Interre notater STATISTISK SENTRALBYRÅ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interre notater STATISTISK SENTRALBYRÅ"

Transkript

1 Interre notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/17 7. juni 1989 OMKODINGSKATALOG TIL STANDARD FOR UTDANNINGSGRUPPERING REVIDERT 1988 av Sissel Vestli

2 INNLEDNING Standard for utdanningsgruppering (NUS) foreligger nå i revidert utgave. Den viktigste endringen i forhold til utgaven fra 1973, er at NUS-koden er utvidet fra 5 til 6 siffer. Dette gjdr det mulig 41 plassere 99 enkeltutdanninger under hver utdanningsgruppe, mot tidligere 9. Utvidelsen av kodesystemet har skjedd på bakgrunn av en sprengt 5-siffer ramme, noe som har fdrt til at hele utdanningsgrupper og enkeltutdanninger har vært feilplassert pga. plassmangel. Dette er nå rettet opp. Videre har hdyere krav til forutdanning og forlenget studievarighet fort til at hele utdanningsgrupper er flyttet til et hdyere nivå. Eksempler her er lærerutdanningen, ingenidrutdanningen og sykepleierutdanningen, som alle er flyttet fra nivå 5 til 6. I tillegg er hovedfagsutdanningen flyttet fra nivå 6 til 7, uavhengig av om den er tatt ved universitet, lærerhogskole eller annet lærested. Bakgrunnen er at et hovedfag i de aller fleste tilfeller tas etter fullfort cand.mag.-grad (nivå 6). Omkodingskatalogen representerer en sammenligning mellom det gamle og det nye kodesystemet, og er således sortert på gammel kode. Dette innebærer også at omkodingskatalogen presenterer utdanningsaktiviteter med "gammel" tekst, dvs. at enkelte benevnelser på utdanningsaktiviteter kan avvike noe i forhold til den reviderte standarden, men at innholdet er det samme. Imidlertid må det presiseres at utgangspunktet for sammenligningen er den gamle maskinlesbare standarden, som siden 1973 kontinuerlig er blitt supplert med nye utdanninger. De begrensninger som det 5-sifrede kodesystemet har hatt, har imidlertid fdrt til at f.eks. ingenidrutdanningen er blitt stående på nivå 5, mens lærerutdanningen har fått plass på nivå 6. Katalogen omfatter gammel og ny NUS-kode samt utdanningsbetegnelsene. For ordens skyld er alle koder i både gammel og ny standard tatt med, med unntak av de utdanningene som kun har fått kode etter det nye systemet. Samtlige gamle koder er endret som fdlge av innfdringen av et 6. siffer, men kun de utdanninger som har fått en helt ny kode, dvs. ny siffersammensetning, er merket med en fetere skrifttype. Det er viktig A være oppmerksom på at en i det nye kodesystemet må se 5. og 6. siffer under ett; f.eks. vil koder som sluttet på 1 etter det gamle systemet nå slutte på 01. Eksempler på koder som ikke er endret, men som har fått tilfort et 6. siffer: Gammel kode Ny kode Eksempler på koder som er endret (dvs. som har fått ny siffersammensetning i tillegg til et 6. siffer): Gammel kode Ny kode Omkodingskatalogen viser også hvilke utdanninger som ikke lenger er aktive, dvs. både "historiske" tilbud og tilbud som nå er "ute av drift". Disse er merket med en stjerne (*) I tillegg til, denne trykte versjonen, er omkodingskatalogen også tilgjengelig på magnetbånd eller PC-diskett. Fdrstekonsulent Sissel Vestli ved Kontor for utdannings- og kulturstatistikk har vært ansvarlig for utabeidingen av katalogen.

3 2 OMKODINGSKATALOG INGEN UTDANNING FØRSKOLEUTDANNING BARNEHAGEKLASSER, ETTARIG *FØRSKOLEUTDANNING, TOARIG UTDANNING VED BARNEHAGER UTDANNING VED HELDAGSBARNEHAGE UTDANNING VED HALVDAGSBARNEHAGE UTDANNING VED KORTTIDSBARNEHAGE UTDANNING PA FORSKOLENIVA ELLERS UTDANNING PA BARNESKOLENIVA GRUNNSKOLEUTDANNING PA BARNESKOLETRINNET SPESIALSKOLEUTDANNING PA BARNESKOLETRINNET SPESIALUTDANNING FOR DOVE OG TUNGHØRTE SPESIACUTDANNING FOR BLINDE OG SVAKSYNTE SPESIALUTDANNING FOR TALEHEMMEDE SPESIALUTDANNING FOR BARN OG UNGDOM MED LÆREVANSKER SPESIALUTDANNING FOR BARN OG UNGDOM MED TILPASNINGSVANSKER ALLMENNUTDANNING PA BARNESKOLENIVA ELLERS UTDANNING PA UNGDOMSSKOLENIVA ALLMENT FAGFELT *GRUNNSKOLEUTDANNING PA UNGDOMSSKOLETRINNET *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN 3 I ALLE OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG, MED TYSK *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN 3 I ALLE OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG, UTEN TYSK *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN 2 SOM LAVESTE PLAN I OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG, MED TYSK *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN 2 SOM LAVESTE PLAN I OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG, UTEN TYSK *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN 1 SOM LAVESTE PLAN I OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG, MED TYSK *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN 1 SOM LAVESTE PLAN I OBLIGATORISKE- SKRIFTLIGE FAG, UTEN TYSK *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN A I ETT ELLER TO OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN A I ALLE OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG GRUNNSKOLEUTDANNING, ANNEN *FOLKESKOLEUTDANNING SPESIALSKOLEUTDANNING PA UNGDOMSSKOLETRINNET SPESIALSKOLEUTDANNING FOR DOVE OG TUNGHØRTE SPESIALSKOLEUTDANNING FOR BLINDE OG SVAKSYNTE SPESIALSKOLEUTDANNING FOR TALEHEMMEDE SPESIALSKOLEUTDANNING FOR BARN OG UNGDOM MED LÆREVANSKER SPESIALSKOLEUTDANNING FOR BARN OG UNGDOM MED TILPASNINGSVANSKER *FRAMHALDSSKOLEUTDANNING *FRAMHALDSSKOLEUTDANNING, ETTARIG KURS *FRAMHALDSSKOLEUTDANNING, TOARIG KURS ALLMENNUTDANNING PA UNGDOMSSKOLENIVA ELLERS GRUNNSKOLE, VOKSENOPPLÆRING GRUNNSKOLE, VOKSENOPPLÆRING, FORKURS FOR TEKNISK SKOLE GRUNNSKOLE, VOKSENOPPLÆRING, FORKURS FOR TEKNISK FAGSKOLE FREMMEDSPRAKLIGE ELEVER, INNFØRINGSKURS GRUNNSKOLE, VOKSENOPPLÆRING, ANDRE KURS UTDANNING PA VIDEREGAENDE SKOLENIVA I OAGLIGLIVSTRENING ALLMENT FAGFELT GRUNNSKOLEUTDANNING, UTVIDET (10. KLASSE) *GRUNNSKOLEUTDANNING, UTVIDET' (FRIVILLIG 10. KLASSE), PLAN 3 I ALLE FAG MED TYSK *GRUNNSKOLEUTOANNING, UTVIDET (FRIVILLIG 10. KLASSE), ANNET PLAN OG FAGVALG *GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN *GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN I SPRAKFAG *GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN I ANDRE HUMANISTISKE OG ESTETISKE FAG Halvfet skrift markerer utdanninger som har fått helt ny kode. * Markerer utdanningstilbud som ikke lenger er aktive;

4 *GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN I SAMFUNNSFAG *GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN I MATEMATIKK OG NATURFAG *GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN I ANDRE FAG FOLKEHØGSKOLEUTDANNING FOLKEHØGSKOLEKURS, ETTARIGE FOLKEHØGSKOLEKURS, ALLMENNTEORETISKE FAG FOLKEHØGSKOLEKURS, MUSIKKFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, TEATER-, SPRAK- ELLER LITTERATURFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, SOSIALFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, JOURNALIST-, MASSEMEDIA ELLER ANDRE SAMFUNNSFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, FORMINGS- ELLER HUSSTELLFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, MATEMATIKK, NATURFAG ELLER TEKNISKE FAG FOLKEHØGSKOLEKURS, IDRETTS- ELLER UNGDOMSLEDERFAG FOLKEHOGSKOLEUTDANNING, ANDRE FAG FOLKEHØGSKOLEKURS, HALVARIGE FOLKEHØGSKOLEKURS, ALLMENNTEORETISKE FAG FOLKEHØGSKOLEKURS, MUSIKKFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, TEATER-, SPRAK- ELLER LITTERATURFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, SOSIALFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, JOURNALIST-, MASSEMEDIA ELLER ANDRE SAMFUNNSFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, FORMINGS- ELLER HUSSTELLFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, MATEMATIKK, NATURFAG ELLER TEKNISKE FAG FOLKEHØGSKOLEKURS, IDRETTS- ELLER UNGDOMSLEDERFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, ANDRE FAG FOLKEHØGSKOLE/ARBEIDSMARKEDSKURS, KORTERE KURS *REALSKOLEUTDANNING *REALSKOLEUTDANNING, TOSPRAKLIG LINJE *REALSKOLEUTDANNING, ETTSPRAKLIG LINJE ALLMENNUTDANNING PA GYMNASNIVA 1 ELLERS HUSSTELL VED STATENS LÆRERSKOLE, FORKURS HUMANIORA OG ESTETIKK HISTORIE-, LITTERATUR- OG SPRAKFAG SPRAKFAG ENGELSK, ALLMENN, TEKNISK OG KOMMERSIELL, KURS FOR PERSONALE TIL OLJEVIRKSOMHETEN RELIGIONSFAG BIBELSKOLEUTDANNING BIBELKURS, HALVARIG BIBELKURS, ETTARIG BIBELKURS, KORTERE RELIGIONSFAG, ANNEN UTDANNING BIBELSKOLE, MEDIALINJE HUMANISTISKE FAG ELLERS REKLAMETEGNING OG DEKORASJON REKLAMETEGNERE OG DEKORATØRER, GRUNNKURS *MALER OG DEKORATØR, GRUNNKURS *DEKORATØRER, HALVARIG KURS *DEKORATØRER, ETTARIG KURS *DEKORATØRER, KORTERE KURS *REKLAMETEGNING, TOARIG DELTIDSKURS TEGNING (DEKORATIV), GRUNNKURS MUSIKKFAG MUSIKKFAG, ANNEN UTDANNING BIBELSKOLE, HALVARIG KURS I MUSIKK BIBELSKOLE, ETTARIG KURS I MUSIKK BIBELSKOLE, KORTERE KURS I SANG OG MUSIKK MUSIKK, GRUNNKURS 3

5 MUSIKK, GRUNNKURS MED REDUSERT PENSUM BILDENDE KUNST MALER- OG GRAFIKERUTDANNING *TEGNING, HALVARIG KURS TEGNING, ETTARIG KURS *TEGNING, KORTERE KUIS ROSEMALING, ETTARIG KURS ROSEMALING, HALVARIG GRUNNKURS *GRAFIKK, KORTERE KURS BRUKSKUNST (FORMGIVING) SAMISK HUSFLID/TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS KERAMIKERUTDANNING KERAMIKERE, KORTERE KURS TEKSTILKUNSTNERUTDANNING KUNSTHANDVERK/TEKSTIL, GRUNNKURS MOTE- OG KOSTYMETEGNERUTDANNING *MOTETEGNING, KORTERE KURS BRUKSKUNST, ANNEN UTDANNING TRE- OG METALLFORMING, HALVARIG GRUNNKURS TRE- OG METALLFORMING, GRUNNKURS FORMING, GRUNNKURS MED REDUSERT PENSUM *KUNSTHANDVERKERE (SOUVENIR OG BRUKSKUNST), GRUNNKURS KUNSTHANDVERK, TRE/METALL/KERAMIKK, GRUNNKURS *MODELLERING, KORTERE KURS SAMISK HUSFLID, GRUNNKURS ESTETISKE FAG ELLERS TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS TEGNING, FORM OG FARGE, HALVARIG GRUNNKURS SOM/TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS VEV/TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS TEKSTILFORMING/TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS TRE- OG METALLFORMING/TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS SAMISK HUSFLID/TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS SAMISK HUSFLID, HALVARIG GRUNNKURS HUSFLIDS- OG ESTETISKE FAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING UNDERVISNING UNDERVISNINGSFAG ELLERS ADMINISTRASJON OG ØKONOMI ADMINISTRATIVE FAG *ARBEIDSLEDERUTDANNING FOR FORMENN ARBEIDSLEDERUTDANNING FOR SJØFOLK (BATSMANNSKURS) ADMINISTRATIVE FAG, ANNEN UTDANNING HANDELS- OG KONTORFAG, GENERELT UTDANNING I HANDELS- OG KONTORFAG HANDELS- OG KONTORFAG, HALVARIG GRUNNKURS MED REDUSERT FAGKRETS HANDELS- OG KONTORFAG, GRUNNKURS MED REDUSERT FAGKRETS HANDELS- OG KONTORFAG, GRUNNKURS HANDELS- OG KONTORFAG GENERELT, ANNEN UTDANNING HANDELS- OG KONTORFAG, GRUNNKURS MED REDUSERT PENSUM HANDELS- OG KONTORFAG, FORBEREDENDE KURS FOR FREMMEDSPRAKLIGE ELEVER KONTORFAG KONTORFAG, GENERELL UTDANNING HANDELS- OG KONTORFAG MED PRAKTISK KONTORARBEID, GRUNNKURS KONTORFAG, KORTERE KURS KONTORARBEID, KORTERE VIDEREGÅENDE KURS REGNSKAPSUTDANNING

6 STENOGRAF- OG SEKRETÆRUTDANNING MASKINSKRIVERUTDANNING DATAMASKINOPERATORUTDANNING EDB-UTDANNING SPESIALUTDANNING FOR OFFENTLIG ANSATTE KONTORFUNKSJONÆRER ARKIVLEDERUTDANNING KONTORELEVUTDANNING FOR NYTILSATTE I STATSADMINISTRASJONEN POLITISKOLEN, KORTERE KURS FOR KONTORFUNKSJONÆRER KONTORARBEID, ANNEN UTDANNING KONTORSERVICE, ARBEIDSFORBEREDENDE GRUNNKURS HANDELSFAG HANDELSFAG, GENERELL UTDANNING HANDELS- OG KONTORFAG MED PRAKTISK BUTIKKARBEID, GRUNNKURS BUTIKKEKSPEDITORUTDANNING BUTIKKARBEID, KORTERE KURS BUTIKK- OG LAGERARBEID, ELEMENTÆRKURS *BENSINSTASJONSBETJENING, KORTERE KURS *LAGEREKSPEDITORUTDANNING, VOKSENOPPLÆRINGSKURS HANDELSFAG, ANNEN UTDANNING SOSIALFAG UTDANNING AV PERSONELL TIL SOSIALE INSTITUSJONER SMABARNSVIRKSOMHET, KORTERE KURS FOR PERSONELL TIL *ALDERSHJEMSSTYRERE, KORTERE KURS FOR SOSIALE FAG, ANNEN UTDANNING SOSIAL- OG HELSEFAG, GRUNNKURS SOSIAL- OG HELSEFAG/HUSSTELL, GRUNNKURS SOSIAL- OG HELSEFAG, HALVARIG INTENSIVT KURS FOR STUDENTER MERKANTILE FAG ELLERS INDUSTRI, HANDVERK OG TEKNIKK ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING, USPESIFISERT FAGOMRADE TEKSTIL-, SOM- OG LÆRVAREFAG *KONFEKSJONSSYERE OG -SKREDDERE, GRUNNKURS UTDANNING I VEVNING VEV, HALVARIG GRUNNKURS *VEV, GRUNNKURS TEKSTILARBEID, ANNEN UTDANNING TEKSTILFORMING, HALVARIG GRUNNKURS TEKSTILFORMING, GRUNNKURS TEKSTILLINJE, ETTARIG GRUNNKURS VEV/TEKSTILFORMING, ETTARIG GRUNNKURS VEV, HALVARIG KURS VED SKOLE FOR SYNSHEMMEDE UTDANNING I KONFEKSJONSSØM *KONFEKSJONSSYERE, HALVARIG GRUNNKURS *KONFEKSJONSSYERE, GRUNNKURS INDUSTRISØM, ETTARIG KURS KONFEKSJONSSYERE, KORTERE KURS UTDANNING I KJOLE- OG DRAKTSOM SOM (KJOLE- OG DRAKTSYERE), HALVARIG GRUNNKURS SOM (KJOLE- OG DRAKTSYERE), GRUNNKURS SOM/HANDEL OG KONTOR, ETTARIG GRUNNKURS SKREDDERUTDANNING SKREDDERE, GRUNNKURS MOBELTAPETSERERUTDANNING MOBELTAPETSERERE, GRUNNKURS *MØBELTAPETSERERE, HALVARIG KURS SOM OG TILSKJÆRING, ANNEN UTDANNING

7 FORMINGSFAG MED HOVEDVEKT PA SOM, GRUNNKURS SOM (ESTETISKE FAG), HALVARIG GRUNNKURS SOM (ESTETISKE FAG), GRUNNKURS SØMFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING *PRYDSOM (OG FORMING), HALVARSKURS *SOM OG VEV VED HUSFLIDSSKOLE, ELEMENTÆRKURS *SOM, KORTERE KURS SOM OG TEKSTILFORMGIVING, GRUNNKURS UTDANNING I SKOTØYARBEID *SKOREPARATØRKURS LÆRVAREARBEID, ANNEN UTDANNING FINMEKANISKE FAG URMAKERUTDANNING URMAKERE, GRUNNKURS TANNTEKNIKERUTDANNING TANNTEKNIKERE, GRUNNKURS GULLSMEDUTDANNING GULLSMEDER, GRUNNKURS FINMEKANISKE FAG, ANNEN UTDANNING OPTIKERE, GRUNNKURS *FINMEKANIKERE, GRUNNKURS MEKANISKE FAG ELLERS BILMEKANIKERUTDANNING *BILOPPRETTERE, PRAKTISK-TEORETISK LÆRLINGSKOLE *BILOPPRETTERE, GRUNNKURS BILMEKANIKERE, GRUNNKURS BILOPPRETTERE, HALVARIG KURS *BILOPPRETTERE, HALVARIG VIDEREGÅENDE KURS BILTEKNIKK, KORTERE KURS BILMEKANIKERE, HALVARIG KURS BILMEKANIKERE, HALVARIG VIDEREGAENDE KURS BILFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING FLYMEKANIKERUTDANNING LANDBRUKSMEKANIKERUTDANNING MASKIN- OG REDSKAPSSTELL, GRUNNKURS VERKSTEDMEKANIKERUTDANNING *PRODUKSJONSMEKANIKERE, GRUNNKURS MEKANISKE FAG, ANNEN UTDANNING MASKIN OG MEKANIKERE MED ELEKTROFAG, GRUNNKURS MEKANIKERE, GRUNNKURS SMED OG MEKANIKER, ETTARIG GRUNNKURS MEKANISKE FAG, ANNEN UTDANNING MASKIN OG MEKANIKERE, HALVARIG GRUNNKURS, MASKIN OG MEKANIKERE, GRUNNKURS MEKANIKERE, HALVARIG KURS *MEKANIKERE, HALVARIG VIDEREGAENDE KURS *BENSINSTASJONSBETJENING, HALVARIG GRUNNKURS MASKIN- OG MEKANIKERFAG, GRUNNKURS VED SKOLE FOR SYNSHEMMEDE *VERKTOYMASKINER, KORTERE KURS I BRUK AV BENSINSTASJONSBETJENING, GRUNNKURS MASKIN OG MEKANIKERE, FORBEREDENDE KURS FOR FREMMEDSPRAKLIGE ELEVER JERN- OG METALLFAG ELLERS UTDANNING I STØPERIARBEID *STØPERE, GRUNNKURS SMELTEVERKS- OG METALLVERKSARBEID, ANNEN UTDANNING UTDANNING I BLIKKSLAGERARBEID OG ANNET TYNNPLATEARBEID

8 *KOBBER- OG BLIKKSLAGERE, GRUNNKURS KOBBER- OG BLIKKSLAGERE/TYNNPLATEARBEIDERE, GRUNNKURS *KOBBER- OG BLIKKSLAGERE, PRAKTISK-TEORETISK LÆRLINGSKOLE TYNNPLATEARBEID, HALVARIG KURS RØRLEGGERUTDANNING RØRLEGGERE, GRUNNKURS RØRLEGGERUTDANNING, HALVARIG KURS UTDANNING I SKIPSBYGGINGSARBEID SKIPSREPARATØRER, KORTERE KURS UTDANNING I ANNET PLATE-, SVEISE- OG STALKONSTRUKSJONSARBEID SVEISERE, HALVARIG GRUNNKURS PLATE-, SVEISE- OG STALKONSTRUKSJONSFAG, GRUNNKURS PLATE- OG SVEISEKURS, HALVARIG SVEISERE, KORTERE KURS JERN- OG METALLARBEID, ANNEN UTDANNING INDUSTRI- OG PRODUKSJONSARBEID, KORTERE KURS *MONTERINGSARBEID, GRUNNKURS JERN- OG METALLARBEID, GRUNNKURS *JERN- OG METALLFAG, VIDEREG1ENDE OPPLÆRING JERN- OG METALLFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING ELEKTROFAG ELEKTROFAG, GRUNNKURS ELEKTROFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING ELEKTRO/MEKANIKK, HALVARIG KURS ELEKTRIKERUTDANNING, STERKSTRØM *STERKSTRØM, GRUNNKURS *ELEKTROMONTØRER, HALVARIG KURS UTDANNING FOR KRAFTSTASJONSBETJENING (ELEKTROMASKINISTER) SKIPSELEKTRIKERUTDANNING STERKSTRØMSARBEID, ANNEN UTDANNING *LINJEMONTØRER, KURS FOR BILELEKTRO, HALVARIG KURS UTDANNING I SVAKSTRØMSFAG SVAKSTROMSFAG, GRUNNKURS 'HJELPEARBEIDERE TIL SVAKSTRØMSBEDRIFTER, KORTERE KURS *SVAKSTROMSFAG, ANNEN UTDANNING TELETEKNISK UTDANNING 11, *TELEVERKET, MONTØRKURS TELEVERKET, TELETEKNISK ASSISTENTKURS TELEVERKET, TEORETISK (AVSLUTTENDE) MONTØRKURS (EVAMKURS) RADIO- OG FJERNSYNSTEKNISK UTDANNING *RADIOTEKNIKK, HALVARIG KURS *FJERNSYNSTEKNIKK, HALIMRIG KURS RADIO- OG FJERNSYNSTEKNIKK, ETTARIG KURS SVAKSTRØMSARBEID, ANNEN UTDANNING TREARBEIDS-, BYGGE- OG ANLEGGSFAG TOMRERUTDANNING TØMRERE, GRUNNKURS *BATBYGGERE, GRUNNKURS TØMRERE, ATTEMANEDERS KURS TØMRERE, HALVARIG KURS BYGGMONTØRER, KORTERE KURS LAFTEHUSBYGGING, KORTERE KURS BATBYGGERKURS MOBELSNEKKERUTDANNING SNEKKER/TRESKJÆRER, HALVARIG GRUNNKURS

9 MØBELSNEKKERE, GRUNNKURS MØBEL- OG TRESKJÆRING, GRUNNKURS TRESKJÆRING, GRUNNKURS INDUSTRISNEKKERUTDANNING SNEKKERE, GRUNNKURS INDUSTRISNEKKERE, KURS FOR MASKINSNEKKERE, HALVARIG KURS SNEKKER, OG TREARBEIDSFAG, ANNEN UTDANNING *TREARBEID (FELLES GRUNNOPPLÆRING I SNEKKERFAG), HALVARIG GRUNNKURS TREARBEID (FELLES GRUNNOPPLÆRING I SNEKKERFAG), GRUNNKURS *TREARBEID (ESTETISKE FAG), HALVARIG KURS TREARBEID, ARSKURS TRELASTFAG, GRUNNKURS *TRELASTTEKNIKK VED NORGES TRELASTSKOLE, ETTÅRIG KURS TREARBEIDSFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING SELGERE I TRELAST OG BYGGEVAREHANDEL, ETTÅRIG GRUNNKURS TØMRER, FORBEREDENDE KURS MALER- OG BYGNINGSTAPETSERERUTDANNING (INKLUDERT LAKKERERUTDANNING) *MALERE, HALVARIG GRUNNKURS MALERE, GRUNNKURS BYGNINGTAPETSERERUTDANNING GRUNNKURS BILLAKKERING, GRUNNKURS MALERE OG BYGNINGSTAPETSERERE, GRUNNKURS MALERE, HALVARIG KURS MALERE, KORTERE KURS UTDANNING I GLASSMESTERARBEID *GLASSMESTERE, GRUNNKURS MURERUTDANNING (INKLUDERT UTDANNING I JERNBINDER- OG BETONGSTOPERARBEID) *MURERE, HALVÅRIG GRUNNKURS MURERE, GRUNNKURS FORSKALING, HALVARIG KURS ARMERING, KORTERE KURS FORSKALING, KORTERE KURS BYGGEFAG, ANNEN UTDANNING BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDERE, GRUNNKURS BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDERE, HALVÅRIG KURS BYGGE- OG ANLEGGSFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING HOVEDBYGGEFAG, GRUNNKURS ANLEGGSFAG, ANNEN UTDANNING SKIFERARBEIDERE, KORTERE KURS GRUVEARBEIDERUTDANNING, GRUNNKURS STEININDUSTRI, GRUNNKURS STATENS BERGSKOLE, KORTERE GRUVEMALERKURS DYKKERKURS GRAFISKE FiG BOKTRYKKERUTDANNING (SETTERE OG TRYKKERE) *SETTERE OG TRYKKERE, HALVARIG GRUNNKURS *SETTERE OG TRYKKERE, GRUNNKURS *SETTERE, KORTERE KURS *BOKTRYKKERUTDANNING, ANNEN BOKBINDERUTDANNING *BOKBINDERE, PRAKTISK-TEORETISK LÆRLINGSKOLE BOKBINDERASSISTENTER, PRAKTISK-TEORETISK LÆRLINGSKOLE GRAFISK UTDANNING, ANNEN FELLES GRAFISK LINJE, GRUNNKURS NÆRINGSMIDDELFAG

10 BAKER- OG KONDITORUTDANNING BAKERE OG KONDITORER, GRUNNKURS BAKERE, GRUNNKURS *KONDITORER, GRUNNKURS POLSEMAKER- OG SLAKTERUTDANNING POLSEMAKERE OG SLAKTERE, GRUNNKURS SLAKTERE, GRUNNKURS POLSEMAKERE, GRUNNKURS *KJØTTSKJÆRERE, KORTERE KURS MEIERIUTDANNING MEIERIBRUK, GRUNNKURS UTDANNING I FISKEFOREDLING *FISKETILVIRKNING OG FISKEINDUSTRI, HALVARIG KURS *MARINE OLJER, SILDE- OG FISKEMEL, ETTARIG KURS FOR PRODUKSJON AV FISKETILVIRKNING, KORTERE KURS FISKETILVIRKNING OG FISKEINDUSTRI, ETTARIG KURS UTDANNING I KONSERVERINGSARBEID *HERMETIKKFAGSKOLE NÆRINGSMIDDELFAG, ANNEN UTDANNING NÆRINGSMIDDELTEKNOLOGI, GRUNNKURS INDUSTRIELLE, HANDVERKSMESSIGE OG TEKNISKE FAG ELLERS LABORANT- OG KJEMITEKNISK UTDANNING KJEMIPROSESS, GRUNNKURS KJEMILABORANTLINJE, GRUNNKURS *PROSESSOPERATØR, GRUNNKURS *LABORANTER: HALVARIG KURS DRIFTSTEKNISK UTDANNING DRIFTSOPERATØRKURS FOR VANN- OG KLOAKKANLEGG UTDANNING I TEKNISK TEGNING TEKNISK TEGNING, GRUNNKURS TEKNISK TEGNING, HALVARIG GRUNNKURS KJØLETEKNISK UTDANNING KJØLEMONTØRER, ETTARIG KURS OPPMALINGS- OG JORDSKIFTEUTDANNING *LANDMALERE, GRUNNKURS KART OG OPPMALING, GRUNNKURS KARTTEGNERE, GRUNNKURS UTDANNING I PLASTVAREARBEID *PLASTVAREARBEID, HALVARIG KURS PLASTVAREARBEID, ETTARIG KURS ANLEGGSMASKINARBEIDERUTDANNING ANLEGGSMASKINFØRERUTDANNING, GRUNNKURS ANLEGGSMASKINARBEIDERE, HALVARIG KURS ANLEGGSMASKINKJØRERE, KORTERE KURS FOR UTDANNING I ANDRE INDUSTRI- OG HANDVERKSFAG OG TEKNISKE FAG *HANDVERK, HALVARSKURS VED LANDBRUKSSKOLE HANDVERK, ARSKURS VED LANDBRUKSSKOLE *KANTSTEINHOGGERE, HALVARIG KURS PIANOSTEMMERE OG -REPARATØRER, GRUNNKURS HANDVERK, FELLESFAG, ETTARIG GRUNNKURS INDUSTRIREPARATØRER, HALVARIG KURS KJEMISK PROSESSARBEID, KORTERE KURS LÆRLINGSKOLE, KLASSE PARAGRAF 20-KURS, TEORIKURS FOR LÆRLINGKANDIDATER SAMFERDSEL MARITIME NAVIGASJONSFAG

11 SKIPSFØRERUTDANNING KYSTSKIPPERKURS AV 2. KLASSE *BESTMANNSKURS MARITIME NAVIGASJONSFAG, ANNEN UTDANNING MARITIME MASKINISTFAG MASKINISTUTDANNING MASKINISTASPIRANTUTDANNING MARITIME MASKINISTFAG, ANNEN UTDANNING *MOTORPASSERLINJE VED FISKERFAGSKOLE SJØFARTSFAG ELLERS SJØASPIRANTKURS *DEKKS- ELLER MASKINLINJE, VOKSENOPPLÆRINGSKURS *SJØASPIRANTKURS, DEKKS- ELLER MASKINLINJE UTDANNING FOR DEKKSMANNSKAP *SJØASPIRANTKURS, DEKKSLINJE DEKKSLINJE, KORTERE VOKSENOPPLÆRINGSKURS *GAL KODE, SE *UTDANNING FOR MASKINMANNSKAP *SJØASPIRANTKURS, MASKINLINJE MASKINLINJE, KORTERE VOKSENOPPLÆRINGSKURS SKIPSMEKANIKERE, GRUNNKURS SJØFARTSFAG, GENERELL GRUNNOPPLÆRING SJØFARTSFAG, HALVARIG GRUNNKURS SJØFARTSFAG, GRUNNKURS MARITIM UTDANNING, ANNEN LUFTTRAFIKKFAG VEGTRAFIKKFAG SJAFØRUTDANNING FØRERKORT AV KLASSE 2, KORTERE KURS (NA KLASSE D, C OG CE) VEGTRAFIKK, ANNEN UTDANNING JERNBANETRAFIKKFAG LOKOMOTIVFØRERUTDANNING KONDUKTORUTDANNING JERNBANESKOLEN, KONDUKTØRKURS II TOGEKSPEDITØRUTDANNING *JERNBANESKOLEN, TRAFIKKURS STASJONSBETJENTUTDANNING (YTRE STASJONSTJENESTE) *STILLVERKSARBEIDERE, STOTTEKURS FOR ASPIRANTER BANETJENESTEUTDANNING *JERNBANESKOLEN, BANEREPARATØRKURS JERNBANETRAFIKKFAG, ANNEN UTDANNING POSTALE FAG POSTEKSPEDITØRUTDANNING POSTSTYRERKURS, TRINN POSTSKOLEN, KURS I INDRE- OG SKRANKETJENESTE POSTDISTRIBUSJONSUTDANNING *POSTSKOLEN, POSTPAKKEMESTERKURS *POSTSKOLEN, KURS FOR FORMENN POSTALE FAG, ANNEN UTDANNING TELEKOMMUNIKASJONSFAG TELEGRAFISTUTDANNING TELEGRAF- OG TELEFONEKSPEDITØRUTDANNING *TELESKOLEN, EKSPEDISJONS- OG KONTORLINJE f' KONTOR- OG TELEFONKURS VED SKOLE FOR SYNSHEMMEDE TELEKOMMUNIKASJONSFAG, ANNEN UTDANNING TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSFAG ELLERS 10

12 HELSEVERN SYKEPLEIEFAG HJELPEPLEIERUTDANNING *HJELPEPLEIERSKOLE, GENERELL SYKEPLEIE *HJELPEPLEIERSKOLE, PSYKIATRISK SYKEPLEIE LEGESEKRETÆRUTDANNING LEGESEKRETÆRER, HALVARIG KURS SYKEPLEIERUTDANNING, ANNEN TANNPLEIEFAG TANNLEGEASSISTENTUTDANNING TANNLEGEASSISTENTER, ETTÅRIG KURS *TANNLEGEASSISTENTER, HALVÅRIG KURS TANNPLEIEFAG (EKSKLUSIVE TANNTEKNIKERUTDANNING), ANNEN UTDANNNING BARNEPLEIEFAG BARNEPLEIERUTDANNING *BARSEL- OG BARNEPLEIE, HALVARSKURS BARSEL- OG BARNEPLEIE, ARSKURS HJELPEPLEIERUTDANNING *HJELPEPLEIERSKOLE, SPEDBARNS- OG BARSELPLEIE BARNEPLEIEFAG, ANNEN UTDANNING VERNEPLEIEFAG HJELPEPLEIERUTDANNING *HJELPEPLEIERSKOLE, VERNEPLEIE VERNEPLEIEFAG, ANNEN UTDANNING APOTEKFAG APOTEKTEKNIKERUTDANNING APOTEKTEKNIKERE, ETTÅRIG GRUNNKURS APOTEKFAG, ANNEN UTDANNING TERAPEUTISKE FAG ARBEIDSTERAPEUTUTDANNING *ARBEIDSTERAPEUTER, FORKURS HELSEVERNFAG ELLERS JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE JORDBRUKSFAG JORDBRUK OG HUSDYRSTELL, PRAKSISKURS (LÆRLINGUTDANNING) HUSDYRSTELL, HALVARIG PRAKSISKURS LANDBRUKSMASKINER, HALVARIG PRAKSISKURS I STELL OG VEDLIKEHOLD LANDBRUK, ETTÅRIG PRAKSISKURS LANDBRUK, HALVARIG PRAKSISKURS HUSDYRSTELL, ETTARIG PRAKSISKURS LANDBRUKSMASKINER, ETTARIG PRAKSISKURS I STELL OG VEDLIKEHOLD ROKTERUTDANNING (KURS I HUSDYRHOLD) *HUSDYRROKT, HALVARIG KURS PELSDYRRØKT, HALVARIG KURS STELL OG BRUK AV HEST, GRUNNKURS JORDBRUKSUTDANNING, ANNEN LANDBRUKSFAG, HALVARIG KURS JORD- OG HAGEBRUK, GRUNNKURS REiNDRIFTSKURS, ETTARIG LANDBRUKSFAG, GRUNNKURS (UNGDOMSKURS) LANDBRUK/REINDRIFT MED UTMARKSNÆRING, GRUNNKURS HEIMEYRKESFAG, GRUNNKURS LANDBRUK OG AKVAKULTUR, GRUNNKURS LANDBRUKSFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING LANDBRUK MED HOVEDVEKT PA SKOG- OG NATURBRUK, GRUNNKURS GARTNERI- OG HAGEBRUKSFAG 11

13 GARTNERI OG HAGEBRUK, PRAKSISKURS (LÆRLINGUTDANNING) *GARTNERI OG HAGEBRUK, HALVARIG PRAKSISKURS GARTNERI OG HAGEBRUK, ETTÅRIG PRAKSISKURS GARTNERUTDANNING ANLEGGSGARTNER, GRUNNKURS GARTNERI- OG HAGEBRUKSFAG, ANNEN UTDANNING BLOMSTERDEKORASJON, GRUNNKURS GARTNERSKOLE, GRUNNKURS GARTNERFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING SKOGBRUKSUTDANNING SKOGBRUK, PRAKSISKURS (LÆRLINGUTDANNING) SKOGBRUK, HALVARIG PRAKSISKURS SKOGBRUK, ETTARIG PRAKSISKURS SKOGBRUKSUTDANNING, ANNEN SKOGBRUKSFAG, GRUNNKURS DRIFTSTEKNISK KURS (MASKINFORERKURS), HALVÅRIG *SKOGBRUKSFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING FISKEFAG FISKESKIPPERUTDANNING FISKESKIPPERKURS 2. KLASSE VED FISKERFAGSKOLE FISKE- OG FANGSTARBEID, ANNEN UTDANNING FISKE OG FANGST, GRUNNKURS FISKERIFAG, HALVÅRIG GRUNNKURS KYSTNÆRINGSLINJE, GRUNNKURS NÆRINGSFISKE, KURS I KYSTNÆRING, YRKESFORBEREDENDE KURS FISKEOPPDRETT, KORTERE KURS TJENESTEYTING OG FORSVAR HUSSTELLFAG HUSMORSKOLEUTDANNING '101 HUSSTELL, HALVARIG GRUNNKURS HUSSTELL, ETTARIG GRUNNKURS HUSSTELL, GRUNNKURS VED SKOLE FOR SYNSHEMMEDE HUSSTELL, ELEMENTÆRLINJE *HUSASSISTENTER, ETTARIG KURS *HUSSTELL (SUPPLERINGSKURS), HALVÅRIG VIDEREGÅENDE KURS HUSSTELL, KORTERE KURS HUSMORVIKAR- OG HJEMMEHJELPERUTDANNING *HUSMORVIKARER, HALVÅRIG KURS *HUSMORVIKARER, ETTÅRIG KURS HUSSTELLUTDANNING, ANNEN HUSSTELLFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING HUSSTELL- OG SØMFAG, ETTARIG GRUNNKURS *HUSSTELL/HANDELSSKOLE MED REDUSERT FAGKRETS, GRUNNKURS HUSSTELL/STORKJØKKEN, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING HUSHOLDNINGSFAG, FORBEREDENDE KURS FOR FREMMEDSPRÅKLIGE ELEVER HUSSTELL OG VEV, ETTARIG GRUNNKURS HOTELL- OG RESTAURANTFAG STUERTUTDANNING FISKEBATSTUERTLINJE VED FISKERFAGSKOLE KOKKUTDANNING KOKKER, HALVARIG GRUNNKURS (ARTIANERE) KOKKER, HALVÅRIG GRUNNKURS KOKKER, (HOTELL/RESTAURANT), GRUNNKURS KJØKKENKURS, KORTERE KOKKSKOLE, ETTARIG GRUNNKURS 1')

14 KOKK/STORHUSHOLDNING, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING SERVITØRUTDANNING SERVITØRER, GRUNNKURS SERVITØRER, HALVARIG GRUNNKURS SERVITØRER, HALVARIG GRUNNKURS FOR ARTIANERE SERVITØRER, KORTERE KURS TRAFIKKVERTINNEUTDANNING HOTELL- OG RESTAURANTLEDERUTDANN ING *STYRERE AV OVERNATTINGS- OG SERVERINGSBEDRIFTER, KURS FOR OLDFRUEUTDANNING *OLDFRUEASSISTENTER (HUSØKONOMASSISTENTER), HALVARIG KURS HOTELL- OG RESTAURANTFAG, ANNEN UTDANNING SJØASPIRANTKURS, BYSSELINJE BYSSELINJE, KORTERE VOKSENOPPLÆRINGSKURS HOTELLSERVICE, HALVÅRIG KURS RESEPSJONSKURS, HALVÅRIG RESEPSJONSKURS, ETTÅRIG KOKK/SERVITØR/HUSSTELL, GRUNNKURS HOTELLASSISTENT, GRUNNKURS KJØKKENKURS/CATERINGSKURS HYGIENE OG SKJØNNHETSPLEIEFAG FRISØRUTDANNING *DAMEFRISØRER, GRUNNKURS FRISØRUTDANNING *HERREFRISØRER, GRUNNKURS FRISØRER, GRUNNKURS HYGIENE OG SKJØNNHETSPLEIE, ANNEN UTDANNING KOSMETOLOGER, GRUNNKURS *FOTPLEIERE, GRUNNKURS KOSMETOLOGUTDANNING, ETTARIG VAKTMESTER- OG RENGJØRINGSFAG VAKTMESTERE, KORTERE KURS *PORTORER, KORTERE KURS FOTOGRAFFAG FOTOGRAFER, GRUNNKURS IDRETTS- OG UNGDOMSLEDERUTDANNING IDRETTSUTDANNING IDRETT, GRUNNKURS AKTIVITETSLEDERUTDANNING BARNE- OG UNGDOMSLEDERKURS (KORTERE) VED BIBELSKOLE SIVILE OVERVAKINGS- OG TRYGGINGSFAG POLITIUTDANNING *POLITISKOLEN, GRUNNKURS FOR POLITIASPIRANTER FENGSELSUTDANNING *FENGSELSSKOLEN, GRUNNKURS *FENGSELSSKOLEN, VIDEREGÅENDE KURS TOLLUTDANNING *TOLLSKOLEN, TOLLASSISTENTKURS *TOLLSKOLEN, KURS FOR VIDEREUTDANNING AV TOLLOVERBETJENTER MED FLERE MILITÆRE FAG MILITÆR FAGUTDANNING OG KURS (1. GANGSTJENESTE) MILITÆR UTDANNING, ANNEN TJENESTEYTING ELLERS UTDANNING PA VIDEREGÅENDE SKOLENIVÅ II ALLMENT FAGFELT GYMNASUTDANNING 13

15 *GYMNASUTDANNING, VANLIG GYMNAS ALLMENNFAGLIG STUDIERETNING UTEN LINJEVALG (VEIERODMODELLEN) ALLMENNFAGLIG STUDIERETNING, IDRETTSLINJE STEINERSKOLEN, TREÅRIG ALLMENNFAGLIG LINJE INTERNASJONAL BACCALAUREATLINJE, TOARIG VIDEREGÅENDE KURS ALLMENNFAGLIG STUDIERETNING, USPESIFISERT LINJE GYMNASUTDANNING,'SPRAKFAGLIG LINJE *GYMNASUTDANNING, ENGELSKLINJE *GYMNASUTDANNING, NORRØNLINJE *GYMNASUTDANNING, LATINLINJE ALLMENNFAGLIG STUDIERETNING, SPRAKLIG LINJE GYMNASUTDANNING, ANNEN HUMANISTISK ELLER ESTETISK LINJE *GYMNASUTDANNING, MUSIKKLINJE ALLMENNFAGLIG STUDIERETNING, MUSIKKTEORETISK LINJE GYMNASUTDANNING, SAMFUNNSFAGLIG LINJE *GYMNASUTDANNING, ØKONOMISK GYMNAS *GYMNASUTDANNING, SOSIALLINJE' ALLMENNFAGLIG STUDIERETNING, SAMFUNNSFAGLIG LINJE GYMNASUTDANNING, NATURFAGLIG LINJE *GYMNASUTDANNING, REALLINJE *GYMNASUTDANNING, NATURFAGLINJE ALLMENNFAGLIG STUDIERETNING, NATURFAGLIG LINJE FOLKEHØGSKOLEUTDANNING FOLKEHØGSKOLE, VIDEREGÅENDE KURS ALLMENNUTDANNING PA GYMNASNIVA II, ANNEN INGENIØRUTDANNING NB: NA FORKURS INGENIØRUTDANNING, FORKURS FOR *GRAFISK LINJE, FORKURS FOR INGENIØRER *LANDBRUKSHØGSKOLEN, FORKURS ALLMENNFAG, PABYGGING TIL TOARIG GRUNNKURS SAMFUNNSFAG, PABYGGING TIL TOARIG GRUNNKURS NATURFAG, PABYGGING TIL TOARIG GRUNNKURS SPRÅKFAG, PÅBYGGING TIL TOARIG GRUNNKURS FORKURS ANDRE *BEDRIFTSØKONOMISK INSTITUTT, FORKURS FOR DIPLOMSTUDIET FORKURS TIL FISKERIKANDIDATSTUDIET TILPASNINGSKURS TIL NJERINGSMIDDELTEKNISK HØGSKOLE HUMANIORA OG ESTETIKK HISTORIE-, LITTERATUR- OG SPRAKFAG RELIGIONSFAG MISJONÆR- OG PREDIKANTUTDANNING FRELSESARMEENS OFFISERSSKOLE BIBEL- OG MISJONSSKOLE BIBELSEMINAR, VIDEREGÅENDE BIBELSKOLE, STUDENTLINJE RELIGIONSFAG, ANNEN UTDANNING MENIGHETSSEKRETÆRER, ETTARIG KURS MENIGHETSSEKRETÆRUTDANNING, ETTARIG VIDEREGÅENDE KURS HUMANISTISKE FAG ELLERS *BOK OG BIBLIOTEK, TOARIG GRUNNKURS REKLAMETEGNING OG DEKORASJON REKLAMETEGNERUTDANN ING REKLAMETEGNERE (GRAFISK FORMGIVING) VIDEREGAENDE KURS I REKLAMETEGNERE (GRAFISK FORMGIVING) VIDEREGÅENDE KURS II *HANDVERKS- OG KUNSTINDUSTRISKOLE, REKLAMELINJE REKLAMETEGNING (GRAFISK FORMING), TOARIG VIDEREGÅENDE KURS 14

16 DEKORATØRUTDANNING DEKORATØRER, VIDEREGÅENDE KURS I DEKORATØRER, VIDEREGÅENDE KURS II DEKORATØRER, TOARIG KURS DEKORATØRER, TOARIG VIDEREGÅENDE KURS REKLAMETEGNING OG DEKORASJON, ANNEN UTDANNING TEGNING, - GRAFISK OG DEKORATIV FORMGIVING, VIDEREGÅENDE KURS I TEGNING, GRAFISK OG DEKORATIV FORMGIVING, TOARIG GRUNNKURS TEGNING, TWIG GRUNNKURS MUSIKKFAG MUSIKKLINJE, TREÅRIG ' ORGANISTUTDANNING ORKESTERMUSIKERUTDANNING DIRIGENTUTDANNING *MUSIKKFAGSKOLE, TREÅRIG KORLINJE *MUSIKK, KORLINJE, YRKESRETTET PABYGGINGSAR *MUSIKKFAGSKOLE, TREÅRIG ORKESTERLINJE *MUSIKK, ORKESTERLINJE, YRKESRETTET PABYGGINGSAR MUSIKKUTDANNING, ANNEN *MUSIKKFAGSKOLE, TREÅRIG ANNEN LINJE MUSIKK, ANNEN LINJE, YRKESRETTET PABYGGINGSAR MUSIKK, TOARIG GRUNNKURS MUSIKK, VIDEREGÅENDE KURS II (PABYGGING TIL TOARIG GRUNNKURS) *MUSIKK, TOARIG VIDEREGÅENDE KURS BIBELSKOLE, SANG OG MUSIKK (2. ARET) MUSIKK, TOARIG GRUNNKURS VED SKOLE FOR SYNSHEMMEDE BILDENDE KUNST MALER- OG GRAFIKERUTDANNING *HANDVERKS- OG KUNSTINDUSTRISKOLE, LINJE FOR MALERE TEGNING, ETTARIG VIDEREGÅENDE KURS *HANDVERKS- OG KUNSTINDUSTRISKOLE, LINJE FOR GRAFIKK TEGNE- OG MALERSKOLE, TOÅRIG FRIAKADEMI BILLEDHOGGERUTDANNING BOKKUNSTNERUTDANNING BILDENDE KUNST, ANNEN UTDANNING *BILDENDE KUNST, TREÅRIG KURS BRUKSKUNST (FORMGIVING) KERAMIKERUTDANNING *HANDVERKS- OG KUNSTINDUSTRISKOLE, LINJE FOR KERAMIKK KERAMIKK, VIDEREGÅENDE KURS I MØBEL- OG INNREDNINGSARKITEKTUTDANNING *HANDVERKS- OG KUNSTINDUSTRISKOLE, LINJE FOR MØBLER OG INNREDNINGSARKITEKTUR INTERIØRKONSULENTER, VIDEREGÅENDE KURS I *INTERIØRFAG, TOÅRIG GRUNNKURS INTERIØRKONSULENTER, VIDEREGÅENDE KURS II METALLDESIGNERUTDANNING *HANDVERKS- OG KUNSTINDUSTRISKOLE, LINJE FOR METALL KUNSTHANDVERK, LINJE FOR METALLARBEID, 1. AR KUNSTHANDVERK, LINJE FOR METALLARBEID, 2. AR TEKSTILKUNSTNERUTDANN ING *HANDVERKS- OG KUNSTINDUSTRISKOLE, LINJE FOR TEKSTIL MOTE- OG KOSTYMETEGNERUTDANNING *HANDVERKS- OG KUNSTINDUSTRISKOLE, LINJE FOR MOTE- OG KOSTYMETEGNING BRUKSKUNST, ANNEN UTDANNING KUNSTHANDVERK, TRE/METALL/KERAMIKK, VIDEREGÅENDE KURS I FORMING, VIDEREGÅENDE KURS 1 15

17 TRE- OG METALLFORMING, VIDEREGÅENDE KURS I FORMING, TOARIG GRUNNKURS HUSFLIDSHANDVERKER, VIDEREGÅENDE KURS II SAMISK HUSFLID, VIDEREGÅENDE KURS I SAMISK HUSFLID, VIDEREGÅENDE KURS II KUNSTHANDVERK, LINJE FOR TREARBEID/SNEKKER OG TRESKJÆRING, 1. AR KUNSTHANDVERK, LINJE FOR TREARBEID/SNEKKER OG TRESKJÆRING, 2. AR TEATERFAG SKUESPILLERUTDANNING TEATERSKOLE, LINJE FOR SKUESPILLERE OPERA- OG KONSERTSANGERUTDANNING *OPERASKOLE, STATENS DANSERUTDANNING *BALLETTINSTITUTTET, TOARIG KURS DEN NORSKE BALLETTHOGSKOLE, TREÅRIG STUDIUM STATENS BALLETTHØGSKOLE, DANSELINJE BALLETTLINJE, TOARIG GRUNNKURS BALLETTLINJE, VIDEREGÅENDE KURS II TEATERFAG, ANNEN UTDANNING DRAMA, TOARIG GRUNNKURS ESTETISKE FAG ELLERS TEGNING, FORM OG FARGE, VIDEREGÅENDE KURS I TEGNING, FORM OG FARGE, VIDEREGÅENDE KURS II ESTETISKE FAG, TOÅRIG GRUNNKURS FORMINGSFAG MED DRAMA OG MUSIKK, TOÅRIG GRUNNKURS UTDANNING FOR BILDENDE KUNSTNERE OG KUNSTHANDVERKERE, VIDEREGÅENDE KURS I UTDANNING FOR BILDENDE KUNSTNERE OG KUNSTHANDVERKERE, VIDEREGÅENDE KURS II UTDANNING FOR BILDENDE KUNSTNERE OG KUNSTHANDVERKERE, TOARIG VIDEREGÅENDE KURS II TEGNING, FORM OG FARGE, PÅBYGGING TIL TOÅRIG GRUNNKURS ANNEN UTDANNING I ESTETISKE FAG TEKSTFORFATTERE, GRUNNKURS VED REKLAMESKOLE UNDERVISNING UTDANNING AV BARNEHAGEPERSONELL BARNEHAGEASSISTENTUTDANNING BARNEPLEIER, VIDEREGAENDE KURS I BARNEPLEIE/ALLMENNE FAG, VIDEREGÅENDE KURS II (PABYGGING TIL TOARIG GRUNNKURS) UTDANNING AV LÆRERE FOR MUSIKALSK BARNEHAGE *MUSIKKFAGSKOLE, TREÅRIG BARNEHAGELINJE *MUSIKK, BARNEHAGELINJE, YRKESRETTET PABYGGINGSAR *MUSIKKBARNEHAGELÆRERE, TOARIG KURS *UTDANNING AV BARNEHAGEPERSONELL *KLASSELÆRERUTDANNING *LÆRERSKOLEUTDANNING, ALMINNELIG *KLASSELÆRERE, ANNEN UTDANNING *FAGLÆRERUTDANNING *LÆRERUTDANNING I HUSSTELL-, HOTELL- OG RESTAURANTFAG *FAGLÆRERUTDANNING, ANNEN *MUSIKK- OG SANGLÆRERUTDANNING *MUSIKKLÆRERUTDANNING *SANGLÆRERUTDANNING UNDERVISNINGSFAG ELLERS *HUSFLIDSLÆRERUTDANNING KURSLEDERE (FORMINGS- OG FRITIDSLEDERE), ETTARIG KURS DANSELÆRERUTDANNING *DANSELÆRERE, KURS FOR *BALLETTSKOLEN, PEDAGOGLINJE 16

18 SJAFØRLÆRERUTDANN ING SJAFØRLÆRERSKOLE, ETTARIG *TRANSPORTTEKNISK LINJE, FAGLÆRERUTDANNING *KJØREINSTRUKTØRUTDANNING, INNFØRINGSKURS *LÆRERUTDANNING, ANNEN ADMINISTRASJON OG ØKONOMI ADMINISTRATIVE FAG ARBEIDSLEDERUTDANNING FOR FORMENN ARBEIDSLEDERUTDANNING FOR VERKSTEDINDUSTRIEN ARBEIDSLEDERUTDANNING FOR TREINDUSTRIEN (LEDERSKOLEN FOR TREINDUSTRI) ARBEIDSLEDERUTDANNING I GRAFISKE FAG *BEDRIFTSLEDERSKOLENS 2. KLASSE *BEDRIFTSLEDERSKOLENS 1. KLASSE (LÆRLINGSKOLENS 4. KLASSE) ARBEIDSLEDERUTDANNING INNEN FISKERITILVIRKNING ARBEIDSLEDERUTDANNING I BILTEKNIKK ARBEIDSLEDERUTDANNING, I ANDRE FAG ADMINISTRATIVE FAG, ANNEN UTDANNING AGROTEKNIKERE, UTDANNING I ADMINISTRASJON OG FORVALTNING TEKNISK FAGSKOLE, LINJE FOR DATABEHANDLING, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (ADB) FORVALTERKURS II, LANDBRUKSSKOLE HANDELS- OG KONTORFAG, GENERELT UTDANNING I HANDELS- OG KONTORFAG KONTOR- OG ADMINISTRASJONSLINJE, VIDEREGAENDE KURS I ØKONOMILINJE, VIDEREGAENDE KURS I HANDELS- OG KONTORFAG, TOARIG GRUNNKURS HANDELS- OG KONTORFAG/ALLMENNE FAG, VIDEREGÅENDE KURS II (PABYGGING TIL TOARIG GRUNNKURS) KONTOR- OG ADMINISTRASJONSLINJE MED ØKONOMI OG SPRAK ELLER STENOGRAFI, VIDEREGÅENDE KURS I OKONOMILINJE MED REDUSERT FAGKRETS, VIDEREGÅENDE KURS I KONTOR- OG ADMINISTRASJONSLINJE MED ØKONOMI, BUDSJETTLÆRE, FORVALTNINGSLÆRE OG SAKSBEHAND- LING, VIDEREGÅENDE KURS I *HANDELSGYMNASUTDANNING *HANDELSUTDANNING VED WANGS HANDELSSKOLE, TOARIG HØYERE BEDRIFTSØKONOMISK UTDANNING BEDRIFTSØKONOMISK EKSAMEN, TOARIG DELTIDSKURS HANDELS- OG KONTORUTDANNING, ANNEN GENERELL KONTORFAG KONTORFAG, GENERELL UTDANNING 41/ KONTORFAG, TOARIG GRUNNKURS REGNSKAPSUTDANNING AGROTEKNIKERE, UTDANNING I REGNSKAP OG ØKONOMI ØKONOMILINJE MED REGNSKAPS- OG ØKONOMIFAG, VIDEREGÅENDE KURS I REGNSKAPSLINJE, VIDEREGÅENDE KURS II STENOGRAF- OG SEKRETÆRUTDANNING *KONTORSEKRETÆRLINJE, VIDEREGÅENDE KURS I DATAMASKINOPERATØRUTDANNING PROGRAMMERERUTDANNING *PROGRAMMERERE, HALVARIG KURS PROGRAMMERERKURS, ETTARIG PROGRAMMERERE, KORTERE KURS LINJE FOR DATA- OG INFORMASJONSBEHANDLING, VIDEREGÅENDE KURS II EDB, TOARIG GRUNNKURS EDB OG ALLMENNE FAG, ETTÅRIG PABYGGING TIL TOARIG GRUNNKURS SPESIALUTDANNING FOR PRIVATANSATTE KONTORFUNKSJONÆRER BANKAKADEMIET, GRUNNUTDANNING BANKAKADEMIET, BANKFAGLIG EKSAMEN (FAGKURS) UTDANNING I OFFENTLIG ADMINISTRASJON SAKSBEHANDLERKURS, ETTARIG

19 STATISTISK SENTRALBYRAS SAKSBEHANDLEROPPLÆRING, KURS III ADMINISTRASJONSLINJE, VIDEREGÅENDE KURS I TELEVERKETS SAKSBEHANDLERUTDANNING *TELEVERKETS FAGBOLKKURS I SAKSBEHANDLING KONTORARBEID, ANNEN UTDANNING SPRAK- OG SAKSBEHANDLERLINJE, VIDEREGÅENDE KURS II REISELIVSLINJE, VIDEREGAENDE KURS II AKTIVITETSLEDER FOR REISELIVSNÆRINGEN, VIDEREGÅENDE KURS II KONTORPERSONALE TIL HELSEINSTITUSJONER, KURS FOR HANDELSFAG HANDELSFAG, GENERELL UTDANNING *HANDELSFAG, TOÅRIG GRUNNKURS UTDANNING FOR SALGSREPRESENTANTER OG AKKVISITØRER MARKEDSFØRINGSUTDANNING MARKEDSFØRING, GRUNNKURS MARKEDSFØRING, FAGKURS ØKONOMILINJE MED MARKEDSFØRING, VIDEREGÅENDE KURS I MARKEDSFØRINGSLINJE, VIDEREGÅENDE KURS II ØKONOMILINJE MED REKLAME- OG DEKORASJONSFAG, VIDEREGÅENDE KURS I BUTIKKEKSPEDITØRUTDANNING ELEKTRONIKK OG ELEKTROFAG, BRANSJEORIENTERT SALGSOPPLÆRING, VIDEREGÅENDE KURS I 41) BUTIKKLEDERUTDANNING BOKHANDLERSKOLEN SAMVIRKESKOLEN, LEDERUTDANNINGSKURS *SAMVIRKEINSTITUTTET, LEDERUTDANNING TRINN I *SAMVIRKEINSTITUTTET, LEDERUTDANNING TRINN II *SAMVIRKEINSTITUTTET, LEDERUTDANNING TRINN III *SAMVIRKESKOLEN, ASSISTENTKURS *BUTIKKLEDERSKOLEN SOSIALFAG UTDANNING TIL PERSONELL TIL SOSIALE INSTITUSJONER *ALDERSHJEMSTYRERE OG STYRERASSISTENTER, KURS FOR SOSIALE FAG, ANNEN UTDANNING SOSIAL- OG HELSEFAG, VIDEREGÅENDE KURS II (PABYGGING TIL TOÅRIG GRUNNKURS) 4469Z SOSIAL- OG HELSEFAG, VIDEREGÅENDE KURS I TANNLEGEASSISTENTFAG MED FELLES ALLMENNE FAG, VIDEREGÅENDE KURS II (PABYGGING TIL TOÅRIG GRUNNKURS) SOSIAL- OG HELSEFAG MED ALLMENNE FAG, TOARIG GRUNNKURS SOSIAL- OG HELSEFAG/IDRETTSFAG, TOARIG GRUNNKURS PRESSEFAG MEDIALINJE, VIDEREGÅENDE KURS VED SKOLE FOR SYNSHEMMEDE MERKANTILE FAG ELLERS UTDANNING I SAMVIRKESPØRSMÅL AGROTEKNIKERKURS I SAMVIRKE MERKANTILE FAG, ANNEN UTDANNING INDUSTRI, HANDVERK OG TEKNIKK TEKNISK KURS, ETTARIG VIDEREGAENDE TEKNISK FAGSKOLE TEKSTIL-, SOM- OG LÆRVAREFAG UTDANNING I VEVING *BILLEDVEV, HALVÅRSKURS *BILLEDVEV, ARSKURS VEV, VIDEREGAENDE KURS I VEV, TOARIG GRUNNKURS VEV, VIDEREGÅENDE KURS II TEKSTILARBEID, ANNEN UTDANNING TEKSTILFORMING, VIDEREGÅENDE KURS I

20 TEKSTILFORMING, VIDEREGÅENDE KURS II TEKSTILFORMING, TOARIG GRUNNKURS KUNDEVEILEDER, TEKSTIL, VIDEREGÅENDE KURS II UTDANNING I KONFEKSJONSSØM SOM- OG KLESFORMGIVING, VIDEREGÅENDE KURS I MODELLØRASSISTENTER, VIDEREGÅENDE KURS II MODELLORASSISTENTER, VIDEREGÅENDE KURS I KONFEKSJONSTEKNIKERE, VIDEREGÅENDE KURS II KONFEKSJONSASSISTENTER, VIDEREGÅENDE KURS I UTDANNING I KJOLE- OG DRAKTSOM KJOLE- OG DRAKTSYERE, VIDEREGÅENDE KURS I KJOLE- OG DRAKTSYERE, VIDEREGAENDE KURS II KJOLE- OG DRAKTSYERE, FAGPRØVE SON (KJOLE- OG DRAKTSYERE), TOARIG GRUNNKURS KJOLE- OG DRAKTSOM, TOARIG VIDEREGÅENDE KURS SKREDDERUTDANNING SKREDDERE, VIDEREGÅENDE KURS I SKREDDERE, VIDEREGÅENDE KURS II SKREDDERE, FAGPRØVE MØBELTAPETSERERUTDANN ING MØBELTAPETSERERE, FAGPRØVE MOBELTAPETSERERUTDANNING VED SKOLE FOR SYNSHEMMEDE SOM OG TILSKJÆRING, ANNEN UTDANNING *PRYDSØM, VIDEREGÅENDE ÅRSKURS SOM (ESTETISKE FAG), VIDEREGÅENDE KURS I SOM (ESTETISKE FAG), TOÅRIG GRUNNKURS *MODISTER, FAGPRØVE BUNTMAKERE, FAGPRØVE SEILMAKERE, FAGPRØVE UTDANNING I SKOTOYARBEID SKOMAKERE, FAGPRØVE LÆRVAREARBEID, ANNEN UTDANNING SALMAKERE, FAGPRØVE PORTEFØLJEMAKERE, FAGPRØVE FINMEKANISKE FAG URMAKERUTDANNING URMAKERE, VIDEREGÅENDE KURS I URMAKERE, VIDEREGÅENDE KURS II URMAKERE, FAGPRØVE URMAKERE, PERFEKSJONERINGSKURS TANNTEKNIKERUTDANNING TANNTEKNIKERE, VIDEREGÅENDE KURS I TANNTEKNIKERE, VIDEREGÅENDE KURS II TANNTEKNIKERE, FAGPRØVE GULLSMEDUTDANNING GULLSMEDER, VIDEREGÅENDE KURS I GULLSMEDER, VIDEREGÅENDE KURS II GULLSMEDER, FAGPRØVE INSTRUMENTMEKANIKERUTDANNING INSTRUMENTMEKANIKERE, VIDEREGAENDE KURS II INSTRUMENTMEKANIKERE, VIDEREGÅENDE KURS I FINMEKANIKERE, TOARIG GRUNNKURS INSTRUMENTMAKERE, FAGPRØVE OPTIKERE, FAGPRØVE FINMEKANIKERE, VIDEREGAENDE KURS I INSTRUMENTMEKANIKERE, FAGPRØVE 19

KODELISTE FOR FULLFØRT UTDANNING FOLKETELLINGEN 1970

KODELISTE FOR FULLFØRT UTDANNING FOLKETELLINGEN 1970 IO 70/13 Oslo, 6. august 1970 KODELISTE FOR FULLFØRT UTDANNING FOLKETELLINGEN 1970 Innhold side Innledning 1 Systematisk fortegnelse over utdanninger 3 Alfabetisk fortegnelse over utdanninger 65 Ikke for

Detaljer

STANDARD FOR UTDANNINGS- =------= GRUPPERING

STANDARD FOR UTDANNINGS- =------= GRUPPERING STANDARD FOR UTDANNINGS- =------= GRUPPERING STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBOKER 28 STANDARD FOR UTDANNINGSGRUPPERING I OFFENTLIG NORSK STATISTIKK Statistisk Sentralbyrå Oslo 1970 FORORD Utdanningens økende

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

VEI I GJENNOM BESTEMTE GODTATTE SKOLER (alle utdanningene må være fullført og bestått):

VEI I GJENNOM BESTEMTE GODTATTE SKOLER (alle utdanningene må være fullført og bestått): Den gamle IMM-lista Immatrikuleringslista kan ikke lenger brukes for noen opptak. Vi beholder likevel lista til orientering, ettersom denne lista var grunnlag for immatrikuleringsvedtakene på andre måter

Detaljer

TAB_VITNEMAL_VGSKOLE. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra:

TAB_VITNEMAL_VGSKOLE. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Snr SNR_NUDB VARCHAR 8 Snr er et løpenummer som unikt identifiserer personer over tid. Ved skifte av fødselsnummer en eller flere ganger vil Snr være bindeleddet mellom de ulike fødselsnumrene og sikre

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Gj.snitt lønn pr. månedsverk. Høyere akademisk utdanning

Gj.snitt lønn pr. månedsverk. Høyere akademisk utdanning Ansatte etter utdanning. Grunnlønn. Høyere akademisk utdanning 103 AKTUAR 8 7...... 106 FARMASØYT 18 16 44.358 1.067 965 4,1% 4,1% 114% 109 HUM./ESTETISKE FAG 3.454 3.031 48.489 1.605 546 1,7% 1,7% 125%

Detaljer

Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt

Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt Yrker 1964 1965 01 Handels- og kontorfunksjonærer 299 321 02 Befal til sjøs 282 386 03 Tekniske og andre funksjonærer 45 55 12

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Søknad på stilling (SSTI01) - Etterretningsoperatør

Søknad på stilling (SSTI01) - Etterretningsoperatør Søknad på stilling (SSTI01) - Etterretningsoperatør Versjon: 1 (Gammel) Status endret : 27.01.2012 11:42:00 Innledning Søknad på stilling som Etterretningsoperatør i Forsvaret Dette søknadsskjemaet benytter

Detaljer

Høyere akademisk utdanning

Høyere akademisk utdanning Høyere akademisk utdanning 103 AKTUAR 10 7..... 106 FARMASØYT 21 18 42.618 1.020 774 115,6 7,2% 109 HUM./ESTETISKE FAG 3.566 3.125 47.682 1.590 608 129,3 4,5% 110 HUMANISTISKE & ESTETISKE FAG 466 386 45.085

Detaljer

De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000.

De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000. Utdanningskoder: De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000. I Utdanning fra universitet og høgskole,

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 159 2,2 125 12 Politikere og toppledere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2014 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2014 Ledere I alt ledere 906

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere 1 022

Detaljer

Skole / Yrke Utdanningsprogram Kurs / Bedrift

Skole / Yrke Utdanningsprogram Kurs / Bedrift Skole / Yrke Utdanningsprogram Kurs / Bedrift Solør v.g.s VG2 Anleggsteknikk Tresenter Øst Opplæringskontor Elverum Feier VG2 Treteknikk Statens Vegvesen Sagbruk Treindustrien Design og håndverk VG2 Interiør

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 10 345 690 4 Offentlig utlyst 6 667 444-3

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 346 1 020 4 Offentlig utlyst 11 593 682-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 21 884 1 094 3 Offentlig utlyst 15 159 758-2

Detaljer

Kristiansund videregående skole og fagskole

Kristiansund videregående skole og fagskole Kristiansund videregående skole og fagskole Noen nøkkeltall: 864 elevplasser i videregående skole 180 studenter i fagskolen 220 ansatte, hvorav 22 i fagskolen 2 ansatte i et selvfinansiert ressurssenter

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2008 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ time til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½ time, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer KORT

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STUDIERETNING, GRUNNKURS...

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STUDIERETNING, GRUNNKURS... INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKLE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STDIERETNING, GRNNKRS...4 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE OG STDIERETNING...5

Detaljer

Teknisk Team: Elektriker

Teknisk Team: Elektriker Ingeniør Teknisk Team: Elektriker Fagbrev El.energi Elektro Ingeniør - Forsker Fagskole - Påbygning til generell studiekompetanse Teknisk Team: Plastmekaniker eller Industriell mekaniker Fagbrev Produksjon

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk. SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.no Våre Vg1-program: Design og håndverksfag Bygg og anleggsteknikk Naturbruk

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

INFORMASJON TIL DEG SOM HAR EN 10. KLASSING

INFORMASJON TIL DEG SOM HAR EN 10. KLASSING INFORMASJON TIL DEG SOM HAR EN 10. KLASSING DET ER 6000 UTDANNINGER Å VELGE MELLOM HVA SKAL 10. KLASSINGEN VELGE? Kom til Utdanningsmessen 2016 i Kongstenhallen 1. november kl. 09.00-19.00. Foreldrearrangement

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Velkommen til møte om videregående opplæring i Follo

Velkommen til møte om videregående opplæring i Follo Velkommen til møte om videregående opplæring i Follo R Å D G I V E R E : B E R N T S A L V E S E N T L F. 6 4 8 5 3 8 2 1 I N G R I D A A S T A R I S D A L T L F. 6 4 8 5 3 8 2 2 HVORDAN JOBBER VI PÅ SKOLEN

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - april 2016 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - april 2016 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

UTDANNINGSSTATI STIKK

UTDANNINGSSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 76 6 UTDANNINGSSTATI STIKK VIDEREGÅENDE SKOLER. oktober 974 EDUCATIONAL STATISTICS Upper Secondary Schools October 974 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRALBUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Per Lorentzen. Arbeidslivet - muligheter, utfordringer, system og rettigheter. 26.10.11

Per Lorentzen. Arbeidslivet - muligheter, utfordringer, system og rettigheter. 26.10.11 Per Lorentzen Arbeidslivet - muligheter, utfordringer, system og rettigheter. 26.10.11 Disposisjon NAV-loven Behovsvurdering Ledighetsutvikling Noen trekk i arbeidsmarkedet Nytter det med utdanning NAV,

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Et hav av muligheter...

Et hav av muligheter... Et hav av muligheter... En skole for framtida Lillehammer videregående skole består i dag av tre avdelinger Sør, Nord og Mesna. I sum har vi et bredt utdanningstilbud, og samlet er vi Opplands største

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Statistisk sentralbyrå. 17. mars 2011

Statistisk sentralbyrå. 17. mars 2011 1 Utdanner vi den arbeidskraften vi trenger? Roger Bjørnstad Statistisk sentralbyrå Kunnskap for framtida 17. mars 2011 1 70 % Hva slags arbeidskraft trenger vi 60 % Grunnskole, grunnkurs videregående

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Rådgiversamling på Nes vgs, torsdag 23. april 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1. Kompetansebarometeret 2. Hovedfunn

Detaljer

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 KONFIDENSIELT «lpnr» Pb. 5183 Majorstuen, 0302 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 Du vil bli guidet gjennom spørreskjemaet ved hjelp av pilhenvisninger

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland. Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 11. november 2014

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland. Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 11. november 2014 Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 11. november 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UNDERVISNINGSSTATISTIKK HEFTE V UNIVERSITETER OG HØGSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS Volume V Universities STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første

Detaljer

Informasjonsmøte om VGS. Kari og Kenneth Rådgiverne på Slåtthaug

Informasjonsmøte om VGS. Kari og Kenneth Rådgiverne på Slåtthaug Informasjonsmøte om VGS Kari og Kenneth Rådgiverne på Slåtthaug Innsøking VGS Fagdag (UTV) besøk (SYR) Yrkeslabyrinten i Vestlandhallen Generelt om inntak Åpen kveld i januar Utfylling av søknad, digitalt

Detaljer

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 C 617 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Foto: Jens Haugen. Studietilbud - Valle

Foto: Jens Haugen. Studietilbud - Valle Studietilbud - Valle Foto: Jens Haugen Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første gang høsten 2006 som en del av Kunnskapsløftet.

Detaljer

Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016

Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016 Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016 Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første gang høsten

Detaljer

Fagopplæring i ferdigbetongbransjen. Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen

Fagopplæring i ferdigbetongbransjen. Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen Fagopplæring i ferdigbetongbransjen Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen 1. år 2. år Idrettsfag Idrettsfag Arbeidsmaskiner Musikk, dans og drama Musikk, dans og drama Automatisering Studiespesialisering

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Norsk standard for utdanningsgruppering

Norsk standard for utdanningsgruppering Notater Documents 2015/37 Nuria Barrabés og Greta Kjølstad Østli Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Dokumentasjon Notater 2015/37 Nuria Barrabés og Greta Kjølstad Østli Norsk standard

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Fagfelt teknisk Fagretning: Fordypning: 2 Bygg og anlegg TIP (teknikk og industriell produksjon) Datateknikk Elektro Kjemi

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov

Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov Roger Bjørnstad Seniorøkonom i Econ Pöyry Basert på arbeid i Statistisk sentralbyrå sammen med Marit Gjelsvik, Anna Godøy, Inger Holm og Nils Martin Stølen

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer