Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side"

Transkript

1 Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 4 2.Eiendomsmarkedet Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager 11 3.De største eiendomsselskapene Nøkkeltall for eiendomsselskapene Oppsummering 14 NÆRINGS- EIENDOM: 1/00 5.Presentasjon av meglerne i NNM. 15 Vedlegg: Eiendomsmarkedet i Trondheim (Nylander Næringsmegling gling ASA) Eiendomsmarkedet i Møre og Romsdal (Næringsmeglerne i Møre og Romsdal AS) Eiendomsmarkedet på Sørlandet (Næringsmeglerne på Sørlandet AS ) NNM på internett Leiekalkulator finner riktig leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov

2 Markedsrapport nr. 1/00 side 2 Innledning Ny vekst Etter fjorårets noe snublende og avventende eiendomsmarked, peker igjen alle indikatorer i retning av ny vekst. Norge går bra. Den lange renten peker på kort sikt nedover, kronene ruller inn på grunn av rekordhøye oljepriser og kronen styrkes mot euro. Vi har lenge observert et opphetet boligmarked som stadig når nye rekorder. Vi spør oss om denne boosten nå vil innta næringsmarkedet. I leiemarkedet har spesielt en ny, stor aktør gjort seg gjeldene. IT- bransjen har hatt en enorm opptur på børs, og de har blitt en betydelig aktør i leiemarkedet. Som følge av bransjens enorme utvikling og vekstpotensiale er bedriftenes ekspansjon uforutsigbar. IT- basert industri stiller av den grunn større krav til økt fleksibilitet i leieforholdet. I motsetning til tradisjonell gammel industri ser vi at tidshorisonten er betydelig kortere. Spørsmålet som stilles er om IT- industrien har nok tyngde til påvirke utleierne slik at vi i fremtiden vil se kortere leieforhold. En raskere frekvens betyr høyere kostnader for utleier, noe som igjen vil gjenspeile seg i høyere leiepriser. Norsk Nærings Megling AS har inngått et samarbeid med Nylander Næringsmegling i Trondheim, Næringsmeglerne på Sørlandet og Næringsmeglerne i Møre og Romsdal. Ett kort resymë av disse eiendomsmarkedene finnes bakest i denne rapporten. Neste markedsrapport nr. 2/00 kommer medio juni. konkurranseutsatt sektor vil være retningsgivende for rammen i lønnsoppgjøret. Utlandet: Også i utlandet går det bra. I Europa fortsetter oppgangen med en forventet vekst i 2000 på 2,5-3%. Samtidig svekkes euro mot den svært sterke dollaren. Fra USA meldes det om sterke tall for 1999, og ekspertene tror veksten vil fortsette inn i år 2000 med en økning i BNP på 3,2-3,6%. Økonomien i Asia er forlengst friskmeldt, og regionen opplever en sterk oppgang. Spådommene for 2000 lyder på en vekst opp mot 6%. 1.1 Rentesituasjonen Med en kredittindikator (K2) høyere enn forventet tror ekspertene at vi har nådd rentebunnen. K2, som måler innenlands bruttogjeld næringsliv, husholdning og kommuner, steg med 8,7% de siste 12 månedene frem til utgangen av januar. Markedets forventninger lød på 8,3%. Norges Bank lot renten forbli uendret ved siste rentemøte 16. februar, og signaliserer også at det ikke kan forventes flere rentekutt så lenge den økonomiske situasjonen ikke blir dårligere, slik at økonomien trenger stimulans. Det ser dermed ut til at Gjedrem mener dagens rentenivå er godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Lange renter er i skrivende stund noe høyere enn de korte rentene. Rentenivået på tiåringen S 468 ligger på 6,11% pr. 13. mars, mens 3 måneders NIBOR ligger samme dato på 5,99%. Lange og korte renter 10 års statsobl. 1. Økonomiske rammebetingelser Norge: Norsk økonomi passerte bunnen i denne konjunktursykelen i løpet av 2. halvår Vi er nå inne i en ny konjunkturoppgang. Det er ventet en vekst i Fastlands-Norges BNP på rundt 1,2% i 2000, før vi igjen nærmer oss trendveksten neste år. 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 3-mnds nibor Vi står foran ett nytt lønnsoppgjør. Etter at LO og YS fremla sine krav er ekspertene positive for utviklingen i norsk økonomi og konkurransekraft. Organisasjonene har gitt uttrykk for at hensynet til 0, Kilde: DnB Markeds

3 Markedsrapport nr. 1/00 side 3 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Realrente «Realrente» definerer vi som differansen mellom lang stat og utviklingen i KPI ( inflasjon). Tall for 2000 er dagens lange stat og anslått KPI for år Kilde: SSB Forbruksvekst/ Inflasjon Veksten i privat konsum antas å bli rundt 2,5% både i år og neste år. Det er særlig innen tjenestesektoren det går friskt. Med det opphetede boligmarkedet vi nå ser, er det ikke unaturlig at den innenlandske kredittveksten forsetter. Den økte etterspørselen etter boliger kan også bidra til økt underliggende inflasjon. De høye boligprisene gir en formueseffekt som kan føre til høyere vekst i det private konsumet, som i neste omgang påvirker inflasjonen. SSB anslår konsumprisveksten til å bli 2,4% i inneværende år som følge av økte importpriser. En lønnsveksten utover det anslåtte 3,7% vil ikke få den store effekten på konsumprisveksten, men gi utslag i svekket konkurranseevne på sikt. 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjon Inflasjonen fra 1975, her vist ved årlig %-vise endring i KPI. Tall for 2000 er anslag. Kilde: SSB Arbeidsledighet Det er ventet en svak oppgang i arbeidsledigheten i år Selv om ledigheten går noe opp, vil presset i deler av arbeidsmarkedet fortsatt holde seg høyt. Årsaken er mistilpasning i arbeidsmarkedet konjunkturnedgangen rammer stort sett industrirelatert virksomhet, mens de nye jobbene skapes i tjenesteytende virksomhet. I Oslo hvor brorparten av jobbene finnes innen tjenesteytende næring vil det fortsatt være stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft i tiden fremover. I 4. kvartal 1999 var personer uten arbeid, noe som tilsvarte 3,2 % av arbeidsstokken. Ferske tall fra Arbeidsmarkedsetaten viser at arbeidsledigheten på nyåret har falt til 2,9 %, dvs. til i overkant av personer, en tilbakegang som er vanlig for denne årstiden. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1985 Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken Kilde: SSB, Tall fra 2000 er anslag 1.4 Aksjemarkedet / olje Milliardene velter inn i oljefondet som et resultat av rekordhøye oljepriser. I skrivende stund er brent spot på over 27 dollar (ca. kr 222,- ) pr. fat. Dette ligger langt over regjeringens anslag på kr 125,- fatet. Hvis dagens høye oljepriser skulle holde seg resten av året kan statens inntekter fra oljesektoren nærme seg kr 86 milliarder mer enn anslått i statsbudsjettet. USA, som er en viktig oljeimportør rapporterer om fare for vekststans i verdensøkonomien ved økt inflasjon og rente på grunn av den høye oljeprisen. I 1999 vedtok OPEC å kutte oljeproduksjonen med fat pr. dag. Norge og Mexico vedtok tilsvarende kutt. Reduksjonen førte til en nesten

4 Markedsrapport nr. 1/00 side 4 tredobling i råoljeprisen. Avtalen om produksjonskutt utløper 31. mars, og det pågår hektisk lobbyvirksomhet fra USAs side mot de største oljeeksporterende landene for å få til en produksjonsøkning og dermed dempe bekymringen om ubalanse i verdensøkonomien. Ekspertene er mer opptatt av hvilken pris OPEClandene og Saudi Arabia spesielt, ønsker på et totre års perspektiv. I papirmarkedet prises olje for levering om et til to år til dollar fatet, noe som indikerer at mange tror på priser under tyve dollar fatet. Aksjemarkedet toger videre og særlig er det ITsektoren som går. Teknologiaksjene kan vise til en 23% økning i løpet av årets to første måneder. Bare i februar steg IT- indeksen med 18,7%, mens de tradisjonelle norske industriselskapene sliter med fall i aksjekursene. 1. mars rundet totalindeksen på Oslo børs 1400, hvilket gir en prosentvis økning på 3,54 % hittil i år. Vi så tilsvarende utvikling i USA i februar. Teknologibørsen Nasdaq steg med 19,2%, mens Dow Jones- indeksen som måler kursutviklingen til 30 store industriselskaper falt med 7,4%. 1.5 De børsnoterte eiendomsselskapene Mens totalindeksen på Oslo Børs kunne vise til en økning på hele 45% i 1999, ligger det veiede gjennomsnittet for de børsnoterte eiendomsselskapene på snaue 13,1%. I tillegg til Thon, Avantor og Steen & Strøm, var Linstow børsnotert deler av De børsnoterte selskapene, ekskl. Linstow, har nå en samlet verdi på kr 6,4 milliarder. Investering i eiendom oppfattes som en langsiktig investering, og dermed ikke så interessant som det racet vi ser etter IT-aksjer. Utslaget ser vi på prisingen av selskapene. Aksjekursen gjenspeiler en verdi som ligger mye lavere enn de underliggende verdiene selskapene representerer. En av de største begivenhetene innen eiendom i 1999 var da Industrifinans Næringseiendom kjøpte 80% av Avantors eiendomsmasse i Nydalen for kr 2,9 milliarder på slutten av året en av tidenes største eiendomskjøp. Etter kjøpet har IFN 32 eiendommer med en samlet areal på m². Avantor ønsker en mer rendyrket profil, og vil i fremtiden konsentrere seg om utvikling og forvaltning av eiendom. 2. Eiendomsmarkedet 2.1. Generelt Vi opplever igjen et positivt, sunt og spennende eiendomsmarked i full vigør. Det kjøpes, det selges og det bygges. Det har vært en generell økning i leieprisene siden utgivelsen av forrige markedsrapport nr. 4/99. Spesielt har økningen gjort seg gjeldene for kontorlokaler i segmentene prestige og høy standard. Gode fremtidsutsikter og en stabil vekst i norsk økonomi, gir en stadig voksende mengde av meglere, advokater og en raskt ekspanderende ITbransje. Fellesnevneren er etterspørselen etter de beste lokalene i Oslo sentrum, noe som indikerer et prispress i prestigesegmentet. Vi observerer mangel på større, tidsmessige og sentralt beliggende kontorbygg. Få nybygg ble igangsatt i 1999, som følge av et noe avventende marked. Samtidig driver få utbyggere med ren spekulasjonsbygging. Det er derfor nærliggende å tro at vi står foran en prisøkning i dette segmentet. Den tidligere bufferledigheten i kontorarealer er konsumert av markedet, ved at arealet er tatt i bruk av bedriftene selv, eller leid ut. Meglere kan vise til stor pågang fra investorer som ønsker å plassere penger i eiendom. Det er god interesse for kjøp av næringseiendommer med sentral beliggenhet. Det er fortsatt noe ubalanse i tilbud/etterspørselen etter mindre kombilokaler. Særlig signifikant er mangelen på arealer i størrelsesordenen m² med en 80/20 deling lager/kontor. Fearnley Finans og Pareto Prosjekt leder an i syndikeringsmarkedet. Tallene for 1999 viser at Fearnley økte sin eiendomsmasse med kr 500 millioner, mens Pareto kjøpte eiendom for kr 600 millioner. I Oslo har byrådet besluttet at kommunen skal selge bygg og anlegg for kr 1,2 milliarder innen utgangen av år Det meste av salget dreier seg om eiendom som kommunen selv benytter, og planen er at mange av objektene skal leies tilbake etter salget, såkalt sale-lease-back. Maridalsveien 3, Økernveien og Trondheimsveien 5 er noen av de første eiendommene kommunen vil legge ut for salg.

5 Markedsrapport nr. 1/00 side 5 Byggebransjen Bygg- og anleggsbransjen er inne i en kraftig konsolideringsfase, der de store selskapene blir større på bekostning av de mindre. I Norge kontrollerer de små aktørene rundt 70 % av markedet. Dette er nå i ferd med å snu seg etter at de største selskapene har innledet ett voldsomt oppkjøpsraid. Mens byggebransjen totalt fikk en tilbakegang i omsetning på 5% i fjor, økte de to største selskapene ( Selmer og Veidekke ) omsetningen med hele 16,3% i Tall fra 1999 viser at Selmer er Norges største entreprenørselskap med en omsetning på nesten kr 7,2 milliarder. Veidekke følger like bak med en omsetning i 1999 påvel kr 6,5 milliarder. Handel Kjøpesentrene fortsetter å ta markedsandeler fra de tradisjonelle enkeltstående butikkene. Verst går det utover småbutikkene i sentrum. I 1999 økte de 50 største kjøpesentrene i Norge salget med 9% sammenliknet med året før. En tredjedel av salgsøkningen skyldes utvidelser og nyetableringer. Etableringsstoppen fører til at eksisterende kjøpesentre utvider stadig med flere butikker. I tillegg har Byporten kjøpesenter, som åpnet i mars 1999, bla. tatt markedsandeler fra Oslo City, Glassmagasinet og Arkaden. Alle disse sentrene kunne vise til en salgsnedgang i fjor. Etter åpningen av Steen og Strøm Vika i november, er det ventet at kjøpesenter-konkurransen tilspisses ytterligere. Kvadratmeterprisen for de beste butikklokalene i Oslo når nye høyder. Den mest attraktive delen av Karl Johans gate kan vise til leiepriser opp mot kr ,- pr.m²/år, for mindre lokaler med prime beliggenhet. Likevel er det Bogstadveien/ Hegdehaugsveien som fortsatt innehar posisjonen som Norges Handlegate nr. 1. Høye kvadratmeterpriser oppnås langs hele handlegaten. Klesbutikken Varner har nylig tegnet kontrakt for et hjørnelokale på 165 m² til kr 8.500,- pr. m²/år. Høyere opp på Majorstua faller prisene noe, og Selvaag kan melde at butikklokaler i Essendropsgate er leid ut fra kr 1.500,- pr. m² /år og opp mot kr 3.800,- pr. m² /år for lokalene ut mot Colosseum kino. Bolig Det bygges nå for fullt i Oslo. I løpet av inneværende år er det beregnet at ca nye boliger vil stå ferdig, dersom alle boligene som ble godkjent for 2 år siden faktisk blir oppført og ferdigstilt. Rett før årskiftet vedtok bystyret en strategi om at Oslo vil trenge nye boliger i løpet av de neste 15 årene. Det kan være aktuelt med flere nye byggeområder; bla. er bilbyen på Ensjø nevnt som et potensielt fremtidig boligområde. Her følger et utvalg av boligprosjekter som ferdigstilles inneværende år: Fjellgata/ Carl Bernes plass, 58 leiligheter. Utbygger er Selvaagbygg AS. Gøteborggata/ Rodeløkka, 35 leiligheter. Utbygger er OBOS. Haugerud/ Sogn, 21 eneboliger/ rekkehus. Utbygger er OBOS. Kjelsåsveien, 65 leiligheter oppføres av Byggholt AS. Lilleakerveien 25, 25 leiligheter oppføres av Byggholt AS. Nordby/ Grønland, 47 leiligheter. Utbygger er OBOS. Voksenkollen, 23 rekkehus/ eneboliger Utbygger er OBOS. Øvre Kaldbakken gård/ Rødtvedt, 23 rekkehus/ eneboliger. Utbygger er OBOS. Wesselsgate/ Sentrum, 20 leiligheter. Utbygger er OBOS. Actanderbyen/ Ekeberg, 58 leiligheter. Utbygger er Byggholt AS. På nedlagte Lilleborg fabrikker har grunnarbeidene startet for oppføring av 400 boliger. Det forventes en kvadratmeterpris på kr ,-. Det er ikke ventet noen prisnedgang på boligmarkedet ettersom underskuddet på boliger i Oslo fortsatt er markant. Det meldes om fortsatt stor aktivitet i markedet for brukte boliger. Etterspørselen etter sentrale leiligheter er fortsatt stor og presset i boligmarked er sterkt. Prognosesenteret og Norges Eiendomsmeglerforbund tror på videre prisoppgang. Statistisk Sentralbyrå melder om at boligprisene i Norge steg med 17% fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal Blokkleiligheter hadde den største prisveksten med 22%, etterfulgt av småhus som steg med 20,3% og eneboliger som kunne vise til en stigning på 14,3%. Gjennomsnittsprisen økte mest i Oslo og Bærum med 24,1%. Markedsrapporten og leiepristabellen angir markedspriser for hvert enkelt område. Leienivåene gjelder kontorlokaler med god standard.

6 Markedsrapport nr. 1/00 side 6 Posten utlyser arkitektkonkurranse for oppussing av fasaden på Postgirobygget. Det er avsatt kr 300 millioner til prosjektet, og Posten ønsker med dette ett mer modernistisk utseende på bygget. Kristiania Residence, heleid av Industrifinans Boligeiendom, er i full gang med rehabiliteringen/ ombygging av Rådhusgt. 21. Ferdigstilt i desember 2000 vil dette være Kristiania Residence sitt 3 bygg med korttidsleie av leiligheter rettet mot bedriftsmarkedet. Thon har kjøpt Storgt. 17 og Storgt. 19 for h.h.v kr 17 millioner og kr 35 millioner. Med dette har Thon ytterligere styrket sin posisjon i området. Kartet viser inndelingen av Oslo i de delene vi omtaler i den følgende beskrivelse Oslo sentrum Oslo sentrum er innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus Fortsatt stor interesse for kontorlokaler i sentrum. Eiendommer med mulighet for parkering er spesielt etterspurt. Arkitekter kan vise til stor pågang etter sine tjenester, rehabilitering av gamle bygårder pågår for fullt. Det meldes om liten ledighet i området Vika/Aker Brygge. Det er prispress på prestisjelokaler i området. Megler melder om priser opp mot kr 3.000,- pr. m²/år for de mest attraktive kontorlokalene i Vika. Thon er i dialog med interessenter til m² ledig areal i Vika Atrium. Prisforlangende ligger i området kr 2.200, ,- pr. m²/år. Vital har leid ut m² standard kontorlokaler as is i Beddingen på Aker Brygge til kr 2.100,- pr. m²/år. I Stenersgt. 2 flytter de første leietakerne inn i disse dager. Hovedtyngden av leietakerene er ventet på plass ultimo april. Thon regner med å signere kontrakt på de siste arealene i etg. i løpet av kort tid. Prisforlangende er kr 2.400,- til kr 2.500,- pr. m²/år. Det er tegnet kontrakt på m² av totalt m² ledig areal i Oslo City. Pris antydes til kr 1.650,- pr. m²/år. I Christian Kroghs gate er NCC i gang med rehabilitering av m² kontorlokaler. Alt skal være ferdig innen første kvartal Vår Gruppens nye hovedkvarter i Tukthuskvartalet er noen uker forsinket, men skal stå ferdig 1.juli. Leieprisene er estimert til kr 2.500,- pr. m²/år for restaurantlokalene, og kr 2.000,- pr. m²/år for butikklokalene. For rehabiliterte kontorlokaler er prisforlangende kr 1.600,- pr. m²/år. Ingen kontrakter i skrivende stund på gammelt bygg, men forhandlinger pågår. Norske Liv melder om at ca m² i Munchsgate nå er leid ut. Kontraktene er tegnet på rundt kr 1.600,- pr. m²/år. Eiendomsspar AS har kjøpt NAF-huset for kr 71,5 millioner. Hele bygget inkl. kjellere og garasje er på ca m². For leiepriser Oslo sentrum henviser vi tilkapittel 2.2 Leieprisanslag Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. I Parkveien ferdigstilles Høegh rederi sitt tilbygg sommeren 2001.Bygget er på totalt m², hvorav m² skal leies ut til eksterne brukere for pris kr 2.000,- pr. m²/år. Magasinet i Bogstadveien er under rehabilitering med en antatt ferdigstillelse høsten Gamle leietakere skiftes ut, og bygget vil fylles med et variert utvalg av forskjellige bransjer. Hele Magasinet er nå fullt utleid. Leiepris anslås til rundt

7 Markedsrapport nr. 1/00 side 7 kr pr. m²/år. Kontorlokaler i Magasinet er utleid for kr pr. m²/år Oslo indre øst Kontorlokaler i Holbergsgate 21 leies ut med kvadratmeterpriser fra kr ,- og opp mot kr 1.650,- pr. m²/år, i følge KLP. Det er fremdeles m² ledige kontorlokaler i Norske Liv bygget i Drammensveien. Forventet leiepris er fra kr ,- pr. m²/år. Oslo indre vest, kontorer med god standard 4. kv kvartal Snitt Min Maks Snitt Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka. OBOS Utvikling as og Selmer Bolig as har kjøpt Jess Carlsens kvartalet av Statsbygg for kr 25 millioner. Selmer anslår at tomten kan bebygges med m² opptil 170 boliger og resten næring. I tillegg vil det bygges m² med parkeringsplasser. I det gamle Bertel & Steen- bygget i Waldemar Thranes gate er m² kontorareal ledig. Forventet leieantydning fra kr 1.000,- og opp mot kr 1.500,- pr. m²/år. Studentsamskipnaden i Oslo vant kampen om å få bygge ut den nedlagte kornsiloen på Grünerløkka. Salgssum kr 20,7 millioner. Rammesøknaden er sendt kommunen i disse dager og dersom alt går som forventet vil byggestart finne sted allerede i september. Antatt byggetid er beregnet til 1 år, slik at boligene kan være innflyttingsklare samtidig med ferdigstillelse av Arkitekthøyskolen høsten Siloen på m² BRA, er planlagt utbygget med 260 hybler. Oslo indre nord, kontorer med god standard 4. kv kvartal Snitt Min Maks Snitt Oslo indre øst består av områdene Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen Øyvind Hornæss er mannen som har kjøpt Kværners anlegg i Lodalen for kr 420 millioner av Kjell Finstad. Planene om 20 etg. høyhus er skrinnlagt til fordel for etg. blokker. Hornæss regner med en utbygging på m² bolig og næringsbygg. I Christian Kroghs gt er det i disse dager byggestart for ett nytt kontorbygg på m². Bygget vil stå innflyttingsklart våren Pris antydes til kr 1.550,- pr. m²/ år. Svartdalstunellen er i rute og skal etter planen åpnes for trafikk i slutten av august. Oslo indre øst, kontorer med god standard 4. kv kvartal 2000 Snitt Min Maks Snitt Oslo indre syd Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/ Bekkelaget, Nordstrand. Det er flertall i bystyret for å stoppe utbyggingen av Oslo havn. Oslo bystyre vedtok 19. januar en prinsippavgjørelse om å gå inn for fjordbyen. Visjonen om turområde og leiligheter kan dermed være nærmere en realisering. Til tross for kommunenes visjon om fjordby fortsetter Havnevesenet sin utvidelse av havneområdene i Oslo. På Filipstad er utfyllingen av 25 meter med ny kai i full gang forventet ferdigstilt På Sjursøya har Havnevesenet nettopp fylt ut området med kubikkmeter masse. Oslo indre syd, kontorer med god standard 4. kv kvartal 2000 Snitt Min Maks Snitt

8 Markedsrapport nr. 1/00 side Oslo ytre vest Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. Bufferledigheten i området er i ferd med å forsvinne. De fleste nybyggene på Skøyen er fylt opp med leietakere, og i de beste objektene oppnås det priser på rundt kr 2.000,- pr. m²/år. På Lysaker ligger prisene fortsatt noe lavere, men tendensen med mindre ledighet er den samme. Gjensidige har kjøpt flere seksjoner i Godthaabbygget, og eier nå ca 75 % av eiendomsmassen. Det meldes at flere IT-selskaper har leid seg inn i det ellers så maritime miljøet. Det er tegnet leiekontrakt på kr 2.300,- pr. m²/år i bygget for ett areal på vel 740 m². Gjensidige vil få ledigstilt noen tusen m² i bygget i løpet av året, og prisforventning ligger fra kr 1.900,- pr. m²/år og oppover. Nybygget til Gjensidige i Strandveien 13 på m² ferdigstilles i disse dager m² er fortsatt ledig, prisforventning kr 1.800,- pr. m²/år. Kværner asa har for utleie m² i Professor Kohtsvei 15. Få arealer av denne størrelsen til leie i området. Gjensidige har fått tilbakemelding på sin konsekvensutredning om Fina- tomten i Strandveien. Kommunen ønsker plass til boligdel på området. Går det mot ett nytt Aker-Brygge på Lysaker? Det er anslått at investeringene vil ligge på rundt kr 1 milliard for en utbygging på m² bruksareal. Byggestart ventes tidligst medio På Skøyen ledigstilles m² kontorlokaler på Høegh-området i november På samme området er det prosjektert et nybygg på m², byggestart avhenger av tegnede leiekontrakter. I løpet av mars flytter Cap Gemini hele sin virksomhet til nytt bygg i Hoffsveien 1. Forhandlinger med leietakere for de siste arealene i det m² store bygget er i gang. byggetillatelse. Regjeringens forslag om at Nettverk Fornebu skulle få kontrakten ble nedstemt. På Fornebu er det nå enighet om salg. Budfristen er i første omgang satt til 25. mai Dersom det blir en budrunde nr. 2, vil budfristen trolig bli satt til juli/ august - slik at dette kan fremlegges bystyret i oktober. I april starter NCC utbyggingen på nordsiden av Lysakerlokket. Bygg D og E har en estimert byggetid på 2,5 år. Bygg F vil dra litt lenger ut i tid. Til sammen vil det samlede areal utgjøre m² inkludert parkering i kjeller. Utleiearbeidet er ikke igangsatt. Prisantydning kr 1.800,- pr. m²/år. På Tjernsmyr er byggetrinn 2 i rute. Fram melder om god fremdrift i prosjektfasen. Det jobbes aktivt mot markedet, men i skrivende stund er ingen kontrakter tegnet. Det blir ikke aktuelt å igangsette byggingen før største delen av arealet er utleid. Prosjektet Smestaddammen består av m² kontor og ca m² parkering. Bygg A på m² er solgt til Periscopus AS, overtakelse mai Bygg B på m² er utleid til Astra, forventet innflytting oktober Bygg C på ca m². ferdigstilles også i oktober, leieantydning er oppgitt til kr ,- pr. m²/år. Byggearbeidene med ny rundkjøring på Skøyen og utvidelsen av Drammensveien går som planlagt. Prosjektet vil stå ferdig i slutten av juni. Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker i egen prisgruppe. Dette fordi prisen i disse avgrensede områdene ligger såvidt mye høyere enn i området for øvrig. Skøyen ligger i snitt noe over Lysaker. Oslo ytre vest, kontorer med god standard 4. kv kvartal Snitt Min Maks Snitt Ytre vest Skøyen og Lysaker Vollsveien 4 (Dråpen) og Vollsveien 6 er solgt. Tallene er ikke offentliggjort, men vi tror yielden ligger midt på 7-tallet. Fred. Olsen og IT Fornebu Technoport har vunnet kampen om å bygge et IT senter på Fornebu. AP gikk sammen med Frp inn for å gi Fred. Olsen

9 Markedsrapport nr. 1/00 side Oslo ytre nord Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Avantor melder om høy aktivitet og stor interesse for det nye Torgbygget. De er i sluttforhandlinger med flere potensielle leietakere. Prosjektet omhandler servicerettet virksomhet med bla. hotell, trimsenter og kontorer. Bygningsarbeidet starter i september, samtidig med byggestart for ny T- banestasjon. Ferdigstillelse er satt til siste del av Avantor vil også starte to nye prosjekter i inneværende år: Huset ved Dammen, som omfatter BRA i Gjerdrums vei 19. Estimert leiepris kr 1.550, ,- pr. m²/år. I tillegg vil de starte byggingen av m² i Sandakerveien 130. Forventet leiepris kr 1.550, ,- pr. m²/år. Utbyggingen på Myrens Verksted ved Akerselven begynner å ta form. Nybygg på m² ferdigstilt ultimo 2000 er utleid, det samme er nybygg i Marcus Thranes gate 6 på m². Ved utgangen av 2001 vil ytterligere m² nybygg stå ferdig og utleier håper på pris rundt pr. m²/år. Myrens Verksted er nå solgt til Alain Angelil i Eltek for kr 500 millioner. Oslo kommune vil i løpet av året legge inntauingstomten på Sogn ut for salg. Trafikketaten som disponerer tomten i dag, vil forsette å leie området for en periode, frem til ny lokalisering for inntauete biler er funnet. Deler av tomten på 22 mål vil bli overtatt av Sogn Videregående skole før salg. Oslo ytre nord, kontorer med god standard 4. kv kvartal Snitt Min Maks Snitt Ytre nord Nydalen Oslo ytre øst Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. I Tevlingveien 23 står fortsatt m² kontor ledig. Siste leiekontrakt som er tegnet i bygget er på 550 m², med en leiepris på kr 1.300,- pr. m²/år. I Verksted Furulundsvei er det prosjektert ett kombibygg på m². Byggestart når ¾ av arealet er utleid. Utleier vil gå ut med kr 1.300,- pr. m²/år for kontorlokaler, og kr 850,- pr. m²/år for lager. Det gamle Schibstedtrykkeriet på Linderen er tilnærmet fylt opp med nye leietakere etter ombygging. Flere teknologibedrifter er blant leietakerne i det m² store bygget. I Lørenveien 64 er reguleringsarbeidene i sluttfasen. Gjensidige planlegger ett nybygg på m² med kontor og forretningslokaler. Byggestart primo NCC melder om forsinkelser i Strømsveien 108, på Helsfyr. Byggesaken ligger i kommunen. Det er planer om et høyhus med m² kontorarealer, i forbindelse med eksisterende hotell. Forventet leiepris kr 1.500,- pr. m²/år. NCC har også planer om oppføring av m² kontorer i Etterstadkroken 9. Saken ligger foreløpig inne til politisk behandling. Planlagt byggestart i 2001, med ferdigstillelse i Møllers prosjektet på Teisen Terrasse ligger i rute med byggestart høsten Estimert byggetid er 20 måneder. Prosjektet inneholder totalt m², hovedsakelig kontorer og servicerettet virksomhet. Det jobbes aktivt mot potensielle leietakere, men i skrivende stund er ingen kontrakter tegnet. I tilegg til kontorlokaler er det planer om hotell/ utleieleiligheter. Leieestimatet i dagens marked er oppgitt til kr 1300, ,- pr. m²/år. Veidekkes prosjekt i Økernvn har vært forsinket pga. reguleringen. Prosjektet vil romme totalt m² inkl. kjeller. Byggestart er beregnet til årskiftet 2000/2001, dersom det tegnes nok kontrakter. Det jobbes aktivt mot markedet, men ingen kontrakter er foreløpig signert. Del 1 av prosjektet kan stå ferdig høsten 2002, neste trinn høsten Estimert leiepris er kr 1500,- pr. m²/år. Det meldes om god interesse for nybygg i Grenseveien 88. Bygget på ca m² forventes ferdigstilt våren Det er allerede tegnet leiekontrakt på m², pris rundt kr 1.500,- pr. m²/år. I Grenseveien 107 på Helsfyr utvides eksisterende bygningsmasse med m² kontorlokaler. Tilbygget ferdigstilles høsten prisforlangende er kr 1.550,- pr. m²/år.

10 Markedsrapport nr. 1/00 side 10 Oslo ytre øst, kontorer med god standard 4. kv kvartal Snitt Min: Maks: Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". I Regnbuen Næringspark begynner det å fylles opp. Av ett totalt tomtearel på 600 mål, er ca 100 mål ledig - halvparten er det tegnet opsjon på. Av selskaper som har etablert seg på området kan nevnes Rema Grossistlager, Nor Grossistlager, Haakon Meny, Ingram, NKL og Brødrene Dahl. E6 mellom Klemetsrud og bygrensen skal utvides fra 2 til 4- felts vei. Byggestart for veiprosjektet finner sted i 2001, med en antatt ferdigstillelse i Oslo ytre syd, kontorer med god standard 4. kv kvartal 2000 Snitt Min Maks Snitt Øvrige Stor-Oslo Sandvika-området Det har vært stor interesse for Statoils kontorbygg på Hamang i Sandvika. Leiekontrakter tegnes i disse dager, og bygget er nå fullt utleid. Leiepris ligger på rundt kr 1.300,- pr. m²/år. Statoil vil ledigstille ytterligere arealer i KI-senteret på Rykkinn er solgt fra Linstow til Kjøpesenter Holding AS. Salgssum kr 156 millioner. Asker I Nesøyveien 6, i Asker skal det oppføres et kontorbygg på til sammen m². Det meldes om god interesse, men i skrivende stund er ingen leiekontrakter tegnet. Kvadratmeterprisen for nybygget er estimert til mellom kr 1.450, ,- pr. m²/år. Byggestart avhenger av tegnede kontrakter. Antatt ferdigstilt i KLP har startet byggearbeidet med oppføringen av Ericcsons nye hovedkontor i Asker. Kontorbygningen blir på til sammen m² kontorer, i tillegg til parkering. Innflytting er beregnet til september Gardermoen I Gardermoen Business Center er byggetrinn 1 ferdigstilt. Hele bygningen på til sammen m² er stort sett utleid. Byggetrinn 2, som er av tilsvarende størrelse, igangsettes i disse dager. I skrivende stund er allerede m² utleid. Bygget er antatt ferdigstilt i februar Kvadratmeterpris kr 1.250,- pr. m²/år. Første byggetrinn i Gardermoen Park ble ferdigstilt i januar. Kun 650 m² gjenstår før hele byggetrinnet på m² er utleid. Møller kan informere om at arbeidet med byggetrinn 2 er igangsatt. Nye m² er antatt ferdigstilt i desember Responsen har vært god og ca m² gjenstår før byggetrinn 2 er fullt utleid. Leieantydning i kontorsegmentet er kr 1.250,- pr. m²/år. Forretningslokaler leies ut for kr 1.550,- pr. m²/år. Nybygget til Gjensidige på Leif Tronstads plass i Sandvika vil stå ferdig ultimo Det meldes om priser opp mot kr 1.800,- pr. m²/år for kontorlokalene, og kr 3.000,- pr. m²/år for noen av forretningslokalene. For øvrig sliter utleiere i Sandvikaområdet med en del ledige arealer i kontorsegmentet.

11 Markedsrapport nr. 1/00 side Leieprisanslag NNM s anslag av leienivå 1. kvartal kontorlokaler i Oslo-området området Minimum Maksimum Gj.snitt Andel (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, indre sone forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.340,- pr m²/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien kr 1.697,- pr m²/år. (*)Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslo-gjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser 2. kv 4. kv 1. kv Endringer siden: Kv 98 4.kv.99 A: % 50 % -2 % 4 % B: % 50 % 0 % 3 % C: % 58 % 0 % 3 % D: % 71 % 0 % 4 % E: % 78 % 0 % 7 % F: % 86 % 0 % 8 % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 1. kv sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 4. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte NNM s anslag av leienivå 1. kvartal lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport 4/ m² m² m² 5000 m² 4. kv kv kv kv kv kv kv kv. 00 X: Lager, høyde 3,5 m Y: Lager, høyde 3,5-6 m Z: Lager, høyde 6 m X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller u.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

12 Markedsrapport nr. 1/00 side 12 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo og tildels Lysaker etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, menvære litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen og sentralstasjonen omfattes også. Skøyen og Lysaker hører også til dette segmentet. C. Høy standard, indre sone: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C-eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Forklaring til lagermatrisen: Matrisen forutsetter at valg av lagerlokaler skjer på bakgrunn av funksjon og størrelse. Vi har med hensikt unnlatt å skille på beliggenhet, da det etter vårt skjønn er mindre viktig for prissettingen av lager/kombi - lokaler, enn feks. for kontorlokaler. Lager med lav takhøyde finner færre brukere enn høytlagre. Lavtlagre er ofte lokalisert i under etasje og har derfor ofte kortere søyleavstand, vanskeligere adkomst og færre porter/ramper. Få lagerbrukere er i stand til å utnytte takhøyde over 8 meter. De som kan utnytte dette potensialet rasjonelt er villig til å betale godt for det.

13 Markedsrapport nr. 1/00 side De største ste eiendomsselskapene i Norge Her presenterer vi nøkkeltallene for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 1. kvartal Tallene er innhentet av NNM i uke 10/11. Totalt teller listen 22 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 1. KVARTAL 2000): Selskap (alfabetisk) Bto. Leie pr. år (mill. kr) Endr. fra 4.99 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 4.99 Vektet gj.v. leietid (år) Endring fra 4.99 Andenæs Eiendom AS 83,3 11, ,0 0,3 Aspelin-Ramm gruppen AS 147,0-16, ,6 0,2 Avantor ASA 297,0 14, ,3-0,2 Borg eiendomsselskap AS 12,1-27, ,8-2,2 EAB Eiendom AS 125,0 7, ,1 - Eiendomsspar AS/Victoria AS 530,0 52, ,0 - Fabritius Eiendom AS 71,9-2, ,0-0,3 Gjensidige NOR 911,0-10, ,0 - KLP Eiendom AS 595,7-1, ,0 - Kristiania Eiendomsforvaltning AS 54,6-0, ,0-0,6 Linstow ASA 340, ,6 - Mustad Eiendom AS 85, ,0 - Norske Liv AS 202,9 10, ,6 0,2 OBOS Forretningsbygg AS 199,0 5, ,9-0,1 Olav Thon gruppen 1 125, ,0 - Pecunia AS 30, ,7 - Sektor Eiendomutvikling AS 1) 227, ,9 Steen & Strøm ASA 460, ,0 - Storebrand Eiendom 2) 810, ,3 - Trondheim Næringsbygg AS 105,0 13, Veidekke ASA 41,0 3, ,0 - Vital Eiendomsforvaltning AS 3) Vital Forsikring ASA 496,0 22, ,4 Den norske Bank ASA 199,0 38, VÅR Bank og Forsikring 216,2 13, ,9 - SUM 7 364, ,13 Gjennomsnitt 5,82 1) Ny på listen. 2) Ikke mottatt tall - benyttet forrige kjente tall 3) I tillegg forvalter Vital Eiendomsforvaltning ca m² innleide lokaler for DnB/Postbanken

14 Markedsrapport nr. 1/00 side Nøkkeltall for eiendomsselskapene Her er oversikten over eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ) Gjensidige NOR kr ) Storebrand Eiendom kr Størst positiv endring i leieinntekt fra 4/99: 1) Eiendomsspar/Victoria + kr ) DnB ASA + kr ) Vital Forsikring ASA + kr Størst ut fra areal: 1) Gjensidige NOR Eiendom m² 2) Olav Thon Gruppen m² 3) Storebrand Eiendom m² Lengst gjenværende leietid: 1) Pecunia AS 14,7 år 2) Norske Liv AS 10,6 år 3) Eiendomsspar AS/Victoria AS 8,0 år 3) KLP Eiendom AS 8,0 år Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Pecunia AS kr ,- pr m² 2) Olav Thon Gruppen kr ,- pr m² 3) Eiendomsspar/Victoria kr ,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Borg Eiendomsselskap AS kr 417,- pr m² 2) Aspelin Ramm Gruppen AS kr 579,- pr m² 3) Kristiania Eiend.forv. AS kr 646,- pr m² * Leieinntekt pr m²/år representerer samlet leie dividert på samlet næringsareal bortsett fra arealer under oppføring (antas å ikke være inntektsbringende). 4.0 Oppsummering Konjunkturer: Vekstpausen i norsk økonomi er over. Vi er inne i en ny konjunkturoppgang. Vi har sett rentebunnen. Økt etterspørsel etter boliger kan bidra til økt inflasjon. Kredittveksten er høyere enn ventet og Norges Bank kan på sikt bli tvunget til å heve renten. En svak oppgang i arbeidsledigheten er ventet. Mistilpasning i arbeidsmarkedet fører til fortsatt stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft innenfor visse næringer, spesielt gjelder dette Oslo-området. Rekordhøye oljepriser. OPEC møte ultimo mars vil gi svar på om produksjonskuttet i oljeproduksjonen blir opprettholdt. Veksten i Europa fortsetter, Asia er forlengst friskmeldt og USA kan vise til meget sterk vekst. Eiendom: Leieprisene har hatt en økning det siste kvartalet. Spesielt er det prestisjesegmentet som har merket en økning. Den tidligere omtalte bufferledigheten vi erfarte i 1999 er forsvunnet. Det viser at disse arealene nå er utleid og at flere bedrifter selv har tatt arealene i bruk. Få byggeprosjekter ferdigstilles 1. halvår 2000, som følge av utbyggernes avventende holdning ved inngangen til IT- bransjen er på opptur og er blitt en viktig aktør i eiendomsmarkedet. På grunn av veksten i denne unge industrien etterspørres det større fleksibilitet i leieforholdet. God pågang fra investorer som ønsker å investere i eiendom ble ett godt år for de største aktørene i syndikeringsmarkedet.

15 Eiendomsmarkedet i Trondheim 1. kvartal 2000 Generelt 1999 ble avsluttet med høy aktivitet, og 1. kv. år har fortsatt på samme måte. Stabile rammebetingelser bidrar til at fremtidsutsiktene er gode og vi forventer høy aktivitet også i år Presset er størst i Trondheim sentrum, og her etterspørres alle typer eiendommer så vel investeringsobjekter som utviklingsprosjekter. For øvrig preges markedet av god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Antallet ledige m2 næringslokaler er svært begrenset for tiden, noe som skyldes at dårlige kontorarealer over en lengre periode er konvertert til annen bruk (bolig), og at nybygging bare har skjedd i begrenset omfang. Flere nyprosjekter er nå under bygging, og vi forventer et noe høyere ledighetstall i løpet av 1-2 år. Dette vil påvirke markedet i mindre grad, og vi tror at markedet vil klare å absorbere de arealene som ledigstilles som en følge av igangsatt nybygging. På planleggingsstadiet finnes det imidlertid mange nye prosjekter. Alle med hovedvekt på kontorarealer. Timingen for disse prosjektene vil være av avgjørende betydning. Markedet vil etter vår oppfatning ikke tåle en ukontrollert utbygging, og dersom man begynner å komme opp i en total ledighetsgrad på mellom m2 vil dette få store konsekvenser på prisene. Leiemarkedet i Trondheim Det finnes leietakere til alle typer lokaler, selv om det er vanskelig å leie ut urasjonelle kontorlokaler med dårlig standard. Maksimalpris for kontorer i eksisterende bygg ligger rundt kr 1.100,- pr m2/år, mens kontorer i nyprosjekter ligger rundt kr 1.400,- pr m2/år. Nedre Elvehavn er Trondheims mest spennende prosjekt med både kjøpesenter, kontorer og restauranter i tillegg til boliger. Av kontorleietakerne på Nedre Elvehavn finnes bl.a. Gjensidige NOR, Fokus Bank, Kommunekreditt, Deloitte & Touche, Cap Gemini og PricewaterhouseCoopers. Til tross for at Trondheim i løpet av ett år har fått/vil få fire nye kjøpesenter, har leieprisene for de beste butikklokalene i Nordregt. og Thomas Angellsgt blitt leid ut for kr ,- pr m2/år. Et annet interessant trekk i leiemarkedet er den økende etterspørselen etter lokaler i kombinasjonsbygg, hvor lagerareal leies ut for kr ,- pr m2/år i de beste områdene. Salgsmarkedet i Trondheim De største investorene i Trondheim har valgt tilnærmet samme strategi, nemlig en satsing på sentrumseiendommer. Dette har medført et enormt prispress på alle typer sentrumseindommer, og det kan bl.a. nevnes at Storebrands eiendommer ble solgt i fjor høst hvor investeringen ga en totalavkastning på ca 7,3 %. Livselskapene er relativt fraværende i Trondheimsmarkedet, bortsett fra at Gjensidige NOR har kjøpt en tomt på Nedre Elvehavn hvor de tenker å oppføre et stort kontorbygg til eget bruk.offentlige etater som Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Statsbygg har solgt og skal i tiden fremover selge et betydelig antall eiendommer i Midt-Norge. E.C. Dahls Eiendom AS som eies av Reitan Invest AS og Gårdsnummer 1 som eies av Sparebank 1 Midt-Norge har nettopp fusjonert og vil i tiden fremover bli en svært dominerende aktør i eiendomsmarkedet. Oversikt leiepriser i Trondheim innsamlede data og anslag* fra Nylander Næringsmegling: Type lokaler Gjennomsnittlig leiepris (kr/m2/år) Endring % halvår halvår 99 Anslag 2000 Trend halvår 99 Kontorlokaler nybygg* Opp + 4% + 8% Kontorlokaler sentrum Opp + 12,8 % + 7,2 % Kontorlokaler randsone Stabilt - 10,4 % - 11,5 % Lager/industri/verksted Opp - 2,2 % - 3,9 % Forutsetninger: Sentrum defineres som Trondheim Sentrum innenfor broene Kontorlokaler randsone defineres som lokaler beliggende i kontorbygg utenfor sentrum, f.eks. Lade, Leangen, Sluppen, Moholt, Tunga, Rosten. Det er ikke tatt hensyn til standard og kvalitet på lokalene innenfor de ulike kategorier. Dette gir relativt store avvik mellom maks. og min. pris i det statistiske grunnlaget. Nylander Næringsmegling ASA ble opprettet som en direkte videreføring av den næringsmeglingen som ble drevet som egen avdeling i Meglerhuset Nylander. Meglerhuset Nylander ble etablert i 1936 og er et av Norges eldste eiendomsmeglerfirma. Nylander Næringsmegling har 8 ansatte og satser på å tilby et bredt spekter av tjenster innenfor næringseiendom. Selskapet er Midt -Norges ledende næringsmegler med en omsetning i 1999 på NOK 600 mill. og samlede inntekter på NOK 11,2 mill.

16 Eiendomsmarkedet på Sørlandet 1. kvartal 2000 KRISTIANSAND PORTEN MOT EUROPA! Når disse linjene skrives, har akkurat Sørlandets næringslivsledere, Biskopen i Agder, og mange andre gått i demonstrasjonstog til Regjeringen. 4 felts vei gjennom Agderfylkene, har vært parolen. Sett fra en næringsmeglers ståsted er kravet berettiget. Ikke noe sted i Norge har trafikkbelastningen øket mer de siste 10 årene. Våre danske naboer bygger opp en 1.klasses veistandard helt opp til Hirtshals. Sørlandet har det beste klimaet i Norge. Derfor er vi på topp nårdet gjelder turisme, så vel innenlandske som utenlandske turister finner veien til Sørlandet. Vi har lenge yndet å kalle Kristiansand porten mot Europa. Selve hovedporten mot Europa, bokstavelig talt, er tomten som NSB disponerer. Direkte til Kristiansand ligger den store jernbanetomten, som ytterlige vil forsterke Kristiansands posisjon som hovedknutepunkt for transport. Kristiansand har allerede en ledene posisjon som en av landets mest travle havner for skip. NSB s eiendom vil åpne for spennende perspektiver innen hele transportsektoren. Videre er området tenkt knyttet opp som en integrert del av Kristiansand sentrum. Dette vil forsterke den tyngdepunktforskyvning som man har sett de senere årene opp mot øvre del av Kvadraturen. KRISTIANSAND Butikklokaler Få byer kan oppvise leiepriser for butikklokaler som Kristiansands hovedgate, Markensgate. Mellom kr 3 og 4.000,- pr m2 er ikke uvanlig, og gjenspeiler selvsagt det faktum at gaten ligger på topp når det gjelder handel pr. gatemeter. For de tilstøtende gatene i Kvadraturen opereres det med leienivåer til under halvparten av Markensgate. Et karakteristisk trekk er at det praktisk talt ikke opereres med ledige butikklokaler i Kristiansand. Og der gårdeiere kan påregne at nye leietagere står parat ved forrige leiers fraflytting. Kontorer I likhet med de fleste norske byer opplever Kristiansand at næringslivet i større grad er villig til å betale for nye, effektive, moderne kontorer, der ikke minst miljøkrav kan innfris. Det skjer ved at det i større grad også fokuseres på pris pr arbeidsplass, fremfor det noe alderspregede pris pr m2. Dette skjer selvsagt for de fellesarealer, korridorer, tykke vegger etc. kan gi samlet sett en høy, reell leie, og der samtidig miljøkravene ikke blir løst tilfredsstillende. Det er stor mangel på - og tilsvarende stor etterspørsel etter- større kontorarealer, og da snakker vi om lokaler over 400 m2. Våre næringsmeglere har ved flere anledninger siden årsskiftet gjort søk etter større kontorarealer for så vel innenlandske som utenlandske konsern. Det har vært langt mellom tilbudene. Kjøp/salg av næringseiendommer Kristiansand kommune gjennomførte ved slutten av det forrige århundrede salg av en rekke kommunale eiendommer, der det i stor grad var snakk om et sale/lease-back konsept. Altså der kommunen fortsatte i en rolle som direkte- eller indirekte leietager. For øvrig har næringsmarkedet vært preget av laber salgsinteresse. Salg av næringseiendommer har i stor grad vært preget av såkalte egenbrukseiendommer i byens utkant, men få sentrale eiendommer for det rene investormarkedet. AGDER - SETT BORT FRA KRISTIANSAND Det er faktisk ikke ment å provosere, at vi i denne sammenheng har sett bort fra den fylkesvise inndelingen i Aust- og Vest-Agder. Imidlertid er det et faktum at eiendomsmarkedet for sørlandsbyene på Agder fortoner seg ganske likt. Der fellesnevneren hovedsakelig er intern forflytting av leietagere. Og der investormarkedet er svært lokalt preget. Et unntak gjøres for Grimstad, der man i tillegg til tradisjonelle hjørnestens-bedrifter innen shipping, og konserves-industrien, har lykkes å få etablert en rekke offentlige arbeidsplasser, og at Ericsson konsernet har etablert sitt nye hovedkontor på Sørlandet. Dette har gitt Grimstad et dynamisk arbeidsmarked. Men også her, i likhet med de øvrige sørlandsbyene, finner vi et svært lokalpreget investormarked. Sørlandsbyene preges av et stabilt, godt næringsmarked, der det er lite ledighet innen så vel kontor- som butikksektorene. Næringsmeglerne på Sørlandet (NMS) er en uavhengig spesialist på næringseiendom - primært på Sørlandet. Selskapet drives og eies av Statsautoriserte eiendomsmeglere Espen Solum og Frode Kulien. Begge har bred erfaring innen utleie, salg, rådgivning og søkeroppdrag.

17 Eiendomsmarkedet i Møre og Romsdal 1. kvartal 2000 Generelt Etter høy aktivitet i vårt fylke de 3 siste kvartal i 1999, har aktiviteten fortsatt i samme spor også hittil i år. Ellers preges markedet av en omfattende omstrukturering på eiendomssiden i offentlig og halvoffentlig sektor. Byene Ålesund og Molde er preget av økende byggeaktivitet, herunder betydelige hotellbygg. I Kristiansund har aktiviteten vært noe roligere, men positive signaler når det gjelder Umoe Sterkoder kan gi økt optimisme også her. Ellers har situasjonen i skipsbyggingsindustrien skapt noe bekymring på Søre Sunnmøre. Leie i Møre og Romsdal Avhengig av standard og beliggenhet, finnes det i dag leietakere for de fleste typer eiendom. Dog er det økende krav til fasiliteter i leieobjektene, noe som gjør det vanskelig å leie ut de mer urasjonelle lokaler med mindre god standard og beliggenhet. Gjennomsnittspris for Møre og Romsdal for kontor i eksisterende bygg utgjør f.t. ca. kr 700- pr. m2/år, og mer tidsmessige lokaler i nybygg har en gjennomsnittspris på ca. 900,- pr. m2/år. Salg i Møre og Romsdal Det er god interesse på salgsmarkedet, særlig i byene og de større kommunesentra. Presset er størst i byene, med etterspørsel etter så vel investeringsobjekter som utviklingsprosjekter. Som landets største eksportfylke preges imidlertid markedet i større grad av brukereiendommer, og tilsvarende i mindre grad av investoreiendommer. Stabile rammebetingelser knyttet bl.a. til renteurtviklingen tilsier at vi kan forvente en positiv utvikling også i 2000 totalt sett NMR s anslag av leienivå for kontorlokaler i Møre og Romsdal - gjennonsnittspriser 1. kv A: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % 4 % B: God standard % 4 % C: Middels standard % 4 % Næringsmeglerne i Møre og Romsdal AS (NMR) er en uavhengig spesialist på næringseiendom som dekker hele fylket. Selskapet har bred erfaring innen utleie, salg, rådgivning og søkeroppdrag, og samarbeider med betydelige næringsmeglere på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag. En komplett markedsrapport sendes til kunder og forbindelser som ønsker å holde seg orientert i markedet for næringseiendom. Du finner oss også på internett:

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3709.1 NR. 11/2011 OSLOS KONTORMARKED TROSSER KRISETIDENE MED PRISREKORD FOR NYE KONTORLOKALER. KONTORLEIEMARKEDET I OSLO UTVIKLER SEG MER POSITIVT ENN I DE STØRSTE BYENE. KUN STAVANGER HAR REGISTRERT

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016. Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet

Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016. Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016 Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet Agenda 1. Tilbakeblikk 2. Nybygging siste 15 år 3. Leiepriser/arealledighet 4. Hvilke krav stiller

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund

Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund Nærhet til alt! Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund Arealer til leie/salg av seksjoner Karmsundsgaten Næringspark 2 Beliggenhet Karmsundsgaten Næringspark ligger midt i Haugesund. Næringsparken

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

Byggebørsen 10. februar 2014

Byggebørsen 10. februar 2014 Utleiemarkedet for næringseiendom Byggebørsen 10. februar 2014 RUNE HUSBY Megler / Partner Norion Næringsmegling Rune Husby Megler / Partner Tlf: 916 61 560 Rune.husby@norion.no Einar Skomsvoll Megler

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 12-2009

Prisstigningsrapport nr. 12-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 12-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 48/2009 (23.11. - 29.11.2009): side 2/11 OPAK har

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt!

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie

UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie Vår 2016 UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie Se alle våre eiendommer på www.klpeiendom.no Vertskap for bevisste leietakere i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger Leder Utleiemagasinet vår 2016

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på Saksframlegg Arkivsak: 15/1539-1 Sakstittel: UTVIKLING I ARBEIDSMARKED Saken skal behandles av: Formannskapet K-kode: X61 &32 Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Bakgrunnen

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie

UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie Vår 2016 UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie Se alle våre eiendommer på www.klpeiendom.no Vertskap for bevisste leietakere i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger Leder Utleiemagasinet vår 2016

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Ålesund. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kvartal. kvartal -. kv.

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Værste Brygge - Fredrikstad

Værste Brygge - Fredrikstad Værste Brygge - Fredrikstad BAKGRUNN Nytt prosjekt i Fredrikstad med moderne næringsseksjoner på 155m² og 350m². Værste brygge ligger sentralt til på Kråkerøysiden av Fredrikstad Sentrum. Bygget ble påbegynt

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 48. 27. november 2006 Tilbakeblikk på uke 47. Oslo Børs fortsatte høstens oppgang med en positiv, men svak uke og endte til slutt på 414,37 poeng, en stigning

Detaljer

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 Fleksible lokaler i sentralt bygg Adresse: Areal: Eier: Byggår: Parkering: Waldemar Thranesgt. 84b og 98 Flere lokaler, fra 297 kvm til

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

God løpende inntekt på 3,8 %

God løpende inntekt på 3,8 % God løpende inntekt på 3,8 % (tilsvarer hele 5,8 % bankrente etter 2 % inflasjon) (tilsvarer hele 6,5 % bankrente etter formueskatt) Butikk-utleie er mindre arbeid og stort sett bedre lønnsomhet enn leilighets-utleie

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer