Norsk e-helsebarometer 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk e-helsebarometer 2016"

Transkript

1 Norsk e-helsebarometer 2016 Nasjonal befolkningsundersøkelse 15. april 2016 Gjennomført for DIPS ASA

2 Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Kartlegge holdninger og erfaringer knyttet til pasientbehandling og e-helse i Norge DIPS ASA v/tor Arne Viksjø og Rune Brynhildsen Nordmenn, 16 år eller eldre Antall respondenter (n=): 2005 Metode Vekting Webundersøkelse, stratifisert utvalg (ca. 100 per fylke) Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi Tidspunkt for datainnsamling 18. mars til 3. april 2016 Feilmargin Tematikk ± 1,0 og ± 2,2 prosentpoeng på hovedfrekvensnivå. Feilmarginene er større på undergrupper. Digitalisering av helsesektoren, pasientdeltagelse, EPJ, innsyn i helseopplysninger, nytte og bekymringer, erfaring med sykehusopphold m.m. Ansvarlige konsulenter i Opinion Ola Gaute Aas Askheim, seniorrådgiver Nora Clausen, seniorrådgiver

3 Hovedresultater 3

4 Halve befolkningen mener helsesektoren henger etter digitalt Q1 I mange deler av samfunnet er det en pågående omlegging til digital drift, der stadig flere oppgaver og funksjoner kan utføres over internett. Dette kalles ofte «digitalisering». Hvor oppfatter du at helsesektoren i Norge generelt, altså leger og sykehus befinner seg i en slik digitaliseringsprosess? Ligger den foran eller bak andre samfunnsinstitusjoner det er naturlig å sammenligne den med? Kjønn: Menn mener i større grad enn kvinner at sektoren ligger «langt bak» andre (17% vs. 12%). 31 % 34 % Alder: Aldersgruppen år mener i større grad enn eldre at sektoren ligger litt foran andre. 6 % 15 % 14 % Helseregion: Helse Sør-Øst mener i størst grad at sektoren ligger bak (52%) eller langt bak (17%) andre. 1 % Helsesektoren ligger langt foran andre... litt foran andre omtrent på nivå med andre litt bak andre ligger langt bak andre Vet ikke n=2005 (alle) 4

5 Q1 Kjønn Helseregion Reg Midt- TOTAL Mann Kvinne Reg Sør- Øst Reg Vest Norge Reg Nord BASE Helsesektoren ligger langt bak andre 15 % 17 % 12 % 17 % 9 % 13 % 15 % Helsesektoren ligger li> bak andre 34 % 35 % 32 % 35 % 34 % 28 % 34 % Helsesektoren er omtrent på nivå med 31 % 30 % 32 % 28 % 35 % 36 % 31 % andre Helsesektoren ligger li> foran andre 6 % 6 % 5 % 5 % 8 % 5 % 7 % Helsesektoren ligger langt foran andre 1 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % Vet ikke 14 % 11 % 18 % 14 % 14 % 17 % 12 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5

6 Befolkningen og helsepersonell enige mht status for digitalisering av helsesektoren Q1 I mange deler av samfunnet er det en pågående omlegging til digital drift, der stadig flere oppgaver og funksjoner kan utføres over internett. Dette kalles ofte «digitalisering». Hvor oppfatter du at helsesektoren i Norge generelt, altså leger og sykehus befinner seg i en slik digitaliseringsprosess? Ligger den foran eller bak andre samfunnsinstitusjoner det er naturlig å sammenligne den med? (Helsesektoren ligger...) 35 % 34 % 38 % 31 % Helsepers Q2: Hvilken betydning mener du det har for helsesektoren i Norge at den oppfattes å være på linje med andre samfunnsinstitusjoner når det gjelder digitalisering? Med andre samfunnsinstitusjoner mener vi for eksempel banker og forvaltningsorganer i stat og kommune. 6 % 13 % 53 % 23 % 7 % 15 % Befolkningen 14 % Svært liten Ganske liten Verken eller Ganske stor Svært stor Vet ikke 9 %...langt bak andre...litt bak andre...omtrent på nivå med andre 7 % 6 %...litt foran andre 1 % 1 %...langt foran andre 11 % Vet ikke Helsepersonell er enige med befolkningen at digitalisering i helsesektoren ligger bak andre sektorer Samtidig er denne gruppen klare på betydningen av også denne sektoren digitaliseres på linje med andre samfunnsinstitusjoner n=200 (helsepersonell) n=2005 (befolkning)

7 7 av 10 er positive til å delta mer aktivt i egen behandling Q2 Der et ønske fra norske helsemyndigheter at vi som pasienter i større grad enn før skal Q2 Det er et ønske fra norske helsemyndigheter at vi som pasienter i større grad enn før skal være delaktige behandlingen av oss selv gjennom ha løpende tilgang til mer være delaktige i behandlingen av oss selv gjennom å ha løpende tilgang til mer informasjon. informasjon. Hva er ditt syn på dette? Mener du det er en De som mener det er en fordel: Kvinner: 75 % Menn: 70 % 38 % 35 % Andel som sier «stor fordel», fordelt på alder: 27 % 41 % 42 % 35 % 2 % 7 % 13 % 6 % 12 % år + Stor ulempe Viss ulempe Verken eller Viss fordel Stor fordel Ingen oppfatning n=2005 (alle) 7

8 Q2 Kjønn Helseregion Reg Midt- TOTAL Mann Kvinne Reg Sør- Øst Reg Vest Norge Reg Nord BASE Stor ulempe 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 3 % 1 % Viss ulempe 7 % 7 % 8 % 7 % 9 % 8 % 8 % Verken eller 13 % 14 % 12 % 13 % 14 % 13 % 13 % Viss fordel 38 % 37 % 38 % 36 % 40 % 38 % 39 % Stor fordel 35 % 33 % 37 % 36 % 31 % 35 % 35 % Ingen oppfatning 6 % 6 % 5 % 6 % 5 % 5 % 4 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8

9 Helsepersonell ser klare fordeler ved helse-myndighetens målsetting om pasientmedvirkning Q3 Det er et ønske fra norske helsemyndigheter at pasienter i større grad enn før skal være delaktige i behandlingen av seg selv gjennom å ha løpende tilgang til mer informasjon. Hva er ditt syn på dette? Mener du det er en Helsepers 42 % 38 % 36 % 35 % Bare en av ti leger / sykepleiere betrakter det som en ulempe at pasientene i større grad involveres i behandlingsopplegget 2 % Befolkningen 10 % 7 % 2 % 8 % 13 % 3 % 6 % Også her er det høy grad av samsvar mellom befolkningens og helsepersonellets syn Stor ulempe Viss ulempe Verken eller Viss fordel Stor fordel Ingen oppfatning n=200 (helsepersonell) n=2005 (befolkning) 9

10 43 % har kjennskap til EPJ Q3 Hvilke av følgende kjenner du til eller har du hørt om? 51 % 43 % 27 % 30 % Høyest kjennskap i helseregion Nord (53%), og lavest i helseregion Sør-Øst (40 %) Like stor kjennskap blant kvinner som menn (begge 43%) Blant de ansatte i helsesektoren scorer EPJ høyest av disse tre systemene (63%) De som har vært pasienter og/ eller pårørende siste året har høyere kjennskap til alle tre systemene enn ikke-pasienter (ca. 10 prosentpoeng). Helsenorge.no Elektronisk pasientjournal (EPJ) MinJournal.no Ingen av disse Helsenorge.no er bedre kjent blant kvinner 56% enn menn 45% n=2005 (alle) 10

11 Q3 Kjønn Helseregion Reg Midt- TOTAL Mann Kvinne Reg Sør- Øst Reg Vest Norge Reg Nord BASE Elektronisk pasientjournal (EPJ)? 43 % 43 % 43 % 40 % 43 % 49 % 53 % Helsenorge.no 51 % 45 % 56 % 47 % 54 % 54 % 61 % MinJournal.no 27 % 26 % 28 % 22 % 32 % 31 % 35 % Ingen av disse 30 % 33 % 27 % 35 % 24 % 26 % 17 % TOTAL 151 % 147 % 154 % 145 % 153 % 160 % 166 % 11

12 12 % har tilgang til egen EPJ Q4 Har du selv tilgang til din egen, digitale (elektroniske) pasientjournal (EPJ) i dag? De over 65 år har i størst grad tilgang til egen EPJ: Ja 12 % 7 % 11 % 11 % 12 % 18 % Vet ikke 50 % Nei 38 % år+ Helse Vest på topp i EPJ-tilgang 20 % 17 % 12 % 8 % Sør-Øst Midt-Norge Nord Vest n=2005 (alle) Andel med EPJ 12

13 Q4 Kjønn Helseregion Reg Midt- TOTAL Mann Kvinne Reg Sør- Øst Reg Vest Norge Reg Nord BASE Ja 12 % 11 % 13 % 8 % 20 % 12 % 17 % Nei 38 % 34 % 43 % 42 % 33 % 34 % 31 % Vet ikke 50 % 55 % 45 % 49 % 47 % 53 % 52 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 13

14 Nesten 8 av 10 er positive til tilgang til egen EPJ Q5 Er du positiv eller negativ til at du selv får tilgang til din egen pasientjournal (EPJ)? De som er positive, fordelt på alder: Ingen oppfatning 6 % Svært negativ 0 % Ganske negativ 2 % 60 % 72 % 82 % 85 % 82 % Verken eller 13 % år+ Svært positiv 47 % Ganske positiv 31 % Kvinner: 83 % positive Menn: 75% positive Pasient/pårørende: 84 % positive Ikke-pasient: 76% er positive Jobber i helsesektoren: 75% Jobber ikke i helsesektoren: 79% n=2005 (alle) 14

15 Q5 Kjønn Helseregion Reg Midt- TOTAL Mann Kvinne Reg Sør- Øst Reg Vest Norge Reg Nord BASE Svært negauv 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % Ganske negauv 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 3 % Verken eller 13 % 15 % 11 % 12 % 17 % 12 % 11 % Ganske posiuv 31 % 30 % 33 % 30 % 36 % 34 % 26 % Svært posiuv 47 % 45 % 49 % 49 % 40 % 47 % 53 % Ingen oppfatning 6 % 8 % 4 % 7 % 5 % 5 % 7 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 15

16 7 av 10 både forventer og ønsker at behandlere har tilgang til pasientinformasjon på tvers av helseinstans Q6 Når du oppsøker en behandler ved en helseinstans (sykehus eller legekontor), forventer du at: Q7 Og hvordan mener du at dette burde være? Behandleren kan lese alt som alle andre behandlere har skrevet om meg 68 % Behandleren kan lese alt som alle andre behandlere har skrevet om meg 71 % Behandleren kan lese alt som andre ved den samme helseinstans har skrevet om meg 17 % Behandleren kan lese alt som andre ved den samme helseinstans har skrevet om meg 16 % Behandleren kan lese kun det som han/hun selv har skrevet om meg 5 % Behandleren kan lese kun det som han/hun selv har skrevet om meg 5 % Vet ikke 9 % Vet ikke 8 % n=2005 (alle) n=2005 (alle) 16

17 Q6 + Q7 q6 Kjønn Helseregion TOTAL Mann Kvinne Reg Sør- Øst Reg Vest Reg Midt- Norge Reg Nord BASE Behandleren kan lese alt som alle andre behandlere har 68 % 72 % 64 % 69 % 62 % 73 % 75 % skrevet om meg, uavhengig av hvilken helseinstans behandlerne er Behandleren kan lese kun det som han/hun selv har 5 % 5 % 5 % 5 % 7 % 4 % 5 % skrevet om meg Behandleren kan lese alt som andre ved den samme 17 % 13 % 22 % 17 % 22 % 15 % 15 % helseinstans har skrevet om meg, men ikke det som er skrevet ved andre Vet ikke 9 % 9 % 9 % 10 % 9 % 9 % 5 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % q7 Kjønn Helseregion TOTAL Mann Kvinne Reg Sør- Øst Reg Vest Reg Midt- Norge Reg Nord BASE Behandleren kan lese alt som alle andre behandlere har 71 % 74 % 69 % 71 % 67 % 75 % 79 % skrevet om meg, uavhengig av hvilken helseinstans behandlerne er Behandleren kan lese kun det som han/hun selv har 5 % 4 % 5 % 4 % 6 % 4 % 5 % skrevet om meg Behandleren kan lese alt som andre ved den samme 16 % 14 % 17 % 16 % 19 % 11 % 10 % helseinstans har skrevet om meg, men ikke det som er skrevet ved andre Vet ikke 8 % 8 % 9 % 8 % 8 % 9 % 7 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 17

18 Det mest nyttige med EPJ er å kunne lese behandlers vurdering Q8 Hvor verdifullt eller nyttig mener du hvert av følgende vil være for deg ved å ha tilgang til egen pasientjournal? Kunne lese legens eller sykehusets vurdering 48 % 34 % 7 % 3 % 6 % Kunne gå gjennom min egen pasientjournal og historikk 43 % 36 % 10 % 3 % 6 % Kommunisere direkte med helse- og legepersonell 39 % 37 % 11 % 3 % 8 % Bestille legetime hos spesialist eller sykehus 42 % 32 % 11 % 3 % 9 % Bestille legetime hos fastlege 46 % 28 % 13 % 3 % 7 % Få informasjon om ulike sykdommer og behandlingstilbud 38 % 35 % 13 % 3 % 9 % Kunne velge hvilket sykehus jeg vil bli behandlet på basert 39 % 33 % 14 % 4 % 8 % Velge eller bytte fastlege 37 % 32 % 17 % 3 % 8 % Levere egenrapport underveis i et behandlingsopplegg 26 % 36 % 16 % 6 % 13 % Legge inn informasjon om egen sykdom i behandlerens 23 % 28 % 21 % 8 % 7 % 14 % Svært nyttig Ganske nyttig Verken eller Ganske lite nyttig Svært lite nyttig Vet ikke n=2005 (alle) 18

19 Q8_1-10 (se tabell i excel) 19

20 Mest bekymring for at informasjon havner på avveie og misbruk. Lite bekymring for fagterminologi eller komplisert bruk. Q9 a I hvilken grad er du bekymret for følgende knyttet til at din pasientjournal blir elektronisk tilgjengelig for deg via internett? At uvedkommende kan få tilgang til sensitiv informasjon om meg 21 % 37 % 8 % 20 % 10 % At informasjonen kan misbrukes 21 % 37 % 10 % 20 % 8 % At elektronisk pasientjournal og elektronisk kommunikasjon erstatter personlig kontakt med lege og helsepersonell 13 % 32 % 16 % 24 % 10 % At det vil være fagterminologi som jeg ikke vil forstå 6 % 28 % 20 % 24 % 17 % At det vil være komplisert å bruke og at jeg ikke vil mestre dette 4 % 14 % 15 % 28 % 34 % n=2005 (alle) Svært bekymret Litt bekymret Verken eller Lite bekymret Svært lite bekymret Vet ikke 20

21 Q9a_1-5 (se tabell i excel) 21

22 Også pasientene er bekymret, men i mindre grad en helsepersonell Q5 I hvilken grad er du bekymret for følgende knyttet til at pasientjournalene blir elektronisk tilgjengelig for pasientene / publikum via internett? Helsepersonell Befolkningen Enkelte bekymringsområder ble stil likelydende til både helsepersonell og befolkning, og for noen av disse er det til dels store ulikheter i svarene At det vil være komplisert å bruke og at pasienten ikke vil mestre dette At EPJ og elektronisk komm vil erstatte pers kontakt med behandler og helsepersonell At det vil være fagterminologi som pasienten ikke vil forstå 18 % 47 % 54 % 45 % 62 % 32 % Diagrammet viser sammenlagte andeler for svært og ganske bekymret Helsepersonell er svært bekymret for mestringsevnen til pasientene, samt deres evne til å forstå fagterminologi At informasjonen kan misbrukes At uvedkommende kan få tilgang til sensitiv pasientinformasjon 61 % 58 % 60 % 58 % Også trusselen om potensielt redusert menneskelig kontakt bekymrer helsepersonell i større grad enn deres pasienter Trussel om misbruk av informasjon og uvedkommende tilgang oppfattes likt av begge grupper n=200 / n=

23 Stor enighet til påstander om at pasientens tilgang til EPJ er positivt Q4 Hvilket syn har du på følgende forhold knyttet til at pasientene får tilgang til sin EPJ? Angi hvor enig eller uenig du er for hver av påstandene under. Innføring av EPJ har ført / fører til en effektivisering av min egen arbeidstid 4 % 13 % et behandlingsopplegg som oppleves som tryggere sett i et 2 6 %% 14 % pasientperspektiv bedre / et mer adekvat behandlingsopplegg kortere behandlingstid for pasientene 2 % 8 % 5 % 16 % 24 % 26 % 34 % 47 % 34 % 41 % 23 % 16 % 11 % 23 % 9 % 15 % 9 % 11 % 13 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke Trygghetsaspektet er klart den enkeltfaktoren av de fire som i størst grad oppleves som en positiv forskjell sammenlignet med dagens system Også sannsynliggjøring av et bedre tilpasset behandlingsopplegg får bred tilslutning Den enkeltpåstanden som fles er uenige i handler om redusert behandlingstid her er en av fem uenige, men også her er de som er enige i flertall, en av tre er enige i påstanden n=200 23

24 Helsepersonell uttrykker betydelig bekymring knyttet til pasientenes tilgang til EPJ Q5 I hvilken grad er du bekymret for følgende knyttet til at pasientjournalene blir elektronisk tilgjengelig for pasientene / publikum via internett? Svært bekymret Litt bekymret Verken eller Lite bekymret Svært lite bekymret Vet ikke At man båndlegger seg mht. å anføre teorier og hypoteser om pasientens helsetilstand og dermed mister et viktig 9 % 41 % 17 % 19 % 6 % 10 % At lege/annet helsepersonell blir utsatt for utidige henvendelser fra pasienten 6 % 30 % 21 % 28 % 12 % 4 % At det blir merarbeid knyttet til at pasienten tar kontakt og vil ha forklart ting de ikke forstår i journalen 7 % 43 % 18 % 21 % 10 % 2 % At det vil være komplisert å bruke og at pasienten ikke vil mestre dette 5 % 42 % 14 % 29 % 7 % 4 % At EPJ og elektronisk komm vil erstatte pers kontakt med behandler og helsepersonell 10 % 44 % 13 % 24 % 8 % 3 % At det vil være fagterminologi som pasienten ikke vil forstå 16 % 46 % 10 % 21 % 7 % 1 % At informasjonen kan misbrukes 19 % 43 % 8 % 24 % 6 % 2 % At uvedkommende kan få tilgang til sensitiv pasientinformasjon 20 % 40 % 9 % 22 % 7 % 3 % n=200 24

25 Info på avveie og misbruk bekymrer like mye som feilbehandling Q9 b Når det gjelder helsepersonell sin tilgang til informasjon om deg. I hvilken grad er du bekymret for følgende: At uvedkommende kan få tilgang til sensitiv informasjon om meg 21 % 38 % 10 % 19 % 8 % At informasjonen om meg kan misbrukes 17 % 39 % 13 % 19 % 9 % At helsepersonell skal mangle viktig informasjon om min helsetilstand når jeg mottar behandling 13 % 37 % 18 % 21 % 7 % At alt helsepersonell kan lese hele journalen min (uavhengig av hvor de jobber) 18 % 31 % 14 % 20 % 13 % Svært bekymret Litt bekymret Verken eller Lite bekymret Svært lite bekymret Vet ikke n=2005 (alle) 25

26 Q9b_1-4 (se tabell i excel) 26

27 Nettjenester brukes primært til valg av fastlege og timebestilling Q10 Hvilke av følgende har du selv noen gang utført via elektroniske løsninger på internett (ikke SMS)? 49% av menn og 37 % av kvinner har aldri gjort noe av dette via internett Valgt eller byttet fastlege Bestilt legetime hos fastlege Gått gjennom min egen pasientjournal og historikk Kommunisert direkte med helse- og legepersonell Lest legens eller sykehusets vurdering Bestilt legetime hos spesialist eller sykehus Lagt inn informasjon om egen sykdom i behandlerens elektroniske Fått informasjon om ulike sykdommer og behandlingstilbud 8 % 6 % 6 % 3 % 3 % 2 % 2 % 31 % 37 % Valgt eller byttet fastlege: Kvinner 44% Menn 30% Bestilt time hos fastlege: Kvinner 35% Menn 27% Aldersmessig har de yngste mellom16-19 år i størst grad brukt nettjenester for å Lese legens vurdering: 14% Få informasjon om sykdommer og behandlingstilbud: 6% Folk i Helse Nord-regionen er på topp når det gjelder å ha gått gjennom egen pasientjournal (15%) og ha lest legens vurdering (13 %) n=2005 (alle) 27

28 Q10 Kjønn Helseregion TOTAL Mann Kvinne Reg Sør- Øst Reg Vest Reg Midt- Norge Reg Nord BASE Gå> gjennom min egen pasientjournal og 8 % 8 % 9 % 6 % 12 % 8 % 15 % historikk Lest legens eller sykehusets vurdering 6 % 7 % 5 % 5 % 7 % 3 % 13 % BesUlt legeume hos fastlege 31 % 27 % 35 % 30 % 27 % 38 % 36 % BesUlt legeume hos spesialist eller sykehus 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 1 % 1 % Kommunisert direkte med helse- og 6 % 6 % 6 % 7 % 6 % 3 % 7 % legepersonell Få> Ulbud om ulike sykdommer og 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 2 % behandlingsulbud Valgt hvilket sykehus jeg vil bli behandlet på 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 2 % 5 % basert på informasjon eller stausukk om sykehuset Valgt eller by>et fastlege 37 % 30 % 44 % 37 % 39 % 34 % 38 % Lagt inn informasjon om egen sykdom i behandlerens elektroniske pasientjournal 2 % 2 % 2 % 1 % 3 % 1 % 3 % Levert egenrapport underveis i et 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % behandlingsopplegg Ingen av disse 43 % 49 % 37 % 44 % 43 % 43 % 37 % TOTAL 142 % 137 % 147 % 140 % 146 % 134 % 156 % 28

29 Tross bekymringer er helsepersonell som er positive i klart flertall Q6 Samlet sett, hvor positiv eller negativ er du til innføring av løsninger som gir pasienter innsyn i egen EPJ? 54 % To av tre helsepersonell som driver pasientbehandling er positive til at pasientene har tilgang til egen EPJ Bare en av ti uttrykker skepsis eller en negativ holdning 2 % 9 % 20 % 14 % 3 % Dette kan tolkes som et uttrykk for at fordelene langt oppveier ulemper eller potensielle trusler knyttet til slik tilgang Svært negativ Ganske negativ Verken eller Ganske positiv Svært positiv Vet ikke n=200 29

30 Brukerne har stort sett bare god erfaring med nettløsningene Q11 Hva var din erfaring med Kommunisert direkte med helse- og legepersonell? Valgt eller byttet fastlege? Bestilt legetime hos fastlege? Bestilt legetime hos spesialist eller sykehus? 85 % 82 % 81 % 78 % 2 % 3 % 7 % 3 % 9 % Valgt hvilket sykehus jeg vil bli behandlet på basert på 72 % 5 % 9 % Lest legens eller sykehusets vurdering? 66 % 6 % 10 % Lagt inn informasjon om egen sykdom i behandlerens 63 % 7 % 5 % Levert egenrapport underveis i et behandlingsopplegg? 54 % 6 % 7 % Gått gjennom min egen pasientjournal og historikk? 51 % 9 % 5 % Fått informasjon om ulike sykdommer og 50 % 5 % 13 % God Dårlig Vet ikke / husker ikke n=162 (kun de som har nettløsningene) 30

31 Drøyt halvparten av de som tilgang til EPJ har lest i den Q12 Har du selv lest i din egen elektroniske pasientjournal (EPJ)? EPJ-lesning, fordelt på kjønn: 58 % av kvinnene 57% av mennene Totalt for Norges befolkning har cirka 7 prosent lest i egen EPJ. Nei 41 % Ja 57 % Helse Nord-regionen på topp 55 % 57 % 55 % 68 % Sør-Øst Vest Midt- Norge Nord n=162 (kun de som har tilgang til sin egen EPJ) 31

32 Flertallet mener EPJ er enkelt og brukervennlig Q13 Hvordan er din erfaring / opplevelse med tilgang til elektroniske pasientjournal (EPJ) når det gjelder: Det er enkelt å logge seg inn og finne informasjonen 21 % 49 % 22 % 6 % Det er enkelt språk / lett å forstå 19 % 47 % 27 % 3 % Alt-i-alt-fornøydhet 18 % 45 % 27 % 9 % Det er lett å orientere seg i informasjonen (god brukervennlighet) 18 % 45 % 26 % 9 % Jeg finner det jeg leter etter 19 % 40 % 22 % 15 % Det er nyttig informasjon for meg 19 % 34 % 25 % 15 % Svært god erfaring Ganske god erfaring Verken eller Ganske dårlig erfaring Svært dårlig erfaring Vet ikke n=138 (kun de som har tilgang og har lest i egen EPJ) 32

33 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Opinion AS Vulkan OSLO T: E: 33

Norsk e-helsebarometer 2016

Norsk e-helsebarometer 2016 Norsk e-helsebarometer 2016 DIPS-forum Stavanger 2. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Kartlegge holdninger og erfaringer knyttet

Detaljer

Norsk e-helsebarometer 2016

Norsk e-helsebarometer 2016 Norsk e-helsebarometer 2016 Helsepersonell 02.05.2016 Gjennomført for DIPS ASA 1 Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Kartlegge holdninger og

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 24. august 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

ET RUNGENDE JA TIL E-HELSE

ET RUNGENDE JA TIL E-HELSE Et magasin fra DIPS ASA 1-2016 ET RUNGENDE JA TIL E-HELSE Pasienter og pårørende er grunnleggende positive til mer bruk av e-helse. Åtte av ti vil ha tilgang til egen pasientjournal på nett. Det er blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sandøy kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Sandøy kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Sandøy kommune 2016 Gjennomført i april/mai for Sandøy kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT En Vestlending en sykehusjournal Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT Pasienten må settes i «sentrum» for dokumentasjonen om egen helse!

Detaljer

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak??? Ingen elektronisk

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen Innbyggerundersøkelse kommunereform Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015 Karrieretopp Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 15 Holdninger til alder og karriere De fleste foretrekker erfaring Flertallet foretrekker erfaring Dersom man må velge, er det 64 prosent

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsetjenestene på nett med helsenorge.no Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsenorge.no skal være den foretrukne portalen innen helse for befolkningen De sentrale målene er

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013 Ekstremvær i vente Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge Oslo, desember 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Energi Norge Aslak Øverås, informasjonssjef Kartlegge

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Direktoratet for forvaltning og IKT Oslo / 0. februar 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015 Farmasidagene Helsenorge.no Bodil Rabben Helsedirektoratet 05.11.2015 Innbyggerne skal møte én helsetjeneste på nett Helsenorgeplattformen Helsenorge.no Andre portaler Felleskomponenter Åpne data Kontinuerlig

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN Kreftreisen 2 Hva skal være førende for hvordan vi organiserer helsetjenesten og hvilke tjenester vi yter? Pasientenes behov og forutsetninger eller sektorens

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Tove Sørensen, prosjektleder Marit Nygård, journalarkivet UNN STYRK årskonferanse Tromsø, 17. september 2015 Elektronisk tilgang til pasientjournal

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Politiets innbyggerundersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse Politiets innbyggerundersøkelse 2014 Laget for Politidirektoratet 2014 Ipsos MMI. All rights reserved. v/ Kristin Rogge Pran 10.12.2014 Forord Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse

Detaljer

De største utfordringene i tilgangsstyring til EPJ?

De største utfordringene i tilgangsstyring til EPJ? De største utfordringene i tilgangsstyring til EPJ? Bjørn Magne Eggen Enhet for medisinske fag og strategi HelsIT, 27. sept 2007. Bj. M. Eggen, Ark 1 Feil!! Dette er ikke våre nye EPJ-terminaler HelsIT,

Detaljer

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet TNS 0..0 /R.H. Innhold Om undersøkelsen Oppsummering av hovedfunn Kunnskap

Detaljer

«PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012. KREFTFORENINGEN Kristin Bang, spesialrådgiver, HelsIT 190912

«PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012. KREFTFORENINGEN Kristin Bang, spesialrådgiver, HelsIT 190912 «PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012 Utsagn fra kreftpasienter mangel på kontinuitet og forventinger til bruk av teknologi Når jeg fikk kreft, trodde jeg at behandlingen

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Smitteverndagene 7.og 8. juni 2012 Hilde Kløvstad Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag Steinkjer, 9. april 2015 Kort om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger der det trengs, når det trengs Ellen K.Christiansen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.no

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientjournal: fra proof-of-concept til regional tjeneste

Elektronisk tilgang til pasientjournal: fra proof-of-concept til regional tjeneste Elektronisk tilgang til pasientjournal: fra proof-of-concept til regional tjeneste Alle bilder er illustrasjonsfoto fra www.colourbox.com Tove Sørensen og Ragnhild Varmedal HelsIT, 15. oktober 2014 Prosjektet

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord

Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal: erfaringer fra Helse Nord Tove Sørensen, prosjektleder Eva Skipenes, sikkerhetsansvarlig i prosjektet Norm-konferansen 14.-15. okt. 2015 Elektronisk tilgang til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Om undersøkelsen Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Sande Venstre Per Martin Berg Kartlegge holdninger

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen, Ragnhild Varmedal og Eva Skipenes Tromsø, 5. mai 2014 Elektronisk innsyn i journal Utredning journalinnsyn UNN Teknisk test av uttrekk fra DIPS

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Pasientinformasjon på nett - fra mange lokale initiativ til en nasjonal helseportal. 03.06.2010 Ellen Strålberg

Pasientinformasjon på nett - fra mange lokale initiativ til en nasjonal helseportal. 03.06.2010 Ellen Strålberg Pasientinformasjon på nett - fra mange lokale initiativ til en nasjonal helseportal 03.06.2010 Ellen Strålberg En styrket pasientrolle! Samhandlingsreformens mål: Pasientens behov for helhetlige tjenester

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015 Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge Gjennomført november 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse < kreftforeningen.no Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse Kristin Bang, Kreftforeningen Kreftforeningens hovedmål Færre skal få kreft Flere skal overleve kreft

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Fra kompetansemål til profiler for jobben. Eddie Pedersen Vox

Fra kompetansemål til profiler for jobben. Eddie Pedersen Vox Fra kompetansemål til profiler for jobben Eddie Pedersen Vox Hva er Vox Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Basiskompetanse i arbeidslivet (Bka) 81 Millioner skal deles ut Helse og sosialtjenester

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer