HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 9/12 12/126 Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT /12 11/1987 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER / MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT /12 11/1462 VALG AV JORDSKIFTEUTVALG /12 11/2345 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER /12 12/1 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER /12 12/207 UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET /12 12/869

2 FASTSETTING AV VALGDAG STORTINGS OG SAMTINGSVALGET /12 12/1060 VEDTEKTSENDRING HELGELAND REGIONRÅD 17/12 11/1698 RUSPLAN FOR HERØY KOMMUNE 18/12 12/49 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN /12 12/377 BUDSJETTREGULERING PR /12 12/1014 RENOVERING/RESTAURERING I HERØY KIRKE 21/12 11/573 EVALUERING AV PPTJENESTEN FOR YTRE HELGELAND 22/12 12/1293 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE OPPDATERING AV REGLEMENT 23/12 12/1314 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HERØY KOMMUNE OG HELSEFORETAKET 1/12 12/243 SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV AVTALER (2012) 24/12 12/1364

3 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV IREN O. HEGGELIGHAUGEN Herøy,

4 Sak 9/12 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 033 X42 Arkivsaksnr.: 12/126 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/12 Formannskap /12 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Kvinner: Navn Adresse Fødselsnr. Telefon Yrke/stilling Dahlheim, Oddrunn S. Husvær, 8842 Brasøy Pensjonist Edvardsen, Ann 8842 Brasøy Butikkleder Grethe Gjengaar, AnneLise Solheimv. 176, 8850 Herøy Sykepleier Grønbech, Trude Vangsholmv. 15, 8850 Herøy Lærer Hanssen, Edith R. Tennveien 542, 8850 Herøy Helsesøster Iversen, Kirsti Karolinev. 21, 8850 Herøy Lærer Johansen, Anne Seløy, 8850 Herøy Pensjonist Torild Jørgensen, Henny Karsvikveien 12, 8850 Herøy Lærer Karlsen, Kirsti Seløy, 8850 Herøy Barnehageass. Knutsen, Rigmor Valsåsstubben 37, Sykepleier 8850 Herøy Nordnes, Anita NordHerøyvn. 104, Helsesekretær 8850 Herøy Nyrud, Paula Valsåsveien 22, 8850 Herøy Regnskapsmedarb. Pettersen, Vigdis Hokleppvn. 128, 8850 Herøy Postbetjent Sandstrak, Silje Øksningan, 8850 Herøy Sykepleiestud. Slotterøy, Hege SørHerøyvn. 220, Barnehageass Herøy Tobiassen, Ester NordHerøyvn. 139, Pensjonist 8850 Herøy Valberg, Trine Tennveien 157, 8850 Herøy Kafemedarb. Elin Beate Nilsen 8842 Brasøy Kontormedarb. Astrid Reinertsen Tennveien 18, 8850 Herøy Lærer Arnhild Thoresen Grindvikv. 20, 8850 Herøy Barnehagestyrer

5 Sak 9/12 Menn: Navn Adresse Fødselsnr. Telefon Yrke/stilling Brunsvik, Asbjørn Valsåsveien 50, 8850 Herøy Skipsfører Eriksen, Svein Øksningan, 8850 Herøy Grønbech, Arild Robert 8850 Herøy Næringsdrivende Johansen, Kenneth Vestremveien Styrmann Larsen, OddKåre Åsveien 39, 8850 Herøy Sjømann Larsen, Lars Olav M. Valsåsvn. 16, 8850 Herøy Enhetsl. skole Lenning, Torgeir SørHerøyvn. 35, Gårdbruker 8850 Herøy Lund, Bjørn Seløy, 8850 Herøy Mikalsen, Gunnar Seløy, 8850 Herøy Oppdretter Nikolaisen, Bjarne Valsåsvn.59, 8850 Herøy Vaktmester Olsen, Trond Seløy, 8850 Herøy Næringsdrivende Paulsen, Arnt Erling 8850 Herøy Næringsdrivende Paulsen, Olaf Fagervikvn. 145, Gårdbruker 8850 Herøy Pedersen, Arne J. Øksningan, 8850 Herøy Produksjonsmedarb. Pettersen, Frode Tennveien 35, 8850 Herøy Matros Sjåvik, Erlend Åsveien 38, 8850 Herøy Lærer Vikedal, Bjørnar Husvær, 8842 Brasøy Matros Einar M. Nordnes NordHerøyv. 104, Elektriker 8850 Herøy Halvard Jakobsen Vangsholmv. 66, 8850 Herøy Produksjonsmedarb. Ronny Jensen SørHerøy, 8850 Herøy Produksjonsmedarb. Rådmannens innstilling Side 5 av 89

6 Sak 9/12 Behandling/vedtak i Formannskap den sak 49/12 Behandling: Valgnemndas innstilling tiltres: Vedtak: Kvinner: Navn Adresse Fødselsnr. Telefon Yrke/stilling Dahlheim, Oddrunn S. Husvær, 8842 Brasøy Pensjonist Edvardsen, Ann 8842 Brasøy Butikkleder Grethe Gjengaar, AnneLise Solheimv. 176, 8850 Herøy Sykepleier Grønbech, Trude Vangsholmv. 15, 8850 Herøy Lærer Hanssen, Edith R. Tennveien 542, 8850 Herøy Helsesøster Iversen, Kirsti Karolinev. 21, 8850 Herøy Lærer Johansen, Anne Seløy, 8850 Herøy Pensjonist Torild Jørgensen, Henny Karsvikveien 12, 8850 Herøy Lærer Karlsen, Kirsti Seløy, 8850 Herøy Barnehageass. Knutsen, Rigmor Valsåsstubben 37, Sykepleier 8850 Herøy Nordnes, Anita NordHerøyvn. 104, Helsesekretær 8850 Herøy Nyrud, Paula Valsåsveien 22, 8850 Herøy Regnskapsmedarb. Pettersen, Vigdis Hokleppvn. 128, 8850 Herøy Postbetjent Sandstrak, Silje Øksningan, 8850 Herøy Sykepleiestud. Slotterøy, Hege SørHerøyvn. 220, Barnehageass Herøy Tobiassen, Ester NordHerøyvn. 139, Pensjonist 8850 Herøy Valberg, Trine Tennveien 157, 8850 Herøy Kafemedarb. Elin Beate Nilsen 8842 Brasøy Kontormedarb. Astrid Reinertsen Tennveien 18, 8850 Herøy Lærer Arnhild Thoresen Grindvikv. 20, 8850 Herøy Barnehagestyrer Side 6 av 89

7 Sak 9/12 Menn: Navn Adresse Fødselsnr. Telefon Yrke/stilling Brunsvik, Asbjørn Valsåsveien 50, 8850 Herøy Skipsfører Eriksen, Svein Øksningan, 8850 Herøy Grønbech, Arild Robert 8850 Herøy Næringsdrivende Johansen, Kenneth Vestremveien Styrmann Larsen, OddKåre Åsveien 39, 8850 Herøy Sjømann Larsen, Lars Olav M. Valsåsvn. 16, 8850 Herøy Enhetsl. skole Lenning, Torgeir SørHerøyvn. 35, Gårdbruker 8850 Herøy Lund, Bjørn Seløy, 8850 Herøy Mikalsen, Gunnar Seløy, 8850 Herøy Oppdretter Nikolaisen, Bjarne Valsåsvn.59, 8850 Herøy Vaktmester Olsen, Trond Seløy, 8850 Herøy Næringsdrivende Paulsen, Arnt Erling 8850 Herøy Næringsdrivende Paulsen, Olaf Fagervikvn. 145, Gårdbruker 8850 Herøy Pedersen, Arne J. Øksningan, 8850 Herøy Produksjonsmedarb. Pettersen, Frode Tennveien 35, 8850 Herøy Matros Sjåvik, Erlend Åsveien 38, 8850 Herøy Lærer Vikedal, Bjørnar Husvær, 8842 Brasøy Matros Einar M. Nordnes NordHerøyv. 104, Elektriker 8850 Herøy Halvard Jakobsen Vangsholmv. 66, 8850 Herøy Produksjonsmedarb. Ronny Jensen SørHerøy, 8850 Herøy Produksjonsmedarb. Saksutredning: Lovgrunnlag: Lov om domstolene av 13.august 1915 nr. 5 (domstolloven), samt brev fra Domstoladministrasjonen av Til Alstahaug Tingrett skal det velges 40 meddommere, hvorav 20 kvinner og 20 menn. Det skal ikke velges varamedlemmer. Krav til den som velges Kravene er nedfelt i domstolloven og består av følgende elementer: generelle krav personer utelukket på grunn av stilling personer utelukket på grunn av vandel Jfr. 70 står det: Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. Side 7 av 89

8 Sak 9/12 I tillegg må vedkommende: 1) være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start 2) ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender 3) ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene 4) stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 5) være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riktet de tre siste år for valgdagen. Utelukket på grunn av stilling ( 71) er bl.a.: ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen kommunens administrasjonssjef andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Uttrykket tar direkte del i gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, framgår av domstollovens 72. Bestemmelsen innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg. Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer/meddommere oppfyller vilkårene etter 7072, jfr. 73. I praksis vil den nødvendige informasjon måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Kommunene har også ansvar for å reagere om man i valgperioden blir kjent med at det har inntrådt forhold som gjør at et utvalgsmedlem ikke lenger er valgbar, herunder kontroll med vandel. Prosedyrer ved gjennomføringen av valget Domstolloven 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere til både langmannsretten og tingretten. Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. Kommunens vedtak vil som andre kommunale vedtak være gjenstand for lovlighetskontroll etter kommunelovens 59. Domstolloven 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater, men det er opp til kommunene hvordan de ville finne fram til dem som skal velges. Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, er det i praksis behov for en viss forhåndskontakt. Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene, jfr. 68. Man kan altså ikke velge samme person til å stå i utvalgene for både tingrett og lagmannsrett. Men de kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmenn. Saken har vært oversendt valgnemnda og som har lagt fram forslag til gjenvalg/ny jfr. vedlegg. Videre har dette vært oversendt lensmannen og hvor det ble bedt om tilbakemelding innen Side 8 av 89

9 Sak 9/12 i tilfelle noen ikke var vederheftige. Søknad om fritak: I 74 står det: En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere. Formannskapets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før kommunestyrets valg. Side 9 av 89

10 Sak 9/12 Fortegnelsen over meddommere Etter domstolloven 69 første ledd, skal listen inneholde følgende opplysninger: Fullt navn Adresse Fødselsnummer Telefonnummer Yrke Stilling Vedlegg: Valgnemndas forslag. Side 10 av 89

11 Sak 10/12 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER / MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 033 X42 Arkivsaksnr.: 11/1987 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/12 Formannskap /12 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Navn Adresse Fødselsnr. Telefon Yrke/stilling Nilssen, Harry Boks 79, 8851 Herøy Pensjonist Karlsen, Brit Anne SørHerøy, 8850 Herøy Rådgiver/lærer Rådmannens innstilling Behandling/vedtak i Formannskap den sak 50/12 Behandling: Valgnemndas innstilling tiltres. Vedtak: Navn Adresse Fødselsnr. Telefon Yrke/stilling Nilssen, Harry Boks 79, 8851 Herøy Pensjonist Karlsen, Brit Anne SørHerøy, 8850 Herøy Rådgiver/lærer Saksutredning: Lovgrunnlag: Lov om domstolene av 13.august 1915 nr. 5 (domstolloven), samt brev fra Domstoladministrasjonen av Til Hålogaland Lagmannsrett skal det velges 2 lagrettemedlemmer/meddommere, hvorav 1 kvinne og 1 mann. Det skal ikke velges varamedlemmer. Krav til den som velges Kravene er nedfelt i domstolloven og består av følgende elementer: generelle krav personer utelukket på grunn av stilling personer utelukket på grunn av vandel

12 Sak 10/12 Jfr. 70 står det: Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende: 1) være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start 2) ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender 3) ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene 4) stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 5) være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riktet de tre siste år for valgdagen. Utelukket på grunn av stilling ( 71) er bl.a.: ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen kommunens administrasjonssjef andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Uttrykket tar direkte del i gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, framgår av domstollovens 72. Bestemmelsen innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg. Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer/meddommere oppfyller vilkårene etter 7072, jfr. 73. I praksis vil den nødvendige informasjon måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Kommunene har også ansvar for å reagere om man i valgperioden blir kjent med at det har inntrådt forhold som gjør at et utvalgsmedlem ikke lenger er valgbar, herunder kontroll med vandel. Prosedyrer ved gjennomføringen av valget Domstolloven 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere til både langmannsretten og tingretten. Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. Kommunens vedtak vil som andre kommunale vedtak være gjenstand for lovlighetskontroll etter kommunelovens 59. Domstolloven 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater, men det er opp til kommunene hvordan de ville finne fram til dem som skal velges. Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, er det i praksis behov for en viss forhåndskontakt. Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene, jfr. 68. Man kan altså ikke velge samme person til å stå i utvalgene for både tingrett og lagmannsrett. Side 12 av 89

13 Sak 10/12 Men de kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmenn. Saken har vært oversendt valgnemnda og som har lagt fram forslag til gjenvalg/ny jfr. vedlegg. Videre har dette vært oversendt lensmannen og hvor det ble bedt om tilbakemelding innen i tilfelle noen ikke var vederheftige. Søknad om fritak: I 74 står det: En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere. Formannskapets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før kommunestyrets valg. Fortegnelsen over lagrettsmedlemmer/meddommere Etter domstolloven 69 første ledd, skal listen inneholde følgende opplysninger: Fullt navn Adresse Fødselsnummer Telefonnummer Yrke Stilling Vedlegg: Valgnemnda forslag. Side 13 av 89

14 Sak 11/12 VALG AV JORDSKIFTEUTVALG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1462 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/12 Formannskap /12 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Navn Adresse Fødselsnr. Telefon Yrke/stilling Angel, Tor K. Hokleppvn.122, 8850 Herøy Gårdbruker Brænden, Tor Nyheimveien 4, 8850 Herøy Gårdbr./pensjonist Dahl, Gunn NHerøyvn. 573, 8850 Herøy Sykepleier Dahl, Jim NHerøyvn. 573, 8850 Herøy Gårdbruker Dahl, Kornelius Hokleppvn. 1, 8850 Herøy Gårdbruker Edvardsen, Rolf Øksningan, 8850 Herøy Maskinkjører Grønbech, Trude Vangsholmvn. 15, 8850 Herøy Lærer Hanssen Edith R. Tennveien 542, 8850 Herøy Helsesøster Hanssen Torill Færø Fagervikvn. 137, 8850 Herøy SFOleder Heggheim Svein Olav Landarvikvn. 10, 8850 Herøy Sjømann Johansen, Jan Seløy, 8850 Herøy Gårdbruker Lenning, Else SHerøyvn. 20, 8850 Herøy Gårdbr./pensjonist Moe, Inger NHerøyvn. 141, 8850 Herøy Pensjonist Moe, Roger 8851 Herøy Rørlegger Mortensen, Roald Staulenvn. 7, 8850 Herøy Gårdbr./sjåfør Paulsen, Olaf Fagervikvn. 145, 8850 Herøy Gårdbruker Pedersen, Arne J. Øksningan, 8850 Herøy Prod.medarbeider Pettersen, Bodil Nordhus, 8850 Herøy Gårdbruker Zahl, Helge Husvær, 8842 Brasøy Oppdretter Pettersen, Ketil Seljeholmv. 15, 8850 Herøy Matros Rådmannens innstilling

15 Sak 11/12 Behandling/vedtak i Formannskap den sak 51/12 Behandling: Valgnemndas innstilling tiltres. Vedtak: Navn Adresse Fødselsnr. Telefon Yrke/stilling Angel, Tor K. Hokleppvn.122, 8850 Herøy Gårdbruker Brænden, Tor Nyheimveien 4, 8850 Herøy Gårdbr./pensjonist Dahl, Gunn NHerøyvn. 573, 8850 Herøy Sykepleier Dahl, Jim NHerøyvn. 573, 8850 Herøy Gårdbruker Dahl, Kornelius Hokleppvn. 1, 8850 Herøy Gårdbruker Edvardsen, Rolf Øksningan, 8850 Herøy Maskinkjører Grønbech, Trude Vangsholmvn. 15, 8850 Herøy Lærer Hanssen Edith R. Tennveien 542, 8850 Herøy Helsesøster Hanssen Torill Færø Fagervikvn. 137, 8850 Herøy SFOleder Heggheim Svein Olav Landarvikvn. 10, 8850 Herøy Sjømann Johansen, Jan Seløy, 8850 Herøy Gårdbruker Lenning, Else SHerøyvn. 20, 8850 Herøy Gårdbr./pensjonist Moe, Inger NHerøyvn. 141, 8850 Herøy Pensjonist Moe, Roger 8851 Herøy Rørlegger Mortensen, Roald Staulenvn. 7, 8850 Herøy Gårdbr./sjåfør Paulsen, Olaf Fagervikvn. 145, 8850 Herøy Gårdbruker Pedersen, Arne J. Øksningan, 8850 Herøy Prod.medarbeider Pettersen, Bodil Nordhus, 8850 Herøy Gårdbruker Zahl, Helge Husvær, 8842 Brasøy Oppdretter Pettersen, Ketil Seljeholmv. 15, 8850 Herøy Matros Saksutredning: Lovgrunnlag: Lov om domstolene av 13.august 1915 nr. 5 (domstolloven), samt brev fra Helgeland Jordskifterett av Til Helgeland Jordskifterett skal det fra hver kommune velges et særskilt utvalg for jordskiftemeddommere jfr. Jordskifteloven 8, og det skal foretas valg på 20 medlemmer. Etter jordskifteloven 8 skal jordskiftemedlommere ha kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene. I områder med reindrift er det ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant jordskiftemeddommerne. Det anmodes om at kommunene tar hensyn til dette. For jordskiftemeddommere er det ikke noe krav om at det skal være like mange menn og kvinner, men det anmodes likevel å sørge for at begge kjønn er godt representert. Da jordskiftedommerne som regel deltar på befaringer i skog og mark må det legges vekt på at de kan ferdes i terrenget. Krav til den som velges Side 15 av 89

16 Sak 11/12 Kravene er nedfelt i domstolloven og består av følgende elementer: generelle krav personer utelukket på grunn av stilling personer utelukket på grunn av vandel Jfr. 70 står det: Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende: 1) være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start 2) ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender 3) ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene 4) stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 5) være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riktet de tre siste år for valgdagen. Utelukket på grunn av stilling ( 71) er bl.a.: ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen kommunens administrasjonssjef andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Uttrykket tar direkte del i gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, framgår av domstollovens 72. Bestemmelsen innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg. Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer/meddommere oppfyller vilkårene etter 7072, jfr. 73. I praksis vil den nødvendige informasjon måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Kommunene har også ansvar for å reagere om man i valgperioden blir kjent med at det har inntrådt forhold som gjør at et utvalgsmedlem ikke lenger er valgbar, herunder kontroll med vandel. Prosedyrer ved gjennomføringen av valget Domstolloven 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere til både langmannsretten og tingretten. Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. Kommunens vedtak vil som andre kommunale vedtak være gjenstand for lovlighetskontroll etter kommunelovens 59. Domstolloven 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater, men det er opp til kommunene hvordan de ville finne fram til dem som skal velges. Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta Side 16 av 89

17 Sak 11/12 valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, er det i praksis behov for en viss forhåndskontakt. Saken har vært oversendt valgnemnda og som har lagt fram forslag til gjenvalg/ny jfr. vedlegg. Videre har dette vært oversendt lensmannen og hvor det ble bedt om tilbakemelding innen i tilfelle noen ikke var vederheftige. Søknad om fritak: I 74 står det: En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere. Formannskapets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før kommunestyrets valg. Fortegnelsen over lagrettsmedlemmer/meddommere Etter domstolloven 69 første ledd, skal listen inneholde følgende opplysninger: Fullt navn Adresse Fødselsnummer Telefonnummer Yrke Stilling Vedlegg: Valgnemndas forslag. Side 17 av 89

18 Sak 12/12 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2345 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/12 Kommunestyret Kommunestyrets vedtak: Saksutredning: Lovgrunnlag: Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker av 1.juni 1917 nr. 1 (skjønnsprosessloven), samt brev av fra Justis og Politidepartementet. Om oppnevning er det gitt bestemmelser i lov 1.juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonsaker (skjønnsprosessloven) 14 hvor det bl.a. står: I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmenn som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet. Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som oppnevnes ha kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres av skjønn. Reglene i domstolsloven 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven 90. Valgbare er de som er: * Fylt 21 år * Vederheftige * Valgbare ved kommunale valg Den øvre grense på 70 år gjelder ikke ved valg av skjønnsmenn. Innledende behandling domstolens og kommunens oppgaver: Fordelingen av antall skjønnsmenn på den enkelte kommune i domssognet bestemmes etter folketallet i kommunene. For Alstahaug domssogn skal det valges 33 skjønnsmenn, jfr. rundskrivet. Ved siste oppnevning ble det valgt/foreslått 2 personer. Kommunestyret bør avgi forslag i god tid, slik at det igjen kan behandles av fylkestinget i henhold til de frister som gjelder.

19 Sak 12/12 Det samlede forslag bør innholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges. Om ønskelig kan forslaget begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for uttaking av kommunestyrene. Fortegnelsen over skjønnsmenn skal inneholde opplysninger om de foreslåttes navn, adresse, fødselsnummer, yrke og stilling, eventuelt telefonnummer til arbeidssted og privat, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke dekkes av yrkesbetegnelsen. Selv om det ikke her er noe krav om fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at begge kjønn er representert. Fylkestingets oppnevning av utvalgene. Det er mest hensiktsmessige vil være at valget foretas samtidig med valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Valget vil i så fall foretas av det nye fylkestinget. Vandelskontroll Om vandelskontroll for valg av skjønnsmenn gjelder de samme lovregler som for valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer. Saken har vært oversendt valgnemnda og som har lagt fram forslag til gjenvalg/ny jfr. vedlegg. Videre har dette vært oversendt lensmannen og hvor det ble bedt om tilbakemelding innen i tilfelle noen ikke var vederheftige. Vedlegg: Valgnemndas forslag. Side 19 av 89

20 Sak 13/12 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/12 Kommunestyret Kommunestyrets vedtak: Saksutredning: Lovgrunnlag: Lov om domstolene av 13.august 1915 nr. 5 (domstolloven), samt brev av fra Justis og Politidepartementet og brev av fra Fylkesmannen i Nordland. I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere menn og kvinner som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. I tillegg stiller domstolloven 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: Vedkommende må ha fylt 25 år Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt Etter domstolloven 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven 71 til 74 tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet. Utelukket på grunn av stilling ( 71) er bl.a.: ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen kommunens administrasjonssjef andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, framgår av domstollovens 72. Bestemmelsen innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg som forliksrådsmedlem.

21 Sak 13/12 Etter domstollovens 73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen velges i strid med 71 og 72. I praksis vil den nødvendige informasjon måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge vekt på at det ikke skal innhentes mer enn det som er nødvendig for å avklare om personen er valgbar etter 72. Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang. Fremgangsmåten ved valget: Etter domstolloven 57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15.oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1.januar de påfølgende år. Paragraft 57 lyder: Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15.oktober året etter hvert kommunestyre og gjelder for fire år fra 1.januar det påfølgende år. Valg av formann rekkefølgen for de valgte medlemmer. Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstolloven 27 at kommunestyret velger en av forlikrådsmedlemmene til formann. Denne bestemmelsen er slik å forstå at kommunestyret først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at det ved valget avgjøres noe om hvem som skal være formann. Deretter foretas særskilt valg på formann blant de tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. Fylkesmannens oppnevning av de valgte forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer. Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes rekkefølgen fastslått, sendes innberetning om valget til fylkesmannen. Om fylkesmannens oppnevning av forliksrådet og tilsyn med dette, er det bestemt i domstolloven 58: Valget innberettes til fylkesmannen. Finner han valget lovlig, utferdiger han oppnevnelse for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Ellers påbyr han at det i fornøden utstrekning skal holdes nytt valg. Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådets virksomhet. Saken har vært oversendt valgnemnda og som har lagt fram forslag til gjenvalg/ny jfr. vedlegg. I valgnemndas forslag er det ikke tatt stilling til leder, men for inneværende perioden har Jim Dahl innehatt vervet, dette må kommunestyre ta stilling til, Videre har dette vært oversendt lensmannen og hvor det ble bedt om tilbakemelding innen i tilfelle noen ikke var vederheftige. Etter 74 kan en person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere. Side 21 av 89