DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no"

Transkript

1 Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B DEBRA NYTT ÅRSMØTE Nr 3 September 2011 Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011

2 Lederens hjørne: Da er en sommer over og høsten nærmer seg med stormskritt, tid for mye stearinlys og innekos For meg er det hobby tid og håper at mange av dere har mye dere kan kose dere og holde på med i denne mørke tiden som kommer nå Dette bladet er for Årsmøte vi skal ha nå i slutten av september, begynnelsen på oktober. Nærmere informasjon og sted inne i bladet. Håper at det er mange av dere som kan være med DEBRA Norge er 20 år i år og det har vi tenkt å markere. Vi er en komité, bestående av Marit og Rolf Hansen, Anne Marit Hansen, Eva og Helge Østbye og meg som skal se til om vi klare å finne på noe for å markere at nå er vi faktisk 20 år! Synes det ikke er lenge siden vi møttes på Frambu første gangen Den andre tingen i bladet som er viktig å få med seg for dere som er småbarnsforeldre er: SSD inviterer til et 5 dagers familiekurs om Iktyose og Epidermolysis Bullosa (EB) 28. november 2. desember. Målgruppen er barn og unge født i 1998 eller senere, samt foreldre/foresatte, søsken og nære omsorgspersoner. Vårt program til barn og unge er lagt tilrette slik, at de kommer til å oppleve mye nyttig og gøy sammen med andre unge med liknende erfaringer. Det er også mulig for fagpersoner fra ditt lokale hjelpeapparat å delta på deler av kurset. Søknadsfristen er 15. september Ønsker dere alle en fin høst og håper mange av oss sees snart Varme tanker til dere alle fra Heidi 2 Debra årsmøte 30.september til 2.oktober 2011 Quality airport hotell på Sola nær Stavanger lufthavn Program Fredag 30.september Velkomst og middag kl 20. Lørdag 1.oktober 9.30 Trine Setterberg presenterer og viser Polymem bandasjer, Polymem Scandic Lege Stein Husebø Smerte og Hud Han har skrevet bok om sin venn og pasient Vidar Linga, som hadde EB Øyelege Sten Ræder eb og øye, Stavanger Universitetssykehus (SUS) Lunsj Kl 15 Cruise på Lysefjorden (3 timer) Festmiddag med jubileumsunderholdning. Søndag 2. oktober Årsmøte Lunsj og avreise Med forbehold om at endringer. Vi har plass til flere, så etternølere er hjertelig velkomne til å melde seg på! Påmelding sendes Judith Kristin Asche, Bruveien 6, 4024 STAVANGER eller e

3 Årsmøte den Stavanger: Godkjenning av dagsorden Valg av ordstyrer, tellekorps og protokollsignering Styrets beretning / Likemannsarbeid Økonomi debra Nytt Se over de reviderte vedtektene Innkommende saker Skal vi melde oss inn i FFO? Valg Eventuelt Quality Airport Hotel Stavanger AS Sømmevegen Sola Tlf Gratis shuttle buss fra flyplassen til hotellet fredag 30.sept med avgang fra flyplassen; Klokken 8, 9,10,11,14,15,16,17,18 og 19. Søndag må vi finne andre løsninger 4 Styretsberettning 2010: Styret i DEBRA Norge bestod av : Leder: Heidi Ellingsen Silseth, Kasserer: Kris Aaseth, Sekretær: Judith Asche, Styremedlemmer: Anne Marit Hansen, Bjørn D. Ingebrigtsen Varamedlemmer: Ragnhild Oliversen og Kristin Larsen Vi hadde 5 styremøter inkludert planleggingshelgen januar ( se referat) Årsmøte weekenden ble avholdt den april på Scandic hotell Gardermoen sammen med Ichtiose foreningen. Vi var 58 fra DEBRA og 37 fra Ichtiose foreningen Forslag til styret 2010/2011: Leder: Heidi Ellingsen Silseth 1 år Kasserer: Kris Aaseth 1 år Sekretær: Judith Asche 2 år Styremedlem: Anne Marit Hansen 1 år Styremedlem: Bjørn D. Ingebrigtsen 2 år Varamedlem: Ragnhild Oliversen 2 år Varamedlem: Kristin Larsen 2 år Valgkomite: Vibeke Steigård 1 år og Heidi Myrvang 2 år Vi har sendt ut 4 debra nytt + et ang årsmøtet i Vi må bare si at vi er utrolig fornøyd med bladet vårt og Bente B. Serigstad gjør en kjempe jobb. Vi prøver å fylle det med møtereferater, nyttig informasjon og andre ting som kan ha interesse for denne gruppen. Vi jobber med at det skal være et interessant blad, som medlemmene har lyst til å lese. Vi har også fått tillatelse av å legge ut Sammendrag av masteroppgaven Den fenomenale kroppen, både på nettet og trykke den i bladet vårt. En kvalitativ studie hvor personer med Epidermolysis bullosa forteller om sine opplevelser i kontakt med tjenesteapparatet og sammen med nære relasjoner. 5

4 debra Norden: Løselig kontakt med de forskjellige foreninger på mail og vil i 2011 starte et nytt samarbeid( prosjekt sammen med de nordiske landene, tanken er noe som både er medlemsrettet og for helsepersonell. International EB forum ( DEBRA Norge, ved leder Heidi Ellingsen Silseth, administrerer og vedlikeholder nettverket International EB Forum, som er et nettverk for helsepersonell. Forumet har ca 500 medlemmer. Forumet har sammen med Stanford EB liste nettverk vokst til å bli en av verdens viktigste kontaktnett mellom helsepersonell som arbeider med EB, og har mellom 200 til 8500 bruk i måneden. Forumet finansieres med midler fra Mølnlyche og Smith&Nephew. Økonomi og regnskap er avskilt fra foreningens. debra International (www.debra international.org): Heidi Ellingsen som har sittet i det Internasjonale DEBRA styret trakk seg fra styret i Men vi vil fortsatt være aktive og samarbeide internasjonalt, da det er viktig for foreningen sammen er vi sterke og kan gjøre en forskjell for mennesker med EB. Da blir vi også oppdatert på forskningsfronten eller at noe annet nytt og spennende skjer for denne gruppen Likemannsarbeid 2010: Likemannsarbeidet forløp i stor grad som tidligere år med mye medlemsrettet aktivitet på telefon og kortere reiser. Likemennene i år har reist sammen på noen likemannsoppdrag, da de har funnet ut at det er kjekt for både de dem besøker og likemennene selv. Dette er nok noe vi vil gjøre mer av i årene fremover. Vi har i år også hatt en økning av henvendelser fra sykehus ang nyfødte barn og spørsmål om en likemann kan komme og informere foreldre, men også de som jobber der, om EB. En likemann var på DEBRA Internasjonalt møte i Santiago, Chile. (Se referat) Økonomi: Debra Norge s aktivitet for 2010 har vært tilpasset våre inntekter og underskuddet fra 2009 er dekket i Økonomien er god og foreningen har ett lite overskudd i Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og av dens stilling. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen. Vi har i år også hatt en økning av henvendelser fra sykehus ang nyfødte barn og spørsmål om en likemann kan komme og informere foreldre, men også de som jobber der, om EB. En likemann var på DEBRA Internasjonalt møte i Santiago, Chile. (Se referat) Økonomi: Debra Norge s aktivitet for 2010 har vært tilpasset våre inntekter og underskuddet fra 2009 er dekket i Økonomien er god og foreningen har ett lite overskudd i Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og av dens stilling. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen. 7

5 Debra Norge Noter til regnskapet for 2010 Note 1. Driftsinntekter. Samlede inntekter for 2010 utgjør kr , (2009; kr , ) Detaljer fremgår av vedlagt spesifikasjon til resultatregnskapet. Note 2. Driftskostnader. Samlede kostnader for 2010 utgjør kr , (2009; kr , ) Detaljer fremgår av vedlagt spesifikasjon til resultatregnskapet. Note 3. Bankinnskudd. Bankinnskudd gjelder bedriftskonto i DnB NOR med innestående saldo kr , 15 pr ( ; kr ,51) og sparekonto med kr 159, 84 ( ; kr 158, 89). Note 4. Bundet egenkapital. Bundet egenkapital består av ; Tegneseriefond kr , Forskningsfond kr , Sum kr , Note 5. Annen egenkapital. Annen egenkapital består av; Egenkapital 1/1 kr 8 371, Overskudd 2010 kr , Egenkapital 31/12 kr , RESULTATREGNSKAP DEBRA NORGE Driftsinntekter og driftskostnader Note Kontigenter og andre driftsinntekter 1 kr ,00 kr ,00 Statlige tilskudd og støttemidler 1 1 kr ,00 kr ,00 Sum driftsinntekter kr ,00 kr ,00 Lønnskostnader m.m. kr ,00 kr ,00 Annen driftskostnad 2 kr ,00 kr ,00 Sum driftskostnader kr ,00 kr ,00 Driftsresultat kr ,00 kr ,00 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt kr 169,00 kr 313,00 Annen rentekostnad kr 20,00 kr Resultat av finansposter kr 148,00 kr 313,00 Årsoverskudd + (Årsunderskudd ) kr ,00 kr ,00 Overføringer Avsatt til annen egenkapital kr ,00 kr Overført fra annen egenkapital kr 8 371,00 kr ,00 Sum overføringer kr ,00 kr ,00 9 8

6 BALANSE Eiendeler Note Omløpsmidler Fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 kr ,00 kr ,00 Sum bankinnskudd og kontanter kr ,00 kr ,00 Sum omløpsmidler kr ,00 kr ,00 Sum eiendeler kr ,00 kr ,00 BALANSE DEBRA NORGE Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Bundet Egenkapital 4 kr ,00 kr ,00 Sum innskutt egenkapital kr ,00 kr ,00 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 5 kr ,00 kr Udekket tap kr kr 8 371,00 Sum opptjent egenkapital kr ,00 kr 8 371,00 Sum egenkapital kr ,00 kr ,00 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld kr 3 268,00 kr 1 983,00 Annen kortsiktig gjeld kr 1 300,00 kr Sum kortsiktig gjeld kr 4 568,00 kr 1 983,00 Sum gjeld kr 4 568,00 kr 1 983,00 Jobber du mye på pcen eller leser mye er det viktig å ta 5 min pause hver time, for å hvile øynene. Det vil kanskje også lønne seg å ta falske tårer for å hindre at øynene blir tørre 10 Sum egenkapital og gjeld kr ,00 kr ,00, april 2011 Anne Marit Hansen Heidi E. Silseth Jan Kristen Aaseth styremedlem styremedlem styrets leder Kåre Willy Silseth Goran Orucevic nestleder styremedlem 11

7 Spesifikasjon til resultatregnskap DEBRA NORGE Kontigenter og andre driftsinntekter 3310 Medlemskontigenter kr ,00 kr , Egenandel årsmøte kr kr 4 375, Gave/støttebidrag kr kr 1 862,00 kr ,00 kr ,00 Statlige tilskudd og støttemidler 3411 Statstilskudd drift kr ,00 kr , Statstilskudd likemenn kr kr ,00 kr ,00 kr ,00 Lønnskostnader m.m Godtgjørelse til styre og bedriftsfors. kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Annen driftskostnad 6552 Programvare kr kr 1 474, Revisjonshonorar kr ,00 kr , Revisjonshonorar, ordinært kr ,00 kr , Kontorrekvisita drift kr kr 849, Trykksaker Debra Nytt kr ,82 kr 9 723, Møter og kurs kr kr , Likemannskurs kr kr , Telefonkostnader drift kr kr 6 884, Telefonkostnader likemenn kr 3 200,57 kr 3 442, Porto drift kr 8 116,00 kr 5 650, Bilkostnader / parkering drift kr kr 9 626, Bilkostnader / parkering likemenn kr 6 647,00 kr 5 843, Reisekostnader likemenn kr ,80 kr 4 681, Reisekostnader drift kr kr , Debra Nordenmøter kr ,17 kr , Debra Europamøter kr kr , Web og Mailhotell drift kr 2 500,00 kr , Kontingent, ikke fradrag kr 3 209,29 kr 3 153, Gitte gaver kr 5 060,00 kr 435, Bank og kortgebyrer kr 168,00 kr 161,50 12 kr ,65 kr ,79 Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt kr 168,58 kr 312,80 kr 168,58 kr 312,80 Annen rentekostnad 8155 Rentekostnad lev.gjeld 0,00 kr 20,34 kr kr 20,34 kr Avsatt til annen egenkapital 8960 Overføring til annen egenkapital kr ,07 kr kr ,07 kr Overført fra annen egenkapital 8961 Overføring fra annen egenkapital kr 8 370,52 kr ,99 kr 8 370,52 kr ,99 Spesifikasjon til balanse DEBRA NORGE Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd kr ,15 kr , Sparekonto kr 159,84 kr 158,89 kr ,99 kr ,40 Bundet Egenkapital 2001 Egenkapital tegneserie kr ,00 kr , Egenkapital forskningsfond kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Annen egenkapital 2000 Egenkapital kr ,07 kr kr ,07 kr Udekket tap 2080 Udekket tap kr kr 8 370,52 kr kr 8 370,52 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld kr 3 267,92 kr 1 982,92 kr 3 267,92 kr 1 982,92 Annen kortsiktig gjeld 2965 Forskuddsbet. inntekt kr 1 300,00 kr kr 1 300,00 kr

8 Saldobalanse Klient DEBRA NORGE Fødsels /org.nr Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2010 Oppgjørsposter 2010 Endelig 2010 Saldo Bankinnskudd kr ,15 kr 1921 Sparekonto kr 159,84 kr 2000 Egenkapital kr kr , Egenkapital tegneserie kr ,00 kr 2005 Egenkapital forskningsfond kr ,00 kr 2080 Udekket tap kr 8 370,52 kr 8 370, Leverandørgjeld kr 3 267,92 kr 2965 Forskuddsbet. Inntekt kr 1 300,00 kr 3310 Medlemskontigenter kr ,00 kr 3312 Egenandel årsmøte kr kr 3315 Gave/støttebidrag kr kr 3411 Statstilskudd drift kr , Statstilskudd likemenn kr kr 5330 Godtgjørelse til styre og bedriftsfors. kr ,00 kr 6552 Programvare kr kr 6701 Revisjonshonorar kr ,00 kr 6705 Revisjonshonorar, ordinært kr ,00 kr 6800 Kontorrekvisita drift kr kr 6820 Trykksaker Debra Nytt kr ,82 kr 6860 Møter og kurs kr kr 6861 Likemannskurs kr kr 6900 Telefonkostnader drift kr kr 6901 Telefonkostnader likemenn kr 3 200,57 kr 6940 Porto drift kr 8 116,00 kr 7100 Bilkostnader / parkering drift kr kr 7101 Bilkostnader / parkering likemenn kr 6 647,00 kr 7140 Reisekostnader likemenn kr ,80 kr 7141 Reisekostnader drift kr kr 7143 Debra Nordenmøter kr ,17 kr 7144 Debra Europamøter kr kr 7320 Web og Mailhotell drift kr 2 500,00 kr 7410 Kontingent, ikke fradrag kr 3 209,29 kr 7420 Gitte gaver kr 5 060,00 kr kr ,15 kr ,51 kr 159,84 kr 158,89 kr ,07 kr kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr 8 370,52 kr 3 267,92 kr 1 982,92 kr 1 300,00 kr kr ,00 kr ,00 kr kr 4 375,00 kr kr 1 862,00 kr ,00 kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr 1 474,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr 849,00 kr ,82 kr 9 723,63 kr kr ,50 kr kr ,00 kr kr 6 884,44 kr 3 200,57 kr 3 442,22 kr 8 116,00 kr 5 650,50 kr kr 9 626,30 kr 6 647,00 kr 5 843,80 kr ,80 kr 4 681,00 kr kr ,10 kr ,17 kr ,02 kr kr ,90 kr 2 500,00 kr ,13 kr 3 209,29 kr 3 153,75 kr 5 060,00 kr 435,00

9 7770 Bank og kortgebyrer kr 168,00 kr 8050 Annen renteinntekt kr 168,58 kr 8155 Rentekostnad lev.gjeld kr 20,34 kr 8960 Overføring til annen egenkapital kr kr , Overføring fra annen egenkapital kr kr 8 370,52 kr kr 7770 Bank og kortgebyrer kr 168,00 kr 161, Annen renteinntekt kr 168,58 kr 312, Rentekostnad lev.gjeld kr 20,34 kr 8960 Overføring til annen egenkapital kr ,07 kr 8961 Overføring fra annen egenkapital kr 8 370,52 kr ,99 kr kr Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient DEBRA NORGE Fødsels /org.nr Nr Tekst Beløp Disponeringer D Overført til annen egenkapital kr ,07 D Dekning av tidligere udekket tap kr 8 370,52 Posteringsdokumentasjon D D Debet 8960 Overføring til annen egenkapital 8961 Overføring fra annen egenkapital Kredit 2000 Egenkapital 2080 Udekket tap Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss. TIPS Om du har blemme på øyet og bruker sjørøverlapp er det viktig at du ikke får trykk på øyet, det gir flere blemmer. Brett en liten kompress slik at den blir avlang og litt tykk (bruk for eksempel mesoft 5 x 5), legg den på øyevippene og sett kanten på sjørøverlappen på kompressen. Det vil hjelpe deg å holde øyet i ro, samtidig som trykket ikke blir på øyet, men på øyevippene

10 Frå DANMARK Hvordan faen kan et menneske gøre en sådan handling, som kun ødelægger 1000 vis af andres hverdag? Hvordan kan man slå hjernen fra, for at meje 100 ukendte unge mennesker ned? Hvordan kan man få sig selv til at sprænge bomber i Norges hovedstad Troede du så at nationen ville dø? Ingen nation døde 8 menneskers nationsliv måtte ofres og for milioner af kroner isenkram! Men du nåede ikke dit mål! Du har spillet din sidste strofe, på egen blokfløjte? I fængslet får du hjælp af alle drengene.. selvom Du konstateret urenheder i fløjtens afgangsrør så tror du du kan læne dig tilbage med konklutionen om at: Forsvaren er nok så dygtig at han opnår strafudmålingen som Uegnet til straf, og at du derfor ikke straffes normalt! Du har nu gjort hvad du kunne for at komme på verdens forsider, og du skal aldrig være bange for at mangle husly. Men mon ikke der er nogen af dem du skal dele værelser med gennem de næste mange år der har kendt bare én af dem du har slået ihjel.. Det må man håbe for så kan det være de blodrøde roser, blomstrer ud over sommertiden. Og at isolation i eget celleværelse er din eneste mulige overlevelse.. Føj hvor jeg skammer mig over at være af samme race, som dig.. FØJ... Prøv at forklare mig det, så også jeg fatter årsagen... er det fordi du er blevet droppet i kærlighedens tegn eller er det fordi du føler sig total alene i verden. Verden er er skønt sted at få lov at bo verden kan forbedres på mange måder men verden henvender sig også til dig, og du kan ikke skyde dig ud af problemerne.. vel? TIPS Er du var for vind og trekk, kanskje litt lyssky bruke solbriller som har bred kant på sidene. Det vil hindre en del av lyset og trekken fra å kom "inn på øyet" 18 19

11 Formøte med Møtenavn/tema: foreningene ang hudkurs i uke 48 Iktyose foreningen i Til: Norge og Debra Norge Dato dok: 6. juli 2010 Dato møte: 20. juni 2010 Referent: Tilstede: Forfall: Rådgiver Wibeche Ingskog Gunn Nordli, Lajla Schulz, Wibeche Ingskog Debra (Foreningen bidrar med innspill per e post) Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet Senter for sjeldne diagnoser Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: Org.nr: NO MVA Formøte i forbindelse med hudkurs på Frambu i uke 48 Målgruppe: Familiekurs. Aldersgruppe: Iktyose fra 0 til 16 år. Ved behov for prioritering ønsker foreningen at de yngste får plass. EB fra 0 til 7 9 år. Det var ønskelig at besteforeldre eller andre nære omsorgspersoner blir invitert noen dager på kurset. Iktyose foreningen mente det også var positivt å invitere fagfolk. Spesielt lærere og barnehagepersonell. Forslag til temaer og ev forelesere: Ønskelig å dele gruppen på fagdagen. Iktyose: Genetikk Salver og kremer Diagnose og behandling; forslag Agneta Gånemo fra det Svenske nettverket, Nils Jørgen Mørk, Anders Walqvist fra Sverige. Psykososialt; parforhold, slippe taket, hvordan takle barnets annerledeshet; forslag Lennart Björklund fra Sverige Rettigheter For barna: Hudstell, renslighet, annerledeshet Debra: Overgang barnehage/ skole Tenner/ TAKO senteret Hud; forslag Helle fra hudavd) Bandasjist/ polymem Tips og råd i hverdagen Erfaringsdeling Smerter Det psykososiale Oppholdskontakt Begge foreningene hadde forslag til oppholdskontakt: En bruker med iktyose En bruker, som også er mor til barn med EB. Senteret tar kontakt med en av dem. 21

12 Annet: Foreningene har mulighet til å presentere seg en kveld. Det kom forslag om at dette er opp til deltagernes behov og vurderes på et senere tidspunkt. Det er ønskelig at senteret har en ettermiddag med rådgivere tilstede. Senteret vurderer å bruke muligheten på kurset til å gjennomføre en liten spørreskjemaundersøkelse og foreningene gis anledning til å komme med innspill om aktuelle tema. Iktyose foreningen hadde forslag om behandling, tidsbruk og effekt. Videre arbeid: Invitasjonen sendes ut i midten av august. Foreningen sender ut til sine medlemmer. Invitasjonen legges også ut på på senterets og foreningenes nettsider. KURS Likemennene har som tidlegare nevnt starta arbeidet med å lage til kurs for foreldre med EB barn i alder 0 8 år. Samtidig som dette arbeidet vart begynt på, så har SSD (senter for sjeldne diagnoser) laga til kurs på Frambu (sjå skriv frå SSD under) for same aldersgruppa. Frambu er eit senter som har lang erfaring med mange diagnoser. Her er det blant anna skule/barnehage for barna medan foreldra er på kurs. Barna får tilrettelagt undervisning om diagnosen der. Debra har valgt og avlysa sitt kurs. Vi anbefaler dykk alle til å søkja på kurset til SSD, og håper at det passer for alle å delta der. For likemannsgruppa Ruth Bernssen Bø 22 Familiekurs om iktyose og epidermolysis bullosa (EB) 28. november 2. desember 2011 arrangerer vi familiekurs på Frambu. Brukere med iktyose eller EB som er født 1998 eller senere, kan søke på kurset sammen med foreldre, søsken og andre nære pårørende. Barn/unge Dere kommer til å oppleve mye nyttig og gøy sammen med andre som har liknende erfaringer som dere selv, og dere vil være sammen i Frambus skole og barnehage. De største barna vil få informasjon om sin diagnose eller om søskens diagnose i grupper. Foreldre Kurstilbudet blir organisert i plenum, parallellsesjoner og i mindre grupper. Aktuelle temaer: Behandling Genetikk Psykososiale utfordringer Barnehage og skole Rettigheter Vi sender invitasjon og søknadsskjema til våre brukere i midten av august. Samtidig legger vi ut informasjon om kurset på våre nettsider: Frambu ligger nær Oslo, men idyllisk til ved inngangen til Østmarka 23

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Resultatregnskap. Nordbyhagen Velforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Nordbyhagen Velforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekt fra medlemmer 737 966 645 296 Annen driftsinntekt 6 28 873 2 837 Sum driftsinntekter 766 839 648 133 Lønnskostnad 2 33 000 31

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: Helbredelse og lindring debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring" Kjære alle lesere! Da er vi klare for enda et nytt årsmøte her i debra! Vi satser på Gardermoen igjen, denne gangen uten aske,

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

RAPPORT Tilskudd til likemannsarbeid ordinært Statsbudsjettet 2013 kap. 847 post 70 Organisasjonens navn:debra Norge Beskrivelse av hvordan likemannsarbeidet har vært organisert: Likemennene styrer prioriteringen

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 3 Juni 2010. Lederens hjørne:

DEBRA NYTT. Nr 3 Juni 2010. Lederens hjørne: Lederens hjørne: DEBRA NYTT Nr 3 Juni 2010 Kjære alle sammen! Nå skinner endelig solen og føler litt varme på kroppen, deilig etter en kald og lang vinter synes jeg. Vi vet at det er flere av dere som

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Organisasjonsnr. 995392410 Utarbeidet av: Tromsø Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Skippergata 4147 9008 TROMSØ Organisasjonsnr. 965788018 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 4 Desember 2013

d eb ra-nytt Nr 4 Desember 2013 debra-nytt Nr 4 Desember 2013 Takk til alle som deltok på årsmøtet i høst. Inspirerende å møtes og ikke minst å få høre hvordan dere har det. Takk for tips til hva vi kan jobbe videre med i debra. Selv

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingenter 1 104 896 126 418 Julemøte/årsmøte/medlemsmøter 53 500 47 988 CISA-seminar 280 000 134 125 CISM-seminar 54 000 0 Nasjonale seminarer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911

ÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911 ÅRSREGNSKAP 2011 Bøler seniorsenter Organisasjonsnummer: 974 162 911 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter kafeteria/frossenmat 761 542 770 125 Overføring fra

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent

2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent 1: Godkjenning på dagsorden Godkjent 2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent Ordstyrer: Kris Aaseth, Protokollsignering: Runar Røsbekk og Torunn Johansen Moland Tellekorps: Ingen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal Midtnorsk Badmintonets Nord 2010 Bilagsjournal Konto Kontonavn Konto Kontonavn Konto Kontonavn 1510 Kundefordringer 1930 4440.20.92790 2050 Annen Kundefordringer Bank og kortgebyrer Annen egenkapital Bilagsdato

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014 debra-nytt Nr 1 MARS 2014 Hvite blomster spirer trassig gjennom den kalde mars jorden. Nytt liv lyser opp i den ellers nokså kjedelige hagen. Snart vil det bli flere blomster I alle farger og kveldene

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer