Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT Scandinavian Business Seating

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014. Scandinavian Business Seating"

Transkript

1 Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014 Scandinavian Business Seating

2 VISJON Å gjøre verden til et bedre sted å sitte MISJON Å tilby de beste sitteløsninger for det arbeidende menneske

3 2014 VIKTIGE BEGIVENHETER Nye eiere. Triton, et private equity investeringsselskap, kjøpte i oktober 2014 Scandinavian Business Seating og etablerte et nytt konsern; Scandinavian Business Seating Group Co AS. Etablert salgskontorer i Kina (Shanghai og Hong Kong) og i Australia (Sydney). Styrket salgsorganisasjon gjennom key-account management og videreutviklet salgsprosessen. Nye produkter og flere varianter av stolserien HÅG SoFi under utvikling. Produksjon og innkjøp/logistikk under felles ledelse i konsernet. Ny og styrket rolle for den lokale ledelsen på fabrikkene på Røros og i Nässjö. Åpnet nytt showroom i UK (Clerkenwell, London) årsverk fabrikker svanemerkede produkter salgskontorer på verdensbasis solgte produkter EPD sertifiserte produkter (s94) 34% 0 39% markedsandel arbeidsstoler i Skandinavia farlige kjemikalier i egen produksjon reduksjon i avfall PRISER OG NOMINASJONER

4 NOEN STORE KUNDER/KONTRAKTER Norge Statoil Sandsli, Bergen 2000 RH Mereo Scandic Lerkendal 2050 HÅG Conventio Sverige AstraZeneca AB 1146 RH stoler, 29 HÅG Capisco Karolinska Institutet 952 HÅG/RH/RBM stoler, 256 RBM bord Danmark Dong Energy A/S 2 års rammeavtale HÅG Novozymes, LeoPharma, Chr. Hansen og Coloplast 2 års rammeavtale HÅG/RH/RBM England University of Southampton 2500 HÅG Conventio Wing Tyskland Amadeus Germany GmbH 750 HÅG Capisco Bausparkasse Schwäbisch Hall 900 HÅG Capisco Nederland Rotterdam School of Management, Erasmus University 2 års rammeavtale HÅG Frankrike Credit Agricole, Saint-Denis, Réunion Island 350 RH Mereo og HÅG Futu Polen Cent Warsaw University, Warsawa 1072 HÅG Conventio Wing Dubai Dubai Silicon Oasis 702 HÅG/RBM stoler, 52 RBM bord SALG PER MERKEVARE SALG PER ENHET Kontorstoler 59% Konferanse 37% Annet 4% HÅG 55% RH 34% RBM 11% SALG PER MARKED Norge Sverige Danmark Tyskland Benelux UK Eksport Frankrike Sveits Asia 27% 19% 16% 10% 8% 8% 6% 4% 2% 1%

5 Scandinavian Business Seating er et internasjonalt selskap innen markedet for kontorstoler, kantine- og konferansemøbler. Hovedkontoret ligger i Oslo med produksjonsenheter i Norge og Sverige. I tillegg har konsernet datterselskaper i Sverige, Danmark, Tyskland, UK, Nederland, Frankrike, Sveits, Singapore, Kina, Hong Kong og Australia. I Vest-Europa er konsernet den største tilbyderen av arbeidsstoler og produktene selges i over førti land verden over. HÅG, RBM og RH har sine røtter i skandinavisk designtradisjon, basert på unike designfilosofier og konsepter som retter seg mot ulike kjøpergrupper. INNTEKTER OG RESULTAT (MNOK) Driftsinntekter Driftsresultat (EBITA) NØKKELTALL ) 2013 Driftsinntekter MNOK EBITDA MNOK 192 MNOK 155 4) Driftsresultat/EBITA Drifts-(EBITA)margin % Resultat før skatt MNOK (8) 26 Årets resultat MNOK (9) 17 Netto rentebærende gjeld MNOK Investeringer MNOK Totalkapital MNOK Netto arbeidskapital 1) % Egenkapitalandel % 2) Antall ansatte pr Årsverk pr Antall solgte stoler Tusen Varebeholdning + kundefordringer - leverandørgjeld i prosent av driftsinntekter. Inkludert ansvarlig lån fra aksjonærene. 3) Proformatall for hele 2014 dersom de oppkjøpte selskapene hadde inngått i konsernet fra ) Ikke justert for ekstraordinære/engangskostnader. 1) 2) 3

6 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN Making the world a better place to sit 4 HÅG SoFi Communication stoler og RBM Twisted Little Star bord

7 INNHOLD Viktige begivenheter i 2014 Om Scandinavian Business Seating Administrerende direktør har ordet Konsernledelsen Eierstyring og selskapsledelse Vekst gjennom tydelig differensiering Vellykket omorganisering av salgs- og markedsarbeidet Referanseprosjekter Kvartalet med fremtidsutsikt Prestisjeprosjekt i London HÅG The HÅG Movement RH Designed for human performance RBM Vitalising space and relations Årsberetning 2014 Årsregnskap konsern Årsregnskap Scandinavian Business Seating Group Co AS Revisors beretning Samfunnsansvarsrapport GRI indeks Kontakter 5

8 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN OM SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av kontorstoler og sittegrupper for private og offentlige kontormiljøer. Konsernet har i løpet av de siste årene også befestet sin posisjon som den største produsenten av kontorstoler i Vest-Europa, målt i verdi. Scandinavian Business Seating eier de skandinaviske merkevarene HÅG, RBM og RH, som alle ligger i det såkalte premiumsegmentet i kontorstolmarkedet. Scandinavian Business Seating, med sine 480 ansatte, står sammen om å virkeliggjøre selskapets visjon: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte. Konsernet har hovedkontor i Oslo og produksjonsenheter på Røros i Norge og Nässjö i Sverige. I tillegg har konsernet egne salgsselskaper i Danmark, Tyskland, Nederland, UK, Frankrike, Singapore, Sveits, Kina, Hong Kong og Australia, og et stort nettverk av frittstående forhandlere og partnere i andre viktige markeder for selskapet. Eierskap Scandianvian Business Seating ble etablert i juni 2007 ved en sammenslåing av HÅG, RH og RBM. Felles for de tre sammenslåtte selskapene var at de alle hadde vært privateide sterke gründerbedrifter med lange tradisjoner og erfaring innen utvikling, produksjon og salg av kontorstoler i Europa. HÅG har eksistert siden 1943, RBM siden 1975 og RH siden Triton overtok som eiere 8. oktober 2014 etter Ratos AB, som hadde eid Scandianvian Business Seating siden Triton fondene investerer i, og støtter den positive utviklingen av, mellomstore bedrifter med hovedkontor i Nord-Europa med fokus på Tyskland, Sveits, Østerrike, Italia, Spania og de fire nordiske landene: Danmark, Finland, Norge og Sverige. Innenfor denne europeiske regionen fokuserer Triton på bedrifter i sektorene industri, tjenesteyting og forbruker/helse. I tillegg til en solid kapitalbase bidrar Triton med lang erfaring og kompetanse i strategiske, industrielle, strukturelle og finansielle prosesser i selskapene de eier. De 28 selskapene som Triton for tiden har i sin portefølje, har en samlet omsetning på rundt EUR 13,5 milliarder og mer enn ansatte. For mer informasjon: Markedsposisjon Scandinavian Business Seating har sitt hovedmarked i Skandinavia, som utgjør vel 60 prosent av den totale omsetningen. Salget til øvrige europeiske markeder utgjør rundt 30 prosent av omsetningen, med Tyskland, Nederland og Storbritannia som de største markedene. Kontorstoler og sittegrupper utgjør litt mer enn 40 prosent av det totale kontormøbelmarkedet i Vest- Europa, og antas å være på ca. 22 milliarder norske kroner årlig. Konsernet er i dag markedsleder på arbeidsstoler i Skandinavia, med en markedsandel på 34 prosent. I løpet av de siste par årene har konsernet også befestet sin stilling som den største produsenten av kontorstoler i Vest-Europa, målt i verdi. Både i forhold til pris, funksjon, design, miljø og geografisk dekning er Scandinavian Business Seating godt posisjonert i 6

9 Våre produkter skiller seg klart ut i et marked preget av mange ulike produktretninger. RH Mereo og RBM Flip and Fold 7

10 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN forhold til å ta nye markedsandeler innenfor alle sine markedssegmenter. Forretningsstrategi Scandinavian Business Seating har klare ambisjoner om fortsatt vekst og dermed befeste og styrke posisjonen som den ledende kontorstolspesialisten i Europa. Under mottoet «annerledes og bedre» arbeider vi med nye innovative produkter og en offensiv markedsstrategi, inspirert av to klare hovedtrender i markedet helse og miljø. Salg og distribusjon Konsernets produkter distribueres gjennom et frittstående forhandlernett. Hovedmarkedene betjenes via egne selskaper i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, UK, Frankrike, Sveits, Singapore, Kina, Hong Kong og Australia. For salg til andre markeder har konsernet etablert en felles eksportenhet, Global Partner Organisation (GPO), som markedsfører og selger de tre merkevarene til kunder i Europa, USA og verden for øvrig via partnere og importører. Selskapet har også et nært samarbeid med interiørarkitekter, ergonomer og innkjøpere, som sammen med vår egen organisasjon bidrar til god dialog og service overfor våre sluttbrukere. Forskning og utvikling Innovasjon og design er en forutsetning for internasjonal suksess i vår bransje. Scandinavian Business Seating har en sterk kultur, lang tradisjon og erfaring når det gjelder forskning og utvikling, både innenfor design, ergonomi og miljø. Satsingen på forskning og utvikling er høyt prioritert, både på merkevarenivå og på konsern nivå, med FoU-miljøer både i Oslo og Røros i Norge samt Nässjö i Sverige. Vi gjør verden til et bedre sted å sitte! Fra naturens side er vi mennesker ikke skapt for å sitte stille i en kontorstol. Vi trenger bevegelse og variasjon og et godt samspill mellom menneske og arbeidsplass for å kunne yte vårt beste og samtidig ta vare på helse og miljø. Når vi vet hvor mye tid vi tilbringer i en kontorstol, møtestol eller sittegruppe, fortjener verden gode stoler å sitte på. Scandinavian Business Seating ønsker derfor å tilrettelegge for bedre ytelse på jobb gjennom følgende misjon: Å tilby de beste sitteløsningene for det arbeidende menneske. Vår visjon og ledestjerne er: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte. Samfunnsansvar En overgripende idé i Scandinavian Business Seating er å ta et tydelig ansvar utover det å tjene penger, ved å ta vare på vår felles natur og utvise samfunnsansvar og sosialt engasjement på de områder der vår virksomhet har berøringspunkter til samfunnet for øvrig, både lokalt og globalt. Dette ønsker vi å oppnå ved produkter og prosesser som er så ressurs- og miljøeffektive som mulig, samtidig som de ikke er helseskadelige. Vi arbeider også målrettet med å skape et godt arbeidsmiljø, med medarbeidere som er bevisste sitt ansvar for miljø og helse. Vi utdanner våre medarbeidere i miljøstyringssystemer, og vi holder oss oppdatert på, og overholder, relevante lover og bestemmelser innenfor kvalitets- og miljøområdet. Sterke merkevarer HÅG, RBM og RH Konsernets tre merkevarer, HÅG, RBM og RH, er basert på skandinaviske verdier og egenskaper. Samtidig inntar de hver sin posisjon i kontorstolmarkedet, med tydelige designfilosofier og konsepter for å kunne møte markedets og kundenes ulike behov. Våre sitteløsninger har derfor et sterkt fokus på: visuell design ergonomi miljø kvalitet En merkevare handler både om produktets funksjon og bruksopplevelse, visuell design og identitet samt fortellingen som produktet formidler. Alle våre produkter formidler en felles skandinavisk identitet: Brukerorientert funksjonell design med en optimal bruk av materialer. Riktig kvalitet til riktig pris. Balanse mellom ergonomi, miljø og estetikk preget av eleganse og renhet. De mest miljøriktige produktene i tiden. I sum gir dette produkter som skiller seg klart ut i et marked preget av mange ulike produktretninger. 8

11 VISUELL DESIGN MILJØ KVALITET ERGONOMI 9

12 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN ADM. DIREKTØR HAR ORDET VÅRE LEDENDE MERKEVARER OG DESIGNFILOSOFI SLÅR AN I ALLE MARKEDER Vår langsiktige satsing på kvalitet, miljøvennlige og bærekraftige løsninger, funksjonell design og ergonomi, har bidratt til å posisjonere Scandinavian Business Seating som ledende i verden innenfor våre segmenter. Når vi samtidig ser globale trender knyttet til bevegelse, helse og velvære som drivere i alle markeder, er vi spesielt godt posisjonert for de behov og krav som vokser frem knyttet til dette. Kunder i alle markeder etterspør både produkter og leverandører som kan bidra til økt trivsel, miljøforbedringer og mindre helseplager og sykefravær. Vi kommer derfor til å fortsette vår offensive satsing og store investeringer på produktutvikling, med basis i ergonomi og funksjonell design, for å møte markedets behov og krav på dette området. Dette er en viktig del av vår strategi for å sikre at vi videreutvikler vår ledende posisjon som en av de mest innovative og nyskapende designbedrifter i vår bransje. Gjennom å «gjøre verden til et bedre sted å sitte», skal vi samtidig tilby de beste og mest konkurransedyktige sitteløsningene til våre kunder. Økonomi Det har tatt oss flere år å komme dit vi er nå. Når konkurrenter de siste årene har måttet kutte i vanskelige tider, har vi hatt tilstrekkelig lønnsomhet til å investere og bygge for fremtiden. Uten behov for store nyinvesteringer har vi nå et betydelig potensial for volumvekst på de investeringene som allerede er gjort i produktutvikling, nye produktlanseringer, en fornyet salgsorganisasjon, bedre fotfeste i nye markeder og revitalisering av eksisterende markeder. Vi har satset på den mest lønnsomme delen av kontormøbelbransjen; kontor-, kantine og konferansestoler. Dette er det største segmentet i bransjen og det området med hyppigst fornyelse. Dessuten er dette et segment hvor det er mulig å differensiere seg fra konkurrentene, slik vi har klart med våre tre merkevarer HÅG, RH og RBM. Det nye konsernet, med nye eiere, ble etablert 1. oktober Regnskapet i denne årsrapporten dekker derfor bare siste kvartal. Nøkkeltallene for hele 2014 viser i imidlertid at vi, i et vanskelig marked, hadde en økning på 3,4% i driftsinntektene sammenlignet med året før. Driftsresultatet (EBITA) på MNOK 155 er derimot MNOK 45 lavere enn året før, noe som hovedsakelig EBITA-MARGIN % 20% 20% 20% 15% 10

13 skyldes engangskostnader på MNOK 47 knyttet til transaksjons- og restruktureringskostnader i forbindelse med Ratos salg av selskapet til Triton. Dette ga en driftsmargin, ex. transaksjons og restruktureringskostnader, på 19%. Egenkapitalandelen i selskapet var ved utgangen av 2014 på 37%. Produktutvikling Produktutvikling er den viktigste driveren for å styrke vår ledende posisjon og sikre fortsatt vekst. Vi vil derfor fortsatt investere ca. 5% av netto salgsinntekter i produktutvikling. Det er dette som har vært vår styrke og konkurransefordel gjennom mange år. Det betyr også at markedet kan vente seg nye og innovative produkter hvert eneste år fremover. Vårt fokus i produktutviklingen vil fortsatt være visuell design, miljø, kvalitet og dynamisk ergonomi, noe som har vært basis for vår designfilosofi gjennom mange år. Gjennom våre produkter ønsker vi å bidra til trivsel, effektivitet, økt produktivitet og mindre helseplager for arbeidende mennesker. Denne filosofien ser nå ut til å treffe bra i alle våre markeder. Vi er eksperter på å vite hvordan folk skal sitte, enten vi snakker om kontoret, møterom eller andre steder der ansatte møtes. Moderne organisasjoner krever en variasjon av arenaer hvor ansatte aktivt kan jobbe sammen i omgivelser som innbyr til interaksjon, inspirasjon og kreativitet. Ingen vet bedre enn oss hvordan vi skal skape intuitiv ergonomi, som stimulerer til bevegelse og variasjon for å støtte dynamikken i et møte, uten at brukeren trenger å tenke på dette. Marked Med fokus på produksjonseffektivitet, produktutvikling og økt effektivitet i salgsorganisasjonen har Scandinavian Business Seating etablert seg som markedsleder i Skandinavia og som den største stolprodusenten i Vest-Europa, målt i verdi. Samtidig har selskapet hatt en god vekst i markedene utenfor Europa. Det er motiverende for fortsettelsen at vi har tatt markedsandeler i et utfordrende marked. Det har vi klart gjennom å profesjonalisere salgs- og markedsarbeidet, Administrederende direktør Lars I. Røiri blant annet gjennom etablering av KAM-funksjoner med fokus på prosjektmarkedet og gjennom en klar strategi og plan for kompetanseoverføring til forhandlerne våre. På den måten har vi klart å flytte oss nærmere sluttkundene. Med nye mennesker og ny salgskompetanse på plass i viktige markeder, vil vi nå måtte ha fokus på å jobbe både smartere og bedre i markedet og levere resultater på den nye måten å jobbe på. Scandinavian Business Seating konkurrerer i en bransje i Europa som fortsatt er fragmentert, med et bredt produktspekter og med få pan-europeiske selskaper som Scandinavian Business Seating. Selskapet er imidlertid posisjonert som den største aktøren i det største og mest lønnsomme markedssegmentet arbeidsstoler. 11

14 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN Miljø og samfunnsansvar 25 år med bærekraft på agendaen har lært oss at materialer og produksjonsprosesser er rett fokusområde for å redusere vårt miljømessige fotavtrykk. Vi jobber kontinuerlig og helhetlig med både den interne og eksterne verdikjeden for å finne materialer og prosesser som medfører lavest mulig klimautslipp og ressursbruk. Gjennom strenge krav til miljøvennlige løsninger i produksjonen og i produktene våre, sikrer vi at vi scorer høyt på EPD (Environmental Product Declaration) for alle våre produkter. Utover disse kravene, plikter våre leverandører å følge vår «code of conduct», som omhandler menneskerettigheter, arbeidsforhold og korrupsjon. Ved utgangen av 2014 hadde selskapet 480 ansatte, fordelt på 469 årsverk. Disse er organisert i en effektiv matriseorganisasjon. Vi er en organisasjon med dyktige medarbeidere og har ytterligere styrket vår spesialkompetanse på viktige fagområder. Det er derfor ingen klisje å hevde at våre medarbeidere og vår organisasjon er vårt viktigste konkurransefortrinn inn i de neste årene. Fremtidsutsikter Scandinavian Business Seating har en klar strategi for å møte de mulighetene som igjen åpner seg i et marked i vekst: vokse i Skandinavia og Europa, fortsette satsingen i Asia og ta en aktiv rolle i konsolideringen av bransjen. Et mer stabilt og gradvis positivt totalmarked på mellomlang sikt, gjør at vi forventer økt konsolidering i bransjen, etter en lengre periode med meget liten aktivitet. Markedet er fortsatt meget fragmentert, og konsolideringer vil komme. Scandinavian Business Seating, med sin solide økonomi og kapitalsterke eier, er godt posisjonert for å ta en aktiv rolle i konsolideringsprosessen som vil komme. Dyktige medarbeidere med økt kompetanse, verdensledende produkter, god lønnsomhet og fornøyde kunder er selvfølgelig de viktigste driverne for fortsatt vekst, økt lønnsomhet og nye markedsandeler. Alt dette har vi nå på plass gjennom den utviklingen vi har hatt de siste årene. Samtidig har vi god kontroll på våre aktiviteter, investeringer og faste kostnader, slik at vi har robuste planer til å takle raske endringer i de ulike markedene, enten endringene er negative eller positive. Vi er således godt posisjonert for vekst, god lønnsomhet og nye markedsandeler, uansett hvordan totalmarkedet utvikler seg i tiden fremover. Vi lever imidlertid i et syklisk marked. For 2015 forventer vi en fortsatt usikker totalmarkedsutvikling, men som vi har erfart fra tidligere år, med større variasjoner fra marked til marked. Vi har derimot et bedre utgangspunkt enn våre konkurrenter: Ledende merkevarer innenfor våre segmenter, en designfilosofi som treffer i alle markeder, nye solide og offensive eiere med et internasjonalt nettverk vi kan kapitalisere på, et hjemmemarked i Skandinavia som en sterk festning, godt strategisk fotfeste og ekspansjonsmuligheter i Europa og strategiske muligheter i fremvoksende markeder i Asia. Derfor vil vi allerede i 2015 legge inn enda et ekstra gir for å ta nye markedsandeler i alle våre prioriterte markeder. Vi har gjennom 2014 tatt nye steg på vei mot vårt mål om å bli den ledende kontorstolspesialisten i Europa. Men, også vi har behov for hele tiden å fornye oss og investere riktig og i riktig tempo, enten vi snakker om produktutvikling, kompetansebygging eller satsing i ulike markeder. Og en ting er sikkert: Gjennom å «gjøre verden til et bedre sted å sitte», skal vi fortsatt tilby de beste og mest konkurransedyktige sitteløsningene til våre kunder. Lars I. Røiri Adm. direktør/ceo 12

15 RBM Noor på scenen i Kalmar teater, Sverige 13

16 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN 14 HÅG H09 Excellence

17 KONSERNLEDELSEN Lars I. Røiri (f. 1961) Administrerende direktør/ceo Ansatt i Scandianvian Business Seating (HÅG) i 1999 og ble administrerende direktør i Tiltrådte som administrerende direktør ved dannelsen av konsernet Scandinavian Business Seating i juni Utdannet siviløkonom. Han har tidligere arbeidserfaring fra Tomra, Saba-Mölnlycke, Jordan og Coloplast Norge. Eirik Kronkvist (f. 1969) Chief Financial Officer/CFO Ansvarlig for økonomi, finans, juridisk og IT. Ansatt i Utdannet Bachelor i Business Administration og har en MBA i strategisk ledelse. Tidligere yrkeserfaring fr a Compaq Computer Norge, Hewlett Packard Norge og Steria. Patrik Röstlund (f. 1970) Senior Vice President Manufacturing & Purchasing Operations Ansvarlig for produksjon, innkjøp og logistikk. Ansatt i Utdannet Bachelor i Business Administration. Tidligere arbeidserfaring fra Saab Automobile og General Motors. Lillevi E. Øglænd Ivarson (f. 1964) Senior Vice President HR & Organisation Development Ansvarlig for HR funksjonen. Ansatt i Utdannet siviløkonom. Tidligere arbeidserfaring fra Hydro og Yara. Christian Eide Lodgaard (f. 1970) Senior Vice President Products & Brand Concepts Ansvarlig for produktutvikling. Ansatt i Utdannet sivilingeniør og tidligere arbeidserfaring fra Hydro Aluminium Automotive. Frederik Fogstad (f. 1965) Senior Vice President Global Partner Organisation (GPO) Ansvarlig for salg til markeder utenfor Europa. Ansatt i Utdannelse og erfaring fra Forsvaret. Utdannet siviløkonom. Tidligere arbeidserfaring fra Varier Furniture AS, Kunde & Co, INTERSPORT, Kellogg s, Middelfart og Coca Cola. Ketil Årdal (f. 1970) Senior Vice President Commercial Operations Ansvarlig for salg i Europa samt marketing. Ansatt i Utdannelse og erfaring fra Forsvaret, diplomutdannelse fra BI/Varehandelens Høyskole samt «Business Programs» fra London Business School og IMD i Lausanne. Ketil startet sin karriere i Kellogg s og har arbeidet internasjonalt i Findus og Duni. 15

18 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Selskapet følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Da selskapet ikke er notert på børsen, er temaet eierstyring og selskapsledelse tilpasset selskapets situasjon. Selskapet eies av Triton, et private equity selskap, som har 88% eierandel. De øvrige eierne består av et stort antall ledende ansatte og et styremedlem. Triton overtok som eier den 8. oktober 2014 og dannet da et nytt konsern. Scandinavian Business Seating har definert sine verdier. Sammen med selskapets bedriftskultur danner dette grunnlaget for hvordan styret og ledelsen mener at Scandinavian Business Seating skal styres og forvaltes. Selskapets viktigste suksessfaktor har vært evnen til å utvikle, produsere og markedsføre nye sitteløsninger for kontormiljøer. Innovasjonsevne, kostnadseffektiv innkjøpsfunksjon og fleksibel produksjon, markedskjennskap og effektivt salgsarbeid står frem som sentrale suksessfaktorer for Scandinavian Business Seating. Scandinavian Business Seating etterstreber høy etisk standard i sin forretningsførsel. Alle selskaper og ansatte skal rette seg etter relevante lover og regler i de land hvor de opererer. Det praktiseres verdidrevet ledelse basert på selskapets verdier. Selskapet har etablert retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Virksomhet Scandinavian Business Seating Group Co AS vedtektsfestede virksomhetsparagraf lyder: «Selskapets virksomhet er å eie, direkte eller indirekte, andre selskaper som driver produksjon og salg av kontormøbler, herunder stoler, og alt som står i naturlig forbindelse med dette.» Scandinavian Business Seating designer, utvikler, produserer og markedsfører sitteløsninger for kontormiljøer. Vekst og god lønnsomhet skal skapes gjennom høy innovasjonsgrad, moderne skandinavisk design, gode ergonomiske løsninger og en menneskeog miljøorientert holdning til produktene. Konsernledelsen har for tiden sju medlemmer. Disse dekker konsernets hovedprosesser i verdikjeden: Administrerende direktør, FoU, produksjon og innkjøp, salg og marketing, HR og økonomi/it. Konsernledelsens struktur tilpasses løpende selskapets strategiske og operative utvikling. Administrerende direktør har det daglige ansvar for Scandinavian Business Seatings virksomhet og styrer organisasjonen innenfor de rammer styret fastlegger. Selskapskapital og utbytte Selskapets egenkapitalandel, inkludert aksjonærlån, var 36,6% pr På kort og mellomlang sikt vil det ikke bli utbetalt utbytte da ledig likviditet brukes til å investere og nedbetale på gjeld. Styret har ikke fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Scandinavian Business Seating har en aksjeklasse, og hver aksje gir en stemme. Selskapet har nedfelt retningslinjer som forutsetter melding til styret der styremedlemmer eller daglig leder har vesentlig interesse i en sak som inngås av selskapet. Generalforsamling Scandinavian Business Seatings øverste organ er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes normalt hvert år innen utgangen av mars. 16

19 Scandinavian Business Seating eier de skandinaviske merkevarene HÅG, RBM og RH, som alle ligger i premiumsegmentet i kontorstolmarkedet. RH Activ 17

20 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN Valgkomité Det er ikke etablert en valgkomité for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer. På grunn av eierstrukturen har det vært naturlig at arbeid med sammensetningen av styrets aksjonærvalgte medlemmer blir ivaretatt av den største aksjonæren som er Triton. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Scandinavian Business Seating har for tiden et styre som består av tre medlemmer, hvorav alle er aksjonærvalgte. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styret har en bred sammensetning av teknisk, markedsmessig og økonomisk kompetanse. Det er ingen begrensing i valgperiode for styremedlemmene da det gjøres en regelmessig vurdering av styresammensettingen. Administrerende direktør er ikke medlem av styret, men møter fast på styremøtene. Det er ingen ansatte i Scandinavian Business Seating Group Co AS, som er et holdingselskap. De ansattes representanter sitter i styrene i de operative selskapene; Scandinavian Business Seating AS og Scandinavian Business Seating AB. Det er opprettet et eget konsernutvalg for å sikre god og åpen dialog mellom ledelsen og de ansattevalgte representantene på tvers av organisasjon og geografisk tilhørighet. Utvalget har faste medlemmer fra lokasjonene (to fra Røros, to fra Nässjö og en fra Oslo) i tillegg til medlemmer fra ledelsen og HR avdelingen. Det vil normalt være tre møter i året. Scandinavian Business Seating og underliggende datterselskaper har ikke egen bedriftsforsamling. Det er gjort avtale om ekstra styrerepresentasjon fra de ansatte i Scandinavian Business Seating AS. Det er også ansattevalgte representanter i styret i Scandinavian Business Seating AB. Styrene i Scandinavian Business Seatings øvrige datterselskaper består av administrerende direktør i Scandinavian Business Seating som styreleder, samt medlemmer av konsernledelsen. Styrets arbeid Styret har det overordnede ansvar for forvaltning og kontroll av selskapet. På oppdrag av styret utarbeider ledelsen en årlig oppdatering av selskapets treårige strategiplan. I denne planen utarbeides også selskapets finansielle måltall. Styret godkjenner overordnede strategier og fastsetter strategiske og finansielle mål, som fastholdes i selskapets treårige strategiplan og i det årlige budsjettet. Utenom styremøtene fungerer styret som rådgivere for ledelsen. Det avholdes årlig seks faste styremøter etter en fastsatt møte- og arbeidsplan. Disse er knyttet til godkjennelse av kvartalstall og regelmessig strategiarbeid. Styret har en styreinstruks og evaluerer årlig sitt arbeid. Styret ansetter selskapets administrerende direktør. Administrerende direktør utfører sitt arbeid i henhold til en arbeidsbeskrivelse, selskapets budsjett og strategiplan samt kontakten med styret. Styret har et eget revisjonsutvalg bestående av utvalgte medlemmer fra styret. Dette utvalget tar hånd om det saksforberedende arbeid før endelig beslutning tas i styremøte. Utvalget ivaretar oppgaver innen finansiell rapportering, årsregnskap, intern kontroll og har kontakt med selskapets revisor. Styret har årlig gjennomgang og godkjenner selskapets policyer. Risikostyring og intern kontroll Administrerende direktør rapporterer hver måned, samt ved behov, skriftlig til styret om selskapets stilling og resultatutvikling. Scandinavian Business Seating arbeider systematisk med revisjon av sine strategier basert på en tre års rullerende plan. Hvert år blir en utvidet gruppe sentrale ledere involvert i dette arbeidet før strategiene legges frem for styret. I ettertid blir alle ansatte involvert for å bli informert om innhold og konsekvenser for sine områder. Den reviderte og endelige strategiplanen danner grunnlag for kommende års mål og prioriteringer i selskapets forretningsplan. Strategiplanen skal være enkel og tydelig og gi klare føringer for alle funksjoner i organisasjonen. Det overordnede styrings-/kvalitetssystem ISO 9001 og ISO blir gjennomgått og evaluert årlig. Konsernets rente- og valutastrategi fastsatt av styret, gir retningslinjer for å sikre god finansiell struktur og redusere risiko i forhold til svingninger i rentenivå og valutakurser. 18

TO make the world. Scandinavian Business Seating

TO make the world. Scandinavian Business Seating TO make the world a better place to sit2011 årsrapport Scandinavian Business Seating ce to sit To make the world a better place to sit To make the world a better place to sit To make the world a better

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Making the world a better place to sit

ÅRSRAPPORT 2013. Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2013 Making the world a better place to sit INNHOLD 01 04 06 10 14 16 20 26 28 32 36 40 48 80 90 92 119 Viktige begivenheter i 2013 Blant de ledende i Europa Om Scandinavian Business Seating

Detaljer

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people To offer the best seating solutions for årsrapport 2010 Scandinavian Business Seating working people INnhold Scandinavian Business Seating Blant de ledende i Europa 2-3 Om Scandinavian Business Seating

Detaljer

INSPIRERENDE OMGIVELSER FOR FOLK SOM JOBBER.

INSPIRERENDE OMGIVELSER FOR FOLK SOM JOBBER. INSPIRERENDE OMGIVELSER FOR FOLK SOM JOBBER. FORM/FUNK. EN NY MÅTE Å TENKE ARBEIDSMILJØ PÅ. Form/Funk skal være mye mer enn navnet på en kjede. Det skal være en måte å tenke på. Vi skal hele tiden jakte

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produksjon: Valentin&Byhr. Trykk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.no Om oss. EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Aktiv sitting for alle og enhver. Finn din optimale sittestilling

Aktiv sitting for alle og enhver. Finn din optimale sittestilling Nyhet RH Mereo RH Mereo RH Mereo er både en ny arbeidsstol og et arbeidsverktøy. RH Mereo er utformet for å forbedre både din egen innsats og innsatsen på arbeidsplassen som helhet. Den lar seg enkelt

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Den nye kolleksjonen kantine- og konferansestoler.

Den nye kolleksjonen kantine- og konferansestoler. Den nye kolleksjonen kantine- og konferansestoler. Bli kjent med et stort utvalg av fargerike stoler som passer rett inn i ethvert rom eller miljø. RBM Noor er en moderne klassiker med funksjonalitet og

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden Holberg Norden 1 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra København og MSc fra City University, London. Aksjemarkedserfaring k siden 1996. Bakgrunn

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN Curatogruppens overordnede styringssystem er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no) med de krav som

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (Org. nr.: 984 861 060)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (Org. nr.: 984 861 060) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (Org. nr.: 984 861 060) 1 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden 1 Holberg Norden Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Bakgrunn som porteføljeforvalter, analytiker og megler i Nordea og ABG Sundal Collier. Hogne Tyssøy (50)

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute?

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Arild Andersen Founder & CSO Evatic AS Copyright 2014 Evatic. All Rights Reserved. Kan ledelsen overleve i Trondheim mens

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK HMS-DAG BERGEN 2010 Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK v/arild I. Søland - IBU for Elbjørg Gui Standal FOREDRAGET ER UTVIKLET

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

GLAMOX Sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskapning

GLAMOX Sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskapning GLAMOX Sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskapning Mørekonferansen 2013 Kjell Stamnes Konsernsjef Glamox ASA Glamox Utvikler, produserer og selger belysning til det profesjonelle

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Driftsorientering. Generalforsamlingen 2015. Arve Teie

Driftsorientering. Generalforsamlingen 2015. Arve Teie Driftsorientering Generalforsamlingen 2015 Arve Teie 1 Agenda Introduksjon Hovedpunkter 2014 Nøkkeltall 2014 Marked Spørsmål Visjon «Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger»

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 1 NOKM Høydepunkter i tredje kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Verdensledende. innen innovative gulvløsninger

Verdensledende. innen innovative gulvløsninger Verdensledende innen innovative gulvløsninger Michel Giannuzzi Konsernsjef Tarkett setter i dag standarden for integrerte gulv- og sportsgulvløsninger. Vi har endret vår posisjonering i markedet slik at

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Samarbeid for lavere sykefravær og god HMS

Samarbeid for lavere sykefravær og god HMS Samarbeid for lavere sykefravær og god HMS HMS forum 12. mars 2013 Ivar Dahlen og Toril Østvang 1 4/9/2013 Sammen for et godt arbeidsmiljø Etablert i 2007 Eies av det svenske investeringsselskapet Ratos

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Innvik, Norge / Kvadrat, Danmark 9. desember 2015

Innvik, Norge / Kvadrat, Danmark 9. desember 2015 Innvik, Norge / Kvadrat, Danmark 9. desember 2015 Kjære venner, Det er med stor glede at vi idag kan informere om et tettere samarbeid mellom Kvadrat og Innvik Sellgren. Innvik Sellgren og Kvadrat er begge

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Erklæring om eierstyring og selskapsledelse NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fullstendig anbefaling er tilgjengelig på www.nues.no.

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer