Følgetilsetting etter utlyst stilling Sykepleier 100 % stilling, Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgetilsetting etter utlyst stilling 1999696881 - Sykepleier 100 % stilling, Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 17.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Følgetilsetting etter utlyst stilling Sykepleier 100 % stilling, Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger Stilling Sykepleier 100 % stilling (x3), Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger 2013/ / Tone Elisabeth Sørholt Gran Følgetilsetting etter utlyst stilling Sykepleier 100 % stilling, Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger Stilling Sykepleier 100 % stilling (x3), Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger 2013/ / Eva Hybertsen Stenberg ndividuelt tillegg Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Jan Chr. Krog Søknad om videre permisjon 2012/ / Evy Hildrum Myrvik Side: 1 av 22

2 Permisjon i forbindelse med utdanning til psykologspesialist Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Espen Johnsen Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ / Line Myren Administrativt vedtak - fysioterapeut 100 % stilling vikariat , Avdeling for fysio-og ergoterapi, Sykehuset Levanger Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2014 Åse-Lill Eidheim Tilbud om ferievikariat 100 % stilling ved barneavdelingen Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2014 Ayda Dadfar Side: 2 av 22

3 Oversendelse av bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** - Bekymringsmelding 2014/ /2014 Barneverntjenesten i Steinkjer Oversendelse av bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding 2014/ /2014 Barneverntjenesten i Levanger Oversendelse av bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** - Bekymringsmelding 2014/ /2014 Barneverntjenesten i Steinkjer Svar på søknad om permisjon til videreutdanning 2012/ /2014 Kari Dahle Åfløy Side: 3 av 22

4 Kravforespørsel - ***** ***** ***** Gjeldsordning / /2014 NAV Midtre Namdal Endret arbeidssted fra Sykehuset Namsos til Sykehuset Levanger som en fast ordning 2012/ /2014 Astrid Stamnes Spørsmål om kostgodtgjørelse ved Helse Nord-Trøndelag HF 2014 Den norske legeforening DNLF 2014/ /2014 DNLF v/foretakstillitsvalgt Rolf Gunnar Larsen m.fl. Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2014 Katrine Skagen Side: 4 av 22

5 nnvilgelse av oppsatt alderspensjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2014/ /2014 Kommunal Landspensjonskasse Takker ja til midlertidig stilling BP 2014 Generelle søknader - tilbud på stilling 2014/ /2014 Frank Mosve Oppsigelse av stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ / Kjersti Løvaas Endringsmelding datert / /2014 Tone Brauti Saugestad Side: 5 av 22

6 Arbeidsavtale datert / /2014 sa Mari Sandstad Tjenesteplan Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2014 Barneavdelingen Tilbakemelding om bruk av medikament Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2014 ***** Takker ja til tilleggsfunksjon som smittevernlege Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 ngvild Haugan Side: 6 av 22

7 Oppsigelse av stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ / Janne Sundal Anmodning om journaldokumentasjon Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Levanger-Advokatene Oppsigelse av stilling 2012/ / Julie R Kvam Karakterutskrift videreutdanning anestesi sykepleie P 2012/ /2014 Svein Ole Våg Side: 7 av 22

8 Søknad om utsettelse med betjening av gjeld - ***** ***** ***** ***** Gjeldsordning / /2014 NAV Verdal Klage på vedtak Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Advokatfirmaet BATA as Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Mathias Fossland Arbeidsavtale datert / /2014 var Overvik Side: 8 av 22

9 Søknad om fagpermisjon 2012/ / Tor Andreas Aasen Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2014 NAV skanning Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker og oppfølgingsplan Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2014 NAV skanning Oppsigelse vikariat Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ / ***** Side: 9 av 22

10 Arbeidsavtaler datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Fabian Peralta Ortega 2014/ 750 Tilbudsforespørsel med vedlegg Analysemaskin koagulasjon Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Roche, Siemens og Abbott m.fl. Arbeidsavtaler datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ /2014 liana Kadnikova Avviksskjema Samarbeidsavtalen E22/2014 LE Avviksskjema Samarbeidsavtalen E22/2014 LE 2014/ /2014 Stjørdal kommune Etatssjef Omsorg Hans Frederik Selvaag Side: 10 av 22

11 Takker ja til 100 % ferievikariat 2012/ / Maiken N Selseth Oppnevning av brukerrepresentant - Prosjekt: Gruppeopplæring om tinnitus 2013 Oppnevning av brukerrepresentanter 2013/ /2014 Astrid Valskrå m.fl. Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2014/ /2014 NAV Aa-registeret Takker ja til midlertidig 75 % stilling 2012/ /2014 Tone B Saugestad Side: 11 av 22

12 Arbeidsavtale datert / /2014 Tone B Saugestad Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Hanne H. Andreassen Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Malin Midtdal Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2014 ***** Side: 12 av 22

13 Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2014/ /2014 NAV Namsos Endret møtetidspunkt for dialogmøte Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2014 NAV Namsos Søknad om refusjon av honorar BHT - ***** ***** ***** Søknad om refusjon av honorar til bruk av bedriftshelsetjeneste A 2013/ /2014 NAV skanning Arbeidsavtaler datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 Christian Spillum Myhre Side: 13 av 22

14 Arbeidsavtaler datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Morten Kristiansen Vold Takker ja til stilling Sykepleier 75 % stilling fast, Fellesposten H4. Sykehuset Namsos Stilling Sykepleier 75 % stilling (x4) fast, Fellesposten H4. Sykehuset Namsos 2014/ / Renate Larssen Andersen Takker ja til stilling KNF-tekniker, Klinisk Nevrofysiologisk laboratorium, Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos Stilling KNF-tekniker, Klinisk Nevrofysiologisk laboratorium, Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Margareth Olsen Takker ja til funksjon som fagutviklingssykepleier Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Andreas Bjørn Side: 14 av 22

15 Takker ja til stilling Sykepleier 100 % stilling fast, Dialysen, Sykehuset Levanger Stilling Sykepleier 100 % stilling fast og 60 % stilling fast, Dialysen, Sykehuset Levanger 2014/ / Bente Heimstad Takker ja til stilling Driftstekniker/fagarbeider/rørlegger 100 % stilling fast, Eiendomsavdelingen, Sykehuset Levanger Stilling Driftstekniker/fagarbeider/rørlegger 100 % stilling fast, Eiendomsavdelingen, Sykehuset Levanger 2014/ / Dag nge Rennan versen Takker ja til stilling Sykepleier 75 % stilling fast, Fellesposten H4. Sykehuset Namsos Stilling Sykepleier 75 % stilling (x4) fast, Fellesposten H4. Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Melissa Olsen Behandling av spilleavhengighet i døgnavdeling HNT HF Spilleavhengighet - Fritt sykehusvalg 2014/ /2014 ***** Side: 15 av 22

16 Anmodning om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 NAV Stjørdal Erstatning Erstatningssak ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 ADVONOR advokatfellesskap Takker ja til overlegevikariat ved Ortopedisk avdeling 2014 Generelle søknader - tilbud på stilling 2014/ /2014 Zoltan Földazy Side: 16 av 22

17 Anmodning om lokal avklaring - klage Pasient ***** ***** 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** - KOP 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav medisinsk klinikk Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dokumentkontroll av opphold rapportert med CD-10-koder for cerebral parese i Helse Midt-Norge RHF Dokumentkontroll av opphold registrert med kode for cerebral parese i Helse Midt-Norge RHF 2014/ /2014 Helse Midt-Norge RHF Anmodning om legeerklæring Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 NAV Levanger Side: 17 av 22

18 Søknad om AFP(KLP beregnet) Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Kommunal Landspensjonskasse Tilbud om årlig vedlikehold BladderScan BV 3000 nitronic vedlikehold 2012/ / nitronic AS Signert serviceavtale kopimaskin Familieenheten Namsos Avtale Konica Minolta Business Solutions Norway AS - Barne og familieklinikken, Sykehuset Namsos 2014/ / Konica Minolta Business Solutions Norway AS Oppnevning av brukerrepresentant - Ernæringsråd Helse Nord-Trøndelag 2014 Oppnevning av brukerrepresentant 2014/ /2014 Medisinsk klinikk v/hilde Fossland Side: 18 av 22

19 Tjenesteplan / / Klinikkleder, medisinsk klinikk Takker ja til ferievikariat ved Fellespost H Ferievikarer Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Kasper Tiltnes Kløvjan Søknad om lønnsøkning ***** 2012/ / Anja Catharina Bach Vibstad Tjenesteplan m/ta-tidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Klinikkleder Rehabiliteringsklinikken Side: 19 av 22

20 Avviksskjema Samarbeidsavtalen E23/2014 NA Avviksskjema Samarbeidsavtalen E23/2014 NA 2014/ /2014 Namdalseid kommune Omsorgstjenesten v/brukerkontoret Oppnevning av brukerrepresentant - Læring- og mestringskurs - Psoriasis artritt 2014 Oppnevning av brukerrepresentant 2014/ /2014 Revmatologisk avdeling v/gudrun Veske Avviksskjema Samarbeidsavtalen E24/2014 NA Avviksskjema Samarbeidsavtalen E24/2014 NA 2014/ /2014 Namsos kommune Helse og omsorgssjef Oppnevning av brukerrepresentant - Prosjektet - Planlegge gruppetilbud; som pasient-/pårørendeopplæring, veiledning, behandling 2014 Oppnevning av brukerrepresentant 2014/ /2014 Habiliteringstjenesten for barn og unge (HAB) Side: 20 av 22

21 Anmodning om legeuttalelse Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Verdal lensmannsdistrikt Samtykkeskjema for utlevering av kopi av journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** Referat fra samtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** P 2013/ /2014 ***** Oversendelse av journaldokumentasjon Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Barneverntjenesten i Verdal Side: 21 av 22

22 Tjenesteplan Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ /2014 Klinikkleder, medisinsk klinikk Side: 22 av 22