DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE"

Transkript

1 DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE BRUKERFOKUSERTE PROSJEKTER FRA NORGE OG STORBRITANNIA PEOPLE-CENTRED PROJECTS FROM NORWAY AND THE UK

2 DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE BRUKERFOKUSERTE PROSJEKTER FRA NORGE OG STORBRITANNIA Utstilling 24. januar 8. februar 2014 Gratis entré kl hver dag på DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16, Oslo Utstillingen presenterer 20 design- og arkitekturprosjekter fra Norge og Storbritannia som alle har fokus på universell utforming; design som gjør en forskjell. Den norske regjeringen definerer universell utforming som «utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.» Universell utforming er tuftet på likeverd og likestilling som står sentralt i den nordiske samfunnsmodellen. I 2005 ble 16 norske departementer enige om en forpliktende handlingsplan basert på visjonen om et universelt utformet Norge i Som tilnærming fungerer universell utforming mest effektivt når den implementeres på alle nivåer i lokalmiljøet, i det private næringsliv og innen offentlig sektor. Utstillingen viser et bredt spekter av nyskapende prosjekter med brukeren i fokus. Prosjektene som presenteres møter sosiale behov, påvirker virksomheters praksis og skaper merverdi. De er inndelt i følgende tre kategorier: NÆRINGSRETTET: Viser konkurransefortrinn ved universell utforming BT Big Button Phone (Storbritannia) Nestlé inkluderende emballasje (Storbritannia) Vinduer for alle NorDan (Norge) Scandic Oslo Airport hotel (Norge) Think elbil (Norge) Tuva bestikk (Norge) NÆRMILJØFOKUSERT: Rettet mot digitale eller fysiske lokalmiljøer Fixperts.org (Storbritannia) Margarinfabrikken barnehage (Norge) Bybelysning (Storbritannia) Ode (Storbritannia) The Amazings (Storbritannia) (Norge) OFFENTLIG SEKTOR: Rettet mot allmennheten og samfunnet Blanke Ark: Valgutstyr (Norge) Ambulanse (Storbritannia) FLIRT-tog (Norge) Gov.uk (Storbritannia) South Bank Riverside Walk (Storbritannia) Dronning Elizabeths Olympiapark (Storbritannia) Hurtigbåtene i Rogaland (Norge) 2

3 DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE PEOPLE-CENTRED PROJECTS FROM NORWAY AND THE UK Exhibition 24 January - 8 February 2014 Admission free every day at DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16, Oslo This exhibition showcases 20 projects drawn from Norway and the UK that provide a snapshot of the developing practice of socially inclusive design design that makes a difference. Defined in 2000 by the UK Government as a process whereby designers ensure that their products and services address the needs of the widest possible audience, inclusive design also links to ideas around social equality enshrined in the Nordic model of democratic governance. In 2005, 16 Norwegian government ministries committed to an Action Plan implementing inclusive design in Norway by As an approach, inclusive design works most effectively when activated at all levels within local communities, business organisations and through public services. These projects represent a cross-section of work that puts people first, meets social need, influences business practice and effects positive change. The work is divided into three themes as follows: BUSINESS-DRIVEN: demonstrating inclusive design benefits to industry BT Big Button Phone (UK) Nestlé Inclusive Packaging (UK) Windows for All (Norway) Scandic Oslo Airport Hotel (Norway) Think Electric Car (Norway) Tuva Cutlery (Norway] COMMUNITY-CENTRED: addressing digital or physical communities Fixperts.org (UK) Margarinfabrikken Kindergarten (Norway) Lighting Urban Communities (UK) Ode (UK) The Amazings (UK) (Norway) PUBLIC-FACING: designing in the public realm Blanke Ark: Government Voting System (Norway) Emergency Ambulance (UK) FLIRT Public Train (Norway) Gov.uk (UK) South Bank Riverside Walk (UK) Queen Elizabeth Olympic Park (UK) Rogaland Passenger Ferry (Norway) Schandorffs Plass (Norway) 3

4 PROSJEKTER FRA NORGE PROJECTS FROM NORWAY BLANKE ARK VALGUTSTYR Universelt utformet valgutstyr som gjør det enklere for alle å delta i valg. Systemet er basert på brukerstudier om hvordan stemmene blir avgitt. Alt fra valgavlukker til stemmesedler er blitt utformet slik at mennesker med ulike behov og funksjonsevne skal kunne nå frem til valgurnene. FLIRT-TOG Universell utforming var en viktig faktor ved anskaffelse og utforming av de nye togene. Involvering av en rekke ulike brukere underveis i prosessen resulterte i attraktive og tilgjengelige løsninger for alle, fra fleksible plassløsninger for rullestoler og oppbevaring av bagasje til bruk av kontrastfarger og taktile flater. MARGARINFABRIKKEN BARNEHAGE En historisk og verneverdig fabrikkbygning bød på utfordringer da den skulle bygges om til å fungere både som barnehage og som uteområde for et nærmiljø i Oslo. Resultatet viser hvordan kvaliteten økes når universell utforming implementeres som en del av prosessen i et ombyggingsprosjekt. BLANKE ARK GOVERNMENT VOTING SYSTEM An inclusively designed election system that makes it easier for everyone to participate in democracy by reconsidering the ways that votes are cast. Everything from booths to ballot papers have been designed to allow people with different needs and abilities to access polling stations. FLIRT PUBLIC TRAIN Inclusive design was key to procurement and production of a new national train. Involving a wide range of people throughout the process resulted in attractive, accessible solutions for everyone, from flexible spaces to accommodate wheelchairs and luggage, to contrasting colours and tactile surfaces. MARGARINFABRIKKEN KINDERGARTEN A historic factory building protected under Norwegian law presented unique challenges when it was converted to a kindergarten and outdoor space for a local community in Oslo. The result demonstrates how a restoration project can be enhanced by inclusive design when integrated into the process. 4

5 PROSJEKTER FRA NORGE PROJECTS FROM NORWAY HURTIGBÅTENE I ROGALAND Bruk av universell utforming for hurtigbåtene viste seg å være en utfordring, særlig siden det ikke eksisterte noen spesifikasjoner for dette. Disse måtte defineres underveis og la grunnlaget for utformingen av de populære hurtigbåtene som er i bruk i dag. Båtene er utformet med svært brukervennlige og lønnsomme løsninger for alle brukere. ROGALAND PASSENGER FERRY Applying inclusive design to the design of passenger ferries proved a challenge especially as specifications did not exist. These had to be worked out on the job and laid the groundwork for the design that is in use today. The boat design is efficient and benefits all users and passengers. SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL Da det skulle bygges et nytt hotell på Gardermoen, valgte hotellkjeden Scandic å satse på universell utforming for å oppnå nye konkurransefortrinn i en konkurraseutsatt reiselivsnæring. I dag kan gjestene glede seg over et et elegant, men samtidig funksjonelt interiør, allergivennlig materialer, god fremkommelighet og en mer behagelig og innbydende atmosfære. SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL When building a new hotel at Oslo international airport, the Scandic hotel chain used inclusive design to distinguish itself in the competitive tourism and travel sector. Guests can enjoy a chic yet functional interior, allergy-friendly materials, easy wayfinding and a more comfortable, welcoming experience. SCHANDORFFS PLASS Med en ny slynget gangvei og et moderne parkanlegg ble den triste og grå parkeringsplassen i Oslo sentrum forvandlet til et sosialt møtested for nærmiljøet. Plassen har allergivennlig beplantning og kan brukes av alle, også dem med barnevogn, sykkel eller rullestol. Den er attraktiv og tilgjengelig. SCHANDORFFS PLASS This new winding walkway and modern park in central Oslo was transformed from a nondescript car park into a social space for the neighbourhood. The square has allergy-friendly planting and is convenient for all, including those using pushchairs, bicycles or wheelchairs. It is elegant and accessible. 5 Exhibition cat + Norwegian.indd 5 13/01/ :59

6 PROSJEKTER FRA NORGE PROJECTS FROM NORWAY THINK ELBIL Dette prosjektet undersøkte hvordan en brukerfokusert tilnærming kan gi nye ideer og bidra til nyskaping ved å presentere brukerinnsikt på en enkel og lettfattelig måte. Ved å involvere 15 personer i undersøkelsen om fremtidens urbane sjåfører fikk designerne et detaljert bilde av deres hverdag, ønsker og behov. TUVA BESTIKK Hardanger Bestikk gjorde universell utforming til et satsningsområde ved utviklingen av en ny bestikkserie. Ulike grep og fingerferdigheter stod sterkt i fokus da brukerne ble involvert. Bestikket er laget av metall som gir et luksuriøst og tidløst utrykk. Salget av bestikket har vært langt høyere enn forventet siden lanseringen i VINDUER FOR ALLE I prosjekt initiert av Norsk Designråd, arbeidet designere tett med vindusprodusenten NorDan for å frembringe nyskapende løsninger gjennom en brukerfokusert designprosess. Prosjektet bidro til å få i gang en dialog med sluttbrukerne og resulterte i flere konsepter, alt fra små forbedringer til helt nye produkter. THINK ELECTRIC CAR This project focused on how people-centred research can trigger new ideas and innovation by presenting user insights in a simple but communicative way. Working with 15 people to understand their mobility needs and aspirations gave a rich picture of their lives for Think designers to be inspired by. TUVA CUTLERY Hardanger Bestikk made inclusive design a priority when developing a new cutlery design. Grip styles and dexterity emerged as a strong focus when cutlery users became involved. The designs are made of metal, retaining a luxury, mainstream feel. Sales greatly exceeded targets at launch in WINDOWS FOR ALL In a project initiated by the Norwegian Design Council, designers worked closely with window manufacturer NorDan to innovate through people-centred research. The project helped open up a dialogue with end users and resulted in a number of outcomes from small improvements to entirely new products. 6

7 Dette nettstedet leverer detaljerte værmeldinger på en forståelig måte. De innholdsrike sidene ble først i verden til å tilby brukervennlige og detaljerte værmeldinger fra time til time i stor skala. Utformingen er blitt en mal for presentasjon og formidling av andre nettbaserte værvarsling-stjenester. This weather website presents complicated data in a more understandable way. The content-rich pages were the first in the world to provide user-friendly, large-scale, detailed and hourly forecasts. The design has become a blueprint for presenting and communicating other webbased weather forecasts. Design That Makes A Difference was exhibited at the Royal College of Art, London, in April

8 PROSJEKTER FRA STORBRITANNIA PROJECTS FROM THE UK BT BIG BUTTON PHONE Den ikoniske serien av universelt utformede telefoner kan brukes av alle, uavhengig av alder og funksjonsevne, og understreker BTs mangeårige engasjement innen universell utforming. Samarbeidet med designbyrået The Alloy har siden 1992 ført til en rekke utgaver av telefonen som har blitt utviklet ved hjelp av en brukerfokusert tilnærming. BT BIG BUTTON PHONE The iconic Big Button range of inclusively designed phones for people of all ages and abilities highlights BT s longstanding engagement with inclusive design. Working since 1992 with design consultancy The Alloy, several generations of phone have been produced, all embodying a people-centred approach. FIXPERTS.ORG Fixperts fører sammen designere som er gode på problemløsning, og mennesker som trenger litt hjelp i hverdagen til alt fra å kneppe knapper til å nå lengst bak i kjøleskapet. Prosessen filmes og lastes opp på Fixperts.org, slik at alle kan gå inn på nettsamfunnet og finne enkle og rimelige løsninger på egne problemer. FIXPERTS.ORG Fixperts links designers who are good at problemsolving, with people who need a little help in their lives with something such as buttoning clothes or reaching into the back of a fridge. The process is filmed and uploaded to Fixperts. org, creating a community resource of simple, inexpensive fixes. GOV.UK Den nylig lanserte offentlige tjenesteportalen på nettet for den britiske regjeringen er utformet med tanke på innbyggerne. Den er utviklet med utgangspunkt i 10 prinsipper for universell utforming, og skal dekke rundt 950 brukerbehov. Portalen omfatter alle de britiske departementene, fra utenriksdepartementet til forsvarsdepartementet. GOV.UK The recently launched, online public services portal for the UK government is designed with citizens in mind. It is based on 10 people-centred design principles and addresses around 950 user needs. It incorporates all government departments from the Foreign Office to the Ministry of Defence. 8

9 BYBELYSNING Belysning i byer kan være ujevnt fordelt, noe som fører til at mange urbane nabolag har for dårlig belysning. Med denne kreative tilnærmingen til bybelysning kan beboerne på Boundary Estate øst i London igjen ferdes i gatene etter mørkets frembrudd ettersom det rørformete LED-lyssystemet enkelt kan integreres i eksisterende bymøbler. NESTLÉ INKLUDERENDE EMBALLASJE Små designmessige endringer kan bety mye for hvordan forbrukerne opplever produktet. Filosofien utgjør en del av Nestlés brukerfokuserte designprosess. I samarbeid med Cambridge University og Georgia Tech Institute bruker designere disse metodene til å gjøre kundene mer fornøyde og samtidig øke bedriftens konkurransedyktighet. LIGHTING URBAN COMMUNITIES City lighting is unevenly distributed leaving many neighbourhoods underlit. This creative approach to lighting allowed residents on the Boundary Estate in East London to reclaim the street after dark. A tubular LED lighting system is used, that can be retrofitted into existing street furniture. NESTLÉ INCLUSIVE PACKAGING Small design changes can make a large difference to the consumer experience, and this philosophy is part of the Nestlé inclusive design process. Working with Cambridge University and Georgia Tech Institute, Nestlé designers are using these methods to improve customer satisfaction and drive business success. ODE Ode oppmuntrer sykehjemsbeboere med demens til å spise ved å bruke ulike dufter som mennesker forbinder med mat. Den slipper ut appetittvekkende mataromaer av høy kvalitet fra terter til appelsiner i dagligstuer og spisesaler når det er tid for mat. Løsningen stimulerer matlysten og skal forhindre underernæring. ODE Ode encourages care home residents experiencing dementia to eat by using scent to reconnect people with food. It releases high quality, appetising food aromas from Bakewell tarts to oranges into living spaces and dining rooms around meal times. The design stimulates appetite, targeting malnutrition. 9

10 PROSJEKTER FRA STORBRITANNIA PROJECTS FROM THE UK AMBULANSE En ny utforming av ambulansene innvendig førte til bedre kontroll med infeksjoner og varelager, mer effektiv behandling og bedre tilgang til pasientene når sykebåren ble bedre plassert annerledes. Et designsamarbeid mellom ambulansepersonell, pasienter, leger og ingeniører resulterte i en prototyp i full størrelse. EMERGENCY AMBULANCE A redesign of the interior of the emergency ambulances resulting in improved infection and stock control, more efficient treatment and better access to patients due to a repositioned stretcher. Co-designing with paramedics, patients, clinicians and engineers resulted in a full-size demonstrator prototype. DRONNING ELIZABETHS OLYMPIAPARK Det var en viktig utfordring for London Legacy Development Corporation å opprettholde universell utforming i dronning Elizabeths Olympiapark når området skulle videreutvikles til nye levedyktige lokalmiljøer og de eksisterende arenaene skulle gjøres om etter «det mest tilgjengelige OL noensinne». QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK Maintaining the inclusive design legacy of the Queen Elizabeth Olympic Park is an important challenge for the London Legacy Development Corporation as it develops the site into new lifetime neighbourhoods and transforms existing venues following the most accessible Games ever. SOUTH BANK RIVERSIDE WALK Utbedringen av Londons South Bank for OL 2012 viser hvordan et historisk område kan bli mer inkluderende og tilgjengelig samtidig som det beholder sitt særpreg. Fire områder langs Themsen har fått ny utforming slik at det er blitt plass til flere fotgjengere, inkludert personer med nedsatt bevegelighet. SOUTH BANK RIVERSIDE WALK This improvement of London s South Bank for the 2012 Olympic Games shows how a historic area can become more inclusive and accessible whilst still maintaining its character. Four areas along the Thames were redesigned to allow for greater numbers of pedestrians and include those with reduced mobility. 10

11 THE AMAZINGS The Amazings er et nytt tilbud der eldre mennesker med lang livserfaring kan dele sine ferdigheter med andre i lokalsamfunnet ved å holde kurs og forelesninger på uformelle steder, slik som i publokaler eller på kafeer. Alle over 50 år med kunnskap de vil dele med andre, kan melde seg på, holde kurs og få betalt for det. THE AMAZINGS The Amazings is a new service that enables elders with amazing life experience to share their skills with others in the community by holding classes and courses in informal settings such as pub back rooms or coffee shops. Anyone over 50 with knowledge to share can sign up, teach a class and be paid to do so. DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE Brukerfokusere prosjekter fra norge og storbritannia People-centred projects from Norway and the UK Denne utstillingen organiseres av Norsk Designråd og Helen Hamlyn Centre for Design ved Royal College of Art og bygger på et syv år langt samarbeid om designprosjekter, konferanser, publikasjoner og kompetanseheving. Utstillingen ble støttet av Den norske ambassade i Storbritannia og gjenspeiler ønsket om å fremme kulturelle forbindelser mellom Storbritannia og Norge. This exhibition is organised by the Norwegian Design Council and The Helen Hamlyn Centre for Design at the Royal College of Art, building on a seven-year partnership that includes design projects, conferences, publications and executive education. It was supported by the Royal Norwegian Embassy in the UK and reflects its interest in promoting cultural links between the UK and Norway. Utstillingskurator Exhibition curation Onny Eikhaug, Norsk Designråd og Rama Gheerawo, The Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art Grafisk utforming Graphics Margaret Durkan, The Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art Grafisk uttrykk Graphic concept Maureen Valfort (www.maureenvalfort.com) Koordiantor Co-ordination Victoria Høisæther Utstillingsdesign Exhibition design: Hunting & Narud (www.huntingandnarud.com) 11

12 Norsk Designråd Norsk Designråd mottar støtte fra Nærings- og handelsdepartementet og fremmer bruk av design som et strategisk innovasjonsverktøy for økt verdiskaping i norske virksomheter. Norsk Designråds Nyskapingsprogram Innovasjon for alle skal fremme universell utforming og inkluderende design som en brukerfokusert strategi og et lønnsomt verktøy for nyskaping. Norges ambassade i London Den norske ambassaden i London er en av Norges viktigste i utlandet. Ambassadens arbeid er delt opp i følgende fagområder: administrativt, politisk, økonomisk, presse-, kultur- og informasjon, konsulat og forsvarsattachéens seksjon. The Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art Senteret er med på drive utviklingen av inkluderende design i arbeidet med å forbedre folks hverdag. De samarbeider med aktører i næringslivet, utdanningsinstanser, offentlig sektor og frivillige organisasjoner for å utvikle brukerfokuserte forskningsmetoder. Senteret formidler kunnskap via utdanning, arrangementer, publikasjoner og utstrakt samarbeid med næringsliv. Norwegian Design Council The Norwegian Design Council, funded by the Ministry of Trade and Industry, promotes design as a strategy for innovation and competitive edge, to achieve greater creation of value in Norwegian trade and industry. The Council s Innovation for All Programme promotes inclusive design as a people-centred approach to innovation. The Royal Norwegian Embassy The Norwegian Embassy in London is one of Norway s main missions abroad. The Embassy is divided into the following sections: Administration, Political, and Economic as well as Press, Culture and Information, the Consulate and the Office of the Defence Attaché. The Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art The Centre undertakes socially inclusive design research that contributes to improving people s lives. It collaborates with business, academic, government and voluntary sector partners and develops empathic research methods. It exchanges knowledge via education, events, publications and industrial collaboration.

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i. Mirjana Gvozdic,

En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i. Mirjana Gvozdic, En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i Mirjana Gvozdic, 18.10.2016 Habitat III is the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development to take place in Quito, Ecuador,

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

DESIGN FOR ALLE - STRATEGI FOR NYSKAPING OG KONKURRANSEFORTRINN ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE

DESIGN FOR ALLE - STRATEGI FOR NYSKAPING OG KONKURRANSEFORTRINN ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE DESIGN FOR ALLE - STRATEGI FOR NYSKAPING OG KONKURRANSEFORTRINN ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE Agenda Om Norsk Designråd Om Design for alle Design for alle som strategi for nyskaping Cases

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Åpning av utstillingen Design that makes a difference

Åpning av utstillingen Design that makes a difference Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Åpning av utstillingen Design that makes a difference Tid: Fredag 24. januar 2014 Sted: DogA, Hausmannsgate 16, Oslo.

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold EEN hva er nettverket hva kan vi tilby Horizon 2020 Litt om SME-Instrumentet 1 Almost

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Bedre prosjektvirksomhet med gode veiledere for prosjektledelse

Bedre prosjektvirksomhet med gode veiledere for prosjektledelse Bedre prosjektvirksomhet med gode veiledere for prosjektledelse Håvard O. Skaldebø, director, Metier AS 31.10. 2014 Litt prosjekthistorie på 4:14 min http://www.youtube.com/watch?v=vt3y2vd7348 Study reveals

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen Bjørnar Hovemoen bjornarh@microsoft.com 90536763 Helge Jansen V-hejans@microsoft.com 97016760 Agenda Live@Edu og Skoleportal Office 2010 Academic Tool Kit Programmering for alle Andre skoleverktøy Sang

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS)

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Presentasjon på Kollektivforums årskonferanse 2017 Ove Langeland, forskningsleder TØI Transport og mobilitet problemer og løsninger

Detaljer

Hvordan bli en digital vinner. Seminar Telemark Online!! Edison Wolfram 2016!

Hvordan bli en digital vinner. Seminar Telemark Online!! Edison Wolfram 2016! Hvordan bli en digital vinner Seminar Telemark Online!! Edison Wolfram 2016! Adaptiv, som har evne til, er gjenstand for tilpasning. You've got to start with the customer experience and work back toward

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Håvard O. Skaldebø, PMP, CCE, (haa-skal@online.no) Styreleder, PMI Norway Oslo Chapter (www.pmi-no.org) Prosjekt 2005, 12.oktober 2005, Hotel Rainbow,

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER RESTEN ER TEKNOLOGI CHARLOTTA TINGSHAMMAR OSLO 2013-03-01 TRENDER OG UTFORDRINGER EFFEKTIVITET ØKOSYSTEMER PARTNERE INTERESSENTER HØYERE KRAV TIL PRODUKTIVITET

Detaljer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Harald Brandsås Fagdirektør Den norske Revisorforening Den norske Revisorforening Trenger vi mer info om økonomien i stat og kommune? Regjeringens

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til?

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Futurebuilt-konferansen 09.06.2017 Inger Andresen Professor NTNU 1 Innhold Smart målsetning Smart prosess Smarte løsninger Smarte brukere Smarte energisamfunn

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Hvordan styrke kvalitetsforbedringens og. utdanningen? Jo Inge Myhre og Unni Gopinathan Medisinstudenter Universitetet i Oslo

Hvordan styrke kvalitetsforbedringens og. utdanningen? Jo Inge Myhre og Unni Gopinathan Medisinstudenter Universitetet i Oslo Hvordan styrke kvalitetsforbedringens og pasientsikkerhetens plass i utdanningen? Jo Inge Myhre og Unni Gopinathan Medisinstudenter Universitetet i Oslo Healthcare will not realise its full potential unless

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer