Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: kl. 15:00.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00."

Transkript

1 Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon / Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Spørsmål i tilknytning til meldinger eller innmeldte saker som ønskes besvart i møtet, må meldes til sekretær dagen før møtet. Forslag til vedtak som ønskes fremmet i møtet, fremsettes skriftlig. Sekretærs telefonnr / , faxnr Fredrikstad, Arvid Vestvik (s) Leder

2 Planutvalgets møte Sakliste PS 17/09 PS 18/09 PS 19/09 PS 20/09 PS 21/09 PS 22/09 PS 23/09 PS 24/09 PS 25/09 PS 26/09 PS 27/09 PS 28/09 PS 29/09 Referatsaker Delegerte saker Forslag til bebyggelsesplan for Sorgenfri Bydelssenter - Borge Utleggelse til offentlig etttersyn Forslagsstiller: L.ark. Per André Hansen Reguleringsplan for Grønlikvartalet - Sentrum Utlegging til offentlig ettersyn/høring Forslagstiller: Link Signatur på vegne av Aberdeen Pan Nordic Norway Brochsgate Torvbyen Sentrum Rammesøknad for utomhusarbeider og hovedinngangene i Brochsgate 7-11samt fasadeendringer og hovedombygging av Steen & Strøms bygg (SST) Tilth: Torvbyen Senter AS Torsnesveien 18 - Sentrum Ø Rammesøknad for riving og oppføring av 25 nye campinghytter Tilth: Bøckmann Eiendom AS Pancoveien 20 B - gnr 44, bnr 72 Onsøy Søknad om oppføring av lager- og kontorbygg i 2 trinn Tilth: Grundvig Eiendom AS Gressvikbrygga - gnr 300, bnr Sentrum Riving/nybygg, endring av tillatelse/dispensasjon Tilth: Ryen Eiendom AS Storgata 3 - gnr 300, bnr Sentrum Nybygg, endring av tillatelse/dispensasjon og fasadeutforming Tilth: Reza Maktabi Lervikstranda - gnr 117, bnr 22 - Onsøy Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Tilth: Elias Arvesen Kaholmen - Femdalsund - gnr 429, bnr 5 Kråkerøy Søknad om dispensasjon for hytte I av i alt 3 nye hytter og uthus Tilth: Lars Røed Kaholmen - Femdalsund - gnr 429, bnr 5 Kråkerøy Søknad om dispensasjon for hytte II av i alt 3 nye hytter og uthus Tilth: Lars Røed Kaholmen - Femdalsund - gnr 429, bnr 5 Kråkerøy Søknad om dispensasjon for hytte III av i alt 3 nye hytter og uthus Tilth: Lars Røed

3 PS 30/09 PS 31/09 PS 32/09 PS 33/09 PS 34/09 PS 35/09 PS 36/09 PS 37/09 PS 38/09 PS 39/09 PS 40/09 PS 41/09 General Ohmes vei 32 - Sentrum Ø Søknad om rammetillatelse -tilbygg til bolig m/takterrasse, carport, fasadeendring Søker: PUSHAK as - tilth: Beer Sten AS Torgauten - gnr 60, bnr Onsøy Søknad om dispensasjon oppføring av veranda tilknyttet uthus Tilth: Susanne Rynning Moshuus Skogløkken 10 - gnr 208, bnr 482, 710, 1361 Sentrum Riving/nybygg boliger - rammetillatelse - dispensasjon Tilth: Grundvig Eiendom AS Husvikveien 20 - Borge Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge Tilth: Tor Tangen Bakkegata 9 Sentrum Søknad om vindusutskiftning Tilth: Nilsen Bygg Østfold Galtungveien 92B - Sellebakk - Borge Søknad om dispensasjon for bruksendring av uthus Tilth: Øystein Eriksen Mellegård - gnr 65, bnr 1 Onsøy Klage på delegert vedtak 488/08 - avslag på søknad om fradeling av boligtomt Klager: Reidun Mellegård, Ragnar Åsheim, Alexandra Mikkelsen Skjæløy - gnr 118 bnr 4 - Onsøy Klage på vedtak i sak 45/08 - søknad om fradeling av tomt til fritidsbebyggelse Klager: Fylkesmannen i Østfold område miljø og Geir E. Johansen Tilth: Thormod Sikkeland Skjelinveien 50 - gnr 655, bnr 5 Borge Klage på avslag av søknad om fradeling av boligtomt i LNFområdet Klager: Vidar Gulbrandsen Gamle Skjæløyvei 16 - gnr 118, bnr 5, fnr 93 Onsøy Klage på bygnings- og reguleringssefens vedtak av Klager: Terje Andersen v/kvale & co advokatfirma ans Langgårdsveien - gnr 64, bnr Slevik - Onsøy Søknad om dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område Tilth: Jens L. Tvete Høring av utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Vannregion Glomma/Indre Oslofjord, høringsfrist 14. juli 2009

4 PS 42/09 PS 43/09 PS 44/09 Vannkvalitet i bekker og avrenning av næringsstoffer fra spredt bebyggelse i Fredrikstad kommune Utbyggingsprosjeket Solodden Kråkerøy Virksomhetsplaner for 2009 for virksomhetene i Plan- og miljøseksjonen PS 45/09 Møteplan for 2. halvår 2009 Orienterings/drøftingssaker: 1. Konsekvensutredning av alternative uttaksområder for Lindalen pukkverk. 2. Utkast til planprogram for kommunedelplan for Fredrikstad byområde. Interpellasjon: På vegne av Venstre fremmer Tormod Schei følgende interpellasjon: Reduksjon av kommunens CO2 utslipp og etablering av Fredrikstad kommune som en pådriver for mer ny fornybar energi. Kommunens klimaregnskap ble omtalt i Fredrikstad blad i oktober. I følge regnskapet står kommunens strømforbruk for ca 67% av CO2 utslippene. Det høye utslippet skyldes den nordiske miksen, sammensetningen av ulike strømkilder i alminnelig elektrisk strøm ut av stikkontakten. En betydelig andel av denne strømmen stammer fra blant annet fra danske kullkraftverk (Fredrikstad Blad dato 8 okt 2008). Ved behandlingen av klimaplanen i Bystyret stemte flertallet for å kjøpe klimakvoter for de ansattes flyreiser noe som er beregnet til en mikroskpisk andel av kommunens klimagassutslipp. Fredrikstad blad sier om dette at her dreier det seg tydeligvis mer om å vise holdninger, og å sende et signal til omverdenen, enn å sette inn tiltak som monner i regnskapet. Venstre mener signaler er bra men at kommunens oppgave faktisk er å peke på reelle muligheter for løsning av miljøproblemer for deretter å bidra til å løse dem, når dette er mulig, både teknisk og økonomisk. I følge regnskapet står altså kommunens strømsforbruk for ca 67 % av CO2 utslippene. Den nordiske miksen, med innslag av kraft fra kull og olje i stikkontakten, er årsaken. Dette problemet kan løses med et pennestrøk, ved at kommunen utelukkende kjøper ren fornybar kraft. Gjennom et slikt tiltak har kommunen en unik mulighet til å få ned sine utslipp og samtidig bli en sterk pådriver for mer fornybar energi (vann og vindkraft, etter hvert også andre kilder som for eksempel tidevann og bølger). Det er i dag mulig å kjøpe såkalt opprinnelsesmerket kraft. Dette betyr at man ikke kjøper strøm fra den nordiske miksen. Kjøper inngår en avtale med strømprodusenten om å reservere strøm fra bestemte kraftverk eller bestemte typer av kraftverk, eks vindkraft. Nå vil mange innvende at dette trolig ikke går, siden all produsert strøm mikses i nettet og den samme strømmen som før kommer ut av kontakten. Det er allikevel slik at når vi vet hvilke kilder de ulike kraftverkene benytter og hvor mye de leverer inn i den stor sjøen av elektroner som flyter rundt i nettet, så er det også mulig å registrere hva som tas ut fordelt på vannkraft, vindkraft og for eksempel kullkraft. Et bilde som kan illustrere dette er vår oppfatning av hvor pengene våre kommer fra.

5 Når du tar ut penger fra bankautomaten så vil du trolig bestemt hevde at de ikke kommer fra en eller annen tilfeldig kilde, men fra din arbeidsgiver. Dette hevder du selv om du er i Danmark og tar ut en dansk hundrelapp. Pengeseddelen og elektronene på bankkortet befinner seg i en sjø av penger som selvsagt ikke er direkte levert av jobben din. Du vet imidlertid at det finnes svært strenge systemer som sikrer at det er en sammenheng mellom det din arbeidsgiver setter inn på en konto og det du kan ta ut hvor som helst i verden. På samme måte er det i dag utviklet systemer som måler og registrerer hva og hvor mye kraftprodusentene leverer til markedet i forhold til uttaket hos den enkelte forbruker. Produktet kalles opprinnelsesmerket strøm og er nå en handelsvare som selges både innenlands og ut av landet. Når opprinnelsesmerket strøm reserveres trekkes den ut av miksen. Derved vil den inneholde prosentvis mer kullkraft. Som en stor markedsaktør kan kommunen her gjøre en forskjell ved å trekke ut, reservere ren energi for oss selv reduserer vi våre egne utslipp samtidig som miksen blir skitnere. I den grad ulike bedrifter eller forbrukere ikke ønsker å bidra til global oppvarming kan de benytte seg av opprinnelsesmerking. Flere store norske bedrifter og etter hvert private forbrukere har tatt i bruk ordningen. Når opprinnelsesmerket strøm blir attraktiv vil etterspørselen øke og derved stimuleres bygging av ny fornybar energi. Det kan videre nevnes at flere store kraftprodusenter i dag leverer opprinnelsesmerket strøm uten eller med svært små tillegg på strømprisen. Det skal for øvrig nevnes at EU gjennom El-direktivet har bestemt at alle forbrukere skal opplyses om hvilke kilder de får strøm fra, et tiltak som skal fremme valg av fornybar energi. Ved å sikre seg opprinnelsesmerket el vil kommunen både oppfylle deler av sin egen vedtatte klimaplan og være en pådriver for ny fornybar energi. Venstre foreslår at kommunen undersøker forutsetningene for å sikre seg opprinnelsesmerket ren energi. Forslag til vedtak: Administrasjonen bes vurdere forutsetninger og eventuelle kostnader ved å reservere opprinnelsesmerket ren energi til kommunens eget forbruk.

6 PS 17/09 Referatsaker RS 4/09 Haslerudveien 29 - Onsøy Klage på vedtak i sak 516/08 av Klager: Solveig Larsen RS 5/09 Soliveien 271- Rolvsøy Klage på Planutvalgets vedtak i sak 10/09 av Klager: Fylkesmannen RS 6/09 Thorsøveien gnr 688, bnr 3 - Borge Klage på vedtak i sak 1068/08 av Klager: Karl Henry Humlekjær og adv. Camillo Mordt

7 PS 18/09 Delegerte vedtak Seleksjon: Rapport generert: Utvalg: Planutvalget - delegerte, Journaldato: , Status: F,j,a Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG / /08 DS Haldenveien gnr 658 bnr 1 - Borge 8 Godkjent søknad om tillatelse til tiltak for landbrusbygg - riving av gammelt Th: Martin Hunn BYG / /08 DS Moumgaten 3 og 15 - gnr 615 bnr 5 - Borge 8 Godkjent søknad om dispensasjon - plassering av ny nettstasjon Th: Fortum Service AS BYG / /08 DS Bjerkestien 3 - gnr 422 bnr Kråkerøy 8 Delvis godkjent søknad - garasje Th: Mette W. Larsen og Joachim S. Karlsen BYG / /08 DS Emil Mørchs vei 1 - gnr 608, bnr 4 - Borge 8 Godkjent igangsettingstillatelse for hus 9 og 10 - arbeider over plate på mark Th: Arca Nova Bolig AS BYG / /08 DS Gudeberg, plan 2 - gnr 303, bnr Sentrum Ø 8 Godkjent søknad om dispensasjon for plassering av ny nettstasjon Th: Fredrikstad Energinett AS BYG / /08 DS Bjørnengveien 7 - gnr 732 bnr 41 fnr 3 - Rolvsøy 8 Godkjent ferdigattest - omlastingsterminal for gass Th: Shell Gas LPG Nordic BYG / /08 DS Hytte 440, Kaholmen - gnr 429 bnr 1 fnr 80 - Kråkerøy 8 Innvilget dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser Godkjent søknad om tilbygg, påbygg og restaurering av hytte Th: Arild Hansen BYG / /08 DS Hankø - gnr 105 bnr 50 - Onsøy 8 Godkjent søknad om flytting av anneks Th.: Bjørn Henrik Rasmussen BYG / /08 DS Trolldalen 15 - gnr 432 bnr 12 - Kråkerøy 8 Avslått søknad om oppføring av tilbygg til bolig, samt fasadeendring Th.: Bjørg Bekkevold BYG / /08 DS Gnr 118, bnr 7 - Onsøy 8 Godkjent søknad om deling av eiendom Hjh: Per Olav Jørgensen BYG / /08 DS Storgata 3/Dampskipsbrygga gnr 300, bnr 1176 m fl - Sentrum A Trond Berg Mathisen 8 Godkjent søknad om igangsettingstillatelse - del av tiltak - nybygg Th: Reza Maktabi BYG / /08 DS Gnr 303, bnr 1079 og Sentrum Ø 8 Godkjent søknad om deling av eiendom Side: 1av 24

8 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Hjh: Øra utvikling as BYG / /08 DS Rostadveien 27 - gnr 726, bnr 85, 86 - Rolvsøy 8 Godkjent søknad om deling av grunneiendom - tilleggsareal til gnr 726, bnr 2 - Rolvsøy Hjh: Berit K. Grønli og Ivar Grønli BYG / /08 DS Oksrødkilen - gnr 64 bnr Onsøy 8 Avslått søknad om oppføring av ny hytte Th: Kjell Ø. Arnesen BYG / /08 DS Mudring og dumping 8 - unntatt fra saksbehandling Ødegårdskilen Gnr 691 Bnr 11, Borge BYG / /08 DS Bjarne Aas gate 7 - gnr 300 bnr Sentrum 8 Midlertidig brukstillatelse - oppussing og ombygging Søker: Stenseth Grimsrud Arkitekter AS BYG / /08 DS Nedre Almgrensvei 11 - gnr 51 bnr Onsøy 8 Godkjent søknad om fjellboring for energiuttak Th: Egil Anton Hansen BYG / /08 DS Hytte nr gnr 429 bnr 1 fnr Kråkerøy 8 Godkjent melding om oppføring av tilbygg til fritidsbolig Godkjent søknad om ansvarsrett for innvendige sanitærarbeider Th.: Rakel H. Øistad BYG / /08 DS Brynjeveien 21C - gnr 660 bnr Onsøy 8 Godkjent melding om innbygging av eksisteresende terrasse samt oppføring av ny Th.: Iren Erlandsen BYG / /08 DS Paul Holmsensvei 15A - gnr 209 bnr 15 - Sentrum 8 Ferdigattest for oppføring av enebolig Th.: Sylvia Sternsrød og Espen Lund BYG / /08 DS Rehbinders gate 4 - gnr 303 bnr Sentrum øst 8 Godkjent søknad om oppføring av balkong samt fasadeendring Th: Henrik Syversen BYG / /08 DS Sandbæklia 11 - gnr 210, bnr Sentrum 8 Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Kniplefjellet Eiendom AS BYG 224/2009 1/09 DS Thorsøveien 41 - gnr 685 bnr 85 - Borge Godkjent midletidig brukstillatelse - riving - nybygg bolig og garasje Th: Svenn Wenneberg og Stine Brynhildsen BYG 235/2009 2/09 DS Langøyåsen 15 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av enebolig Th: Block Watne AS BYG 286/2009 3/09 DS Hytte 606, Foten - gnr 60, bnr Onsøy Godkjent ferdigattest - vann- og avløpsledninger (stikkledninger) Th: Øyvind Norman-Hansen Side: 2 av 24

9 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 288/2009 4/09 DS Hytte 600, Foten - gnr 60, bnr Onsøy Godkjent ferdigattest - vann- og avløpsledninger (stikkledninger) Th: Per og Eli Seim Samset BYG 290/2009 5/09 DS Hytte 602, Foten - gnr 60, bnr Onsøy Godkjent ferdigattest - vann- og avløpsledninger (stikkledninger) Th: Ole Kristian Ruud BYG 292/2009 6/09 DS Hytte 597, Foten - gnr 60, bnr Onsøy Godkjent ferdigattest - vann- og avløpsledninger med pumpestasjon (stikkledninger) Th: Gerd A. Ørmen BYG 296/2009 7/09 DS Hytte 451, Kaholmen - gnr 429, bnr 83 - Kråkerøy Innvilget dispensasjon for fasadelengde Godkjent søknad om riving av en gammel hytte og redskapsbod Godkjent melding om tilbygg til hytte, ny terrasse samt oppføring av ny redskapsbod Th: Liv Wulff BYG 302/2009 8/09 DS Hytte 599, Foten - gnr 60, bnr Onsøy Godkjent ferdigattest - vann- og avløpsledninger (stikkledninger) Th: Krsitine B. Valhovd og Anders M. Fjell BYG 321/2009 9/09 DS Skolegata 2 - gnr 300, bnr / Sentrum Godkjent midlertidig brukstillatelse - rehabilitering, tilbygg og ombygging Th: Fredrikstad kommune - TD - bygg- og eiendom BYG 323/ /09 DS Reguleringsområde Del av Ringverven - Vaterland - Sentrum Ø A Kjersti Grotle Godkjent søknad om tillatelse til nytt vann- og avløpsanlegg samt opprusting av veier Th: Fredrikstad kommune, Bygg- og eiendomsavdelingen BYG 414/ /09 DS Øraveien 2 - gnr 303 bnr Sentrum Ø Godkjent søknad om endring av tillatelse - Biodieselfabrikk - oppføring av beskyttelse for teknisk utstyr Th: Uniol as BYG 516/ /09 DS Hytte 857, Djupeklo - gnr 62, bnr Onsøy Godkjent melding om tilbygg til fritidsbolig Th: Øyvind Bjørge Andersen BYG 557/ /09 DS Krabberødsvingen 21 - gnr 238, bnr 24 - Sentrum Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg enebolig m/sekundærleilighet Th: Thomas Antonsen BYG 559/ /09 DS Sandloveien 7 - gnr 727 bnr Rolvsøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - ny bolig og garasje Th: Hilde Auensen BYG 587/ /09 DS Orreveien 11 - gnr 735 bnr 10 - Rolvsøy Godkjent søknad om endring av tillatelse Th: Anton Kr. Hauglid BYG 589/ /09 DS Utgår BYG 663/ /09 DS Ørebekk Alle 1 - gnr 45 bnr 40 - Onsøy Side: 3 av 24

10 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Godkjent ferdigattest - nytt sprinkleranlegg Th: Fredrikstad kommune BYG 677/ /09 DS Hammerveien 2 - gnr 208 bnr Sentrum Innvilget dispensasjon - godkjent melding om tilbygg Th: Sverre Fensbekk BYG 714/ /09 DS Seljeveien 8 - gnr 736 bnr 19 - Rolvsøy Godkjent rammesøknad - fasadeendring og bruksendring/ombygging Th: Stene Stål Produkte as BYG 740/ /09 DS Alshusbuen 4 - gnr 437 bnr Kråkerøy Ferdigattest for enebolig og garasje Th.: Midtsjø BYG 785/ /09 DS Ilaveien gnr 201, 207, bnr 82, 83 - Sentrum Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg - barnehage og forsamlingshus. Gjelder barnehagedelen Th: Filadelfia Fredrikstad v/arne Pedersen BYG 847/ /09 DS Kråkerøyveien - gnr 426 bnr 2 - Kråkerøy Ferdigattest for nytt menighetssenter Th.: Den Norske Kirke BYG 872/ /09 DS Dalkleven 11 - gnr 422 bnr 43 - Kråkerøy Godkjent melding om oppføring av veranda Th: Thorleif Gurmark BYG 869/ /09 DS Krokusveien 12 - gnr 643 bnr 3 fnr 22 - Borge Godkjent melding om oppføring av garasje Th: Inger Britt og Tor Øyvind Karrestad BYG 934/ /09 DS Myratoppen 13 - gnr 209 bnr Sentrum Godkjent melding om oppføring av garasje Th: Thomas S. Pettersen BYG 984/ /09 DS Voldportgaten 72 - gnr 302 bnr 77 - Sentrum Ø Godkjent midlertidig brukstillatelse - bruksendring til pensjonat/hotell Th: Roar Sten Edvardsen BYG 1018/ /09 DS Evenrødveien 83 - gnr 216 bnr 3 - Sentrum Godkjent søknad om riving av låve/driftsbygning Th: Ellen Evenrød BYG 1332/ /09 DS Langøyåsen 7 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent søknad om enddring av tillatele - ny enebolig Th: Block Watne AS BYG 1419/ /09 DS Orreveien 28 - gnr 735 bnr 54 - Rolvsøy Godkjent melding om oppføring av garasje Th: Anwar Abbas Al-Kofi BYG 1510/ /09 DS Mosseveien 5 - gnr 300, bnr Sentrum Godkjent søknad om igangsettintillatelse - restrende arbeider, riving/tilbygg Th: Veidekke Eiendom Side: 4 av 24

11 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 1525/ /09 DS Riverside/Jernbanegata - gnr 300 bnr Sentrum Godkjent melding om oppføring av avfallshus - endret plassering Th: Rom Eiendom AS BYG 1537/ /09 DS Unntak fra krav om saksbehandling for uttskifting/rehabilitering av VA-ledinger A Anne Bay Hansen Christianslund området, Sentrum BYG 1548/ /09 DS Nabbetorpveien 25, 27, 29 og Prestelandet 1 og 3 - gnr 303 bnr Sentrum Ø A Kjersti Grotle Godkjent søknad om rehabilitering av VVS-anlegg og bad Th: Presteløkka 2 Borettslag BYG 1647/ /09 DS Hytte 204, Faratangen - gnr 55, bnr 6, fnr Onsøy Innvilgelse av dispensasjon Godkjent søknad om oppføring av terrasse/veranda tilknyttet fritidsbolig Th: Ivar Jordansen BYG 1482/ /09 DS Waldemar Agers vei 2 - gnr 48 bnr Onsøy Godkjent rammesøknad om fasadeendring og tilbygg til bolig Th: Yngvar Moe BYG 1678/ /09 DS Lislebyveien gnr 206 bnr Sentrum Orientering om vedtak, klage på vedtak om avslag på søknad om bruksendring Th: Ahmet Karaduman BYG 1822/ /09 DS Øyaveien 9 - gnr 112 bnr 97 - Onsøy Orientering om vedtak, klage på vedtak om avslag på dispensasjon Th: Terje Brandsrød BYG 1925/ /09 DS Kjerreveien 19 - gnr 433 bnr Kråkerøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg bolig Th: Helena Kalmar BYG 1964/ /09 DS Langøyfaret 4 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg bolig Th: Block Watne AS BYG 1970/ /09 DS Langøyfaret 5 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 1985/ /09 DS Pålegg om opphør av ulovlig bruk av anneks, samt purring på søknad om bruksendring, Hans J Anne Cathrine Strekerud Gjøs Eriksensvei 1, Onsøy BYG 2034/ /09 DS Marnetveien 30 - gnr 62, bnr Onsøy Tilth: Luis Pinheiro og Mona Olsen Omgjøring av vedtak - J innvilgelse av søknad om frafall av saksbehandlingsgebyr BYG 2066/ /09 DS Langøyfaret 6 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2072/ /09 DS Langøyfaret 7 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2080/ /09 DS Langøyfaret 8 - gnr 425 bnr Kråkerøy Side: 5 av 24

12 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2096/ /09 DS Langøyfaret 18 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2099/ /09 DS Langøyfaret 10 - gnr 423 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2116/ /09 DS Langøyfaret 20 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2200/ /09 DS Lervik Alle 5 - gnr 119 bnr Onsøy Godkjent melding om oppføring av garasje og anneks samt rive eksisterende anneks Th: Inga Klevås og Lars-Are Håkonsen BYG 2245/ /09 DS Engelsvikenveien gnr 113 bnr 69 - Onsøy Godkjent ferdigattest - nybygg tomannsbolig Th: Byggmester Arild Andersen BYG 2342/ /09 DS Bjørnerød - gnr 215, bnr 1 - Sentrum Godkjent dispensasjonssøknad - plassering av ny nettstasjon Th: Nettpartner AS BYG 2345/ /09 DS Langøyfaret 15 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2355/ /09 DS Langøyfaret 13 - gnr 425 bnr Krpkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Bloclk Watne AS BYG 2413/ /09 DS Langøyfaret 9 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2424/ /09 DS Langøyåsen 1 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2430/ /09 DS Langøykroken 8 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2439/ /09 DS Langøyåsen 3 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2459/ /09 DS Langøyåsen 8 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS Side: 6 av 24

13 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 2465/ /09 DS Langøyåsen 14 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2475/ /09 DS Langøyåsen 16 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2482/ /09 DS Langøyåsen 18 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2504/ /09 DS Lervikveien 63 - gnr 116 bnr Onsøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - ny bolig Th: Anders Ek og Beate Iversen BYG 2508/ /09 DS Kampenveien - gnr 205 bnr 51 - Sentrum Godkjent søknad om deling av grunneiendom - tilleggsareal til gnr 205 bnr 51 fnr 149 Hjh: Astri Mørch Glenjen m.fl. BYG 2534/ /09 DS Skomakerveien 3 - gnr 440 bnr Kråkerøy Godkjent søknad om tillatelse til løfteinnredning/heis Th: Fredrikstad kommune - TD - bygg og eiendom BYG 2590/ /09 DS Evjebekkveien 3 - gnr 203 bnr 12 - Sentrum Godkjent søknad om tillatelse til opparbeidelse av parkeringsplasser Th: Holmskau as BYG 2647/ /09 DS Strykerveien 20 - gnr 610 bnr Borge Godkjent søknad om tilbygg med kontorer Th: Arntsen og Fallang Eiendom AS BYG 2648/ /09 DS Langøyåsen 22 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2656/ /09 DS Langøyåsen 24 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2665/ /09 DS Moloveien 12 - gnr 112 bnr Onsøy Godkjent igangsettingstillatelse nr 1 for tilbygg til næringsbygg Th: Engelsviken Snekkerverksted BYG 2668/ /09 DS Langøyåsen 26 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2675/ /09 DS Oksrødkilen - gnr 64 bnr Onsøy Godkjent rammetillatelse for riving av deler av hytte og oppføring av tilbygg Th: Arne Krokan BYG 2677/ /09 DS Langøykroken 2 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Side: 7 av 24

14 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Th: Block Watne AS BYG 2690/ /09 DS Klage på gebyr for behandling av byggesak. Moloveien 12, Engelsviken. A Johnnie Brok BYG 2720/ /09 DS Ulvedalen 24 A - gnr 440 bnr Kråkerøy Godkjent søknad om tillatelse til montering av pipe Th: Mirsad Ramic BYG 2749/ /09 DS Langøyfaret 12 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2753/ /09 DS Langøykroken 4 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2761/ /09 DS Langøykroken 6 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2769/ /09 DS Langøykroken 7 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2781/ /09 DS Sverres Gate 11 - gnr 300, bnr Sentrum Godkjent søknad om fasadeendring og riving/nybygg uthus Th: Marianne Aune BYG 2784/ /09 DS Langøykroken 5 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2792/ /09 DS Langøykroken 3 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2797/ /09 DS Langøykroken 1 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2824/ /09 DS Langøyfaret 2 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 2862/ /09 DS Vardeveien 38 - gnr 643 bnr 67 - Borge Godkjent søknad om tillatelse til tiltak for riving av bolig Th.: Thore Lindbæk BYG 2895/ /09 DS Nellikbuen Lisleby Th: Faktor Entreprenør AS/Planbo Prosjekter Opprettholdelse av vedtak - J godkjent søknad om oppføring av carporter og endring av utearealene BYG 2954/ /09 DS Roppestadlia 2 - gnr 694, bnr 18 - Borge Innvilgelse av dispensasjon Godkjent søknad om tilbygg til bolig og nybygg garasje Th: Hans Oddvar Larsen Side: 8 av 24

15 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 3022/ /09 DS Smertu Fergested - gnr 440 bnr 18 - Kråkerøy Godkjent igangsettingstillatelse for rehabilitering av bryggefront Th: Fredrikstad kommune BYG 3046/ /09 DS Rolvsøyveien 8 - gnr 208 bnr Sentrum Ferdigattest for tilbygg/påbygg Glemmen vgs. Th.: Østfold Fylkeskommune BYG 3052/ /09 DS Rødsveien 12 - gnr 424 bnr 23, 33, 43 - Kråkerøy Ferdigattest for enebolig, samt portnerbolig Th.: Terje Høili BYG 3063/ /09 DS Langøyfaret 24 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent endring av ansvarsrett Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 3094/ /09 DS Langøyåsen 6 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent endring av ansvarsrett Godkjent ferdigattet - nybygg enebolig Th: Bloc Watne AS BYG 3325/ /09 DS Øyenkilveien 25 - gnr 62 bnr Onsøy Godkjent ferdigattest - tilbygg til bolig Th: Harry Werner Larsen BYG 3365/ /09 DS K.G Meldalsvei 9 - gnr 423 bnr 2 - Kråkerøy Godkjent søknad om tillatelse til midlertidig plassering av plasthall Th: Jøtul as BYG 3373/ /09 DS Hytte 474, Femdalsund - gnr 429 bnr 7 fnr 97 - Kråkerøy Innvilget dispensasjon for fasadelengde Godkjent søknad om tilbygg til hytte Th: Per Kristian Fodstad BYG 3420/ /09 DS Vikerfjellet 18 a - gnr 55 bnr Onsøy Godkjent søknad om tiltak for ny bolig Th: Roger og Anette Myhra BYG 3452/ /09 DS Hytte 505, Bjørnevågkilen - gnr 431 bnr 1 fnr 61 - Kråkerøy Godkjent søknad om sanitærinstallasjoner Th: Gro M. Aune Iversen BYG 3496/ /09 DS Opprettholdelse av vedtak - avslag på søknad om reduskjon av gebyr, Langøyveien 27, Kråkerøy J BYG 3563/ /09 DS Langøykroken 8 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg bolig Th: Block Watne AS BYG 3690/ /09 DS Langøyåsen 5 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 3713/ /09 DS Hytte 1710, Hankø - gnr 105 bnr 15 - Onsøy Side: 9 av 24

16 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel oppføring av stenklagt platting til hytte Godkjent søknad om riving av eksisterende veranda og Th: Jan P. Sissener BYG 3691/ /09 DS Hytte 547, Tyttebærtangen - gnr 431, bnr 29 - Kråkerøy Godkjent søknad om innvendige sanitærarbeider Th: Roger Halvorsen BYG 3725/ /09 DS Langøykroken 9 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 3867/ /09 DS Borgeveien 36 - gnr 610 bnr Borge Godkjent søknad om gjenoppføring av bolig etter brann Th: Morina Shpetin BYG 3876/ /09 DS Rødstoppen 12 - gnr 110 bnr 62 - Onsøy Godkjent søknad om dispensasjon og melding om bod/uteplass mm Th: Kjetil Audre Grydeland BYG 4131/ /09 DS Godkjent søknad om legging av stikkledninger Kasperkloveien 6, Onsøy BYG 4144/ /09 DS Humlekjær - gnr 689, bnr 2, fnr 24 - Borge Godkjent søknad om gråvanns renseanlegg Th: Erling Wevelstad BYG 4178/ /09 DS Sivløkka 5 - gnr 732 bnr 35 - Rolvsøy Godkjent søknad om oppføring av kontor- og lagertilbygg Th: Beasinvest as BYG 4198/ /09 DS Valhalls gate 19 - gnr 300 bnr Sentrum Godkjent søknad om tillatelse til fasadeendring Th: Camille Brynildsen og Knut Egeland BYG 4289/ /09 DS Thorsøveien 16 - gnr 685 bnr 3 fnr 31 - Borge Godkjent ferdigattest - ombygging/tilbygg - bolig Th: Stine Myrrusten BYG 3427/ /09 DS Hjulmakerveien 12 a - gnr 213 bnr Rolvsøy Godkjent medling om oppføring av tilbygg, samt A Kajal Hamad garasje Th: Steinar Olsen BYG 4320/ /09 DS Thorsøveien 79 - gnr 686 bnr 21 - Borge Godkjent søknad om tilbygg til bolig samt garasje Th: Magnus Gulbrandsen og Hilde Molund BYG 4329/ /09 DS Bjølstadveien 18 - gnr 422 bnr Kråkerøy Godkjent melding om oppføring av terrasse med sommerstue/vinterhage Th: Per Hermansen BYG 4445/ /09 DS Sandbækveien 22, 24, 26, gnr 210, bnr Sentrum A Trond Berg Mathisen Godkjent ferdigattest - nybygg boliger (5 stk 4-manns boliger) Th: Kniplefjellet Eiendom AS BYG 4473/ /09 DS Farmanns gate 16 - gnr 300, bnr 1489 Seksjon 2 - Sentrum A Trond Berg Mathisen Side: 10 av 24

17 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Godkjent ferdigattest - bruksendring/ombygging Th: Brogaten Eiendom AS BYG 4489/ /09 DS Vikerveien gnr 55 bnr 6 fnr Onsøy Godkjent søknad om sanitærarbeider/stikkledninger til offentlig nett Th: Anne Heiberg BYG 4753/ /09 DS Glosli Vestre - gnr 672, bnr 20 - Borge Godkjent søknad om dispensasjon for plassering av ny nettstasjon Th: Nettpartner AS BYG 4751/ /09 DS Koretveien 16 c og d - gnr 121 bnr Onsøy Godkjent søknad om ny tomannsbolig og garasje - dispensasjon Th: Bergs Boligbygg as BYG 4763/ /09 DS Krabberødveien 3 - gnr 239 bnr 52 - Sentrum Godkjent søknad om endring av ansvarsrett i forbindelse med oppføring av nybygg enebolig Th: Linda og Kim Larsen BYG 5032/ /09 DS Ringåsveien 8 - gnr 210 bnr Sentrum Godkjent melding om tiltak for endring av tak på garasje Th.: Odd Johannessen BYG 5063/ /09 DS Gnr 425, bnr 19 og 176, Kråkerøy Godkjent søknad om deling av grunneiendom Søker: Kniplefjellet Eiendom AS BYG 5100/ /09 DS Stenhammerveien 26 - gnr 208 bnr Sentrum Innvilgelse av dispensasjon Godkjent melding om tiltak for oppføring av carport Th.: Atle Kristiansen BYG 5256/ /09 DS Lenafjellet gnr 48 bnr Onsøy Godkjent søknad om tillatelse til tiltak/endring av tiltak - dispensasjon Th: Sameiet Lenafjellet BYG 5355/ /09 DS Humlekjær - gnr 689 bnr 2 fnr 24 - Borge Godkjent ferdigattest - gråvanns renseanlegg med etterpoleringsgrøft Th: Erlin Wevelstad BYG 5358/ /09 DS Skansen 3 - gnr 208 bnr Sentrum Pålegg om stans av byggearbeider - oppføring av bolig Th: Rune Hyldmo BYG 5472/ /09 DS Reduksjon av saksbehandlinggebyr Th. Thomassens vei 21 BYG 5621/ /09 DS Godkjent søknad om mindre vesentlig reg.endring Onsøy Pukkverk 2 F.stiller: SG arkitekter AS J Petter Stordahl BYG 5771/ /09 DS Sandem-Kjølstad-Habornveien - Sentrum Ø Godkjent søknad om igangsettingatillatelse - 2 etappe - rehabilitering/ny hovedvannledning Th Fredrikstad kommune - Teknisk drift BYG 5832/ /09 DS Onsøy Stasjon - gnr 35 bnr 9 - Onsøy Godkjent søknad om tillatelse til omgjøring av utvendig tak på relestasjon Th: Jerbaneverket Side: 11 av 24

18 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 5838/ /09 DS Hytte 487, Bjørnevågkilen - gnr 431 bnr 1 fnr 3 - Kråkerøy Godkjent søknad om sanitærinstallasjoner Th:Erik Hovald Pedersen BYG 5840/ /09 DS Langøya Vest 22 - gnr 425 bnr Kråkerøy Godkjent søknad om tillatelse til tiltak for riving av eksisterende bod Th.: Just N. Qvigstad BYG 5938/ /09 DS Mærrapannaveien 2 - gnr 66 bnr 86 - Onsøy Godkjent søknad om oppføring av tilbygg Th: Trond Nicolaysen BYG 6006/ /09 DS Hytte 2805, Lensmannsfjellet - gnr 66, bnr Onsøy Godkjent søknad om tilkobling av kommunalt vann fra eksisterende kum til hytte Th: Ellen Kolberg BYG 6112/ /09 DS Sorgenfri felt B1, gnr 303, bnr 1352 og Sentrim Ø Innvilgede dispensasjoner Rammetillatelse for oppføring av to leilighetsbygg med tilhørende anlegg Th: Planbo Prosjekter AS BYG 6118/ /09 DS Anisveien 15 - gnr 53 bnr Onsøy Godkjent søknad om enkelt tiltak for oppføring av enebolig Th: Oskar Undrum BYG 6239/ /09 DS Sorgenfri - gnr 303, bnr Sentrum Ø Godkjent søknad om fradeling av eiendom i henhold til reguleringsplan Hjh: Sorgenfri Eiendom AS BYG 6266/ /09 DS Dalekroken 14 - gnr 57 bnr 28 - Onsøy Godkjent søknad om enkelt tiltak for oppføring av ny enebolig og garasje Th: Inger Sofie Lilleng og Tore Wiik Andersen BYG 6288/ /09 DS Storgata 3/Dampskipsbrygga gnr 300, bnr Sentrum A Trond Berg Mathisen Godkjent søknad om igangsettingstillatelse - del av tiltak - nybygg Th: Reza Maktabi BYG 6531/ /09 DS Sørkilen 8 - gnr 53 bnr 98 - Onsøy Godkjent rammesøknad for nytt næringsbygg Th: Odin Eiendomsdrift as BYG 6566/ /09 DS Jens Meinichs gate 12 - gnr 303 bnr Sentrum Ø Godkjent rammetillatelse for fasadeendring og tilbygg Th: Robert Fauske BYG 6709/ /09 DS Furulyveien 7 A - gnr 439 bnr 1 fnr Kråkerøy Godkjent søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Godkjent melding om oppføring av garasje Th: Tom Erik Kjøniksen BYG 6807/ /09 DS Ålekroken 29 - gnr 50 bnr Onsøy Godkjent søknad om riving av bolig Th: Bjørn Berg Side: 12 av 24

19 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel BYG 6882/ /09 DS Dypeklo, Onsøy - gnr 63, bnr 292 th: Liv-Janet Selmer Olsen Oppretholdelse av vedtak - godkjent J søknad om ombygging av fritidsbolig BYG 7017/ /09 DS Onyxtunet 22 - gnr 601 bnr Borge Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg bolig (gjelder for en boenhet) Th: Block Watne AS BYG 7074/ /09 DS Smaragdveien 12 - gnr 601 bnr 21 - Borge Godkjent søknad om rammetillatelse for riving og oppføring av ny enebolig Th: Elisabeth og Svein Otto Aure BYG 7129/ /09 DS Forslag til reguleringsplan for Fjærå Vest - Onsøy - f.stiller Per André Hansen Landskapsarkitekter J Erik Thøgersen BYG 7160/ /09 DS Tegleverksveien 8 - gnr 300, bnr Sentrum Godkjent søknad om endring av tillatelse/ny ansvarshavende/bruksendring/ombygging Th: Tove Olsen BYG 7406/ /09 DS Fagerligveien 55 - gnr 208, bnr Sentrum Godkjent midlertidig brukstillatelse - nybygg enebolig Th: Petter Normann Hansen BYG 7528/ /09 DS Jotneveien 17 - gnr 610 bnr Borge Godkjent melding om oppføring av vinterhage Th: Jon Nilsen BYG 7578/ /09 DS Gamle Beddingvei - gnr 423 bnr 2 - Kråkerøy Godkjent søknad om igangsettingstillatelse nr 5 - tak og fasadearbeider HIØ Th: Værste AS BYG 7742/ /09 DS Østensensvei 20 - gnr 205 bnr Sentrum Innvilgels av dispensasjon Godkjent søknad om endring av tillatelse Th.: Hans-Einar R. Hansen BYG 7899/ /09 DS Søndre Rekvin 34 B - gnr 433 bnr 60 - Kråkerøy Delvis godkjent søknad om ny enebolig med ledningsanlegg Th: Stig H. Bakke og Camilla K. Hagene BYG 8004/ /09 DS Hytte 1158, Oksrødkilen - gnr 63, bnr 4, fnr Onsøy Godkjent søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg og anneks Th: Inger Anne Kvernerød og Hans Chr. Gløersen BYG 8069/ /09 DS Bjørnengveien 5 - gnr 732 bnr 27 - Sentrum Godkjent melding om tiltak for oppføring av midlertidig brakke som tilbygg til eksisterende godsterminal Th.: Schenker AS BYG 8275/ /09 DS Hytte 579, Foten - gnr 60, bnr Onsøy Godkjent ferdigattest- utvendig vann- og avløpsledninger (stikkledninger) Th: Petter Løes Arnesen BYG 8284/ /09 DS Hytte 544, Foten - gnr 60, bnr 82 - Onsøy Godkjent ferdigattest - utvendig vann- og avløpsledninger Th: Cecilie Engeland BYG 8287/ /09 DS Hytte 7171, Foten - gnr 60, bnr Onsøy Side: 13 av 24

20 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel (stikkledninger) Godkjent ferdigattest - utvendig vann- og avløpsledninger Th: Gerd Irene Bergersen BYG 8290/ /09 DS Hytte 707, Foten - gnr 60, bnr 342 og Onsøy Godkjent ferdigattest - utvendig vann- og avløpsledninger (stikkledninger) Th: Helge Bunæs BYG 8304/ /09 DS Hytte 638, Strømtangen - gnr 60, bnr 27 - Onsøy Godkjent søknad om innvendige sanitærarbeider Th: Henriette Hall og Tom Borge BYG 8335/ /09 DS Ny hytte, Foten - gnr. 60 bnr Onsøy Godkjent ferdigattest - utvendig vann- og avløpsledninger Th: Helge Bunæs BYG 8379/ /09 DS Kråkerøyveien gnr 426 bnr 29 - Kråkerøy Godkjent melding om tiltak for endring av tilbygg med overliggende balkong Th.: Lars K. Gretnes BYG 8428/ /09 DS Langøyåsen 14 - gnr: 425 bnr: Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 8431/ /09 DS Øyenkilveien - gnr 62 bnr 20 fnr Onsøy Godkjent søknad om endring av tillatelse - riving/nye leilighetsbygg Th: Øistein Hartiig og Jorun Smørsgård BYG 8468/ /09 DS Langøyåsen 16 - gnr: 425 bnr: Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig og garasje Th: Block Watne AS BYG 8473/ /09 DS Langøyåsen 18 - gnr: 425 bnr: Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 8477/ /09 DS Ferdigattest - enebolig Langøyåsen 22 - gnr: 425 bnr: Kråkerøy BYG 8520/ /09 DS Langøyåsen 24 - gnr: 425 bnr: Kråkerøy Godkjent ferdigattst - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 8534/ /09 DS Langøyåsen 26 - gnr: 425 bnr: Kråkerøy Godkjent ferdigattest - nybygg enebolig Th: Block Watne AS BYG 8552/ /09 DS Hytte 773, Hellekilfjellet - gnr 62, bnr Onsøy Godkjent melding om tilbygg hytte Th: Liv Nordbye og Eino Rundberget BYG 8640/ /09 DS Hytte C 26 og C 28, Langestrand - gnr 694, bnr 32 - Borge Godkjent søknad om gråvannsrenseanlegg Th: Carl Jørgen Johansen BYG 8691/ /09 DS Seirstensgata 13B - gnr 300, bnr Sentrum Side: 14 av 24

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 3 Sommeren 2012 FREDRIKSTAD Leder Rolf A. Hauge om Fredrikstad Hytteforening Påbygg av hytter Vekst i hyttemarkedet i år Femdalsund Hyttelag VA-utbygging i Torsnes VG om hyttekommunen

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Tidspunkt: Torsdag 05.06.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, eller epost:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» N» Nr. 7 april 2014 FREDRIKSTAD Fotenkafeterian må rives! Foten badested - Tilbakeblikk Smaugshavna blir tilknyttet vann og avløp Har du festetomt bør du lese dette Ta kontakt idag med Byggmesterfirmaet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013!

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! «HYTTEEIER N» Nr. 4 desember 2012 FREDRIKSTAD Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! Sammen er vi sterke av leder Rolf A. Hauge Feiing og tilsyn av pipe og ildsted Ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

Etter møtets slutt vil det bli servert en enkel julelunch ved Brød og Cirkus.

Etter møtets slutt vil det bli servert en enkel julelunch ved Brød og Cirkus. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tid: 09:00-11:00. Etter

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 27.06.2007 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt «HYTTEEIER N» Nr. 8 august 2014 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Nye Foten vedtatt Fredrikstad kommunes planer for Foten Årsberetning Blåkollen hoppbakke Stensvik og Bastevikens velforening C O M F O R T

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer