Finansportalen Historiske bankdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansportalen Historiske bankdata"

Transkript

1 Bilag 3: Kundens tekniske plattform For Finansportalen Historiske bankdata

2 Bilag 3: Kundens tekniske plattform INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KUNDENS (FINANSPORTALENS) TEKNISKE PLATTFORM HENSIKT DRIFTSDOKUMENTASJON (EGET VEDLEGG) UTVIKLERDOKUMENTASJON (EGET VEDLEGG) BRUKERDOKUMENTASJON BANK FINANSPORTALEN ADMINISTRATIVE STØTTESYSTEM FINANSPORTALEN ADMIN-KLIENT, DATAFANGER OG CMS ENONIC Pålogging admin-klient Administrasjon av bankleverandører Administrasjon bankprodukter og produktpakker admin-klient Valideringsregler og plausibilitetskontroll Administrasjon finansagenter Endre lede- og hjelpetekster PRODUKTADMINISTRASJON BANK DATAFANGER SE VEDLEGG AV BRUKERVEILEDNINGER24 Side 2 av 24 Dato 20. juli 2012

3 1 KUNDENS (FINANSPORTALENS) TEKNISKE PLATTFORM 1.1 HENSIKT Hensikten med dette dokumentet er å gi informasjon om kundens tekniske løsning og driftsmiljø, slik at en kompetent utvikler skal kunne sette opp utviklingsmiljø, bygge opp og driftsette løsning for presentasjon og administrasjon av historiske bankdata. Bilag 3 med vedlegg inneholder en oversikt over overordnet arkitektur og teknologi, samt brukerdokumentasjon for admin-klient og datafanger. For oppfølging av drift og prosjekter planlegger Finansportalen å begynne å bruke systemet YouTrack InCloud som saksbehandlingssystem. For mer informasjon om dette systemet gå til Finansportalen er bygget på en JEE plattform med en publiseringsløsning på toppen. Et mål er å forenkle dagens arkitektur, samt å gå over til åpen kildekode. 2 DRIFTSDOKUMENTASJON (EGET VEDLEGG) 3 UTVIKLERDOKUMENTASJON (EGET VEDLEGG) 4 BRUKERDOKUMENTASJON BANK FINANSPORTALEN 4.1 ADMINISTRATIVE STØTTESYSTEM FINANSPORTALEN ADMIN-KLIENT, DATAFANGER OG CMS ENONIC For å kunne administrere bank- og sph- leverandører og grunndataene for finansportalen.no er det opprettet en egen klient-applikasjon for administratorer av Finansportalen, heretter kalt admin-klienten. Admin-klient gir tilgang til å kunne administrere og følge opp grunnlagsdata for leverandør og produktdata for bank og sph (sende penger hjem) dvs. leverandøropplysninger og grunndata for barometerkalkulatorene i portalen på områdene bank og sph. I tillegg benyttes admin-klient til å administrere lede- og hjelpetekster i datafanger for bank, sph, forsikring, samt kodeverk for sph. Skjermbilde 1 Oversikt over admin-klient og tilgjengelig funksjonalitet Nye leverandører opprettes i admin-klient og Finansportalens cms-løsning (enonic). Opprettelse av nye tilganger til Finansportalens administrative støttesystem (admin-klient, datafanger og cms enonic) skjer i cms enonic. For å kunne benytte og oppdatere data i admin-klienten må man ha brukertilgang til Finansportalen og være medlem av gruppen Fipo_Admin. Brukertilgang til admin-klient og Side 3 av 24 Dato 20. juli 2012

4 Finansportalen enonic cms gis av Finansportalen etter avtale. Tilordning av gruppen Fipo_Admin skjer i Finansportalen enonic cms. I pkt. 4 i Bilag 3 beskrives funksjonalitet som er tilgjengelig i admin-klienten, datafanger og cms enonic med betydning for bankbarometrene i Finansportalen Pålogging admin-klient Forsiden i admin-klient viser en meny over tilgjengelige funksjoner i admin-klienten. Første gang du starter admin-klienten vil du bli bedt om å oppgi brukernavn og passord, slik vist i skjermbilde 2 forside admin-klient. Skjermbilde 2 forside admin-klient Når du har logget på kan du bruke lenkene i menyen for å navigere til de ulike funksjonene Administrasjon av bankleverandører Opprette ny bankleverandør Finansportalen oppretter nye bankleverandører når nye tilbydere er gitt konsesjon fra Finanstilsynet og når eksisterende bankleverandører oppretter nye merkenavn. De fleste banker markedsføres med bankens foretaksnavn, men det finnes også banker som markedsfører finansielle tjenester under merkenavn som avviker fra bankens foretaksnavn eks. youngbank.no (Sparebanken Øst). Disse bankleverandørene skal i admin-klient gis visningsnavn bestående av bankens merkenavn (foretaksnavn) eks. youngbank.no (Sparebanken Øst). For å korrespondere med databasen må foretaksnavnet som er gitt i admin-klient alltid være det samme som navn på gruppe for leverandør i Finansportalen enonic cms. For å opprette en ny bankleverandør, naviger til siden Leverandører, under Bank. Du vil da få opp skjermbilde som vist i skjermbilde 3 - bankleverandør. Side 4 av 24 Dato 20. juli 2012

5 Skjermbilde 3 bankleverandør Side 5 av 24 Dato 20. juli 2012

6 Velg «Legg til leverandør» og fyll inn informasjonen som vist i utdrag fra i skjermbilde 4 bankleverandør detaljer basert på innhentet informasjon fra foretaksregisteret, Finanstilsynets konsesjonsregister, bankens egne opplysninger og nettside. Skjermbilde 4 bankleverandør detaljer Skjemaet er for stort til at hele kan vises på en skjerm, så bruk scrollbar i nettleseren for å scrolle ned. Avslutt registreringen med trykk på «lagre» når alle nødvendige felt er fylt ut. Opprettelse av leverandørgruppe For å fullføre opprettelsen av bankleverandør må gruppe for den nye leverandøren opprettes i Finansportalen enonic cms under brukerbaser/finansportalen/grupper Finansportalen enonic cms er tilgjengelig på nettadressen: Samme brukertilgang som til admin-klient benyttes ved pålogging. Naviger fra enonic/dashbord til brukerbaser/finansportalen/grupper som vist i skjermbilde 5 enonic cms brukerbaser/finansportalen/grupper. Skjermbilde 5 enonic cms brukerbaser/finansportalen/grupper Side 6 av 24 Dato 20. juli 2012

7 Velg «Ny» og opprett en gruppe med det samme navnet som du ga leverandøren i admin-klient og avslutt med lagre, slik vist i skjermbilde 6 enonic cms opprett ny gruppe. Skjermbilde 6 enonic cms opprett ny gruppe Tilgang til leverandørgruppe Så snart en bankleverandør er registrert vil administrative brukere i Finansportalen få tilgang til den nye leverandøridenten i admin-klient og datafanger. Men for at andre brukere (kontaktpersoner bank) skal få tilgang til leverandøren i datafanger må deres brukerident tilordnes den nye leverandørgruppen (også kalt leverandørident). For å gi tilgang til trykker du på leverandørgruppen du har opprettet. Velg «medlemmer» og trykk på «Legg til», finn eller søk frem relevant bruker(e), legg til og avslutt med lagre, slik vist i skjermbilde 7 enonic cms legg til bruker(e) til leverandør. Skjermbilde 7 enonic cms legg til bruker(e) leverandør Administrasjon og endring av opplysninger for eksisterende bankleverandører Når banker kjøpes opp, fusjonerer e.l. må relevant leverandørinformasjon i Finansportalen oppdateres og utgående bankleverandører arkiveres. Admin-klienten er tilpasset for at man kan oppdatere informasjon og også arkivere leverandører, som ikke lenger skal vises i Finansportalen. For å korrespondere med databasen må navnet som er gitt i admin-klient alltid være det samme som navn på gruppe for leverandør i Finansportalen enonic cms. Admin-klient er tilrettelagt med en søkefunksjon som gjør at man enkelt kan finne frem til rett leverandør ved å skrive inn bankens navn i søkefeltet som vist i skjermbilde 8 søkefunksjon og endre/arkiver i admin-klient bank/bankleverandører. I høyre kolonne i tabellen er admin-klient tilrettelagt med funksjoner for å endre eller arkivere leverandør. Endre opplysninger for bankleverandør Klikk på «endre» hvis du vil oppdatere en eller flere av opplysningene om bankleverandøren, utfør endringer og avslutt med «lagre». Opplysningene oppdateres umiddelbart i admin-klient, datafanger og portal. Arkivere bankleverandør Funksjonen benyttes når en leverandør utgår eks. fusjon. Velg «arkiver» hvis du vil at en bankleverandør ikke lenger skal presenteres i Finansportalens bankkalkulatorer/barometer. Arkiveringen må bekreftes. Leverandøren blir ikke slettet fra databasen, men den vil ikke lenger vises i Side 7 av 24 Dato 20. juli 2012

8 portalen eller i listen over leverandører i admin-klienten. Ved behov kan driftsforvalter for Finansportalen reaktivere leverandøren igjen. Skjermbilde 8 søkefunksjon og endre/arkiver i admin-klient bank/bankleverandører. Merke leverandør for oppfølging Gjennom admin-klient kan Finansportalens administrator merke en bankleverandør, finansagent eller produktpakke for oppfølging. Merkingen gjøres i tabelloversikt for det enkelte område ved å klikke på flagg med musepeker på flagget utenfor den enkelte bankleverandør, produktpakke eller finansagent. Flagget endrer farge fra grønt til rødt og bankleverandøren listes med rødt markert flagg i tabelloversikt i admin-klient og på forsiden av admin-klient under produkter til oppfølging. Listingen vedvarer til Finansportalen endrer markering for oppfølging fra rødt til grønt flagg. Se eksempel på listing av merket bank i skjermbilde 9 forside i admin-klient som viser bank merket for oppfølging. Skjermbilde 9 forside i admin-klient som viser bank merket for oppfølging Administrasjon bankprodukter og produktpakker admin-klient Finansportalens bankkalkulatorer-/barometre presenterer banktilbud rettet mot nye kunder. Les mer om Hvor oppdatert er Finansportalens bankpriser. Bankleverandørene har ansvar for å oppdatere informasjon som er lagt inn på finansportalen.no slik at denne til enhver tid er i samsvar med informasjon på tilbydernes hjemmesider og i tråd med gjeldende lover og regler for markedsføring og Side 8 av 24 Dato 20. juli 2012

9 salg av finansielle tjenester. Finansportalen har ansvar for å kontrollere at informasjonen samsvarer med produkt- og prisinformasjon på tilbyderens nettsider. Les mer om Finansportalen. Bankleverandørenes kontaktpersoner registrerer og oppdaterer bankens banktilbud gjennom et webbasert-brukergrensesnitt, heretter kalt datafanger. For brukerdokumentasjon for datafanger bank se dette bilagets pkt Produktadministrasjon bank datafanger - vedlegg av brukerveiledninger. Finansportalens administratorer har tilgang til tilbud og bankleverandører gjennom datafanger og benytter i tillegg admin-klient til daglig administrasjon og oppfølging av bankleverandører og banktilbud. Admin-klient er tilrettelagt for at man kan administrere tilbud i produktkategoriene; banksparing, boliglån, dagligbank og kort, smålån og tilknyttede produktpakker. Produktoversikt banktilbud fra admin-klient For alle produktkategoriene er skjermbildene organisert i hovedtrekk likt. Produktsiden viser en tabell som lister opp produkter i valgt produktkategori. Tabellresultatet er forhåndsbestemt å vise «alle gjeldende banktilbud» i valgt produktkategori» i usortert rekkefølge se illustrert eksempel i Skjermbilde 10 Produktoversikt admin-klient. Skjermbilde 10 Produktoversikt admin-klient I datafanger og admin-klient er gjeldende, fremtidige og utløpte banktilbud tilgjengelig. *Arkiverte banktilbud er ikke tilgjengelige i datafanger eller admin-klient, men lagres og er tilgjengelig i database for IT-forvalter. Med betegnelsene gjeldende, utløpt, fremtidig og arkivert menes; - Gjeldende banktilbud = produktets priser og betingelser gjelder i dag - Utløpte banktilbud = produktets priser og betingelser er utgått på dato - Fremtidig banktilbud = produktets priser og betingelser gjelder fra en dato frem i tid - *Arkiverte banktilbud = produktet er «slettet»/arkivert i datafanger/admin-klient Side 9 av 24 Dato 20. juli 2012

10 Gjeldende, utløpte og fremtidige banktilbud i datafanger I datafanger vil gjeldende, utløpte og fremtidige banktilbud fremstå slik illustrert i skjermbilde 11 produktoversikt datafanger; Skjermbilde 11 produktoversikt datafanger Utvidelse av tabellresultat til å omfatte gjeldende, utløpte og fremtidige banktilbud Tabellresultatet kan utvides til, i tillegg til gjeldende banktilbud, å inkludere fremtidige og utløpte (ugyldige) banktilbud ved at man merker av for «Vis alle produkter». For illustrasjon av mulighet for utvidelse av tabellresultat se skjermbilde 12 Vis alle produkter i produktoversikt admin-klient. I tabell presenteres automatisk ti resultatlinjer, men presentert utvalg kan utvides til å omfatte flere linjer ved å velge et høyere antall linjer fra rullgardin-meny utenfor «Vis.. linjer» Skjermbilde 12 Vis alle produkter i produktoversikt admin-klient Arkiverte historiske bankdata lagres i database hos IT-driftsforvalter Banktilbud som er «slettet» av bankleverandør i datafanger, dvs. hvor bankleverandør har benyttet «søppelkasse» for et banktilbud i produktoversikt i datafanger, blir fjernet fra produktoversikten i datafanger og admin-klient. De arkiverte bankdataene lagres og er tilgjengelig i databasen som administreres av Finansportalens IT-forvalter. Side 10 av 24 Dato 20. juli 2012

11 For illustrasjon av arkiveringsfunksjon i datafanger se skjermbilde 13 arkivering av banktilbud fra datafanger. Skjermbilde 13 arkivering av banktilbud fra datafanger Innhold og muligheter for fokusert søk og tabellresultat i admin-klient Tabelloversiktene i admin-klient for bank presenterer utvalgt informasjon for den enkelte kategori. Innholdet kan variere noe, men for produktkategoriene er de i hovedsak de samme. Bankleverandør Søk og tabellresultat kan fokuseres mot leverandører av ulike produktkategorier; Tilbyr alle produkter, tilbyr boliglån, tilbyr banksparing, tilbyr dagligbank, tilbyr kredittkort, tilbyr smålån, tilbyr SPH. Skjermbilde 15 innhold og fokuserte filtreringsmuligheter tabelloversikt bankleverandør Tabelloversikten i admin-klient viser; Flagg for oppfølging (grønt=ingen oppfølging, rødt=oppfølging) Bankens visningsnavn med lenke til bankens nettside Bankens markedsområde generelt med landsdekkende eller lokal/regional og beskrivelse av markedsområde i pop-up Bankens markedsområde for boliglån med landsdekkende eller lokal/regional og beskrivelse av markedsområde i pop-up Antall finansagenter som er knyttet til bankleverandøren Antall bankproduktkategorier bankleverandøren har konsesjon for og kan tilby forbrukere Bankens postadresse Bankens organisasjonsnummer «Endre» - funksjon for å endre leverandøropplysninger «Arkiver» - funksjon for å fjerne leverandør fra Finansportalens bankbarometer Side 11 av 24 Dato 20. juli 2012

12 Boliglån Søk og tabellresultat kan fokuseres på lånetypene; Alle lånetyper, Standard boliglån, Førstehjemslån, Rammelån, Rentetak eller Fastrente. Skjermbilde 16 innhold og fokuserte filtreringsmuligheter tabelloversikt boliglån Tabelloversikten i admin-klient for boliglån viser oversikt over bankenes banktilbud; Bankens visningsnavn med lenke til bankens nettside. Bankens markedsområde for boliglån med landsdekkende eller lokal/regional og beskrivelse av markedsområde i pop-up. Banktilbudets produktnavn med alle produktdetaljer, samme som for publikum i portal, i popup Eventuell produktpakkekrav for banktilbudet med detaljer for produktpakke i pop-up. Hvis tilbudet gjelder for ordinære kunder uten program vises «Ingen». Nominell rente for banktilbudet Dato for når banktilbudet sist ble endret i datafanger/admin-klient E-post adresse (brukernavn) til den som sist endret banktilbudet Datoen for når banktilbudet og tilhørende priser og betingelser tilbys nye kunder - gyldig fra og gyldig til «Endre» - funksjon for å endre opplysninger for banktilbudet «Arkiver» - funksjon for å fjerne banktilbudet fra Finansportalens bankbarometer «Historikk» - funksjon for å se endringer som er gjort i grunnlagsdata for banktilbudet Side 12 av 24 Dato 20. juli 2012

13 Banksparing Søk og tabellresultat kan fokuseres mot alle spareprodukter eller utvalgte sparetyper: Alle spareprodukter, brukskonto, sparekonto uten begrensninger, sparekonto med begrensninger, BSU, Pensjonssparing, Fastrente 0 1 år, Fastrente 2 3 år, Fastrente 4 5 år eller Fastrente mer enn 5 år. Skjermbilde 17 innhold og fokuserte filtreringsmuligheter tabelloversikt banksparing Tabelloversikten i admin-klient for banksparing viser oversikt over bankenes banktilbud; Bankens visningsnavn med lenke til bankens nettside. Bankens markedsområde for boliglån med landsdekkende eller lokal/regional og beskrivelse av markedsområde i pop-up. Banktilbudets produktnavn med alle produktdetaljer, samme som for publikum i portal, i popup Eventuell produktpakkekrav for banktilbudet med detaljer for produktpakke i pop-up. Hvis tilbudet gjelder for ordinære kunder uten program vises «Ingen». Nominell rente for banktilbudet Dato for når banktilbudet sist ble endret i datafanger/admin-klient E-post adresse (brukernavn) til den som sist endret banktilbudet Datoen for når banktilbudet og tilhørende priser og betingelser tilbys nye kunder - gyldig fra og gyldig til Banktilbudets kapitaliseringsperiode «Endre» - funksjon for å endre opplysninger for banktilbudet «Arkiver» - funksjon for å fjerne banktilbudet fra Finansportalens bankbarometer «Historikk» - funksjon for å se endringer som er gjort i grunnlagsdata for banktilbudet Side 13 av 24 Dato 20. juli 2012

14 Dagligbank Søk og tabellresultat kan fokuseres mot alle prislister, prislister for studenter eller pensjonister eller et bestemt aldersintervall. Ved aldersintervall må alder fra og til oppgis. Skjermbilde 18 innhold og fokuserte filtreringsmuligheter tabelloversikt dagligbank Tabelloversikten i admin-klient for dagligbank viser oversikt over bankenes banktilbud; Bankens visningsnavn med lenke til bankens nettside. Bankens markedsområde for dagligbank med landsdekkende eller lokal/regional og beskrivelse av markedsområde i pop-up. Banktilbudets produktnavn med alle produktdetaljer, samme som for publikum i portal, i popup Eventuell produktpakkekrav for banktilbudet med detaljer for produktpakke i pop-up. Hvis tilbudet gjelder for ordinære kunder uten program vises «Ingen». Dato for når banktilbudet sist ble endret i datafanger/admin-klient E-post adresse (brukernavn) til den som sist endret banktilbudet Datoen for når banktilbudet og tilhørende priser og betingelser tilbys nye kunder - gyldig fra og gyldig til «Endre» - funksjon for å endre opplysninger for banktilbudet «Arkiver» - funksjon for å fjerne banktilbudet fra Finansportalens bankbarometer «Historikk» - funksjon for å se endringer som er gjort i grunnlagsdata for banktilbudet Side 14 av 24 Dato 20. juli 2012

15 Smålån Søk og tabellresultat kan fokuseres på lånetypene; Alle lånetyper, Billån, Sikret billån, Billån til miljøvennlig bil, Lån til fritidsbåt under 7 meter, lån til fritidsbåt over 7 meter, motorsykkellån eller caravanlån. Skjermbilde 19 innhold og fokuserte filtreringsmuligheter tabelloversikt smålån Tabelloversikten i admin-klient for smålån viser oversikt over bankenes banktilbud; Bankens visningsnavn med lenke til bankens nettside. Bankens markedsområde for boliglån med landsdekkende eller lokal/regional og beskrivelse av markedsområde i pop-up. Banktilbudets produktnavn med alle produktdetaljer, samme som for publikum i portal, i popup Eventuell produktpakkekrav for banktilbudet med detaljer for produktpakke i pop-up. Hvis tilbudet gjelder for ordinære kunder uten program vises «Ingen». Nominell rente for banktilbudet Dato for når banktilbudet sist ble endret i datafanger/admin-klient E-post adresse (brukernavn) til den som sist endret banktilbudet Datoen for når banktilbudet og tilhørende priser og betingelser tilbys nye kunder - gyldig fra og gyldig til «Endre» - funksjon for å endre opplysninger for banktilbudet «Arkiver» - funksjon for å fjerne banktilbudet fra Finansportalens bankbarometer «Historikk» - funksjon for å se endringer som er gjort i grunnlagsdata for banktilbudet Side 15 av 24 Dato 20. juli 2012

16 Produktpakker Søk og tabellresultat kan fokuseres mot alle produktpakker, produktpakker for studenter eller pensjonister eller et bestemt aldersintervall. Ved aldersintervall må alder fra og til oppgis. Skjermbilde 20 innhold og fokuserte filtreringsmuligheter tabelloversikt produktpakke Tabelloversikten i admin-klient for produktpakker viser oversikt over; Flagg for oppfølging (grønt=ingen oppfølging, rødt=oppfølging) Bankens visningsnavn med lenke til bankens nettside. Bankens markedsområde for boliglån med landsdekkende eller lokal/regional og beskrivelse av markedsområde i pop-up. Produktpakke med detaljer for produktpakke i pop-up. Minimum antall produkter i produktpakke Årsgebyr for produktpakke Dato for når banktilbudet sist ble endret i datafanger/admin-klient E-post adresse (brukernavn) til den som sist endret banktilbudet Symbol for «Endre» - funksjon for å endre opplysninger for produktpakke Symbol for «Arkiver» - funksjon for å fjerne produktpakke fra Finansportalens bankbarometer Symbol for «Historikk» - funksjon for å se endringer som er gjort i grunnlagsdata for produktpakke Finansagenter Tabelloversikten i admin-klient for finansagenter viser oversikt over; Flagg for oppfølging (grønt=ingen oppfølging, rødt=oppfølging) Finansagentens visningsnavn med lenke til bankens nettside. Finansagentens organisasjonsnummer Dato for når finansagenten sist ble endret (eller opprettet) i datafanger/admin-klient Kolonne for e-post adresse (brukernavn) til den som sist endret banktilbudet «Send e-post» med lenke til finansagentens e-post adresse Symbol for «Endre» - funksjon for å endre opplysninger for finansagent Symbol for «Arkiver» - funksjon for å fjerne finansagent fra Finansportalens finansagentregister Side 16 av 24 Dato 20. juli 2012

17 Skjermbilde 21 innhold og fokuserte filtreringsmuligheter tabelloversikt finansagent Administrasjon og endring av opplysninger for eksisterende banktilbud Dersom kvalitetssikring viser at bankens produkt- og prisopplysninger i Finansportalen ikke er i samsvar med tilgjengelig produkt- og prisinformasjon på bankens nettside vil Finansportalen korrigere feil/mangler, melde tilbudet utløpt på dato eller arkivere banktilbudet. Admin-klient er tilrettelagt med en søkefunksjon som gjør at man enkelt kan finne frem til en banks produktspekter innen valgt produktkategori ved å skrive inn bankens navn i søkefeltet som vist i skjermbilde 22 søkefunksjon og endre/arkiver banktilbud i admin-klient. I høyre kolonne i tabellen er admin-klient tilrettelagt med funksjoner for å endre eller arkivere leverandør. Søkefunksjon og endre/arkiver i admin-klient bank/bankleverandører. Tabellene kan sorteres ut fra kolonne ved klikk på kolonneoverskrift og produktsiden er tilrettelagt med en søkefunksjon som gjør at man enkelt kan finne eksempelvis alle boliglån knyttet til en gitt bank ved å skrive inn bankens navn i søkefeltet som vist på skjermbilde 13 søkefunksjon og endre eller arkiver banktilbud i admin-klient. Skjermbilde 22 søkefunksjon og endre/arkiver banktilbud i admin-klient Side 17 av 24 Dato 20. juli 2012

18 Endre produkt- eller prisopplysninger for banktilbud Klikk på «endre» hvis du vil gjennomgå eller også endre en eller flere av opplysningene for banktilbudet, utfør endringer og avslutt med «lagre». Opplysningene oppdateres umiddelbart i adminklient, datafanger og portal og senest innen 30 minutter. Produkt- og prisopplysninger avhenger av den enkelte produktkategori. Se skjermbilde for illustrasjon av produkt- og prisopplysninger for alle produktkategorier. Skjermbilde 23 Produkt- og prisopplysninger for boliglån Side 18 av 24 Dato 20. juli 2012

19 Skjermbilde 24 Produkt- og prisopplysninger for banksparing Skjermbilde 25 Produkt- og prisopplysninger for dagligbank og kort Side 19 av 24 Dato 20. juli 2012

20 Skjermbilde 26 Produkt- og prisopplysninger for smålån Side 20 av 24 Dato 20. juli 2012

21 Skjermbilde 27 Produkt- og prisopplysninger for produktpakke Arkivere banktilbud Velg «arkiver» hvis du vil at et banktilbud ikke lenger skal presenteres i Finansportalens bankkalkulatorer/barometer. Arkiveringen må bekreftes. Banktilbudet blir ikke slettet fra databasen, men den vil ikke lenger vises i portalen eller i listen over leverandører i admin-klienten. Ved behov kan driftsforvalter for Finansportalen reaktivere banktilbudet igjen. Endringshistorikk banktilbud Det opparbeides endringshistorikk for alle banktilbud, men historikkens informasjonsinnhold vil avhenge av hvilken fremgangsmåte bankleverandør har valgt når tilbudets priser og betingelser ble oppdatert. Det finnes tre fremgangsmåter leverandør kan benytte Fremgangsmåte ved oppdatering av tilbud Registrere produkt med oppdaterte priser og betingelser som et nytt banktilbud ved hjelp av eks. nytt banksparingsprodukt i datafanger Kopierer et eksisterende tilbud, endre relevante opplysninger i tråd med nye priser og betingelser og gi produktet et gyldighetstidsrom som ikke overlapper med det gjeldende banktilbud. Oppdaterer eksisterende tilbud med nye priser og betingelser Endringshistorikk Registreringstidspunkt lagres i endringshistorikk Banktilbudet oppfattes av datafanger som «nytt» og kun registreringstidspunkt lagres i endringshistorikk Endrede produkt- og prisopplysninger lagres og gjengis i endringshistorikk. Side 21 av 24 Dato 20. juli 2012

22 For å få opp historikk-bildet for et banktilbud trykker du på historikk lengst til høyre i skjermbildet, slik vist i skjermbilde 14 historikk banktilbud Skjermbilde 28 historikk banktilbud Dersom banken har valgt å oppdatere et gjeldende banktilbud med nye priser og betingelser vil du få presentert for et historikk-bilde slik vist i skjermbilde 29 historikk smålån. Skjermbilde 29 historikk smålån Endringshistorikken for dette banktilbudet viser når produktet ble endret, av hvem, og hvilke felter som ble endret. Feltnavnet er det navnet som brukes i koden, men det skal i all hovedsak være mulig for de som har gjort seg kjent med produktdataene å knytte feltnavnet til riktig felt Valideringsregler og plausibilitetskontroll Datafanger og admin-klient er tilrettelagt med underliggende valideringsregler og plausibilitetskontroll for opplysninger som registreres for bankleverandører, banktilbud, produktpakker og finansagenter. Valideringsregler og plausibilitetskontroll skal sikre at nødvendige opplysninger gis i et ensartet format med sannsynlige dataverdier og administreres av Finansportalens IT-forvalter. Valideringsreglene og plausibilitetskontrollen får effekt under registrering og forsøk på lagring og publisering av opplysninger fra admin-klient eller datafanger. Eksempelvis vil et produkt, hvor ikke alle obligatoriske opplysninger er gitt, ikke la seg lagre og publisere for publikum. Valideringsregler og plausibilitetskontroll består av bl.a.; forhånds utfylte verdier, hvorvidt et felt er obligatorisk eller ikke, minimum og maksimumsverdier, laveste lånevolum først deretter i stigende rekkefølge med tilhørende rentesatser, anomalier (påfallende avvik fra forrige registrering) osv. Side 22 av 24 Dato 20. juli 2012

23 4.1.5 Administrasjon finansagenter Finansportalens finansagentregister er forankret og hjemlet i rundskriv fra Finanstilsynet; Finansagenter - Finanstilsynet. Krav til opplysningsplikt m.m. følger av Finansavtaleloven Finansagenter - LOV nr. 46: Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven). og II. Megling av lån LOV nr. 46: Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven). Finansagentene registreres i admin-klient av Finansportalen basert på informasjon fra Finanstilsynets konsesjonsregister, bankenes finansagent-oversikter og informasjon på finansagentens nettside. Finansagentene presenteres i admin-klient under bank/finansagent. Tabellen viser 10 finansagenter, men kan utvides til å vise alle. Tabellen kan sorteres etter kolonne og er tilrettelagt med søkefunksjon. Den enkelte bankleverandør kan selv legge til finansagenter i datafanger forutsatt at finansagenten finnes i Finansportalens register. Finansportalen benytter admin-klient eller datafanger for å tilordne eller oppheve tilordnet finansagent på den enkelte leverandør. Skjermbilde 30 finansagenter Side 23 av 24 Dato 20. juli 2012

24 4.1.6 Endre lede- og hjelpetekster I admin-klient er det under arkfanen «Generelt» tilrettelagt for at man kan endre lede- og hjelpetekster, som presenteres i datafanger for bank-, sph- og forsikringsleverandører. Skjermbilde 31 Utsnitt av skjermbilde for endring av ledetekster 4.2 PRODUKTADMINISTRASJON BANK DATAFANGER SE VEDLEGG AV BRUKERVEILEDNINGER Side 24 av 24 Dato 20. juli 2012

Administrasjon av leverandører og produkter for finansportalen.no

Administrasjon av leverandører og produkter for finansportalen.no Administrasjon av leverandører og produkter for finansportalen.no Administrasjon av leverandører og produkter for finansportalen.no Forsiden Administrasjon av bankleverandører Administrasjon av bankprodukter

Detaljer

Brukerveiledning for innlegging av usikret lån, salgspantlån og kredittkort i Finansportalen.no

Brukerveiledning for innlegging av usikret lån, salgspantlån og kredittkort i Finansportalen.no Brukerveiledning for innlegging av usikret lån, salgspantlån og kredittkort i Finansportalen.no Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse; Hovedmeny datafanger (NYTT)... 4 Tilpasset brukergrensesnitt (NYTT)...

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Innskuddspensjon i Sparebanken Vest

Innskuddspensjon i Sparebanken Vest Innskuddspensjon i Sparebanken Vest For bedriften...2 Aktivere brukertilganger...2 Påloggingsprosedyre nettbank bedrift...4 Vis detaljer avtale...5 Vis investeringsprofil...5 Vis innbetalinger...6 Endre

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

Brukerveiledning til MAKS 2010

Brukerveiledning til MAKS 2010 Brukerveiledning til MAKS 2010 Innhold 1. Man må være innlogget!... 1 2. Hva inneholder MAKS 2010?... 1 3. Hva er kvalitetsplanen?... 1 4. Hvordan komme i gang?... 3 5. Opprett en bedriftsmal.... 4 6.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Innskuddspensjon i. Sparebanken Vest. Brukerveiledning

Innskuddspensjon i. Sparebanken Vest. Brukerveiledning Side 1 av 15 Innskuddspensjon i Sparebanken Vest Brukerveiledning FOR BEDRIFTEN... 2 PÅLOGGINGSPROSEDYRE NETTBANK BEDRIFT... 2 ENDRE TILGANGER... 3 VIS DETALJER AVTALE... 4 VIS INVESTERINGSPROFIL... 5

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Vigo bedrift Pålogging Fylkes 3. mai 2015 Side 1 Innhold Hjem... 4 Weblogg... 4 Fylkets rettigheter... 6 Bedrifter... 7 Ansatte... 8 Skjema... 10 Epost/SMS...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Del VI: Brukerveiledning

Del VI: Brukerveiledning 1 2 Brukerveiledning Logg inn Både brukere og administrator bruker den samme siden for innlogging. I kundetabellen er det et aksessbit som avgjør om brukeren blir tilegnet adminstrator- rettigheter eller

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Brukerveiledning. Nye meldal.no

Brukerveiledning. Nye meldal.no Brukerveiledning Nye meldal.no av Helga Romundstad januar 2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Logge på... 3 2. Lage en artikkel... 3 2.1 Åpne Administrasjonspanelet.... 3 2.2 Åpne sidestrukturen... 3 2.3

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Teknostorage - Lagersystem. Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. 3. januar 2012 til 11.

Teknostorage - Lagersystem. Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. 3. januar 2012 til 11. 1 Brukerveiledning Presentasjon Tittel Oppgave Periode Gruppemedlemmer Prosjektgruppe Veileder Oppdragsgiver Kontaktperson Teknostorage - Lagersystem Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 1: Kundens Kravspesifikasjon For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HISTORIKKFUNKSJON FOR FINANSPORTALEN - ANSKAFFELSENS

Detaljer

Kom i gang med Onix Work

Kom i gang med Onix Work Kom i gang med Onix Work Innhold Introduksjon... 2 Start Onix Work... 2 Forside... 2 Moduler... 2 Innstillinger... 2 Registrering av firma... 2 Hva bør vi tenke på før vi setter i gang... 2 Opprette nytt

Detaljer

Brukerveiledning Styringskartet

Brukerveiledning Styringskartet Brukerveiledning Styringskartet Universitetet i Oslo Brukerveiledning Styringskartet, versjon 2.3.2 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Tilgang... 4 3.0 Innlogging og navigering... 4 3.1 Innlogging...

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av følgende tjenester: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank Bedrift - Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Ajourføring og kontroll av skogsbilveier

Ajourføring og kontroll av skogsbilveier Ajourføring og kontroll av skogsbilveier Forslag til praktisk organisering av arbeidet i kommunen. Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppdatere veier ved å koble søknader om tilskudd til riktig vei i veiarkivet...

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og Skjema Knapperaden vår. Dersom noen er grå betyr det at du må velge et skjema for å få tilgang til de TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukermanual Wateachu

Brukermanual Wateachu Brukermanual Wateachu Dette er en kortfattet innføring i Wateachu og de viktigste funksjonene i webapplikasjonen. Wateachu er veldig enkel å bruke og krever lite forklaring på forhånd. Elevenes brukergrensesnitt

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24

Brukerdokumentasjon. Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24 Brukerdokumentasjon Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2. 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2. 1.2 Oppbygging av skjermbilder...

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2. 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2. 1.2 Oppbygging av skjermbilder... Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2 1.2 Oppbygging av skjermbilder...3 1.3 Brukerveiledning for tjenesten...5 1.3.1 Start

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10 Innlogging CV Brukerdokumentasjon Side 1 av 10 INNHOLD Helsedirektoratets turnusordning for leger... 3 Søknadsportal for turnusstillinger... 3 Søke turnusstilling... 4 CV registrering... 4 Hva er WebCruiter-

Detaljer

NVE - Forside, Elmarkedstilsynet - marked og monopol, Økonomisk regulering av nettselskap

NVE - Forside, Elmarkedstilsynet - marked og monopol, Økonomisk regulering av nettselskap Brukerveiledning for TEK webskjema Innledning Denne veiledningen gir instrukser på den tekniske bruken av webskjemaet. Vi viser til nettsiden som inneholder relevante opplysninger for rapportering av TEK:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROFILE

BRUKERVEILEDNING PROFILE BRUKERVEILEDNING PROFILE FOR MEDRBEIDERE Innhold INTRODUKSJON... Utviklingsmuligheter er en del av din medarbeidergaranti i Caverion... INNLOGGING... 5 MIN INFO... 6 Oppsummering av mine data... 6 MIN

Detaljer

finansportalen.no Norsk Konferanse om IKT i offentlig sektor (NOKIOS), 27. oktober 2010 Fyrlyktprisen 2010

finansportalen.no Norsk Konferanse om IKT i offentlig sektor (NOKIOS), 27. oktober 2010 Fyrlyktprisen 2010 finansportalen.no Norsk Konferanse om IKT i offentlig sektor (NOKIOS), 27. oktober 2010 Fyrlyktprisen 2010 Redaktør og daglig leder Elisabeth Realfsen Mob 932 18 030 Epost - elisabeth.realfsen@finansportalen.no

Detaljer

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Brukarmanual 2 for https://ungdomslag.hypersys.no Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Denne manualen kan lastast ned frå www.ungdomslag.no/lagssorvis. Her finn ein og Brukarmanual 1 Levering

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed (kommer)

Detaljer

Rutinebeskrivelse for Kompetanseportalen

Rutinebeskrivelse for Kompetanseportalen Rutinebeskrivelse for Kompetanseportalen Versjon 2 3.12.08 Innledning For å sikre at Helse Vest forblir en fremtidsrettet kompetanseorganisasjon peker virksomhetsstrategien (Helse 2020) på at foretakene

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen 10.6.2014 Dette kan du gjøre i Miljøfyrtårnportalen: 1. du ser alle virksomheter du har fått tilgang til 2. på hver virksomhets side kan du se detaljer

Detaljer

Innskuddspensjon i Sparebanken Vest

Innskuddspensjon i Sparebanken Vest Innskuddspensjon i Sparebanken Vest Innhold For bedriften... 3 Aktivere brukertilganger for innskuddspensjonsavtalen... 3 Påloggingsprosedyre nettbank bedrift... 6 Vis detaljer avtale... 8 Vis investeringsprofil...

Detaljer

Brukerveiledning til SBS

Brukerveiledning til SBS Innledning 1 Brukerveiledning til SBS Innledning Fra og med i år vil innehavere ha mulighet til å vedlikeholde sine egne grunndata om siidaandelen og i tillegg følge sine saker elektronisk ved å logge

Detaljer

Innholdsfortegnelse; Om Finansportalen.no... 5 Produktspekter, priser og betingelser i Finansportalen.no... 6

Innholdsfortegnelse; Om Finansportalen.no... 5 Produktspekter, priser og betingelser i Finansportalen.no... 6 Brukerveiledning for innlegging av bankprodukter i finansportalen.no Versjon 2.0 2009 Innholdsfortegnelse; Om Finansportalen.no... 5 Produktspekter, priser og betingelser i Finansportalen.no... 6 Datainnsamling

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

// Brukerveiledning Brukerveiledning

// Brukerveiledning Brukerveiledning te // Brukerveiledning NAV Statistikkportal Brukerveiledning oppdatert 16.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 OM NAV STATISTIKKPORTAL...3 1.1.1 Nettleserkompabilitet... 3 1.1.2 Bruk av URL lenker i Statistikkportalen...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet

Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet Versjon 1.1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Parter... 3 3 Vinmonopolets Leverandørportal... 3 Omfang og formål... 3 Modulene i Leverandørportalen...

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS. Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo GRUPPE 15. Kenneth Ådalen. Vegard Gulbrandsen

BRUKERVEILEDNING INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS. Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo GRUPPE 15. Kenneth Ådalen. Vegard Gulbrandsen BRUKERVEILEDNING INTRANETT, CMA ASSET MANAGEMENT AS GRUPPE 15 Kenneth Ådalen Vegard Gulbrandsen Kien Trung Nguyen Dataingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo Våren 2009 2 S i d e FORORD I dette dokumentet

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer