Byggeweb Anbud Leverandørmanual. Versjon 6.19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggeweb Anbud Leverandørmanual. Versjon 6.19"

Transkript

1 Byggeweb Anbud Leverandørmanual Versjon 6.19

2 Innholdsfortegnelse Generell introduksjon 3 Innmelding og adgang 4 Anbudsopplysninger 6 Konkurransegrunnlaget 7 Underleverandører 8 Innsending av tilbud 9 Åpning og offentliggjøring 10 Support 11

3 Generell introduksjon Byggeweb Anbud inneholder i korte trekk en beskrivelse av anbudets vilkår, en mappestruktur med konkurransegrunnlaget til gjennomsyn, og sist men ikke minst muligheten til å laste opp dokumenter og deretter sende inn et samlet digitalt tilbud. Byggeweb Anbud sikrer leverandørene innbyrdes anonymitet. Dersom tilbudet skal leveres digitalt så skjules dessuten innsendte tilbud for alle andre enn leverandøren selv, inntil åpningstidspunktet. Da åpnes alle korrekt innsendte tilbud og anbudsadministrator kan laste ned disse. Det er derfor fullstendig sikkert å laste opp tilbudets dokumenter i takt med at de ferdigstilles. Dokumenter som er lastet opp kan dessuten erstattes med andre reviderte dokumenter, så lenge tilbudet som helhet ikke er sendt inn. Det anbefales å laste opp dokumentene i god Ofte stilte spørsmål tid, fordi overførelsestiden er avhengig av antall dokumenter, datamengde og overførselshastighet for den lokale internettforbindelsen. Generelt advares det mot å laste opp og sende inn i de siste 2-3 timer før innsendingsfristen utløper. Det skal for god ordens skyld nevnes at opplasting og innsending av tilbud kan gjøres helt opp til innsendingsfristen. En gjennomsnittlig innsending av tilbud vil være gjort på minutter, alt inkludert. Men Byggeweb lukker anbudet presist på det angitte klokkeslett, og etter dette vil alle forsøk på å sende inn tilbudet via systemet bli avvist. Byggeweb forsøker med anbefalingen over å få leverandørene til å ta høyde for uforutsette forstyrrelser av driften, eventuelle håndteringsfeil og annet som vi kunne forsinke en korrekt innsending vesentlig. Spørsmål Hvordan får leverandøren adgang til anbudet? Er leverandørene innbyrdes anonyme? Når kan leverandørene se de innsendte tilbud? Hvor mange kan tildeles adgang til et anbud? Hva vil det si at et tilbud er korrekt innsendt? Hvordan lastes de innsendte tilbudene ned? Programmet ber om et passord, når jeg prøver å åpne zip-filer jeg har lastet ned. Hva gjør jeg? Digitale tegninger er i form av plottefil som PLT. Hvordan får vi lest denne? Svar Leverandørene inviteres enten direkte eller kan selv skaffe seg adgang ved hjelp av et anbudsnummer. Se Innmelding og adgang. Før åpningstidspunktet vil leverandørene ikke kunne se hverandre eller hverandres tilbud. Leverandørene kan først se de innsendte tilbudene etter det fastsatte tidspunktet for åpning av tilbud. I tillegg til et vilkårlig antall leverandører kan anbudsadministrator gi adgang til to andre administratortyper: Observatører og materialansvarlige. Se Innmelding og adgang. Byggeweb Anbud sørger for struktur av de formelle krav til innsendingen og bedømmer derfor ikke innholdet i de innsendte dokumenter. Korrekt innsendt gjelder bare for selve innsendingen, og er ingen garanti for at andre formaliteter er overholdt. Etter innsendelsesfristens utløp kan anbudsadministrator og eventuelle observatører laste ned tilbudene i en samlet zip-fil. Filene er plassert i en mappestruktur som er gitt fra oppdragsgiver. Ikke alle zip-programmer tar høyde for bokstavene æ, ø eller å. Derfor skal du alltid bruke Winzip ( eller IZArc ( til å pakke ut zip-filer. Ved å velge Preview av tegningen fra den detaljert fillisten i konkur ransegrunnlaget, så åpnes files i Byggeweb-vieweren, og kan du lagre PLT-fila som en PDF på din datamaskin. Se Konkurransegrunnlaget.

4 Innmelding og adgang Innsending av tilbud på Byggeweb Anbud krever at leverandøren er opprettet som bruker og logger seg inn med et personlig brukernavn og passord. Med leverandører menes alltid en kombinasjon av en virksomhet og dennes tegningsansvarlige. Disse personene kalles i systemet for henholdsvis firma og bruker. Brukeren tildeles adgang og sender inn tilbudet på vegne av firmaet. Hvert anbud har utnevnt en administrator. Administrator er eller opptrer på oppdragsgivers vegne og oppretter og beskriver anbudet og de vilkår som gjelder for innsending av tilbud. Avhengig av anbudsformen tildeles adgangen på følgende måter: Prekvalifikasjon og offentlig anbud Adgangen til anbudet og muligheten for å sende inn tilbud gjøres fra adressen og krever at leverandørene kjenner til anbudets Byggeweb-nummer (TN etterfulgt av 6 siffer). Innmeldingen skjer ved å skrive inn nummeret og adgang tildeles umiddelbart etterpå uten innblanding fra anbudsadministratoren. Etter påmelding kan adgangen oppnåes ved å logge inn på Andre anbudsformer Adgang til anbudet og muligheten til å sende inn tilbud krever at administratoren oppretter og godkjenner leverandøren. Dette kan foregå på en av følgende måter: A) Brukere som allerede er opprettet vil kunne finnes ved hjelp av søk, og vil bli gitt adgang til anbudet uten at andre involveres. B) Nye brukere kan kun inviteres vha. deres e-postadresse. I dette tilfelle skal brukeren selv taste inn alle opplysninger om firmaet og seg selv. Opplysningene godkjennes av administrator før adgangstillatelsen gis. I begge tilfeller vil den tegningsansvarlige motta en e-post med beskjed om adgangstillatelsen og opplysninger for logg inn (brukernavn og passord). Anbudsadministrator kan i begge tilfeller deretter velge å fjerne en leverandør fra anbudet så lenge leverandøren ikke har sendt inn et tilbud. Leverandøren kan på samme måte melde seg av selv ved å klikke på avmeldingsknappen nederst i venstre hjørne av anbudsvinduet. Krav til brukerens hard- og software Bruken av Byggeweb s grunnleggende funksjoner krever bare en datamaskin med internettforbindelse og tilhørende nettleser. Byggeweb er optimalisert til Windows 2000/XP og MS Internet Explorer 6.0 eller senere versjoner. Ved bruk av andre operativsystemer, for eksempel Linux og Mac, må brukeren regne med større eller mindre uregelmessigheter. Det samme gjelder for bruken av andre browsere enn Internet Explorer. Installasjonen og bruk av supplerende programvare kan forbedre en rekke av Byggeweb s funksjoner. Hjelpeprogrammer kan lastes ned fra Byggeweb s hjemmeside etter logg inn (se menypunktet Annen Software ). Kontakt alltid virksomhetens IT-ansvarlige før installasjon av ny programvare. Digital signatur og kryptering På noen Byggeweb-prosjekter og anbud kan administrator ha stilt krav om bruk av digital signatur. Adgang kan i disse tilfellene bare oppnås ved å bruke en gyldig signatur. På noen Byggeweb Anbud kan administrator ha stilt krav om kryptering av konkurransegrunnlaget og innsendte tilbud. Kryptering har ingen vesentlig betydning for brukerne, bortsett fra en mindre nedsettelse av overførselshastigheten.

5 Logg inn Logg inn gjøres på Klikk på knappen for logg inn i øverste venstre hjørne under Byggeweb-logoen. Tast inn brukernavn og passord i vinduet og klikk på logg innknappen. Ved bruk av digital signatur skal brukeropplysningene ikke brukes. Klikk i stedet på Logg inn med digital signatur nederst i vinduet. Velg deretter det foretrukne sertifikatet og klikk OK. Tast inn adgangskoden og klikk OK igjen. I begge tilfeller vil inntastingen av korrekte loginopplysninger gi adgang til en personlig oversikt over tilgjengelige Byggeweb Prosjekter og Byggeweb Anbud. Du skifter mellom de to oversiktene ved å klikke på henholdsvis Prosjekter og Anbud i menyen. Det enkelte prosjekt eller anbud åpnes ved å klikke på navnet. Løsninger på kjente problemer med logg inn Problem Det skjer ikke noe ved klikk på Login Brukeren har glemt brukernavn eller passord Glemt adgangskode til login med digital signatur Avvisning av en digital signatur Etter logg inn vises oversikten over prosjekter og/eller anbud, men anbudet kan ikke åpnes Mulig løsning Dersom brukeren installert en såkaldt popup blocker, kan dette medføre problemer med bruk av Byggeweb. Tillat popups på eller avinstallér funksjonen og prøv igjen. Klikk på Glemt brukernavn/passord i loginboksen. Skriv inn e-postadressen som er registrert under brukerprofilen og klikk OK. Etter få minutter vil brukeren motta en e-post med brukernavnet og instruksjoner om hvordan et nytt passord kan settes. Dersom e-posten ikke kommer fram kan det skyldes at e-postadressen ikke er korrekt. Kontakt Byggeweb på tlf.nr eller Person- og firmanavn skal opplyses ved henvendelsen. Byggeweb administrerer ikke de digitale signaturene og kan derfor ikke hjelpe. Sertifikatet er kanskje ikke det samme som ble brukt ved første login. Det er ikke mulig å skifte sertifikat underveis. Kontakt Byggeweb for nærmere informasjon. Logg inn er muligens gjort uten bruk av digital signatur. Enkelte anbud stiller krav om dette. Lukk alle nettleser-vinduer og logg inn på nytt denne gangen med bruk av digital signatur.

6 Anbudsopplysninger Anbudsopplysninger er oppdragsgivers oppsummering av anbudets vilkår og betingelser. Etter logg inn og åpning av et anbud dukker det opp et vindu med en rekke punkter i hovedmenyen. Anbudet åpner alltid på menypunktet Anbudsopplysninger. Under dette menypunktet vises forskjellige basisopplysninger til høyre for hovedmenyen. Alle opplysningene er lagt inn av anbudets administrator. Anbudsbeskrivelse Navn og supplerende beskrivelse Anbudets navn og en kort beskrivelse Opplysninger om oppdragsgiver og evt. adminstrator Her vises opplysninger om oppdragsgiverens rett til å se status på og innhold i de innsendte tilbud i løpet av anbudsperioden. Anbudsform Opplysning med betydning for vilkårene for anbudets gjennomførelse. Følger de alminnelige regler og lovgivning på området. Entrepriseform Opplysninger med betydning for entreprisens omfang. Følger de alminnelige regler på området. Tildelingskriterium Valg mellom Laveste pris eller Økonomisk mest fordelaktige tilbud. Opplysning med betydning for utvelgelsen av det foretrukne tilbud. I tilfelle av økonomisk mest fordelaktig tilbud bør opplysning om vektingen mellom de relevante kriterier være beskrevet av administrator i et separat dokument i konkurransegrunnlaget. Følger for øvrig de alminnelige regler og lovgivning på området. Tidsfrister og vilkår Startdato Dato og klokkeslett. Tidspunktet hvor adgangen til anbudet åpnes for leverandørene. Innsendingsfrist Dato og klokkeslett. Tidspunkt for seneste innsending av tilbud. Åpning og offentliggjøring Dato og klokkeslett. Tidspunktet hvor anbudsadministrator får adgang til de innsendte tilbudene. I tilfeller av offentliggjøring gis også leverandører adgang til de dokumenter som administrator på forhånd har valgt å offentliggjøre. Dersom digital innsendelse ikke er valgt så skal det opplyses om sted for offentliggjøring. Alle spørsmål til anbudsbeskrivelsens innhold besvares av anbudets administrator. Tidssoner Alle tidspunkter er angitt som CET/CEST, dvs. Central European Time/Central European Summer Time. Brukere i andre tidssoner må selv konvertere tidsfrister til lokal tid. CET/CEST er den gjeldende tiddsonen i Skandinavia, derfor er konvertering ikke nødvendig for brukere i disse landene. Derimot er for eksempel Irland, Storbritannia og de baltiske landene i andre tidssoner.

7 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget er oppdragsgivers utsendte grunnlag for innsending av tilbud. Ved å klikke på menypunktet i hovedmenyen vises følgende underpunkter i høyre side av vinduet: Hent hele konkurransegrunnlaget Klikk på ikonet for å laste ned hele konkurransegrunnlaget eller deler av det fordelt på mapper. Mappene er opprettet og navngitt av administrator og kan derfor være mer eller mindre dekkende om innholdet. I tvilstilfeller anbefales å laste ned alle filene. Detaljert filliste Klikk på ikonet for å se alle filer fordelt på fillister som tilsvarer de mapper administrator har opprettet. Hver fil kan markeres og åpnes eller forhåndsvises ved å klikke på knappene under filoversikten. Eksempelvis kan tegningsformatene DWG, DWF og PLT sees og skrives ut fra Byggeweb-vieweren, uten bruk av AutoCAD. Begge funksjonene er avhengig av supplerende programvare, som stort sett kan lastes ned fra Byggeweb s hjemmeside etter innlogging (se menypunktet Annen Software ). Kontakt alltid virksomhetens IT-ansvarlige før installasjon av ny programvare. Flere filer kan markeres ved å holde hhv. Shift- og Ctrltastene nede mens man velger filer. Deretter kan disse enten lastes ned eller legges i en printbestilling til en eller flere printleverandører. I alle tilfellene vil filene ved nedlasting pakkes og komprimeres til en samlet zip-fil. Zip-filen kan etter nedlasting åpnes med for eksempel WinZip. Komplett sett av print av hele konkurransegrunnlaget Klikk på ikonet for å bestille print av alle tegninger og øvrige dokumenter i konkurransegrunnlaget. Print kan via Byggeweb bestilles hos en lang rekke printleverandører. Printbestilling av enkeltfiler kan gjøres i den detaljerte fillisten. Fremgangsmåte Hent hele konkurransegrunnlaget 1) Velg menypunktet Konkurransegrunnlaget i venstre side av vinduet. 2) Klikk på ikonet for Hent hele konkurransegrunnlaget. 3) Velg mellom filer i alle eller kun en mappe. 4) Start nedlasting av filene. Last ned/bestill print fra den detaljert fillisten 1) Velg menypunktet Konkurransegrunnlaget i venstre side av vinduet. 2) Klikk på ikonet for Detaljert filliste. 3) Markér en eller flere filer og klikk på hhv. Hent filer eller Send filer til print. 4) Start nedlasting av filene eller velg printleverandør og beskriv printordren. Bestill et komplett sett av print av hele konkurransegrunnlaget 1) Velg menypunktet Konkurransegrunnlaget i venstre side av vinduet. 2) Klikk på ikonet for Komplett sett av print av hele konkurransegrunnlaget. 3) Velg mellom filer i alle eller kun en mappe. 4) Velg printleverandør og beskriv printordren.

8 Underleverandører Leverandørene kan ofte dele adgangen til konkurransegrunnlaget med sine underleverandører. Som leverandør kan en i noen tilfeller dele adgangen til konkurransegrunnlaget med en eller flere underleverandører. Anbudets administrator velger ved oppsettet av anbudet om denne delingen tillates. Dersom muligheten er tilstede, vises punktet Underleverandører for alle leverandørene. Hvis ikke holdes punktet skjult, og underleverandørene har ikke mulighet til å få adgang. Adgangen tildeles ved opprettelse av hver enkelt underleverandør med navn og e-postadresse. Adgangen kan brukes uten at underleverandøren opprettes med brukernavn og passord. Ved leverandørens opprettelse av en underleverandør får denne automatisk tilsendt en e-post som inneholder en link til listen over konkurransegrunnlaget. Fra listen kan filene lastes ned og forhåndsvises. Linken er ikke personlig og kan derfor videresendes og deles med andre. Fremgangsmåte Opprettelse av underleverandør 1) Velg punktet Underleverandør 2) Klikk på Legg til. 3) Fyll ut navn, e-postadresse og foretrukket språk. Avslutt med OK. Underleverandøren vises på listen og e-post sendes. Sletting av underleverandøren gjøres ved å klikke på underleverandøren og velge Slett. Opprettede underleverandører er bare synlige for leverandøren som har opprettet vedkommende underleverandør. Verken anbudets administrator eller andre leverandører kan få vite hvem som leverandøren har opprettet som underleverandører. Underleverandør har verken mulighet til å se annet enn konkurransegrunnlaget eller å få laste opp eller på en annen måte påvirke innholdet av innsending av tilbudet.

9 Innsending av tilbud Tilbud sendes inn ved å laste opp dokumenter og deretter en samlet innsending av tilbudet som helhet. Dette punktet vises kun dersom oppdragsgiver har valgt digital innsendelse i Byggeweb Anbud. Innsendingen skjer ved å laste opp et antall filer og deretter å klikke på knappen Innsending av tilbud øverst i høyre hjørne. Begge deler skal være utført før tilbudet betraktes som korrekt innsendt. Innsendingskrav Hvilke dokumenter som kreves innsendt er beskrevet av administrator ved hjelp av et eller flere innsendingskrav. Ved å klikke på menypunktet Innsending av tilbud i hovedmenyen vises listen over innsendingskrav. For hvert innsendingskrav skal det lastes opp et og bare et dokument som svarer til beskrivelsen. Merk at det for hvert innsendingskrav kan være formmessige betingelser til både filformatet og filnavnet. Dessuten kan anbudsadministrator ha valgt å vedlegge en dokumentmal som bør lastes ned, fylles ut og lastes opp som besvarelse på kravet. Supplerende filer Utover kravet om obligatorisk innsending av visse dokumenter, kan administratoren ha gitt adgang til å laste opp supplerende filer. Disse er ikke omfattet av innsendingskravene. Leverandøren kan derfor selv avgjøre i hvilket omfang man ønsker å benytte denne muligheten. Last opp fil En fil per innsendingskrav lastes opp ved å klikke på Last opp fil -knappen til høyre for kravet. Klikk på knappen, velg filen og last opp. Merk at det bare er tillatt å laste opp en fil per innsendingskrav. Etter opplasting kan filen slettes og en annen lastes opp i stedet. Dette kan gjøres om igjen så lenge tilbudet enda ikke er sendt inn. Innsending av tilbud Etter at alle filene er lastet opp (en fil per innsendingskrav pluss eventuelle supplerende filer) kan tilbudet sendes inn. Innsendingen skjer ved å klikke på Send inn tilbud -knappen i øverste høyre hjørne. Deretter vises teksten Tilbudet er korrekt innsendt. Først når denne teksten vises er tilbudet mottatt. Merk at det ikke er tatt stilling til dokumentenes innhold. Med korrekt vises det bare til formmessige innsendingskrav. Videre at det er lastet opp en fil per innsendingskrav, og at tilbudet i sin helhet er sendt inn innenfor tidsfristen. En kvittering for innsendingen sendes leverandørens e-post. Tilbaketrekking av tilbud Etter innsending av tilbudet kan ikke filene slettes eller erstattes enkeltvis. Tilbudet kan som helhet innenfor tidsfristens utløp trekkes tilbake ved å klikke på Tilbaketrekk tilbud -knappen øverst i høyre hjørne. De opplastede filene i tilbud som tilbaketrekkes slettes eller bevares. Slettes filene skal samtlige innsendingsingskrav på ny lastes opp med en fil. Bevares filene kan de eventuelt slettes enkeltvis og/eller erstattes med nye. Tilbudet skal deretter innsendes igjen for å komme i betraktning. En kvittering for tilbaketrekking av tilbud sendes per e-post. Fremgangsmåte Innsending av tilbud 1) Last opp for hvert innsendingskrav en fil ved å klikke på Last opp fil -knappen og velg filen fra den lokale datamaskin. 2) Gjenta prosedyren for hvert innsendingskrav. 3) Klikk til sist på Send inn tilbud -knappen for den endelige innsendingen. Etter en eventuell tilbaketrekning må prosedyren over gjentas for at tilbudet skal komme i betraktning.

10 Åpning og offentliggjøring Administrator kan offentliggjøre utvalgte dokumenter etter åpningstidspunktet. Forskjøvet åpningstidspunkt Åpningen av de innsendte tilbudene er forskjøvet med 2 timer eller mer i forhold til innsendingsfristen. Hvor lenge bestemmes av anbudsadministrator, som til og med kan utsette åpningen på ubestemt tid, dersom det i perioden mellom innsendingsfristen og åpningstidspunktet oppstår tvil om leverandørenes mulighet til å kunne sende inn tilbudene i rett tid. Hverken administratorer eller leverandører har adgang til de innsendte tilbudene i perioden mellom innsendingsfristen og åpningstidspunktet. En leverandør kan likevel trekke tilbake tilbudet helt frem til åpningen. Men nye tilbud kan ikke sendes inn etter at innsendingsfristen er utløpt. En tilbaketrekking på dette tidspunktet vil dermed føre til at leverandøren automatisk diskvalifiseres. Offentliggjøring Dersom anbudet er satt opp med offentliggjøring så kan anbudsadministrator velge å offentliggjøre et utvalg av de innsendte dokumentene blant de leverandørene som deltar. Hvilke dokumenter som vil bli offentliggjort vises ved hvert innsendingskrav. Offentliggjorte filer kan lastes ned av de andre leverandørene etter åpningstidspunktet. Dokumenter som er lastet opp, men ikke sendt inn, slettes imidlertid og kan ikke lastes ned av hverken anbudsadministrator eller de øvrige leverandørene. Klagemulighet Riktig innsending av tilbud i Byggeweb Anbud er i utgangspunktet leverandørens ansvar alene. Det kan derfor ikke komme innsigelser overfor oppdragsgiver eller ViaNova Systems TiPS FM i tilfeller av tekniske problemer eller svikt. Dette gjelder svikt i både software, hardware og infrastruktur, og dersom problemene medfører at et tilbud ikke kan leveres innen tidsfristen og derfor ikke kommer med i betraktning. Unntak er i de tilfeller der årsaken til manglende innsending alene skyldes nedetid på Byggewebserverne. Alle former for klager skal rettes direkte til oppdragsgiver eller anbudsadministrator. Dette bør skje umiddelbart. ViaNova Systems TiPS FM har ikke rettigheter eller myndighet til å motta eller behandle klager rundt anbud som har brukt Byggeweb Anbud. Dette gjelder også i de tilfeller av teknisk nedetid og andre former for manglende adgang til Byggeweb-systemet. Konsekvensene av en berettiget klage avgjøres av anbudsadministrator alene. Leverandørene mottar i tilfeller med offentliggjøring en e-post ved åpning av tilbudene. Leverandørene varsles ikke dersom anbudsadministrator utsetter apningstidspunktet, men dette varsles tydelig for brukeren ved forsøk på å åpne anbudet etter å ha logget inn. Leverandører som ikke har sendt inn tilbudet korrekt vil ikke ha adgang til anbudet etter at innsendingsfristen er utløpt. Anbudets resultat Anbudets resultat sendes av anbudsadministrator direkte til de deltagende leverandørene og publiseres ikke i Byggeweb Anbud. 10

11 Support Byggeweb svarer utelukkende på spørsmål vedrørende den tekniske plattformen. Andre spørsmål skal sendes til anbudsadministrator. Dersom du har spørsmål til eller problemer med bruken av Byggeweb Anbud, vennligst kontakt Byggeweb på eller telefon Samme nummer skal benyttes dersom man opplever uregelmessigheter av enhver art som kan ha betydning for korrekt gjennomføring av anbudet. Unntaket er eventuelle klager på Byggeweb-systemet, som straks skal sendes til anbudsadministrator som i henhold til gjeldende regler vil ta en avgjørelse. For øvrig henvises det til Loven om offentlige anskaffelser som kan finnes på 11

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow, s.2 Nedlasting av Flowlock- browser, s. 4 Innlevering oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow, s. 6 Hvordan slette cookies, s. 9 Pålogging WISEflow Pålogging skjer

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow s.2 Installasjon og test av Flowlock- browser s.4 Innlevering av oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow s. 6 Hvordan slette cookies? s. 9 1 Pålogging WISEflow

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for deltaker

WISEflow brukerveiledning for deltaker WISEflow brukerveiledning for deltaker Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Deltaker: slik kommer du i gang... 2 Rediger din profil... 3 Flowoversikt... 5 Flowtyper... 6 Flowens tilstand... 6 Hvordan leverer

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone 1 (18) Innhold OM TELIO SOFTPHONE... 3 INSTALLASJONSVEILEDNING... 4 BESTILL OG LAST NED TELIO SOFTPHONE... 4 INSTALLASJON... 5

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

For bruk med Xerox ConnectKey Technology-aktiverte multifunksjonsprintere (MFP-er)

For bruk med Xerox ConnectKey Technology-aktiverte multifunksjonsprintere (MFP-er) Xerox App Gallery Hurtigveiledning 702P03997 For bruk med Xerox ConnectKey Technology-aktiverte multifunksjonsprintere (MFP-er) Bruk Xerox App Gallery for å finne apper med nye funksjoner og muligheter

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Bildeinnlevering NSFF. En visuell bruksanvisning for Molde Kameraklubb

Bildeinnlevering NSFF. En visuell bruksanvisning for Molde Kameraklubb Bildeinnlevering NSFF En visuell bruksanvisning for Molde Kameraklubb Innhold: Forberedelser 3 Innlogging 4 Oversikt 9 Velg konkurranse 12 Registrer titler 15 Last bilder 20 Gjøre endringer 27 Papirbilder

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.18 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC)

Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC) Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC) Visma Commerce AS Karenslyst allé 56, Postboks 733 Skøyen, 0214 OSLO Tel: +47 40 00 68 14 www.visma.no/innkjop-og-inkasso/anbudstjenester/visma-tendsign-kgv/oversikt/

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Arbeide med : Webjournal I FENISTRA Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Webjournal arbeide med 20020129.doc Innhold 1 Hensikt...

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateingsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateingsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateingsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

esam/byggeweb Rolleveiledning: Utveksler (Bane NOR og eksternt) Byggeweb Prosjekt

esam/byggeweb Rolleveiledning: Utveksler (Bane NOR og eksternt) Byggeweb Prosjekt side 1/10 esam/byggeweb Rolleveiledning: Utveksler (Bane NOR og eksternt) Byggeweb Prosjekt Hvem er «Utveksler»? Rollen «Utveksler» tildeles prosjekterende og medprosjekterende som har behov for å utveksle

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Brukerveiledning MLG-2007

Brukerveiledning MLG-2007 Grunnskolen i Drammen Brukerveiledning MLG-2007 Foresatte Foresatte registrerer seg som brukere av MLG via Drammen kommunes internettsider, eller ved å få nettadressen av skolen. www.drammen.kommune.no

Detaljer

TESTVEILEDNING. PAPIRFLY Fotoweb. EiendomsMegler 1 Norge AS ved Marit Låtun Papirfly ved Christine Skaar. DATO: April, 2013

TESTVEILEDNING. PAPIRFLY Fotoweb. EiendomsMegler 1 Norge AS ved Marit Låtun Papirfly ved Christine Skaar. DATO: April, 2013 TESTVEILEDNING PAPIRFLY Fotoweb TIL: FRA: EiendomsMegler 1 Norge AS ved Marit Låtun Papirfly ved Christine Skaar DATO: April, 2013 Papirfly AS Havnegata 15, 4316 Sandnes +47 930 44 444 www.papirfly.no

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb Norsk Helsenett SF

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb Norsk Helsenett SF HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb 09.08.2016 Norsk Helsenett SF - PC 2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 1 INNLEDNING 3 2 INSTALLASJON AV HJEMMEKONTOR 3 3 REGISTRERING AV PKI-SERTIFIKAT

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

ELEVROLLEN KUNNSKAP.NO (6.0)

ELEVROLLEN KUNNSKAP.NO (6.0) ELEVROLLEN KUNNSKAP.NO (6.0) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 1 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav

Detaljer

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 FRC-Feeder-E Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 Installasjon FRC-feeder skal installeres på den computeren hvor dataene ligger. Les mer om dette under

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet NNN landsmøte 2013 7. - 11. april - Oslo kongressenter Det 24. ordinære landsmøte SYNLIG TRYGG STERK Brukerveiledning for Landsmøtesystemet Easymeet Innhold

Detaljer

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene Veileder FamacWeb DirekteInn Du som leser dette har fått tildelt brukernavn og passord til FamacWeb av din oppdragsgiver slik at du selv kan laste opp din sluttdokumentasjon/"som bygget"-dokumentasjon

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 3.2 / 08.11.2001 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Leverandørregisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørregister 01.12.2014 HamMir 2.0 Oppdatert 05.08.2015 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer