curriculum vitae

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "curriculum vitae www.skarderud.no"

Transkript

1 curriculum vitae FINN SKÅRDERUD (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av og direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for behandling, forskning og kulturformidling. Han driver egen psykoterapeutisk praksis i Oslo, samt at han arbeider som psykiater for Norges Olympiske Komité. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Han er også medgründer for Institutt for mentalisering. Han er tilknyttet Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo som professor II. Han er også engasjert i tverrfaglige tilnærminger til psykisk helse, med vekt på å lese psykopatologiske fenomener ut fra både humanistiske, kulturelle, estetiske og medisinske tilnærminger. Skårderud har lenge vært opptatt av å formidle fag gjennom populære sjangere, og har således en omfattende virksomhet som faglitterær forfatter, skribent og formidler. Han har også skrevet skjønnlitteratur. Han har egen en spalte i tidsskriftet Psykisk helse og skriver regelmessig for Aftenpostens kulturredaksjon.

2 PERSONLIGE OPPLYSNINGER Født 27. oktober 1956 på Tynset. Oppvokst i Ytre Rendal, Åmot i Østerdalen og Elverum. Eneste barn av Anne-Marie Skårderud (f d. 2006) og Leif Skårderud (f. 1926). Leif Skårderud er tidligere trygdesjef. Anne-Marie Skårderud har vært hjemmeværende. Gift med Marianne Røed (f. 1959). Marianne Røed er utdannet sosialøkonom ved Universitetet i Oslo, dr. polit. Hun arbeider som forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Felles barn Jo (f. 1985), Maria (f. 1990) og Hanna (f. 1993). Bolig: Løkka gård, Sognsveien 250, N-0863 Oslo. E-post UTDANNELSE Grunnutdannelse Barneskole Rena, Åmot i Østerdalen Siste år av barneskole, Frydenlund, Elverum Ungdomsskole, Elverum Examen artium, Elverum gymnas Examen philosophicum, Universitetet i Oslo Medisinsk embetseksamen, Universitetet i Oslo Medisinsk doktorgrad, Universitetet i Oslo. Klinisk etterutdannelse i psykiatri Ettårig innføringskurs i systemisk familieterapi. I regi av Psykoterapiutvalget i Den norske lægeforening, Spesialitetskomiteen i barnepsykiatri og London Institute of Family Therapy. 90 timer Toårig videreutdannelse i familieterapi. I regi av Psykoterapiutvalget i Den norske lægeforening, Spesialitetskomiteen i barnepsykiatri og Institute of Family Therapy, London. 290 timer i smågruppeseminar. 130 timer seminar ledet av Institute of Family Therapy. 300 timer klinisk familieterapeutisk arbeid Spesialist i psykiatri Lærerutdanning i familieterapi, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i samarbeid med Institute of Family Therapy, London Godkjent veileder i familieterapi Innføringskurs i individuell psykoterapi ved Institutt for psykoterapi Videregående seminar i individuell psykoterapi ved Institutt for psykoterapi. Sluttattest inkluderer seminardeltakelse, veiledning og egenterapi i henhold til psykodynamisk metode Den norske lægeforeningens toårige utdannelse i psykoterapiveiledning Godkjent veileder i psykoterapi, Den norske lægeforening Godkjent Mentalization-based treatment (MBT) therapist and supervisor, Anna Freud Centre & University College of London, Psychoanalysis Unit, London. Vitenskapelig utdannelse NAVF studentstipend i psykiatri, tilknyttet forskningsgruppe ved Psykiatrisk avdeling A, Ullevål sykehus. Assisterte professor Odd Steffen Dalgard i sosialpsykiatrisk forskning og epidemiologi Forsker ved Psykiatrisk avdeling A, Ullevål sykehus, assistentlege kategori D. To separate forskningsoppgaver: Spiseforstyrrelser og evaluering av vilkår for psykiatriske langtidspasienter utenfor institusjon. 2

3 Doktorgradsstipendiat Norges Forskningsråd. Arbeidsplass ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, senere Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri, tilknyttet Instituttgruppe for psykiatri, Universitetet i Oslo. Gjennomført og godkjent forskerutdanning svarende til regler for medisinsk doktorgrad ved det medisinske fakultet Godkjent medisinsk doktorgrad, Det medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. VIRKSOMHET SOM LEGE 1983 Turnuskandidat, kirurgisk og medisinsk avdeling, Ringerike sykehus Turnuskandidat, distriktslegepraksis, Søndre Land kommune Assistentlege ved Psykiatrisk avdeling A, Ullevål sykehus, tjenestegjort ved akuttavdeling (12 mnd.), intermediæravdeling (20 mnd.) og psykiatrisk poliklinikk (12 mnd.) Assistentlege ved Gaustad sykehus, avdelingslege ved langtids- og intermediæravdeling med psykoterapeutisk aktivitet; individualterapi, familieterapi og gruppeterapi Assistentlege ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Ungdomsklinikken. Arbeidet ved poliklinikken, hovedsaklig med nervøse spiseforstyrrelser. Etter hvert leder av poliklinikken Overlege ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Ungdomsklinikken Deltatt i legevaktsordning i Gran og Lunner kommuner siden embetseksamen i Bare Gran kommune fra april 1984 til januar Fra januar 1987 Elverum kommune, avsluttet januar Etablerte privat psykoterapipraksis på deltid i Tidemandsgt flyttet til Kirkeveien 64 B. I august 1998 tilkjent 20 % driftstilskudd fra Oslo kommune, fra % driftstilskudd. Flyttet sommeren 2014 til Villa Sult, Kruses gate 8. Hovedsakelig individuell psykoterapi og par/familieterapi. Allmennpsykiatrisk klientell, men med stor andel spiseforstyrrelser Psykoterapiveileder. Veileder kandidater i psykoterapiutdanning, både psykoanalytisk individualterapi og familieterapi Deltidsengasjert av Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité for å arbeide terapeutisk med eliteidrettsutøvere. Leder i dag et flerfaglig team for spiseforstyrrelser i toppidrett. Senere også flere arbeidsoppgaver, som å bidra til/lede formalisert coachingutdannelse ved Olympiatoppen. Også engasjert i kompetanseutvikling innenfor psykologi, relasjoner og prestasjoner, eksempelvis Sammen om de gode prestasjonene, som er et samarbeid mellom Olympiatoppen og Den norske opera og ballett, og også ledende norske konserner Overlege med oppgaver innen forskning og psykoterapi, bistilling 40 prosent. Kompetansesenteret ved Regionalavdeling for spiseforstyrrelser, helseregion Sør og Øst (RASP), Oslo universitetssykehus Stifter av og administrerende direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, Oslo. ORGANISATORISKE OPPGAVER Institutt for mentalisering Etablerte sammen med professor Sigmund Karterud Institutt for mentalisering og Mentalisering.no AS. Dette er et utdanningsinstitutt for å fremme teoretiske og praktiske kunnskaper knyttet til mentalisering og mentaliseringsbaserte terapiformer. Insituttet driver omfattende kurs-, seminarvirksomhet og veiledningsvirksomhet. Se 3

4 2014- Utdannelsesinstituttet omorganiseres til ideell stiftelse: Stiftelsen Institutt for mentalisering. Engasjementet i dett arbeidet betyr omfattende undervisning og veiledning i mentaliseringsteori, tilknytningsteori, og psykoterapi overfor individer, grupper, par, familier og miljø, samt mentalisering anvendt over pedagogiske virksomheter og arbeidsliv og ledelse. Norsk selskap for spiseforstyrrelser En av flere initiativtakere til stiftelsen av og i flere perioder leder av Norsk selskap for spiseforstyrrelser. VITENSKAPELIG ARBEID Professor II i helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer Overlege med oppgaver innen forskning og psykoterapi, bistilling 40 prosent. Kompetansesenteret ved Regionalavdeling for spiseforstyrrelser, helseregion Sør og Øst (RASP), Oslo universitetssykehus Professor II ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Referee i vitenskapelige tidsskrifter Member of Panel of Assessors, Clinical Child Psychology and Psychiatry Member of Editorial Advisory Board, European Eating Disorders Review Member of Edotorial Advisory Board, Advances in Eating Disorders Member og Editorial Board, Journal of Eating Disorders. Sporadisk referee for Nordic Journal of Psychiatry, International Journal of Psychoanalysis, Tidsskrift for den norske lægeforening, Norsk sosiologisk tidsskrift, Psykologisk.no m.m.. Forskningsveiledning Fullførte doktorgrader Gro Trondalen. Klingende relasjoner. En musikkterapistudie av signifikante øyeblikk i musikalsk samspill med unge mennesker med anoreksi. Doktorgradsavhandling forsvart mai Norges musikkhøgskole. Veileder. Hilde Berit Moen. I spenningsfeltet mellom personlig identitet og sosiale prosesser. En studie av kvinners beretning om opprinnelse og tilfriskning ved spiseforstyrrelser. PhD i sosiologi. Fakultetet for samfunnsvitenskap. Høgskolen i Bodø. Avhandling forsvart desember Veileder. Ragnfrid Helene Steensnæs Nordbø. Meaning and motivation in anorexia nervosa. Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo. Avhandling forsvart desember Veileder. Ester Marie Stornes Espeset. Body image in anorexia nervosa. Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo. Avhandling forsvart november Veileder. Dag Helge Frøisland. Diabetes og spiseforstyrrelser. Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandling forsvart Biveileder. Kerstin Söderström. Minding the baby. Substance use and parenting. NTNU. Avhandling forsvart Biveilder. 4

5 Heid Nøkleby. Rusmisbruk og spiseforstyrrelser. Senter for barn og unges kompetanseutvikling (BUK), Høgskolen i Lillehammer. Avhandling forsvart Hovedveileder. Kjersti Gulliksen. Anorexia nervosa, pasientens egne perspektiver. Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo. Avhandling forsvart Biveileder. Pågående veiledning av doktorgradsavhandlinger Alina Coman. Neuroethics and anorexia nervosa. Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Hovedveileder. Avhandling forsvares april Annbjørg Haram. Helende dialoger.. NTNU. Biveileder. Ulrika Håkansson. Tidlig intervensjon for utsatte barn. Høgskolen i Lillehammer. Biveileder. Marit Dalset. Pedagogiske strategier etter 22. juli Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Biveileder. Magnar Ødegård. Uro i skolen. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Biveileder. Ingvild Stene. Musikkterapi ved spiseforstyrrelser. Norges Musikkhøgskole. Biveileder. Annen forskningsveiledning Omfattende erfaring som ekstern veileder på flere prosjekt-, hovedfags- og mastergradsoppgaver i psykologi, psykiatri, mediekunnskap, sosiologi, helsefag og spesialpedagogikk. Medlem i doktorgradskommisjoner Kari Vik. From the outside in. A phenomenological study of postnatal depression, motherinfant interaction and video guidance. Faculty of Medicine, University of Oslo. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Akseptert. Forsvart Jon Morgan Stokkeland, Å gi og ta imot. En undersøkelse av Donald Meltzers psykoanalytiske tenkning i tradisjonen fra Klein og Bion, med særlig henblikk på drøm og estetisk konflikt i forhold til tema i filosofisk antropologi. Psykologisk fakultet, Universitet i Bergen. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Avvist i Bergen. Revidert og innsendt til Universitet i Tromsø. Akseptert og forsvart. Gro Rugseth. Overvekt som livserfaring. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Akseptert. Forsvart Anne-Mette Bredal. Freedom of the treadmill. Physical activity, disability and existence. Norges idrettshøgskole. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Akseptert og forsvart. Börje Lech. Consciousness about own and others s affects. Linköping University. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Finn Skårderud opponent i henhold til svenske regler. Forsvart

6 Karen Synne Groven. Striving for healthy lives, striving for social acceptance. Women s experiences following gastri-bypass surgery. Universitet i Oslo. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Forsvart Randi Myklebust Sølvik. Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Forsvart 29. oktober Anne Langaas. Å berøre og bli berørt å bevege og bli beveget. Om fysioterapeutstudentenes læring om og gjennom kroppen. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Forsvart 1. Oktober Kristin Vonheim. Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn. En observasjonsstudie av foreldre-barn samspill når adoptivbarna er to og tre år. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Innlevert for bedømmelse til graden PhD. Forsvart 4. oktober Sensur Omfattende erfaring som ekstern sensor i psykologi, psykiatri, idrettsfag, sosiologi, helsefag og pedagogikk. UNDERVISNING OG VEILEDNING Meget omfattende erfaring som underviser og foredragsholder innenfor temaer som barneog ungdomspsykiatri, helse, kultur- og samfunn, kultur, kunst, litteratur, film, arbeidsliv og ledelse. Institutt for mentalisering Etablerte sammen med professor Sigmund Karterud Institutt for mentalisering og Mentalisering.no AS. Dette er et utdanningsinstitutt for å fremme teoretiske og praktiske kunnskaper knyttet til mentalisering og mentaliseringsbaserte terapiformer. Insituttet driver omfattende kurs-, seminarvirksomhet og veiledningsvirksomhet. Se Utdannelsesinstituttet omorganiseres til ideell stiftelse: Stiftelsen Institutt for mentalisering. Fast undervisning og utdanningsprogrammer Seminarleder i familieterapi, til sammen 90 timer, Nic Waals institutt Fast foreleser om spiseforstyrrelser for medisinstudentene i psykiatriterminen, Universitetet i Oslo Å ta kroppen på ordet. Seminarrekke om ungdom, spiseforstyrrelser, kropp, sosialisering, kultur, teori og filosofi. Seminaransvarlig sammen med psykolog Per Johan Isdahl. Seminarserien utgjorde grunnlaget for Isdahl og Skårderuds antologi Kroppstanker Kropp og selvfølelse. Jeg har vært initiativtaker, faglig konsulent og foreleser ved denne kliniske etterutdanningen om spiseforstyrrelser. Dette er et utdanningsprogram for klinikere om spiseforstyrrelser for Helseregion Øst og Sør. Omfanget er tjue kursdager over tre semestre, fordelt på undervisning og klinisk veiledning. Utdanningen ble tidligere administrert av Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri/sogn Senter for barne- og ungdomspsykiatri, nå Regionalavdelingen for spiseforstyrrelser, Ullevål sykehus. Utdannelsen er finansiert av Helsedepartementet. Det programmet som jeg har vært hovedansvarlig for å utvikle, er senere blitt adaptert av og videreutviklet i Helseregionene Nord (2001), Vest (2004) og Midt-Norge (2005). 6

7 Klinisk etterutdanning om spiseforstyrrelser, Nordland fylke. Sammen med Per Johan Isdahl invitert til å være ansvarlig for opplegg og faglig innhold for et utdanningsprogram om spiseforstyrrelser for Nordland fylke. Til sammen tjueto kursdager hvor Isdahl og jeg sto for så godt som all undervisning og veiledning selv Faglig veileder for oppbygging av ny spesialavdeling for ungdom med spiseforstyrrelser ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø Faglig veileder for spesialavdeling for spiseforstyrrelser ved Sykehuset Innlandet, avdeling Reinsvoll Russisk 3-årig utdanning i psykoterapi. Fast seminarholder ved Harmony Institute for Psychotherapy and Consultation i St. Petersburg, etterutdanning i humanistisk orientert psykoterapi for leger og psykologer. Weekendseminarer med tema spiseforstyrrelser Faglig veileder for Familieavdelingen, Avdeling for rus og psykiatri, Sykehuset Innlandet, Hov i Land Faglig veileder for oppbygging og drift av spesialavdeling for voksne med spiseforstyrrelser, Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Nordlandssykehuset, Bodø Faglig veileder for spesialavdeling for barn og unge med spiseforstyrrelser, Sykehuset Innlandet, Kringsjåtunet Faglig veileder, Avdeling korttid unge, Senter for rus og avhengighet, Oslo universitetssykehus, Gaustad Faglig veileder, Familieavdelingen, Lade Behandlingshjem, Trondheim Faglig veileder, Røyse DPS, Vestre Viken Faglig veileder Avdeling for avhengighet og rusrelatert psykiatri, St. Olavs sykehus, Trondheim Faglig veileder Solli DPS, Bergen Faglig veileder Magelungen, Stockholm. Svensk barnevernsinstitusjon Faglig veileder rusavdelingene i Østfolds psykiatri. Arbeidsliv og ledelse Bidragsyter/foreleser om arbeidsliv og lederutvikling ved AFF ved Norges Handelshøgskole, Solstrandkursene. Bidragsyter til de tre programmene Hovedprogrammet, Yngre ledere og Senior executives. En rekke foredrag for arbeids- og næringsliv og utdannelsesinstitusjoner om emosjonelt arbeidsmiljø og ledelse, eks. Telenor, Veidirektoratet, Luftforsvaret, Utlendingsnemnda. ARBEID SOM SKRIBENT OG FORFATTER Skribent Dagbladets faste bokanmelder for medisin/psykiatri/psykologi. Om lag sytti artikler/kronikker/anmeldelser Egen fast spalte Fra divanen i Psykisk helse. Tidligere seks, nå fem bidrag per år Fast spaltist i Dagbladet Magasinets populærvitenskapelige spalte SPOR. Faste bidrag hver fjerde uke. Noen av bidragene publisert i bokform, Noen spor Stuegang. Fast spalte i den danske avisen Politiken Kontrakt om levering av tekst med kulturredaksjonen i Aftenposten. Ellers bidragsyter til den danske avisen Politiken, danske Information, svenske Dagens Nyheter, og sporadiske bidrag i andre publikasjoner, eks. Morgenbladet. 7

8 Filmkritikk Fast filmanmelder i Ny Tid. Om lag ett hundre artikler Frilans medarbeider i filmtidsskriftet Film & Kino. Trettien bidrag Kronikker om film i Dagbladet. Femten bidrag Fast filmanmelder i Kritikertorget i NRK P 2. Om lag femti bidrag Filmkommentator i Kulturbeite i NRK P 2. Ti bidrag. Radio og fjernsyn Fast ekspert i helsemagasinet Puls, NRK fjernsynet Kåseriserie om hjernen i Verdibørsen, NRK P2 radio, høsten Redaktør 1978 Chilebulletinen. Solidaritetsorgan Latin-Amerika i dag. Solidaritetsorgan Kontrast. Tidsskrift for kultur, kritikk og politikk. Redaksjonskollektiv. Pax forlag. Internett Redaktør Medredaktør Redaktør Redaktør Forfatter til internettsider om spiseforstyrrelser, i tilknytning til helseportalen Litterær konsulent Konsulent for Aschehoug forlag for sakprosa. Gjennom tretti år har jeg vært litterær konsulent for en rekke norske, danske og svenske forlag, i tillegg til flere av bokklubbene innenfor De norske Bokklubbene og Cappelens bokklubb. Dette dreier seg til sammen om cirka ett hundre skriftlige konsulentuttalelser, som regel anonymiserte. I tillegg kommer bokprosjekter hvor jeg har blitt invitert til å være en åpen konsulent, en samarbeidspartner med forfatter og forlagets redaktører. Konsulent film, teater og opera Omfattende erfaring som konsulent for flere filmproduksjoner, teateroppsetninger og for Den Norske Opera og Ballett. Når det gjelder teatre først og fremst Nationaltheatret i Oslo, Den Nationale Scene i Bergen, Det Norske Teateret og Oslo Nye Teater. Organisatoriske oppgaver Litteratur Leder av Medieutvalget i Norsk faglitterær forfatterforening. 1992/1993 Medlem av juryen for faglitteratur for BRAGE-prisen Medlem av Faglitterært Fond, tilknyttet Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Medlem, og nåværende leder, av NORLAs Faglitterære Råd (Norwegian Literature Abroad). 8

9 Film 1986/91 Medlem av hovedjuryen for filmprisen AMANDA Medlem av Statens Produksjonsutvalg for Film, statens representant. Dette organet var på denne tid, ved siden av nå nedlagte Norsk Film AS, den viktigste formidler av statlig støtte til filmproduksjon med et årlig budsjett på om lag tretti millioner kroner Formann i Statens Produksjonsutvalg for Film Faglig konsulent på utredningsarbeid om ungdoms opplevelser av skrekkfilm for Kulturdepartementet Manuskriptkonsulent for spillefilm for Norsk Film AS Medlem av juryen for utdelingen av Åmot-statuetten. Norsk kino- og filmfond. Dette regnes som den mest prestisjetunge prisen innenfor norsk filmbransje Medlem av juryen for utdeling av Nordisk Råds filmpris Manuskriptkonsulent for spillefilm for filmkonsulent Karin Julsrud, Norsk Filminstitutt. POLITISKE VERV 1978 Leder av Chileaksjonen i Oslo og medlem av Sentralstyret i Chileaksjonen i Norge, solidaritetsorganisasjon Internasjonal leder og medlem av Sentralstyret i Sosialistisk Ungdom, Sosialistisk Venstrepartis ungdomsorganisasjon Formann i Politisk Forum, organisasjon som arrangerte offentlige møter med politiske, kulturelle og akademiske tema. PRISER 1992 Karl Evangs pris for fortjenstfullt helseopplysningsarbeid. Helse- og sosialdepartementet Arthur Holmeslands sakprosapris. Aschehoug forlag Gerlev-prisen, Danmark. Gerlev-Prisen gives for en indsats, som i særlig grad har udviklet idrættens kvaliteter eller skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder. Prisen gives til opmuntring af ytringsfrihed og demokrati og til støtte for initiativer, der tør anfægte den etablerede idrætspolitiske orden. PUBLIKASJONER Doktorgradsavhandling 1. Skårderud, F. (2007). Psychiatry in the flesh. Embodiment of troubled lives. Studies of anorexia nervosa eating disorders. Doctoral dissertation. University of Oslo. Oslo: Unipub. 2. Skårderud, F. (2009). Mentalising and eating disorders. Psychiatry in the flesh: Embodiment of troubled lives. International edition of doctoral dissertation. Köln: Lambert Academic Publishing. Vitenskapelige publikasjoner i tidsskrifter med fagfellevurdering (referee) 3. Skårderud, F. & Duesund, L. (2014). Mentalisering og uro, 98 (3),

10 4. Nøkleby, H., Pedersen. G. & Skårderud, F. (2014). The symptoms of eating disorders among females in drug addiction treatment. Journal of Social Work Practice in the Additions. 14:3, Skårderud, F., Sommerfeldt, B., Bateman, A.W. & Fonagy, P. (revision). Minding the body. On mentalization og mentalization-based therapy for eating disorders. Part I. 6. Skårderud, F., Sommerfeldt, B., Bateman, A.W. & Fonagy, P. (revision). Minding the body. On mentalization og mentalization-based therapy for eating disorders.part II. 7. Sommerfeldt, B. Skårderud, F., Bateman, A.W. & Fonagy, P. (revision). Minding the body. On mentalization og mentalization-based therapy for eating disorders.part III. 8. Coman, A., Skårderud, F. & Hofmann, B. (2013). A disorder of a vulnerable self. Anorexia nervosa patients understanding of disorder and self in the context of fmri brain scanning. Ethical Human Psychology and Psychiatry, 15, 2, Coman, A., Skårderud, F., Reas, D.L. & Hofman,B.M. (2014). The ethics of neuromodulation for anorexia nervosa: A focus on rtms. Journal of Eating Disorders, 2, 10. doi: / Skårderud, F. (2013). Hilde Bruch ( ) the constructive use of ignorance. Advances in Eating Disorders: Theory, Research and Practice, 1, DOI: / Söderström, K. & Skårderud, F. (2013). The good, the bad, and the invisible: A phenomenological study of men with substance use disorder. Fathering, 11 (1), DOI: /fth Skårderud, F. (2013). Selviakttakelsen. Om øyet, ansiktet og kroppen i speilet. En introduksjon om selvportretter som portretter av selvet gjennom tidene. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, Skårderud, F. (2013). Fellesansiktet. Om ansiktet og følelsesbevissthet i barokken. Rembrandt Harmenszoon van Rijns ( ) nyskapende selvportretter. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, Skårderud, F. (2013). Den nakne sannhet. Forvridd, plaget og naken. Melankoli og provokasjon i Egon Schieles ( ) selvportretter. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, Skårderud, F. (2013). Memento mori. Forgjengeligheten. Den amerikanske fotografen Robert Mapplethorpes ( ) selvportretter inn i døden. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, Skårderud, F. (2013). Blodig alvor. Flytende kropper. Den britiske samtidskunstneren Marc Quinns selvportretter laget av eget kjøtt og blod. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, Skårderud, F. (2013). Kroppens og selvets maskerade hos den amerikanske fotografen Cindy Sherman. Rollelek med identiteter. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, Nøkleby, H. & Skårderud, F. (2013). Body practices among male drug abusers. Meanings of workout and use of doping agents in a drug treatment setting. International J0urnal of Mental Health and Addiction, 11, Published online 10

11 February DOI /s Espeset, E.M.S., Nordbø, R., Gulliksen, K., Skårderud, F., & Holte, A. (2012). The link between negative emotions and eating disorder behaviour in patients with anorexia nervosa. European Eating Disorders Review. Published online. DOI: /erv Nilsen, J-V. & Skårderud, F. (2012). Familieforestillinger. Multifamilieterapi og mentalisering. Familiens forestillinger om seg selv og andre. Mellanrummet. Nordic Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 2012, Skårderud, F. (2012). Hva er idrettspsykiatri? Tidsskrift for den norske legeforening, 132 (17), Skårderud, F., Fladvad, T., Homlund, H., Garthe, I. & Engebretsen, L. (2012). Den dårlig ernærte idrettsutøveren. Når helse og idrett kolliderer. Tidsskrift for Den norske legeforeningen, 132 (17), Skårderud, F., Fladvad, T., Homlund, H., Garthe, I. & Engebretsen, L. (2012). Den dårlig ernærte idrettsutøveren. Retningslinjer for tiltak. Tidsskrift for Den norske legeforeningen, 132 (17), Frøisland, D.H., Årsand, E. & Skårderud, F. (2012). Improving diabetes care for young persons with Type 1 diabetes through visual learning on mobile phones. Journal of Medical Internet Research, 14(4): e111. doi: /jmir Skårderud, F. (2012). Kroppsfølelsen. Om å tenke med tærne. Og om å kysse med tærne. Nevropsykoanalytiske strøtanker om Auguste Rodins ( ) skulptur Tenkeren. Tidsskrift for norsk psykologforening, 49, Skårderud, F., Fladvad, T., Garthe, I., Holmlund, H. & Engebretsen, L. (2012). Den dårlig ernærte utøveren. Vektreduksjon, kroppsmodifikasjon og spiseforstyrrelser i toppidrett. Retningslinjer for holdning og handling. Oslo: Olympiatoppen, ( ). 27. Skårderud, F., Sommerfeldt, B. & Fonagy, P. (2012). Den reflekterende kroppen. Mentalisering og spiseforstyrrelser. Mellanrummet. Nordic Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 2012, Gulliksen, K., Espeset, E.M.S., Nordbø, R., Geller., J, Skårderud, F. & Holte, A. (2012). Preferred therapist characteristics in treatment of anorexia nervosa. The patient s perspective. International Journal of Eating Disorders. Published online June DOI: /eat Skårderud, F. (2012). Familiekroppen. Per Inge Bjørlos bristepunktkunst om mor, far og folk i bygda. Tidsskrift for norsk psykologforening, 49, Zachrisson, H.D, Sommerfeldt, B. & Skårderud, F. (2011). What you use decides what you get: Comparing classificatory procedures for the Adult Attachment Interview in eating disorder research. Eating and Weight Disorders, 16, e285-e

12 31. Skårderud, F. (2011). Sol og stål. Kroppsbygging som selvbygging. Den japanske forfatteren Yukio Mishimas ( ) kropp som eksistensielt og kunstnerisk prosjekt. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, Skårderud, F. (2011). Den fenomenale kroppen. Den britiske skulptøren og billedkunstneren Antony Gormleys radikale kroppskunst. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, Espeset, E.M.S., Nordbø, R., Gulliksen, K., Skårderud, F., & Holte, A. (2011). Fluctuations of body images in anorexia nervosa: Patients perception of contextual triggers. Clinical Psychology and Psychiatry, in press. 34. Nordbø, R., Espeset, E.M.S., Gulliksen, K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2011). Reluctance to recover in anorexia nervosa. European Eating Disorders Published online February Skårderud, F. (2011). Flukten til kroppen. Fem refleksjoner om selvskade. Tidsskrift for den norske Legeforening, 131, Skårderud. F. (2011). Two minds in the text. Complex cases. A commentary. Journal of Personality and Mental Health, 5, Espeset, E.M.S., Nordbø, R.H.S, Gulliksen, K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2011). The concept of body image disturbance in anorexia nervosa: An empirical inquiry utilizing patients subjective experiences. Eating Disorders, 19, Skårderud, F. (2011). Skammens politiske geografi. Den finsk-estiske forfatteren Sofi Oksanen om kulturelt kaos, intimitet og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, Skårderud, F. (2010). Michael Jacksons nese. Forestillinger om det stygge. Om speilets angst og forfengelighetens psykopatologi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, Skårderud, F. (2010). Gutten som ikke ville ete. Å sette familien i halsen. Den norske multikunstneren Arild Nyquist ( ) om utrygg tilknytning, anoreksi og rus. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, Skårderud, F. (2010). Det ondes familieproblem. Filmskaperen Michael Haneke. Tidsskrift for den norske legeforening, 18, Skårderud, F. (2010). Kjøttkunstneren. Skrekkregissøren David Cronenberg om kjøttets lyst og om kropp og sinn ute av kontroll. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, Zachrisson, H.D. & Skårderud, F. (2010). Feelings of insecurity: Review of attachment and eating disorders. European Eating Disorders Review, 18, Skårderud, F. (2009). Taxi driver filmatisk portrett av den søvnløse. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (2009). Nulltimen. Poeten Dorothy Parker og søvnløshet. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (2009). Det vonde lyset. Søvnløshet i malerkunsten. Edward Hoppers melankoli. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129,

13 47. Söderström, K. & Skårderud, F. (2009). Minding the baby. Mentalization-based treatment in families with parental substance use disorder: Theoretical framework. Nordic Psychology, 61, Skårderud, F. (2009). Selvskading og idrett. En kasuistisk tilnærming. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2009). Selvskading og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (2009). Smertens bilder. Selvskading i film. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Sommerfeldt, B. & Skårderud, F. (2009). Hva er selvskading? Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, Skårderud, F. (200)). Kroppens tekster. Selvskading i skjønnlitteratur. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129: Skårderud, F. (2009). Hilde Bruch revisited and revised. European Eating Disorders Review, 17, Skårderud, F. (2009). Modningsangst. Mannen som ikke kunne vokse opp. Peter Pans forfatter James M. Barrie. Tidsskrift for norsk psykologforening, 46, Skårderud, F. (2008). Å oppdage et mesterverk. Den russiske legen og forfatteren Leonid Tsypkin. Tidsskrift for den norske Legeforening, 128, Skårderud, F. (2008). Sulten, spriten og skammen. Å dikte om fraværet og dets kroppsmetaforer. Den svenske poeten Gunnar Ekelöf, 45, Skårderud, F. (2008). Speilets dronning. Skjønnhet, gymnastikk og melankoli. Keiserinne og dronning Elisabeth av Østerrike-Ungarn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, Skårderud, F. (2008). Sult biografiske essays om kropp og tegn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, Skårderud, F. (2008). Hellig anoreksi. Sult og selvskade som religiøse praksiser. Caterina av Siena. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2008). Mentalisering et nytt teoretisk og terapeutisk begrep. Tidsskrift for den norske Legeforening, 128, Nordbø, R.H.S, Espeset, E.M.S., Gulliksen. K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2008). Wish to recover. Expanding the concept of motivation to change in anorexia nervosa, 41, Trondalen, G. & Skårderud, F. (2007). Playing with affects... and the importance of affect attunement. Nordic Journal of Music Therapy, 16, Skårderud, F. (2007). Eating one s words. Part I. Concretised metaphors and reflective function in anorexia nervosa. An interview study. European Eating Disorders Review, 15,

14 64. Skårderud, F. (2007). Eating one s words. Part II. The embodied mind and reflective function in anorexia nervosa. Theory. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Eating one s words. Part III. Mentalisation-based psychotherapy for anorexia nervosa. An outline for a treatment and training manual. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Shame and pride in anorexia nervosa. Descriptions: A qualitative study. European Eating Disorders Review, 15, Skårderud, F. (2007). Gutter har også kropper. Om mat, maskulinitet og problematiske kroppspraksiser. Redaksjonell kommentar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44, Nordbø, R.H.S, Espeset, E.M.S., Gulliksen. K.S., Skårderud, F. & Holte, A. (2006). The meaning of self-starvation. A qualitative study of patients perception of anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 39 (7), Skårderud, F. (2006). Psykoterapi og eksistens. Irvin D. Yalom portrett og samtale. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (3), Skårderud, F. (2006). Introduksjon til Schopenhauer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (3), Fauske, H., Kollstad, M., Nilsen, S., Nygren, P. & Skårderud, F. (2005). Profesjonelle handlingskompetanser. Utakter mellom utdanning og yrkespraksis. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 89, Skårderud, F., Nygren, P. & Edlund, B. (2005). Bad Boys Bodies. The embodiment of troubled lives. Body image and disordered eating among adolescents in residential childcare institutions. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 10, Skårderud, F., Rosenvinge, J.H, & Götestam, K.G. (2004). Spiseforstyrrelser. En oversikt. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 15, Skårderud, F. & Nasser, M. (2004). The open body. Anorexia nervosa and the embodiment of culture. Submitted for publication. 75. Skårderud, F. (2006). Refiguring identity. Anorexia nervosa and the embodiment of culture. Submitted for publication. 76. Skårderud, F. (2004). Den kommuniserende kroppen. Spiseforstyrrelser og kultur. Tidsskrift for den norske Lægeforening, Götestam, K,G., Skårderud, F., Rosenvinge, J.H. & Vedul-Kjelsås, E. (2004). Patologisk overspising en oversikt. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 16, Sundgot-Borgen, J., Klungland, M. & Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser i idretten. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 16, Rosenvinge, J.H., Larsen, E., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B. (2004). Hva er kompetanse? Og kan det læres? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41,

15 80. Skårderud, F. (2003). in cyberspace. Relations without faces. The e-media and eating disorders. Editorial. European Eating Disorders Review, 11, Skårderud, F. (2003). Hvem har sett nøtter blø? Et essay om føde og fett. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, Rosenvinge, J.H., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B. (2003). Can educational programmes raise clinical competence in treating eating disorders? Results from a Norwegian trial. European Eating Disorders Review, 11, Duesund, L. & Skårderud, F. (2003). Use the body and forget the body. Treating anorexia nervosa with adapted physical activity. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8 (1), Skårderud, F. (2003). Qualitative psychotherapy research methods and methodology. Book presentantion of Frommer J. & Rennie D.L.(Eds.), Psychologische Beiträge. Viertejahresschrift für alle Gebiete der Pscyhologie, Band 43, (3) Jahrg Nordic Journal of Psychiatry, 5, 2003, Gowers, S.G., Edwards, V.J., Fleminger, S., Massoubre, C., Wallin, U., Canalda, G., Starkova, L., Hannesdottir, H., Almquist, F., Aronen, P., Scholz, M., Hørder, K., Skårderud, F. & Boyadjieva, S. (2002). Treatment aims and philosophy in the treatment of adolescent anorexia nervosa in Europe. European Eating Disorders Review, 10 (4), Skårderud, F. (2002). E-psyken. Terapi på nettet. Om relasjoner og netikette i cyberrommet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, Skårderud, F. & Rosenvinge, J.H. (2001). The history of eating disorders in Norway. European Eating Disorders Review, 9 (4): Skårderud, F. (2001). Skammens stemmer. Om taushet, veltalenhet og raseri i behandlingsrommet. Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr. 13; 121: Skårderud, F. (1998) Treatment of anorexia and bulimia nervosa in Norway. Abstract from the 25th Nordic Psychiatric Congress. Nordic Journal of Psychiatry, supplement 41, volume 52, Skårderud, F. (1994). Idéhistorier om kroppen. Tidsskrift for den norske lægeforening, 114 (2), Skårderud, F. og Ekern, P. (1990). Den vanskelige pasient - eller den vanskelige relasjon. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 110 (7), Tidsskriftkassetten, lydkassett. Bøker 92. Høgh-Olesen, H., Dalsgaard, T. & Skårderud, F. (red.) (2015). Merkelige menneske. Oslo: Gyldendal Akademisk. I trykk. 93. Skårderud, F. (2015). Fremtidens lidelser. Under huden. Oslo: Aschehoug forlag. I produksjon. 94. Nordgren, S. & Skårderud, F. (2014). Kjell Nupen. Deeps Marks and lasting impressions, Lund: Bokförlaget Arena. 15

16 95. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2013). Miljøterapiboken. Mentalisering som holdning og handling. Oslo: Gyldendal. Dansk utgave: Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Miljøterapibogen. Mentalisering som holdning og handling. København: Hans Reitzels forlag. 96. Skårderud, F., Haugsgjerd, S & Stänicke, E. (2010). Psykiatriboken. Sinn, kropp, samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Svensk utgave: Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2011). Psykiatri. Själ, kropp, samhälle. Stockholm: Liber. Dansk utgave: Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2011). København: Hans Reitzels forlag. 97. Fauske, H., Kollstad, M., Nilsen, S., Nygren, P. & Skårderud, F. (2006). Utakter. Om helse- og sosialfaglig kompetanse i utdanning og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. 98. Lønn, Ø. & Skårderud, F. (2005). Quisling. Undersøkelsen. En tekst for scenen. Oslo: Aschehoug. 99. Skårderud, F. (2004). Andre reiser. Essays. Oslo: Aschehoug Paperbackutgave Dansk utgave København: Tiderne Skifter. Svensk utgave 2004: Känslosamma resor. En bok om livet i rörelse. Stockholm: Natur & Kultur Pedersen, W., Sandmo, E. & Skårderud, F. (2004). Noen spor. Essays. Oslo: Universitetsforlaget Skårderud, F. (2000). Sterk/svak. Håndboken om spiseforstyrrelser. Oslo: Aschehoug. Paperbackutgave Dansk utgave København: Hans Reitzels forlag Skårderud, F. (1999). Federico Fellini. Et essay om kreativitet. Ariadne-serien. Oslo: Gyldendal Skårderud, F. (1998). Uro. En reise i det moderne selvet. Oslo: Aschehoug. Norsk utgave 1999: Månedens bok i De norske bokklubbene. Norsk paperbackutgave 1999, i serien Alfa & Omega. Norsk paperbackutgave 2002, i serien Psykologi. Dansk utgave København: Tiderne skifter Dansk paperbackutgave Svensk utgave Stockholm: Natur & Kultur Svensk paperbackutgave Tysk utgave Hamburg: Rogner & Bernhard. Litauisk utgave Vilnius: Tyto Alba. Russisk utgave Moskva Skårderud, F. og Isdahl, P. J. (red.) (1998). Kroppstanker. Kropp, kjønn og idéhistorie. Universitetsforlaget: Oslo. 16

17 105. Skårderud, F. (1994/1998). Nervøse spiseforstyrrelser. Oslo: Universitetsforlaget Skårderud, F. (1991). Sultekunstnerne. Kultur, kropp og kontroll. Oslo: Aschehoug. i. Norsk paperbackutgave ii. Dansk utgave København: Tiderne Skifter Abrahamsen, P. & Skårderud, F. (red.) (1985). Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri. Oslo: Universitetsforlaget Skårderud, F. (1984). Farvel til institusjonen. Om deinstitusjonalisering i psykiatrien. Oslo: Gyldendal Sandved, E. & Skårderud, F. (red.) (1981). Sandinos barn. Det nye Nicaragua i opprørets Mellom-Amerika. Oslo: Pax forlag. Samproduksjon med det danske forlaget Modtryk. Bokkapitler Psykiatri, psykologi og samfunn 110. Skårderud, F. (2015). Forestillinger. Forord. I M.N Jacobsen & M A Cho Guul, Mentaliseringskompetence i professionel praksis. I trykk Syvertsen, J-S. (2014). Finn Skårderud. Sladrespeilet. Samtale. I Tørst. Salige er de som tørster, s Oslo: Frelsesarmeen Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Mentaliseringsbasert terapi. I L.E. Kennair og R. Hagen (red.), Psykoterapi. Tilnærminger og metoder, s Skårderud, F. (2014). Do you mind? Introduksjon. Mentalisering som nytt intellektuelt rammeverk for læring og endring. I J.C. Jacobsen (red.), Lærerens grundfaglighed. Mentalisering som arbejdsredskap, s Værløse: Billesø & Baltzer Bogforlagene Skårderud, F. (2014). Det holder heller ikke med kjærligheten. Forord til Charles Jackson, Forspilte dager, s Stavanger: Peilikanen Skårderud, F. (2014). The hungry athlete. Eating disorders in sports. I Saltin et al. (red.), Kvinnor och idrott. Stockholm: SISU. t_5_1.pdf 116. Skårderud, F. (2014). De sinte barna. Om betydningen av nysgjerrighet. Forord. I J. Juul, Aggresjon! Et nytt og farlig tabu, s Oslo: Pedagogisk forum Skårderud, F. (2014). Personlighedens psykodynamik. I H. Høgh-Olesen & T. Dalsgaard, Mærkelige menneske. Moderne personlighedspsykologi, s Århus: Plurafutura forlag Skårderud, F. (2012). Ytre kompleksitet og indre kaos. Kroppen som løsning. Historiske refleksjoner om spiseforstyrrelser. I Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Utvikling, forvikling, avvikling, s Monografiserien, Rapport nr Oslo universitetssykehus HF. Senter for psykisk helse, barn og 17

18 ungdom. Forskningsenheten psykisk helse, barn og ungdom. Oslo: Universitetet i Oslo Skårderud, F. (2012). Terapiens essens. Om mentalisering og mentaliseringsbasert terapi. I R. Ulberg, A.G. Hersoug og T. Knutsen (red.), Psykoterapi i utvikling, s Oslo: Akademika forlag Skårderud, F. (2012). Skammen og svelget. Etterord. I K. Getz, Om jeg forsvinner, ser du meg da?, s Oslo: Aschehoug Skårderud. F. (2012). Om (u)mulighetene av en radikal psykiatri. Historiske og samtidige betraktninger. I S. Gilberg, E. Stänicke & F. Engelstad, Psyke, kultur og samfunn. Perspektiver på indre og ytre virkelighet, s Oslo: Abstrakt forlag Skårderud, F. (2012). Spiseforstyrrelser. I C.A. Drevon & R. Blomhoff (red.), Mat og medisin. Lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utgave, s Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget Skårderud, F. (2011). Uro. En reise i det moderne selvet. I T. Moum, G. Schrøder Kristiansen & A. Sævareid (red.), Historie og filosofi. Tekstsamling, s Oslo: Cappelen Damm Skårderud, F. & Fonagy, P. (2012). Eating disorders. In A. Bateman & P. Fonagy (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice, s Washington DC: American Psychiatric Publishers Skårderud, F. (2011). Kroppsfølelsen. Forord til S. Hustvedt, Den skjelvende kvinnen, eller en beretning om nervene mine, s Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2011). Barfotmentalisering. Teoretiske og kliniske verktøy for bedre møter. I S. Straand (red.), Samhandling som omsorg. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, s Oslo: Kommuneforlaget Skårderud, F. (2010). Skrift i hud. Forord. I C.H. Nilssen og H. Storm, Kors på halsen. Tre søstre om selvskading, s Bærum: Dinamo forlag Skårderud, F. (2009). En overlevendes beretninger. Forord I K. Kallesøe, Lige om lidt, Risskov: PsykInfo Skårderud, F. (2009). Luksusproblemer. I R. Rohde og S. Vildalen (red.), Mitt liv som menneske. Psykisk helse slik barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere ser det, s Kristiansand: Portal forlag Skårderud, F. (2008). Sorry, fortsatt. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse familiens smerte, s Ny og revidert utgave. Stavanger: Hertervig forlag Skårderud, F. (2008). Den kinesiske spilleren. I P-Ø. Sandberg (red.), Et utfordrende tiår. Norsk Tipping 60 år, s Hamar: Norsk Tipping AS Skårderud, F. & Karterud, S. (2008). At forstå sig selv og hinanden en introduktion. Introduksjon til A. Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbaseret terapi for borderline personlighedsforstyrrelse. En praktisk guide, s København: Akademisk forlag. 18

19 133. Skårderud, F. (2008). Kropp, kompleksitet og kompetanse. Et mentaliseringsbasert perspektiv på spiseforstyrrelser, selvskade og rus. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s Oslo: Universitetsforlaget Nygren, P. & Skårderud, F. (2008). Mentalisering som sosial kompetanse hos barn og unge. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s Oslo: Universitetsforlaget Skårderud, F. (2008). Aristocratic, yet egalitarian: Reflections on the history of the Radium Hospital. I K.O. Åmås & Ø.S. Bruland (red.), Life with cancer, s Oslo: Aschehoug Geelmuyeden, N.C. (2007). Minnerydding. Intervju med Finn Skårderud. I N.C. Geelmuyden, Mer enn hjerne, s Oslo: Transit Skårderud, F. (2007). Forord. I C.E. Martin, Perfekte jenter, magre liv. Om å hate seg selv og kroppen sin, s Oslo: Pantagruel forlag Skårderud, F. & Karterud, S. (2007). Å forstå seg selv og hverandre intet mindre. Introduksjon til A. Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforstyrrelse. En praktisk veileder, s. xiii xxxv. Oslo: Arneberg forlag Skårderud. F. & Nasser, M. (2007). (Re)figuring identities. My body is what I am. In Nasser, M., Baistow, K. & Treasure, J. (Eds.), The female body in mind. When the body speaks the mind. The interface between the female body and mental health, pp London/New York: Brunner-Routledge Skårderud, F. (2007). Alene. Om eksistens og psykoterapi. En presentasjon av Irvin D. Yalom. Forord til I.D. Yalom, Religion og psykiatri, s Oslo: Arneberg forlag Skårderud, F. (2007). Aristokratisk og folkelig. Om Radiumhospitalets historie. I K.O. Åmås (red.), Livet med kreft. Radiumhospitalet 75 år, s Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2007). Spiseforstyrrelser. I Bjørneboe, G-E., Aa., Drevon, C. A. & Blomhoff, R. (red.), Mat og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 5. utgave, s Kristiansand: Høyskoleforlaget Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B., Helse. VG 1 helse - og sosialfag, s Oslo: Gyldendal Undervisning Skårderud, F. (2006). Flukten til kroppen. Senmoderne skamfortellinger. I Gulbrandsen, P., Fugelli, P., Stang, G.H. & Wilmar, B. (red.), Skam i det medisinske rom, s Oslo: Gyldendal Akademisk Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. og Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet, s København: Hans Reitzel forlag Arentz-Hansen, C. og Moen, K. (2006). Legevakthåndboken. Fagkonsulent for Spiseforstyrrelser, s Oslo: Gyldendal Akademisk. 19

20 147. Bach, A. R. (2005). Mænd og muskler. En bog om styrketræning og anabole steroider. Intervjuet i boken, s København: Tiderne Skifter Skårderud, F. (2005). Fremtidens lidelser. I Steen, T. (red.), Asylet. Gaustad sykehus 150 år, s Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2005). Psykoser og personlighedsforstyrrelser. I Brørup, M. & Hauge, L. (red.), Gyldendals psykologihåndbog, s København: Gyldendal Berg, N. B. J. (2005). Elev og menneske. Psykisk helse i skolen. Intervjuet i boken om spiseforstyrrelser, s Thranholm, I. (2005). Himmelflukt. Intervjuroman om tro og tvivl. Intervjuet i boken, s København: Politikens forlag. I trykk Garbers, L. (2004). Er græsset grønnere? Intervju med Finn Skårderud om samliv og familieliv, s København: Høst & Søn Skårderud, F. (2004). Kroppens figurer. I J. Børtnes,, S.E. Kraft & L. Mikaelsson (red.), Kampen om kroppen. Kulturanalytiske blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet, s Kristiansand: Høyskoleforlaget Skårderud, F. (2004). Forord i Said, E., Freud og Midt-Østen, s Oslo: Cappelen Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. & Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet. København: Hans Reitzels forlag. I trykk Hustad, J. (2004). Tretten menn og en kvinne. Samtaler. Portrettintervju med Finn Skårderud om psykiatri og psykoterapi, s Oslo: Det norske Samlaget Biermann, C. (2004). Frisk året rundt. Puls-boken. Intervjuet som psykiater i to kapitler, henholdsvis om sorg og om arbeidslivets psykologi og psykopatologi, s , Oslo: Cappelen Sundgot-Borgen, J., Skårderud, F. & Rodgers, S. (2003). Eating disorders among athletes and dancers. In Szmukler, Dare, Treasure, Schmidt (eds.), Handbook of eating disorders. Theory, treatment and research, pp London: John Wiley & Sons, Ltd Skårderud, F. (2003). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B. Sosialfag. Grunnkurs helse- og sosialfag. Modul 6 og 7, sider Oslo: Gyldendal Undervisning Skårderud, F. (2003). Den magiske kroppen. Om spiseforstyrrelser. P 2 Akademiet, bind Z. Oslo: NRK Fakta Skårderud, F. (2002). Kunsten å forholde seg. Om psykisk sykdom og psykisk helse. I Skavlan, J. (red.): Frisk nok for livet. Oslo: Pantagruel forlag Skårderud, F. (2002). Sorry. Psykiatriens familieproblem. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse familiens smerte. Oslo: Aschehoug Skårderud, F. (2001). Kroppen(e). Kroppstanker fra badeværelset. I Andersen, K, Mangfold lesestykker for framtida. Oslo: Gyldendal. 20

Den reflekterende kroppen Mentalisering og spiseforstyrrelser

Den reflekterende kroppen Mentalisering og spiseforstyrrelser MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 6 Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt & Peter Fonagy Oslo og London Den reflekterende

Detaljer

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Hans Petter Solli Musikk fra hjertet Jeg har vondt i sjelen Jeg mestrer ingen ting Jeg tar opp munnspillet og begynner å spille

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer

Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet

Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet Heid Nøkleby Avhandling levert for graden Philosophiae Doctor Symptomer på spiseforstyrrelser

Detaljer

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole Navn: Tore Dag Bøe Fødselsår: 1967 E-post: Tore.Dag.Boe@sshf.no Utdanning: Sosionom, mastergradsstudent i psykisk helsearbeid. Arbeidssted: Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017 Vedlegg 1 Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Innhold 1. Innledning... 2 2. Klasseledelse

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG Forskningsetikk NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG TEMA Internett som forskningsarena Et annet privatliv? Big data Forskere og Internett leder Nytt på Nytt Neida, dette er ingen reklame for ukens populære fredagsprogram

Detaljer

En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv

En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv Betty-Ann Solvoll, Gøril Ursin, Berit Støre Brinchmann og Anders Lindseth Betty-Ann Solvoll, sykepleier, 1.amanuensis, Universitetet i Nordland

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det

Du ser det ikke før du tror det Rapport Du ser det ikke før du tror det Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 6 år INNHOLD Forord s. 4 Forebygging og tidlig innsats Regjeringens politikk s. 5 FOREDAG

Detaljer

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut?

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? Kandidatavhandling i Psykologi Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? What makes a psychotherapist into a good psychotherapist? Desember 2014 Av: Njål Eirik Haugen (20118045) Veileder: Esben

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Barn nr. 1 2007:45 63, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Et kritisk lys på nyere norsk barnehagepolitikk og praksis Sammendrag

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

Avdelningen för omvårdnad ! "!"# $ % & $ ' ("!"# ) *+ * & ,+ %-. /0.,123 1 1

Avdelningen för omvårdnad ! !# $ % & $ ' (!# ) *+ * & ,+ %-. /0.,123 1 1 Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Avdelningen för omvårdnad! "!"# $ % & $ ' ("!"# ) *+ * &,+ %-. /0.,123 1 1 "/2 4 567%-..8! 4 2%9:! 2 4, 3 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom?

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? Camilla Schreiner has her master degree (cand.scient) in geophysics and is currently working towards a doctoral degree in science education. She bases her work on the project ROSE (The Relevance of Science

Detaljer

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer

Søkelys på arbeidslivet 1/2008 årgang 25. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media

Søkelys på arbeidslivet 1/2008 årgang 25. ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Søkelys på arbeidslivet 1/2008 årgang 25 ISSN 1504-8004 Omslag: Keops as Trykk: Lobo Media Utgis med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Norges forskningsråd, tre ganger i året, av Institutt

Detaljer

Barn med to hjem Greta Sviggum

Barn med to hjem Greta Sviggum Barn nr. 3 2001:9-27, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barn med to hjem Hvordan opplever og takler barna at mor og far flytter fra hverandre? Blir det stående som en traumatisk hendelse

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Innhold Introduksjon... 3 Reaksjoner etter selvmord... 4 Sørgende med ulike reaksjoner og behov.... 8 Hvordan kan venner, kollegaer

Detaljer

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen 1 Å ta opp uroen paper oktober 2012 Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen Aslaug Kristiansen Institutt for pedagogikk Universitetet i Agder (Utkast) I dette

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

Hvem var B. F. Skinner?

Hvem var B. F. Skinner? Fagartikkel Vitenskap og psykologi Geir Overskeid Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Kontakt geir.overskeid@psykologi.uio.no, tlf. 22 84 51 33 Hvem var B. F. Skinner? Han ble kalt fascist, men

Detaljer