VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann"

Transkript

1 VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl. kurs transportsystemene) Fagbrev/Opplæring i videregående skole

2 Opplæring av driftsoperatører innen VA Norsk Vann er en medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon Vi hjelper medlemmene å ivareta sine interesser Omdømme Rammebetingelser Utdanning/rekruttering 2 Vi hjelper medlemmene med kompetanseoppbygging og erfaringsutveksling m/databaser Bulletin Norsk Vann Prosjekt Møteplasser (fagtreff, møter, kurs, konferanser) mm

3 Opplæring av driftsoperatører innen VA Rekrutteringsutfordringen Utredninger gjort av Norsk Vann (Lindholm/Moen 2006 og Lindholm/Moen/Støen 2008) viser antall ansatte av forskjellige kategorier innen sektoren samt rekrutteringsbehovet grunnet pensjonering mm. Ca driftsoperatører for vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg i Norge For denne kategorien vil rekrutteringsbehovet øke fra ca. 60 per år i 2010 til ca. 100 per år i år 2025 Ca VA-operatører på VA-ledningsnettet i Norge For denne kategorien vil rekrutteringsbehovet øke fra ca. 110 per år i 2010 til ca.140 per år i år Inkluderer ansatte både i kommuner, interkommunale selskaper og private firmaer, som gjør arbeid på nettet på oppdrag fra kommunene

4 VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 4 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl. kurs transportsystemene) Fagbrev/Opplæring i videregående skole

5 Opplæring av driftsoperatører innen VA - Norsk Vanns opplæringssystem Videreføring av OP- og ADK-systemet Tidligere myndighetsopplegg og krav. Norsk Vann tok i 1999 ansvaret for: Driftsoperatøropplæring Videreføre opplæringstilbud Videreføre ordning med driftspersonellbevis 5 ADK Opprettet styringsgruppe Etablerte sekretariat (ADK-sertifikat)

6 Opplæring av driftsoperatører innen VA - Norsk Vanns opplæringssystem Nødvendig kompetanse Som grunnlag for videreutvikling beskrev Norsk Vann nødvendig kompetanse for noen grupper innen VA 6

7 7 Opplæring av driftsoperatører innen VA - Norsk Vanns opplæringssystem Utviklet opplæringssystem for bransjen

8 VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 8 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl. kurs transportsystemene) Fagbrev/Opplæring i videregående skole

9 Opplæring av driftsoperatører innen VA 3-ukerskurs 9 Bildet er tatt på ett av Norsk Vanns 3-ukerskurs for driftsoperatører. Ca. 750 deltagere på disse kursene i perioden Stor etterspørsel etter 3-ukerskursene

10 Opplæring av driftsoperatører innen VA 3-ukerskursene En spesiell undervisningsform på 3-ukerskursene 1. Introduksjon til tema 2. Identifisere jobberfaringer 3. Gruppearbeid (3 gr. av 5 6 personer) Sammensetning av erfaringsbaserte grupper Diskutere grunnleggende problemstillinger innen temaet Praktisk erfaringsdeling i gruppa Spørsmål som ikke løses i gruppa tas opp i plenum 5. Prosjektoppgaver knyttet til egne anlegg i mellomukene

11 Opplæring av driftsoperatører innen VA 3-ukerskursene Uten driftsoperatørene stopper VA-Norge Har de den nødvendige kompetansen? 11 Norsk Vanns grunnkurs gir driftsoperatørene i VA-sektoren den kompetansen myndighetene etterspør innen hhv Behandling av drikkevann Rensing av avløpsvann Drift og vedlikehold av transportsystemer for VA (Nytt kurs 2012) Hvert kurs varer 3-uker (1+1+1). På alle disse kursene behandles bl.a. regelverk internkontroll rutiner for driftsovervåking beredskap mm Dette er elementer som etterspørres av tilsynsmyndighetene. Kursene holdes rundt i landet Hamar Bergen Stavanger Kristiansand Trondheim Nord-Norge

12 Opplæring av driftsoperatører innen VA Kurs 2012 (1 av 2) 3-ukers grunnkurs for driftsoperatører 3 stk. avløpsrensing 4 stk. vannbehandling 1 stk. VA-transportsystemer 12 Fordypningskurs (1-4 dager) Elektro for ikke-elektrikere Elektrofagbevis for driftsoperatører Fordypningskurs kjemisk rensing av avløpsvann Prøvetaking av avløpsvann og slam D/V avløpspumpestasjoner D/V Vannpumping mm

13 Kurs 2012 (2 av 2) E-læringskurs Denne type kurs baseres på selvstudium kombinert med felles samlinger. Fellessamlinger avtales med deltagerne når tilstrekkelig antall deltar på kurset. HMS på avløpsanlegg. Selvstudium samt 1 dags fellessamling. Kildesporing i avløpsnettet. Selvstudium samt 1 dags fellessamling. Innføring i vann og avløp. Selvstudium samt 2 fellessamlinger a 2 dager. Bransjenorm slam. Selvstudium samt 1 dags fellessamling. 13 For mer opplysninger, se Samt Norsk Vanns kursportal

14 14 Informasjon om VA finner du på

15 15

16 16 Info om kursene på hjemmesiden Kursinnhold (1 av 2)

17 17 Info om kursene på hjemmesiden - Timeplan (2 av 2)

18 VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 18 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl. kurs transportsystemene) Fagbrev/Opplæring i videregående skole

19 Fagbrev innen VA? VA-bransjen har i en årrekke arbeidet for å få et eget fagbrev for driftsoperatører innen VA En så viktig bransje som VA må bestrebe seg på tilstrekkelig kompetanse Fagopplæring av driftspersonell er et ledd i dette arbeidet Fagopplæring vil også heve fagets status og derved kunne gi enklere rekruttering Siste forsøk var i 2010 med felles søknad fra KS, Fagforbundet og Norsk Vann til Utdanningsdirektoratet om å opprette et nytt lærefag i «Vannteknikk». 19 Direktoratet avslo dette og anbefalte i stedet følgende: «den eksisterende læreplanen for opplæring i bedrift i kjemiprosessfaget kan og bør brukes med den mulighet for lokal tilpasning som læreplanene i Kunnskapsløftet gir I tillegg gir faget «prosjekt til fordypning» på Vg1 og Vg2 bransjen mulighet til å samarbeide med lokale skoler om lokale læreplasser som kan ivareta vann- og avløpsbransjens spesielle opplæringsbehov Videre oppfordret det faglige råd for teknikk og industriell produksjon bedriftene innen denne bransjen å ta inn lærlinger»

20 Dvs. at vi må operere med fagbrev innen kjemiprosess med vekt på VA (»prosessoperatør med fordypning innen VA») 20

21 Pilotprosjekt Læreplan kjemiprosess med fordypning VA Samarbeidsprosjekt med Hedmark fylkeskommune, HIAS IKS, VGS + GIVAS 21

22 Pilotprosjekt Læreplan kjemiprosess med fordypning VA Mål: Få etablert Kjemiprosess-tilbud i Hedmark Utvikle læreplaner Teste ut i samarbeid med VA-bedrifter og VGS (videregående skoler). 22 Trinnvis fremdrift Trinn 1: 2 VGS i Hedmark Trinn 2: Oppland (?) Eksempel for hele landet

23 Få etablert Kjemiprosess-tilbud i Hedmark Dette må bli et langsiktig mål: Hedmark fylkeskommune: «Bransjen må garantere for at det blir tilstrekkelig elever til å fylle opp en klasse hvert år fremover» 23 Vi må drøfte med andre prosessbedrifter om samarbeid Vi satser på kryssløp Flere veier fører frem

24 Skoleløpet slik vi planlegger det nå Vg1 Vg2 24 Fundament: Læreplan kjemiprosessfaget /opplæring i bedrift Skolens regi Bedriftsopplæring

25 Opplæring av driftsoperatører innen VA Fagbrev for voksne med annen fagbakgrunn Voksne med annen fagbakgrunn kan ta fagbrev som prosessoperatør ved å skaffe seg tilstrekkelig relevant praktisk erfaring og bestått tverrfaglig eksamen som nevnt over Innen VA er det vanlig at slike personer tar Norsk Vanns 3-ukerskurs for å få innføring i VA I tillegg må de ha faglig påfyll for å bestå en KP- tverrfaglige eksamen. Dette består bl.a. i innføring i mer generell teori og prosessteknikk («forkurs tverrfaglig prøve»). 25 Norsk Vann ønsker å tilby slikt «forkurs for tverrfaglig prøve» til folk som vil gå opp til tverrfaglig prøve og deretter avlegge fagprøven i kjemiprosess med VA-profil (utvikles muligens i 2013)

26 Opplæring av driftsoperatører innen VA Aktuell målgruppe som kan ta fagbrev 1. Personer med utdanning innen relevante fag som gir mulighet for såkalt kryssløp, eksempelvis rørlegger, elektriker, industrimekaniker eller lignende fag (mange av disse går Norsk Vanns 3-ukerskurs) 2. Lærlinger innen VA som ikke har fullført Vg2 Kjemiprosess, men som utdanner seg innen et annet fagområde på TIP plattformen. (TIP Teknikk og Industriell Produksjon) eller en annen plattform i det yrkesfaglige studieprogrammet i videregående skole. 3. Personell som har bestått tidligere VA-utdanningsmodeller som 10 ukers kurs eller 1- års VA- utdanning Personer med relevant erfaring eller lang praksis innen kommunaltekniske fag, etter individuell vurdering («Praksiskandidater») Voksne som mangler formell fagutdanning, men som har minst 5 års dokumentert allsidig praksis i et fag, kan gå opp til fag-/svenneprøve som praksiskandidater. Før praktisk fag- /svenneprøve, må kandidaten avlegge en teoretisk eksamen for praksiskandidater i sitt fag.

27 Opplæring av driftsoperatører innen VA Forkurs for tverrfaglig prøve Kurset består av selvstudium + samlinger Kurstilbudet skal være landsdekkende Kurset kan være et tilbud fra Norsk Vann på tilsvarende måte som driftsoperatørkursene (3-ukerskursene). Driftes av Norsk Vann eller en utdanningsinstitusjon Det presiseres at dette kurset er ment som et tilbud. Man kan skaffe seg nødvendig kunnskap til å gå opp til tverrfaglig prøve på forskjellige måter: 27 enten tilegne seg nødvendig kunnskap i egen regi, eller med bistand fra lærebedriften få interne kurs/opplæring (gjelder ungdom i lære), eller gjennomføre kurstilbudet som nå planlegges i regi av Norsk Vann