DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no"

Transkript

1 Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B DEBRA NYTT ÅRSMØTE Nr 3 September 2011 Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011

2 Lederens hjørne: Da er en sommer over og høsten nærmer seg med stormskritt, tid for mye stearinlys og innekos For meg er det hobby tid og håper at mange av dere har mye dere kan kose dere og holde på med i denne mørke tiden som kommer nå Dette bladet er for Årsmøte vi skal ha nå i slutten av september, begynnelsen på oktober. Nærmere informasjon og sted inne i bladet. Håper at det er mange av dere som kan være med DEBRA Norge er 20 år i år og det har vi tenkt å markere. Vi er en komité, bestående av Marit og Rolf Hansen, Anne Marit Hansen, Eva og Helge Østbye og meg som skal se til om vi klare å finne på noe for å markere at nå er vi faktisk 20 år! Synes det ikke er lenge siden vi møttes på Frambu første gangen Den andre tingen i bladet som er viktig å få med seg for dere som er småbarnsforeldre er: SSD inviterer til et 5 dagers familiekurs om Iktyose og Epidermolysis Bullosa (EB) 28. november 2. desember. Målgruppen er barn og unge født i 1998 eller senere, samt foreldre/foresatte, søsken og nære omsorgspersoner. Vårt program til barn og unge er lagt tilrette slik, at de kommer til å oppleve mye nyttig og gøy sammen med andre unge med liknende erfaringer. Det er også mulig for fagpersoner fra ditt lokale hjelpeapparat å delta på deler av kurset. Søknadsfristen er 15. september Ønsker dere alle en fin høst og håper mange av oss sees snart Varme tanker til dere alle fra Heidi 2 Debra årsmøte 30.september til 2.oktober 2011 Quality airport hotell på Sola nær Stavanger lufthavn Program Fredag 30.september Velkomst og middag kl 20. Lørdag 1.oktober 9.30 Trine Setterberg presenterer og viser Polymem bandasjer, Polymem Scandic Lege Stein Husebø Smerte og Hud Han har skrevet bok om sin venn og pasient Vidar Linga, som hadde EB Øyelege Sten Ræder eb og øye, Stavanger Universitetssykehus (SUS) Lunsj Kl 15 Cruise på Lysefjorden (3 timer) Festmiddag med jubileumsunderholdning. Søndag 2. oktober Årsmøte Lunsj og avreise Med forbehold om at endringer. Vi har plass til flere, så etternølere er hjertelig velkomne til å melde seg på! Påmelding sendes Judith Kristin Asche, Bruveien 6, 4024 STAVANGER eller e

3 Årsmøte den Stavanger: Godkjenning av dagsorden Valg av ordstyrer, tellekorps og protokollsignering Styrets beretning / Likemannsarbeid Økonomi debra Nytt Se over de reviderte vedtektene Innkommende saker Skal vi melde oss inn i FFO? Valg Eventuelt Quality Airport Hotel Stavanger AS Sømmevegen Sola Tlf Gratis shuttle buss fra flyplassen til hotellet fredag 30.sept med avgang fra flyplassen; Klokken 8, 9,10,11,14,15,16,17,18 og 19. Søndag må vi finne andre løsninger 4 Styretsberettning 2010: Styret i DEBRA Norge bestod av : Leder: Heidi Ellingsen Silseth, Kasserer: Kris Aaseth, Sekretær: Judith Asche, Styremedlemmer: Anne Marit Hansen, Bjørn D. Ingebrigtsen Varamedlemmer: Ragnhild Oliversen og Kristin Larsen Vi hadde 5 styremøter inkludert planleggingshelgen januar ( se referat) Årsmøte weekenden ble avholdt den april på Scandic hotell Gardermoen sammen med Ichtiose foreningen. Vi var 58 fra DEBRA og 37 fra Ichtiose foreningen Forslag til styret 2010/2011: Leder: Heidi Ellingsen Silseth 1 år Kasserer: Kris Aaseth 1 år Sekretær: Judith Asche 2 år Styremedlem: Anne Marit Hansen 1 år Styremedlem: Bjørn D. Ingebrigtsen 2 år Varamedlem: Ragnhild Oliversen 2 år Varamedlem: Kristin Larsen 2 år Valgkomite: Vibeke Steigård 1 år og Heidi Myrvang 2 år Vi har sendt ut 4 debra nytt + et ang årsmøtet i Vi må bare si at vi er utrolig fornøyd med bladet vårt og Bente B. Serigstad gjør en kjempe jobb. Vi prøver å fylle det med møtereferater, nyttig informasjon og andre ting som kan ha interesse for denne gruppen. Vi jobber med at det skal være et interessant blad, som medlemmene har lyst til å lese. Vi har også fått tillatelse av å legge ut Sammendrag av masteroppgaven Den fenomenale kroppen, både på nettet og trykke den i bladet vårt. En kvalitativ studie hvor personer med Epidermolysis bullosa forteller om sine opplevelser i kontakt med tjenesteapparatet og sammen med nære relasjoner. 5

4 debra Norden: Løselig kontakt med de forskjellige foreninger på mail og vil i 2011 starte et nytt samarbeid( prosjekt sammen med de nordiske landene, tanken er noe som både er medlemsrettet og for helsepersonell. International EB forum ( DEBRA Norge, ved leder Heidi Ellingsen Silseth, administrerer og vedlikeholder nettverket International EB Forum, som er et nettverk for helsepersonell. Forumet har ca 500 medlemmer. Forumet har sammen med Stanford EB liste nettverk vokst til å bli en av verdens viktigste kontaktnett mellom helsepersonell som arbeider med EB, og har mellom 200 til 8500 bruk i måneden. Forumet finansieres med midler fra Mølnlyche og Smith&Nephew. Økonomi og regnskap er avskilt fra foreningens. debra International (www.debra international.org): Heidi Ellingsen som har sittet i det Internasjonale DEBRA styret trakk seg fra styret i Men vi vil fortsatt være aktive og samarbeide internasjonalt, da det er viktig for foreningen sammen er vi sterke og kan gjøre en forskjell for mennesker med EB. Da blir vi også oppdatert på forskningsfronten eller at noe annet nytt og spennende skjer for denne gruppen Likemannsarbeid 2010: Likemannsarbeidet forløp i stor grad som tidligere år med mye medlemsrettet aktivitet på telefon og kortere reiser. Likemennene i år har reist sammen på noen likemannsoppdrag, da de har funnet ut at det er kjekt for både de dem besøker og likemennene selv. Dette er nok noe vi vil gjøre mer av i årene fremover. Vi har i år også hatt en økning av henvendelser fra sykehus ang nyfødte barn og spørsmål om en likemann kan komme og informere foreldre, men også de som jobber der, om EB. En likemann var på DEBRA Internasjonalt møte i Santiago, Chile. (Se referat) Økonomi: Debra Norge s aktivitet for 2010 har vært tilpasset våre inntekter og underskuddet fra 2009 er dekket i Økonomien er god og foreningen har ett lite overskudd i Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og av dens stilling. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen. Vi har i år også hatt en økning av henvendelser fra sykehus ang nyfødte barn og spørsmål om en likemann kan komme og informere foreldre, men også de som jobber der, om EB. En likemann var på DEBRA Internasjonalt møte i Santiago, Chile. (Se referat) Økonomi: Debra Norge s aktivitet for 2010 har vært tilpasset våre inntekter og underskuddet fra 2009 er dekket i Økonomien er god og foreningen har ett lite overskudd i Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og av dens stilling. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen. 7

5 Debra Norge Noter til regnskapet for 2010 Note 1. Driftsinntekter. Samlede inntekter for 2010 utgjør kr , (2009; kr , ) Detaljer fremgår av vedlagt spesifikasjon til resultatregnskapet. Note 2. Driftskostnader. Samlede kostnader for 2010 utgjør kr , (2009; kr , ) Detaljer fremgår av vedlagt spesifikasjon til resultatregnskapet. Note 3. Bankinnskudd. Bankinnskudd gjelder bedriftskonto i DnB NOR med innestående saldo kr , 15 pr ( ; kr ,51) og sparekonto med kr 159, 84 ( ; kr 158, 89). Note 4. Bundet egenkapital. Bundet egenkapital består av ; Tegneseriefond kr , Forskningsfond kr , Sum kr , Note 5. Annen egenkapital. Annen egenkapital består av; Egenkapital 1/1 kr 8 371, Overskudd 2010 kr , Egenkapital 31/12 kr , RESULTATREGNSKAP DEBRA NORGE Driftsinntekter og driftskostnader Note Kontigenter og andre driftsinntekter 1 kr ,00 kr ,00 Statlige tilskudd og støttemidler 1 1 kr ,00 kr ,00 Sum driftsinntekter kr ,00 kr ,00 Lønnskostnader m.m. kr ,00 kr ,00 Annen driftskostnad 2 kr ,00 kr ,00 Sum driftskostnader kr ,00 kr ,00 Driftsresultat kr ,00 kr ,00 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt kr 169,00 kr 313,00 Annen rentekostnad kr 20,00 kr Resultat av finansposter kr 148,00 kr 313,00 Årsoverskudd + (Årsunderskudd ) kr ,00 kr ,00 Overføringer Avsatt til annen egenkapital kr ,00 kr Overført fra annen egenkapital kr 8 371,00 kr ,00 Sum overføringer kr ,00 kr ,00 9 8

6 BALANSE Eiendeler Note Omløpsmidler Fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 kr ,00 kr ,00 Sum bankinnskudd og kontanter kr ,00 kr ,00 Sum omløpsmidler kr ,00 kr ,00 Sum eiendeler kr ,00 kr ,00 BALANSE DEBRA NORGE Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Bundet Egenkapital 4 kr ,00 kr ,00 Sum innskutt egenkapital kr ,00 kr ,00 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 5 kr ,00 kr Udekket tap kr kr 8 371,00 Sum opptjent egenkapital kr ,00 kr 8 371,00 Sum egenkapital kr ,00 kr ,00 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld kr 3 268,00 kr 1 983,00 Annen kortsiktig gjeld kr 1 300,00 kr Sum kortsiktig gjeld kr 4 568,00 kr 1 983,00 Sum gjeld kr 4 568,00 kr 1 983,00 Jobber du mye på pcen eller leser mye er det viktig å ta 5 min pause hver time, for å hvile øynene. Det vil kanskje også lønne seg å ta falske tårer for å hindre at øynene blir tørre 10 Sum egenkapital og gjeld kr ,00 kr ,00, april 2011 Anne Marit Hansen Heidi E. Silseth Jan Kristen Aaseth styremedlem styremedlem styrets leder Kåre Willy Silseth Goran Orucevic nestleder styremedlem 11

7 Spesifikasjon til resultatregnskap DEBRA NORGE Kontigenter og andre driftsinntekter 3310 Medlemskontigenter kr ,00 kr , Egenandel årsmøte kr kr 4 375, Gave/støttebidrag kr kr 1 862,00 kr ,00 kr ,00 Statlige tilskudd og støttemidler 3411 Statstilskudd drift kr ,00 kr , Statstilskudd likemenn kr kr ,00 kr ,00 kr ,00 Lønnskostnader m.m Godtgjørelse til styre og bedriftsfors. kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Annen driftskostnad 6552 Programvare kr kr 1 474, Revisjonshonorar kr ,00 kr , Revisjonshonorar, ordinært kr ,00 kr , Kontorrekvisita drift kr kr 849, Trykksaker Debra Nytt kr ,82 kr 9 723, Møter og kurs kr kr , Likemannskurs kr kr , Telefonkostnader drift kr kr 6 884, Telefonkostnader likemenn kr 3 200,57 kr 3 442, Porto drift kr 8 116,00 kr 5 650, Bilkostnader / parkering drift kr kr 9 626, Bilkostnader / parkering likemenn kr 6 647,00 kr 5 843, Reisekostnader likemenn kr ,80 kr 4 681, Reisekostnader drift kr kr , Debra Nordenmøter kr ,17 kr , Debra Europamøter kr kr , Web og Mailhotell drift kr 2 500,00 kr , Kontingent, ikke fradrag kr 3 209,29 kr 3 153, Gitte gaver kr 5 060,00 kr 435, Bank og kortgebyrer kr 168,00 kr 161,50 12 kr ,65 kr ,79 Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt kr 168,58 kr 312,80 kr 168,58 kr 312,80 Annen rentekostnad 8155 Rentekostnad lev.gjeld 0,00 kr 20,34 kr kr 20,34 kr Avsatt til annen egenkapital 8960 Overføring til annen egenkapital kr ,07 kr kr ,07 kr Overført fra annen egenkapital 8961 Overføring fra annen egenkapital kr 8 370,52 kr ,99 kr 8 370,52 kr ,99 Spesifikasjon til balanse DEBRA NORGE Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd kr ,15 kr , Sparekonto kr 159,84 kr 158,89 kr ,99 kr ,40 Bundet Egenkapital 2001 Egenkapital tegneserie kr ,00 kr , Egenkapital forskningsfond kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Annen egenkapital 2000 Egenkapital kr ,07 kr kr ,07 kr Udekket tap 2080 Udekket tap kr kr 8 370,52 kr kr 8 370,52 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld kr 3 267,92 kr 1 982,92 kr 3 267,92 kr 1 982,92 Annen kortsiktig gjeld 2965 Forskuddsbet. inntekt kr 1 300,00 kr kr 1 300,00 kr

8 Saldobalanse Klient DEBRA NORGE Fødsels /org.nr Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2010 Oppgjørsposter 2010 Endelig 2010 Saldo Bankinnskudd kr ,15 kr 1921 Sparekonto kr 159,84 kr 2000 Egenkapital kr kr , Egenkapital tegneserie kr ,00 kr 2005 Egenkapital forskningsfond kr ,00 kr 2080 Udekket tap kr 8 370,52 kr 8 370, Leverandørgjeld kr 3 267,92 kr 2965 Forskuddsbet. Inntekt kr 1 300,00 kr 3310 Medlemskontigenter kr ,00 kr 3312 Egenandel årsmøte kr kr 3315 Gave/støttebidrag kr kr 3411 Statstilskudd drift kr , Statstilskudd likemenn kr kr 5330 Godtgjørelse til styre og bedriftsfors. kr ,00 kr 6552 Programvare kr kr 6701 Revisjonshonorar kr ,00 kr 6705 Revisjonshonorar, ordinært kr ,00 kr 6800 Kontorrekvisita drift kr kr 6820 Trykksaker Debra Nytt kr ,82 kr 6860 Møter og kurs kr kr 6861 Likemannskurs kr kr 6900 Telefonkostnader drift kr kr 6901 Telefonkostnader likemenn kr 3 200,57 kr 6940 Porto drift kr 8 116,00 kr 7100 Bilkostnader / parkering drift kr kr 7101 Bilkostnader / parkering likemenn kr 6 647,00 kr 7140 Reisekostnader likemenn kr ,80 kr 7141 Reisekostnader drift kr kr 7143 Debra Nordenmøter kr ,17 kr 7144 Debra Europamøter kr kr 7320 Web og Mailhotell drift kr 2 500,00 kr 7410 Kontingent, ikke fradrag kr 3 209,29 kr 7420 Gitte gaver kr 5 060,00 kr kr ,15 kr ,51 kr 159,84 kr 158,89 kr ,07 kr kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr 8 370,52 kr 3 267,92 kr 1 982,92 kr 1 300,00 kr kr ,00 kr ,00 kr kr 4 375,00 kr kr 1 862,00 kr ,00 kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr 1 474,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr 849,00 kr ,82 kr 9 723,63 kr kr ,50 kr kr ,00 kr kr 6 884,44 kr 3 200,57 kr 3 442,22 kr 8 116,00 kr 5 650,50 kr kr 9 626,30 kr 6 647,00 kr 5 843,80 kr ,80 kr 4 681,00 kr kr ,10 kr ,17 kr ,02 kr kr ,90 kr 2 500,00 kr ,13 kr 3 209,29 kr 3 153,75 kr 5 060,00 kr 435,00

9 7770 Bank og kortgebyrer kr 168,00 kr 8050 Annen renteinntekt kr 168,58 kr 8155 Rentekostnad lev.gjeld kr 20,34 kr 8960 Overføring til annen egenkapital kr kr , Overføring fra annen egenkapital kr kr 8 370,52 kr kr 7770 Bank og kortgebyrer kr 168,00 kr 161, Annen renteinntekt kr 168,58 kr 312, Rentekostnad lev.gjeld kr 20,34 kr 8960 Overføring til annen egenkapital kr ,07 kr 8961 Overføring fra annen egenkapital kr 8 370,52 kr ,99 kr kr Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient DEBRA NORGE Fødsels /org.nr Nr Tekst Beløp Disponeringer D Overført til annen egenkapital kr ,07 D Dekning av tidligere udekket tap kr 8 370,52 Posteringsdokumentasjon D D Debet 8960 Overføring til annen egenkapital 8961 Overføring fra annen egenkapital Kredit 2000 Egenkapital 2080 Udekket tap Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss. TIPS Om du har blemme på øyet og bruker sjørøverlapp er det viktig at du ikke får trykk på øyet, det gir flere blemmer. Brett en liten kompress slik at den blir avlang og litt tykk (bruk for eksempel mesoft 5 x 5), legg den på øyevippene og sett kanten på sjørøverlappen på kompressen. Det vil hjelpe deg å holde øyet i ro, samtidig som trykket ikke blir på øyet, men på øyevippene

10 Frå DANMARK Hvordan faen kan et menneske gøre en sådan handling, som kun ødelægger 1000 vis af andres hverdag? Hvordan kan man slå hjernen fra, for at meje 100 ukendte unge mennesker ned? Hvordan kan man få sig selv til at sprænge bomber i Norges hovedstad Troede du så at nationen ville dø? Ingen nation døde 8 menneskers nationsliv måtte ofres og for milioner af kroner isenkram! Men du nåede ikke dit mål! Du har spillet din sidste strofe, på egen blokfløjte? I fængslet får du hjælp af alle drengene.. selvom Du konstateret urenheder i fløjtens afgangsrør så tror du du kan læne dig tilbage med konklutionen om at: Forsvaren er nok så dygtig at han opnår strafudmålingen som Uegnet til straf, og at du derfor ikke straffes normalt! Du har nu gjort hvad du kunne for at komme på verdens forsider, og du skal aldrig være bange for at mangle husly. Men mon ikke der er nogen af dem du skal dele værelser med gennem de næste mange år der har kendt bare én af dem du har slået ihjel.. Det må man håbe for så kan det være de blodrøde roser, blomstrer ud over sommertiden. Og at isolation i eget celleværelse er din eneste mulige overlevelse.. Føj hvor jeg skammer mig over at være af samme race, som dig.. FØJ... Prøv at forklare mig det, så også jeg fatter årsagen... er det fordi du er blevet droppet i kærlighedens tegn eller er det fordi du føler sig total alene i verden. Verden er er skønt sted at få lov at bo verden kan forbedres på mange måder men verden henvender sig også til dig, og du kan ikke skyde dig ud af problemerne.. vel? TIPS Er du var for vind og trekk, kanskje litt lyssky bruke solbriller som har bred kant på sidene. Det vil hindre en del av lyset og trekken fra å kom "inn på øyet" 18 19

11 Formøte med Møtenavn/tema: foreningene ang hudkurs i uke 48 Iktyose foreningen i Til: Norge og Debra Norge Dato dok: 6. juli 2010 Dato møte: 20. juni 2010 Referent: Tilstede: Forfall: Rådgiver Wibeche Ingskog Gunn Nordli, Lajla Schulz, Wibeche Ingskog Debra (Foreningen bidrar med innspill per e post) Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet Senter for sjeldne diagnoser Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: Org.nr: NO MVA Formøte i forbindelse med hudkurs på Frambu i uke 48 Målgruppe: Familiekurs. Aldersgruppe: Iktyose fra 0 til 16 år. Ved behov for prioritering ønsker foreningen at de yngste får plass. EB fra 0 til 7 9 år. Det var ønskelig at besteforeldre eller andre nære omsorgspersoner blir invitert noen dager på kurset. Iktyose foreningen mente det også var positivt å invitere fagfolk. Spesielt lærere og barnehagepersonell. Forslag til temaer og ev forelesere: Ønskelig å dele gruppen på fagdagen. Iktyose: Genetikk Salver og kremer Diagnose og behandling; forslag Agneta Gånemo fra det Svenske nettverket, Nils Jørgen Mørk, Anders Walqvist fra Sverige. Psykososialt; parforhold, slippe taket, hvordan takle barnets annerledeshet; forslag Lennart Björklund fra Sverige Rettigheter For barna: Hudstell, renslighet, annerledeshet Debra: Overgang barnehage/ skole Tenner/ TAKO senteret Hud; forslag Helle fra hudavd) Bandasjist/ polymem Tips og råd i hverdagen Erfaringsdeling Smerter Det psykososiale Oppholdskontakt Begge foreningene hadde forslag til oppholdskontakt: En bruker med iktyose En bruker, som også er mor til barn med EB. Senteret tar kontakt med en av dem. 21

12 Annet: Foreningene har mulighet til å presentere seg en kveld. Det kom forslag om at dette er opp til deltagernes behov og vurderes på et senere tidspunkt. Det er ønskelig at senteret har en ettermiddag med rådgivere tilstede. Senteret vurderer å bruke muligheten på kurset til å gjennomføre en liten spørreskjemaundersøkelse og foreningene gis anledning til å komme med innspill om aktuelle tema. Iktyose foreningen hadde forslag om behandling, tidsbruk og effekt. Videre arbeid: Invitasjonen sendes ut i midten av august. Foreningen sender ut til sine medlemmer. Invitasjonen legges også ut på på senterets og foreningenes nettsider. KURS Likemennene har som tidlegare nevnt starta arbeidet med å lage til kurs for foreldre med EB barn i alder 0 8 år. Samtidig som dette arbeidet vart begynt på, så har SSD (senter for sjeldne diagnoser) laga til kurs på Frambu (sjå skriv frå SSD under) for same aldersgruppa. Frambu er eit senter som har lang erfaring med mange diagnoser. Her er det blant anna skule/barnehage for barna medan foreldra er på kurs. Barna får tilrettelagt undervisning om diagnosen der. Debra har valgt og avlysa sitt kurs. Vi anbefaler dykk alle til å søkja på kurset til SSD, og håper at det passer for alle å delta der. For likemannsgruppa Ruth Bernssen Bø 22 Familiekurs om iktyose og epidermolysis bullosa (EB) 28. november 2. desember 2011 arrangerer vi familiekurs på Frambu. Brukere med iktyose eller EB som er født 1998 eller senere, kan søke på kurset sammen med foreldre, søsken og andre nære pårørende. Barn/unge Dere kommer til å oppleve mye nyttig og gøy sammen med andre som har liknende erfaringer som dere selv, og dere vil være sammen i Frambus skole og barnehage. De største barna vil få informasjon om sin diagnose eller om søskens diagnose i grupper. Foreldre Kurstilbudet blir organisert i plenum, parallellsesjoner og i mindre grupper. Aktuelle temaer: Behandling Genetikk Psykososiale utfordringer Barnehage og skole Rettigheter Vi sender invitasjon og søknadsskjema til våre brukere i midten av august. Samtidig legger vi ut informasjon om kurset på våre nettsider: Frambu ligger nær Oslo, men idyllisk til ved inngangen til Østmarka 23

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013 debra-nytt Nr 2 JUNI 2013 Nå er det allerede juni og tid for ferie. I dette nummeret har vi en artikkel hvor du kan lese litt om måter å feriere på. Vi vil gjerne høre hvordan din ferie har vært. I fjor

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 4 Desember 2011 ÅRSMØTE. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre

DEBRA NYTT. Nr 4 Desember 2011 ÅRSMØTE. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B Frist for innsendelse til neste debra nytt er 26. februar 2012 post@debra.no Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011

DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011 DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011 Lederen lille hjørne Kjære alle sammen, Ja nå står sommeren for døren og vi fikk jo en forsmak på den i påsken Nå er det flott solskinn, men blåser storm i kastene Må si j eg

Detaljer

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å Under den internasjonale debrakonferansen i Roma i høst ble det informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: Helbredelse og lindring debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring" Kjære alle venner Jeg vil få takke for tilliten jeg har fått som nyvalgt leder for debra. Det er med ydmykhet og takknemlighet jeg går

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM En riktig God Jul til alle våre lesere R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Det er lenge siden jeg har fått så mange innlegg til tidsskriftet. Tusen takk

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015.

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015. RP nytt Nummer 2 2015 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer

Detaljer

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2014 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen s.6 Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST

Detaljer

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 2 VÅR 2002 8. ÅRGANG

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 2 VÅR 2002 8. ÅRGANG RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 2 VÅR 2002 8. ÅRGANG RP-FORENINGEN I NORGE Stiftet 2. desember 1993 Foreningsleder Nestleder. Atle Lunde Anne Berit Gransjøen Tlf. 51

Detaljer

NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO

NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 1 2012 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO DIS-Deaf DIS-Deaf er nå godkjent som lokallag av DIS-Norge. DIS-Deaf er et lokallag for tegnspråklige som er interessert i slektsforskning. Ta gjerne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2014

NYHETSBREV DESEMBER 2014 NYHETSBREV DESEMBER 2014 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Mandag 01. desember

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

PKU-bladet. Sommertreff i Kristiansand. The Norwegian Society for Phenylketonuria Den norske PKU-forening. Nr. 84 - Mai 2014

PKU-bladet. Sommertreff i Kristiansand. The Norwegian Society for Phenylketonuria Den norske PKU-forening. Nr. 84 - Mai 2014 PKU-bladet Nr. 84 - Mai 2014 The Norwegian Society for Phenylketonuria Den norske PKU-forening Sommertreff i Kristiansand Lavprotein sortiment MINI CRACKERS - Lavprotein kjeks (snacks) med urtesmak - Pakningsstørrelse15

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer