Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62"

Transkript

1 Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

2 Fredag kveld, 7. juni, var en deilig forsommerkveld i Råde. Og på Karlshusbakken, Rådes utvendige storstue midt i sentrum, sydet det av liv. Store og små brukte plassen for alt den var verd, her var det bare å kaste seg ut i aktivitetene. Noen balanserte på tau, andre prøvde seg på enhjulssykkel, styltegang var utrolig populært, og på skaterampa var det full rulle med innlagt konkurranse. Og det var freesbee, hesteskokasting, sumobryting og dunkekonkurranse, det var diablo og sjonglering og enda mye mer. Og hvis du var sulten, kunne du grille medbrakte pølser på varm grill ved Allaktivitetshuset. Eller kjøpe vaffel og saft for 5 kr fra Vaffelekspressen, plassert midt på Karlshusbakken. Her gikk vaffeljerna varme, og mange fikk seg en smak av varm vaffel med syltetøy. På samme lag for barn og unge i Råde Fra scenen sørget Anders Odden for at det kom musikk ut av høyttalerne, og jammen satte han seg ikke ned med gitaren i sofaen og lot egne gitarriff tone med. Herlig! Det ble en deilig, lekfull og god kveld på Karlshusbakken; slik skal denne plassen brukes! Dette vil vi ha mer av. Oppfordringen går til alle i Råde om å bruke plassen, også når det ikke er organisert slik det var denne kvelden. Som noen sa: Slik skulle det vært hver fredagskveld om sommeren på Karlshusbakken. Aktivitetskvelden på Karlshusbakken var et samarbeid mellom Allaktivitetshuset, Ungdomsklubbens styre og Råde menighet v/på samme lag. Vi har flere samarbeidspunkter gjennom året, og vi har et felles ønske om at barn og unge skal ha gode, meningsfylte og rusfrie aktiviteter. Hilsen Pelle

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Tirsdag Onsdag og torsdag Mandag og fredag er kontoret stengt Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetssekretær Monica Roer Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Kristine Lund Almås Børge Sandal Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Kari Mette Sundby Prestens penn: Selvgod, jeg? Jesus forteller lignelsen om fariseeren og tolleren som gikk til tempelet for å be (Lukas 18, 9-14). Fortellingen handler om selvgodhet. Fariseerne tilhørte et strengt religiøst parti, og de gjorde virkelig sitt ytterste for å følge den minste bokstav i Loven. De var alvorlige og intense i sin religiøse streben. Fariseeren i vår fortelling gir 10% av alt han tjener til de fattige, og han faster og ber etter forskriftene. Det er viktig å merke seg at Jesus ikke kritiserer fariseeren for det han her gjør. Det er prisverdig alt sammen. Det Jesus dømmer ham for, er holdningen hans. Fariseerens bønn blir mer som en åndelig selvangivelse/en skrytebønn, hvor han takker for at han ikke er så elendig som den syndige tolleren. Tollerne var på den tid beryktet for å putte penger i egen lomme. Og tolleren i Jesu lignelse ber: Vær meg synder nådig! Tolleren verken skryter av seg selv eller sier ett negativt ord om andre. Han er opptatt av hva Gud kan gjøre. Denne tollerens bønn har vi gjort til første ledd i gudstjenesten vår: Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste Mange reagerer på dette leddet og sier at vi mennesker er da slett ikke så elendige, vi er da tross alt skapt i Guds bilde. Jo, det er jeg enig i, MEN vi går ikke til gudstjeneste for å takke for at vi er så flinke. Det fine med å ha en syndsbekjennelse som første ledd i gudstjenesten er at den nullstiller oss. Og vi er alle likt nullstilt da, fordi overfor Gud er vi alle jamsides og like. Akkurat slik Alf Prøysen får det frem i sin vise om Jørgen Hattemaker og kong Salomo. Jesu lignelse om fariseeren og tol leren er adressert til oss når/ dersom vi ser ned på andre. Jesus prøver å lære oss at vi skal sette andre i sentrum. Og det ville vi da vel alle profittere på? Jeg ønsker alle en velsignet sommer! Gyda prest Månedens bibelord: Luk 18,14-16 Jesus sa: Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Monica Roer, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. DNB Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 Olsok Olsok, fra norrønt Olavsvaka, er festen til minne om kong Olav Haraldssons fall på Stiklestad 29. juli Dagen ble tatt opp som festdag kort tid etter Olavs død. Før reformasjonen var dette en av de viktigste helgenfester i Norge. Olavs rolle ved innføringen av kristendommen i Norge er grunnleggende, og på grunn av hans spesielle posisjon i norsk historie ble den bevart som en nasjonal festdag også etter reformasjonen. Men likevel har få eller ingen av de tradisjonene som var knyttet til selve Olavsdagen overlevd. I middelalderen var Olavsdagen også en viktig merkedag for været og avlingen. Siden 1930 er 29. juli, Olav den helliges dødsdag, offisiell flaggdag i Norge. I Norsk Salmebok finner vi 5 salmer for olsok. Vi gjengir her Lyder Bruns mektige salme for denne dagen. Opprinnelig hadde nok salmen 3 vers, men bare 2 finnes i Norsk Salmebok. Lyder Brun ( ) var dr. theol. og professor i NT ved Universitetet i Oslo. I tillegg til vår olsoksalme er Brun representert med 2 salmer i vår salmebok. RW Norges folk og Norges kirke på høytidsdag, i hverdagsvirke stå sammen fast i Kristi tro! Reist i Norges morgenrøde og viet inn da Olav døde, er fedrekirken folkets bo. Den stod i tusen år, den står om fjell forgår. I Guds rike den lever med i evighet forklaret ved Guds kjærlighet. Gud som skapte fjell og dale, din storhet la til hjertet tale, din godhet tenne bønnens ild! Du som Kristus til oss sendte, og ondt til godt så ofte vendte, i mildhet streng, i strenghet mild: Vi bøyer oss for deg, vi priser høyt din vei. Ære være! I evighet din miskunnhet er sol og skjold og kraft og fred! 4

5 Stiklestad kirke og Nidarosdomen. 5

6 2013 i frivillighetens tegn Denne gangen har jeg snakket med menighetens og bygdas altmuligkvinne Kjersti Bruserud. Kjersti kan brukes til det meste og er et utpreget ja-menneske. Hun er utdannet sosionom og har jobbet med å hjelpe mennesker hele livet. Etter at hun ble pensjonist, har hun fortsatt med å hjelpe til og stille opp for dem som måtte trenge en hjelpende hånd, i tillegg til å være ei svært sosialt aktiv dame! Kjersti har tre barn og har etter hvert fått to barnebarn som ofte er på besøk hos mormor. Jeg møter henne, blid som alltid, innimellom flere ærend hun har i løpet av dagen. Hva bidrar du med som frivillig? I Råde menighet jobber jeg som klokker og kirketjener. I denne forbindelse ordner jeg også litt forskjellig forefallende arbeid, alt ifra tøy som trenger å sys til luking på kirkegården. Jeg er med i KFUK, og vi er med og hjelper til på Furulydagene. Ellers synes jeg det er veldig hyggelig å hjelpe til med barnepass. Jeg liker også å invitere folk på felles middag hjemme hos meg. Mange av oss spiser ofte alene og synes det er hyggelig med flere rundt bordet. Det er fint at folk blir kjent med hverandre, på tvers av miljøer og bakgrunn, vi bor jo alle i den samme bygda. Hva gir det deg å være en frivillig? Det gir meg først og fremst masse glede! Det at det er bruk for meg, en følelse av tilhørighet, at jeg fremdeles kan bidra selv om jeg er pensjonert fra yrkeslivet. Det er en god følelse å bli regnet med, at det forventes noe av meg. Som jeg ofte pleier å si; man trenger ikke å legge inn årene selv om man blir pensjonist! Har du en oppfordring til andre som ønsker å bidra? Alle kan bidra med noe, uavhengig av hvilke begrensninger man måtte ha. Alt fra praktisk arbeid til det å bare være til stede for noen, å vise at man bryr seg. Man trenger ikke alltid binde seg til noe fast, og er man flere, kan man jo bytte innbyrdes. Har man ikke anledning en gang, er det lov å si nei, frivillighet er ikke farlig! Av Monica Roer 6

7 Distribusjon av menighetsbladet Som vi har skrevet tidligere, er det ikke lenger Råde Musikkorps som leverer ut Menighetsbladet til husstandene i Råde. Det er nå en ny gruppe frivillige som har overtatt, og i den forbindelse vil det alltid være litt innkjøringsproblemer. Det er mange utfordringer ved det å finne fram til alle postkasser i hele Råde. Uansett, vi tror vi er på rett vei. Men hvis noen ikke mottar bladet, eller hører om noen som ikke har fått det, så vil vi gjerne ha beskjed. Sånn at vi kan bli bedre. Skriv da gjerne en e-post til: kirken.no, eller ring menighetskontoret, Husk adressen hvor bladet har uteblitt. Redaksjonen Friluftsgudstjeneste Det er lang tradisjon i Råde å ha en friluftsgudstjeneste i sommerhalvåret. I mange år var den på Rørfjell, men de siste årene har vi vært på ulike steder. Vi har jo så mange flotte steder i Råde! Årets gudstjeneste blir: Søndag 1. september kl. 11 på Saltholmen. Som vanlig vil Råde Musikkorps spille ved gudstjenesten, og Rådespeiderne bidrar med lesing og salg av vafler/kake/kaffe etter gudstjenesten. Det er god plass å parkere ved Saltholmen, og det er lurt å ta med seg campingstol eller lignende. Vi har ikke så mange kirkebenker på Saltholmen. Så satser vi på fint vær! Per Willy Skulpturene Maria og Johannes, Tomb kirke I forrige nr av menighetsbladet skrev jeg litt om skulpturene som menighetsrådet har fått kjøpt tilbake til Tomb kirke. Nå venter vi på svar fra biskopen, slik at vi kan få dem opp i kirkerommet igjen. Tusen takk til dere som har bidratt med en økonomisk gave så langt! Det er fortsatt mulighet til å være med og bidra økonomisk. Da kan pengene overføres til: Råde menighetsråd pb 42, 1641 Råde. Kontonr. er Merk innbetalingen med navn på giver. Takk for bidrag! FESTEAVGIFT I løpet av august måned vil det blir sendt ut tilbud om å fornye festeavgiften. Det koster kr 180 pr år. Kirkevergen NYE ÅPNINGSTIDER FRA 1. JULI! Menighetskontoret på Furuly endrer sine åpningstider fra 1. juli. Kontoret vil da ha følgende åpningstider: Tirsdag Onsdag 9-14 Torsdag 9-14 Mandag og fredag er kontoret stengt. Vi henviser for øvrig til side 3 i menighetsbladet. 7

8 Markedsdag i Karlshus Monsieur Eyvind Hansen, Madame klær, formann i Handelsstands-foreningen Kristoffer Solberg

9 Bygdedag i Råde

10 Forsangergruppa i Råde menighet Forsangergruppa i Råde menighet har, når menighetsbladet går i trykken, tatt sommerferie. Gruppa kan se tilbake på et spennende oppstartsår med deltakelse på flere fine gudstjenester. I tillegg arrangerte forsangergruppa en stemningsfull salmekveld i mars og deltok på menighetens årsmøte i april. Antallet sangere har siden starten i november vært ni, og musikalsk leder har hele veien vært Halvor Kjerkreit. Medlemmene i gruppa er glade for at menigheten har valgt å satse på dette, og har fått mange tilbakemeldinger om at gruppa har vært med på å gi salmer og liturgi et løft, noe som igjen har beriket gudstjenesten for menigheten. Hovedoppgaven for forsangergruppa har frem til nå vært å lede menigheten i forbindelse med innøving av den nye liturgiske musikken menigheten har tatt i bruk. Gruppa har også bidratt til at flere av vekselsalmene fra Norsk Salmebok har blitt satt opp som menighetssalmer ved ulike høymesser, samt medvirket med egne musikalske innslag i forbindelse med nattverdutdeling. Høstprogrammet for forsangergruppa er nå klart, og gamle og forhåpentligvis nye medlemmer kan se frem til en variert høst, hvor gruppa vil delta flere steder hvor menigheten samles. Øvingslokale vil fremdeles være Råde kapell, og første øvelse vil finne sted tors. 22.august mellom kl. 19 og 21. Nye interesserte kan ta kontakt med Halvor Kjerkreit, tlf Det er ikke påkrevd at man er notekyndig, og medlemmene i gruppa er flinke til å hjelpe hverandre med å lære inn musikken. Kom gjerne innom og se hvordan vi jobber! Halvor Kjerkreit 10

11 Baby- småbarn- og juniorsang på Furuly Det er snart fire og et halvt år siden Råde menighet kunne invitere til den aller første babysanggruppa på Furuly. Siden har småbarnsang og juniorsang kommet til. Det er en glede igjen å kunne invitere nye rådeborgere til musikalsk lek! De ulike gruppene er tilpasset alder med sang, dans og spill. Repertoaret spenner fra tradisjonelle barnesanger kjent for de fleste, til nye regler, sanger og danser fra inn- og utland. På Juniorsang har vi i tillegg en fortellerstund med historier fra Bibelen. Etterpå spiser vi sammen. Dersom mor og/eller far ikke har mulighet til å være med, så er dette en flott aktivitet å være sammen med barnebarn eller fadderbarn på! Vi starter opp nye kurs à 8 ganger annenhver onsdag: BABYSANG (0-1 år) oppstart onsdag 28. august kl Ta med niste. Kaffe, te og juice har vi. SMÅBARNSANG (1-3 år) oppstart onsdag 28.august kl JUNIORSANG (4-6 år) oppstart onsdag 4. september kl Alle kursene ledes av sangpedagog Helene Haarr. Kursavgift: kr. 500,- (søskenrabatt) Husk påmelding til Furuly innen fredag 23.august! Tlf: Velkommen til lærerik, meningsfylt og hyggelig kos med de små!

12 50-årskonfirmanter i R 1. rekke fra venstre: 1. Gyda Hesla (sokneprest) 2. Ragnhild Lundeby Grimstad (Lundeby) 3. Sidsel Gjermundsen (Hauge 2. rekke fra venstre: 8. Øyvind Halvorsrød 9. Ragnhild Westeng Paus (Westeng) 10. Evelyn Kolstad (Hedlund) 11. Karin Pa Hissingby (Berg) 17. Anne-Lise Bjørkå Lund (Bjørkå). 3. rekke fra venstre: 18. Per Arne Wilhelmsen 19. Øivind Nilsen Rolf William Hansen 27. May Lisbeth Holme 28. Helge Dahl 29. Engebreth Tofteberg.

13 åde kirke 2. juni 2013 uger) 4. Inghild Bjørgestad 5. Margareth Gjersøe (Kirkerød) 6. Anne Kari Nysted (Frølandshagen) 7. Wenche Karlsen. n Paulsen (Johnsen) 12. Erik Ringsby 13. Trond Erik Nilsen 14. Eigill Osvald Tangen 15. Liv Jensen (Granly) 16. Berit 20. Svein Roar Mork 21. Terje Åsli 22. Ragnar Fredriksen 23. Bernt Gunnar Holme 24. Kjell Karlsen 25. Egil Jan Jensen

14 * * * * * * * Velkommen til * * * * * * * p å to m b l ø r 7. s e p Dyresafari, klatrevegg, fotohjørne, kaninhopping, tegneaktiviteter lørdagsgrøt, pølser, kumlokkvafler, svele, kaffe m.m ruben Gazki illusjonist som skaper magiske øyeblikk for store og små Forts. aktiviteter salg av mat Globusgudstjeneste - for alle aldersgrupper Arrangører: SMM (Samarbeid Menighet og Misjon i Borg bispedømme; Det Norske Misjonsselskap, Normisjon, Misjonsalliansen, Den Norske Israelsmisjon, Himalpartner, Areopagos, Råde menighet og Borg bispedømme), TOMB og Søndagsskolen Østfold krets. 14

15 Fra Råde til Aberdeen Ved gudstjenesten på Furuly 26. mai var det to fra Råde vi fikk anledning til å be spesielt for i og med at de skal flytte fra bygda ut i kirkelig tjeneste i utlandet. Astrid og Terje Stenholt reiser 1. august ut i tjeneste for Sjømannskirken, eller Norsk kirke i utlandet. For noen år siden var de 3 år ved Sjømannskirkens stasjon i Rotterdam, men denne gangen går turen til Aberdeen i Skottland. Her skal Astrid og Terje starte et helt nytt arbeid, bygge opp noe fra bunnen av. Grunnen til at det skal drives et arbeid i Aberdeen, er at her kommer det faktisk ganske så mange norske sjøfolk innom. Dette fordi Aberdeen er en hovedhavn for mye av arbeidet som skjer i Nordsjøen. I tillegg vil fastboende nordmenn, norske ansatte, studenter og turister være i målgruppen for hvem Sjømannskirken er til for. Som så mange andre steder i verden. Vi ønsker lykke til og Guds velsignelse på ferden! Per Willy RÅDE KUNSTFORENING 2013 NY UTSTILLING! 29. JUNI TIL 4. AUGUST KRISTIAN FINBORUD ANNE VALEN NÆSS XIAOLI DUAN CHRIS WHITE Anne Valen Næss Galleri gamle Tomb Åpent lørdager og søndager

16 FORMIDDAGSTREFF Mandag 16. sept. kl på Furuly Vi får besøk av Lise Karlsen og Evangeliesenteret Bevertning. Alle er hjertelig velkommen! Misjonsfest på Furuly søndag 8. sept. kl Madagaskarmisjonær Per Ørjan Aaslid Caritas Misjonsoffer Bevertning. Alle er hjertelig velkommen! Bok-loppemarked Lørdag 14. september fra til blir det Bokloppemarked på Råde bibliotek. Salg av bøker, tidsskrifter, m.m.! Kom og gjør et kupp! Bokloppemarkedet er samtidig som høstmarkedet i Karlshus. Arr: Råde biblioteks venner og Råde bibliotek Sommeren 2013 Råde bibliotek har stengt fra 6.juli til og med 5. august på grunn av ferieavvikling. Velkommen tilbake 6. august! Les mer på Følg oss på Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandaglørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: AUGUST * Fredag 16.: Vi åpner etter sommerferien. * Tirsdag 27.: Danmarkstur: Skagen - Jespershus Blomsterpark - Ålborg Vi reiser med ferge fra Oslo med én overnatting ombord, og vel fremme i Fredrikshavn kjører vi en tur til Skagen og opplever Skagenmalerne. Videre kjører vi til Jespershus blomsterpark, og her spiser vi lunsj. Så kjører vi til SAS-hotellet i Ålborg for middag og overnatting, og kvelden har vi for oss selv. Neste dag reiser vi til Ålborg Storsenter med 65 butikker hvor vi kan vi spise og shoppe. Fergen tar oss tilbake til Gøteborg, og vi er hjemme i Karlshus litt sen kveld. Turen koster kr. 1700,-. All mat betaler vi selv, men frokost på hotellet er med i prisen. Betal kr. 700,- v/påmelding og kr. 1000,- innen 15. aug. Vi sender faktura. Tillegg for enkel lugar og enkeltrom. Påmeldingsliste på Eldrebølgen. * Fredag 30: Utlodning. Lett varm mat og allsang på fredager. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! Råde KFUK 21. aug kl 19: «Terje og Ingvars 1. misjonsreise.» Rapport fra Østen. Hjertelig velkommen til kvinner i alle aldre! TOMB SØNDAGSSKOLE August 18. Familietur til Oven

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde 1640 Tlf. Råde Tlf Fax E-post: Dører Vinduer Dører Blomsterbrett - Vinduer - Blomsterbrett Diverse - Div. innredninger Telefon Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt ALT i I Elektriske ELEKTRISKE installasjoner INSTALLASJONER God Ta kontakt service og med personlig oss om rådgivning spare-/ en selvfølge for oss! Råde Sarpsborgveien Råde Tlf Åpningstider: ( ) plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Karlshus, Tlf Råde - Tlf SaRpSboRgveien 5, 1640 Råde TLF åpningstider: Man-fre Lørdag HERFØLL FREDRIKSTAD AS Vi Vi har har kvm kvm med med Dammyr 12 - tlf strikke- og og heklegarn! 18 Man - Ons Tors Fre Lør Lør VELKOMMEN VELKOMMEN TIL OSS! TIL OSS! Tlf Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL ØST-REVISJON - Maling - Markiser - Tepper/Ryer - Persienner - Belegg - Fiskeutstyr JOHN-EDVARD HAUGESTEN - Tapet - Div. jernvaeart. REVISOR Bladet er trykket hos Mosseveien 60, Saltnesvn Råde 224, - Tlf.: Saltnes Mobil: Telefon: Epost: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: - Hjemmeside: Bladet er trykket hos Ledig annonseplass Kontakt Furuly menighetssenter VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 Varm og kald mat for enhver anledning Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også stavgangturer og varmtvannstrim. Bli medlem, ring ! «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl På jakt etter ny bil? Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no Veumvn hele døgnet RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg Måkeveien Saltnes Råde Taxi Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

21 Olimb.pdf :38:03 Haugsten Gård GÅRDSBUTIKK Åpent man-ons-fre 14-18, eller etter avtale SELSKAPSLOKALE CY Kontakt Inger Hellenes Grimstad, tlf C M Y CM MY CMY A.S Råde Mølle og Kornsilo Telefon: Ta en tur innom! Vi har mer enn du tror... K RÅDE BIBLIOTEK - Telefon Åpningstider: Mandag og onsdag Tirsdag Torsdag og fredag Endringer kan forekomme. Se Vi driver ikke bare med møllevirksomhet, vi har også varer til hage, dyr og hjem - såvel som til bonden. Plenfrø Kalk Torv/Gjødsel for hagen Hageredskap Vaskemidler Hundemat Kattemat...og mye annet F YSI OTERAPI O S T E O P A T I FYSIOTERAPIBEHANDLING Klassisk fysioterapi, stressmestring/mindfullness, muskel/skjelettsmerter Livsstilsendring (endringsmotiverende veiledning, lavterskeltrening) Bestilling av time, info: ANNE SOPHIE HOLME, fysioterapeut MNFF, helsepedagogisk veileder Tlf , OSTEOPATIBEHANDLING Bestilling av time: MORTEN LIPPERT Fysioterapeut MPFF og osteopat MNOF Tlf Kihl gård - E t hyggelig sted for møter og selsk a p e r Jane og Hans Christian Kihl Kihlsveien Råde Tlf www. kihlgard.com Lucky LOOK frisør Everksveien 3, 1640 Råde Tlf

22 EFFATA August 25. Samlingsfest Fredagsklubben FURULY August 21. KFUK Babysang Småbarnsang Informasjonsmøte konfirmanter/foreldre September 4. Knøttetreff Juniorsang RÅDE MISJONSHUS August 21. Misjonsmøte Husmisjon September 4. Misjonsmøte Råde eldreråd arrangerer tur for eldre i Råde kommune onsdag 14. aug. Turen går til Oscarsborg og Drøbak. Pris: 300 kr pr. person. Vi starter besøket på Oscarsborg med kaffe og rundstykker på Cruise Kafé. Her blir vi møtt av en guide som vil bli med oss rundt på Oscarsborg. Omvisningen vil vare ca. 1,5 time og medfører noe gåing. Husk gode sko. Etter besøket på Oscarsborg tar vi ferge over til Drøbak. Her vil vi spise en bedre middag på Kumlegården. Etter middagen blir det mulighet for å gå litt fritt i Drøbak. Her kan dere f.eks. besøke Julehuset eller Drøbak gamle kirke. Bussen går fra Saltnes Interiør kl og stopper ved buss-stopp underveis fram til Bøndernes Hus. Forventet avgang fra Bøndernes Hus er kl Vi regner med å være tilbake i Råde ca. kl Bindende påmelding til: Gerd Skovdal, tlf eller Kai Kinn, tlf senest 7. august. Velkommen. FURULY MENIGHETSSENTER Har du behov for selskapslokaler? da er FURULY stedet! Vi leier ut til: Bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middags-/120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf KONTORET HAR FØLGENDE ÅPNINGSTIDER: Tirsdag kl Torsdag og fredag kl

23 Tomb Kammerskors konsert på Saltholmen

24 VELKOMMEN TIL KIRKEN ingen kirkeskyss i skoleferien! 14. juli 8. søn i treenighetstiden Råde kirke kl 19.00: Gudstjeneste ved Gyda Hesla. Nattverd. Offer til Israelsmisjonen. 21. juli 9. søn i treenighetstiden Tomb kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Bjørn Tore Pettersen. Nattverd. Offer til menighetens arbeid. 28. juli 10. søn i treenighetstiden Råde kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Per Willy Wilhelmsen. Dåp. Offer til menighetens arbeid. 4. august 11. søn i treenighetstiden Tomb kirke kl 19.00: Gudstjeneste ved Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. Offer til Blå Kors. 11. august 12. søn i treenighetstiden Råde kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. Offer til menighetens arbeid. 18. august 13. søn i treenighetstiden Tomb kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Per Willy Wilhelmsen. Dåp og nattverd. Offer til Familie & Medier. 25. august 14. søn i treenighetstiden/ Vingårdssøndag Råde kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Jeanette Frantsen. Dåp og nattverd. Offer til menighetens arbeid. 1. september 15. søn i treenighetstiden Saltholmen kl 11.00: Friluftsgudstjeneste ved Per Willy Wilhelmsen. Skaperverkets dag. Offer til Råde musikkkorps. - Med forbehold om endringer. Døpte: Minken Kristine Fuglevåg Granly, Tobias Dahle Hillmann, Even Øygarden Dahl, Erik Rangberg, Theodor Perez-Hu. Viet: Lise Beate Rygge og Terje Ekeberg. Ann Kristin Madsen og Cato Pettersen. Anna Sofia Seth og Espen Strømnes. Hilde Ellingsen og Per-Kent Falck Nilsen. Ine Strædet Jørgensen og Stig Rune Stai. Døde: Kari Borgny Hagen, Per Kristensen, Martha Stensvaag, Tove Sandseter. Neste nr. kommer i uke 35

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 September 2013 Årg. 62

www.rade.kirken.no Nr. 6 September 2013 Årg. 62 www.rade.kirken.no Nr. 6 September 2013 Årg. 62 Gudstjenesten er for alle I vår forsideserie som handler om å vise mennesker i ulike aktiviteter i Råde menighet, har vi denne gangen fokus på gudstjenesten.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Sommeren ligger foran oss, lang og ubrukt. De fleste av oss har både ferieplaner og sommerdrømmer. Tanker i vestveggen Tenk å sitte på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2011 Årg. 60 Foto: Reidun Sørlie Allehelgensdag Første søndag i november feires Allehelgensdag. Begrepet «helgen» forklares med «mennesker som gjør det lettere å tro på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby BYGDA OG KIRKEN SAMMEN I 825 ÅR Kirken vår er 825 år gammel. En kan undres på hva som førte til byggingen av kirken. Var det hovedsakelig

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2012 Årg. 61

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2012 Årg. 61 www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2012 Årg. 61 Foto: Harald Mork Fugleleiken et populært turmål For mange av oss er det både tradisjon og en god vane å komme seg ut i «Guds frie natur» på søndagene. Menighetsbladet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som tidligere,

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Juni 2013 Årg. 62 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 4 Juni 2013 Årg. 62 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 4 Juni 2013 Årg. 62 Foto: Hans Th. Lundeby Formiddagstreff på Furuly Det har en lang historie siden det Nye Furuly ble tatt i bruk, antakelig fra 1982-83, da tre unge fruer satte

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 8 November 2013 Årg. 62 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 8 November 2013 Årg. 62 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 8 November 2013 Årg. 62 Foto: Hans Th. Lundeby Syng deg glad! Advent og julehøytid er kanskje den tiden på året da vi nordmenn aller mest gleder oss over sang. Enten det er ved å

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59 Fra Rørfjell Speidere i aksjon ved friluftsgudstjenesten 20. juni. Foto: Jan Erik Sundby Den røde damen og den nakne sannhet Det er mange som har undret

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby Salme i sorgen KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag 09.00-14.00 Fredag 09.00-12.00

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som tidligere,

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby Forsidebilde 2015 Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 Foto: Harald Mork Vansjø For oss som liker å ferdes ved eller på vannet, er Råde et flott sted om sommeren. Vi kan velge mellom de forholdsvis salte bølgene

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 Foto: Harald Mork Furuly menighetssenter Når dette menighetsbladet leses har vi akkurat arrangert Furulydager. Hvorfor blir disse dagene arrangert hvert eneste

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som tidligere,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv Påsken 2014 Velkommen til Påskehandel på Rødberg Med forbehold om feil eller endringer. Grafisk utforming: Reklamemakeriet. HER KAN DU LESE OM: - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Menighetsbladets redaksjon har bestemt at vi gjennom de 10 numrene som kommer ut i 2012, vil ha ulike fotomotiver

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2010 Årg. 59 Råde kirke innvendig før restaureringen 1960 RÅDE KIRKE 825 ÅR Eksakt byggeår for Råde kirke er ikke dokumentert, men i følge våre fagfolk er det svært sannsynlig

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2011 Årg. 60 Foto: Øistein Sandsdalen Et nytt år er godt i gang. Vi bærer med oss så mange slags erfaringer fra året som gikk. For 2011 kan vi kjenne både glede og uro.

Detaljer