- > Skolebruksplan Hordaland Fylkeskommune" name="description"> - > Skolebruksplan Hordaland Fylkeskommune">

Skolebruksplan Hordaland Fylkeskommune 20i Høringssvar fra Opplæringskontoret for Hardanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolebruksplan Hordaland Fylkeskommune 20i2-2025. Høringssvar fra Opplæringskontoret for Hardanger"

Transkript

1 HORL ÅLAND FYLKLSkO.MMUNH Hordaland fylkeskommune Post: PB 7900, 5020 Bergen Saknr SPUDM^ Arkivnr. 5ol' luf Eksp. Dok.nr 05 SEPT, 2012," &\: iliak^h. (tm U.off., '. >- > Skolebruksplan Hordaland Fylkeskommune 20i Høringssvar fra Opplæringskontoret for Hardanger Opplæringskontoret for Hardanger har gjennomgått forslag til Skolebruksplan for Nedenfor har vi oppsummert våre ønsker. -Utvide tilbudet til distriktene om videregående utdanning basei"t.på en god : videregående skole i bunn og i tillegg utstrakt brukav IKT. - Av tradisjonelle Yrkesfaglige linjer så ønsker vi, Vg i Teknikk pg Industriell produksjon (TIP) med Vg 2 Kjemiprosess og Industritekndlogi som andre år. Vi ønsker videreføring av Vg 1 Elektrofag med Vg2 Elenergi som andre år og vj ønsker Vg 1 Helsefag med Helsefagarbeider som Vg2 valg. I tillegg til dette så ønsker vi større bruk av IKT herunder fjernundervisning. VI tenker da å få et, utdanningstilbud hvor elever kan gå i en felles klasse i fellesfagene men så få fjernundervisning i prograhnfaget. - Vi har mange lærlinger som må ha yrkesteori og vi ønsker i størst mulig grad ;det legges opp ti! et tilbud innenfor en reiseavstand på m.aks en time..teorien må samles til hele undervisningsdager..- -, _,.= :".;;.- ;..< -. - SkolebruksjDlan peker på.flere viktige ting og det er viktig at en har nok søkere, tihet tilbud for å opprettholde kvalitet., ;.;., - Det-er viktig at,ungdommer kan bo hjemme-,^ ;. - Det er viktig at reisetid ikke blir forlang. \' '-- -:.; -

2 Om oss /Dagens situasjon Opplæringskontoret for Hardanger er et tverrfaglig opplæringskontor. Opplæringskontoret har ansvar for oppfølging av lærlingene i medlemsbedriftene i kommunene Odda, Ullensvang og Eidfjord. Dette innebærer koordinering, tilrettelegging av fagopplæring i ca 50 medlemsbedrifter. Opplæringskontoret har forretningslokale i Odda og hadde I 2011 en omsetningen på kr Pr var det 95 lærlinger I 25 forskjellige fag tilknyttet kontoret ( ca 2,5% av lærlingene i Hordaland) Nedenfor er det satt opp en liste over lærlinger/lærekandldater basert på antall med inngått kontrakt pr dags dato. Teknikk og Indust riell produksjon (TIP) (36) Industriteknologi Kjemiprosess Elektrofag (EL) (26) Helsefag (HS) (21) Helsefag Bygg og anleggsfag (BA) (20) Byggteknikk Kjøretøy Elenergi Automasjon Barne og ungdomsfag Industrimekanikeoperatømatiker Prosess Elektriker Auto- Helsefagarbeider Tømrer IKT Sveiser Energioperatør CNCoperatør NDTkontrollør Plastmakaniker Lette Tunge Anleggsgartner Barne og Ungdomsarbeider Betongarbeider Rørlegger Glassfag Andre fag (7) Anleggsmaskinfører Platearbeider Energimontør Blikkenslager Kokk Salg Yrkessjåfør

3 Teknikk og Industriell produksjon i Hardanger Industhteknologi - Stor bredde i faget. - Industrimekanikere, Platearbeidere, Plastmekaniker, CNC- maskineringsfaget, NDTkontrollørfaget, Sveisefaget er fag vi har lærlinger i. - Rekruttering er en stor utfordring spesielt i CNC- maskineringsfaget - Inntak av 10 lærlinger årlig Kjemiprosess - Bredt fagmiljø innen elektro metalurgisk/kjemlsk industri (Boliden, TTI, Husnes, Ålvik) - Planlagt investering på TTI for Nkr 2,5 milliarder neste årene. - Rekruttering en stor utfordring kommende år. - Inntak av 10- lærlinger årlig - Konkurrerer med oljeindustri og vil ha enda større utfordringer med rekruttering dersom vi Ikke har lokal skole. Kjøretøy - En del verksted både lette og tunge - Maks inntak av 1-2 lærlinger årlig Elektrofag i Hardanger Elenergi ~ Bredt fagmiljø med Elektrikere, Energimontører, Energloperatører, Automatikere. - Mye kraftproduksjon, store overføringslinjer, mange store selskap som medlemsbedrifter blant andre Statkraft, Statnett, Hardanger Energi og Odda Energi. - Stor bredde i bedriftene i tillegg til overnevnte, blant andre Mesta Elektro AS, Boliden Odda AS, TIZIR TITANIUM & IRON AS (TTI), + flere lokale elektro Installatører. - I systemet så har vi i dag 26 lærlinger noe som i snitt tilsier at vi ansetter 10 lærlinger årlig. - Årlig ordning med alle Vg 1 elever på besøk i alle fire læreområdene Elektrikere, Energimontører, Energioperatører, Automatikere for å se mulighetene og for å kunne gjøre "rett" valg. - Resurser på skolen til gjennomføring av VG3 kurs i både energimontør og elektriker.

4 Helsefag i Hardanger Barne og ungdomsarbeider - Tre kommuner med barnehager, ca innbyggere. VI har I år ansatt 5 nye Helsearbeiderfaget lærlinger og har da fått beskjed om at kapasiteten er brukt for dette året. - Tre kommuner med hjemmehjelp, sjukeheimer, og sykehus. Alle lærlinger har så langt hatt praksis også på Sykehus. - Store utfordringer med å få tak i lærlinger og har årlig tilbudt plass til ungdom i Bergen som har takket nei. Har hatt ledige læreplasser siden faget kom Bygg og Anleggsfag i Hardanger Byggteknikk - Bredt fagmiljø og ansatt opp til opp mot 10 lærlinger. Har hatt en liten nedgang I antall siste år. Skolen har også slitt med liten tilgang på elever. Teoriundervisning for lærlinger I skolebruksplan på side 96, Sitat: "Kvart år går det om lag lærlingar til teoriundervisning. Skoleåret 2010/11 var eit unntak i så måte med 291 lærlingar og reflekterte nedgangen i inngått lærekontrakt og den generelle økonomiske utviklinga. Skoleåret 2011/12 er det 395 lærlinger som får teoriundervisning", sitat slutt. Nederst på samme side er tabellen for skoleåret 2010/11 lagt Inn. Opplæringskontoret for Hardanger står her notert med 2 lærlinger, Norheimsund med 4 og Voss uten lærlinger som får teoriundervisning. I skolebruksplan på side 139, Sitat: "I region Voss/Hardanger vert lærlingeskolen lagt til Nye Voss vgs. Dei små tiiboda på Norheimsund vgs og Odda vgs vert lagt ned. Når det gjelder lærlinger og undervisning for disse så er det brukt en del usannheter i utkast til skulebruksplan og i vedlegg til denne. Skoleåret 2010/11 var det første året som Hordaland Fylkeskommune ved Opplæringsavdelingen ikke lengre gav bedriftene hjelp til å få gjennomført vg 3 teori I for blant annet Elektrikere, Energimontører, Energioperatører. Frem til og med skoleåret 2009/10 kunne bedriftene melde inn behov om slik vg3teori på samme måte som vg 1 og vg2 teori. Det har blitt sagt fra Hordaland Fylkeskommune at vg3 teori kan like bra gjennomføres internt i bedriften. Våre bedrifter er helt uenig i dette og har i skoleåret 2011/12 kjøpt teori fra to videregående skoler for totalt Nkr i- materiell for anslagsvis Nkr Totalt så har vi hatt 16 lærlinger på disse kursene fra våre bedrifter i tillegg til at Opplæringskontoret i Ytre Hardanger har deltatt med 2 lærlinger. Odda Videregående skole har gjennomført kurs for

5 Elektrikere og Energimontører, totalt deltok lærlinger. Kurs for Energioperatører ble gjennomført på Sogndal vgs totalt 8 lærlinger deltok. Nedenfor så har vi ramset opp en del av kurs teori som har blitt eller må bli arrangert for læringer hos oss kommende år. Barne og ungdomsarbeiderfaget Vg2 12/13 Betongfag VG 2 Skoleår 11/12 Odda VGS Blikkenslager VG2 Ventilasjon og Blikkenslagerfaget 12/13 Elektrikerfaget Vg3 Elektriker Odda VGS 11/12 Elektrikerfaget VG 3 elektriker kurs Energimontørfaget Vg3 energimontør 11/12 Odda VGS Energimontørfaget VG 3 energimontør kurs Energioperatør VG3 energioperatør I Sogndal Energioperatør VG 2 energioperatør 304 t helst tilrettelagt via Voss/Granvin Glassfagarbeider VG2 Glassfaget skole i Kongsberg 11/12.+ ta opp igjen MAT VGl prøve Helsefag VG2 helsearbeiderfag Odda vgs 09/10 + ta opp igjen stryk/ikke vurd i NOR,KRO,ENG, og SAF IKT-servicemedarbeider. Vg 1 mat+ nat.f+ Vg2 SamflO/11 + yrkesfag 10/11 IKT-servicemedarbeider. VG2 IKT-servicefaget 12/13 Bjørgvin videregående skole Kjemi prosess VG 2 kjemi prosess 12/13 diskutert pr Tlf med Geir Rønningen Odda VGS. VG2 ENG og SAF 11/12 og NOR 10/11 Kjemi prosess VG2 Kjemiprosessfaget kurs Kjemi prosess VG 2 kjemi prosess 11/12 Kokk VG2 Kokkefaget ( Forespeilt for lærling at en må påregne å reise en dag i uken til f.eks Husnes i et skoleår NDT-kontrollfag VGl NOR,ENG,MAT,NAT + VG2 NOR, ENG og SAF-f VG2 NDT Yrkesteori,forespørte Odda VGS år Rep.lette VG2 Bilfaget lette 13/14 + VG2 NOR, ENG og SAF 12/13 Rørleggerfaget VG 2 Rørleggerfaget (tidligere år da reform 94 opplegg fra Åsane vgs) Salgsfaget Yrkesteori Salgsfaget Sveisefaget VG2 NOR, ENG og SAF+ VG2 Sveisefaget Yrkesteori Tømrer VG 1 Norsk og Eng 10/11 deretter VG2 MAT, NAT, ENG + Tømrerfaget 11/12 Odda VGS deretter VG2 NOR + SAF 12/13 Tømrer VG 2 Tømrerfaget Odda VGS Yrkessjåfør Vg3 Yrkessjåfør tunge Os VGS 11/12 Gjennomføringsgrad Gjennomførlngsgrad blir ofte gjenstand for diskusjon. I vedlegg 1 til Skulebruksplan fremgår det at bare 56,8 % av andelen elever og lærlinger i Hordaland har bestått i løpet av normert tid. Dersom en øker til,( i løpet av 5 år) øker det til 70,3%. Det bli også hevdet at det er langt høyere gjennomføringsgrad på studleforberedende versus yrkesfaglig studieretninger. Dette er en diskusjon som har foregått lenge og som inneholder mange unøyaktigheter. Eks på dette er: Mener vi at en ungdom som har valgt tre år studleforberedende er ferdig og har gjennomført etter tre år.

6 Samfunnsmessig så kan ikke dette være rett utdanning dersom en bare skal gå tre år på skole. Mange av våre lærlinger gjennomført studleforberedende utdanningsprogram før de begynte på yrkesfaglig utdanningsprogram. VI har også lærlinger som etter tre år studleforberedende utdanning har valgt yrkesfaglig og fullført de to første årene på skole for deretter søke og begynne som lærling i et nytt utdanningsprogram. Ingen ting skulle tyde på at dette tallet øker dersom en må bo borte fra hjemmet. Vi har også flere lærlinger som vi har rådet til å fullføre begge årene på yrkesfaglig utdanningsprogram etter at de hadde begynt i et programområde. Etter disse årene har vi da tatt de inn som lærlinger 1 et annet programområde. Lærlingene sitter da bare igjen med yrkesteori og alle fellesfag er bestått. Disse vil ikke ha gjennomført innen 5 år. Reisevei 1 Skulebruksplan så er det sagt at sitat:" Elevane frå Odda som ønskjer utdanningsprogram som det Ikkje er tilbod om I kommunen, vil få lengre reiseveg. Elevar på 7 av 13 utdanningsprogram må søkje seg til skole andre stader allereie i dag (I skoleåret 2011/12 gjekk 86% av elevane frå Odda på Odda vgs). Frå Odda er det t.d. høve til å pendle mot Voss (79 km) og Kvinnherad (73 km), og elevane vil då kunne få dei fleste tilbod. Lang reiseveg er sjølvsagt ei ulempe for elevane. Skolebruksplanen vurderer likevel at omsynet til reisevegen har mindre å seie enn omsynet til å oppretthalde fagtilboda i regionen samla sett, når elevtalet vert redusert" sitat slutt. Reisevei bør regnes fra Røldal som også er en del av Odda Kommune meg både Barne og Ungdomskole. Strekningen er da til Voss (124,lkm) og til Kvinnherad (116,8km). I tillegg til avstand har vi deler av året også en god del rasutsatte veier. I skulebruksplan så,står det tilsvarende om Kvinnherad VGS Sitat: " Kvinnherad vgs vart rehabilitert og fekk eit større tilbygg i Skolen har samla sett tilfredsstillande storleik og har ei stabil elevtalsutvikling. Skolen dekkjerog eit geografisk område som ikkje like enkelt kan nå dei andre skoletilboda i regionen. Enkelte av utdanningsprogramma er likevel så små at dei bør leggast ned av faglege og økonomiske årsaker, "sitat slutt. Uansett om en måler avstand fra Odda Sentrum eller fra Røldal så er avstand til annen vgs større enn andre plasser i Hordaland.

7 Nedgang i antall ungdommer Fra Høringsutkast til Skulebruksplan har vi hentet tall som viser utvikling på Odda VGS uten og med forslag i skulebruksplan /12 lii Alt 0 uten tiltak m Alt 1 med tiltak, I 4 i"; m pl 61! I 3945 Odda BA EL HS TIP ST ID vgs Skal vi tro at det blir slik statistiske data mener det kommer til å bli, vil vi i indre hardanger oppleve en nedgang i antall ungdommer som skal Inn I videregående opplæring. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kommuner og næringsliv som har store utfordringer med rekruttering av personel Når tallene ser ut som de gjør så er det særlig viktig at vi tar hensyn til tallene i dette distriktet. Vi har allerede i dag et næringsliv som har utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Ønsket situasjon ønsket situasjon fra ungdommer/foreldre: God skole /Bredde i valgmulighet også når det gjelder mulighet for alternative løp/kvalitet /Nærhet/Kontakt mellom foreldre og skole /Kunne bo hjemme/kombinasjon med aktiv lokal fritid. Viktig at en utsetter nødvendighet av å flytte på hybel. Det kan være stor forskjell på ungdom som er /16år og den som er 16/17 år. Ønsket situasjon fra bedriftene : Tilgang på kvalifisert/interessert ungdom. Skole som er mest mulig tilpasset næringslivets behov. Tilgang på teoriopplæring for lærllnger/lærekandidater innen fellesfag og i størst mulig grad også yrkesfag.

8 Alternative løsninger Alternativ 1: skissert l forslag til Skulebruksplan Grå farget = ikke på Odda VGS Teknikk og Indust riell produksjon (TIP) ) Sveiser Industriteknologi Kjemiprosess Kjøretøy Lette Tunge Skole Elektrofag (EL) (b):;;; Helsefag (HS) () Elenergi Elektriker Automasjoh Barne og ungdomsfag Industrimekaniker Prosessoperatør Automatiker Læreplasser??? Helsefag Bygg og anleggsfag (BA)(0) Byggteknikk Tømrer Betongarbeider Rørlegger Glassfag Andre fag (0) IKT Kokk Salg Yrkessjåfør Barne og Ungdomsarbeider Helsefagarbeider Anleggsmaskinfører Platearbeider Energimontør Blikkenslager Anleggsgartner Energioperatør crjcoperatør NDTkontrollør Plastmekaniker Alternati V som er skissert i f orslag til s kulebruksp an vil føre til at de' leste ungdommer i vårt distrikt må ukependle og bo på hybel fra de er 16 år. En Industri som i utgangspunkt sliter med å få tak i tilstrekkelig antall kvalifisert arbeidskraft vil i enda større utstrekning ha problem med rekruttering. Våre lokale bedrifter som er flinke til å ta i mot elever fra videre gående skole vil ikke ha samme kontaktflate opp mot skoler som ligger i Bergen.

9 Alternativ 2 Løsning dersom en tenker tradisjonelt og at en ønsker å fortsette med modell som i dag men med noe mindre tilbud. Nedfor er i så fall vårt minimum av et ønske. Å ta bort VG2 Kjemi, Industriteknologi, eller Elenergi vil føre til en nedbygging av samfunnet. Å ta bort grunnkursene i de samme fagene vil øke dette enda mere. Teknikk produks Industriteknologi Og Indust riell on (TIP) (/30 ) Kjemiprosess Kjøretøy Elektrofag (EL) () Elenergi Automasjon Skole Helsefag (HS) () Barne og -ungdoms- Helsefag Byggoganle ggsfag (BA ) (0 ) Byggteknikk Andre fag (7) Læreplasser ,5 1 5??? Sveiser Energioperatør CNCoperatør NDTkontrollør Plastmekaniker Lette Tunge Elektriker Anleggsmaskinfører Blikkenslager Platearbeider Energimontør Anleggsgartner Industrimekaniker Prosessoperatør Automatiker Tømrer Betongarbeider Barne og Ungdomsarbeider Helsefagarbeider Rørlegger Glassfag IKT Kokk Salg Yrkessjåfør Alternativ 3 og vårt forslag til Skulebruksplan. Utvide tilbudet til distriktene om videregående utdanning basert på en god videregående skole i bunn og i tillegg utstrakt bruk av IKT inkludert internett. i vedlegg til skulebruksplan på side 59 har dette vært oppe og vi siterer: " I nyare tid har IKT og bruk av internett kome inn som eit verktøy for å auke storleiken på skulen, både for å utvide faglegtilbod, faglig nettverk og for å utvide det sosiale nettverk. 1 region Vest i Hordaland har det vore gjennomført eit forsøksprosjekt med spanskundervisning via vldeokonferanseutstyr. Tre skular, Askøy vgs, Sotra vgs og Fyllingsdalen vgs samarbeider om å kunne tilby spansk ti! sine elevar, då ingen av skulane har stort nok elevgrunnlag for å kunne tilby faget på eigen hand. Erfarlngane med prøveprosjektet har vore gode. Denne typen kurs krevjar stor grad av sjølvstende frå elevane. Dette kan vere ei løysing for skular som ikkje har nok elevgrunnlag for å tilby dei utdanningsprogramma elevane etterspør" sitat slutt. Dette er etter vår oppfatning i for liten grad brukt i den videre plan. De siste årene har vi i vårt distrikt hatt Studiesenteret.no. Dette kom først og fremst som et resultat av at vi i vårt distrikt Ikke har høgskoletilbud. Studiesenteret gir studentene muligheter til å ta utdanning desentralisert. Det vil si at en med utstrakt bruk av IKT kan ha noen elever i Odda og noen i Vadsø og noen i Kragerø. Disse elevene følger samme kurs/lærer/foreleser. Dette har blitt veldig populært og en ser at det stadig øker i omfang. Sist sommer så startet en blant annet opp en desentralisert klasse innen lærerutdanning 1-7 trinn (45 studenter) via Høgskolen i Telemark. Det var totalt 4 søkere til disse plassene.

10 En god videregående skole i bunn mener vi er viktig for at vi skal få til en slik satsing på bredde ved bruk av IKT. VI tenker oss at fellesfag blir enda mere fellesfag. At matematikk, norsk etc skal knyttes opp mot yrker/utdanningsløp kan gjøres selv om en har forskjellige utdanningsløp samlet. Vi tenker at det er viktig for flest mulig av ungdommene å ha fellesskapet som skolen gir. Når vi foreslår det vi kaller Lærling - Skole så tenker vi at vi kan både ha lærlinger i klassen som skal ha programfag eller fellesfag, men vi tenker også at det kan være et alternativ til de som ønsker å gå en linje som en tidligere ikke har hatt mulighet til uten å flytte på hybel. Teknikk og Industriell produksjon (TIP ) ( /30 ) Elektrofag (EL) () Skole Helsefag (HS) () Lærling-Skole VGl fellesfag (Undervisning på Odda VGS) () Sveiser Lette Tunge Elektriker Industriteknologi Kjemiprosess Kjøretøy Elenergi Automasjon Barne og ungdomsfag Helsefag VG2 Fellesfag [Undervisning på Odda VGS) () Læreplasser , Industrimekaniker Prosessoperatør Automatiker Byggteknikk Salg, service og sikkerhet IKT-servicefaget Klima energi og miljøteknikk Kjøretøy (Undervisning fra feks. Odda VGS) Barne og Ungdomsarbeider Helsefagarbeider Platearbeider Energimontør Energioperatør CNCoperatør NDTkontrollør Plastmekaniker Barne og ungdomsarbeider (Undervisning fra feks. Odda VGS) Direkte besparelser ved denne løsning får vi i noe redusert tradisjonelt løp. Bygg og anleggsfag, Byggteknikk og Kjøretøy tas bort som egne linjevalg. Det blir i stor grad delvis erstattet av det vi har kalt Lærling - skole. Dette gir en større klasser. Frafallsprosent tror vi vil bli bedre når ungdom kan bo hjemme samtidig som de får jobbe med fag som de ønsker. Muligheten gir lettere mulighet for å dra veksel på lokale bedrifter både med tanke på undervisning og utplassering. Samfunn vil også få besparelser i form av stipend til borteboere og reisekostnader vil bli mindre. Otdtda..e?.l..S.:..å9!.{Å. Opplæringskontoret f or Hardanger dan Styr/eleder Ter/é Rogj)svog^ Daglig leder

11 ""^Terje Rognsvåg " ' Osglig leder 5750 Odda / Opplæringskontoret for Hardanger r^-^^\ okhardanger.no '-'~\ /"^ NJN,

12 Trygve Bolstad Opplæringskonsulent 5750 Odda / Opplæringskontoret for Hardanger okhardanger.no

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Fleire læreplassar i Sogn Sogn Regionråd 04.12.2015

Fleire læreplassar i Sogn Sogn Regionråd 04.12.2015 Fleire læreplassar i Sogn Sogn Regionråd 04.12.2015 Løpande kontraktar region Sogn (inkl Gulen, Solund og Hyllestad) Akvakultur 3 (3) Anleggsmaskinførar 13(17) Automatikar 10(11) Barne- og ungdomsarbeidar

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 Yrkesfaglige utdanningsprogram består av ulike programområder som gir ulike sluttkompetanser, se www.vilbli.no. Alle programområdene har fagene felles programfag,

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015)

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) I denne katalogen får du informasjon om kurs som starter i august 2015 og i januar 2016 på Oslo VO Sinsen. Tilbud om kurs på Oslo

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena»

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger Industrial Services Norway AS BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger gruppen En internasjonal service og engineerings leverandør Forretningsområder Industri Energi Bygg og Facility Infrastruktur

Detaljer

saknr5:h I c \^^t Vifmm & Iron

saknr5:h I c \^^t Vifmm & Iron Hordaland Fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 Postboks 7900 5020 Bergen N I HORDALAND y^-^^ saknr5:h I c \^^t Vifmm & Iron 0 4 OKT 2012 ArkivnrggJC' V Sakshf^ larthl Eksp. U.off. ^ Høringsuttalelse til

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal 2015-2024 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke,

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret ÅRSRAPPORT 2013 Fagopplæringskontoret Fagopplæring Hordaland fylkeskommune ved Fagopplæringskontoret administrerer fagopplæringa i Hordaland. Om lag 50 % av elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

SKOLEBRUKSPLANEN: HØYRINGSUTTALE FRÅ FYLLINGSDALEN VG SKOLE V/REKTOR

SKOLEBRUKSPLANEN: HØYRINGSUTTALE FRÅ FYLLINGSDALEN VG SKOLE V/REKTOR Hordaland fylkeskommune Opplæringsdirektøren Postboks 7900 5020 Bergen Vår ref.: Dykkar ref.: Bergen, 18. september 2012 U-151/Rektor / 201101096 SKOLEBRUKSPLANEN: HØYRINGSUTTALE FRÅ FYLLINGSDALEN VG SKOLE

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 ORIENTERINGSMØTE Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: respekt likeverd i mangfold arbeidsglede Elever og ansatte viser respekt og omsorg for hverandre ansatt/elev,

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Et hav av muligheter...

Et hav av muligheter... Et hav av muligheter... En skole for framtida Lillehammer videregående skole består i dag av tre avdelinger Sør, Nord og Mesna. I sum har vi et bredt utdanningstilbud, og samlet er vi Opplands største

Detaljer

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro Yrkesfag En vei til høyere utdanning Sigrid Isdal og Adeline Landro Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret administrere fagopplæring i Hordaland: Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning

Detaljer

AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING

AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING VELKOMMEN TIL AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING Åpnet august 2013 42000 m2 beliggende på Økern i Oslo + BiKuben Nær 2000 elever og studenter, 350 ansatte, 1500

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2015

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2015 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2015 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 06. november 2013

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 06. november 2013 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 06. november 2013 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Motivasjon og mestring Arbeidsmiljø

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Prosjektsamling 22 23 april 2008

Prosjektsamling 22 23 april 2008 Prosjektsamling 22 23 april 2008 Mitt navn er Ivar Karlsen Daglig leder for Opplæringskontoret for industrifag på Raufoss Kontoret ble opprettet i 1996 Hvorfor ble kontoret opprettet? Behovet for fagarbeidere

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

2014/10039-1 21.01.2014

2014/10039-1 21.01.2014 Notat Til: Opplærings- og helseutvalet Frå: Fylkesrådmannen Referanse 2014/10039-1 21.01.2014 Dato Rapport på bruk av stimuleringsmidlar 2013 Tiltakspakka med midlar til lærebedrifter for å auke gjennomføring

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

Ny læreplan for tavlemontørfaget Vg3. 23.03.07 F. Drevland

Ny læreplan for tavlemontørfaget Vg3. 23.03.07 F. Drevland Ny læreplan for tavlemontørfaget Vg3 Tema: Presentasjon av læreplangruppa for tavlemontørfaget Kunnskapsløftet Hva er Kunnskapsløftet? Hva er nytt? Ny/gammel struktur Læreplanarbeidet Framdriftsplan Føringer

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5

Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5 Organisasjon... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Nøkkeltall lærekontrakter... 2 Fagprøver gjennomført... 3 Økonomi... 3 Hovedaktiviteter... 4 Oppfølging av kvalitetssikring av lærekontrakter... 4 Restteori...

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen En tilbudsstruktur med kvalitet og relevans Anita Østro og Kjetil Tvedt Norsk Industri Utreding av ny fag- og yrkesopplæring Et innhold

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

27/8 Kuben i Oslo Kl 08:30-11:00 Korleis det vert jobba, tanken bak Kuben, dei ulike aktørane; Vidaregåande opplæring, Lærlingesenteret, Fagskulen og

27/8 Kuben i Oslo Kl 08:30-11:00 Korleis det vert jobba, tanken bak Kuben, dei ulike aktørane; Vidaregåande opplæring, Lærlingesenteret, Fagskulen og 1 27/8 Kuben i Oslo Kl 08:30-11:00 Korleis det vert jobba, tanken bak Kuben, dei ulike aktørane; Vidaregåande opplæring, Lærlingesenteret, Fagskulen og Kuben kurs og teknologisenter. Samarbeid med næringslivet

Detaljer

Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014

Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Morten Tomter Dato: 16.12.2012 Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014 Longyearbyen lokalstyre har vedtatt at skolen skal tilby studiespesialiserende

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

Videregående opplæring Hva passer for meg?

Videregående opplæring Hva passer for meg? Velkommen /l informasjonsmøte Videregående opplæring Hva passer for meg? Infoteam: Kris/n Bergundhaugen Tord Reine 13 utdanningsprogram 8 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

SaknrJollOlO% r--.nr. /6(7^

SaknrJollOlO% r--.nr. /6(7^ HORDALAKD F\'LKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN BJØRGVIN VIDEREGÅENDE SKOLE SaknrJollOlO% r--.nr. /6(7^ 0 1 OKT 1012 Arkivnr^ f^ ^ Saksh^^f/]^ ' Eksp. U.off. Vår ref.: KS Dykkar

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer