Nr. 1 februar 2008 Årgang 35. Kulturbyåret. er i gang!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 februar 2008 Årgang 35. Kulturbyåret. er i gang!"

Transkript

1 * Nr. 1 februar 2008 Årgang 35 Kulturbyåret er i gang! 1

2 HOLMGANG 2008 Stoff-frist for nr : Leiarteigen Redaktør: Jan Finjord Redaksjonsmedlemmer: Audun Rosland Målfrid M. Aanderaa Holmgang kjem ut med 4 nummer i året. Bladpengar for direkte tinging av bladet som papirkopi er kr pr. år. Lysingsprisar: 1/4 side: Kr /2 side: Kr /1 side: Kr I dette nummeret: Framsidebilete v/ J. Leiarteigen 3 Kort frå årsmøtet i BUL 4 Ord frå redaksjonen 5 Handverksmessa vår 6 Det nye leikarringstyret 7 Fiddlers Rally i Aberdeen 8 Klepp leikarring til Kroatia 9 Storkurset Vi har høyrt at Jobbutveksling i Milano 12 Gnagsaaret 13 Program for Leikarringen våren Nytt redaksjonsmedlem 15 Annonse 16 Bladet kjem ut rett etter 17. mai, så vi treng stoffet rundt 30. april. Lever helst før! Sensasjonelt nytt! Kurset i gammaldans for nybyrjarar (instruktør: Arvid Haga) kom i gang første mandagen i februar, med 32 påmelde, av dei omlag 20 damer! Bergingsmenn frå leikarringen trør til for å skape balanse. Mange av dei påmelde er frå svingmiljøet. Viktig melding: Dette nummeret av Holmgang er sett med 12pt Helvetica i L A T E X for Ubuntu 7.10 Linux. 2 3 Så er årsmøtet over for denne gang også, og eg sit nok ein gang og skriv leiarteig. Eg hadde håp om at det var nokon andre som kunne tenke seg å ta over stafettpinnen nå, men slik gjekk det altså ikkje. Kanskje neste år? Nå er det likevel mange ting å gle seg over. Frammøtet på årsmøtet var bra, og for første gang på fleire år slapp vi ringerunde for å bli mange nok til å vere vedtaksføre. Valnemnda hadde også vore dyktig til å finne gode folk til dei øvrige verva, så vi får vel seie at det gjekk i likaste laget sjølv om eg ikkje fekk avløysing. Aktiviteten i laget har starta godt etter jul. Siste helga i januar var vi vertskap for det årlege storkurset som fylkesungdomslaga i Rogaland, Agder og Telemark samarbeider om. Det var god deltaking på kursa, og stor stemning på festen laurdag kveld. Stor takk til dei medlemene som var med og tok eit tak slik at vi fekk arrangementet i havn. Nybyrjarkurs i folkedans har vi også fått i gang denne våren. Arvid Haga er instruktør og det er i overkant av 30 deltakarar på kurset. Dette er svært gledelig, spesielt når vi veit at vi dei siste åra ikkje har makta å få nok påmeldingar til å gjennomføre kurs i det heile tatt. Utfordringa nå blir å gje desse nye dansarane eit tilbod etter at kurset er ferdig, slik at vi kan få behalde dei i miljøet. Vi er allerede i gang med planlegging av påbyggingskurs etter påske, og så får vi sjå om vi kan finne på noko til hausten. Kanskje ein ny B-gjeng liknande den vi hadde då eg sjølv byrja i laget kunne vere ein tanke? For nokre månader sidan utfordra eg leikarringen og Vibå til å lage eit spennande innslag til 17.mai toget. Dette arbeidet er etter det eg forstår ikkje kome i gang enno, så det tek til å haste hvis det skal kunne la seg realisere. Hadde det ikkje vore kjekt å vise Stavanger at vi verkeleg representerer ein viktig del av kulturen i dette kulturhovedstadsåret?. Leikarringen er likevel (og heldigvis) stadig aktiv på andre områder. Som dei fleste forhåpentligvis har fått med seg, arrangerer dei dansefest med gammeldansgruppa Hevd laurdag 29.mars. Her skulle alt ligge til rette for god oppslutning og topp stemning. Ellers er det gledeleg å registrere at det er krefter i gang for å blåse liv i ungdomsringen UriBUL igjen. Dei planlegg etter det eg har forstått å starte opp tirsdag 26.februar kl. 19:00 i Vetlesalen. Alt i alt verkar det som aktiviteten i laget no er litt stigande igjen, og det er kanskje grunn til å sjå meir positivt på framtida enn det vi gjorde for eit par år sidan. Økonomien i laget er god, så det gjeld berre å få mange gode og meiningsfylte aktivitetar ut av midlane vi disponerer. Kom gjerne med innspel til oss i styret. Ha ein aktiv og triveleg vårsesong i BUL! Helsing Roger

3 Kort frå årsmøtet i BUL Ord frå redaksjonen Møtet vart sett 11. februar rett etter Lagsstyret: med 26 medlemer til stades, seinare Roger Strand (leiar) 28. Holmgang skal ikkje gå møteskrivarane Audun Aarflot i næringa, berre nemne nokre punkt. Astrid Kjølleberg Alle godkjenningssakene gjekk gjenmargrethe Lone Kvam nom stort sett utan kommentarar. Anne Guro Sture Arbeidsprogrammet vart vedteke utformåd Kant (vara) ma etter nøkterne liner. Ein håper å få starann Cathrine Høyland (vara) ta opp ein B-gjeng til hausten, etter den store tilstrøyminga til nybyrjarkurset i gam- Husstyret: maldans. Håpet er og at UriBUL kan kome Roger Strand (leiar) i gang igjen. Det er konsultasjonar underkari Olaug Tveit vegs for å gje BUL ei meir framtredande Livar Voll plassering i folketoget på 17. mai. Jan Dalene (vara) Årsmøtet gav husstyret fullmakt til å Oddvar Flatabø (vara) bruke opptil kr. ut over budsjettet for 2008, i samband med viktige fornyingar, Ettersynsfolk: utan at omframt årsmøte er naudsynt. Magne Hope Roger sa ja til å stille til valg som leiar Oddvin Emmerhof i hovudlaget for endå eit år. Noko alle vart Svein K. Søyland (vara) nøgde over å høyre. Holmgang søker teiknar! Det er OK om du er i klasse med dei to her i ramma. Men vi søker eigentleg heller ei / ein spaltist til å kommentere store og små ting i BUL i teikning, og portrettere medlemer. Valgnemnd: Inger T. Hope Magne Hope Torill Stordalen (vara) Å sitte i teljenemnda var ei takksam oppgåve. Ingen motkandidatar, alle vart valgt med akklamasjon. ved eit par høve at det nye redaksjonsmedlemet bør presenterast. Sistnemnde har difor intervjua seg sjølv så blei jo dei rette spørsmåla stilt! Du finn det annanstads i dette nummeret. Bilete er ein god ting i eit blad, men teikningar endå betre. Du i BUL med kunstnarleg givnad: Sjå nedanfor på denne sida! Like viktig som før: Skriv innlegg til bladet! Kjem det inn lite stoff, må redaksjonen produsere sjølv, og du kunne sjå i nr. 3/2007 kva for meiningar som då kan kome på trykk. Skriv innlegg, så får du sjå det du helst vil lese! Alle som skriv, får ein papirkopi av bladet i farger for umaken! Vi har enno ein gong lyst til å takke dei utanom redaksjonen som har sendt inn stoff. Kva ville stått att av dette nummeret, om det stoffet ikkje hadde vore med? Styret arbeider med å finne ei praktisk løysing på filtenarproblemet. Dette og eldre nummer av Holmgang blir vonleg snart å finne på ein ekstern filtenar med stor lagringskapasitet. Men du kan og gje oss ein blank CD, så får du den attende med alle Holmgangane på. Audun har bede om avløysing som redaktør. Styret vedtok difor på siste møte før årsmøtet at Jan tek over. Audun held fram i redaksjonen, og blir no reiseskrivar. Den avtroppande redaktøren har nemnt Ta gjerne kontakt! Medlemsbiletet: Tekst og bilete v/ J. Mange vart glade over å få blomar Audun og Anne Marie To av mange gode grunnar til å stille på årsmøte i BUL! 4 5

4 Handverksmessa vår har no blitt skikkeleg innarbeidd, og dette var den 11. sidan me starta opp. Men for at me skal kunne avvikle ei slik messe, må det til ein god innsats av medleme våre også. Dette har faktisk ikkje vore noko problem. Fleire stiller opp år etter år, og vert etter kvart ein godt samansveisa gjeng. Når ein ser at ein intensiv innsats over ei helg gir eit godt økonomisk resultat for laget, er dette og med på å motivere medlemene. messa, og her er kransekakene som ein fast bakegjeng lagar kvart år svært etterspurde. Det har minka ein del på småvarer frå medlemer som me kan selja, så her er det ei utfordring til dykk alle: Set allereie no i gang med å produsere noko til komande messe i november. Tekst v/ Audun Aa. Bilete/bilettekstar v/ Audun R. Malvin hadde med mange av maleria sine, og fekk god omsetnad på dei Egil Hageskal har vore med på messene i Siddis-Stova sidan starten Her er det Irene Holmedal som gjer ein kjempejobb i messenemnda. At kreativiteten er stor også mellom våre medlemer, viser også att blant seljarane. Rønnaug Tunheim med sine klesplagg, Helge Ødegaard med stort utval i sveipte treartiklar og Irene Holmedal med lefser har vore faste deltakarar. I år overraska også ein annan medlem, Malvin Johnsen, med fine landskapsbunadnemnda var til stades heile tida. Her Eli måleri. Anne Møll, som tidlegare var i mesolsen og Ragnhild Ødegaard senemnda men som no har gjort totning av seg, dukka og opp med mykje fint i lappebunadsnemnda i Rogaland Ungdoms- teknikk og quilting. lag (som består av BUL-medlemer), har hatt utstilling av og informasjon om rogalandsbunadane, og dette er noko som mange set stor pris på. Her er ein stadig straum av folk som vil vite meir om bunadane. Mange er i starten for å skaffe seg ein bunad, og då er det greit å få vite meir om dei, og om bakgrunnen til dei ulike modellane. Blant dei mange som har kjøpt seg plass hos oss for å selja produkta sine, er det mange som har vore med kvart år sidan me starta opp. Men me freistar kvart Helge Ødegaard år å få med nye med andre produkt også. 6 Etter det eg høyrer på byen, er messa vår kjend for å ha god kvalitet på varer som blir selde her, og det er eit bra teikn. Dessutan er kafeen vår med Marit Svendsen som meisterkokke og svært attraktiv. Messelapskausen hennar er vide kjend, og me har ein mistanke om at mange i nærmiljøet faktisk kjem innom først og fremst for denne. Og så handlar dei litt når dei først er her. Me har også vår eigen salgstand på Ein av naboane har stoppa for å sjå utstillinga hos Anne Møll Det nye leikarringstyret Leikarringen heldt årsmøte på tirsdagsøvinga 15. januar. Nytt styre blei valgt for Vi kjenner igjen fleire av namna: Leiar Skrivar Kasserar Styremedlem 1. vara 2. vara Torill Stordalen Magne Helle Johan Dahl Kornelius Dalaker John Olaf Grimstvedt Linda Petersen 7

5 Under Stavangerkappleiken i mars 2007 fikk vi besøk fra Aberdeen i Skottland. Besøket bestod av 4 karer fra gruppa ASRS (Aberdeen Strathspey and Reel Society), som opprinnelig er ei gruppe på over 80 musikere. Disse spilte skotsk folkemusikk i De Røde Sjøhus første dagen, og i Siddis-Stova dagen etterpå. Disse musikerene fikk økonomisk støtte til både reise og opphold fra rådet i Aberdeen. Selv om kappleiken hadde satt av penger til å betale endel av kostnadene deres, ble det heller avgjort at norske representanter kunne dra over til Aberdeen for å være med på Fiddlers Rally. Som den norske representanten drog jeg over for å delta på Fiddlers Rally, som er en sammenkomst av musikere fra både ASRS og andre lag rundt omkring i Skottland. Konserten var satt til Aberdeen Music Hall, som kan holde ca publikummere. Jeg stod opp tidlig dagen før konserten, den 16. november, for å ta flyet over Nordsjøen. På flyplassen i Aberdeen ble jeg tatt imot av David Jones, som var min kontakt i gruppa. Her fikk jeg utlevert noteheftet, som inneholdt alle låtene som skulle bli spilt på konserten dagen etterpå. Før han kjørte meg til hotellet, brukte han tid på å vise meg rundt på de viktige severdighetene, slik som University of Aberdeen, som er et prestisjefullt 500 år gammelt universitet. Etter at jeg hadde sjekket inn på hotellet, måtte jeg bruke store deler av dagen før konserten på å spille fra noteheftet, siden jeg ikke hadde fått det før ankomst. Fiddlers Rally i Aberdeen 8 Dagen etterpå begynte med enda mer notelesing, før jeg drog turen innom konsertlokalet for en øving med hele gruppa. Øvingen bestod for det meste av låtoverganger, slik at taktskifter ble spilt likt av alle musikerne i gruppa. Deretter rett ned på pøbben for sosialisering og ølsmaking. Da vi kom tilbake til konsertsalen fikk vi beskjed om at alle billettene var utsolgt. Skal selv innrømme at jeg da var både spent og smånervøs før det hele skulle begynne. Vi gikk på scenen klokka halv åtte, mange med feler, andre med instrumenter som trekkspill og kontrabass. Vår opptreden ble delt opp, slik at soloutøvere spilte i pausene våre. Blant disse var den kjente felespilleren Chris Stout fra Shetland, sammen med Catriona McKay på harpe, som viste heftig virtuoso-spill. Og sangeren Robert Lovie, som kom med morsomme sanger og dikt med tjukk dialekt. Konserten endte med stor applaus, encore, og en enda større applaus. Etter at publikum var gått samlet musikerne seg for god drikke, som førte til en hyggelig jamsession, der alle mulige slags låter ble tatt frem. Jeg vil takke BUL og Vibå Spelemannslag for den økonomiske støtten til denne turen, som var en flott musikalsk opplevelse. Tekst og bilete v/ Stig Helgeland Stig på jamsession Klepp leikarring til Folkedansfestival i Zagreb Kroatia Vi var så vidt innom dørene heime etter turen med BUL-Vibå til Tsjekkia 11 juli før vi på nytt måtte opp tidlig 15 juli på Sola for å vera med Klepp leikarring. Turen bar fyrst til Venezia der vi skulle få nokre timar. Diverre så kom ikkje båten som skulle frakte oss frå flyplassområdet inn til byen, så halve tida gjekk med der på brygga før vi fekk ny båt. Men vi fekk likevel ei fin omvisning i byen med vekt på bakgater og historie. Seinare måtte Anne Kari frå Idéreiser bruke masse kløkt for å få betalte penger tilbake. Då båteigaren sa han hadde vore der utan å sjå oss måtte Anne Kari trekke fram at vi hadde alt som skjedde på hamna på video, og der var ikkje båten hans med, då ga han seg visst nok. Vi hadde ein dag i Portoroz på nordsida av Istriahalvøya i Slovenia med bading og tur på sjøen. På kvelden var nokre av oss på moderne opera i et utendørs amfi. Dette var ein stad Haga turbussar brukte mykje før, og den plassen kan vi godt rå til som reisemål. Festivalen skulle vera i Zagreb som er hovedstaden i Kroatia. Anne Kari meinte at denne byen ikkje var så trygg, og derfor hadde ho lagt opp til overnatting over grensa i Slovenia. Så der hamna vi på ein flott kurplass med masse bading i helsesamt vatn og mange tilbod på diverse behandlingar. Mange nytta seg av dette, Gunbjørg tok Ayurvedisk massasje og det var 9 visst gode greier. Så slappa vi av i badebasseng med mineralvatn og boblemaskinar. Herlige greier. Vi måtte bruke buss til og frå festivalen over grensen. Og det gjekk godt like til ein deltakar ikkje fant passet sitt då vi skulle tilbake gjennom kontrollen. Det var litt krise, han slapp heim men det var verre dagen etter då vi skulle tilbake. Heldigvis så hadde festivalfolk funne passet under ein tribune, så det gjekk av i likaste laget. Festivalen var på eit stort torg og vi vart kjørde til og frå, slik var festivalen i Tsjekkia meir intim med meir festivalkjensle, men det gjekk det og. Mens vi mest fraus i Tsjekkia så rant vi vekk i Kroatia, dei fekk varmerekord med temperaturar dei ikke før hadde hatt på fleire 10år. Ein dag vi kjørte heim målte bussen temperatur på 39 grader. Tekst v/ Gaute og Gunbjørg Hadland Bilete v/ Helge Herigstad Kari Herigstad, Gunbjørg og Gaute

6 Fylkeslaga i Rogaland, Vest- og Aust- Agder og Telemark inviterte til storkurshelg i S-Stova januar. Påmeldinga var god, omlag slik: Organisasjonskurs 7 Tur/runddanskurs spelemenn 5 Bunadseminar 19 Kurs for røynde dansarar 24 Praktisk nettsidebruk 5 Sats ungt! 9 Alt i alt omlag 69 deltakarar, i tillegg 9 frå ein ungdomsring frå Lyefjell og Rossabø, totalt med leiarar omlag 90. Berre eit aspirantkurs og eit teaterkurs kom ikkje i gang. Kveldsmat fredag, lunsj og festmat var ved Marit Svendsen. Den smakte framifrå, og det var mykje av den (sjølv fotografen fekk på fredag). Utomjærsk folk låg stort sett på Alstor, berre omlag 5 tok imot tilbodet om overnatting på flatseng i S-Stova. Teknikken svikta nettsidekurset ved starten. Ikkje hos BUL, men hos internettleverandøren som hadde problem sidan tidleg på dagen. Men nettet kom opp att, og kurset vart halde som planlagt. På bunadseminaret såg vi att Hill-Aina Steffenach frå Bunadrådet i NU, som og heldt polskurs her sist haust. Storkurset 2008 fekk vi dermed sjå telespringar og andre dansar som ikkje er dagleg kost i S-Stova. Lørdagskvelden var det dansefest, med open påmelding, i alt litt over 140 til stades. Det var underhaldning ved kursdeltakarane. På veslescena viste Lyefjellungdomane rap, inntil no ein uvanleg dans i BUL. Så tok Jæren Frilynde over. Kursstart på lørdag var tidleg, så festen slutta kl. 12. Men dei siste ringdansarane ga seg ikkje før faldeveggen vart dregen ut. Vi har høyrt at... I romjula oppheldt eit BUL-medlem seg 10 km unna Neverland på Nevernes, der Sarah Ferguson, Duchess of York, var på jule- og nyttårsbesøk hos playboyen (skreiv VG) Geir Frantzen. York er ei forvansking av det rotnorske vikingnamnet Jorvik, så Fergie er vel av interesse for Holmgang, BUL og norsk kultur? Den 11/1 var det mimrekveld for Tsjekkiafararar hos Karen og Kjell på Bryne. God mat. Framsyning av flott biletsamling og video (takk til Harald K. og Målfrid G.). Dagen etter kom kulturbyåret i gang med smell, i nåde frå vergudane, men utan medverknad frå BUL. Vår kultur var visst ikkje fin nok for arrangementskomiteen? som sild i tunne i sentrum om ikkje kultur, så eit godt sildeår for byen. Om kvelden, rolegare lyd på klassisk konsert i St. Petri kyrkje, sjølv om ein perkusjonist spelte eit japansk stykke som minte om fyrverkeriet (og dessutan den uklassiske Music in a bottle av Sting). Kjernetroppene blant strykarane i symfoniorkesteret spelte Sjostakovitsj. Og Grieg Trio spelte Mendelsohn. Vakkert. Mange som høyrde Trio de Janeiro under siste MaiJazz, hadde lyst til å høyre dei i auka utgåve som Desafinado i Hall Toll på opningslørdagen. (Kalla Defanidos i kulturhovudstadens programavis.) Men billettane vart fort utselde. Dei som ikkje fekk, får trøyste seg med dette postkortbiletet: Kurset for dei røynde var ved Berta Sørstrønen. Ho hadde med mange påmelde frå Kristiansand. Utpå lørdagskvelden Folk dro heim frå kurset blide og nøgde. Og RU melder at dei synest det heile blei avvikla på ein framifrå måte. Dei vil gjerne takke BUL Stavanger for god mat og all hjelp. Tekst og bilete v/ J. (Detaljar i bileta kan sjåast i pdf-lesaren) A cidade maravilhosa 10 11

7 Jobbutveksling i Milano Nå har eg vore oljearbeider i Milano i halvtanna år. ENI (tidligare Agip), som er min arbeidsgjevar, er det største italienske energiselskapet og har hovudkontor i Milano. Då er fekk tilbud om å jobbe ved hovudkontoret i 2 år takka eg ja. Det har eg ikkje angra på! Det er lærerikt å arbeida og bu i eit anna land med ulik kultur og språk. Eg har fått høve til å læra meg ein del italiensk, og eg har fått meir innblikk i italiensk kultur og historie. Den italienske stat er ikkje så gamal, første samlinga blei sluttførd av General Garibaldi i 1870 da kongeriket Italia blei danna med Vittorio Emmanuele II som konge og Roma som hovudstad. Dagens italienske republikk blei imidlertid ikkje oppretta før etter 2. Verdskrig i 1946 etter ei folkeavstemming. Sidan den gong har det vore utallige regjerings-skifte. Det verkar litt rotete på oss utlendingar, og for italienarene kan det nok til tider vera til irritasjon. Men eg føler at dei fleste ikkje lar seg stresse for dei er jo vane med det. Dei er og vane med at ting tar tid og at det ikkje er så effektiv organisering som me i nordeuropa er vande med. Difor, om du har tenkt deg ein tur til Italia, så er det berre å berekna god tid til praktiske gjeremål, som til dømes å kjøpa togbillett. Eg har forresten sjølv nytta meg mykje av togtilbodet for å sjå meg rundt i helgane. Det er mange flotte plassar ein kan nå med kun eit par timar på toget frå Milano. Eg har reist til sjøen, både ved Middelhavet i sør og Adriaterhavet i øst. Ved Middelhavet besøkte eg og Audun saman Cinque Terre, som er et område med små idylliske fiskelandsbyer der einaste transportmiddel er beina eller toget. Vi tok beina fatt mellom dei små byane. Sist sommar dro vi saman med ein kollega til Ravenna som ligger ved Adriaterhavet. Her er det flotte strender og alltid fint vær. Men byen byr og på mykje historie i form av kyrkjemosaikk frå bysantisk tid. Ravenna har faktisk vore hovudstad i det gamle Aust-romerske riket. Det betyr at mosaikken vi kan beundre i fleire kyrkjer i Ravenna i dag er 1500 år gamal. gen restaureringsjobb er det nå høve til å få sjå kunstverket i kyrkja Maria della Grazie. Men tilgangen er avgrensa så ein må tingja plass fleire månader i førevegen. Fjelltur i Alpane ved Como i januar sjølv om han opprinneleg kom frå Firenze. Det har jo byen fått nyte godt av i ettertid, til dømes med at dei kan syna fram det verdsberømte maleriet Cenacolo, Nattverden. Bilete er ein freske, det vil seia at det er mala direkte på murveggen. Etter ein gedi- Domo i Milano Tekst og bilete v/ Anne Marie Nerby Kyrkjemosaikk i Ravenna Eg likar og å reisa nordover til sjøane (Lago Como, Lago Maggiore, Lago Garda) samt opp i Alpane. Om sommaren kan ein kombinere litt sveitting på flotte fjellstiar med eit herleg bad etterpå. Om vinteren har eg både vore på ski og fottur. Dei lavaste fjellområda rundt 1000 m har normalt ikkje så mykje snø, men i år er det faktisk ein del snø også der. Det fekk eg erfare på ein fjelltur med ein kollega i slutten av januar. Då treng ein skikkelige fjellstøvler. Motemetropolen Milano har og mykje å by på sjølv om man ikkje får koma inn på dei store moteoppvisningnane. Byen har ein flott domkirke samt flotte museer for einkvar smak. Ein må ikkje gløyme at Leonardo da Vinci bodde mange år i Milano, 12 Gnagsaaret Vi har ikkje bilete frå søndagsdansen 13. januar, men derimot eit frå 2006 av dei som spelte den kvelden, teke av Audun R.: 13

8 Plan for leikarringen BUL Stavanger våren 2008 Månad Dag Aktivitet Instruktør Styreansvarleg Kaffivakt 5 Nyttårsdans Austrått, arr. Sandnes folkedanslag Januar 8 Øving med Vibå Anne Lise 13 Søndagsdans v/ BUL, musikk: Gnagsaaret 15 Øving/årsmøte Anne Lise 22 Fellesøving i BUL Anne Lise NB! Storkurs RU BUL arrangerer fest lørdag 29 Øving Arvid Februar 5 Øving Anne Lise 10 Søndagsdans v/ BUL, musikk: Jæren Frilynde 12 Øving Anne Lise 19 Øving (vinterferie) Arvid 26 Fellesøving i Sandnes, Austrått bydelshus Mars 4 Øving med Vibå Anne Lise 9 Søndagsdans v/ Vibå 11 Øving Anne Lise 25 Øving Arvid 29 Lørdagsdans v/ BUL, musikk: Hevd April 1 Øving Anne Lise 8 Øving Anne Lise Torsdag! 17 Fellesøving i Klepp 22 Øving med Vibå Anne Lise 27 Søndagsdans v/ Vibå 29 Øving Arvid Mai 6 Øving Anne Lise 13 Øving Anne Lise 17 Diverse arrangement 20 Øving Anne Lise 27 Øving med Vibå Anne Lise Juni 3 Øving Anne Lise 10 Avslutningstur Vi øver tysdag frå kl til kl i Storsalen. Planen er sett opp med atterhald om endringar. Ledige kaffivakter på tysdagar: Sjå liste i Siddis-Stova! Instruktørar: Anne Lise Tveitane, Odd Svendsen og Arvid Haga Spelemann: Gaute Hadland Kaffivaktenes oppgåve: Lage te og kaffi til pausen. Rydde etter pausen, også på kjøkkenet. Moppe golvet i storsalen etter øvinga. Redaksjonen seier seg lei for at denne presentasjonen kjem litt seint. 14 Jan Finjord har teke del i redigeringa av Holmgang sidan i fjor. Han har hatt fast bustad i Stavanger sidan 1982, og kom inn i BUL via kurs i gamaldans hos Malvin. Han var med i Studienemnda ei tid medan BUL heldt hus i Øvre Holmegate, var styremedlem i ein periode etter flyttinga til Siddis- Stova, men har elles gått i BUL Stavanger litt på og av. Nytt redaksjonsmedlem Eit Amerikaminne 15 Han har ei fjernare fortid i BUL Nidaros. Der dansa dei mindre springar og rudl enn her, det ser ein kanhende resultatet av men desto meir pols. Endå lenger attende spelte han gitar i ein dansemusikktrio. Jan har halde til utafor Noreg i til saman nær innpå 9 år, i København, Genève, Bern, Houston, Los Alamos og San Diego. Han er tilsett som professor i fysikk ved UiS. Teksthandsamingsprogrammet L A T E Xer eigentleg for tekstsetjing av vitskaplege artiklar. Som Ferrari mot Volvo, samanlikna med Word: Risikabelt å bruke, men kan yte meir! Jan gjer redaksjonsjobben av di den er artig, så noka eldsjel kan han vel ikkje reknast som. Om nokon har inntrykk av at han liker bossa nova og salsa i tillegg til norsk folkemusikk og Fartein Valen, så er ikkje det til å nekte for. Han er og blitt observert på ferie på isolerte øyer i Det indiske hav. Han kan framleis for få ting, og tok difor kurs i brasiliansk-portugisisk nyleg. Andre hobbyar? Mellom anna Linux, slektsgransking, litt seilflyging ein gong i tida. Årets flause i 2007: Å takke nei til billett til kampen sist oktober mellom Flamengo og eit lag frå São Paulo! Sjølvintervju v/ J. (på oppfordring) Biletet til venstre v/ Anna Motland

9 16 *

Nr. 1 februar 2008 Årgang 35. Kulturbyåret. er i gang!

Nr. 1 februar 2008 Årgang 35. Kulturbyåret. er i gang! Nr. 1 februar 2008 Årgang 35 Kulturbyåret er i gang! 1 HOLMGANG 2008 Redaktør: Jan Finjord Redaksjonsmedlemmer: Audun Rosland Målfrid M. Aanderaa Holmgang kjem ut med 4 nummer i året. Bladpengar for direkte

Detaljer

Nr. 2 11. september 2012 Årgang 39

Nr. 2 11. september 2012 Årgang 39 Nr. 2 11. september 2012 Årgang 39 Godt å vere rusten bil... Ved Husfliden på Oppdal 1 HOLMGANG 2012 Redaktør: Jan Finjord Redaksjonsmedlem: Audun Rosland Holmgang kjem ut med 4 nummer i året, i fall det

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

MEDLEMSINFO. april 09

MEDLEMSINFO. april 09 MEDLEMSINFO april 09 Teaterfestivalen 2009, Den 5.mars fekk en del av ungane i sangruppa møte igjen Marie Lovise Widnes. Ved åpninga av teaterfestialen holdt ho eit kåseri. Ho var innom både Lyspunktet

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Storkurs i Rogaland,- 5.-7. februar 2016

Storkurs i Rogaland,- 5.-7. februar 2016 Me ynskjer deg velkommen til kurs. Påmeldingsfrist: måndag 15. januar 2016. Storkurs i Rogaland,- 5.-7. februar 2016 Ved for sein påmelding må ein betala ei tilleggsavgift på kr. 200,- pr. deltakar. Ved

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

Nr. 2 17. mai 2015 Årgang 42

Nr. 2 17. mai 2015 Årgang 42 Nr. 2 17. mai 2015 Årgang 42 Frå Holocaust-minnesmerket i Berlin 1 HOLMGANG 2015 Stoff-frist til nr. 3/2015: Snarast! Redaktør: Jan Finjord Redaksjonsmedlem: Audun Rosland Holmgang kjem ut med 4 nummer

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida)

Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida) Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida) Årsmøtet vart halde på Åsvang 1.mars 2012. Desse var til stades frå styret: Ivar Hemsing, Ingrid Skavhaug, Jørgen Andrisson

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Stort lagsengasjement

Stort lagsengasjement Stort lagsengasjement Som nemnt i førre nr. av lagsbladet har det vore ein svært aktiv vinter for Sogn og Fjordanelaget i år: Fyrst meisterkonsert med Arne Sølvberg saman med Jon Faukstad 6. februar (sjå

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund REFERAT TIL STYREMØTE 28.08.2012 Klokken 18.00-21.00 på Speidersenteret. Tilstede: Ragnar Pettersen, Louise Pettersen, Kjell Aalvik, Ulf Larsen, Christopher Kvalvåg, Hege Christin Olsen og Bjørn Helland

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk

Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk Beit Shalom Zion Herzliya, Israel Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya Du kan også læra hebraisk Nytt! Ulpan i Israel. Spesialtilbod. 5veker. Spør etter program og tilbod. 2 veker

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok.

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok. Å BINDE SAMAN SETNINGAR 1 Kva ordklasse høyrer dei utheva orda til? Då eg var i London, besøkte eg tanta mi. Ein hund beit Leo. Derfor er han redd hundar. Arne går på spanskkurs, for han vil lære spansk.

Detaljer

Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk

Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk Beit Shalom Zion Herzliya, Israel Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya Du kan også læra hebraisk 3 veker overnatting med israelsk frukost: 30/8-20/9-2015: 2 rom igjen 2 veker overnatting

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet!

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet! Nidaros Mållag http://www.nm.no/lag/nidaros-mallag/ Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00 Innkalling og sakspapir Vel møtt på årsmøtet! helsing styret E-post? Styret bed om at alle som har, sender oss e-postadressa

Detaljer

Kristine Meek MID131 Teori, arbkrav 2B 13.11.14. Innhald

Kristine Meek MID131 Teori, arbkrav 2B 13.11.14. Innhald Innhald Introduksjon... 1 Teori... 2 Den første beskrivelsen... 2 Den sekundære betydinga... 2 Assosiasjonar... 3 Målgruppa... 4 Kvifor har dei gjort det slik, og kvifor seier bildet kva det seier?...

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Nr. 1 10. februar 2015 Årgang 42

Nr. 1 10. februar 2015 Årgang 42 Nr. 1 10. februar 2015 Årgang 42 Juletablå på Tenerife 1 HOLMGANG 2015 Stoff-frist til nr. 2/2015: Snarast! Redaktør: Jan Finjord Redaksjonsmedlem: Audun Rosland Holmgang kjem ut med 4 nummer i året, i

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer