Startrekkefølge Startnummer Tidskort Trafikkregler Service på løpsbilen Servicebilen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4.1.1. Startrekkefølge... 8 4.1.2 Startnummer... 8 4.2 Tidskort... 8 4.3 Trafikkregler... 8 4.4 Service på løpsbilen... 8 4.5 Servicebilen... 9 4."

Transkript

1 Tilleggsregler

2 Innhold Innhold Program Program før rally uken Program i rally uken Organisasjon og beskrivelse Arrangør Adresse og kontaktdetaljer: Organisasjonskomitee: Jury Offisielle funksjonærer: Faktadommere Beskrivelse av løpet Minirally Veiens overflate Plassering av Rally hovedkvarter Plassering av natt Parc Fermé Generelle regler Tillatte biler og klasser Deltagere tillatt mannskap Anmeldelse Anmeldelsesprosedyre Tillatt antall deltagere Startavgift Betalingsdetaljer Refusjon av anmeldelsesavgift Forsikring Trafikkforsikring Ulykkesforsikring på spesialetapper Forsikringsbeløp Endring av tilleggsreglene Restriksjoner reklame Deltagernes ansvar Startrekkefølge - Startnummer... 8

3 Startrekkefølge Startnummer Tidskort Trafikkregler Service på løpsbilen Servicebilen Sikkerhet Bilene må være i henhold til veitrafikkloven: Gjennomføring av rallyet Førermøte Offisiell tid Start Fylling og lading Generelle bestemmelser Etapper Transportetapper Regularity etapper Bakkeløp og tester Auto slalåm Start på en test, auto slalåm eller bakkeløp vil bli som følger: Kansellering eller stopp av en test Generelle bestemmelser Kontroller Generelt Passeringskontroller Tidskontroller (TC) Hemmelige tidskontroller Regrupperingskontroller/pauser Feil kjørerute Parc Ferme Catching up Tidtaking og resultater Administrativ Innsjekk og Teknisk kontroll Administrativ innsjekk Teknisk Mini Rally Straffer... 14

4 7.1 Utelukkelse Tidsstraff Resultater og premier Mini rally Etterkontroll og protester Protest and Appellgebyr Tilleggsavgift teknisk protest Program 1.1 Program før rally uken DATO TID AKTIVITET 20. Mai Tilleggsregler og påmeldingsskjema publisert på: / 2. Juni Frist for påmelding(inkl. kartleserdetaljer) 3. Juni Publisering av påmeldingsliste 3. Juni Startprogram publiseres og sendes alle deltagere 1.2 Program i rally uken DATO TID AKTIVITET STED Ons 8. Juni 08:00-09:00 08:30 17:30-18:30 17:03 18:00 Tors 9. Juni 07:00-08:00 07:30 15:00-17:00 16:30 17:04 18:00 18:30 Rallykontor åpent Start dag 2, total distanse 181 km Inkl: 3 Regularity prøver, 1 bakkeløp Rallykontor åpent Slutt dag 2 Publisering av startliste for dag 3 Rallykontor åpent Start da 3, total distanse 202 km 2 Regularity prøver, 1 test etappe, 1 autoslalom Rallykontor åpent Start Minirally, Autoslalom Mål Zero Emission Rally 2011 Publisering av uoffisiell resultatliste Premieutdeling Scandic Hamar, Vangsveien 121, Hamar Scandic Hamar, Vangsveien 121, Hamar Vikingskipet, Hamar Scandic Hamar, Vangsveien 121, Hamar Scandic Hamar, Vangsveien 121, Hamar Mobilt Rallykontor, Oslo Rådhuskaia, Oslo Amundsen Bryggeri & Spiseri, Stortingsgt 20, Oslo

5 2. Organisasjon og beskrivelse ASN visa No: ARCH issued on: Arrangør KNA Drammen 2.2 Adresse og kontaktdetaljer: Post og besøksadresse: ZERO Maridalsvegen 10 N-0178 Oslo Telefon: Internett: / 2.3 Organisasjonskomitee: Bjørnar Kruse, Stig Rune Kjernsli, Vera B. Andresen, Ina Bjørnrå, Per Christian Håveødegård, Leif Brennhovd, Even Wiger 2.4 Jury Juryleder Jurymedlem Jurymedlem Mr. Arild Antonsen Mr. Lars Edvall (S) Mr. Bjørn Gulbrandsen 2.5 Offisielle funksjonærer: Løpskoordinator Ina Bjørnrå Ass. løpskoordinator Bjørnar Kruse Løpsleder Stig Rune Kjernsli Løpssekretær Vera Bakke Andresen Løypesjef Bruno Berglund Teknisk ansvarlig Jan Egil Jenssen Ladeansvarlig Sverre Brennhovd Funksjonæransvarlig Freddy Høgås Ansvarlig utstyr Leif Brennhovd Ansvarlig resultat Kjell Selvik Presseansvarlig Anne Jortveit

6 2.6 Faktadommere Avgjørelser tatt av faktadommere er endelige og eventuelle protester vil ikke bli behandlet. Ladig: Hydrogenfylling: Tidtaker: Løype: Mr. Sverre Brennhovd TBA Petter Granerud Erik Aaby Jan Moland Bjørn Karlsen, Helge Wettre Steinar Jortun 2.7 Beskrivelse av løpet Zero Emission Rally 2011 er et nasjonalt rally for hydrogen-, elektriske-, plug in-hybrid- og biodrivstoffbiler. Start i Hamar, 7 juni og målgang i Oslo 9 juni, det består av transportetapper og 13 etapper/tester; 2 kjøres på bane, 7 regularity prøver, 1 bakkeløp og 3 auto slalåm. Total distanse vil være 527,5 km Minirally Zero Emission Rally 2011 vil også inneholde et minirally. Minirallyet vil starte i Oslo 9. juni kl 16:30 og vil inneholde 1 auto slalåm. Minirally er åpent for klasse 1 5, men de konkurrerer sammen. For administrativ innsjekk og teknisk kontroll se art Veiens overflate Grus, betong og asfalt 2.9 Plassering av Rally hovedkvarter HQ / Rally hovedkvarteret vil være på Scandic Hotel, Hamar 2.10 Plassering av natt Parc Fermé Det vil bli etablert natt Parc Ferme inne i Vikingskipet, Hamar 3 Generelle regler 3.1 Tillatte biler og klasser. Alle gateregistrerte hydrogen, plug-in hybrid, elektriske og biofuelbiler er tillatt. Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Elektriske biler Urban (Batteri kapasitet opp til 30 Kwh) Elektriske biler Touring (Batteri kapasitet over 30 Kwh) Hydrogenbiler Plug-in hybrid biler Biodrivstoff biler (må kjøre på mer enn 80% biodrivstoff)

7 3.2. Deltagere tillatt mannskap Et mannskap må bestå av en fører og en passasjer. Begge må være i bilen under hele konkurransen og kan i motsatt fall bli utelukket. Mannskapet må enten: - inneha førerlisens utstedt av et forbund tilsluttet FIA, - inneha en «Regularity Rally Driving Permit» utstedt av Norwegian Automobile Sport Federation ved innsjekk. Denne koster kr. 300,- for norske deltgere og kr. 200 for utenlanske deltagere. Kjøretillatelsen inkluderer ikke forsikring for utenlandske deltagere. (se også art. 6.1). Deltagere kan melde seg på med Team Navn (anmelder). Teamet må bestå av en angitt gruppe av førere og og passasjerer i henhold til en liste som må være registrert senest 30 minutter før start hver dag. Fører og kartleser kan kun være medlem av ett team. Anmelder står ansvarlig for de førere/kartlesere som til enhver tid befinner seg i bilen. 3.3 Anmeldelse Anmeldelsesprosedyre. De som vil delta i Zero Emission Rally må sende påmeldingsskjema ferdig utfyllt (inkludert detaljer om kartleser) til Rally Office (addresse detaljer i Art.2.4) anmeldelsesfristen. Kvittering på innbetalt anmeldelsesavgift må følge anmeldelsen. Hvis anmeldelsen er sendt pr fax eller må originalen være arranger i hende maks 1 uke etter anmeldelsesfristen som er 30 mai. Ved å signere anmeldelsesskjemaet forplikter fører og kartleser (anmelder hvis mer enn en kartleser; se art. 3.2) seg til å følge reglene for løpet Tillatt antall deltagere Maksimum antall deltagere er 30. Maksimum antall deltagere Mini rally er 30. Arrangøre vil etablere en såkalt venteliste hvis nødvendig. Gitte kriterier vil gjelde for rekkefølgen på ventelisten. Det er sterkt anbefalt å sende inn anmeldelsesskjemaet og anmeldelsesavgiften i riktig tid Startavgift Avgiften er NOK ,- for organisasjoner og firmaer Avgiften er NOK 5.000,- for private Avgiften for minirally er NOK 1.000,-

8 3.3.4 Betalingsdetaljer Anmeldelsesavgiften må betales til følgende bankkonto: Nasjonale deltagere: Kontonummer: Utenlanske deltagere: Bank: DnB NOR Bank ASA Bank addresse: Stranden 21, NO-0021 OSLO, Norway Norsk bankkonto nr.: IBAN: NO SWIFT addresse/bic: DNBANOKKXXX Refusjon av anmeldelsesavgift Anmeldelsesavgiften vil bli refundert fullstendig a) til kandidater som ikke blir akseptert b) hvis løpet ikke blir arrangert. Arrangøren kan refundere 50% av startavgiften til deltagere som på grunn av force majeure ikke kan stille i løpet. Det må sendes skriftlig søknad med begrunnelse for kravet og kontodetaljer for tilbakebetaling Forsikring Norsk bilansvarslov 4 blir håndhevet Trafikkforsikring Bilansvarsforsikring er obligatorisk for alle biler som deltar i løpet. Grønt Kort systemet (International Motor Insurance Card) gjelder i Norge. Grenseforsikring må kjøpes for motorkjøretøy som er registrert i land som ikke omfattes av Grønt Kort systemet. Trafikkforsikringen dekker personskade og skade av eiendeler på transportetappe Ulykkesforsikring på spesialetapper Arrangøren vil tegne 3. manns forsikring som gjelder på fartsetappene for alle deltagere. Skade på egne og arrangørens eiendeler er unntatt fra forsikringen Forsikringsbeløp Deltakers ansvar er i henhold til Bilansvarslovens 4 med bl.a. ubegrenset beløp. (personskade) Arrangøransvaret er dekket med inntil NOK 10 millioner. (annen manns eiendom). 3.5 Endring av tilleggsreglene. Løpsleder er ansvarlig for disse reglene i løpet av rallyet. Bestemmelsene i reglene kan bli endret hvis nødvendig. Enhver endring eller tillegg til bestemmelsene vil bli gitt i deltagermeldinger, datert og nummererte, og vil gjelde på lik linje med disse tilleggsregler. Disse deltagermeldingene vil bli slått opp på Offisiell oppslagstavle. Videre vil de bli gitt personlig til deltagerne som må signere for at de er gjort kjent med de. Dette med unntak av der dette er umulig i løpet av rallyet.

9 3.6 Restriksjoner reklame Reklame for tobakk, tobakksprodukter og alkoholholdige drikker er forbudt i Norge. Disse restriksjonene gjelder løpsbiler, servicebiler, utstyr og klær. 4 Deltagernes ansvar 4.1 Startrekkefølge - Startnummer Startrekkefølge Startlisten for første dag vil bli i henhold til startnummerne hvor laveste startnummer starter først. Startlisten de påfølgende dagene vil være i henhold til resultatlisten i klassen etter forgående dag. For sen ankomt til starten av rallyet eller start på en dag vil medføre en straff på 10 sekunder for hvert minutt for sen ankomst. Biler som kommer mer enn 15 minutter for sent vil ikke tillates start Startnummer Deltagerne vil få utdelt 2 startnummer ved administrativ innsjekk. Disse må festes på frontdørene på hver side. 4.2 Tidskort Deltagerne vil på start hver enkelt dag få utdelt tidskort. Tidskortet inneholder kjøretiden melom hver kontroll. Tidskortet vil bli byttet på hvert ladningssted og samlet inn på siste tidskontroll (TC) på hver dag. Deltagerne er selv ansvarlig for sine tidskort. Tidskortet må være tilgjengelig for kontroll til enhver tid. Ved en kontroll må deltageren legge frem kortet for signering/stempel. Endring eller tillegg som er på ført kortet av mannskapet eller ikke autoriserte funksjonærer vil medføre straff bestemt av juryen. Manglende tidskort eller stempel/signering på tidskortet vil medføre straff bestemt av juryen. Mannskapet er ansvarlig for riktigheten av påføringer på tidskortet. Kun autoriserte funksjonærer kan skrive på tidskortet. 4.3 Trafikkregler Norske trafikkregler må respekteres. Fartskontroller kan bli utført av arrangøren i løpet av rallyet. Fartskontroller kan også forekomme der arrangøren har egne offisielle fartsgrenser. Fartskontroller er hemmelige. Straff vil bli som følger: Overskridelse med 1-5 km/h: Overskridelse med 6-10 km/h: Overskridelse med mer enn 10 km/h: Overskridelse med mer enn 15 km/h: 50 sekunders straff 100 sekunders straff 150 sekunders straff utelukkelse fra løpet 4.4 Service på løpsbilen Det er tillatt å byte deler på bilen i løpet av rallyet. Den offisielt godkjente vekten av bilen må ikke reduseres med mer enn 2 %.

10 Forseglede deler må ikke endres i løpet av rallyet uten tillatelse fra teknisk ansvarlig. Dytting eller tauing av bilen er forbudt i løpet av rallyet, med unntak av å få bilen tilbake på veien, ut av veien eller flytte den til et område anbefalt av arrangør etter uhell. Med risiko for straff, også utelukkelse, er det forbudt for deltagerne å: - med hensikt blokkere veien for konkurrenter eller hindre de i å kjøre forbi. - oppføre seg usportslig, bade deltagere og team. Lading/påfylling er kun tillatt på angitte steder og tider og med arrangørens utstyr. Lading/påfylling er detaljert beskrevet i Art Servicebilen Deltagere tillates ikke å ha egne servicebiler på etappene og prøvene. Disse servicebilene kan kun hjelpe ved pauser og serviceplass før Parc Ferme. Arrangøren har egen bergningsbil under løpet som kjører etter siste deltager i løpet. Elektriske biler må ha laderen i deres egen bil, med unntak av 400 V hurtiglader som stilles til disposisjon av arrangør. Deltagerne tillates ikke å motta hjelp til å flytte bilen (tauing eller dytting). Hvis bilen stopper er det kun mannskapet som kan dytte bilen. 4.6 Sikkerhet Bilene må være i henhold til veitrafikkloven: - Sikkerhetsbelter - kjørelys og nærlys, - bremselys, - blinklys, - varsel lys, - 1 gul refleksvest, - varseltrekant. 5 Gjennomføring av rallyet Deltagere vil få en kjørebok som inneholder detaljert beskrivelse av rallyet. Alle deltagere må følge disse beskrivelsene. Ikke å følge reglene vil medføre straff (1800 sekunder) bestemt av juryen. 5.1 Førermøte Det vil være et førermøte for start av rallyet. Vil finne sted på Rallykontoret, Scandic Hotel Hamar, tirsdag 7. Juni kl 10:30. Det anbefales at minimum en av mannskapet deltar dette motet. Hvis bilen er anmeldt av en anmelder (se Art 3.2), anbefales det at en person som skal følge bilen hele rallyet, deltar på førermøtet. 5.2 Offisiell tid Løpets offisielle tid vil være tilgjengelig på rallykontoret før start hver dag. Deltagerne kan sammenligne deres klokker med løpets offisielle på hver tidskontroll (TC).

11 5.3 Start Deltagerne må være på start minimum 10 minutter før deres egen starttid. Bilene vil starte med 1 minutts intervaller i henhold til arrangørens startliste. Avhengig av forskjellige omstendigheter kan intervallet økes. Starttiden vil bli skrevet på tidskortet. For sen ankomst til løpet eller starten på en dag vil medføre en tidsstraff på 10 sekunder for hvert minutt for sen ankomst. Biler som ankommer mer enn 15 minutter for sent vil ikke bli tillatt starte. Deltagere som starter løpet eller en dag for sent skal ha deres eksakte tid skrevet på kortet. Deltagere skal forsikre seg om at deres tid blir skrevet på tidskortet på hver TC i riktig rekkefølge. Uriktigheter vil bli straffet etter beslutning av juryen. Idealtiden mellom to TC er gitt på tidskortet. Timer og minutter skrives som: Kun brukte minutter vil bli skrevet. 5.4 Fylling og lading Elektriske biler: Det vil være tilgjengelig: 16 A / 230 V / en fas 32A / 230 V / en fas 400 V / ihht Chademo standard Deltagere kan ikke selv koble på eller av ladeenheten. Ladningstiden vil bli registrert. The person responsible for charging is Sverre Brennhovd (judge of fact). Lading: Tirsdag 7. : Ingen lading fra arranger, alle biler må være ladet før start. fra start dag 1 til Gjøvik 94,2 km fra Gjøvik til Hamar, slutt dag 1, 50,7 km. Onsdag 8.: Hamar: fra start dag 2 til Hunderfossen, 88,0 km fra Hunderfossen til slutt dag 2, 92,6 km Torsdag 9: Hamar: fra start dag 3 til Våler, 52,6 km Fra Våler til slutt dag 3, 149,5 km Hydrogen biler: Fylling vil kun være tilgjengelig med 700 bar trykk. All fylling vil bli organisert av arrangøren. Fylling av Hydrogen: Tirsdag 7.: Ingen fylling fra arranger, alle biler må være fyllt før start distanse til fylling; 144,8 km

12 Onsdag 8.: Hamar: Fra fylling Hamar til fylling Hamar, 180,6 km Torsdag 9.: Hamar: Fra fylling Hamar til løpets slutt, 202,2 km 5.5 Generelle bestemmelser Etapper Transportetapper På transportetapper følger deltagerne vanlig trafikkmønster. Det er tatt høyde for dette i arrangørens tidsplan. Transportetapper blir gjennomført enten på idealtid eller maksimumstid. Hvis det er gitt en idealtid, skal deltagerne legge denne tiden til den starttiden man har fått på TC. De må da ankomme neste TC på riktig minutt. Eksempel: Hvis starttiden er og oppgitt idealtid for etappen er 1 time og 12 minutter, er ideell ankomsttid på neste TC Ankomst neste TC må da være mellom og Hvis det er gitt en maksimumstid, må deltageren ankomme neste TC før maksimumstiden er utgått. Eksempel: Hvis starttiden er 13.45, og gitt maksimumstid er 57 minutter, må deltageren ankomme neste TC innen Straffetid: For tidlig ankomst på TC gir 10 sekunder pr påbegynt minutt, for sen ankomst gir 10 sekunder pr påbegynt minutt begrenset oppad til 150 sekunder Regularity etapper Regularity etappene arrangeres på veier åpne for vanlig trafikk. Deltagerne må gjennomføre etappen på en gjennomsnittsfart angitt av arrangøren. Det kan føre til utelukkelse fra løpet å ikke respektere disse reglene. Avslutning på etappen er skiltet. Hemmelige tidskontroller underveis er ikke skiltet. Straffetid på hemmelige tidskontroller: 0,1 sekund per tidels sekund avvik fra idealtiden begrenset oppad til 30 sekunder. Manglende hemmelig tidskontroll straffes med 50 sekunder Bakkeløp og tester Hensikten med disse etappene er å kjøre så fort som mulig fra start til mål. Disse etappene blir arrangert på baner eller stengte veier. Det er stående start og etter å ha krysset mållinjen angitt av to kjegler må deltageren klare å stoppe sitt kjøretøy i målområdet. Tidsforbruk i minutter, sekunder og tideler vil bli lagt til alle andre tidsstraffer. Deltagere som ikke fullfører etappen vil få maksimum straff. Maksimumstraffen er oppgitt i tidskortet. Straffesekunder: 0,1 sekund for hvert tidels sekund anvendt; 2 sekunder for kjegleberøring med bilen; 4 sekunder for hver kjegle som passeres på feil side Auto slalåm Hensikten med autoslalåm er å manøvrere bilen på kortes mulig tid gjennom en løype med fartsreduserende hindringer.

13 Det er stående start og etter å ha krysset mållinjen angitt av to kjegler må deltageren klare å stoppe sitt kjøretøy i målområdet. Tidsforbruk i minutter, sekunder og tideler vil bli lagt til alle andre tidsstraffer. Deltagere som ikke fullfører etappen vil få maksimum straff. Maksimumstraffen vil bli påført tidskortet. Straffesekunder: 0,1 sekund for hvert tidels sekund anvendt; 2 sekunder pr kjegleberøring med bilen; 4 sekunder for hver kjegle som passeres på feil side Start på en test, auto slalåm eller bakkeløp vil bli som følger: Når deltageren har stoppet på tidskontrollen, skal funksjonæren skrive starttiden på tidskortet (timer og minutter). Han vil gi tidskortet til deltakeren og telle ned og de siste 5 sekundene ett og ett. Bilen må da starte umiddelbart. Deltagere som ikke starter innen 20 sekunder etter gitt startsignal vil bli straffet med den dårligste tiden + 30 sekunder. Tyvstart blir straffet med 30 sekunder Kansellering eller stopp av en test Hvis en etappe, bakkeløp eller autoslalåm blir stoppet før alle biler har fullført vil de resterende deltagerne få tildelt gjennomsnittstiden til de som har fullført etappen (normal avrunding). Avgjørelse om dette kan kun bli tatt av juryen etter å ha blitt informert av løpsleder om grunnet til stoppen. Deltagere som forårsaker en stopp av rallyet vil ikke oppnå fordeler av dette og tiden deres vil bli gitt etter avgjørelse av juryen. 5.6 Generelle bestemmelser Kontroller Generelt Alle kontroller; tids- og passeringskontroller, start og målkontroller, regrupperingskontroller er markert med kontrollskilter (se Vedlegg II). Starten på kontrollen er markert med et varselskilt Kontroll 100 m. Neste skilt er Kontroll. Alle kontrollsoner er under Parc Ferme reglementet (se Art. 5.9). Det er ikke tillatt for deltagerne å oppholde seg lengre enn nødvendig i kontrollsonene for å kunne gjennomføre de nødvendige prosedyrene. Deltagerne vil bli utelukket fra konkurransen hvis: - De ankommer kontrollsonen fra en annen retning enn beskrevet i kjøreboken. - De ankommer en kontrollsone de allerede har vært på. Mannskapet er ansvarlig for sin idealtid, men har rett til å se den offisielle klokken på kontrollen. Funksjonærene kan ikke gi informasjon om dere idealtid. Kontrollposten vil være åpen 15 minutter før ankomst første deltager og bli stengt 15 minutter (tillatt for sen ankomst) etter siste deltagers idealtid Passeringskontroller På bemannede passeringskontroller stempler eller signerer funksjonærene tidskortet så fort tidskortet blir levert av mannskapet uten å ta hensyn til tiden. Hemmelige passeringskontroller kan forekomme. Manglende kontroller vil bli straffet med 40 sekunder. Kontrollene må være registrert i riktig rekkefølge.

14 5.6.3 Tidskontroller (TC) TC er oppgitt i kjøreordren. Starten på kontrollsonen er markert med varselskilt Kontroll 100m. Ved tidlig ankomst og idealtid inn til TC skal deltakeren vente foran varselskiltet til ønsket minutt og så kjøre inn i kontrollsonen. Ved maksimumstid inn til TC, eller ved sen ankomst, kjører deltakeren rett inn i kontrollsonen. Ankomsttid registreres automatisk kort i et punkt mellom Kontroll 100 m og Kontroll, og avrundes ned til helt minutt. For tidlig og for sen ankomst til TC straffes med 10 sekunder pr minutt begrenset oppad til 150 sekunder, ref Art Manglende startkontroll i forbindelse med en TC vil ikke bli straffet. Avvik mellom gitt starttid og reell starttid vil bli straffet med 10 sekunder pr. minutt. Deltagere som ikke passerer den siste tidskontrollen på en dag vil bli utelukket fra rallyet Hemmelige tidskontroller Underveis på regularity etapper vil det være hemmelige tidskontroller. Slike kontroller er ikke oppgitt i kjøreordren og heller ikke markert i terrenget. Tiden registreres med tidels sekund ved passering. For tidlig eller sen passering av kontroll straffes med 1 sekund pr sekund, eller 0,1 sek pr tidels sekund, begrenset oppad til 30 sekunder. Manglende kontroll straffes med 50 sekunder. 5.7 Regrupperingskontroller/pauser Regrupperingskontroller kan bli satt opp i løpet av rallyet (f.eks. i forbindelse med lading/påfylling). Ved ankomst til disse regrupperingskontrollene skal mannskapet levere sitt tidskort til postmannskapet. De vil så få informasjon om sin restarttid. Hensikten med disse regrupperingskontrollene er å redusere intervallene som kan ha oppstått mellom deltagerne. Det er deltagerens ansvar å være på neste tidskontroll (TC ut etter regruppering) på korrekt gitt tid. 5.8 Feil kjørerute Deltagere skal fortsette rallyet fra siste åpne tidskontroll, også hvis de mangler kontroller som en følge av å ha kjørt ikke korrekt rute. 5.9 Parc Ferme Biler er under Parc Fermé regler etter å ha kjørt inn i kontrollsonen, etter endt dag (Vikingskipet, Hamar) og umiddelbart etter tidskontrollen ankomst Oslo, og til offentliggjøring av resultatene. Fra den tiden de ankommer kontrollsonen (gult varsel) og til de forlater den (slutt på kontrollsone varsel) er de under parc fermé regler. Når bilene er under parc fermé regler, er det strengt forbudt med enhver inngripen på bilen (reparasjoner, service/påfylling) og vil resultere i en straff på 1800 sekunder Catching up Mannskap som av tekniske grunner, ikke har vært på en tids- eller passeringskontroll (som kan være hemmelig), kan tillates å restarte neste dag. De vil bli gitt en tidsstraff på 1800 sekunder. Mannskap som vil restarte må, senest 30 minutter før publisering av startlisten neste dag,, informere løpsleder skriftlig om dette. Hvert tilfelle vil bli avgjort av juryen som kan forlange at bilen skal gjennom teknisk kontroll. Denne muligheten gjelder ikke siste dag av løpet.

15 5.11 Tidtaking og resultater Tidtakingen er GPS basert. Deltagere må kjøre med GPS logger som logger posisjon og tid hvert sekund. Registrering av tidskontroller og passeringer er basert på en GPS logg. Manglende GPS registrering på en kontroll betyr manglende kontroll. Dette inkluderer passeringskontroller og stoppkontroller. Deltagere er ansvarlig for tilstrekkelig nøyaktighet på sine egne klokker. 6 Administrativ Innsjekk og Teknisk kontroll Deltagere i rallyet må mote til administrative innsjekk og teknisk kontroll i henhold til tidsplanen for løpet. 6.1 Administrativ innsjekk Følgenede originalpapirer må presenters på administrative innsjekk: - Førerkort for alle i mannskapet - Førerlisens eller Regularity Rally Driving Permit for alle i mannskapet. Regularity Rally Driving Permit blir utstedt på administrative innsjekk. - Team (Anmelder Se art. 3.2) må levere en liste over de som skal delta i mannskapet i løpet av rallyet. Anmelder må sjekke inn deltagere senest 30 minutter for første start hver dag hvis endring av mannskap. - bilens offisielle doumenter i henhold til krav i det landet der bilen er registrert. vognkort. - Bekreftelse på trafikkforsikring (international green card). 6.2 Teknisk - Bilen må være i henhold til Veitrafikkloven i Norge. - Reklame i henhold til reglementet - Bilens startnummer/plater - Lader i elektriske biler må vises 6.3 Mini Rally Administrativ innsjekk og teknisk kontroll vil skje på Rådhuskaia mellom kl 15:00 og 15:30 7 Straffer 7.1 Utelukkelse Art Art. 4.3 Art. 4.4 Art. 5.3 Art Art Mer enn 15 minutter for sent til start i rallyet eller en dag av rallyet Trafikkreglene, overskriding av fartsgrenser med mer enn 15 km/t på maks hastighet. Blokkering av veien eller usportslik oppførsel: Mulig utelukkelse bestemt av juryen. Mer enn 15 minutter for sen til start. Ikke respektere gitt gjennomsnittshastighet Ikke passert siste tidskontroll

16 7.2 Tidsstraff Art Art. 4.3 Art. 5.3 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art.5.9 Art sekunder for hvert minutt for sent Brudd på trafikkreglene, overskridelse av fartsgrenser (se art) For sen ankomst til starten av rallyet eller til starten av en dag. 10 sekunder for hvert minutt. 10 sek. for hvert minutt for tidlig eller sen ankomst 0,1 sek. pr tidels sek. avvik fra idealtiden. Max. 30 sek. pr kontroll 0,1 sek. pr tidels sek. brukt på etappen 2 sek. pr kjegleberøring med bilen 4 sek. pr kjegle passert på feil side 0,1 sek. pr tidels sek. brukt på etappen 2 sek. pr kjegleberøring med bilen 4 sek. pr kjegle passert på feil side Mer enn 20 sek. For sent til angitt starttid: dårligste tid + 30 sek. Tyvstart: 30 sek. Manglende passeringskontroll; 40 sek. Manglende tidskontroll; 150 sek. Avvik mellom gitt og reell starttid:10 sek. pr. minutt Manglende hemmelig kontroll: 50 sek. For tidlig eller for sen på hemmelig kontroll: 1 sek. pr sek. For tidlig eller for sent ankomst: 10 sek pr påbegynt minutt i avvik mellom reell ankomsttid og idealtid. Brudd på Parc Ferme reglene: 1800 sek. Catching up: 1800 sek.

17 8 Resultater og premier Offisielle resultater vil bli publisert kl. 18:00 med premieutdeling kl. 18:30 på Amundsen Bryggeri & Spiseri, Stortingsgt 20, Oslo. 8.1 Mini rally Offisielle resultater vil bli publisert kl. 18:00 med premieutdeling kl. 18:30 på Amundsen Bryggeri & Spiseri, Stortingsgt 20, Oslo. De tre beste førere og kartlesere i hver klasse blir premiert. Hvis to eller flere deltagere i samme klasse har lik totaltid vil den deltageren som har best tid på første etappe bli dømt først. Hvis de fortsatt er likt vil resultatet fra andre, tredje, fjerde etappe osv bli brukt til å skille mellom deltagerne. 9 Etterkontroll og protester Teknisk etterkontroll vil finne sted så fort som mulig etter avsluttet løp. Bil som skal til slik kontroll (bestemt av juryen og meddelt gjeldende deltager på mål TC) må ha en representant tilstede på etterkontrollen. 9.1 Protest and Appellgebyr Protest gebyr: NOK 1000,- Appell gebyr: NOK 5000,- 9.2 Tilleggsavgift teknisk protest. En teknisk protest som involverer en spesiell del av bilen (motor, gir, styring, bremsesystemer, elektriske installasjoner, chassi osv) koster kr. NOK 3000,-

18 Timetable ZERO RALLY 2011 Version 4: *** DISTANCE *** **TIMING ** Arr Dep Target TC/SS Section/SS time time Total km SS-km RS-km time KpH Start Hamar Vikingskipet ,10 0,00 32,10 00:38 50,68 TC1A Kroksrud REG 1 Dalby ,42 4,30 0,12 00:06 44,20 TC1B Skredshol ,61 0,00 32,61 00:39 50,17 TC2A Elvedal in SS 2 Elvedal Gokart Racing ,02 0,91 0,11 00:02 30,60 TC2B Elvedal ut ,17 0,00 3,17 00:10 19,02 TC3A Austby REG 3 Nordenga ,98 10,82 0,16 00:15 43,92 TC3B Kjellsrud ,85 0,00 9,85 00:17 34,76 TC3C Gjøvik Charging in ,00 0,00 0,00 02:15 0,00 TC3D Gjøvik Charging out ,09 0,00 0,09 00:05 1,08 TC4A Gjøvik autoslalom in SS 4 Autoslalom ,40 0,35 0,05 00:02 12,00 TC4B Gjøvik autoslalom out ,46 0,00 49,46 01:00 49,46 TC5A Hamar Vikingskipet autoslalom in SS 5 Autoslalom ,65 0,60 0,05 00:05 7,80 TC5B Hamar Vikingskipet autoslalom ut ,08 0,00 0,08 00:05 0,96 TC5C Hamar Vikingskipet in Total Zero Rally Day 1 144,83 16,98 127,85 05:39 TC5D Hamar Vikingskipet ,79 0,00 41,79 00:51 49,16 TC6A Bynstua 9.21 REG 6 Biskopåsen ,38 11,23 0,15 00:17 40,16 TC6B Avset ,89 0,00 2,89 00:11 15,76 TC7A Brøttum st 9.54 REG 7 Bergseng ,28 9,13 0,15 00:14 39,77 TC7B Bårdseng ,65 0,00 22,65 00:32 42,47 TC7C Hunderfossen Charging in ,40 0,00 0,40 04:00 0,10 TC7D Hunderfossen Charging out ,16 0,00 19,16 00:29 39,64 TC8A Lillehammer hillclimb in SS 8 Lysgårdsbakken Hillclimb ,24 1,06 0,18 00:02 37,20 TC8B Lillehammer hillclimb out ,51 0,00 17,51 00:24 43,78 TC9A Mesnali SS 9 Ringsaker ,09 31,88 0,21 00:43 44,78 TC9B Nybygda ,19 0,00 22,19 00:30 44,38 TC9C Hamar Vikingskipet Total Zero Rally Day 2 180,58 53,30 127,28 08:13 TC9D Hamar Vikingskipet ,39 0,00 25,39 00:31 49,14 TC10A Rokoskogen 8.01 REG 10 Militærvegen ,28 6,10 0,18 00:09 41,87 TC10B Sagstua ,10 0,00 19,10 00:25 45,84 TC11A Våler Racing in 8.40 SS 12 Våler Racing ,85 1,17 0,68 00:10 11,10 TC11B Våler Charging in ,00 0,00 0,00 04:00 0,00 TC11C Våler Charging out ,23 0,00 10,23 00:16 38,36 TC12A Vesterhaugen REG 12 Sør-Odalen ,75 28,64 0,11 00:39 44,23 TC12B Knapper ,89 0,00 109,89 02:10 50,72 TC13A Oslo SS 13 Oslo Autoslalom ,67 0,60 0,07 00:02 20,10 TC13B Oslo FINISH Oslo Total Zero Rally Day 3 202,16 36,51 165,65 08:22 144,83 16,98 127,85 05:39 180,58 53,30 127,28 08:13 202,16 36,51 165,65 08:22 Total Zero Rally ,57 106,79 420,78 22:14

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER

Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER Arrangør: NAF Øvre Østfold Løpets adresse er: NAF Øvre Østfold, Slemmestadveien 30, 1408 Kråkstad Telefon: 954 07 068. www.naf.no/ovreostfold torillrb@online.no Løpets

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik 2. BESKRIVELSE: Løpet er et sprintrally på asfalt, bestående av transportetapper og Spesialetapper. Det kjøres 2 SS over 4 omganger.

Detaljer

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2011 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 7-8 SEPTEMBER 2012. TILLEGSREGLENE ER OFFISIELLE FRA TORSDAG 2. AUGUST 2012 KL 12:00. 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 Arrangør: Norsk Sportsvogn Klubb Løpets navn: NSK - Challenge Løpet inngår i Challenge-cupen 2006. Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og skjulte

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 Arrangør: NAF Motorsport Asker og Bærum Løpets adresse er: NAF Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika. Telefon: 67 54 35 79. www.naf.no/ab post@nafab.no

Detaljer

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. DELTAGERBEGRENSNING

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER:

Detaljer

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2012 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i NM,

Detaljer

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014 1. Arrangørens navn: NMK Nore og Uvdal 3630 Rødberg www.numedalsrally.no Tlf: Grete Solberg, 9096 7106 Tlf: Egil Nygård, 9503 4243 Tilleggsregler 2. Beskrivelse: Numedalsrally 2014 teller med i: NC, (Norgescup)

Detaljer

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2008 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

TILLEGGSREGLER. TIL WÜRTH CLASSIC & SPORTS CAR MEETING 2005 (foreløpig, arr. forbeholder seg retten til å gjøre endringer)

TILLEGGSREGLER. TIL WÜRTH CLASSIC & SPORTS CAR MEETING 2005 (foreløpig, arr. forbeholder seg retten til å gjøre endringer) TILLEGGSREGLER TIL WÜRTH CLASSIC & SPORTS CAR MEETING 2005 (foreløpig, arr. forbeholder seg retten til å gjøre endringer) Tidspunkt: 3. september 2005 Sted: Rudskogen Motorsenter, Rakkestad, Norge www.rudskogen.no

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil Tilleggsregler for Sigdalsrally 17.01.2015 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Modum og Sigdal, 3350 Prestfoss 2. BESKRIVELSE: Sigdalsrally 2015 er ett nasjonalt rally totalt på 242,78 km hvorav 91,76 km med spesialstrekninger.

Detaljer

1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27.

1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27. 1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27. april 2013 Tilleggsregler http://www.amundsenmotorsport.com/nm2013 Innhold

Detaljer

Tilleggsregler RALLY AGDER 2015

Tilleggsregler RALLY AGDER 2015 Tilleggsregler RALLY AGDER 2015 1. Arrangørens navn Kristiansands Automobilklub 2. Navn, art og beskrivelse av konkurransen. «RALLY AGDER 2015» har status som nasjonalt sprintrally. Hele løpet kjøres på

Detaljer

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212.

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212. TILLEGGSREGLER SOMMER RALLY GRIMSTAD 30. JULI 2011 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i den norske asfaltcupen, TRN-cup, samt Norgescup i klasse

Detaljer

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1.

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1. I Tid og sted: Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden: Offentliggjøring av startprogram m.m.: PROGRAM 13. 14. juni 2015, Momarken Bilbane, 1850 Mysen. Depot åpner torsdag

Detaljer

Indre Østfold Motorsport. Momarken bilbane 11.-12. september 2015. Tilleggsregler

Indre Østfold Motorsport. Momarken bilbane 11.-12. september 2015. Tilleggsregler Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal Norgescup Rallycross Nasjonal Rallycross Junior Cup Indre Østfold Motorsport Momarken bilbane 11.-12. september 2015 Tilleggsregler www.momarkenbilbane.com Øvre

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter a) ARRANGØR Arrangør NMK Sarpsborg Adresse Postboks 349, 1703 Sarpsborg Bankgiro nr.: 5124.05.02880 Telefon 69 14 22 23 Telefaks 69 12 92 89

Detaljer

SPESIALREGLEMENT HILLCLIMB

SPESIALREGLEMENT HILLCLIMB 2014 SPESIALREGLEMENT HILLCLIMB Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2014 Side 1 INNHOLD FELLESDEL FOR ALLE GRENER... 4 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2009 Dette reglementet beskriver generelle regler

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT 2015 1 Revidert Januar 2015 Innhold Innhold Innhold... 2 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler.

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i norgescupen for klasse 7 og 8 samt i KNA rallymesterskap. Løpet

Detaljer

Offroad Arrangørens Håndbok Index

Offroad Arrangørens Håndbok Index Offroad Arrangørens Håndbok Index Inneholder: Side 1-3 Index Side 4. Arrangør søknadsskjema Side 5. Arrangørforsikring Side 6. Polititillatelse Side 7. Grunneier søknad Side 8. Markedsføring Side 9. Sportskomiteens

Detaljer

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013.

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013. Alpint Rennreglement Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler Utgave Oktober 2013. 1 Innhold FELLES REGLER FOR ALPINE RENNARRANGEMENTER... 7 600 ORGANISASJON...

Detaljer