Interre notater STATISTISK SENTRALBYRÅ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interre notater STATISTISK SENTRALBYRÅ"

Transkript

1 Interre notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/17 7. juni 1989 OMKODINGSKATALOG TIL STANDARD FOR UTDANNINGSGRUPPERING REVIDERT 1988 av Sissel Vestli

2 INNLEDNING Standard for utdanningsgruppering (NUS) foreligger nå i revidert utgave. Den viktigste endringen i forhold til utgaven fra 1973, er at NUS-koden er utvidet fra 5 til 6 siffer. Dette gjdr det mulig 41 plassere 99 enkeltutdanninger under hver utdanningsgruppe, mot tidligere 9. Utvidelsen av kodesystemet har skjedd på bakgrunn av en sprengt 5-siffer ramme, noe som har fdrt til at hele utdanningsgrupper og enkeltutdanninger har vært feilplassert pga. plassmangel. Dette er nå rettet opp. Videre har hdyere krav til forutdanning og forlenget studievarighet fort til at hele utdanningsgrupper er flyttet til et hdyere nivå. Eksempler her er lærerutdanningen, ingenidrutdanningen og sykepleierutdanningen, som alle er flyttet fra nivå 5 til 6. I tillegg er hovedfagsutdanningen flyttet fra nivå 6 til 7, uavhengig av om den er tatt ved universitet, lærerhogskole eller annet lærested. Bakgrunnen er at et hovedfag i de aller fleste tilfeller tas etter fullfort cand.mag.-grad (nivå 6). Omkodingskatalogen representerer en sammenligning mellom det gamle og det nye kodesystemet, og er således sortert på gammel kode. Dette innebærer også at omkodingskatalogen presenterer utdanningsaktiviteter med "gammel" tekst, dvs. at enkelte benevnelser på utdanningsaktiviteter kan avvike noe i forhold til den reviderte standarden, men at innholdet er det samme. Imidlertid må det presiseres at utgangspunktet for sammenligningen er den gamle maskinlesbare standarden, som siden 1973 kontinuerlig er blitt supplert med nye utdanninger. De begrensninger som det 5-sifrede kodesystemet har hatt, har imidlertid fdrt til at f.eks. ingenidrutdanningen er blitt stående på nivå 5, mens lærerutdanningen har fått plass på nivå 6. Katalogen omfatter gammel og ny NUS-kode samt utdanningsbetegnelsene. For ordens skyld er alle koder i både gammel og ny standard tatt med, med unntak av de utdanningene som kun har fått kode etter det nye systemet. Samtlige gamle koder er endret som fdlge av innfdringen av et 6. siffer, men kun de utdanninger som har fått en helt ny kode, dvs. ny siffersammensetning, er merket med en fetere skrifttype. Det er viktig A være oppmerksom på at en i det nye kodesystemet må se 5. og 6. siffer under ett; f.eks. vil koder som sluttet på 1 etter det gamle systemet nå slutte på 01. Eksempler på koder som ikke er endret, men som har fått tilfort et 6. siffer: Gammel kode Ny kode Eksempler på koder som er endret (dvs. som har fått ny siffersammensetning i tillegg til et 6. siffer): Gammel kode Ny kode Omkodingskatalogen viser også hvilke utdanninger som ikke lenger er aktive, dvs. både "historiske" tilbud og tilbud som nå er "ute av drift". Disse er merket med en stjerne (*) I tillegg til, denne trykte versjonen, er omkodingskatalogen også tilgjengelig på magnetbånd eller PC-diskett. Fdrstekonsulent Sissel Vestli ved Kontor for utdannings- og kulturstatistikk har vært ansvarlig for utabeidingen av katalogen.

3 2 OMKODINGSKATALOG INGEN UTDANNING FØRSKOLEUTDANNING BARNEHAGEKLASSER, ETTARIG *FØRSKOLEUTDANNING, TOARIG UTDANNING VED BARNEHAGER UTDANNING VED HELDAGSBARNEHAGE UTDANNING VED HALVDAGSBARNEHAGE UTDANNING VED KORTTIDSBARNEHAGE UTDANNING PA FORSKOLENIVA ELLERS UTDANNING PA BARNESKOLENIVA GRUNNSKOLEUTDANNING PA BARNESKOLETRINNET SPESIALSKOLEUTDANNING PA BARNESKOLETRINNET SPESIALUTDANNING FOR DOVE OG TUNGHØRTE SPESIACUTDANNING FOR BLINDE OG SVAKSYNTE SPESIALUTDANNING FOR TALEHEMMEDE SPESIALUTDANNING FOR BARN OG UNGDOM MED LÆREVANSKER SPESIALUTDANNING FOR BARN OG UNGDOM MED TILPASNINGSVANSKER ALLMENNUTDANNING PA BARNESKOLENIVA ELLERS UTDANNING PA UNGDOMSSKOLENIVA ALLMENT FAGFELT *GRUNNSKOLEUTDANNING PA UNGDOMSSKOLETRINNET *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN 3 I ALLE OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG, MED TYSK *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN 3 I ALLE OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG, UTEN TYSK *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN 2 SOM LAVESTE PLAN I OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG, MED TYSK *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN 2 SOM LAVESTE PLAN I OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG, UTEN TYSK *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN 1 SOM LAVESTE PLAN I OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG, MED TYSK *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN 1 SOM LAVESTE PLAN I OBLIGATORISKE- SKRIFTLIGE FAG, UTEN TYSK *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN A I ETT ELLER TO OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG *GRUNNSKOLEUTDANNING, PLAN A I ALLE OBLIGATORISKE SKRIFTLIGE FAG GRUNNSKOLEUTDANNING, ANNEN *FOLKESKOLEUTDANNING SPESIALSKOLEUTDANNING PA UNGDOMSSKOLETRINNET SPESIALSKOLEUTDANNING FOR DOVE OG TUNGHØRTE SPESIALSKOLEUTDANNING FOR BLINDE OG SVAKSYNTE SPESIALSKOLEUTDANNING FOR TALEHEMMEDE SPESIALSKOLEUTDANNING FOR BARN OG UNGDOM MED LÆREVANSKER SPESIALSKOLEUTDANNING FOR BARN OG UNGDOM MED TILPASNINGSVANSKER *FRAMHALDSSKOLEUTDANNING *FRAMHALDSSKOLEUTDANNING, ETTARIG KURS *FRAMHALDSSKOLEUTDANNING, TOARIG KURS ALLMENNUTDANNING PA UNGDOMSSKOLENIVA ELLERS GRUNNSKOLE, VOKSENOPPLÆRING GRUNNSKOLE, VOKSENOPPLÆRING, FORKURS FOR TEKNISK SKOLE GRUNNSKOLE, VOKSENOPPLÆRING, FORKURS FOR TEKNISK FAGSKOLE FREMMEDSPRAKLIGE ELEVER, INNFØRINGSKURS GRUNNSKOLE, VOKSENOPPLÆRING, ANDRE KURS UTDANNING PA VIDEREGAENDE SKOLENIVA I OAGLIGLIVSTRENING ALLMENT FAGFELT GRUNNSKOLEUTDANNING, UTVIDET (10. KLASSE) *GRUNNSKOLEUTDANNING, UTVIDET' (FRIVILLIG 10. KLASSE), PLAN 3 I ALLE FAG MED TYSK *GRUNNSKOLEUTOANNING, UTVIDET (FRIVILLIG 10. KLASSE), ANNET PLAN OG FAGVALG *GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN *GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN I SPRAKFAG *GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN I ANDRE HUMANISTISKE OG ESTETISKE FAG Halvfet skrift markerer utdanninger som har fått helt ny kode. * Markerer utdanningstilbud som ikke lenger er aktive;

4 *GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN I SAMFUNNSFAG *GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN I MATEMATIKK OG NATURFAG *GYMNASUTDANNING, DELEKSAMEN I ANDRE FAG FOLKEHØGSKOLEUTDANNING FOLKEHØGSKOLEKURS, ETTARIGE FOLKEHØGSKOLEKURS, ALLMENNTEORETISKE FAG FOLKEHØGSKOLEKURS, MUSIKKFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, TEATER-, SPRAK- ELLER LITTERATURFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, SOSIALFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, JOURNALIST-, MASSEMEDIA ELLER ANDRE SAMFUNNSFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, FORMINGS- ELLER HUSSTELLFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, MATEMATIKK, NATURFAG ELLER TEKNISKE FAG FOLKEHØGSKOLEKURS, IDRETTS- ELLER UNGDOMSLEDERFAG FOLKEHOGSKOLEUTDANNING, ANDRE FAG FOLKEHØGSKOLEKURS, HALVARIGE FOLKEHØGSKOLEKURS, ALLMENNTEORETISKE FAG FOLKEHØGSKOLEKURS, MUSIKKFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, TEATER-, SPRAK- ELLER LITTERATURFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, SOSIALFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, JOURNALIST-, MASSEMEDIA ELLER ANDRE SAMFUNNSFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, FORMINGS- ELLER HUSSTELLFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, MATEMATIKK, NATURFAG ELLER TEKNISKE FAG FOLKEHØGSKOLEKURS, IDRETTS- ELLER UNGDOMSLEDERFAG FOLKEHØGSKOLEKURS, ANDRE FAG FOLKEHØGSKOLE/ARBEIDSMARKEDSKURS, KORTERE KURS *REALSKOLEUTDANNING *REALSKOLEUTDANNING, TOSPRAKLIG LINJE *REALSKOLEUTDANNING, ETTSPRAKLIG LINJE ALLMENNUTDANNING PA GYMNASNIVA 1 ELLERS HUSSTELL VED STATENS LÆRERSKOLE, FORKURS HUMANIORA OG ESTETIKK HISTORIE-, LITTERATUR- OG SPRAKFAG SPRAKFAG ENGELSK, ALLMENN, TEKNISK OG KOMMERSIELL, KURS FOR PERSONALE TIL OLJEVIRKSOMHETEN RELIGIONSFAG BIBELSKOLEUTDANNING BIBELKURS, HALVARIG BIBELKURS, ETTARIG BIBELKURS, KORTERE RELIGIONSFAG, ANNEN UTDANNING BIBELSKOLE, MEDIALINJE HUMANISTISKE FAG ELLERS REKLAMETEGNING OG DEKORASJON REKLAMETEGNERE OG DEKORATØRER, GRUNNKURS *MALER OG DEKORATØR, GRUNNKURS *DEKORATØRER, HALVARIG KURS *DEKORATØRER, ETTARIG KURS *DEKORATØRER, KORTERE KURS *REKLAMETEGNING, TOARIG DELTIDSKURS TEGNING (DEKORATIV), GRUNNKURS MUSIKKFAG MUSIKKFAG, ANNEN UTDANNING BIBELSKOLE, HALVARIG KURS I MUSIKK BIBELSKOLE, ETTARIG KURS I MUSIKK BIBELSKOLE, KORTERE KURS I SANG OG MUSIKK MUSIKK, GRUNNKURS 3

5 MUSIKK, GRUNNKURS MED REDUSERT PENSUM BILDENDE KUNST MALER- OG GRAFIKERUTDANNING *TEGNING, HALVARIG KURS TEGNING, ETTARIG KURS *TEGNING, KORTERE KUIS ROSEMALING, ETTARIG KURS ROSEMALING, HALVARIG GRUNNKURS *GRAFIKK, KORTERE KURS BRUKSKUNST (FORMGIVING) SAMISK HUSFLID/TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS KERAMIKERUTDANNING KERAMIKERE, KORTERE KURS TEKSTILKUNSTNERUTDANNING KUNSTHANDVERK/TEKSTIL, GRUNNKURS MOTE- OG KOSTYMETEGNERUTDANNING *MOTETEGNING, KORTERE KURS BRUKSKUNST, ANNEN UTDANNING TRE- OG METALLFORMING, HALVARIG GRUNNKURS TRE- OG METALLFORMING, GRUNNKURS FORMING, GRUNNKURS MED REDUSERT PENSUM *KUNSTHANDVERKERE (SOUVENIR OG BRUKSKUNST), GRUNNKURS KUNSTHANDVERK, TRE/METALL/KERAMIKK, GRUNNKURS *MODELLERING, KORTERE KURS SAMISK HUSFLID, GRUNNKURS ESTETISKE FAG ELLERS TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS TEGNING, FORM OG FARGE, HALVARIG GRUNNKURS SOM/TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS VEV/TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS TEKSTILFORMING/TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS TRE- OG METALLFORMING/TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS SAMISK HUSFLID/TEGNING, FORM OG FARGE, GRUNNKURS SAMISK HUSFLID, HALVARIG GRUNNKURS HUSFLIDS- OG ESTETISKE FAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING UNDERVISNING UNDERVISNINGSFAG ELLERS ADMINISTRASJON OG ØKONOMI ADMINISTRATIVE FAG *ARBEIDSLEDERUTDANNING FOR FORMENN ARBEIDSLEDERUTDANNING FOR SJØFOLK (BATSMANNSKURS) ADMINISTRATIVE FAG, ANNEN UTDANNING HANDELS- OG KONTORFAG, GENERELT UTDANNING I HANDELS- OG KONTORFAG HANDELS- OG KONTORFAG, HALVARIG GRUNNKURS MED REDUSERT FAGKRETS HANDELS- OG KONTORFAG, GRUNNKURS MED REDUSERT FAGKRETS HANDELS- OG KONTORFAG, GRUNNKURS HANDELS- OG KONTORFAG GENERELT, ANNEN UTDANNING HANDELS- OG KONTORFAG, GRUNNKURS MED REDUSERT PENSUM HANDELS- OG KONTORFAG, FORBEREDENDE KURS FOR FREMMEDSPRAKLIGE ELEVER KONTORFAG KONTORFAG, GENERELL UTDANNING HANDELS- OG KONTORFAG MED PRAKTISK KONTORARBEID, GRUNNKURS KONTORFAG, KORTERE KURS KONTORARBEID, KORTERE VIDEREGÅENDE KURS REGNSKAPSUTDANNING

6 STENOGRAF- OG SEKRETÆRUTDANNING MASKINSKRIVERUTDANNING DATAMASKINOPERATORUTDANNING EDB-UTDANNING SPESIALUTDANNING FOR OFFENTLIG ANSATTE KONTORFUNKSJONÆRER ARKIVLEDERUTDANNING KONTORELEVUTDANNING FOR NYTILSATTE I STATSADMINISTRASJONEN POLITISKOLEN, KORTERE KURS FOR KONTORFUNKSJONÆRER KONTORARBEID, ANNEN UTDANNING KONTORSERVICE, ARBEIDSFORBEREDENDE GRUNNKURS HANDELSFAG HANDELSFAG, GENERELL UTDANNING HANDELS- OG KONTORFAG MED PRAKTISK BUTIKKARBEID, GRUNNKURS BUTIKKEKSPEDITORUTDANNING BUTIKKARBEID, KORTERE KURS BUTIKK- OG LAGERARBEID, ELEMENTÆRKURS *BENSINSTASJONSBETJENING, KORTERE KURS *LAGEREKSPEDITORUTDANNING, VOKSENOPPLÆRINGSKURS HANDELSFAG, ANNEN UTDANNING SOSIALFAG UTDANNING AV PERSONELL TIL SOSIALE INSTITUSJONER SMABARNSVIRKSOMHET, KORTERE KURS FOR PERSONELL TIL *ALDERSHJEMSSTYRERE, KORTERE KURS FOR SOSIALE FAG, ANNEN UTDANNING SOSIAL- OG HELSEFAG, GRUNNKURS SOSIAL- OG HELSEFAG/HUSSTELL, GRUNNKURS SOSIAL- OG HELSEFAG, HALVARIG INTENSIVT KURS FOR STUDENTER MERKANTILE FAG ELLERS INDUSTRI, HANDVERK OG TEKNIKK ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING, USPESIFISERT FAGOMRADE TEKSTIL-, SOM- OG LÆRVAREFAG *KONFEKSJONSSYERE OG -SKREDDERE, GRUNNKURS UTDANNING I VEVNING VEV, HALVARIG GRUNNKURS *VEV, GRUNNKURS TEKSTILARBEID, ANNEN UTDANNING TEKSTILFORMING, HALVARIG GRUNNKURS TEKSTILFORMING, GRUNNKURS TEKSTILLINJE, ETTARIG GRUNNKURS VEV/TEKSTILFORMING, ETTARIG GRUNNKURS VEV, HALVARIG KURS VED SKOLE FOR SYNSHEMMEDE UTDANNING I KONFEKSJONSSØM *KONFEKSJONSSYERE, HALVARIG GRUNNKURS *KONFEKSJONSSYERE, GRUNNKURS INDUSTRISØM, ETTARIG KURS KONFEKSJONSSYERE, KORTERE KURS UTDANNING I KJOLE- OG DRAKTSOM SOM (KJOLE- OG DRAKTSYERE), HALVARIG GRUNNKURS SOM (KJOLE- OG DRAKTSYERE), GRUNNKURS SOM/HANDEL OG KONTOR, ETTARIG GRUNNKURS SKREDDERUTDANNING SKREDDERE, GRUNNKURS MOBELTAPETSERERUTDANNING MOBELTAPETSERERE, GRUNNKURS *MØBELTAPETSERERE, HALVARIG KURS SOM OG TILSKJÆRING, ANNEN UTDANNING

7 FORMINGSFAG MED HOVEDVEKT PA SOM, GRUNNKURS SOM (ESTETISKE FAG), HALVARIG GRUNNKURS SOM (ESTETISKE FAG), GRUNNKURS SØMFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING *PRYDSOM (OG FORMING), HALVARSKURS *SOM OG VEV VED HUSFLIDSSKOLE, ELEMENTÆRKURS *SOM, KORTERE KURS SOM OG TEKSTILFORMGIVING, GRUNNKURS UTDANNING I SKOTØYARBEID *SKOREPARATØRKURS LÆRVAREARBEID, ANNEN UTDANNING FINMEKANISKE FAG URMAKERUTDANNING URMAKERE, GRUNNKURS TANNTEKNIKERUTDANNING TANNTEKNIKERE, GRUNNKURS GULLSMEDUTDANNING GULLSMEDER, GRUNNKURS FINMEKANISKE FAG, ANNEN UTDANNING OPTIKERE, GRUNNKURS *FINMEKANIKERE, GRUNNKURS MEKANISKE FAG ELLERS BILMEKANIKERUTDANNING *BILOPPRETTERE, PRAKTISK-TEORETISK LÆRLINGSKOLE *BILOPPRETTERE, GRUNNKURS BILMEKANIKERE, GRUNNKURS BILOPPRETTERE, HALVARIG KURS *BILOPPRETTERE, HALVARIG VIDEREGÅENDE KURS BILTEKNIKK, KORTERE KURS BILMEKANIKERE, HALVARIG KURS BILMEKANIKERE, HALVARIG VIDEREGAENDE KURS BILFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING FLYMEKANIKERUTDANNING LANDBRUKSMEKANIKERUTDANNING MASKIN- OG REDSKAPSSTELL, GRUNNKURS VERKSTEDMEKANIKERUTDANNING *PRODUKSJONSMEKANIKERE, GRUNNKURS MEKANISKE FAG, ANNEN UTDANNING MASKIN OG MEKANIKERE MED ELEKTROFAG, GRUNNKURS MEKANIKERE, GRUNNKURS SMED OG MEKANIKER, ETTARIG GRUNNKURS MEKANISKE FAG, ANNEN UTDANNING MASKIN OG MEKANIKERE, HALVARIG GRUNNKURS, MASKIN OG MEKANIKERE, GRUNNKURS MEKANIKERE, HALVARIG KURS *MEKANIKERE, HALVARIG VIDEREGAENDE KURS *BENSINSTASJONSBETJENING, HALVARIG GRUNNKURS MASKIN- OG MEKANIKERFAG, GRUNNKURS VED SKOLE FOR SYNSHEMMEDE *VERKTOYMASKINER, KORTERE KURS I BRUK AV BENSINSTASJONSBETJENING, GRUNNKURS MASKIN OG MEKANIKERE, FORBEREDENDE KURS FOR FREMMEDSPRAKLIGE ELEVER JERN- OG METALLFAG ELLERS UTDANNING I STØPERIARBEID *STØPERE, GRUNNKURS SMELTEVERKS- OG METALLVERKSARBEID, ANNEN UTDANNING UTDANNING I BLIKKSLAGERARBEID OG ANNET TYNNPLATEARBEID

8 *KOBBER- OG BLIKKSLAGERE, GRUNNKURS KOBBER- OG BLIKKSLAGERE/TYNNPLATEARBEIDERE, GRUNNKURS *KOBBER- OG BLIKKSLAGERE, PRAKTISK-TEORETISK LÆRLINGSKOLE TYNNPLATEARBEID, HALVARIG KURS RØRLEGGERUTDANNING RØRLEGGERE, GRUNNKURS RØRLEGGERUTDANNING, HALVARIG KURS UTDANNING I SKIPSBYGGINGSARBEID SKIPSREPARATØRER, KORTERE KURS UTDANNING I ANNET PLATE-, SVEISE- OG STALKONSTRUKSJONSARBEID SVEISERE, HALVARIG GRUNNKURS PLATE-, SVEISE- OG STALKONSTRUKSJONSFAG, GRUNNKURS PLATE- OG SVEISEKURS, HALVARIG SVEISERE, KORTERE KURS JERN- OG METALLARBEID, ANNEN UTDANNING INDUSTRI- OG PRODUKSJONSARBEID, KORTERE KURS *MONTERINGSARBEID, GRUNNKURS JERN- OG METALLARBEID, GRUNNKURS *JERN- OG METALLFAG, VIDEREG1ENDE OPPLÆRING JERN- OG METALLFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING ELEKTROFAG ELEKTROFAG, GRUNNKURS ELEKTROFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING ELEKTRO/MEKANIKK, HALVARIG KURS ELEKTRIKERUTDANNING, STERKSTRØM *STERKSTRØM, GRUNNKURS *ELEKTROMONTØRER, HALVARIG KURS UTDANNING FOR KRAFTSTASJONSBETJENING (ELEKTROMASKINISTER) SKIPSELEKTRIKERUTDANNING STERKSTRØMSARBEID, ANNEN UTDANNING *LINJEMONTØRER, KURS FOR BILELEKTRO, HALVARIG KURS UTDANNING I SVAKSTRØMSFAG SVAKSTROMSFAG, GRUNNKURS 'HJELPEARBEIDERE TIL SVAKSTRØMSBEDRIFTER, KORTERE KURS *SVAKSTROMSFAG, ANNEN UTDANNING TELETEKNISK UTDANNING 11, *TELEVERKET, MONTØRKURS TELEVERKET, TELETEKNISK ASSISTENTKURS TELEVERKET, TEORETISK (AVSLUTTENDE) MONTØRKURS (EVAMKURS) RADIO- OG FJERNSYNSTEKNISK UTDANNING *RADIOTEKNIKK, HALVARIG KURS *FJERNSYNSTEKNIKK, HALIMRIG KURS RADIO- OG FJERNSYNSTEKNIKK, ETTARIG KURS SVAKSTRØMSARBEID, ANNEN UTDANNING TREARBEIDS-, BYGGE- OG ANLEGGSFAG TOMRERUTDANNING TØMRERE, GRUNNKURS *BATBYGGERE, GRUNNKURS TØMRERE, ATTEMANEDERS KURS TØMRERE, HALVARIG KURS BYGGMONTØRER, KORTERE KURS LAFTEHUSBYGGING, KORTERE KURS BATBYGGERKURS MOBELSNEKKERUTDANNING SNEKKER/TRESKJÆRER, HALVARIG GRUNNKURS

9 MØBELSNEKKERE, GRUNNKURS MØBEL- OG TRESKJÆRING, GRUNNKURS TRESKJÆRING, GRUNNKURS INDUSTRISNEKKERUTDANNING SNEKKERE, GRUNNKURS INDUSTRISNEKKERE, KURS FOR MASKINSNEKKERE, HALVARIG KURS SNEKKER, OG TREARBEIDSFAG, ANNEN UTDANNING *TREARBEID (FELLES GRUNNOPPLÆRING I SNEKKERFAG), HALVARIG GRUNNKURS TREARBEID (FELLES GRUNNOPPLÆRING I SNEKKERFAG), GRUNNKURS *TREARBEID (ESTETISKE FAG), HALVARIG KURS TREARBEID, ARSKURS TRELASTFAG, GRUNNKURS *TRELASTTEKNIKK VED NORGES TRELASTSKOLE, ETTÅRIG KURS TREARBEIDSFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING SELGERE I TRELAST OG BYGGEVAREHANDEL, ETTÅRIG GRUNNKURS TØMRER, FORBEREDENDE KURS MALER- OG BYGNINGSTAPETSERERUTDANNING (INKLUDERT LAKKERERUTDANNING) *MALERE, HALVARIG GRUNNKURS MALERE, GRUNNKURS BYGNINGTAPETSERERUTDANNING GRUNNKURS BILLAKKERING, GRUNNKURS MALERE OG BYGNINGSTAPETSERERE, GRUNNKURS MALERE, HALVARIG KURS MALERE, KORTERE KURS UTDANNING I GLASSMESTERARBEID *GLASSMESTERE, GRUNNKURS MURERUTDANNING (INKLUDERT UTDANNING I JERNBINDER- OG BETONGSTOPERARBEID) *MURERE, HALVÅRIG GRUNNKURS MURERE, GRUNNKURS FORSKALING, HALVARIG KURS ARMERING, KORTERE KURS FORSKALING, KORTERE KURS BYGGEFAG, ANNEN UTDANNING BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDERE, GRUNNKURS BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDERE, HALVÅRIG KURS BYGGE- OG ANLEGGSFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING HOVEDBYGGEFAG, GRUNNKURS ANLEGGSFAG, ANNEN UTDANNING SKIFERARBEIDERE, KORTERE KURS GRUVEARBEIDERUTDANNING, GRUNNKURS STEININDUSTRI, GRUNNKURS STATENS BERGSKOLE, KORTERE GRUVEMALERKURS DYKKERKURS GRAFISKE FiG BOKTRYKKERUTDANNING (SETTERE OG TRYKKERE) *SETTERE OG TRYKKERE, HALVARIG GRUNNKURS *SETTERE OG TRYKKERE, GRUNNKURS *SETTERE, KORTERE KURS *BOKTRYKKERUTDANNING, ANNEN BOKBINDERUTDANNING *BOKBINDERE, PRAKTISK-TEORETISK LÆRLINGSKOLE BOKBINDERASSISTENTER, PRAKTISK-TEORETISK LÆRLINGSKOLE GRAFISK UTDANNING, ANNEN FELLES GRAFISK LINJE, GRUNNKURS NÆRINGSMIDDELFAG

10 BAKER- OG KONDITORUTDANNING BAKERE OG KONDITORER, GRUNNKURS BAKERE, GRUNNKURS *KONDITORER, GRUNNKURS POLSEMAKER- OG SLAKTERUTDANNING POLSEMAKERE OG SLAKTERE, GRUNNKURS SLAKTERE, GRUNNKURS POLSEMAKERE, GRUNNKURS *KJØTTSKJÆRERE, KORTERE KURS MEIERIUTDANNING MEIERIBRUK, GRUNNKURS UTDANNING I FISKEFOREDLING *FISKETILVIRKNING OG FISKEINDUSTRI, HALVARIG KURS *MARINE OLJER, SILDE- OG FISKEMEL, ETTARIG KURS FOR PRODUKSJON AV FISKETILVIRKNING, KORTERE KURS FISKETILVIRKNING OG FISKEINDUSTRI, ETTARIG KURS UTDANNING I KONSERVERINGSARBEID *HERMETIKKFAGSKOLE NÆRINGSMIDDELFAG, ANNEN UTDANNING NÆRINGSMIDDELTEKNOLOGI, GRUNNKURS INDUSTRIELLE, HANDVERKSMESSIGE OG TEKNISKE FAG ELLERS LABORANT- OG KJEMITEKNISK UTDANNING KJEMIPROSESS, GRUNNKURS KJEMILABORANTLINJE, GRUNNKURS *PROSESSOPERATØR, GRUNNKURS *LABORANTER: HALVARIG KURS DRIFTSTEKNISK UTDANNING DRIFTSOPERATØRKURS FOR VANN- OG KLOAKKANLEGG UTDANNING I TEKNISK TEGNING TEKNISK TEGNING, GRUNNKURS TEKNISK TEGNING, HALVARIG GRUNNKURS KJØLETEKNISK UTDANNING KJØLEMONTØRER, ETTARIG KURS OPPMALINGS- OG JORDSKIFTEUTDANNING *LANDMALERE, GRUNNKURS KART OG OPPMALING, GRUNNKURS KARTTEGNERE, GRUNNKURS UTDANNING I PLASTVAREARBEID *PLASTVAREARBEID, HALVARIG KURS PLASTVAREARBEID, ETTARIG KURS ANLEGGSMASKINARBEIDERUTDANNING ANLEGGSMASKINFØRERUTDANNING, GRUNNKURS ANLEGGSMASKINARBEIDERE, HALVARIG KURS ANLEGGSMASKINKJØRERE, KORTERE KURS FOR UTDANNING I ANDRE INDUSTRI- OG HANDVERKSFAG OG TEKNISKE FAG *HANDVERK, HALVARSKURS VED LANDBRUKSSKOLE HANDVERK, ARSKURS VED LANDBRUKSSKOLE *KANTSTEINHOGGERE, HALVARIG KURS PIANOSTEMMERE OG -REPARATØRER, GRUNNKURS HANDVERK, FELLESFAG, ETTARIG GRUNNKURS INDUSTRIREPARATØRER, HALVARIG KURS KJEMISK PROSESSARBEID, KORTERE KURS LÆRLINGSKOLE, KLASSE PARAGRAF 20-KURS, TEORIKURS FOR LÆRLINGKANDIDATER SAMFERDSEL MARITIME NAVIGASJONSFAG

11 SKIPSFØRERUTDANNING KYSTSKIPPERKURS AV 2. KLASSE *BESTMANNSKURS MARITIME NAVIGASJONSFAG, ANNEN UTDANNING MARITIME MASKINISTFAG MASKINISTUTDANNING MASKINISTASPIRANTUTDANNING MARITIME MASKINISTFAG, ANNEN UTDANNING *MOTORPASSERLINJE VED FISKERFAGSKOLE SJØFARTSFAG ELLERS SJØASPIRANTKURS *DEKKS- ELLER MASKINLINJE, VOKSENOPPLÆRINGSKURS *SJØASPIRANTKURS, DEKKS- ELLER MASKINLINJE UTDANNING FOR DEKKSMANNSKAP *SJØASPIRANTKURS, DEKKSLINJE DEKKSLINJE, KORTERE VOKSENOPPLÆRINGSKURS *GAL KODE, SE *UTDANNING FOR MASKINMANNSKAP *SJØASPIRANTKURS, MASKINLINJE MASKINLINJE, KORTERE VOKSENOPPLÆRINGSKURS SKIPSMEKANIKERE, GRUNNKURS SJØFARTSFAG, GENERELL GRUNNOPPLÆRING SJØFARTSFAG, HALVARIG GRUNNKURS SJØFARTSFAG, GRUNNKURS MARITIM UTDANNING, ANNEN LUFTTRAFIKKFAG VEGTRAFIKKFAG SJAFØRUTDANNING FØRERKORT AV KLASSE 2, KORTERE KURS (NA KLASSE D, C OG CE) VEGTRAFIKK, ANNEN UTDANNING JERNBANETRAFIKKFAG LOKOMOTIVFØRERUTDANNING KONDUKTORUTDANNING JERNBANESKOLEN, KONDUKTØRKURS II TOGEKSPEDITØRUTDANNING *JERNBANESKOLEN, TRAFIKKURS STASJONSBETJENTUTDANNING (YTRE STASJONSTJENESTE) *STILLVERKSARBEIDERE, STOTTEKURS FOR ASPIRANTER BANETJENESTEUTDANNING *JERNBANESKOLEN, BANEREPARATØRKURS JERNBANETRAFIKKFAG, ANNEN UTDANNING POSTALE FAG POSTEKSPEDITØRUTDANNING POSTSTYRERKURS, TRINN POSTSKOLEN, KURS I INDRE- OG SKRANKETJENESTE POSTDISTRIBUSJONSUTDANNING *POSTSKOLEN, POSTPAKKEMESTERKURS *POSTSKOLEN, KURS FOR FORMENN POSTALE FAG, ANNEN UTDANNING TELEKOMMUNIKASJONSFAG TELEGRAFISTUTDANNING TELEGRAF- OG TELEFONEKSPEDITØRUTDANNING *TELESKOLEN, EKSPEDISJONS- OG KONTORLINJE f' KONTOR- OG TELEFONKURS VED SKOLE FOR SYNSHEMMEDE TELEKOMMUNIKASJONSFAG, ANNEN UTDANNING TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSFAG ELLERS 10

12 HELSEVERN SYKEPLEIEFAG HJELPEPLEIERUTDANNING *HJELPEPLEIERSKOLE, GENERELL SYKEPLEIE *HJELPEPLEIERSKOLE, PSYKIATRISK SYKEPLEIE LEGESEKRETÆRUTDANNING LEGESEKRETÆRER, HALVARIG KURS SYKEPLEIERUTDANNING, ANNEN TANNPLEIEFAG TANNLEGEASSISTENTUTDANNING TANNLEGEASSISTENTER, ETTÅRIG KURS *TANNLEGEASSISTENTER, HALVÅRIG KURS TANNPLEIEFAG (EKSKLUSIVE TANNTEKNIKERUTDANNING), ANNEN UTDANNNING BARNEPLEIEFAG BARNEPLEIERUTDANNING *BARSEL- OG BARNEPLEIE, HALVARSKURS BARSEL- OG BARNEPLEIE, ARSKURS HJELPEPLEIERUTDANNING *HJELPEPLEIERSKOLE, SPEDBARNS- OG BARSELPLEIE BARNEPLEIEFAG, ANNEN UTDANNING VERNEPLEIEFAG HJELPEPLEIERUTDANNING *HJELPEPLEIERSKOLE, VERNEPLEIE VERNEPLEIEFAG, ANNEN UTDANNING APOTEKFAG APOTEKTEKNIKERUTDANNING APOTEKTEKNIKERE, ETTÅRIG GRUNNKURS APOTEKFAG, ANNEN UTDANNING TERAPEUTISKE FAG ARBEIDSTERAPEUTUTDANNING *ARBEIDSTERAPEUTER, FORKURS HELSEVERNFAG ELLERS JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE JORDBRUKSFAG JORDBRUK OG HUSDYRSTELL, PRAKSISKURS (LÆRLINGUTDANNING) HUSDYRSTELL, HALVARIG PRAKSISKURS LANDBRUKSMASKINER, HALVARIG PRAKSISKURS I STELL OG VEDLIKEHOLD LANDBRUK, ETTÅRIG PRAKSISKURS LANDBRUK, HALVARIG PRAKSISKURS HUSDYRSTELL, ETTARIG PRAKSISKURS LANDBRUKSMASKINER, ETTARIG PRAKSISKURS I STELL OG VEDLIKEHOLD ROKTERUTDANNING (KURS I HUSDYRHOLD) *HUSDYRROKT, HALVARIG KURS PELSDYRRØKT, HALVARIG KURS STELL OG BRUK AV HEST, GRUNNKURS JORDBRUKSUTDANNING, ANNEN LANDBRUKSFAG, HALVARIG KURS JORD- OG HAGEBRUK, GRUNNKURS REiNDRIFTSKURS, ETTARIG LANDBRUKSFAG, GRUNNKURS (UNGDOMSKURS) LANDBRUK/REINDRIFT MED UTMARKSNÆRING, GRUNNKURS HEIMEYRKESFAG, GRUNNKURS LANDBRUK OG AKVAKULTUR, GRUNNKURS LANDBRUKSFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING LANDBRUK MED HOVEDVEKT PA SKOG- OG NATURBRUK, GRUNNKURS GARTNERI- OG HAGEBRUKSFAG 11

13 GARTNERI OG HAGEBRUK, PRAKSISKURS (LÆRLINGUTDANNING) *GARTNERI OG HAGEBRUK, HALVARIG PRAKSISKURS GARTNERI OG HAGEBRUK, ETTÅRIG PRAKSISKURS GARTNERUTDANNING ANLEGGSGARTNER, GRUNNKURS GARTNERI- OG HAGEBRUKSFAG, ANNEN UTDANNING BLOMSTERDEKORASJON, GRUNNKURS GARTNERSKOLE, GRUNNKURS GARTNERFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING SKOGBRUKSUTDANNING SKOGBRUK, PRAKSISKURS (LÆRLINGUTDANNING) SKOGBRUK, HALVARIG PRAKSISKURS SKOGBRUK, ETTARIG PRAKSISKURS SKOGBRUKSUTDANNING, ANNEN SKOGBRUKSFAG, GRUNNKURS DRIFTSTEKNISK KURS (MASKINFORERKURS), HALVÅRIG *SKOGBRUKSFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING FISKEFAG FISKESKIPPERUTDANNING FISKESKIPPERKURS 2. KLASSE VED FISKERFAGSKOLE FISKE- OG FANGSTARBEID, ANNEN UTDANNING FISKE OG FANGST, GRUNNKURS FISKERIFAG, HALVÅRIG GRUNNKURS KYSTNÆRINGSLINJE, GRUNNKURS NÆRINGSFISKE, KURS I KYSTNÆRING, YRKESFORBEREDENDE KURS FISKEOPPDRETT, KORTERE KURS TJENESTEYTING OG FORSVAR HUSSTELLFAG HUSMORSKOLEUTDANNING '101 HUSSTELL, HALVARIG GRUNNKURS HUSSTELL, ETTARIG GRUNNKURS HUSSTELL, GRUNNKURS VED SKOLE FOR SYNSHEMMEDE HUSSTELL, ELEMENTÆRLINJE *HUSASSISTENTER, ETTARIG KURS *HUSSTELL (SUPPLERINGSKURS), HALVÅRIG VIDEREGÅENDE KURS HUSSTELL, KORTERE KURS HUSMORVIKAR- OG HJEMMEHJELPERUTDANNING *HUSMORVIKARER, HALVÅRIG KURS *HUSMORVIKARER, ETTÅRIG KURS HUSSTELLUTDANNING, ANNEN HUSSTELLFAG, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING HUSSTELL- OG SØMFAG, ETTARIG GRUNNKURS *HUSSTELL/HANDELSSKOLE MED REDUSERT FAGKRETS, GRUNNKURS HUSSTELL/STORKJØKKEN, ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING HUSHOLDNINGSFAG, FORBEREDENDE KURS FOR FREMMEDSPRÅKLIGE ELEVER HUSSTELL OG VEV, ETTARIG GRUNNKURS HOTELL- OG RESTAURANTFAG STUERTUTDANNING FISKEBATSTUERTLINJE VED FISKERFAGSKOLE KOKKUTDANNING KOKKER, HALVARIG GRUNNKURS (ARTIANERE) KOKKER, HALVÅRIG GRUNNKURS KOKKER, (HOTELL/RESTAURANT), GRUNNKURS KJØKKENKURS, KORTERE KOKKSKOLE, ETTARIG GRUNNKURS 1')