Areal Areal Dyrka areal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Areal Areal 4875 2532 4509 5645 Dyrka areal 271 234 210 299"

Transkript

1 K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Demografi Folketall Relativt 2020, 2014= Relativt 2030, 2014= Relativt 2040, 2014= Aldersbæreevne 23-66/0-22+over 66 1,17 1,18 1,18 1,17 Prognose ,04 1,04 1,05 1,04 Prognose ,91 0,91 0,91 0,91 Antall Frekvens 2014 av land 0,93 0,94 0,94 0,93 Antall Frekvens 2014 av land 0,99 0,99 0,97 0,99 Relativt 2020, 2014= Relativt 2030, 2014= Relativt 2040, 2014= Antall Frekvens 2014 av land 1,28 1,26 1,34 1,29 Relativt 2020, 2014= Relativt 20170, 2014= Relativt 2040, 2014= Antall Frekvens 2014 av land 1,22 1,20 1,24 1,25 Relativt 2020, 2014= Relativt 20220, 2014= Relativt 2040, 2014= Fødsler, snitt Fødsler pr 1000 ib 10,0 10,1 10,1 9,9 Areal Areal Dyrka areal Tjenesteproduksjon 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Kostnadsindeks Stolp 1,054 1,043 1,051 1,065 Netto adm. Pr innb Pleie og omsorg Kostn, netto pr innb Inst. Plasser pr >80 16,2 15,2 15,5 16,3 Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef Skole Andel i komm skoler 95,2 96,0 94,4 95,5 Netto kostn f 202 pr innb Netto virkn private skoler (fra grønt hefte) i 1000 kr

2 Pr Skyss pr 6-15 (f 222) Lokaler pr 6-15, f f 202 kor brutto pr elev Elever pr komm skole Grunnskolepoeng Bhage Netto kostn pr Dekn Andel barn i komm bhg f201, korr brutto pr opphtime Barnevern Netto kostn pr Andel f244 saksbeh Andel f 251 tiltak u plassering Andel f 252 plassering Andel 0-17 m tiltak 5,0 5,1 5,1 5,1 Andel unders > 3mndr K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Antall sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal (prosent) (Røde tall pga Inderøy 2009 ikke er tatt med) Alle yrker, begge kjønn ,61644 Alle yrker, begge kjønn ,06642 Alle yrker, begge kjønn ,7592 Sysselsatte per 4. kvartal etter yrke 2013, begge kjønn Ledere Akademiske Høyskole- og militære yrker Kontoryrker Salgs- og syerviceyrker Bønder, fiskere mv Håndverkere Prosess- og maskinoperatører Renholdere, hjelpearbeidere mv Andel sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal (prosent), begge kjønn ,4 66,0 65,9 66,6 Andel sysselsatte etter kjønn og alder, 2013 Menn Kvinner

3 Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp 2013 Gjennomsnittlig stønad per 2013 innbygger 16 år+ (kr) Gjennsnittlig stønad per tilfelle 2013 (kr) Brutto utbetalt sosialhjelp ( kr) Netto driftsutgifter til sos.tjenesten per innbygger 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24, av innbyggerne år ,8 7,0 6,7 6,7 Registrerte helt arbeidsledige år, begge kjønn Tab Antall, 2014 M Tab Prosent, 2014 M12 2,2 2,2 2,3 2,2 Tab Årsgjennomsnitt Tab Årsgjennomsnitt prosent ,7 2,7 2,9 2,5 Uføretrygdede Uføretrygdede, år, Fhs-profil prosent 3,6 3,7 3,6 3,6 Kommunestyrevalg- Valgdeltakelse i prosent 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid ,1 61,5 61,6 62, ,0 59,7 58,6 60, ,1 61,9 60,1 62, ,4 63,9 63,2 64,4 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 5,8 5,8 5,5 5,8 Netto lånegjeld i krone per innbygger Regnskapsført gjeld mill kr Videreutlån mm Av dette i VAR Av dette i bolig Garantier og gjeld i andre selskap Reell gjeld "Reell" gjeld pr innbygger Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 61,8 59,6 56,2 63,7 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,9 1,1 0,4 0,9 Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger Næringssammensetning 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Primær Sekundær Tertiær Sårbarhetsindikator

4 Pendling Arbeidssted til høyre 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Arbeidstakere bosatt % av arbeidstakere som pendler Arbeidstakere i egen "kommune" Steinkjer Verran Snåsa 95 Inderøy 756 Bosted Verdal Levanger Frosta Namdalseid Eiendomsskatt, 1000 kr pr innb

5

6 k +nam+ 4k + Verd ver LV LVF LVI LVFI LF ,20 1,20 1,25 1,24 1,24 1,23 1,22 1,09 1,09 1,18 1,17 1,15 1,15 1,15 0,96 0,96 1,05 1,06 1,02 1,03 1, ,95 0,94 0,98 0,98 0,97 0,97 0, ,01 1,01 1,06 1,06 1,07 1,07 1, ,18 1,19 0,98 0,99 0,99 1,00 1, ,13 1,1 0,88 0,92 0,92 0,95 0, ,2 10,2 10,8 10,7 10,6 10,5 10, k + Verd 4k +nam+ ver LV LVF LVI LVFI LF 1,040 1,048 1,012 1,023 1,021 1,029 1, ,9 17,0 13,8 13,9 14,8 14,8 10, ,7 96,8 95,6 96,1 96,0 96,4 93,

7 ,0 5,1 4,5 4,6 4,5 4,6 4, k +nam+ 4k + Verd ver LV LVF LVI LVFI LF r tatt med) LF 66,2 66,3 67,6 67,5 67,7 67,6 68,

8 k +nam+ 4k + Verd ver LV LVF LVI LVFI LF ,3 7,2 7,3 7,5 7,3 7,4 6, ,9 2,9 3,5 3,4 3,2 3,1 2, ,0 2,9 3,2 3,2 3,0 3,0 2,7 3,6 3,6 3,2 3,2 3,3 3,3 3,1 4k + Verd 4k +nam+ ver LV LVF LVI LVFI LF 60,5 60,8 58,1 58,8 59,1 59,6 60,0 58,9 59,0 57,4 57,8 58,7 59,0 58,7 59,9 60,1 58,0 58,5 60,0 60,2 60,8 63,1 63,1 61,4 62,0 62,7 63,0 63,1 4k +nam+ 4k + Verd ver LV LVF LVI LVFI LF 5,0 5,0 2,7 2,5 3,3 3,1 2, , , ,6 1684, , ,6 1317, ,3 73,3 96,7 95,4 94,5 93,5 95, ,5 0,5 0,0 0,1 0,5 0,5 0, k +nam+ 4k + Verd ver LV LVF LVI LVFI LF

9 4k + Verd 4k +nam+ ver LV LVF LVI LVFI LF

10

11 12 13 Alle VI Steinkjer Demografi Folketall Relativt 2020, 2014= Relativt 2030, 2014= Relativt 2040, 2014= ,21 1,24 Aldersbæreevne 23-66/0-22+over 66 1,19 1,11 1,15 Prognose ,06 0,99 1,02 Prognose , Antall ,96 0,95 Frekvens 2014 av land 0, Antall ,03 1,07 Frekvens 2014 av land 0, Relativt 2020, 2014= Relativt 2030, 2014= Relativt 2040, 2014= Antall ,14 0,99 Frekvens 2014 av land 1, Relativt 2020, 2014= Relativt 2030, 2014= Relativt 2040, 2014= Antall ,08 0,98 Frekvens 2014 av land 1, Relativt 2020, 2014= Relativt 2030, 2014= Relativt 2040, 2014= Fødsler, snitt ,3 10,4 Fødsler pr 1000 ib 10, Areal Areal Dyrka areal 162 Alle VI Tjenesteproduksjon Steinkjer 1,043 1,027 Kostnadsindeks Stolp 1, Netto adm. Pr innb 3392 Pleie og omsorg Kostn, netto pr innb Inst. Plasser pr >80 13, Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef Skole Andel i komm skoler 95, Netto kostn f 202 pr innb Netto virkn private skoler (fra ,49344 grønt hefte) i 1000 kr -1702

12 Pr Skyss pr 6-15 (f 222) Lokaler pr 6-15, f f 202 kor brutto pr elev Elever pr komm skole Grunnskolepoeng 39, Bhage Netto kostn pr Dekn Andel barn i komm bhg 25, f201, korr brutto pr opphtime Barnevern Netto kostn pr Andel f244 saksbeh 27,4 8 7 Andel f 251 tiltak u plassering 4, Andel f 252 plassering 68,3 5 5 Andel 0-17 m tiltak 5, Andel unders > 3mndr 35 Alle VI Steinkjer Antall sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal (prosent) ,49173 Alle yrker, begge kjønn ,68567 Alle yrker, begge kjønn ,17471 Alle yrker, begge kjønn Sysselsatte per 4. kvartal etter yrke 2013, begge kjønn , Ledere ,15422 Akademiske , Høyskole- og militære yrker , Kontoryrker ,48515 Salgs- og syerviceyrker , Bønder, fiskere mv ,34756 Håndverkere , Prosess- og maskinoperatører , Renholdere, hjelpearbeidere mv. 630 Alle VI Andel sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal (prosent), begge kjønn 67,0 66, ,3 Andel sysselsatte etter kjønn og alder, Menn 34, , , , , Kvinner 34, , , , ,5

13 ,5 0 Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp Gjennomsnittlig stønad per 2013 innbygger 16 år+ (kr) Gjennsnittlig stønad per tilfelle (kr) Brutto utbetalt sosialhjelp ( kr) Alle VI Netto driftsutgifter til sos.tjenesten per innbygger Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24, av innbyggerne år ,4 0 Registrerte helt arbeidsledige år, begge kjønn Tab Antall, 2014 M Tab Prosent, 2014 M12 2, Tab Årsgjennomsnitt Tab Årsgjennomsnitt prosent ,8 Uføretrygdede 3 3 Fhs-profil Uføretrygdede, år, prosent 3,6 Kommunestyrevalg- Valgdeltakelse i prosent Alle VI Steinkjer , , , ,8 Alle Alle VI Steinkjer 4 4 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 6, Netto lånegjeld i krone per innbygger , Regnskapsført gjeld mill kr Videreutlån mm Av dette i VAR Av dette i bolig Garantier og gjeld i andre selskap , Reell gjeld "Reell" gjeld pr innbygger Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 49, Frie inntekter i kroner per innbygger ,48 0,67 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0, Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger VI Næringssammensetning Steinkjer 8 7 Primær Sekundær Tertiær Sårbarhetsindikator 5,8

14 Alle VI Pendling Arbeidssted til høyre Steinkjer Arbeidstakere bosatt % av arbeidstakere som pendler Arbeidstakere i egen "kommune" Steinkjer Verran Snåsa 89 Inderøy 746 Bosted Verdal Levanger Frosta Namdalseid Eiendomsskatt, 1000 kr pr innb 1 611

15

16 Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid ,14 1,1 1,16 1,27 1,24 1,1 1,18 0,94 1,02 1,01 1,21 1,15 1,16 0,99 0,64 0,87 0,88 1,08 1,03 1,15 0, ,72 0,81 0,91 0,97 0,99 1 0, ,82 1 1,1 1,06 1,06 1,07 0, ,65 1,53 1,04 0,97 0,98 1,2 1, ,97 1,53 1,14 0,91 0,85 1,51 1, ,8 7,9 9,6 10,8 10,8 9,5 8, Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid 1,164 1,204 1,063 1,01 1,014 1,157 1, ,2 27,9 19,4 18, ,4 18, , ,9 99,9 92,3 102,

17 ,3 42,6 38,7 40,2 39, , ,3 97,1 93,5 92,4 98,4 87,4 82,1 58,6 72,9 72,2 52,7 23,5 72, ,2 20,3 27,6 35,6 24, ,5 12,2 13,9 3,2 8,6 13,7 3 12,9 46,6 65,8 66,8 55,7 61, ,5 5,9 3,8 4,7 5 4,1 6,4 7, Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid rosent), begge kjønn 57,8 71,9 68,2 65,8 68,9 66,2 70,2 38,6 43,8 35,6 32,8 32,9 46,7 58, ,9 68,5 73,3 70,2 70, , ,7 82,3 85,7 82,5 90,3 73,7 90,9 90,7 86,6 89, ,2 57,3 77,8 74,8 70,4 73,4 67, ,8 36,1 26,8 23, ,6 33,8 28,2 47,4 39,9 30,3 31,3 37,2 40,8 54,8 67,7 60,5 65,6 64,5 61,3 69,6 72,7 85,3 81,1 78,9 80,9 76, ,1 88,9 82,4 80,8 86,2 79,2 81,5 47, ,1 56, ,5 65,5

18 10,6 21,5 11,2 12,4 10,4 16,3 16, gerne år ,6 4,4 7 8,5 6,4 9,8 5, ,7 1,6 4,5 2,7 2,2 1, ,2 1,8 1,9 3,8 2,7 3,1 4,5 3,1 3,6 3,4 3,1 2,7 3,8 Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid 63,3 69,4 63, ,5 68,4 60,5 64,4 65,3 56,5 58,1 63,1 60,9 60,9 64,7 69, ,3 64,8 65,8 60,3 70, ,2 62,4 68,5 64,4 Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid 0,6 5,7 6,6 3,3 2,2 0,4 5, ,6 92,9 83,4 95,9 97,3 78, ,7-1,6 3-0,4 0,3 1,2 0, Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid ,2 14,6 16,5 17,8 29,2 22,6

19 Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid

20 JUSTERT GJELD: ,

21 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Demografi Folketall Relativt 2020, 2014= Relativt 2030, 2014= Relativt 2040, 2014= Aldersbæreevne 23-66/0-22+over 66 1,19 1,14 1,1 1,16 Prognose ,06 0,94 1,02 1,01 Prognose ,95 0,64 0,87 0,88 Antall Frekvens 2014 av land 0,98 0,72 0,81 0,91 Antall Frekvens 2014 av land 0,98 0,82 1 1,1 Relativt 2020, 2014= Relativt 2030, 2014= Relativt 2040, 2014= Antall Frekvens 2014 av land 1,28 1,65 1,53 1,04 Relativt 2020, 2014= Relativt 2030, 2014= Relativt 2040, 2014= Antall Frekvens 2014 av land 1,13 1,97 1,53 1,14 Relativt 2020, 2014= Relativt 2030, 2014= Relativt 2040, 2014= Fødsler, snitt Fødsler pr 1000 ib 10,3 9,8 7,9 9,6 Areal Areal Dyrka areal Tjenesteproduksjon Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Kostnadsindeks Stolp 1,023 1,164 1,204 1,063 Netto adm. Pr innb Pleie og omsorg Kostn, netto pr innb Inst. Plasser pr >80 13,1 22,2 27,9 19,4 Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef Skole Andel i komm skoler 95,2 97, ,9 Netto kostn f 202 pr innb Skyss pr 6-15 (f 222) Lokaler pr 6-15, f f 202 kor brutto pr elev Elever pr komm skole Grunnskolepoeng 39,5 38,3 42,6 38,7

22 Bhage Netto kostn pr Dekn ,3 97,1 93,5 Andel barn i komm bhg 25,9 58,6 72,9 72,2 f201, korr brutto pr opphtime Barnevern Netto kostn pr Andel f244 saksbeh 27,4 41,2 20,3 27,6 Andel f 251 tiltak u plassering 4,3 12,2 13,9 3,2 Andel f 252 plassering 68,3 46,6 65,8 66,8 Andel 0-17 m tiltak 5,1 5,9 3,8 4,7 Andel unders > 3mndr Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Antall sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal (prosent) Alle yrker, begge kjønn Alle yrker, begge kjønn Alle yrker, begge kjønn Sysselsatte per 4. kvartal etter yrke 2013, begge kjønn Ledere Akademiske Høyskole- og militære yrker Kontoryrker Salgs- og syerviceyrker Bønder, fiskere mv Håndverkere Prosess- og maskinoperatører Renholdere, hjelpearbeidere mv Andel sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal (prosent), begge kjønn ,3 57,8 71,9 68,2 Andel sysselsatte etter kjønn og alder, 2013 Menn 34,5 38,6 43,8 35, ,9 68,5 79,4 68, ,7 87,3 73,7 90,9 90,7 72,8 57,3 77,8 74,8 25,3 16,8 36,1 26,8 Kvinner 34,5 28,2 47,4 39,9 66,2 54,8 67,7 60,5 75,6 72,7 85,3 81,1 84,7 73,1 88,9 82,4 62,5 47, ,1 10,5 10,6 21,5 11,2 Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp 2013 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Gjennomsnittlig stønad per 2013 innbygger 16 år+ (kr) Gjennsnittlig stønad per tilfelle (kr) Brutto utbetalt sosialhjelp ( kr) Netto driftsutgifter til sos.tjenesten per innbygger Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24, av innbyggerne år ,4 11,6 4,4 7

23 Registrerte helt arbeidsledige år, begge kjønn Tab Antall, 2014 M Tab Prosent, 2014 M12 2,3 3 1,7 1,6 Tab Årsgjennomsnitt Tab Årsgjennomsnitt prosent ,8 4,2 1,8 1,9 Uføretrygdede Fhs-profil Uføretrygdede, år, prosent 3,6 4,5 3,1 3,6 Kommunestyrevalg- Valgdeltakelse i prosent Steinkjer Verran Snåsa Inderøy ,6 63,3 69,4 63, ,8 60,5 64,4 65, ,5 60,9 64,7 69, ,8 60,3 70,7 69 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 6,1 0,6 5,7 6,6 Netto lånegjeld i krone per innbygger Regnskapsført gjeld mill kr Videreutlån mm 209 Av dette i VAR Av dette i bolig 0 56 Garantier og gjeld i andre selskap Reell gjeld "Reell" gjeld pr innbygger Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 49,5 82,6 92,9 83,4 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,7-0,7-1,6 3 Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger Næringssammensetning Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Primær Sekundær Tertiær Sårbarhetsindikator 5, ,2 14,6 Pendling Arbeidssted til høyre Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Arbeidstakere bosatt % av arbeidstakere som pendler Arbeidstakere i egen "kommune" Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Bosted Verdal Levanger Frosta Namdalseid Eiendomsskatt, 1000 kr pr innb

24

25 JUSTERT GJELD: ,

26 Verdal Levanger Frosta Namdalseid ,27 1,24 1,1 1,18 1,21 1,15 1,16 0,99 1,08 1,03 1,15 0, ,97 0,99 1 0, ,06 1,06 1,07 0, ,97 0,98 1,2 1, ,91 0,85 1,51 1, ,8 10,8 9,5 8, Verdal Levanger Frosta Namdalseid 1,01 1,014 1,157 1, , ,4 18, ,9 92,3 102, ,2 39, ,2

27 ,4 98,4 87,4 82,1 52,7 23,5 72, ,6 24, ,5 8,6 13,7 3 12,9 55,7 61, ,5 5 4,1 6,4 7, Verdal Levanger Frosta Namdalseid ,8 68,9 66,2 70,2 32,8 32,9 46,7 58,5 73,3 70,2 70, ,3 85,7 82,5 90,3 86,6 89, ,2 70,4 73,4 67, , ,6 33,8 30,3 31,3 37,2 40,8 65,6 64,5 61,3 69,6 78,9 80,9 76, ,8 86,2 79,2 81,5 56, ,5 65,5 12,4 10,4 16,3 16,7 Verdal Levanger Frosta Namdalseid ,5 6,4 9,8 5,1

28 ,5 2,7 2,2 1, ,8 2,7 3,1 3,4 3,1 2,7 3,8 Verdal Levanger Frosta Namdalseid ,5 68,4 56,5 58,1 63,1 60, ,3 64,8 65,8 60,2 62,4 68,5 64,4 Verdal Levanger Frosta Namdalseid 3,3 2,2 0,4 5, ,9 97,3 78, ,4 0,3 1,2 0, Verdal Levanger Frosta Namdalseid ,5 17,8 29,2 22,6 Verdal Levanger Frosta Namdalseid

29 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Demografi Folketall Relativt 2020, 2014= Relativt 2030, 2014= Relativt 2040, 2014= Aldersbæreevne 23-66/0-22+over 66 1,17 1,18 1,18 1,17 Prognose ,04 1,04 1,05 1,04 Prognose ,91 0,91 0,91 0,91 Antall Frekvens 2014 av land 0,93 0,94 0,94 0,93 Antall Frekvens 2014 av land 0,99 0,99 0,97 0,99 Relativt 2020, 2014= Relativt 2030, 2014= Relativt 2040, 2014= Antall Frekvens 2014 av land 1,28 1,26 1,34 1,29 Relativt 2020, 2014= Relativt 20170, 2014= Relativt 2040, 2014= Antall Frekvens 2014 av land 1,22 1,20 1,24 1,25 Relativt 2020, 2014= Relativt 20220, 2014= Relativt 2040, 2014= Fødsler, snitt Fødsler pr 1000 ib 10,0 10,1 10,1 9,9 Areal Areal i km Dyrka areal i km Tjenesteproduksjon 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Kostnadsindeks Stolp 1,054 1,043 1,051 1,065 Netto adm. Pr innb Pleie og omsorg Kostn, netto pr innb Inst. Plasser pr >80 16,2 15,2 15,5 16,3 Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef Skole Andel i komm skoler 95,2 96,0 94,4 95,5 Netto kostn f 202 pr innb Netto virkn private skoler (fra grønt hefte) i 1000 kr

30 Pr Skyss pr 6-15 (f 222) Lokaler pr 6-15, f f 202 kor brutto pr elev Elever pr komm skole Grunnskolepoeng Bhage Netto kostn pr Dekn Andel barn i komm bhg f201, korr brutto pr opphtime Barnevern Netto kostn pr Andel f244 saksbeh Andel f 251 tiltak u plassering Andel f 252 plassering Andel 0-17 m tiltak 5,0 5,1 5,1 5,1 Andel unders > 3mndr K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Antall sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal (prosent) (Røde tall pga Inderøy 2009 ikke er tatt med) Alle yrker, begge kjønn ,61644 Alle yrker, begge kjønn ,06642 Alle yrker, begge kjønn ,7592 Sysselsatte per 4. kvartal etter yrke 2013, begge kjønn Ledere Akademiske Høyskole- og militære yrker Kontoryrker Salgs- og syerviceyrker Bønder, fiskere mv Håndverkere Prosess- og maskinoperatører Renholdere, hjelpearbeidere mv Andel sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal (prosent), begge kjønn ,4 66,0 65,9 66,6 Andel sysselsatte etter kjønn og alder, 2013 Menn Kvinner

31 Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp 2013 Gjennomsnittlig stønad per 2013 innbygger 16 år+ (kr) Gjennsnittlig stønad per tilfelle (kr) 27681, , , , Brutto utbetalt sosialhjelp (1000 kr) Netto driftsutgifter til sos.tjenesten per innbygger 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid , , , ,17328 Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24, av innbyggerne år ,8 7,0 6,7 6,7 Registrerte helt arbeidsledige år, begge kjønn Tab Antall, 2014 M Tab Prosent, 2014 M12 2,2 2,2 2,3 2,2 Tab Årsgjennomsnitt Tab Årsgjennomsnitt prosent ,7 2,7 2,9 2,5 Uføretrygdede Uføretrygdede, år, Fhs-profil prosent 3,6 3,7 3,6 3,6 Kommunestyrevalg- Valgdeltakelse i prosent 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 5,8 5,8 5,5 5,8 Netto lånegjeld i krone per innbygger Regnskapsført gjeld mill kr Videreutlån mm Av dette i VAR Av dette i bolig Garantier og gjeld i andre selskap Reell gjeld "Reell" gjeld pr innbygger Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 61,8 59,6 56,2 63,7 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,91 1,09 0,38 0,91 Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger Næringssammensetning 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Primær Sekundær Tertiær Sårbarhetsindikator Pendling Arbeidssted til høyre 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Arbeidstakere bosatt % av arbeidstakere som pendler Arbeidstakere i egen "kommune" Steinkjer Verran Snåsa 95

32 Inderøy 756 Verdal Levanger Frosta Namdalseid Eiendomsskatt, 1000 kr pr innb 1676, , , ,191

33 4k +nam+ 4k + Verd ver LV LVF LVI LVFI LF ,20 1,20 1,25 1,24 1,24 1,23 1,22 1,09 1,09 1,18 1,17 1,15 1,15 1,15 0,96 0,96 1,05 1,06 1,02 1,03 1, ,95 0,94 0,98 0,98 0,97 0,97 0, ,01 1,01 1,06 1,06 1,07 1,07 1, ,18 1,19 0,98 0,99 0,99 1,00 1, ,13 1,1 0,88 0,92 0,92 0,95 0, ,2 10,2 10,8 10,7 10,6 10,5 10, k + Verd 4k +nam+ ver LV LVF LVI LVFI LF 1,040 1,048 1,012 1,023 1,021 1,029 1, ,9 17,0 13,8 13,9 14,8 14,8 10, ,7 96,8 95,6 96,1 96,0 96,4 93,

34 ,0 5,1 4,5 4,6 4,5 4,6 4, k + Verd 4k +nam+ ver LV LVF LVI LVFI LF LF 66,2 66,3 67,6 67,5 67,7 67,6 68,

35 , , , , , , , k + Verd 4k +nam+ ver LV LVF LVI LVFI LF 1762, , , , , , , ,3 7,2 7,3 7,5 7,3 7,4 6, ,9 2,9 3,5 3,4 3,2 3,1 2, ,0 2,9 3,2 3,2 3,0 3,0 2,7 3,6 3,6 3,2 3,2 3,3 3,3 3,1 4k + Verd 4k +nam+ ver LV LVF LVI LVFI LF k + Verd 4k +nam+ ver LV LVF LVI LVFI LF 5,0 5,0 2,7 2,5 3,3 3,1 2, , , ,6 1684, , ,6 1317, ,3 73,3 96,7 95,4 94,5 93,5 95, ,51 0,52 0,00 0,08 0,49 0,54 0, k + Verd 4k +nam+ ver LV LVF LVI LVFI LF k + Verd 4k +nam+ ver LV LVF LVI LVFI LF

36 , , , , , , ,60711

37 Alle VI ,21 1,24 1,11 1,15 0,99 1, ,96 0, ,03 1, ,14 0, ,08 0, ,3 10, Alle VI 1,043 1, ,49344

38 Alle VI Alle VI 67,0 66,

39 , , Alle VI 1553, , Alle Alle Alle Alle VI VI , , ,48 0, VI VI

40 , ,88123

41 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Verdal Tettbygd strøk Spredtbygd strøk Andel tettbygd 63,6 % 63,7 % 30,7 % 43,5 % 66,7 %

42 Levanger Frosta Namdalseid ,0 % 0,0 % 19,3 %

43 Avstand mellom rådhus Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid Lengde fra Rådhus Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid Avstand ytterste kommunale tjenestested Kvam Verrastr Agle Mosvik Volden Åsen Statland Avstand ytterste bosetting Ø Hegge Ørsjødalmyr Hammer Trongsundet SørVera Djupvika Åsholmen Aune

Kommuner. Areal Areal 1564 602 2343 366 1547 646 76 770 Dyrka areal 162 11 37 61 83 133 23 28 14.09.15 1/10

Kommuner. Areal Areal 1564 602 2343 366 1547 646 76 770 Dyrka areal 162 11 37 61 83 133 23 28 14.09.15 1/10 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid Demografi Folketall 010115 21650 2547 2153 6770 14809 19474 2624 1644 Relativt 2020, 2014=100 104 92 99 101 106 106 107 98 Relativt 2030,

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Prosjektansvarlig. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas Andreas J. Hjelmstad.

Medlem Medlem Medlem Prosjektansvarlig. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas Andreas J. Hjelmstad. Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Styringsgruppe kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.09.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunereformen Foreløpig faktagrunnlag for diskusjon i Levanger kommune

Kommunereformen Foreløpig faktagrunnlag for diskusjon i Levanger kommune Kommunereformen Foreløpig faktagrunnlag for diskusjon i Levanger kommune Folketall, arbeidsmarked og nøkkeltall ved ulike alternative inndelinger som alle berører Levanger og kommuner i Værnes-samarbeidet,

Detaljer

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk Folkemøte i Horisonten 04.04.2016 Tema Arealer, geografi og befolkning Økonomi Tjenesteområdene Lokaldemokrati Kjennetegn «Midtre Namdal +» Flatanger, Namdalseid,

Detaljer

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag Bakgrunnsstatistikk Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag 30.09.2016 Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift Kommunal

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Kommunebarometeret Rangering samlet Verran 1724 Knr 1724 Karakter 112 (av 429) 5 2010 171 (av 429) 4 Endring 59 Rangering uten korrigering for inntektsnivå 124 5 2010 115 5 Endring -9 Korrigert inntekt

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Statsbudsjett Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009

Statsbudsjett Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009 Statsbudsjett 2009 Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009 Seniorrådgiver Helge Holthe Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 8,0 Økonomisk balanse NTR og Landet 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Effektiviseringsnettverk Kostra

Effektiviseringsnettverk Kostra Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

Fakta om kommunenei Nord-Trøndelag

Fakta om kommunenei Nord-Trøndelag Fakta om kommunenei Nord-Trøndelag Presentasjon av Roald Sand på 3, møte: Tankesmia kommunereform Nord-Trøndelag 28.2.201 4 rønde ag Forskning og Utvikling Trøndelag R&D Institute Disposisjon Rekruttering/kompetanse

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Landbrukskriteriet, og finansiering av landbruksforvaltning Litt historie Landbrukskriteriet Utgiftsutjamninga Bruk av rammetilskudd Oppsummering

Landbrukskriteriet, og finansiering av landbruksforvaltning Litt historie Landbrukskriteriet Utgiftsutjamninga Bruk av rammetilskudd Oppsummering Landbrukskriteriet, og finansiering av landbruksforvaltning Litt historie Landbrukskriteriet Utgiftsutjamninga Bruk av rammetilskudd Oppsummering Litt historie Landbruksforvaltninga var statlig før 1994.

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

GLÅMDAL REGIONRÅD: Utredning av kommunestruktur. Kongsvinger 15. oktober 2015

GLÅMDAL REGIONRÅD: Utredning av kommunestruktur. Kongsvinger 15. oktober 2015 GLÅMDAL REGIONRÅD: Utredning av kommunestruktur Kongsvinger 15. oktober 2015 Agenda Mandat Beslutningskriterier Analyse av scenarier 0-alternativet En Glåmdalkommune Tre kommuner i Glåmdalen To kommuner

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Foto: Eskild Haugum Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Vårkonferansen 2016 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben 2 Befolkningsutviklingen i 2015 1,07

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/552-12 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORM - ALTERNATIVET VEFSN OG LEIRFJORD Administrasjonssjefens innstilling: Rapporten

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Levanger kommune Budsjett 2005

Levanger kommune Budsjett 2005 Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004 Kommunesektorens plass i samfunnet Skatter 106 780 Rammetilskudd 41161 Selskapsskatt 5486 Frie

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 arbeidsmarkedet NT 201401 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag

II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag Lt II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag Til Rådmenn i alle kommuner som deltar i Overgrepsmottaket i Nord Trøndelag Levanger 12.januar 2012 Oversendelse av faktura samt kort orientering for drift 2011

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0829 Kviteseid Rangering Kommunebarometeret 7 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 24 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3 Vedlegg 2 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Buskerud fylkeskommune, Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud, samt Næringsanalyse for Buskerud 2011, utarbeidet

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Steinkjer tar samfunnsansvar

Steinkjer tar samfunnsansvar Steinkjer tar samfunnsansvar Steinkjer i tall Vedlegg til planstrategi 2015-2019 Bakgrunn for notatet: Som grunnlag for arbeidet med planstrategi og seinere komuneplaner/kommunedelplaner, er det denne

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Noen KOSTRA-tall og figurer Verdal Kommune mai 2015.

Noen KOSTRA-tall og figurer Verdal Kommune mai 2015. Noen KOSTRA-tall og figurer Verdal Kommune mai 2015. KOSTRA er sammensatt av tall som kommunene rapporterer inn direkte til KOSTRA, regnskapstall og disse talla er kombinert med tall fra andre offentlige

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse

KOSTRA- og effektivitetsanalyse KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (Endelige/reviderte KOSTRA-tall 2015) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Inderøy Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 15 23 50 54 93 2011 38 21 104 29 2010 59 133 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer