Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett."

Transkript

1 LANDSMØTE 2015

2 Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: 2

3 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles med dette til Landsmøte for BAD, PARK OG IDRETT Sted: Scandic Hotel, Hamar Dato: Onsdag 10. juni 2015 Tid: Kl DAGSORDEN SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: SAK 6: SAK 7: SAK 8: SAK 9: SAK 10: SAK 11: Godkjenne de fremmøtte medlemmer Godkjenne innkalling og saksliste/ forretningsordning Valg av dirigent og to sekretærer Valg av to medlemmer til godkjenning og underskriving av protokoll BAD, PARK OG IDRETT s beretning BAD, PARK OG IDRETT s regnskap Innkomne forslag/vedtektsendringer Målprogram for BAD, PARK OG DRETT Kontingentfastsettelse BAD, PARK OG IDRETT s budsjettforslag Valg av styre i BAD, PARK OG IDRETT for kommende 2-års periode: Styret: Leder, nestleder 2 personer med badfaglig bakgrunn + 1 vara 2 personer med parkfaglig bakgrunn + 1 vara 2 personer med idrettsfaglig bakgrunn + 1 vara Kontrollkomité: 2 medlemmer + 1 vara Valgkomité: 4 medlemmer + 1 vara SAK 12: Godkjenning av revisor Fastsette tid og sted for neste landsmøte 3

4 4

5 Lederen har ordet: Juni 2013 ble jeg valgt av landsmøtet i Kristiansand som leder av BAD, PARK OG IDRETT. Opprinnelig var jeg forespurt om å sitte i valgkomiteen, og tenke at dette er vel starten på min tid i BPI og at jeg kanskje ble betrodd en plass i styret med tid og stunder. Min tid i valgkomiteen strakk seg til om lag 10 minutter, for da de andre medlemmene spurte om jeg ville være leder, trengte jeg ikke noe særlig mer tid på å bestemme meg. Min motivasjon har utspring i det samme engasjementet jeg har knyttet hele min utdanning, fritid og yrkeskarriere til og det er idrett, lek, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det at jeg i tillegg fikk med meg et bredt og kompetent styre, hvor flere hadde lang fartstid fra før, og at BPI har en liten, men dyktig og engasjert administrasjon, gjorde valget mitt enkelt. Styret tok tak i de føringer og arbeidsmål landsmøtet vedtok i 2013, og operasjonalisert disse. Tidlig i perioden arbeidet vi med overordna mål og visjoner. Vår gamle visjon «Bedre livskvalitet for alle» gjorde oss til et operativt organ, på lik linje med alle våre medlemmer. Det å øke livskvaliteten for alle er noe våre medlemmer arbeider med hver dag, og på mange måter en «synergi» av BPIs portefølje av oppgaver. Det som er vår rolle er å skolere, utvikle og kurse alle våre medlemmer og ikke-medlemmer. For å bli klarere på vår rolle i denne veven som dreier seg om lek, trivsel, bad, park og idrett endret vi vår visjon til: KUNNSKAP OG LYST. Visjonen retter dermed fokus på å ha faglig sterke kurs- og kompetansehevende tiltak som øker både motivasjon og gleden av å arbeide i vår bransje. Også vårt gamle hovedmål «BPI skal være en pådriver for sunn og aktiv livsstil», er endret med samme argumentasjon. Det nye hovedmålet er: «Samle og formidle aktuell og etterspurt kompetanse». BPI har 3 fagfelt, og fra tid til annen er det nok slik at enkelte av disse får mer oppmerksomhet en andre. Styret har i perioden mottatt signaler om at «PARK» ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet, og det er derfor svært gledelig at vi nå ser ut til å få på plass et GRØNT nettverk og at Norsk Lekeplassforum vedtok på sitt årsmøte å slå seg sammen med BPI. I tillegg ser vi nå at NGSA har begynt å få godt fotfeste, og det er kommet inn nye søknader for Det vi ser nå er bare starten på noe som virkelig kan bli en sentral og viktig arena for kunnskapsutvikling og kompetanseheving innenfor PARK-forvaltningen i Norge. Badelandene.no er ny samarbeidspartner i badestigens kurs «Livredning og beredskap», noe som gjør at «badestigen» vår nå har alle trinnene på plass. Med støtte fra både Kulturdepartement og Norges idrettsforbund er en ny anleggspris under oppseiling, og det vil bli både spennende og staslig og på ny kunne hedre anleggsutbyggere i Norges land. Vår rolle må endres og utvikles i tråd med medlemmenes behov og ønsker. Jeg tror at «Grønt nettverk» er oppstarten på en ny tråd i veven vår hvor vi i større grad enn tidligere spiller hverandre gode. Fra å lese i en bok andre har skrevet, kan vi i større og større grad være med å skrive våre egne kapitler, for det er slik at den som deler den vinner i det lang løp. Jeg vil benytte anledning til å takke det sittende styret for innsatsen og gløden dere har utvist i perioden. Hver og en av dere bidrar til at hvert eneste styremøte blir fylt med kunnskap og lyst til å fortsette dette gode og viktige arbeidet BPI utøver for bransjene våre. 5

6 SAK 5 BAD, PARK OG IDRETT s BERETNING 5.1 Tillitsvalgte: Leder: Jon Steinar Tufte Skien Fritidspark Nestleder: Ane Eikehaugen Sandnes kommune Styremedlem: Birger Kristoffersen Oppegård kommune (badfaglig bakgrunn) Pål Stenbro Drammensbadet Varamedlem: Morten Lillehagen Ankerskogen svømmehall Styremedlem: Karen K.P. Gunleiksrud Bærum kommune (parkfaglig bakgrunn) Gjermund Åbergsjord Bergen kommune Varamedlem: Hilde Mangerud Skedsmo kommune Styremedlem: Jorid Gunnardatter Ferner Trondheim kommune (idrettsfaglig bakgrunn) Bård Andresen Vestfold Fylkeskommune Varamedlem: Torstein Busland Norges Idrettsforbund Gjermund Åbergsjord trakk seg fra styret juni Hilde Mangerud gikk da inn som ordinær medlem. Valgkomité: Leder: Gunhild Bøgseth Oslo kommune Medlemmer: Frode Dydland Stavanger kommune Henriette Seyffarth Bærum kommune Bjørn Åge Berntsen NTNU Varamedlemmer: Elisabeth Schøttler Trondheim kommune Arne Torgersen Sandnes kommune Henriette Seyffarth trakk seg som medlem i valgkomiteen mars Kontrollkomité: Leder: Dag Leween Stien Bærum Kommune Medlem: Rune Titlestad Bergen kommune Varamedlem: Tove Haugland Skien kommune Foto Ingunn Haraldsen, park & anlegg 6

7 5.2 Administrasjonen Administrasjonen til BAD, PARK OG IDRETT består av to fulltids-ansatte. Skoleelever/studenter har, som tidligere, utført enklere rutinearbeid. BAD, PARK OG IDRETT har også denne perioden vært sekretariat for Norsk Lekeplassforum (NLF). Denne ikke-kommersielle organisasjon som har som formål å fremme sikkerhet og kvalitet i barns lekemiljø. Gjennom kursvirksomhet og utvikling av kunnskap, ønsker man å heve kunnskapsnivået i Norge på barns lekemiljø. NLFs visjonen: «Så spennende som mulig så trygt som nødvendig» gjenspeiler arbeidet i organisasjonen. NLF organiserer fortsatt sine sertifiseringskurs for de som er kvalifisert, og disse kan ta eksamen på sertifisert nivå. Sertifiseringen foregår i samarbeid med Norsk Sertifisering. Høsten 2013 tok styret i NLF initiativ til et møte med arbeidsutvalget i BPI, hvor tema var en mulig sammenslåing av de to organisasjonene. NLF s årsmøte i 2014 gav styret i oppgave å jobbe mot en sammenslåing, og den 9.april 2015 vedtok et enstemmig årsmøte i NLF sammenslåing. Se egen sak under SAK 7 Regnskapet er, i henhold til regelverket som gjelder for organisasjoner som mottar offentlig støtte, blitt underlagt revisjon fra statsautorisert revisor. Nitschke AS har også for 2013 og 2014 utført revisjonen. I tillegg blir regnskapet gjennomgått av kontrollkomitéen for BAD, PARK OG IDRETT Regnskapsføringen er blitt utført av Sparebank 1 (tidl. Regnskap & Lønn AS). Utsendelse av medlemskontingent og oppfølging utføres av sekretariatet. 5.3 Medlemmer Tallene for medlemsutviklingen er som følger: Personlige medlemmer: Kommunale medlemskap: Organisasjoner/institusjoner, firmaer: Fylkeskommuner: Totalt: Medlemsutviklingen viser også for denne perioden at det er de personlige medlemmene og de minste kommunene som har falt fra i perioden. Det er dog en liten økning på det totale antall kommunale medlemskap. Antall fylkeskommunale medlemskap har økt. Det har i perioden vært gjort flere grep for å verve flere kommunale medlemmer; bla felles utsendelser til samtlige av landets kommuner. Dette arbeidet har kun gitt få nye medlemmer. Som tidligere år har aktiviteten på kurs- og konferansesiden vært den viktigste kilden til verv av nye medlemmer. Medlemsøkning sees på som et fortsatt viktig satsningsområde også i kommende periode. 7

8 5.4 Samarbeidspartnere BAD, PARK OG IDRETT har i perioden hatt jevnlig og god kontakt med sine samarbeidspartnere (se under). Kontakter og arbeidsgrupper med ulike offentlige institusjoner, statlige som kommunale, privatpersoner og private institusjoner er viktige for organisasjonen. Konferanser, messer og kursvirksomhet er en viktig arena for etablering av et bredt nettverk Kulturdepartementet Kulturdepartementet v/ Idrettsavdelingen, er gjennom sin basis-støtte til BAD, PARK OG IDRETT s kurs, konferanser og informasjonsvirksomhet med på å sikre virksomheten i organisasjonen. Kulturdepartementet har også i denne perioden vært en viktig medspiller i planlegging og gjennomføring av kurs og konferanser. BPI setter stor pris på KUDs deltakelse og oppfølging i dette arbeidet Norges Idrettshøgskole BAD, PARK OG IDRETT har siden 1993 vært lokalisert ved Norges idrettshøgskole (NIH). NIH står nå overfor en stor rehabilitering. En stund så det mørkt ut for BPI s fremtidige lokalisering. Det løste seg under marsjen, så ved studiestart 2017 flytter BPI inn i nye lokaler på NIH. To år i midlertidig kontorer er en grei løsning, fremfor å skulle ut på markedet for å finne kontorplass. Lokaliseringen ved NIH legger et godt grunnlag for faglig utveksling og tilrettelegging av kurs og konferanser i skolens lokaler Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Foreningen har gjennom en årrekke hatt et nært samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Idrettsforbundet har vært, og er en viktig instans for veiledning, informasjon og utveksling av faglige spørsmål og samarbeid i forbindelse med BAD, PARK OG IDRETT s daglige virksomhet. Dette resulterer også i gode samarbeid med de ulike særforbundene Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Senter for Idrettsanlegg og teknologi (SIAT) Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU, opprettet i 2008, skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap innenfor planlegging, bygging og forvaltning av idrettsanlegg, og gjennom dette styrke kompetansen om idrettsanlegg av alle typer og størrelser. Senteret skal i tillegg bidra med teknologiutvikling innen idretten. BPI har hatt svært god dialog med SIAT. Vi har ved flere anledninger brukt fagfolk ved SIAT som foredragsholdere ved ulike konferanser, spesielt nevnes deres svært aktive deltakelse under Badeteknisk 13 og 15. Ved Interbad i Stuttgart i 2014, meldte BPI inn en foredragsholder fra SIAT på deres internasjonale symposium Norges Fotballforbund BAD, PARK OG IDRETT vil gjerne fremheve det gode samarbeid med Norges Fotballforbund. Gjennom mange år har denne forbindelsen utviklet seg, og våre seminar og fagdager er blitt gode møteplasser for både kommuner og klubber som drifter kunstgress. I perioden har det vært avholdt 2 Kunstgresseminar over to dager og 8 fagdager/driftsforum på drift og vedlikehold av kunstgressbaner Norges gymnastikk og turnforbund BAD,PARK OG IDRETT har i perioden utviklet et godt samarbeid med Norges gymnastikk og turnforbund. Dette resulterte i en felles konferanse i Trondheim høsten 2014, hvor tema var basis- og turnhaller. En studietur som var planlagt våren 2015 måtte dessverre avlyses grunnet lav deltakelse. 8

9 5.4.7 Badeteknisk Forum BAD, PARK OG IDRETT har et nært samarbeid med Badeteknisk Forum. Vi samarbeider om konferansen / messen Badeteknisk som arrangeres hvert annet år. Konferansen ble sist arrangert på Hamar mars Videre har BPI sin faste spalte og ansvar for lederen i fagbladet Badeteknisk forum som kommer ut fire ganger pr. år Fagforbundet/ Fagakademiet BAD, PARK OG IDRETT har også i perioden samarbeidet med Fagforbundet om Kursstige bad., og det er gjennomført en revidering og modernisering av samtlige moduler. I tillegg er den siste kursmodulen endelig på plass. Modulen «Livredning og beredskap» kom endelig på plass i Det første kurset ble avholdt i Skien Fritidspark i mars Det avholdes jevnlige møter, og vi har en god dialog og et godt samarbeid med Fagforbundet og deres kursleverandør Fagakademiet om gjennomføringen og utvikling av kurs i kursstigen Badelandene.no BAD, PARK OG IDRETT har i denne perioden fått på plass et formelt samarbeid med Badelandene.no. Badelandene.no består av de 22 største bade- og svømmeanleggene i Norge. Dette er et spennende samarbeid som vi ser vi frem til å utvikle videre. Badelandene.no har utviklet sitt eget kursopplegg; «Livredning og beredskap», og sammen med Fagforbundet har BPI kjøpt retten til å bruke denne modulen i kursstigen. Dette betyr at det nå gis en felles opplæring for alle som jobber i innendørs badeog svømmeanlegg. Et eget instruktørkurs er også utviklet i samarbeid med Badelandene.no. Et kurs for lærere er også under utvikling, og vil være på plass i løpet av høsten Faglig utviklingssenter for grøntanlegg (FAGUS) Høsten 2013 feiret FAGUS og stifterorganisasjonene 10års jubileum med en stor felles konferanse, «Grønn Galla». Det var et meget vellykket arrangement med stor deltakelse fra hele bransjen. I tillegg til Rådet i FAGUS hvor BPI er representert med to personer, er det etablert et felles forum for de daglige lederne av stifterorganisasjonene. En felles kalender på gir en oversikt over alle kurs for grøntsektoren. I perioden er et formelt samarbeid mellom FAGUS og NMBU (Norges miljø - og biovitenskapelige Universitet (tidligere UMB) på plass. Dette betyr en tettere dialog med fagkompetansen på NMBU, og er viktig både for å videreutvikle FAGUS og som bindeledd mot hele grøntbransjen. Rådgivningstjenesten; FAGUS Rådgivning, har i dag ca. 270 abonnenter, som er det viktigste økonomiske fundamentet til organisasjonen. Rådsmøtet høsten 2014 gav styret i FAGUS i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe for å se på organisasjonenes fremtid. Samtlige av eierorganisasjonene deltar i dette arbeidet, som ventes klart i løpet av høsten Helene Bugge deltar fra BPI Friluftsrådenes Landsforbund (FL) BAD, PARK OG IDRETT har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med FL. Det har resultert i både felles konferanser/fagdager og prosjekt. I denne perioden er prosjektet «Friluftsporter» utviklet. Et spennende samarbeid mellom FL, Statskog og BPI. Prosjektet er støttet av Statskog og Miljødirektoratet, og har resultert i fem inngangsporter til større naturområder: Barnas naturpark, Bleikvasslia, Hemnes kommune Rogaland Arboret, Sandnes kommune Vannbassengan, Eigersund kommune Konsmoparken, Audnedal kommune Vesledammen, Røyken kommune 9

10 Norsk friluftsliv (tidligere FRIFO) BAD, PARK OG IDRETT har gjennom sitt arbeid med Nordisk GSA utviklet et godt samarbeid med Norsk Friluftsliv. Våre to organisasjoner utgjør sammen med FAGUS sekretariatet for den norske delen av prosjektet NGSA. Det betyr felles arbeid med markedsføring og promotering av NGSA. I forbindelse med Friluftslivets År sponser Norsk Friluftsliv 3 søknader for friluftsområder som ønsker å bli kvalitetsvurdert er Friluftslivets år, og Norsk Friluftsliv er sekretariat for prosjektet. BPI har deltatt i workshop, idedugnader og under planleggingen av ulike arrangement Norsk Lekeplassforum Høsten 2008 overtok BAD, PARK OG IDRETT sekretariatsfunksjonen for Norsk Lekeplassforum. Dette innebærer også et samarbeid med Norsk Sertifisering, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Standard Norge, gjennom sikkerhetsarbeid på lekeplasser. I 2014 ble deler av Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr revidert, og NLF var sentral i dette arbeidet Gjennom kursvirksomhet og utvikling av kunnskap, ønsker man å heve kunnskapsnivået i Norge på barns lekemiljø. NLFs visjonen: «Så spennende som mulig - så trygt som nødvendig» gjenspeiler arbeidet i organisasjonen Institutt for landskapsplanlegging ved Norges Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) BAD, PARK OG IDRETT har fortsatt sitt samarbeid med NMBU, etter at vi i 2010 inngikk en samarbeidsavtale. Målet med avtalen er å medvirke til kunnskap og sikring av faglig kvalitet som er relevant for sektoren. Både i 2013 og 2014 arrangerte vi fagdager for studentene, henholdsvis på Fornebu og i Groruddalen Standard Norge Standard Norge har i perioden fått på plass arbeidet med: Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg-vinter; NS-3420 ZJ 4, 3. Daglig leder i BAD, PARK OG IDRETT har ledet arbeidsgruppen. Nå pågår arbeidet med å få på plass nok en ny norsk standard: Drift og vedlikehold av innendørs idretts- og aktivitetsanlegg; NS-3420 Z ZJ Daglig leder deltar i dette arbeidet. Standard Norge og BAD, PARK OG IDRETT har sammen tatt initiativ overfor Kulturdepartementet om en mer aktiv deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid på bade- og svømmeanleggssiden. BAD, PARK OG IDRETT har gitt tilsagn til at arbeidet kan påbegynnes Drukningsforebyggende råd Drukningsforebyggende råd, er et råd under paraplyen til Skadeforebyggende forum. Her er organisasjoner som på ulike måter arbeider med trygghet på, i og ved vann, samlet. Rådet har bred kunnskap og kompetanse på vannsikkerhet og stort 10

11 kontaktnett nasjonalt og internasjonalt. BPI er representert, sammen med Trygge Lokalsamfunn, Norges Dykkeforbund, Norges Livredningsselskap, Norges Svømmeforbund, Norsk Folkehjelp, Badelandene.no, Redningsselskapet, Norges Røde Kors. Norges Idrettshøgskole, Tryg og Politidirektoratet. I denne perioden har vi blant annet utviklet felles «Vannvettregler» som er publisert, og sendt ut til aktuelle samarbeidspartnere. Disse kan også lastes ned fra nett. innspillene fra Drukningsforebyggende råd har bidratt til i en felles tenkning omkring drukningsforebyggende tiltak langs havneområdet i Oslo sentrum. Årlig gjennomgår vi drukningsstatistikk utarbeidet av Norsk Folkehjelp. Vi har også deltatt på fagdag i regi av Skadeforebyggende forum med vann og drukning som tema Andre institusjoner/organisasjoner BAD, PARK OG IDRETT har også i denne perioden arbeidet aktivt med å utvikle nye kontaktnett og samarbeid med aktuelle organisasjoner og offentlige institusjoner. Andre kontakter er: Norges Svømmeforbund Norges friidrettsforbund Norges rytterforbund Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) Byggenæringens forlag Norsk Bassengbadteknisk forening 5.5 Utdanning og kursvirksomhet Det har i perioden vært satset på temadager og fagseminar. I tillegg er det avholdt flere større konferanser i samarbeid med andre organisasjoner/samarbeidspartnere. Totalt har det vært rundt 1300 deltakere på kurs og konferanser i perioden, noe som viser en nedgang på over 150 personer fra forrige periode. En av grunnene til nedgangen er bla. at Kulturdepartementet ikke lenger ønsket å arrangere Anleggskonferansen, som ble arrangert de årene det ikke er Landskonferanse Konferanser Landskonferansen 2013, ble avholdt i Kristiansand En faglig meget vellykket konferanse, med forholdsvis god deltakelse. 182 personer deltok, hvorav 33 var foredragsholdere/ komité/styre Lyskonferansen, ble avholdt høsten Denne konferansen håpet man skulle være et alternativ til anleggskonferansen som gjennom mange år var et samarbeidsprosjekt med Kulturdepartementet og idrettsforbundet. Det ble den dessverre ikke, til tross for gode innlegg og et spennende program, var det svært dårlig deltakelse. Konferansen fant sted samtidig med at bydelene langs Akerselva arrangerte sin årlige «Elvelangs», så det ble en flott kveld med vandring langs en opplyst Akerselv. Badeteknisk 2015, ble denne gang avholdt på Scandic Hamar mars Arrangementet som består av både en konferanse- og en messe del, avholdes hvert 2. år og er en viktig møteplass for alle som jobber i og har tilknytning til bade- og svømmeanlegg her i landet. BAD, PARK OG IDRETT hadde ansvar for programkomiteen og en fra adm. og to styremedlemmer deltok. Det var igjen rekordstor deltakelse, i underkant av 500 personer var innom i løpet av de tre dagene konferansen og fagmessen varte. 11

12 5.5.2 Kurs og temadager 2013 og 2014 Det har i perioden vært variert aktivitet på kursfronten. Kurs/ konferanser og temadager fordeler seg slik: 2013: 18 arrangement med totalt 900 deltakere (Badeteknisk utgjør 315) Avlyste/utsatt kurs 4.stk : 17 arrangement med totalt 418 deltakere Avlyste/utsatte kurs 8.stk Studieturer i BAD, PARK OG IDRETT s regi Både i 2013 og 2014 ble det arrangert studietur til København og Malmø. Hovedfokus på begge turene var idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i storby. København og Malmø har valgt å satse på ulike typer av anlegg for barn og unge. Ombygde fabrikker, og lagerbygninger er blitt spennende og viktige tilbud til barn og unge. I 2014 ble det også arrangert en studietur til Stuttgart med besøk på den store messen og konferansen Interbad, i tillegg til befaringer til lokale bade- og svømmeanlegg. Det var god deltakelse på samtlige studieturer Kursstigen for ansatte i bade- og svømmeanlegg BAD, PARK OG IDRETT s samarbeid med Fagforbundet har resultert i Kursstige bad. I perioden er kursstigen blitt ferdigstilt ved at den siste modulen «Livredning og beredskap» kom på plass. Det er gjort oppdateringer av modulene vannbehandling og renhold ISY-park Norconsult AS arbeid med å videreutvikle ISY-park har fortsatt i perioden. Gjennom dialog og samarbeid med brukerne har ISY-park utviklet det til å bli et viktig verktøy for kommunale- og offentlige forvaltninger. Programmet baserer seg på NS 3420 Z-serien. Det ble arrangert brukermøte i BPI s regi både i 2013 og Internasjonalt/nordisk samarbeid BAD, PARK OG IDRETT er tilknyttet en internasjonal organisasjon og flere nordiske organisasjoner. I tillegg er vi med i et stort felles Nordisk prosjekt; NGSA (Nordic Green Space Award) World Urban Parks (WUP) tidl. International Federation of Parks and Recreation Administration (IFPRA) BAD, PARK OG IDRETT har i perioden hatt jevnlig kontakt med sekretariatet for WUP og i tillegg deltatt på møter med representanter for WUP. Det har de siste årene vært nedlagt et stort arbeid for å modernisere organisasjonen, og resultatet er altså World Urban Parks. Park -og veisjef i Stavanger kommune Torgeir Esig Sørensen har deltatt aktivt i denne prosessen. Kommisjonær for Norge har også denne perioden vært Sissel Lerum, leder for Grønn etat i Bergen kommune. Sissel Lerum og representant for BAD, PARK OG IDRETT har deltatt sammen med en norsk delegasjon på møter/konferanser i Malmø. 1 Se vedlegg 1 for fullstendig deltakeroversikt Se vedlegg 2 for fullstendig deltakeroversikt

13 5.6.2 Nordisk samarbeid på parksiden BAD, PARK OG IDRETT har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med de nordiske landene. Det har i perioden vært avholdt nordiske fellesmøter i Danmark, Sverige og i Norge. I 2014 arrangert Sverige med Malmø som vertskommune Nordisk Parkkongress. Dessverre fikk en ikke denne gangen til en felleskonferanse med friluftsorganisasjonene slik vi hadde i Derimot ble det fokus mot WUP og det felles internasjonale arbeid. Norge var representert i programkomiteen ved Torgeir Esig Sørensen (IFPRA) og Helene Bugge (BPI) Nordisk samarbeid på badesiden På badesiden har BAD, PARK OG IDRETT et samarbeid med sine søsterforeninger i Sverige og Danmark, Dansk Svømmebadteknisk Forening og Sveriges Badmästareförening. Felles deltakelse på konferanser og messer er viktig for nettverksbygging i organisasjonen Nordisk GSA (Green Space Award) NGSA har i løpet av perioden kommet i mål med sitt prosjekt; et sett av felles kvalitetskriterier for å kunne evaluere og verdsette hva som er et godt grøntområde. I tillegg til BAD, PARK OG IDRETT, som sitter i styringsgruppen sammen med Norsk Friluftsliv og FAGUS, er kommunene Oslo, Bergen og Stavanger norske partnere i prosjektet. FAGUS har ansvar for det norske sekretariatet og Oslo, Bergen og Stavanger har bidratt økonomisk for å få dette til. Prosjektet har lagt vekt på å få på plass dyktige fagfolk som kan danne dommerkomiteer på tvers av landegrensene. Det er i dag seks norske dommere, og disse deltok sammen med styringsgruppene på et fellesseminar i Helsingborg i mai 2014 og i Malmø i april I 2013 var det to norske anlegg som fikk sin NGSA-utmerkelse; Den Grønne Akse i Bergen og Strandpromenaden i Kristiansand. Det ble ikke utdelt NGSA til norske anlegg i 2014, men i 2015 er det kommet henvendelser fra flere kommuner/institusjoner for å få en bedømming. Norsk Friluftsliv bidrar i 2015 med for at tre friluftsanlegg skal kunne søke. 5.7 Informasjon og markedsføring De tre fagtidsskriftene Badeteknisk Forum, park & anlegg og Idrett & Anlegg er viktige kilder for informasjon til medlemmer og andre interessenter innenfor våre fagområder. I tillegg sendes det ut egne enkle INFO nytt til våre medlemmer. BPI s hjemmeside har blitt en god informasjonskanal som både egne medlemmer og andre benytter seg av. 13

14 Fagtidsskriftet Badeteknisk Forum gis ut fire ganger i året med et opplag på ca eksemplarer. BAD, PARK OG IDRETT har et tett samarbeid med Badeteknisk Forum, bl.a. ved at leder i BAD, PARK OG IDRETT Jon Steinar Tufte har ansvar for lederspalten. Adm. deltar i redaksjonsutvalget og bidrar med en egen info side. park & anlegg er det viktigste fagtidsskrift for grøntanleggssektoren. Bladet kommer ut ti ganger i året, og har nå et opplag på over 1000 eks. Daglig leder i BAD, PARK OG IDRETT sitter fremdeles i redaksjonsutvalget. Idrett & Anlegg ble høsten overtatt av Vanebo Publishing. Bladet kommer ut syv ganger i året, og har et opplag på ca BAD, PARK OG IDRETT deltar i redaksjonsutvalget, og har sin egen infoside i bladet. Dette er et viktig blad for alle som vil følge med på hva som skjer på anleggssektoren i norsk idrett. 5.8 Representasjon konferanser /seminar Grønn Galla, Oslo nov Alice Boyd, Helene Bugge NGSA- symposium, Oslo nov Helene Bugge Pedagogisk nettverk, Oslo nov Helene Bugge Studietur København des Helene Bugge NGSA-symposium, Helsingborg april 2014 Helene Bugge Svømmehall kompetanse (TEKNA) mars 2014 Alice C. Boyd Friluftsliv-symposium, Oslo mai 2014 Helene Bugge Friluftskonferansen, Kr.sand juni 2014 Helene Bugge Nordisk parkkongress, Malmø aug Helene Bugge Studietur Stuttgart okt Alice C. Boyd Kick-off Friluftslivets år, Oslo okt Alice Boyd, Helene Bugge Pedagogisk nettverk, Oslo nov Helene Bugge NGSA-symposium Køben, nov Helene Bugge Åpning Friluftslivets år jan Alice Boyd, Helene Bugge STI-konferansen, Fornebu mars 2015 Helene Bugge NGSA symposium Malmø april 2015 Helene Bugge 5.9 Representasjon i utvalg/råd Anleggsutvalget NIF Helene Bugge Delegat fra Norge til IFPRA(WUP) Sissel Lerum Drukningsforebyggende råd Alice C. Boyd Fagforbundet/Fagakademiet Pål Stenbro, Birger Kristoffersen, Alice C. Boyd, Helene Bugge FAGUS Rådgivning Karen K. P. Gunleiksrud Helene Bugge NMBU / FAGUS Karen K.P. Gunleiksrud Hilde Mangerud, Helene Bugge NGSA-prosjekt Helene Bugge, Tove Haugland Pedagogisk nettverk for Anleggsgartnerbransjen Helene Bugge Redaksjonsutvalget park & anlegg Helene Bugge Redaksjonsutvalg «Idrett & anlegg» Alice Boyd, Helene Bugge Rep. i rådet FAGUS Karen K.P. Gunleiksrud Hilde Mangerud, Helene Bugge Standard Norge, ny standard idrett ZJ Helene Bugge Prosjekt Friluftsporter Helene Bugge 14

15 5.10 BAD, PARK OG IDRETT s hederspris I forbindelse med Badeteknisk på Hamar i mars 2015, ble BAD, PARK OG IDRETTs hederspris delt ut for ellevte gang. Prisen, som består av et stipend og et diplom, gikk denne gang til Eyvind Øglænd Marcussen i Asplan Viak as. Eivind har siden 1995 vært en av de ledende prosjekterende rådgiverne når det gjelder bade- og svømmeanlegg i Norge, og han har etterlatt seg mange «fotavtrykk» rundt i landet. Østfoldbadet og Aquarama er eksempler på dette Styrets arbeid I perioden har det vært gjennomført åtte styremøter og syv møter i arbeidsutvalget. Varamedlemmer har vært innkalt og deltatt i alle styremøter. Styret har avholdt sine møter på Olympiatoppen med unntak av et møte på Fuglehuk fyr utenfor Bolærene. Styret har i perioden vært opptatt av å gjennomføre de mål som landsmøtet i Kristiansand fastsatte. Virksomheten gikk for driftsåret 2013 med et overskudd på kr ,- I 2014 gikk organisasjonene med et underskudd på kr ,- Styret har hatt stor oppmerksomhet på kostnadssiden, samt å gjennomføre planlagte kurs og seminarer. I løpet av perioden har det vært avholdt 35 kurs, seminarer og konferanser. Kurs- og seminarporteføljen har vært variert, fra mindre temabasert kurs til større seminarer/konferanser. Deltakelsen på våre kurs og seminarer har, med få unntak vært lavere enn i foregående periode. 12 kurs /seminar har måttet avlyses grunnet lav deltakelse. Det ble ikke avholdt anleggskonferanse i 2014, noe som regnskapet tydelig viser. Kursinntektene, inkludert KUDs støtte til ulike kurs og seminar har i tillegg til medlemskontingenten vært den bærende inntektskilden for organisasjonen. BAD, PARK OG IDRETT og Standard Norge har våren 2015 sammen tatt initiativ overfor Kulturdepartementet til deltakelse i europeisk standardiserings arbeid. Søknaden gjelder bade- og svømmeanlegg hvor det pågår et stort europeisk arbeid. Søknaden er innvilget, og et oppstartsmøte for en norsk speilkomite vil finne sted i løpet av juni måned. I perioden har BAD, PARK OG IDRETT levert høringsuttalelser til følgende saker: Driftsoperatør idrett, skal det fortsatt være et eget fag under loven; Udir. Greenkeeeper, nytt fag under loven; Udir Kompetansemål for svømmeopplæring i grunnskolen; Udir Naturmangfoldloven; Miljødirektoratet Videre har BAD, PARK OG IDRETT sammen med Badelandene.no og Norsk Basseng Bad Teknisk forening spilt inn til Helse- og omsorgsdepartementet behovet for revisjon av «Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v av 1996.» Styrets arbeid er frivillig. Det utbetales ikke honorar til styrets medlemmer. Innsatsen i perioden utgjør i underkant av 2 årsverk. 15

16 5.12 BAD, PARK OG IDRETT s målprogram med angitt måloppnåelse for perioden Målprogrammet viser virksomheten uten daglig drift og løpende oppgaver. Styret har vedtatt både ny visjon og nye mål. BAD, PARK OG IDRETT s visjon: MED KUNNSKAP OG LYST HOVEDMÅL: BAD, PARK OG IDRETT skal samle og formidle etterspurt kompetanse Delmål: BAD, PARK OG IDRETT skal være ledende på kunnskapsformidling innen sine fagområder skal tilby gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling skal være en aktiv aktør i den offentlige debatt innen sine fagområder Arbeidsprogram BAD, PARK OG IDRETT skal: gjennomføre årlige kursprogram for alle fagfeltene i organisasjonen Status: Delvis måloppnåelse, men fortsatt et utviklingspotensial. sørge for kvalitet i alle ledd (planlegging, innhold og gjennomføring) Status: Delvis måloppnåelse. Dette er et område hvor det alltid er rom for forbedringer. øke deltakelsen på kurs og konferanser Status: Ikke måloppnåelse legge opp til geografisk spredning av kursene Status: Delvis måloppnåelse 3 arbeide for å styrke økonomien gjennom blant annet økte offentlige tilskudd, økt medlemsmasse, annonsering og sponsing Status: Delvis måloppnåelse. Synkende medlemsmasse og lavere deltakelse på kurs. ha en webside som er dagsaktuell og brukervennlig Status: Måloppnåelse. Websiden fungerer meget bra, nødvendige oppdateringer og vedlikehold blir gjennomført fortløpende. Nesten all påmelding skjer via websiden. samarbeide med andre aktører innen fagfeltene Status: Måloppnåelse. Nye samarbeidspartnere i perioden ha en administrasjon som kan gjennomføre vedtatte mål og pålagte arbeidsoppgaver Status: Måloppnåelse være en attraktiv arbeidsplass Status: Måloppnåelse 3 Det viser seg vanskelig å få nok deltakere ute i distriktene. 16

17 BAD, PARK OG IDRETT skal i perioden gjennomføre følgende konferanser: (alene eller i samarbeid med andre) 2013 Landskonferanse (Kristiansand) Status: Avholdt 2013 Grønn Galla, Oslo (FAGUS, NAML mf/ BPI) Status: Avholdt 2014 Nordisk park - og friluftskonferanse (Malmø) Status: Avholdt 2014 Konferanse belysning av idrettsanlegg (BPI) Status: Avholdt 2015 Forvaltningskonferanse (Gardermoen) Status: Avholdt 2015 Badeteknisk (Hamar) Status: Avholdt 2015 Landskonferanse (Hamar) Status: Avholdt 17

18 SAK 6 BAD, PARK OG IDRETT s REGNSKAP 18

19 19

20 20

INNKALLING LANDSMØTE KrISTIANSAND 12.06 2013

INNKALLING LANDSMØTE KrISTIANSAND 12.06 2013 INNKALLING LANDSMØTE Kristiansand 12.06 2013 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles med dette til Landsmøte for BAD, PARK OG IDRETT 2013. Sted: Hotel Caledonien, Kristiansand Dato: Onsdag 12. Juni 2013

Detaljer

Kunnskap og lyst. Foto: Skien Fritidspark

Kunnskap og lyst. Foto: Skien Fritidspark Kunnskap og lyst Foto: Skien Fritidspark Foto: Norges Gymnastikk og Turnforbund BAD, PARK OG IDRETTs visjon: MED KUNNSKAP OG LYST HOVEDMÅL BAD, PARK OG IDRETT skal samle og formidle etterspurt kompetanse.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 TID: TORSDAG 14. MARS kl 15.00 STED: OLYMPIATOPPEN, MØTEROM «NORSK TIPPING», Sognsveien 228 Saksliste: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til å underskrive

Detaljer

Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS

Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS 1. Organisasjon FAGUS er en selvstendig organisasjon. FAGUS har ikke økonomisk formål. Ansvaret er begrenset til FAGUS sine midler.

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

FAGUS i fremtiden- innstilling fra komiteen

FAGUS i fremtiden- innstilling fra komiteen FAGUS i fremtiden- innstilling fra komiteen Om komiteen og bakgrunn for komitèarbeidet Komiteen har bestått av representanter fra de ulike eierorganisasjonene i FAGUS: Bad, Park og Idrett- Helene Bugge

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Valgkomitéens forslag til nytt styre og kontrollkomité for perioden 2015-2017

Valgkomitéens forslag til nytt styre og kontrollkomité for perioden 2015-2017 SAK 11 VALG SAK 11 Valgkomitéens forslag til nytt styre og kontrollkomité for perioden 2015-2017 Leder Nestleder Styremedlem BAD Styremedlem BAD Styremedlem PARK Styremedlem PARK Styremedlem IDRETT Styremedlem

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Dokumentet er satt opp i tre spalter; gjeldende vedtekt, forslag til endringer og begrunnelse.

Dokumentet er satt opp i tre spalter; gjeldende vedtekt, forslag til endringer og begrunnelse. Notat Til: Generalforsamling Fra: Styret v/styreleder Dato: 01.03.2017 Sak: Forslag til vedtektsendringer Innledning Styret i FTU vil i anledning generalforsamlingen 2017 fremme forslag til endringer av

Detaljer

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift.

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift. :vr ;:EB?,014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Verdal kommune v/ordfører Bjørn Iversen Postboks 24 7651 VERDAL Deres ref: Vår ref: 118562-1418 Oslo, 3. februar 2014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING - MEDLEMSKAP

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20

Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20 Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20 Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede *Alle de fremmøtte ble godkjent, det ble også godkjent at et medlem ble gitt

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Årsmelding FAGUS 2015

Årsmelding FAGUS 2015 Årsmelding FAGUS 2015 Sammendrag: FAGUS har i 2015 i hovedsak arbeidet med FAGUS organisasjonsstruktur, forskrift om fremmede organismer, seminar/konferansevirksomhet og NGSA. Det har blitt avholdt foredrag

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer