Forsidecollage: Foto 1: Foto 2: Bård Lindqvist Foto 3: wallcoo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsidecollage: Foto 1: http://www.hunden.no/artikkel.html?news.nid=6429&temasider.tid=2 Foto 2: Bård Lindqvist Foto 3: wallcoo."

Transkript

1 Bård Lindqvist Diplomprogram Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus

2 Forsidecollage: Foto 1: Foto 2: Bård Lindqvist Foto 3: wallcoo.net Artikkel: Chemocare.com

3 Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Student: Bård Lindqvist Institutt for arkitektur Veileder: Professor Bente Kleven Kursleder: Professor Magne Magler Wiggen Diplomsemester: Høst 2012

4

5 Innhold Innledning 7 Bakgrunn 9 Problemstilling 10 Oppgaven 10 Innhenting av kunnskap 13 Hva har blitt gjort tidligere? 14 Vardesenteret Maggie s Cancer Caring Centres Senter for kreftpasienter, København Kartlegging 18 Maggie s Cancer Caring Centres Vardesentre i Norge Sammenligning av prinsipper 20 Maggie s Cancer Caring Centres Vardesenteret Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Befolkningsgrunnlag 22 Brukere 23 Aldersgrupper Eksisterende tilbud 24 Lokalisering 26 Tomt 28 Kotekart i 1: Kotekart i 1: Bilder Terreng Klima Beskrivelse av tomten Adkomst Romprogram 40 Innlevert materiale 42 Fremdriftsplan 44 Uke Uke Referanseprosjekter 48 Maggie s Aberdeen (Snøhetta) Maggie s Gartnavel (OMA) Appendix 54 Maggie s architectureal brief The Oncologist: Treating fatigue in cancer patients Chemocare.com: Complementary Therapy in Depth Alternativ.no: Sykehus tilbyr rutinemessig akupunktur til kreftpasienter Nifab.no: Hvorfor bruker kreftpasienter alternativ behandling? Tidsskrift for Norsk Psykologforening - psykologiske perspektiver på kreft Litteraturliste 79

6 6

7 Innledning Det å få kreft medfører for mange en stor endring i livssituasjonen for en udefinert periode. Holdepunkter i livet, som jobb, skole og fritidsaktiviteter forsvinner, og blir erstattet med sykehusopphold, cellegift, legebesøk, medisinering og operasjoner. I tillegg til den fysiske påkjenningen som sykdommen og behandlingen medfører, kan dette være en stor psykisk påkjenning for mange. Denne diplomoppgaven omhandler romprogram og utforming av et senter for kreftpasienter, der disse kan motta behandling for bivirkninger av sykdommen og behandlingen, lære å mestre sin nye hverdag, samt ha et trygt sted å komme til i nærheten av sykehuset under sin behandlingsperiode. Målet er at pasienter skal ha færre plager og forhøyet livskvalitet. 7

8 8

9 Bakgrunn I 2009 fikk personer i Norge kreft, og forekomsten er økende, selv om noe av økningen kan tilskrives høyere levealder. 1 Kreft er, sammen med hjerte- og karproblemer, Norges vanligste dødsårsak. 2 Med unntak av spesialbehandlinger som f.eks. benmargstransplantasjon, mottar pasientene vanligvis kreftbehandling ved sine lokale sykehus, eller i sin egen helseregion. Til enhver tid lever omtrent mennesker i Norge med kreft. 3 Alle kreftpasienter opplever fysiske bivirkninger, og mange kan oppleve psykiske bivirkninger. I de fleste tilfeller er også de fysiske bivirkningene og de psykiske bivirkningene knyttet opp mot hverandre. Dette er kjent som den biopsykososiale modellen, som innebærer en helhetlig eller holistisk tilnærming i forståelsen av sykdom og helse. 4 Norge ligger på topp hva gjelder overlevelse av kreftsykdom, men er fremdeles i startfasen når det gjelder fokus på bivirkninger og psykologiske behov rundt det å ha en kreftsykdom. Dette kan ha stor innvirkning på pasienters livskvalitet, både for terminale pasienter og pasienter med sikte på å bli friske. Det er dermed et behov for palliativ omsorg av kreftpasienter. WHO definerer palliativ omsorg som: an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spritiual. ( ) [Palliative care] is applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that are intended to prolong life, such as chemotherapy or radiation therapy ( ) 5 1 Kreftforeningen: Hva er kreft? - ( ) 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt. Helsetilstanden i Norge: Kreft. Elektronisk publisering - ( ) 3 Tidsskrift for Norsk Psykologiforening «Psykologiske perspektiver på kreft» - Vol 44, nummer 6, 2007 s IBID 5 WHO Definition of Palliative Care - ( ) 9

10 Problemstilling / Oppgaven Problemstilling Dagens kreftomsorg i Norge har gode resultater når det gjelder medisinsk behandling og antallet som blir friske. Inntil nylig har man imidlertid ikke hatt et stort fokus på livskvalitet og personlige behov under behandlingen. Oppgaven Oppgaven vil omhandle et senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus. Ved senteret vil kreftpasienter kunne motta behandling for bivirkninger av sykdommen og behandlingen, samt ha et trygt sted å komme til ved sykehuset under sin behandlingsperiode. Målet er at pasienter skal ha færre plager og forhøyet livskvalitet. Senteret vil fungere som et dagsenter for kreftpasienter under behandling. Her vil man kunne komme for å få behandling mot plager direkte relatert til cellegift- eller strålebehandling, slik som kvalme, utmattethet (fatigue), søvnvansker etc., men også for å få hjelp med de psykiske aspektene ved en kreftsykdom. Man vil ha mulighet til å trene, gjøre aktiviteter for å få tankene over på noe annet, lære å lage mat tilpasset en hverdag med restriksjoner i matveien, eller trekke seg tilbake til rolige områder inne på senteret eller utenfor. Tanken er at man både skal kunne oppsøke senteret for å være sammen med andre i samme situasjon, eller for å være for seg selv. Prosjektet vil bestå av et romprogram som utformes basert på de behov en pasient under kreftbehandling måtte ha, både med tanke på psykisk og fysisk helse. Romprogrammet vil inneholde elementer som kan brukes videre i utviklingen av pasientomsorgssentere, men vil også kunne brukes til å prosjektere en spesifikk bygning på en tomt. Prosjektets skala muliggjør en inngående design av både eksteriør og interiør, basert på tankegangen om at mennesker påvirkes av sine fysiske omgivelser. 10

11 Illustrasjon Haukeland Universitetssykehus 11

12 12

13 Innhenting av kunnskap Erfaring Diplomoppgaven er personlig, i den forstand at jeg selv har vært i posisjon som kreftpasient. Dette gir meg førstehåndskunnskap om hvordan et behandlingsforløp kan foregå, hvilke behov og utfordringer man har som pasient og hvilke tilbud en kreftpasient har mulighet og energi til å delta på. Imidlertid er ethvert sykdomsforløp individuelt, og det er derfor viktig å basere informasjonen på flere kilder. Faglitteratur I løpet av diplomprogrammeringen har jeg lest faglitteratur om kreft generelt, behandling av bivirkninger av cellegift og strålebehandling, samt om kreftpasienters psykiske behov. Dette vil jeg bruke videre i utviklingen av romprogrammet for senteret. Praksis Jeg har meldt meg som likemann ved Vardesenteret i Oslo. Jeg har tidligere gjennomgått likemannskurs i regi av Margen (foreningen for benmargstransplanterte). Ved Vardesenteret vil jeg være samtalepartner for de pasientene som måtte ønske det, og vil samtidig få en nærmere kjennskap til hvordan det vil være å arbeide ved et senter for kreftpasienter. Referanseprosjekt Gjennom Rikard Jaucis i Snøhetta har jeg fått inngående kjennskap til Maggie s Cancer Caring Centre i Aberdeen, og til Maggie s-sentrene generelt. Dette materialet og kunnskapen bruker jeg videre i utviklingen av prosjektet. 13

14 Hva har blitt gjort tidligere? Vardesenteret I Norge har Kreftforeningen tatt initiativ til å starte Vardesentre på flere av landets sykehus. Dette er sentre hvor kreftpasienter og pårørende kan komme for rådgivning, støtte, veiledning og aktiviteter som skal fremme livskvalitet, velvære og mestring. Foreløpig finnes det Vardesentre i Oslo, Tromsø og Trondheim, men det planlegges også i Bodø og Stavanger. I Bergen er kreftforeningen i dialog med Haukeland Universitetssykehus om opprettelse av Vardesenter. Fra Vardesenterets nettside: Vardesenterets fire hovedsatsningsområder er samtaler, kurs og grupper, fysisk aktivitet, kosthold og ernæring og rehabilitering og mestring. Vi tilbyr ulike kurs og grupper i tilegg til individuell rådgiving/samtale med ulike fagpersoner og likemenn. 14 Bilder av Vardesenteret hentet fra vardesenteret.no

15 Maggie s Cancer Caring Centres I Storbritannia finnes en rekke sentre for kreftpasienter kalt Maggie s Cancer Caring Centres. Senteret er oppkalt etter Maggie Keswick James som døde av kreft i Sammen med sin mann, arkitekten Charles Jencks, etablerte hun det første Maggie s-senteret i Edinburgh. Siden har det blitt etablert 12 Maggie s-sentre i Storbritannia, ett i Barcelona og ett i Hong Kong. Internasjonalt kjente arkitekter, bl.a. Frank Gehry, Zaha Hadid og Snøhetta er blitt invitert til å designe sentrene. Maggie s Gartnavel (OMA) Maggie s Cheltenham (MJP Architects) Bilder av Maggie s-prosjektene er hentet fra dezeen.com 15

16 Senter for kreftpasienter, København Senter for kreftpasienter tegnet av NORD Architects Copenhagen (2011) 16 Bilder av prosjektet er hentet fra dezeen.com

17 17

18 18 Kartlegging Maggie s Cancer Caring Centres i UK, Spania og Hong Kong

19 Vardesentre i Norge Senter i drift Midlertidige lokaler Senter under utarbeidelse Tromsø/UNN: Senter åpnet 30. januar 2012 Bodø: Senter planlagt åpnet sommer 2012 Bergen: Senter ikke planlagt Kreftforeningen i dialog med Haukeland Universitetssykehus Trondheim: Drift i midlertidige lokaler, senter under utarbeidelse Oslo: Senter i drift ved Radiumhospitalet og Ullevål, planlagt ved Rikshospitalet Stavanger: Senter under utarbeidelse

20 Sammenligning av prinsipper Maggie s Cancer Caring Centres Lokalisering i nærheten av sykehuset, men av prinsipp ikke i en av sykehusets bygninger. Senteret skal ligge i grønne omgivelser til tross for nærhet til byen/ sykehuset. Fokus på arkitektur, og dens evne til å påvirke folk psykisk. Arkitektur gir også økt oppslutning om prosjektene. Mindre fokus på trening/det fysiske, mer fokus på det psykiske. Den gode samtalen, kaffe, møter. Bygningene er utformet på en hjemlig måte, uten institusjonspreg. Mennesker kan kjenne seg igjen i bygningene. Finansieres av donasjoner fra privatpersoner og firmaer. Vardesenteret Lokalisering i en av bygningene på sykehuset. Dette er et bevisst valg fra Kreftforeningen. Fokus på interiørarkitektur, men ikke eksteriør. Helhetlig behandling. Både samtaler med likemenn, kaffe, vafler, yogakurs og lett trening, sanserom, matlaging. I Oslo: senteret plassert inne i en av Radiumhospitalets bygninger (sykehushotell og strålebehandlingsbygning). Adkomst gjennom sykehushotellets spisesal. Finansieres av kreftforeningen (som i stor grad finansieres av innsamlede midler) Kreftforeningen: Kontaktinformasjon innlandet - ( )

21 Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Senteret plasserer seg et sted mellom Maggie s- og Vardesentrenes prinsipper: Lokalisering i egen bygning i nærheten av sykehusområdet. Senteret blir liggende i grønne omgivelser, skjermet fra omkringliggende bygninger. Både interiør- og eksteriørarkitektur vektlegges sterkt. Helhetlig behandling der man både kan motta psykolog-/likemannshjelp, gjøre avspenningsøvelser (yoga/massasje/varme bad) og trening med tanke på å opprettholde fysisk form (motstrømsbasseng, sykling etc.) Bygningens arkitektur vil være oppsiktsvekkende for å skape oppmerksomhet om saken, men samtidig imøtekommende for mennesker i en vanskelig situasjon. Bygningen vil skjermes av terrenget, og samtidig skjerme brukerne av den. Interiøret vil være rent og ikke fremmedgjørende eller institusjonspreget. Bygningen vil sannsynligvis bli dyrere enn et Vardesenter i eksisterende sykehusbygning. Finansiering vil kunne være delt mellom donasjoner, sponsorer og Kreftforeningens midler. 21

22 Befolkningsgrunnlag Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland Universitetsssykehus er Vestlandets regionale kreftavdeling, med ansvar for de fleste former for ikke-kirurgisk kreftbehandling i Helse Vest RHF (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane). Helse Vest RHF omfatter ca. 1 million innbyggere. vågsøy selje bremanger eid hornindal stryn Pasienter behandlet ved Haukeland Universitetssykehus kommer fra helseforetakene Førde, Bergen, Fonna og Stavanger. helse førde gloppen flora naustdal luster jølster førde askvoll fjaler gaular solund leikanger hyllestad balestrand sogndal høyanger gulen vik masfjorden modalen fedje austrheim aurland årdal lærdal Pasientene kan være tilknyttet Haukeland som lokalsykehus, komme på dagsopphold med Helseekspressen eller være pasienter som har langtidsopphold på sykehotell i forbindelse med strålebehandling. helse bergen radøy lindås voss meland øygarden vaksdal osterøy askøy fjell bergen samnanger kvam sund fusa jondal os granvin ullensvang ulvik eidfjord Et befolkningsgrunnlag på 1 million mennesker tilsvarer befolkningsgrunnlaget på de fleste av Maggie s-sentrene. austevoll tysnes fitjar kvinnherad odda bømlo stord helse fonna etne ølen sveio Vindafjord haugesund sauda suldal utsira tysvær karmøy bokn finnøy hjelmeland helse stavanger hennesøy kvitsøy strand randaberg stavanger forsand sola sandnes gjesdal klepp time bjerkreim hå lund egersund sokndal Kilder: Kreftbehandling og medisinsk fysikk - ( ) Møte med Geir Vangsnes i Kreftforeningen, Our Centres: Maggie s Cancer Caring centres informasjonsbrosjyre 22

23 Brukere Aldersgrupper Basert på statistikk fra kreftregisteret er ca. halvparten av kreftrammede over 70 år. Til tross for at 70 er en relativt lav alder, er det nærliggende å tro at en viss andel av disse pasientene befinner seg på sykehjem eller i andre pleiesituasjoner. De vil derfor ikke utgjøre en stor andel av besøkerne på et senter for kreftpasienter. Pasienter mellom 0 og 14 vil i stor grad befinne seg på barneavdelinger, og få de tilbud de måtte behøve der. Gruppen mellom 15 og 24 år gammel vil også delvis dekkes av barneavdelinger (opp til 18 år). Ved Haukeland Universitetssykehus er et nytt barne- og ungdomssenter under bygging, som skal gi barn og unge utredning, behandling, opphold, skolegang og aktivitetsstilbud på ett sted. Senteret vil dermed i hovedsak utformes med tanke på brukere mellom 18 og 69 år. Dette utgjør 51% av alle kreftrammede (begge kjønn). Statistikken viser også at det i aldersgruppen er en overvekt av kvinner som får kreft. Diagram hentet fra Kreftregisterets rapport: Cancer in Norway 2009, Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway 23

24 Eksisterende tilbud Lærings- og mestringssenteret Ved Haukeland Universitetssykehus finnes lærings- og mestringssenteret, etablert av Kreftforeningen. Her finnes lokaler for undervisning, matlaging, samtale, et ungdomsrom og et treningsrom/ Pusterom, etablert av foreningen Aktiv Mot Kreft. Dette er fasiliteter som er tilknyttet kreftavdelingen ved sykehuset, og mange kreftpasienter behandles også ved andre avdelinger. Disse pasientene vil dermed normalt ikke ha tilgang til lærings- og mestringssenteret. Senteret har også en for lav kapasitet, spesielt med tanke på treningsfasiliteter, som det er kø for å få benytte, og som kun benyttes ved henvisning. Det planlagte barneog ungdomssenteret ved Haukeland Universitetssykehus, som vil gi barn og unge et komplett tilbud på ett sted. Foto: Helse-bergen.no Ungdomsrommet ved lærings- og mestringssenteret. Foto: Ole Christian Amundsen/Haukeland Universitetssjukehus 24

25 Plantegning av lærings- og mestringssenteret ved Haukeland Universitetssykehus 25

26 Lokalisering Norge Bergen 26 Hordaland fylke

27 Bergen Haukeland Universitetssykehus med tomten markert 27

28 Tomt Kotekart i 1:1000 Johan Blytts vei Haukelandsbakken Studenthjem 28

29 29

30 30 Bilder

31 31

32 32

33 33

34 Terreng 3D-modell av terreng i området Flatt Nord Nordøst Øst Sørøst Sør Sørvest Vest Nordvest Analysen viser at tomten i stor grad heller mot nordvest og vest 34

35 Klima Normal Værstatistikk for Bergen fra yr.no Beskrivelse av tomten Tomten ligger i fjellsiden på baksiden av Haukeland Universitetssykehus, ved foten av Ulriken. Adkomst fra sykehuset er via gangvei og trapper, eller med bil. Tomten er i enden av Haukelandsbakken, ved Haukelandsbakken Studenthjem, Høgskolen i Bergen avd. helse og sosialfag og et parkeringsanlegg som disponeres av UiB. I øst ligger det terrasseblokker lenger oppe i fjellsiden. Det er god utsikt til Bergen sentrum fra området. Informasjon fra GIS Tomtens grunnforhold er jorddekt - fastmarksareal der mer enn 50% av arealet har større jorddybde enn 30 cm. Tomten er skogkledd med løvtrær, og har en tilvekst på mer enn 1,0 m 3 trevirke per dekar per år (særs høy). Informasjon fra NGU I følge Norges Geologiske Undersøkelse er berggrunnen i området trolig kvartsitt og/eller amfibolitt, som er del av bergartene i Bergensbuen. 35

36 Adkomst Adkomst til fots Tomten, som ligger på oversiden av Haukeland sykehus, kan nås til fots via gangveier og trapper på sykehusområdet. Fra sykehusets hovedbygning er dette en tur på ca. 600 meter, med ca. 75 meter stigning. Adkomst til fots fra sykehusets gamle hovedbygning 36

37 Adkomst med bil Tomten kan nås med bil via Haukelandsbakken. I nærheten av tomten finnes parkeringsplass tilknyttet Universitetet i Bergen. Fra parkeringsplassene er det kort gangavstand til tomten. Adkomst med bil, via Haukelandsbakken 37

38 Tomten ligger ved en gangvei (Johan Blytts vei), som begynner i enden av Haukelandsbakken. Her er det ikke tilgjengelig for biltrafikk, og gangveien er særdeles bratt (ca. 1:5), og dermed tung å gå opp for personer som allerede har svekket kondisjon. Inngangen til senteret bør plasseres slik at det kan nås uten å måtte bevege seg på den bratte gangveien. Deler av gangveien kan beskrives som særdeles bratte. Stigning fra tomten til Haukeland sentralblokk m.o.h m Grafen viser høyde over havet og distanse fra tomten til Haukeland Universitetssykehus sentralblokk inngang nord 38

39 39

40 Romprogram Romprogram, senter for kre pasienter ANTALL AREAL SUM Inngangsområde 38 Velkomst og garderobe for besøkende 1 18 Garderobe for ansa e 1 6 Si område/bibliotek/flerbruksområde 1 14 Kjøkken/allrom 50 Matlagingskurs, opphold, kaffe, lunch for ansa e 1 45 Lager for stoler etc. (også l bruk i inngangsområde) 1 5 Grupperom Møter, samtaleterapi Kontorer 33 Samtale mellom likemenn eller psykolog 2 7 Kontor for ansa /dr 1 12 Tekjøkken/separat lunchrom for ansa e 1 7 Omkledning og dusj 24 Tilgang l vannrom, akupunktur, store sal og trening 3 6 Omkledning for ansa /instruktører 1 6 WC 15 HC 1 6 Øvrige besøkende 1 3 Ansa (HC) 1 6 Store sal 70 Yoga, kunst, møter, gruppetrening 1 63 Lager 1 7 Treningsrom Appara rening og fysioterapi Vannrom 33 Motstrømsbasseng 1 20 Mineralbad 1 8 Undervannsmassasje 1 5 Massasje/akupunktur Ne o funksjonsareal (FUA) 334 KOA+KA+TEA (30% av FUA) 100 Total BTA

41 Inngangsområde 38 m2 Kontorer 33 m2 Omkledning og dusj 24 m2 Grupperom 24 m2 Kjøkken/a 50 m2 FUA 1:200 Inngangsområde Vannrom m2 m2 Treningsrom Kontorer 35 m233 m2 Store sal 70 m2 24 m2 Omkledning og dusj Grupperom 24 m2 WC Kjøkken/all 15 m2 50 m2 FUA 1:200 Vannrom ontorer Inngangsområde Omkledning 33 m2 de 3 m2 Kontorer og dusj 38 m2 33 m224 m2 Treningsrom Store sal Kontorer Grupperom 35 m2 Omkledning Kjøkken/allrom Omkledning 70 Grupperom Grupperom m2 og dusj Kjøkken/allrom 33 og m2 dusj 24 m2 50 m2 24 m m2 m2 50 m2 24 m2 Sanserom 5 m2 WC Kjøkken/allrom 15 m2 50 m2 Kontorer Omkledning Grupperom Kjøkken/allrom og dusj om33 Vannrom m2 Store 24 m2 50 m2 Treningsrom 24 sal Treningsrom WC m2 Store sal Store sal WC 28 m2 70 m235 m m2 m2 35 m2 70 m2 15 m2 12 m2 Massasje/ akupunktur WC Massasje/ akupunktur 15 m2 12 m2 Massasje/ akupunktur 12 m2 srom Funksjonsareal i skala 1:200 Store sal 70 m2 Romprogram Sanserom 5 m2 WC 15 m2 Sanserom 5 m2 Massasje/ akupunktur 12 m2 Sanserom 5 m2 Store sal Treningsrom WC Omkledning og dusj Sanserom 5 m2 Vannrom Massasje/akupunktur Kontorer Inngangsområde Grupperom Kjøkken/allrom Størrelsesforholdet mellom de ulike romgruppene 41

42 Innlevert materiale Tegningsmateriale 1:500 plan og snitt Etasjeplaner 1:100 Fasader 1:100 Vertikalsnitt 1:20 Øvrige detaljer 1:20, f.eks. interiør Diagrammer Plandiagram som viser organisering og flyt i bygget Tomteanalyse: Klima, lys, adkomst Modeller Situasjonsmodell i 1:500 Modell av prosjektet i 1:50 Ev. skissemodeller produsert underveis Øvrig Rendringer av eksteriør og interiør Skissebok Beskrivelse av prosjektet 42

43 43

44 Fremdriftsplan Uke AUGUST AUGUST AUG/SEP AUG/SEP Skaffe DWG-filer fra Bergen Kommune AUGUST AUG/SEP Skriv om forskjell Skaffe DWG-filer 32 på fra 33 Konseptutvikling 34 Konseptutvikling 35 Konseptutvik 36 Maggies/Varde Bergen Kommune Skriv Skaffe om DWG-filer forskjell fra på Konseptutvikling Konseptutvikling Konseptutvik Maggies/Varde Etablere Bergen Kommune Situasjonsmodell prosjektet i Revit Skriv om og produsere forskjell på (skissemodell). CNCfres fra digital modell Konseptutvikling og digitalt modell Konseptutvikling og digitalt modell Konseptutvik Studere romforløp i Studere romforløp i Studere rom digital Maggies/Varde og di situasjonsmodell Situasjonsmodell Etablere prosjektet i situasjonsmodell (skissemodell). CNCfres fra digital modell og digitalt modell og digitalt modell og di Studere romforløp i Studere romforløp i Studere rom Revit og produsere Situasjonsmodell Etablere Tomteanalyse: digital situasjonsmodell prosjektet i (skissemodell). situasjonsmodell CNCfres fra digital modell romforløp og digitalt modell romforløp og digitalt modell romforløp og di Studere 3D-studier romforløp av enkelte i Studere 3D-studier romforløp av enkelte i Studere 3D-studier roma Revit adkomst, og produsere klima, lys digital situasjonsmodell Tomteanalyse: situasjonsmodell 3D-studier av enkelte 3D-studier av enkelte 3D-studier a Begynne på kotemodell adkomst, klima, lys Fortsette med romforløp romforløp romforløp (skissemodell) Tomteanalyse: av Diskusjon med Bente kotemodell 1:50 3D-studier av enkelte 3D-studier av enkelte 3D-studier a tomten adkomst, i 1:50 Begynne på klima, kotemodell lys romforløp romforløp romforløp Fortsette med (skissemodell) av Diskusjon med Bente Begynne kotemodell 1:50 tomten i 1:50 på kotemodell Fortsette med (skissemodell) av Diskusjon med Bente kotemodell 1:50 tomten i 1:50 44 Plott Plott inn stressnivå inn Plott stressnivå inn her stressnivå her Notater her Notater Notater SKISSEARBEID REVIT/CAD OG ILLUSTRATOR MODELLBYGGING 3D-STUDIO SKISSEARBEID REVIT/CAD OG ILLUSTRATOR MODELLBYGGING 3D-STUDIO SKISSEARBEID REVIT/CAD OG ILLUSTRATOR MODELLBYGGING 3D-STUDIO PRINTING O PRINTING O PRINTING O

45 SEPTEMBER SEPTEMBER OKTOBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER ling Konseptutvikling 37 Konseptutvikling 38 Konseptutvikling 39 Konseptutvikling 40 Lage plandiagram som ling Konseptutvikling Konseptutvikling Konseptutvikling Konseptutvikling viser organisering og Produsere etasjeplaner forløp i Produsere 1:500 gitalt ling Konseptutvikling flyt i bygget (skal Lage plandiagram som Konseptutvikling 1:100. Ferdigstilt i Konseptutvikling situasjonsplan Konseptutvikling brukes i ferdig Revit/Illustrator viser organisering og Produsere etasjeplaner forløp i Lage materiale) Produsere 1:500 flyt i bygget plandiagram (skal som 1:100. Ferdigstilt i gitalt situasjonsplan v enkelte 3D-studier brukes viser organisering i ferdig av enkelte og Revit/Illustrator Produsere etasjeplaner forløp i Produsere Begynne på 1:500 1:500- romforløp materiale) flyt i bygget (skal 1:100. Ferdigstilt i Ferdigstille 1:500-snitt gitalt situasjonsplan snitt brukes i ferdig Revit/Illustrator v enkelte Foreløpig 3D-studier materiale) materiale av enkelte Begynne på 1:500- Ferdigstille 1:500-snitt settes romforløp inn i layout og snitt v enkelte 3D-studier plottes. Møte av med enkelte Begynne på 1:500- Foreløpig materiale Ferdigstille 1:500-snitt romforløp Bente snitt settes inn i layout og Foreløpig plottes. Møte materiale med settes Bente inn i layout og plottes. Møte med Bente G LAYOUT ANNET G LAYOUT G LAYOUT ANNET ANNET 45

46 Uke OKTOBER AUGUST OKT/NOV AUG/SEP OKTOBER OKT/NOV Skaffe DWG-filer fra Bergen 41 Kommune (3D-modellering) 44 3D-modellering 45 AUGUST AUG/SEP Skriv om forskjell på Ferdigstille øvrige Konseptutvikling 32 Konseptutvikling 33 Konseptutvikling 34 Konseptutvikling 35 Konseptutvikling 36 Maggies/Varde detaljer (3D-modellering) 3D-modellering Skaffe DWG-filer fra Fasade Situasjonsmodell Ferdigstille - øvrige Bergen Konseptutvikling Etablere Kommune prosjektet i Ferdigstille Konseptutvikling vertikalsnitt eksperimentere (skissemodell). CNCfres fra digital Konseptutvikling Konseptutvikling Konseptutvikling detaljer med Begynne på Studere romforløp i Fasade Studere - fortsette romforløp i Studere romforløp Skriv Revit om forskjell og produsere på 1:20 og arbeide med materialer og vertikalsnitt 1:20 Maggies/Varde digital situasjonsmodell Fasade modell - og digitalt eksperimentering modell og digitalt modell og digitalt øvrige detaljer utseende, i 3D og Ferdigstille situasjonsmodell vertikalsnitt Begynne på fysisk eksperimentere med Fasade - fortsette 1:20 Situasjonsmodell og arbeide med materialer og Etablere vertikalsnitt Tomteanalyse: prosjektet 1:20 i 3D-studier av enkelte eksperimentering 3D-studier av enkelte 3D-studier av enke Møte med Bente øvrige (skissemodell). detaljer CNCfres fra digital fysisk modell og digitalt modell og digitalt modell og digitalt utseende, Studere romforløp i og i Studere romforløp i Studere romforløp i Revit adkomst, og produsere klima, lys romforløp romforløp romforløp digital situasjonsmodell situasjonsmodell Ferdigstille Foreløpig Møte Begynne med materiale Bente på kotemodell Bestille time til Fortsette med fasadetegninger 1:100 settes (skissemodell) inn i layout og av laserkutting i uke 46 Diskusjon med Bente Tomteanalyse: kotemodell 1:50 3D-studier av enkelte (kan 3D-studier om mulig av enkelte også 3D-studier av enkelte plottes. tomten i 1:50 og 47! adkomst, Foreløpig klima, materiale lys Bestille time til romforløp rendres Ferdigstille romforløp fra 3D-mod.) romforløp fasadetegninger 1:100 settes inn i layout og laserkutting i uke 46 Begynne plottes. på kotemodell (kan om mulig også og Fortsette 47! med (skissemodell) av rendres Diskusjon fra med 3D-mod.) Bente kotemodell 1:50 tomten i 1:50 Plott inn stressnivå her Notater Plott inn stressnivå her Notater REVIT/CAD OG SKISSEARBEID MODELLBYGGING 3D-STUDIO ILLUSTRATOR PRINTING OG LAYO 46 REVIT/CAD OG SKISSEARBEID MODELLBYGGING 3D-STUDIO ILLUSTRATOR PRINTING OG LAYOUT

47 NOVEMBER NOVEMBER SEPTEMBER NOV/DES NOV/DES Skrive beskrivelse av 3D-modellering prosjektet OKTOBER Rendring D-modellering Begynne på presentasjonsmodell Skrive beskrivelse av prosjektet DESEMBER DESEMBER Rendring Ferdigstille Presentasjonsmodell Arbeide med plakater, Lage stand/utstillingsmonter 1:50. Laserkutting, presentasjonsmodell 1:500 Konseptutvikling Begynne Konseptutvikling på Konseptutvikling plotte Konseptutvikling fresing fra digitalt 1:50 Presentasjonsmodell grunnlag presentasjonsmodell Ferdigstille Lage plandiagram som Arbeide med plakater, Lage stand/utstillingsmonter 1:50. Laserkutting, presentasjonsmodell 1:500 viser organisering og Produsere etasjeplaner plotte Møte med Bente fresing fra digitalt 1:50 Produsere 1:500 flyt i bygget (skal grunnlag 1:100. Ferdigstilt i situasjonsplan brukes i ferdig Revit/Illustrator Møte materiale) Testplotting med Bente endelige Arbeide med layout av Bok leveres på trykkeri plakater 3D-studier av enkelte Begynne på 1:500- bok mandag morgen Ferdigstille 1:500-snitt romforløp snitt Testplotting endelige Arbeide med layout av Bok leveres på trykkeri plakater Foreløpig materiale settes inn i layout og plottes. Møte med Bente bok mandag morgen ANNET 47

48 Referanseprosjekter Maggie s Aberdeen (Snøhetta) Fra Snøhettas nettsider: Size: 350 m 2 Status: In progress Location: Aberdeen The building is conceived as a pavilion in its parkland setting. The soft exterior form envelops the whole of the centre and defines the courtyard garden. The soft forms of the exterior cladding have a hard concrete materiality. The interior building is harder and more angular in form but constructed from soft timber materials. The exterior shell creates the framework for the centre and sculpts the main spaces, whilst the timber interior buildings create the more intimate rooms and spaces that the centre requires. The centre is primarily on one ground floor level with a smaller mezzanine area devoted to the office functions. The building is approximately 6m above the existing ground level. 48 Bilder av prosjektet er hentet fra snoarc.no

49 49

50 Maggie s Gartnavel (OMA) Fra OMAs nettsider: In 2007, Maggie s Centre approached OMA to design a new centre on the grounds of Gartnavel hospital in Glasgow, close to the Beatson West of Scotland Cancer Centre. OMA designed a single-level building in the form of a ring of interlocking rooms surrounding an internal landscaped courtyard. Seemingly haphazardly arranged, the building is actually a careful composition of spaces responding to the needs of a Maggie s Centre and providing a refuge for those coping with cancer. Instead of a series isolated rooms, the building is designed as a sequence of interconnected L-shaped figures in plan that create clearly distinguished areas - an arrangement that minimises the need for corridors and hallways and allows the rooms to flow. The plan has been organized for the spaces to feel casual, almost carefree, allowing one to feel at ease and at home, part of an empathetic community of people. At the same time the design also provides spaces for more personal moments - either in the intimate setting of the counselling rooms, or in smaller nooks and private spaces. Located in a natural setting, like a pavilion in the woods, the building is both introverted and extroverted: each space has a relationship either to the internal courtyard or to the surrounding woodland and greenery, while certain moments provide views of Glasgow beyond. With a flat roof and floor levels that respond to the natural topography, the rooms vary in height, with the more intimate areas programmed for private uses such as counselling, and more open and spacious zones for communal use. More than any other space, the internal courtyard provides a place of sanctuary and respite. 50

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Diplomoppgave ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo Høst 2012 Bård Lindqvist Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus.

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Viktig å fastslå Pasientrollen er i betydelig endring NÅ! Internasjonalt

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi og lavterskeltilbud for pasienter med. Torkil Berge

Kognitiv atferdsterapi og lavterskeltilbud for pasienter med. Torkil Berge Kognitiv atferdsterapi og lavterskeltilbud for pasienter med angst og depresjon Göteborg 15 oktober 2009 Torkil Berge Norsk Forening for Kognitiv Terapi Kostnader ved ddepresjon og angst Depresjon svekker

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Demensplaner i Europa. Knut Engedal, professor emeritus

Demensplaner i Europa. Knut Engedal, professor emeritus Demensplaner i Europa Knut Engedal, professor emeritus Ronald Reagan My fellow Americans, I have recently been told that I am one of the millions of Americans who will be afflicted with Alzheimer's disease.

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no .As death has become less common in our daily lives, it has become harder to consider our own

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i

Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i Workers of the world, unite? Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i etterkrigstiden Nasjonsbygging og nasjonalt trepartssamarbeid Konsekvenser

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014. Pasientbiblioteket på Rikshospitalet

Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014. Pasientbiblioteket på Rikshospitalet Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014 Pasientbiblioteket på Rikshospitalet Linda Schade Andersen Donna Louise Dolva Bibliotek som selvhjelpsarena og møteplass i et folkehelseperspektiv Hva kan materialet

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Valav meddomararfor Gulatinglagmannsrett. Registrert290212 Bksak201203816-3 BYST0264. Gulatinglagmannsrett

Valav meddomararfor Gulatinglagmannsrett. Registrert290212 Bksak201203816-3 BYST0264. Gulatinglagmannsrett Fra: Sendt: il: Kopi: Emne: Vedlegg: Oppfølgingsflagg: Statusfor flagg: Vognstølen,Janicke. februar011: Askøy;Austevoll;Austrheim;PostmottakBystyretskontor; Bømlo;Eidfjord;

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

TRENERROLLEN PEDAGOGISK PERSPEKTIV GEIR BANGSTAD 11. SEPTEMBER 2010

TRENERROLLEN PEDAGOGISK PERSPEKTIV GEIR BANGSTAD 11. SEPTEMBER 2010 TRENERROLLEN PEDAGOGISK PERSPEKTIV GEIR BANGSTAD 11. SEPTEMBER 2010 GEIR BANGSTAD Grunnfag Idrett, NIH Diplomtrener, Olympiatoppen/HiB Idrettspsykologi, HiB Bachelor Pedagogikk, UiB, UC Berkeley FECC 2009-2011,

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet

Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet + Inkludér Pasienter Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet Maja van der Velden è Institutt for informatikk (Ifi) è Universitetet i Oslo è majava@ifi.uio.no

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2015 Utvikling i samla forventingsindeks i ulike delar av fylket frå mai 2014 til mai 2015 Oljenedturen

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - Invitasjon til å søke om midler for 2017

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - Invitasjon til å søke om midler for 2017 Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Hege Husabø / 57655861 16/28057-1 17.03.2016 Tilskudd

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Problembasert læring i synkrone læringsomgivelser: Pilot i Second Life. Anders Mørch, Louise Mifsud, Bård K. Engen

Problembasert læring i synkrone læringsomgivelser: Pilot i Second Life. Anders Mørch, Louise Mifsud, Bård K. Engen Problembasert læring i synkrone læringsomgivelser: Pilot i Second Life Anders Mørch, Louise Mifsud, Bård K. Engen Oversikt Hvorfor Second Life? Fokus og problemstilling Metode Case Studentoppgave og PBL

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer