Høst Velkommen til. Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høst 2015. www.ntnu.no/ivr. Velkommen til. Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap"

Transkript

1 Høst 2015 Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap Velkommen til Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap

2 Velkommen til IVR! Innhold Kjære nye student ved IVR! Vi ønsker deg velkommen til spennende studier innenfor rådgivning og voksnes læring. Disse tverrfaglige fagområdene vil utvikle din kompetanse til å arbeide med læringsprosesser, rådgivning og ledelse. Studiene vil gi deg en grunnleggende kompetanse som er etterspurt i både offentlig og privat virksomhet, hvor det legges stadig større vekt på kompetanseutvikling, endring og omstilling. Studiet tar utgangspunkt i at læring og endring foregår overalt i skole, arbeid og fritid og at mennesker stilles overfor valg og har behov for hjelp, råd og veiledning gjennom hele livet. Du vil gjennom studiet få økt din kunnskap om mennesket og hvordan du kan legge til rette for rådgivning, læring og utvikling for ulike grupper. I dette heftet har vi prøvd å samle alt av informasjon som er relevant for studiene dine ved IVR og som skal gi deg en god studiestart og støtte deg underveis. Gjennom hele studiet vil vi legge vekt på å tilby deg et godt studiemiljø, gi deg god oppfølging og ha tett kontakt med deg. Vi ønsker deg lykke til med studiene ved IVR! Vennlig hilsen Foto: Gry Kari Stimo Generell informasjon Starten: dette må du huske Ditt ansvar! Viktige frister Referansegrupper og utdanningsplan Innpassing Timeplan Studierett og permisjon Eksamen og klage Utveksling Lesesalsplasser/Tillitsvalgt Hjelp?! Administrasjonen ved IVR Bachelor i rådgivning og voksnes læring Hilsen fra studieprogramleder Studieplan og breddeår Veien videre? Master i voksnes læring Hilsen fra studieprogramleder Studieplan og Eksperter i Team Valgfritt emne og masteroppgave Master i rådgivningsvitenskap Hilsen fra studieprogramleder Studieplan Metodeundervisning Masteroppgave Marit Rismark Instituttleder Kart over Dragvoll Kontaktinformasjon

3 Starten: dette må du huske Ditt ansvar! Det finnes en del ting som du må huske hvert semester, andre gjør du én gang for alle når du starten som ny student ved NTNU. På innsida under Ny student (innsida.ntnu.no/ny-student) finner du en STEG FOR STEG-GUIDE, som forteller deg hvordan du fikser alt du må gjøre i semesterstarten: betale semesteravgift bekrefte utdanningsplanen få utlevert og aktivisert studentkort aktivere brukerkonto hente pensumlister og kjøpe bøker Guiden gir en oversikt over hvor og hvordan du får gjort de enkelte tingene og hvilke frister du må forholde deg til. I studiestarten kommer SVT-fakuletet også til å ha en stand i Gata på Dragvoll, der du kan få hjelp og informasjon. Eller du kan henvende deg til Studentservice (se baksida), der du også kan bruke en datamaskin for bekrefte utdanningsplanen eller aktivere brukerkontoen din. Prøv å komme i gang med dette rett i studiestarten, slik at du er godt forberedt når undervisningen starter. Studiestart! Dette er din tid, tiden, der du (endelig?) får bestemme selv hva du lærer, hvor mye og når du leser, hvilke forelesninger du har lyst til å gå på, hva du vil studere mer om,... Ja, dette stemmer alt sammen, men vær klar over at du har visse regler å forholde deg til: Det er ditt ansvar å følge studieforskriften Som student er du pliktig til å kjenne til Studieforskriften* og Studiehåndboka. Her finner du informasjon om dine rettigheter og plikter som student, feks. hva du må gjøre for å beholde studieretten (se også s. 11 i dette heftet). Sjekk studiehåndboka jevnlig, det kan komme endringer fra år til år. Studiehåndboka finner du på: ntnu.no/svt/studiehåndbok. For å unngå en situasjon, der du plutselig mister en rettighet, som feks. eksamensadgang, må du forholde deg til frister (s. 6), oppfylle obligatorisk aktivitet og møte opp når det er obligatorisk (s. 10). Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert Ting endrer seg løpende, til og med studieplanen din kan endre seg i løpet av studietida di. Du er derfor nødt til å følge med Adressen brukes for å sende deg viktig informasjon om endringer, i tillegg til at du finner dem i Studiehåndboka. Synes du at det er vanskelig å følge med forskjellige epostadresser kan du få NTNU-adressen inn på din private e-post på feks. hotmail eller gmail. Hjelpesidene til din e-post-leverandør forklarer hvordan du gjør dette. Følg med det som skjer på Innsida: innsida.ntnu.no/ Her får du informasjon om alt det administrative rundt studiet ditt, 4 * se 5

4 Viktige frister Referansegrupper og utdanningsplan skjemaer du skal bruke og rutiner som må følges. Her finnes det også egne kanaler der instituttet annonserer endringer og nyheter som er viktige for deg. Bruk også SVT-fakultetet sine nettsider: for_studenter. Disse sidene er oppdaterte og oversiktlige og gir deg svar på mange spørsmål. Det er ditt ansvar å følge med i undervisningen Ved NTNU brukes it s learning som læringsplattform, der du får informasjon, leverer øvinger og kommuniserer om undervisningen. Du må selv følge med på dine emner, både online og i undervisningen. Kom forberedt til undervisningen, da blir det enklere å henge med. Skulle du være syk en dag, er det din oppgave å oppdatere deg på det som har skjedd: snakk med medstudentene dine! Referansegrupper Å være del av en referansegruppe er en mulighet for deg til å påvirke læringskvaliteten ved instituttet direkte: Referansegruppene dannes for hvert enkelt emne. Hvert semester kan du melde deg frivillig for å være med i en eller flere referansegrupper og det er emneansvarlig, som i semesterstarten vil be om dette. Oppgaven til referansegruppene er å gi en tilbakemelding om hvordan studentene opplever undervisningen og eventuelt komme med innspill på hva som kan endres. Dette blir gjort ved at referansestudentene møter emneansvarlig flere ganger i semesteret og skriver en rapport, som inngår i instituttets arbeid med studiekvaliteten. 6 Viktige frister i studieåret Høst Vår betale semesteravgift godkjenne utdanningsplanen og eksamensmelding søke tilrettelegging av studier/eksamen MVL: oppmelding til EiT-landsby trekke seg fra eksamen oppmelding til adgangsbegrensete emner bachelor: valg av årstudium som breddeår Tips: En kalender for hvert studieår finner du på SVTfakultetet sine nettsider. Utdanningsplan Du er tatt opp til et studieprogram som fører til en bachelor- eller en mastergrad. For å oppnå graden må du følge undervisning og ta eksamen i en rekke emner som er fastsatt i studieplanen din. Studieplanen finner du i Studiehåndboka. Du kan - til en viss grad - bestemme selv, når du tar hvilket emne. Dette kan du justere i din personlige utdanningsplan, som du administrerer selv i StudentWeb: studentweb.ntnu.no. Her må du både bekrefte at du forholder deg til lover og regler ved NTNU, samt at du setter sammen utdanningsplanen din, hvert semester.* Meld deg til undervisning og vur- * se Forskrift om studier ved NTNU 5+6 7

5 Utdanningsplan Innpassing dering tidligst mulig: det er først da du får tilgang til emnet i it s learning! Har du spørsmål rundt utdanningsplanen din kan du ta kontakt med Slik ser menyen til StudentWeb ut: Du må først bekrefte utdanningsplan del 1 før utdanningsplan del 2 vil vises. Utdanningsplan del 2 viser en oversikt over emnene som inngår i studieprogrammet ditt. Emnene som er obligatoriske, ligger allerede i planen. Under oversikt sjekker du at du er meldt til eksamen i riktig emne. Hvis emnet ikke vises her, er du ikke meldt til eksamen i emnet. Slik ser registreringen ut i utdanningsplan del 2, når du har meldt deg opp i emnene du skal ta, for eksempel etter studieplanen til bachelor i rådgivning og voksnes læring, 1. semester: Når du klikker på blyanten til høyre kan du endre semesteret. Husk alltid å klikke på lagre nederst på nettsiden før du går videre, ellers går endringene dine tapt! Innpassing Har du utdanning fra før som du ønsker å bruke i graden din? Det kan være bachelor- eller masteremner du har tatt innenfor andre studieprogram eller ved andre høyskoler og universiteter. Dersom disse ikke inngår i opptaksgrunnlaget ditt (gjelder masterprogrammene), og du mener disse overlapper med emner i utdanningsplanen din, kan du søke om innpassing. Les mer på ntnu.no/svt/ godkjenning. 8 9

6 Timeplan Studierett og permisjon Når og hvor skal du møte opp til undervisning? For å sette sammen din egen timeplan kan du lete opp emnene du skal ta et semester på ntnu.no/studier/emnesok. Her finner du både undervisningstidspunkt og rom til de enkelte emnene. Ved IVR brukes det noen egne rom. Disse rommene føres som oftest ikke opp på de offisielle timeplansidene. Instituttet vil derfor legge ut timeplaninformasjon på it s learning når semesteret har startet opp. Denne planen pleier å være mer nøyaktig enn timeplanen. Det er derfor viktig at du melder deg opp i emnene dine tidligst mulig i StudentWeb. Bare på denne måten får du tilgang til forelesningsplanen på it s learning. Du finner en lenke til it s learning på innsida.ntnu.no. Merk imidlertid at det kan forekomme endringer i timeplanen/forelesningsplanen. Når undervisningen har startet vil faglærerne gjøre deg oppmerksom på disse, feks. ved å legge ut en oppdatert versjon av forelesningsplanen. Timeplanen for neste semesteret pleier å være klar etter eksamenstiden, følg med på nettet for å finne ut om den nye planen allerede har blitt lagt ut. Forresten: Vil du vite mer om emnene dine, som feks. forkunnskapskrav, obligatoriske aktiviteter, eksamensform, eksamensdager, osv. kan du lese om dem i studiehåndboka eller på ntnu.no/studier/emnesok Vil du beholde studieretten din? Dette er faktisk noe som du aktivt må gjøre: du må studere!* Rent praktisk betyr dette to ting: Du må betale semesteravgiften hvert semester Du må møte til eksamen minst én gang per studieår (dvs. enten på høst- eller på vårsemesteret), det spiller ingen rolle om du stryker eller ikke. For de fleste studentene vil dette dermed ikke spille noen rolle, men skulle du plutselig være i den situasjonen at du ikke kan møte til eksamen, fordi du er syk, du har fått et barn eller jobben din gjør det umulig for deg å studere over en periode, vil dette bli aktuelt. Til slike situasjoner kan du søke permisjon**: Når du har avlagt minst 30 studiepoeng i programmet du er tatt opp til, kan du søke om permisjon i opp til ett år uten å grunngi søknaden. Kan du dokumentere feks. sykdom, omfattende omsorgsansvar eller militærtjeneste, kan fakultetet også innvilge permisjon ut over dette. Du kan sende søknaden direkte til: no. Har du spørsmål om dette kan du ta kontakt med studiekonsulenten ved IVR. 10 * se Forskrift om studier ved NTNU 4 ** se Forskrift om studier ved NTNU 7 11

7 Eksamen og klage* Utveksling 12 Det finnes ulike eksamenformer som brukes ved IVR, som for eksempel hjemmeeksamen, emneoppgave og skriftlig eksamen. På finner du en oversikt (pdf) over alle eksamensformer og en forklaring på forskjellene. Selv om du er tatt opp på et studieprogram må du huske å melde deg til undervisning og eksamen innen 15.9./15.2. hvert semester. I tillegg kan det være krav om obligatoriske aktiviteter, som øvinger, oppmøte på et seminar, en oppgave eller rett og slett deltakelse i undervisningen. Ønsker du å trekke deg fra eksamen kan du gjøre det innen / Karakteren skal settes innen 3 uker etter eksamen og du får enkelt tilgang til karakteren din via StudentWeb. Lurer du på hvorfor du har fått en karakter kan du gjøre følgende: 1. Les godt gjennom sensurveiledningen, som du finner på emnesidene på it s learning: i de fleste tilfeller finner du en god beskrivelse av forskjellene mellom karakterene her (en begrunnelse blir ikke særlig mer utfyllende). Det er også godt mulig at du får mye ut av en kort og uformell samtale med faglæreren. 2. Etter det kan du be om begrunnelse for karakteren. 3. Dersom du da mener at du er blitt urettferdig behandlet har du for hver eksamen rett til å påklage karakteren du får. Ved muntlig eksamen kan du bare påklage formelle feil, ikke selve karakteren. For både klage og begrunnelse skal du fylle ut et skjema og sende det til SVT-fakultetet, se innsida. * se Forskrift om studier ved NTNU Har du lyst til å dra til utlandet i studietiden? Det er mulig å studere i utlandet både under bachelorstudiet og masterstudiet. Det enkleste er nok å dra bort i andreåret til bachelorstudiet og ta breddeåret i utlandet. Her finnes det bare få begrensninger i hva som er mulig, både når det gjelder land og fag. Det blir imidlertid mer utfordrende å planlegge et utenlandssemester når du har startet på masteren: Her setter timeplanen begrensninger i hvilke emner du skal ta. Men det er slett ikke utelukket at du finner emner som kan innpasses i utdanningsplanen din, i utlandet. Uansett om du ønsker å ta et utenlandsopphold under bacheloren eller under masteren, så skal dette være godt forberedt. Det er derfor viktig å begynne planleggingen tidlig. Her er noen ting du bør huske: begynn planleggingen minst et halvt år i forveien les nettsidene om utenlandssemester fra Internasjonal seksjon finn ut hvor du skal dra (både land og lærested) lag en fagplan og søk om forhåndsgodkjenning av emnene søk stipend Her kan du få hjelp i prosessen: Studieveileder Merete K. Strømsland (SVT-fakultet): Internasjonal Seksjon: 13 Foto:Inaquim

8 Referansegrupper Lesesalsplasser / Tillitsvalgt/Linjeforeningen Hjelp?! På paviljong B kan vi tilby en del lesesalsplasser til mastergradsstudenter. Du kan søke om lesesalsplass opp til fire semester. For å søke om en plass skal du bruke det elektroniske søknadsskjema som ligger på innsida.ntnu. no, søk etter lesesalplass SVT. Her finner du også mer informasjon om lesesalsplasser. Frist: 24. august og 15. januar. I 2. etasje på paviljong B finnes det også et lite oppholdsrom og studentkjøkken, som kan brukes av alle studenter. På studentkjøkkenet finner du både vannkoker og kaffemaskin, husk å ta med kaffe/te og kopp, dersom du har lyst til å bruke disse. Studenttillitsvalgt Det finnes mange ulike personer ved NTNU som jobber med å hjelpe studenter. Du kan lete dem opp ved å søke på innsida. Her ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på noen av dem: Trenger du tilrettelegging av undervisning eller eksamen? Ta kontakt med tilretteleggingstjenesten på Dragvoll: Trenger du hjelp til å oppdatere utdanningsplanen din? Du når utdanningsplangruppa ved SVT-fakultet via følgende epostadresse: Ønsker du tips om tidsplanlegging, hvordan ta ordet, stressmestring, depresjonsmestring eller sorgbearbeiding? SiT Råd tilbyr ulike kurs og samtalemuligheter: sit.no/kurs Trenger du tips om studieteknikk og motivasjon, eller bare Hvert år velges det tillitsvalgte for hvert program og for en karakterutskrift? Studentservice tilbyr kurs i mestring for hele instituttet. De tillitsvalgte får i oppgave å fremme studenter med ADHD, skrivekurs, presentasjonskurs og kurs studentenes interesser ovenfor instituttet og hele NTNU. i eksamensmestring og jobbsøking og kan hjelpe deg med Hvem som er din tillitsvalgt i år kan du se på oppslagstavla i 1. etasje i paviljong B og på mange praktiske ting. denttillitsvalgte. Alle instituttstillitsvalgte er organisert i studentrådene, som har jevnlige møter og kan treffes på Trenger du hjelp med e-postadressen eller andre datarelaterte ting? Ta kontakt med Orakeltjenesten (bygg 8, nivå 5): studentrådskontoret på bygg 2 hver dag. Du kan få mer informasjon om studentrådet ved SVT på svt.studentrad. no/. Forresten: kjenner du til din linjeforening IVRig? IVRigstyret arrangerer ulike aktiviteter, blant annet fadderuke. Sliter du med å komme videre med masteroppgaven? Studentservice har et gruppetilbud for masterstudenter som har Finn ut mer på facebook (IVRig linjeforeningen for IVR) blitt hengende etter med masteroppgaven. 14 eller org.ntnu.no/ivriglinjeforening 15

9 Administrasjonen ved IVR Bachelor i rådgivning og voksnes læring Dersom du ikke vet hvem du skal henvende deg til kan du alltid ta kontakt med administrasjonen ved IVR i 1. etasje på paviljong B. Her møter du for det første Bodil Blom, som holder ekspedisjonen gående. Hun jobber blant annet med alt rundt eksamen, lesesalsplasser og innlevering av masteroppgaver, her får du også lånt opptaksutstyr og masteroppgaver til tidligere studenter. I administrasjonen jobber også studiekonsulentene Christina Ofstad og Berit Rau. De kan hjelpe deg med oppbygging av studieplanen din, godkjenning av valgemner, permisjon, studieveiledning generelt og en del andre, praktiske spørsmål rundt studiet. Får du ikke tak i studiekonsulentene eller Bodil kan du alltids ta kontakt med kontorsjef Wenche Salomonsen King. Alle vil gjerne hjelpe deg dersom du er usikker hvem du bør henvende deg til for å få et svar eller løst et problem, så bare ta kontakt! Foto: Fikse media Hilsen fra studieprogramleder Kjære bachelorstudent! Vi er glade for at du har valgt bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring og ønsker deg velkommen som student hos oss! Bachelorprogrammet vårt er fortsatt relativt nytt. Vi har lagt ned mye arbeid i å utvikle programmet og de enkelte emner. Høy skår på studenttilfredshet i nasjonal undersøkelse bekrefter at vi kan være stolte av resultatet! Du vil derfor møte kunnskapsrike og engasjerte faglærere, som gleder seg til å møte nye studenter. Det samme engasjementet ønsker vi også å møte hos deg. Vi forventer at du deltar i undervisning og studiemiljø, møter på forelesninger, deltar i diskusjoner, stiller spørsmål og kommer med konstruktive tilbakemeldinger. Vi håper du vil trives som student hos oss og ønsker deg en strålende studietid! Jorun M. Stenøien, studieprogramleder bachelor i rådgivning og voksnes læring Studieplanen* Bachelorgraden er bygget opp slik at du tar en faglig fordypning på 90 studiepoeng. I tillegg kommer de to obligatoriske Foto: Berit Rau 16 * se Studiehåndboka s

10 Bachelor i rådgivning og voksnes læring Bachelor i rådgivning og voksnes læring emnene EXPH001 Filosofi og vitenskapsteori og perspektivemne. De resterende studiepoeng består av et breddeår på 60 studiepoeng og to valgfrie emner på til sammen 15 studiepoeng. Til sammen skal du altså ta 180 studiepoeng: Semester Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp 6. semester (vår) 5. semester (høst) 4. semester (vår) 3. semester (høst) 2. semester (vår) 1. semester (høst) Valgfritt emne Perspektivemne Breddeåret Valgfritt emne VLR1006 Breddeår (60 sp) VLR2900 Bacheloroppgave VLR2007 VLR1004 VLR1005 VLR1002 VLR1000 VLR1001 VLR1003 Ex.phil. I breddeåret kan du enten velge et årsstudium i et annet fag, eller du kan velge emner fritt på 60 studiepoeng. Du kan også studere i utlandet eller ved et annet norsk lærested om du vil. Husk at dette må forberedes i god tid. I vårsemesteret arrangerer fakultetet en bachelordag, der du får informasjon om de ulike valgmulighetene som finnes. Veien videre? Med bachelorstudiet får du en bred og anvendelig utdanning innenfor kommunikasjon, rådgivning og læringsprosesser. Du kan bruke denne som basis for en videre spesialisering innenfor mange andre fagområder. Allerede i breddeåret kan du legge noen føringer på hvordan du har lyst til å fortsette etter bachelorstudiet. Det finnes mange fagområder som du kan kombinere studiet med, det viktigste er at du har en plan: Hva er det du kan tenke deg å jobbe med en dag? Hvilke arbeidsformer liker du? Vil du ha mest mulig kontakt med mennesker? Liker du å organisere og tilrettelegge? Vil du helst jobbe innenfor det offentlige eller i det private? Har du allerede en annen fagbakgrunn fra før, kan du bruke programmet for å kvalifisere deg til ledelses- og veiledningsoppgaver innenfor ditt fagfelt. Uansett hvilken fagretning du velger i breddeåret er det viktig at du har noen tanker om du ønsker å bygge på med et masterprogram: Det kan hende at programmet du ser for deg har noen spesielle opptakskrav, så dette er verdt å sjekke tidlig. Er du usikker i hvilken retning du bør tenke, kan du be om en prat med studiekonsulenten ved instituttet, studieveilederen ved fakultetet eller med Karrieretjenesten (Studentservice)

11 Master i voksnes læring Master i voksnes læring Foto: Studio Stimo Hilsen fra studieprogramleder Kjære masterstudent! Velkommen til masterprogrammet i voksnes læring. I dette programmet tilbyr vi dialogbasert undervisning som legger vekt på å inkludere din erfaringsbakgrunn som en del av kunnskapsutviklingen i studiet. Undervisning tilbys i samlingsuker som er preget av en konsentrert arbeidsatmosfære, med vekslinger mellom forelesninger, diskusjoner og arbeid i grupper. Maksimalt utbytte av studiet vil forutsette at du, som student, bidrar med aktiv deltagelse, forberedelse til samlinger og bidrar til et godt samarbeid med dine medstudenter. Mellom samlingene vil vi bruke It s learning som verktøy for kommunikasjon og læring. Velkommen til oss og lykke til! Christin Tønseth, studieprogramleder master i voksnes læring Studieplanen* Masterprogrammet i voksnes læring har et omfang på til sammen 120 studiepoeng. Dette tilsvarer to års normert studietid, men det er også mulig å ta studiet på deltid over fire år. Studiet består av både obligatoriske og et valgfritt emne, og du kan tilpasse deler av programmet etter dine egne interesser og behov gjennom valgfritt emne og valg av tema for masteroppgaven. Modell av master i voksnes læring over to år: Semester Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp 4. semester (vår) VL3900 Masteroppgave 3. semester (høst) 2. semester (vår) Valgfritt emne Eksperter i Team VL3013 VL3008 (Metode 2) VL3010 VL3011 VL semester (høst) VL3000 VLR3007 (Metode 1) Modell av master i voksnes læring på fire år: Semester Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp 8. semester (vår) VL3900 Masteroppgave 7. semester (høst) 6. semester (vår) VL3012 VL semester (høst) VLR3008 (Metode 2) 4. semester (vår) VL3010 VL semester (høst) VLR3007 (Metode 1) 2. semester (vår) Eksperter i Team Valgfritt emne 1. semester (høst) VL3000 Eksperter i Team EiT er et yrkesforberedende emne som skal lære deg å samarbeide gjennom å anvende din fagkunnskap i et tverrfaglig prosjekt. Har du mye samarbeidserfaring fra før (minst 2 år) kan du søke om fritak. På voksnes læring kan du selv velge om du ønsker å ta en langsgående eller intensiv landsby. Fristen for å velge landsby er 1. november. På finner du mer informasjon. 20 * se Studiehåndboka s. 542/543 21

12 Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap 22 Valgfritt emne I andre semesteret skal du velge et valgfritt emne på 7,5 sp. Emnet kan du velge blant øvrige emner ved NTNU eller andre læresteder, men skal godkjennes etter søknad til SVT-fakultetet. Kravet for å få godkjent emnet er at emnet gir deg en faglig bredde, dvs. at den på en eller annen måte kan knyttes til studiet ditt. Det skal gi deg mulighet til å fordype eller spesialisere deg innenfor et område som er relevant for voksnes læring. Kanskje har du et emne fra før som ikke inngår i opptaksgrunnlaget, og som du ønsker å få innpasset? Er du usikker på hva som kan passe, kan du diskutere tankene dine med programrådslederen eller studiekonsulenten ved IVR, eller ta en titt på lista over tideligere godkjente emner: Masteroppgave Før du starter med masteroppgaven tar du emnet VL3013. Emnet skal hjelpe deg å forberede og formulere et godt forskningsprosjekt, som du kan jobbe med under masteroppgaven. Det skal også gi deg en oversikt over skriveprosessen og administrative ting du må huske i forbindelse med den. Før du kan starte på masteroppgaven må du få godkjent prosjektskissen og skrive under en masteravtale, som regulerer både ditt arbeid og veilederens oppgaver. Lykke til! Foto: Berit Rau Hilsen fra studieprogramleder Kjære masterstudent! Velkommen til vårt populære og inspirerende masterprogram i rådgivning. Jeg ønsker å invitere deg til aktiv deltagelse i vårt studieprogram og våre studieemner. Vi har lang og god erfaring med dialogbasert undervisning og med formidling av erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Gjennom teori og praktisk øving/utprøving, der lærere og studenter engasjerer seg i spennende og utfordrende temaer i et åpent læringsfellesskap, deler vi erfaringer som skaper et utbytterikt læringsmiljø. Jeg vil understreke at det beste utbyttet får du ved å lese pensum, delta aktivt og engasjert i undervisningen, men også ved godt samarbeid med andre studenter i kollokviegrupper. Jeg håper du, i likhet med mange av våre tidligere studenter, vil tilegne deg positive læringserfaringer gjennom studiet, slik at du får ikke bare faglig, men også personlig utbytte og utvikling. Ragnvald Kvalsund, studieprogramleder master i rådgivning 23

13 Master i rådgivningsvitenskap Master i rådgivningsvitenskap Studieplanen* Semester 4. semester (vår) 3. semester (høst) 2. semester (vår) 1. semester (høst) Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp Emne 7,5 sp RAD3902 Masteroppgave RAD3050 RAD3039 VLR3008 (Metode 2) RAD3032 RAD3033 RAD3034 Metodeundervisningen RAD3031 VLR3007 (Metode 1) Undervisningen i VLR3007 og VLR3008 på til sammen 30 sp, som skal foregå i 1. og 3. semesteret, tilbys samlingsbasert. Det vil si at den tilbys konsentrert på 5 (4) studieuker fordelt på høsten. Her vil altså timeplanen se annerledes ut enn for de andre emnene. For å få til en god progresjon også mellom samlingsukene anbefaler vi at du holder tett kontakt til medstudentene dine og at du engasjerer deg mye på it s learning. It s learning vil på en sterkere måte enn i de andre emnene integreres i undervisningen, og det kan hende at en del av undervisningen faktisk forgår på it s learning. Masteroppgave For å kunne sette i gang med masteroppgaven må du ha deltatt i RAD3050 og levert en prosjektskisse. Dette gjøres i 3. semesteret og innleveringsfristen for prosjektskissen er i desember. Emnet skal hjelpe deg å forberede og formulere et godt forskningsprosjekt, som du kan jobbe med under masteroppgaven. Når du har fått godkjent tema og veileder må du skrive under en avtale som regulerer både ditt arbeid og veiledningen du skal få. Emnet vil også gi deg en bedre oversikt over mulighetene du har i masteroppgaven og fristene du må forholde deg til. Her vil du få en bedre oversikt over både skriveprosessen og det administrative rundt masteroppgaven. Lykke til! 24 * se Studiehåndboka s

14 Notater Kart over Dragvoll Bygg 1: SVT-fakultet Studentservice Rådgivningtjenesten Låven: DL31, DL32, DL33, DL34 Bygg 7: Bokhandelen Kantina D11 Bygg 9: D14 Bygg 11: D15 Bygg 2: D1, D2, D3, D7 Studentrådet SVT Bygg 5: D4, D5, D6 SiT Storkiosk Bygg 3: D8, D9 Bygg 6+ 6B Bygg 8: D10 Biblioteket Orakeltjenesten Paviljong A Bygg 10: D12, D13 Paviljong C Paviljong B: IVR, lesesal Idrettsbygget 26 27

15 Kontaktinformasjon Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap Ekspedisjon: Dragvoll, Paviljong B, rom 182 Postadresse: Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, NTNU, 7491 Trondheim Telefon: Epost: Nettadresse: ntnu.no/ivr Studiekonsulent ved IVR, Berit Rau: Kontor: Dragvoll, Paviljong B, rom 181B Telefon: Epost: Nettadresse: ntnu.no/ivr Studiekonsulent ved IVR, Christina Ofstad: Kontor: Dragvoll, Paviljong B, rom 187 Telefon: Epost: Nettadresse: ntnu.no/ivr Studieveileder ved SVT, Linda Fredriksen: Kontor: Dragvoll, Paviljong A, rom 231 Telefon: Epost: Nettadresse: ntnu.no/svt Studentservice Dragvoll: Ekspedisjon: Dragvoll, Bygg 1, nivå 3 Telefon: Epost: Nettadresse: ntnu.no/studentservice Studenttillitsvalgt: Kontor: Dragvoll, Bygg 2, nivå 3 Telefon: Epost: Nettadresse: svt.studentrad.no

Høst Velkommen til. Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap

Høst Velkommen til. Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap Høst 2014 Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap Velkommen til Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i voksnes læring Master i rådgivningsvitenskap www.ntnu.no/ivr Velkommen til

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring Elin Steen Studieveileder (fakultet) Berit Rau Studiekonsulent (institutt) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR

Detaljer

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Institutt for pedagogikk og livslang læring Institutt for pedagogikk og livslang læring Velkommen til Høst 2017 Årsstudium i pedagogikk Bachelor i pedagogikk Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i pedagogikk Master i voksnes læring Master

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Institutt for pedagogikk og livslang læring Institutt for pedagogikk og livslang læring Velkommen til Høst 2016 Årsstudium i pedagogikk Bachelor i pedagogikk Bachelor i rådgivning og voksnes læring Master i pedagogikk Master i voksnes læring Master

Detaljer

Velkommen til master i voksnes læring!

Velkommen til master i voksnes læring! Velkommen til master i voksnes læring! Berit Rau, studieveileder Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) Hva skal jeg gjøre nå? Betale semesteravgift Registrere deg i Studentweb (frist 15.september,

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK (HF) INFORMASJONS- TEKNOLOGI,

Detaljer

Velkommen til master i voksnes læring!

Velkommen til master i voksnes læring! Velkommen til master i voksnes læring! Berit Rau, studieveileder Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) Hva skal jeg gjøre nå? Betale semesteravgift Registrere deg i Studentweb (frist 15.september,

Detaljer

Velkommen som ny student høsten 2016!

Velkommen som ny student høsten 2016! Velkommen som ny student høsten 2016! Orienteringsmøte for Årsstudium i pedagogikk Bachelor i pedagogikk Bachelor i rådgivning og voksnens læring Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) Orientering

Detaljer

Masterprogrammet i rådgivning

Masterprogrammet i rådgivning 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i rådgivning 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK (HF) INFORMASJONS- TEKNOLOGI, MATEMATIKK

Detaljer

Velkommen til master i rådgivningsvitenskap!

Velkommen til master i rådgivningsvitenskap! Velkommen til master i rådgivningsvitenskap! Berit Rau, studieveileder Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) Hva skal jeg gjøre nå? Betale semesteravgift Registrere deg i Studentweb (frist

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet)

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) 1 Velkommen til orienteringsmøte for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i pedagogikk Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Vi har forventninger til deg! Vi

Detaljer

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 ARKEOLOGI BACHELOR STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om arkeologi Arkeologien studerer fortidens kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av fysiske etterlatenskaper

Detaljer

Orientering. Viktige datoer våren Viktige datoer høsten 2016

Orientering. Viktige datoer våren Viktige datoer høsten 2016 Orientering Viktige datoer høsten 2016 15. september : betale semesteravgift : bekrefte utdanningsplan (eksamensmelding) Frist for å trekke seg fra eksamen er 2 uker før Viktige datoer våren 2017 1. februar

Detaljer

Velkommen som ny student høsten 2017!

Velkommen som ny student høsten 2017! Velkommen som ny student høsten 2017! Orienteringsmøte for Årsstudium i pedagogikk Bachelor i pedagogikk Bachelor i rådgivning og voksnens læring Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) Orientering

Detaljer

Treff for masterstudenter på IPL

Treff for masterstudenter på IPL Treff for masterstudenter på IPL Program: 1. Velkommen og ofte stilte spørsmål (master i rådgivning og master i voksnes læring) 2. Jobbsøkerkurs, felles med master i pedagogikk 3. Pizza Ofte stilte spørsmål

Detaljer

Velkommen til mastergraden i pedagogikk, studieretning: -utdanning og oppvekst -spesialpedagogikk -førskolepedagogikk

Velkommen til mastergraden i pedagogikk, studieretning: -utdanning og oppvekst -spesialpedagogikk -førskolepedagogikk Velkommen til mastergraden i pedagogikk, studieretning: -utdanning og oppvekst -spesialpedagogikk -førskolepedagogikk Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) Hva skal jeg gjøre nå? Betale semesteravgift

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2016-2017 Innhold 1 Innledning... 3 2. Læringsmål for programmet...

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

Masteravtale, Utøvende musikk

Masteravtale, Utøvende musikk Masteravtale, Utøvende musikk (se masterguiden s 25 31 for info om utfylling av denne avtalen) Dato: 1. Studentens personalia Etternavn, fornavn: Semesteradresse: Fødselsdato: E-post: 2. Fordypning og

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Å studere ved Universitetet i Oslo Ansvar for egen læring. Fulltid = 37,5 timer! Du er selv ansvarlig for å ta riktige emner og sørge for at du gjør det som kreves

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET 352 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 5 GENERELL STUDIEINFORMASJON INFORMASJONSKILDER Innsida It s learning Studentweb Studentepost Studieinformasjon på nett www.ntnu.no NTNUs intranett. Dette er en kanal for

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

Masterprogrammer ved Matematisk institutt

Masterprogrammer ved Matematisk institutt Masterprogrammer ved Matematisk institutt MI tilbyr tre masterprogrammer: Matematikk (ingen studieretninger) Anvendt matematikk og mekanikk (Mekanikk og CS) Modellering og dataanalyse (SDATA og FFR) Praktisk

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Innhold 1 Innledning... 3 2. Læringsmål for programmet...

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon fra institutt, fakultetet eller andre ved NTNU, blir lagt ut

Detaljer

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo Studiekonsulent Monika Birkeland Program for dagen Studiekonsulenten informerer om studieprogrammet og gir praktisk informasjon Smakebitsforelesninger

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

Velkommen som student i

Velkommen som student i Velkommen som student i samfunnsøkonomi Bachelor i samfunnsøkonomi Årsstudie i samfunnsøkonomi Instituttleder Gunnar Bårdsen Program 09:15 09:40 Om samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomistudiet og jobbmuligheter

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER

FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER 104 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER Masterprogrammet har som mål å utdype studentens kunnskap om faget gjennom tiltagende spesialisering, med vekt på selvstendig

Detaljer

Velkommen til Det juridiske fakultet!

Velkommen til Det juridiske fakultet! Velkommen til Det juridiske fakultet! INNHOLD: UNDERVISNINGSOVERSIKT I UKE 33, 1. 4. STUDIEÅR... 2 BEKREFTELSE AV UTDANNINGSPLAN I STUDENTWEB 1. STUDIEÅR... 3 SEMINARUNDERVISNING I EXFAC OG EX.PHIL. HØSTEN

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier!

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! https://youtu.be/kzoajjpw0fi Hva er program for Asia- og Midtøsten-studier? 8 studieretninger på bachelornivå: India-studier med hindi India-studier med sanskrit

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Masterstudiene i Pedagogikk

Masterstudiene i Pedagogikk 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterstudiene i Pedagogikk 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE HUMANISTISK (HF) ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) INFORMASJONS- TEKNOLOGI, MATEMATIKK OG

Detaljer

258 Studiehåndboka for humanistiske fag

258 Studiehåndboka for humanistiske fag 258 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 FONETIKK BACHELOR - STUDIERETNING EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretningen i fonetikk Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Informasjon om årsstudiet, bachelorprogrammet og profesjonsstudiet i psykologi.

Informasjon om årsstudiet, bachelorprogrammet og profesjonsstudiet i psykologi. Informasjon om årsstudiet, bachelorprogrammet og profesjonsstudiet i psykologi Hva skal vi snakke om? Informasjon hvor finner dere det? Oppbyggingen til årsstudium i psykologi, bachelorprogrammet i psykologi

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Studierettsperiode...

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Film- og videoproduksjon 83 FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Film- og fjernsynsuttrykk produseres i dag i stort omfang, og presenteres i stadig nye sammenhenger. De audiovisuelle mediene representerer for mange

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Innhentede svar pr. 30. juli 2013 12.59 leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 335 svarprosent 18,5 % * er obligatoriske

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Velkommen som ny student!

Velkommen som ny student! Velkommen som ny student! Orienteringsmøte høsten 2015 5-årig master i samfunnsøkonomi MSØK5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) - Institutt for samfunnsøkonomi Orientering Viktige

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi. Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen

Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi. Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen Velkommen til orienteringsmøte 2016 for Bachelorprogrammet og Årsenheten i psykologi Studiekonsulenter Trine Vennes Kongsvold & Nora Hougen Møteplan: Velkommen ved Professor Trine Waaktaar utdanningsleder

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon Undervisningsleder Elisabeth Staksrud Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon (vedlegg 1 til studiekvalitetsrapporten 2014) Metode Studenter ved IMK som leverte masteroppgave

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

VOKSNES LÆRING OG RÅDGIVNINGSVITENSKAP

VOKSNES LÆRING OG RÅDGIVNINGSVITENSKAP VOKSNES LÆRING OG RÅDGIVNINGSVITENSKAP SIDE 235 VOKSNES LÆRING OG RÅDGIVNINGSVITENSKAP Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 03.01.2007, med endringer vedtatt senest 07.12.2015.

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer