Advokattjenesten. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig God Påske

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokattjenesten. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig God Påske"

Transkript

1 Nr Årgang 16 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig God Påske Advokattjenesten Advokattjenester er tilgjengelig i alle byer og de fleste større tettsteder i Norge. Telefonkatalogens "Gule sider" kan være til hjelp for å finne fram til en advokat Rettighetssenteret får imidlertid stadig tilbakemeldinger fra brukere om at de har problemer med å finne advokater som er interessert i - og har erfaring med - saker innenfor velferdsrettens område. Mer informasjon om advokater og advokattjenester finnes på nettsidene Her kan du søke deg frem til en advokat i ditt nærområde, som har velferdsretten som sitt fagområde. Du kan også sende inn juridiske spørsmål på e-post.

2 OBS OBS. Mobil beskjed fra oss på sms på telefon er kun en SMS tlf. Vennligst ikke send retur på den eller ring Det blir ikke besvart Kontakt oss på Tlf man /onsdager Innsyn i pasientjournaler Vil du ha innsyn i pasientjournalen din, må du henvende deg til der du har vært pasient. tje- For innsyn i journal fra primærhelsetjenesten, som allmennlege, helsestasjon og skolehelse neste, må du sende en forespørsel til den aktuelle bydelen. Pasientjournaler fra primærhelsetjenesten, aldershjemmene og sykehjemmene har blitt makulert 10 år etter behandlingen var avsluttet. Kun 10% av journalene er bevart, av statistiske hensyn. Unntaket er skolehelsekortene, som er bevart i sin helhet. Ny folkehelsemelding Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil nå styrke det forebyggende helsearbeidet. Vi vil legge fram en ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015 før kommunevalget. På denne måten vil vi legge til rette for god samordning mellom nasjonal politikk og kommunale planprosesser. Det er avgjørende med god lokal politisk forankring av folkehelsearbeidet. I arbeidet med meldingen ønsker vi spesielt å løfte frem tre innsatsområdene: psykisk helse i folkehelsearbeidet, aktive eldre og helsevennlige valg. I tillegg vil forebyggende arbeid mot barn og unge være prioritert Og nå kan du komme med dine innspill på hvordan regjeringen kan utvikle folkehelsepolitikken på ny nettside.i tillegg vil forebyggende arbeid mot barn og unge være prioritert.på denne nettsiden kan du gi dine innspill direkte. Helse- og omsorgsdepartementet lenke direktehttp://www.regjeringen.no/nb/dep/ hod/aktuelt/nyheter/2014/ny-folkehelsemelding--kom-med-dine-innspill.html? id=763327&wt.tsrc=epost&wt.mc_id=epostvarsel_regjeringenno

3 FFO spørreundersøkelse uføretrygd Det er mange som i disse dager tar kontakt med FFO, både lokalt og nasjonalt, som er usikker på konsekvensene av uførereformen. Flere opplever det som komplisert og mange er usikre. - Ut i fra de tilbakemeldingene vi får er det tydelig at den nye uføretrygdordningen gir uheldige konsekvenser for enkelte, og at enkelte rett og slett får mindre å rutte med enn tidligere. For de som har minst fra før er dette dramatisk, sier fagpolitisk leder i FFO, Ingunn E. Ulfsten. Flere av de som tar kontakt med FFO forteller blant annet at de får mindre utbetalt enn før. De er usikker på om de har fått riktig utbetaling, er usikker på skattetrekket sitt, og hvilke konsekvenser den nye ordningen har for private pensjonsordninger. - Nå har vi behov for å følge situasjonen tett og tilegne oss så mye informasjon som mulig. Derfor sender vi ut et spørreskjema til våre medlemmer. Kunnskapen vi får, både gjennom direktehenvendelser og gjennom spørreskjemaet blir viktig i det videre arbeidet for FFO, slik at vi kan holde myndighetene orientert om konsekvensene som våre medlemmer opplever, sier Ulfsten. Kiel tur med 3 overnattinger på Hoteltur til Kiel 20XX Hotel Atlantic september 2015 vi bor på Hotell Atlantic 3 netter Overnattingstur Kiel m / 3 overnattinger, 9. sept til 13 sept Prisen blir ca pr. par.. Vi har ikke 100 % pris enda. Vil du være med må vi ha beskjed senest. 15 Juni. Giro med forfall 20. juli. Ta kontakt for enelugar og rom

4 Å rsmøte 2015 Kompetansen Oslo Årsmøte ble avholdt den 18. mars 2015, i våre lokaler i Jerikoveien 22 kl Åpning Det var 9 personer på møtet og alle var stemmeberettiget. Møtet ble åpnet av leder Per Chr. Lehnskaugen. 2. Godkjenning Møteinnkalling og dagsorden. Ble godkjent av årsmøtet. 3. Valg av møteleder Årsmøtet valgte: Per Chr. Lehnskaugen 4 Valg av møtesekretær Årsmøtet valgte: Irene Lehnskaugen 5 Valg av protokollunderskrivere Årsmøte valgte: Tor Edvardsen og Håvard Nørbech. 6. Årsberetning Årsberetningen ble lest opp punkt for punkt. Ble godkjent av årsmøtet. 7. Regnskap Regnskapet ble utdelt og grundig gjennomgått. Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Revisorberetninger ble lest av leder Per Chr. Lehnskaugen. 8. Innkomne forslag 9. Valg Det er ikke kommet noen forslag. Disse ble valgt: Leder Per Chr. Lehnskaugen for 1 år Nestleder Terje Gystad for 2 år Styremedlem Ann-Elisabeth Kristiansen for 1 år ikke på valg Valg av valgkomité Valgkomiteens sammensetning ble følgende: Terje Gystad og Oddvar Kristiansen Enstemmig godkjent. Revisor Årsmøtet valgte vår nåværende revisor: Scott Norman Hansen Enstemmig godkjent. 10. Avslutning Møtet ble avsluttet kl H. Nørbech Tor E. Edvardsen Sing: Sing: Oslo, den 18. mars 2015

5 Borgerlig regjering vil true funksjonshemmedes boligsituasjon FFO frykter at funksjonshemmedes bosituasjon forverres om de borgerlige partiene kommer til makten. - Vi står i fare for at det er entreprenørene som får bestemme hvor funksjonshemmede skal bo og om de skal få besøk eller Tidligere denne uken gikk Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) og Huseiernes Landsforbund ut og anbefalte borgerlig boligpolitikk. De ønsker spesielt å fjerne en rekke krav som ble innført i 2010 om universell utforming, visuell kvalitet, miljø, helse og energi, inneklima og planløsninger. De mener kravene fører til at mange boligprosjekter blir skrinlagt på grunn av ekstrakostnadene. Dette samsvarer med FFOs gjennomgang av partiprogrammene, som viser at høyresiden skiller seg ut i tilnærmingen til tilgjengelighet og boligbygging. Frp foreslår blant annet å fjerne påbudet om rullestoltilgjengelighet i alle boliger: Vi ønsker derfor blant annet å reversere de nylig innførte kravene til universell utforming og byggemåte som har gjort nye boliger flere hundre tusen kroner dyrere å bygge. Dette får de nok gehør for i samarbeid med Høyre, som sier i sitt program at de i samarbeid med byggenæringen vil forenkle TEK 10 for å redusere bygge kostnadene. - Dermed truer høyresiden både rettssituasjonen og velferden til funksjonshemmede. I tillegg viser det at partiene ikke har lært noe om hva tilgjengelighet og universell utforming handler om. Her handler det om å løfte blikket. Universell utforming av bygninger er ikke bare av hensyn til funksjonshemmede. Det kommer deg og meg til gode om vi opplever en eller annen form for bevegelseshemning av kortere eller lengre varighet, eller trenger å komme fram med en barnevogn. Å gå tilbake på disse kravene er å undergrave målet om at samfunnet skal være tilgjengelig for alle, sier Liv Arum. - Er det byggebransjens aktører som de borgerlige partiene vil ta mest hensyn til? I så fall betyr det at samfunnsskapte barrierer for funksjonshemmede bygges opp og at det legges et solid grunnlag for systematisk diskriminering. Hvordan vil de borgerlige partiene sikre funksjonshemmedes likestilling og deltakelse fremover og hvilken strategi har partiene for å nå målet om at Norge skal være universelt utformet innen 2025?

6 FFO møtte arbeidsministeren FFO møtte både statsråd Robert Eriksson og statssekretær Torkil Åmland denne uken. Målet for møtet var å presentere og utdype FFOs Styreleder Knut Magne Ellingsen løftet fram flere av FFOs krav, blant annet behovet for et forsøksprosjekt i offentlig sektor for å opprette flere små stillinger på % for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Han pekte også på behovet for å fjerne aldersgrensen på 26 år for å få utdanning som arbeidsrettet tiltak, samt en revitalisering av Jobbstrategien for funksjonshemmede. Vi skulle ønske at Jobbstrategien kunne rendyrkes i større grad enn det regjeringen har gjort til i dag, som en målrettet og strategisk innsats for å få flere funksjonshemmede i arbeid uavhengig av alder, sa Ellingsen. Statsråd Robert Eriksson ønsker ikke å løfte frem Jobbstrategi som dokument, men heller bidra med praktisk politikk som kan hjelpe flere funksjonshemmede ut i arbeid, blant annet gjennom IA-avtalen. - Regjeringen har lagt fram flere tiltak som vi tror kan bidra positivt. Men vi har i kke har samme nærhet til prosessene og det politiske arbeidet som vi hadde før det er en bekymring. Nettopp det var én av styrkene i Jobbstrategien, og vi oppfordrer til å ha oss tettere på i arbeidet videre, sa generalsekretær Liv Arum Ønsker bidrag i arbeidet med hjelpemidler og pleiepenger Både regjeringens arbeid med gjennomgangen av hjelpemidler og organisering og arbeidet med en ny pleiepengeordning ble etterlyst fra FFOs side under møtet. Statsråden orienterte om at et forslag til en ny pleiepengeordning vil komme denne våren. Arbeidet med hjelpemidler er nettopp startet opp. Eriksson lovte imidlertid at FFO skulle bli koblet på arbeidet. Vi er glade for at statsråden i møtet var tydelig i sitt ønske om å involvere FFO i prosessen med både hjelpemidler, men også i arbeidet med pleiepenger. Dette er to svært viktige saker for FFO, sa generalsekretær Liv Arum. Ny uføretrygd FFO målbar også tilbakemeldingene som svært mange har kommet med om endringene i uføretrygden/gitt FFO om den nye uførereformen/ den siste måneden. Det er stor grad av usikkerhet og frustrasjon blant mange av våre medlemmer akkurat nå. En ny reform vil alltid være omfattende og oppleves som komplisert, og det er mange som opplever at det er vanskelig å manøvrere i dette terrenget. Det er viktig at uførereformen faktisk oppfyller de formålene og intensjonene som Stortinget besluttet, og at uføre ikke får en mer utrygg økonomi. Derfor følger vi nå situasjonen tett, sa Arum.

7 Vaffel dag 1. halvår 2015 Kalendren 11. februar 08. april 10. juni Fra kl Til kl Båttur: Båttur til Kiel m / overnatting 9. sept til 13 sept Kontordager og åpent hus: Mandager og onsdager fra kl til Vi holder kaffen Viktige telefon nr. Hjelpemiddelsentralen Teknisk ordrekontor TT i Oslo Assistanse Oslo lufthavn Barn Assistanse Oslo lufthavn Assistanse Jernbane Hjelpemiddel Teknisk ( Oslo Kommune) Akuttvakten etter kl til og helg

8 A frimerke Retur adresse: Kompetansen Oslo Jerikovn Oslo LINDEBERG APOTEK Lindeberg Senter Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Telefon: Faks: Lindeberg Senter Symaskinproblemer? Medlemstilbud! Hvis du vil kjøpe pent brukt symaskin, eller reparere din gamle, ta kontakt med: Jack Sønderby Tlf: / Kontortider i Kompetansen Oslo, Jerikovn Oslo Vår bankkonto er: Mandager og Onsdager fra kl til Kontor telefon Kontakt uten for kontortiden Per Chr. Lehnskaugen tlf eller Terje Gystad tlf webside Bank konto FFO`s Hotellavtale Thon hotels (du må oppgi avtalekode FFO ved bestilling) Telefon: Telefax: E-post: Scandic hotels (du må oppgi FFOs avtalekode D ) Telefon: Kontaktperson for FFO i Scandic: Marit Mellingen Telefon: E-post: Choice hotels (du må oppgi FFOs avtalekode CH14660) Telefon: Telefax: Mandag-fredag E-post: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) består av 75 medlemsorganisasjoner, med over medlemmer. FFO er Norges største paraplyorganisasjon bestående av organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke.

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Nr. 6-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Hilsen styret, Per,Terje og Elisabeth TT-ordningen. Når det gjelder TT-ordningen,

Detaljer

Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus

Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus Nr. 3-2013 Årgang 14 Etterlyser større satsing Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus Jeg har aldri sett dette tidligere, det er vel ikke så mange andre som har sett det heler Legg merke til blokken foran

Detaljer

Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte

Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte Nr. 2-2013 Årgang 14 Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem : Per Chr. Lehnskaugen Terje Gystad Ole Chr. Knivedalen Unni Nordli Elisabeth

Detaljer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Nr. 4-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Kontoret har sommer lukket Fra torsdag 26.juni til mandag 4.august Hvor er du Robin Hood

Detaljer

2012-2013 NBBL 2012-2013. NBBLs boligpolitiske program s. 5 og s. 8-17. Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL 2012 1

2012-2013 NBBL 2012-2013. NBBLs boligpolitiske program s. 5 og s. 8-17. Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL 2012 1 2012-2013 NBBL 2012-2013 NBBLs boligpolitiske program s. 5 og s. 8-17 NBBL 2012 1 Norske Boligbyggelags Landsforbund Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

landsmøtehelg I TØNSBERG

landsmøtehelg I TØNSBERG kvartennr. 1/2-2012 Årgang 26 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose landsmøtehelg I TØNSBERG side 8 Lederens hjørne Landsmøtet 2012 er gjennomført... Landsmøtet 2012 er gjennomført og helgen

Detaljer