Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT Scandinavian Business Seating

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014. Scandinavian Business Seating"

Transkript

1 Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014 Scandinavian Business Seating

2 VISJON Å gjøre verden til et bedre sted å sitte MISJON Å tilby de beste sitteløsninger for det arbeidende menneske

3 2014 VIKTIGE BEGIVENHETER Nye eiere. Triton, et private equity investeringsselskap, kjøpte i oktober 2014 Scandinavian Business Seating og etablerte et nytt konsern; Scandinavian Business Seating Group Co AS. Etablert salgskontorer i Kina (Shanghai og Hong Kong) og i Australia (Sydney). Styrket salgsorganisasjon gjennom key-account management og videreutviklet salgsprosessen. Nye produkter og flere varianter av stolserien HÅG SoFi under utvikling. Produksjon og innkjøp/logistikk under felles ledelse i konsernet. Ny og styrket rolle for den lokale ledelsen på fabrikkene på Røros og i Nässjö. Åpnet nytt showroom i UK (Clerkenwell, London) årsverk fabrikker svanemerkede produkter salgskontorer på verdensbasis solgte produkter EPD sertifiserte produkter (s94) 34% 0 39% markedsandel arbeidsstoler i Skandinavia farlige kjemikalier i egen produksjon reduksjon i avfall PRISER OG NOMINASJONER

4 NOEN STORE KUNDER/KONTRAKTER Norge Statoil Sandsli, Bergen 2000 RH Mereo Scandic Lerkendal 2050 HÅG Conventio Sverige AstraZeneca AB 1146 RH stoler, 29 HÅG Capisco Karolinska Institutet 952 HÅG/RH/RBM stoler, 256 RBM bord Danmark Dong Energy A/S 2 års rammeavtale HÅG Novozymes, LeoPharma, Chr. Hansen og Coloplast 2 års rammeavtale HÅG/RH/RBM England University of Southampton 2500 HÅG Conventio Wing Tyskland Amadeus Germany GmbH 750 HÅG Capisco Bausparkasse Schwäbisch Hall 900 HÅG Capisco Nederland Rotterdam School of Management, Erasmus University 2 års rammeavtale HÅG Frankrike Credit Agricole, Saint-Denis, Réunion Island 350 RH Mereo og HÅG Futu Polen Cent Warsaw University, Warsawa 1072 HÅG Conventio Wing Dubai Dubai Silicon Oasis 702 HÅG/RBM stoler, 52 RBM bord SALG PER MERKEVARE SALG PER ENHET Kontorstoler 59% Konferanse 37% Annet 4% HÅG 55% RH 34% RBM 11% SALG PER MARKED Norge Sverige Danmark Tyskland Benelux UK Eksport Frankrike Sveits Asia 27% 19% 16% 10% 8% 8% 6% 4% 2% 1%

5 Scandinavian Business Seating er et internasjonalt selskap innen markedet for kontorstoler, kantine- og konferansemøbler. Hovedkontoret ligger i Oslo med produksjonsenheter i Norge og Sverige. I tillegg har konsernet datterselskaper i Sverige, Danmark, Tyskland, UK, Nederland, Frankrike, Sveits, Singapore, Kina, Hong Kong og Australia. I Vest-Europa er konsernet den største tilbyderen av arbeidsstoler og produktene selges i over førti land verden over. HÅG, RBM og RH har sine røtter i skandinavisk designtradisjon, basert på unike designfilosofier og konsepter som retter seg mot ulike kjøpergrupper. INNTEKTER OG RESULTAT (MNOK) Driftsinntekter Driftsresultat (EBITA) NØKKELTALL ) 2013 Driftsinntekter MNOK EBITDA MNOK 192 MNOK 155 4) Driftsresultat/EBITA Drifts-(EBITA)margin % Resultat før skatt MNOK (8) 26 Årets resultat MNOK (9) 17 Netto rentebærende gjeld MNOK Investeringer MNOK Totalkapital MNOK Netto arbeidskapital 1) % Egenkapitalandel % 2) Antall ansatte pr Årsverk pr Antall solgte stoler Tusen Varebeholdning + kundefordringer - leverandørgjeld i prosent av driftsinntekter. Inkludert ansvarlig lån fra aksjonærene. 3) Proformatall for hele 2014 dersom de oppkjøpte selskapene hadde inngått i konsernet fra ) Ikke justert for ekstraordinære/engangskostnader. 1) 2) 3

6 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN Making the world a better place to sit 4 HÅG SoFi Communication stoler og RBM Twisted Little Star bord

7 INNHOLD Viktige begivenheter i 2014 Om Scandinavian Business Seating Administrerende direktør har ordet Konsernledelsen Eierstyring og selskapsledelse Vekst gjennom tydelig differensiering Vellykket omorganisering av salgs- og markedsarbeidet Referanseprosjekter Kvartalet med fremtidsutsikt Prestisjeprosjekt i London HÅG The HÅG Movement RH Designed for human performance RBM Vitalising space and relations Årsberetning 2014 Årsregnskap konsern Årsregnskap Scandinavian Business Seating Group Co AS Revisors beretning Samfunnsansvarsrapport GRI indeks Kontakter 5

8 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN OM SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av kontorstoler og sittegrupper for private og offentlige kontormiljøer. Konsernet har i løpet av de siste årene også befestet sin posisjon som den største produsenten av kontorstoler i Vest-Europa, målt i verdi. Scandinavian Business Seating eier de skandinaviske merkevarene HÅG, RBM og RH, som alle ligger i det såkalte premiumsegmentet i kontorstolmarkedet. Scandinavian Business Seating, med sine 480 ansatte, står sammen om å virkeliggjøre selskapets visjon: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte. Konsernet har hovedkontor i Oslo og produksjonsenheter på Røros i Norge og Nässjö i Sverige. I tillegg har konsernet egne salgsselskaper i Danmark, Tyskland, Nederland, UK, Frankrike, Singapore, Sveits, Kina, Hong Kong og Australia, og et stort nettverk av frittstående forhandlere og partnere i andre viktige markeder for selskapet. Eierskap Scandianvian Business Seating ble etablert i juni 2007 ved en sammenslåing av HÅG, RH og RBM. Felles for de tre sammenslåtte selskapene var at de alle hadde vært privateide sterke gründerbedrifter med lange tradisjoner og erfaring innen utvikling, produksjon og salg av kontorstoler i Europa. HÅG har eksistert siden 1943, RBM siden 1975 og RH siden Triton overtok som eiere 8. oktober 2014 etter Ratos AB, som hadde eid Scandianvian Business Seating siden Triton fondene investerer i, og støtter den positive utviklingen av, mellomstore bedrifter med hovedkontor i Nord-Europa med fokus på Tyskland, Sveits, Østerrike, Italia, Spania og de fire nordiske landene: Danmark, Finland, Norge og Sverige. Innenfor denne europeiske regionen fokuserer Triton på bedrifter i sektorene industri, tjenesteyting og forbruker/helse. I tillegg til en solid kapitalbase bidrar Triton med lang erfaring og kompetanse i strategiske, industrielle, strukturelle og finansielle prosesser i selskapene de eier. De 28 selskapene som Triton for tiden har i sin portefølje, har en samlet omsetning på rundt EUR 13,5 milliarder og mer enn ansatte. For mer informasjon: Markedsposisjon Scandinavian Business Seating har sitt hovedmarked i Skandinavia, som utgjør vel 60 prosent av den totale omsetningen. Salget til øvrige europeiske markeder utgjør rundt 30 prosent av omsetningen, med Tyskland, Nederland og Storbritannia som de største markedene. Kontorstoler og sittegrupper utgjør litt mer enn 40 prosent av det totale kontormøbelmarkedet i Vest- Europa, og antas å være på ca. 22 milliarder norske kroner årlig. Konsernet er i dag markedsleder på arbeidsstoler i Skandinavia, med en markedsandel på 34 prosent. I løpet av de siste par årene har konsernet også befestet sin stilling som den største produsenten av kontorstoler i Vest-Europa, målt i verdi. Både i forhold til pris, funksjon, design, miljø og geografisk dekning er Scandinavian Business Seating godt posisjonert i 6

9 Våre produkter skiller seg klart ut i et marked preget av mange ulike produktretninger. RH Mereo og RBM Flip and Fold 7

10 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN forhold til å ta nye markedsandeler innenfor alle sine markedssegmenter. Forretningsstrategi Scandinavian Business Seating har klare ambisjoner om fortsatt vekst og dermed befeste og styrke posisjonen som den ledende kontorstolspesialisten i Europa. Under mottoet «annerledes og bedre» arbeider vi med nye innovative produkter og en offensiv markedsstrategi, inspirert av to klare hovedtrender i markedet helse og miljø. Salg og distribusjon Konsernets produkter distribueres gjennom et frittstående forhandlernett. Hovedmarkedene betjenes via egne selskaper i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, UK, Frankrike, Sveits, Singapore, Kina, Hong Kong og Australia. For salg til andre markeder har konsernet etablert en felles eksportenhet, Global Partner Organisation (GPO), som markedsfører og selger de tre merkevarene til kunder i Europa, USA og verden for øvrig via partnere og importører. Selskapet har også et nært samarbeid med interiørarkitekter, ergonomer og innkjøpere, som sammen med vår egen organisasjon bidrar til god dialog og service overfor våre sluttbrukere. Forskning og utvikling Innovasjon og design er en forutsetning for internasjonal suksess i vår bransje. Scandinavian Business Seating har en sterk kultur, lang tradisjon og erfaring når det gjelder forskning og utvikling, både innenfor design, ergonomi og miljø. Satsingen på forskning og utvikling er høyt prioritert, både på merkevarenivå og på konsern nivå, med FoU-miljøer både i Oslo og Røros i Norge samt Nässjö i Sverige. Vi gjør verden til et bedre sted å sitte! Fra naturens side er vi mennesker ikke skapt for å sitte stille i en kontorstol. Vi trenger bevegelse og variasjon og et godt samspill mellom menneske og arbeidsplass for å kunne yte vårt beste og samtidig ta vare på helse og miljø. Når vi vet hvor mye tid vi tilbringer i en kontorstol, møtestol eller sittegruppe, fortjener verden gode stoler å sitte på. Scandinavian Business Seating ønsker derfor å tilrettelegge for bedre ytelse på jobb gjennom følgende misjon: Å tilby de beste sitteløsningene for det arbeidende menneske. Vår visjon og ledestjerne er: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte. Samfunnsansvar En overgripende idé i Scandinavian Business Seating er å ta et tydelig ansvar utover det å tjene penger, ved å ta vare på vår felles natur og utvise samfunnsansvar og sosialt engasjement på de områder der vår virksomhet har berøringspunkter til samfunnet for øvrig, både lokalt og globalt. Dette ønsker vi å oppnå ved produkter og prosesser som er så ressurs- og miljøeffektive som mulig, samtidig som de ikke er helseskadelige. Vi arbeider også målrettet med å skape et godt arbeidsmiljø, med medarbeidere som er bevisste sitt ansvar for miljø og helse. Vi utdanner våre medarbeidere i miljøstyringssystemer, og vi holder oss oppdatert på, og overholder, relevante lover og bestemmelser innenfor kvalitets- og miljøområdet. Sterke merkevarer HÅG, RBM og RH Konsernets tre merkevarer, HÅG, RBM og RH, er basert på skandinaviske verdier og egenskaper. Samtidig inntar de hver sin posisjon i kontorstolmarkedet, med tydelige designfilosofier og konsepter for å kunne møte markedets og kundenes ulike behov. Våre sitteløsninger har derfor et sterkt fokus på: visuell design ergonomi miljø kvalitet En merkevare handler både om produktets funksjon og bruksopplevelse, visuell design og identitet samt fortellingen som produktet formidler. Alle våre produkter formidler en felles skandinavisk identitet: Brukerorientert funksjonell design med en optimal bruk av materialer. Riktig kvalitet til riktig pris. Balanse mellom ergonomi, miljø og estetikk preget av eleganse og renhet. De mest miljøriktige produktene i tiden. I sum gir dette produkter som skiller seg klart ut i et marked preget av mange ulike produktretninger. 8

11 VISUELL DESIGN MILJØ KVALITET ERGONOMI 9

12 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN ADM. DIREKTØR HAR ORDET VÅRE LEDENDE MERKEVARER OG DESIGNFILOSOFI SLÅR AN I ALLE MARKEDER Vår langsiktige satsing på kvalitet, miljøvennlige og bærekraftige løsninger, funksjonell design og ergonomi, har bidratt til å posisjonere Scandinavian Business Seating som ledende i verden innenfor våre segmenter. Når vi samtidig ser globale trender knyttet til bevegelse, helse og velvære som drivere i alle markeder, er vi spesielt godt posisjonert for de behov og krav som vokser frem knyttet til dette. Kunder i alle markeder etterspør både produkter og leverandører som kan bidra til økt trivsel, miljøforbedringer og mindre helseplager og sykefravær. Vi kommer derfor til å fortsette vår offensive satsing og store investeringer på produktutvikling, med basis i ergonomi og funksjonell design, for å møte markedets behov og krav på dette området. Dette er en viktig del av vår strategi for å sikre at vi videreutvikler vår ledende posisjon som en av de mest innovative og nyskapende designbedrifter i vår bransje. Gjennom å «gjøre verden til et bedre sted å sitte», skal vi samtidig tilby de beste og mest konkurransedyktige sitteløsningene til våre kunder. Økonomi Det har tatt oss flere år å komme dit vi er nå. Når konkurrenter de siste årene har måttet kutte i vanskelige tider, har vi hatt tilstrekkelig lønnsomhet til å investere og bygge for fremtiden. Uten behov for store nyinvesteringer har vi nå et betydelig potensial for volumvekst på de investeringene som allerede er gjort i produktutvikling, nye produktlanseringer, en fornyet salgsorganisasjon, bedre fotfeste i nye markeder og revitalisering av eksisterende markeder. Vi har satset på den mest lønnsomme delen av kontormøbelbransjen; kontor-, kantine og konferansestoler. Dette er det største segmentet i bransjen og det området med hyppigst fornyelse. Dessuten er dette et segment hvor det er mulig å differensiere seg fra konkurrentene, slik vi har klart med våre tre merkevarer HÅG, RH og RBM. Det nye konsernet, med nye eiere, ble etablert 1. oktober Regnskapet i denne årsrapporten dekker derfor bare siste kvartal. Nøkkeltallene for hele 2014 viser i imidlertid at vi, i et vanskelig marked, hadde en økning på 3,4% i driftsinntektene sammenlignet med året før. Driftsresultatet (EBITA) på MNOK 155 er derimot MNOK 45 lavere enn året før, noe som hovedsakelig EBITA-MARGIN % 20% 20% 20% 15% 10

13 skyldes engangskostnader på MNOK 47 knyttet til transaksjons- og restruktureringskostnader i forbindelse med Ratos salg av selskapet til Triton. Dette ga en driftsmargin, ex. transaksjons og restruktureringskostnader, på 19%. Egenkapitalandelen i selskapet var ved utgangen av 2014 på 37%. Produktutvikling Produktutvikling er den viktigste driveren for å styrke vår ledende posisjon og sikre fortsatt vekst. Vi vil derfor fortsatt investere ca. 5% av netto salgsinntekter i produktutvikling. Det er dette som har vært vår styrke og konkurransefordel gjennom mange år. Det betyr også at markedet kan vente seg nye og innovative produkter hvert eneste år fremover. Vårt fokus i produktutviklingen vil fortsatt være visuell design, miljø, kvalitet og dynamisk ergonomi, noe som har vært basis for vår designfilosofi gjennom mange år. Gjennom våre produkter ønsker vi å bidra til trivsel, effektivitet, økt produktivitet og mindre helseplager for arbeidende mennesker. Denne filosofien ser nå ut til å treffe bra i alle våre markeder. Vi er eksperter på å vite hvordan folk skal sitte, enten vi snakker om kontoret, møterom eller andre steder der ansatte møtes. Moderne organisasjoner krever en variasjon av arenaer hvor ansatte aktivt kan jobbe sammen i omgivelser som innbyr til interaksjon, inspirasjon og kreativitet. Ingen vet bedre enn oss hvordan vi skal skape intuitiv ergonomi, som stimulerer til bevegelse og variasjon for å støtte dynamikken i et møte, uten at brukeren trenger å tenke på dette. Marked Med fokus på produksjonseffektivitet, produktutvikling og økt effektivitet i salgsorganisasjonen har Scandinavian Business Seating etablert seg som markedsleder i Skandinavia og som den største stolprodusenten i Vest-Europa, målt i verdi. Samtidig har selskapet hatt en god vekst i markedene utenfor Europa. Det er motiverende for fortsettelsen at vi har tatt markedsandeler i et utfordrende marked. Det har vi klart gjennom å profesjonalisere salgs- og markedsarbeidet, Administrederende direktør Lars I. Røiri blant annet gjennom etablering av KAM-funksjoner med fokus på prosjektmarkedet og gjennom en klar strategi og plan for kompetanseoverføring til forhandlerne våre. På den måten har vi klart å flytte oss nærmere sluttkundene. Med nye mennesker og ny salgskompetanse på plass i viktige markeder, vil vi nå måtte ha fokus på å jobbe både smartere og bedre i markedet og levere resultater på den nye måten å jobbe på. Scandinavian Business Seating konkurrerer i en bransje i Europa som fortsatt er fragmentert, med et bredt produktspekter og med få pan-europeiske selskaper som Scandinavian Business Seating. Selskapet er imidlertid posisjonert som den største aktøren i det største og mest lønnsomme markedssegmentet arbeidsstoler. 11

14 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN Miljø og samfunnsansvar 25 år med bærekraft på agendaen har lært oss at materialer og produksjonsprosesser er rett fokusområde for å redusere vårt miljømessige fotavtrykk. Vi jobber kontinuerlig og helhetlig med både den interne og eksterne verdikjeden for å finne materialer og prosesser som medfører lavest mulig klimautslipp og ressursbruk. Gjennom strenge krav til miljøvennlige løsninger i produksjonen og i produktene våre, sikrer vi at vi scorer høyt på EPD (Environmental Product Declaration) for alle våre produkter. Utover disse kravene, plikter våre leverandører å følge vår «code of conduct», som omhandler menneskerettigheter, arbeidsforhold og korrupsjon. Ved utgangen av 2014 hadde selskapet 480 ansatte, fordelt på 469 årsverk. Disse er organisert i en effektiv matriseorganisasjon. Vi er en organisasjon med dyktige medarbeidere og har ytterligere styrket vår spesialkompetanse på viktige fagområder. Det er derfor ingen klisje å hevde at våre medarbeidere og vår organisasjon er vårt viktigste konkurransefortrinn inn i de neste årene. Fremtidsutsikter Scandinavian Business Seating har en klar strategi for å møte de mulighetene som igjen åpner seg i et marked i vekst: vokse i Skandinavia og Europa, fortsette satsingen i Asia og ta en aktiv rolle i konsolideringen av bransjen. Et mer stabilt og gradvis positivt totalmarked på mellomlang sikt, gjør at vi forventer økt konsolidering i bransjen, etter en lengre periode med meget liten aktivitet. Markedet er fortsatt meget fragmentert, og konsolideringer vil komme. Scandinavian Business Seating, med sin solide økonomi og kapitalsterke eier, er godt posisjonert for å ta en aktiv rolle i konsolideringsprosessen som vil komme. Dyktige medarbeidere med økt kompetanse, verdensledende produkter, god lønnsomhet og fornøyde kunder er selvfølgelig de viktigste driverne for fortsatt vekst, økt lønnsomhet og nye markedsandeler. Alt dette har vi nå på plass gjennom den utviklingen vi har hatt de siste årene. Samtidig har vi god kontroll på våre aktiviteter, investeringer og faste kostnader, slik at vi har robuste planer til å takle raske endringer i de ulike markedene, enten endringene er negative eller positive. Vi er således godt posisjonert for vekst, god lønnsomhet og nye markedsandeler, uansett hvordan totalmarkedet utvikler seg i tiden fremover. Vi lever imidlertid i et syklisk marked. For 2015 forventer vi en fortsatt usikker totalmarkedsutvikling, men som vi har erfart fra tidligere år, med større variasjoner fra marked til marked. Vi har derimot et bedre utgangspunkt enn våre konkurrenter: Ledende merkevarer innenfor våre segmenter, en designfilosofi som treffer i alle markeder, nye solide og offensive eiere med et internasjonalt nettverk vi kan kapitalisere på, et hjemmemarked i Skandinavia som en sterk festning, godt strategisk fotfeste og ekspansjonsmuligheter i Europa og strategiske muligheter i fremvoksende markeder i Asia. Derfor vil vi allerede i 2015 legge inn enda et ekstra gir for å ta nye markedsandeler i alle våre prioriterte markeder. Vi har gjennom 2014 tatt nye steg på vei mot vårt mål om å bli den ledende kontorstolspesialisten i Europa. Men, også vi har behov for hele tiden å fornye oss og investere riktig og i riktig tempo, enten vi snakker om produktutvikling, kompetansebygging eller satsing i ulike markeder. Og en ting er sikkert: Gjennom å «gjøre verden til et bedre sted å sitte», skal vi fortsatt tilby de beste og mest konkurransedyktige sitteløsningene til våre kunder. Lars I. Røiri Adm. direktør/ceo 12

15 RBM Noor på scenen i Kalmar teater, Sverige 13

16 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN 14 HÅG H09 Excellence

17 KONSERNLEDELSEN Lars I. Røiri (f. 1961) Administrerende direktør/ceo Ansatt i Scandianvian Business Seating (HÅG) i 1999 og ble administrerende direktør i Tiltrådte som administrerende direktør ved dannelsen av konsernet Scandinavian Business Seating i juni Utdannet siviløkonom. Han har tidligere arbeidserfaring fra Tomra, Saba-Mölnlycke, Jordan og Coloplast Norge. Eirik Kronkvist (f. 1969) Chief Financial Officer/CFO Ansvarlig for økonomi, finans, juridisk og IT. Ansatt i Utdannet Bachelor i Business Administration og har en MBA i strategisk ledelse. Tidligere yrkeserfaring fr a Compaq Computer Norge, Hewlett Packard Norge og Steria. Patrik Röstlund (f. 1970) Senior Vice President Manufacturing & Purchasing Operations Ansvarlig for produksjon, innkjøp og logistikk. Ansatt i Utdannet Bachelor i Business Administration. Tidligere arbeidserfaring fra Saab Automobile og General Motors. Lillevi E. Øglænd Ivarson (f. 1964) Senior Vice President HR & Organisation Development Ansvarlig for HR funksjonen. Ansatt i Utdannet siviløkonom. Tidligere arbeidserfaring fra Hydro og Yara. Christian Eide Lodgaard (f. 1970) Senior Vice President Products & Brand Concepts Ansvarlig for produktutvikling. Ansatt i Utdannet sivilingeniør og tidligere arbeidserfaring fra Hydro Aluminium Automotive. Frederik Fogstad (f. 1965) Senior Vice President Global Partner Organisation (GPO) Ansvarlig for salg til markeder utenfor Europa. Ansatt i Utdannelse og erfaring fra Forsvaret. Utdannet siviløkonom. Tidligere arbeidserfaring fra Varier Furniture AS, Kunde & Co, INTERSPORT, Kellogg s, Middelfart og Coca Cola. Ketil Årdal (f. 1970) Senior Vice President Commercial Operations Ansvarlig for salg i Europa samt marketing. Ansatt i Utdannelse og erfaring fra Forsvaret, diplomutdannelse fra BI/Varehandelens Høyskole samt «Business Programs» fra London Business School og IMD i Lausanne. Ketil startet sin karriere i Kellogg s og har arbeidet internasjonalt i Findus og Duni. 15

18 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Selskapet følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Da selskapet ikke er notert på børsen, er temaet eierstyring og selskapsledelse tilpasset selskapets situasjon. Selskapet eies av Triton, et private equity selskap, som har 88% eierandel. De øvrige eierne består av et stort antall ledende ansatte og et styremedlem. Triton overtok som eier den 8. oktober 2014 og dannet da et nytt konsern. Scandinavian Business Seating har definert sine verdier. Sammen med selskapets bedriftskultur danner dette grunnlaget for hvordan styret og ledelsen mener at Scandinavian Business Seating skal styres og forvaltes. Selskapets viktigste suksessfaktor har vært evnen til å utvikle, produsere og markedsføre nye sitteløsninger for kontormiljøer. Innovasjonsevne, kostnadseffektiv innkjøpsfunksjon og fleksibel produksjon, markedskjennskap og effektivt salgsarbeid står frem som sentrale suksessfaktorer for Scandinavian Business Seating. Scandinavian Business Seating etterstreber høy etisk standard i sin forretningsførsel. Alle selskaper og ansatte skal rette seg etter relevante lover og regler i de land hvor de opererer. Det praktiseres verdidrevet ledelse basert på selskapets verdier. Selskapet har etablert retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Virksomhet Scandinavian Business Seating Group Co AS vedtektsfestede virksomhetsparagraf lyder: «Selskapets virksomhet er å eie, direkte eller indirekte, andre selskaper som driver produksjon og salg av kontormøbler, herunder stoler, og alt som står i naturlig forbindelse med dette.» Scandinavian Business Seating designer, utvikler, produserer og markedsfører sitteløsninger for kontormiljøer. Vekst og god lønnsomhet skal skapes gjennom høy innovasjonsgrad, moderne skandinavisk design, gode ergonomiske løsninger og en menneskeog miljøorientert holdning til produktene. Konsernledelsen har for tiden sju medlemmer. Disse dekker konsernets hovedprosesser i verdikjeden: Administrerende direktør, FoU, produksjon og innkjøp, salg og marketing, HR og økonomi/it. Konsernledelsens struktur tilpasses løpende selskapets strategiske og operative utvikling. Administrerende direktør har det daglige ansvar for Scandinavian Business Seatings virksomhet og styrer organisasjonen innenfor de rammer styret fastlegger. Selskapskapital og utbytte Selskapets egenkapitalandel, inkludert aksjonærlån, var 36,6% pr På kort og mellomlang sikt vil det ikke bli utbetalt utbytte da ledig likviditet brukes til å investere og nedbetale på gjeld. Styret har ikke fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Scandinavian Business Seating har en aksjeklasse, og hver aksje gir en stemme. Selskapet har nedfelt retningslinjer som forutsetter melding til styret der styremedlemmer eller daglig leder har vesentlig interesse i en sak som inngås av selskapet. Generalforsamling Scandinavian Business Seatings øverste organ er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes normalt hvert år innen utgangen av mars. 16

19 Scandinavian Business Seating eier de skandinaviske merkevarene HÅG, RBM og RH, som alle ligger i premiumsegmentet i kontorstolmarkedet. RH Activ 17

20 ÅRSRAPPORT 2014 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING ORGANISASJONEN Valgkomité Det er ikke etablert en valgkomité for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer. På grunn av eierstrukturen har det vært naturlig at arbeid med sammensetningen av styrets aksjonærvalgte medlemmer blir ivaretatt av den største aksjonæren som er Triton. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Scandinavian Business Seating har for tiden et styre som består av tre medlemmer, hvorav alle er aksjonærvalgte. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styret har en bred sammensetning av teknisk, markedsmessig og økonomisk kompetanse. Det er ingen begrensing i valgperiode for styremedlemmene da det gjøres en regelmessig vurdering av styresammensettingen. Administrerende direktør er ikke medlem av styret, men møter fast på styremøtene. Det er ingen ansatte i Scandinavian Business Seating Group Co AS, som er et holdingselskap. De ansattes representanter sitter i styrene i de operative selskapene; Scandinavian Business Seating AS og Scandinavian Business Seating AB. Det er opprettet et eget konsernutvalg for å sikre god og åpen dialog mellom ledelsen og de ansattevalgte representantene på tvers av organisasjon og geografisk tilhørighet. Utvalget har faste medlemmer fra lokasjonene (to fra Røros, to fra Nässjö og en fra Oslo) i tillegg til medlemmer fra ledelsen og HR avdelingen. Det vil normalt være tre møter i året. Scandinavian Business Seating og underliggende datterselskaper har ikke egen bedriftsforsamling. Det er gjort avtale om ekstra styrerepresentasjon fra de ansatte i Scandinavian Business Seating AS. Det er også ansattevalgte representanter i styret i Scandinavian Business Seating AB. Styrene i Scandinavian Business Seatings øvrige datterselskaper består av administrerende direktør i Scandinavian Business Seating som styreleder, samt medlemmer av konsernledelsen. Styrets arbeid Styret har det overordnede ansvar for forvaltning og kontroll av selskapet. På oppdrag av styret utarbeider ledelsen en årlig oppdatering av selskapets treårige strategiplan. I denne planen utarbeides også selskapets finansielle måltall. Styret godkjenner overordnede strategier og fastsetter strategiske og finansielle mål, som fastholdes i selskapets treårige strategiplan og i det årlige budsjettet. Utenom styremøtene fungerer styret som rådgivere for ledelsen. Det avholdes årlig seks faste styremøter etter en fastsatt møte- og arbeidsplan. Disse er knyttet til godkjennelse av kvartalstall og regelmessig strategiarbeid. Styret har en styreinstruks og evaluerer årlig sitt arbeid. Styret ansetter selskapets administrerende direktør. Administrerende direktør utfører sitt arbeid i henhold til en arbeidsbeskrivelse, selskapets budsjett og strategiplan samt kontakten med styret. Styret har et eget revisjonsutvalg bestående av utvalgte medlemmer fra styret. Dette utvalget tar hånd om det saksforberedende arbeid før endelig beslutning tas i styremøte. Utvalget ivaretar oppgaver innen finansiell rapportering, årsregnskap, intern kontroll og har kontakt med selskapets revisor. Styret har årlig gjennomgang og godkjenner selskapets policyer. Risikostyring og intern kontroll Administrerende direktør rapporterer hver måned, samt ved behov, skriftlig til styret om selskapets stilling og resultatutvikling. Scandinavian Business Seating arbeider systematisk med revisjon av sine strategier basert på en tre års rullerende plan. Hvert år blir en utvidet gruppe sentrale ledere involvert i dette arbeidet før strategiene legges frem for styret. I ettertid blir alle ansatte involvert for å bli informert om innhold og konsekvenser for sine områder. Den reviderte og endelige strategiplanen danner grunnlag for kommende års mål og prioriteringer i selskapets forretningsplan. Strategiplanen skal være enkel og tydelig og gi klare føringer for alle funksjoner i organisasjonen. Det overordnede styrings-/kvalitetssystem ISO 9001 og ISO blir gjennomgått og evaluert årlig. Konsernets rente- og valutastrategi fastsatt av styret, gir retningslinjer for å sikre god finansiell struktur og redusere risiko i forhold til svingninger i rentenivå og valutakurser. 18

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people To offer the best seating solutions for årsrapport 2010 Scandinavian Business Seating working people INnhold Scandinavian Business Seating Blant de ledende i Europa 2-3 Om Scandinavian Business Seating

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN har ordet 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 19 NØKKELTALL OG GRAFER 20 STYRETS ERKLÆRING

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Årsrapport 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» «Varige verdier og tydelige spor gjennom troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet» Årsrapport 2009 1 Innholdsfortegnelse Som

Detaljer

Årsrapport Farstad Shipping ASA

Årsrapport Farstad Shipping ASA Årsrapport Farstad Shipping ASA 20 09 F I N A N S K A L E N D E R (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 1. juni Resultat for 1. halvår

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6

innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6 NORD POOL ÅRSRAPPORT 2007 innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6 Ledende i Europa Den ledende kraftbørsen...8 Råvaremarkeder

Detaljer

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011 Fara ASA årsrapport 2011 1 Fara ASA Årsrapport 2011 2 Fara ASA årsrapport 2011 NØKKELTALL (MNOK) 2011 2010 Driftsinntekter 162,5 124,6 EBITDA 11,3 1,0 FARA er den ledende leverandøren av teknologiløsninger

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall

Årsrapport 2011 Året 2011. Året 2011. Nøkkeltall ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Året 2011 Året 2011 Frank Mohn har ordet 2011 i korte trekk Nøkkeltall Årsrapport 2011 Året 2011 Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall Tall i MNOK Def. 2011 2010 2009 2008 2007 Netto

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Gode rom

ÅRSRAPPORT 2014. Gode rom ÅRSRAPPORT 2014 Gode rom 1 Innhold Hovedtall 5 år 3 Årsberetning 4 Eierstyring 15 Samfunnsansvarsrapport 20 Konsern Finansielle nøkkeltall 28 Resultat 30 Balanse 31 Endringer i egenkapital 33 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013

Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013 Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013 01 ORGANISASJON 02 RESULTATER 03 BÆREKRAFT Dette er Posten Norge... 6 Våre merkevarer... 8 Antall ansatte, lokasjoner og tjenester..10 Konsernstruktur...12 Presentasjon

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer