MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Ordfører vil i møtet referere meldinger om vedtak i formannskapet : Konstituering av rådmann, og utnevning av arbeidsgruppe for å: Komme med forslag til ny rådmann. Ordfører vil i møtet besvare oppfølgingsspørsmål fra Peter M. Høvik FrP ifbm. interpellasjon Sak 53/09 i kommunestyremøtet den 29.oktober Etter møtet inviteres kommunestyrets medlemmer til middag i rådhusets kantine. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 55/09 07/101 REFERATER OG MELDINGER - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRET 56/09 09/92 UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN 57/09 03/460 NY FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR 3.GANGS BEHANDLING 58/09 07/57 BYGGEREGNSKAP HESTESKOEN BARNEHAGE 59/09 09/38 RÅDMANNENS FULLMAKTER I FORBINDELSE MED REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2009

2 60/09 09/5 KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I KLÆBU - RETNINGSLINJER 61/09 09/500 BOSETTING AV FLYKTNINGER /09 07/543 SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV 63/09 09/388 HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN , BUDSJETT 2010 Klæbu, Jarle Martin Gundersen ordfører

3 Sak 55/09 REFERATER OG MELDINGER - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRET Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 55/09 Kommunestyret Formannskapets forslag til vedtak: Dokumentliste over delegerte vedtak i tiden , og journalposter i tiden , ble referert. Formannskapet behandling : Dokumentliste over delegerte vedtak i tiden Dokumentliste over journalposter i tiden SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Dokumentliste over delegerte vedtak i tiden Dokumentliste over journalposter i tiden Side 3 av 42

4 Sak 56/09 UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Lillian Krokum Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 56/09 Kommunestyret /09 Utvalg for tjenesteyting /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Kommunestyret /09 Utvalg for tjenesteyting /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Utvalg for tjenesteyting /09 Partssammensatt utvalg /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Utvalg for tjenesteyting /09 Utvalg for tjenesteyting Utvalg for tjenesteytings forslag til vedtak: På grunn av situasjonen rundt rådmannens avgang, vedtar kommunestyret å utsette prosessene knyttet til forberedelse til konkurranseutsetting av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten, til en har evaluert virkningen av å konkurranseutsette driften av sykehjemmet. Utvalg for tjenesteyting behandling : Torill R. Moe ble erklært inhabil i saken, og deltok ikke i behandlingen. Forslag fra Anne Huitfeldt (SP) og Frode Støre Bergrem (V): På grunn av situasjonen rundt rådmannens avgang, vedtar kommunestyret å utsette prosessene knyttet til forberedelse til konkurranseutsetting av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten, til en har evaluert virkningen av å konkurranseutsette driften av sykehjemmet. Ved votering ble forslaget vedtatt med 4 mot 3 (2 FRP, 1 H) stemmer. ARBEIDSMILJØUTVALGETS ENSTEMMIGE UTTALELSE: Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til den fremlagte utredning om eventuell konkurranseutsetting av hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Side 4 av 42

5 Sak 56/09 Arbeidsmiljøutvalget behandling : Høringsuttalelser fra Akademikerne, Fagforbundet og kst.enhetsleder v/ Klæbu sykehjem ble fremlagt i møtet. Utdanningsforbundet opplyser at de slutter seg til utredningen. Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret vedtar å konkurranseutsette Klæbu sykehjem, og legge ut konkurranseunderlaget på Doffin 13. november Kommunestyret behandling : Medlem Kai Nordseth fremmet følgende forslag på vegne av AP, KrF og SV: Klæbu kommunestyre avbryter prosessen rundt konkurranseutsetting av Klæbu sykehjem, hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Beslutningen er tatt etter vurdering av mange, store og til dels uforutsette konsekvenser for brukere, berørte ansatte, og hensynet til stabilitet i øvrig tjenesteproduksjon. Medlem Peter M. Høvik fremmet på vegne av FrP, H, SP og V følgende forslag: Kommunestyret vedtar å konkurranseutsette Klæbu sykehjem og legge ut konkurranseunderlaget på Doffin 13. november Medlem Otto Sæterbø SV fremmet følgende utsettelsesforslag: Gjennomføre forprosjekt for å fjerne usikkerhet om konkurranseutsettelsen. Utrede om det er grunnlag for konkurranseutsetting. Ved votering falt Sæterbøs utsettingsforslag mot stemmene fra FrP, SP, H, V (10/13) Ved votering ble Høviks forslag vedtatt mot stemmene fra AP, KrF og SV. (13/10) Representanten Otto Sæterbø ba om følgende protokolltilførsel: Medlem Otto Sæterbø stoler ikke på prosessen som er ført i saken. Tilslutning til Otto Sæterbøs protokolltilførsel: Kai Nordseth AP, Torill Moe KrF, Johan Ludvig Borgen AP, May Aarø AP, Lars Nordseth AP, Siv Anita Tsakem SV, Randi Karin Villmo AP, Kirsti Tømmervold AP, Jørgen Krogstad SV. Utvalg for tjenesteyting innstilling: Utvalg for tjenesteyting sender saken om konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem til kommunestyret for endelig behandling. Utvalg for tjenesteyting behandling : Forslag fra Frode Støre Bergrem (V): Utvalg for tjenesteyting sender saken til kommunestyret for endelig behandling. Arbeidsmiljøutvalget innstilling: Side 5 av 42

6 Sak 56/09 UTTALELSE FRA AMU MED 4 MOT 4 STEMMER: Saken om konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem utsettes inntil vedtaket i AMU er oppfylt i forhold til Hovedavtalen og at konsekvensutredninga blir mer omfattende i tråd med innspill i høringsuttalelsene. Når dette er oppfylt, skal saken oversendes kommunestyret for behandling. Arbeidsmiljøutvalget behandling : Arbeidstakerorganisasjonene mener at vedtaket i AMU ikke er oppfylt i henhold til avtaleverket. Det foreligger en konsekvensvurdering som ut fra høringsuttalelsene er mangelfull. Hovedankepunktet er at konsekvensene for de ansatte både på Klæbu sykehjem og i andre berørte enheter ikke er tilstrekkelig belyst. I tillegg er ikke Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse oppfylt. De krever at saken stoppes til vedtak i AMU er oppfylt i forhold til Hovedavtalen og at konsekvensvurdering blir mer omfattende i tråd med innspill i høringsuttalelsene. Arbeidstakerorganisasjonene fremmet følgende forslag til uttalelse: Saken om konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem utsettes inntil vedtaket i AMU er oppfylt i forhold til Hovedavtalen og at konsekvensutredninga blir mer omfattende i tråd med innspill i høringsuttalelsene. Når dette er oppfylt, skal saken oversendes kommunestyret for behandling. Medlem Kai Nordseth fremmet følgende tilleggsforslag: Konsekvens av virksomhetsoverdragelse fra et arbeidsmiljøsynspunkt og problemområder som må avklares: Forventet masseovertallighet hos p&o-personale som ikke følger virksomheten til ny ansvarlig. Forventet opphør av sidefunksjoner (kjøkken/kantine og vask/renhold) som delvis må kompenseres ved kjøpte tjenester. Framtidig rekonstruering av konkurranse utsatte tjenester ved framtidige tvister om tjenestekvalitet, kontraktsbrudd, eller konkurranserelatert egenregi. Utrygghet, svekket fleksibilitet og svekket samarbeidsklima i en lengre overgangsperiode for en altfor stor del av kommunens virksomhet. Skapes usikkerhet om kommunens evne til å gjennomføre samhandlingsreformen. Tross godkjennelse i relevante for, bør det vurdere å endre konkurransegrunnlaget mht lønns- og arbeidsvilkår for overdratt personell. Likedan bør styrking av pensjonsrettigheter tilføres. Medlem Kai Nordseth fremmet så følgende forslag: AMU s behandling av konsekvenser ved konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem, oversendes kommunestyret til drøfting før anbudsdokument utsendes. Uttalelsene vedlegges. Side 6 av 42

7 Sak 56/09 Rådmannen fremmet følgende forslag: AMU vedtar å forholde seg til vedtak i utvalg for tjenesteyting, sak 54/09 i møte , hvor utvalget ber rådmannen sørge for kunngjøring på DOFFIN så snart konkurransevurdering er gjennomført. AMU ber om at konsekvensvurderingen med høringsuttalelser sendes kommunestyrets representanter til orientering. Først ble votert over utsettelsesforslaget fra arbeidstakerorganisasjonene som ble vedtatt med 4 mot 4 stemmer, lederens dobbeltstemme var avgjørende. Det ble derfor ikke stemt over de øvrige forslag. Utvalg for tjenesteyting vedtak: Utvalg for Tjenesteyting ber rådmannen gjennomføre nødvendige prosesser for forberedelse til konkurranseutsetting av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Utvalg for tjenesteyting behandling : Utvalg for Tjenesteyting ber rådmannen gjennomføre nødvendige prosesser for forberedelse til konkurranseutsetting av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Partssammensatt utvalg innstilling: Partssammensatt utvalg ber utvalg for tjenesteyting om å oversende saken til rådmannen for å utrede den i tråd med vedtaket i arbeidsmiljøutvalget. Partssammensatt utvalg behandling : Arbeidstakerorganisasjonene fremmet følgende forslag: Partssammensatt utvalg ber utvalg for tjenesteyting om å oversende saken til rådmannen for å utrede den i tråd med vedtaket i arbeidsmiljøutvalget. Medlem Petter A. Hosen fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen gis maks 2 måneder for å gjennomføre nødvendige prosesser på vegne av utvalget. Først ble votert over arbeidstakerorganisasjonenes forslag til vedtak som ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. Så ble votert over Petter A. Hosens tilleggsforslag som falt med 5 mot 3 stemmer. Side 7 av 42

8 Sak 56/09 Arbeidsmiljøutvalget innstilling: Arbeidsmiljøutvalget krever at saken utsettes til den er konsekvensutredet i henhold til Hovedavtalens 1-4-1, og 3-1c og Kommunelovens Saken tas opp på nytt i Arbeidsmiljøutvalget i henhold til Arbeidsmiljølovens 7-2 (1), 7-2 (2)d og 8-2 (1)c når de ovennevnte punkter er avklart. Arbeidsmiljøutvalget behandling : Arbeidstakerorganisasjonene fremmet følgende forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget krever at saken utsettes til den er konsekvensutredet i henhold til Hovedavtalens 1-4-1, og 3-1c og Kommunelovens Saken tas opp på nytt i Arbeidsmiljøutvalget i henhold til Arbeidsmiljølovens 7-2 (1), 7-2 (2)d og 8-2 (1)c når de ovennevnte punkter er avklart. Ved votering ble forslaget vedtatt med 6 mot 2 stemmer. Utvalg for tjenesteytings vedtak: 1. Utvalg for tjenesteyting tar vedtaket i Arbeidsmiljøutvalget i sak 17/09 og i Partssammensatt utvalg i sak 1/09, begge til etterretning. 2. Konkurransegrunnlaget 2.1. Utvalg for tjenesteyting slutter seg til arbeidsgruppas utkast til konkurransegrunnlag, og ber rådmannen sørge for kunngjøring på DOFFIN så snart konsekvensutredningen er gjennomført Rådmannen gis maks. 2 måneder for å gjennomføre nødvendige prosesser på vegne av utvalget Rådmannen iverksetter straks arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for å tilpasse driften til vedtatt budsjett for sykehjemmet i Planen legges frem i Utvalg for tjenesteyting i oktober for godkjenning. Utvalg for tjenesteyting behandling : Forslag til vedtak fra FRP, H, SP og V: 1. Utvalg for tjenesteyting tar vedtaket i Arbeidsmiljøutvalget i sak 17/09 og i Partssammensatt utvalg i sak 1/09, begge til etterretning. 2. Forslag til vedtak fra FRP, H, SP og V: 2.1. Utvalg for tjenesteyting slutter seg til arbeidsgruppas utkast til konkurransegrunnlag, og ber rådmannen sørge for kunngjøring på DOFFIN så snart konsekvensutredningen er gjennomført Rådmannen gis maks. 2 måneder for å gjennomføre nødvendige prosesser på vegne av utvalget. Side 8 av 42

9 Sak 56/ Rådmannen iverksetter straks arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for å tilpasse driften til vedtatt budsjett for sykehjemmet i Planen legges frem i Utvalg for tjenesteyting i oktober for godkjenning. Alternativt forslag til vedtak fra Fellesliste AP, SV, KRF: 2.1. Utvalg for tjenesteyting slutter seg til arbeidsgruppas utkast til konkurransegrunnlag, og ber om at utvalget får se konsekvensutredingen før en eventuell kunngjøring på Doffin Rådmannen bes snarest mulig gjennomføre nødvendige prosesser på vegne av utvalget. Først ble votert over forslag med pkt. 1 fra FRP, H, SP og V som ble enstemmig vedtatt. Så ble votert over alternativt forslag fra Fellesliste AP, SV, KRF: Alternativt pkt 2.1 falt med 4 mot 5 stemmer. Alternativt pkt 2.2. falt med 2 mot 7. Forslag til pkt. 2.1 og pkt fra FRP, H, SP og V ble vedtatt med hhv. 5 mot 4 og 7 mot 2 stemmer Videre ble votert over forslag til vedtak fra FRP, H, SP og V, pkt. 2.3 som ble enstemmig vedtatt. Saken legges frem til drøfting. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Referat fra drøftingsmøtet med arbeidstakerorganisasjonene av Utredning eventuell konkurranseutsetting av hjemmetjenesten og hjemmesykepleien, vedlagt grunnlagsdokumenter og beskrivelser av hjemmetjenesten og hjemmesykepleien Saksopplysninger: Utredningen er sendt arbeidstakerorganisasjonene og enhetslederne på høring. Høringsfristen er satt til kl Innkomne høringsuttalelser blir lagt frem i møtet. Side 9 av 42

10 Sak 57/09 NY FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR 3.GANGS BEHANDLING Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Per Langørgen Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 57/09 Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Utvalg for næring, miljø og samferdsel /09 Utvalg for næring, miljø og samferdsel Formannskapets forslag til vedtak: Med hjemmel i lov av om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt Miljøverndepartementets rammeforskrift av , sist endret , vedtar Klæbu kommunestyre forslaget til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, samt bestemmelser for bruk av vannmålere. Under engangsbebyr i forslaget til nye forskrifter vedtar en alt 1 og under abonnementsgebyr vedtar en også alt 1. Vedlegg 1 pkt. 1.2 rettes til: Installasjon av vannmåler utføres av rørlegger godkjent av kommunen. Prikk punkt 3, under 6 i gebyrregulativet i forskriftene endres til følgende: - Gebyr for vannmålere. Gebyrregulativ gjeldende fra tilpasses den nye forskriften og bestemmelser for bruk av vannmålere. Formannskapet behandling : Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i lov av om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt Miljøverndepartementets rammeforskrift av , sist endret , vedtar Klæbu kommunestyre forslaget til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, samt bestemmelser for bruk av vannmålere. Side 10 av 42

11 Sak 57/09 Under engangsbebyr i forslaget til nye forskrifter vedtar en alt 1 og under abonnementsgebyr vedtar en også alt 1. Vedlegg 1 pkt. 1.2 rettes til: Installasjon av vannmåler utføres av rørlegger godkjent av kommunen. Prikk punkt 3, under 6 i gebyrregulativet i forskriftene endres til følgende: - Gebyr for vannmålere. Gebyrregulativ gjeldende fra tilpasses den nye forskriften og bestemmelser for bruk av vannmålere. Formannskapets vedtak: Saken utsatt for kvalitetssikring av reglement ny sak til formannskapet 26.november. Formannskapet behandling : Saken utsatt for kvalitetssikring av reglement ny sak til formannskapet 26.november. Vedlegg 1 pkt. 1.2 rettes til: Installasjon av vannmåler utføres av autorisert rørlegger. Utvalg for næring, miljø og samferdsel forslag til vedtak: Med hjemmel i lov av om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt Miljøverndepartementets rammeforskrift av , sist endret , vedtar Klæbu kommunestyre forslaget til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer, samt bestemmelser for bruk av vannmålere. Under engangsgebyr i forslag til nye forskrifter vedtar en alt 2 og under abonnementsgebyr vedtar en også alt 2. Måleren er abonnentens eiendom. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket. Måleren skal foreta automatisk avlesning dette for å spare administrative stillinger i kommunen. Gebyrregulativ gjeldende fra tilpasses den nye forskriften. Utvalg for næring, miljø og samferdsel behandling : Medlem Johan L. Borgen AP fremmet følgende forslag: Rådmannens endrede innstilling, med følgende endring: Alternativ 1 byttes ut med alternativ 2. Ved votering ble Borgens forslag vedtatt mot 2 stemmer, FrP og V. Side 11 av 42

12 Sak 57/09 SAKSUTREDNING Vedlegg: - Forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Klæbu kommune - Bestemmelser for bruk av vannmåler i Klæbu kommune Formannskapet vedtok i sak 112/09 følgende: Saken utsatt for kvalitetsikring av reglement ny sak til fomannskapet 26. november. Vedlegg 1 pkt 1.2 rettes til Installasjon av vannmåler utføres av autorisert rørlegger Rådmannen har følgende kommentarer til formannskapets vedtak i sak 112/09: Grunnen for utsettelsen av saken for kvalitetsikring av reglementet var uklarheter omkring gebyrregulativet for vannmålere. Når kommunestyret har vedtatt selve forskriften samt event nye bestemmelser for bruk av vannmålere så blir det utarbeidet et eget gebyregulativ tilpasset den nye forskriften og bestemmelsene for bruk av vannmålere. For å fjerne uklarheter om gebyr for leie av vannmålere foreslår en at prikk punkt 3, under 6 gebyrtyper i forskriftene endres til følgende: - Gebyr for vannmålere Når det gjelder installasjon av vannmålere så foreslår en at formannskapets vedtak i sak 112/09 endres til godkjent rørlegger av kommunen istedenfor autorisert rørlegger slik at kommunens egen rørlegger også kan utøre monteringen. I tillegg er begrepet autorisert rørlegger på veg ut. Saksopplysninger: Forslag til nye forskrifter for vann- og kloakkavgifter samt bestemmelser om bruk av vannmåler ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i 8 uker av NMS utvalget i møte den 24. juni som sak 40/09. Det er ikke kommet inn noen uttalelser til saken. En legger her inn saksopplysningene fra NMS- sak 40/09 på nytt: Bakgrunn Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for de kommunale vann- og avløpstjenestene. Gjeldende forskrifter ble fastsatt av kommunestyret den , det er vedtatt mindre endringer senere. Side 12 av 42

13 Sak 57/09 Miljøverndepartementet (MD) har revidert den statlige forskriften. Endringene ble vedtatt 13. juli 2000 og forskriften, uten overgangsordninger, ble iverksatt Dette medfører behov for oppdatering av den kommunale forskriften i Klæbu. Klæbu kommune har sammen med mer enn 250 andre kommuner deltatt i et samarbeidsprosjekt, der målet var å trekke mest mulig kunnskap både fra kommunene og diverse brukergrupper og lage en forskrift som vil: føles mest mulig rettferdig for brukeren gi kommunen anledning til å dekke alle sine kostnader på en kostnadseffektiv måte Revidert gebyrregulativ må tilpasses den nye forskriften. En arbeidsgruppe har vært nedsatt lokalt bestående av 2 politikere og 3 fra administrasjonen. De viktigste nye momentene i den nye forskriften. Den nye statlige forskriften innebærer at alle abonnenter kan kreve å betale vann- og avløpsgebyr etter vannmåler. Kommunen er derfor nødt til å lage et opplegg for dette, selv om dette vil øke den administrative arbeidsmengden med mellom et halvt til 1. årsverk. Dette er økte kostnader som abonnentene må betale. I tillegg kommer utgifter til installering av vannmålere, som den enkelte abonnent må betale selv i henhold til forslag til bestemmelser for bruk av vannmålere. Når den enkelte abonnent må betale vannmålerutgiftene selv slipper kommunen å øke avgiftene for å forskuttere installering av vannmålere, inntil leiegebyret dekker inn utgiftene. Pris for anskaffelse av vannmåler med installering vil for de fleste boliger koste ca kr 2000,- inkl. mva. En vil fortløpende vurdere opplegget for vannmålere. Det er foreslått en overgangsordning fram til hvor boligabonnentene kan velge imellom dagens ordning med fast årlig gebyr uavhengig av forbruk eller betale etter vannmåler. Betaling etter vannmåler vil gjøre det gunstigere for de med få personer i husstanden og lite vannforbruk. Kommunen må imidlertid totalt ha inn nok inntekter til å dekke utgiftene. Hvis noen betaler mindre så må andre betale mer. Samtidig bør gebyropplegget stimulere til vannsparing. Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr for tilknytning har vi også i dag. Arbeidsgruppen er delt i synet hvordan dette skal belastes, vi har derfor lagt inn 2 alternativer under 7 i forslag til nye forskrifter. Hovedforskjellen på alternativene er at under alt 1 så må en betale engangsgebyr for tilknytning for alle boenhetene på en eiendom, mens en for alternativ 2 slipper å betale for boenhet nr 2, hvis en kun har 2 boenheter på eiendommen. For begge alternativene må en betale engangsgebyr for tilbygg av en ny boenhet eller næringsvirksomhet. Side 13 av 42

14 Sak 57/09 Rådmannen innstiller på alt 1. da en mener dette det mest rettferdige, samt at det i dag også betales pr. boenhet. * Årsgebyr - Dagens forskrift: Næringseiendommer og borettslag betaler etter faktisk forbruk, mens boligeiendommer som oftest betaler etter stipulert forbruk. For betaling etter vannmåler er det et minstegebyr.. - Revidert forskrift: Årsgebyret vil bestå av to deler; abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Abonnementsgebyret skal dekke en andel av kommunes faste kostnader, mens forbruksgebyret betales etter forbruk, målt eller stipulert. For detaljer om de to delene å se under 8. - Kommentarer: Ved innføring av abonnementsgebyr vil kommunen synliggjøre at en stor andel av utgiftene ligger i faste kostnader. Kommunen bør imidlertid holde abonnementsgebyret på et så lavt nivå at det fremmer vannsparing, og at det fortsatt vil være motiverende å installere vannmåler. Abonnementsgebyr fast del - Dagens forskrift: Finnes ikke. - Revidert forskrift: Abonnementsgebyret differensieres etter to brukerkategorier; næring og bolig. - Arbeidsgruppen foreslår også her 2 alternative modeller for betaling: Hovedforskjellen på alternativene er at under alt 2 så er det under næringsvirksomhet ikke satt noe om antall boenheter i våningshus og frittliggende bolig på gårdsbruk. Det er under bolig gitt fritak for boenhet nr 2 hvis totalt 2 boenheter. Begrunnelsen for fritak av boenhet nr 2 er at det er vanskelig å kontrollere om abonnentene bygger om til ekstra boenhet i ettertid. Melhus har dette i sin forskrift. Under alternativ 1 så er det under næring satt avgrensing i forhold til antall boenheter. Under bolig så skal det betales for alle boenhetene. Rådmannen innstiller på alt 1 da dette vil være mest rettferdig og en vil unngå å tape ca kr i årlige inntekter som må belastes de øvrige abonnentene. Forbruksgebyr variabel del - Dagens forskrift: Hele årsgebyret var betalt etter målt eller stipulert forbruk. - Næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag betaler etter vannmåler. Øvrige betaler etter stipulert eller målt forbruk (hytter iht. forventet brukstid). - Revidert forskrift: Forbruksgebyret betales etter målt forbruk - Kommentarer: Kun en del av årsgebyret betales etter forbruk i samsvar med de kommunale utgiftene. Side 14 av 42

15 Sak 57/09 Tilleggsgebyr - Tilleggsgebyr betales der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav. Gebyrets størrelse bestemmes slik at det er i samsvar med påførte merkostnader for kommunen. Konsekvenser for ulike brukergrupper En todelt gebyrmodell (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) vil gi en mer rettferdig gebyrfordeling mellom kommunens abonnenter. Ved gjennomføringen av endringen vil dette slå positivt ut for noen brukergrupper, mens andre vil oppleve en gebyrøkning. Kommunen vil aktivt informere om innføringen av den todelte gebyrmodellen og forklare hvorfor utslagene blir som vist over. Side 15 av 42

16 Sak 58/09 BYGGEREGNSKAP HESTESKOEN BARNEHAGE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 58/09 Kommunestyret /09 Formannskapet Formannskapets forslag til vedtak: Hesteskoen barnehage fullfinansieres ved å omdisponere ubrukte lånemidler, 1,760 mill. kr, fra andre prosjekter. Formannskapets behandling : Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Hesteskoen barnehage fullfinansieres ved å omdisponere ubrukte lånemidler, 1,760 mill. kr, fra andre prosjekter. SAKSUTREDNING Vedlegg: Saksopplysninger: I handlingsprogrammet for er det vedtatt at det skal legges fram byggeregnskap ved ferdigstillelse av større byggeprosjekter. Hesteskoen barnehage ble tatt i bruk i år. Rådmannen legger med dette fra et ferdig byggeregnskap for prosjektet. Vurdering: Totalt er det bevilget 18,011 mill. kr til prosjektet. Prosjektet er tenkt finansiert ved låneopptak, samt momskompensasjon. Status ved prosjektets avslutning er: Side 16 av 42

17 Sak 58/09 Forbruk Forbruk Total byggekostnad Finansiering: Bruk av lån Bruk av lån Momskompensasjon Sum finansiering Udekket Forklaringen på at sum finansiering er større enn opprinnelig bevilgning, er at mottatt momskompensasjon er høyere enn budsjettert. Regnskapet viser at prosjektet er blitt 1,760 mill. kr dyrere enn forutsatt. Kommunestyret må derfor finne ny finansiering tilsvarende dette beløpet. Det detaljerte regnskapet viser følgende: Lønn egne ansatte Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Generelle kostnader Spesielle kostnader (inkl. inventar og utstyr) Byggelånsrenter Sum byggekostnad Årsaken til merforbruket er knyttet til følgende: Oppbygging av veg, p-plass, rassikring Ekstraarbeid bygning (overbygging terasse) Opparbeiding uteområde Gjerder/porter Byggelånsrenter Dette er i all hovedsak tiltak som i utgangspunktet ikke var med i de opprinnelige byggeplanene. Rådmannen tar selvkritikk på at saken ikke er fremmet tidligere. Det ideelle er at kommunestyret får ta stilling til eventuelle ekstrabevilgninger før de påløper. Kommunestyret må vedta en ny finansiering på restbeløpet på 1,760 mill. kr. Rådmannen vil foreslå en omdisponering av ubrukte lånemidler fra tidligere år tilsvarende samme beløp. Det dreier seg om tidligere låneopptak knyttet til vann- og avløpsprosjekter som ikke er ferdigstilt, men som blant annet inngår i senere vedtatte prosjekter (sentrum-ostangen, Tulluan-Tanem) som har fått sin egen finansiering. Dette er derfor midler som kommunestyret kan omdisponere i dag uten at det får konsekvenser for dagens drift. Det eneste usikkerhetsmomentet i prosjektets finansiering er regnskapet for Hvis driftsregnskapet gjøres opp med et underskudd, så kan overført momskompensasjon fra drift til investering bli utsatt for strykning i verste fall. Dette vil igjen føre til en tilsvarende mangel Side 17 av 42

18 Sak 58/09 på finansiering av prosjektet i investeringsregnskapet. Dette vil i så fall bli tatt opp som en egen sak i forbindelse med behandlingen av regnskapet neste vår. Side 18 av 42

19 Sak 59/09 RÅDMANNENS FULLMAKTER I FORBINDELSE MED REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2009 Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 59/09 Kommunestyret /09 Formannskapet Formannskapets forslag til vedtak: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre de avsetninger og strykninger som er nødvendige i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2009 ihht det som er beskrevet i saksframlegget. Formannskapet behandling : Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre de avsetninger og strykninger som er nødvendige i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2009 ihht det som er beskrevet i saksframlegget. SAKSUTREDNING Vedlegg: Saksopplysninger: I henhold til forskrifter for kommunale budsjetter og regnskaper skal det gjennomføres enkelte tiltak i regnskapet avhengig av om regnskapet blir gjort opp med et regnskapsmessig over- eller underskudd. I tillegg er rådmannen allerede gitt visse fullmakter til å gjennomføre enkelte disposisjoner i kommunens delegasjonsreglement. Noen av disse tiltakene kan gjøres administrativt, mens andre tiltak kun kan gjøres etter politisk behandling og vedtak. Av hensyn til fristen for regnskapsavleggelsen, ønsker rådmannen å trekke opp noen retningslinjer og prinsipper som skal følges i forbindelse med regnskapsavslutningen for Dette for at rådmannen skal få forhåndsfullmakt til å gjennomføre disse tiltakene. Side 19 av 42

20 Sak 59/09 Vurdering: Regnskapsmessig underskudd driftsregnskapet: Ved et eventuelt regnskapsmessig merforbruk (underskudd) skal det foretas strykninger av overføringer og avsetninger i den grad det er nødvendig for å redusere, eventuelt unngå underskudd. Unntatt fra strykningsbestemmelsene er avsetninger begrunnet i at midlene i medhold av lov, forskrift eller bindende avtale er reservert særskilte formål. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre følgende strykninger i prioritert rekkefølge: 1. Eventuelle tilskudd tiltenkt spesielle formål avregnes og eventuelle tidligere avsetninger brukes for å redusere formålets underskudd. 2. Overføringer fra driftsregnskapet til kapitalregnskapet strykes 3. Avsetninger til disposisjonsfond strykes 4. Inndekking av tidligere års underskudd strykes I tilfelle nr 4 blir aktuelt får rådmannen fullmakt til å bruke tidligere avsatte midler på disposisjonsfondet til å dekke inn tidligere års underskudd. I handlingsprogrammet for har kommunestyret bestemt at enheter som går med underskudd, tar med seg tilsvarende underskudd til neste driftsår. Dette vil bli vurdert samtidig som kommunestyret behandler regnskapet for 2009 i mai. Regnskapsmessig overskudd driftsregnskapet Ved et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driftsregnskapet får rådmannen fullmakt til å gjennomføre følgende avsetninger i prioritert rekkefølge: 1. Eventuelt regnskapsmessig merforbruk (underskudd) fra tidligere år dekkes inn 2. Eventuelt regnskapsmessig merforbruk på investeringsregnskapet dekkes inn gjennom å overføre driftsmidler til investeringsregnskapet 3. Enheter som går med overskudd får ta med seg overskuddet begrenset opp til 3 % av nettobudsjettet til neste driftsår (gjennom avsetninger til egne disposisjonsfond) i tråd med vedtatt handlingsprogram 4. Eventuelle tilskudd tiltenkt spesielle formål avregnes og avsettes egne fond 5. Eventuelle overskudd etter at pkt 1-4 er gjennomført avsettes til disposisjonsfond Regnskapsmessig overskudd investeringsregnskapet Rådmannen får følgende fullmakter ved et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på investeringsregnskapet i prioritert rekkefølge: 1. Overskudd vedrørende startlån avsettes til kapitalfondet 2. Overskudd vedrørende øvrige investeringsprosjekter avsettes de fond som tidligere er bygd opp av samme prosjekt 3. Ubrukte midler til ikke ferdigstilte prosjekter overføres neste år Regnskapsmessig underskudd investeringsregnskapet Rådmannen får følgende fullmakter ved et eventuelt regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på investeringsregnskapet i prioritert rekkefølge: 1. Underskudd på enkeltprosjekter reduseres ved å overføre budsjetterte, ikkedisponerte midler fra driftsregnskapet (forutsatt overskudd på driftsregnskapet) Side 20 av 42