Førebuing/ Forberedelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førebuing/ Forberedelse"

Transkript

1 Førebuing/ Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing 2 / Markedsføring og ledelse 2 Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon om vurderinga Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel tillatne, inkludert bruk av Internett. På eksamen er alle hjelpemiddel tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Det er ingen vedlegg. Førebuingsdagen er obligatorisk skoledag. I førebuingstida kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få rettleiing. Sjå eksamensrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksamen. Eksamensrettleiinga finn du på Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 2 av 12

3 Tema: Blomstermarknaden På den norske blomstermarknaden for inneplanter finn vi ulike typar tilbydarar. For det første har vi sjølvstendige «blomsterbutikkar». Dei er ofte små. I tillegg har vi kjeder som Mester Grønn og Floriss. Deira butikkar er større, og vi finn dei som regel på kjøpesenter. Dei store kjedene har vesentleg lågare prisar på mange av produkta sine enn dei sjølvstendige butikkane. Daglegvarebutikkane er også ein viktig tilbydar på blomstermarknaden. Dei sel det vi kallar «uforedla buntar» (bukettar). Endring og utvikling Faktaboks: Totalmarknaden for blomstrar og planter i Noreg er no på ca. 5 milliardar forbrukarkroner. Snittblomstrar utgjer ca. 45 % av denne marknaden. Snittblomstrar er det same som avskorne blomstrar. Noreg er eit av dei landa i Europa der kundane bruker mest pengar på blomstrar ca kroner per innbyggjar. Cirka 20 % av totalsalet går gjennom daglegvarehandelen. Kjelde: Norgesgruppen Dei siste åra har den norske marknaden for blomstrar vakse enormt. Tradisjonelt har nordmenn kjøpt bukettar med snittblomstrar til spesielle høve hos lokale faghandlarar som er spesialistar på blomstrar. Tidlegare var det vanlegare å kjøpe potteplanter til å pynte heimen sin med. I dag ser vi at bruken av snittblomstrar har auka, og i takt med betre økonomi og meir «kontinentale» vanar har nordmenn begynt å kjøpe snittblomstrar også til kvardags. Dei store blomsterkjedene har dei siste åra vore med på å endre nordmenns kjøpevanar gjennom ein bevisst bruk av konkurransemiddel, blant anna vareeksponering i form av «blomstertorg» utanfor butikken, der farger, mengder, priskampanjar og vareoppstilling til saman utgjer eit blikkfang for å gi størst mogleg «varetrykk». Vidare tilbyr dei både ferdige buntar og bukettar som er sette saman av fagfolk. Kjelde: Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 3 av 12

4 Daglegvarebransjen har lenge selt eit avgrensa utval blomar, men dei siste åra har dei begynt å tilby buntar med snittblomstrar. På grunn av storleiken og «logistikkapparatet» sitt kan dei tilby blomstrar til ein konkurransedyktig pris der dei møter kunden dagleg. Vi ser altså at konkurransen er skjerpa, og at utvikling og nytenking er og blir svært viktig. I media kan vi lese: Reidar Mueller i Hartmark tror faghandelen må tenke nytt for å ta opp kampen mot de store kjedene. Man har totalt sett for høye kostnader, man driver rett og slett for dyrt. Mange selskaper er ikke rigget for å møte kundens endringer i kundeatferd i forhold til at kundene ønsker å søke og handle på internett, sier han. Butikkene må jobbe med å gjøre seg særegne, ha et annerledes vareutvalg og bedre personlig service, mener Mueller. (http://www.nrk.no/ostfold/frykter-butikkdod-for-flere-tusen ) For en måned siden måtte Hilde Nicolaisen legge ned Blomsterdekoratøren AS ved Stavanger universitetssjukehus. Jeg måtte legge ned fordi det ikke var grunnlag for å fortsette lenger. Det var altfor lite kunder innom butikken, sier Nicolaisen. Blomsterbutikken hadde eksistert siden 1960, men Nicolaisen overtok butikken for ett år siden. Det hjalp ikke at vi hadde en matbutikk som vår nærmeste nabo, som hadde billige snittblomster utenfor, sier hun. Jeg lyver nok ikke når jeg sier at det i hvert fall er lagt ned 15 blomsterbutikker i regionen de åtte siste årene, forteller Nicolaisen. Jeg er bevisst på at service er viktig for kunder som går i rene blomsterbutikker. Dessuten har vi mer kunnskap om blomster. Vi kan stelle dem og komponere dem til buketter og dekorasjoner, forteller Molde Husebø. Hun tror de etter hvert vil snevre inn på vareutvalgene og bli mer en fagbutikk enn de er i dag, hvis trenden fortsetter. I fremtiden vil kanskje noen rene blomsterbutikker forsvinne og vi vil produsere mer dekorasjoner på bestilling i stedet for å være med kunder i butikken, sier Molde Husebø. (http://www.nrk.no/rogaland/blomsterbutikker-merker-konkurranse ) Det finst mange spennande eksempel på at mindre blomsterbutikkar (faghandlarar) har klart å tilpasse seg dei nye utfordringane ved at dei har skapt nye marknader, nye produkt og nye distribusjonsformer. Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 4 av 12

5 Kompetansen hos personalet På heimesidene til mange av faghandlarane ser vi at dei ønskjer å møte konkurransen frå dei store kjedene og daglegvarebutikkane med fagkunnskap, kompetanse, service og kundetilpassing. Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor (BLOK) trekkjer i same retning ved at dei arbeider systematisk og aktivt for å heve det faglege nivået. Visjonen til BLOK er å «være aktivt med og styrke blomsterdekoratørfagets status og drive innovativ meningsfull opplæring». I strategiplanen sin fokuserer dei på bevisstheit, læring, oppleving og kvalitet. Dei arrangerer kurs, møte, inspirasjonstreff og samlingar for lærlingar, faglærte, leiarar/eigarar og andre som har tilknyting til bransjen. Førebu deg på aktuelle problemstillingar som er knytte til tema ovanfor. Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 5 av 12

6 Bokmål Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid Hjelpemidler Bruk av kilder Vedlegg Andre opplysninger Informasjon om vurderingen Forberedelsestiden varer én dag. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Det er ingen vedlegg. Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag. I forberedelsestiden kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få veiledning. Se eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamensveiledningen finner du på Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 6 av 12

7 Tema: Blomstermarkedet På det norske blomstermarkedet for inneplanter finner vi ulike typer tilbydere. For det første har vi selvstendige «blomsterbutikker». Disse er ofte små. I tillegg har vi kjeder som Mester Grønn og Floriss. Deres butikker er større, og vi finner dem som regel på kjøpesentre. De store kjedene har vesentlig lavere priser på mange av sine produkter enn de selvstendige butikkene. Dagligvarebutikkene er også en betydelig tilbyder på blomstermarkedet. Disse selger det som kalles «uforedlede bunter» (buketter). Endring og utvikling Faktaboks: Totalmarkedet for blomster og planter i Norge er nå på ca. 5 milliarder forbrukerkroner. Snittblomster utgjør ca. 45 % av dette markedet. Snittblomster er det samme som avskårne blomster. Norge er et av de landene i Europa der kundene bruker mest penger på blomster ca kroner per innbygger. Cirka 20 % av totalsalget går gjennom dagligvarehandelen. Kilde: Norgesgruppen De siste årene har det norske markedet for blomster vokst enormt. Tradisjonelt har nordmenn kjøpt buketter med snittblomster til spesielle anledninger hos lokale faghandlere som er spesialister på blomster. Tidligere var det vanligere å kjøpe potteplanter til å pynte hjemmet sitt med. I dag ser vi en økt bruk av snittblomster, og i takt med bedre økonomi og mer «kontinentale» vaner har nordmenn begynt å kjøpe snittblomster også til hverdags. De store blomsterkjedene har de siste årene vært med på å endre nordmenns kjøpevaner gjennom en bevisst bruk av konkurransemidler, blant annet vareeksponering i form av «blomstertorg» utenfor butikken, der farger, mengder, priskampanjer og vareoppstilling til sammen utgjør et blikkfang for å gi størst mulig «varetrykk». Videre tilbyr de både ferdige bunter og buketter med blomster som er satt sammen av fagfolk. Kilde: Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 7 av 12

8 Dagligvarebransjen har lenge solgt et begrenset utvalg blomster, men de siste årene har de begynt å tilby bunter med snittblomster. På grunn av størrelsen og «logistikkapparatet» sitt har de mulighet til å tilby blomster til en konkurransedyktig pris der de møter kunden daglig. Vi ser altså at konkurransen skjerpes, og at utvikling og nytenkning er og blir svært viktig. I mediene kan vi lese følgende: Reidar Mueller i Hartmark tror faghandelen må tenke nytt for å ta opp kampen mot de store kjedene. Man har totalt sett for høye kostnader, man driver rett og slett for dyrt. Mange selskaper er ikke rigget for å møte kundens endringer i kundeatferd i forhold til at kundene ønsker å søke og handle på internett, sier han. Butikkene må jobbe med å gjøre seg særegne, ha et annerledes vareutvalg og bedre personlig service, mener Mueller. (http://www.nrk.no/ostfold/frykter-butikkdod-for-flere-tusen ) For en måned siden måtte Hilde Nicolaisen legge ned Blomsterdekoratøren AS ved Stavanger universitetssjukehus. Jeg måtte legge ned fordi det ikke var grunnlag for å fortsette lenger. Det var altfor lite kunder innom butikken, sier Nicolaisen. Blomsterbutikken hadde eksistert siden 1960, men Nicolaisen overtok butikken for ett år siden. Det hjalp ikke at vi hadde en matbutikk som vår nærmeste nabo, som hadde billige snittblomster utenfor, sier hun. Jeg lyver nok ikke når jeg sier at det i hvert fall er lagt ned 15 blomsterbutikker i regionen de åtte siste årene, forteller Nicolaisen. Jeg er bevisst på at service er viktig for kunder som går i rene blomsterbutikker. Dessuten har vi mer kunnskap om blomster. Vi kan stelle dem og komponere dem til buketter og dekorasjoner, forteller Molde Husebø. Hun tror de etter hvert vil snevre inn på vareutvalgene og bli mer en fagbutikk enn de er i dag, hvis trenden fortsetter. I fremtiden vil kanskje noen rene blomsterbutikker forsvinne og vi vil produsere mer dekorasjoner på bestilling i stedet for å være med kunder i butikken, sier Molde Husebø. (http://www.nrk.no/rogaland/blomsterbutikker-merker-konkurranse ) Det finnes mange spennende eksempler på at mindre blomsterbutikker (faghandlere) har klart å tilpasse seg de nye utfordringene ved at de har skapt nye markeder, nye produkter og nye distribusjonsformer. Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 8 av 12

9 Personalets kompetanse På hjemmesidene til mange av faghandlerne ser vi at disse ønsker å møte konkurransen fra de store kjedene og dagligvarebutikkene med fagkunnskap, kompetanse, service og kundetilpasning. Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor (BLOK) trekker i samme retning ved at de arbeider systematisk og aktivt for å høyne fagets nivå. Visjonen til BLOK er å «være aktivt med og styrke blomsterdekoratørfagets status og drive innovativ meningsfull opplæring». I sin strategiplan fokuserer de på bevissthet, læring, opplevelse og kvalitet. De arrangerer kurs, møter, inspirasjonstreff og samlinger for lærlinger, faglærte, ledere/eiere og andre som er tilknyttet bransjen. Forbered deg på aktuelle problemstillinger knyttet til temaet ovenfor. Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 9 av 12

10 Denne sida er utan innhald. / Denne siden er uten innhold. Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 10 av 12

11 Denne sida er utan innhald. / Denne siden er uten innhold. Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 11 av 12

12 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon