Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62"

Transkript

1 Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

2 Fredag kveld, 7. juni, var en deilig forsommerkveld i Råde. Og på Karlshusbakken, Rådes utvendige storstue midt i sentrum, sydet det av liv. Store og små brukte plassen for alt den var verd, her var det bare å kaste seg ut i aktivitetene. Noen balanserte på tau, andre prøvde seg på enhjulssykkel, styltegang var utrolig populært, og på skaterampa var det full rulle med innlagt konkurranse. Og det var freesbee, hesteskokasting, sumobryting og dunkekonkurranse, det var diablo og sjonglering og enda mye mer. Og hvis du var sulten, kunne du grille medbrakte pølser på varm grill ved Allaktivitetshuset. Eller kjøpe vaffel og saft for 5 kr fra Vaffelekspressen, plassert midt på Karlshusbakken. Her gikk vaffeljerna varme, og mange fikk seg en smak av varm vaffel med syltetøy. På samme lag for barn og unge i Råde Fra scenen sørget Anders Odden for at det kom musikk ut av høyttalerne, og jammen satte han seg ikke ned med gitaren i sofaen og lot egne gitarriff tone med. Herlig! Det ble en deilig, lekfull og god kveld på Karlshusbakken; slik skal denne plassen brukes! Dette vil vi ha mer av. Oppfordringen går til alle i Råde om å bruke plassen, også når det ikke er organisert slik det var denne kvelden. Som noen sa: Slik skulle det vært hver fredagskveld om sommeren på Karlshusbakken. Aktivitetskvelden på Karlshusbakken var et samarbeid mellom Allaktivitetshuset, Ungdomsklubbens styre og Råde menighet v/på samme lag. Vi har flere samarbeidspunkter gjennom året, og vi har et felles ønske om at barn og unge skal ha gode, meningsfylte og rusfrie aktiviteter. Hilsen Pelle

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Tirsdag Onsdag og torsdag Mandag og fredag er kontoret stengt Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetssekretær Monica Roer Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Kristine Lund Almås Børge Sandal Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Kari Mette Sundby Prestens penn: Selvgod, jeg? Jesus forteller lignelsen om fariseeren og tolleren som gikk til tempelet for å be (Lukas 18, 9-14). Fortellingen handler om selvgodhet. Fariseerne tilhørte et strengt religiøst parti, og de gjorde virkelig sitt ytterste for å følge den minste bokstav i Loven. De var alvorlige og intense i sin religiøse streben. Fariseeren i vår fortelling gir 10% av alt han tjener til de fattige, og han faster og ber etter forskriftene. Det er viktig å merke seg at Jesus ikke kritiserer fariseeren for det han her gjør. Det er prisverdig alt sammen. Det Jesus dømmer ham for, er holdningen hans. Fariseerens bønn blir mer som en åndelig selvangivelse/en skrytebønn, hvor han takker for at han ikke er så elendig som den syndige tolleren. Tollerne var på den tid beryktet for å putte penger i egen lomme. Og tolleren i Jesu lignelse ber: Vær meg synder nådig! Tolleren verken skryter av seg selv eller sier ett negativt ord om andre. Han er opptatt av hva Gud kan gjøre. Denne tollerens bønn har vi gjort til første ledd i gudstjenesten vår: Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste Mange reagerer på dette leddet og sier at vi mennesker er da slett ikke så elendige, vi er da tross alt skapt i Guds bilde. Jo, det er jeg enig i, MEN vi går ikke til gudstjeneste for å takke for at vi er så flinke. Det fine med å ha en syndsbekjennelse som første ledd i gudstjenesten er at den nullstiller oss. Og vi er alle likt nullstilt da, fordi overfor Gud er vi alle jamsides og like. Akkurat slik Alf Prøysen får det frem i sin vise om Jørgen Hattemaker og kong Salomo. Jesu lignelse om fariseeren og tol leren er adressert til oss når/ dersom vi ser ned på andre. Jesus prøver å lære oss at vi skal sette andre i sentrum. Og det ville vi da vel alle profittere på? Jeg ønsker alle en velsignet sommer! Gyda prest Månedens bibelord: Luk 18,14-16 Jesus sa: Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Monica Roer, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. DNB Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 Olsok Olsok, fra norrønt Olavsvaka, er festen til minne om kong Olav Haraldssons fall på Stiklestad 29. juli Dagen ble tatt opp som festdag kort tid etter Olavs død. Før reformasjonen var dette en av de viktigste helgenfester i Norge. Olavs rolle ved innføringen av kristendommen i Norge er grunnleggende, og på grunn av hans spesielle posisjon i norsk historie ble den bevart som en nasjonal festdag også etter reformasjonen. Men likevel har få eller ingen av de tradisjonene som var knyttet til selve Olavsdagen overlevd. I middelalderen var Olavsdagen også en viktig merkedag for været og avlingen. Siden 1930 er 29. juli, Olav den helliges dødsdag, offisiell flaggdag i Norge. I Norsk Salmebok finner vi 5 salmer for olsok. Vi gjengir her Lyder Bruns mektige salme for denne dagen. Opprinnelig hadde nok salmen 3 vers, men bare 2 finnes i Norsk Salmebok. Lyder Brun ( ) var dr. theol. og professor i NT ved Universitetet i Oslo. I tillegg til vår olsoksalme er Brun representert med 2 salmer i vår salmebok. RW Norges folk og Norges kirke på høytidsdag, i hverdagsvirke stå sammen fast i Kristi tro! Reist i Norges morgenrøde og viet inn da Olav døde, er fedrekirken folkets bo. Den stod i tusen år, den står om fjell forgår. I Guds rike den lever med i evighet forklaret ved Guds kjærlighet. Gud som skapte fjell og dale, din storhet la til hjertet tale, din godhet tenne bønnens ild! Du som Kristus til oss sendte, og ondt til godt så ofte vendte, i mildhet streng, i strenghet mild: Vi bøyer oss for deg, vi priser høyt din vei. Ære være! I evighet din miskunnhet er sol og skjold og kraft og fred! 4

5 Stiklestad kirke og Nidarosdomen. 5

6 2013 i frivillighetens tegn Denne gangen har jeg snakket med menighetens og bygdas altmuligkvinne Kjersti Bruserud. Kjersti kan brukes til det meste og er et utpreget ja-menneske. Hun er utdannet sosionom og har jobbet med å hjelpe mennesker hele livet. Etter at hun ble pensjonist, har hun fortsatt med å hjelpe til og stille opp for dem som måtte trenge en hjelpende hånd, i tillegg til å være ei svært sosialt aktiv dame! Kjersti har tre barn og har etter hvert fått to barnebarn som ofte er på besøk hos mormor. Jeg møter henne, blid som alltid, innimellom flere ærend hun har i løpet av dagen. Hva bidrar du med som frivillig? I Råde menighet jobber jeg som klokker og kirketjener. I denne forbindelse ordner jeg også litt forskjellig forefallende arbeid, alt ifra tøy som trenger å sys til luking på kirkegården. Jeg er med i KFUK, og vi er med og hjelper til på Furulydagene. Ellers synes jeg det er veldig hyggelig å hjelpe til med barnepass. Jeg liker også å invitere folk på felles middag hjemme hos meg. Mange av oss spiser ofte alene og synes det er hyggelig med flere rundt bordet. Det er fint at folk blir kjent med hverandre, på tvers av miljøer og bakgrunn, vi bor jo alle i den samme bygda. Hva gir det deg å være en frivillig? Det gir meg først og fremst masse glede! Det at det er bruk for meg, en følelse av tilhørighet, at jeg fremdeles kan bidra selv om jeg er pensjonert fra yrkeslivet. Det er en god følelse å bli regnet med, at det forventes noe av meg. Som jeg ofte pleier å si; man trenger ikke å legge inn årene selv om man blir pensjonist! Har du en oppfordring til andre som ønsker å bidra? Alle kan bidra med noe, uavhengig av hvilke begrensninger man måtte ha. Alt fra praktisk arbeid til det å bare være til stede for noen, å vise at man bryr seg. Man trenger ikke alltid binde seg til noe fast, og er man flere, kan man jo bytte innbyrdes. Har man ikke anledning en gang, er det lov å si nei, frivillighet er ikke farlig! Av Monica Roer 6

7 Distribusjon av menighetsbladet Som vi har skrevet tidligere, er det ikke lenger Råde Musikkorps som leverer ut Menighetsbladet til husstandene i Råde. Det er nå en ny gruppe frivillige som har overtatt, og i den forbindelse vil det alltid være litt innkjøringsproblemer. Det er mange utfordringer ved det å finne fram til alle postkasser i hele Råde. Uansett, vi tror vi er på rett vei. Men hvis noen ikke mottar bladet, eller hører om noen som ikke har fått det, så vil vi gjerne ha beskjed. Sånn at vi kan bli bedre. Skriv da gjerne en e-post til: kirken.no, eller ring menighetskontoret, Husk adressen hvor bladet har uteblitt. Redaksjonen Friluftsgudstjeneste Det er lang tradisjon i Råde å ha en friluftsgudstjeneste i sommerhalvåret. I mange år var den på Rørfjell, men de siste årene har vi vært på ulike steder. Vi har jo så mange flotte steder i Råde! Årets gudstjeneste blir: Søndag 1. september kl. 11 på Saltholmen. Som vanlig vil Råde Musikkorps spille ved gudstjenesten, og Rådespeiderne bidrar med lesing og salg av vafler/kake/kaffe etter gudstjenesten. Det er god plass å parkere ved Saltholmen, og det er lurt å ta med seg campingstol eller lignende. Vi har ikke så mange kirkebenker på Saltholmen. Så satser vi på fint vær! Per Willy Skulpturene Maria og Johannes, Tomb kirke I forrige nr av menighetsbladet skrev jeg litt om skulpturene som menighetsrådet har fått kjøpt tilbake til Tomb kirke. Nå venter vi på svar fra biskopen, slik at vi kan få dem opp i kirkerommet igjen. Tusen takk til dere som har bidratt med en økonomisk gave så langt! Det er fortsatt mulighet til å være med og bidra økonomisk. Da kan pengene overføres til: Råde menighetsråd pb 42, 1641 Råde. Kontonr. er Merk innbetalingen med navn på giver. Takk for bidrag! FESTEAVGIFT I løpet av august måned vil det blir sendt ut tilbud om å fornye festeavgiften. Det koster kr 180 pr år. Kirkevergen NYE ÅPNINGSTIDER FRA 1. JULI! Menighetskontoret på Furuly endrer sine åpningstider fra 1. juli. Kontoret vil da ha følgende åpningstider: Tirsdag Onsdag 9-14 Torsdag 9-14 Mandag og fredag er kontoret stengt. Vi henviser for øvrig til side 3 i menighetsbladet. 7

8 Markedsdag i Karlshus Monsieur Eyvind Hansen, Madame klær, formann i Handelsstands-foreningen Kristoffer Solberg

9 Bygdedag i Råde

10 Forsangergruppa i Råde menighet Forsangergruppa i Råde menighet har, når menighetsbladet går i trykken, tatt sommerferie. Gruppa kan se tilbake på et spennende oppstartsår med deltakelse på flere fine gudstjenester. I tillegg arrangerte forsangergruppa en stemningsfull salmekveld i mars og deltok på menighetens årsmøte i april. Antallet sangere har siden starten i november vært ni, og musikalsk leder har hele veien vært Halvor Kjerkreit. Medlemmene i gruppa er glade for at menigheten har valgt å satse på dette, og har fått mange tilbakemeldinger om at gruppa har vært med på å gi salmer og liturgi et løft, noe som igjen har beriket gudstjenesten for menigheten. Hovedoppgaven for forsangergruppa har frem til nå vært å lede menigheten i forbindelse med innøving av den nye liturgiske musikken menigheten har tatt i bruk. Gruppa har også bidratt til at flere av vekselsalmene fra Norsk Salmebok har blitt satt opp som menighetssalmer ved ulike høymesser, samt medvirket med egne musikalske innslag i forbindelse med nattverdutdeling. Høstprogrammet for forsangergruppa er nå klart, og gamle og forhåpentligvis nye medlemmer kan se frem til en variert høst, hvor gruppa vil delta flere steder hvor menigheten samles. Øvingslokale vil fremdeles være Råde kapell, og første øvelse vil finne sted tors. 22.august mellom kl. 19 og 21. Nye interesserte kan ta kontakt med Halvor Kjerkreit, tlf Det er ikke påkrevd at man er notekyndig, og medlemmene i gruppa er flinke til å hjelpe hverandre med å lære inn musikken. Kom gjerne innom og se hvordan vi jobber! Halvor Kjerkreit 10

11 Baby- småbarn- og juniorsang på Furuly Det er snart fire og et halvt år siden Råde menighet kunne invitere til den aller første babysanggruppa på Furuly. Siden har småbarnsang og juniorsang kommet til. Det er en glede igjen å kunne invitere nye rådeborgere til musikalsk lek! De ulike gruppene er tilpasset alder med sang, dans og spill. Repertoaret spenner fra tradisjonelle barnesanger kjent for de fleste, til nye regler, sanger og danser fra inn- og utland. På Juniorsang har vi i tillegg en fortellerstund med historier fra Bibelen. Etterpå spiser vi sammen. Dersom mor og/eller far ikke har mulighet til å være med, så er dette en flott aktivitet å være sammen med barnebarn eller fadderbarn på! Vi starter opp nye kurs à 8 ganger annenhver onsdag: BABYSANG (0-1 år) oppstart onsdag 28. august kl Ta med niste. Kaffe, te og juice har vi. SMÅBARNSANG (1-3 år) oppstart onsdag 28.august kl JUNIORSANG (4-6 år) oppstart onsdag 4. september kl Alle kursene ledes av sangpedagog Helene Haarr. Kursavgift: kr. 500,- (søskenrabatt) Husk påmelding til Furuly innen fredag 23.august! Tlf: Velkommen til lærerik, meningsfylt og hyggelig kos med de små!

12 50-årskonfirmanter i R 1. rekke fra venstre: 1. Gyda Hesla (sokneprest) 2. Ragnhild Lundeby Grimstad (Lundeby) 3. Sidsel Gjermundsen (Hauge 2. rekke fra venstre: 8. Øyvind Halvorsrød 9. Ragnhild Westeng Paus (Westeng) 10. Evelyn Kolstad (Hedlund) 11. Karin Pa Hissingby (Berg) 17. Anne-Lise Bjørkå Lund (Bjørkå). 3. rekke fra venstre: 18. Per Arne Wilhelmsen 19. Øivind Nilsen Rolf William Hansen 27. May Lisbeth Holme 28. Helge Dahl 29. Engebreth Tofteberg.

13 åde kirke 2. juni 2013 uger) 4. Inghild Bjørgestad 5. Margareth Gjersøe (Kirkerød) 6. Anne Kari Nysted (Frølandshagen) 7. Wenche Karlsen. n Paulsen (Johnsen) 12. Erik Ringsby 13. Trond Erik Nilsen 14. Eigill Osvald Tangen 15. Liv Jensen (Granly) 16. Berit 20. Svein Roar Mork 21. Terje Åsli 22. Ragnar Fredriksen 23. Bernt Gunnar Holme 24. Kjell Karlsen 25. Egil Jan Jensen

14 * * * * * * * Velkommen til * * * * * * * p å to m b l ø r 7. s e p Dyresafari, klatrevegg, fotohjørne, kaninhopping, tegneaktiviteter lørdagsgrøt, pølser, kumlokkvafler, svele, kaffe m.m ruben Gazki illusjonist som skaper magiske øyeblikk for store og små Forts. aktiviteter salg av mat Globusgudstjeneste - for alle aldersgrupper Arrangører: SMM (Samarbeid Menighet og Misjon i Borg bispedømme; Det Norske Misjonsselskap, Normisjon, Misjonsalliansen, Den Norske Israelsmisjon, Himalpartner, Areopagos, Råde menighet og Borg bispedømme), TOMB og Søndagsskolen Østfold krets. 14

15 Fra Råde til Aberdeen Ved gudstjenesten på Furuly 26. mai var det to fra Råde vi fikk anledning til å be spesielt for i og med at de skal flytte fra bygda ut i kirkelig tjeneste i utlandet. Astrid og Terje Stenholt reiser 1. august ut i tjeneste for Sjømannskirken, eller Norsk kirke i utlandet. For noen år siden var de 3 år ved Sjømannskirkens stasjon i Rotterdam, men denne gangen går turen til Aberdeen i Skottland. Her skal Astrid og Terje starte et helt nytt arbeid, bygge opp noe fra bunnen av. Grunnen til at det skal drives et arbeid i Aberdeen, er at her kommer det faktisk ganske så mange norske sjøfolk innom. Dette fordi Aberdeen er en hovedhavn for mye av arbeidet som skjer i Nordsjøen. I tillegg vil fastboende nordmenn, norske ansatte, studenter og turister være i målgruppen for hvem Sjømannskirken er til for. Som så mange andre steder i verden. Vi ønsker lykke til og Guds velsignelse på ferden! Per Willy RÅDE KUNSTFORENING 2013 NY UTSTILLING! 29. JUNI TIL 4. AUGUST KRISTIAN FINBORUD ANNE VALEN NÆSS XIAOLI DUAN CHRIS WHITE Anne Valen Næss Galleri gamle Tomb Åpent lørdager og søndager

16 FORMIDDAGSTREFF Mandag 16. sept. kl på Furuly Vi får besøk av Lise Karlsen og Evangeliesenteret Bevertning. Alle er hjertelig velkommen! Misjonsfest på Furuly søndag 8. sept. kl Madagaskarmisjonær Per Ørjan Aaslid Caritas Misjonsoffer Bevertning. Alle er hjertelig velkommen! Bok-loppemarked Lørdag 14. september fra til blir det Bokloppemarked på Råde bibliotek. Salg av bøker, tidsskrifter, m.m.! Kom og gjør et kupp! Bokloppemarkedet er samtidig som høstmarkedet i Karlshus. Arr: Råde biblioteks venner og Råde bibliotek Sommeren 2013 Råde bibliotek har stengt fra 6.juli til og med 5. august på grunn av ferieavvikling. Velkommen tilbake 6. august! Les mer på Følg oss på Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandaglørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: AUGUST * Fredag 16.: Vi åpner etter sommerferien. * Tirsdag 27.: Danmarkstur: Skagen - Jespershus Blomsterpark - Ålborg Vi reiser med ferge fra Oslo med én overnatting ombord, og vel fremme i Fredrikshavn kjører vi en tur til Skagen og opplever Skagenmalerne. Videre kjører vi til Jespershus blomsterpark, og her spiser vi lunsj. Så kjører vi til SAS-hotellet i Ålborg for middag og overnatting, og kvelden har vi for oss selv. Neste dag reiser vi til Ålborg Storsenter med 65 butikker hvor vi kan vi spise og shoppe. Fergen tar oss tilbake til Gøteborg, og vi er hjemme i Karlshus litt sen kveld. Turen koster kr. 1700,-. All mat betaler vi selv, men frokost på hotellet er med i prisen. Betal kr. 700,- v/påmelding og kr. 1000,- innen 15. aug. Vi sender faktura. Tillegg for enkel lugar og enkeltrom. Påmeldingsliste på Eldrebølgen. * Fredag 30: Utlodning. Lett varm mat og allsang på fredager. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! Råde KFUK 21. aug kl 19: «Terje og Ingvars 1. misjonsreise.» Rapport fra Østen. Hjertelig velkommen til kvinner i alle aldre! TOMB SØNDAGSSKOLE August 18. Familietur til Oven

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde 1640 Tlf. Råde Tlf Fax E-post: Dører Vinduer Dører Blomsterbrett - Vinduer - Blomsterbrett Diverse - Div. innredninger Telefon Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt ALT i I Elektriske ELEKTRISKE installasjoner INSTALLASJONER God Ta kontakt service og med personlig oss om rådgivning spare-/ en selvfølge for oss! Råde Sarpsborgveien Råde Tlf Åpningstider: ( ) plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Karlshus, Tlf Råde - Tlf SaRpSboRgveien 5, 1640 Råde TLF åpningstider: Man-fre Lørdag HERFØLL FREDRIKSTAD AS Vi Vi har har kvm kvm med med Dammyr 12 - tlf strikke- og og heklegarn! 18 Man - Ons Tors Fre Lør Lør VELKOMMEN VELKOMMEN TIL OSS! TIL OSS! Tlf Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL ØST-REVISJON - Maling - Markiser - Tepper/Ryer - Persienner - Belegg - Fiskeutstyr JOHN-EDVARD HAUGESTEN - Tapet - Div. jernvaeart. REVISOR Bladet er trykket hos Mosseveien 60, Saltnesvn Råde 224, - Tlf.: Saltnes Mobil: Telefon: Epost: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: - Hjemmeside: Bladet er trykket hos Ledig annonseplass Kontakt Furuly menighetssenter VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 Varm og kald mat for enhver anledning Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også stavgangturer og varmtvannstrim. Bli medlem, ring ! «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl På jakt etter ny bil? Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no Veumvn hele døgnet RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg Måkeveien Saltnes Råde Taxi Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

21 Olimb.pdf :38:03 Haugsten Gård GÅRDSBUTIKK Åpent man-ons-fre 14-18, eller etter avtale SELSKAPSLOKALE CY Kontakt Inger Hellenes Grimstad, tlf C M Y CM MY CMY A.S Råde Mølle og Kornsilo Telefon: Ta en tur innom! Vi har mer enn du tror... K RÅDE BIBLIOTEK - Telefon Åpningstider: Mandag og onsdag Tirsdag Torsdag og fredag Endringer kan forekomme. Se Vi driver ikke bare med møllevirksomhet, vi har også varer til hage, dyr og hjem - såvel som til bonden. Plenfrø Kalk Torv/Gjødsel for hagen Hageredskap Vaskemidler Hundemat Kattemat...og mye annet F YSI OTERAPI O S T E O P A T I FYSIOTERAPIBEHANDLING Klassisk fysioterapi, stressmestring/mindfullness, muskel/skjelettsmerter Livsstilsendring (endringsmotiverende veiledning, lavterskeltrening) Bestilling av time, info: ANNE SOPHIE HOLME, fysioterapeut MNFF, helsepedagogisk veileder Tlf , OSTEOPATIBEHANDLING Bestilling av time: MORTEN LIPPERT Fysioterapeut MPFF og osteopat MNOF Tlf Kihl gård - E t hyggelig sted for møter og selsk a p e r Jane og Hans Christian Kihl Kihlsveien Råde Tlf www. kihlgard.com Lucky LOOK frisør Everksveien 3, 1640 Råde Tlf

22 EFFATA August 25. Samlingsfest Fredagsklubben FURULY August 21. KFUK Babysang Småbarnsang Informasjonsmøte konfirmanter/foreldre September 4. Knøttetreff Juniorsang RÅDE MISJONSHUS August 21. Misjonsmøte Husmisjon September 4. Misjonsmøte Råde eldreråd arrangerer tur for eldre i Råde kommune onsdag 14. aug. Turen går til Oscarsborg og Drøbak. Pris: 300 kr pr. person. Vi starter besøket på Oscarsborg med kaffe og rundstykker på Cruise Kafé. Her blir vi møtt av en guide som vil bli med oss rundt på Oscarsborg. Omvisningen vil vare ca. 1,5 time og medfører noe gåing. Husk gode sko. Etter besøket på Oscarsborg tar vi ferge over til Drøbak. Her vil vi spise en bedre middag på Kumlegården. Etter middagen blir det mulighet for å gå litt fritt i Drøbak. Her kan dere f.eks. besøke Julehuset eller Drøbak gamle kirke. Bussen går fra Saltnes Interiør kl og stopper ved buss-stopp underveis fram til Bøndernes Hus. Forventet avgang fra Bøndernes Hus er kl Vi regner med å være tilbake i Råde ca. kl Bindende påmelding til: Gerd Skovdal, tlf eller Kai Kinn, tlf senest 7. august. Velkommen. FURULY MENIGHETSSENTER Har du behov for selskapslokaler? da er FURULY stedet! Vi leier ut til: Bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middags-/120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf KONTORET HAR FØLGENDE ÅPNINGSTIDER: Tirsdag kl Torsdag og fredag kl

23 Tomb Kammerskors konsert på Saltholmen

24 VELKOMMEN TIL KIRKEN ingen kirkeskyss i skoleferien! 14. juli 8. søn i treenighetstiden Råde kirke kl 19.00: Gudstjeneste ved Gyda Hesla. Nattverd. Offer til Israelsmisjonen. 21. juli 9. søn i treenighetstiden Tomb kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Bjørn Tore Pettersen. Nattverd. Offer til menighetens arbeid. 28. juli 10. søn i treenighetstiden Råde kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Per Willy Wilhelmsen. Dåp. Offer til menighetens arbeid. 4. august 11. søn i treenighetstiden Tomb kirke kl 19.00: Gudstjeneste ved Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. Offer til Blå Kors. 11. august 12. søn i treenighetstiden Råde kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. Offer til menighetens arbeid. 18. august 13. søn i treenighetstiden Tomb kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Per Willy Wilhelmsen. Dåp og nattverd. Offer til Familie & Medier. 25. august 14. søn i treenighetstiden/ Vingårdssøndag Råde kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Jeanette Frantsen. Dåp og nattverd. Offer til menighetens arbeid. 1. september 15. søn i treenighetstiden Saltholmen kl 11.00: Friluftsgudstjeneste ved Per Willy Wilhelmsen. Skaperverkets dag. Offer til Råde musikkkorps. - Med forbehold om endringer. Døpte: Minken Kristine Fuglevåg Granly, Tobias Dahle Hillmann, Even Øygarden Dahl, Erik Rangberg, Theodor Perez-Hu. Viet: Lise Beate Rygge og Terje Ekeberg. Ann Kristin Madsen og Cato Pettersen. Anna Sofia Seth og Espen Strømnes. Hilde Ellingsen og Per-Kent Falck Nilsen. Ine Strædet Jørgensen og Stig Rune Stai. Døde: Kari Borgny Hagen, Per Kristensen, Martha Stensvaag, Tove Sandseter. Neste nr. kommer i uke 35

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Det er vår! Kjør forsiktig!

Det er vår! Kjør forsiktig! Årgang 70 Mai/Juni 2010 Våler kommune Kom mai du kostbare... side 5 Det er vår! Kjør forsiktig! Forandringer ved legekontoret side 6 Vellykket Ung Messe side 15 Barn gir til barn i fattige land side 20

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2013, 47. årgang Innhold Årets Gullkonfirmanter markerer at det er 50 år siden de stod som konfirmanter i Skoger kirke. Gudstjenesteliste s. 2 Andakt s.3

Detaljer

Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Årgang 70. Våler kommune. Sommer Hurra! side 6. Bispevisitas side 7. Årets konfirmanter side 19

Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Årgang 70. Våler kommune. Sommer Hurra! side 6. Bispevisitas side 7. Årets konfirmanter side 19 Årgang 70 Juli/august 2010 Våler kommune Sommer Hurra! side 6 mmmmm - årets første markjordbær i Våler Bispevisitas side 7 Årets konfirmanter side 19 Vise for gærne jinter av Alf Prøysen 4.klassingene

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Legg din vei i herrens hånd!

Legg din vei i herrens hånd! Nr. 2 juni/juli/aug. 2007 Årg. 45 Bragernes Menighetsblad Stadig færre mennesker vet hvorfor vi feirer pinse. SIDE 3 Olsok kirkelig festdag. SIDE 4 Samer i plenen? SIDE 5 Foto: Bent A. Møller Legg din

Detaljer

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Noen av årets fllotte konfirmanter. Her er de som ble konfirmert i Hundvåg kirke lørdag 10. mai kl. 11. Sterke konfirmasjonstall

Noen av årets fllotte konfirmanter. Her er de som ble konfirmert i Hundvåg kirke lørdag 10. mai kl. 11. Sterke konfirmasjonstall ØYANE Nr. 3/2014 Menighetsblad for Noen av årets fllotte konfirmanter. Her er de som ble konfirmert i Hundvåg kirke lørdag 10. mai kl. 11. Foto: Ruth Kjersti Kyte Sterke konfirmasjonstall Tekst: Sølve

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer