Forsidecollage: Foto 1: Foto 2: Bård Lindqvist Foto 3: wallcoo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsidecollage: Foto 1: http://www.hunden.no/artikkel.html?news.nid=6429&temasider.tid=2 Foto 2: Bård Lindqvist Foto 3: wallcoo."

Transkript

1 Bård Lindqvist Diplomprogram Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus

2 Forsidecollage: Foto 1: Foto 2: Bård Lindqvist Foto 3: wallcoo.net Artikkel: Chemocare.com

3 Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Student: Bård Lindqvist Institutt for arkitektur Veileder: Professor Bente Kleven Kursleder: Professor Magne Magler Wiggen Diplomsemester: Høst 2012

4

5 Innhold Innledning 7 Bakgrunn 9 Problemstilling 10 Oppgaven 10 Innhenting av kunnskap 13 Hva har blitt gjort tidligere? 14 Vardesenteret Maggie s Cancer Caring Centres Senter for kreftpasienter, København Kartlegging 18 Maggie s Cancer Caring Centres Vardesentre i Norge Sammenligning av prinsipper 20 Maggie s Cancer Caring Centres Vardesenteret Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Befolkningsgrunnlag 22 Brukere 23 Aldersgrupper Eksisterende tilbud 24 Lokalisering 26 Tomt 28 Kotekart i 1: Kotekart i 1: Bilder Terreng Klima Beskrivelse av tomten Adkomst Romprogram 40 Innlevert materiale 42 Fremdriftsplan 44 Uke Uke Referanseprosjekter 48 Maggie s Aberdeen (Snøhetta) Maggie s Gartnavel (OMA) Appendix 54 Maggie s architectureal brief The Oncologist: Treating fatigue in cancer patients Chemocare.com: Complementary Therapy in Depth Alternativ.no: Sykehus tilbyr rutinemessig akupunktur til kreftpasienter Nifab.no: Hvorfor bruker kreftpasienter alternativ behandling? Tidsskrift for Norsk Psykologforening - psykologiske perspektiver på kreft Litteraturliste 79

6 6

7 Innledning Det å få kreft medfører for mange en stor endring i livssituasjonen for en udefinert periode. Holdepunkter i livet, som jobb, skole og fritidsaktiviteter forsvinner, og blir erstattet med sykehusopphold, cellegift, legebesøk, medisinering og operasjoner. I tillegg til den fysiske påkjenningen som sykdommen og behandlingen medfører, kan dette være en stor psykisk påkjenning for mange. Denne diplomoppgaven omhandler romprogram og utforming av et senter for kreftpasienter, der disse kan motta behandling for bivirkninger av sykdommen og behandlingen, lære å mestre sin nye hverdag, samt ha et trygt sted å komme til i nærheten av sykehuset under sin behandlingsperiode. Målet er at pasienter skal ha færre plager og forhøyet livskvalitet. 7

8 8

9 Bakgrunn I 2009 fikk personer i Norge kreft, og forekomsten er økende, selv om noe av økningen kan tilskrives høyere levealder. 1 Kreft er, sammen med hjerte- og karproblemer, Norges vanligste dødsårsak. 2 Med unntak av spesialbehandlinger som f.eks. benmargstransplantasjon, mottar pasientene vanligvis kreftbehandling ved sine lokale sykehus, eller i sin egen helseregion. Til enhver tid lever omtrent mennesker i Norge med kreft. 3 Alle kreftpasienter opplever fysiske bivirkninger, og mange kan oppleve psykiske bivirkninger. I de fleste tilfeller er også de fysiske bivirkningene og de psykiske bivirkningene knyttet opp mot hverandre. Dette er kjent som den biopsykososiale modellen, som innebærer en helhetlig eller holistisk tilnærming i forståelsen av sykdom og helse. 4 Norge ligger på topp hva gjelder overlevelse av kreftsykdom, men er fremdeles i startfasen når det gjelder fokus på bivirkninger og psykologiske behov rundt det å ha en kreftsykdom. Dette kan ha stor innvirkning på pasienters livskvalitet, både for terminale pasienter og pasienter med sikte på å bli friske. Det er dermed et behov for palliativ omsorg av kreftpasienter. WHO definerer palliativ omsorg som: an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spritiual. ( ) [Palliative care] is applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that are intended to prolong life, such as chemotherapy or radiation therapy ( ) 5 1 Kreftforeningen: Hva er kreft? - ( ) 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt. Helsetilstanden i Norge: Kreft. Elektronisk publisering - ( ) 3 Tidsskrift for Norsk Psykologiforening «Psykologiske perspektiver på kreft» - Vol 44, nummer 6, 2007 s IBID 5 WHO Definition of Palliative Care - ( ) 9

10 Problemstilling / Oppgaven Problemstilling Dagens kreftomsorg i Norge har gode resultater når det gjelder medisinsk behandling og antallet som blir friske. Inntil nylig har man imidlertid ikke hatt et stort fokus på livskvalitet og personlige behov under behandlingen. Oppgaven Oppgaven vil omhandle et senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus. Ved senteret vil kreftpasienter kunne motta behandling for bivirkninger av sykdommen og behandlingen, samt ha et trygt sted å komme til ved sykehuset under sin behandlingsperiode. Målet er at pasienter skal ha færre plager og forhøyet livskvalitet. Senteret vil fungere som et dagsenter for kreftpasienter under behandling. Her vil man kunne komme for å få behandling mot plager direkte relatert til cellegift- eller strålebehandling, slik som kvalme, utmattethet (fatigue), søvnvansker etc., men også for å få hjelp med de psykiske aspektene ved en kreftsykdom. Man vil ha mulighet til å trene, gjøre aktiviteter for å få tankene over på noe annet, lære å lage mat tilpasset en hverdag med restriksjoner i matveien, eller trekke seg tilbake til rolige områder inne på senteret eller utenfor. Tanken er at man både skal kunne oppsøke senteret for å være sammen med andre i samme situasjon, eller for å være for seg selv. Prosjektet vil bestå av et romprogram som utformes basert på de behov en pasient under kreftbehandling måtte ha, både med tanke på psykisk og fysisk helse. Romprogrammet vil inneholde elementer som kan brukes videre i utviklingen av pasientomsorgssentere, men vil også kunne brukes til å prosjektere en spesifikk bygning på en tomt. Prosjektets skala muliggjør en inngående design av både eksteriør og interiør, basert på tankegangen om at mennesker påvirkes av sine fysiske omgivelser. 10

11 Illustrasjon Haukeland Universitetssykehus 11

12 12

13 Innhenting av kunnskap Erfaring Diplomoppgaven er personlig, i den forstand at jeg selv har vært i posisjon som kreftpasient. Dette gir meg førstehåndskunnskap om hvordan et behandlingsforløp kan foregå, hvilke behov og utfordringer man har som pasient og hvilke tilbud en kreftpasient har mulighet og energi til å delta på. Imidlertid er ethvert sykdomsforløp individuelt, og det er derfor viktig å basere informasjonen på flere kilder. Faglitteratur I løpet av diplomprogrammeringen har jeg lest faglitteratur om kreft generelt, behandling av bivirkninger av cellegift og strålebehandling, samt om kreftpasienters psykiske behov. Dette vil jeg bruke videre i utviklingen av romprogrammet for senteret. Praksis Jeg har meldt meg som likemann ved Vardesenteret i Oslo. Jeg har tidligere gjennomgått likemannskurs i regi av Margen (foreningen for benmargstransplanterte). Ved Vardesenteret vil jeg være samtalepartner for de pasientene som måtte ønske det, og vil samtidig få en nærmere kjennskap til hvordan det vil være å arbeide ved et senter for kreftpasienter. Referanseprosjekt Gjennom Rikard Jaucis i Snøhetta har jeg fått inngående kjennskap til Maggie s Cancer Caring Centre i Aberdeen, og til Maggie s-sentrene generelt. Dette materialet og kunnskapen bruker jeg videre i utviklingen av prosjektet. 13

14 Hva har blitt gjort tidligere? Vardesenteret I Norge har Kreftforeningen tatt initiativ til å starte Vardesentre på flere av landets sykehus. Dette er sentre hvor kreftpasienter og pårørende kan komme for rådgivning, støtte, veiledning og aktiviteter som skal fremme livskvalitet, velvære og mestring. Foreløpig finnes det Vardesentre i Oslo, Tromsø og Trondheim, men det planlegges også i Bodø og Stavanger. I Bergen er kreftforeningen i dialog med Haukeland Universitetssykehus om opprettelse av Vardesenter. Fra Vardesenterets nettside: Vardesenterets fire hovedsatsningsområder er samtaler, kurs og grupper, fysisk aktivitet, kosthold og ernæring og rehabilitering og mestring. Vi tilbyr ulike kurs og grupper i tilegg til individuell rådgiving/samtale med ulike fagpersoner og likemenn. 14 Bilder av Vardesenteret hentet fra vardesenteret.no

15 Maggie s Cancer Caring Centres I Storbritannia finnes en rekke sentre for kreftpasienter kalt Maggie s Cancer Caring Centres. Senteret er oppkalt etter Maggie Keswick James som døde av kreft i Sammen med sin mann, arkitekten Charles Jencks, etablerte hun det første Maggie s-senteret i Edinburgh. Siden har det blitt etablert 12 Maggie s-sentre i Storbritannia, ett i Barcelona og ett i Hong Kong. Internasjonalt kjente arkitekter, bl.a. Frank Gehry, Zaha Hadid og Snøhetta er blitt invitert til å designe sentrene. Maggie s Gartnavel (OMA) Maggie s Cheltenham (MJP Architects) Bilder av Maggie s-prosjektene er hentet fra dezeen.com 15

16 Senter for kreftpasienter, København Senter for kreftpasienter tegnet av NORD Architects Copenhagen (2011) 16 Bilder av prosjektet er hentet fra dezeen.com

17 17

18 18 Kartlegging Maggie s Cancer Caring Centres i UK, Spania og Hong Kong

19 Vardesentre i Norge Senter i drift Midlertidige lokaler Senter under utarbeidelse Tromsø/UNN: Senter åpnet 30. januar 2012 Bodø: Senter planlagt åpnet sommer 2012 Bergen: Senter ikke planlagt Kreftforeningen i dialog med Haukeland Universitetssykehus Trondheim: Drift i midlertidige lokaler, senter under utarbeidelse Oslo: Senter i drift ved Radiumhospitalet og Ullevål, planlagt ved Rikshospitalet Stavanger: Senter under utarbeidelse

20 Sammenligning av prinsipper Maggie s Cancer Caring Centres Lokalisering i nærheten av sykehuset, men av prinsipp ikke i en av sykehusets bygninger. Senteret skal ligge i grønne omgivelser til tross for nærhet til byen/ sykehuset. Fokus på arkitektur, og dens evne til å påvirke folk psykisk. Arkitektur gir også økt oppslutning om prosjektene. Mindre fokus på trening/det fysiske, mer fokus på det psykiske. Den gode samtalen, kaffe, møter. Bygningene er utformet på en hjemlig måte, uten institusjonspreg. Mennesker kan kjenne seg igjen i bygningene. Finansieres av donasjoner fra privatpersoner og firmaer. Vardesenteret Lokalisering i en av bygningene på sykehuset. Dette er et bevisst valg fra Kreftforeningen. Fokus på interiørarkitektur, men ikke eksteriør. Helhetlig behandling. Både samtaler med likemenn, kaffe, vafler, yogakurs og lett trening, sanserom, matlaging. I Oslo: senteret plassert inne i en av Radiumhospitalets bygninger (sykehushotell og strålebehandlingsbygning). Adkomst gjennom sykehushotellets spisesal. Finansieres av kreftforeningen (som i stor grad finansieres av innsamlede midler) Kreftforeningen: Kontaktinformasjon innlandet - ( )

21 Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Senteret plasserer seg et sted mellom Maggie s- og Vardesentrenes prinsipper: Lokalisering i egen bygning i nærheten av sykehusområdet. Senteret blir liggende i grønne omgivelser, skjermet fra omkringliggende bygninger. Både interiør- og eksteriørarkitektur vektlegges sterkt. Helhetlig behandling der man både kan motta psykolog-/likemannshjelp, gjøre avspenningsøvelser (yoga/massasje/varme bad) og trening med tanke på å opprettholde fysisk form (motstrømsbasseng, sykling etc.) Bygningens arkitektur vil være oppsiktsvekkende for å skape oppmerksomhet om saken, men samtidig imøtekommende for mennesker i en vanskelig situasjon. Bygningen vil skjermes av terrenget, og samtidig skjerme brukerne av den. Interiøret vil være rent og ikke fremmedgjørende eller institusjonspreget. Bygningen vil sannsynligvis bli dyrere enn et Vardesenter i eksisterende sykehusbygning. Finansiering vil kunne være delt mellom donasjoner, sponsorer og Kreftforeningens midler. 21

22 Befolkningsgrunnlag Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland Universitetsssykehus er Vestlandets regionale kreftavdeling, med ansvar for de fleste former for ikke-kirurgisk kreftbehandling i Helse Vest RHF (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane). Helse Vest RHF omfatter ca. 1 million innbyggere. vågsøy selje bremanger eid hornindal stryn Pasienter behandlet ved Haukeland Universitetssykehus kommer fra helseforetakene Førde, Bergen, Fonna og Stavanger. helse førde gloppen flora naustdal luster jølster førde askvoll fjaler gaular solund leikanger hyllestad balestrand sogndal høyanger gulen vik masfjorden modalen fedje austrheim aurland årdal lærdal Pasientene kan være tilknyttet Haukeland som lokalsykehus, komme på dagsopphold med Helseekspressen eller være pasienter som har langtidsopphold på sykehotell i forbindelse med strålebehandling. helse bergen radøy lindås voss meland øygarden vaksdal osterøy askøy fjell bergen samnanger kvam sund fusa jondal os granvin ullensvang ulvik eidfjord Et befolkningsgrunnlag på 1 million mennesker tilsvarer befolkningsgrunnlaget på de fleste av Maggie s-sentrene. austevoll tysnes fitjar kvinnherad odda bømlo stord helse fonna etne ølen sveio Vindafjord haugesund sauda suldal utsira tysvær karmøy bokn finnøy hjelmeland helse stavanger hennesøy kvitsøy strand randaberg stavanger forsand sola sandnes gjesdal klepp time bjerkreim hå lund egersund sokndal Kilder: Kreftbehandling og medisinsk fysikk - ( ) Møte med Geir Vangsnes i Kreftforeningen, Our Centres: Maggie s Cancer Caring centres informasjonsbrosjyre 22

23 Brukere Aldersgrupper Basert på statistikk fra kreftregisteret er ca. halvparten av kreftrammede over 70 år. Til tross for at 70 er en relativt lav alder, er det nærliggende å tro at en viss andel av disse pasientene befinner seg på sykehjem eller i andre pleiesituasjoner. De vil derfor ikke utgjøre en stor andel av besøkerne på et senter for kreftpasienter. Pasienter mellom 0 og 14 vil i stor grad befinne seg på barneavdelinger, og få de tilbud de måtte behøve der. Gruppen mellom 15 og 24 år gammel vil også delvis dekkes av barneavdelinger (opp til 18 år). Ved Haukeland Universitetssykehus er et nytt barne- og ungdomssenter under bygging, som skal gi barn og unge utredning, behandling, opphold, skolegang og aktivitetsstilbud på ett sted. Senteret vil dermed i hovedsak utformes med tanke på brukere mellom 18 og 69 år. Dette utgjør 51% av alle kreftrammede (begge kjønn). Statistikken viser også at det i aldersgruppen er en overvekt av kvinner som får kreft. Diagram hentet fra Kreftregisterets rapport: Cancer in Norway 2009, Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway 23

24 Eksisterende tilbud Lærings- og mestringssenteret Ved Haukeland Universitetssykehus finnes lærings- og mestringssenteret, etablert av Kreftforeningen. Her finnes lokaler for undervisning, matlaging, samtale, et ungdomsrom og et treningsrom/ Pusterom, etablert av foreningen Aktiv Mot Kreft. Dette er fasiliteter som er tilknyttet kreftavdelingen ved sykehuset, og mange kreftpasienter behandles også ved andre avdelinger. Disse pasientene vil dermed normalt ikke ha tilgang til lærings- og mestringssenteret. Senteret har også en for lav kapasitet, spesielt med tanke på treningsfasiliteter, som det er kø for å få benytte, og som kun benyttes ved henvisning. Det planlagte barneog ungdomssenteret ved Haukeland Universitetssykehus, som vil gi barn og unge et komplett tilbud på ett sted. Foto: Helse-bergen.no Ungdomsrommet ved lærings- og mestringssenteret. Foto: Ole Christian Amundsen/Haukeland Universitetssjukehus 24

25 Plantegning av lærings- og mestringssenteret ved Haukeland Universitetssykehus 25

26 Lokalisering Norge Bergen 26 Hordaland fylke

27 Bergen Haukeland Universitetssykehus med tomten markert 27

28 Tomt Kotekart i 1:1000 Johan Blytts vei Haukelandsbakken Studenthjem 28

29 29

30 30 Bilder

31 31

32 32

33 33

34 Terreng 3D-modell av terreng i området Flatt Nord Nordøst Øst Sørøst Sør Sørvest Vest Nordvest Analysen viser at tomten i stor grad heller mot nordvest og vest 34

35 Klima Normal Værstatistikk for Bergen fra yr.no Beskrivelse av tomten Tomten ligger i fjellsiden på baksiden av Haukeland Universitetssykehus, ved foten av Ulriken. Adkomst fra sykehuset er via gangvei og trapper, eller med bil. Tomten er i enden av Haukelandsbakken, ved Haukelandsbakken Studenthjem, Høgskolen i Bergen avd. helse og sosialfag og et parkeringsanlegg som disponeres av UiB. I øst ligger det terrasseblokker lenger oppe i fjellsiden. Det er god utsikt til Bergen sentrum fra området. Informasjon fra GIS Tomtens grunnforhold er jorddekt - fastmarksareal der mer enn 50% av arealet har større jorddybde enn 30 cm. Tomten er skogkledd med løvtrær, og har en tilvekst på mer enn 1,0 m 3 trevirke per dekar per år (særs høy). Informasjon fra NGU I følge Norges Geologiske Undersøkelse er berggrunnen i området trolig kvartsitt og/eller amfibolitt, som er del av bergartene i Bergensbuen. 35

36 Adkomst Adkomst til fots Tomten, som ligger på oversiden av Haukeland sykehus, kan nås til fots via gangveier og trapper på sykehusområdet. Fra sykehusets hovedbygning er dette en tur på ca. 600 meter, med ca. 75 meter stigning. Adkomst til fots fra sykehusets gamle hovedbygning 36

37 Adkomst med bil Tomten kan nås med bil via Haukelandsbakken. I nærheten av tomten finnes parkeringsplass tilknyttet Universitetet i Bergen. Fra parkeringsplassene er det kort gangavstand til tomten. Adkomst med bil, via Haukelandsbakken 37

38 Tomten ligger ved en gangvei (Johan Blytts vei), som begynner i enden av Haukelandsbakken. Her er det ikke tilgjengelig for biltrafikk, og gangveien er særdeles bratt (ca. 1:5), og dermed tung å gå opp for personer som allerede har svekket kondisjon. Inngangen til senteret bør plasseres slik at det kan nås uten å måtte bevege seg på den bratte gangveien. Deler av gangveien kan beskrives som særdeles bratte. Stigning fra tomten til Haukeland sentralblokk m.o.h m Grafen viser høyde over havet og distanse fra tomten til Haukeland Universitetssykehus sentralblokk inngang nord 38

39 39

40 Romprogram Romprogram, senter for kre pasienter ANTALL AREAL SUM Inngangsområde 38 Velkomst og garderobe for besøkende 1 18 Garderobe for ansa e 1 6 Si område/bibliotek/flerbruksområde 1 14 Kjøkken/allrom 50 Matlagingskurs, opphold, kaffe, lunch for ansa e 1 45 Lager for stoler etc. (også l bruk i inngangsområde) 1 5 Grupperom Møter, samtaleterapi Kontorer 33 Samtale mellom likemenn eller psykolog 2 7 Kontor for ansa /dr 1 12 Tekjøkken/separat lunchrom for ansa e 1 7 Omkledning og dusj 24 Tilgang l vannrom, akupunktur, store sal og trening 3 6 Omkledning for ansa /instruktører 1 6 WC 15 HC 1 6 Øvrige besøkende 1 3 Ansa (HC) 1 6 Store sal 70 Yoga, kunst, møter, gruppetrening 1 63 Lager 1 7 Treningsrom Appara rening og fysioterapi Vannrom 33 Motstrømsbasseng 1 20 Mineralbad 1 8 Undervannsmassasje 1 5 Massasje/akupunktur Ne o funksjonsareal (FUA) 334 KOA+KA+TEA (30% av FUA) 100 Total BTA

41 Inngangsområde 38 m2 Kontorer 33 m2 Omkledning og dusj 24 m2 Grupperom 24 m2 Kjøkken/a 50 m2 FUA 1:200 Inngangsområde Vannrom m2 m2 Treningsrom Kontorer 35 m233 m2 Store sal 70 m2 24 m2 Omkledning og dusj Grupperom 24 m2 WC Kjøkken/all 15 m2 50 m2 FUA 1:200 Vannrom ontorer Inngangsområde Omkledning 33 m2 de 3 m2 Kontorer og dusj 38 m2 33 m224 m2 Treningsrom Store sal Kontorer Grupperom 35 m2 Omkledning Kjøkken/allrom Omkledning 70 Grupperom Grupperom m2 og dusj Kjøkken/allrom 33 og m2 dusj 24 m2 50 m2 24 m m2 m2 50 m2 24 m2 Sanserom 5 m2 WC Kjøkken/allrom 15 m2 50 m2 Kontorer Omkledning Grupperom Kjøkken/allrom og dusj om33 Vannrom m2 Store 24 m2 50 m2 Treningsrom 24 sal Treningsrom WC m2 Store sal Store sal WC 28 m2 70 m235 m m2 m2 35 m2 70 m2 15 m2 12 m2 Massasje/ akupunktur WC Massasje/ akupunktur 15 m2 12 m2 Massasje/ akupunktur 12 m2 srom Funksjonsareal i skala 1:200 Store sal 70 m2 Romprogram Sanserom 5 m2 WC 15 m2 Sanserom 5 m2 Massasje/ akupunktur 12 m2 Sanserom 5 m2 Store sal Treningsrom WC Omkledning og dusj Sanserom 5 m2 Vannrom Massasje/akupunktur Kontorer Inngangsområde Grupperom Kjøkken/allrom Størrelsesforholdet mellom de ulike romgruppene 41

42 Innlevert materiale Tegningsmateriale 1:500 plan og snitt Etasjeplaner 1:100 Fasader 1:100 Vertikalsnitt 1:20 Øvrige detaljer 1:20, f.eks. interiør Diagrammer Plandiagram som viser organisering og flyt i bygget Tomteanalyse: Klima, lys, adkomst Modeller Situasjonsmodell i 1:500 Modell av prosjektet i 1:50 Ev. skissemodeller produsert underveis Øvrig Rendringer av eksteriør og interiør Skissebok Beskrivelse av prosjektet 42

43 43

44 Fremdriftsplan Uke AUGUST AUGUST AUG/SEP AUG/SEP Skaffe DWG-filer fra Bergen Kommune AUGUST AUG/SEP Skriv om forskjell Skaffe DWG-filer 32 på fra 33 Konseptutvikling 34 Konseptutvikling 35 Konseptutvik 36 Maggies/Varde Bergen Kommune Skriv Skaffe om DWG-filer forskjell fra på Konseptutvikling Konseptutvikling Konseptutvik Maggies/Varde Etablere Bergen Kommune Situasjonsmodell prosjektet i Revit Skriv om og produsere forskjell på (skissemodell). CNCfres fra digital modell Konseptutvikling og digitalt modell Konseptutvikling og digitalt modell Konseptutvik Studere romforløp i Studere romforløp i Studere rom digital Maggies/Varde og di situasjonsmodell Situasjonsmodell Etablere prosjektet i situasjonsmodell (skissemodell). CNCfres fra digital modell og digitalt modell og digitalt modell og di Studere romforløp i Studere romforløp i Studere rom Revit og produsere Situasjonsmodell Etablere Tomteanalyse: digital situasjonsmodell prosjektet i (skissemodell). situasjonsmodell CNCfres fra digital modell romforløp og digitalt modell romforløp og digitalt modell romforløp og di Studere 3D-studier romforløp av enkelte i Studere 3D-studier romforløp av enkelte i Studere 3D-studier roma Revit adkomst, og produsere klima, lys digital situasjonsmodell Tomteanalyse: situasjonsmodell 3D-studier av enkelte 3D-studier av enkelte 3D-studier a Begynne på kotemodell adkomst, klima, lys Fortsette med romforløp romforløp romforløp (skissemodell) Tomteanalyse: av Diskusjon med Bente kotemodell 1:50 3D-studier av enkelte 3D-studier av enkelte 3D-studier a tomten adkomst, i 1:50 Begynne på klima, kotemodell lys romforløp romforløp romforløp Fortsette med (skissemodell) av Diskusjon med Bente Begynne kotemodell 1:50 tomten i 1:50 på kotemodell Fortsette med (skissemodell) av Diskusjon med Bente kotemodell 1:50 tomten i 1:50 44 Plott Plott inn stressnivå inn Plott stressnivå inn her stressnivå her Notater her Notater Notater SKISSEARBEID REVIT/CAD OG ILLUSTRATOR MODELLBYGGING 3D-STUDIO SKISSEARBEID REVIT/CAD OG ILLUSTRATOR MODELLBYGGING 3D-STUDIO SKISSEARBEID REVIT/CAD OG ILLUSTRATOR MODELLBYGGING 3D-STUDIO PRINTING O PRINTING O PRINTING O

45 SEPTEMBER SEPTEMBER OKTOBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER ling Konseptutvikling 37 Konseptutvikling 38 Konseptutvikling 39 Konseptutvikling 40 Lage plandiagram som ling Konseptutvikling Konseptutvikling Konseptutvikling Konseptutvikling viser organisering og Produsere etasjeplaner forløp i Produsere 1:500 gitalt ling Konseptutvikling flyt i bygget (skal Lage plandiagram som Konseptutvikling 1:100. Ferdigstilt i Konseptutvikling situasjonsplan Konseptutvikling brukes i ferdig Revit/Illustrator viser organisering og Produsere etasjeplaner forløp i Lage materiale) Produsere 1:500 flyt i bygget plandiagram (skal som 1:100. Ferdigstilt i gitalt situasjonsplan v enkelte 3D-studier brukes viser organisering i ferdig av enkelte og Revit/Illustrator Produsere etasjeplaner forløp i Produsere Begynne på 1:500 1:500- romforløp materiale) flyt i bygget (skal 1:100. Ferdigstilt i Ferdigstille 1:500-snitt gitalt situasjonsplan snitt brukes i ferdig Revit/Illustrator v enkelte Foreløpig 3D-studier materiale) materiale av enkelte Begynne på 1:500- Ferdigstille 1:500-snitt settes romforløp inn i layout og snitt v enkelte 3D-studier plottes. Møte av med enkelte Begynne på 1:500- Foreløpig materiale Ferdigstille 1:500-snitt romforløp Bente snitt settes inn i layout og Foreløpig plottes. Møte materiale med settes Bente inn i layout og plottes. Møte med Bente G LAYOUT ANNET G LAYOUT G LAYOUT ANNET ANNET 45

46 Uke OKTOBER AUGUST OKT/NOV AUG/SEP OKTOBER OKT/NOV Skaffe DWG-filer fra Bergen 41 Kommune (3D-modellering) 44 3D-modellering 45 AUGUST AUG/SEP Skriv om forskjell på Ferdigstille øvrige Konseptutvikling 32 Konseptutvikling 33 Konseptutvikling 34 Konseptutvikling 35 Konseptutvikling 36 Maggies/Varde detaljer (3D-modellering) 3D-modellering Skaffe DWG-filer fra Fasade Situasjonsmodell Ferdigstille - øvrige Bergen Konseptutvikling Etablere Kommune prosjektet i Ferdigstille Konseptutvikling vertikalsnitt eksperimentere (skissemodell). CNCfres fra digital Konseptutvikling Konseptutvikling Konseptutvikling detaljer med Begynne på Studere romforløp i Fasade Studere - fortsette romforløp i Studere romforløp Skriv Revit om forskjell og produsere på 1:20 og arbeide med materialer og vertikalsnitt 1:20 Maggies/Varde digital situasjonsmodell Fasade modell - og digitalt eksperimentering modell og digitalt modell og digitalt øvrige detaljer utseende, i 3D og Ferdigstille situasjonsmodell vertikalsnitt Begynne på fysisk eksperimentere med Fasade - fortsette 1:20 Situasjonsmodell og arbeide med materialer og Etablere vertikalsnitt Tomteanalyse: prosjektet 1:20 i 3D-studier av enkelte eksperimentering 3D-studier av enkelte 3D-studier av enke Møte med Bente øvrige (skissemodell). detaljer CNCfres fra digital fysisk modell og digitalt modell og digitalt modell og digitalt utseende, Studere romforløp i og i Studere romforløp i Studere romforløp i Revit adkomst, og produsere klima, lys romforløp romforløp romforløp digital situasjonsmodell situasjonsmodell Ferdigstille Foreløpig Møte Begynne med materiale Bente på kotemodell Bestille time til Fortsette med fasadetegninger 1:100 settes (skissemodell) inn i layout og av laserkutting i uke 46 Diskusjon med Bente Tomteanalyse: kotemodell 1:50 3D-studier av enkelte (kan 3D-studier om mulig av enkelte også 3D-studier av enkelte plottes. tomten i 1:50 og 47! adkomst, Foreløpig klima, materiale lys Bestille time til romforløp rendres Ferdigstille romforløp fra 3D-mod.) romforløp fasadetegninger 1:100 settes inn i layout og laserkutting i uke 46 Begynne plottes. på kotemodell (kan om mulig også og Fortsette 47! med (skissemodell) av rendres Diskusjon fra med 3D-mod.) Bente kotemodell 1:50 tomten i 1:50 Plott inn stressnivå her Notater Plott inn stressnivå her Notater REVIT/CAD OG SKISSEARBEID MODELLBYGGING 3D-STUDIO ILLUSTRATOR PRINTING OG LAYO 46 REVIT/CAD OG SKISSEARBEID MODELLBYGGING 3D-STUDIO ILLUSTRATOR PRINTING OG LAYOUT

47 NOVEMBER NOVEMBER SEPTEMBER NOV/DES NOV/DES Skrive beskrivelse av 3D-modellering prosjektet OKTOBER Rendring D-modellering Begynne på presentasjonsmodell Skrive beskrivelse av prosjektet DESEMBER DESEMBER Rendring Ferdigstille Presentasjonsmodell Arbeide med plakater, Lage stand/utstillingsmonter 1:50. Laserkutting, presentasjonsmodell 1:500 Konseptutvikling Begynne Konseptutvikling på Konseptutvikling plotte Konseptutvikling fresing fra digitalt 1:50 Presentasjonsmodell grunnlag presentasjonsmodell Ferdigstille Lage plandiagram som Arbeide med plakater, Lage stand/utstillingsmonter 1:50. Laserkutting, presentasjonsmodell 1:500 viser organisering og Produsere etasjeplaner plotte Møte med Bente fresing fra digitalt 1:50 Produsere 1:500 flyt i bygget (skal grunnlag 1:100. Ferdigstilt i situasjonsplan brukes i ferdig Revit/Illustrator Møte materiale) Testplotting med Bente endelige Arbeide med layout av Bok leveres på trykkeri plakater 3D-studier av enkelte Begynne på 1:500- bok mandag morgen Ferdigstille 1:500-snitt romforløp snitt Testplotting endelige Arbeide med layout av Bok leveres på trykkeri plakater Foreløpig materiale settes inn i layout og plottes. Møte med Bente bok mandag morgen ANNET 47

48 Referanseprosjekter Maggie s Aberdeen (Snøhetta) Fra Snøhettas nettsider: Size: 350 m 2 Status: In progress Location: Aberdeen The building is conceived as a pavilion in its parkland setting. The soft exterior form envelops the whole of the centre and defines the courtyard garden. The soft forms of the exterior cladding have a hard concrete materiality. The interior building is harder and more angular in form but constructed from soft timber materials. The exterior shell creates the framework for the centre and sculpts the main spaces, whilst the timber interior buildings create the more intimate rooms and spaces that the centre requires. The centre is primarily on one ground floor level with a smaller mezzanine area devoted to the office functions. The building is approximately 6m above the existing ground level. 48 Bilder av prosjektet er hentet fra snoarc.no

49 49

50 Maggie s Gartnavel (OMA) Fra OMAs nettsider: In 2007, Maggie s Centre approached OMA to design a new centre on the grounds of Gartnavel hospital in Glasgow, close to the Beatson West of Scotland Cancer Centre. OMA designed a single-level building in the form of a ring of interlocking rooms surrounding an internal landscaped courtyard. Seemingly haphazardly arranged, the building is actually a careful composition of spaces responding to the needs of a Maggie s Centre and providing a refuge for those coping with cancer. Instead of a series isolated rooms, the building is designed as a sequence of interconnected L-shaped figures in plan that create clearly distinguished areas - an arrangement that minimises the need for corridors and hallways and allows the rooms to flow. The plan has been organized for the spaces to feel casual, almost carefree, allowing one to feel at ease and at home, part of an empathetic community of people. At the same time the design also provides spaces for more personal moments - either in the intimate setting of the counselling rooms, or in smaller nooks and private spaces. Located in a natural setting, like a pavilion in the woods, the building is both introverted and extroverted: each space has a relationship either to the internal courtyard or to the surrounding woodland and greenery, while certain moments provide views of Glasgow beyond. With a flat roof and floor levels that respond to the natural topography, the rooms vary in height, with the more intimate areas programmed for private uses such as counselling, and more open and spacious zones for communal use. More than any other space, the internal courtyard provides a place of sanctuary and respite. 50

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Hjelp når livet rakner

Hjelp når livet rakner Nordlandsforskning NF-rapport nr. 2/2009 Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hjelp når livet rakner Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hege Gjertsen og

Detaljer

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter NF-rapport nr. 8/2013 Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter En studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming Ann Kristin Eide Janne Paulsen Breimo Når livsløp veves

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y title intern internship report claus sigurd petersen msc3 urban design, a&d, aalborg university cspe11@student.aau.dk study number 20110881

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

Fremtidige boligbehov

Fremtidige boligbehov Marit Ekne Ruud Rolf Barlindhaug Siri Nørve Fremtidige boligbehov Fremtidige boligbehov Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:2 NIBR-rapport 2010:15 NIBR-rapport 2010:17 NIBR/TØI rapport 2011

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Trine Monica Myrvold, Marit Kristine Helgesen, og Lillin Knudtzon Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb Kvinners behov Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital Av Evelyn Dyb 2 Innhold Forord...4 Sammendrag...5 Summary...7 1 Innledning... 10 1.1 Resultater fra evalueringen...10 1.2

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen NF-rapport nr. 13/2012 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid 20 15 Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen 10 5 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 Leder Focus on the journey-not the destination A new semester is starting and Unikum wants to welcome you all and wish you

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer