Opplæringskontorene for Byggfagene i Inn Trøndelag. Telefon: E-post: Telefaks: Hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringskontorene for Byggfagene i Inn Trøndelag. Telefon: 74 12 16 10 E-post: post@obi-ba.no Telefaks: 74 12 16 11 Hjemmeside: www.obi-ba."

Transkript

1 OBI-Nytt nr

2 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Innhold Info OBI Leder n har ordet Beståtte fag-/svenneprøver Beståtte fag-/svenneprøver forts. Nye medlemsbedrifter VOX TAF 2010/2011 Yrkesskadeforsikring utplasserte elever Formidling Kurs Vurderingskurs Logistikkfaget Internasjonalisering Nettverket Bygg og Anleggsteknikk Rekruttering Ferieavvikling OBI Opplæringskontorene for Byggfagene i Inn Trøndelag PB 4043 Nordsia, 7726 Steinkjer Telefon: E-post: Telefaks: Hjemmeside: Daglig leder Marthe Korneliussen tlf mobil Seniorrådgiver John Martinsen tlf mobil Fagansvarlig kontor/øk Liv Grindberg tlf mobil Opplæringskonsulent Gunnar Børøsund tlf mobil Opplæringskonsulent Monica Ekseth tlf mobil Opplæringskonsulent Marit Bjørum tlf mobil Opplæringskonsulent Nils Inge Bjørklund tlf mobil ~ 1 ~

3 Leder n har ordet Det lå tidlig i kortene at året 2010 ville bli et spennende år for byggenæringen. OBI har vært med på oppturer og nedturer i byggenæringen før, og var spente på hvordan årets formidling ville bli. Nå ser det ut til at formidlingen av lærlinger går relativt bra, og at etterspørselen fra bedrift ikke kan imøtekommes i alle fagområdene. Dette er et resultat av mange faktorer. Vi ser at vi har færre kandidater fra skole og at det er økende oppdragsmengde for bedriftene. Størst utfordring ser vi ut til å få i rørfag, her står det flere kandidater uten læreplass pr. 1.juni Formidlingen vil fortsette utover sommeren, og vi håper å nærme oss de tallene vi hadde satt oss for året. OBI vil i tiden fremover ha stort fokus på rekruttering og kvalitet i fagutdanningen. Viser til annen artikkel i bladet med tall fra BNL som forteller oss at dette blir en svært viktig jobb med tanke på det fremtidige behovet for fagarbeidere. Vi vil på bakgrunn av dette arrangere temadag for våre medlemsbedrifter torsdag 23. september. Vi ber dere derfor sette av denne dagen i kalenderen allerede nå. Temadagen Framtidas lærlinger og fagarbeidere vil finne sted på Stiklestad Kulturhus. Vi håper på en dag med gode faglige innlegg og luftige diskusjoner om rekruttering, kvalitet og opplæring. Invitasjon og program vil bli sendt ut etter ferien, og vi håper at våre bedrifter kjenner sin besøkelsestid denne dagen. Vi ønsker alle samarbeidsparter en riktig god sommer! Hilsen Marthe Daglig leder Mob ~ 2 ~

4 Beståtte fag-/svenneprøver TØMRER Ola Petter Loraas Byggm. Grande AS Morten Juul Reppen Byggm. Bjartnes AS Jan Knipenberg HS Bygg AS Geir Tore Rotmo Block Watne AS John Arve Veien Lein-Nilssen AS Markus Balstad Husby Br. Hofstad AS Bjørn Kåre Skogaker Byggm. Vidar Nordgård Jahn Arve Veien Lein-Nilssen AS Finn Roar Axelsson Byggmesteran AS Ivan Aursand FriBo Bygg AS Frode Andre Tangen Skotnes Bygg AS Tomas Gudding Mesterbygg Innherred AS Thomas R. Vongraven Byggm. Iver Gresseth AS Reidar Holmvik Byggm. Grande AS TRELAST Per Østbyhaug Kjeldstad Trelast AS MØBELTAPETSERER Grete Aam Amdal Monas Møbelverksted RØRLEGGER Espen Fondal Susegg S-Rør Steinkjer Håvard Berg Sveberg Rør AS BYGGTAPETSERER Espen Myrvang Malerm. Petter Fossum AS Hanne Beate Rosø Stjørdal Kommune Stein Iver Skjørholm Lorvik og Skjørholm Malerservice AS Johnny Lorvik Lorvik og Skjørholm Malerservice AS Tove Susegg Malerfirma Schei Brandtzæg MALER Jon Åge Stene Garli ISS Facility Service AS INDUSTRISNEKKER Curt Tiller Born Design AS ~ 3 ~

5 TREVARESNEKKER Kjetil Nerdal Beitstad Snekkeri AS KOBBER OG BLIKKENSLAGER Isak Ressem Elnan AS ANLEGGSGARTNER Jon-Kristian Munkeby Kjell Lian AS Jon Arne Augdal Kjell Lian AS Idi Billy Mpoyu Innherred Samkommune FORSKALING Marius Vik Spenn Armering AS TAKTEKKER Jann Tore Inderdal MesterTak AS Joakim Huseth Trøndelag Tak AS Jørgen Sivertsen MesterTak AS Eskil Størseth MesterTak AS Vi gratulerer alle, og ønsker lykke til videre! Nye medlemsbedrifter i OBI Oddbjørn Nilsen Tømrer Skogn Byggm. Tore Vanebo Tømrer Beitstad Jekta Industrisnekker Malm Reemyra Handel AS Salg Skogn Murm. Moum Murer Stjørdal 3Kløver Anleggsgartner Trondheim Byggm. Jørgen Binde Tømrer Steinkjer Pro Paint Maler Frosta Namdal Tak AS Taktekker Namsos ~ 4 ~

6 VOX Gjennom regjeringens program for basiskompetanse i arbeidslivet lyste organisasjonen VOX ut 65 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter i data, lesing, skriving og regning i januar OBI var delaktig i 3 søknader til VOX som involverte 8 OBI-bedrifter med til sammen 130 deltakere. 2 av de 3 søknadene ble innvilget, og kursene vil bli gjennomført fra høsten av. Kursene er gratis for deltakerne og interessen har vært stor for delta både fra bedriftenes ledelse og fa arbeidstakersiden. - Det var som faen, sa Ola da han hadde lest brevet han mottok. - Hva er som faen? Spurte kompisen hans. - Jeg har fått brev fra en fyr som truer med å drepe meg hvis jeg ikke ligger unna kona hans! - I så fall ville jeg ha ligget unna kona hans, hvis jeg var deg. - Mer enn gjerne, men det står jo ikke hvem brevet er fra! TAF2010 I år avslutter 6 TAF-elever sin 4-årige utdanning med den unike kombinasjonen mellom teori og praksis. Utdanningen veksler mellom teorietisk opplæring i skolen som fører til spesiell studiekompetanse og praktisk opplæring i bedrift som fører til fag-/svennebrev. Næringslivet etterspør flere ingeniører med praktisk bakgrunn, og denne utdanningen gir fagarbeidere et spesielt godt teorigrunnlag for videre studier. Årets utplukking av aktuelle kandidater startet i slutten av mars. For opptak til TAF stilles det minimumskrav innenfor matematikk og naturfag. Totalt var det 17 godkjente søkere, 6 av disse har nå fått tilbud om plass etter intervjurunder. I år er det 2 som har fått tilbud om plass i betongfaget hos Spenncon, 1 hos henholdsvis Innherred Bygg AS og Fuglesang-Dahl AS og tilslutt 2 hos Skanska. Vi ønsker disse elevene og bedriftene lykke til med valget sitt. På siste styremøte i OBI ble det vedtatt å sendes brev til Fylkesutdanningssjefen der vi ber om at ordningen utvides til 12 elever pr år i framtiden. ~ 5 ~

7 Yrkesskadeforsikring utplasserte elever Det har vært mye uklarheter i den senere tid angående yrkesskadeforsikring på elever som er utplassert i bedrift. Fylkeskommunen viser til lovverket som sier at det er arbeidsgivers ansvar å melde inn og tegne yrkesskadeforsikring for de som er i lønnet og ulønnet arbeid. For de fleste bedriftene vil ikke dette medføre noen ekstra kostnad i og med at man kjøper rammeavtaler etter hvor mange man har ansatt, og da vil elevene komme inn under de rammene. I hovedsak er det enkeltmannsforetakene som får utfordringen med utgiften. Der har fylkeskommunen sagt at det kan være flere løsninger: Bedriften må finne seg i å ta denne utgiften Skolen lar være å bruke bedrifter som ikke har yrkesskadeforsikring Skolen/Fylkeskommunen dekker utgiftene til de bedriftene dette gjelder, da gjennom fylkeskommunens forsikringsselskap KLP Formidling Kontoret er gått i gang med formidlingen. Pr. dato er det inngått 75 lærekontrakter derav 52 reform og 23 voksne. Vi jobber fortsatt med alle fag men spesielt med anleggsgartner, rørlegger og vent/blikk. Alle nye reformlærlinger er innkalt til kontraktskrivesamlinger hvor lærekontrakt blir signert og lærlingperm blir utdelt. Samlingene avholdes: Steinkjer Verdal Stjørdal Etter at jeg sluttet i jobben og begynte som forfatter har jeg solgt massevis av saker! - Du verden! Hva da? - Bilen, huset mitt, flatskjermen, hytta ~ 6 ~

8 Kurs I løpet av våren 2010 har OBI gjennomført følgende kurs: Varme arbeider og resertifisering varme arbeider Fagdager for aktører i læreløpet Veilederkurs Våtromskurs Kurs i teknisk forskrift Byggejuss HMS for ledere Totalt på disse kursene har vi hatt nærmere 300 deltakere. Kursplan for høsten 2010 er ikke klar enda, men kurstilbud vil bli sendt ut fortløpende etter hvert som kursene settes opp. Er det spesielle ønsker for kurs, ta kontakt! Kurs i vurdering I samarbeid med Nord-Trøndelag Fylkeskommune, avd.for videregående opplæring inviterte OBI til kurs i vurdering denne våren. I første omgang skulle det holdes 2 kursdager, men på bakgrunn av etterspørsel ble det arrangert en tredje kursdag. Det startet med kurs i Steinkjer den 26.april, så var det Verdal den 29.april og til sist Steinkjer igjen den 19.mai. Målsettingen med dette kurset var å gi økt vurderingskompetanse i fagopplæringen og synliggjøre at vurdering er et virkemiddel i opplæringen. Kurset er lagt opp med en fordeling av praktiske øvelser og forelesning. For lærlingen er det viktig å få informasjon om oppnådd kompetanse i henhold til læreplanen, og samtidig få tilbakemeldinger som stimulerer til videre læring og utvikling - det vi i kurset har kalt såkalt fremovervurdering. Det er viktig for lærlingen å ha et mål å strekke seg mot, på bakgrunn av gode tilbakemeldinger fra faglig leder/instruktør. OBI BA viderefører samarbeidet med Nord-Trøndelag Fylkeskommune og har planer om nye kurs til høsten. Vi anmoder alle våre bedrifter om å delta på kursene som settes i gang. Det anbefales spesielt at instruktører, de som er nært lærlingen i det daglige, deltar på kurset. Kursets varighet er 1 dag, og det har så langt vært gode tilbakemeldinger på kursets innhold. Velkommen til kurs i vurdering til høsten! ~ 7 ~

9 Logistikkfaget OBI har fått godkjenning for å drifte logistikkfaget for sine medlemsbedrifter i Nord-Trøndelag. Yrkestittelen er Logistikkoperatør, og logistikk faget skal legge grunnlaget for logistikkoperatørens arbeid innen lagerhold og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Flere OBI-bedrifter innenfor salg av trelast og byggevare har allerede tegnet lærekontrakter med voksne innenfor dette faget, og tilbud om teoriopplæring vil bli startet opp fra høsten av ved Ole Vig vg skole. Internasjonalisering Det ser ut til at OBI fra høsten av igjen kan tilby Leonardo-stipender til lærlinger og instruktører som ønsker en utplassering i et annet Europeisk land. Hvor mange stipender vi får vet vi ikke enda, men vi får både 1-ukers stipend for instruktører og stipender på 13-ukers utplasseringer for lærlinger. For lærlingene vil en utplassering bli regnet som en del av læretiden, og størstedelen av et opphold vil være praksis i bedrift i mottakerlandet. OBI har kontakter i flere land, bl.a. Tyskland, Østerrike, Storbritannia, Italia og Spania. Ønsker du en utplassering? Ta kontakt for mer informasjon! Magda hadde kjøpt et undertøyssett som kostet det hvite ut av øyet. Mannen hadde funnet kvitteringen, og nå brygget det opp til uvær. Men kjære, kurret Magda, - du ville da aldri ventet å finne dyr vin i en stygg flaske? Nei, snerrer mannen, men jeg ville aldri pakket inn ei død mus i dyrt gavepapir heller! ~ 8 ~

10 Nettverket BAT OBI deltar i et nettverk for bygg og anleggsteknikk i Nord-Trøndelag. Nettverket består av representanter fra fire forskjellige opplæringskontor, næringslivet, Fylkeskommunen og fra de videregående skolene som tilbyr bygg og anleggsteknikk. Vi jobber for tiden med mange oppgaver, og nevner i kortet en del av det vi jobber med. Etterutdanning av lærere Hospitering av lærere ute i bedrift Yrkesretting av fellesfag (allmennfag) HMS i vg. skole Yrkesskadeforsikring. I følge yrkesskadeloven er det bedriftens ansvar for å tegne yrkesskadeforsikring på elevene når de er utplassert i en bedrift Prosjekt til fordypning (utplassering av elever i bedrift) Vedtak: felles rutiner for alle skolene i Nord-Trøndelag Stryk i fag Rekruttering til bygg og anleggsteknikk Stillasteori i skolen. Vedtak: alle skolene skal gjennomføre 36 timers teorikurs med elevene Digital opplæringsbok (DOB). Fylkesutdanningssjefen har fattet vedtak om at det skal innføres bruk av digital opplæringsbok for bygg og anleggsteknikk i Nord-Trøndelag. Norsk E-læring er utvikler, og har samarbeidet med blant annet nettverket og Fylkeskommunen. Det er gjennomført utprøving på to klasser, en fra Olav Duun vgs og en fra Egge vgs, og fra høsten av skal den tas i bruk på Vg1 i hele Nord-Trøndelag. Det vil si at lærlingpermen etter hvert vil bli erstattet av den digitale opplæringsboka. En trønderfamilie bosatt i Bergen plasserte gamle bestefar på aldershjemmet. Etter noen uker kom de og besøkte han. - Hvordan trives du her da bestefar? Spurte sønnesønnen. - Jeg stortrives! Her viser alle den største respekt for hverandre! - Så hyggelig da! Vi var redde for at du ikke skulle finne deg til rette. - Jo da, hør bare: Det finnes blant annet en 85 år gammel musiker her. Han har ikke rørt fiolinen sin på 20 år, men alle kaller han fortsatt maestro. Og så er det en prest her han hengte fra seg kappen for 25 år siden, men fortsatt kaller de han pastor. Jeg for min del har ikke hatt sex på 30 år, men fortsatt kaller de meg han forpulte trønderen! ~ 9 ~

11 Rekruttering Byggenæringen trenger kvalifiserte fagarbeidere til å bygge nye og rehabilitere gamle bygg. Tall fra Byggenæringens Landsforbund (BNL) viser at vi trenger 7500 nye fagarbeidere hvert år i Norge, og 1500 nyutdannede ingeniører for å dekke behovet i byggenæringen. Derfor er det sørgelige tall å se av søknadene til byggfagene, disse viser på landsbasis en søknad på ca 4500 unge håpefulle. Når man i tillegg vet at bare halvparten av disse fullfører det løpet de har startet på(noen gjør omvalg), står vi statistisk sett igjen med bare 2750 nye fagarbeidere til våre fagområder. Dette er skremmende lave tall. For vår regions del stemmer antallet søknader til byggfagene veldig godt med landsgjennomsnittet. Det har vært en generell nedgang i søknader over de siste 2-3 årene, noe som gjenspeiler den negative omtalen næringen har hatt i samfunnet generelt. OBI BA følger med disse endringene, og har et tett samarbeid med de videregående skolene om utsiktene og samarbeider om tiltak i bl.a. u-skolene for å rekruttere til våre fagområder. Hovedfokus for kontoret i tiden fremover vil være økt trykk på rekrutteringsarbeid og statusheving av fagområdene. Dette er ikke en jobb som gir resultater over natta, men som vi håper at OBI s medlemsbedrifter vil være med på i tiden fremover. Det vil bli viktig å ha en solid, trygg base av norsk ungdom for å kunne møte etterspørselen i framtida! En klasse hadde hatt seksualundervisning for første gang. Etter timen trampet en velskapt tenåringsjente rasende ut av klasserommet. En venninne innhentet henne og spurte: - Kari, hva er det med deg? Du ser ut som du har tenkt å myrde noen! Det kan jeg love deg, raste Kari, - Bare vent til jeg får tak i Per! I hele sommer har den drittsekken innbilt meg at forspill betyr at man slår mynt og kron om hvilken stilling man skal benytte! Ferieavvikling ved kontoret OBI holder stort sett stengt i fellesferien, men Marthe Røli Korneliussen vil være tilgjengelig på mobiltelefon: ~ 10 ~

12 Returadresse: OBI BA PB Steinkjer God sommer!