Nr. 1 februar 2008 Årgang 35. Kulturbyåret. er i gang!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 februar 2008 Årgang 35. Kulturbyåret. er i gang!"

Transkript

1 * Nr. 1 februar 2008 Årgang 35 Kulturbyåret er i gang! 1

2 HOLMGANG 2008 Stoff-frist for nr : Leiarteigen Redaktør: Jan Finjord Redaksjonsmedlemmer: Audun Rosland Målfrid M. Aanderaa Holmgang kjem ut med 4 nummer i året. Bladpengar for direkte tinging av bladet som papirkopi er kr pr. år. Lysingsprisar: 1/4 side: Kr /2 side: Kr /1 side: Kr I dette nummeret: Framsidebilete v/ J. Leiarteigen 3 Kort frå årsmøtet i BUL 4 Ord frå redaksjonen 5 Handverksmessa vår 6 Det nye leikarringstyret 7 Fiddlers Rally i Aberdeen 8 Klepp leikarring til Kroatia 9 Storkurset Vi har høyrt at Jobbutveksling i Milano 12 Gnagsaaret 13 Program for Leikarringen våren Nytt redaksjonsmedlem 15 Annonse 16 Bladet kjem ut rett etter 17. mai, så vi treng stoffet rundt 30. april. Lever helst før! Sensasjonelt nytt! Kurset i gammaldans for nybyrjarar (instruktør: Arvid Haga) kom i gang første mandagen i februar, med 32 påmelde, av dei omlag 20 damer! Bergingsmenn frå leikarringen trør til for å skape balanse. Mange av dei påmelde er frå svingmiljøet. Viktig melding: Dette nummeret av Holmgang er sett med 12pt Helvetica i L A T E X for Ubuntu 7.10 Linux. 2 3 Så er årsmøtet over for denne gang også, og eg sit nok ein gang og skriv leiarteig. Eg hadde håp om at det var nokon andre som kunne tenke seg å ta over stafettpinnen nå, men slik gjekk det altså ikkje. Kanskje neste år? Nå er det likevel mange ting å gle seg over. Frammøtet på årsmøtet var bra, og for første gang på fleire år slapp vi ringerunde for å bli mange nok til å vere vedtaksføre. Valnemnda hadde også vore dyktig til å finne gode folk til dei øvrige verva, så vi får vel seie at det gjekk i likaste laget sjølv om eg ikkje fekk avløysing. Aktiviteten i laget har starta godt etter jul. Siste helga i januar var vi vertskap for det årlege storkurset som fylkesungdomslaga i Rogaland, Agder og Telemark samarbeider om. Det var god deltaking på kursa, og stor stemning på festen laurdag kveld. Stor takk til dei medlemene som var med og tok eit tak slik at vi fekk arrangementet i havn. Nybyrjarkurs i folkedans har vi også fått i gang denne våren. Arvid Haga er instruktør og det er i overkant av 30 deltakarar på kurset. Dette er svært gledelig, spesielt når vi veit at vi dei siste åra ikkje har makta å få nok påmeldingar til å gjennomføre kurs i det heile tatt. Utfordringa nå blir å gje desse nye dansarane eit tilbod etter at kurset er ferdig, slik at vi kan få behalde dei i miljøet. Vi er allerede i gang med planlegging av påbyggingskurs etter påske, og så får vi sjå om vi kan finne på noko til hausten. Kanskje ein ny B-gjeng liknande den vi hadde då eg sjølv byrja i laget kunne vere ein tanke? For nokre månader sidan utfordra eg leikarringen og Vibå til å lage eit spennande innslag til 17.mai toget. Dette arbeidet er etter det eg forstår ikkje kome i gang enno, så det tek til å haste hvis det skal kunne la seg realisere. Hadde det ikkje vore kjekt å vise Stavanger at vi verkeleg representerer ein viktig del av kulturen i dette kulturhovedstadsåret?. Leikarringen er likevel (og heldigvis) stadig aktiv på andre områder. Som dei fleste forhåpentligvis har fått med seg, arrangerer dei dansefest med gammeldansgruppa Hevd laurdag 29.mars. Her skulle alt ligge til rette for god oppslutning og topp stemning. Ellers er det gledeleg å registrere at det er krefter i gang for å blåse liv i ungdomsringen UriBUL igjen. Dei planlegg etter det eg har forstått å starte opp tirsdag 26.februar kl. 19:00 i Vetlesalen. Alt i alt verkar det som aktiviteten i laget no er litt stigande igjen, og det er kanskje grunn til å sjå meir positivt på framtida enn det vi gjorde for eit par år sidan. Økonomien i laget er god, så det gjeld berre å få mange gode og meiningsfylte aktivitetar ut av midlane vi disponerer. Kom gjerne med innspel til oss i styret. Ha ein aktiv og triveleg vårsesong i BUL! Helsing Roger

3 Kort frå årsmøtet i BUL Ord frå redaksjonen Møtet vart sett 11. februar rett etter Lagsstyret: med 26 medlemer til stades, seinare Roger Strand (leiar) 28. Holmgang skal ikkje gå møteskrivarane Audun Aarflot i næringa, berre nemne nokre punkt. Astrid Kjølleberg Alle godkjenningssakene gjekk gjenmargrethe Lone Kvam nom stort sett utan kommentarar. Anne Guro Sture Arbeidsprogrammet vart vedteke utformåd Kant (vara) ma etter nøkterne liner. Ein håper å få starann Cathrine Høyland (vara) ta opp ein B-gjeng til hausten, etter den store tilstrøyminga til nybyrjarkurset i gam- Husstyret: maldans. Håpet er og at UriBUL kan kome Roger Strand (leiar) i gang igjen. Det er konsultasjonar underkari Olaug Tveit vegs for å gje BUL ei meir framtredande Livar Voll plassering i folketoget på 17. mai. Jan Dalene (vara) Årsmøtet gav husstyret fullmakt til å Oddvar Flatabø (vara) bruke opptil kr. ut over budsjettet for 2008, i samband med viktige fornyingar, Ettersynsfolk: utan at omframt årsmøte er naudsynt. Magne Hope Roger sa ja til å stille til valg som leiar Oddvin Emmerhof i hovudlaget for endå eit år. Noko alle vart Svein K. Søyland (vara) nøgde over å høyre. Holmgang søker teiknar! Det er OK om du er i klasse med dei to her i ramma. Men vi søker eigentleg heller ei / ein spaltist til å kommentere store og små ting i BUL i teikning, og portrettere medlemer. Valgnemnd: Inger T. Hope Magne Hope Torill Stordalen (vara) Å sitte i teljenemnda var ei takksam oppgåve. Ingen motkandidatar, alle vart valgt med akklamasjon. ved eit par høve at det nye redaksjonsmedlemet bør presenterast. Sistnemnde har difor intervjua seg sjølv så blei jo dei rette spørsmåla stilt! Du finn det annanstads i dette nummeret. Bilete er ein god ting i eit blad, men teikningar endå betre. Du i BUL med kunstnarleg givnad: Sjå nedanfor på denne sida! Like viktig som før: Skriv innlegg til bladet! Kjem det inn lite stoff, må redaksjonen produsere sjølv, og du kunne sjå i nr. 3/2007 kva for meiningar som då kan kome på trykk. Skriv innlegg, så får du sjå det du helst vil lese! Alle som skriv, får ein papirkopi av bladet i farger for umaken! Vi har enno ein gong lyst til å takke dei utanom redaksjonen som har sendt inn stoff. Kva ville stått att av dette nummeret, om det stoffet ikkje hadde vore med? Styret arbeider med å finne ei praktisk løysing på filtenarproblemet. Dette og eldre nummer av Holmgang blir vonleg snart å finne på ein ekstern filtenar med stor lagringskapasitet. Men du kan og gje oss ein blank CD, så får du den attende med alle Holmgangane på. Audun har bede om avløysing som redaktør. Styret vedtok difor på siste møte før årsmøtet at Jan tek over. Audun held fram i redaksjonen, og blir no reiseskrivar. Den avtroppande redaktøren har nemnt Ta gjerne kontakt! Medlemsbiletet: Tekst og bilete v/ J. Mange vart glade over å få blomar Audun og Anne Marie To av mange gode grunnar til å stille på årsmøte i BUL! 4 5

4 Handverksmessa vår har no blitt skikkeleg innarbeidd, og dette var den 11. sidan me starta opp. Men for at me skal kunne avvikle ei slik messe, må det til ein god innsats av medleme våre også. Dette har faktisk ikkje vore noko problem. Fleire stiller opp år etter år, og vert etter kvart ein godt samansveisa gjeng. Når ein ser at ein intensiv innsats over ei helg gir eit godt økonomisk resultat for laget, er dette og med på å motivere medlemene. messa, og her er kransekakene som ein fast bakegjeng lagar kvart år svært etterspurde. Det har minka ein del på småvarer frå medlemer som me kan selja, så her er det ei utfordring til dykk alle: Set allereie no i gang med å produsere noko til komande messe i november. Tekst v/ Audun Aa. Bilete/bilettekstar v/ Audun R. Malvin hadde med mange av maleria sine, og fekk god omsetnad på dei Egil Hageskal har vore med på messene i Siddis-Stova sidan starten Her er det Irene Holmedal som gjer ein kjempejobb i messenemnda. At kreativiteten er stor også mellom våre medlemer, viser også att blant seljarane. Rønnaug Tunheim med sine klesplagg, Helge Ødegaard med stort utval i sveipte treartiklar og Irene Holmedal med lefser har vore faste deltakarar. I år overraska også ein annan medlem, Malvin Johnsen, med fine landskapsbunadnemnda var til stades heile tida. Her Eli måleri. Anne Møll, som tidlegare var i mesolsen og Ragnhild Ødegaard senemnda men som no har gjort totning av seg, dukka og opp med mykje fint i lappebunadsnemnda i Rogaland Ungdoms- teknikk og quilting. lag (som består av BUL-medlemer), har hatt utstilling av og informasjon om rogalandsbunadane, og dette er noko som mange set stor pris på. Her er ein stadig straum av folk som vil vite meir om bunadane. Mange er i starten for å skaffe seg ein bunad, og då er det greit å få vite meir om dei, og om bakgrunnen til dei ulike modellane. Blant dei mange som har kjøpt seg plass hos oss for å selja produkta sine, er det mange som har vore med kvart år sidan me starta opp. Men me freistar kvart Helge Ødegaard år å få med nye med andre produkt også. 6 Etter det eg høyrer på byen, er messa vår kjend for å ha god kvalitet på varer som blir selde her, og det er eit bra teikn. Dessutan er kafeen vår med Marit Svendsen som meisterkokke og svært attraktiv. Messelapskausen hennar er vide kjend, og me har ein mistanke om at mange i nærmiljøet faktisk kjem innom først og fremst for denne. Og så handlar dei litt når dei først er her. Me har også vår eigen salgstand på Ein av naboane har stoppa for å sjå utstillinga hos Anne Møll Det nye leikarringstyret Leikarringen heldt årsmøte på tirsdagsøvinga 15. januar. Nytt styre blei valgt for Vi kjenner igjen fleire av namna: Leiar Skrivar Kasserar Styremedlem 1. vara 2. vara Torill Stordalen Magne Helle Johan Dahl Kornelius Dalaker John Olaf Grimstvedt Linda Petersen 7

5 Under Stavangerkappleiken i mars 2007 fikk vi besøk fra Aberdeen i Skottland. Besøket bestod av 4 karer fra gruppa ASRS (Aberdeen Strathspey and Reel Society), som opprinnelig er ei gruppe på over 80 musikere. Disse spilte skotsk folkemusikk i De Røde Sjøhus første dagen, og i Siddis-Stova dagen etterpå. Disse musikerene fikk økonomisk støtte til både reise og opphold fra rådet i Aberdeen. Selv om kappleiken hadde satt av penger til å betale endel av kostnadene deres, ble det heller avgjort at norske representanter kunne dra over til Aberdeen for å være med på Fiddlers Rally. Som den norske representanten drog jeg over for å delta på Fiddlers Rally, som er en sammenkomst av musikere fra både ASRS og andre lag rundt omkring i Skottland. Konserten var satt til Aberdeen Music Hall, som kan holde ca publikummere. Jeg stod opp tidlig dagen før konserten, den 16. november, for å ta flyet over Nordsjøen. På flyplassen i Aberdeen ble jeg tatt imot av David Jones, som var min kontakt i gruppa. Her fikk jeg utlevert noteheftet, som inneholdt alle låtene som skulle bli spilt på konserten dagen etterpå. Før han kjørte meg til hotellet, brukte han tid på å vise meg rundt på de viktige severdighetene, slik som University of Aberdeen, som er et prestisjefullt 500 år gammelt universitet. Etter at jeg hadde sjekket inn på hotellet, måtte jeg bruke store deler av dagen før konserten på å spille fra noteheftet, siden jeg ikke hadde fått det før ankomst. Fiddlers Rally i Aberdeen 8 Dagen etterpå begynte med enda mer notelesing, før jeg drog turen innom konsertlokalet for en øving med hele gruppa. Øvingen bestod for det meste av låtoverganger, slik at taktskifter ble spilt likt av alle musikerne i gruppa. Deretter rett ned på pøbben for sosialisering og ølsmaking. Da vi kom tilbake til konsertsalen fikk vi beskjed om at alle billettene var utsolgt. Skal selv innrømme at jeg da var både spent og smånervøs før det hele skulle begynne. Vi gikk på scenen klokka halv åtte, mange med feler, andre med instrumenter som trekkspill og kontrabass. Vår opptreden ble delt opp, slik at soloutøvere spilte i pausene våre. Blant disse var den kjente felespilleren Chris Stout fra Shetland, sammen med Catriona McKay på harpe, som viste heftig virtuoso-spill. Og sangeren Robert Lovie, som kom med morsomme sanger og dikt med tjukk dialekt. Konserten endte med stor applaus, encore, og en enda større applaus. Etter at publikum var gått samlet musikerne seg for god drikke, som førte til en hyggelig jamsession, der alle mulige slags låter ble tatt frem. Jeg vil takke BUL og Vibå Spelemannslag for den økonomiske støtten til denne turen, som var en flott musikalsk opplevelse. Tekst og bilete v/ Stig Helgeland Stig på jamsession Klepp leikarring til Folkedansfestival i Zagreb Kroatia Vi var så vidt innom dørene heime etter turen med BUL-Vibå til Tsjekkia 11 juli før vi på nytt måtte opp tidlig 15 juli på Sola for å vera med Klepp leikarring. Turen bar fyrst til Venezia der vi skulle få nokre timar. Diverre så kom ikkje båten som skulle frakte oss frå flyplassområdet inn til byen, så halve tida gjekk med der på brygga før vi fekk ny båt. Men vi fekk likevel ei fin omvisning i byen med vekt på bakgater og historie. Seinare måtte Anne Kari frå Idéreiser bruke masse kløkt for å få betalte penger tilbake. Då båteigaren sa han hadde vore der utan å sjå oss måtte Anne Kari trekke fram at vi hadde alt som skjedde på hamna på video, og der var ikkje båten hans med, då ga han seg visst nok. Vi hadde ein dag i Portoroz på nordsida av Istriahalvøya i Slovenia med bading og tur på sjøen. På kvelden var nokre av oss på moderne opera i et utendørs amfi. Dette var ein stad Haga turbussar brukte mykje før, og den plassen kan vi godt rå til som reisemål. Festivalen skulle vera i Zagreb som er hovedstaden i Kroatia. Anne Kari meinte at denne byen ikkje var så trygg, og derfor hadde ho lagt opp til overnatting over grensa i Slovenia. Så der hamna vi på ein flott kurplass med masse bading i helsesamt vatn og mange tilbod på diverse behandlingar. Mange nytta seg av dette, Gunbjørg tok Ayurvedisk massasje og det var 9 visst gode greier. Så slappa vi av i badebasseng med mineralvatn og boblemaskinar. Herlige greier. Vi måtte bruke buss til og frå festivalen over grensen. Og det gjekk godt like til ein deltakar ikkje fant passet sitt då vi skulle tilbake gjennom kontrollen. Det var litt krise, han slapp heim men det var verre dagen etter då vi skulle tilbake. Heldigvis så hadde festivalfolk funne passet under ein tribune, så det gjekk av i likaste laget. Festivalen var på eit stort torg og vi vart kjørde til og frå, slik var festivalen i Tsjekkia meir intim med meir festivalkjensle, men det gjekk det og. Mens vi mest fraus i Tsjekkia så rant vi vekk i Kroatia, dei fekk varmerekord med temperaturar dei ikke før hadde hatt på fleire 10år. Ein dag vi kjørte heim målte bussen temperatur på 39 grader. Tekst v/ Gaute og Gunbjørg Hadland Bilete v/ Helge Herigstad Kari Herigstad, Gunbjørg og Gaute

6 Fylkeslaga i Rogaland, Vest- og Aust- Agder og Telemark inviterte til storkurshelg i S-Stova januar. Påmeldinga var god, omlag slik: Organisasjonskurs 7 Tur/runddanskurs spelemenn 5 Bunadseminar 19 Kurs for røynde dansarar 24 Praktisk nettsidebruk 5 Sats ungt! 9 Alt i alt omlag 69 deltakarar, i tillegg 9 frå ein ungdomsring frå Lyefjell og Rossabø, totalt med leiarar omlag 90. Berre eit aspirantkurs og eit teaterkurs kom ikkje i gang. Kveldsmat fredag, lunsj og festmat var ved Marit Svendsen. Den smakte framifrå, og det var mykje av den (sjølv fotografen fekk på fredag). Utomjærsk folk låg stort sett på Alstor, berre omlag 5 tok imot tilbodet om overnatting på flatseng i S-Stova. Teknikken svikta nettsidekurset ved starten. Ikkje hos BUL, men hos internettleverandøren som hadde problem sidan tidleg på dagen. Men nettet kom opp att, og kurset vart halde som planlagt. På bunadseminaret såg vi att Hill-Aina Steffenach frå Bunadrådet i NU, som og heldt polskurs her sist haust. Storkurset 2008 fekk vi dermed sjå telespringar og andre dansar som ikkje er dagleg kost i S-Stova. Lørdagskvelden var det dansefest, med open påmelding, i alt litt over 140 til stades. Det var underhaldning ved kursdeltakarane. På veslescena viste Lyefjellungdomane rap, inntil no ein uvanleg dans i BUL. Så tok Jæren Frilynde over. Kursstart på lørdag var tidleg, så festen slutta kl. 12. Men dei siste ringdansarane ga seg ikkje før faldeveggen vart dregen ut. Vi har høyrt at... I romjula oppheldt eit BUL-medlem seg 10 km unna Neverland på Nevernes, der Sarah Ferguson, Duchess of York, var på jule- og nyttårsbesøk hos playboyen (skreiv VG) Geir Frantzen. York er ei forvansking av det rotnorske vikingnamnet Jorvik, så Fergie er vel av interesse for Holmgang, BUL og norsk kultur? Den 11/1 var det mimrekveld for Tsjekkiafararar hos Karen og Kjell på Bryne. God mat. Framsyning av flott biletsamling og video (takk til Harald K. og Målfrid G.). Dagen etter kom kulturbyåret i gang med smell, i nåde frå vergudane, men utan medverknad frå BUL. Vår kultur var visst ikkje fin nok for arrangementskomiteen? som sild i tunne i sentrum om ikkje kultur, så eit godt sildeår for byen. Om kvelden, rolegare lyd på klassisk konsert i St. Petri kyrkje, sjølv om ein perkusjonist spelte eit japansk stykke som minte om fyrverkeriet (og dessutan den uklassiske Music in a bottle av Sting). Kjernetroppene blant strykarane i symfoniorkesteret spelte Sjostakovitsj. Og Grieg Trio spelte Mendelsohn. Vakkert. Mange som høyrde Trio de Janeiro under siste MaiJazz, hadde lyst til å høyre dei i auka utgåve som Desafinado i Hall Toll på opningslørdagen. (Kalla Defanidos i kulturhovudstadens programavis.) Men billettane vart fort utselde. Dei som ikkje fekk, får trøyste seg med dette postkortbiletet: Kurset for dei røynde var ved Berta Sørstrønen. Ho hadde med mange påmelde frå Kristiansand. Utpå lørdagskvelden Folk dro heim frå kurset blide og nøgde. Og RU melder at dei synest det heile blei avvikla på ein framifrå måte. Dei vil gjerne takke BUL Stavanger for god mat og all hjelp. Tekst og bilete v/ J. (Detaljar i bileta kan sjåast i pdf-lesaren) A cidade maravilhosa 10 11

7 Jobbutveksling i Milano Nå har eg vore oljearbeider i Milano i halvtanna år. ENI (tidligare Agip), som er min arbeidsgjevar, er det største italienske energiselskapet og har hovudkontor i Milano. Då er fekk tilbud om å jobbe ved hovudkontoret i 2 år takka eg ja. Det har eg ikkje angra på! Det er lærerikt å arbeida og bu i eit anna land med ulik kultur og språk. Eg har fått høve til å læra meg ein del italiensk, og eg har fått meir innblikk i italiensk kultur og historie. Den italienske stat er ikkje så gamal, første samlinga blei sluttførd av General Garibaldi i 1870 da kongeriket Italia blei danna med Vittorio Emmanuele II som konge og Roma som hovudstad. Dagens italienske republikk blei imidlertid ikkje oppretta før etter 2. Verdskrig i 1946 etter ei folkeavstemming. Sidan den gong har det vore utallige regjerings-skifte. Det verkar litt rotete på oss utlendingar, og for italienarene kan det nok til tider vera til irritasjon. Men eg føler at dei fleste ikkje lar seg stresse for dei er jo vane med det. Dei er og vane med at ting tar tid og at det ikkje er så effektiv organisering som me i nordeuropa er vande med. Difor, om du har tenkt deg ein tur til Italia, så er det berre å berekna god tid til praktiske gjeremål, som til dømes å kjøpa togbillett. Eg har forresten sjølv nytta meg mykje av togtilbodet for å sjå meg rundt i helgane. Det er mange flotte plassar ein kan nå med kun eit par timar på toget frå Milano. Eg har reist til sjøen, både ved Middelhavet i sør og Adriaterhavet i øst. Ved Middelhavet besøkte eg og Audun saman Cinque Terre, som er et område med små idylliske fiskelandsbyer der einaste transportmiddel er beina eller toget. Vi tok beina fatt mellom dei små byane. Sist sommar dro vi saman med ein kollega til Ravenna som ligger ved Adriaterhavet. Her er det flotte strender og alltid fint vær. Men byen byr og på mykje historie i form av kyrkjemosaikk frå bysantisk tid. Ravenna har faktisk vore hovudstad i det gamle Aust-romerske riket. Det betyr at mosaikken vi kan beundre i fleire kyrkjer i Ravenna i dag er 1500 år gamal. gen restaureringsjobb er det nå høve til å få sjå kunstverket i kyrkja Maria della Grazie. Men tilgangen er avgrensa så ein må tingja plass fleire månader i førevegen. Fjelltur i Alpane ved Como i januar sjølv om han opprinneleg kom frå Firenze. Det har jo byen fått nyte godt av i ettertid, til dømes med at dei kan syna fram det verdsberømte maleriet Cenacolo, Nattverden. Bilete er ein freske, det vil seia at det er mala direkte på murveggen. Etter ein gedi- Domo i Milano Tekst og bilete v/ Anne Marie Nerby Kyrkjemosaikk i Ravenna Eg likar og å reisa nordover til sjøane (Lago Como, Lago Maggiore, Lago Garda) samt opp i Alpane. Om sommaren kan ein kombinere litt sveitting på flotte fjellstiar med eit herleg bad etterpå. Om vinteren har eg både vore på ski og fottur. Dei lavaste fjellområda rundt 1000 m har normalt ikkje så mykje snø, men i år er det faktisk ein del snø også der. Det fekk eg erfare på ein fjelltur med ein kollega i slutten av januar. Då treng ein skikkelige fjellstøvler. Motemetropolen Milano har og mykje å by på sjølv om man ikkje får koma inn på dei store moteoppvisningnane. Byen har ein flott domkirke samt flotte museer for einkvar smak. Ein må ikkje gløyme at Leonardo da Vinci bodde mange år i Milano, 12 Gnagsaaret Vi har ikkje bilete frå søndagsdansen 13. januar, men derimot eit frå 2006 av dei som spelte den kvelden, teke av Audun R.: 13

8 Plan for leikarringen BUL Stavanger våren 2008 Månad Dag Aktivitet Instruktør Styreansvarleg Kaffivakt 5 Nyttårsdans Austrått, arr. Sandnes folkedanslag Januar 8 Øving med Vibå Anne Lise 13 Søndagsdans v/ BUL, musikk: Gnagsaaret 15 Øving/årsmøte Anne Lise 22 Fellesøving i BUL Anne Lise NB! Storkurs RU BUL arrangerer fest lørdag 29 Øving Arvid Februar 5 Øving Anne Lise 10 Søndagsdans v/ BUL, musikk: Jæren Frilynde 12 Øving Anne Lise 19 Øving (vinterferie) Arvid 26 Fellesøving i Sandnes, Austrått bydelshus Mars 4 Øving med Vibå Anne Lise 9 Søndagsdans v/ Vibå 11 Øving Anne Lise 25 Øving Arvid 29 Lørdagsdans v/ BUL, musikk: Hevd April 1 Øving Anne Lise 8 Øving Anne Lise Torsdag! 17 Fellesøving i Klepp 22 Øving med Vibå Anne Lise 27 Søndagsdans v/ Vibå 29 Øving Arvid Mai 6 Øving Anne Lise 13 Øving Anne Lise 17 Diverse arrangement 20 Øving Anne Lise 27 Øving med Vibå Anne Lise Juni 3 Øving Anne Lise 10 Avslutningstur Vi øver tysdag frå kl til kl i Storsalen. Planen er sett opp med atterhald om endringar. Ledige kaffivakter på tysdagar: Sjå liste i Siddis-Stova! Instruktørar: Anne Lise Tveitane, Odd Svendsen og Arvid Haga Spelemann: Gaute Hadland Kaffivaktenes oppgåve: Lage te og kaffi til pausen. Rydde etter pausen, også på kjøkkenet. Moppe golvet i storsalen etter øvinga. Redaksjonen seier seg lei for at denne presentasjonen kjem litt seint. 14 Jan Finjord har teke del i redigeringa av Holmgang sidan i fjor. Han har hatt fast bustad i Stavanger sidan 1982, og kom inn i BUL via kurs i gamaldans hos Malvin. Han var med i Studienemnda ei tid medan BUL heldt hus i Øvre Holmegate, var styremedlem i ein periode etter flyttinga til Siddis- Stova, men har elles gått i BUL Stavanger litt på og av. Nytt redaksjonsmedlem Eit Amerikaminne 15 Han har ei fjernare fortid i BUL Nidaros. Der dansa dei mindre springar og rudl enn her, det ser ein kanhende resultatet av men desto meir pols. Endå lenger attende spelte han gitar i ein dansemusikktrio. Jan har halde til utafor Noreg i til saman nær innpå 9 år, i København, Genève, Bern, Houston, Los Alamos og San Diego. Han er tilsett som professor i fysikk ved UiS. Teksthandsamingsprogrammet L A T E Xer eigentleg for tekstsetjing av vitskaplege artiklar. Som Ferrari mot Volvo, samanlikna med Word: Risikabelt å bruke, men kan yte meir! Jan gjer redaksjonsjobben av di den er artig, så noka eldsjel kan han vel ikkje reknast som. Om nokon har inntrykk av at han liker bossa nova og salsa i tillegg til norsk folkemusikk og Fartein Valen, så er ikkje det til å nekte for. Han er og blitt observert på ferie på isolerte øyer i Det indiske hav. Han kan framleis for få ting, og tok difor kurs i brasiliansk-portugisisk nyleg. Andre hobbyar? Mellom anna Linux, slektsgransking, litt seilflyging ein gong i tida. Årets flause i 2007: Å takke nei til billett til kampen sist oktober mellom Flamengo og eit lag frå São Paulo! Sjølvintervju v/ J. (på oppfordring) Biletet til venstre v/ Anna Motland

9 16 *

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

Vi vil sjølvsagt ikkje avsløre programmet før konserten startar, så du har ikkje noko anna val enn å få med deg konserten dersom du er nyfiken.

Vi vil sjølvsagt ikkje avsløre programmet før konserten startar, så du har ikkje noko anna val enn å få med deg konserten dersom du er nyfiken. Årskonsert 31. januar : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Årskonsert 31. januar (2009-01-06) I dag starta dei verkelege førebuingane til korpset sin årskonsert laurdag 31. januar. Vi voner vårt trufaste

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust.

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust. 2/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Lagdans i Seljord side 5 Hallingbu side 6 BLS saka side 7 CD-plate med Ingebjør Sørbøen side 10 Hallinglagsnytt side 11 Helgekurs i hallingspringar side

Detaljer

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle : : Nyhende : År... Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle (2010-01-10) Då er vi i gang med eit nytt korpsår, godtfolk. Det skal bli spennande

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b.

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b. 0 varhaug Marken 1, og 2, juni.,.ristins 17. mai-tale o Tønes kiæme til marken. Husk ongaløpet på fredag. 'nnonsgbilag med mange gode tilbud side 10-17 + baksida -,b.iii d,ffi[ l Varhaugmarken Fre. Lør.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar * Brann i Gudvangatunnelen

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Minikoret. Fylkesleir. Tysklands- på Varhaug 25 år. Jon Harald. iiir. llil ;l'iill. ,lr. lri llll. ;i', iiil. ,rilll

Minikoret. Fylkesleir. Tysklands- på Varhaug 25 år. Jon Harald. iiir. llil ;l'iill. ,lr. lri llll. ;i', iiil. ,rilll Minikoret på Varhaug 25 år Fylkesleir 4H Jon Harald Tysklands- lr ' lri llll iiir ri ;i', iiil llil ;l'iill,rilll,lr Varhaugs Pulsen I første nummer av "den nve" Varhaugbuen, skreiv me om Fol-- toppen

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 29 JANUAR 2009 NR 5 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Utsett Kvalitetsikringsarbeidet av Stad skipstunnel tek lenger tid og tunnelen

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET Innhold GM KLAR mai/2014: Solidaritet 6-9 10-13 16-19 22-23 38-39 SIDE INNHOLD 6 Røde Kors 10 Ragnar Thorseth 14 Nasjonal - etelleranna

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Vit at vi er der. www.sparebanken.no. * Minimumsinnskot kr 25.000-1 års bindingstid kr 50.000-2 års bindingstid

Vit at vi er der. www.sparebanken.no. * Minimumsinnskot kr 25.000-1 års bindingstid kr 50.000-2 års bindingstid Vit at vi er der. www.sparebanken.no informasjon Fastrenteinnskot! Energiforvaltning 5,60% - 1 års bindingstid* 5,50% - 2 års bindingstid* God avkastning uavhengig av straumprisane Ingen samanheng med

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer