrike-Ungarn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, Skårderud, F. (2008). Sult biografiske essays om kropp og tegn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, Skårderud, F. (2008). Hellig anoreksi. Sult og selvskade som religiøse praksiser. Caterina av Siena. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2008). Mentalisering et nytt teoretisk og terapeutisk begrep. Tidsskrift for den norske Legeforening, 128, Nordbø, R.H.S, Espeset, E.M.S., Gulliksen. K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2008). Wish to recover. Expanding the concept of motivation to change in anorexia nervosa, 41, Trondalen, G. & Skårderud, F. (2007). Playing with affects... and the importance of affect attunement. Nordic Journal of Music Therapy, 16, Skårderud, F. (2007). Eating one s words. Part I. Concretised metaphors and reflective function in anorexia nervosa. An interview study. European Eating Disorders Review, 15,

14 64. Skårderud, F. (2007). Eating one s words. Part II. The embodied mind and reflective function in anorexia nervosa. Theory. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Eating one s words. Part III. Mentalisation-based psychotherapy for anorexia nervosa. An outline for a treatment and training manual. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Shame and pride in anorexia nervosa. Descriptions: A qualitative study. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Gutter har også kropper. Om mat, maskulinitet og problematiske kroppspraksiser. Redaksjonell kommentar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44, Nordbø, R.H.S, Espeset, E.M.S., Gulliksen. K.S., Skårderud, F. & Holte, A. (2006). The meaning of self-starvation. A qualitative study of patients perception of anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 39 (7), Skårderud, F. (2006). Psykoterapi og eksistens. Irvin D. Yalom portrett og samtale. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (3), Skårderud, F. (2006). Introduksjon til Schopenhauer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (3), Fauske, H., Kollstad, M., Nilsen, S., Nygren, P. & Skårderud, F. (2005). Profesjonelle handlingskompetanser. Utakter mellom utdanning og yrkespraksis. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 89, Skårderud, F., Nygren, P. & Edlund, B. (2005). Bad Boys Bodies. The embodiment of troubled lives. Body image and disordered eating among adolescents in residential childcare institutions. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 10, Skårderud, F., Rosenvinge, J.H, & Götestam, K.G. (2004). Spiseforstyrrelser. En oversikt. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 15, Skårderud, F. & Nasser, M. (2004). The open body. Anorexia nervosa and the embodiment of culture. Submitted for publication. 75. Skårderud, F. (2006). Refiguring identity. Anorexia nervosa and the embodiment of culture. Submitted for publication. 76. Skårderud, F. (2004). Den kommuniserende kroppen. Spiseforstyrrelser og kultur. Tidsskrift for den norske Lægeforening, Götestam, K,G., Skårderud, F., Rosenvinge, J.H. & Vedul-Kjelsås, E. (2004). Patologisk overspising en oversikt. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 16, Sundgot-Borgen, J., Klungland, M. & Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser i idretten. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 16, Rosenvinge, J.H., Larsen, E., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B. (2004). Hva er kompetanse? Og kan det læres? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41,

15 80. Skårderud, F. (2003). in cyberspace. Relations without faces. The e-media and eating disorders. Editorial. European Eating Disorders Review, 11, Skårderud, F. (2003). Hvem har sett nøtter blø? Et essay om føde og fett. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, Rosenvinge, J.H., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B. (2003). Can educational programmes raise clinical competence in treating eating disorders? Results from a Norwegian trial. European Eating Disorders Review, 11, Duesund, L. & Skårderud, F. (2003). Use the body and forget the body. Treating anorexia nervosa with adapted physical activity. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8 (1), Skårderud, F. (2003). Qualitative psychotherapy research methods and methodology. Book presentantion of Frommer J. & Rennie D.L.(Eds.), Psychologische Beiträge. Viertejahresschrift für alle Gebiete der Pscyhologie, Band 43, (3) Jahrg Nordic Journal of Psychiatry, 5, 2003, Gowers, S.G., Edwards, V.J., Fleminger, S., Massoubre, C., Wallin, U., Canalda, G., Starkova, L., Hannesdottir, H., Almquist, F., Aronen, P., Scholz, M., Hørder, K., Skårderud, F. & Boyadjieva, S. (2002). Treatment aims and philosophy in the treatment of adolescent anorexia nervosa in Europe. European Eating Disorders Review, 10 (4), Skårderud, F. (2002). E-psyken. Terapi på nettet. Om relasjoner og netikette i cyberrommet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, Skårderud, F. & Rosenvinge, J.H. (2001). The history of eating disorders in Norway. European Eating Disorders Review, 9 (4): Skårderud, F. (2001). Skammens stemmer. Om taushet, veltalenhet og raseri i behandlingsrommet. Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr. 13; 121: Skårderud, F. (1998) Treatment of anorexia and bulimia nervosa in Norway. Abstract from the 25th Nordic Psychiatric Congress. Nordic Journal of Psychiatry, supplement 41, volume 52, Skårderud, F. (1994). Idéhistorier om kroppen. Tidsskrift for den norske lægeforening, 114 (2), Skårderud, F. og Ekern, P. (1990). Den vanskelige pasient - eller den vanskelige relasjon. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 110 (7), Tidsskriftkassetten, lydkassett. Bøker 92. Høgh-Olesen, H., Dalsgaard, T. & Skårderud, F. (red.) (2015). Merkelige menneske. Oslo: Gyldendal Akademisk. I trykk. 93. Skårderud, F. (2015). Fremtidens lidelser. Under huden. Oslo: Aschehoug forlag. I produksjon. 94. Nordgren, S. & Skårderud, F. (2014). Kjell Nupen. Deeps Marks and lasting impressions, Lund: Bokförlaget Arena. 15

16 95. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2013). Miljøterapiboken. Mentalisering som holdning og handling. Oslo: Gyldendal. Dansk utgave: Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Miljøterapibogen. Mentalisering som holdning og handling. København: Hans Reitzels forlag. 96. Skårderud, F., Haugsgjerd, S & Stänicke, E. (2010). Psykiatriboken. Sinn, kropp, samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Svensk utgave: Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2011). Psykiatri. Själ, kropp, samhälle. Stockholm: Liber. Dansk utgave: Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2011). København: Hans Reitzels forlag. 97. Fauske, H., Kollstad, M., Nilsen, S., Nygren, P. & Skårderud, F. (2006). Utakter. Om helse- og sosialfaglig kompetanse i utdanning og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. 98. Lønn, Ø. & Skårderud, F. (2005). Quisling. Undersøkelsen. En tekst for scenen. Oslo: Aschehoug. 99. Skårderud, F. (2004). Andre reiser. Essays. Oslo: Aschehoug Paperbackutgave Dansk utgave København: Tiderne Skifter. Svensk utgave 2004: Känslosamma resor. En bok om livet i rörelse. Stockholm: Natur & Kultur Pedersen, W., Sandmo, E. & Skårderud, F. (2004). Noen spor. Essays. Oslo: Universitetsforlaget Skårderud, F. (2000). Sterk/svak. Håndboken om spiseforstyrrelser. Oslo: Aschehoug. Paperbackutgave Dansk utgave København: Hans Reitzels forlag Skårderud, F. (1999). Federico Fellini. Et essay om kreativitet. Ariadne-serien. Oslo: Gyldendal Skårderud, F. (1998). Uro. En reise i det moderne selvet. Oslo: Aschehoug. Norsk utgave 1999: Månedens bok i De norske bokklubbene. Norsk paperbackutgave 1999, i serien Alfa & Omega. Norsk paperbackutgave 2002, i serien Psykologi. Dansk utgave København: Tiderne skifter Dansk paperbackutgave Svensk utgave Stockholm: Natur & Kultur Svensk paperbackutgave Tysk utgave Hamburg: Rogner & Bernhard. Litauisk utgave Vilnius: Tyto Alba. Russisk utgave Moskva Skårderud, F. og Isdahl, P. J. (red.) (1998). Kroppstanker. Kropp, kjønn og idéhistorie. Universitetsforlaget: Oslo. 16

17 105. Skårderud, F. (1994/1998). Nervøse spiseforstyrrelser. Oslo: Universitetsforlaget Skårderud, F. (1991). Sultekunstnerne. Kultur, kropp og kontroll. Oslo: Aschehoug. i. Norsk paperbackutgave ii. Dansk utgave København: Tiderne Skifter Abrahamsen, P. & Skårderud, F. (red.) (1985). Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri. Oslo: Universitetsforlaget Skårderud, F. (1984). Farvel til institusjonen. Om deinstitusjonalisering i psykiatrien. Oslo: Gyldendal Sandved, E. & Skårderud, F. (red.) (1981). Sandinos barn. Det nye Nicaragua i opprørets Mellom-Amerika. Oslo: Pax forlag. Samproduksjon med det danske forlaget Modtryk. Bokkapitler Psykiatri, psykologi og samfunn 110. Skårderud, F. (2015). Forestillinger. Forord. I M.N Jacobsen & M A Cho Guul, Mentaliseringskompetence i professionel praksis. I trykk Syvertsen, J-S. (2014). Finn Skårderud. Sladrespeilet. Samtale. I Tørst. Salige er de som tørster, s Oslo: Frelsesarmeen Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Mentaliseringsbasert terapi. I L.E. Kennair og R. Hagen (red.), Psykoterapi. Tilnærminger og metoder, s Skårderud, F. (2014). Do you mind? Introduksjon. Mentalisering som nytt intellektuelt rammeverk for læring og endring. I J.C. Jacobsen (red.), Lærerens grundfaglighed. Mentalisering som arbejdsredskap, s Værløse: Billesø & Baltzer Bogforlagene Skårderud, F. (2014). Det holder heller ikke med kjærligheten. Forord til Charles Jackson, Forspilte dager, s Stavanger: Peilikanen Skårderud, F. (2014). The hungry athlete. Eating disorders in sports. I Saltin et al. (red.), Kvinnor och idrott. Stockholm: SISU. t_5_1.pdf 116. Skårderud, F. (2014). De sinte barna. Om betydningen av nysgjerrighet. Forord. I J. Juul, Aggresjon! Et nytt og farlig tabu, s Oslo: Pedagogisk forum Skårderud, F. (2014). Personlighedens psykodynamik. I H. Høgh-Olesen & T. Dalsgaard, Mærkelige menneske. Moderne personlighedspsykologi, s Århus: Plurafutura forlag Skårderud, F. (2012). Ytre kompleksitet og indre kaos. Kroppen som løsning. Historiske refleksjoner om spiseforstyrrelser. I Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Utvikling, forvikling, avvikling, s Monografiserien, Rapport nr Oslo universitetssykehus HF. Senter for psykisk helse, barn og 17

18 ungdom. Forskningsenheten psykisk helse, barn og ungdom. Oslo: Universitetet i Oslo Skårderud, F. (2012). Terapiens essens. Om mentalisering og mentaliseringsbasert terapi. I R. Ulberg, A.G. Hersoug og T. Knutsen (red.), Psykoterapi i utvikling, s Oslo: Akademika forlag Skårderud, F. (2012). Skammen og svelget. Etterord. I K. Getz, Om jeg forsvinner, ser du meg da?, s Oslo: Aschehoug Skårderud. F. (2012). Om (u)mulighetene av en radikal psykiatri. Historiske og samtidige betraktninger. I S. Gilberg, E. Stänicke & F. Engelstad, Psyke, kultur og samfunn. Perspektiver på indre og ytre virkelighet, s Oslo: Abstrakt forlag Skårderud, F. (2012). Spiseforstyrrelser. I C.A. Drevon & R. Blomhoff (red.), Mat og medisin. Lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utgave, s Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget Skårderud, F. (2011). Uro. En reise i det moderne selvet. I T. Moum, G. Schrøder Kristiansen & A. Sævareid (red.), Historie og filosofi. Tekstsamling, s Oslo: Cappelen Damm Skårderud, F. & Fonagy, P. (2012). Eating disorders. In A. Bateman & P. Fonagy (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice, s Washington DC: American Psychiatric Publishers Skårderud, F. (2011). Kroppsfølelsen. Forord til S. Hustvedt, Den skjelvende kvinnen, eller en beretning om nervene mine, s Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2011). Barfotmentalisering. Teoretiske og kliniske verktøy for bedre møter. I S. Straand (red.), Samhandling som omsorg. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, s Oslo: Kommuneforlaget Skårderud, F. (2010). Skrift i hud. Forord. I C.H. Nilssen og H. Storm, Kors på halsen. Tre søstre om selvskading, s Bærum: Dinamo forlag Skårderud, F. (2009). En overlevendes beretninger. Forord I K. Kallesøe, Lige om lidt, Risskov: PsykInfo Skårderud, F. (2009). Luksusproblemer. I R. Rohde og S. Vildalen (red.), Mitt liv som menneske. Psykisk helse slik barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere ser det, s Kristiansand: Portal forlag Skårderud, F. (2008). Sorry, fortsatt. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse familiens smerte, s Ny og revidert utgave. Stavanger: Hertervig forlag Skårderud, F. (2008). Den kinesiske spilleren. I P-Ø. Sandberg (red.), Et utfordrende tiår. Norsk Tipping 60 år, s Hamar: Norsk Tipping AS Skårderud, F. & Karterud, S. (2008). At forstå sig selv og hinanden en introduktion. Introduksjon til A. Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbaseret terapi for borderline personlighedsforstyrrelse. En praktisk guide, s København: Akademisk forlag. 18

19 133. Skårderud, F. (2008). Kropp, kompleksitet og kompetanse. Et mentaliseringsbasert perspektiv på spiseforstyrrelser, selvskade og rus. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s Oslo: Universitetsforlaget Nygren, P. & Skårderud, F. (2008). Mentalisering som sosial kompetanse hos barn og unge. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s Oslo: Universitetsforlaget Skårderud, F. (2008). Aristocratic, yet egalitarian: Reflections on the history of the Radium Hospital. I K.O. Åmås & Ø.S. Bruland (red.), Life with cancer, s Oslo: Aschehoug Geelmuyeden, N.C. (2007). Minnerydding. Intervju med Finn Skårderud. I N.C. Geelmuyden, Mer enn hjerne, s Oslo: Transit Skårderud, F. (2007). Forord. I C.E. Martin, Perfekte jenter, magre liv. Om å hate seg selv og kroppen sin, s Oslo: Pantagruel forlag Skårderud, F. & Karterud, S. (2007). Å forstå seg selv og hverandre intet mindre. Introduksjon til A. Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforstyrrelse. En praktisk veileder, s. xiii xxxv. Oslo: Arneberg forlag Skårderud. F. & Nasser, M. (2007). (Re)figuring identities. My body is what I am. In Nasser, M., Baistow, K. & Treasure, J. (Eds.), The female body in mind. When the body speaks the mind. The interface between the female body and mental health, pp London/New York: Brunner-Routledge Skårderud, F. (2007). Alene. Om eksistens og psykoterapi. En presentasjon av Irvin D. Yalom. Forord til I.D. Yalom, Religion og psykiatri, s Oslo: Arneberg forlag Skårderud, F. (2007). Aristokratisk og folkelig. Om Radiumhospitalets historie. I K.O. Åmås (red.), Livet med kreft. Radiumhospitalet 75 år, s Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2007). Spiseforstyrrelser. I Bjørneboe, G-E., Aa., Drevon, C. A. & Blomhoff, R. (red.), Mat og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 5. utgave, s Kristiansand: Høyskoleforlaget Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B., Helse. VG 1 helse - og sosialfag, s Oslo: Gyldendal Undervisning Skårderud, F. (2006). Flukten til kroppen. Senmoderne skamfortellinger. I Gulbrandsen, P., Fugelli, P., Stang, G.H. & Wilmar, B. (red.), Skam i det medisinske rom, s Oslo: Gyldendal Akademisk Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. og Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet, s København: Hans Reitzel forlag Arentz-Hansen, C. og Moen, K. (2006). Legevakthåndboken. Fagkonsulent for Spiseforstyrrelser, s Oslo: Gyldendal Akademisk. 19

20 147. Bach, A. R. (2005). Mænd og muskler. En bog om styrketræning og anabole steroider. Intervjuet i boken, s København: Tiderne Skifter Skårderud, F. (2005). Fremtidens lidelser. I Steen, T. (red.), Asylet. Gaustad sykehus 150 år, s Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2005). Psykoser og personlighedsforstyrrelser. I Brørup, M. & Hauge, L. (red.), Gyldendals psykologihåndbog, s København: Gyldendal Berg, N. B. J. (2005). Elev og menneske. Psykisk helse i skolen. Intervjuet i boken om spiseforstyrrelser, s Thranholm, I. (2005). Himmelflukt. Intervjuroman om tro og tvivl. Intervjuet i boken, s København: Politikens forlag. I trykk Garbers, L. (2004). Er græsset grønnere? Intervju med Finn Skårderud om samliv og familieliv, s København: Høst & Søn Skårderud, F. (2004). Kroppens figurer. I J. Børtnes,, S.E. Kraft & L. Mikaelsson (red.), Kampen om kroppen. Kulturanalytiske blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet, s Kristiansand: Høyskoleforlaget Skårderud, F. (2004). Forord i Said, E., Freud og Midt-Østen, s Oslo: Cappelen Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. & Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet. København: Hans Reitzels forlag. I trykk Hustad, J. (2004). Tretten menn og en kvinne. Samtaler. Portrettintervju med Finn Skårderud om psykiatri og psykoterapi, s Oslo: Det norske Samlaget Biermann, C. (2004). Frisk året rundt. Puls-boken. Intervjuet som psykiater i to kapitler, henholdsvis om sorg og om arbeidslivets psykologi og psykopatologi, s , Oslo: Cappelen Sundgot-Borgen, J., Skårderud, F. & Rodgers, S. (2003). Eating disorders among athletes and dancers. In Szmukler, Dare, Treasure, Schmidt (eds.), Handbook of eating disorders. Theory, treatment and research, pp London: John Wiley & Sons, Ltd Skårderud, F. (2003). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B. Sosialfag. Grunnkurs helse- og sosialfag. Modul 6 og 7, sider Oslo: Gyldendal Undervisning Skårderud, F. (2003). Den magiske kroppen. Om spiseforstyrrelser. P 2 Akademiet, bind Z. Oslo: NRK Fakta Skårderud, F. (2002). Kunsten å forholde seg. Om psykisk sykdom og psykisk helse. I Skavlan, J. (red.): Frisk nok for livet. Oslo: Pantagruel forlag Skårderud, F. (2002). Sorry. Psykiatriens familieproblem. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse familiens smerte. Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2001). Kroppen(e). Kroppstanker fra badeværelset. I Andersen, K, Mangfold lesestykker for framtida. Oslo: Gyldendal. 20

curriculum vitae www.skarderud.no

curriculum vitae www.skarderud.no curriculum vitae www.skarderud.no PERSONLIGE OPPLYSNINGER Født 27. oktober 1956 på Tynset. Oppvokst i Ytre Rendal, Åmot i Østerdalen og Elverum. Eneste barn av Anne-Marie Skårderud (f. 1926 d. 2006) og

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

EVIDENSBASERTE BEHANDLINGSFORMER FOR SPISEFORSTYRRELSER. Schizofrenidagene 2016 Ester Marie Espeset Psykologspesialist/PhD

EVIDENSBASERTE BEHANDLINGSFORMER FOR SPISEFORSTYRRELSER. Schizofrenidagene 2016 Ester Marie Espeset Psykologspesialist/PhD EVIDENSBASERTE BEHANDLINGSFORMER FOR SPISEFORSTYRRELSER Schizofrenidagene 2016 Ester Marie Espeset Psykologspesialist/PhD HVIS EVIDENSBASERTE BEHANDLINGSFORMER ER SVARET, HVA ER DA SPØRSMÅLET? Hvordan

Detaljer

DO YOU MIND? Mentalisering som begrep og verktøy. Professor Finn Skårderud

DO YOU MIND? Mentalisering som begrep og verktøy. Professor Finn Skårderud DO YOU MIND? Mentalisering som begrep og verktøy Professor Finn Skårderud Hva er mentalisering? Reading the mind in the eyes test (Baron-Cohen et al, 2001, Sommerfeldt & Skårderud 2010) overrasket sikker

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Therese Brask-Rustad psykologspesialist Drammen psykiatriske senter Poliklinikken therese.brask-rustad@vestreviken.no 1 Målgruppe Ikke lenger

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 /

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / 2 0 1 8 Viktig: I de fleste fag vil det i tillegg til bøker være et digitalt kompendium. De er ikke listet

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

«ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN

«ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN «ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN FØR 2011 Gruppe med dialektisk atferdsterapi og basal kroppskjennskap

Detaljer

Videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi

Videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi www.kognitiv.no Revidert november 2015 Innledning Mål for utdanningen I kognitiv idrettspsykologi benyttes prinsipper fra en kognitiv atferdstilnærming i mental og fysisk trening. Målgruppe er utøvere

Detaljer

den åpne kroppen Finn Skårderud - Institutt for spiseforstyrrelser - Universitetet i Oslo - Norges Idrettshøgskole

den åpne kroppen Finn Skårderud - Institutt for spiseforstyrrelser - Universitetet i Oslo - Norges Idrettshøgskole den åpne kroppen Finn Skårderud - Institutt for spiseforstyrrelser - Universitetet i Oslo - Norges Idrettshøgskole selvskading lady diana spencer fortalte i et åpenhjertig BBC-intervju om at hun hadde

Detaljer

Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser

Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser Bente Berget og Ingeborg Pedersen Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap Definisjon av AAT

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Kropp og følelser. - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt. Ved Marit N Albertsen

Kropp og følelser. - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt. Ved Marit N Albertsen Kropp og følelser - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt Ved Marit N Albertsen Bakgrunn I følge Verdens Helseorganisasjon er Norge et av de landene som ligger på

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Elektronisk tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser Referanse: 16/32343 Tilbakemelding: Vær

Detaljer

Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet

Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet Erfaringer og utfordringer Fagutviklingssykepleier Eva Trones Regionalt senter for spiseforstyrrelser hos voksne Hvorfor endre praksis? Fordi vi opplevde at vi

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Therese Brask-Rustad psykologspesialist Drammen psykiatriske senter Poliklinikken therese.brask-rustad@vestreviken.no 1 Målgruppe Ikke lenger

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Psykoterapi i utvikling

Psykoterapi i utvikling Psykoterapi i utvikling Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen REDAKTØRER Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0015-6 Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det

Detaljer

Seksuell helse og kreft Retningslinjer for fagpersonell

Seksuell helse og kreft Retningslinjer for fagpersonell Seksuell helse og kreft Retningslinjer for fagpersonell Mai 2005 Bakgrunn: Kreft er en av våre mest alvorlige og utbredte sykdommer. Årlig rammes ca 22 500 personer her i landet (Kreftregisteret, 2002).

Detaljer

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12 Innhold Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon....... 12 Formålet med boka.............................................. 12 Perspektivenes bakgrunn........................................

Detaljer

Relasjonskompetanse i skole og barnehage

Relasjonskompetanse i skole og barnehage Relasjonskompetanse i skole og barnehage Tydelig voksen i møte med utfordrende atferd Trondheim, 14-15 november 2011 Ingrid Lund, 1 amanuensis, Universitetet i Agder Relasjonskompetanse lærerens positive

Detaljer

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Delemne 1. Obligatorisk litteratur studieårene 2009-10 Brudal, L. F. (2006). Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-5.

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Seksualitet som team i psykologisk behandling

Seksualitet som team i psykologisk behandling Seksualitet som team i psykologisk behandling Psyk spes. Sidsel Schaller Psyk.spes. Stephane Vildalen Psyk.spes. Olav Henrichsson Bendiksby Symposium 1 Psykologikongressen Oslo 2014 Refleksjoner over

Detaljer

Barnet i fokus. Med respekt for intuitive kompetanser 25 år med Marte Meo. Reidun og Haldor. 11. sept 2014

Barnet i fokus. Med respekt for intuitive kompetanser 25 år med Marte Meo. Reidun og Haldor. 11. sept 2014 Barnet i fokus Med respekt for intuitive kompetanser 25 år med Marte Meo Reidun og Haldor Formulert i 1995: Siste setning i: Øvreeide, H., Hafstad, R. (1996). The Marte Meo Method and Developmental Dialogues.

Detaljer

Små barns vennskap. Ingrid Lund, Universitetet i Agder

Små barns vennskap. Ingrid Lund, Universitetet i Agder Små barns vennskap Ingrid Lund, Universitetet i Agder Aller først.. Barnets erfaringer gjennom tilknytning. Nærhet, avstand, varme, kulde, smil, sinne, tålmodighet, utålmodighet, glede, fortvilelse lagres

Detaljer

Intervensjoner: Prinsipper

Intervensjoner: Prinsipper Intervensjoner: Prinsipper Fortrinnsvis korte utsagn fra terapeuten Fokus på prosess Fokus på pasientens sinn (og ikke på adferd) Affektfokusert Relaterer til pågående hendelse eller aktivitet - psykisk

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

Avdeling for voksenhabilitering

Avdeling for voksenhabilitering Avdeling for voksenhabilitering Foto: Kristin Kvanli og Pia V Larsen, Pressfoto AS Nordlandssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 75 53 40 00* Avd: Habiliteringsteamet for Voksne Saksbehandler: Willy Johansen

Detaljer

Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern

Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern Marit Sørensen Professor Anders Farholm Doktorgradsstipendiat Hva

Detaljer

INNHOLD OG ORGANISERING AV MULTIFAMILIE- UTDANNINGEN

INNHOLD OG ORGANISERING AV MULTIFAMILIE- UTDANNINGEN INNHOLD OG ORGANISERING AV MULTIFAMILIE- UTDANNINGEN GENERELT OM MULTIFAMILIETERAPI Bakgrunn Multifamilieterapi har blitt benyttet i forhold til ulike diagnosegrupper. Siden midten av 1990-tallet er multifamiliearbeidet

Detaljer

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40.

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40. Urolige spedbarn Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse

Detaljer

Miljøarbeid/ miljøterapi. Sølvi Linde

Miljøarbeid/ miljøterapi. Sølvi Linde Miljøarbeid/ miljøterapi Sølvi Linde Min agenda Gi innspill til forståelse av begrepene miljøterapi/ miljøbehandling og miljøarbeid kan forstås. Trekke opp likhetene og noen forskjeller mellom begrepene

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan?

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 1 Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 27. oktober 2016 Marit By Rise Professor, Institutt for anvendt sosialvitenskap, NTNU 2 Hvorfor drive med brukermedvirkning? Hva er brukermedvirkning?

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade www.kognitiv.no Revidert april 2016 Innledning Mål for utdanningen Deltakerne skal lære å benytte kognitiv terapi som supplement

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen HVEM - HVA - HVORdan Familieavdelingen Hvem kan ha nytte av Familieavdelingens tilbud? Pasientene ved Familieavdelingen står overfor varierte utfordringer i livet og opplever ulik grad av psykisk belastning.

Detaljer

LITTERATUR TIL FOLKET

LITTERATUR TIL FOLKET LITTERATUR TIL FOLKET Fylkesbiblioteket har fått støtte fra Fritt Ord til turneene «LITTERATUR TIL FOLKET». Det vi si at vi kan dekke reiseutgifter for forfatterne som reiser på turné i år. I tillegg ønsker

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Utdanningsprogram Familie og nettverk 2012-2014

Utdanningsprogram Familie og nettverk 2012-2014 invitasjon Utdanningsprogram Familie og nettverk 2012-2014 Maternal grandfather 56 Sibling 31 62 Mother 59 Sibling 34 39 Child 13 Paternal grandmother Father 35 Child 9 Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik

Detaljer

Mat og følelser. Tilnærming og behandling. Regionalt senter for spiseforstyrrelser psykolog Kenneth Sørum Øvervoll

Mat og følelser. Tilnærming og behandling. Regionalt senter for spiseforstyrrelser psykolog Kenneth Sørum Øvervoll Mat og følelser Tilnærming og behandling Regionalt senter for spiseforstyrrelser psykolog Kenneth Sørum Øvervoll Regionalt senter for spiseforstyrrelser PHR klinikken Bodø Nordlandssykehuset HF Helse Nord

Detaljer

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014 Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim 21.-22. okt. 2014 Kort presentasjon: avhandling Dr.gradsprosjekt SVT/NTNU Toril Anne Elstad, førsteamanuensis, ASP/HiST Participation

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Britt Karin S Utvær PhD Program for lærerutdanning NTNU, oktober 2012 Helse- og oppvekstfag 59% fullfører v.g.s. mens

Detaljer

EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT

EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT Tine Nordgreen Psykologspesialist, PhD Prosjektleder emeistring, Bjørgvin DPS, Haukeland Universitetssykehus Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, UiB PLAN

Detaljer

Mentalisering og MBT. Anthony Bateman, Peter Fonagy. Sigmund Karterud, Finn Skårderud

Mentalisering og MBT. Anthony Bateman, Peter Fonagy. Sigmund Karterud, Finn Skårderud Mentalisering og MBT Anthony Bateman, Peter Fonagy Sigmund Karterud, Finn Skårderud Et nytt intellektuelt rammeverk for terapi Anthony Bateman & Peter Fonagy (2004): Psychotherapy for borderline personality

Detaljer

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Kartlegging Hvorfor skal vi kartlegge? Og hvorfor rus? Tema jeg skal snakke om Hva sier ROP-veilederen

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS November 2015 PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS Tove Pedersen Bergkvist BARN = ELEV = PASIENT= MENNESKE DROP-IN METODEN Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Recovery hos personer med langvarige psykiske helseproblemer

Recovery hos personer med langvarige psykiske helseproblemer Recovery hos personer med langvarige psykiske helseproblemer musikk og teaterverksted som arena for recoveryprosesser Kristin Berre Ørjasæter Ph.d student i helsevitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap,

Detaljer

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL

Spiseforstyrrelser. Eating disorder BOKMÅL Spiseforstyrrelser Eating disorder BOKMÅL Hva er en spiseforstyrrelse? Tre typer spiseforstyrrelser Går tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt ut over livskvaliteten og hverdagen

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser. Vår kompetanse og forskning

Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser. Vår kompetanse og forskning Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser Vår kompetanse og forskning Bakgrunn 2001: RFTS (Regionalt Fagteam for Spiseforstyrrelser) RKSF 2003: Kompetansesenter: Klinisk kompetanse Forskningskompetanse

Detaljer

Hva var det egentlig som hjalp?

Hva var det egentlig som hjalp? SPoR Buskerud Haugestad seminar 11.9.2014 Hva var det egentlig som hjalp? Pasientstemmen via forskerstemmen Erfaringer fra ph.d. prosjektet: God psykisk helse fra hva til hvordan Nina Helen Mjøsund nina.helen.mjosund@vestreviken.no

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Hekta på musikk. Konferanse om musikk, deltagelse og barnevern, 4. desember 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Monika Overå

Hekta på musikk. Konferanse om musikk, deltagelse og barnevern, 4. desember 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Monika Overå Hekta på musikk Konferanse om musikk, deltagelse og barnevern, 4. desember 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Monika Overå Musikkterapeut ved Akershus Universitetssykehus Ahus, Seksjon IR Før musikkterapigruppa

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Akademisk skriving i profesjonsutdanningar

Akademisk skriving i profesjonsutdanningar Akademisk skriving i profesjonsutdanningar KJERSTI MARIA RONGEN BREIVEGA Ihle om IMRAD i helse- og sosialfag «Jeg er kritisk til en ugjennomtenkt bruk av IMRAD-formatet på bacheloroppgavene, først og

Detaljer

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Litteraturliste Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen Emneansvarlig: Versjon: Kull:

Detaljer

Ung i Vestfold Ekspertkommentar

Ung i Vestfold Ekspertkommentar Ung i Vestfold Ekspertkommentar Arne Holte Professor, Dr. Philos. Assistrende Direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Ung i Vestfold Vestfold Fylkeskommune Park Hotell, Sandefjord, 25. nov, 2013 Når den

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Kontekstuelle (tverrkulturelle), kunnskap- og verdimessige forhold * Andenæs,

Detaljer

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Vår Mathisen Ergoterapeut/universitetslektor/PhD Bachelorprogrammet i ergoterapi Institutt for helse og omsorgsfag UiT Norges arktiske

Detaljer

Innhold. Innledning... 13 De universelle relasjonene marasim... 16. Historiene og lidelsen... 29

Innhold. Innledning... 13 De universelle relasjonene marasim... 16. Historiene og lidelsen... 29 Innledning................................................... 13 De universelle relasjonene marasim......................... 16 Båstenkning oss og dem................................... 19 De usynlige

Detaljer

Kompetanse alene er ikke nok

Kompetanse alene er ikke nok Kompetanse alene er ikke nok Noen refleksjoner rundt lederutvikling og rekruttering, basert på studier av klinikeres motivasjon for og opplevelse av å bli ledere i spesialisthelsetjenesten Ivan Spehar

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i de krav som er beskrevet i studieplanen. Når det gjelder emnebeskrivelser og eventuelle forkunnskapskrav

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider Pensumliste Emnekode GL5-10 PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2015 2016 Samla sidetal: Om lag 1080 Sist oppdatert: 26.06.2015

Detaljer

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik Fagdag med etisk perspektiv 29.11. 2016 Quality Hotel Strand, Gjøvik 10.30-11.15 og 11.15-12.15 Hovedmålgruppe: Ansatte i helse- og omsorg Helsetjenester til alvorlig syke og døende med minoritetsbakgrunn

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

Annerledeshet som ressurs. Per Koren Solvang

Annerledeshet som ressurs. Per Koren Solvang Annerledeshet som ressurs Per Koren Solvang Funksjonshemming som kroppslig defekt: medisinsk rehabilitering, hjelpemidler og adferdstrening som potensielt diskrimineringsgrunnlag: inkludering, tilrettelegging

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Veilederutdanning i kognitiv terapi

Veilederutdanning i kognitiv terapi www.kognitiv.no Revidert desember 2016 Innledning For å bli en kompetent kognitiv terapeut må man tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor fem kompetanseområder: generelle terapeutiske

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert desember 2016 Innledning Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor de sentrale elementene i en helhetlig psykosebehandling,

Detaljer

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i samarbeid med et utvalg nord-norske kommuner samt universitetene i Tromsø og Nordland v/ visedekan/dosent

Detaljer